<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طرح و بررسي اتوماتاي يادگيرنده سلولي به عنوان ابزاري جهت مدلسازي سيستم ها
2
طرح و بررسي بستر سازه هاي موج شكن و اسكله (حالت سازه صلب )
3
طرح و بررسي توربينهاي بادي طراحي توربين 50 كيلووات
4
طرح و بررسي خشك كن هاي خورشيدي براي ميوه و سبزيجات
5
طرح و بررسي سيستم هاي حفاظتي ديفرانسيل پايلوتي خطوط و كابل ها
6
طرح و برنامه دوره مديريت آموزشي
7
طرح و برنامه نويسي يك نرم افزار رايانه اي پيشرفته جهت شناسايي تحليل طيفهاي گاماي جمعآوريشده با سيستمهاي طيف نگاري هسته اي
8
طرح و بكارگيري سيستم مديريت روسازي بر اساس تئوري فازي
9
طرح و پلاستيك سازه ها با استفاده از بهينه يابي تركيباتي و برنامه ريزي رياضي
10
طرح و پياده سازي براي تخمين خودكار طولاني ترين زمان اجراي برنامه جهت ارزيابي ميزان تسريع حاصل از توزيع كد
11
طرح و پياده سازي كامپايلر خود توزيع كننده
12
طرح و پياده سازي محيطي براي تخمين خودكار طولاني ترين زمان اجراي برنامه جهت ارزيابي ميزان تسريع حاصل از توزيع كد
13
طرح و پياده سازي يك چهارچوب ادراكي براي ايجاد كد متحرك
14
طرح و پياده سازي يك فيلتر آنالوگ وفقي ازنوع LMSدر فركانس مياني بمنظور حذف تداخل رادار
15
طرح و پياده سازي يك محيط نرم افزاري جهت تعيين ميزان اتصال در سيستم هاي شي گرا
16
طرح و تجزيه تحليل عملكرد ATM براي شبكه هاي مجتمع
17
طرح و تحليل آزمايش‌ها براي اثرات تنوع زيستي
18
طرح و تحليل پوسته با تكيه گاه هاي متمركز تحت بارهاي نهايي
19
طرح و تحليل ديوار حائل طره اي به روش‌هاي فراكاوشي
20
طرح و تحليل سازه يك هواپيماي فلزي
21
طرح و تركيب "قدرت" بر نقش "زيبايي"
22
طرح و توليد ابزاري براي رديابي نيازمنديها
23
طرح و ساخت اشياء كوچك مثل زنگ
24
طرح و ساخت اشياي تزئيني با استفاده از مينا كاري
25
طرح و ساخت دستگاه تحريك كننده الكترومغناطيسي جهت ترميم استخوان شكسته (PEMF)
26
طرح و ساخت دستگاه تست التراسونيك لوله در اشل آزمايشگاهي
27
طرح و ساخت دستگاه تست كننده پمپهاي گريز از مركز
28
طرح و ساخت دستگاه سه محوري سنگ و بررسي مقاومت برشي سنگ مارن
29
طرح و ساخت سيستم كنترل ديجيتالي دور موتور القايي
30
طرح و ساخت ضخامت سنج تداخلي -قطبشي
31
طرح و ساخت كوليماتور جهت افزايش شار چشمه هاي ضعيف نوترون براي استفاده در آناليز مواد به روش PGNAA
32
طرح و ساخت لوله هاي گرمايي
33
طرح و ساخت محفظه خلاء براي كاشت تبخيري
34
طرح و ساخت ويبواتور
35
طرح و ساخت يك سيستم مخابراتي پيامهاي كدشده بر پايه امواج HF
36
طرح و فرم پيكره هاي موزون در صنايع دستي
37
طرح و كاربردماهواره هاي كوچك در مدارهاي با ارتفاع كم
38
طرح و محاسبات ساخت قالب چرخ دنده هاي ساعت ديواري
39
طرح و محاسبات سيستم گرمايش و سرمايش خانه خورشيدي
40
طرح و محاسبه آب سرد كن بظرفيت سي ليتر در ساعت با پيش سردكن
41
طرح و محاسبه آب سردكن تحت فشار با كندانسور تبخيري طبيعي بدون پيش سرد كن بظرفيت 30 ليتر در ساعت
42
طرح و محاسبه آب شيرين كن خورشيدي نوع حوضچه اي
43
طرح و محاسبه آبسردكن فشاري بظرفيت 100 ليتر در ساعت با پيش سردكن و كندانسر هوايي با جريان اجباري
44
طرح و محاسبه آبسردكن فشاري به ظرفيت سي ليتر در ساعت با پيش سردكن و كنداسور هوايي با جريان طبيعي
45
طرح و محاسبه آبگرمكن خورشيدي با گردآورپارابوليك
46
طرح و محاسبه بتونسر 1500 ليتري
47
طرح و محاسبه بخاري خودرو (چسپ PJN) همراه با نرم افزار كامپيوتري
48
طرح و محاسبه بيل هيدروليكي
49
طرح و محاسبه پانتوگراف (ماشين كپي)
50
طرح و محاسبه پانتوگراف ﴿ماشين كپي﴾
51
طرح و محاسبه پمپ سانتريفورژ
52
طرح و محاسبه پمپ سانتريفوژ
53
طرح و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع - بهداشتي الكتريكي ساختمان
54
طرح و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع- بهداشتي. الكتريكي ساختمان
55
طرح و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع- حرارت- مركزي بهداشتي ساختمان
56
طرح و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع مدرسه عالي علوم ورزش رشت
57
طرح و محاسبه تاسيسات حرارت مركزي و بهداشتي ساختمان مسجد دماوند
58
طرح و محاسبه تاسيسات حرارت مركزي و بهداشتي ساختمان مسجد دماوند
59
طرح و محاسبه تاسيسات حرارتي و پرورشي و بهداشتي يك ساختمان بلندمرتبه با هدف بهينه سازي انرژي
60
طرح و محاسبه تاسيسات ساختمان اداري
61
طرح و محاسبه تاسيسات مجتمع برودتي
62
طرح و محاسبه تاسيسات مجتمع برودتي
63
طرح و محاسبه تاسيسات مكانيكي تهويه مطبوع و هواي مشروط (نقشه)
64
طرح و محاسبه تاسيسات مكانيكي يك ساختمان 4 طبقه مسكوني
65
طرح و محاسبه تاسيسات يك واحد ورزشي
66
طرح و محاسبه تهويه دو فصلي و تاسيسات الكتريكي
67
طرح و محاسبه توپ گير
68
طرح و محاسبه توربين فراتيس
69
طرح و محاسبه جرثقيل سقفي جفت پل تمام برقي شش حركته 16 تن با دهانه 5-15 تن
70
طرح و محاسبه حرارت مركزي تهويه مطبوع و تاسيسات بهداشتي ساختمان
71
طرح و محاسبه دستگاه برگردان قالبهاي ريخته گري و جداسازي مدل از درجه
72
طرح و محاسبه دستگاه تحليلگر موتور سيكلت و دوچرخه در اندازه هاي مختلف
73
طرح و محاسبه دستگاه تست فيلتر روغن
74
طرح و محاسبه دستگاه فيكسچر جمع كننده رينگ و گيره مربوط به آن
75
طرح و محاسبه دستگاه ماشين تراش
76
طرح و محاسبه دستگاه همزن مورد استفاده در پالايشگاه مس
77
طرح و محاسبه دستگاه همزن مورد استفاده در پالايشگاههاي مس
78
طرح و محاسبه ديگ حرارت مركزي بظرفيت 120000K cal/HR
79
طرح و محاسبه روسازيهاي بتن پيش تنيده
80
طرح و محاسبه سردخانه 5000تني
81
طرح و محاسبه سردخانه پنچ هزار تني
82
طرح و محاسبه سردخانه دوازده هزار تني ترانزيتي در مرز ايران و تركيه
83
طرح و محاسبه سيستم كولر گازي خودرو پرايد با تاكيد بر انتقال حرارت
84
طرح و محاسبه شبكه تهويه صنعتي و حرارت مركزي براي كارگاه كارتن سازي
85
طرح و محاسبه شبكه توزيع آب شهرك پيشوا
86
طرح و محاسبه شير اتوماتيك آبگرمكن گازي
87
طرح و محاسبه شير اتوماتيك آبگرمكن گازي
88
طرح و محاسبه فيلتر براي نيروگاه زباله سوز
89
طرح و محاسبه كندا نور نيروگاه بخاري
90
طرح و محاسبه كندانسور چيلر 100 تن و برج خنك كن مربوطه
91
طرح و محاسبه كندانسور نيروگاه بخاري
92
طرح و محاسبه كولر خورشيدي
93
طرح و محاسبه كولر گازي براي اتومبيل پيكان با استفاده از سيستم جذبي
94
طرح و محاسبه كولر گازي براي اتومبيل پيكان با استفاده از سيستم جزئي
95
طرح و محاسبه گاز سوز كردن اتومبيل پيكان افت قدرت و آلودگي هوا
96
طرح و محاسبه نخ در فرش ماشيني توسط پردازش تصوير
97
طرح و محاسبه و آناليز تقطير كننده
98
طرح و محاسبه واحد توليدي پوشك و نوار بهداشتي ظرفيت توليد سالانه 450 تن
99
طرح و محاسبه يخچال فريزر خانگي 10×2 فوت مكعب
100
طرح و محاسبه يخچال فريزر خانگي 2*10فوت مكعب
101
طرح و محاسبه يك بويلر بخار
102
طرح و محاسبه يك توربو كمپرسور محوري كه در هر ساعت /1000تن هوا را از فشارbar1و دماي 22درجه سانتي گراد تا فشار 6barطي 10 مرحله بطور يلي تروپيك متراكم نمايد.
103
طرح و محاسبه يك توربوكمپرسور
104
طرح و محاسبه يك توربين بخار
105
طرح و محاسبه يك توربين بخار
106
طرح و محاسبه يك توربين بخار كوچك بقدرت 1200 كيلو وات
107
طرح و محاسبه يك دمنده برج خنك كننده
108
طرح و محاسبه يك سيستم خلاء كه با استفاده از توربوپمپ جهت تخليه نمودن هواي داخل مخازن و غيره بكار ميرود
109
طرح و مردم، ضرورتي دير هنگام ﴿ ساماندهي خيابان وليعصر با رويكرد طراحي شهري دمكراتيك ﴾
110
طرح و مرمت احياء بناي نصيرالدوله " تهران"
111
طرح و مرمت احياي بارو و دروازه هاي شهر تاريخي توس
112
طرح و مرمت و احياء بافت تاريخي تهران"محلهء سرچشمه"
113
طرح و مرمت و احياء سراي كشمشچيلر بازار تبريز
114
طرح و مرمت و احياي مسجد جامع رجبعلي﴿تهران، محله سنگلج﴾
115
طرح و مرمت، احياء و ساماندهي خانه خادم باشي ﴿خانه دل﴾
116
طرح و معماري بازوهاي مكانيكي داراي افزونگي درجات آزادي : بر اساس الهام از پديده هاي طبيعي ، معيارهاي شبه همسانگردي و برتري سويي
117
طرح و نقد تفاسير ساينتيستي از قرآن
118
طرح و نقد مباني جهاني شدن غرب از منظر اسلام
119
طرح و نقش فرش
120
طرح واره هاي تصوري در ضرب المثل صهاي شرق گيلان .
121
طرح وب محيط آموزش از راه دور دروس مخابراتي
122
طرح وتحليل آزمايش ها
123
طرح وتحليل آزمايشها
124
طرح ويژه نوسازي بافت فرسوده محله 24 بريانك
125
طرح يك پمپ پيستوني روتوري اكسيال يا پيستوني دوار
126
طرح يك سويچ ATM و پياده سازي بلوكهاي آن بر روي FPGA
127
طرح يك سيستم اطلاعاتي براي تصميم گيري مالي مديران ارشد دانشگاه
128
طرح يك شبكه عصبي MLP براي شناسايي واجها (SHONEMEG) پيوسته فازي
129
طرح يك كارخانه ساخت پيچ و مهره
130
طرح يك كارگاه كارآموزي حرفهاي براي معللين وپژوهشي در باره معماري داخلي ووسايل زندگي معلولين
131
طرح يك كنترل كننده LTR/LQG براي كنترل مولد بخار راكتور با آب تحت فشار (PWR) نيروگاه هسته اي
132
طرح يك مجتمع شيرخوارگاه ، مهد كودك ، كودكستان
133
طرح يك مدل ساده المان محدود براي شبيه‌سازي عبور خون از داخل شريان با استفاده از روش ‎‎‎FSI
134
طرح يك معماري جديد از انبارهاي داده بي درنگ جهت كاهش زمان تاخير
135
طرح يك واحد رنگ زني قطعات و تحليل ترموديناميكي آن
136
طرح يكسوكننده تريستوري 50 مگاواتي قابل كنترل
137
طرح‌هاي بهينه براي تابع‌هاي پاسخ غير‌يكنوا با يك نزول و كاربرد آن
138
طرح‌هاي بهينه براي مدل‌هاي رگرسيوني غير خطي با پيشين‌هاي ناآگاهي‌بخش
139
طرح‌هاي تسهيم چند‌راز خطي بر اساس محاسبات چند‌بخشي
140
طرح‌هاي واريانس مشترك تحت كلاسي از مدل‌هاي خطي در آزمايش‌هاي عاملي
141
طرح‌واره‌هاي نظريِ توليد و كنترل اثر ديناميكيِ كازيمير در سامانه‌هاي اپتومكانيك آميخته‌ي غيرخطي
142
طرح–D بهينه بيزي براي مدل چند جمله اي درجه دوم معكوس
143
طرحهاي آشياني
144
طرحهاي آماري در پژوهشهاي كشاورزي
145
طرحهاي باغي در فرش ايران
146
طرحهاي پيشنهادي تجهيزات بازي ورزشي درپاركها (براس سنين 12 - 8 ساله )
147
طرحهاي تسهيم راز با سه يا چهار زير مجموعه مناسب مينيمال
148
طرحهاي تسهيم رازبا سه يا چهار زير مجموعه مناسب مينيمال
149
طرحهاي تصديق پذير تقسيم چند راز
150
طرحهاي جديد براي بهبود و افزايش تراست در پروانه و كاهش انرژي در كشتيها
151
طرحهاي مختلف زير بشقابي و كيف
152
طرحهاي مختلف زيربشقابي و كيف
153
طرحهاي نمومه گيري چندچارچوبي
154
طرحهاي نيمه تاشده k-p2
155
طرحواره هاي جديدي براي توليد و حفظ درهم تنيدگي در سامانه هاي اتمي در محيط هاي ماركوفي و غيرماركوفي
156
طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تعارضات زناشويي با ميانجي گري پرخاشگري پنهان ارتباطي در زوجين شهر قزوين
157
طرحواره هاي نظري براي جايگزيدگي مكان اتم مبتني بر آشكارسازي فوتون حاصل از گسيل خود به خود
158
طرحواره هاي نظري توليد برهم نهي حالت هاي همدوس و كنترل واهمدوسي در الكتروديناميك كوانتومي درون كاواگ
159
طرحواره هاي نظري توليد و كنترل تابش درهم تنيده در ليزرهاي زنش كوانتومي
160
طرحواره ي نظري توليد حالت هاي همدوس غير خطي در نانو ساختارها
161
طرحواره‌هاي نظري تحقق راه‌بندِ تك فوتوني و چند فوتوني در سامانه‌هاي الكتروديناميك كوانتومي درون كاواك
162
طرحي از رويا در بيكرانه چشمهايي كوچك ﴿ مركز آفرينشهاي هنري كودك ﴾
163
طرحي الگوي چابكي در فرايند توسعه محصول جديد
164
طرحي براي انتقال محرمانه اطلاعات در لايه فيزيكي در سامانه هاي رله MIMO
165
طرحي براي ايجاد يك مدرسه عالي هنري با توجه به نيازهاي اجتماعي
166
طرحي جديد در حركت سوپاپ براي افزايش توان موتور احتراق داخلي
167
طرحي جهت آموزش هنرهاي سنتي تا مقطع كارداني با توجه به سيستم جديد آموزش و پرورش
168
طرحي جهت آموزش هنرهاي سنتي تا مقطع كارداني باتوجه به سيستم جديدآموزش وپرورش
169
طرحي چند مدي بر مبناي چيدمان دستگاه واره بيداد
170
طرحي سردخانه روي لنج
171
طرحي كارآمد براي ترميم با تعيين زمان نقطه بازرسي در بانك اطلاعات سيار
172
طرحي كارا جهت تخصيص منابع در محيط محاسبات ابري به كمك الگوريتم ژنتيك
173
طرحي كنترلگر مقاوم براي سيستم تاخيردار HVAC
174
طرحي كوره قوس الكتريك بازو مكانيزم حركت آن با ظرفيت 150 كيلوگرم
175
طرحي ماشين كره تراش
176
طرحي مركز توانبخشي معلولين جسمي و حركتي
177
طرحي مسير بهينه مقيد بدون برخورد در محيط چند زبانه همكار
178
طرحي نظام مند براي مقام عشاق در مكتب منتظميه به شيوه ي دستگاهي
179
طرحي نو براي مجتمع هاي مسكوني با استفاده از سيستم هاي پيش ساخته
180
طرحي نوين در تبريد تبخيري با استفاده از خلاء
181
طرحي و ساخت آنتن دوبانده DUAL BAND ANTENNA
182
طرحي و ساخت ضرب كننده فركانس با PLL- PLL -MULTIPLER
183
طرحي و ساخت فيلتر ديجيتال براي گيرنده رادار MTI و پياده سازي آن بر روي FPGA
184
طرحي و ساخت مداري كه شماره تلفن هاي 16 خط را توسط كامپيوتر چك كند
185
طرحي، ساخت و كنترل چرخ دنده مغناطيسي
186
طرد سازماني:روايت يك تبعيدي در سازمان
187
طرّاحي الگوي برنامة آموزش و پشتيباني مدرّسان آموزش از راه دور (شيوة مجازي)
188
طرّاحي كانون فرهنگي و منظر پيراموني گذر تاريخي مقصوديّه تبريز با تأكيد بر ادراك حسّي (افراد كم توان نابينا)
189
طرّاحي مكان برگزاري شنبه‌ بازار شهر بندرانزلي با رويكرد طراحي الگوريتمي پايدار
190
طرّاحي نظري ميكروسيستم تبريد جذبي
191
طرّاحي و اعتبار‌بخشي آزمون استاندارد زبان فارسي برپايه‌ي چهار مهارت زباني
192
طرّاحي و تبيين مدل سازمان ارزش‌بنيان با تكيه بر ارزشهاي اسلامي (مطالعه موردي ؛ دانشگاه پيام نور)
193
طرّاحي و تبيين مدل سازمان ارزش‌بنيان با تكيه بر ارزشهاي اسلامي (مطالعه موردي ؛ دانشگاه پيام نور)
194
طرز تهيه پلي وينيل استات به روش پليمريزاسيون امولسيوني
195
طرز تهيه فيلم هاي مستند و توضيحي در مورد فيلم كشتارگاه
196
طرز مواجهه مديريت عملياتي با بحران سازماني در شركت توليدي قطعات خودرو ﴿ شركت كروز ﴾
197
طرق آشناسازي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز شادگان، با شخصيت حضرت معصومه (س)
198
طرق جبران نقض قرارداد در حقوق ايران وانگلستان
199
طريق انگشت گذاري در عود
200
طريقت يا موضوعيت ادله و وسايل اثبات دعوا در امور حقوقي
201
طريقت يا موضوعيت حد , methodology or subjectivity of penances
202
طزاحي سايت با جوملا
203
طزاحي و شبيه سازي و ساخت يك نمونه آنتن آرايه اي در باند فركانس S مايكرويو
204
طغيان از ديدگاه قرآن و حديث
205
طلا در تزئينات وابسته به معماري (دوره صفوي-قاجار) در اصفهان
206
طلا در تزئينات وابسته به معماري دوره صفويه - قاجار در اصفهان
207
طلاق
208
طلاق
209
طلاق ( تاثير طلاق والدين بر اعتياد جوانان )
210
طلاق از ديدگاه مكتب اسلام
211
طلاق از ديدگاه مكتب اسلام
212
طلاق به علت عسر و حرج
213
طلاق توافقي و آثار آن در ايران
214
طلاق در فقه و حقوق مدني
215
طلاق رجعي ومقايسه آن در فقه
216
طلاق قضايي
217
طلاق و احكام داوري در آن
218
طلاق و علل و عوامل آن
219
طلاق وپرخاشگري نوجوانان
220
طلاق وپژوهشي چند در علل وعوامل موثر ان در شهر مشهد
221
طلاق وتاثيرات آن بر فرزندان
222
طلاق وكالتي از ديدگاه مذاهب اسلامي
223
طلاي كثيف : مديريت جمع آوري، حمل و نقل ، بازيافت ، دفن بهداشتي ،تحليل هزينه ، خصوصي سازي و بررسي مشكلات دايره خدمات در يزد
224
طلاي كثيف : مطالعه مقايسه روشهاي حمل و نقل و ظروف جمعآوري
225
طلوع ماه اثر: ليدي گريگوري
226
طليعه نمايشنامه نويسي در ادبيات فارسي
227
طليعه نمايشنامه نويسي در ادبيات فارسي
228
طنز اجتماعي و اثرات اجتماعي آن
229
طنز در آثار ادبي قرن هشتم هجري با محوريت عبيدزاكاني و حافظ شيرازي
230
طنز در آثار تجسمي (تئاتر و نقاشي )
231
طنز در آثار تجسمي (تاتر و نقاشي )
232
طنز در ادبيات دفاع مقدس
233
طنز در ارتباط تصويري در ايران و ساير كشورها
234
طنز در اشعار پروين اعتصامي ، سيمين بهبهاني و فروغ فرخ زاد
235
طنز در تبليغات
236
طنز در تبليغات
237
طنز در تبليغات چاپي ايران
238
طنز در داستانهاي كوتاه مدرن با رويكردي به اثار بيژن نجدي
239
طنز در دنياي انيميشن
240
طنز در دنياي انيميشن
241
طنز در شاهنامه
242
طنز در شعر كودك در سه دهه اخير (1386-1356)
243
طنز در شعر معاصر ﴿نيما ، اخوان ، شاملو ، فروغ فرخزاد ،﴾
244
طنز در عكاسي
245
طنز در فيلمنامه نويسي انيميشن
246
طنز در فيلمنامه نويسي انيميشن
247
طنز در مجلات و مطبوعات گيلان (پس از انقلاب اسلامي)
248
طنز در مجلات و مطبوعات گيلان( پس از انقلاب اسلامي)
249
طنز در مقامات ابوسعيد ابوالخير
250
طنز روزنامه اي از مشروطه تا امروز در گيلان
251
طنز و تعريض در ديوان صائب
252
طنز وبسته بندي
253
﴿طنزپردازي در انيميشن به كمك جناس ها﴾
254
طهارت خيال در اخلاق اسلامي
255
طهارت مولد در فقه اماميّه و حقوق ايران
256
طهارت يا عدم طهارت اهل كتاب
257
﴿﴿طهران قديم ﴾﴾ گذري بر برخي بناهاي به جا مانده از تهران قديم
258
طواري در داوري تجاري بين المللي
259
طوفان
260
طول فيبوناچي شامل اعداد وال
261
طول مشتق گروههاي داراي بعضي خواص جايگشتي
262
طول مشتق و حاصل ضرب كلاس هاي تزويج
263
طول مشتق و حاصل ضرب كلاسهاي تزويج
264
طولپايي هاي جزئي در فضاهاي نيمه هيلبرتي
265
طولپايي هاي طيفي روي C- جبرهاي غير ساده
266
طيبه رسولي
267
طيرطط
268
طيف انتقالهاي وزندار عملگري
269
طيف انرژي حلقه ي كوانتومي بيضي شكل در حضور اثر راشيا
270
طيف ايده ال هاي يك طرفه حلقه هاي تعويض ناپذير
271
طيف جرمي نمك هاي فلزات قليايي خاكي با منبع يونش ليزري
272
طيف در جبر ماكس
273
طيف سنج تحرك يوني با منبع يونش فرابنفش
274
طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون اسپري كاغذي و گرافيتي براي اندازه گيري گزينشي برخي تركيبات دارويي و زيست محيطي
275
طيف سنجي الكترون لايه- داخلي اتمها و مولكولهاي دو اتمي با قدرت تفكيك بالا : مولكول اكسيژن در حالت الكتروني نيمه پايدار و اتم سزيم در حالت گازي
276
طيف سنجي با استفاده از ليزر ديودي
277
طيف سنجي پرتو گاما همزمان با تابش يون پر انرژي.
278
طيف سنجي پلاسماي سرد اتمسفري با استفاده از روش مدولاسيون شدت
279
طيف سنجي جرمي ليزري آمينواسيد ها و محاسبه طيف فوتوالكترون مولكول هاي زيستي
280
طيف سنجي رامان درنانومواد - چگونگي ارتباط طيف هابه بي نظمي،اندازه ذره ومشخصات مكانيكي آن
281
طيف سنجي فرو سرخ دور چاههاي كوانتومي چندتائيInx Ga1-x N/GaN آلائيده
282
طيف سنجي فروشكست القايي به كمك اهداف فلزي در محيط‌هاي گازي (رادون و هيدروكربن‌ها) و بررسي و تبديل هيدروكربورها در حضور كاتاليست‌هاي فلزي با استفاده از ليزر نانو ثانيه Nd:YAG
283
طيف سنجي فروشكست القايي ليزري(LIBS) جهت تشخيص مقادير كم رادون و مقايسه آن با طيف سنجي آلفا و روش هاي جايگزين
284
طيف سنجي فلزات در حين تشكيل نانوذرات به روش كندگي ليزري
285
طيف سنجي فلوئور سانسي القائي ليزري LIF به وسيله ليزرهاي فرانبخش بر روي ماده پيولوژيكي تريپتوفان
286
طيف سنجي فلوئورسانس القايي ليزري (LIF) رودامينG 6 توسط هماهنگ دوم ليزر Nd:YAG پيوسته به منظور بررسي اثر غلظت رنگينه و نانوذرات دي اكسيدتيتانيوم
287
طيف سنجي فلوئورسانس القايي ليزري، نورتابناكي و مرئي-فرابنفش در كلسترول، تري گليسريد و اوره براي تشخيص زودهنگام بيماري‌هاي مرتبط
288
طيف سنجي گاما با قدرت تفكيك زياد با استفاده از آشكار ساز HPGe و سيستم پاد كامپتون NE102
289
طيف سنجي ليزري نئون و بنزآلدئيد پرتون دار و بيناب نمايي هليم با تابش سينكروترون
290
طيف سنجي مافوق صوت درون حفره اي NH3 توسط ليزر موج پيوسته CO2
291
طيف سنجي مرئي-فرابنفش آب فعال شده با پلاسما
292
طيف سنجي مزون هاي سنگين
293
طيف سنجي مولكولي
294
طيف سنجي نوري پلاسماي كانوني اميركبير
295
طيف سنجي همكارانه در شبكه هاي راديو شناختگر
296
طيف سنجي و تخصيص منابع در شبكه هاي راديو شناختگر
297
طيف صحيح براي گراف هاي كيلي منسوب به گروه هاي آبلي
298
طيف طرح انرژي ورودي به سازه ها بر پايه شتابنگاشتهاي ايران
299
طيف عملگر تركيبي و زندار فشرده
300
طيف فاصله ي گراف هاي كيلي گروه هاي كاكستر
301
طيف فوتو الكتروني پرتو ايكس ﴿ آزمايشگاهي و سينكروترون﴾، باند ساختاري و پذيرفتاري اپتيكي از نانو لايه هاي Pt/Co
302
طيف گراف كيلي
303
طيف گراف هاي نيمه كيلي روي گروه هاي آبلي متناهي
304
طيف گسترده
305
طيف لاپلاسي مجتمع‌هاي سادكي
306
طيف لاپلاسين گراف هاي رز
307
طيف مدول
308
طيف مدول ها روي يك حلقه جابجايي
309
طيف مشخصه پرتو X و خواص اپتيكي بلور NaI
310
طيف نگار صوتري
311
طيف نگاري حالت گذراي ترازهاي عميق محاسبات فيزيكي و توليد سيگنالهاي كنترلي
312
طيف نگاري هسته اي در نرخ شمارش بالا با تأكيد بر تصحيح انباشت پالس بوسيلة شبكة عصبي و بازيابي تُنُك
313
طيف نما" مبتني بر ريز پردازنده ها "
314
طيف نمايي طول عمر پوزيترون
315
طيف و انرژي لاپلاسين خانواده هايي از گراف ها
316
طيف و شبه طيف عملگرهاي غير نرمال
317
طيف و طيف برو در عملگر ماتريسي بالا مثلثي
318
طيف و طيف برودر عملگر ماتريسي بالامثلثي
319
طيف‌سنجي تركيبي ليزري تومورهاي سرطاني
بازگشت