<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در شبيه سازي و پيش بيني رفتار سيكل برايتون
2
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در مدلسازي حذف فلزات سنگين از آب به روش گياه پالايي
3
كاربرد شبكه غير يكنواخت در شبيه سازي عددي جريان سيال با روش شبكه بولتزمن
4
كاربرد شبكه هاي اجتماعي در بهبود ارائه خدمات مرجع موفق (مطالعه موردي كتابخانه هاي عمومي شهرستان تنكابن)
5
كاربرد شبكه هاي بيزي در تحليل داده هاي گمشده در كارآزمايي باليني مطالعه تاثير دوزهاي مختلف مكمل ويتامين D بر مقاومت به انسولين در دوران بارداري
6
كاربرد شبكه هاي بيزين و ماتريس سريع توسعه يافته در ارزيابي اثرات زيست محيطي سد رودبار لرستان
7
كاربرد شبكه هاي عصبي
8
كاربرد شبكه هاي عصبي - فازي و عصبي چند لايه اي در بهبود كيفيت تصاوير گرفته شده از آب
9
كاربرد شبكه هاي عصبي براي پيش بيني رفتار اتصالات با گيردارهاي نسبي براي قابهاي مستوي
10
كاربرد شبكه هاي عصبي براي حل مسائل بهينه سازي مقيد
11
كاربرد شبكه هاي عصبي براي شناسايي مشتريان راضي خدمات بانكداري الكترونيك مطالعه موردي بانك ملت
12
كاربرد شبكه هاي عصبي در ارزيابي انواع اتصال كوتاه در شبكه هاي قدرت
13
كاربرد شبكه هاي عصبي در ارزيابي درجه امنيت ولتاژ سيستم هاي قدرت
14
كاربرد شبكه هاي عصبي در امور اقتصادي
15
كاربرد شبكه هاي عصبي در برنامه ريزي استراتژيك
16
كاربرد شبكه هاي عصبي در پيش بيني پارامترهاي نويز ترانزيستور فركانس بالا HEMT ترانزيستور با تحرك الكترون بالا
17
كاربرد شبكه هاي عصبي در پيش بيني وضع هوا
18
كاربرد شبكه هاي عصبي در تحليل انتقال حرارت
19
كاربرد شبكه هاي عصبي در تخمين داده هاي پروازي
20
كاربرد شبكه هاي عصبي در رونديابي هيدروليكي و هيدرولوژيكي
21
كاربرد شبكه هاي عصبي در سوئيچينگ
22
كاربرد شبكه هاي عصبي در شناسائي سيستمهاي غيرخطي
23
كاربرد شبكه هاي عصبي در طرح اختلالات بتن غلتكي ﴿RCC﴾
24
كاربرد شبكه هاي عصبي در كاهش مصرف انرزي شبكه هاي حسگر بيسيم
25
كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل سرعت و وضعيت موتور DC
26
كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل سرعت و وضعيت يك موتور ac
27
كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل كيفيت يك متغيره
28
كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل موتور DC [دي. سي.]
29
كاربرد شبكه هاي عصبي در محاسبه خطاهاي قطب نماي ژيروسكوپي
30
كاربرد شبكه هاي عصبي درپيش بيني سري زماني
31
كاربرد شبكه هاي عصبي درمدلسازي فيلترمايكرواستريپ پايين گذر
32
كاربرد شبكه هاي عصبي فازي در رتبه بندي شركت هاي گروه محصولات شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
33
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي بازگشتي در پردازش زبان طبيعي
34
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي براي ارزيابي مقاومت نهايي شاه تيرهاي فولادي در معرض كمانش پيچشي اعوجابي و خوردگي
35
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در برآورد ذرات معلق ناشي از صنايع ﴿مطالعه موردي : كارخانه سيمان شيراز﴾
36
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني پروفايل رهايش سيستم هاي كنترل رهايش دارو
37
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني نشتي لوله هاي پلي اتيلن گاز
38
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در سازه هاي فضا كار
39
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در شبيه سازي فرايند بارش - رواناب
40
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در كنترل كيفيت: مطالعه موردي در صنايع توليد خودرو
41
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در مديريت رنگ
42
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي و سنجش از دور در بررسي جزاير حرارتي (مطالعه موردي شهر اصفهان)
43
كاربرد شبكه هاي عصبي ﴿هوش مصنوعي﴾ در مدل سازي و شبيه سازي برج هاي تقطير واكنشي
44
كاربرد شبكه هاي عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك در تعيين طرح اختلاط بتن با مقاومت بالا
45
كاربرد شبكههاي عصبي مصنوعي در تخمين ضريب نفوذپذيري انواع خاك‌ها
46
كاربرد شبه زئوليتهاي بهبود يافتهي سنتزي در جداسازي انتخابي گازهاي دياكسيد كربن و نيتروژن از متان
47
كاربرد شبيه سازي در بالانس خط مونتاژ با زمانهاي تصادفي
48
كاربرد شبيه سازي در ريخته گري
49
كاربرد شبيه سازي سخت افزار در حلقه جهت تست واحد كنترل الكترونيكي توربين گاز مولد قدرت
50
كاربرد شبيه سازي مولكولي در جداسازي تركيبات آلي با طراحي جاذب مناسب
51
كاربرد شبيه سازي مونت كارلو در سيستمهاي همبسته قوي
52
كاربرد شبيه‌سازي فعاليت‌هاي نورون‌هاي آينه‌اي مغز در اعمال جسمانيِ سيستم استانيسلاوسكي
53
كاربرد شش سيگما در بهبود عملكرد زنجيره تامين كارخانه زامياد
54
كاربرد شعاع چرخش در تعيين آشوب
55
كاربرد شكل متعارف پايدار در حل دستگاه هاي چند جمله اي
56
كاربرد شناسايي با فركانس راديويي در امنيت سيستم هاي تجاري بي سيم
57
كاربرد شناسايي سيستم در حذف فعال نويز در محفظه
58
كاربرد شوينده‌هاي طبيعي و سنتي(اشنان، چوبك، باقلا) در چرك‌زدايي از منسوجات پنبه‌اي تاريخي با روش طرح مركب مركزي
59
كاربرد شيشه هاي دست ساز در معماري
60
كاربرد شيطانك در نساجي
61
كاربرد شيوه سوخت چوب بر اساس نقوش سنتي بر روي وسايل روشنايي چوبي
62
كاربرد صتايع دستي در ساخت روشنائي ها
63
كاربرد صدا در انتقالات بصري
64
كاربرد صنايع دستي در ساخت روشنايي ها
65
كاربرد صنعتي شبيه سازي مولكولي بر رفتار ترموديناميكي سيالات تجمعي
66
كاربرد ضايعات حاصل از ريسندگي پنبه اي
67
كاربرد ضايعات معدني به عنوان جاذب سرب از محلول هاي آبي
68
كاربرد ضايعات معدني دولوميت به عنوان جاذب رنگ از محلول هاي آبي
69
كاربرد طراحي بر اساس عملكرد در خصوص ساختمان‌هاي متداول فلزي و مقايسه آن با ضوابط استاندارد 2800 ايران
70
كاربرد طراحي پارچه در معماري داخلي فضاي مدرن با استفاده از نقشهاي اصيل قاجاري ﴿با استفاده از ابزار كامپيوتر﴾
71
كاربرد طراحي حيوانات (چهارپايان ) در نگارگري معاصر
72
كاربرد طراحي مستقيم بر اساس تغيير مكان و نيرو در قاب هاي فولادي كوتاه و ميان مرتبه دوگانه با سيستم باربر قاب
73
كاربرد طراحي و تصويرسازي در موزه تاريخ طبيعي
74
كاربرد طراحي و تصويرسازي در موزه تاريخ طبيعي
75
كاربرد طراحي ونقاشي كودكان درساخت آرايه
76
كاربرد طرح مركب مركزي ﴿CCD﴾در مدل سازي راندمان رنگي پارچه هاي پنبه اي رنگرزي شده با رنگينه هاي مستقيم
77
كاربرد طرح هاينو در هنر قلم زني
78
كاربرد طرحهاي نگارگري در توليد كاغذ ديواري
79
كاربرد طنز در طراحي مسكات ﴿بسته بندي و تبليغات تجاري براي محصولات غذايي﴾
80
كاربرد طنز و گونه هاي آن در اشعار علي بابا چاهي
81
كاربرد طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا براي اندازه‌گيري متامفتامين استخراج شده از نمونه هاي ادرار و پلاسما با روش ريز استخراج مايع-مايع پخشي
82
كاربرد طيف سنجي پلاسمايي LIBS براي مطالعه تركيبات سنگ هاي كليوي هنگام كندگي
83
كاربرد عدد موج محلي در تعيين مكان افقي ، انديس ساختاري و عمق بي هنجاري هاي مغناطيسي
84
كاربرد عصاره اسيدشويي لجن سنگبري براي تامين آهن گياه ذرت
85
كاربرد عكاسي در طراحي پارچه
86
كاربرد عكاسي در طراحي پوستر
87
كاربرد عكاسي در هنر گرافيك
88
كاربرد عكس در ايجاد تحول و اصلاحات اجتماعي
89
كاربرد عكس در پوستر
90
كاربرد عكس در طرح جلد مجلات ايران
91
كاربرد علف كش هاي گندم بر روي علف هرز مهاجم ارشته خطايي
92
كاربرد علم رياضي در درمان برخي بيماري ها
93
كاربرد عملي طراحي براساس عملكرد به روش طيف ظرفيت در كنترل طراحي يك ساختمان بتني
94
كاربرد عملي و استفاده واقعي از تكنيك هاي مصور سازي اطلاعات در شركت پست جمهوري اسلامي ايران.
95
كاربرد عناصر بصري در بيان تاثرات دروني
96
كاربرد عناصر تزييني ايراني اسلامي در طراحي مبلمان شهري ﴿نمونه موردي: خيابان چهارباغ عباسي اصفهان﴾
97
كاربرد عناصر مذهبي دوره قاجار در پوشش بانوان
98
كاربرد عناصربصري در بيان تاثرات دروني
99
كاربرد عنصر غير فعال خورشيدي در مسكن روستايي اقليم خيلي سرد استان زنجان
100
كاربرد غبار كوره در صنعت سيمان
101
كاربرد غربال مولكولي در صنعت ، محاسبات و طراحي
102
كاربرد غزل در فرهنگ موسيقي معاصر ايران
103
كاربرد غشا در فرايندهاي پزشكي
104
كاربرد غشاء قيري در آب بندي مصالح ريز دانه بمنظور استفاده از آنها در روسازي راهها
105
كاربرد غشاء قيري در آب بندي مصالح ريزدانه به منظور استفاده از آنها در روسازي راهها
106
كاربرد غشاهاي نانو ليفي جهت تصفيه پساب هاي حاوي فلزات سنگين
107
كاربرد غشاهاي نانو ليفي فتوكاتاليزي حاوي نانو ذرات TiO2 جهت تصفيه پساب هاي آلي
108
كاربرد غلتك SOLO در سيستم SIRO
109
كاربرد غير فعال انرژيهاي محيطي در طراحي يك پارك اداري
110
كاربرد غيرفعال انرژي هاي محيطي درطراحي يك پارك اداري
111
كاربرد فرآيند تركيبي الكتروشيميايي-بيولوژيكي با استفاده از سيستم انعقاد الكتريكي و راكتورناپيوسته با جريان متوالي جهت تصفيه فاضلاب صنعت دباغي
112
كاربرد فرآيند تركيبي غشاهاي(UF/ROدر تصفيه پساب هاي پالايشگاهي به منظور تامين آبمصرفي بويلرها
113
كاربرد فرآيند خوشه بندي سلسله مراتبي در بازارهاي مالي (مطالعه اي در بازار بورس اوراق بهادار تهران)
114
كاربرد فرآيندهاي بيولوژيك در اكسيداسيون تركيبات گوگردي و بررسي عوامل مؤثر
115
كاربرد فرآيندهاي نقطه اي فضايي در تحليل الگوهاي نقطه اي مكان درختان
116
كاربرد فرايند تركيبي فتواكسيداسيون و الكتروليز اصلاح شده در حذف آنتي بيوتيك آموكسي سيلين از فاضلاب سنتتيك صنايع داروسازي
117
كاربرد فرايندهاي تصادفي در رياضيات مالي و ژنتيك
118
كاربرد فرترن 90در فيزيك
119
كاربرد فرش زربفت با طرح اصفهان در مبلمان
120
كاربرد فرم هاي سياه مشق نستعليق با تكيه بر دوره ناصري در طراحي پارچه و لباس
121
كاربرد فرهنگي لنج مينياتوري در جزيره قشم
122
كاربرد فروفلوئيد ها در پزشكي
123
كاربرد فضاهاي هندسي در ابرساختارهاي جبري
124
كاربرد فضاي سبز شهري در هويت بخشي به محلات شهري نمونه موردي ناحيه 5 شهرداري منطقه هفت تهران
125
كاربرد فعل ،صفت ،قيد در دستور زبان فارسي گويش شوشتري
126
كاربرد فلز در پاپيه ماشه
127
كاربرد فن آوري اطلاعات در كشاورزي
128
كاربرد فن آوري هاي جديد در تهيه سوخت ها ﴿بيوديزل﴾
129
كاربرد فن‌آوري واقعيت‌افزوده در بسته‌بندي مواد غذايي
130
كاربرد فناوري اطلاعات در پزشكي
131
كاربرد فناوري اطلاعات در ترافيك شهري
132
كاربرد فناوري اطلاعات در شركت ها ،سيستم ها و كشاورزي
133
كاربرد فناوري اطلاعات در فرايند توسعه محصول جديد ، با بررسي صنايع لوازم خانگي ايران
134
كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش تقاضاي سفرهاي شهري ( نمونه موردي : شهر اصفهان)
135
كاربرد فناوري تجارت الكترونيك در شركت بورس اوراق بهادار تهران
136
كاربرد فناوري در توسعه آموزش در محيط آموزش و پرورش
137
كاربرد فناوري درتوسعه آموزش در محيط آموزش و پرورش
138
كاربرد فناوري نانو در پزشكي
139
كاربرد فناوري نانو در صنعت بسته بندي مواد غذايي
140
كاربرد فناوري نانو در صنعت نفت وگاز
141
كاربرد فناوري نانو در محيط زيست
142
كاربرد فناوري نانو درصنعت نفت و گاز و پتروشيمي
143
كاربرد فناوري و اطلاعات در مديريت زنجيره تامين
144
كاربرد فوم هاي پليمري به عنوان جاذب براي استخراج داروي ملوكسي كام از پلاسما
145
كاربرد فيبر نوري در دستگاههاي اندازه گيري
146
كاربرد فيبر نوري در قدرت
147
كاربرد فيزيك در بررسي شبكه هاي پيچيده اجتماعي
148
كاربرد فيزيك در پزشكي
149
كاربرد فيلتر FIR در كنترل موقعيت موتور DC
150
كاربرد فيلتر فاز محلي تعميم يافته دربرآورد مرز بي هنجاري هاي ميدان هاي پتانسيلي
151
كاربرد فيلتر‌هاي بيولوژيكي در تصفيه گازها(بيوفيلتراسيون)
152
كاربرد فيلترهاي دورسنجي در پردازش تصاوير داده هاي ميدان پتانسيل و فيلترهاي ژئوفيزيكي در پردازش تصاوير ماهواره اي
153
كاربرد فيلترهاي مبتني بر آمارگان مرتب شده(OS) در پردازش تصوير
154
كاربرد فيلم هاي نانوكامپوزيت كيتوزان و كربوكسي متيل سلولز حاوي تركيبات نگهدارنده طبيعي در گوشت چرخ كرده شتر
155
كاربرد قاب ها در روش هاي چبيشف وگراديان مزدوج براي حل يك معادله عملگري
156
كاربرد قاعده صحت در حوزه فقه و حقوق موضوعه ايران
157
كاربرد قالب گيري _ ريخته گري
158
كاربرد قراردادهاي مشتقات در پوشش ريسك موسسات مالي
159
كاربرد قضيه نقطه ثابت در معادلات انتگرال غير خطي و بررسي جواب برخي از مدلهاي كاربردهاي آن
160
كاربرد قضيه نقطه ثابت در معادلات انتگرال غير خطي و بررسي جواب برخي از مدلهاي كاربردي آن
161
كاربرد قطعات بلورهاي فوتوني غيرخطي در شكل‌دهنده‌هاي باريكه نوري
162
كاربرد قواعد انجمني در تحليل عوامل تعيين كننده ارزش دارايي هاي نامشهود (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
163
كاربرد قواعد فقهي درء، توبه ، لوث و قسامه و لايبطل در حقوق جزا
164
كاربرد قيود توابع خود توان اكيدا غير انبساطي در بازسازي تصوير
165
كاربرد كاتاليزگرهايي از جمله منيزيوم هيدروژن سولفات، نانو تيتانيوم دي اكسيد، بورتري فلوريد نشانده شده بر روي نانوسيليكاژل در پيشبرد واكنش هاي آلي
166
كاربرد كاتاليزور پالاديم كولين كلرايد در سنتز، و شناسايي محصولات واكنش هاي سوزوكي، هك و آمين دار كردن
167
كاربرد كاتاليزور پلي اكسومتالات حاوي هترواتم سريم در واكنش محافظت زدايي تري متيل سايليل و تتراهيدروپيرانيل اترها
168
كاربرد كاتاليزور دي بنزيل نيكوتينيوم پالاديم كلريد در سنتز و شناسايي محصولات واكنش هاي سوزوكي، تهيه كتون هاي آروماتيك ، آمين دار كردن سولفيد دار كردن
169
كاربرد كاتاليزور مغناطيسي پالاديوم برپايه كيتوزان در واكنش هاي آلي مانند سنتز اينون ها
170
كاربرد كاتاليزوربيس ﴿1-بنزيل-4-آزا-1-آزانيابي سيكلو [2،2،2] اكتان﴾ تتراكلرو-µ - دي كلرودي پالاديت ﴿II ﴾ در سنتز محصولات واكنش هاي استايل، هياما، سونوگاشيرا و جفت شدن يكسان
171
كاربرد كاتاليزورهاي فلزي در سنتز پروپيلن ايمين، پلي ايميدها و پلي ﴿استر-ايميد﴾ ها به روش كليك و محصول واكنش هاي جفت شدن متقاطع و يكسان
172
كاربرد كاتاليزورهاي نانو كره سيليكاي عامل دار شده و N - هالو سولفوناميد در تبديلات گروههاي عاملي
173
كاربرد كاتاليزوري WCL6 درسنتز :1﴾14-آريل-14H-داي بنزو ﴿a,j) زانتن 2﴾بنزايميدازول
174
كاربرد كاتاليزوري پلي اكسو متالات هاي نوع ولز-داوسون استخلاف شده با منگنز در اكسايش سولفيدها و آمين هاي آروماتيك
175
كاربرد كاتاليست مس ﴿I﴾ كلريد- كولين كلريد در واكنش هاي جفت شدن كربن - هترواتم و در واكنش سنتز فوتوكاتاليستي ايندازول ها از تركيبات 2- ﴿2- نيتروفنيل﴾-1،2،3،4-تتراهيدروكينولين
176
كاربرد كاتاليست هاي بر پايه مشتقات كربني براي اكسايش سيكلوهگزان، اتيل بنزن و تخريب آلاينده هاي آلي
177
كاربرد كاتاليستهاي شبه زئوليتي (ساپو- ٣٤ ) در واكنش تبديل متانول به الفينها
178
كاربرد كاتاليستي پلي اكسو متالات نوع ولز-داوسون استخلاف شده با برخي فلزات واسطه در واكنش هاي حلقه گشايي اپو كسيدها با آمين ها، سديم آزيد و استيك اسيد
179
كاربرد كاتاليستي پلي اكسومتالات ها ي موليبدن يا تنگستن قرار گرفته روي نگهدارنده ها و بررسي اثر امواج فراصوت و ريزموج روي فعاليت كاتاليستي آنها
180
كاربرد كاتاليستي كمپلكس اورتوپالاديت 2-فنيل آنيلين در واكنش هاي جفت شده هك و سوزوكي تهيته نانو ذرات پالاديوم ﴿0﴾ تثبيت شده بر بستر پلي اتيلن گليكول و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هك
181
كاربرد كاشي معرق در تزئين اشياء
182
كاربرد كاشي معرق در تزيين اشياء
183
كاربرد كاغذ در بسته بندي
184
كاربرد كالاي نساجي در ساختار هواپيماهاي سبك و مطالعه امكان ساخت در داخل كشور
185
كاربرد كاليبر ايون مرتبه دوم در اندازه گيري كمي رنگ مصنوعي رودامين B در زعفران هاي تقلبي با استفاده از وابستگي طيف هاي مرئي به تغيير تدريجي غلظت مايسل , Aplication of second - order calibration for determination of rohdamine b artifical dye in adulterated saffron using micellar concentration dependence of the visible spectra
186
كاربرد كامپوزيت پلي پيرول / الومينا براي حذف كروم و سرب از محلولهاي ابي
187
كاربرد كامپوزيتها در خودرو جذب انرژي و تحليل رفتار كامپوزيتها تحت بارگذاري
188
كاربرد كامپيوتر در تحقيق و بررسي مشخصه هاي حالت دائمي و گذراي ماشينهاي الكتريكي در آزمايشگاه ماشين
189
كاربرد كامپيوتر در تغذيه گذاري
190
كاربرد كامپيوتر در چاپ و نشر
191
كاربرد كامپيوتر در چاپ و نشر
192
كاربرد كامپيوتر در روان شناسي و آموزش
193
كاربرد كامپيوتر در صنعت نساجي (انتخاب مدل آماري براي كميت هاي فيزيكي در صنعت نساجي )
194
كاربرد كامپيوتر در طراحي صنعتي
195
كاربرد كامپيوتر در فيزيك
196
كاربرد كامپيوتر در نساجي و برنامه هاي كامپيوتري كنترل كيفيت و هيستوگرام
197
كاربرد كامپيوتر در واحد مهندسي صنعتي كارخانجات نساجي
198
كاربرد كامپيوتر درفيزيك
199
كاربرد كامپيوتردرصنعت وشيوه ساخت PLC
200
كاربرد كانالهاي غيرمدور در مبدلهاي حرارتي فشرده
201
كاربرد كپسولاسيون در صنايع دارويي
202
كاربرد كپشن در سينما
203
كاربرد كدMCNP راي محاسبه تابش در آ]مايشگاه نوتروني و پيرامون آن , Radiation calculation in and around neutron source lab using MCNP code
204
كاربرد كدهاي مشبك بر روي كانال هاي رله گوسي دو طرفه
205
كاربرد كربن فعال اصلاح شده با ليگاند 2- (2-كلرو بنزيليدين آمينو) بنزن تيول به عنوان فاز جامد براي استخراج در فاز جامد يون‌هاي مس و روي
206
كاربرد كربن فعال در جذب آلاينده هاي آلي
207
كاربرد كربن فعال ميوه گياه زيتون تلخ جهت حذف يونهاي سرب و روي از محلولهاي ابي
208
كاربرد كربن نيتريد گرافيتي به عنوان حسگر الكتروشيميايي جديد براي اندازه گيري رنگ تارترازين و بررسي خواص فوتو كاتا ليزوري و ضد خوردگي آن
209
كاربرد كربن‌‌هاي مزومتخلخل در ساخت حسگرها و زيست‌حسگرها
210
كاربرد كريستال مايع كلستريك در چاپ امنيتي
211
كاربرد كشتي هاي لايروب در بندر شهيد رجايي
212
كاربرد كلكتورهاي خورشيدي در سيستم چيلر جذبي
213
كاربرد كلوئيد ها در سامانه هاي هوشمند پليمري و دارويي
214
كاربرد كلينوپتيلوليت در صنايع مختلف
215
كاربرد كمپلكس آلي فلزي پالاديم با ساختارهاي ديمر و مونومر در سنتز و شناسايي محصول واكنش هاي سونوگاشيرا و سوزوكي
216
كاربرد كمپلكس دوفلزي [Co(en)3][Dy(EDTA)H2O[2 در اندازه گيري داروي دي-پنسيل آمين با روش ولتامتري پالس تفاضلي
217
كاربرد كمپلكس هاي اورتوپالاديت در سنتز و شناسايي محصول واكنش هاي هك، سوزوكي، سيانيددار كردن و هموكوپلينگ
218
كاربرد كمپلكس هاي پالاديم﴿II)باايليدهاي فسفردار به عنوان كاتاليزور در واكنش كوپلينگ هك
219
كاربرد كمپوست به عنوان جاذب زيستي براي جذب فلزات سنگين و تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري
220
كاربرد كمومتريكس در اندازه گيري اسميم و روتنيم به روش اسپكتروفتومتري و گونه هاي مس ،موليدن ،سرب و پالاديم به روش ولتامتري عاري سازي جذبي
221
كاربرد كمومتريكس در اندازه گيري كاتيون هاي مس (II)، سرب(II)، كادميوم(II) و روي (II)به طور همزمان به روش ولتامتري عاري سازي جذبي و مطالعه انتقال پروتون
222
كاربرد كمومتريكس در اندازه گيري همزمان تركيبات دارويي به روش اسپكتروفتو متري
223
كاربرد كنترل بهينه در طراحي شيپوره مافوق صوت ليزر ديناميك گازي
224
كاربرد كنترل پيش بين با حالات محدود در فيلترهاي اكتيو هيبريد موازي
225
كاربرد كنترل تطبيقي در مدلسازي ديناميكي سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي
226
كاربرد كنترل در خط توليد فرش ماشيني
227
كاربرد كنترل دروپي دركنترل توان حقيقي و فركانس ريزشبكه جزيره شده
228
كاربرد كنترل دو گانه در مقاوم سازي سازه در برابر زلزله
229
كاربرد كنترل كننده فازي در كنترل منابع تغذيه سويچينگ
230
كاربرد كنترل كننده هاي قابل برنامه ريزي ﴿PLC)در كنترل سيستم هاي پنوماتيك
231
كاربرد كنترل كيفيت آماري در صنايع ريخته گري
232
كاربرد كنترل كيفيت آماري درشركت قطعه كاران
233
كاربرد كنترل كيفيت در خط توليد ريسندگي پنبه
234
كاربرد كنترل كيفيت در صنايع ريسندگي
235
كاربرد كنترلرهاي PID,PD,PI,Pدر صنعت ﴿برسي سيستم كنترلي گاورنر﴾
236
كاربرد كواترنيون ها در رمز نگاري سيستم هاي آشوبناك
237
كاربرد كوپلا در تحليل فراواني چند متغيره ي جريان هاي كم و ارزيابي رگرسيون كوپلايي به منظور استفاده در تحليل متغيرهاي غير مستقل
238
كاربرد كولاژ الياف و فلز در تزئينات داخلي
239
كاربرد كيتوسان و زئوليت اصلاح شده در تصفيه پساب كارخانه نشاسته سازي
240
كاربرد گچ در تزئينات وابسته به معماري دوره قاجار در شهر يزد ، مطالعه كاربردي : خانه شيخ الاسلام
241
كاربرد گچ ساختماني بعنوان قالب پيش ساخته جهت اجراي دال هاي سقف كامپوزيت
242
كاربرد گراف در كامپيوتر
243
كاربرد گرافن اكسايد عاملدار شده با سولفونيك اسيدهاي آلي (SGO) در فرايند جذب براي حذف رنگزاي آزوي كاتيوني
244
كاربرد گرافن به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد براي كادميم در آب معدني و اندازه گيري آن به روش جذب اتمي
245
كاربرد گرافن به عنوان كاتاليست
246
كاربرد گرافيك در آموزش به كودكان ناشنوا
247
كاربرد گرافيك در آموزش عبور و مرور صحيح
248
كاربرد گرافيك در آموزش كودكان استثنائي
249
كاربرد گرافيك در آموزش كودكان استثنايي
250
كاربرد گرافيك در اجتماع
251
كاربرد گرافيك در تبليغات تجارت ايران
252
كاربرد گرافيك در تروكاژهاي تلويزيوني
253
كاربرد گرافيك در تيتراژ فيلم
254
كاربرد گرافيك در جاذبه هاي سياحتي شيراز
255
كاربرد گرافيك در رشد و تكامل كشاورزي ايران
256
كاربرد گرافيك در طراحي ويترين
257
كاربرد گرافيك در كتابهاي كمك آموزشي دوره ابتدايي
258
كاربرد گرافيك در كنترل جمعيت
259
كاربرد گرافيك متحرك در آگاهي رساني عمومي در حوزه محيط زيست
260
كاربرد گره چيني چوب در معماري داخلي ايران
261
كاربرد گره چيني و مشبك در دكوراسيون داخلي
262
كاربرد گروه هاي لي در كاهش معادلات ديفرانسيل و بررسي كاهش هاي معادله زابولوتسكايا -خخلوف
263
كاربرد گروههاي لي در مطالعه معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي
264
كاربرد گسترش امواج هدايت‌شونده در تشخيص آسيب ترك زمينه در كامپوزيت‌هاي زمينه پليمري با تكيه بر خواص ويسكوالاستيك
265
كاربرد گل و مرغ در طراحي پوشش ديواري، رومبلي و پرده
266
كاربرد گل و مرغ در هنرهاي صناعي ﴿نقاشي روي شيشه، كاشي، چوب، گچ، ميناكاري، معرق، و منبت﴾
267
كاربرد گونه هاي جمع در نثر معاصر با نگاه به آثر جمالزاده هدايت و آل احمد
268
كاربرد گياه گون زرد (Astragalus verus Olivier) در سنتز سبز نانوذرات نقره و مطالعه خواص ضدباكتريايي و اهميت اقتصادي آن در رويشگاه‌هاي غرب استان اصفهان
269
كاربرد گياه لاله واژگون (Fritillaria imperialis) رويشگاه هاي غرب استان اصفهان به منظور سنتز سبز نانو ذرات نقره و مطالعه خواص ضدباكتريايي آن
270
كاربرد لاتكس SBR در پشت موكت
271
كاربرد لاگ تصويري FMI در تحليل شكستگي ها، تنش هاي برجا و مدل سازي عددي توزيع نفوذپذيري مخزن در اطراف چاه با مطالعه موردي در مخازن ميدان گازي پارس جنوبي
272
كاربرد لخته سازها در تصفيه ي آب
273
كاربرد لوله سفالي در كشت گياه يونجه و اسپرسي همداني (Hedysarum criniferum Boiss)&(Medicago sativa)
274
كاربرد لوله هاي فايبر گلاس در صنعت آب و فاضلاب
275
كاربرد ليپوسام در ميكروكپسوله سازي آنتي اكسيدانت استخراجي از خميره ي انجير سبز
276
كاربرد ليزر nd:YAg با طول موج 532nm براي ÷اكسازي لكه هاي موجود بر كاغذ هاي تاريخي
277
كاربرد ليزر پالسي فايبر در اصلاح سطحي ايمپلنت‌هاي دنداني پايه زيركونيم
278
كاربرد ليزر در اندازه گيري دما
279
كاربرد ليزر در جراحي فك وصورت
280
كاربرد ليزر در چشم پزشكي
281
كاربرد ليزر در درمان بيماريهاي پوستي
282
كاربرد ليزر در لكه زدايي آثار كاغذي
283
كاربرد ليزر در مهندسي
284
كاربرد ليزر و تاثير آن در برهم كنش بيومتريال - استخوان
285
كاربرد ليزرهاي پرتوان در توليد الكترون ها با پهناي انرژي باريك
286
ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ -دارﺑﺴﺖ ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﻠﻜﻮلﻫﺎ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ
287
كاربرد ماسه در مقاوم سازي دال هاي بتن مسلح در برابر انفجار نزديك
288
كاربرد ماشين هاي بردار پشتيبان در پيش بيني جريان ورودي مخازن و عملكرد بهينه آن
289
كاربرد ماشين هاي بردار پشتيبان در مدلسازي منابع آب
290
كاربرد ماهواره اي اي سي او در مخابرات
291
كاربرد ماهواره هاي ايريديم در مخابرات
292
كاربرد مايع يوني اليگومري در واكنش حلقه زايي كربنات ها و تثبيت واناديوم فسفروس اكسيد در ماتريس تيتانيوم اكسيد به منظور رنگ زدايي و اكسايش بنزن
293
كاربرد مايعات يوني در تهيه بيوديزل
294
كاربرد مايكروويو در صنعت غذا
295
كاربرد مايكرويو در صنعت غذا
296
كاربرد مباني تحليل و طراحي سيستم در بهبود و طراحي سيستم كنترل موجودي در كارخانه صنايع مخابرات راه دور ايران
297
كاربرد مبدلهاي حرارتي بستر سيالي شده در صنايع غذايي
298
كاربرد مبدلهاي سوئيچينگ نرم در سيستم هاي ذخيره انرژي هيبريد
299
كاربرد متلب در كنترل
300
كاربرد متن كاوي در بررسي ادبيات مهندسي صنايع
301
كاربرد متن‌كاوي شبكه‌ اجتماعي توئيتر در برنامه‌ريزي حمل و نقل ‌بين‌شهري
302
كاربرد مجموعه ناهموار در تجزيه و تحليل داده هاي دورگه
303
كاربرد محاسبات ابري در تجارت الكترونيك
304
كاربرد محاسبات نرم در تعيين استراتژي هاي بهينه در برنامه ريزي استراتژيك و مطالعه موردي آن بر روي يك شركت فناور
305
كاربرد محصول جانبي سيليس ازشركت Zpp در حذف فلوئور و بازيابي اورانيوم از پساب شركت سوره
306
كاربرد محلي سازي در تخمين تراز سطح ايستايي آب زيرزميني با فيلتر كالمن دسته اي قطعي
307
كاربرد محيط متخلخل در موتورهاي احتراق داخلي
308
كاربرد مدل ﴿ism﴾جهت سطح بندي شاخص هاي انتخاب تامين كنندگان چابك و رتبه بندي تامين كنندگان
309
كاربرد مدل MUSIC براي مديريت سيلاب شهري (مطالعه موردي: سپاهان‌شهر)
310
كاربرد مدل WASP در شبيه سازي غلظت سرب و كادميم در رودخانه ي زاينده رود
311
كاربرد مدل اطلاعاتي- مديريتي نومن در بخش سفارشات خارجي گروه صنعتي مهيا گاز اصفهان
312
كاربرد مدل الاستوپلاستيك در تحليل محيطهاي خاك غيراشباع و استفاده در تحليل سدهاي خاكي در حين ساخت
313
كاربرد مدل برنامه ريزي خطي كلاسيك و فازي، در تنظيم جيره ي غذايي بهينه(حداقل كننده هزينه ي توليد)بلدرچين ژاپني
314
كاربرد مدل بوك - ون در تحليل تاريخچه زماني جداسازهاي اليافي غير متصل
315
كاربرد مدل تخميني براي ارتقاء پايائي براي طراحي سيستم جمع شونده ارابه فرود هواپيماي فجر 3
316
كاربرد مدل تركيبي شبيه سازي و بهينه سازي در طراحي سيستم احياء آب هاي زير زميني با رويكرد پمپاژ - تصفيه
317
كاربرد مدل تصميم گيري چند معياري براي تجزيه و تحليل سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (گروه صنايع غذايي، شيميائي، كاني غير فلزي و نساجي) با استفاده از تئوري طراحي آزمايشات، طي دوره 75-71
318
كاربرد مدل تعالي EFQM در تحليل ابعاد فرهنگ سازماني در شهرداري هاي استان گيلان
319
كاربرد مدل تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان(RCM) در اجراي موثر نگهداري و تعميرات در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي با هدف تداوم كاركرد فيزيكي ماشين آلات موجود و مديريت خرابي‌ها و هزينه هاي
320
كاربرد مدل تلفيقي EFQM و DEA جهت انتخاب پروژه هاي شش سيگما﴿ مطالعه موردي: شركت آب منطقه اي يزد ﴾
321
كاربرد مدل دو فصلي در مخازن سدها
322
كاربرد مدل دوتايي محاسبات كلامي فازي تعديل شده با رويكرد DMAIC شش سيگما براي ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تامين ﴿مطالعه موردي : كارخانجات منتخب كاشي و سراميك يزد﴾
323
كاربرد مدل رياضي براي مسائل آب هاي زيرزميني با درجات اشباع متغيير
324
كاربرد مدل سازي تصميم گيري چند هدفه در سازمانهاي پروژه محور
325
كاربرد مدل سازي فيزيكي جريان سيال تزريق در سنگ هاي شكسته در مقياس آزمايشگاهي و اعتبار سنجي نرم افزار عددي...
326
كاربرد مدل شبكه عصبي مصنوعي جهت پيش بيني استحكام فولادهاي TWIP
327
كاربرد مدل كسر مخلوط چندگانه در مدل‌سازي احتراق شعله‌هاي ديفيوژن
328
كاربرد مدل كشش ثابت واريانس در شبيه سازي سري هاي زماني مالي (مطالعه اي در بورس و اوراق بهادار تهران)
329
كاربرد مدل كلاس پنهان بيز در تعيين ارزش تشخيصي SPECTو MRIمغز در تشخيص حس بويايي بعد از تروما بدون حضور استاندارد طلايي
330
كاربرد مدل گارين -لاوري با محدوديت ظرفيت در برآورد جمعيت و اشتغال شهر اصفهان
331
كاربرد مدل معادلات ساختاري بيزي پيشرفته در بررسي تاثير مداخله مبتني بر مدل فرا نظريه اي پروچسكا بر تغيير رفتارهاي تغذيه اي در افراد پيش ديابتي شهر يزد
332
كاربرد مدل موج جنبشي در طراحي و ارزيابي آبياري شياري
333
كاربرد مدل هاي Modflow و DRASTIC به منظور آلودگي نيترات و آسيب پذيري آب هاي زيرزميني در دشت بويين - داران اصفهان
334
كاربرد مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته در آمار بيمه
335
كاربرد مدل هاي خود برگشتي با واريانس شرطي ناپايدتر (GARCH) در امور مالي
336
كاربرد مدل هاي سطح پاسخ (RSM) در قابليت اطمينان
337
كاربرد مدل هاي شبكه اي در بررسي و مدلسازي واكنش هاي آنزيم تثبيت شده گلوكز ايزومراز
338
كاربرد مدل هاي شبكه عصبي و عصبي- فازي تطبيقي در تعيين ضريب تخليه جريان سر ريزهاي كناري Discharge Coefficient of Side WeirsT Using Neural- Net works and ANFIS Models
339
كاربرد مدل هاي عصبي-مصنوعي و خود رگرسيوني در پيش بيني قيمت صادراتي مواد معدني ايران: مطالعه موردي سنگ آهن و كروميت
340
كاربرد مدل هاي كريجينگ در قابليت اطمينان
341
كاربرد مدل هاي لجن فعال ﴿ ASMS ) در هضم هوازي لجن ثانويه
342
كاربرد مدل هاي معادلات ساختاري چند سطحي در بررسي روايي و پايايي پرسشنامه اهمييت وزن در كيفيت زندگي افراد بالاي 18 سال ساكن در شهر يزد
343
كاربرد مدل هاي مكان مند و تحليل شبكه در مديريت بحران شهري با استفاده از GIS ....
344
كاربرد مدل هاي مكانيك تماس در منيپوليشن سلول هاي بيولوژيك توسط AFM
345
كاربرد مدل هايپربوليك در شبيه سازي نتايج آزمايش برش مستقيم بر روي زباله شهري
346
كاربرد مدل وردشي در تصويربرداري پزشكي و كاربردهاي آن در عمل جراحي
347
كاربرد مدل‌هاي SWAT و SWAP در مديريت آبياري برنج براساس ويژگي‌هاي آب، خاك وزه‌آب در شبكه آبياري و زهكشي سفيدرود
348
كاربرد مدل‌هاي انتشار در پشتيباني از معرفي كالا يا خدمات جديد
349
كاربرد مدل‌هاي سايبرنتيك در بازمهندسي فرآيندهاي كسب‌و‌كار
350
كاربرد مدلهاي استوكستيكي پخش آماري در تحليل سريهاي زماني بارش
351
كاربرد مدلهاي بهينه سازي و شبيه سازي براي تعيين ظرفيت بهينه مخزن سد
352
كاربرد مدلهاي بيز ناپارامتري در مشكلات پردازش زبان طبيعي
353
كاربرد مدلهاي حل اختلاف در مديريت منابع آب
354
كاربرد مدلهاي سري زماني براي پيش‌بيني دبي اوج سيلاب رودخانه در جهت تعيين معيارهاي طراحي سازه‌هاي هيدروليكي (مطالعه موردي: رودخانه تالار قائمشهر)
355
كاربرد مدلهاي سري زماني براي پيش‌بيني دبي اوج سيلاب رودخانه در جهت تعيين معيارهاي طراحي سازه‌هاي هيدروليكي (مطالعه موردي: رودخانه تالار قائمشهر)
356
كاربرد مديريت تخليه در توزيع بهينه ترافيك , Buffering in evacuation managment for optimal traffic demand distribution
357
كاربرد مديريت ناب در مديريت پروژه (مطالعه موردي ساخت مدارس طرح تخريب و بازسازي مدارس استان همدان از سال 1385 تا كنون)
358
كاربرد مديريت ناب در مديريت پروژه (مطالعه موردي ساخت مدارس طرح تخريب و بهسازي مدارس استان همدان از سال 1385 تا كنون)
359
كاربرد مديريت نوين صنعتي در نساجي ﴿ بافندگي ﴾
360
كاربرد مسئله نفوذ در پردازش تصاوير و روشهاي عددي براي بهينه كردن آن ها
361
ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻔﻮذ درمدلسازي پديده انفجار و حل عددي آن
362
كاربرد مسائل معكوس براي تجزيه و تحليل مدل هاي رياضي سرطان در مجراها
363
كاربرد مسائل معكوس در پديده انتقال حرارت
364
كاربرد مسائل نفوذ در حل مسائل MRI
365
كاربرد مساله در پردازش تصاوير و روش هاي عددي براي بهينه كردن آن ها
366
كاربرد مساله نفوذ در مدلسازي پديده انفجار و حل عددي آن
367
كاربرد مسباره در صنعت سيمان
368
كاربرد مستقيم سلستين براي تهيه پودرهاي نانومتري فريت استرانسيوم و بررسي اثر اندازه ي ذرات بر ويژگي هاي مغناطيسي آنها
369
كاربرد مشاركت الكترونيك در مديريت و برنامه ريزي محله اي ، نمونه موردي محله انقلاب ، منطقه 11 تهران
370
كاربرد مشاركت مردمي در فرايند برنامه ريزي و مديريت شهري( نمونه موردي شهرك حكيمه منطقه چهار شهر تهران
371
كاربرد مشبكه ها در كانال هاي چند ورودي چند خروجي
372
كاربرد مشبكه‌‌هاي LDPC و ساختارهاي جبري در سامانه‌هاي مخابرات بي‌سيم
373
كاربرد مشتقات آمونيوم بوروهيدريد جهت احيا آلدئيدها و كتونها در محيط بدون حلال
374
كاربرد مشتقات ارتوهيدروكسي بنزن و نانولوله هاي كربني چند ديواره در سنجش الكتروكاتاليستي نوراپي نفرين و نيكوتين آميد آدنين دي نوكلئوتيد
375
كاربرد مشخصات ملكولي در پيش بيني تعادلات ترموديناميكي
376
كاربرد معادلات حالت براي بررسي رفتار ترموديناميكي سيالات تجمعي و محلول هاي پليمري
377
كاربرد معادلات حالت تجمعي در بررسي رفتار فازي سيالات با پيوند هاي هيدروژني
378
كاربرد معادلات حالت در سيالات تجمعي
379
كاربرد معادلات ديفرانسيل و مشتقات جزئي در حل مسائل نفوذ
380
كاربرد معادلات موازنه مواد در مخازن گازميعاني
381
كاربرد معادله بولتزمن كوانتومي در فيزيك جديد
382
كاربرد معادله حالت ردليچ-كوانگ در پيش‌بيني تعادلات مايع - بخار
383
كاربرد معرق چوب در تجسم بخشيدن به آثار فرهنگي دفاع مقدس
384
كاربرد معرق چوب در تجسم بخشيدن به آثار فرهنگي دفاع مقدس
385
كاربرد معيارهاي LOF و SLOF براي انتخاب كاربران موجه در سنجش طيف همكارانه با حضور كاربران بدخواه در شبكه هاي راديو شناختگر
386
كاربرد معيارهاي شكست كامپوزيت ها در طراحي مخازن تحت فشار كامپوزيتي CNG
387
كاربرد مغناطيس براي كنترل وضعيت غيرفعال ماهواره
388
كاربرد مفاهيم پايداري در معماري معاصر ايران
389
كاربرد مفهوم دهكده شهري در روستاي ميگون با استفاده از رويكرد گردشگري طبيعي
390
كاربرد مفهوم ردپاي آب جهت كاهش نسبت استفاده از آب آبي به آب سبز در زير حوضه زرينه رود به عنوان اصلي ترين زيرحوضه تامين كننده آب درياچه اروميه
391
كاربرد مقادير ويژه و توابع ويژه در معادلات با مشتقات جزئي
392
كاربرد مكانيك آماري در بررسي برخي دستگاهها مالي
393
كاربرد مكانيك آماري در بررسي برخي دستگاههاي مالي
394
كاربرد مكانيك آماري در بيوفيزيك
395
كاربرد مكانيك آماري در قرآن كريم
396
كاربرد مكانيك سنگ در تحليل پريده ماسه دهي در چاههاي توليد نفت
397
كاربرد مكانيك سيالات (sfd) بر تحليل حركت مسير توپ در ورزش هاي مختلف
398
كاربرد مكانيك شكست در عمليات شكافت هيدروليكي به منظور افزايش استحصال چاههاي نفت و گاز
399
كاربرد ملامين تري سولفونيك اسيد بعنوان كاتاليزور جديد و موثر براي واكنش تراكمي دايمدون با الدهيدهاي اروماتيك تحت شرايط ريزموج . فراصوت و گرمايي
400
كاربرد ملامين تري سولفونيك اسيد و N,N',N,N'-تترامتيل اتان-1-2-دي آمين پيوند شده با سولفونيك اسيد به عنوان كاتاليزگر براي واكنش تراكمي ديمدون با آريل آلدهيدها, B- كتواسترها و آمونيوم استات در شرايط گرمايي, ريزموج و فراصوت
401
كاربرد منابع انرژي تجديد پذير درتامين مصرف انرژي سايتهاي مخابرات سيار
402
كاربرد منحني بزيه در ذخيره سازي تصاوير و فونت ها در كامپيوتر
403
كاربرد منحني هاي بي اسپلاين در فشرده سازي تصوير و طراحي هندسي به وسيله كامپيوتر
404
كاربرد منحني هاي بيضوي در رمز نگاري
405
كاربرد منحني هاي بيضوي در رمزنگاري
406
كاربرد منسوجات بي بافت در ايران
407
كاربرد منسوجات بي بافت در كشاورزي
408
كاربرد منسوجات در دكوراسيون داخلي
409
كاربرد منطق فازي در ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري روش منافع به مخارج
410
كاربرد منطق فازي در ارزيابي ريسك هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست پالايشگاه اول ميدان گازي پارس جنوبي
411
كاربرد منطق فازي در باستان‌شناسي (مطالعه‌ي موردي؛ كورگان‌هاي جعفرآباد و طوعلي سفلي)
412
كاربرد منطق فازي در پايدارسازي ديناميكي سيستمهاي قدرت
413
كاربرد منطق فازي در پيش بيني رخساره هاي سنگي و خصوصيات پتروفيزيكي سازند آسماري در يكي از ميادين جنوب غرب ايران
414
كاربرد منطق فازي در پيش بيني هزينه هاي دوره بهره برداري پستهاي فشار قوي
415
كاربرد منطق فازي در پيشگويي ميزان انعكاس پرتوي فرابنفش
416
كاربرد منطق فازي در سيستم تعليق فعال خودرو سواري
417
كاربرد منطق فازي در طراحي كنترلر ترمز ضد قفل
418
كاربرد منطق فازي در كنترل درايو القايي تغذيه شده با اينورتر منبع جريان (C.S.I)با مدولاسيون پهناي پالس از نوع ذوزنقه اي
419
كاربرد منطق فازي در كنترل سرعت و وضعيت موتور القائي
420
كاربرد منطق فازي در ماشين لباسشوئي
421
كاربرد منطق فازي در مسائل نگهداري و تعميرات
422
كاربرد منطق فازي در مهندسي كنترل
423
كاربرد منطق فازي و رگرسيون لجستيك درتاثير عوامل خطر اپيدمي وبادراستان مركزي درسال 89
424
كاربرد منطق فازي ورگرسيون لجستيك درتاثير عوامل خطر اپيدمي وبادر استان مركزي درسال89
425
كاربرد مهندسي ارزش در بهبود بهره وري در ساختمان
426
كاربرد مهندسي ارزش در تونلسازي
427
كاربرد مهندسي ارزش در ساخت سد
428
كاربرد مهندسي صنايع در كارخانجات ريسندگي (مهندسي صنعتي ريسندگي )
429
كاربرد مهندسي صنعتي در كارخانجات نساجي ﴿ واحد ريسندگي﴾
430
كاربرد مهندسي كانسي در طراحي قيچي خانگي
431
كاربرد مهندسي كانسي در طراحي قيچي خانگي
432
كاربرد مواد آنتي باكتريال با گريد غذايي با توجهي وي‍ژه به كيتوزان
433
كاربرد مواد بازيافتي در هنر معاصر
434
كاربرد مواد پليمري در ايمپلنت‌هاي دندانپزشكي
435
كاربرد مواد پيزوالكتريك در كاهش ارتعاشات سازه
436
كاربرد مواد جاذب طبيعي و مصنوعي براي بهبود كيفيت پساب در تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني
437
كاربرد مواد فعال سطحي طبيعي در سنتز نانوذرات مگنتيت و ازدياد برداشت نفت (EOR)
438
كاربرد مواد كامپوزيتي در صنايع دريايي
439
كاربرد مواد متغير تابعي در ديسك ترمز قطار به منظور جلوگيري از رشدترك
440
كاربرد مواد معدني در ساخت بتن و تاثير انواع سنگدانه ها
441
كاربرد مواد معدني در صنعت دام (معادن زئوليت سمنان و فسفات جيرود)
442
كاربرد موازنه جمعيت در كريستاليزاسيون شبيه سازي كريستاليزاسيون هيدرات آلومينيوم
443
كاربرد موازنه جمعيتي در پليمريزاسين امولسيوني وينيل كلرايد به منظور پيش بيني توزيع اندازه ذرات پليمري
444
كاربرد موازي سازي شبيه سازي به روشPIC در مساله ناپايداري دو جرياني
445
كاربرد موتورهاي پله اي براي ميكروجابجايي در ميكروسكوپ هاي الكتروني
446
كاربرد موتيف هاي آئين مهر در طراحي نقشه هاي معاصر فرش
447
كاربرد موج شكنهاي شناور در بنادر كوچك
448
كاربرد موجك در تحليل امواج الكتروانسفالوگرام
449
كاربرد موجك در تحليل امواج الكتروكارديوگرام
450
كاربرد موجك ها در هندسه معادلات ديفرانسيل
451
كاربرد موجك ها و قاب ها در جواب هاي سازگار معادلات عملگري
452
كاربرد موجكهاي متناوب در حل معادلات انتگرالي فردهلم نوع دوم
453
كاربرد مولفه هاي طنز درسريال ﴿﴿ شب هاي برره ﴾﴾ از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي
454
كاربرد ميدان الكتريكي در تقويت پديده انتقال جرم براي جداسازي تركيب دي اكسيد گوگرد از جريان گازي
455
كاربرد ميراگرهاي ADAS در بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بتن آرمه
456
كاربرد ميراگرهاي جرمي ويسكوالاستيك در كاهش ارتعاشات كف سازه اي : مطالعه موردي
457
كاربرد ميراگرهاي مايع هماهنگ شده براي كنترل لرزه اي سازه ها در سطوح بالاي تحريك
458
كاربرد ميكرو استخراج فاز مايع براي اندازه گيري اسپكترو فتو متري داروي سيپروفلوكساسين بر اساس رزونانس پلاسمون سطحي نانو ذرات نقره و اندازه گيري يون تيوسيانات به كمك معرف رودامين B
459
كاربرد ميكرو استخراج مايع- مايع پخشي تسهيل شده با سور فاكتانت و بهينه سازي پارامترها با روش طراحي آزمايش جهت تعيين مقادير كم يون كروم در نمونه هاي آبي
460
كاربرد ميكرو استخراج مايع-مايع پخشي جهت جداسازي يونهاي مس و اندازه گيري ان به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
461
كاربرد ميكرو استخراج هاي مايع تشكيل امولسيون با استفاده از امواج ماوراء صوت جهت استخراج ويتامين هاي محلول در چربي
462
كاربرد ميكروارگانسيم هاي گرمادوست اعتدالي در فروشويي زيستي مس
463
كاربرد ميكرواستخراج با امولسيون سازي به كمك امواج فراصوت براي اندازه گيري اسپكتروفتومتري مقادير بسيار كم ديكلوفناك سديم با استفاده از معرف ردامينB
464
كاربرد ميكروامولسيون به عنوان سيستم رهايش دارو
465
كاربرد ميكروجلبك‌ها در پيل سوختي ميكروبي
466
كاربرد ميكروراكتورهاي كاتاليستي در سنتز فيشر تروپش
467
كاربرد ميكروسكوپ نيرو- اتمي (AFM) در اندازه گيري مدول الاستيته سطحي مواد فلزي و پليمري
468
كاربرد ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM) در فن شناسي و آسيب شناسي آثارفلزي تاريخي – فرهنگي
469
كاربرد نامساوي هاي خطي ماتريسي در كنترل مدل پيش بين
470
كاربرد نامساوي هاي ذوزنقه در حل معادله انتگرالي ولترا
471
كاربرد نانو TiO2 در حذف رنگ Reactive Black 8 ناشي از پساب كارخانجات نساجي
472
كاربرد نانو اكسيدهاي فلزي روي اكسيد (ZnO) و دوپ شده ي مس (CuZnO) و آهن (FeZnO) بر آن به عنوان كاتاليزگر واكنش اكسايش برخي الكل هاي بنزيليك نوع اول و دوم و تجزيه فتوكاتاليستي برخي از رنگدانه هاي آلي مانند متيلن - بلو
473
كاربرد نانو الياف در پزشكي
474
كاربرد نانو بيو كامپوزيت fe3 o4/go/guo/chitosan به عنوان كاتاليزور در اكسايش مشتقات فنولي
475
كاربرد نانو تكنولو‍ژي در استفاده هاي پزشكي
476
كاربرد نانو تكنولوژي در افزودني هاي روغن موتور و بررسي اثرات نانو مواد در بهبود روان كنندگي روغن موتور و مكانيسم عملكرد نانو مواد در روان كنندگي
477
كاربرد نانو تكنولوژي در الياف رنگرزي
478
كاربرد نانو تكنولوژي در بررسي رهايش دارو
479
كاربرد نانو تكنولوژي در بسته بندي مواد غذايي
480
كاربرد نانو تكنولوژي در بهينه سازي خواص مكانيكي و ديناميكي تراورس بتني
481
كاربرد نانو تكنولوژي در جداسازي گاز به روش غشايي
482
كاربرد نانو تكنولوژي در دارو سازي
483
كاربرد نانو تكنولوژي در دارورساني
484
كاربرد نانو تكنولوژي در صنايع غذايي
485
كاربرد نانو تكنولوژي در صنعت
486
كاربرد نانو تكنولوژي در مبدل هاي كاتاليستي خودروها در مقايسه با مبدل هاي مرسوم
487
كاربرد نانو تكنولوژي(گذشته،حال،آينده)
488
كاربرد نانو جاذب هاي اصلاح شده بر پايه بنتونيت جهت سولفور زدايي از سوخت هاي مايع
489
كاربرد نانو جاذب هاي مغناطيسي اصلاح شده با آپتامر و آلبومين انساني براي جذب و پيش تغليظ آفلاتوكسين M1 و فلزات سنگين
490
كاربرد نانو جاذبهاي ارزان قيمت بنتونيت و بنتونيت فرآوري شده براي جذب فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي و بهينه سازي شرايط جذب توسط طراحي فاكتوريال
491
كاربرد نانو حفره هاي سيكلود كسترين جهت افزايش نگهداري آب بر روي كالاي سلولزي طي عمليات تكميلي
492
كاربرد نانو حفره ي كربني OCMK - 3 به عنوان جاذب در پيش تغليظ مقادير كم يون روي از نمونه هاي آبي و اندازه گيري آن با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
493
كاربرد نانو حفره ي كربني OCMK-3 به عنوان جاذب در پيش تغليظ مقادير كم يون هاي مس و كادميوم از نمونه آب هاي طبيعي و اندازه گيري آن با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
494
كاربرد نانو خوشه هاي y-MnO2 براي پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير كم يون هاي فلزي سنگين نظير +‎ Cd2‎+‎ , pb2‎+‎ ,Ag‎در نمونه هاي آبي ‎
495
كاربرد نانو در(پزشكي،مهندسي،صنعت)
496
كاربرد نانو در﴿پزشكي،مهندسي،صنعت﴾
497
كاربرد نانو ذرات اكسيد روي به عنوان انتقال دهنده الكترون در ساختار سلول هاي خورشيدي پروسكايتي
498
كاربرد نانو ذرات ايتريم اكسيد دوپه شده با يوروپيم در سنجش فوليك اسيد ( ويتامين )B9 به روش طيف سنجي فلوئورساني .
499
كاربرد نانو ذرات حاصل از ريشه برخي گياهان براي حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي
500
كاربرد نانو ذرات خاك اره به عنوان يك جاذب جامد ارزان و غير سمي براي حذف فلزات سنگين از آبهاي آلوده
501
كاربرد نانو ذرات درمخازن كربناته
502
كاربرد نانو ذرات دو فلزي به عنوان حسگرهاي رنگ سنجي در جهت اندازه گيري برخي آلاينده هاي زيست محيطي
503
كاربرد نانو ذرات روتنيم اكسيد درسنجش همزمان الكتروشيميايي اوريك اسيد و بعضي از گونه هاي بيولوژيكي مهم
504
كاربرد نانو ذرات زئوليتي به عنوان نانوكاتاليست هاي هتروژن و قابل بازيافت براي سنتز كومارين ها
505
كاربرد نانو ذرات سوپر مغناطيسي اكسيد آهن (SPION) در دارورساني
506
كاربرد نانو ذرات طلا در تشخيص اسيد آمينه هاي تريپتوفان و آرژنين
507
كاربرد نانو ذرات فلزي در اندازه گيري برخي از تركيبات زيستي كليدي به روش اسپكتروفتومتري سينيتيكي ومشخصه يابي نانو ذرات دوفلزي نقره وطلا
508
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با آمونيوم پيروليدين دي تيو كاربامات به عنوان يك جاذب براي جداسازي و تغليظ مقادير كم يونهاي نيكل (2)، مس (2) و كبالت (2) قبل از اندازه گيري آنها به وسيله تكنيك طيف سنجي جذب اتمي
509
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده براي استخراج سرب از نمونه هاي محيطي ومحصولات آرايشي وبهداشتي
510
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن براي حذف رنگ با استفاده از طراحي آزمايش باكس – بنكن
511
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي،1،3-دي سولفونيك اسيدايميدازوليوم هيدروژن سولفات و پيرازينيوم دي (هيدروژن سولفات) به عنوان كاتاليزوردرسنتز4،/4-(آرپل متيلن)-بيس (3-متيل-1- فنيلپيرازول-5-اول)ها،5-اكسو-1،4،5،6،7،8-هگزاهيدروكينولين ها و 9-آريل-1،8-دي اكسواكتاهيدروزانتن ها
512
كاربرد نانو ذرات نقره در اندازه گيري اسپكترو فتئمتري برخي از داروها
513
كاربرد نانو ذرات نيكل اكسيد در حذف كاتيون هاي فلزات سنگين از آب هاي آلوده
514
كاربرد نانو ذرات و پليمر قالب مولكولي به عنوان اصلاحگر جهت ساخت حسگر الكتروشيميايي به منظور اندازه گيري مقادير كم مرفين
515
كاربرد نانو ساختار شبكه فلز آلي 1-HKUST در حذف رنگ هاي قرمز كنگو و سبز متيلن
516
كاربرد نانو ساختارها و اصلاح گرهاي مختلف در ساخت سنسورهاي الكتروشيميايي جهت انداز گيري داروها، آلكالوئيدها و گونه هاي زيست محيطي
517
كاربرد نانو ساختارهاي SBA-15 اصلاح شده با زيركونيوم براي حذف همزمان رنگ هاي سبز مالاشيت و آبي متيلن
518
كاربرد نانو ساختارهاي اكسيد روي در حفاظت آثار هنري كاغذي
519
كاربرد نانو سيال ها در مجموعه هاي انتقال حرارت
520
كاربرد نانو صفحات گرافن براي حذف برخي رنگهاي آلي از محلولهاي آبي
521
كاربرد نانو فناوري در بهبود عملكرد سلولهاي خورشيدي
522
كاربرد نانو فوتو كاتاليست ها در تجزيه و ازبين بردن تركيبات فرار سمي و آلوده كننده هوا
523
كاربرد نانو كاتاليزور گرافن اكسيد/آهن اكسيد،به عنوان كاتاليزور در اكسايش باير-ويليگر كتون ها
524
كاربرد نانو كاتاليزور, ترتيتل كلريد, تري اتيل آمين پيوند يافته با سولفونيك اسيد و پيرازينيوم دي(هيدروژن سولفات) براي ساخت:1گرباماتو آلكليل/آميدوآلكليل-2-نفتول ها,4,4-(آريل متيلن)- بيس(3-متيل-1-فنيل پيرازول-5-اول)ها, زانتن ها,a',a- بيس – (آريليدين) سيكلوآلكانون ها, N-سولفونيل ايمين ها, ايميدازول ها و6- آمينو-3-متيل-4-آريل-2, 4-دي هيدروپيرانو پيرازول-5-كربونيتريل ها
525
كاربرد نانو كامپوزيت به عنوان كاتاليزور در واكنش سنتز مشتقات2-امينو تيازول
526
كاربرد نانو كامپوزيت مغناطيسي پلي اتيلن / ماگيت جهت حذف سرب از محلولهاي ابي
527
كاربرد نانو كامپوزيت مغناطيسي گرافن براي پيش تغليظ واندازه گيري آلاينده هاي آلي بااستفاده از روش هاي طيف بيني در نمونه هاي آبي
528
كاربرد نانو كامپوزيت ها در مهندسي بافت
529
كاربرد نانو كامژوزيت گرافن اكسيد زيركونيم دربارگيري ورهايش كنترل
530
كاربرد نانو كاواك هاي بلور فوتونيك در ليزر
531
كاربرد نانو لوله هاي چند جداره كربني در ساخت الكترودهاي يون گزين خميري كربن بر پايه ليگاند 3 - N - بنزيل 1 - پارابروموبنزيل 3 - پروپانون -N استاميد براي تعيين عناصر واسطه در نمونه هاي حقيقي , Application of multi walled carbon nanotubes in construction of carbon paste ion selective electrode based on N-3-benzy 11-parabromo benzyl3propanon N-acetamid for determination of transistion metals in real sample
532
كاربرد نانو لوله هاي كربني چند جداره در استخراج و پيش تغليظ منگنز در نمونه هاي محيطي
533
كاربرد نانو مواد در رهايش كنترل شده داروي بيماري پاركينسون
534
كاربرد نانو ميله هاي طلا ( تهيه شده با استفاده از پايدار كننده ستيل تري متيل آمونيوم برمايد ctab ) در تشخيص نيترات و ساكارز
535
كاربرد نانوپوشش ها در بهبود عملكرد ناخن هاي شيررلودر معدن زغالسنگ طبس
536
كاربرد نانوتكنولوژي در توليد وتكميل كفپوش ها
537
كاربرد نانوتكنولوژي در درمان سرطان به روش گيراندازي نوترون بابور )BNCT( و نقش كد MCNP در آن
538
كاربرد نانوتكنولوژي در درمان سرطان به روش گيراندازي نوترون بابورو نقش كد ام سي ان پي در آن
539
كاربرد نانوحامل هاي ليپوزوم-كيتوسان در رهايش دارو به مغز از مسير بيني
540
كاربرد نانوحامل هاي ليپوزومي در درمان سرطان
541
كاربرد نانوذرات پالاديوم تثبيت شده بر سطح بستر نانولوله‌هاي‌كربني چندديواره عامل‌دار شده با DNA و بررسي عملكرد آن در واكنش‌هاي جفت شدن سوزوكي و سونوگاشيرا
542
كاربرد نانوذرات سيليكاي مزوپور مغناطيسي براي استخراج فاز جامد يارابن ها به عنوان آلاينده هاي زيست محيطي
543
كاربرد نانوذرات لومينسانس ايتريم اكسيد اصلاح شده با داروي گاپتوپريل جهت تعيين مقدار پيريدوكسين ﴾ويتامين ب 6 به روش طيف سنجي
544
كاربرد نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده با سلولز سوپرآبگريز به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد ويتامين هاي محلول در چربي
545
كاربرد نانوذرات نيكل اكسيد در حذف كاتيون هاي فلزات سنگين از آب هاي آلوده
546
كاربرد نانوذرات و پليمرهاي رسانا، در طراحي و ساخت حسگرهاي بر پايه ي DNA، آپتامرها، هورمون ها و سلول ها جهت تشخيص جهش هاي ژنتيكي، نشانگرهاي سرطاني و ديازينون
547
كاربرد نانوسيال در خنك كاري موتور
548
كاربرد نانوسيالات در افزايش سرعت حفاري و كاهش اتلاف انرژي
549
كاربرد نانوفيبرهاي الكترواسپين شده
550
كاربرد نانوكاتاليست پالاديوم تثبيت شده بر روي كيتوسان در واكنش هاي جفت شدن هك و سوزوكي، كربونيل دار كردن آريل هاليدها و تهيه بنزايميدازول ها
551
كاربرد نانوكامپوزيت MnO2/CeO2 /بنتونيت/ سلولوز بعنوان كاتاليزور در اكسايش انتخابي آمين ها
552
كاربرد نانوكامپوزيت اكسيد گرافن مغناطيسي عاملدار شده با دي اتيلن تري آمين پنتا استيك اسيد براي حذف يون هاي جيوه از محلولهاي آبي
553
كاربرد نانوكامپوزيت ها در صنايع
554
كاربرد نانولوله هاي چند لايه اصلاح شده بعنوان جاذب براي سرب و كادميم و اندازه گيري آنها به روش جذب اتمي
555
كاربرد نانولوله هاي كربن در فرايندهاي جداسازي
556
كاربرد نانولوله هاي كربني به عنوان قالب در ساخت نانوكاتاليست ساپو-34 با استفاده از روش تبديل ژل خشك
557
كاربرد نانولوله هاي كربني چند ديواره اصلاح شده با گلوتاريد - دي هيدرازيد به عنوان جاذب استخراج فاز جامد براي پيش تغليظ و اندازه گيري مس )II( ،آهن )III(، نيكل )II(و روي )II( به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله
558
كاربرد نانولوله هاي كربني چند ديواره درتهيه الكترودهاي اصلاح شده جهت اندازه گيري بوپرنورفين به روش هاي ولتامتري و پتانسيومتري
559
كاربرد نانومواد در ساخت آپتاحسگر حساس به ERBB2
560
كاربرد نانومواد در ساخت آپتاحسگر زيست ماركرهاي سرطاني
561
كاربرد نخ جت هوا در بافندگي حلقوي پودي
562
كاربرد نخ سايرو در بافندگي حلقوي پودي و مقايسه نخ و پارچه توليدي با محصولات مشابه در سيستم رينگ
563
كاربرد نخ سيستم ريسندگي اصطكاكي (2 OREF) در بافندگي حلقوي پودي
564
كاربرد نرم افراز SAS در تجزيه وتحليل داده هاي آماري
565
كاربرد نرم افزار ANSYS در استاتيك مقاومت وطراحي
566
كاربرد نرم افزار ANSYS در تولد ومرگ يك المان
567
كاربرد نرم افزار comf ar در تهيه گزارش توجيهي طرح ها
568
كاربرد نرم افزار MATERIAL STUDIO درپيش بيني پارامترحلاليت قند سوربيتول
569
كاربرد نرم افزار Matlab در مكانيك سيالات ﴿مدلسازي جريان سيال ايده آل﴾
570
كاربرد نرم افزار SAS در طرح تجزيه آزمايش ها و رگرسيون
571
كاربرد نرم افزار آماري SAS در رگرسيون چند گانه
572
كاربرد نرم افزار آماري sas در مبحث طرح و آزمايشهاي 1
573
كاربرد نرم افزار مطلب در معادلات ديفرانسيل
574
كاربرد نرم افزار مطلب و وب سايت در تحقيق در عمليات
575
كاربرد نرم افزار هاي R و SAS در مبحث داده هاي رسته اي مبتني بر كتاب مقدمه اي بر تحليل داده هاي رسته هاي تاليف آلن اكرستي
576
كاربرد نرم افزارهاي MINITASB و EXCEL در كنترل كيفيت آماري
577
كاربرد نرم افزارهاي آماري دركنترل كيفيت
578
كاربرد نرم‌افزار MS Office Picture Manager در فشردگي داده‌هاي طيفي دوبعدي
579
كاربرد نرمافزار مطلب درجبر1
580
كاربرد نساجي سنتي در وسايل چوبي اتاق خواب
581
كاربرد نساجي سنتي در وسايل چوبي اتاق خواب
582
كاربرد نشانگرهاي ريز ماهواره در شناسايي كلكسيون هاي پايه وآناليزهاي فضايي وغيرفضايي انار
583
كاربرد نشانگرهاي ريز ماهواره و SRAP در بررسي چند شكلي ژنتيكي درختان سيب محلي ايران
584
كاربرد نشانگرهاي ريزماهواره و برخي از صفات مورفولوژيك در شناسايي كلكسيون هاي پايه بادام Prunusdulcis Mill
585
كاربرد نشانه شناسي در تحليل آثار ارتباط تصويري
586
كاربرد نظرية قراردادها در تحليل بخش سوم اقتصاد
587
كاربرد نظريه k.pدر بررسي حالات الكترونيكي نانوساختارهاي
588
كاربرد نظريه اختلال درحل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
589
كاربرد نظريه ارزش فرين در بررسي رونق و ركود شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران
590
كاربرد نظريه اعداد در رمزنگاري پي درپي
591
كاربرد نظريه اندازه در مساله كنترل بهينه سيستم هاي تكه اي آفين
592
كاربرد نظريه بازي ها در كنترل ترافيك
593
كاربرد نظريه درونيابي ماتريسي در كنترل سيستم هاي چند متغيره
594
كاربرد نظريه زمان هارالد واينريش در بررسي زمان فعل فارسي : مطالعه موردي بوف كور و سووشون
595
كاربرد نظريه شبه پايداري در فيلتر شكاف دار وفقي
596
كاربرد نظريه كنترل در پيشگيري از بيماري عفوني سل , Application of control throry in preventing of infectious disease tuberculosis
597
كاربرد نظريه گراف در تحقيق در عمليات
598
كاربرد نظريه گراف در تحليل شبكه هاي پيچيده ي زيستي
599
كاربرد نظريه گراف در حفظ حريم خصوصي در شبكه هاي اجتماعي
600
كاربرد نظريه گراف در مسئله فازبندي چراغ هاي راهنمايي
601
كاربرد نظريه گراف و نظريه سيستمها در تقويت همبستگي گره هاي شهري: مطالعه موردي: محله فهادان-محدوده اطراف مسجد جامع يزد
602
كاربرد نظريه گروههاي لي درهندسه منيفلدهاي واكري
603
كاربرد نظريه نقطه ثابت در نظريه بازي و هم ارزي هاي آنها
604
كاربرد نظريه نقطه ثابت در نظريه بازي و هم ارزي هاي آنها
605
كاربرد نظريه هاي استراتژي در بررسي موانع كار آفريني جمعي كسي و كار نارنگي در سياهو
606
كاربرد نظريه هاي تئاتر پداگوژيك در طرح مسائل زيست محيطي براي تئاتر كودك و نوجوان
607
كاربرد نظريه ي فركتال براي تعيين زبري ناپيوستگي هاي توده سنگ هاي درزه دار ﴿مورد مطالعاتي : ديواره ي شمالي معدن چغارت﴾
608
كاربرد نظريه ي گروههاي لي در هندسه ي منيفلدهاي واكري
609
كاربرد نظريه يادگيري اجتماعي در پرورش فضايل اخلاقي
610
كاربرد نظريۀ آنومي نهادي در ايران با تأكيد بر جرائم خشن (مطالعة سطح كلان اجتماعي بر اساس داده‌هاي استانها)
611
كاربرد نظريۀ آنومي نهادي در ايران با تكيه بر جرائم خشونت‌آميز (مطالعة سطح كلان اجتماعي بر اساس داده‌هاي استانها)
612
كاربرد نقش برجسته سفالي در تزئينات معماري
613
كاربرد نقش برجسته سفالي در تزئينات معماري
614
كاربرد نقش برجسته سفالي در دكوراسيون داخلي
615
كاربرد نقش برجسته هاي سفالي در تزئينات معماري
616
كاربرد نقش برجسته هاي سفالي در تزئينات معماري
617
كاربرد نقش مايه هاي اساطيري در آگهي هاي تجاري چاپي
618
كاربرد نقش مايه هاي صنايع دستي در آثار گرافيكي
619
كاربرد نقش مايه هاي فرش هاي خشتي بختياري در ساخت پويانمايي
620
كاربرد نقشمايه هاي استان فارس در طراحي قالي اتاق كودك
621
كاربرد نقشمايه هاي بر گرفته از نگارگري ايراني در نقش برجسته هاي سفالين ديواري
622
كاربرد نقشمايه هاي فرش تركمن در طراحي پارچه
623
كاربرد نقشمايه هاي فرش جوشقان قالي و قابليت آن در تزئين پوشاك زنان
624
كاربرد نقوش ايراني در معماري داخلي
625
كاربرد نقوش بته جقه
626
كاربرد نقوش بته جقه
627
كاربرد نقوش حيواني ايران باستان در اجراي نقش برجسته
628
كاربرد نقوش حيواني در ساخت نقش برجسته هاي سفالي
629
كاربرد نقوش سنتي در صندل هاي چرم وچوب
630
كاربرد نقوش سنتي ديروز در پوستر هاي معاصر ايران
631
كاربرد نقوش سنتي ديروز در پوستر هاي معاصر ايران
632
كاربرد نقوش سنتي و تاريخي جهت اجراي منبت و معرق در تزئينات داخلي
633
كاربرد نقوش سنتي وتاريخي جهت اجراي منبت ومعرق درتزئينات داخلي
634
كاربرد نقوش فرش ايراني در باغ آرايي و طراحي فضاي سبز
635
كاربرد نقوش فرش در ارتباط تصويري قرن اخير
636
كاربرد نقوش فلزكاري ساساني در جواهرسازي معاصر
637
كاربرد نقوش كاشي در گرافيك امروز
638
كاربرد نقوش گرافيكي در بافته هاي بختياري
639
كاربرد نقوش گياهي پارچه هاي دوره صفويه به منظور طراحي در فرش
640
كاربرد نقوش هندسي و گره در ساخت لوازم مربوط به دكوراسيون داخلي چوبي
641
كاربرد نگارگري ايران (دوره تيموري) در آرايه هاي داخلي منازل (مطالعه موردي در طراحي كاغذ ديواري)
642
كاربرد نگارگري در نقاشي ديواري هتل عباسي
643
كاربرد نگاره‌هاي اطلاع‌رسان در آموزش زبان انگليسي به گروه سني 7 تا 18 سال
644
كاربرد نگهداري پيشگيرانه درفرايند درمان بناهاي تاريخي (نمونه مطالعاتي بناهاي تاريخي داويد، سوكياس (2و 1))
645
كاربرد نماد هاي گياهي در آرم هاي تصويري
646
كاربرد نمايش تنك در بهبود نويززدايي از تصاوير
647
كاربرد نمك هاي آمونيوم كلروكرومات و دي كرومات براي اكسايش الكل ها، تيول ها، سولفيدها و محافظت زدايي از تيواستال ها در شرايط محلول و در حالت جامد
648
كاربرد نمودار كنترل كيفي X و R در كنترل سلامت با تأكيد بر مشخصه عفونت در يكي از بيمارستان هاي تهران
649
كاربرد نمودارهاي چاه پيمايي براي برآورد پارامتري و تحليل هاي ژئومكانيكي سنگ مخزن
650
كاربرد نمودارهاي رگرسيوني دريافتن مدل خطي بهينه پارامتري
651
كاربرد نمودارهاي كنترل هندسيدر حوزه بهداشت و درمان
652
كاربرد نواربافي درطراحي بافت پارچه واستفاده آن درمعماري داخلي منازل
653
كاربرد نيروي ورقگيري متغير در ساخت پانل هاي بدنه خودرو
654
كاربرد نيكل و كبالت در صنعت و منابع نيكل و كبالت در ايران
655
كاربرد هاي اسپلاين
656
كاربرد هاي اوزن در تصفيه پساب هاي صنعتي
657
كاربرد هاي كامپيوتر در انيميشن
658
كاربرد هدايت الكتريكي و پردازش تصوير دربررسي خواص جداشدگي بتن خود تراكم
659
كاربرد هم بست آب-غذا-انرژي در محاسبه پايداري منابع به كمك سناريو نگاري و روش هاي تصميم گيري چندمعياره باتوجه به مفهوم آب مجازي؛ مطالعه موردي زيرحوضه لنجانات
660
كاربرد همزمان الياف و مواد افزودني به آسترهاي رسي جهت بهبود عملكرد آن
661
كاربرد همزمان تكنولوژي پينج و تحليل اگزرژي در بررسي شبكه مبدل هاي حرارتي
662
كاربرد هندسه جبري در مطالعه حركت روباتها
663
كاربرد هندسه فركتال در جداسازي آنوماليهاي ژئوشيميايي از زمينه مطالعه موردي در برگه هاي 100000/1 كهنوج و قلعه منوجان
664
كاربرد هندسه هيدروليكي در تعيين مقاطع پايدار و ناپايدار در رودخانه ها
665
كاربرد هنر عمومي(آب،نور وصوت) در فضاي شهري با تاكيد بر غناي حسي (نمونه موردي خيابان درختي تهران)
666
كاربرد هنر گرافيك در انتشارات
667
كاربرد هنر گرافيك در تابلو
668
كاربرد هنر نقاشي در ترمينال ها مكانهاي عمومي
669
كاربرد هنر نقاشي در ترمينالها و مكانهاي عمومي
670
كاربرد هنرهاي تجسمي در نمايش چهره پردازي و صورتك در ژاپن
671
كاربرد هنرهاي تجسمي در نمايش چهره پردازي و صورتك در ژاپن
672
كاربرد هنري فلز، سنگ و چوب در ساخت قاب
673
كاربرد هنري ودستوري جمله در غزليات وحشي بافقي
674
كاربرد هوش مصنوعي در بانكداري
675
كاربرد هوش مصنوعي در تشخيص بيماري فشار خون ريوي بالا
676
كاربرد هوش مصنوعي در تشخيص بيماريها
677
كاربرد هوش مصنوعي در تنظيم كنترل كننده ها
678
كاربرد هوش مصنوعي در طراحي قالب برش كامپيوتر
679
كاربرد هوش مصنوعي و شبكه عصبي مصنوعي در مهندسي شيمي
680
كاربرد هيدروژل سوپر جاذب و ميكرو كپسول كندرهش بر بهبود كارايي مصرف آب و كود
681
كاربرد هيدروژل ها در كشاورزي
682
كاربرد هيدروژن به عنوان سوخت برتر و كاربرد آن در نيروگاهها
683
كاربرد و احياي نقوش سفالهاي پيش از تاريخ ايران در طراحي و ساخت زيور آلات
684
كاربرد و تاثير سه جلبك موجود در آبهاي اصفهان بر روي BOD 5 و COD فاضلاب
685
كاربرد و تاثير فناوري هاي جديد درآموزش زبان فارسي
686
كاربرد و تاثير فناوريهاي جديد در آموزش زبان فارسي در مقطع راهنمايي شهرستان بوكان
687
كاربرد و تعيين خواص فيزيكي رزين اوره فرم آلديئد در پارچه مخلوط (پنبه + پلي استر)
688
كاربرد و تعيين خواص فيزيكي رزين هاي ضد چروك
689
كاربرد و تعيين فعاليت نانوذرات كبالت سنتز شده بر پايه زئوليت ZSM-5 به عنوان كاتاليست فيشر- تروپش
690
كاربرد و تفسير تمثيل در «خسرو وشيرين» و «هفت پيكر» نظامي
691
كاربرد و توسعه مدلLIMP براي برنامه ريزي آبياري فضاي سبز شهري(مطالعه موردي: شهرستان اصفهان)
692
كاربرد و ساخت بيوچيپ ها به عنوان زيست حسگرها
693
كاربرد و عملكر نقاشي در بيماران رواني (بيماران اسكيزوفرن )
694
كاربرد و عملكرد سيستم هاي هيدروليك در بخش انتقال توان ماشين هاي سنگين
695
كاربرد و مدلسازي راكتورهاي با جريان برخوردكننده در واكنشهاي آنزيمي
696
كاربرد و مدلسازي راكتورهاي با جريان برخوردي در اجراي واكنش هاي سه فازي
697
كاربرد و مزاياي منابع توليد پراكنده و جايابي منابع توليد پراكنده
698
كاربرد و مصارف صنعتي تالك
699
كاربرد و مقايسه تكنيك هاي سنجش توسعه منطقه اي در تحليل وضعيت توسعه يافتگي شهرستان هاي استان اردبيل
700
كاربرد و مقايسه تكنيك‌هاي سنجش توسعه منطقه‌اي در تحليل وضعيت توسعه‌يافتگي شهرستان‌هاي استان اردبيل
701
كاربرد و مقايسه مدل سري زماني تجمعي و مدل شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني تغييرات سطح آب زيرزميني ﴿مطالعه موردي : دشت مروست﴾
702
كاربرد واتر شيد و الگوريتم آن و پردازش و قطعه بندي تصوير با استفاده از معادلات با مشتقات جزيي
703
كاربرد واحدهاي ذخيره‌ساز انرژي الكتريكي ابررسانايي در بهبود عملكرد ديناميكي ژنراتورهاي القايي تغذيه دوگانه در زمان تغييرات ولتاژ
704
كاربرد واژه در تصوير مفهومي ﴿و مروري بر عكس هاي لورنا سيمپسون﴾
705
كاربرد وتجزيه تحليل شاخص هاي توليد سبز در صنعت نساجي (مطالعه موردي:توليد منسوجات پنبه/پلي استر)
706
كاربرد وسازگاري رشد درونزا در اقتصاد ايران مدل (كينگ ، ريبلو)
707
كاربرد وسايل نوين كنترل ترافيك در بهره برداري بهتر از سيستم بزرگراههاي شهري
708
كاربرد وسيع دولوميت به عنوان سنگ نسوز و منابع كانسارهاي دولوميت ايران
709
كاربرد ويتامين B1 (تيامين) جهت اصلاح سطح نانوذرات سيليكا؛ سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي پلي(وينيل‌كلريد)/سيليكا و پلي(وينيل‌الكل)/سيليكا
710
كاربرد ويولت در حل مسائل نفوذ
711
كاربرد يادگيري ماشين در شبكه عصبي
712
كاربرد يادگيري ماشين در مدل‌سازي و جداسازي سري‌هاي زماني
713
كاربرد يك الكترود خمير كربن اصلاح شده با اصلاحگر و نانو ذرات مغناطيسي هسته - پوسته براي تعيين نوراپي نفرين . استامينوفن و تريپتوفان
714
كاربرد يك الگوريتم فراكاوشي جديد گسترش يافته در دانشگاه علم و صنعت ايران براي طراحي بهينه شبكه هاي يك لايه
715
كاربرد يك الگوريتم فراكاوشي جديد گسترش يافته در دانشگاه علم و صنعت براي طراحي بهينه ي ديوار حائل بتن مسلح
716
كاربرد يك الگوريتم فراكاوشي جديد گسترش يافته دردانشگاه علم و صنعت ايران براي طراحي بهينه دال هاي بتني د ندانه دار
717
كاربرد يك بيوراكتور هيبريدي در زيست سالم سازي آب هاي آلوده
718
كاربرد يك روش بهينه سازي همگاني براي بازسازي توزيع ضريب گذردهي مختلط در تصويربرداري ماكروويو
719
كاربرد يك مجاور كننده جريان هاي برخوردي در حذف آلاينده هاي آلي از نوع نيتروفنل به كمك كربن فعال
720
كاربرد يك مدل حالت بحراني براي بررسي روانگرايي ماسه هاي اشباع تحت بارگذاري تناوبي
721
كاربرد يك مدل حالت بحراني ماسه ها براي آناليز گسترش جانبي در اثر زلزله
722
كاربرد يك معادله حالت درجه سوم جديد در بررسي تعادلات فازي
723
كاربرد‌‌‌‌‌هاي روش كمترين مربعات كامل وزن‌دار در تحليل خطاي برازش توابع گويا در تصاوير قدرت تفكيك بالا
724
كاربرد, N,N- دي اتيل- N-سولفواتان آمينيوم هيدروزن سولفات, فتاليميد,-N-سولفونيك اسيد و سزيم كربنات به عنوان كاتاليزورهاي جديد براي سنتز مشتقات كرومن در شرايط گرمايي, ريزموج و فراصوت
725
كاربرد+ NO به عنوان يون واكنشگر در دستگاه طيف سنج تحرك يوني
726
كاربردANN﴿شبكه هاي عصبي مصنوعي﴾ در بهينه سازي شبكه هاي آب
727
كاربردANNشبكه هاي عصبي مصنوعي) در بهينه سازي شبكه هاي آب
728
كاربردGIS در ارزيابي ژئوتكنيكي ساختگاه سدهاي زيرزميني و مكانيابي﴿مطالعه موردي منطقه ي ماست بندي واقع در شمال شرق اصفهان﴾
729
كاربردMgBr وMgBr2.6H2O به عنوان كاتاليزور در سنتز B - استاميد و كتون ها
730
كاربـردآمـوزش محيـط زيســت در اســــتفاده ازفناوري نانو و دستيابي به توسعه پايدار از ديـدگاه مـديران صنعت خــودرو
731
كاربردآنزيم اكتينيدين ميوه ي كيوي در جداسازي درم ازاپيدرم وجداسازي سلولهاي اپيدرمي بويژه ملانوسيت هاوكشت اوليه ي آنها
732
كاربردار گونومي در طراحي بهينه ايستگاه توليد پوشاك سبك و سنگين
733
كاربردالگوريتم ژنتيك درتركيب پيش بيني هاي نرخ ارز
734
كاربردالمان محدوددرتحليل لرزه اي اندركش آب - سد
735
كاربردپذيري كارت هاي گرافيكي در سيستم هاي تشخيص نفوذ پرسرعت
736
كاربردپلي﴿N,N-دي برمو -N-اتيل-نفتالن -2و7-دي سولفو ناميد)به عنوان يك كاتاليست N-برموجديددر فرميله كردن تركيبات هيدروكسي دار تحت شرايط ملايم و.........
737
كاربردپليمرهاي حكاكي شده مولكولي﴿MIP﴾وپيوندزدن آن ها برروي نانوموادجهت ساخت حسگرهادراندازه گيري برخي تركيبات دارويي
738
كاربردتحقيق براي بازسازي واقعيت در فيلم
739
كاربردتحقيق براي بازسازي واقعيت در فيلم
740
كاربردتصاوير شاعرانه درشعر داراب افسربختياري معنا ومضمون چندغزل به گويش بختياري
741
كاربردتكنولوژي PINCH جهت بهره وري انرژي درصنايع آب
742
كاربردچارت هاي كنترلي دركنترل كيفيت و مثالهايي ازآن
743
كاربردروش درونيابي مشتق تعميم يافته )GDQ(براي تحليل ورق هاي كامپوزيت با شرايط مرزي مختلط و چندناحيه
744
كاربردسري هاي زماني در تجزيه و تحليل داده هاي بارندگي شهرستان گرگان
745
كاربردسيستم هاي هوشمند
746
كاربردشبكه هاي عصبي درپيش بيني پارامترهاي نويزترانزيستورفركانس بالا HBT (SiGe) مدل (NESg2O3OMO4)
747
كاربردفناوري تجارت الكترونيك درشركت بورس اوراق بهادارتهران
748
كاربردقاب هادر محاسبات سازگار
749
كاربردقاب هاي زيرفضايي در روش هاي چبيشف وگراديان مزدوج براي حل معادلات عملگري
750
كاربردكنترل فرآيندآماري درتوليدات كوتاه مدت (توليدمحصولات پيچيده )
751
كاربردگروه هاي متناهي درشمارش
752
كاربردمختصات وابسته به ناظردركيهان شناسي
753
كاربردمديريت دانش درتوسعه خدمات مربوط به سازماندهي منابع چاپي والكترونيك ي كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي ايران درسال 1390 , the function of knowledge management in improving print and electronic resources organizatoin based on chief librarians views of central libraries of governmental universities in 1102
754
كاربردمكمل هاي غذايي ايمني زا(پروبيوتيك ها وپري بيوتيك ها)در ابزي پروري
755
كاربردموجك ها دراپتيك كوانتومي
756
كاربردنرم افزارSAS درمباحث روش هاي متغيرپيوسته
757
كاربردنقاشي بجاي دكور در سينما و تلويزيون
758
كاربردها آناليتيكي داروي پيروكسيكام
759
كاربردها و كاركردهاي دف در خانقاه هاي كردستان و موكريان
760
كاربردها و موارد استعمال سلستين و تركيبات استرانسيوم در صنعت
761
كاربردها و ويژگي هايي از دترمينان هاي هنكل
762
كاربردها و ويژگي هايي از دترمينان هاي هنكل
763
كاربردهاي آماري ماتريس هاي تصادفي
764
كاربردهاي آناليتيكي داروي مفناميك اسيد
765
كاربردهاي ادبي اصطلاحات نجومي در ديوان صباحي بيدگلي
766
كاربردهاي از مكانيك آماري در تحليل برخي سيستمهاي پيچيده
767
كاربردهاي اسپلاين
768
كاربردهاي استعاري بدن واژه ها در زبان انگليسي
769
كاربردهاي اسيد هيالرونيك در حوزه هاي مختلف بيومتريال و خلاصه اي از مدل سازي آن
770
كاربردهاي الگوهاي پيش بيني ورشكستگي اسپرينگات و زميجوسكي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
771
كاربردهاي بالقوه مدلسازي اطلاعات ساختمان در مديريت بحران و پدافند غيرعامل در ساختمان‌هاي دولتي
772
كاربردهاي بالقوه مدلسازي اطلاعات ساختمان در مديريت بحران و پدافند غيرعامل در ساختمان‌هاي دولتي
773
كاربردهاي بستر سيال در صنايع غذايي
774
كاربردهاي بهينه سازي در صنايع معدني و كانه آرائي
775
كاربردهاي پلاستيك در صنعت خودرو تحليل و بررسي توليد مخزن سوخت پلاستيكي
776
كاربردهاي پلي يورتان در پزشكي
777
كاربردهاي تجزيه گراف كامل يال - رنگ آميزي شده
778
كاربردهاي تعميم هاي توابع غير هموار محدب پايا در بهينه سازي برداري
779
كاربردهاي تمام نگاري در پزشكي
780
كاربردهاي جاذب هاي زئوليتي در صنعت
781
كاربردهاي جديد آريلوكسي تترازول ها و مطالعات طيف سنجي و ساختار X-rayآنها و سنتز، مطالعات P-NMR، H-NMR، X-rayآلكيل 2-(2- هيدروكسي بي نفتيل ) هيدروژن فسفونات و واكنش هاي آلكيل -(2،,2- بي نفتلين ) فسفيت ها
782
كاربردهاي جديد بيسموت تري كلريد در واكنشهاي آلي و روشهاي جديد براي محافظت زدايي 1 ، 1 - دي استاتها
783
كاربردهاي جديد تترازولها در سنتز نا متقارن، مطالعات NMR پويا و مكانيك كوانتومي آنها
784
كاربردهاي جديدي از توابع متعامد در مسائل رياضي -فيزيك
785
كاربردهاي خط شكافي در سيستم هاي انتقال
786
كاربردهاي خم هاي بيضوي در رمزنگاري كليد عمومي
787
كاربردهاي داده كاوي در صنعت آب و برق
788
كاربردهاي ديوارنگاري در محيط‌هاي تجاري (مورد پژوهش مجتمع تجاري سيتي سنتر اصفهان)
789
كاربردهاي رنگآميزي گراف در حل مسئله ي زمانبندي
790
كاربردهاي روش آناليز هموتوپي در بدست آوردن سري جواب هاي معادلات تابعي غير خطي
791
كاربردهاي رياضي در زندگي
792
كاربردهاي شبكه تعيين موقعيت كينماتيك آني براي ايجاد سامانه تعيين موقعيت مطلق دقيق آني
793
كاربردهاي شبكه هاي عصبي بازگشتي در يافتن مسيرهاي بهينه براي حركت روباتها با حضور موانع
794
كاربردهاي شبكه هاي ماهواره هاي LEO
795
كاربردهاي صنعتي آنزيم ليپاز
796
كاربردهاي ضرب‌ گراف‌ها و ابرگراف‌ها در مكانيك سازه‌ها
797
كاربردهاي عكاسي در صنعت
798
كاربردهاي عكاسي در صنعت
799
كاربردهاي عكاسي واقعيت مجازي در آموزش هنر
800
كاربردهاي غير مخابراتي تارهاي نوري
801
كاربردهاي غير مخابراتي تارهاي نوري
802
كاربردهاي فافيان در نظريه سوليتون
803
كاربردهاي فرم هاي ديفرانسيلي در مكانيك كلاسيك
804
كاربردهاي فرم هاي ديفرانسيلي در مكانيك كلاسيك
805
كاربردهاي فضاهاي عملگري در آناليزها رمونيك مجرد
806
كاربردهاي فضاي مجازي
807
كاربردهاي فناوري نانو در صنعت دريايي
808
كاربردهاي فناوري نانوفيلتراسيون در تصفيه پساب هاي صنعتي
809
كاربردهاي فيزيك در پزشكي (تصويربرداري با استفاده از اشعه X )
810
كاربردهاي فيلم خطي
811
كاربردهاي فيلم خطي
812
كاربردهاي قاب و قاب هاي زيرفضايي در روش هاي تكراري براي حل معادلات عملگري
813
كاربردهاي قضاياي نقطه ثابت در نظريه زير فضاهاي پايا
814
كاربردهاي قضيه نقطه ثابت تناوبي در معادلات تابعي , Applications of the alternative fixed point theorem in functinal equatiions
815
كاربردهاي كامپيوتر در انيميشن (مجموعه فيلم انيميشن كامپيوتري)
816
كاربردهاي كامپيوتر در تحقيقات اجتماعي
817
كاربردهاي كلان داده‌ها در تحقيق درعمليات و علوم مديريت
818
كاربردهاي ليزر در برخي اندازه گيري ها
819
كاربردهاي ليزر در صنعت
820
كاربردهاي مثال نقض در فهم مسايل آماري
821
كاربردهاي مختلف رشته مهندسي مكانيك در صنعت حفاري
822
كاربردهاي مهندسي شبيه سازي در طراحي مكانيزمها و سينماتيك رباتها
823
كاربردهاي موجك در برآورد و داده كاوي
824
كاربردهاي نانو تكنولوژي
825
كاربردهاي نانو تكنولوژي براي جلوگيري از خوردگي فلزات
826
كاربردهاي نانو تكنولوژي براي جلوگيري از خوردگي فلزات
827
كاربردهاي نانو تكنولوژي در تشخيص ودرمان بيماريها
828
كاربردهاي نانو درمهندسي شيمي
829
كاربردهاي نانولوله هاي كربني در مهندسي پزشكي
830
كاربردهاي نظريه مجموعه هاي ناهموار در سيستم هاي اطلاعاتي
831
كاربردهاي هندسه فركتاني در آشكار سازي رادار
832
كاربردهاي هوش مصنوعي
833
كاربردهاي ويسكوزيته و بررسي خواص ترموديناميكي مخلوط
834
كاربردهايي از ابر گروه هاي تبديلات
835
كاربردهايي از پيوستگي در فضاهاي توپولوژيكي ديجيتال دو بعدي
836
كاربردهايي از ترتيب هاي تصادفي و وابستگي در بيمه
837
كاربردهايي از روش هموتوپي در تئوري نقطه ثابت
838
كاربردهايي از رويكرد نيم پارامتري فرآيند ديريكله در خوشه بندي واحدهاي آزمايشي با مشاهدات طولي
839
كاربردهايي از مدل آميخته نرمال
840
كاربردهايي از نظريه طيفي
841
كاربردهايي از هندسه ريماني در رابط مغز و رايانه
842
كاربردهايي جديد از طرح هاي كدگذاري مدرج
843
كاربردي از تبديل موجك هاربراي حل معادلات ديفرانسيل و انتگرالي
844
كاربردي از درونياب بيركوف براي حل مسائل مقدار مرزي
845
كاربردي از دنباله هاي فوق آشوب اصلاح ده در رمزنگاري تصوير
846
كاربردي از رمزنگاري خمهاي بيضوي در يك شهر هوشمند
847
كاربردي از روش‌هاي بوت‌استرپ در مدل‌هايGARCH
848
كاربردي از فراگيري منيفلدي براي ثبت تصاوير پزشكي
849
كاربردي از قضيه نقطه ثابت مشترك براي بهترين تقريب در فضاي موضعا محدب هاسدروف
850
كاربردي از معادله انتگرال بدوضع در ارتباط بابازسازي تصاوير از پرتونگاري
851
كاربردي از نظريه كنلي در مساله انفجار
852
كاربردي بستر روان در قالبگيري با ماسه هاي بدون چسب
853
كاربردي كردن سوزن دوزي تركمن روي البسه روز
854
كاربردي كردن سوزن دوزي تركمن روي البسه روز
855
كاربردي كردن گليم گبه
856
كاربردي كردن معرق چوب در ساخت زيور آلات﴿امكان سنجي استفاده از معرق چوب در ساخت زيور آلات﴾
857
كاربردي كردن نقوش ارسي در جواهر سازي معاصر
858
كاربردي كردن نقوش باستاني ﴿ سيلك ﴾
859
كاربري اب در نواحي نيمه خشك : مطالعه موردي شهرستان هاي تربت جام و فريمان
860
كاربري اليژيستهاي نفيس آباد يزد و پرعيارسازي آن
861
كاربرى شبكه اينترنت در بازار الكترونيك
862
كاربري طراحي پارچه در دكواراسيون داخلي
863
كاربست ابعاد كالبدي رويكرد نوشهرگرايي در تدوين برنامه راهبردي محله نمونه موردي: محله سنگلج واقع در منطقه 12 شهرداري تهران
864
كاربست اصول طراحي اقليمي در فضاي همگاني شهرها با تاكيد بر آسايش حرارتي به منظور طراحي يك واحد همسايگي در شهرك امام خميني لار
865
كاربست الگوريتم در خت تصميم در طبقه بندي خطا در خطوط انتقال دو مداره
866
كاربست ايده دهكده شهري به منظور توسعه پايدار سكونتگاههاي روستايي حومه شهرها با تاكيد بر استفاده توان هاي گردشگري
867
كاربست برنامه‌ريزي تعاملي در ارتقا كاركرد فضاهاي شهري مورد كاوي: محدوده پياده راه 17 شهريور تهران
868
كاربست بيناب نمايي فروشكست القاي ليزري و رامان در مايعات
869
كاربست پتينه شيميايي در دست سازه هاي فلزي با تزيينات خوشنويسي
870
كاربست چالش هاي فن آوري اطلاعات وارتباطات در فرآيند ياد دهي ويادگيري در ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد دولت آباد
871
كاربست رهيافت CPTEd در برنامه ريزي شهري؛ مطالعه موردي محدوده مركزي شهر كرمانشاه
872
كاربست رهيافتهاي گوناگون در تدوين يك نظرية فلسفي (مطالعه موردي: نظرية حركت جوهري)
873
كاربست رويكرد "انعطاف‌پذيري" در طراحي پوسته‌هاي ساختماني نمونه موردي طراحي مركز همايش‌هاي دانشگاه علم وصنعت ايران، تهران، ايران
874
كاربست رويكرد «انعطاف‌پذيري» و «گسترش‌پذيري» در طراحي معمارانۀ كالبد مناسب با عملكرد فضاي آموزشي ايراني اسلامي
875
كاربست رويكرد بازآفريني شهري درمحلات تاريخي با هدف افزايش تعاملات اجتماعي، موردپژوهي محله ي سرچشمه گرگان
876
كاربست رويكرد شهر خلاق در تدوين راهنماي منظر عيني؛ موردپژوهي محور شمالي_جنوبي شهر شيراز
877
كاربست رويكرد شهر خلاق در تدوين راهنماي منظر عيني؛ موردپژوهي محور شمالي_جنوبي شهر شيراز
878
كاربست رويكرد مرمت سبكي- تاريخي در احياي فضاي ميدان مجموعه تاريخي فرح آباد ساري
879
كاربست شگردهاي فازهندسي در اثر كوانتمي كسري هال
880
كاربست كدهاي فرم مبنا در طرح هاي آماده سازي زمين
881
كاربست كيفيت طراحي شهري در تهيه نرم افزار املاك و مستغلات
882
كاربست مطالعات رفتار-محيط در طراحي محيط هاي مسكوني نمونه موري: تهران، محله اوين
883
كاربست نتايج تحقيقات در آموزش و پرورش
884
كاربست نظريه نقش¬گراي هليدي و متيسن(2014) مطالعه موردي سوره مزّمّل
885
كاربست نقوش دوره ساساني در طراحي و ساخت زيورآلات
886
كاربست نقوش فرش فارس در ساخت گردن آويز
887
كاربست هنر در خلق فضاهاي آموزش دهنده ، نمونه موردي : محدوده تئاتر شهر تهران
888
كاربست يك الگوريتم پيونددهي موجوديت‌ براي مسئله‌ي ابهام‌زدايي معني واژگان در زبان فارسي
889
كاربن ها
890
كارت آزمايشگاهي مدارهاي واسط
891
كارت اعتباري تلفن مدارات اضافي
892
كارت امتيازي متوازن
893
كارت بليط ﴿بررسي تكنولوژي جاوا كارت﴾
894
كارت خوان كارت RFID هوشمند
895
كارت سيگنال در شبكه ديجيتال
896
كارت شناسايي الكترونيكي
897
كارت صوتي با قابليت اتصال به پورت موازي
898
كارت گرافيك
899
كارت گرافيك رنگي با درجه تفكيك 1024 در 512
900
كارت گرافيكي درايو سيگنالهاي VGA به كمك FPGA
901
كارت هاي هوشمند
902
كارت هاي هوشمند
903
كارت هوشمند
904
كارتهاي اعتباري
905
كارتهاي هوشمند...
906
كارخانجات ذوب آهن
907
كارخانه آلومينا جاجرم
908
كارخانه بافندگي ماهباف
909
كارخانه توليدي دارو
910
كارخانه توليدي داروهاي دامي (گزارش )
911
كارخانه سيمان
912
كارخانه سيمان
913
كارخانه سيمان بجنورد
914
كارخانه سيمان بجنورد
915
كارخانه سيمان سفيد نيريز
916
كارخانه شير نوش استهبان
917
كارخانه كاشي
918
كارخانه كك سازي ذوب آهن اصفهان
919
كارخانه كود آلي (كمپوست ) يزد- ارزيابي اقتصادي روشهاي توليد ماشين آلات
920
كارخانه لوله گستر اسفراين
921
كارخانه ماكاراني اوريناك
922
كارخانه نرم افزار برنامه وب الگوها و روش هاي آزمون شده
923
كارخانه هاي قند ايران و ارزش اقتصادي آنها
924
كاردينگ
925
كارسنجي و زمان سنجي
926
كارسنجي و زمان سنجي در صنعت
927
كارسنجي وزمان سنجي
928
كارسينوم سلولهاي بازال و پراكندگي ضايعه
929
كارعملي در آموزشگاه
930
كارعملي در اموزشگاهها
931
كارعملي درآموزشگاه
932
كارعملي درآموزشگاه
933
كاركرد اجتماعي - فرهنگي و مذهبي وقف در كاشان دوره قاجار
934
كاركرد اجتماعي هنر در دوره غارنشيني
935
كاركرد اجتماعي و فرهنگي نهاد وقف در شهر بوشهر در دوره قاجار
936
كاركرد اصل احتياط در حقوق موضوعه ايران
937
كاركرد اطلاعات حسابداري در قيمن گذاري عرضه اوليه سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
938
كاركرد الگوريتم M5 در پيش بيني عمق آبشستگي در پايين دست سر ريز ها
939
كاركرد بلاغي اسلوب حال در قرآن كريم و بررسي آن در سه ترجمه ادبي (فولادوند، خرمشاهي، حداد عادل)
940
كاركرد بينامتنيت در انيميشن براساس نظريه ژرار ژنت با مطالعه موردي بر انيميشن سريالي ريك و مورتي
941
كاركرد تصاوير حيوانات در مثنوي مولانا
942
كاركرد تنبيه و تشويق در متون عرفاني
943
كاركرد توجه در فرضيه خروجي سازي زباني در دو محيط مو و ايميل ميان زبان آموزان مقطع متوسطه ايراني
944
كاركرد دروس علوم اجتماعي دوره آموزش متوسطه در بهنجار كردن كنش اجتماعي
945
كاركرد رنگ در كمانچه نوازي باقرخان رامشگر
946
كاركرد روابط عاطفي در سينماي داستاني واقع گرا ايران 72 - 1362
947
كاركرد روانشناسي خاطره در روايت فيلم
948
كاركرد رويكرد ساختن‌گرايي در ارتقاء فرايند فراگيري بازديدكنندگان موزه‌ باغ گياه‌شناسي ملي ايران
949
كاركرد سياسي اجتماعي دولت اميني و آثار آن بر اصلاحات ارضي (1341 - 1340)
950
كاركرد سياسي اجتماعي مساجد از آغاز عصر ايلخانان تا ظهور تيمور لنگ (651-771 ه. ق)
951
كاركرد سياسي حج در دوره ي عباسيان از ابتدا تا سال 260 هجري
952
كاركرد سياسي، اجتماعي اقتصادي كمپاني هاي اروپايي بوشهر عصر قاجار
953
كاركرد سياسي، اجتماعي و اقتصادي هنرهاي نوين (عكاسي و سينما) در عصر مشروطه (1285تا 1305 ش)
954
كاركرد سياسي، اجتماعي و فرهنگي عزاداري در دوره ي پهلوي اول
955
كاركرد شخصيّت هاي اسطوره اي در شعر مشروطه و شعر دفاع مقدّس (با تكيه بر شاعران برجسته)
956
كاركرد طنز در آثار زنان فيلمساز انيميشن بعنوان ابزاري براي انتقال مفاهيم و مسائل زنانه با تاكيد بر آثار ميخائلا پاولاتوا
957
كاركرد عناصر جهان متن در داستان "شازده احتجاب " اثر هوشنگ گلشيريÝ براساس رويكرد شعرشناسي شناختي
958
كاركرد فتومونتاژ در جلوه هاي بصري هنرهاي مستظرفه در جهت دستيابي به معنا
959
كاركرد فرهنگي تلميح در اشعار اخوان و نيما
960
كاركرد فلاش بك در سينماي پست كلاسيك﴿ از 1960 تا به امروز ﴾
961
كاركرد فلاش بك در سينماي پست كلاسيك﴿ از 1960 تا به امروز ﴾
962
كاركرد متقابل شبكه ISDN با شبكه تلفني موجود PSTN( ، شبكه PSPDN و شبكه )CSPDN
963
كاركرد معنايي و تصويري اَعلام در غزليات سنايي، عطّار و مولوي
964
كاركرد معنايي و زيباشناختي تكرار درغزل حافظ وهوشنگ ابتهاج
965
كاركرد مونتاژ در فيلم هاي رومن پولانسكي جايي بين گريفيث و آيزنشتاين
966
كاركرد نشانه شناسانهء كمپوزيسون تصوير در سينما
967
كاركرد نشانه شناسانهء كمپوزيسون تصوير در سينما
968
كاركرد نشانه كيهاني خورشيد در ايجاد تداعي ها و دلالت هاي ضمني در شعر سهراب سپهري
969
كاركرد نشانه هاي موسيقايي در آوازهاي مرگ كودكان اثر گوستاو مالر
970
كاركرد نماد نشانه و اسطوره در فيلمنامه هاي بهرام بيضايي
971
كاركرد نماد نشانه و اسطوره در فيلمنامه هاي بهرام بيضايي
972
كاركرد نماد، اسطوره و تمثيل در شعر كودك و نوجوان
973
كاركرد هاي فروع دين بر اخلاق محيط زيست (با تأكيد بر امر به معروف و نهي از منكر، حج و جهاد)
974
كاركرد هنر و مهارتهاي صنايع دستي در هنر جديد
975
كاركرد هويت در پرتره به منزله ي تصوير تبليغاتي پس از دهه ي 1960 در اروپا و آمريكا
976
كاركرد هيات هاي مذهبي مسيحي در ايران عصر قاجاريه ﴿ دوره آقا محمد خان فتحعلي شاه و محمد شاه ﴾
977
كاركرد و جايگاه ادبيات داستاني در اصلاحات عصر قاجار با تكيه بر سه كتاب : سرگذشت حاجي باباي اصفهاني، سياحتنامه ابراهيم بيگ و مسالك المحسنين
978
كاركرد وعملكرد مديران آموزشي دربرابرتهاجم فرهنگي غرب در دبيرستانهاي استان قم
979
كاركرد وقايع نگارانه عكاسي مستند نگاري در ثبت وانعكاس بلاياي طبيعي ﴿باتاكيد بر نمونه هاي عكاسي مستند از زلزله بم﴾
980
كاركرد‌هاي هنري و معنايي «رنگ» در غزل بيدل دهلوي
981
كاركردشيوه ي بيان مينيمال در آثار ارتباط تصويري
982
كاركردها و تاثير بازي در سرگرمي بر پيشرفت تحصيلي كودكان (كودكستان ،پيش ازدبستان -دبستان )
983
كاركردهاي اخلاقي دفاع مقدس بر رزمندگان
984
كاركردهاي اخلاقي گونه هاي مختلف ادعيه ماثوره
985
كاركردهاي تمثيل درروايات
986
كاركردهاي ديداري و شنيداري موزه به مثابه يك رسانه
987
كاركردهاي دين از ديدگاه علامه طباطبايي ( ره ) و شهيد مطهري(ره)
988
كاركردهاي ديني وفلسفي نظريه ي عالم مثال سهروردي
989
كاركردهاي روايي رنگ در سينماي داستاني بررسي موردي 12 فيلم رنگي شاخص در تاريخ سينماي تاريخي جهان
990
كاركردهاي روايي منظره در انيميشن هاي ديزني
991
كاركردهاي روايي منظره در انيميشن هاي ديزني
992
كاركردهاي روش شناختي نظريه‌ي فطرت در انديشه‌ي استاد مطهري
993
كاركردهاي زباني و هنري در هفت پيكر (بهرام نامه ) نظامي
994
كاركردهاي زباني و هنري غزليات عطار (100 غزل )
995
كاركردهاي سبكي و روايتي موسيقي در آثار جيم جارموش
996
كاركردهاي سبكي و روايتي موسيقي در آثار جيم جارموش
997
كاركردهاي سياسي - اجتماعي مسجد در دوره قاجار
998
كاركردهاي سياسي - اجتماعي مسجد در دوره قاجار
999
كاركردهاي عقل در نزد لاك و هيوم و مقايسه آن با ابن سينا
1000
كاركردهاي فرهنگي عكاسي در ايران بين سالهاي 1380 تا 1395
بازگشت