<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ك.همولوژي ليچنرويچ
2
كابرد پليمرهاي مصنوعي در طراحي صنعتي
3
كابرد كامپيوتر در تجزيه و طراحي پارچه
4
كابرد ماترسيهاي وزندار تعميم يافته تراز در ساخت طرحهاي بلوكي
5
كابرد معادلات در برنامه مطلب
6
كابرد نرم افزارمطلب در رياضيات
7
كابردهاي نوين تئوري گروه در مكانيك سازه ها
8
كابردهايي از قانون زيف و ارتباط آن با آنتروپي
9
كابوس مردان بزرگ
10
كاپريس براي اركستر سمفونيك
11
كات اوت و انيميشن اشيا با نگاهي گذرا به وضعيت آموزش نظري در ايران
12
كات اوت و انيميشن اشياء با نگاهي گذرا به وضعيت آموزش نظري در ايران فيلم كفش روي چمن
13
كاتارسيس نزد ارسطو و كاربرد آن در موسيقي فيلم ، بر اساس سه گانه سه رنگ كريستوف كيشلوفسكي
14
كاتالوگ توصيفي از آثار سمفونيك آهنگ سازان ايراني از ابتدا تا پايان سال 1395
15
كاتاليز با استفاده از مواد نانو متخلخل
16
كاتاليست هاي جامد در صنعت نفت
17
كاتاليست هاي زئوليتي و انواع آن
18
كاتاليست هاي هيبريدي
19
كاتاليست‌هاي هتروژن؛ اكسيدهاي فلزي سولفاته شده
20
كاتبان وحي
21
كاتگوريهاي مثلثي شده و اشياء گورنشتين تصويري , Triangulated categories and gorenstein projective objects
22
كاتيوني كردن پارچه پنبه اي بمنظور افزايش رنگپذيري آن و كاهش مصرف الكتروليت
23
كاتيوني كردن پنبه به منظور بهبود رنگ پذيري آن
24
كاخ جوانان آبان
25
كاخ سعدآباد
26
كاخ نشين
27
كادر در آثار هنرمندان وان گوگ - گوگن - كمال الملك
28
كادميوم آلاييده شده با فلزات كبالت، اينديوم، قلع و آلومينيوم به روش تزريق پلاسما در مايع و بررسي ويژگي‌هاي اپتيكي و ساختاري آن
29
كار آفريني
30
كار آمدي تدريس رياضي بر اساس بسته خود تنظيمي فراشناختي در باورهاي فرا شناختي و پيشرفت رياضي دانش آموزان پايه دهم منطقه سرچهان استان فارس در سال تحصيلي 1400- 1399
31
كار آموزي كارخانه كوير تاير بيرجند
32
كار آيي پاك كننده هاي متفاوت براي خارج سازي رنگهاي هيدروليز شده راكتيو از سلولز
33
كار با LCD-Touch بر آموزشي LPC1768 و پريفرال USB
34
كار با ماشين وايركات و نحوه برنامه ريزي آن
35
كار با نرم افزار spss 51
36
كار با نرم افزار spss 51 به زبان ساده
37
كار برد نانولوله هاي كربني عامل دار شده در تعيين يون هاي سرب و كادميم با استفاده از روش ولتامتري عريانسازي اندي
38
كار بردهاي الگوريتم ژنتيك
39
كار در آموزشگاه و سازمان
40
كار در روستا در آثار نقاشان سده نوزدهم
41
كار در سازمان
42
كار عملي بر روي موتور جت بوئينگ 727 (JT8D) و تحليل عملكرد اجزاي مختلف آن براي شبيه سازي
43
كار عملي در آموزشگاه كار عملي در سازمان
44
كار عملي در آموزشگاه و سازمانها
45
كار عملي در اموزشگاهها
46
كار عملي در سازمان
47
كار عملي در سازمان
48
كار عملي در سازمان
49
كار عملي در سازمانها
50
كارآرايي آيروديناميكي بالواره هاي بيولو‍ژيك در حالت ناپايا
51
كارآزمايي باليني
52
كارآزمايي باليني تصادفي شده يك سو كور نقش پياده روي در ميزان آمادگي كولونوسكوپي در مراجعين به بخش آندوسكوپي بيمارستان آموزشي و درماني رازي
53
كارآزمايي باليني كنترل شده در استفاده موضعي از ترانكساميك اسيد در اعمال جراحي توتال هيپ آرتروپلاستي
54
كارآفرين سازماني: عامل ساختار شكني در بخش عمومي ﴿ حوزه مورد مطالعه دانشگاه صنعتي اصفهان ﴾
55
كارآفريني
56
كارآفريني
57
كارآفريني
58
كارآفريني
59
كارآفريني سازماني
60
كارآفريني سازماني دانشگاه پيام نور مركز بروجن
61
كارآفريني و خلاقيت
62
كارآفريني واقتصاد رياضي
63
كارآفريني وخلاقيت در مشاغل
64
كارآمدي طرح واره درماني دو وجهي در درمان مردان وابسته به مواد مخدر مبتلا به اختلال شخصيت ضداجتماعي
65
كارآمدي و نظام جمهوري اسلامي ايران
66
كارآموزي
67
كارآموزي در مجتمع صنعتي فولاد اسفراين
68
كارآموزي در منطقه 18 پارك قائم
69
كارآموزي -سازمان فضاي سبز ملارد
70
كارآموزي شركت ارغوان كبير
71
كارآموزي -گياهان اپارتماني
72
كارآموزي۱كارورزي۲
73
كارآيي - ايمني و نتايج طولاني مدت روش سم زدايي فوق سريع زير بيهوشي عمومي در افراد وابسته به ترياك و هروئين
74
كارآيي پليمرهاي زيستي آبدوست و آبگريز در رهش كنترل شده يون هاي نيترات و پتاسيم
75
كارآيي روش تلفيقي بيولوژيكي بي‌هوازي با فنتون و جاذب نانوسيليكا در تصفيه شيرابه زباله سراوان
76
كارآيي ضايعات آهن هضم شده با اسيد به عنوان كودآهن در گياه ذرت.
77
كارآيي فتوولتايي نيمه هادي¬هاي لايه نازك CTS و CZTS رسوب¬دهي شده به روش الكتروشيميايي
78
كارآيي محاسبات در نظريه ي پايه هاي تودرتو
79
كارآيي مدولاسيونهاي ديجيتال در ارتباطات سيار( موبايل )
80
كارآيي مصرف آب گندم در روش هاي مختلف كشت و شرايط تنش شوري
81
كارآيي و عوامل موثر بر آن در نظام بانكي كشور (1387-1381)
82
كارا با قابليت تضمين تحويل Geocasting ارائه يك پروتكل مسيريابي بسته در شبكه هاي حسگر بي سيم
83
كارازمايي باليني كنترل شده دو سو كور تصادفي شده بررسي تاثير اضافه نمودن كتامين به پروپوفول بر نمره MMSE بعد از انجام الكتروشوك درماني در بيماران با افسردگي اساسي
84
كارافرين و كار افرين اجتماعي
85
كارايي آبياري شياري به روش كابلي
86
كارايي اسپرمين، اسپرميدين و پوترسين بر شكستن خواب ريزغده‌هاي سيب‌زميني
87
كارايي انتخاب به كمك نشانگر در مقايسه با انتخاب فنوتيپي در برنامه اصلاحي تلاقي برگشتي در گلرنگ﴿ carthamus tinctorius L.﴾
88
كارايي ايروديناميكي ايدفويل هاي بيولوژيكي در جريان عددي ينولدز پايين
89
كارايي بازشيفت 2- [﴿2- مركاپتو فنيل ايمينو﴾ متيل] فنل ﴿MPMP﴾ به عنوان عامل كي ليت دهنده در جداسازي مقادير بسيار كم نقره و نيكل و اندازه گيري با روش هاي اسپكترومتري
90
كارايي باكتري Bacillus thuringiensis حشره كش كارباريل و ضد سنتز كيتين ديفلوبنزورون عليه كرم كپسول خوارنخود Heliothis viriplaca
91
كارايي پارچه هاي حلقوي تاري در كامپوزيت سيمان
92
كارايي پاك كننده هاي متفاوت براي خارج سازي رنگهاي هيدروليز شده راكتيواز سلولز
93
كارايي تشخيص پوسيدگي در دو نوع فيلم راديوگرافي داخل دهاني تحت شرايط مختلف پردازش فيلم
94
كارايي تله هاي چسبنده زردرنگ در تعيين تغييرات جمعيتهاي فصلي پسيل پسته Agonoscena pistaciae
95
كارايي جونده كش هاي شُك بوم و پَساك در كنترل جوندگان رايج زيانآور در مزارع شهرستان كرمانشاه
96
كارايي روش فلوروسكوپيك در مقايسه با روش آناتوميكال در رگ گيري شريان فمورال جهت انجام آنژيوگرافي كرونر و كاتتريزاسيون قلب چپ
97
كارايي روش‌هاي گزينش در نسل‌هاي پيشرفته تلاقي‌هاي بين گونه‌اي گلرنگ و تجزيه فيلوژنتيكي از لحاظ ژن fad2
98
كارايي روشهاي تقويت قابهاي بتن آرمه دربرابر زلزله براساس پريود ارتعاش
99
كارايي زنبور .Trichogramma spp در كنترل بيولوژيك كرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae
100
كارايي سودوموناس هاي فلورسنت حل كننده ي فسفات وسطوح فسفر بر رشدوتركيب شيميايي شيميايي كنجد
101
كارايي سيستم هاي دو مرحله اي با داده هاي فازي و رتبه بندي واحدهاي تصميم گيري
102
كارايي سيستمهاي مخابرات همكارانه با وجود ابهام در مورد اطلاعات كانال
103
كارايي فني گندم كاران وعوامل موثر بر ناكارايي در شهرستان فراهان ﴿مطالعه موردي: استان مركزي﴾
104
كارايي قارچ‌هاي ميكوريز آربوسكولار بر برخي شاخص‌هاي رشدي و فيزيولوژيكي پايه ريز‌ازديادي گلابي (پيرودوارف) تحت تنش خشكي
105
كارايي كمپلكس نيكل-هيستدين در بهبود جذب نيكل، متابوليسم نيتروژن و كيفيت تغذيه اي پياز
106
كارايي مخازن سفالي با دوره‌هاي مختلف آبياري بر صفات رشد و زنده ماني گونه قيچ لوبيايي .Zygophyllum fabago L
107
كارايي مدلهاي خطي معادل جهت آناليز لرزه اي غير خطي پلهاي ايزوله شده
108
كارايي معلمان راهنما در بهبود روش تدريس ابتدايي
109
كارايي مقايسهاي الگوريتمهاي مسيريابي همه‏پخشي تحمل‏پذير خطا در شبكه‏هاي ميان‏ارتباطي
110
كارايي منطق فازي در ارزيابي كمي تناسب اراضي براي برخي محصولات عمده منطقه شهر كيان
111
كارايي نفلين سينيت منطقه كليبر براي جذب برخي از فلزات سنگين
112
كارايي همزمان واحدها در تحليل پوششي داده ها با داده هاي غيرقطعي
113
كارايي واثر بخشي در پست
114
كاربد اسپلاين هاي درجه چهار وپنج درجواب عددي مسائل مقدار مرزي مرتبه چهارم
115
كاربد زئوليت اناليسم نانو حفره اصلاح شدخ بعنوان جاذب براي پيش تغليظ مقادير كم يونهاي فلزي و مطالعات نظري در مورد برهم كنش فلز و جاذب
116
كاربر قواعد فقه در مسائل پزشكي , use of islamic jurisprudence rules in the medical profession problems
117
كاربر نظام نشانه اي در رمان آينه هاي دردار نوشته هوشنگ گلشيري
118
كاربرد ‌12-تنگستوفسفريك‌اسيد نشانده‌شده برسيليكاي مزوپورداراي هسته‌ي مغناطيسي به عنوان كاتاليست نانوساختار در واكنش نوكلئوفيلي اكسيران‌كربونيتريل‌ها و سنتزپيرانوپيرازول‌ها
119
كاربرد 16 BPSS در آزمايش (1)
120
كاربرد 4-'4- دي‌آمينو-"4-‌متوكسي‌تري‌فنيل‌آمين به عنوان حسگر بسيار حساس فلوﺋﻮرسانسي براي تعيين مقادير بسيار كم آب در حلال‌هاي آلي
121
كاربرد DEAبراي توليد وزن درAHP
122
كاربرد DWDM در انتقال داده
123
كاربرد eDNA براي شناسايي سمندر لرستان در منابع آبي
124
كاربرد GIS در وضعيت برق و مخابرات
125
كاربرد GIS و فرايند تحليل سلسله مراتبي در مكان يابي محل دفن پسماند هاي شهري: مطالعه موردي شهرستان نجف آباد
126
كاربرد GPR جهت آشكارسازي نشت لوله هاي آب
127
كاربرد ICT در معماري بيمارستان هوشمند به منظوراجرا در يك بيمارستان
128
كاربرد IOT در مانيتورينگ شبكه ميكروگريد و ساخت يك نمونه آزمايشگاهي
129
كاربرد IT درآموزش
130
كاربرد LIR با ضرايب توسعه يافته براي محاسبه ي ضريب فشار حرارتي سيال چگال NH3،H2O،CH3OH،CH4
131
كاربرد M.Q.T در بهبود عملكرد يك واحد توليدي
132
كاربرد MCM-41 عامل دارشده به عنوان نانو حامل حساس به PH براي كنترل رهايش بازدارنده 2- مركاپتو و بنزوكسازول
133
كاربرد N,N,N,N-تترابرمو بنزن -1و3-دي سولفون آميد به عنوان كاتاليزور براي سنتز بيس ايندول در شرايط ملايم و N,N-دي يدو-N,N-اتان دائيل بيس ﴿پاراتولوئن سولفون آميد﴾بعنوان كاتاليزور براي سايليلاسيون الكل ها و فنل ها در شرايط بدون حلال و تحت تابش مايكروويو
134
كاربرد ontology در بازيابي اطلاعات جغرافيايي
135
كاربرد PCR در تشخيص مننژيت باكتر يابي
136
كاربرد PCR در تشخيص ميكو باكتريوم توبر كلوزيز كمپلكس
137
كاربرد QFD جهت ارتقاء كيفيت در كارخانه كاشي يزد
138
كاربرد QFD جهت ارتقاء كيفيت در يكي از شركتهاي پتوبافي (تابان )
139
كاربرد QFD جهت ارتقاء كيفيت در يكي از شركتهاي صنايع غذايي
140
كاربرد QFD و اجراي اَن در كارخانه كاشي شيركوه يزد
141
كاربرد SCM در تحليل ديناميکي ماشينهاي الکتريکي
142
كاربرد SMES در شبكه ايران
143
كاربرد spcدر جهت افزايش كيفيت محصولات شركت توان باطري
144
كاربرد spss در آزمونهاي ناپارامتري
145
كاربرد Switch Pressure در شبكه توزيع آب
146
كاربرد Voc در صنعت نوشابه سازي Customer the of Voice
147
كاربرد W-TGM براي حل معادلات با مشتات جزئي
148
كاربرد آئروژل هاي سيليس براي تهيه فيلم عايق حرارتي سطوح فلزي در صنايع گاز
149
كاربرد آتاماتاي يادگير سلولي و كاربردهاي آن در پردازش تصاوير
150
كاربرد آرايه هاي ادبي در تصاوير پيام رسان
151
كاربرد آرايه هاي ايست ( باتزئينات معرق و منبت ) درفضاي داخلي ساختمان
152
كاربرد آرايه ي جناس در طراحي پوسترهاي اجتماعي معاصر 2014-2000
153
كاربرد آزمون فرضيه فازي در پويش مشاركتي طيف در شبكه هاي راديو شناختي
154
كاربرد آزمون و اندر يافت موضوع در تشخيص افتراقي ماينك دپرسيو و اسكيزوفرني پارانوئيد
155
كاربرد آشوب در مخابرات امن و استفاده از رويتگر تطبيقي مد لغزشي جهت سنكرون سازي
156
كاربرد آكوستيك اميشن براي مانيتورينگ سايش ابزار در عمليات كف تراشي در فرزكاري
157
كاربرد آلياژهاي آلومينيوم در سازه كشتي‌هاي سبك
158
كاربرد آلياژهاي حافظه دار در طراحي موتورهاي گرمائي
159
كاربرد آمار در صنعت
160
كاربرد آموزش Q در تجارت الكترونيك
161
كاربرد آموزش سيار در پزشكي
162
كاربرد آناليتيكي سپروفلوكساسين
163
كاربرد آناليتيكي سفالكسين جهت تعيين مقادير جزئي فلزات سنگين
164
كاربرد آناليتيكي يكي از مشتقات هالوژنه 8- هيدروكسي كوئينولين (5 و 7 - دي يدو - 8 - هيدروكسي كوئينولين )
165
كاربرد آناليز اعداد مختلط در تئوري الاستيسيته
166
كاربرد آناليز حرارت در صنعت
167
كاربرد آناليز مودال براي تعيين پايش سازه
168
كاربرد آناليزرگرسيون درتعيين منحنيهاي متقاطع تعادل براي كشتي هاي ماهيگيري و باربري
169
كاربرد آناليزهاي آسيب پذيري در طرح ريزي سيستماتيك حفاظت در شرق استان اصفهان
170
كاربرد آنزيم سلولاز در زنگرزي و پرززدائي كالاي پنبه اي با تاكيد بر قدرت يوني محلول
171
كاربرد ابزار استريوليتوگرافي در نمونه سازي سريع
172
كاربرد ابزار پشتيبان تصميم گيري جهت تعيين وضعيت و مديريت مراتع در شمال استان هرمزگان
173
كاربرد ابزارهاي مهندسي صنايع در كاهش انتشار كربن
174
كاربرد اتوماسيون در حمل و نقل كانتينري
175
كاربرد اجزاء محدود قوسي در تحليل سازه هاي انحناءدار دو بعدي
176
كاربرد احياي اراضي موات در اقتصاد منابع طبيعي
177
كاربرد ارزش گذاري اقتصاد محيط زيستي در ارزيابي اثرات زيست محيطي مطالعه موردي: صنعت فولاد
178
كاربرد اس پي اس اس در آزمونهاي ناپارامتري
179
كاربرد اسپرميدين و متيل جاسمونات بر بيان جنسيت گل هاي خيار ﴿رقم رشيد﴾
180
كاربرد استخراج ترتيبي براي آناليز فلزات سنگين ( Moو Cr, Cd, Cu, Ni, Zn, pb ) و مواد آلي خطرناك (PAHs) در كمپوست اصفهان
181
كاربرد استخراج جذبي ميله هم زن و كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا براي اندازه گيري فن پروكسيمات در نمونه آبي و آب ميوه
182
كاربرد استنباط تعميم يافته در توزيع وايبول و برآورد قابليت اعتماد آن
183
كاربرد اسيد آمينه و مايع يوني به عنوان يك محيط واكنش فعال نوري و استفاده از آن در احيا سريع كتون هاي پروكايرال به الكل هاي فعال نوري سنتز و شناسايي پلي ﴿استر- ايميد- سالن﴾ هاي فعال نوري مشتق شده از كمپلكس معدني [بيس ﴿4- ساليسي ليدين آمينو فنل﴾ مس (II)] و چند دي اسيد- ايميد فعال نوري و بررسي ويژگي هاي اين پليمرهاي كوئورديناسيون جديد
184
كاربرد اسيدهاي جامد بر پايه پلي استايرن يا نانو سلولزدر تشكيل پيوند كربن - كربن و كربن هترو اتم
185
كاربرد اشعار تصويري و هنجارگريزي نوشتاري در آموزش زبان و ادبيات فارسي به كودكان پايه دوم دبستان
186
كاربرد اشياء در آيين بدرقهء مسافر در ايران
187
كاربرد اصالة الصحة به معناي تكليفي در زندگي فردي و اجتماعي
188
كاربرد اصل حالت متناظر در معادله حالت﴿EOS(III سيالات چگال
189
كاربرد اصول لفظيه و مكاتب حقوقي در تفسير قراردادها
190
كاربرد افزودني ليگنين در اصلاح خواص قير در مخلوطهاي آسفالتي
191
كاربرد التراسونيك در پخت ، آمارگيري و سفيدگري همزمان كالاي پنبه اي خام با استفاده از پتاسيم پر منگنات
192
كاربرد الجبروئيدها درهندسي‌سازي ماده و وحدت نيروها
193
كاربرد الكترود خمير كربن اصلاح شده با مشتق هاي كينوني در الكتروكاتاليز بعضي از مواد شيميايي و بيوشيميايي
194
كاربرد الكترود خمير كربن اصلاح شده بازير كنيوم فسفات قرار گرفته روي سيليكاژل براي اندازه گيري ولتامري عاري سازي آندي سرب ﴿II﴾ در حضور كارميم ﴿II﴾ روي فيلم بيسموت
195
كاربرد الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با L- دوپا و نانو لوله هاي كربني به عنوان يك الكترو كاتاليست دو عاملي در سنجش همزمان بعضي از گونه هاي بيولوژيكي
196
كاربرد الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با دوپامين و نانو مواد در سنجش الكتروكاتاليستي يك گونه شيميايي
197
كاربرد الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو ذرات سليسيم كاربيد در اندازه گيري و تعيين همزمان اسكوربيك اسيد دوپامين و يوريك اسيد و كاربرد الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو ذرات سليسيم كاربيد در اندازه گيري انسولين
198
كاربرد الكترود كربن شيشهاي اصلاح شده با نانو ذرات سيلسيم كاربيد در اندازه گيري و تعيين همزمان اسكوربيك اسيد،دوپامين و يوريك اسيد و كاربرد الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو ذرات سيليسيم كاربيد در اندازه گيري انسولين
199
كاربرد الگوربتم هاي يادگيري تقويتي در طراحي سيستم هاي خبره مبتني بر قواعد فازي
200
كاربرد الگوريتتم ژنتيك در حل مسائل سيستم اسكلتي-عضلاني
201
كاربرد الگوريتم MUSIC در تكنيك معكوس زماني به منظور مكان يابي اهداف
202
كاربرد الگوريتم بهينه سازي دسته ذرات ﴿PSO﴾ در تعيين مشاركتي موقعيت ربات ها
203
كاربرد الگوريتم بهينه سازي ملخ در تشخيص نفوذ سيستم
204
كاربرد الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي تاريخچه دمايي ﴿در دامنه زمان﴾ واكنش پليمريزاسيون وينيل كلرايد با محدوديت وزن مولكولي و ظرفيت گرمايي راكتور
205
كاربرد الگوريتم ژنتيك در حل مسائل
206
كاربرد الگوريتم ژنتيك در حل مسائل tsp
207
كاربرد الگوريتم ژنتيك در مديريت و بهره برداري از سيستم هاي چند مخزنه ﴿سيستم چند سوي زاينده رود﴾
208
كاربرد الگوريتم ژنتيك و رگرسيون خطي چند گانه براي پيش بيني فعاليت مشتقات 4 هيدرو - كرومن بر عليه مقاومت دارويي چندگانه در درمان سرطان
209
كاربرد الگوريتم كلوني مورچه در تشخيص بيماري هاي شبكيه
210
كاربرد الگوريتم كنترل موقعيت/ نيرو در اصلاح مسير ربات هاي دوپا براي حركت روي سطح ناصاف
211
كاربرد الگوريتم مرغابي در برنامه ريزي توليد بلند مدت در معادن روباز
212
كاربرد الگوريتم هاي تكاملي ﴿ea﴾ در داده كاوي
213
كاربرد الگوريتم هاي تكاملي براي ترتيب و افراز بهينه مدلهاي اجزاي محدود
214
كاربرد الگوشناسي جهت تشخيص كانال هاي مدفون در مقاطه لرزه اي
215
كاربرد الگوهاي روايت سينمايي در مجموعه هاي داستاني تلوزيوني
216
كاربرد الگوهاي روايت سينمايي در مجموعه هاي داستاني تلويزيوني
217
كاربرد الگوي اعتقاد بهداشتي براي رفتار ماموگرافي با استفاده از مدل معادله ساختار در زنان شهر سنندج
218
كاربرد المانهاي مسلح كننده در توده هاي سنگي
219
كاربرد الوي اقتضايي انگيزش در بانك صادرات بابل (شعبه خشرودپي )
220
كاربرد الياف استبرق در تقويت بتن
221
كاربرد الياف الكتروريسي شده در مهندسي بافت عصب
222
كاربرد الياف بسيار كوتاه (توليد آزمايشگاهي فلوك از پرز)
223
كاربرد الياف مصنوعي جهت بهسازي خاك با هدف كاهش فرسايش داخلي
224
كاربرد امواج اولتراسونيك ( مافوق صوت )
225
كاربرد امواج در مهندسي شيمي
226
كاربرد امواج طولي منكسر شده بحراني براي انداره گيري تنش هاي پسماند در لوله هاي اتوفريتاژ شده
227
كاربرد امولسي فايرها و بايو اممولسي فايرها در صنعت غذا
228
كاربرد امولسيفايرهاي طبيعي در صنعت
229
كاربرد انتروپي تقريبي در تشخيص سلامتي چرخ دنده
230
كاربرد انرژي خورشيد در آب شيرين كن خورشيدي
231
كاربرد انرژي خورشيدي در صنعت تصويه و تبريد
232
كاربرد انرژي هسته اي در سيستم پيرانش فضا پيما
233
كاربرد انرژي هسته اي در نگهداري مواد غذايي
234
كاربرد انواع كاغذ در گرافيك
235
كاربرد انواع نانوسيالات در بهبود انتقال حرارت
236
كاربرد انيميشن در هنر دوسويه
237
كاربرد انيميشن در هنر دوسويه
238
كاربرد اولويت منصف در مسائل تصميم گيري چند معياره
239
كاربرد اولويت هاي منصف در تخصيص منابع
240
كاربرد اينترنت اشيا در خانه‌هاي هوشمند
241
كاربرد باتيك و چوب در تزئينان داخلي (بااستفاده از نقش مايه هاي ايران وهند)
242
كاربرد بازدارنده¬هاي خوردگي فاز بخار در كشتي و تجهيزات آن
243
كاربرد بازي هاي ديفرانسيلي استكلبرگ در تعيين سياست بهينه براي برخي مسائل سياست پولي و مالي
244
كاربرد بازيابنده‌هاي ديناميكي ولتاژ بين خطي به‌عنوان محدودكننده جريان خطاي پايين‌دست
245
كاربرد بازيگري براي فيلمهاي انيميشن
246
كاربرد بازيگري براي فيلمهاي انيميشن
247
كاربرد بازيگري در صنعت انيميشن
248
كاربرد بازيگري در صنعت انيميشن
249
كاربرد بافت در پاراوان
250
كاربرد بافته هاي دستگاهي در تزئينات اتاق كودك
251
كاربرد باكتري هاي توليد كننده بيوسور فكتانت در بهبود كيفيت كمپوست
252
كاربرد باكتري هاي حل كننده فسفات در تهيه ي كود زيستي
253
كاربرد باكتري هاي سودوموناس فلوروسنت حل كننده فسفات در پالايش كادميم و سرب از خاك آلوده توسط گياه ذرت
254
كاربرد بانك فيلتر جهتي براي تضعيف نوفه هاي زمين غلت و تصادفي در داده هاي لرزهاي بازتابي و جداسازي امواج بالا رونده و پايين رونده در داده هاي پروفيل لرز اي قائم
255
كاربرد بتا سيكلو دكسترين به عنوان ديسپرس كننده در رنگرزي پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس و تاثير آن بر ويژگي هاي شيمي فيزيكي رنگرزي
256
كاربرد بته جقه در تابلوهاي ورود به كلاس
257
كاربرد برائت در حقوق ايران
258
كاربرد برخي جاذب هاي طبيعي در حذف برخي تركيبات آلي (مشتقات سبز مالاشيت ) به روش استخراج با فاز جامد
259
كاربرد بردار در علوم
260
كاربرد بررسي‌هاي ژئوميكروبيولوژي در اكتشاف كانسار پلي‌متال كالچويه
261
كاربرد برنامه ريزي آموزشي فازي در مديريت الگوي كشت محصولات زراعي منتخب استان گلستان شهرستان كرمانشاه
262
كاربرد برنامه ريزي پويا براي تعديل اتوبوس هاي تخصيص يافته به شبكه حمل و نقل شهري
263
كاربرد برنامه ريزي پويا در بهينه سازي پرتفوي تصادفي با ريسك نكول
264
كاربرد برنامه ريزي پويا در حل مسائل كوله پشتي دوهدفه
265
كاربرد برنامه ريزي پوياي دو هدفي در برنامه ريزي حمل و نقل
266
كاربرد برنامه ريزي خطي چند هدفي فازي در طراحي سطح زير كشت
267
كاربرد برنامه ريزي خطي در توليد نخ پنبه اي با حفظ كيفيت و حداقل هزينه
268
كاربرد برنامه ريزي خطي در كد برداري وآشكار سازي
269
كاربرد برنامه ريزي خطي رياضي در اقتصاد
270
كاربرد برنامه ريزي رياضي در بهره وري
271
كاربرد برنامه ريزي رياضي در محاسبه بهره وري واحد تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور
272
كاربرد بسترهاي مخابراتي، ارتباطي و فناوري اطلاعات مناسب در حوزه پزشكي از راه دور (Telemedicine)
273
كاربرد بنتونيت معمولي و فرآوري شده در كاهش پساب سيلاژ ذرت مرطوب و بررسي تاثير آن ها بر تركيب شيميايي سيلاژ حاصل
274
كاربرد بهينه UISمبتني بر GISبعنوان سيستم پشتيبان تصميم گيري (شهرداري بابلسر)
275
كاربرد بهينه سازي فازي در تنظيم جيره خوراكي دام
276
كاربرد بهينه سيستمهاي مهار بازويي در سازه ساختمانهاي بلند
277
كاربرد بورن سولفوريك اسيد در سنتز تركيبات آلي
278
كاربرد بورن سولفوريك اسيد در سنتز تركيبات آلي
279
كاربرد بيوترانسفور ماسيون ميكروبي براي توليد وانيلين و ديگر متوكسي فنل هاي با ارزش
280
كاربرد بيوتكنولوژي در توليد دارو
281
كاربرد بيوتكنولوژي در رفع آلودگي هاي شيميائي خاك ( خصوصا" آلودگي هاي نفتي )
282
كاربرد بيوراكتورهاي غشايي در تصفيه فاضلاب ها
283
كاربرد بيوفيدبك در هيپرتانسيون اصلي
284
كاربرد بيوفيلترها در تصفيه هواي آلوده
285
كاربرد بيومتريال هاي الكتروكانداكتيو در بيوسنسورها
286
كاربرد پارچه در دكوراسيون داخلي منازل
287
كاربرد پايش سلامت سازه اي در پل ها با استفاده از شبكه عصبي
288
كاربرد پديده شناسي فضا- زمان ناجابجايي در فيزيك انرژي هاي بالا
289
كاربرد پراكسي در امنيت شبكه
290
كاربرد پردازش تصوير در ارزيابي ترك هاي سطحي بتن
291
كاربرد پسآب و ضايعات فرآوري شده صنايع سراميك در پايدارسازي خاك بستر ماسه‌اي روسازي راه‌ها
292
كاربرد پلاسما در حضور كيتوسان در اصلاح سطحي الياف پلي پروپيلن
293
كاربرد پلاسماي سرد فشار اتمسفري در روند كاهش بتامتازون سديم فسفات محلول در آب
294
كاربرد پلي‌آميد حاوي حلقه تري‌آزين به‌عنوان فاز جاذب در روش ريزاستخراج فاز جامد براي اندازه‌گيري اتيون
295
كاربرد پلي‌اتيلن ايمين در حذف رنگ سبز راكتيو 19 و قرمز راكتيو 141
296
كاربرد پليمر رزورسينول فرمالدهيدملامين قالب مولكولي مغناطيسي براي استخراج گزينش پذير ديازينون
297
كاربرد پليمر متخلخل حاوي حلقه هاي تري آزين به عنوان جاذب براي اندازه گيري فنتيون در نمونه هاي آبي با دستگاه طيف سنج تحرك يوني
298
كاربرد پليمر(استايرن - آلترناتيو - مالئيك اسيد) در حذف آلاينده هاي متيل اورانژ، متيلن بلو و متيل رد از محلول هاي آبي
299
كاربرد پليمرهاي حكاكي شده مولكولي ﴿MIPs) به عنوان فاز جامد جهت استخراج، پيش تغليظ و اندازه گيري داروهاي پيروكسيكام و هيدروكلروتيازيد
300
كاربرد پليمرهاي زيست تخريب پذير در دارورساني
301
كاربرد پوستر در پيام رساني اجتماعي
302
كاربرد پوسته برنج در حذف هيدروكربن هاي نفتي از محيط آبي
303
كاربرد پوشش هاي خوراكي موسيلاژ كاكتوس، ژل آلوئه ورا و آب پنير به منظور افزايش عمر پس از برداشت توت فرنگي
304
كاربرد پيش بيني كمترين مربعات در آناليز سري هاي زماني ايستگاه هاي دائم GPS
305
كاربرد پيكان‌ها در روش‌هاي عددي همگرا براي جواب‌هاي برخي معادلات غيرخطي و انتگرال‌پذير
306
كاربرد پيل سوختي ميكروبي در كاهش آلايندگي پساب سنتزي حاوي فنل
307
كاربرد تئوري آشوب در مديريت ﴿ نظم در بي نظمي ﴾
308
كاربرد تئوري اختلال در بررسي عددي مسئله نفوذ با مرز داخلي مشترك
309
كاربرد تئوري رفتار برنامه ريزي شده در پيش بيني خودپايشي قند خون در بيماران نوع دوم
310
كاربرد تئوري رفتار برنامه ريزي شده در پيش بيني رفتار خودافشايي در شبكه هاي اجتماعي مجازي در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي استان كردستان در سال 1396
311
كاربرد تئوري ساختاري در مبدل هاي گرمايي
312
كاربرد تئوري سيستم هاي دوبعدي در كنترل آموزش پذير تكرار شونده
313
كاربرد تئوري كنترل با ساختار متغيير در كنترل حركت ربات
314
كاربرد تئوري كوزرات در تحليل استاتيك و ديناميك پوسته ها به روش اجزاء محدود غير خطي
315
كاربرد تئوري مقدار بهينه پول در ايران
316
كاربرد تئوري هيدروانفورماتيك در انتقال رسوب و مطالعه موردي نتايج براي يكي از رودخانه هاي كشور
317
كاربرد تئوري ورتكس در طراحي پروانه
318
كاربرد تايپوگرافي درطراحي پارچه
319
كاربرد تبادلگرهاي يوني در سنتز تركيبات هتروسيكل
320
كاربرد تبادلگرهاي يوني در سنتز تركيبات هتروسيكل
321
كاربرد تبديل Curvelet در تضعيف نوفه تكراري در يكي از ميادين هيدروكربوري ايران
322
كاربرد تبديل S در فشرده سازي تصوير
323
كاربرد تبديل wavelet در فشرده سازي تصوير
324
كاربرد تبديل در عمل دكانولوشن غير ايستان
325
كاربرد تبديل فوريه ي سريع براي حل معادلات پيچشي
326
كاربرد تبديل موجك در پيش بيني سري زماني جريان كم در تعدادي از ايستگاه هاي هيدرومتري ايران
327
كاربرد تبديل موجك در سلامت سنجي تجربي تير بتني مقاوم سازي شده با FRP
328
كاربرد تبديل هيلبرت در توليد سيگنال تقسيم فركانسي چند گانه عمود
329
كاربرد تجارت الكترونيك در دانشگاههاي ايران
330
كاربرد تجارت الكترونيك در كنترل و كاهش ترافيك در كلانشهر تهران
331
كاربرد تجارت الكترونيك وبازاريابي اينترنتي در ايران
332
كاربرد تجربي روش هاي كنترل ساختار متغير در سيستم هاي خطي
333
كاربرد تجزيه مقدار منفرد در تضعيف نوفه هاي زمين غلت و اتفاقي در يكي از ميادين نفتي ايران
334
كاربرد تجزيه¬اي ردياب برگشت پذير فلورساني براي سيانيد باكمپلكس برليانت¬گرين – فسفوتنگستيك اسيد در محيط آبي
335
كاربرد تجزيه¬اي ردياب برگشت پذير فلورساني براي سيانيد باكمپلكس برليانت¬گرين – فسفوتنگستيك اسيد در محيط آبي
336
كاربرد تحقيق در عمليات بيمارستان
337
كاربرد تحقيق در عمليات در داده كاوي
338
كاربرد تحليل پوششي داده ها (DEA) در ارزيابي كارايي نسبي و رتبه بندي (مطالعه موردي: شعب بانك ملي شهر شيراز)
339
كاربرد تحليل پوششي داده ها در تخصيص منابع
340
كاربرد تحليل طيفي تكين )SSA( در تعميرات و نگهداري بر مبناي شرايط )CBM(
341
كاربرد تحليل مؤلفه مستقل در داده كاوي
342
كاربرد تحليل هاي اماري در چينه نگاري
343
كاربرد تحليلي جدول داده ـ ستانده
344
كاربرد تخمين داده‌هاي مفقودشده در اندازه گيري‌هاي چندمتغيره
345
كاربرد تراش بر روي آبگينه
346
كاربرد تراش در تزئينات شيشه
347
كاربرد ترتيب‌بندي‌هاي تصادفي در مقايسه توزيع‌هاي خانواده هريس و موضوع‌هاي وابسته
348
كاربرد تركيب QFO و Triz در طراحي محصول مشتريگرا در صنعت برق
349
كاربرد تركيب ضد قارچ هاي نانو در حفاظت آثار چوبي ﴿ مورد پژوهي : نمونه چوب و قارچ سرداب محراب كليساي بيت اللحم اصفهان﴾
350
كاربرد تركيبات N_هالو ﴿N_بر مو فتاليميد﴾در محافظت و محافظت زدايي گروههاي عاملي تركيبات آلي
351
كاربرد تركيبات دندريتيك مختلف با گروه انتهايي آمين در تصفيه پساب نساجي
352
كاربرد تركيبات عناصر واسطه به عنوان كاتاليزور جهت اكسيداسيون سيكلوهگزان ، آدامانتان و نوربورنين , application of transition metal compounds as a catalyst to oxidate: cyclohexane, admantane and norbornene
353
كاربرد ترينگزاپك اتيل براي افزايش كيفيت ظاهري و مقاومت به تنش پاخوري دو گونه چمن فصل سرد
354
كاربرد تست غير مخرب در ارزيابي عيوب ناشي از روش هاي توليد
355
كاربرد تشعشعات راديواكتيو در عملكرد ماشين آلات صنعتي
356
كاربرد تشكيك وجود در ادله اثبات وجود خدا در فلسفه ملاصدرا
357
كاربرد تشويق وتنبيه در پيشرفت تحصيلي
358
كاربرد تصاوير ماهواره اي و تكنيك GIS د رتهيه نقشه كاربري اراضي اصفهان بززگ
359
كاربرد تصاوير ماهوارهاي در مطالعات بيلان آب زيرزميني )مطالعه موردي: دشت كرمانشاه(
360
كاربرد تصميم گيري در انتخاب رهيافت هاي ترويجي در جهادسازندگي
361
كاربرد تصميم گيري فازي در برنامه ريزي جانمايي تسهيلات
362
كاربرد تصوير براي رشد آموزش دختران (تا 12 سال ) در ايران
363
كاربرد تصوير مشخصه تبديل موجك گسسته در تضعيف نوفه زمين غلت در لرزه نگاري اكتشافي
364
كاربرد تصويربرداري در آزمايشگاه هاي هيدرو ديناميك
365
كاربرد تصويرسازي در دوره قاجار
366
كاربرد تفاله ي نيشكر پيش فرآوري شده در رنگ زدايي پساب حاوي رنگ اسيدي و بازي
367
كاربرد تقريب اسپيلاين كمترين مربعات در كشف و اصلاح لغزش فاز مشاهدات GNSS
368
كاربرد تقريب ايكونال در ربايش الكترون از مولكول هيدروژن
369
كاربرد تقريبات گويا در حل عددي معادلات ديفرانسيل مرتبه بالا
370
كاربرد تك لايه خود سامان 2- مركاپتوبنزوتيازول تشكيل شده روي الكترود بس بلورين طلا جهت اندازه گيري يون نقره
371
كاربرد تكنولوژي آموزشي در درس علوم تجربي مقطع راهنمائي مدارس گرگان
372
كاربرد تكنولو‍ژي غشاء مايع در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
373
كاربرد تكنولوژي غشايي در صنعت روغن‌هاي خوراكي
374
كاربرد تكنولوژي گروهي (GT) در صنعت قواي محركه خودرو با تاكيد براستفاده از روش آناليز جريان توليد (PFA)
375
كاربرد تكنيك FMECA در كارخانجات ساخت ماشين آلات نساجي غدير
376
كاربرد تكنيك Fusing glass و Slumping glass در دكوراسيون داخلي
377
كاربرد تكنيك Fusing Glsaa دريافت اشياء كاربردي تزئيني
378
كاربرد تكنيك پالس در تعين پارامترهاي سينتيكي جهت طراحي راكتورهاي كاتاليستي
379
كاربرد تكنيك صنايع دستي در ساخت صندوق هاي قاجار با نگرشي نوين
380
كاربرد تكنيك فيوزينگ گلاس در ساخت ميز و پارتيشن
381
كاربرد تكنيك مبتني بر سنجش ايمني با استفاده از نانو ذرات طلا و يوروپيوم براي اندازه گيري سريع اكراتوكسين A
382
كاربرد تكنيك معرق در دكوراسيون داخلي
383
كاربرد تكنيك ميكرو استخراج فاز جامد بر پايه سل - ژل حمايت شده با فيبر پلي پروپلين همراه با دستگاه اسپكتروفوتومتري UV-VIS جهت استخراج و اندازه گيري يون هاي پلاتين و نقره درنمونه هاي زيست محيطي , Application of solidphase microextraction based on supported sol-Gel by polypropylene fiber with the UV-VIS spectrophotometer for extraction and determination of silver and platinumlones in the inviromental samples
384
كاربرد تكنيك ميكرو استخراج فاز جامد بر پايه سل-ژل اصلاح شده با عصاره كاج حمايت شده فيبر متخلخل در استخراج و اندازه گيري آمي تريپتيلين با استفاده از اسپكتروفتومتري فرا بنفش-مرئي
385
كاربرد تكنيك ميكرو استخراج هيبريد سل -ژل / نانو ذره حمايت شده با فيبر متخلخل , Application micro extraction technique fiber sol-gel/nanopartical supported hollow fiber combined with hydride generation
386
كاربرد تكنيك نقطه ي سر به سر جهت آناليز و صنعت مالي يك واحد صنعتي در بورس سهام (مطالعه موردي شركت نفت بهران)
387
كاربرد تكنيك هاي سنجش از دور و بعد فراكتال در تفكيك واحد هاي سنگي و شناسايي منابع آب زير زميني (مطالعه موردي : حوزه آبخيز تفت – استان يزد)
388
كاربرد تكنيك هاي كنترل كيفيت آماري در كارخانه ايسكرااتوالكتريك ايران
389
كاربرد تكنيك هاي گداخت هسته اي در معدن زغال سنگ طبس
390
كاربرد تكنيك هاي معرق و منبت چوب در ساخت آثار هنري ﴿تابلو﴾
391
كاربرد تكنيك هاي ميخائيل چخوف در ايفاي نقش هاي تيپيكال تئاتر
392
كاربرد تكنيك هاي نقش پوشي تعزيه در بازيگري تئاتر
393
كاربرد تكنيك‌هاي داده‌كاوي در پيش‌بيني عود مجدد سرطان پستان
394
كاربرد تكنيكهاي عكاسي سياه و سفيد در گرافيك
395
كاربرد تلفيقي مدل هاي SWOT و AHP براي تدوين استراتژي كارگاه هاي حوله بافي آدريان
396
كاربرد تلفيقي مدل هاي SWOT وANP در برنامه ريزي زيست محيطي راهبردي ﴿مطالعه موردي استان اصفهان﴾
397
كاربرد تماس دهنده با جريانهاي بر خورد كننده در فرآيندهاي استخراج مايع - مايع
398
كاربرد تنظيم كننده هاي رشد بر روي گياهچه هاي سيب زميني به منظور شكستن خواب ميني تيوبرهاي توليدي
399
كاربرد تنگستو فسفريك اسيد در واكنشهاي تراكم آلدولي تقاطعي و سنتز آسيلالها از آلدهيدها و كتونها
400
كاربرد توابع ﭘﺎﯾﻪ اي شعاعي در حل برخي معادلات ديفرانسيل- انتگرال كسري
401
كاربرد توابع بلاك - پالس براي حل دستگاه هاي معادلات انتگرال ولترا
402
كاربرد توابع بي اسپلاين در حل معادلات نفوذ غير خطي
403
كاربرد توابع پايه اي شعاعي در حل مسائل انتشار همرفت
404
كاربرد توابع خاص در روش نقاط محدود
405
كاربرد توابع گرين در حل مسائل مقدار مرزي
406
كاربرد توابع مثلثي براي حل دستگاه هاي معادلات انتگرال فردهلم خطي
407
كاربرد توزيع هاي آميخته-مقياس در مدل هاي خطي
408
كاربرد توموگرافي مقاومت الكتريكي جهت مشخصه سازي هيدروديناميكي بيوراكتورهاي لجن فعال
409
كاربرد تيتراسيون هاي pH متري درتشخيص تقلب هاي زعفران با استفاده از روش كمومتريكس تجزيه جزء اصلي
410
كاربرد تيوآميدها و دي تيوكاربامات ها به عنوان سينتون هاي مفيد در سنتز ناجورحلقه ها
411
كاربرد جديد دي اتيل اتوكسي متيلن مالونات در سنتزهاي آلي
412
كاربرد جديد نانو ذرات نيكل به عنوان كاتاليزور هتروژن براي سنتز 1-آميدوآلكيل 2-نفتول ها با استفاده از شيمي سبز
413
كاربرد جديد نانو لوله هاي كربني چند ديواره اصلاح شده با تيوسمي كاربازيد جهت پيش تغليظ و جداسازي مقادير ناچيز يون هاي كبالت )II(، كادميم )II(، روي )II( و مس )III( در نمونه هاي زيست محيطي و بيولوژيكي به روش استخراج فاز جامد- اسپكترومتري جذب اتمي شعله
414
كاربرد جرثقيل هاي ثابت در معادن سنگ هاي ساختماني
415
كاربرد جفت يون هويزگن حاصل از ايزوسيانيدها و تركيبات استيلني فعال در سنتزهاي تك ظرفي و واكنش¬هاي چندجزئي
416
كاربرد جفت يون هويزگن حاصل از ايزوسيانيدها و تركيبات استيلني فعال در سنتزهاي تك ظرفي و واكنشهاي چند جزئي
417
كاربرد جلبك در بيان رفتار پيل سوختي ميكروبي
418
كاربرد جلوه هاي زيباي ابر و باد ﴿MARBLING﴾ در نقاشي روي ابريشم ﴿BATIK﴾
419
كاربرد جنبه آموزشي انيميشن مستند در بازنمايي وقايع و تجارب پليسي ( مطالعه موردي : آموزش كاركنان پليس ايران )
420
كاربرد جنبه هاي زيبا شناسانه انيميشن در خلق جلوه هاي بصري ديجيتال
421
كاربرد جنبه هاي زيباشناسانه انيميشن در خلق جلوه هاي بصري ديجيتال
422
كاربرد جواب هاي موثر منصف در بهينه سازي چند هدفه
423
كاربرد چاپ باتيك برروي لباس زنان كردستان
424
كاربرد چاپ سنتي باتيك در پارچه هاي لباسي
425
كاربرد چارچوب هاي آلي فلزي در حذف آلاينده هاي آلي از محيط آبي
426
كاربرد چند منظوره اينورترهاي متصل به شبكه
427
كاربرد چندجمله اي هاي ماتريسي لاگر براي محاسبه ي عددي معكوس تبديل لاپلاس توابع ماتريسي
428
كاربرد چندي كننده هاي برداري چند لايه براي فشرده سازي تصوير
429
كاربرد چنديكردن برداري در فشرده سازي سيگنال صحبت
430
كاربرد چوب در پديده تولد
431
كاربرد چوب در تمبك
432
كاربرد چوب در صنايع دستي و نمونه هايي از اتصالات
433
كاربرد حالت هاي گراف در محاسبه درهم تنيدگي سيستم هاي چند كيوبيتي
434
كاربرد حامل هاي پليمري پيشرفته در رهايش كنترل شده دارو
435
كاربرد حجم هاي بافته در دكوراسيون داخلي
436
كاربرد حساب تغييرات در استخراج معادلات فيزيكي
437
كاربرد حسابداري مديريت زيست محيطي (EMA) در صنايع نساجي ايران (مطالعه موردي : كارخانه توليدي چرم مشهد)
438
كاربرد حسگري فشرده بلوكي در بازسازي تصاوير رادار روزنه مصنوعي
439
كاربرد حسگري فشرده در شبكه هاي حسگر بدني
440
كاربرد حفاظت گالوانيكي در توقف خوردگي فولاد در سازه هاي بتن مسلح
441
كاربرد خشك كن هاي جذبي و مقايسه آن با خشك كن هاي متداول
442
كاربرد خط در تيتراژ فيملهاي ايراني و بررسي خطوط اسلامي ، كوفي - بنائي و كتابت
443
كاربرد خط در گرافيك محيطي
444
كاربرد خط در نقاشي نوين
445
كاربرد خط نوشته در تصويرگري متون عرفاني كلاسيك ايران : با نگاهي به اشعار حافظ و مولوي
446
كاربرد خط و نقوش هندسي در مليله كاري
447
كاربرد خطوط اسلامي در فلزكاري دوره سلجوقي
448
كاربرد خم ها و پوسته ها در نظريه سوليتون
449
كاربرد خوشه بندي آماري_فازي نوع دو به منظور برآورد زمان تغيير چند نقطه اي در نمونه گيري متغير در نمودارهاي كنترل
450
كاربرد داده كاوي در پزشكي
451
كاربرد داده كاوي در پزشكي1
452
كاربرد داده كاوي در تحليل داده هاي سازمان تامين اجتماعي
453
كاربرد داده كاوي در تشخيص امراض پوستي
454
كاربرد داده كاوي در دولت الكترونيك
455
كاربرد داده كاوي در سلامت وبهداشت
456
كاربرد داده كاوي در صنعت بانكداري
457
كاربرد داده كاوي در كشف دانش مربوط به كيفيت محصولات: مطالعه موردي واحد نورد سرد فولاد مباركه اصفهان
458
كاربرد داده كاوي در مديريت شهري
459
كاربرد داده كاوي در مسائل پزشكي
460
كاربرد داده كاوي و هوش كسب‌و‌كار در صنايع فرهنگي : با تمركز بر صنايع تئاتر، سينما و رسانه هاي جاري
461
كاربرد داده هاي رقومي TM در تهيه نقشه كاربري اراضي در حوزه آبخيز بازفت
462
كاربرد داده هاي فركانس در تعيين وضعيت مرتع
463
كاربرد داده‌هاي ماهواره‌اي چند مقياسي در ارزيابي اكوسيستم‌هاي مانگرو با رويكرد بوم‌شناسي سيماي دريا (مطالعه موردي: جزيره قشم)
464
كاربرد دارورساني دندريمرهاي پلي آميدوآمين
465
كاربرد درخت سراسري كمينه در دسته بندي صنايع اثرگذار بر مبناي فاصله فرامتريك : ﴿مطالعه اي در بورس اوراق بهادار تهران﴾
466
كاربرد دندريمر پلي پروپيلن ايمين در تصفيه پساب صنعتي حاصل از شستشوي لينتر پنبه
467
كاربرد دندريمرها در حذف مواد آلي از پسابهاي نساجي
468
كاربرد دو روش انتخاب دوره اي در ذرت
469
كاربرد دورسنجي براي تعيين پتانسيل‌هاي معدني سرب و روي در برگه‌هاي 1:100000 اسفوردي و بهاباد
470
كاربرد ديناميك سيالات محاسباتي در شبيه‌سازي واحد ته‌نشيني فرآيند انعقاد سازي شيميايي به‌منظور تصفيه پساب‌هاي صنايع معدني
471
كاربرد رآكتور جريان برخوردي در اكسايش تركيب 4و6-دي متيل دي بنزوتيوفن
472
كاربرد رآكتور جريان فواره اي با بكارگيري فرايند UV/TiO2 جهت تصفيه پساب و بررسي اثر اعمال امواج فراصوت بر عملكرد آن
473
كاربرد رآكتورهاي جريان برخوردي در تبديل گلوكز به فروكتوز
474
كاربرد رابطه اصلي كيوبلكا - مانك در توضيح رنگ حاصله از مخلوط الياف رنگي بدون محدوديت در تعداد اوليه ها
475
كاربرد راديوايزوتوپ در كشاورزي
476
كاربرد راكتور بستر سيال در حذف كاتاليستي آلاينده هاي هوا
477
كاربرد راكتور جريان برخوردي درفرآيند تخريب نانوفوتوكاتاليستي فنل
478
كاربرد راكتور جريان برخوردي غشايي در تخريب نانو فوتو كاتاليستي پارانيتروفنل از آّب
479
كاربرد راكتور هوا راند با لوله مشبك در پساب زدايي صنعتي: گوگردزدايي نفت خام
480
كاربرد راكتورهاي ناپيوسته و بستر ثابت در اجراي واكنش اكسيد شدن كاتاليستي آلاينده فنل درمحلول
481
كاربرد راهكارهاي جبران كننده در صحبت كردن زبان آموزان ايراني و رابطه آن با سطح مهارت زباني
482
كاربرد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ اﻧﺤﺮاﻓﺎت درﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل
483
كاربرد رزين هاي تبادل يوني در تصفيه آب و پساب
484
كاربرد رزين هاي مختلف بر روي پارچه پنبه اي خواص فيزيكي و شيميائي آن
485
كاربرد رساننده‌هاي حفره پليمري در ساخت سلول‌هاي خورشيدي با پيوندگاه ناهمگون هيبريدي آلي-غير آلي
486
كاربرد رشته هاي كاهشي در نظريه مدول هاي كوهمولوژي موضعي
487
كاربرد رگرسيون بااستفاده از نرم افزار SAS
488
كاربرد رگرسيون خطي
489
كاربرد رگرسيون خطي ، غير خطي ولجستيك در تحليل هاي آماري (با استفاده از نرم افزار 14spss
490
كاربرد رگرسيون در تحقيقات آماري با تاكيد بر روش رگرسيون كاكس
491
كاربرد رگرسيون لجستيك در مدلهاي باينري
492
كاربرد رگرسيون مؤلفه‌هاي اصلي براي مجموعه داده‌هاي با مشاهدات دورافتاده و گم شده
493
كاربرد رنگ در آثار گرافيكي
494
كاربرد رنگ در آرم
495
كاربرد رنگ در بيولوژي
496
كاربرد رنگ در كتاب كودكان
497
كاربرد رنگ فلورسانت در زخم پوش
498
كاربرد رهيافت الگوي قيمت گذاري هدانيك زمين هاي كشاورزي
499
كاربرد رهيافت كوانتش مخروط نوري در الكتروديناميك كوانتمي
500
كاربرد رهيافتهاي مختلف شامل PMC،CORGI و McKeon در تعيين سنجۀ بازبهنجارش براي برخي از مشاهدهپذيرهاي QCD
501
كاربرد رو ش هدايت مغناطيسي در حفاري انحرافی جهت دار
502
كاربرد روانشناسي در اموزش
503
كاربرد روانشناسي و روابط صنعتي در روابط كاركنان
504
كاربرد روش FGM در مدل سازي احتراق پايا در داخل محيط متخلخل
505
كاربرد روش Level Set در شبيه سازي عددي جريان هاي با سطح آزاد
506
كاربرد روش MBI تصحيح شده جهت بازسازي توزيع گذردهي الكتريكي مختلط
507
كاربرد روش PIXRFآناليز عنصري و بررسي قابليتهاي آن
508
كاربرد روش Pushover در تحليل آسيب پذيري و بهسازي سازه هاي فولادي مهاربندي شده و مقايسه نتايج آن با روش ديناميكي غيرخطي
509
كاربرد روش PUSHOVER در تحليل آسيب پذيري و بهسازي سازه هاي فولادي با ديوار برش و مقايسه نتايج با روش ديناميكي غير خطي
510
كاربرد روش UNIFAC در بررسي تعادلات فازي محلولهاي پليمري
511
كاربرد روش آكوستيك اميشن ﴿Acoustic Emission﴾ در شناسايي نشتي يك مخزن
512
كاربرد روش آناليز مُودال براي تعيين ثبات ايمپلنت دنداني
513
كاربرد روش اجزا؟ محدود (element Finite) در حل عددي مسايل انتقال حرارت از طريق هدايت و استفاده از نرم افزاري Ansys در اين زمينه
514
كاربرد روش اجزاء محدود جهت تحليل مصالح تراكم ناپذير
515
كاربرد روش اجزاء محدود در تحليل ديناميكي سدهاي بتني وزني بر روي سنگپي انعطافپذير در حوزه فركانس
516
كاربرد روش اجزاء محدود در حل استاتيكي و ديناميكي صفحات دايره اي
517
كاربرد روش اجزاء محدود در حل مسائل الاستيسيته و پلاستيسيته
518
كاربرد روش اجزاء محدود در مسائل صفحات و پوسته هاي داراي دو حفره و بيشتر
519
كاربرد روش اختلال هموتوپي در حل عددي مسائل مقدار مرزي
520
كاربرد روش ارتباط بين سلولي در مدل‌سازي پتانسيل كاني‌سازي جهت تعيين نقاط حفاري پيشاهنگ با استفاده از اطلاعات اكتشافات سطحي در انديس مس-طلاي كوه لخت
521
كاربرد روش ارتباط كمي ساختار-خاصيت در مدل كردن بهره كوانتومي دي آريل اتن ها
522
كاربرد روش استخراج فاز جامد بر پايه ي نانو مگنتيت در استخراج و اندازه گيري داروي ترامادول با استفاده از روش اسپكتروسكوپي فرابنفش , Application of solid phase extraction technique based on nanomagnetite in extraction and determination tramadol using uv spectroscopy
523
كاربرد روش استخراج نقطه ابري هم افزايي سريع به عنوان يك تكنيك ساده و كارا جهت جداسازي و پيش تغليط مقادير كم نيكل از نمونه هاي آبي و غذايي
524
كاربرد روش استريوليتوگرافي در بيومتريال ها
525
كاربرد روش الكتروجنبشي در نمك زدايي سنگ: امكان سنجي اجرا در آرامگاه كوروش
526
كاربرد روش الگوريتم ژنتيكي در بهينه كردن آرايش دستگاهها در سدهاي بتن غلتكي
527
كاربرد روش المان محدود در طراحي ابزار كاتد و ساخت دستگاه ماشينكاري الكترو شيميايي مغناطيسي
528
كاربرد روش المان هاي محدود در بررسي مسئله تمركز تنش در پوسته هاي جدار نازك دوران با گشايش بيضوي
529
كاربرد روش المان هاي مرزي بر مسئله شكست
530
كاربرد روش المانهاي مرزي و تركيب آن با متد المان محدود در طراحي و تحليل مفاصل مصنوعي و شناسايي خواص مكانيكي هيل پد
531
كاربرد روش امپدانس الكترومكانيكي مبتني برتحليل نظري و تجربي به منظور پايش سلامت استوانه و مخزن
532
كاربرد روش انديس خسارت براي تعيين پايش سلامت سازه
533
كاربرد روش انعقاد الكتريكي در تيمار پساب اسپنت كاستيك پتروشيمي
534
كاربرد روش اوالد در شبيه سازي ديناميك مولكولي
535
كاربرد روش بدون المان گالركين در تحليل پايداري و ارتعاش آزاد ورق ها با اشكال هندسي مختلف
536
كاربرد روش برآورد مولفه هاي واريانس كمترين مربعات در تعين موقعيت مطلق دقيق
537
كاربرد روش برآورد مولفه هاي واريانس كمترين مربعات در مشاهدات GPS با استفاده از مدل هندسه- مبنا
538
كاربرد روش برنامه ريزي پويا در مسأله برنامه ريزي اتاق عمل
539
كاربرد روش بسته بندي اتمسفر اصلاح شده بر روي پسته تازه ايران
540
كاربرد روش بسته بندي در اتمسفر اصلاح شده در نگهداري پنير سفيد UF ايراني
541
كاربرد روش پردازش تصوير SAR و ISAR در تصويربرداري مايكروويو
542
كاربرد روش پردازش سيگنال در مكانيابي خطاي امپدانس بالا
543
كاربرد روش تاگوچي در بهينه سازي مصرف برخي از عناصر غذايي در افزايش عملكرد پسته (رقم احمد آقايي)
544
كاربرد روش تاگوچي در بهينه سازي مصرف برخي از عناصر غذايي در افزايش عملكرد پسته (رقم احمد آقايي)
545
كاربرد روش تاگوچي در بهينه سازي مصرف برخي از عناصر غذايي در افزايش عملكرد پسته (رقم احمد آقايي)
546
كاربرد روش تاگوچي و شبكه ي عصبي در طراحي شكل دهي فلزات از ديدگاه شكل پذيري
547
كاربرد روش تايم مارچينگ در حل معادلات پيوستگي ، ممنتم و انرژي براي شبكه منظم
548
كاربرد روش تجزيه عرضي درختي كران دار در مسئله برنامه نويسي مجموعه جواب
549
كاربرد روش تطبيقي خودتنظيم در طراحي كنترل كننده حلقه درجه حرارت بخار ورودي به توربين نيروگاه بعثت
550
كاربرد روش تعادل نيروها در طراحي قالبهاي آهنگري با كامپيوتر
551
كاربرد روش تفكيك منحني چند متغيره - حداقل مربعات متناوب براي تفكيك داده هاي سه راهي متقارن
552
كاربرد روش جديد ميكرو استخراج هيبيدسل - ژل / نانو لوله هاي كربني اصلاح شده در هالو فيبر در استخراج و اندازه گيري داروهاي مرفين و سولفامتازين در نمونه هاي زيست محيطي , application of new microextraction technique hollow fiber supported sol - gel / modified carbon nanotube hybrid for extraction & determin ation of morphine& sulfamethazine in environmental samples
553
كاربرد روش جديد ميكرواستخراج ادغامي جامد/ مايع به كمك نانولوله هاي كربني عامل دار در استخراج و اندازه گيري zn2+ در نمونه هاي زيست محيطي با دستگاه جذب اتمي شعله اي , application of new combinational solid/liquid phase microextraction technique based on functionalionalized carbon nanotubes in extraction and determination of zn)II( in the environmental samples with flame atomic absorption spectroscopy
554
كاربرد روش چند شبكه اي جبري در حل دستگاه معادلات خطي
555
كاربرد روش چند مرحله اي خنثي سازي، اسيدزدايي و قليايي كردن كاغذهاي تاريخي‎؛ و مطالعه موردي بر روي يك جزء از سي پاره متعلق به دوره صفوي
556
كاربرد روش خطوط جريان در شبيه سازي مخازن نفتي (حالت سه بعدي و دو فازي)
557
كاربرد روش دلفي فازي و فرايند تحليل شبكه براي ساخت كارت امتيازي متوازن براي شركت برق منطقه اي سمنان
558
كاربرد روش ريخته گري دقيق براي توليد قطعات آلومينيومي با استفاده از قالب هاي گچي و مدل مومي
559
كاربرد روش سرمايش غيرفعال در خانه هاي بومي به منظور مدرن كردن خانه
560
كاربرد روش سطح پاسخ در بهينه سازي پيش تغليظ مقادير كم ديازينون در نمونه آب هاي طبيعي و نمونه بيولوژيكي (سرم خون) توسط ميان حفره كربني CMK-3
561
كاربرد روش سلامت مرتع و متريكهاي سنجش از دور در ارزيابي عملكرد مراتع قميشلو و فريدون شهر
562
كاربرد روش سنجش فشرده در تصويربرداري طيف‌نگاري تشديد مغناطيسي
563
كاربرد روش سولوترمال در تهيه چارچوب هاي فلزي-آلي زيركونيم(Zr-MOF) و ارزيابي خواص فيزيكي و شيميايي آنها
564
كاربرد روش سيال روح به منظور شبيه‌سازي انتقال حرارت تركيبي در مرز متحرك منحني سيال-جامد به كمك روش شبكه بولتزمن
565
كاربرد روش سيمپلكس پايين رو اصلاح شده در معكوس سازي داده هاي گراني سنجي
566
كاربرد روش شبكه بولتزمن با زمان آسودگي چندگانه در انتقال حرارت
567
كاربرد روش شبكه بولتزمن در تحليل جريان سيال و انتقال گرما در مقياس هاي كوچك
568
كاربرد روش شبكه بولتزمن در ديناميك سيالات محاسباتي
569
كاربرد روش شبكه بولتزمن در فرآيندهاي همراه با انتقال جرم
570
كاربرد روش شبكه هاي عصبي مصنوعي و ماشين هاي بردار پشتيبان در تحليل ديناميكي اندر كنش سازه و خاك
571
كاربرد روش شبكه هاي مصنوعي (ANN) در پيش بيني اشتغال كشور و مقايسه آن با روش ARIMA
572
كاربرد روش شبيه سازي نيومارك در حل مسائل الاستيكا
573
كاربرد روش شناسي فهم حديث در نهج البلاغه
574
كاربرد روش طراحي بر اساس عملكرد در سازه هاي جداسازي شده فولادي در حوزه نزديك
575
كاربرد روش طراحي ظرفيت براي سازه هاي فولادي مقاوم در مقابل زلزله
576
كاربرد روش عددي شبكه بولتزمن در حل جريان سيال لزج و تراكم پذير
577
كاربرد روش فازي تاپسيس ﴿Fuzzy Topsis﴾ در بهبود انتخاب زون هاي پر پتانسيل مواد معدني مس پورفيري در زون متالوژني جنوب مس سرچشمه
578
كاربرد روش فشرده سازي طيف در رادار به منظور تخمين سيگنالهاي دريافتي و جهت ورود آن
579
كاربرد روش فعال سازي نوتروني براي تحليل نمونه هاي محيطي و استفاده از روش شبيه سازي براي حل مشكل تداخل عناصر
580
كاربرد روش كانتروويچ توسعه يافته در تحليل خمش پانلهاي استوانه اي
581
كاربرد روش مشخصه ها در اجسام با تقارن محوري
582
كاربرد روش مونت كارلو در فيزيك كوانتومي
583
كاربرد روش ميانگين گيري بيزين در شبيه سازي هيدرولوژيكي و كيفيت آب
584
كاربرد روش ميكرو استخراج مايع مايع بخشي براي اندازه گيريتركيب ۱و۱-دي متيل هيدرازين به عنوان يك سوخت راكت در نمونه هاي خاكي
585
كاربرد روش ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي برپايه جامد شدن قطره آلي شناور جهت جداسازي و پيش تغليظ مقادير ناچيز يون پالاديوم
586
كاربرد روش نقاط محدود در حل عددي مسائل مكانيك جامدات
587
كاربرد روش نقاط مرزي بدون شبكه گالركين در مسائل پتانسيل با شرايط مرزي مخلوط
588
كاربرد روش نمونه برداري در SHOP JOB با در نظر گرفتن معيارهاي T و Fmax
589
كاربرد روش نيوتن جهت حل مسائل برنامه ريزي خطي در مقياس بزرگ
590
كاربرد روش نيوتن در حل مسائل ديفرانسيل جزئي با شرايط كرانه اي
591
كاربرد روش نيوتن در حل مسائل ديفرانسيل جزئي با شرايط كرانه اي
592
كاربرد روش هاي CoMFA و CoMSIA براي مطالعات 3D - QSAR برروي Calcimimetics درمشتقات جديد اوره و طراحي داروهاي جديد
593
كاربرد روش هاي استخراج و ميكرو استخراج فاز مايع در استخراج و اندازه گيري استالدئيد آزاد شده در سرم هاي دياليز صفاقي , separation and detection of acetaldehyde in peritoneal dialysis fluid using liquid - liquid extraction and directly suspended droplet micro extraction couplwd with HPLC
594
كاربرد روش هاي استخراج و ميكرواستخراج فازمايع در استخراج و اندازه گيري استالدئيد آزاد شده در سرم هاي دياليز صفاتي
595
كاربرد روش هاي اقليم شناسي هيدرولوژي در برنامه ريزي منابع آب و مديريت كنترل سيلاب در حوضه آبريز زاهدان
596
كاربرد روش هاي انرژي در مدل سازي جهت پيش بيني آويزش پارچه
597
كاربرد روش هاي بدون شبكه در حل مسائل با مرز متحرك
598
كاربرد روش هاي تبديل موجك و شبكه عصبي در شناسائي الگوهاي تغييرات نفوذپذيري سنگ مخزن آسماري اهواز با استفاده از داده هاي چاه نگاري
599
كاربرد روش هاي تحليلي و شبيه سازي براي موضوع پرت آماري همراه با تهيه مدل هاي مربوطه
600
كاربرد روش هاي تست غيرمخرب در تحليل شكست اجزاي مكانيكي
601
كاربرد روش هاي تطبيقي در طراحي كنترل كننده حلقه سوخت نيروگاه بعثت
602
كاربرد روش هاي تلفيق مكاني در اكتشاف مقدماتي كانسارهاي غير فلزي منطقه بيرجند(جنوب شرقي تهران )
603
كاربرد روش هاي جستجوي كوانتومي براي پيدا كردن نقطه تعادلي نش
604
كاربرد روش هاي چند گامي مبتني بر منحني هاي بزير در حل مسائل خطي گذرا
605
كاربرد روش هاي چندمتغيره ي كمومتريك در تركيب با كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا-آشكارساز آرايه ديودي جهت آناليز كامل اثر انگش هاي كروماتوگرافي اجزاي فعال زيستي موجود در گياه سالويا
606
كاربرد روش هاي داده كاوي براي تعيين عوامل مرتبط با سطح قند خون و ديابت نوع 2 ناشناخته با استفاده از داده هاي طرح مطالعه قند و ليپيد تهران
607
كاربرد روش هاي دورسنجي در شناسايي مناطق دگرساني با قابليت كانه زايي مس در پايانه هاي جنوبي كوههاي بزقوش شمال غرب ايران
608
كاربرد روش هاي دورسنجي و GIS در شناسايي و تفكيك هاله هيدرومورفيكي فلزات پايه - ناحيه جواهر ده (شمال ايران )
609
كاربرد روش هاي دورسنجي و منطق فازي براي شناسايي تراورتن هاي منطقه آبگرم آبسك، آمل
610
كاربرد روش هاي رمزنگاري بر پايه آشفتگي در يك سيستم مكاترونيكي و پياده سازي آن
611
كاربرد روش هاي ژئوفيزيكي در مطالعات ساختماني (مطالعه موردي: سد سازبن )
612
كاربرد روش هاي سلسله مراتبي در سيستم هاي بازشناسي بلادرنگ چهره
613
كاربرد روش هاي طيف سنجي مولوكولي
614
كاربرد روش هاي فرا ابتكاري در تعيين بهينه الگوهاي هواشناسي
615
كاربرد روش هاي كنترل كيفيت آماري در سيستم ريسندگي نيمه فاستوني براي توليد نخ هاي پفكي (هاي بالك )
616
كاربرد روش هاي كنترل يادگير تكرار شونده در كنترل حركت محرك هاي پيزو الكتريك
617
كاربرد روش هاي گروه لي در حل عددي معادلات ديفرانسيل
618
كاربرد روش هاي لرزه نگاري و ژئوالكتريك در مطالعه رسوبات پوششي ساختگاه سد قرانقوچاي هشترود
619
كاربرد روش هاي مختلف خطي و غير خطي در مطالعات QSAR جهت مدل يابي فعاليت بيولوژيكي مشتقاتtriazolo ........
620
كاربرد روش هاي مختلف هوش مصنوعي در مطالعات QSAR جهت مطالعه خواص بيولوژيكي مشتقات PYRIMIDINES و.............
621
كاربرد روش هاي موازنه جرم و سازگاري داده ها در كنترل مدارهاي فرآوري مواد معدني : مطالعه موردي كارخانه فرآوري چغارت
622
كاربرد روش هاي ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي با استفاده از مايع يوني و ميكرو استخراج مايع -مايع پخشي بر پايه جامد شدن قطره آلي ناور جهت جداسازي و پيش تغليظ مقادير ناچيز يون هاي سرب و كبالت در نمونه آب هاي طبيعي
623
كاربرد روش هاي هوشمند ﴿ شبكه عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان﴾ در تخمين پارامترهاي مقاومتي سنگ با استفاده از آزمايش هاي غير مستقيم
624
كاربرد روش هم مكاني بي اسپلاين براي حل معادله تعميم يافته بلك شولز
625
كاربرد روش هوموتوپي مجانبي بهينه براي معادلات ديفرانسيل جزئي و مقايسه نتايج با روش آشفتگي هوموتوپي
626
كاربرد روش‌هاي بوت‌استرپ در برآوردگرهاي ‎GMM ‎ و‎ GEL ‎ در مدل‌هاي
627
كاربرد روش‌هاي تحقيق در عمليات در داده كاوي
628
كاربرد روش‌هاي زمان‌بندي پروژه در يك مورد كاوي عمراني.‏
629
كاربرد روش‌هاي عددي مبتني بر گروه لي در ديناميك جسم صلب
630
كاربرد روش‌هاي مكاشفه‌اي در حل مسايل كنترل بهينه
631
كاربرد روشها وفنون تدريس معلمان در مقطع راهنمايي مدارس دولتي وغير انتفاعي منطقه كلاچاي.
632
كاربرد روشهاي آماري چندمتغيره در تحليل منطقه اي سيل در حوضه رودخانه كرخه
633
كاربرد روشهاي اكتشافي مبتني بر تحليل بافت در گروهبندي كيفي محصولات
634
كاربرد روشهاي باز شناخت آماري نمادها و شبكه هاي عصبي در تشخيص خودكار عيوب رنگي كاشيهاي سراميكي
635
كاربرد روشهاي بازيافت تنش در تخمين خطا براي مسائل ورق ضخيم
636
كاربرد روشهاي بهينه سازي همگاني جهت طراحي سيگنالهاي زماني در مخابرات ديجيتال
637
كاربرد روشهاي بوت استرپ براي شبكه هاي عصبي در سري هاي زماني
638
كاربرد روشهاي بوت استرپ براي مدل هاي آستانه اي در سري هاي زماني
639
كاربرد روشهاي تحليلي رياضي براي حل معادلات هدايت ومكانيك سيالات گذراي خطي
640
كاربرد روشهاي جبري در بهينه سازي
641
كاربرد روشهاي جديد پردازش هوشمند سيگنالهاي حياتي (EMG ,EOG ,EEG) در طراحي يك سيستم ارزياب كمي پديده خواب
642
كاربرد روشهاي چند متغيره پيوسته در مدل بندي نوعي انگل به نام اكي نوكوكوس گرانولوزوس
643
كاربرد روشهاي دستگاهي در عيب يابي آثار فلزي، عنوان عملي : مطالعه حفظ و مرمت دو كاسه مفرغي از لرستان
644
كاربرد روشهاي ژئوالكتريك در شناسايي مخاطرات زمين شناسي دشت راهدار مسجد سليمان
645
كاربرد روشهاي عددي در جداسازي تصوير
646
كاربرد روشهاي غيرمخرب در شناسايي تردي حاصل از بازگشت در فولاد mo 1 - cr 25.2
647
كاربرد روشهاي مختلف خطي و غيرخطي در مطالعات QSAR جهت مدل يابي فعاليت بيولوژيكي مشتقات 3-(furan-2-yl)-[1,2,4] triazolo [3,4-b][1,3,4] thiadiazoleوpyrazolo [1,5-a] quinazol
648
كاربرد روشهاي مدار معادل مغناطيسي و انرژي دوگانه در تجزيه و تحليل ماشينهاي الكتريكي
649
كاربرد روشهاي ميكرو استخراج فاز جامد-مايع پخشي در پيش تغليظ و اندازه گيري برخي از داروها مانند نورتريپتيلين با استفاده از نانو كامپوزيتهاي مغناطيسي با روشهاي اسپكتروفوتومتري كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا و الكتروشيميايي
650
كاربرد روشهاي ميكرواستخراج فاز جامد بر پايه استفاده از نانوكامپوزيت تقويت شده با نانوذرات همراه با روش هاي اسپكتروفتومتري فرابنفش- مرئي وكروماتوگرافي مايعي جهت پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز برخي از فلزات سنگين وداروهاي ضد التهاب غير استروئيدي در نمونه هاي بيولوژيكي و زيست محيطي
651
كاربرد روغن دانه ي چريش و زيتون تلخ به عنوان محافظ چوب نراد (چوب روسي) در برابر موريانه هاي زيرزميني
652
كاربرد رويكرد مهارت- محور ارتباطي در آموزش مهارت نوشتاري زبان دوم
653
كاربرد رياضي در مكانيك
654
كاربرد ريز استخراج با قطره حلال به همراه مشتق سازي داخل لوله مويينه براي اندازه گيري علف كش هاي اسيدي در نمونه هاي آبي توسط كروماتوگرافي گازي-اسپكترومتري جرمي
655
كاربرد ريز استخراج فاز مايع با فيبر تو خالي براي اندازه گيري برخي كنه كش ها در نمونه هاي آب و ادرار به روش كروماتوگرافي گازي با آشكار ساز ربايش الكتروني
656
كاربرد ريز استخراج فاز مايع به كمك امواج فراصوت بر پايه حلال اتكتيك عميق براي اندازه گيري اسپكتروفتومتري يون كبالت....
657
كاربرد ريز استخراج مايع - مايع پخشي براي اندازه گيري علف كش هاي فنيل اوره در نمونه هاي آب توسط كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
658
كاربرد ريز استخراج مايع- مايع پخشي و ريز استخراج فاز مايع با فيبر تو خالي براي پيش تغليظ و اندازه گيري برخي داروهاي مخدر توسط كروماتوگرافي مايع- آشكار ساز آرايه ديودي
659
كاربرد ريز استخراج مايع-مايع-مايع بر پايه فيبر تو خالي به همراه مشتق سازي درون سرنگ براي اندازه گيري داروي دسيپرامين در نمونه هاي بيولوژيكي توسط كروماتوگرافي گازي-آشكارساز نيتروژن-فسفر
660
كاربرد ريزاستخراج مايع- مايع- مايع براي اندازه گيري اسيدهاي فنولي در نمونه هاي آب ميوه توسط كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا و كاربرد ريزاستخراج با قطره حلال در فضاي فوقاني براي اندازه گيري 28 تركيب آلي فرار در نمونه هاي آبي توسط كروماتوگرافي گازي
661
كاربرد زئوليت y ، در حذف بعضي از آلودگيهاي كاتيوني وآنيوني پساب هاي صنعتي
662
كاربرد زئوليت سنتزي اصلاح شده بعنوان اصلاحگر الكترود پلاتين در تعيين مقادير كم كادميم در نمونه هاي حقيقي
663
كاربرد زئوليت هاي طبيعي و مصنوعي مصرف شده در تصفيه پساب شهري براي تثبيت فلزات سنگين در خاك هاي آلوده
664
كاربرد زئوليت، ميكا و بعضي مواد بي اثر به عنوان بستر رشد گوجه فرنگي به روش هيدروپونيك
665
كاربرد زرين هاي مختلف بر روي پارچه پنبه ـ پلي استر در تعيين خواص فيزيكي و شيميايي آن
666
كاربرد زيست حسگرها در تشخيص سموم و آفت كش‌ها
667
كاربرد ژئوالكتريك در اكتشاف ذخائر آب زيرزميني منطقه رودبار
668
كاربرد ژئوشيمي در تشخيص منشأ نفتهاي نشت يافته در محيط: مطالعه موردي در سواحل خليج فارس
669
كاربرد ژئوشيميايي محيط زيست در تعيين آلودگي هاي نفتي سواحل درياي خزر در استان مازندران
670
كاربرد ژئوميكروبيولوژي در اكتشاف مواد معدني مطالعه موردي كانسار سرب و روي ايرانكوه
671
كاربرد ژل هاي سيليكوني در كاهش جاي زخم هاي قديمي (‌Scar )
672
كاربرد ژل هاي سيليكوني در كاهش جاي زخم هاي قديمي (‌Scar ): رشته پليمر
673
كاربرد ژلاتين و كايتوسان در جايگزينهاي پوستي
674
كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي در تجزيه و تحليل توزيع فضايي پارك هاي درون شهري (مطالعه موردي شهر آبادان)
675
كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي در مكان يابي سد هاي استان كرمان مطالعه موردي سد جيرفت
676
كاربرد سامانه اطلاعات مكاني در اكتشاف ذخاير فلزي پايه و گرانبها در جنوب غرب بوئين زهرا (چلمبر، ده بالا و لك )
677
كاربرد سامانه اطلاعاتي مكاني (GIS) دريافتن مخازن مناسب جهت ذخيره سازي گاز طبيعي
678
كاربرد سامانه هاي يكپارچه نظام اطلاعاتي (فرابر)و سيستم جامع الكترونيكي به عنوان دو ابزار در مديريت دانش شركت توزيع برق خراسان شمالي
679
كاربرد سدهاي زيرزميني در تغذيه سفره هاي آب زيرزميني
680
كاربرد سرباره در بتن به منظور خواص الكتروشيميايي آرماتور در آن و مقاومت فشاري بتن
681
كاربرد سرباره زراعي شركت فولاد مباركه به عنوان كود آهن در ذرت
682
كاربرد سرباره فولادسازي در تثبيت خاك هاي فرسايش پذير
683
كاربرد سروكوال و گسترش كيفيت عملكرد براي بهبود خدمات ايستگاه راه آهن استان يزد
684
كاربرد سري زمان در ثبت وقايع حياتي ( ولادت ، وفات )
685
كاربرد سري هاي زماني در تجزيه و تحليل داده هاي بارندگي شهرستان كردكوي
686
كاربرد سري هاي زماني در تجزيه و تحليل داده هاي بارندگي شهرستان گرگان
687
كاربرد سري هاي زماني در تجزيه و تحليل داده هاي بارندگي شهرستان گنبد
688
كاربرد سري ولترا در آناليز و مدلسازي اعوجاج تقويت كننده هاي ترانزيستوري شبه خطي مايكروويو
689
كاربرد سريهاي زماني در پيش بيني رطوبت نسبي هوا
690
كاربرد سريهاي زماني در پيش بيني سرمايه گذاري صنعت استان يزد
691
كاربرد سفال و سراميك در فضاي خانه
692
كاربرد سلولاز و پروتئاز در پنبه و پشم و تعيين تاثيرات فيزيكي شيميايي اين آنزيم ها در تكميل نساجي
693
كاربرد سنتور در اركستر و گروه هاي بزرگ سازي
694
كاربرد سنجش از دور حرارتي در بررسي روند تبخير و تعرق در منطقه مركزي يزد
695
كاربرد سنجش از دور در برآورد تبخير و تعرق براي ارزيابي نياز آبي، مطالعه موردي
696
كاربرد سنگ فيروزه در جواهرسازي
697
كاربرد سوخت در آثار تزئيني وكاربردي چوبي
698
كاربرد سولفاميك اسيد به عنوان يك كاتاليزور موثر و قابل استفاده مجدد براي سنتز مشتقات تترازول
699
كاربرد سونوگرافي در تشخيص يرقان هاي انسدادي بررسي در بيماران مراكز درماني پورسينا ، رازي دكتر حشمت ( 71-70-1369 )
700
كاربرد سيستم CAPP در صنعت خودروسازي
701
كاربرد سيستم پويا در مديريت منابع انساني
702
كاربرد سيستم توليد انعطاف پذير و تاثير آن بر سود آوري در شركت مهيامان
703
كاربرد سيستم مجهز به پنل هاي فتوولتاييك و لامپ هاي ال اي دي در بخش هاي جاده اي كشور
704
كاربرد سيستم هاي اطلاعاتي جغرافيايي در مديريت منابع آب يكي از حوزه هاي آبريز كشور
705
كاربرد سيستم هاي تبديل گفتار به متن (اس تي تي )
706
كاربرد سيستم هاي خبره در كنترل ترافيك
707
كاربرد سيستم هاي خبره درپزشكي
708
كاربرد سيستم هاي ذخيره ساز انرژي ، منابع انرژي تجديدپذير و توليد پراكنده براي كنترل بار فركانس در يك سيستم قدرت ميكرو شبكه هيبريد
709
كاربرد سيستم هاي عصبي-فازي در باز شناسي الگوي حركت انسان با استفاده از شتاب سنج سه محوري
710
كاربرد سيستم هاي غشايي در تصفيه پساب هاي صنعتي
711
كاربرد سيستم هاي فازي در كنترل سرعت و وضعيت موتور DC
712
كاربرد سيستم هاي كاتاليستي بر پايه نانو ذرات مغناطيسي عامل دار شده با دندريمرها در واكنش هاي اپوكسايش آلكن ها و جفت شدن كربن-كربن سونو گاشيرا
713
كاربرد سيستم هاي كشت سلولي در مطالعه ويروس كرونا و ارزيابي روشهاي درماني جديد
714
كاربرد سيستم هاي ميراكننده در طرح لرزه اي سازه
715
كاربرد سيستم هاي هوشمند در اتوماسيون
716
كاربرد سيستم هاي هوشمند وشبكه هاي پيچيده در تحليل رفتار توامان تك درز سنگي
717
كاربرد سيستم هوشمند در بررسي خرابي هاي سطحي بتن
718
كاربرد سيستم‌هاي ايمني مصنوعي در شناسايي الگوي سيگنال‌هاي بيولوژيكي
719
كاربرد سيستمهاي چندعاملي در يك زنجيره تامين چند رده اي
720
كاربرد سيستمهاي ذخيره انرژي در شبكه هوشمند
721
كاربرد سيمان هاي گلاس آينومر به عنوان مواد دنداني
722
كاربرد شاخص تنوع طيفي در ارزيابي تخريب مراتع منطقه فريدونشهر استان اصفهان
723
كاربرد شبكه
724
كاربرد شبكه عصبي براي تشخيص سريع وضعيت اضطراري سيستم قدرت
725
كاربرد شبكه عصبي در آبكاري بدون برق
726
كاربرد شبكه عصبي در انتخاب پيمانكاران
727
كاربرد شبكه عصبي در تشخيص الكترو كارديوگرام
728
كاربرد شبكه عصبي در تشخيص بيماري ام اس نوع پيشرونده اوليه بر اساس معيار استاندارد مك دونالد
729
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در پايش پروفايل هاي خطي تعميم يافته
730
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در تجزيه زمان بارندگي
731
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در مدلسازي حذف فلزات سنگين از آب به روش گياه پالايي
732
كاربرد شبكه غير يكنواخت در شبيه سازي عددي جريان سيال با روش شبكه بولتزمن
733
كاربرد شبكه هاي اجتماعي در بهبود ارائه خدمات مرجع موفق (مطالعه موردي كتابخانه هاي عمومي شهرستان تنكابن)
734
كاربرد شبكه هاي بيزين و ماتريس سريع توسعه يافته در ارزيابي اثرات زيست محيطي سد رودبار لرستان
735
كاربرد شبكه هاي عصبي
736
كاربرد شبكه هاي عصبي - فازي و عصبي چند لايه اي در بهبود كيفيت تصاوير گرفته شده از آب
737
كاربرد شبكه هاي عصبي براي تشخيص عيوب مكانيكي سيم‌پيچ ترانسفورماتور قدرت با استفاده از نتايج آزمايشات FRA
738
كاربرد شبكه هاي عصبي براي حل مسائل بهينه سازي مقيد
739
كاربرد شبكه هاي عصبي براي شناسايي مشتريان راضي خدمات بانكداري الكترونيك مطالعه موردي بانك ملت
740
كاربرد شبكه هاي عصبي در ارزيابي انواع اتصال كوتاه در شبكه هاي قدرت
741
كاربرد شبكه هاي عصبي در امور اقتصادي
742
كاربرد شبكه هاي عصبي در برنامه ريزي استراتژيك
743
كاربرد شبكه هاي عصبي در تخمين داده هاي پروازي
744
كاربرد شبكه هاي عصبي در رونديابي هيدروليكي و هيدرولوژيكي
745
كاربرد شبكه هاي عصبي در سوئيچينگ
746
كاربرد شبكه هاي عصبي در شناسائي سيستمهاي غيرخطي
747
كاربرد شبكه هاي عصبي در طرح اختلالات بتن غلتكي ﴿RCC﴾
748
كاربرد شبكه هاي عصبي در كاهش مصرف انرزي شبكه هاي حسگر بيسيم
749
كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل سرعت و وضعيت موتور DC
750
كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل سرعت و وضعيت يك موتور ac
751
كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل كيفيت يك متغيره
752
كاربرد شبكه هاي عصبي در محاسبه خطاهاي قطب نماي ژيروسكوپي
753
كاربرد شبكه هاي عصبي درپيش بيني سري زماني
754
كاربرد شبكه هاي عصبي فازي در رتبه بندي شركت هاي گروه محصولات شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
755
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي بازگشتي در پردازش زبان طبيعي
756
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي براي ارزيابي مقاومت نهايي شاه تيرهاي فولادي در معرض كمانش پيچشي اعوجابي و خوردگي
757
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در برآورد ذرات معلق ناشي از صنايع ﴿مطالعه موردي : كارخانه سيمان شيراز﴾
758
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني پروفايل رهايش سيستم هاي كنترل رهايش دارو
759
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني نشتي لوله هاي پلي اتيلن گاز
760
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در تخمين ضريب نفوذپذيري انواع خاك‌ها
761
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در سازه هاي فضا كار
762
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در شبيه سازي فرايند بارش - رواناب
763
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در كنترل كيفيت: مطالعه موردي در صنايع توليد خودرو
764
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در مديريت رنگ
765
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي و سنجش از دور در بررسي جزاير حرارتي (مطالعه موردي شهر اصفهان)
766
كاربرد شبكه هاي عصبي ﴿هوش مصنوعي﴾ در مدل سازي و شبيه سازي برج هاي تقطير واكنشي
767
كاربرد شبكه هاي عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك در تعيين طرح اختلاط بتن با مقاومت بالا
768
كاربرد شبيه سازي در بالانس خط مونتاژ با زمانهاي تصادفي
769
كاربرد شبيه سازي مولكولي در جداسازي تركيبات آلي با طراحي جاذب مناسب
770
كاربرد شبيه‌سازي فعاليت‌هاي نورون‌هاي آينه‌اي مغز در اعمال جسمانيِ سيستم استانيسلاوسكي
771
كاربرد شش سيگما در بهبود عملكرد زنجيره تامين كارخانه زامياد
772
كاربرد شعاع چرخش در تعيين آشوب
773
كاربرد شكل متعارف پايدار در حل دستگاه هاي چند جمله اي
774
كاربرد شناسايي با فركانس راديويي در امنيت سيستم هاي تجاري بي سيم
775
كاربرد شيشه هاي دست ساز در معماري
776
كاربرد شيطانك در نساجي
777
كاربرد صدا در انتقالات بصري
778
كاربرد صنايع دستي در ساخت روشنايي ها
779
كاربرد صنعتي شبيه سازي مولكولي بر رفتار ترموديناميكي سيالات تجمعي
780
كاربرد ضايعات حاصل از ريسندگي پنبه اي
781
كاربرد ضايعات معدني به عنوان جاذب سرب از محلول هاي آبي
782
كاربرد ضايعات معدني دولوميت به عنوان جاذب رنگ از محلول هاي آبي
783
كاربرد طراحي بر اساس عملكرد در خصوص ساختمان‌هاي متداول فلزي و مقايسه آن با ضوابط استاندارد 2800 ايران
784
كاربرد طراحي پارچه در معماري داخلي فضاي مدرن با استفاده از نقشهاي اصيل قاجاري ﴿با استفاده از ابزار كامپيوتر﴾
785
كاربرد طراحي و تصويرسازي در موزه تاريخ طبيعي
786
كاربرد طراحي ونقاشي كودكان درساخت آرايه
787
كاربرد طرح مركب مركزي ﴿CCD﴾در مدل سازي راندمان رنگي پارچه هاي پنبه اي رنگرزي شده با رنگينه هاي مستقيم
788
كاربرد طرح هاينو در هنر قلم زني
789
كاربرد طرحهاي نگارگري در توليد كاغذ ديواري
790
كاربرد طنز در طراحي مسكات ﴿بسته بندي و تبليغات تجاري براي محصولات غذايي﴾
791
كاربرد طنز و گونه هاي آن در اشعار علي بابا چاهي
792
كاربرد طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا براي اندازه‌گيري متامفتامين استخراج شده از نمونه هاي ادرار و پلاسما با روش ريز استخراج مايع-مايع پخشي
793
كاربرد طيف سنجي پلاسمايي LIBS براي مطالعه تركيبات سنگ هاي كليوي هنگام كندگي
794
كاربرد طيف سنجي و پيروليز نمونه هاي آسفالتين در تطابق نفت- نفت و مطالعات ژئوشيميايي مخزن
795
كاربرد عصاره اسيدشويي لجن سنگبري براي تامين آهن گياه ذرت
796
كاربرد عكاسي در طراحي پارچه
797
كاربرد عكاسي در طراحي پوستر
798
كاربرد عكاسي در هنر گرافيك
799
كاربرد عكس در ايجاد تحول و اصلاحات اجتماعي
800
كاربرد عكس در طرح جلد مجلات ايران
801
كاربرد علف كش هاي گندم بر روي علف هرز مهاجم ارشته خطايي
802
كاربرد علم رياضي در درمان برخي بيماري ها
803
كاربرد عملي طراحي براساس عملكرد به روش طيف ظرفيت در كنترل طراحي يك ساختمان بتني
804
كاربرد عملي و استفاده واقعي از تكنيك هاي مصور سازي اطلاعات در شركت پست جمهوري اسلامي ايران.
805
كاربرد عناصر بصري در بيان تاثرات دروني
806
كاربرد عناصر مذهبي دوره قاجار در پوشش بانوان
807
كاربرد عنصر غير فعال خورشيدي در مسكن روستايي اقليم خيلي سرد استان زنجان
808
كاربرد غربال مولكولي در صنعت ، محاسبات و طراحي
809
كاربرد غزل در فرهنگ موسيقي معاصر ايران
810
كاربرد غشا در فرايندهاي پزشكي
811
كاربرد غشاء قيري در آب بندي مصالح ريزدانه به منظور استفاده از آنها در روسازي راهها
812
كاربرد غشاهاي نانو ليفي جهت تصفيه پساب هاي حاوي فلزات سنگين
813
كاربرد غشاهاي نانو ليفي فتوكاتاليزي حاوي نانو ذرات TiO2 جهت تصفيه پساب هاي آلي
814
كاربرد غلتك SOLO در سيستم SIRO
815
كاربرد غير فعال انرژيهاي محيطي در طراحي يك پارك اداري
816
كاربرد فرآيند تركيبي الكتروشيميايي-بيولوژيكي با استفاده از سيستم انعقاد الكتريكي و راكتورناپيوسته با جريان متوالي جهت تصفيه فاضلاب صنعت دباغي
817
كاربرد فرآيند خوشه بندي سلسله مراتبي در بازارهاي مالي (مطالعه اي در بازار بورس اوراق بهادار تهران)
818
كاربرد فرترن 90در فيزيك
819
كاربرد فرم هاي سياه مشق نستعليق با تكيه بر دوره ناصري در طراحي پارچه و لباس
820
كاربرد فروفلوئيد ها در پزشكي
821
كاربرد فضاهاي هندسي در ابرساختارهاي جبري
822
كاربرد فعل ،صفت ،قيد در دستور زبان فارسي گويش شوشتري
823
كاربرد فن آوري اطلاعات در كشاورزي
824
كاربرد فن آوري هاي جديد در تهيه سوخت ها ﴿بيوديزل﴾
825
كاربرد فن‌آوري واقعيت‌افزوده در بسته‌بندي مواد غذايي
826
كاربرد فناوري اطلاعات در پزشكي
827
كاربرد فناوري اطلاعات در تجارت الكترونيك
828
كاربرد فناوري اطلاعات در ترافيك شهري
829
كاربرد فناوري اطلاعات در ترافيك شهري
830
كاربرد فناوري اطلاعات در شركت ها ،سيستم ها و كشاورزي
831
كاربرد فناوري اطلاعات در فرايند توسعه محصول جديد ، با بررسي صنايع لوازم خانگي ايران
832
كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش تقاضاي سفرهاي شهري ( نمونه موردي : شهر اصفهان)
833
كاربرد فناوري بلاكچين در حكمروايي خوب با تأكيد بر ايران
834
كاربرد فناوري تجارت الكترونيك در شركت بورس اوراق بهادار تهران
835
كاربرد فناوري نانو در تصفيه آب
836
كاربرد فناوري نانو در صنعت بسته بندي مواد غذايي
837
كاربرد فناوري و اطلاعات در مديريت زنجيره تامين
838
كاربرد فوم هاي پليمري به عنوان جاذب براي استخراج داروي ملوكسي كام از پلاسما
839
كاربرد فيبر نوري در دستگاههاي اندازه گيري
840
كاربرد فيبر نوري در قدرت
841
كاربرد فيزيك در پزشكي
842
كاربرد فيلتر FIR در كنترل موقعيت موتور DC
843
كاربرد فيلتر كالمن در بهبود تصوير برداري توسط UAV
844
كاربرد فيلتر‌هاي بيولوژيكي در تصفيه گازها(بيوفيلتراسيون)
845
كاربرد فيلترهاي دورسنجي در پردازش تصاوير داده هاي ميدان پتانسيل و فيلترهاي ژئوفيزيكي در پردازش تصاوير ماهواره اي
846
كاربرد فيلترهاي مبتني بر آمارگان مرتب شده(OS) در پردازش تصوير
847
كاربرد قاب ها در روش هاي چبيشف وگراديان مزدوج براي حل يك معادله عملگري
848
كاربرد قاعده صحت در حوزه فقه و حقوق موضوعه ايران
849
كاربرد قالب گيري _ ريخته گري
850
كاربرد قراردادهاي مشتقات در پوشش ريسك موسسات مالي
851
كاربرد قطعات بلورهاي فوتوني غيرخطي در شكل‌دهنده‌هاي باريكه نوري
852
كاربرد قواعد انجمني در تحليل عوامل تعيين كننده ارزش دارايي هاي نامشهود (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
853
كاربرد قواعد فقهي درء، توبه ، لوث و قسامه و لايبطل در حقوق جزا
854
كاربرد كاتاليزگرهايي از جمله منيزيوم هيدروژن سولفات، نانو تيتانيوم دي اكسيد، بورتري فلوريد نشانده شده بر روي نانوسيليكاژل در پيشبرد واكنش هاي آلي
855
كاربرد كاتاليزور پالاديم كولين كلرايد در سنتز، و شناسايي محصولات واكنش هاي سوزوكي، هك و آمين دار كردن
856
كاربرد كاتاليزور پلي اكسومتالات حاوي هترواتم سريم در واكنش محافظت زدايي تري متيل سايليل و تتراهيدروپيرانيل اترها
857
كاربرد كاتاليزور دي بنزيل نيكوتينيوم پالاديم كلريد در سنتز و شناسايي محصولات واكنش هاي سوزوكي، تهيه كتون هاي آروماتيك ، آمين دار كردن سولفيد دار كردن
858
كاربرد كاتاليزوربيس ﴿1-بنزيل-4-آزا-1-آزانيابي سيكلو [2،2،2] اكتان﴾ تتراكلرو-µ - دي كلرودي پالاديت ﴿II ﴾ در سنتز محصولات واكنش هاي استايل، هياما، سونوگاشيرا و جفت شدن يكسان
859
كاربرد كاتاليزورهاي فلزي در سنتز پروپيلن ايمين، پلي ايميدها و پلي ﴿استر-ايميد﴾ ها به روش كليك و محصول واكنش هاي جفت شدن متقاطع و يكسان
860
كاربرد كاتاليزورهاي نانو كره سيليكاي عامل دار شده و N - هالو سولفوناميد در تبديلات گروههاي عاملي
861
كاربرد كاتاليزوري WCL6 درسنتز :1﴾14-آريل-14H-داي بنزو ﴿a,j) زانتن 2﴾بنزايميدازول
862
كاربرد كاتاليزوري پلي اكسو متالات هاي نوع ولز-داوسون استخلاف شده با منگنز در اكسايش سولفيدها و آمين هاي آروماتيك
863
كاربرد كاتاليست مس ﴿I﴾ كلريد- كولين كلريد در واكنش هاي جفت شدن كربن - هترواتم و در واكنش سنتز فوتوكاتاليستي ايندازول ها از تركيبات 2- ﴿2- نيتروفنيل﴾-1،2،3،4-تتراهيدروكينولين
864
كاربرد كاتاليست هاي بر پايه مشتقات كربني براي اكسايش سيكلوهگزان، اتيل بنزن و تخريب آلاينده هاي آلي
865
كاربرد كاتاليستي پلي اكسو متالات نوع ولز-داوسون استخلاف شده با برخي فلزات واسطه در واكنش هاي حلقه گشايي اپو كسيدها با آمين ها، سديم آزيد و استيك اسيد
866
كاربرد كاتاليستي پلي اكسومتالات ها ي موليبدن يا تنگستن قرار گرفته روي نگهدارنده ها و بررسي اثر امواج فراصوت و ريزموج روي فعاليت كاتاليستي آنها
867
كاربرد كاتاليستي كمپلكس اورتوپالاديت 2-فنيل آنيلين در واكنش هاي جفت شده هك و سوزوكي تهيته نانو ذرات پالاديوم ﴿0﴾ تثبيت شده بر بستر پلي اتيلن گليكول و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هك
868
كاربرد كاشي معرق در تزئين اشياء
869
كاربرد كاغذ در بسته بندي
870
كاربرد كالاي نساجي در ساختار هواپيماهاي سبك و مطالعه امكان ساخت در داخل كشور
871
كاربرد كاليبر ايون مرتبه دوم در اندازه گيري كمي رنگ مصنوعي رودامين B در زعفران هاي تقلبي با استفاده از وابستگي طيف هاي مرئي به تغيير تدريجي غلظت مايسل , Aplication of second - order calibration for determination of rohdamine b artifical dye in adulterated saffron using micellar concentration dependence of the visible spectra
872
كاربرد كامپوزيت پلي پيرول / الومينا براي حذف كروم و سرب از محلولهاي ابي
873
كاربرد كامپيوتر در تحقيق و بررسي مشخصه هاي حالت دائمي و گذراي ماشينهاي الكتريكي در آزمايشگاه ماشين
874
كاربرد كامپيوتر در چاپ و نشر
875
كاربرد كامپيوتر در روان شناسي و آموزش
876
كاربرد كامپيوتر در صنعت نساجي (انتخاب مدل آماري براي كميت هاي فيزيكي در صنعت نساجي )
877
كاربرد كامپيوتر در طراحي صنعتي
878
كاربرد كامپيوتر در فيزيك
879
كاربرد كامپيوتر در نساجي و برنامه هاي كامپيوتري كنترل كيفيت و هيستوگرام
880
كاربرد كامپيوتر در واحد مهندسي صنعتي كارخانجات نساجي
881
كاربرد كامپيوتر درفيزيك
882
كاربرد كامپيوتردرصنعت وشيوه ساخت PLC
883
كاربرد كانالهاي غيرمدور در مبدلهاي حرارتي فشرده
884
كاربرد كپسولاسيون در صنايع دارويي
885
كاربرد كپشن در سينما
886
كاربرد كدMCNP راي محاسبه تابش در آ]مايشگاه نوتروني و پيرامون آن , Radiation calculation in and around neutron source lab using MCNP code
887
كاربرد كربن فعال اصلاح شده با ليگاند 2- (2-كلرو بنزيليدين آمينو) بنزن تيول به عنوان فاز جامد براي استخراج در فاز جامد يون‌هاي مس و روي
888
كاربرد كربن فعال در جذب آلاينده هاي آلي
889
كاربرد كربن فعال ميوه گياه زيتون تلخ جهت حذف يونهاي سرب و روي از محلولهاي ابي
890
كاربرد كربن نيتريد گرافيتي به عنوان حسگر الكتروشيميايي جديد براي اندازه گيري رنگ تارترازين و بررسي خواص فوتو كاتا ليزوري و ضد خوردگي آن
891
كاربرد كربن‌‌هاي مزومتخلخل در ساخت حسگرها و زيست‌حسگرها
892
كاربرد كريستال مايع كلستريك در چاپ امنيتي
893
كاربرد كشتي هاي لايروب در بندر شهيد رجايي
894
كاربرد كلوئيد ها در سامانه هاي هوشمند پليمري و دارويي
895
كاربرد كلينوپتيلوليت در صنايع مختلف
896
كاربرد كمپلكس آلي فلزي پالاديم با ساختارهاي ديمر و مونومر در سنتز و شناسايي محصول واكنش هاي سونوگاشيرا و سوزوكي
897
كاربرد كمپلكس دوفلزي [Co(en)3][Dy(EDTA)H2O[2 در اندازه گيري داروي دي-پنسيل آمين با روش ولتامتري پالس تفاضلي
898
كاربرد كمپلكس هاي اورتوپالاديت در سنتز و شناسايي محصول واكنش هاي هك، سوزوكي، سيانيددار كردن و هموكوپلينگ
899
كاربرد كمپلكس هاي پالاديم﴿II)باايليدهاي فسفردار به عنوان كاتاليزور در واكنش كوپلينگ هك
900
كاربرد كمپوست به عنوان جاذب زيستي براي جذب فلزات سنگين و تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري
901
كاربرد كمومتريكس در اندازه گيري اسميم و روتنيم به روش اسپكتروفتومتري و گونه هاي مس ،موليدن ،سرب و پالاديم به روش ولتامتري عاري سازي جذبي
902
كاربرد كمومتريكس در اندازه گيري كاتيون هاي مس (II)، سرب(II)، كادميوم(II) و روي (II)به طور همزمان به روش ولتامتري عاري سازي جذبي و مطالعه انتقال پروتون
903
كاربرد كمومتريكس در اندازه گيري همزمان تركيبات دارويي به روش اسپكتروفتو متري
904
كاربرد كنترل بهينه در طراحي شيپوره مافوق صوت ليزر ديناميك گازي
905
كاربرد كنترل پيش بين با حالات محدود در فيلترهاي اكتيو هيبريد موازي
906
كاربرد كنترل تطبيقي در مدلسازي ديناميكي سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي
907
كاربرد كنترل در خط توليد فرش ماشيني
908
كاربرد كنترل كننده فازي در كنترل منابع تغذيه سويچينگ
909
كاربرد كنترل كيفيت آماري در صنايع ريخته گري
910
كاربرد كنترل كيفيت آماري درشركت قطعه كاران
911
كاربرد كنترل كيفيت در خط توليد ريسندگي پنبه
912
كاربرد كنترل كيفيت در صنايع ريسندگي
913
كاربرد كواترنيون ها در رمز نگاري سيستم هاي آشوبناك
914
كاربرد كوپلا در تحليل فراواني چند متغيره ي جريان هاي كم و ارزيابي رگرسيون كوپلايي به منظور استفاده در تحليل متغيرهاي غير مستقل
915
كاربرد كولاژ الياف و فلز در تزئينات داخلي
916
كاربرد كيتوسان و زئوليت اصلاح شده در تصفيه پساب كارخانه نشاسته سازي
917
كاربرد گچ ساختماني بعنوان قالب پيش ساخته جهت اجراي دال هاي سقف كامپوزيت
918
كاربرد گراف در كامپيوتر
919
كاربرد گرافن اكسايد عاملدار شده با سولفونيك اسيدهاي آلي (SGO) در فرايند جذب براي حذف رنگزاي آزوي كاتيوني
920
كاربرد گرافن به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد براي كادميم در آب معدني و اندازه گيري آن به روش جذب اتمي
921
كاربرد گرافن به عنوان كاتاليست
922
كاربرد گرافيك در آموزش به كودكان ناشنوا
923
كاربرد گرافيك در آموزش عبور و مرور صحيح
924
كاربرد گرافيك در آموزش كودكان استثنائي
925
كاربرد گرافيك در اجتماع
926
كاربرد گرافيك در تبليغات تجارت ايران
927
كاربرد گرافيك در تروكاژهاي تلويزيوني
928
كاربرد گرافيك در تيتراژ فيلم
929
كاربرد گرافيك در جاذبه هاي سياحتي شيراز
930
كاربرد گرافيك در رشد و تكامل كشاورزي ايران
931
كاربرد گرافيك در كتابهاي كمك آموزشي دوره ابتدايي
932
كاربرد گرافيك در كنترل جمعيت
933
كاربرد گرافيك متحرك در آگاهي رساني عمومي در حوزه محيط زيست
934
كاربرد گره چيني چوب در معماري داخلي ايران
935
كاربرد گروه هاي لي در كاهش معادلات ديفرانسيل و بررسي كاهش هاي معادله زابولوتسكايا -خخلوف
936
كاربرد گل و مرغ در طراحي پوشش ديواري، رومبلي و پرده
937
كاربرد گونه هاي جمع در نثر معاصر با نگاه به آثر جمالزاده هدايت و آل احمد
938
كاربرد گياه گون زرد (Astragalus verus Olivier) در سنتز سبز نانوذرات نقره و مطالعه خواص ضدباكتريايي و اهميت اقتصادي آن در رويشگاه‌هاي غرب استان اصفهان
939
كاربرد گياه لاله واژگون (Fritillaria imperialis) رويشگاه هاي غرب استان اصفهان به منظور سنتز سبز نانو ذرات نقره و مطالعه خواص ضدباكتريايي آن
940
كاربرد لاتكس SBR در پشت موكت
941
كاربرد لاگ تصويري FMI در تحليل شكستگي ها، تنش هاي برجا و مدل سازي عددي توزيع نفوذپذيري مخزن در اطراف چاه با مطالعه موردي در مخازن ميدان گازي پارس جنوبي
942
كاربرد لوله سفالي در كشت گياه يونجه و اسپرسي همداني (Hedysarum criniferum Boiss)&(Medicago sativa)
943
كاربرد لوله هاي فايبر گلاس در صنعت آب و فاضلاب
944
كاربرد ليپوسام در ميكروكپسوله سازي آنتي اكسيدانت استخراجي از خميره ي انجير سبز
945
كاربرد ليزر پالسي فايبر در اصلاح سطحي ايمپلنت‌هاي دنداني پايه زيركونيم
946
كاربرد ليزر در اندازه گيري دما
947
كاربرد ليزر در جراحي فك وصورت
948
كاربرد ليزر در چشم پزشكي
949
كاربرد ليزر در درمان بيماريهاي پوستي
950
كاربرد ليزر در لكه زدايي آثار كاغذي
951
كاربرد ليزر و تاثير آن در برهم كنش بيومتريال - استخوان
952
ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ -دارﺑﺴﺖ ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﻠﻜﻮلﻫﺎ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ
953
كاربرد ماشين هاي بردار پشتيبان در پيش بيني جريان ورودي مخازن و عملكرد بهينه آن
954
كاربرد ماشين هاي بردار پشتيبان در مدلسازي منابع آب
955
كاربرد ماهواره اي اي سي او در مخابرات
956
كاربرد ماهواره هاي ايريديم در مخابرات
957
كاربرد مايع يوني اليگومري در واكنش حلقه زايي كربنات ها و تثبيت واناديوم فسفروس اكسيد در ماتريس تيتانيوم اكسيد به منظور رنگ زدايي و اكسايش بنزن
958
كاربرد مايعات يوني بر پايه آمينيوم نشانده شده روي نانوسيليكا، -N'،N'،N،N تترامتيلاتيلنديآمينيوم--N'،Nديسولفونيك اسيد هيدروژنسولفات و -3 متيل--1سولفونيك اسيد ايميدازوليوم تريفلوئورواستات به عنوان كاتاليزور براي سنتز مشتقات آلكيليدن بيسآميد، ديهيدروپيريميدين-اون/تيون، -6،4 ديآريلپيريميدينون و بيس)پيرازوليل(متان
959
كاربرد مايكروويو در صنعت غذا
960
كاربرد مباني تحليل و طراحي سيستم در بهبود و طراحي سيستم كنترل موجودي در كارخانه صنايع مخابرات راه دور ايران
961
كاربرد مبدلهاي حرارتي بستر سيالي شده در صنايع غذايي
962
كاربرد مبدلهاي سوئيچينگ نرم در سيستم هاي ذخيره انرژي هيبريد
963
كاربرد متلب در كنترل
964
كاربرد متن كاوي در بررسي ادبيات مهندسي صنايع
965
كاربرد متن‌كاوي شبكه‌ اجتماعي توئيتر در برنامه‌ريزي حمل و نقل ‌بين‌شهري
966
كاربرد مجموعه ناهموار در تجزيه و تحليل داده هاي دورگه
967
كاربرد محاسبات ابري در تجارت الكترونيك
968
كاربرد محصول جانبي سيليس ازشركت Zpp در حذف فلوئور و بازيابي اورانيوم از پساب شركت سوره
969
كاربرد محلي سازي در تخمين تراز سطح ايستايي آب زيرزميني با فيلتر كالمن دسته اي قطعي
970
كاربرد مدل ﴿ism﴾جهت سطح بندي شاخص هاي انتخاب تامين كنندگان چابك و رتبه بندي تامين كنندگان
971
كاربرد مدل MUSIC براي مديريت سيلاب شهري (مطالعه موردي: سپاهان‌شهر)
972
كاربرد مدل WASP در شبيه سازي غلظت سرب و كادميم در رودخانه ي زاينده رود
973
كاربرد مدل اطلاعاتي- مديريتي نومن در بخش سفارشات خارجي گروه صنعتي مهيا گاز اصفهان
974
كاربرد مدل الاستوپلاستيك در تحليل محيطهاي خاك غيراشباع و استفاده در تحليل سدهاي خاكي در حين ساخت
975
كاربرد مدل تخميني براي ارتقاء پايائي براي طراحي سيستم جمع شونده ارابه فرود هواپيماي فجر ۳
976
كاربرد مدل تصميم گيري چند معياري براي تجزيه و تحليل سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (گروه صنايع غذايي، شيميائي، كاني غير فلزي و نساجي) با استفاده از تئوري طراحي آزمايشات، طي دوره 75-71
977
كاربرد مدل تعالي EFQM در تحليل ابعاد فرهنگ سازماني در شهرداري هاي استان گيلان
978
كاربرد مدل تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان(RCM) در اجراي موثر نگهداري و تعميرات در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي با هدف تداوم كاركرد فيزيكي ماشين آلات موجود و مديريت خرابي‌ها و هزينه هاي
979
كاربرد مدل تلفيقي EFQM و DEA جهت انتخاب پروژه هاي شش سيگما﴿ مطالعه موردي: شركت آب منطقه اي يزد ﴾
980
كاربرد مدل توسعه يافته مراحل موازي براي توصيف رفتار ماموگرافي در زنان شهر همدان
981
كاربرد مدل دو فصلي در مخازن سدها
982
كاربرد مدل دوتايي محاسبات كلامي فازي تعديل شده با رويكرد DMAIC شش سيگما براي ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تامين ﴿مطالعه موردي : كارخانجات منتخب كاشي و سراميك يزد﴾
983
كاربرد مدل رياضي براي مسائل آب هاي زيرزميني با درجات اشباع متغيير
984
كاربرد مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) در تهيه جريان نقدينگي پروژه هاي ساخت و مقايسه نتايج آن با روش سنتي
985
كاربرد مدل سازي فيزيكي جريان سيال تزريق در سنگ هاي شكسته در مقياس آزمايشگاهي و اعتبار سنجي نرم افزار عددي...
986
كاربرد مدل شبكه عصبي مصنوعي جهت پيش بيني استحكام فولادهاي TWIP
987
كاربرد مدل كسر مخلوط چندگانه در مدل‌سازي احتراق شعله‌هاي ديفيوژن
988
كاربرد مدل كشش ثابت واريانس در شبيه سازي سري هاي زماني مالي (مطالعه اي در بورس و اوراق بهادار تهران)
989
كاربرد مدل گارين -لاوري با محدوديت ظرفيت در برآورد جمعيت و اشتغال شهر اصفهان
990
كاربرد مدل موج جنبشي در طراحي و ارزيابي آبياري شياري
991
كاربرد مدل هاي Modflow و DRASTIC به منظور آلودگي نيترات و آسيب پذيري آب هاي زيرزميني در دشت بويين - داران اصفهان
992
كاربرد مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته در آمار بيمه
993
كاربرد مدل هاي خود برگشتي با واريانس شرطي ناپايدتر (GARCH) در امور مالي
994
كاربرد مدل هاي سطح پاسخ (RSM) در قابليت اطمينان
995
كاربرد مدل هاي شبكه اي در بررسي و مدلسازي واكنش هاي آنزيم تثبيت شده گلوكز ايزومراز
996
كاربرد مدل هاي شبكه عصبي و عصبي- فازي تطبيقي در تعيين ضريب تخليه جريان سر ريزهاي كناري Discharge Coefficient of Side WeirsT Using Neural- Net works and ANFIS Models
997
كاربرد مدل هاي عصبي-مصنوعي و خود رگرسيوني در پيش بيني قيمت صادراتي مواد معدني ايران: مطالعه موردي سنگ آهن و كروميت
998
كاربرد مدل هاي كريجينگ در قابليت اطمينان
999
كاربرد مدل هاي لجن فعال ﴿ ASMS ) در هضم هوازي لجن ثانويه
1000
كاربرد مدل هاي مكان مند و تحليل شبكه در مديريت بحران شهري با استفاده از GIS ....
بازگشت