<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
كاربرد سيستمهاي هوشمند در فرايندهاي اقتصاد نفت
2
كاربرد سيمان هاي گلاس آينومر به عنوان مواد دنداني
3
كاربرد شاخص تنوع طيفي در ارزيابي تخريب مراتع منطقه فريدونشهر استان اصفهان
4
كاربرد شاخص هاي دما- فيزيولوژيك PET و PMV براي تعيين تقويم اقليمي گردشگري در سواحل جنوبي ايران
5
كاربرد شبكه
6
كاربرد شبكه توابع پايه شعاعي در پردازش تصوير
7
كاربرد شبكه سنسوري بي سيم در سيستم تهويه و تنظيمات اتاق خودرو
8
كاربرد شبكه عصبي gmdh والگوريتم ژنتيك در حل مسائل مهندسي آب
9
كاربرد شبكه عصبي براي تشخيص سريع وضعيت اضطراري سيستم قدرت
10
كاربرد شبكه عصبي در آبكاري بدون برق
11
كاربرد شبكه عصبي در انتخاب پيمانكاران
12
كاربرد شبكه عصبي در تخمين عملكرد كمپرسورهاي جريان محوري
13
كاربرد شبكه عصبي در تشخيص الكترو كارديوگرام
14
كاربرد شبكه عصبي در تشخيص بيماري ام اس نوع پيشرونده اوليه بر اساس معيار استاندارد مك دونالد
15
كاربرد شبكه عصبي در تشخيص مرگ مغزي
16
كاربرد شبكه عصبي در توليد خودكار ورودي هابراي آزمون اشياء در برنامه هاي شئ گرا
17
كاربرد شبكه عصبي -ژنتيك براي كنترل تصحيح كننده هاي فعال وضعيت خطوط قدرت (APLC)
18
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در پايش پروفايل هاي خطي تعميم يافته
19
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در تجزيه زمان بارندگي
20
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در شبيه سازي و پيش بيني رفتار سيكل برايتون
21
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در مدلسازي حذف فلزات سنگين از آب به روش گياه پالايي
22
كاربرد شبكه غير يكنواخت در شبيه سازي عددي جريان سيال با روش شبكه بولتزمن
23
كاربرد شبكه هاي اجتماعي در بهبود ارائه خدمات مرجع موفق (مطالعه موردي كتابخانه هاي عمومي شهرستان تنكابن)
24
كاربرد شبكه هاي بيزي در تحليل داده هاي گمشده در كارآزمايي باليني مطالعه تاثير دوزهاي مختلف مكمل ويتامين D بر مقاومت به انسولين در دوران بارداري
25
كاربرد شبكه هاي بيزين و ماتريس سريع توسعه يافته در ارزيابي اثرات زيست محيطي سد رودبار لرستان
26
كاربرد شبكه هاي عصبي
27
كاربرد شبكه هاي عصبي - فازي و عصبي چند لايه اي در بهبود كيفيت تصاوير گرفته شده از آب
28
كاربرد شبكه هاي عصبي براي پيش بيني رفتار اتصالات با گيردارهاي نسبي براي قابهاي مستوي
29
كاربرد شبكه هاي عصبي براي حل مسائل بهينه سازي مقيد
30
كاربرد شبكه هاي عصبي براي شناسايي مشتريان راضي خدمات بانكداري الكترونيك مطالعه موردي بانك ملت
31
كاربرد شبكه هاي عصبي در ارزيابي انواع اتصال كوتاه در شبكه هاي قدرت
32
كاربرد شبكه هاي عصبي در ارزيابي درجه امنيت ولتاژ سيستم هاي قدرت
33
كاربرد شبكه هاي عصبي در امور اقتصادي
34
كاربرد شبكه هاي عصبي در برنامه ريزي استراتژيك
35
كاربرد شبكه هاي عصبي در پيش بيني پارامترهاي نويز ترانزيستور فركانس بالا HEMT ترانزيستور با تحرك الكترون بالا
36
كاربرد شبكه هاي عصبي در پيش بيني وضع هوا
37
كاربرد شبكه هاي عصبي در تحليل انتقال حرارت
38
كاربرد شبكه هاي عصبي در تخمين داده هاي پروازي
39
كاربرد شبكه هاي عصبي در رونديابي هيدروليكي و هيدرولوژيكي
40
كاربرد شبكه هاي عصبي در سوئيچينگ
41
كاربرد شبكه هاي عصبي در شناسائي سيستمهاي غيرخطي
42
كاربرد شبكه هاي عصبي در طرح اختلالات بتن غلتكي ﴿RCC﴾
43
كاربرد شبكه هاي عصبي در كاهش مصرف انرزي شبكه هاي حسگر بيسيم
44
كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل سرعت و وضعيت موتور DC
45
كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل سرعت و وضعيت يك موتور ac
46
كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل كيفيت يك متغيره
47
كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل موتور DC [دي. سي.]
48
كاربرد شبكه هاي عصبي در محاسبه خطاهاي قطب نماي ژيروسكوپي
49
كاربرد شبكه هاي عصبي درپيش بيني سري زماني
50
كاربرد شبكه هاي عصبي درمدلسازي فيلترمايكرواستريپ پايين گذر
51
كاربرد شبكه هاي عصبي فازي در رتبه بندي شركت هاي گروه محصولات شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
52
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي بازگشتي در پردازش زبان طبيعي
53
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي براي ارزيابي مقاومت نهايي شاه تيرهاي فولادي در معرض كمانش پيچشي اعوجابي و خوردگي
54
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در برآورد ذرات معلق ناشي از صنايع ﴿مطالعه موردي : كارخانه سيمان شيراز﴾
55
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني پروفايل رهايش سيستم هاي كنترل رهايش دارو
56
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني نشتي لوله هاي پلي اتيلن گاز
57
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در سازه هاي فضا كار
58
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در شبيه سازي فرايند بارش - رواناب
59
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در كنترل كيفيت: مطالعه موردي در صنايع توليد خودرو
60
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در مديريت رنگ
61
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي و سنجش از دور در بررسي جزاير حرارتي (مطالعه موردي شهر اصفهان)
62
كاربرد شبكه هاي عصبي ﴿هوش مصنوعي﴾ در مدل سازي و شبيه سازي برج هاي تقطير واكنشي
63
كاربرد شبكه هاي عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك در تعيين طرح اختلاط بتن با مقاومت بالا
64
كاربرد شبكههاي عصبي مصنوعي در تخمين ضريب نفوذپذيري انواع خاك‌ها
65
كاربرد شبه زئوليتهاي بهبود يافتهي سنتزي در جداسازي انتخابي گازهاي دياكسيد كربن و نيتروژن از متان
66
كاربرد شبيه سازي در بالانس خط مونتاژ با زمانهاي تصادفي
67
كاربرد شبيه سازي در ريخته گري
68
كاربرد شبيه سازي سخت افزار در حلقه جهت تست واحد كنترل الكترونيكي توربين گاز مولد قدرت
69
كاربرد شبيه سازي مولكولي در جداسازي تركيبات آلي با طراحي جاذب مناسب
70
كاربرد شبيه سازي مونت كارلو در سيستمهاي همبسته قوي
71
كاربرد شبيه‌سازي فعاليت‌هاي نورون‌هاي آينه‌اي مغز در اعمال جسمانيِ سيستم استانيسلاوسكي
72
كاربرد شش سيگما در بهبود عملكرد زنجيره تامين كارخانه زامياد
73
كاربرد شعاع چرخش در تعيين آشوب
74
كاربرد شكل متعارف پايدار در حل دستگاه هاي چند جمله اي
75
كاربرد شناسايي با فركانس راديويي در امنيت سيستم هاي تجاري بي سيم
76
كاربرد شناسايي سيستم در حذف فعال نويز در محفظه
77
كاربرد شوينده‌هاي طبيعي و سنتي(اشنان، چوبك، باقلا) در چرك‌زدايي از منسوجات پنبه‌اي تاريخي با روش طرح مركب مركزي
78
كاربرد شيشه هاي دست ساز در معماري
79
كاربرد شيطانك در نساجي
80
كاربرد شيوه سوخت چوب بر اساس نقوش سنتي بر روي وسايل روشنايي چوبي
81
كاربرد صتايع دستي در ساخت روشنائي ها
82
كاربرد صدا در انتقالات بصري
83
كاربرد صنايع دستي در ساخت روشنايي ها
84
كاربرد صنعتي شبيه سازي مولكولي بر رفتار ترموديناميكي سيالات تجمعي
85
كاربرد ضايعات حاصل از ريسندگي پنبه اي
86
كاربرد ضايعات معدني به عنوان جاذب سرب از محلول هاي آبي
87
كاربرد ضايعات معدني دولوميت به عنوان جاذب رنگ از محلول هاي آبي
88
كاربرد طراحي بر اساس عملكرد در خصوص ساختمان‌هاي متداول فلزي و مقايسه آن با ضوابط استاندارد 2800 ايران
89
كاربرد طراحي پارچه در معماري داخلي فضاي مدرن با استفاده از نقشهاي اصيل قاجاري ﴿با استفاده از ابزار كامپيوتر﴾
90
كاربرد طراحي حيوانات (چهارپايان ) در نگارگري معاصر
91
كاربرد طراحي مستقيم بر اساس تغيير مكان و نيرو در قاب هاي فولادي كوتاه و ميان مرتبه دوگانه با سيستم باربر قاب
92
كاربرد طراحي و تصويرسازي در موزه تاريخ طبيعي
93
كاربرد طراحي و تصويرسازي در موزه تاريخ طبيعي
94
كاربرد طراحي ونقاشي كودكان درساخت آرايه
95
كاربرد طرح مركب مركزي ﴿CCD﴾در مدل سازي راندمان رنگي پارچه هاي پنبه اي رنگرزي شده با رنگينه هاي مستقيم
96
كاربرد طرح هاينو در هنر قلم زني
97
كاربرد طرحهاي نگارگري در توليد كاغذ ديواري
98
كاربرد طنز در طراحي مسكات ﴿بسته بندي و تبليغات تجاري براي محصولات غذايي﴾
99
كاربرد طنز و گونه هاي آن در اشعار علي بابا چاهي
100
كاربرد طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا براي اندازه‌گيري متامفتامين استخراج شده از نمونه هاي ادرار و پلاسما با روش ريز استخراج مايع-مايع پخشي
101
كاربرد طيف سنجي پلاسمايي LIBS براي مطالعه تركيبات سنگ هاي كليوي هنگام كندگي
102
كاربرد طيف سنجي و پيروليز نمونه هاي آسفالتين در تطابق نفت- نفت و مطالعات ژئوشيميايي مخزن
103
كاربرد عدد موج محلي در تعيين مكان افقي ، انديس ساختاري و عمق بي هنجاري هاي مغناطيسي
104
كاربرد عصاره اسيدشويي لجن سنگبري براي تامين آهن گياه ذرت
105
كاربرد عكاسي در طراحي پارچه
106
كاربرد عكاسي در طراحي پوستر
107
كاربرد عكاسي در هنر گرافيك
108
كاربرد عكس در ايجاد تحول و اصلاحات اجتماعي
109
كاربرد عكس در پوستر
110
كاربرد عكس در طرح جلد مجلات ايران
111
كاربرد علف كش هاي گندم بر روي علف هرز مهاجم ارشته خطايي
112
كاربرد علم رياضي در درمان برخي بيماري ها
113
كاربرد عملي طراحي براساس عملكرد به روش طيف ظرفيت در كنترل طراحي يك ساختمان بتني
114
كاربرد عملي و استفاده واقعي از تكنيك هاي مصور سازي اطلاعات در شركت پست جمهوري اسلامي ايران.
115
كاربرد عناصر بصري در بيان تاثرات دروني
116
كاربرد عناصر تزييني ايراني اسلامي در طراحي مبلمان شهري ﴿نمونه موردي: خيابان چهارباغ عباسي اصفهان﴾
117
كاربرد عناصر مذهبي دوره قاجار در پوشش بانوان
118
كاربرد عناصربصري در بيان تاثرات دروني
119
كاربرد عنصر غير فعال خورشيدي در مسكن روستايي اقليم خيلي سرد استان زنجان
120
كاربرد غبار كوره در صنعت سيمان
121
كاربرد غربال مولكولي در صنعت ، محاسبات و طراحي
122
كاربرد غزل در فرهنگ موسيقي معاصر ايران
123
كاربرد غشا در فرايندهاي پزشكي
124
كاربرد غشاء قيري در آب بندي مصالح ريز دانه بمنظور استفاده از آنها در روسازي راهها
125
كاربرد غشاء قيري در آب بندي مصالح ريزدانه به منظور استفاده از آنها در روسازي راهها
126
كاربرد غشاهاي نانو ليفي جهت تصفيه پساب هاي حاوي فلزات سنگين
127
كاربرد غشاهاي نانو ليفي فتوكاتاليزي حاوي نانو ذرات TiO2 جهت تصفيه پساب هاي آلي
128
كاربرد غلتك SOLO در سيستم SIRO
129
كاربرد غير فعال انرژيهاي محيطي در طراحي يك پارك اداري
130
كاربرد غيرفعال انرژي هاي محيطي درطراحي يك پارك اداري
131
كاربرد فرآيند تركيبي الكتروشيميايي-بيولوژيكي با استفاده از سيستم انعقاد الكتريكي و راكتورناپيوسته با جريان متوالي جهت تصفيه فاضلاب صنعت دباغي
132
كاربرد فرآيند تركيبي غشاهاي(UF/ROدر تصفيه پساب هاي پالايشگاهي به منظور تامين آبمصرفي بويلرها
133
كاربرد فرآيند خوشه بندي سلسله مراتبي در بازارهاي مالي (مطالعه اي در بازار بورس اوراق بهادار تهران)
134
كاربرد فرآيندهاي بيولوژيك در اكسيداسيون تركيبات گوگردي و بررسي عوامل مؤثر
135
كاربرد فرآيندهاي نقطه اي فضايي در تحليل الگوهاي نقطه اي مكان درختان
136
كاربرد فرايند تركيبي فتواكسيداسيون و الكتروليز اصلاح شده در حذف آنتي بيوتيك آموكسي سيلين از فاضلاب سنتتيك صنايع داروسازي
137
كاربرد فرايندهاي تصادفي در رياضيات مالي و ژنتيك
138
كاربرد فرترن 90در فيزيك
139
كاربرد فرش زربفت با طرح اصفهان در مبلمان
140
كاربرد فرم هاي سياه مشق نستعليق با تكيه بر دوره ناصري در طراحي پارچه و لباس
141
كاربرد فرهنگي لنج مينياتوري در جزيره قشم
142
كاربرد فروفلوئيد ها در پزشكي
143
كاربرد فضاهاي هندسي در ابرساختارهاي جبري
144
كاربرد فضاي سبز شهري در هويت بخشي به محلات شهري نمونه موردي ناحيه 5 شهرداري منطقه هفت تهران
145
كاربرد فعل ،صفت ،قيد در دستور زبان فارسي گويش شوشتري
146
كاربرد فلز در پاپيه ماشه
147
كاربرد فن آوري اطلاعات در كشاورزي
148
كاربرد فن آوري هاي جديد در تهيه سوخت ها ﴿بيوديزل﴾
149
كاربرد فن‌آوري واقعيت‌افزوده در بسته‌بندي مواد غذايي
150
كاربرد فناوري اطلاعات در پزشكي
151
كاربرد فناوري اطلاعات در ترافيك شهري
152
كاربرد فناوري اطلاعات در شركت ها ،سيستم ها و كشاورزي
153
كاربرد فناوري اطلاعات در فرايند توسعه محصول جديد ، با بررسي صنايع لوازم خانگي ايران
154
كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش تقاضاي سفرهاي شهري ( نمونه موردي : شهر اصفهان)
155
كاربرد فناوري تجارت الكترونيك در شركت بورس اوراق بهادار تهران
156
كاربرد فناوري در توسعه آموزش در محيط آموزش و پرورش
157
كاربرد فناوري درتوسعه آموزش در محيط آموزش و پرورش
158
كاربرد فناوري نانو در پزشكي
159
كاربرد فناوري نانو در صنعت بسته بندي مواد غذايي
160
كاربرد فناوري نانو در صنعت نفت وگاز
161
كاربرد فناوري نانو در محيط زيست
162
كاربرد فناوري نانو درصنعت نفت و گاز و پتروشيمي
163
كاربرد فناوري و اطلاعات در مديريت زنجيره تامين
164
كاربرد فوم هاي پليمري به عنوان جاذب براي استخراج داروي ملوكسي كام از پلاسما
165
كاربرد فيبر نوري در دستگاههاي اندازه گيري
166
كاربرد فيبر نوري در قدرت
167
كاربرد فيزيك در بررسي شبكه هاي پيچيده اجتماعي
168
كاربرد فيزيك در پزشكي
169
كاربرد فيلتر FIR در كنترل موقعيت موتور DC
170
كاربرد فيلتر فاز محلي تعميم يافته دربرآورد مرز بي هنجاري هاي ميدان هاي پتانسيلي
171
كاربرد فيلتر كالمن در بهبود تصوير برداري توسط UAV
172
كاربرد فيلتر‌هاي بيولوژيكي در تصفيه گازها(بيوفيلتراسيون)
173
كاربرد فيلترهاي دورسنجي در پردازش تصاوير داده هاي ميدان پتانسيل و فيلترهاي ژئوفيزيكي در پردازش تصاوير ماهواره اي
174
كاربرد فيلترهاي مبتني بر آمارگان مرتب شده(OS) در پردازش تصوير
175
كاربرد فيلم هاي نانوكامپوزيت كيتوزان و كربوكسي متيل سلولز حاوي تركيبات نگهدارنده طبيعي در گوشت چرخ كرده شتر
176
كاربرد قاب ها در روش هاي چبيشف وگراديان مزدوج براي حل يك معادله عملگري
177
كاربرد قاعده صحت در حوزه فقه و حقوق موضوعه ايران
178
كاربرد قالب گيري _ ريخته گري
179
كاربرد قراردادهاي مشتقات در پوشش ريسك موسسات مالي
180
كاربرد قضيه نقطه ثابت در معادلات انتگرال غير خطي و بررسي جواب برخي از مدلهاي كاربردهاي آن
181
كاربرد قضيه نقطه ثابت در معادلات انتگرال غير خطي و بررسي جواب برخي از مدلهاي كاربردي آن
182
كاربرد قطعات بلورهاي فوتوني غيرخطي در شكل‌دهنده‌هاي باريكه نوري
183
كاربرد قواعد انجمني در تحليل عوامل تعيين كننده ارزش دارايي هاي نامشهود (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
184
كاربرد قواعد فقهي درء، توبه ، لوث و قسامه و لايبطل در حقوق جزا
185
كاربرد قيود توابع خود توان اكيدا غير انبساطي در بازسازي تصوير
186
كاربرد كاتاليزگرهايي از جمله منيزيوم هيدروژن سولفات، نانو تيتانيوم دي اكسيد، بورتري فلوريد نشانده شده بر روي نانوسيليكاژل در پيشبرد واكنش هاي آلي
187
كاربرد كاتاليزور پالاديم كولين كلرايد در سنتز، و شناسايي محصولات واكنش هاي سوزوكي، هك و آمين دار كردن
188
كاربرد كاتاليزور پلي اكسومتالات حاوي هترواتم سريم در واكنش محافظت زدايي تري متيل سايليل و تتراهيدروپيرانيل اترها
189
كاربرد كاتاليزور دي بنزيل نيكوتينيوم پالاديم كلريد در سنتز و شناسايي محصولات واكنش هاي سوزوكي، تهيه كتون هاي آروماتيك ، آمين دار كردن سولفيد دار كردن
190
كاربرد كاتاليزور مغناطيسي پالاديوم برپايه كيتوزان در واكنش هاي آلي مانند سنتز اينون ها
191
كاربرد كاتاليزوربيس ﴿1-بنزيل-4-آزا-1-آزانيابي سيكلو [2،2،2] اكتان﴾ تتراكلرو-µ - دي كلرودي پالاديت ﴿II ﴾ در سنتز محصولات واكنش هاي استايل، هياما، سونوگاشيرا و جفت شدن يكسان
192
كاربرد كاتاليزورهاي فلزي در سنتز پروپيلن ايمين، پلي ايميدها و پلي ﴿استر-ايميد﴾ ها به روش كليك و محصول واكنش هاي جفت شدن متقاطع و يكسان
193
كاربرد كاتاليزورهاي نانو كره سيليكاي عامل دار شده و N - هالو سولفوناميد در تبديلات گروههاي عاملي
194
كاربرد كاتاليزوري WCL6 درسنتز :1﴾14-آريل-14H-داي بنزو ﴿a,j) زانتن 2﴾بنزايميدازول
195
كاربرد كاتاليزوري پلي اكسو متالات هاي نوع ولز-داوسون استخلاف شده با منگنز در اكسايش سولفيدها و آمين هاي آروماتيك
196
كاربرد كاتاليست مس ﴿I﴾ كلريد- كولين كلريد در واكنش هاي جفت شدن كربن - هترواتم و در واكنش سنتز فوتوكاتاليستي ايندازول ها از تركيبات 2- ﴿2- نيتروفنيل﴾-1،2،3،4-تتراهيدروكينولين
197
كاربرد كاتاليست هاي بر پايه مشتقات كربني براي اكسايش سيكلوهگزان، اتيل بنزن و تخريب آلاينده هاي آلي
198
كاربرد كاتاليست هاي دوفلزي طلا و پالاديوم تثبيت شده روي مواد مزوحفره KIT-6 و TiO2در تجزيه كاتاليستي و فوتوكاتاليستي فرميك اسيد
199
كاربرد كاتاليستهاي شبه زئوليتي (ساپو- ٣٤ ) در واكنش تبديل متانول به الفينها
200
كاربرد كاتاليستي پلي اكسو متالات نوع ولز-داوسون استخلاف شده با برخي فلزات واسطه در واكنش هاي حلقه گشايي اپو كسيدها با آمين ها، سديم آزيد و استيك اسيد
201
كاربرد كاتاليستي پلي اكسومتالات ها ي موليبدن يا تنگستن قرار گرفته روي نگهدارنده ها و بررسي اثر امواج فراصوت و ريزموج روي فعاليت كاتاليستي آنها
202
كاربرد كاتاليستي كمپلكس اورتوپالاديت 2-فنيل آنيلين در واكنش هاي جفت شده هك و سوزوكي تهيته نانو ذرات پالاديوم ﴿0﴾ تثبيت شده بر بستر پلي اتيلن گليكول و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هك
203
كاربرد كاشي معرق در تزئين اشياء
204
كاربرد كاشي معرق در تزيين اشياء
205
كاربرد كاغذ در بسته بندي
206
كاربرد كالاي نساجي در ساختار هواپيماهاي سبك و مطالعه امكان ساخت در داخل كشور
207
كاربرد كاليبر ايون مرتبه دوم در اندازه گيري كمي رنگ مصنوعي رودامين B در زعفران هاي تقلبي با استفاده از وابستگي طيف هاي مرئي به تغيير تدريجي غلظت مايسل , Aplication of second - order calibration for determination of rohdamine b artifical dye in adulterated saffron using micellar concentration dependence of the visible spectra
208
كاربرد كامپوزيت پلي پيرول / الومينا براي حذف كروم و سرب از محلولهاي ابي
209
كاربرد كامپوزيتها در خودرو جذب انرژي و تحليل رفتار كامپوزيتها تحت بارگذاري
210
كاربرد كامپيوتر در تحقيق و بررسي مشخصه هاي حالت دائمي و گذراي ماشينهاي الكتريكي در آزمايشگاه ماشين
211
كاربرد كامپيوتر در تغذيه گذاري
212
كاربرد كامپيوتر در چاپ و نشر
213
كاربرد كامپيوتر در چاپ و نشر
214
كاربرد كامپيوتر در روان شناسي و آموزش
215
كاربرد كامپيوتر در صنعت نساجي (انتخاب مدل آماري براي كميت هاي فيزيكي در صنعت نساجي )
216
كاربرد كامپيوتر در طراحي صنعتي
217
كاربرد كامپيوتر در فيزيك
218
كاربرد كامپيوتر در نساجي و برنامه هاي كامپيوتري كنترل كيفيت و هيستوگرام
219
كاربرد كامپيوتر در واحد مهندسي صنعتي كارخانجات نساجي
220
كاربرد كامپيوتر درفيزيك
221
كاربرد كامپيوتردرصنعت وشيوه ساخت PLC
222
كاربرد كانالهاي غيرمدور در مبدلهاي حرارتي فشرده
223
كاربرد كپسولاسيون در صنايع دارويي
224
كاربرد كپشن در سينما
225
كاربرد كدMCNP راي محاسبه تابش در آ]مايشگاه نوتروني و پيرامون آن , Radiation calculation in and around neutron source lab using MCNP code
226
كاربرد كدگذاري تُنُك كانولوشني در بازنمايي عميق تصوير
227
كاربرد كدهاي مشبك بر روي كانال هاي رله گوسي دو طرفه
228
كاربرد كربن فعال اصلاح شده با ليگاند 2- (2-كلرو بنزيليدين آمينو) بنزن تيول به عنوان فاز جامد براي استخراج در فاز جامد يون‌هاي مس و روي
229
كاربرد كربن فعال در جذب آلاينده هاي آلي
230
كاربرد كربن فعال ميوه گياه زيتون تلخ جهت حذف يونهاي سرب و روي از محلولهاي ابي
231
كاربرد كربن نيتريد گرافيتي به عنوان حسگر الكتروشيميايي جديد براي اندازه گيري رنگ تارترازين و بررسي خواص فوتو كاتا ليزوري و ضد خوردگي آن
232
كاربرد كربن‌‌هاي مزومتخلخل در ساخت حسگرها و زيست‌حسگرها
233
كاربرد كريستال مايع كلستريك در چاپ امنيتي
234
كاربرد كشتي هاي لايروب در بندر شهيد رجايي
235
كاربرد كلكتورهاي خورشيدي در سيستم چيلر جذبي
236
كاربرد كلوئيد ها در سامانه هاي هوشمند پليمري و دارويي
237
كاربرد كلينوپتيلوليت در صنايع مختلف
238
كاربرد كمپلكس آلي فلزي پالاديم با ساختارهاي ديمر و مونومر در سنتز و شناسايي محصول واكنش هاي سونوگاشيرا و سوزوكي
239
كاربرد كمپلكس دوفلزي [Co(en)3][Dy(EDTA)H2O[2 در اندازه گيري داروي دي-پنسيل آمين با روش ولتامتري پالس تفاضلي
240
كاربرد كمپلكس هاي اورتوپالاديت در سنتز و شناسايي محصول واكنش هاي هك، سوزوكي، سيانيددار كردن و هموكوپلينگ
241
كاربرد كمپلكس هاي پالاديم﴿II)باايليدهاي فسفردار به عنوان كاتاليزور در واكنش كوپلينگ هك
242
كاربرد كمپوست به عنوان جاذب زيستي براي جذب فلزات سنگين و تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري
243
كاربرد كمپوست و ورمي كمپوست غني شده با سپيوليت و فلوگوپيت براي بهبود شزايط فيزيكي و شيميايي بستر رشد گياه
244
كاربرد كمومتريكس در اندازه گيري اسميم و روتنيم به روش اسپكتروفتومتري و گونه هاي مس ،موليدن ،سرب و پالاديم به روش ولتامتري عاري سازي جذبي
245
كاربرد كمومتريكس در اندازه گيري كاتيون هاي مس (II)، سرب(II)، كادميوم(II) و روي (II)به طور همزمان به روش ولتامتري عاري سازي جذبي و مطالعه انتقال پروتون
246
كاربرد كمومتريكس در اندازه گيري همزمان تركيبات دارويي به روش اسپكتروفتو متري
247
كاربرد كنترل بهينه در طراحي شيپوره مافوق صوت ليزر ديناميك گازي
248
كاربرد كنترل پيش بين با حالات محدود در فيلترهاي اكتيو هيبريد موازي
249
كاربرد كنترل تطبيقي در مدلسازي ديناميكي سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي
250
كاربرد كنترل در خط توليد فرش ماشيني
251
كاربرد كنترل دروپي دركنترل توان حقيقي و فركانس ريزشبكه جزيره شده
252
كاربرد كنترل دو گانه در مقاوم سازي سازه در برابر زلزله
253
كاربرد كنترل كننده فازي در كنترل منابع تغذيه سويچينگ
254
كاربرد كنترل كننده هاي قابل برنامه ريزي ﴿PLC)در كنترل سيستم هاي پنوماتيك
255
كاربرد كنترل كيفيت آماري در صنايع ريخته گري
256
كاربرد كنترل كيفيت آماري درشركت قطعه كاران
257
كاربرد كنترل كيفيت در خط توليد ريسندگي پنبه
258
كاربرد كنترل كيفيت در صنايع ريسندگي
259
كاربرد كنترلرهاي PID,PD,PI,Pدر صنعت ﴿برسي سيستم كنترلي گاورنر﴾
260
كاربرد كواترنيون ها در رمز نگاري سيستم هاي آشوبناك
261
كاربرد كوپلا در تحليل فراواني چند متغيره ي جريان هاي كم و ارزيابي رگرسيون كوپلايي به منظور استفاده در تحليل متغيرهاي غير مستقل
262
كاربرد كولاژ الياف و فلز در تزئينات داخلي
263
كاربرد كيتوسان و زئوليت اصلاح شده در تصفيه پساب كارخانه نشاسته سازي
264
كاربرد گچ در تزئينات وابسته به معماري دوره قاجار در شهر يزد ، مطالعه كاربردي : خانه شيخ الاسلام
265
كاربرد گچ ساختماني بعنوان قالب پيش ساخته جهت اجراي دال هاي سقف كامپوزيت
266
كاربرد گراف در كامپيوتر
267
كاربرد گرافن اصلاح شده با نيتروژن به عنوان كاتاليست كربني بدون فلز در جفت شدن اكسايشي بدون حلال آمين ها
268
كاربرد گرافن اكسايد عاملدار شده با سولفونيك اسيدهاي آلي (SGO) در فرايند جذب براي حذف رنگزاي آزوي كاتيوني
269
كاربرد گرافن به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد براي كادميم در آب معدني و اندازه گيري آن به روش جذب اتمي
270
كاربرد گرافن به عنوان كاتاليست
271
كاربرد گرافيك در آموزش به كودكان ناشنوا
272
كاربرد گرافيك در آموزش عبور و مرور صحيح
273
كاربرد گرافيك در آموزش كودكان استثنائي
274
كاربرد گرافيك در آموزش كودكان استثنايي
275
كاربرد گرافيك در اجتماع
276
كاربرد گرافيك در تبليغات تجارت ايران
277
كاربرد گرافيك در تروكاژهاي تلويزيوني
278
كاربرد گرافيك در تيتراژ فيلم
279
كاربرد گرافيك در جاذبه هاي سياحتي شيراز
280
كاربرد گرافيك در رشد و تكامل كشاورزي ايران
281
كاربرد گرافيك در طراحي ويترين
282
كاربرد گرافيك در كتابهاي كمك آموزشي دوره ابتدايي
283
كاربرد گرافيك در كنترل جمعيت
284
كاربرد گرافيك متحرك در آگاهي رساني عمومي در حوزه محيط زيست
285
كاربرد گره چيني چوب در معماري داخلي ايران
286
كاربرد گره چيني و مشبك در دكوراسيون داخلي
287
كاربرد گروه هاي لي در كاهش معادلات ديفرانسيل و بررسي كاهش هاي معادله زابولوتسكايا -خخلوف
288
كاربرد گروههاي لي در مطالعه معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي
289
كاربرد گسترش امواج هدايت‌شونده در تشخيص آسيب ترك زمينه در كامپوزيت‌هاي زمينه پليمري با تكيه بر خواص ويسكوالاستيك
290
كاربرد گل و مرغ در طراحي پوشش ديواري، رومبلي و پرده
291
كاربرد گل و مرغ در هنرهاي صناعي ﴿نقاشي روي شيشه، كاشي، چوب، گچ، ميناكاري، معرق، و منبت﴾
292
كاربرد گونه هاي جمع در نثر معاصر با نگاه به آثر جمالزاده هدايت و آل احمد
293
كاربرد گياه گون زرد (Astragalus verus Olivier) در سنتز سبز نانوذرات نقره و مطالعه خواص ضدباكتريايي و اهميت اقتصادي آن در رويشگاه‌هاي غرب استان اصفهان
294
كاربرد گياه لاله واژگون (Fritillaria imperialis) رويشگاه هاي غرب استان اصفهان به منظور سنتز سبز نانو ذرات نقره و مطالعه خواص ضدباكتريايي آن
295
كاربرد لاتكس SBR در پشت موكت
296
كاربرد لاگ تصويري FMI در تحليل شكستگي ها، تنش هاي برجا و مدل سازي عددي توزيع نفوذپذيري مخزن در اطراف چاه با مطالعه موردي در مخازن ميدان گازي پارس جنوبي
297
كاربرد لخته سازها در تصفيه ي آب
298
كاربرد لوله سفالي در كشت گياه يونجه و اسپرسي همداني (Hedysarum criniferum Boiss)&(Medicago sativa)
299
كاربرد لوله هاي فايبر گلاس در صنعت آب و فاضلاب
300
كاربرد ليپوسام در ميكروكپسوله سازي آنتي اكسيدانت استخراجي از خميره ي انجير سبز
301
كاربرد ليزر nd:YAg با طول موج 532nm براي ÷اكسازي لكه هاي موجود بر كاغذ هاي تاريخي
302
كاربرد ليزر پالسي فايبر در اصلاح سطحي ايمپلنت‌هاي دنداني پايه زيركونيم
303
كاربرد ليزر در اندازه گيري دما
304
كاربرد ليزر در جراحي فك وصورت
305
كاربرد ليزر در چشم پزشكي
306
كاربرد ليزر در درمان بيماريهاي پوستي
307
كاربرد ليزر در لكه زدايي آثار كاغذي
308
كاربرد ليزر در مهندسي
309
كاربرد ليزر و تاثير آن در برهم كنش بيومتريال - استخوان
310
كاربرد ليزرهاي پرتوان در توليد الكترون ها با پهناي انرژي باريك
311
ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ -دارﺑﺴﺖ ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﻠﻜﻮلﻫﺎ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ
312
كاربرد ماسه در مقاوم سازي دال هاي بتن مسلح در برابر انفجار نزديك
313
كاربرد ماشين هاي بردار پشتيبان در پيش بيني جريان ورودي مخازن و عملكرد بهينه آن
314
كاربرد ماشين هاي بردار پشتيبان در مدلسازي منابع آب
315
كاربرد ماهواره اي اي سي او در مخابرات
316
كاربرد ماهواره هاي ايريديم در مخابرات
317
كاربرد مايع يوني اليگومري در واكنش حلقه زايي كربنات ها و تثبيت واناديوم فسفروس اكسيد در ماتريس تيتانيوم اكسيد به منظور رنگ زدايي و اكسايش بنزن
318
كاربرد مايعات يوني در تهيه بيوديزل
319
كاربرد مايكروويو در صنعت غذا
320
كاربرد مايكرويو در صنعت غذا
321
كاربرد مباني تحليل و طراحي سيستم در بهبود و طراحي سيستم كنترل موجودي در كارخانه صنايع مخابرات راه دور ايران
322
كاربرد مبدلهاي حرارتي بستر سيالي شده در صنايع غذايي
323
كاربرد مبدلهاي سوئيچينگ نرم در سيستم هاي ذخيره انرژي هيبريد
324
كاربرد متلب در كنترل
325
كاربرد متن كاوي در بررسي ادبيات مهندسي صنايع
326
كاربرد متن‌كاوي شبكه‌ اجتماعي توئيتر در برنامه‌ريزي حمل و نقل ‌بين‌شهري
327
كاربرد مجموعه ناهموار در تجزيه و تحليل داده هاي دورگه
328
كاربرد محاسبات ابري در تجارت الكترونيك
329
كاربرد محاسبات نرم در تعيين استراتژي هاي بهينه در برنامه ريزي استراتژيك و مطالعه موردي آن بر روي يك شركت فناور
330
كاربرد محصول جانبي سيليس ازشركت Zpp در حذف فلوئور و بازيابي اورانيوم از پساب شركت سوره
331
كاربرد محلي سازي در تخمين تراز سطح ايستايي آب زيرزميني با فيلتر كالمن دسته اي قطعي
332
كاربرد محيط متخلخل در موتورهاي احتراق داخلي
333
كاربرد مدل ﴿ism﴾جهت سطح بندي شاخص هاي انتخاب تامين كنندگان چابك و رتبه بندي تامين كنندگان
334
كاربرد مدل MUSIC براي مديريت سيلاب شهري (مطالعه موردي: سپاهان‌شهر)
335
كاربرد مدل WASP در شبيه سازي غلظت سرب و كادميم در رودخانه ي زاينده رود
336
كاربرد مدل اطلاعاتي- مديريتي نومن در بخش سفارشات خارجي گروه صنعتي مهيا گاز اصفهان
337
كاربرد مدل الاستوپلاستيك در تحليل محيطهاي خاك غيراشباع و استفاده در تحليل سدهاي خاكي در حين ساخت
338
كاربرد مدل برنامه ريزي خطي كلاسيك و فازي، در تنظيم جيره ي غذايي بهينه(حداقل كننده هزينه ي توليد)بلدرچين ژاپني
339
كاربرد مدل بوك - ون در تحليل تاريخچه زماني جداسازهاي اليافي غير متصل
340
كاربرد مدل تخميني براي ارتقاء پايائي براي طراحي سيستم جمع شونده ارابه فرود هواپيماي فجر 3
341
كاربرد مدل تركيبي شبيه سازي و بهينه سازي در طراحي سيستم احياء آب هاي زير زميني با رويكرد پمپاژ - تصفيه
342
كاربرد مدل تصميم گيري چند معياري براي تجزيه و تحليل سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (گروه صنايع غذايي، شيميائي، كاني غير فلزي و نساجي) با استفاده از تئوري طراحي آزمايشات، طي دوره 75-71
343
كاربرد مدل تعالي EFQM در تحليل ابعاد فرهنگ سازماني در شهرداري هاي استان گيلان
344
كاربرد مدل تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان(RCM) در اجراي موثر نگهداري و تعميرات در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي با هدف تداوم كاركرد فيزيكي ماشين آلات موجود و مديريت خرابي‌ها و هزينه هاي
345
كاربرد مدل تلفيقي EFQM و DEA جهت انتخاب پروژه هاي شش سيگما﴿ مطالعه موردي: شركت آب منطقه اي يزد ﴾
346
كاربرد مدل دو فصلي در مخازن سدها
347
كاربرد مدل دوتايي محاسبات كلامي فازي تعديل شده با رويكرد DMAIC شش سيگما براي ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تامين ﴿مطالعه موردي : كارخانجات منتخب كاشي و سراميك يزد﴾
348
كاربرد مدل رياضي براي مسائل آب هاي زيرزميني با درجات اشباع متغيير
349
كاربرد مدل سازي تصميم گيري چند هدفه در سازمانهاي پروژه محور
350
كاربرد مدل سازي فيزيكي جريان سيال تزريق در سنگ هاي شكسته در مقياس آزمايشگاهي و اعتبار سنجي نرم افزار عددي...
351
كاربرد مدل شبكه عصبي مصنوعي جهت پيش بيني استحكام فولادهاي TWIP
352
كاربرد مدل كسر مخلوط چندگانه در مدل‌سازي احتراق شعله‌هاي ديفيوژن
353
كاربرد مدل كشش ثابت واريانس در شبيه سازي سري هاي زماني مالي (مطالعه اي در بورس و اوراق بهادار تهران)
354
كاربرد مدل كلاس پنهان بيز در تعيين ارزش تشخيصي SPECTو MRIمغز در تشخيص حس بويايي بعد از تروما بدون حضور استاندارد طلايي
355
كاربرد مدل گارين -لاوري با محدوديت ظرفيت در برآورد جمعيت و اشتغال شهر اصفهان
356
كاربرد مدل معادلات ساختاري بيزي پيشرفته در بررسي تاثير مداخله مبتني بر مدل فرا نظريه اي پروچسكا بر تغيير رفتارهاي تغذيه اي در افراد پيش ديابتي شهر يزد
357
كاربرد مدل موج جنبشي در طراحي و ارزيابي آبياري شياري
358
كاربرد مدل هاي Modflow و DRASTIC به منظور آلودگي نيترات و آسيب پذيري آب هاي زيرزميني در دشت بويين - داران اصفهان
359
كاربرد مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته در آمار بيمه
360
كاربرد مدل هاي خود برگشتي با واريانس شرطي ناپايدتر (GARCH) در امور مالي
361
كاربرد مدل هاي سطح پاسخ (RSM) در قابليت اطمينان
362
كاربرد مدل هاي شبكه اي در بررسي و مدلسازي واكنش هاي آنزيم تثبيت شده گلوكز ايزومراز
363
كاربرد مدل هاي شبكه عصبي و عصبي- فازي تطبيقي در تعيين ضريب تخليه جريان سر ريزهاي كناري Discharge Coefficient of Side WeirsT Using Neural- Net works and ANFIS Models
364
كاربرد مدل هاي عصبي-مصنوعي و خود رگرسيوني در پيش بيني قيمت صادراتي مواد معدني ايران: مطالعه موردي سنگ آهن و كروميت
365
كاربرد مدل هاي كريجينگ در قابليت اطمينان
366
كاربرد مدل هاي لجن فعال ﴿ ASMS ) در هضم هوازي لجن ثانويه
367
كاربرد مدل هاي معادلات ساختاري چند سطحي در بررسي روايي و پايايي پرسشنامه اهمييت وزن در كيفيت زندگي افراد بالاي 18 سال ساكن در شهر يزد
368
كاربرد مدل هاي مكان مند و تحليل شبكه در مديريت بحران شهري با استفاده از GIS ....
369
كاربرد مدل هاي مكانيك تماس در منيپوليشن سلول هاي بيولوژيك توسط AFM
370
كاربرد مدل هايپربوليك در شبيه سازي نتايج آزمايش برش مستقيم بر روي زباله شهري
371
كاربرد مدل وردشي در تصويربرداري پزشكي و كاربردهاي آن در عمل جراحي
372
كاربرد مدل‌هاي SWAT و SWAP در مديريت آبياري برنج براساس ويژگي‌هاي آب، خاك وزه‌آب در شبكه آبياري و زهكشي سفيدرود
373
كاربرد مدل‌هاي انتشار در پشتيباني از معرفي كالا يا خدمات جديد
374
كاربرد مدل‌هاي سايبرنتيك در بازمهندسي فرآيندهاي كسب‌و‌كار
375
كاربرد مدلهاي استوكستيكي پخش آماري در تحليل سريهاي زماني بارش
376
كاربرد مدلهاي بهينه سازي و شبيه سازي براي تعيين ظرفيت بهينه مخزن سد
377
كاربرد مدلهاي بيز ناپارامتري در مشكلات پردازش زبان طبيعي
378
كاربرد مدلهاي حل اختلاف در مديريت منابع آب
379
كاربرد مدلهاي سري زماني براي پيش‌بيني دبي اوج سيلاب رودخانه در جهت تعيين معيارهاي طراحي سازه‌هاي هيدروليكي (مطالعه موردي: رودخانه تالار قائمشهر)
380
كاربرد مدلهاي سري زماني براي پيش‌بيني دبي اوج سيلاب رودخانه در جهت تعيين معيارهاي طراحي سازه‌هاي هيدروليكي (مطالعه موردي: رودخانه تالار قائمشهر)
381
كاربرد مديريت تخليه در توزيع بهينه ترافيك , Buffering in evacuation managment for optimal traffic demand distribution
382
كاربرد مديريت ناب در مديريت پروژه (مطالعه موردي ساخت مدارس طرح تخريب و بازسازي مدارس استان همدان از سال 1385 تا كنون)
383
كاربرد مديريت ناب در مديريت پروژه (مطالعه موردي ساخت مدارس طرح تخريب و بهسازي مدارس استان همدان از سال 1385 تا كنون)
384
كاربرد مديريت نوين صنعتي در نساجي ﴿ بافندگي ﴾
385
كاربرد مسئله نفوذ در پردازش تصاوير و روشهاي عددي براي بهينه كردن آن ها
386
ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻔﻮذ درمدلسازي پديده انفجار و حل عددي آن
387
كاربرد مسائل معكوس براي تجزيه و تحليل مدل هاي رياضي سرطان در مجراها
388
كاربرد مسائل معكوس در پديده انتقال حرارت
389
كاربرد مسائل نفوذ در حل مسائل MRI
390
كاربرد مساله در پردازش تصاوير و روش هاي عددي براي بهينه كردن آن ها
391
كاربرد مساله نفوذ در مدلسازي پديده انفجار و حل عددي آن
392
كاربرد مسباره در صنعت سيمان
393
كاربرد مستقيم سلستين براي تهيه پودرهاي نانومتري فريت استرانسيوم و بررسي اثر اندازه ي ذرات بر ويژگي هاي مغناطيسي آنها
394
كاربرد مشاركت الكترونيك در مديريت و برنامه ريزي محله اي ، نمونه موردي محله انقلاب ، منطقه 11 تهران
395
كاربرد مشاركت مردمي در فرايند برنامه ريزي و مديريت شهري( نمونه موردي شهرك حكيمه منطقه چهار شهر تهران
396
كاربرد مشبكه ها در كانال هاي چند ورودي چند خروجي
397
كاربرد مشبكه‌‌هاي LDPC و ساختارهاي جبري در سامانه‌هاي مخابرات بي‌سيم
398
كاربرد مشتقات آمونيوم بوروهيدريد جهت احيا آلدئيدها و كتونها در محيط بدون حلال
399
كاربرد مشتقات ارتوهيدروكسي بنزن و نانولوله هاي كربني چند ديواره در سنجش الكتروكاتاليستي نوراپي نفرين و نيكوتين آميد آدنين دي نوكلئوتيد
400
كاربرد مشخصات ملكولي در پيش بيني تعادلات ترموديناميكي
401
كاربرد معادلات حالت براي بررسي رفتار ترموديناميكي سيالات تجمعي و محلول هاي پليمري
402
كاربرد معادلات حالت تجمعي در بررسي رفتار فازي سيالات با پيوند هاي هيدروژني
403
كاربرد معادلات حالت در سيالات تجمعي
404
كاربرد معادلات ديفرانسيل و مشتقات جزئي در حل مسائل نفوذ
405
كاربرد معادلات موازنه مواد در مخازن گازميعاني
406
كاربرد معادله بولتزمن كوانتومي در فيزيك جديد
407
كاربرد معادله حالت ردليچ-كوانگ در پيش‌بيني تعادلات مايع - بخار
408
كاربرد معرق چوب در تجسم بخشيدن به آثار فرهنگي دفاع مقدس
409
كاربرد معرق چوب در تجسم بخشيدن به آثار فرهنگي دفاع مقدس
410
كاربرد معيارهاي LOF و SLOF براي انتخاب كاربران موجه در سنجش طيف همكارانه با حضور كاربران بدخواه در شبكه هاي راديو شناختگر
411
كاربرد معيارهاي شكست كامپوزيت ها در طراحي مخازن تحت فشار كامپوزيتي CNG
412
كاربرد مغناطيس براي كنترل وضعيت غيرفعال ماهواره
413
كاربرد مفاهيم پايداري در معماري معاصر ايران
414
كاربرد مفهوم دهكده شهري در روستاي ميگون با استفاده از رويكرد گردشگري طبيعي
415
كاربرد مفهوم ردپاي آب جهت كاهش نسبت استفاده از آب آبي به آب سبز در زير حوضه زرينه رود به عنوان اصلي ترين زيرحوضه تامين كننده آب درياچه اروميه
416
كاربرد مقادير ويژه و توابع ويژه در معادلات با مشتقات جزئي
417
كاربرد مكانيك آماري در بررسي برخي دستگاهها مالي
418
كاربرد مكانيك آماري در بررسي برخي دستگاههاي مالي
419
كاربرد مكانيك آماري در بيوفيزيك
420
كاربرد مكانيك آماري در قرآن كريم
421
كاربرد مكانيك سنگ در تحليل پريده ماسه دهي در چاههاي توليد نفت
422
كاربرد مكانيك سيالات (sfd) بر تحليل حركت مسير توپ در ورزش هاي مختلف
423
كاربرد مكانيك شكست در عمليات شكافت هيدروليكي به منظور افزايش استحصال چاههاي نفت و گاز
424
كاربرد ملامين تري سولفونيك اسيد بعنوان كاتاليزور جديد و موثر براي واكنش تراكمي دايمدون با الدهيدهاي اروماتيك تحت شرايط ريزموج . فراصوت و گرمايي
425
كاربرد ملامين تري سولفونيك اسيد و N,N',N,N'-تترامتيل اتان-1-2-دي آمين پيوند شده با سولفونيك اسيد به عنوان كاتاليزگر براي واكنش تراكمي ديمدون با آريل آلدهيدها, B- كتواسترها و آمونيوم استات در شرايط گرمايي, ريزموج و فراصوت
426
كاربرد منابع انرژي تجديد پذير درتامين مصرف انرژي سايتهاي مخابرات سيار
427
كاربرد منحني بزيه در ذخيره سازي تصاوير و فونت ها در كامپيوتر
428
كاربرد منحني هاي بي اسپلاين در فشرده سازي تصوير و طراحي هندسي به وسيله كامپيوتر
429
كاربرد منحني هاي بيضوي در رمز نگاري
430
كاربرد منحني هاي بيضوي در رمزنگاري
431
كاربرد منسوجات بي بافت در ايران
432
كاربرد منسوجات بي بافت در كشاورزي
433
كاربرد منسوجات در دكوراسيون داخلي
434
كاربرد منطق فازي در ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري روش منافع به مخارج
435
كاربرد منطق فازي در ارزيابي ريسك هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست پالايشگاه اول ميدان گازي پارس جنوبي
436
كاربرد منطق فازي در باستان‌شناسي (مطالعه‌ي موردي؛ كورگان‌هاي جعفرآباد و طوعلي سفلي)
437
كاربرد منطق فازي در پايدارسازي ديناميكي سيستمهاي قدرت
438
كاربرد منطق فازي در پيش بيني رخساره هاي سنگي و خصوصيات پتروفيزيكي سازند آسماري در يكي از ميادين جنوب غرب ايران
439
كاربرد منطق فازي در پيش بيني هزينه هاي دوره بهره برداري پستهاي فشار قوي
440
كاربرد منطق فازي در پيشگويي ميزان انعكاس پرتوي فرابنفش
441
كاربرد منطق فازي در سيستم تعليق فعال خودرو سواري
442
كاربرد منطق فازي در طراحي كنترلر ترمز ضد قفل
443
كاربرد منطق فازي در كنترل درايو القايي تغذيه شده با اينورتر منبع جريان (C.S.I)با مدولاسيون پهناي پالس از نوع ذوزنقه اي
444
كاربرد منطق فازي در كنترل سرعت و وضعيت موتور القائي
445
كاربرد منطق فازي در ماشين لباسشوئي
446
كاربرد منطق فازي در مسائل نگهداري و تعميرات
447
كاربرد منطق فازي در مهندسي كنترل
448
كاربرد منطق فازي و رگرسيون لجستيك درتاثير عوامل خطر اپيدمي وبادراستان مركزي درسال 89
449
كاربرد منطق فازي ورگرسيون لجستيك درتاثير عوامل خطر اپيدمي وبادر استان مركزي درسال89
450
كاربرد مهندسي ارزش در بهبود بهره وري در ساختمان
451
كاربرد مهندسي ارزش در تونلسازي
452
كاربرد مهندسي ارزش در ساخت سد
453
كاربرد مهندسي صنايع در كارخانجات ريسندگي (مهندسي صنعتي ريسندگي )
454
كاربرد مهندسي صنعتي در كارخانجات نساجي ﴿ واحد ريسندگي﴾
455
كاربرد مهندسي كانسي در طراحي قيچي خانگي
456
كاربرد مهندسي كانسي در طراحي قيچي خانگي
457
كاربرد مواد آنتي باكتريال با گريد غذايي با توجهي وي‍ژه به كيتوزان
458
كاربرد مواد بازيافتي در هنر معاصر
459
كاربرد مواد پليمري در ايمپلنت‌هاي دندانپزشكي
460
كاربرد مواد پيزوالكتريك در كاهش ارتعاشات سازه
461
كاربرد مواد جاذب طبيعي و مصنوعي براي بهبود كيفيت پساب در تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني
462
كاربرد مواد فعال سطحي طبيعي در سنتز نانوذرات مگنتيت و ازدياد برداشت نفت (EOR)
463
كاربرد مواد كامپوزيتي در صنايع دريايي
464
كاربرد مواد متغير تابعي در ديسك ترمز قطار به منظور جلوگيري از رشدترك
465
كاربرد مواد معدني در ساخت بتن و تاثير انواع سنگدانه ها
466
كاربرد مواد معدني در صنعت دام (معادن زئوليت سمنان و فسفات جيرود)
467
كاربرد موازنه جمعيت در كريستاليزاسيون شبيه سازي كريستاليزاسيون هيدرات آلومينيوم
468
كاربرد موازنه جمعيتي در پليمريزاسين امولسيوني وينيل كلرايد به منظور پيش بيني توزيع اندازه ذرات پليمري
469
كاربرد موازي سازي شبيه سازي به روشPIC در مساله ناپايداري دو جرياني
470
كاربرد موتورهاي پله اي براي ميكروجابجايي در ميكروسكوپ هاي الكتروني
471
كاربرد موتيف هاي آئين مهر در طراحي نقشه هاي معاصر فرش
472
كاربرد موج شكنهاي شناور در بنادر كوچك
473
كاربرد موجك در تحليل امواج الكتروانسفالوگرام
474
كاربرد موجك در تحليل امواج الكتروكارديوگرام
475
كاربرد موجك ها در هندسه معادلات ديفرانسيل
476
كاربرد موجك ها و قاب ها در جواب هاي سازگار معادلات عملگري
477
كاربرد موجكهاي متناوب در حل معادلات انتگرالي فردهلم نوع دوم
478
كاربرد مولفه هاي طنز درسريال ﴿﴿ شب هاي برره ﴾﴾ از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي
479
كاربرد ميدان الكتريكي در تقويت پديده انتقال جرم براي جداسازي تركيب دي اكسيد گوگرد از جريان گازي
480
كاربرد ميراگرهاي ADAS در بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بتن آرمه
481
كاربرد ميراگرهاي جرمي ويسكوالاستيك در كاهش ارتعاشات كف سازه اي : مطالعه موردي
482
كاربرد ميراگرهاي مايع هماهنگ شده براي كنترل لرزه اي سازه ها در سطوح بالاي تحريك
483
كاربرد ميكرو استخراج فاز مايع براي اندازه گيري اسپكترو فتو متري داروي سيپروفلوكساسين بر اساس رزونانس پلاسمون سطحي نانو ذرات نقره و اندازه گيري يون تيوسيانات به كمك معرف رودامين B
484
كاربرد ميكرو استخراج مايع- مايع پخشي تسهيل شده با سور فاكتانت و بهينه سازي پارامترها با روش طراحي آزمايش جهت تعيين مقادير كم يون كروم در نمونه هاي آبي
485
كاربرد ميكرو استخراج مايع-مايع پخشي جهت جداسازي يونهاي مس و اندازه گيري ان به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
486
كاربرد ميكرو استخراج هاي مايع تشكيل امولسيون با استفاده از امواج ماوراء صوت جهت استخراج ويتامين هاي محلول در چربي
487
كاربرد ميكروارگانسيم هاي گرمادوست اعتدالي در فروشويي زيستي مس
488
كاربرد ميكرواستخراج با امولسيون سازي به كمك امواج فراصوت براي اندازه گيري اسپكتروفتومتري مقادير بسيار كم ديكلوفناك سديم با استفاده از معرف ردامينB
489
كاربرد ميكروامولسيون به عنوان سيستم رهايش دارو
490
كاربرد ميكروجلبك‌ها در پيل سوختي ميكروبي
491
كاربرد ميكروراكتورهاي كاتاليستي در سنتز فيشر تروپش
492
كاربرد ميكروسكوپ نيرو- اتمي (AFM) در اندازه گيري مدول الاستيته سطحي مواد فلزي و پليمري
493
كاربرد ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM) در فن شناسي و آسيب شناسي آثارفلزي تاريخي – فرهنگي
494
كاربرد ميكروفلويديك در كشت سلول هاي بنيادي
495
كاربرد نامساوي هاي خطي ماتريسي در كنترل مدل پيش بين
496
كاربرد نامساوي هاي ذوزنقه در حل معادله انتگرالي ولترا
497
كاربرد نانو TiO2 در حذف رنگ Reactive Black 8 ناشي از پساب كارخانجات نساجي
498
كاربرد نانو اكسيدهاي فلزي روي اكسيد (ZnO) و دوپ شده ي مس (CuZnO) و آهن (FeZnO) بر آن به عنوان كاتاليزگر واكنش اكسايش برخي الكل هاي بنزيليك نوع اول و دوم و تجزيه فتوكاتاليستي برخي از رنگدانه هاي آلي مانند متيلن - بلو
499
كاربرد نانو الياف در پزشكي
500
كاربرد نانو بيو كامپوزيت fe3 o4/go/guo/chitosan به عنوان كاتاليزور در اكسايش مشتقات فنولي
501
كاربرد نانو تكنولو‍ژي در استفاده هاي پزشكي
502
كاربرد نانو تكنولوژي در افزودني هاي روغن موتور و بررسي اثرات نانو مواد در بهبود روان كنندگي روغن موتور و مكانيسم عملكرد نانو مواد در روان كنندگي
503
كاربرد نانو تكنولوژي در الياف رنگرزي
504
كاربرد نانو تكنولوژي در بررسي رهايش دارو
505
كاربرد نانو تكنولوژي در بسته بندي مواد غذايي
506
كاربرد نانو تكنولوژي در بهينه سازي خواص مكانيكي و ديناميكي تراورس بتني
507
كاربرد نانو تكنولوژي در جداسازي گاز به روش غشايي
508
كاربرد نانو تكنولوژي در دارو سازي
509
كاربرد نانو تكنولوژي در دارورساني
510
كاربرد نانو تكنولوژي در صنايع غذايي
511
كاربرد نانو تكنولوژي در صنعت
512
كاربرد نانو تكنولوژي در مبدل هاي كاتاليستي خودروها در مقايسه با مبدل هاي مرسوم
513
كاربرد نانو تكنولوژي(گذشته،حال،آينده)
514
كاربرد نانو جاذب هاي اصلاح شده بر پايه بنتونيت جهت سولفور زدايي از سوخت هاي مايع
515
كاربرد نانو جاذب هاي مغناطيسي اصلاح شده با آپتامر و آلبومين انساني براي جذب و پيش تغليظ آفلاتوكسين M1 و فلزات سنگين
516
كاربرد نانو جاذبهاي ارزان قيمت بنتونيت و بنتونيت فرآوري شده براي جذب فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي و بهينه سازي شرايط جذب توسط طراحي فاكتوريال
517
كاربرد نانو حفره هاي سيكلود كسترين جهت افزايش نگهداري آب بر روي كالاي سلولزي طي عمليات تكميلي
518
كاربرد نانو حفره ي كربني OCMK - 3 به عنوان جاذب در پيش تغليظ مقادير كم يون روي از نمونه هاي آبي و اندازه گيري آن با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
519
كاربرد نانو حفره ي كربني OCMK-3 به عنوان جاذب در پيش تغليظ مقادير كم يون هاي مس و كادميوم از نمونه آب هاي طبيعي و اندازه گيري آن با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
520
كاربرد نانو خوشه هاي y-MnO2 براي پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير كم يون هاي فلزي سنگين نظير +‎ Cd2‎+‎ , pb2‎+‎ ,Ag‎در نمونه هاي آبي ‎
521
كاربرد نانو در(پزشكي،مهندسي،صنعت)
522
كاربرد نانو در﴿پزشكي،مهندسي،صنعت﴾
523
كاربرد نانو ذرات اكسيد روي به عنوان انتقال دهنده الكترون در ساختار سلول هاي خورشيدي پروسكايتي
524
كاربرد نانو ذرات ايتريم اكسيد دوپه شده با يوروپيم در سنجش فوليك اسيد ( ويتامين )B9 به روش طيف سنجي فلوئورساني .
525
كاربرد نانو ذرات حاصل از ريشه برخي گياهان براي حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي
526
كاربرد نانو ذرات خاك اره به عنوان يك جاذب جامد ارزان و غير سمي براي حذف فلزات سنگين از آبهاي آلوده
527
كاربرد نانو ذرات درمخازن كربناته
528
كاربرد نانو ذرات دو فلزي به عنوان حسگرهاي رنگ سنجي در جهت اندازه گيري برخي آلاينده هاي زيست محيطي
529
كاربرد نانو ذرات روتنيم اكسيد درسنجش همزمان الكتروشيميايي اوريك اسيد و بعضي از گونه هاي بيولوژيكي مهم
530
كاربرد نانو ذرات زئوليتي به عنوان نانوكاتاليست هاي هتروژن و قابل بازيافت براي سنتز كومارين ها
531
كاربرد نانو ذرات سوپر مغناطيسي اكسيد آهن (SPION) در دارورساني
532
كاربرد نانو ذرات طلا در تشخيص اسيد آمينه هاي تريپتوفان و آرژنين
533
كاربرد نانو ذرات فلزي در اندازه گيري برخي از تركيبات زيستي كليدي به روش اسپكتروفتومتري سينيتيكي ومشخصه يابي نانو ذرات دوفلزي نقره وطلا
534
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با آمونيوم پيروليدين دي تيو كاربامات به عنوان يك جاذب براي جداسازي و تغليظ مقادير كم يونهاي نيكل (2)، مس (2) و كبالت (2) قبل از اندازه گيري آنها به وسيله تكنيك طيف سنجي جذب اتمي
535
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده براي استخراج سرب از نمونه هاي محيطي ومحصولات آرايشي وبهداشتي
536
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن براي حذف رنگ با استفاده از طراحي آزمايش باكس – بنكن
537
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي،1،3-دي سولفونيك اسيدايميدازوليوم هيدروژن سولفات و پيرازينيوم دي (هيدروژن سولفات) به عنوان كاتاليزوردرسنتز4،/4-(آرپل متيلن)-بيس (3-متيل-1- فنيلپيرازول-5-اول)ها،5-اكسو-1،4،5،6،7،8-هگزاهيدروكينولين ها و 9-آريل-1،8-دي اكسواكتاهيدروزانتن ها
538
كاربرد نانو ذرات نقره در اندازه گيري اسپكترو فتئمتري برخي از داروها
539
كاربرد نانو ذرات نيكل اكسيد در حذف كاتيون هاي فلزات سنگين از آب هاي آلوده
540
كاربرد نانو ذرات و پليمر قالب مولكولي به عنوان اصلاحگر جهت ساخت حسگر الكتروشيميايي به منظور اندازه گيري مقادير كم مرفين
541
كاربرد نانو ساختار شبكه فلز آلي 1-HKUST در حذف رنگ هاي قرمز كنگو و سبز متيلن
542
كاربرد نانو ساختارها و اصلاح گرهاي مختلف در ساخت سنسورهاي الكتروشيميايي جهت انداز گيري داروها، آلكالوئيدها و گونه هاي زيست محيطي
543
كاربرد نانو ساختارهاي SBA-15 اصلاح شده با زيركونيوم براي حذف همزمان رنگ هاي سبز مالاشيت و آبي متيلن
544
كاربرد نانو ساختارهاي اكسيد روي در حفاظت آثار هنري كاغذي
545
كاربرد نانو سيال ها در مجموعه هاي انتقال حرارت
546
كاربرد نانو صفحات گرافن براي حذف برخي رنگهاي آلي از محلولهاي آبي
547
كاربرد نانو فناوري در بهبود عملكرد سلولهاي خورشيدي
548
كاربرد نانو فوتو كاتاليست ها در تجزيه و ازبين بردن تركيبات فرار سمي و آلوده كننده هوا
549
كاربرد نانو كاتاليزور گرافن اكسيد/آهن اكسيد،به عنوان كاتاليزور در اكسايش باير-ويليگر كتون ها
550
كاربرد نانو كاتاليزور, ترتيتل كلريد, تري اتيل آمين پيوند يافته با سولفونيك اسيد و پيرازينيوم دي(هيدروژن سولفات) براي ساخت:1گرباماتو آلكليل/آميدوآلكليل-2-نفتول ها,4,4-(آريل متيلن)- بيس(3-متيل-1-فنيل پيرازول-5-اول)ها, زانتن ها,a',a- بيس – (آريليدين) سيكلوآلكانون ها, N-سولفونيل ايمين ها, ايميدازول ها و6- آمينو-3-متيل-4-آريل-2, 4-دي هيدروپيرانو پيرازول-5-كربونيتريل ها
551
كاربرد نانو كامپوزيت TIO2 , SIO2 , FE3O4 , به عنوان كاتاليزور در واكنش سنتز مشتقات 1 و 8 دي هيدروزانتن ها
552
كاربرد نانو كامپوزيت به عنوان كاتاليزور در واكنش سنتز مشتقات2-امينو تيازول
553
كاربرد نانو كامپوزيت مغناطيسي پلي اتيلن / ماگيت جهت حذف سرب از محلولهاي ابي
554
كاربرد نانو كامپوزيت مغناطيسي گرافن براي پيش تغليظ واندازه گيري آلاينده هاي آلي بااستفاده از روش هاي طيف بيني در نمونه هاي آبي
555
كاربرد نانو كامپوزيت ها در مهندسي بافت
556
كاربرد نانو كامژوزيت گرافن اكسيد زيركونيم دربارگيري ورهايش كنترل
557
كاربرد نانو كاواك هاي بلور فوتونيك در ليزر
558
كاربرد نانو لوله هاي چند جداره كربني در ساخت الكترودهاي يون گزين خميري كربن بر پايه ليگاند 3 - N - بنزيل 1 - پارابروموبنزيل 3 - پروپانون -N استاميد براي تعيين عناصر واسطه در نمونه هاي حقيقي , Application of multi walled carbon nanotubes in construction of carbon paste ion selective electrode based on N-3-benzy 11-parabromo benzyl3propanon N-acetamid for determination of transistion metals in real sample
559
كاربرد نانو لوله هاي كربني چند جداره در استخراج و پيش تغليظ منگنز در نمونه هاي محيطي
560
كاربرد نانو مواد در رهايش كنترل شده داروي بيماري پاركينسون
561
كاربرد نانو ميله هاي طلا ( تهيه شده با استفاده از پايدار كننده ستيل تري متيل آمونيوم برمايد ctab ) در تشخيص نيترات و ساكارز
562
كاربرد نانوپوشش ها در بهبود عملكرد ناخن هاي شيررلودر معدن زغالسنگ طبس
563
كاربرد نانوتكنولوژي در توليد وتكميل كفپوش ها
564
كاربرد نانوتكنولوژي در درمان سرطان به روش گيراندازي نوترون بابور )BNCT( و نقش كد MCNP در آن
565
كاربرد نانوتكنولوژي در درمان سرطان به روش گيراندازي نوترون بابورو نقش كد ام سي ان پي در آن
566
كاربرد نانوحامل هاي ليپوزوم-كيتوسان در رهايش دارو به مغز از مسير بيني
567
كاربرد نانوحامل هاي ليپوزومي در درمان سرطان
568
كاربرد نانوذرات پالاديوم تثبيت شده بر سطح بستر نانولوله‌هاي‌كربني چندديواره عامل‌دار شده با DNA و بررسي عملكرد آن در واكنش‌هاي جفت شدن سوزوكي و سونوگاشيرا
569
كاربرد نانوذرات سيليكاي مزوپور مغناطيسي براي استخراج فاز جامد يارابن ها به عنوان آلاينده هاي زيست محيطي
570
كاربرد نانوذرات لومينسانس ايتريم اكسيد اصلاح شده با داروي گاپتوپريل جهت تعيين مقدار پيريدوكسين ﴾ويتامين ب 6 به روش طيف سنجي
571
كاربرد نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده با سلولز سوپرآبگريز به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد ويتامين هاي محلول در چربي
572
كاربرد نانوذرات نيكل اكسيد در حذف كاتيون هاي فلزات سنگين از آب هاي آلوده
573
كاربرد نانوذرات و پليمرهاي رسانا، در طراحي و ساخت حسگرهاي بر پايه ي DNA، آپتامرها، هورمون ها و سلول ها جهت تشخيص جهش هاي ژنتيكي، نشانگرهاي سرطاني و ديازينون
574
كاربرد نانوسيال در خنك كاري موتور
575
كاربرد نانوسيالات در افزايش سرعت حفاري و كاهش اتلاف انرژي
576
كاربرد نانوفيبرهاي الكترواسپين شده
577
كاربرد نانوكاتاليست پالاديوم تثبيت شده بر روي كيتوسان در واكنش هاي جفت شدن هك و سوزوكي، كربونيل دار كردن آريل هاليدها و تهيه بنزايميدازول ها
578
كاربرد نانوكامپوزيت MnO2/CeO2 /بنتونيت/ سلولوز بعنوان كاتاليزور در اكسايش انتخابي آمين ها
579
كاربرد نانوكامپوزيت اكسيد گرافن مغناطيسي عاملدار شده با دي اتيلن تري آمين پنتا استيك اسيد براي حذف يون هاي جيوه از محلولهاي آبي
580
كاربرد نانوكامپوزيت ها در صنايع
581
كاربرد نانولوله هاي چند لايه اصلاح شده بعنوان جاذب براي سرب و كادميم و اندازه گيري آنها به روش جذب اتمي
582
كاربرد نانولوله هاي كربن در فرايندهاي جداسازي
583
كاربرد نانولوله هاي كربني به عنوان قالب در ساخت نانوكاتاليست ساپو-34 با استفاده از روش تبديل ژل خشك
584
كاربرد نانولوله هاي كربني چند ديواره اصلاح شده با گلوتاريد - دي هيدرازيد به عنوان جاذب استخراج فاز جامد براي پيش تغليظ و اندازه گيري مس )II( ،آهن )III(، نيكل )II(و روي )II( به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله
585
كاربرد نانولوله هاي كربني چند ديواره درتهيه الكترودهاي اصلاح شده جهت اندازه گيري بوپرنورفين به روش هاي ولتامتري و پتانسيومتري
586
كاربرد نانومواد در ساخت آپتاحسگر حساس به ERBB2
587
كاربرد نانومواد در ساخت آپتاحسگر زيست ماركرهاي سرطاني
588
كاربرد نخ جت هوا در بافندگي حلقوي پودي
589
كاربرد نخ سايرو در بافندگي حلقوي پودي و مقايسه نخ و پارچه توليدي با محصولات مشابه در سيستم رينگ
590
كاربرد نخ سيستم ريسندگي اصطكاكي (2 OREF) در بافندگي حلقوي پودي
591
كاربرد نرم افراز SAS در تجزيه وتحليل داده هاي آماري
592
كاربرد نرم افزار ANSYS در استاتيك مقاومت وطراحي
593
كاربرد نرم افزار ANSYS در تولد ومرگ يك المان
594
كاربرد نرم افزار comf ar در تهيه گزارش توجيهي طرح ها
595
كاربرد نرم افزار MATERIAL STUDIO درپيش بيني پارامترحلاليت قند سوربيتول
596
كاربرد نرم افزار Matlab در مكانيك سيالات ﴿مدلسازي جريان سيال ايده آل﴾
597
كاربرد نرم افزار SAS در طرح تجزيه آزمايش ها و رگرسيون
598
كاربرد نرم افزار آماري SAS در رگرسيون چند گانه
599
كاربرد نرم افزار آماري sas در مبحث طرح و آزمايشهاي 1
600
كاربرد نرم افزار مطلب در معادلات ديفرانسيل
601
كاربرد نرم افزار مطلب و وب سايت در تحقيق در عمليات
602
كاربرد نرم افزار هاي R و SAS در مبحث داده هاي رسته اي مبتني بر كتاب مقدمه اي بر تحليل داده هاي رسته هاي تاليف آلن اكرستي
603
كاربرد نرم افزارهاي MINITASB و EXCEL در كنترل كيفيت آماري
604
كاربرد نرم افزارهاي آماري دركنترل كيفيت
605
كاربرد نرم‌افزار MS Office Picture Manager در فشردگي داده‌هاي طيفي دوبعدي
606
كاربرد نرمافزار مطلب درجبر1
607
كاربرد نساجي سنتي در وسايل چوبي اتاق خواب
608
كاربرد نساجي سنتي در وسايل چوبي اتاق خواب
609
كاربرد نشانگرهاي ريز ماهواره در شناسايي كلكسيون هاي پايه وآناليزهاي فضايي وغيرفضايي انار
610
كاربرد نشانگرهاي ريز ماهواره و SRAP در بررسي چند شكلي ژنتيكي درختان سيب محلي ايران
611
كاربرد نشانگرهاي ريزماهواره و برخي از صفات مورفولوژيك در شناسايي كلكسيون هاي پايه بادام Prunusdulcis Mill
612
كاربرد نشانه شناسي در تحليل آثار ارتباط تصويري
613
كاربرد نظرية قراردادها در تحليل بخش سوم اقتصاد
614
كاربرد نظريه k.pدر بررسي حالات الكترونيكي نانوساختارهاي
615
كاربرد نظريه اختلال درحل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
616
كاربرد نظريه ارزش فرين در بررسي رونق و ركود شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران
617
كاربرد نظريه اعداد در رمزنگاري پي درپي
618
كاربرد نظريه اندازه در مساله كنترل بهينه سيستم هاي تكه اي آفين
619
كاربرد نظريه بازي ها در كنترل ترافيك
620
كاربرد نظريه درونيابي ماتريسي در كنترل سيستم هاي چند متغيره
621
كاربرد نظريه زمان هارالد واينريش در بررسي زمان فعل فارسي : مطالعه موردي بوف كور و سووشون
622
كاربرد نظريه شبه پايداري در فيلتر شكاف دار وفقي
623
كاربرد نظريه كنترل در پيشگيري از بيماري عفوني سل , Application of control throry in preventing of infectious disease tuberculosis
624
كاربرد نظريه گراف در تحقيق در عمليات
625
كاربرد نظريه گراف در تحليل شبكه هاي پيچيده ي زيستي
626
كاربرد نظريه گراف در حفظ حريم خصوصي در شبكه هاي اجتماعي
627
كاربرد نظريه گراف در مسئله فازبندي چراغ هاي راهنمايي
628
كاربرد نظريه گراف و نظريه سيستمها در تقويت همبستگي گره هاي شهري: مطالعه موردي: محله فهادان-محدوده اطراف مسجد جامع يزد
629
كاربرد نظريه گروههاي لي درهندسه منيفلدهاي واكري
630
كاربرد نظريه نقطه ثابت در نظريه بازي و هم ارزي هاي آنها
631
كاربرد نظريه نقطه ثابت در نظريه بازي و هم ارزي هاي آنها
632
كاربرد نظريه هاي استراتژي در بررسي موانع كار آفريني جمعي كسي و كار نارنگي در سياهو
633
كاربرد نظريه هاي تئاتر پداگوژيك در طرح مسائل زيست محيطي براي تئاتر كودك و نوجوان
634
كاربرد نظريه ي فركتال براي تعيين زبري ناپيوستگي هاي توده سنگ هاي درزه دار ﴿مورد مطالعاتي : ديواره ي شمالي معدن چغارت﴾
635
كاربرد نظريه ي گروههاي لي در هندسه ي منيفلدهاي واكري
636
كاربرد نظريه يادگيري اجتماعي در پرورش فضايل اخلاقي
637
كاربرد نظريۀ آنومي نهادي در ايران با تأكيد بر جرائم خشن (مطالعة سطح كلان اجتماعي بر اساس داده‌هاي استانها)
638
كاربرد نظريۀ آنومي نهادي در ايران با تكيه بر جرائم خشونت‌آميز (مطالعة سطح كلان اجتماعي بر اساس داده‌هاي استانها)
639
كاربرد نقاط كوانتومي هسته/ پوسته با پوشش پليمرهاي قالب مولكولي اپي توپي براي تهيه حسگر نوري جهت شناسايي و اندازه گيري ماكرومولكول ها
640
كاربرد نقش برجسته سفالي در تزئينات معماري
641
كاربرد نقش برجسته سفالي در تزئينات معماري
642
كاربرد نقش برجسته سفالي در دكوراسيون داخلي
643
كاربرد نقش برجسته هاي سفالي در تزئينات معماري
644
كاربرد نقش برجسته هاي سفالي در تزئينات معماري
645
كاربرد نقش مايه هاي اساطيري در آگهي هاي تجاري چاپي
646
كاربرد نقش مايه هاي صنايع دستي در آثار گرافيكي
647
كاربرد نقش مايه هاي فرش هاي خشتي بختياري در ساخت پويانمايي
648
كاربرد نقشمايه هاي استان فارس در طراحي قالي اتاق كودك
649
كاربرد نقشمايه هاي بر گرفته از نگارگري ايراني در نقش برجسته هاي سفالين ديواري
650
كاربرد نقشمايه هاي فرش تركمن در طراحي پارچه
651
كاربرد نقشمايه هاي فرش جوشقان قالي و قابليت آن در تزئين پوشاك زنان
652
كاربرد نقوش ايراني در معماري داخلي
653
كاربرد نقوش بته جقه
654
كاربرد نقوش بته جقه
655
كاربرد نقوش حيواني ايران باستان در اجراي نقش برجسته
656
كاربرد نقوش حيواني در ساخت نقش برجسته هاي سفالي
657
كاربرد نقوش سنتي در صندل هاي چرم وچوب
658
كاربرد نقوش سنتي ديروز در پوستر هاي معاصر ايران
659
كاربرد نقوش سنتي ديروز در پوستر هاي معاصر ايران
660
كاربرد نقوش سنتي و تاريخي جهت اجراي منبت و معرق در تزئينات داخلي
661
كاربرد نقوش سنتي وتاريخي جهت اجراي منبت ومعرق درتزئينات داخلي
662
كاربرد نقوش فرش ايراني در باغ آرايي و طراحي فضاي سبز
663
كاربرد نقوش فرش در ارتباط تصويري قرن اخير
664
كاربرد نقوش فلزكاري ساساني در جواهرسازي معاصر
665
كاربرد نقوش كاشي در گرافيك امروز
666
كاربرد نقوش گرافيكي در بافته هاي بختياري
667
كاربرد نقوش گياهي پارچه هاي دوره صفويه به منظور طراحي در فرش
668
كاربرد نقوش هندسي و گره در ساخت لوازم مربوط به دكوراسيون داخلي چوبي
669
كاربرد نگارگري ايران (دوره تيموري) در آرايه هاي داخلي منازل (مطالعه موردي در طراحي كاغذ ديواري)
670
كاربرد نگارگري در نقاشي ديواري هتل عباسي
671
كاربرد نگاره‌هاي اطلاع‌رسان در آموزش زبان انگليسي به گروه سني 7 تا 18 سال
672
كاربرد نگهداري پيشگيرانه درفرايند درمان بناهاي تاريخي (نمونه مطالعاتي بناهاي تاريخي داويد، سوكياس (2و 1))
673
كاربرد نماد هاي گياهي در آرم هاي تصويري
674
كاربرد نمايش تنك در بهبود نويززدايي از تصاوير
675
كاربرد نمك هاي آمونيوم كلروكرومات و دي كرومات براي اكسايش الكل ها، تيول ها، سولفيدها و محافظت زدايي از تيواستال ها در شرايط محلول و در حالت جامد
676
كاربرد نمودار كنترل كيفي X و R در كنترل سلامت با تأكيد بر مشخصه عفونت در يكي از بيمارستان هاي تهران
677
كاربرد نمودارهاي چاه پيمايي براي برآورد پارامتري و تحليل هاي ژئومكانيكي سنگ مخزن
678
كاربرد نمودارهاي رگرسيوني دريافتن مدل خطي بهينه پارامتري
679
كاربرد نمودارهاي كنترل هندسيدر حوزه بهداشت و درمان
680
كاربرد نواربافي درطراحي بافت پارچه واستفاده آن درمعماري داخلي منازل
681
كاربرد نيروي ورقگيري متغير در ساخت پانل هاي بدنه خودرو
682
كاربرد نيكل و كبالت در صنعت و منابع نيكل و كبالت در ايران
683
كاربرد هاي اسپلاين
684
كاربرد هاي اوزن در تصفيه پساب هاي صنعتي
685
كاربرد هاي كامپيوتر در انيميشن
686
كاربرد هدايت الكتريكي و پردازش تصوير دربررسي خواص جداشدگي بتن خود تراكم
687
كاربرد هم بست آب-غذا-انرژي در محاسبه پايداري منابع به كمك سناريو نگاري و روش هاي تصميم گيري چندمعياره باتوجه به مفهوم آب مجازي؛ مطالعه موردي زيرحوضه لنجانات
688
كاربرد همزمان الياف و مواد افزودني به آسترهاي رسي جهت بهبود عملكرد آن
689
كاربرد همزمان تكنولوژي پينج و تحليل اگزرژي در بررسي شبكه مبدل هاي حرارتي
690
كاربرد هندسه جبري در مطالعه حركت روباتها
691
كاربرد هندسه فركتال در جداسازي آنوماليهاي ژئوشيميايي از زمينه مطالعه موردي در برگه هاي 100000/1 كهنوج و قلعه منوجان
692
كاربرد هندسه هيدروليكي در تعيين مقاطع پايدار و ناپايدار در رودخانه ها
693
كاربرد هنر عمومي(آب،نور وصوت) در فضاي شهري با تاكيد بر غناي حسي (نمونه موردي خيابان درختي تهران)
694
كاربرد هنر گرافيك در انتشارات
695
كاربرد هنر گرافيك در تابلو
696
كاربرد هنر نقاشي در ترمينال ها مكانهاي عمومي
697
كاربرد هنر نقاشي در ترمينالها و مكانهاي عمومي
698
كاربرد هنرهاي تجسمي در نمايش چهره پردازي و صورتك در ژاپن
699
كاربرد هنرهاي تجسمي در نمايش چهره پردازي و صورتك در ژاپن
700
كاربرد هنري فلز، سنگ و چوب در ساخت قاب
701
كاربرد هنري ودستوري جمله در غزليات وحشي بافقي
702
كاربرد هوش مصنوعي در بانكداري
703
كاربرد هوش مصنوعي در تشخيص بيماري فشار خون ريوي بالا
704
كاربرد هوش مصنوعي در تشخيص بيماريها
705
كاربرد هوش مصنوعي در تنظيم كنترل كننده ها
706
كاربرد هوش مصنوعي در طراحي قالب برش كامپيوتر
707
كاربرد هوش مصنوعي و شبكه عصبي مصنوعي در مهندسي شيمي
708
كاربرد هيدروژل سوپر جاذب و ميكرو كپسول كندرهش بر بهبود كارايي مصرف آب و كود
709
كاربرد هيدروژل ها در كشاورزي
710
كاربرد هيدروژن به عنوان سوخت برتر و كاربرد آن در نيروگاهها
711
كاربرد هيدروكسيدهاي لايه اي دوگانه جهت حذف آهن (II) و منگنز (II) از منابع آبي
712
كاربرد و احياي نقوش سفالهاي پيش از تاريخ ايران در طراحي و ساخت زيور آلات
713
كاربرد و تاثير سه جلبك موجود در آبهاي اصفهان بر روي BOD 5 و COD فاضلاب
714
كاربرد و تاثير فناوري هاي جديد درآموزش زبان فارسي
715
كاربرد و تاثير فناوريهاي جديد در آموزش زبان فارسي در مقطع راهنمايي شهرستان بوكان
716
كاربرد و تعيين خواص فيزيكي رزين اوره فرم آلديئد در پارچه مخلوط (پنبه + پلي استر)
717
كاربرد و تعيين خواص فيزيكي رزين هاي ضد چروك
718
كاربرد و تعيين فعاليت نانوذرات كبالت سنتز شده بر پايه زئوليت ZSM-5 به عنوان كاتاليست فيشر- تروپش
719
كاربرد و تفسير تمثيل در «خسرو وشيرين» و «هفت پيكر» نظامي
720
كاربرد و توسعه مدلLIMP براي برنامه ريزي آبياري فضاي سبز شهري(مطالعه موردي: شهرستان اصفهان)
721
كاربرد و ساخت بيوچيپ ها به عنوان زيست حسگرها
722
كاربرد و عملكر نقاشي در بيماران رواني (بيماران اسكيزوفرن )
723
كاربرد و عملكرد سيستم هاي هيدروليك در بخش انتقال توان ماشين هاي سنگين
724
كاربرد و مدلسازي راكتورهاي با جريان برخوردكننده در واكنشهاي آنزيمي
725
كاربرد و مدلسازي راكتورهاي با جريان برخوردي در اجراي واكنش هاي سه فازي
726
كاربرد و مزاياي منابع توليد پراكنده و جايابي منابع توليد پراكنده
727
كاربرد و مصارف صنعتي تالك
728
كاربرد و مقايسه تكنيك هاي سنجش توسعه منطقه اي در تحليل وضعيت توسعه يافتگي شهرستان هاي استان اردبيل
729
كاربرد و مقايسه تكنيك‌هاي سنجش توسعه منطقه‌اي در تحليل وضعيت توسعه‌يافتگي شهرستان‌هاي استان اردبيل
730
كاربرد و مقايسه مدل سري زماني تجمعي و مدل شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني تغييرات سطح آب زيرزميني ﴿مطالعه موردي : دشت مروست﴾
731
كاربرد و نقش يون هاي راديواكتيو در اندازه گيري جرم نوترينوها
732
كاربرد واتر شيد و الگوريتم آن و پردازش و قطعه بندي تصوير با استفاده از معادلات با مشتقات جزيي
733
كاربرد واحدهاي ذخيره‌ساز انرژي الكتريكي ابررسانايي در بهبود عملكرد ديناميكي ژنراتورهاي القايي تغذيه دوگانه در زمان تغييرات ولتاژ
734
كاربرد واژه در تصوير مفهومي ﴿و مروري بر عكس هاي لورنا سيمپسون﴾
735
كاربرد وتجزيه تحليل شاخص هاي توليد سبز در صنعت نساجي (مطالعه موردي:توليد منسوجات پنبه/پلي استر)
736
كاربرد وسازگاري رشد درونزا در اقتصاد ايران مدل (كينگ ، ريبلو)
737
كاربرد وسايل نوين كنترل ترافيك در بهره برداري بهتر از سيستم بزرگراههاي شهري
738
كاربرد وسيع دولوميت به عنوان سنگ نسوز و منابع كانسارهاي دولوميت ايران
739
كاربرد ويتامين B1 (تيامين) جهت اصلاح سطح نانوذرات سيليكا؛ سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي پلي(وينيل‌كلريد)/سيليكا و پلي(وينيل‌الكل)/سيليكا
740
كاربرد ويولت در حل مسائل نفوذ
741
كاربرد يادگيري تقويتي در گونه بندي سنگ و پيشبيني تراوايي
742
كاربرد يادگيري ماشين در شبكه عصبي
743
كاربرد يادگيري ماشين در مدل‌سازي و جداسازي سري‌هاي زماني
744
كاربرد يك الكترود خمير كربن اصلاح شده با اصلاحگر و نانو ذرات مغناطيسي هسته - پوسته براي تعيين نوراپي نفرين . استامينوفن و تريپتوفان
745
كاربرد يك الگوريتم فراكاوشي جديد گسترش يافته در دانشگاه علم و صنعت ايران براي طراحي بهينه شبكه هاي يك لايه
746
كاربرد يك الگوريتم فراكاوشي جديد گسترش يافته در دانشگاه علم و صنعت براي طراحي بهينه ي ديوار حائل بتن مسلح
747
كاربرد يك الگوريتم فراكاوشي جديد گسترش يافته دردانشگاه علم و صنعت ايران براي طراحي بهينه دال هاي بتني د ندانه دار
748
كاربرد يك بيوراكتور هيبريدي در زيست سالم سازي آب هاي آلوده
749
كاربرد يك روش بهينه سازي همگاني براي بازسازي توزيع ضريب گذردهي مختلط در تصويربرداري ماكروويو
750
كاربرد يك مجاور كننده جريان هاي برخوردي در حذف آلاينده هاي آلي از نوع نيتروفنل به كمك كربن فعال
751
كاربرد يك مدل حالت بحراني براي بررسي روانگرايي ماسه هاي اشباع تحت بارگذاري تناوبي
752
كاربرد يك مدل حالت بحراني ماسه ها براي آناليز گسترش جانبي در اثر زلزله
753
كاربرد يك معادله حالت درجه سوم جديد در بررسي تعادلات فازي
754
كاربرد‌‌‌‌‌هاي روش كمترين مربعات كامل وزن‌دار در تحليل خطاي برازش توابع گويا در تصاوير قدرت تفكيك بالا
755
كاربرد, N,N- دي اتيل- N-سولفواتان آمينيوم هيدروزن سولفات, فتاليميد,-N-سولفونيك اسيد و سزيم كربنات به عنوان كاتاليزورهاي جديد براي سنتز مشتقات كرومن در شرايط گرمايي, ريزموج و فراصوت
756
كاربرد+ NO به عنوان يون واكنشگر در دستگاه طيف سنج تحرك يوني
757
كاربردANN﴿شبكه هاي عصبي مصنوعي﴾ در بهينه سازي شبكه هاي آب
758
كاربردANNشبكه هاي عصبي مصنوعي) در بهينه سازي شبكه هاي آب
759
كاربردGIS در ارزيابي ژئوتكنيكي ساختگاه سدهاي زيرزميني و مكانيابي﴿مطالعه موردي منطقه ي ماست بندي واقع در شمال شرق اصفهان﴾
760
كاربردMgBr وMgBr2.6H2O به عنوان كاتاليزور در سنتز B - استاميد و كتون ها
761
كاربـردآمـوزش محيـط زيســت در اســــتفاده ازفناوري نانو و دستيابي به توسعه پايدار از ديـدگاه مـديران صنعت خــودرو
762
كاربردآنزيم اكتينيدين ميوه ي كيوي در جداسازي درم ازاپيدرم وجداسازي سلولهاي اپيدرمي بويژه ملانوسيت هاوكشت اوليه ي آنها
763
كاربردار گونومي در طراحي بهينه ايستگاه توليد پوشاك سبك و سنگين
764
كاربردالگوريتم ژنتيك درتركيب پيش بيني هاي نرخ ارز
765
كاربردالمان محدوددرتحليل لرزه اي اندركش آب - سد
766
كاربردپذيري كارت هاي گرافيكي در سيستم هاي تشخيص نفوذ پرسرعت
767
كاربردپلي﴿N,N-دي برمو -N-اتيل-نفتالن -2و7-دي سولفو ناميد)به عنوان يك كاتاليست N-برموجديددر فرميله كردن تركيبات هيدروكسي دار تحت شرايط ملايم و.........
768
كاربردپليمرهاي حكاكي شده مولكولي﴿MIP﴾وپيوندزدن آن ها برروي نانوموادجهت ساخت حسگرهادراندازه گيري برخي تركيبات دارويي
769
كاربردتحقيق براي بازسازي واقعيت در فيلم
770
كاربردتحقيق براي بازسازي واقعيت در فيلم
771
كاربردتصاوير شاعرانه درشعر داراب افسربختياري معنا ومضمون چندغزل به گويش بختياري
772
كاربردتكنولوژي PINCH جهت بهره وري انرژي درصنايع آب
773
كاربردچارت هاي كنترلي دركنترل كيفيت و مثالهايي ازآن
774
كاربردروش درونيابي مشتق تعميم يافته )GDQ(براي تحليل ورق هاي كامپوزيت با شرايط مرزي مختلط و چندناحيه
775
كاربردسري هاي زماني در تجزيه و تحليل داده هاي بارندگي شهرستان گرگان
776
كاربردسيستم هاي هوشمند
777
كاربردشبكه هاي عصبي درپيش بيني پارامترهاي نويزترانزيستورفركانس بالا HBT (SiGe) مدل (NESg2O3OMO4)
778
كاربردفناوري تجارت الكترونيك درشركت بورس اوراق بهادارتهران
779
كاربردقاب هادر محاسبات سازگار
780
كاربردقاب هاي زيرفضايي در روش هاي چبيشف وگراديان مزدوج براي حل معادلات عملگري
781
كاربردقاعده لاضرردرتعليم وتربيت
782
كاربردكنترل فرآيندآماري درتوليدات كوتاه مدت (توليدمحصولات پيچيده )
783
كاربردگروه هاي متناهي درشمارش
784
كاربردمختصات وابسته به ناظردركيهان شناسي
785
كاربردمديريت دانش درتوسعه خدمات مربوط به سازماندهي منابع چاپي والكترونيك ي كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي ايران درسال 1390 , the function of knowledge management in improving print and electronic resources organizatoin based on chief librarians views of central libraries of governmental universities in 1102
786
كاربردمكمل هاي غذايي ايمني زا(پروبيوتيك ها وپري بيوتيك ها)در ابزي پروري
787
كاربردموجك ها دراپتيك كوانتومي
788
كاربردنرم افزارSAS درمباحث روش هاي متغيرپيوسته
789
كاربردنقاشي بجاي دكور در سينما و تلويزيون
790
كاربردها آناليتيكي داروي پيروكسيكام
791
كاربردها و كاركردهاي دف در خانقاه هاي كردستان و موكريان
792
كاربردها و موارد استعمال سلستين و تركيبات استرانسيوم در صنعت
793
كاربردها و ويژگي هايي از دترمينان هاي هنكل
794
كاربردها و ويژگي هايي از دترمينان هاي هنكل
795
كاربردهاي آماري ماتريس هاي تصادفي
796
كاربردهاي آناليتيكي داروي مفناميك اسيد
797
كاربردهاي ادبي اصطلاحات نجومي در ديوان صباحي بيدگلي
798
كاربردهاي از مكانيك آماري در تحليل برخي سيستمهاي پيچيده
799
كاربردهاي اسپلاين
800
كاربردهاي استعاري بدن واژه ها در زبان انگليسي
801
كاربردهاي اسيد هيالرونيك در حوزه هاي مختلف بيومتريال و خلاصه اي از مدل سازي آن
802
كاربردهاي الگوهاي پيش بيني ورشكستگي اسپرينگات و زميجوسكي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
803
كاربردهاي بالقوه مدلسازي اطلاعات ساختمان در مديريت بحران و پدافند غيرعامل در ساختمان‌هاي دولتي
804
كاربردهاي بالقوه مدلسازي اطلاعات ساختمان در مديريت بحران و پدافند غيرعامل در ساختمان‌هاي دولتي
805
كاربردهاي بستر سيال در صنايع غذايي
806
كاربردهاي بهينه سازي در صنايع معدني و كانه آرائي
807
كاربردهاي پلاستيك در صنعت خودرو تحليل و بررسي توليد مخزن سوخت پلاستيكي
808
كاربردهاي پلي يورتان در پزشكي
809
كاربردهاي تجزيه گراف كامل يال - رنگ آميزي شده
810
كاربردهاي تعميم هاي توابع غير هموار محدب پايا در بهينه سازي برداري
811
كاربردهاي تمام نگاري در پزشكي
812
كاربردهاي جاذب هاي زئوليتي در صنعت
813
كاربردهاي جديد آريلوكسي تترازول ها و مطالعات طيف سنجي و ساختار X-rayآنها و سنتز، مطالعات P-NMR، H-NMR، X-rayآلكيل 2-(2- هيدروكسي بي نفتيل ) هيدروژن فسفونات و واكنش هاي آلكيل -(2،,2- بي نفتلين ) فسفيت ها
814
كاربردهاي جديد بيسموت تري كلريد در واكنشهاي آلي و روشهاي جديد براي محافظت زدايي 1 ، 1 - دي استاتها
815
كاربردهاي جديد تترازولها در سنتز نا متقارن، مطالعات NMR پويا و مكانيك كوانتومي آنها
816
كاربردهاي جديدي از توابع متعامد در مسائل رياضي -فيزيك
817
كاربردهاي خط شكافي در سيستم هاي انتقال
818
كاربردهاي خم هاي بيضوي در رمزنگاري كليد عمومي
819
كاربردهاي داده كاوي در صنعت آب و برق
820
كاربردهاي ديوارنگاري در محيط‌هاي تجاري (مورد پژوهش مجتمع تجاري سيتي سنتر اصفهان)
821
كاربردهاي رنگآميزي گراف در حل مسئله ي زمانبندي
822
كاربردهاي روش آناليز هموتوپي در بدست آوردن سري جواب هاي معادلات تابعي غير خطي
823
كاربردهاي رياضي در زندگي
824
كاربردهاي شبكه تعيين موقعيت كينماتيك آني براي ايجاد سامانه تعيين موقعيت مطلق دقيق آني
825
كاربردهاي شبكه هاي عصبي بازگشتي در يافتن مسيرهاي بهينه براي حركت روباتها با حضور موانع
826
كاربردهاي شبكه هاي ماهواره هاي LEO
827
كاربردهاي صنعتي آنزيم ليپاز
828
كاربردهاي ضرب‌ گراف‌ها و ابرگراف‌ها در مكانيك سازه‌ها
829
كاربردهاي عكاسي در صنعت
830
كاربردهاي عكاسي در صنعت
831
كاربردهاي عكاسي واقعيت مجازي در آموزش هنر
832
كاربردهاي غير مخابراتي تارهاي نوري
833
كاربردهاي غير مخابراتي تارهاي نوري
834
كاربردهاي فافيان در نظريه سوليتون
835
كاربردهاي فرم هاي ديفرانسيلي در مكانيك كلاسيك
836
كاربردهاي فرم هاي ديفرانسيلي در مكانيك كلاسيك
837
كاربردهاي فضاهاي عملگري در آناليزها رمونيك مجرد
838
كاربردهاي فضاي مجازي
839
كاربردهاي فناوري نانو در صنعت دريايي
840
كاربردهاي فناوري نانوفيلتراسيون در تصفيه پساب هاي صنعتي
841
كاربردهاي فيزيك در پزشكي (تصويربرداري با استفاده از اشعه X )
842
كاربردهاي فيلم خطي
843
كاربردهاي فيلم خطي
844
كاربردهاي قاب و قاب هاي زيرفضايي در روش هاي تكراري براي حل معادلات عملگري
845
كاربردهاي قضاياي نقطه ثابت در نظريه زير فضاهاي پايا
846
كاربردهاي قضيه نقطه ثابت تناوبي در معادلات تابعي , Applications of the alternative fixed point theorem in functinal equatiions
847
كاربردهاي كامپيوتر در انيميشن (مجموعه فيلم انيميشن كامپيوتري)
848
كاربردهاي كامپيوتر در تحقيقات اجتماعي
849
كاربردهاي كلان داده‌ها در تحقيق درعمليات و علوم مديريت
850
كاربردهاي ليزر در برخي اندازه گيري ها
851
كاربردهاي ليزر در صنعت
852
كاربردهاي مثال نقض در فهم مسايل آماري
853
كاربردهاي مختلف رشته مهندسي مكانيك در صنعت حفاري
854
كاربردهاي مهندسي شبيه سازي در طراحي مكانيزمها و سينماتيك رباتها
855
كاربردهاي موجك در برآورد و داده كاوي
856
كاربردهاي نانو تكنولوژي
857
كاربردهاي نانو تكنولوژي براي جلوگيري از خوردگي فلزات
858
كاربردهاي نانو تكنولوژي براي جلوگيري از خوردگي فلزات
859
كاربردهاي نانو تكنولوژي در تشخيص ودرمان بيماريها
860
كاربردهاي نانو درمهندسي شيمي
861
كاربردهاي نانولوله هاي كربني در مهندسي پزشكي
862
كاربردهاي نظريه مجموعه هاي ناهموار در سيستم هاي اطلاعاتي
863
كاربردهاي هندسه فركتاني در آشكار سازي رادار
864
كاربردهاي هوش مصنوعي
865
كاربردهاي ويسكوزيته و بررسي خواص ترموديناميكي مخلوط
866
كاربردهايي از ابر گروه هاي تبديلات
867
كاربردهايي از پيوستگي در فضاهاي توپولوژيكي ديجيتال دو بعدي
868
كاربردهايي از ترتيب هاي تصادفي و وابستگي در بيمه
869
كاربردهايي از روش هموتوپي در تئوري نقطه ثابت
870
كاربردهايي از رويكرد نيم پارامتري فرآيند ديريكله در خوشه بندي واحدهاي آزمايشي با مشاهدات طولي
871
كاربردهايي از مدل آميخته نرمال
872
كاربردهايي از نظريه طيفي
873
كاربردهايي از هندسه ريماني در رابط مغز و رايانه
874
كاربردهايي جديد از طرح هاي كدگذاري مدرج
875
كاربردي از تبديل موجك هاربراي حل معادلات ديفرانسيل و انتگرالي
876
كاربردي از درونياب بيركوف براي حل مسائل مقدار مرزي
877
كاربردي از دنباله هاي فوق آشوب اصلاح ده در رمزنگاري تصوير
878
كاربردي از رمزنگاري خمهاي بيضوي در يك شهر هوشمند
879
كاربردي از روش‌هاي بوت‌استرپ در مدل‌هايGARCH
880
كاربردي از فراگيري منيفلدي براي ثبت تصاوير پزشكي
881
كاربردي از قضيه نقطه ثابت مشترك براي بهترين تقريب در فضاي موضعا محدب هاسدروف
882
كاربردي از معادله انتگرال بدوضع در ارتباط بابازسازي تصاوير از پرتونگاري
883
كاربردي از نظريه كنلي در مساله انفجار
884
كاربردي بستر روان در قالبگيري با ماسه هاي بدون چسب
885
كاربردي كردن سوزن دوزي تركمن روي البسه روز
886
كاربردي كردن سوزن دوزي تركمن روي البسه روز
887
كاربردي كردن گليم گبه
888
كاربردي كردن معرق چوب در ساخت زيور آلات﴿امكان سنجي استفاده از معرق چوب در ساخت زيور آلات﴾
889
كاربردي كردن نقوش ارسي در جواهر سازي معاصر
890
كاربردي كردن نقوش باستاني ﴿ سيلك ﴾
891
كاربري اب در نواحي نيمه خشك : مطالعه موردي شهرستان هاي تربت جام و فريمان
892
كاربري اليژيستهاي نفيس آباد يزد و پرعيارسازي آن
893
كاربرى شبكه اينترنت در بازار الكترونيك
894
كاربري طراحي پارچه در دكواراسيون داخلي
895
كاربست ابعاد كالبدي رويكرد نوشهرگرايي در تدوين برنامه راهبردي محله نمونه موردي: محله سنگلج واقع در منطقه 12 شهرداري تهران
896
كاربست اصول طراحي اقليمي در فضاي همگاني شهرها با تاكيد بر آسايش حرارتي به منظور طراحي يك واحد همسايگي در شهرك امام خميني لار
897
كاربست الگوريتم در خت تصميم در طبقه بندي خطا در خطوط انتقال دو مداره
898
كاربست ايده دهكده شهري به منظور توسعه پايدار سكونتگاههاي روستايي حومه شهرها با تاكيد بر استفاده توان هاي گردشگري
899
كاربست برنامه‌ريزي تعاملي در ارتقا كاركرد فضاهاي شهري مورد كاوي: محدوده پياده راه 17 شهريور تهران
900
كاربست بيناب نمايي فروشكست القاي ليزري و رامان در مايعات
901
كاربست پتينه شيميايي در دست سازه هاي فلزي با تزيينات خوشنويسي
902
كاربست چالش هاي فن آوري اطلاعات وارتباطات در فرآيند ياد دهي ويادگيري در ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد دولت آباد
903
كاربست رهيافت CPTEd در برنامه ريزي شهري؛ مطالعه موردي محدوده مركزي شهر كرمانشاه
904
كاربست رهيافتهاي گوناگون در تدوين يك نظرية فلسفي (مطالعه موردي: نظرية حركت جوهري)
905
كاربست روش تفسيري ملاصدرا در مسئله معاد
906
كاربست رويكرد "انعطاف‌پذيري" در طراحي پوسته‌هاي ساختماني نمونه موردي طراحي مركز همايش‌هاي دانشگاه علم وصنعت ايران، تهران، ايران
907
كاربست رويكرد «انعطاف‌پذيري» و «گسترش‌پذيري» در طراحي معمارانۀ كالبد مناسب با عملكرد فضاي آموزشي ايراني اسلامي
908
كاربست رويكرد بازآفريني شهري درمحلات تاريخي با هدف افزايش تعاملات اجتماعي، موردپژوهي محله ي سرچشمه گرگان
909
كاربست رويكرد شهر خلاق در تدوين راهنماي منظر عيني؛ موردپژوهي محور شمالي_جنوبي شهر شيراز
910
كاربست رويكرد شهر خلاق در تدوين راهنماي منظر عيني؛ موردپژوهي محور شمالي_جنوبي شهر شيراز
911
كاربست رويكرد مرمت سبكي- تاريخي در احياي فضاي ميدان مجموعه تاريخي فرح آباد ساري
912
كاربست شگردهاي فازهندسي در اثر كوانتمي كسري هال
913
كاربست كدهاي فرم مبنا در طرح هاي آماده سازي زمين
914
كاربست كيفيت طراحي شهري در تهيه نرم افزار املاك و مستغلات
915
كاربست مطالعات رفتار-محيط در طراحي محيط هاي مسكوني نمونه موري: تهران، محله اوين
916
كاربست مفهوم و تبيين شاخصهاي رويكرد منطقه هوشمند و نقش آن در توسعه منطقه‌اي استان تهران و البرز
917
كاربست نتايج تحقيقات در آموزش و پرورش
918
كاربست نظريه نقش¬گراي هليدي و متيسن(2014) مطالعه موردي سوره مزّمّل
919
كاربست نقش و رنگ مبتني بر جغرافياي فرهنگي در گليم بافي شهرستان قاينات
920
كاربست نقوش دوره ساساني در طراحي و ساخت زيورآلات
921
كاربست نقوش فرش فارس در ساخت گردن آويز
922
كاربست هنر در خلق فضاهاي آموزش دهنده ، نمونه موردي : محدوده تئاتر شهر تهران
923
كاربست يك الگوريتم پيونددهي موجوديت‌ براي مسئله‌ي ابهام‌زدايي معني واژگان در زبان فارسي
924
كاربن ها
925
كارت آزمايشگاهي مدارهاي واسط
926
كارت اعتباري تلفن مدارات اضافي
927
كارت امتيازي متوازن
928
كارت بليط ﴿بررسي تكنولوژي جاوا كارت﴾
929
كارت خوان كارت RFID هوشمند
930
كارت سيگنال در شبكه ديجيتال
931
كارت شناسايي الكترونيكي
932
كارت صوتي با قابليت اتصال به پورت موازي
933
كارت گرافيك
934
كارت گرافيك رنگي با درجه تفكيك 1024 در 512
935
كارت گرافيكي درايو سيگنالهاي VGA به كمك FPGA
936
كارت هاي هوشمند
937
كارت هاي هوشمند
938
كارت هوشمند
939
كارتهاي اعتباري
940
كارتهاي هوشمند...
941
كارخانجات ذوب آهن
942
كارخانه آلومينا جاجرم
943
كارخانه بافندگي ماهباف
944
كارخانه توليدي دارو
945
كارخانه توليدي داروهاي دامي (گزارش )
946
كارخانه سيمان
947
كارخانه سيمان
948
كارخانه سيمان بجنورد
949
كارخانه سيمان بجنورد
950
كارخانه سيمان سفيد نيريز
951
كارخانه شير نوش استهبان
952
كارخانه كاشي
953
كارخانه كك سازي ذوب آهن اصفهان
954
كارخانه كود آلي (كمپوست ) يزد- ارزيابي اقتصادي روشهاي توليد ماشين آلات
955
كارخانه لوله گستر اسفراين
956
كارخانه ماكاراني اوريناك
957
كارخانه نرم افزار برنامه وب الگوها و روش هاي آزمون شده
958
كارخانه هاي قند ايران و ارزش اقتصادي آنها
959
كاردينگ
960
كارسنجي و زمان سنجي
961
كارسنجي و زمان سنجي در صنعت
962
كارسنجي وزمان سنجي
963
كارسينوم سلولهاي بازال و پراكندگي ضايعه
964
كارعملي در آموزشگاه
965
كارعملي در اموزشگاهها
966
كارعملي درآموزشگاه
967
كارعملي درآموزشگاه
968
كاركرد اجتماعي - فرهنگي و مذهبي وقف در كاشان دوره قاجار
969
كاركرد اجتماعي هنر در دوره غارنشيني
970
كاركرد اجتماعي و فرهنگي نهاد وقف در شهر بوشهر در دوره قاجار
971
كاركرد اصل احتياط در حقوق موضوعه ايران
972
كاركرد اطلاعات حسابداري در قيمن گذاري عرضه اوليه سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
973
كاركرد الگوريتم M5 در پيش بيني عمق آبشستگي در پايين دست سر ريز ها
974
كاركرد بلاغي اسلوب حال در قرآن كريم و بررسي آن در سه ترجمه ادبي (فولادوند، خرمشاهي، حداد عادل)
975
كاركرد بينامتنيت در انيميشن براساس نظريه ژرار ژنت با مطالعه موردي بر انيميشن سريالي ريك و مورتي
976
كاركرد تصاوير حيوانات در مثنوي مولانا
977
كاركرد تصويري و معنايي عناصر طبيعت در شخصيّت سازي پايداري بر اساس اشعار سپيده كاشاني، نصرا… مرداني و قيصر امين پور
978
كاركرد تنبيه و تشويق در متون عرفاني
979
كاركرد توجه در فرضيه خروجي سازي زباني در دو محيط مو و ايميل ميان زبان آموزان مقطع متوسطه ايراني
980
كاركرد دروس علوم اجتماعي دوره آموزش متوسطه در بهنجار كردن كنش اجتماعي
981
كاركرد رنگ در كمانچه نوازي باقرخان رامشگر
982
كاركرد روابط عاطفي در سينماي داستاني واقع گرا ايران 72 - 1362
983
كاركرد روانشناسي خاطره در روايت فيلم
984
كاركرد رويكرد ساختن‌گرايي در ارتقاء فرايند فراگيري بازديدكنندگان موزه‌ باغ گياه‌شناسي ملي ايران
985
كاركرد سياسي اجتماعي دولت اميني و آثار آن بر اصلاحات ارضي (1341 - 1340)
986
كاركرد سياسي اجتماعي مساجد از آغاز عصر ايلخانان تا ظهور تيمور لنگ (651-771 ه. ق)
987
كاركرد سياسي حج در دوره ي عباسيان از ابتدا تا سال 260 هجري
988
كاركرد سياسي، اجتماعي اقتصادي كمپاني هاي اروپايي بوشهر عصر قاجار
989
كاركرد سياسي، اجتماعي و اقتصادي هنرهاي نوين (عكاسي و سينما) در عصر مشروطه (1285تا 1305 ش)
990
كاركرد سياسي، اجتماعي و فرهنگي عزاداري در دوره ي پهلوي اول
991
كاركرد شخصيّت هاي اسطوره اي در شعر مشروطه و شعر دفاع مقدّس (با تكيه بر شاعران برجسته)
992
كاركرد طنز در آثار زنان فيلمساز انيميشن بعنوان ابزاري براي انتقال مفاهيم و مسائل زنانه با تاكيد بر آثار ميخائلا پاولاتوا
993
كاركرد عناصر جهان متن در داستان "شازده احتجاب " اثر هوشنگ گلشيريÝ براساس رويكرد شعرشناسي شناختي
994
كاركرد فتومونتاژ در جلوه هاي بصري هنرهاي مستظرفه در جهت دستيابي به معنا
995
كاركرد فرهنگي تلميح در اشعار اخوان و نيما
996
كاركرد فلاش بك در سينماي پست كلاسيك﴿ از 1960 تا به امروز ﴾
997
كاركرد فلاش بك در سينماي پست كلاسيك﴿ از 1960 تا به امروز ﴾
998
كاركرد متقابل شبكه ISDN با شبكه تلفني موجود PSTN( ، شبكه PSPDN و شبكه )CSPDN
999
كاركرد معنايي و تصويري اَعلام در غزليات سنايي، عطّار و مولوي
1000
كاركرد معنايي و زيباشناختي تكرار درغزل حافظ وهوشنگ ابتهاج
بازگشت