<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طرح و پياده سازي كامپايلر خود توزيع كننده
2
طرح و پياده سازي محيطي براي تخمين خودكار طولاني ترين زمان اجراي برنامه جهت ارزيابي ميزان تسريع حاصل از توزيع كد
3
طرح و پياده سازي يك چهارچوب ادراكي براي ايجاد كد متحرك
4
طرح و پياده سازي يك فيلتر آنالوگ وفقي ازنوع LMSدر فركانس مياني بمنظور حذف تداخل رادار
5
طرح و پياده سازي يك محيط نرم افزاري جهت تعيين ميزان اتصال در سيستم هاي شي گرا
6
طرح و تجزيه تحليل عملكرد ATM براي شبكه هاي مجتمع
7
طرح و تحليل آزمايش‌ها براي اثرات تنوع زيستي
8
طرح و تحليل پوسته با تكيه گاه هاي متمركز تحت بارهاي نهايي
9
طرح و تحليل ديوار حائل طره اي به روش‌هاي فراكاوشي
10
طرح و تحليل سازه يك هواپيماي فلزي
11
طرح و تركيب "قدرت" بر نقش "زيبايي"
12
طرح و توليد ابزاري براي رديابي نيازمنديها
13
طرح و ساخت اشياء كوچك مثل زنگ
14
طرح و ساخت اشياي تزئيني با استفاده از مينا كاري
15
طرح و ساخت دستگاه تحريك كننده الكترومغناطيسي جهت ترميم استخوان شكسته (PEMF)
16
طرح و ساخت دستگاه تست التراسونيك لوله در اشل آزمايشگاهي
17
طرح و ساخت دستگاه تست كننده پمپهاي گريز از مركز
18
طرح و ساخت دستگاه سه محوري سنگ و بررسي مقاومت برشي سنگ مارن
19
طرح و ساخت سيستم كنترل ديجيتالي دور موتور القايي
20
طرح و ساخت ضخامت سنج تداخلي -قطبشي
21
طرح و ساخت كوليماتور جهت افزايش شار چشمه هاي ضعيف نوترون براي استفاده در آناليز مواد به روش PGNAA
22
طرح و ساخت لوله هاي گرمايي
23
طرح و ساخت محفظه خلاء براي كاشت تبخيري
24
طرح و ساخت ويبواتور
25
طرح و ساخت يك سيستم مخابراتي پيامهاي كدشده بر پايه امواج HF
26
طرح و فرم پيكره هاي موزون در صنايع دستي
27
طرح و كاربردماهواره هاي كوچك در مدارهاي با ارتفاع كم
28
طرح و محاسبات ساخت قالب چرخ دنده هاي ساعت ديواري
29
طرح و محاسبات سيستم گرمايش و سرمايش خانه خورشيدي
30
طرح و محاسبه آب سرد كن بظرفيت سي ليتر در ساعت با پيش سردكن
31
طرح و محاسبه آب سردكن تحت فشار با كندانسور تبخيري طبيعي بدون پيش سرد كن بظرفيت 30 ليتر در ساعت
32
طرح و محاسبه آب شيرين كن خورشيدي نوع حوضچه اي
33
طرح و محاسبه آبسردكن فشاري بظرفيت 100 ليتر در ساعت با پيش سردكن و كندانسر هوايي با جريان اجباري
34
طرح و محاسبه آبسردكن فشاري به ظرفيت سي ليتر در ساعت با پيش سردكن و كنداسور هوايي با جريان طبيعي
35
طرح و محاسبه آبگرمكن خورشيدي با گردآورپارابوليك
36
طرح و محاسبه بتونسر 1500 ليتري
37
طرح و محاسبه بخاري خودرو (چسپ PJN) همراه با نرم افزار كامپيوتري
38
طرح و محاسبه بيل هيدروليكي
39
طرح و محاسبه پانتوگراف (ماشين كپي)
40
طرح و محاسبه پانتوگراف ﴿ماشين كپي﴾
41
طرح و محاسبه پمپ سانتريفورژ
42
طرح و محاسبه پمپ سانتريفوژ
43
طرح و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع - بهداشتي الكتريكي ساختمان
44
طرح و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع- بهداشتي. الكتريكي ساختمان
45
طرح و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع- حرارت- مركزي بهداشتي ساختمان
46
طرح و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع مدرسه عالي علوم ورزش رشت
47
طرح و محاسبه تاسيسات حرارت مركزي و بهداشتي ساختمان مسجد دماوند
48
طرح و محاسبه تاسيسات حرارت مركزي و بهداشتي ساختمان مسجد دماوند
49
طرح و محاسبه تاسيسات حرارتي و پرورشي و بهداشتي يك ساختمان بلندمرتبه با هدف بهينه سازي انرژي
50
طرح و محاسبه تاسيسات ساختمان اداري
51
طرح و محاسبه تاسيسات مجتمع برودتي
52
طرح و محاسبه تاسيسات مجتمع برودتي
53
طرح و محاسبه تاسيسات مكانيكي تهويه مطبوع و هواي مشروط (نقشه)
54
طرح و محاسبه تاسيسات مكانيكي يك ساختمان 4 طبقه مسكوني
55
طرح و محاسبه تاسيسات يك واحد ورزشي
56
طرح و محاسبه تهويه دو فصلي و تاسيسات الكتريكي
57
طرح و محاسبه توپ گير
58
طرح و محاسبه توربين فراتيس
59
طرح و محاسبه جرثقيل سقفي جفت پل تمام برقي شش حركته 16 تن با دهانه 5-15 تن
60
طرح و محاسبه حرارت مركزي تهويه مطبوع و تاسيسات بهداشتي ساختمان
61
طرح و محاسبه دستگاه برگردان قالبهاي ريخته گري و جداسازي مدل از درجه
62
طرح و محاسبه دستگاه تحليلگر موتور سيكلت و دوچرخه در اندازه هاي مختلف
63
طرح و محاسبه دستگاه تست فيلتر روغن
64
طرح و محاسبه دستگاه فيكسچر جمع كننده رينگ و گيره مربوط به آن
65
طرح و محاسبه دستگاه ماشين تراش
66
طرح و محاسبه دستگاه همزن مورد استفاده در پالايشگاه مس
67
طرح و محاسبه دستگاه همزن مورد استفاده در پالايشگاههاي مس
68
طرح و محاسبه ديگ حرارت مركزي بظرفيت 120000K cal/HR
69
طرح و محاسبه روسازيهاي بتن پيش تنيده
70
طرح و محاسبه سردخانه 5000تني
71
طرح و محاسبه سردخانه پنچ هزار تني
72
طرح و محاسبه سردخانه دوازده هزار تني ترانزيتي در مرز ايران و تركيه
73
طرح و محاسبه سيستم كولر گازي خودرو پرايد با تاكيد بر انتقال حرارت
74
طرح و محاسبه شبكه تهويه صنعتي و حرارت مركزي براي كارگاه كارتن سازي
75
طرح و محاسبه شبكه توزيع آب شهرك پيشوا
76
طرح و محاسبه شير اتوماتيك آبگرمكن گازي
77
طرح و محاسبه شير اتوماتيك آبگرمكن گازي
78
طرح و محاسبه فيلتر براي نيروگاه زباله سوز
79
طرح و محاسبه كندا نور نيروگاه بخاري
80
طرح و محاسبه كندانسور چيلر 100 تن و برج خنك كن مربوطه
81
طرح و محاسبه كندانسور نيروگاه بخاري
82
طرح و محاسبه كولر خورشيدي
83
طرح و محاسبه كولر گازي براي اتومبيل پيكان با استفاده از سيستم جذبي
84
طرح و محاسبه كولر گازي براي اتومبيل پيكان با استفاده از سيستم جزئي
85
طرح و محاسبه گاز سوز كردن اتومبيل پيكان افت قدرت و آلودگي هوا
86
طرح و محاسبه نخ در فرش ماشيني توسط پردازش تصوير
87
طرح و محاسبه و آناليز تقطير كننده
88
طرح و محاسبه واحد توليدي پوشك و نوار بهداشتي ظرفيت توليد سالانه 450 تن
89
طرح و محاسبه يخچال فريزر خانگي 10×2 فوت مكعب
90
طرح و محاسبه يخچال فريزر خانگي 2*10فوت مكعب
91
طرح و محاسبه يك بويلر بخار
92
طرح و محاسبه يك توربو كمپرسور محوري كه در هر ساعت /1000تن هوا را از فشارbar1و دماي 22درجه سانتي گراد تا فشار 6barطي 10 مرحله بطور يلي تروپيك متراكم نمايد.
93
طرح و محاسبه يك توربوكمپرسور
94
طرح و محاسبه يك توربين بخار
95
طرح و محاسبه يك توربين بخار
96
طرح و محاسبه يك توربين بخار كوچك بقدرت 1200 كيلو وات
97
طرح و محاسبه يك دمنده برج خنك كننده
98
طرح و محاسبه يك سيستم خلاء كه با استفاده از توربوپمپ جهت تخليه نمودن هواي داخل مخازن و غيره بكار ميرود
99
طرح و مردم، ضرورتي دير هنگام ﴿ ساماندهي خيابان وليعصر با رويكرد طراحي شهري دمكراتيك ﴾
100
طرح و مرمت احياء بناي نصيرالدوله " تهران"
101
طرح و مرمت احياي بارو و دروازه هاي شهر تاريخي توس
102
طرح و مرمت و احياء بافت تاريخي تهران"محلهء سرچشمه"
103
طرح و مرمت و احياء سراي كشمشچيلر بازار تبريز
104
طرح و مرمت و احياي مسجد جامع رجبعلي﴿تهران، محله سنگلج﴾
105
طرح و مرمت، احياء و ساماندهي خانه خادم باشي ﴿خانه دل﴾
106
طرح و معماري بازوهاي مكانيكي داراي افزونگي درجات آزادي : بر اساس الهام از پديده هاي طبيعي ، معيارهاي شبه همسانگردي و برتري سويي
107
طرح و نقد تفاسير ساينتيستي از قرآن
108
طرح و نقد مباني جهاني شدن غرب از منظر اسلام
109
طرح و نقش فرش
110
طرح واره هاي تصوري در ضرب المثل صهاي شرق گيلان .
111
طرح وب محيط آموزش از راه دور دروس مخابراتي
112
طرح وتحليل آزمايش ها
113
طرح وتحليل آزمايشها
114
طرح ويژه نوسازي بافت فرسوده محله 24 بريانك
115
طرح يك پمپ پيستوني روتوري اكسيال يا پيستوني دوار
116
طرح يك سويچ ATM و پياده سازي بلوكهاي آن بر روي FPGA
117
طرح يك سيستم اطلاعاتي براي تصميم گيري مالي مديران ارشد دانشگاه
118
طرح يك شبكه عصبي MLP براي شناسايي واجها (SHONEMEG) پيوسته فازي
119
طرح يك كارخانه ساخت پيچ و مهره
120
طرح يك كارگاه كارآموزي حرفهاي براي معللين وپژوهشي در باره معماري داخلي ووسايل زندگي معلولين
121
طرح يك كنترل كننده LTR/LQG براي كنترل مولد بخار راكتور با آب تحت فشار (PWR) نيروگاه هسته اي
122
طرح يك مجتمع شيرخوارگاه ، مهد كودك ، كودكستان
123
طرح يك مدل ساده المان محدود براي شبيه‌سازي عبور خون از داخل شريان با استفاده از روش ‎‎‎FSI
124
طرح يك معماري جديد از انبارهاي داده بي درنگ جهت كاهش زمان تاخير
125
طرح يك واحد رنگ زني قطعات و تحليل ترموديناميكي آن
126
طرح يكسوكننده تريستوري 50 مگاواتي قابل كنترل
127
طرح‌هاي بهينه براي تابع‌هاي پاسخ غير‌يكنوا با يك نزول و كاربرد آن
128
طرح‌هاي تسهيم چند‌راز خطي بر اساس محاسبات چند‌بخشي
129
طرح‌واره‌هاي نظريِ توليد و كنترل اثر ديناميكيِ كازيمير در سامانه‌هاي اپتومكانيك آميخته‌ي غيرخطي
130
طرح–D بهينه بيزي براي مدل چند جمله اي درجه دوم معكوس
131
طرحهاي آشياني
132
طرحهاي آماري در پژوهشهاي كشاورزي
133
طرحهاي باغي در فرش ايران
134
طرحهاي پيشنهادي تجهيزات بازي ورزشي درپاركها (براس سنين 12 - 8 ساله )
135
طرحهاي تسهيم راز با سه يا چهار زير مجموعه مناسب مينيمال
136
طرحهاي تسهيم رازبا سه يا چهار زير مجموعه مناسب مينيمال
137
طرحهاي تصديق پذير تقسيم چند راز
138
طرحهاي جديد براي بهبود و افزايش تراست در پروانه و كاهش انرژي در كشتيها
139
طرحهاي مختلف زير بشقابي و كيف
140
طرحهاي مختلف زيربشقابي و كيف
141
طرحهاي نمومه گيري چندچارچوبي
142
طرحهاي نيمه تاشده k-p2
143
طرحواره هاي جديدي براي توليد و حفظ درهم تنيدگي در سامانه هاي اتمي در محيط هاي ماركوفي و غيرماركوفي
144
طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تعارضات زناشويي با ميانجي گري پرخاشگري پنهان ارتباطي در زوجين شهر قزوين
145
طرحواره هاي نظري براي جايگزيدگي مكان اتم مبتني بر آشكارسازي فوتون حاصل از گسيل خود به خود
146
طرحواره هاي نظري توليد برهم نهي حالت هاي همدوس و كنترل واهمدوسي در الكتروديناميك كوانتومي درون كاواگ
147
طرحواره هاي نظري توليد و كنترل تابش درهم تنيده در ليزرهاي زنش كوانتومي
148
طرحواره ي نظري توليد حالت هاي همدوس غير خطي در نانو ساختارها
149
طرحواره‌هاي نظري تحقق راه‌بندِ تك فوتوني و چند فوتوني در سامانه‌هاي الكتروديناميك كوانتومي درون كاواك
150
طرحي از رويا در بيكرانه چشمهايي كوچك ﴿ مركز آفرينشهاي هنري كودك ﴾
151
طرحي الگوي چابكي در فرايند توسعه محصول جديد
152
طرحي براي انتقال محرمانه اطلاعات در لايه فيزيكي در سامانه هاي رله MIMO
153
طرحي براي ايجاد يك مدرسه عالي هنري با توجه به نيازهاي اجتماعي
154
طرحي جديد در حركت سوپاپ براي افزايش توان موتور احتراق داخلي
155
طرحي جهت آموزش هنرهاي سنتي تا مقطع كارداني با توجه به سيستم جديد آموزش و پرورش
156
طرحي جهت آموزش هنرهاي سنتي تا مقطع كارداني باتوجه به سيستم جديدآموزش وپرورش
157
طرحي چند مدي بر مبناي چيدمان دستگاه واره بيداد
158
طرحي سردخانه روي لنج
159
طرحي كارآمد براي ترميم با تعيين زمان نقطه بازرسي در بانك اطلاعات سيار
160
طرحي كارا جهت تخصيص منابع در محيط محاسبات ابري به كمك الگوريتم ژنتيك
161
طرحي كوره قوس الكتريك بازو مكانيزم حركت آن با ظرفيت 150 كيلوگرم
162
طرحي ماشين كره تراش
163
طرحي مركز توانبخشي معلولين جسمي و حركتي
164
طرحي مسير بهينه مقيد بدون برخورد در محيط چند زبانه همكار
165
طرحي نظام مند براي مقام عشاق در مكتب منتظميه به شيوه ي دستگاهي
166
طرحي نو براي مجتمع هاي مسكوني با استفاده از سيستم هاي پيش ساخته
167
طرحي نوين در تبريد تبخيري با استفاده از خلاء
168
طرحي و ساخت آنتن دوبانده DUAL BAND ANTENNA
169
طرحي و ساخت ضرب كننده فركانس با PLL- PLL -MULTIPLER
170
طرحي و ساخت فيلتر ديجيتال براي گيرنده رادار MTI و پياده سازي آن بر روي FPGA
171
طرحي و ساخت مداري كه شماره تلفن هاي 16 خط را توسط كامپيوتر چك كند
172
طرحي، ساخت و كنترل چرخ دنده مغناطيسي
173
طرد سازماني:روايت يك تبعيدي در سازمان
174
طرّاحي الگوي برنامة آموزش و پشتيباني مدرّسان آموزش از راه دور (شيوة مجازي)
175
طرّاحي كانون فرهنگي و منظر پيراموني گذر تاريخي مقصوديّه تبريز با تأكيد بر ادراك حسّي (افراد كم توان نابينا)
176
طرّاحي مكان برگزاري شنبه‌ بازار شهر بندرانزلي با رويكرد طراحي الگوريتمي پايدار
177
طرّاحي نظري ميكروسيستم تبريد جذبي
178
طرّاحي و اعتبار‌بخشي آزمون استاندارد زبان فارسي برپايه‌ي چهار مهارت زباني
179
طرّاحي و تبيين مدل سازمان ارزش‌بنيان با تكيه بر ارزشهاي اسلامي (مطالعه موردي ؛ دانشگاه پيام نور)
180
طرّاحي و تبيين مدل سازمان ارزش‌بنيان با تكيه بر ارزشهاي اسلامي (مطالعه موردي ؛ دانشگاه پيام نور)
181
طرز تهيه پلي وينيل استات به روش پليمريزاسيون امولسيوني
182
طرز تهيه فيلم هاي مستند و توضيحي در مورد فيلم كشتارگاه
183
طرز مواجهه مديريت عملياتي با بحران سازماني در شركت توليدي قطعات خودرو ﴿ شركت كروز ﴾
184
طرق آشناسازي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز شادگان، با شخصيت حضرت معصومه (س)
185
طرق جبران نقض قرارداد در حقوق ايران وانگلستان
186
طريق انگشت گذاري در عود
187
طريقت يا موضوعيت ادله و وسايل اثبات دعوا در امور حقوقي
188
طريقت يا موضوعيت حد , methodology or subjectivity of penances
189
طزاحي و شبيه سازي و ساخت يك نمونه آنتن آرايه اي در باند فركانس S مايكرويو
190
طغيان از ديدگاه قرآن و حديث
191
طلا در تزئينات وابسته به معماري (دوره صفوي-قاجار) در اصفهان
192
طلا در تزئينات وابسته به معماري دوره صفويه - قاجار در اصفهان
193
طلاق
194
طلاق
195
طلاق ( تاثير طلاق والدين بر اعتياد جوانان )
196
طلاق از ديدگاه مكتب اسلام
197
طلاق از ديدگاه مكتب اسلام
198
طلاق و علل و عوامل آن
199
طلاق وپرخاشگري نوجوانان
200
طلاق وپژوهشي چند در علل وعوامل موثر ان در شهر مشهد
201
طلاق وتاثيرات آن بر فرزندان
202
طلاق وكالتي از ديدگاه مذاهب اسلامي
203
طلاي كثيف : مديريت جمع آوري، حمل و نقل ، بازيافت ، دفن بهداشتي ،تحليل هزينه ، خصوصي سازي و بررسي مشكلات دايره خدمات در يزد
204
طلاي كثيف : مطالعه مقايسه روشهاي حمل و نقل و ظروف جمعآوري
205
طلوع ماه اثر: ليدي گريگوري
206
طليعه نمايشنامه نويسي در ادبيات فارسي
207
طليعه نمايشنامه نويسي در ادبيات فارسي
208
طنز اجتماعي و اثرات اجتماعي آن
209
طنز در آثار ادبي قرن هشتم هجري با محوريت عبيدزاكاني و حافظ شيرازي
210
طنز در آثار تجسمي (تئاتر و نقاشي )
211
طنز در آثار تجسمي (تاتر و نقاشي )
212
طنز در ادبيات دفاع مقدس
213
طنز در ارتباط تصويري در ايران و ساير كشورها
214
طنز در اشعار پروين اعتصامي ، سيمين بهبهاني و فروغ فرخ زاد
215
طنز در تبليغات
216
طنز در تبليغات
217
طنز در تبليغات چاپي ايران
218
طنز در داستانهاي كوتاه مدرن با رويكردي به اثار بيژن نجدي
219
طنز در دنياي انيميشن
220
طنز در دنياي انيميشن
221
طنز در شاهنامه
222
طنز در شعر كودك در سه دهه اخير (1386-1356)
223
طنز در شعر معاصر ﴿نيما ، اخوان ، شاملو ، فروغ فرخزاد ،﴾
224
طنز در عكاسي
225
طنز در فيلمنامه نويسي انيميشن
226
طنز در فيلمنامه نويسي انيميشن
227
طنز در مجلات و مطبوعات گيلان (پس از انقلاب اسلامي)
228
طنز در مجلات و مطبوعات گيلان( پس از انقلاب اسلامي)
229
طنز در مقامات ابوسعيد ابوالخير
230
طنز روزنامه اي از مشروطه تا امروز در گيلان
231
طنز و تعريض در ديوان صائب
232
طنز وبسته بندي
233
﴿طنزپردازي در انيميشن به كمك جناس ها﴾
234
طهارت خيال در اخلاق اسلامي
235
طهارت مولد در فقه اماميّه و حقوق ايران
236
طهارت يا عدم طهارت اهل كتاب
237
﴿﴿طهران قديم ﴾﴾ گذري بر برخي بناهاي به جا مانده از تهران قديم
238
طواري در داوري تجاري بين المللي
239
طوفان
240
طول فيبوناچي شامل اعداد وال
241
طول مشتق گروههاي داراي بعضي خواص جايگشتي
242
طول مشتق و حاصل ضرب كلاس هاي تزويج
243
طول مشتق و حاصل ضرب كلاسهاي تزويج
244
طولپايي هاي جزئي در فضاهاي نيمه هيلبرتي
245
طولپايي هاي طيفي روي C- جبرهاي غير ساده
246
طيبه رسولي
247
طيرطط
248
طيف انتقالهاي وزندار عملگري
249
طيف انرژي حلقه ي كوانتومي بيضي شكل در حضور اثر راشيا
250
طيف ايده ال هاي يك طرفه حلقه هاي تعويض ناپذير
251
طيف جرمي نمك هاي فلزات قليايي خاكي با منبع يونش ليزري
252
طيف در جبر ماكس
253
طيف سنج تحرك يوني با منبع يونش فرابنفش
254
طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون اسپري كاغذي و گرافيتي براي اندازه گيري گزينشي برخي تركيبات دارويي و زيست محيطي
255
طيف سنجي الكترون لايه- داخلي اتمها و مولكولهاي دو اتمي با قدرت تفكيك بالا : مولكول اكسيژن در حالت الكتروني نيمه پايدار و اتم سزيم در حالت گازي
256
طيف سنجي با استفاده از ليزر ديودي
257
طيف سنجي پرتو گاما همزمان با تابش يون پر انرژي.
258
طيف سنجي پلاسماي سرد اتمسفري با استفاده از روش مدولاسيون شدت
259
طيف سنجي جرمي ليزري آمينواسيد ها و محاسبه طيف فوتوالكترون مولكول هاي زيستي
260
طيف سنجي رامان درنانومواد - چگونگي ارتباط طيف هابه بي نظمي،اندازه ذره ومشخصات مكانيكي آن
261
طيف سنجي فرو سرخ دور چاههاي كوانتومي چندتائيInx Ga1-x N/GaN آلائيده
262
طيف سنجي فروشكست القايي به كمك اهداف فلزي در محيط‌هاي گازي (رادون و هيدروكربن‌ها) و بررسي و تبديل هيدروكربورها در حضور كاتاليست‌هاي فلزي با استفاده از ليزر نانو ثانيه Nd:YAG
263
طيف سنجي فروشكست القايي ليزري(LIBS) جهت تشخيص مقادير كم رادون و مقايسه آن با طيف سنجي آلفا و روش هاي جايگزين
264
طيف سنجي فلزات در حين تشكيل نانوذرات به روش كندگي ليزري
265
طيف سنجي فلوئور سانسي القائي ليزري LIF به وسيله ليزرهاي فرانبخش بر روي ماده پيولوژيكي تريپتوفان
266
طيف سنجي فلوئورسانس القايي ليزري (LIF) رودامينG 6 توسط هماهنگ دوم ليزر Nd:YAG پيوسته به منظور بررسي اثر غلظت رنگينه و نانوذرات دي اكسيدتيتانيوم
267
طيف سنجي فلوئورسانس القايي ليزري، نورتابناكي و مرئي-فرابنفش در كلسترول، تري گليسريد و اوره براي تشخيص زودهنگام بيماري‌هاي مرتبط
268
طيف سنجي گاما با قدرت تفكيك زياد با استفاده از آشكار ساز HPGe و سيستم پاد كامپتون NE102
269
طيف سنجي ليزري نئون و بنزآلدئيد پرتون دار و بيناب نمايي هليم با تابش سينكروترون
270
طيف سنجي مافوق صوت درون حفره اي NH3 توسط ليزر موج پيوسته CO2
271
طيف سنجي مرئي-فرابنفش آب فعال شده با پلاسما
272
طيف سنجي مزون هاي سنگين
273
طيف سنجي مولكولي
274
طيف سنجي نوري پلاسماي كانوني اميركبير
275
طيف سنجي همكارانه در شبكه هاي راديو شناختگر
276
طيف سنجي و تخصيص منابع در شبكه هاي راديو شناختگر
277
طيف صحيح براي گراف هاي كيلي منسوب به گروه هاي آبلي
278
طيف طرح انرژي ورودي به سازه ها بر پايه شتابنگاشتهاي ايران
279
طيف عملگر تركيبي و زندار فشرده
280
طيف فاصله ي گراف هاي كيلي گروه هاي كاكستر
281
طيف فوتو الكتروني پرتو ايكس ﴿ آزمايشگاهي و سينكروترون﴾، باند ساختاري و پذيرفتاري اپتيكي از نانو لايه هاي Pt/Co
282
طيف گراف كيلي
283
طيف گراف هاي نيمه كيلي روي گروه هاي آبلي متناهي
284
طيف گسترده
285
طيف لاپلاسي مجتمع‌هاي سادكي
286
طيف مدول
287
طيف مدول ها روي يك حلقه جابجايي
288
طيف مشخصه پرتو X و خواص اپتيكي بلور NaI
289
طيف نگار صوتري
290
طيف نگاري حالت گذراي ترازهاي عميق محاسبات فيزيكي و توليد سيگنالهاي كنترلي
291
طيف نگاري هسته اي در نرخ شمارش بالا با تأكيد بر تصحيح انباشت پالس بوسيلة شبكة عصبي و بازيابي تُنُك
292
طيف نما" مبتني بر ريز پردازنده ها "
293
طيف نمايي طول عمر پوزيترون
294
طيف و انرژي لاپلاسين خانواده هايي از گراف ها
295
طيف و شبه طيف عملگرهاي غير نرمال
296
طيف و طيف برو در عملگر ماتريسي بالا مثلثي
297
طيف و طيف برودر عملگر ماتريسي بالامثلثي
298
طيف‌سنجي تركيبي ليزري تومورهاي سرطاني
بازگشت