<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
كاربرد شبكه هاي عصبي براي پيش بيني رفتار اتصالات با گيردارهاي نسبي براي قابهاي مستوي
2
كاربرد شبكه هاي عصبي براي حل مسائل بهينه سازي مقيد
3
كاربرد شبكه هاي عصبي براي شناسايي مشتريان راضي خدمات بانكداري الكترونيك مطالعه موردي بانك ملت
4
كاربرد شبكه هاي عصبي در ارزيابي انواع اتصال كوتاه در شبكه هاي قدرت
5
كاربرد شبكه هاي عصبي در ارزيابي درجه امنيت ولتاژ سيستم هاي قدرت
6
كاربرد شبكه هاي عصبي در امور اقتصادي
7
كاربرد شبكه هاي عصبي در برنامه ريزي استراتژيك
8
كاربرد شبكه هاي عصبي در پيش بيني پارامترهاي نويز ترانزيستور فركانس بالا HEMT ترانزيستور با تحرك الكترون بالا
9
كاربرد شبكه هاي عصبي در پيش بيني وضع هوا
10
كاربرد شبكه هاي عصبي در تحليل انتقال حرارت
11
كاربرد شبكه هاي عصبي در تخمين داده هاي پروازي
12
كاربرد شبكه هاي عصبي در رونديابي هيدروليكي و هيدرولوژيكي
13
كاربرد شبكه هاي عصبي در سوئيچينگ
14
كاربرد شبكه هاي عصبي در شناسائي سيستمهاي غيرخطي
15
كاربرد شبكه هاي عصبي در طرح اختلالات بتن غلتكي ﴿RCC﴾
16
كاربرد شبكه هاي عصبي در كاهش مصرف انرزي شبكه هاي حسگر بيسيم
17
كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل سرعت و وضعيت موتور DC
18
كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل سرعت و وضعيت يك موتور ac
19
كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل كيفيت يك متغيره
20
كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل موتور DC [دي. سي.]
21
كاربرد شبكه هاي عصبي در محاسبه خطاهاي قطب نماي ژيروسكوپي
22
كاربرد شبكه هاي عصبي درپيش بيني سري زماني
23
كاربرد شبكه هاي عصبي درمدلسازي فيلترمايكرواستريپ پايين گذر
24
كاربرد شبكه هاي عصبي فازي در رتبه بندي شركت هاي گروه محصولات شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
25
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي بازگشتي در پردازش زبان طبيعي
26
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي براي ارزيابي مقاومت نهايي شاه تيرهاي فولادي در معرض كمانش پيچشي اعوجابي و خوردگي
27
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در برآورد ذرات معلق ناشي از صنايع ﴿مطالعه موردي : كارخانه سيمان شيراز﴾
28
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني پروفايل رهايش سيستم هاي كنترل رهايش دارو
29
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني نشتي لوله هاي پلي اتيلن گاز
30
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در سازه هاي فضا كار
31
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در شبيه سازي فرايند بارش - رواناب
32
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در كنترل كيفيت: مطالعه موردي در صنايع توليد خودرو
33
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در مديريت رنگ
34
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي و سنجش از دور در بررسي جزاير حرارتي (مطالعه موردي شهر اصفهان)
35
كاربرد شبكه هاي عصبي ﴿هوش مصنوعي﴾ در مدل سازي و شبيه سازي برج هاي تقطير واكنشي
36
كاربرد شبكه هاي عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك در تعيين طرح اختلاط بتن با مقاومت بالا
37
كاربرد شبكههاي عصبي مصنوعي در تخمين ضريب نفوذپذيري انواع خاك‌ها
38
كاربرد شبه زئوليتهاي بهبود يافتهي سنتزي در جداسازي انتخابي گازهاي دياكسيد كربن و نيتروژن از متان
39
كاربرد شبيه سازي در بالانس خط مونتاژ با زمانهاي تصادفي
40
كاربرد شبيه سازي در ريخته گري
41
كاربرد شبيه سازي سخت افزار در حلقه جهت تست واحد كنترل الكترونيكي توربين گاز مولد قدرت
42
كاربرد شبيه سازي مولكولي در جداسازي تركيبات آلي با طراحي جاذب مناسب
43
كاربرد شبيه سازي مونت كارلو در سيستمهاي همبسته قوي
44
كاربرد شبيه‌سازي فعاليت‌هاي نورون‌هاي آينه‌اي مغز در اعمال جسمانيِ سيستم استانيسلاوسكي
45
كاربرد شش سيگما در بهبود عملكرد زنجيره تامين كارخانه زامياد
46
كاربرد شعاع چرخش در تعيين آشوب
47
كاربرد شكل متعارف پايدار در حل دستگاه هاي چند جمله اي
48
كاربرد شناسايي با فركانس راديويي در امنيت سيستم هاي تجاري بي سيم
49
كاربرد شناسايي سيستم در حذف فعال نويز در محفظه
50
كاربرد شوينده‌هاي طبيعي و سنتي(اشنان، چوبك، باقلا) در چرك‌زدايي از منسوجات پنبه‌اي تاريخي با روش طرح مركب مركزي
51
كاربرد شيشه هاي دست ساز در معماري
52
كاربرد شيطانك در نساجي
53
كاربرد شيوه سوخت چوب بر اساس نقوش سنتي بر روي وسايل روشنايي چوبي
54
كاربرد صتايع دستي در ساخت روشنائي ها
55
كاربرد صدا در انتقالات بصري
56
كاربرد صنايع دستي در ساخت روشنايي ها
57
كاربرد صنعتي شبيه سازي مولكولي بر رفتار ترموديناميكي سيالات تجمعي
58
كاربرد ضايعات حاصل از ريسندگي پنبه اي
59
كاربرد ضايعات معدني به عنوان جاذب سرب از محلول هاي آبي
60
كاربرد ضايعات معدني دولوميت به عنوان جاذب رنگ از محلول هاي آبي
61
كاربرد طراحي بر اساس عملكرد در خصوص ساختمان‌هاي متداول فلزي و مقايسه آن با ضوابط استاندارد 2800 ايران
62
كاربرد طراحي پارچه در معماري داخلي فضاي مدرن با استفاده از نقشهاي اصيل قاجاري ﴿با استفاده از ابزار كامپيوتر﴾
63
كاربرد طراحي حيوانات (چهارپايان ) در نگارگري معاصر
64
كاربرد طراحي مستقيم بر اساس تغيير مكان و نيرو در قاب هاي فولادي كوتاه و ميان مرتبه دوگانه با سيستم باربر قاب
65
كاربرد طراحي و تصويرسازي در موزه تاريخ طبيعي
66
كاربرد طراحي و تصويرسازي در موزه تاريخ طبيعي
67
كاربرد طراحي ونقاشي كودكان درساخت آرايه
68
كاربرد طرح مركب مركزي ﴿CCD﴾در مدل سازي راندمان رنگي پارچه هاي پنبه اي رنگرزي شده با رنگينه هاي مستقيم
69
كاربرد طرح هاينو در هنر قلم زني
70
كاربرد طرحهاي نگارگري در توليد كاغذ ديواري
71
كاربرد طنز در طراحي مسكات ﴿بسته بندي و تبليغات تجاري براي محصولات غذايي﴾
72
كاربرد طنز و گونه هاي آن در اشعار علي بابا چاهي
73
كاربرد طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا براي اندازه‌گيري متامفتامين استخراج شده از نمونه هاي ادرار و پلاسما با روش ريز استخراج مايع-مايع پخشي
74
كاربرد طيف سنجي پلاسمايي LIBS براي مطالعه تركيبات سنگ هاي كليوي هنگام كندگي
75
كاربرد عدد موج محلي در تعيين مكان افقي ، انديس ساختاري و عمق بي هنجاري هاي مغناطيسي
76
كاربرد عصاره اسيدشويي لجن سنگبري براي تامين آهن گياه ذرت
77
كاربرد عكاسي در طراحي پارچه
78
كاربرد عكاسي در طراحي پوستر
79
كاربرد عكاسي در هنر گرافيك
80
كاربرد عكس در ايجاد تحول و اصلاحات اجتماعي
81
كاربرد عكس در پوستر
82
كاربرد عكس در طرح جلد مجلات ايران
83
كاربرد علف كش هاي گندم بر روي علف هرز مهاجم ارشته خطايي
84
كاربرد علم رياضي در درمان برخي بيماري ها
85
كاربرد عملي طراحي براساس عملكرد به روش طيف ظرفيت در كنترل طراحي يك ساختمان بتني
86
كاربرد عملي و استفاده واقعي از تكنيك هاي مصور سازي اطلاعات در شركت پست جمهوري اسلامي ايران.
87
كاربرد عناصر بصري در بيان تاثرات دروني
88
كاربرد عناصر تزييني ايراني اسلامي در طراحي مبلمان شهري ﴿نمونه موردي: خيابان چهارباغ عباسي اصفهان﴾
89
كاربرد عناصر مذهبي دوره قاجار در پوشش بانوان
90
كاربرد عناصربصري در بيان تاثرات دروني
91
كاربرد عنصر غير فعال خورشيدي در مسكن روستايي اقليم خيلي سرد استان زنجان
92
كاربرد غبار كوره در صنعت سيمان
93
كاربرد غربال مولكولي در صنعت ، محاسبات و طراحي
94
كاربرد غزل در فرهنگ موسيقي معاصر ايران
95
كاربرد غشا در فرايندهاي پزشكي
96
كاربرد غشاء قيري در آب بندي مصالح ريز دانه بمنظور استفاده از آنها در روسازي راهها
97
كاربرد غشاء قيري در آب بندي مصالح ريزدانه به منظور استفاده از آنها در روسازي راهها
98
كاربرد غشاهاي نانو ليفي جهت تصفيه پساب هاي حاوي فلزات سنگين
99
كاربرد غشاهاي نانو ليفي فتوكاتاليزي حاوي نانو ذرات TiO2 جهت تصفيه پساب هاي آلي
100
كاربرد غلتك SOLO در سيستم SIRO
101
كاربرد غير فعال انرژيهاي محيطي در طراحي يك پارك اداري
102
كاربرد غيرفعال انرژي هاي محيطي درطراحي يك پارك اداري
103
كاربرد فرآيند تركيبي الكتروشيميايي-بيولوژيكي با استفاده از سيستم انعقاد الكتريكي و راكتورناپيوسته با جريان متوالي جهت تصفيه فاضلاب صنعت دباغي
104
كاربرد فرآيند تركيبي غشاهاي(UF/ROدر تصفيه پساب هاي پالايشگاهي به منظور تامين آبمصرفي بويلرها
105
كاربرد فرآيند خوشه بندي سلسله مراتبي در بازارهاي مالي (مطالعه اي در بازار بورس اوراق بهادار تهران)
106
كاربرد فرآيندهاي بيولوژيك در اكسيداسيون تركيبات گوگردي و بررسي عوامل مؤثر
107
كاربرد فرآيندهاي نقطه اي فضايي در تحليل الگوهاي نقطه اي مكان درختان
108
كاربرد فرايند تركيبي فتواكسيداسيون و الكتروليز اصلاح شده در حذف آنتي بيوتيك آموكسي سيلين از فاضلاب سنتتيك صنايع داروسازي
109
كاربرد فرايندهاي تصادفي در رياضيات مالي و ژنتيك
110
كاربرد فرترن 90در فيزيك
111
كاربرد فرش زربفت با طرح اصفهان در مبلمان
112
كاربرد فرم هاي سياه مشق نستعليق با تكيه بر دوره ناصري در طراحي پارچه و لباس
113
كاربرد فرهنگي لنج مينياتوري در جزيره قشم
114
كاربرد فروفلوئيد ها در پزشكي
115
كاربرد فضاهاي هندسي در ابرساختارهاي جبري
116
كاربرد فضاي سبز شهري در هويت بخشي به محلات شهري نمونه موردي ناحيه 5 شهرداري منطقه هفت تهران
117
كاربرد فعل ،صفت ،قيد در دستور زبان فارسي گويش شوشتري
118
كاربرد فلز در پاپيه ماشه
119
كاربرد فن آوري اطلاعات در كشاورزي
120
كاربرد فن آوري هاي جديد در تهيه سوخت ها ﴿بيوديزل﴾
121
كاربرد فن‌آوري واقعيت‌افزوده در بسته‌بندي مواد غذايي
122
كاربرد فناوري اطلاعات در پزشكي
123
كاربرد فناوري اطلاعات در ترافيك شهري
124
كاربرد فناوري اطلاعات در شركت ها ،سيستم ها و كشاورزي
125
كاربرد فناوري اطلاعات در فرايند توسعه محصول جديد ، با بررسي صنايع لوازم خانگي ايران
126
كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش تقاضاي سفرهاي شهري ( نمونه موردي : شهر اصفهان)
127
كاربرد فناوري تجارت الكترونيك در شركت بورس اوراق بهادار تهران
128
كاربرد فناوري در توسعه آموزش در محيط آموزش و پرورش
129
كاربرد فناوري درتوسعه آموزش در محيط آموزش و پرورش
130
كاربرد فناوري نانو در پزشكي
131
كاربرد فناوري نانو در صنعت بسته بندي مواد غذايي
132
كاربرد فناوري نانو در صنعت نفت وگاز
133
كاربرد فناوري نانو در محيط زيست
134
كاربرد فناوري نانو درصنعت نفت و گاز و پتروشيمي
135
كاربرد فناوري و اطلاعات در مديريت زنجيره تامين
136
كاربرد فيبر نوري در دستگاههاي اندازه گيري
137
كاربرد فيبر نوري در قدرت
138
كاربرد فيزيك در بررسي شبكه هاي پيچيده اجتماعي
139
كاربرد فيزيك در پزشكي
140
كاربرد فيلتر FIR در كنترل موقعيت موتور DC
141
كاربرد فيلتر فاز محلي تعميم يافته دربرآورد مرز بي هنجاري هاي ميدان هاي پتانسيلي
142
كاربرد فيلتر‌هاي بيولوژيكي در تصفيه گازها(بيوفيلتراسيون)
143
كاربرد فيلترهاي دورسنجي در پردازش تصاوير داده هاي ميدان پتانسيل و فيلترهاي ژئوفيزيكي در پردازش تصاوير ماهواره اي
144
كاربرد فيلترهاي مبتني بر آمارگان مرتب شده(OS) در پردازش تصوير
145
كاربرد فيلم هاي نانوكامپوزيت كيتوزان و كربوكسي متيل سلولز حاوي تركيبات نگهدارنده طبيعي در گوشت چرخ كرده شتر
146
كاربرد قاب ها در روش هاي چبيشف وگراديان مزدوج براي حل يك معادله عملگري
147
كاربرد قاعده صحت در حوزه فقه و حقوق موضوعه ايران
148
كاربرد قالب گيري _ ريخته گري
149
كاربرد قراردادهاي مشتقات در پوشش ريسك موسسات مالي
150
كاربرد قضيه نقطه ثابت در معادلات انتگرال غير خطي و بررسي جواب برخي از مدلهاي كاربردهاي آن
151
كاربرد قضيه نقطه ثابت در معادلات انتگرال غير خطي و بررسي جواب برخي از مدلهاي كاربردي آن
152
كاربرد قطعات بلورهاي فوتوني غيرخطي در شكل‌دهنده‌هاي باريكه نوري
153
كاربرد قواعد انجمني در تحليل عوامل تعيين كننده ارزش دارايي هاي نامشهود (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
154
كاربرد قواعد فقهي درء، توبه ، لوث و قسامه و لايبطل در حقوق جزا
155
كاربرد قيود توابع خود توان اكيدا غير انبساطي در بازسازي تصوير
156
كاربرد كاتاليزگرهايي از جمله منيزيوم هيدروژن سولفات، نانو تيتانيوم دي اكسيد، بورتري فلوريد نشانده شده بر روي نانوسيليكاژل در پيشبرد واكنش هاي آلي
157
كاربرد كاتاليزور پالاديم كولين كلرايد در سنتز، و شناسايي محصولات واكنش هاي سوزوكي، هك و آمين دار كردن
158
كاربرد كاتاليزور پلي اكسومتالات حاوي هترواتم سريم در واكنش محافظت زدايي تري متيل سايليل و تتراهيدروپيرانيل اترها
159
كاربرد كاتاليزور دي بنزيل نيكوتينيوم پالاديم كلريد در سنتز و شناسايي محصولات واكنش هاي سوزوكي، تهيه كتون هاي آروماتيك ، آمين دار كردن سولفيد دار كردن
160
كاربرد كاتاليزوربيس ﴿1-بنزيل-4-آزا-1-آزانيابي سيكلو [2،2،2] اكتان﴾ تتراكلرو-µ - دي كلرودي پالاديت ﴿II ﴾ در سنتز محصولات واكنش هاي استايل، هياما، سونوگاشيرا و جفت شدن يكسان
161
كاربرد كاتاليزورهاي فلزي در سنتز پروپيلن ايمين، پلي ايميدها و پلي ﴿استر-ايميد﴾ ها به روش كليك و محصول واكنش هاي جفت شدن متقاطع و يكسان
162
كاربرد كاتاليزورهاي نانو كره سيليكاي عامل دار شده و N - هالو سولفوناميد در تبديلات گروههاي عاملي
163
كاربرد كاتاليزوري WCL6 درسنتز :1﴾14-آريل-14H-داي بنزو ﴿a,j) زانتن 2﴾بنزايميدازول
164
كاربرد كاتاليزوري پلي اكسو متالات هاي نوع ولز-داوسون استخلاف شده با منگنز در اكسايش سولفيدها و آمين هاي آروماتيك
165
كاربرد كاتاليست مس ﴿I﴾ كلريد- كولين كلريد در واكنش هاي جفت شدن كربن - هترواتم و در واكنش سنتز فوتوكاتاليستي ايندازول ها از تركيبات 2- ﴿2- نيتروفنيل﴾-1،2،3،4-تتراهيدروكينولين
166
كاربرد كاتاليست هاي بر پايه مشتقات كربني براي اكسايش سيكلوهگزان، اتيل بنزن و تخريب آلاينده هاي آلي
167
كاربرد كاتاليستهاي شبه زئوليتي (ساپو- ٣٤ ) در واكنش تبديل متانول به الفينها
168
كاربرد كاتاليستي پلي اكسو متالات نوع ولز-داوسون استخلاف شده با برخي فلزات واسطه در واكنش هاي حلقه گشايي اپو كسيدها با آمين ها، سديم آزيد و استيك اسيد
169
كاربرد كاتاليستي پلي اكسومتالات ها ي موليبدن يا تنگستن قرار گرفته روي نگهدارنده ها و بررسي اثر امواج فراصوت و ريزموج روي فعاليت كاتاليستي آنها
170
كاربرد كاتاليستي كمپلكس اورتوپالاديت 2-فنيل آنيلين در واكنش هاي جفت شده هك و سوزوكي تهيته نانو ذرات پالاديوم ﴿0﴾ تثبيت شده بر بستر پلي اتيلن گليكول و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هك
171
كاربرد كاشي معرق در تزئين اشياء
172
كاربرد كاشي معرق در تزيين اشياء
173
كاربرد كاغذ در بسته بندي
174
كاربرد كالاي نساجي در ساختار هواپيماهاي سبك و مطالعه امكان ساخت در داخل كشور
175
كاربرد كاليبر ايون مرتبه دوم در اندازه گيري كمي رنگ مصنوعي رودامين B در زعفران هاي تقلبي با استفاده از وابستگي طيف هاي مرئي به تغيير تدريجي غلظت مايسل , Aplication of second - order calibration for determination of rohdamine b artifical dye in adulterated saffron using micellar concentration dependence of the visible spectra
176
كاربرد كامپوزيت پلي پيرول / الومينا براي حذف كروم و سرب از محلولهاي ابي
177
كاربرد كامپوزيتها در خودرو جذب انرژي و تحليل رفتار كامپوزيتها تحت بارگذاري
178
كاربرد كامپيوتر در تحقيق و بررسي مشخصه هاي حالت دائمي و گذراي ماشينهاي الكتريكي در آزمايشگاه ماشين
179
كاربرد كامپيوتر در تغذيه گذاري
180
كاربرد كامپيوتر در چاپ و نشر
181
كاربرد كامپيوتر در چاپ و نشر
182
كاربرد كامپيوتر در روان شناسي و آموزش
183
كاربرد كامپيوتر در صنعت نساجي (انتخاب مدل آماري براي كميت هاي فيزيكي در صنعت نساجي )
184
كاربرد كامپيوتر در طراحي صنعتي
185
كاربرد كامپيوتر در فيزيك
186
كاربرد كامپيوتر در نساجي و برنامه هاي كامپيوتري كنترل كيفيت و هيستوگرام
187
كاربرد كامپيوتر در واحد مهندسي صنعتي كارخانجات نساجي
188
كاربرد كامپيوتر درفيزيك
189
كاربرد كامپيوتردرصنعت وشيوه ساخت PLC
190
كاربرد كانالهاي غيرمدور در مبدلهاي حرارتي فشرده
191
كاربرد كپسولاسيون در صنايع دارويي
192
كاربرد كپشن در سينما
193
كاربرد كدMCNP راي محاسبه تابش در آ]مايشگاه نوتروني و پيرامون آن , Radiation calculation in and around neutron source lab using MCNP code
194
كاربرد كدهاي مشبك بر روي كانال هاي رله گوسي دو طرفه
195
كاربرد كربن فعال اصلاح شده با ليگاند 2- (2-كلرو بنزيليدين آمينو) بنزن تيول به عنوان فاز جامد براي استخراج در فاز جامد يون‌هاي مس و روي
196
كاربرد كربن فعال در جذب آلاينده هاي آلي
197
كاربرد كربن فعال ميوه گياه زيتون تلخ جهت حذف يونهاي سرب و روي از محلولهاي ابي
198
كاربرد كربن نيتريد گرافيتي به عنوان حسگر الكتروشيميايي جديد براي اندازه گيري رنگ تارترازين و بررسي خواص فوتو كاتا ليزوري و ضد خوردگي آن
199
كاربرد كربن‌‌هاي مزومتخلخل در ساخت حسگرها و زيست‌حسگرها
200
كاربرد كريستال مايع كلستريك در چاپ امنيتي
201
كاربرد كشتي هاي لايروب در بندر شهيد رجايي
202
كاربرد كلكتورهاي خورشيدي در سيستم چيلر جذبي
203
كاربرد كلوئيد ها در سامانه هاي هوشمند پليمري و دارويي
204
كاربرد كلينوپتيلوليت در صنايع مختلف
205
كاربرد كمپلكس آلي فلزي پالاديم با ساختارهاي ديمر و مونومر در سنتز و شناسايي محصول واكنش هاي سونوگاشيرا و سوزوكي
206
كاربرد كمپلكس دوفلزي [Co(en)3][Dy(EDTA)H2O[2 در اندازه گيري داروي دي-پنسيل آمين با روش ولتامتري پالس تفاضلي
207
كاربرد كمپلكس هاي اورتوپالاديت در سنتز و شناسايي محصول واكنش هاي هك، سوزوكي، سيانيددار كردن و هموكوپلينگ
208
كاربرد كمپلكس هاي پالاديم﴿II)باايليدهاي فسفردار به عنوان كاتاليزور در واكنش كوپلينگ هك
209
كاربرد كمپوست به عنوان جاذب زيستي براي جذب فلزات سنگين و تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري
210
كاربرد كمومتريكس در اندازه گيري اسميم و روتنيم به روش اسپكتروفتومتري و گونه هاي مس ،موليدن ،سرب و پالاديم به روش ولتامتري عاري سازي جذبي
211
كاربرد كمومتريكس در اندازه گيري كاتيون هاي مس (II)، سرب(II)، كادميوم(II) و روي (II)به طور همزمان به روش ولتامتري عاري سازي جذبي و مطالعه انتقال پروتون
212
كاربرد كمومتريكس در اندازه گيري همزمان تركيبات دارويي به روش اسپكتروفتو متري
213
كاربرد كنترل بهينه در طراحي شيپوره مافوق صوت ليزر ديناميك گازي
214
كاربرد كنترل پيش بين با حالات محدود در فيلترهاي اكتيو هيبريد موازي
215
كاربرد كنترل تطبيقي در مدلسازي ديناميكي سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي
216
كاربرد كنترل در خط توليد فرش ماشيني
217
كاربرد كنترل دروپي دركنترل توان حقيقي و فركانس ريزشبكه جزيره شده
218
كاربرد كنترل دو گانه در مقاوم سازي سازه در برابر زلزله
219
كاربرد كنترل كننده فازي در كنترل منابع تغذيه سويچينگ
220
كاربرد كنترل كننده هاي قابل برنامه ريزي ﴿PLC)در كنترل سيستم هاي پنوماتيك
221
كاربرد كنترل كيفيت آماري در صنايع ريخته گري
222
كاربرد كنترل كيفيت آماري درشركت قطعه كاران
223
كاربرد كنترل كيفيت در خط توليد ريسندگي پنبه
224
كاربرد كنترل كيفيت در صنايع ريسندگي
225
كاربرد كنترلرهاي PID,PD,PI,Pدر صنعت ﴿برسي سيستم كنترلي گاورنر﴾
226
كاربرد كواترنيون ها در رمز نگاري سيستم هاي آشوبناك
227
كاربرد كوپلا در تحليل فراواني چند متغيره ي جريان هاي كم و ارزيابي رگرسيون كوپلايي به منظور استفاده در تحليل متغيرهاي غير مستقل
228
كاربرد كولاژ الياف و فلز در تزئينات داخلي
229
كاربرد كيتوسان و زئوليت اصلاح شده در تصفيه پساب كارخانه نشاسته سازي
230
كاربرد گچ در تزئينات وابسته به معماري دوره قاجار در شهر يزد ، مطالعه كاربردي : خانه شيخ الاسلام
231
كاربرد گچ ساختماني بعنوان قالب پيش ساخته جهت اجراي دال هاي سقف كامپوزيت
232
كاربرد گراف در كامپيوتر
233
كاربرد گرافن اكسايد عاملدار شده با سولفونيك اسيدهاي آلي (SGO) در فرايند جذب براي حذف رنگزاي آزوي كاتيوني
234
كاربرد گرافن به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد براي كادميم در آب معدني و اندازه گيري آن به روش جذب اتمي
235
كاربرد گرافن به عنوان كاتاليست
236
كاربرد گرافيك در آموزش به كودكان ناشنوا
237
كاربرد گرافيك در آموزش عبور و مرور صحيح
238
كاربرد گرافيك در آموزش كودكان استثنائي
239
كاربرد گرافيك در آموزش كودكان استثنايي
240
كاربرد گرافيك در اجتماع
241
كاربرد گرافيك در تبليغات تجارت ايران
242
كاربرد گرافيك در تروكاژهاي تلويزيوني
243
كاربرد گرافيك در تيتراژ فيلم
244
كاربرد گرافيك در جاذبه هاي سياحتي شيراز
245
كاربرد گرافيك در رشد و تكامل كشاورزي ايران
246
كاربرد گرافيك در طراحي ويترين
247
كاربرد گرافيك در كتابهاي كمك آموزشي دوره ابتدايي
248
كاربرد گرافيك در كنترل جمعيت
249
كاربرد گرافيك متحرك در آگاهي رساني عمومي در حوزه محيط زيست
250
كاربرد گره چيني چوب در معماري داخلي ايران
251
كاربرد گره چيني و مشبك در دكوراسيون داخلي
252
كاربرد گروه هاي لي در كاهش معادلات ديفرانسيل و بررسي كاهش هاي معادله زابولوتسكايا -خخلوف
253
كاربرد گروههاي لي در مطالعه معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي
254
كاربرد گسترش امواج هدايت‌شونده در تشخيص آسيب ترك زمينه در كامپوزيت‌هاي زمينه پليمري با تكيه بر خواص ويسكوالاستيك
255
كاربرد گل و مرغ در طراحي پوشش ديواري، رومبلي و پرده
256
كاربرد گل و مرغ در هنرهاي صناعي ﴿نقاشي روي شيشه، كاشي، چوب، گچ، ميناكاري، معرق، و منبت﴾
257
كاربرد گونه هاي جمع در نثر معاصر با نگاه به آثر جمالزاده هدايت و آل احمد
258
كاربرد گياه گون زرد (Astragalus verus Olivier) در سنتز سبز نانوذرات نقره و مطالعه خواص ضدباكتريايي و اهميت اقتصادي آن در رويشگاه‌هاي غرب استان اصفهان
259
كاربرد گياه لاله واژگون (Fritillaria imperialis) رويشگاه هاي غرب استان اصفهان به منظور سنتز سبز نانو ذرات نقره و مطالعه خواص ضدباكتريايي آن
260
كاربرد لاتكس SBR در پشت موكت
261
كاربرد لاگ تصويري FMI در تحليل شكستگي ها، تنش هاي برجا و مدل سازي عددي توزيع نفوذپذيري مخزن در اطراف چاه با مطالعه موردي در مخازن ميدان گازي پارس جنوبي
262
كاربرد لخته سازها در تصفيه ي آب
263
كاربرد لوله سفالي در كشت گياه يونجه و اسپرسي همداني (Hedysarum criniferum Boiss)&(Medicago sativa)
264
كاربرد لوله هاي فايبر گلاس در صنعت آب و فاضلاب
265
كاربرد ليپوسام در ميكروكپسوله سازي آنتي اكسيدانت استخراجي از خميره ي انجير سبز
266
كاربرد ليزر nd:YAg با طول موج 532nm براي ÷اكسازي لكه هاي موجود بر كاغذ هاي تاريخي
267
كاربرد ليزر پالسي فايبر در اصلاح سطحي ايمپلنت‌هاي دنداني پايه زيركونيم
268
كاربرد ليزر در اندازه گيري دما
269
كاربرد ليزر در جراحي فك وصورت
270
كاربرد ليزر در چشم پزشكي
271
كاربرد ليزر در درمان بيماريهاي پوستي
272
كاربرد ليزر در لكه زدايي آثار كاغذي
273
كاربرد ليزر در مهندسي
274
كاربرد ليزر و تاثير آن در برهم كنش بيومتريال - استخوان
275
كاربرد ليزرهاي پرتوان در توليد الكترون ها با پهناي انرژي باريك
276
ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ -دارﺑﺴﺖ ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﻠﻜﻮلﻫﺎ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ
277
كاربرد ماسه در مقاوم سازي دال هاي بتن مسلح در برابر انفجار نزديك
278
كاربرد ماشين هاي بردار پشتيبان در پيش بيني جريان ورودي مخازن و عملكرد بهينه آن
279
كاربرد ماشين هاي بردار پشتيبان در مدلسازي منابع آب
280
كاربرد ماهواره اي اي سي او در مخابرات
281
كاربرد ماهواره هاي ايريديم در مخابرات
282
كاربرد مايع يوني اليگومري در واكنش حلقه زايي كربنات ها و تثبيت واناديوم فسفروس اكسيد در ماتريس تيتانيوم اكسيد به منظور رنگ زدايي و اكسايش بنزن
283
كاربرد مايعات يوني در تهيه بيوديزل
284
كاربرد مايكروويو در صنعت غذا
285
كاربرد مايكرويو در صنعت غذا
286
كاربرد مباني تحليل و طراحي سيستم در بهبود و طراحي سيستم كنترل موجودي در كارخانه صنايع مخابرات راه دور ايران
287
كاربرد مبدلهاي حرارتي بستر سيالي شده در صنايع غذايي
288
كاربرد مبدلهاي سوئيچينگ نرم در سيستم هاي ذخيره انرژي هيبريد
289
كاربرد متلب در كنترل
290
كاربرد متن كاوي در بررسي ادبيات مهندسي صنايع
291
كاربرد متن‌كاوي شبكه‌ اجتماعي توئيتر در برنامه‌ريزي حمل و نقل ‌بين‌شهري
292
كاربرد مجموعه ناهموار در تجزيه و تحليل داده هاي دورگه
293
كاربرد محاسبات ابري در تجارت الكترونيك
294
كاربرد محاسبات نرم در تعيين استراتژي هاي بهينه در برنامه ريزي استراتژيك و مطالعه موردي آن بر روي يك شركت فناور
295
كاربرد محصول جانبي سيليس ازشركت Zpp در حذف فلوئور و بازيابي اورانيوم از پساب شركت سوره
296
كاربرد محلي سازي در تخمين تراز سطح ايستايي آب زيرزميني با فيلتر كالمن دسته اي قطعي
297
كاربرد محيط متخلخل در موتورهاي احتراق داخلي
298
كاربرد مدل ﴿ism﴾جهت سطح بندي شاخص هاي انتخاب تامين كنندگان چابك و رتبه بندي تامين كنندگان
299
كاربرد مدل MUSIC براي مديريت سيلاب شهري (مطالعه موردي: سپاهان‌شهر)
300
كاربرد مدل WASP در شبيه سازي غلظت سرب و كادميم در رودخانه ي زاينده رود
301
كاربرد مدل اطلاعاتي- مديريتي نومن در بخش سفارشات خارجي گروه صنعتي مهيا گاز اصفهان
302
كاربرد مدل الاستوپلاستيك در تحليل محيطهاي خاك غيراشباع و استفاده در تحليل سدهاي خاكي در حين ساخت
303
كاربرد مدل برنامه ريزي خطي كلاسيك و فازي، در تنظيم جيره ي غذايي بهينه(حداقل كننده هزينه ي توليد)بلدرچين ژاپني
304
كاربرد مدل بوك - ون در تحليل تاريخچه زماني جداسازهاي اليافي غير متصل
305
كاربرد مدل تخميني براي ارتقاء پايائي براي طراحي سيستم جمع شونده ارابه فرود هواپيماي فجر 3
306
كاربرد مدل تركيبي شبيه سازي و بهينه سازي در طراحي سيستم احياء آب هاي زير زميني با رويكرد پمپاژ - تصفيه
307
كاربرد مدل تصميم گيري چند معياري براي تجزيه و تحليل سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (گروه صنايع غذايي، شيميائي، كاني غير فلزي و نساجي) با استفاده از تئوري طراحي آزمايشات، طي دوره 75-71
308
كاربرد مدل تعالي EFQM در تحليل ابعاد فرهنگ سازماني در شهرداري هاي استان گيلان
309
كاربرد مدل تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان(RCM) در اجراي موثر نگهداري و تعميرات در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي با هدف تداوم كاركرد فيزيكي ماشين آلات موجود و مديريت خرابي‌ها و هزينه هاي
310
كاربرد مدل تلفيقي EFQM و DEA جهت انتخاب پروژه هاي شش سيگما﴿ مطالعه موردي: شركت آب منطقه اي يزد ﴾
311
كاربرد مدل دو فصلي در مخازن سدها
312
كاربرد مدل دوتايي محاسبات كلامي فازي تعديل شده با رويكرد DMAIC شش سيگما براي ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تامين ﴿مطالعه موردي : كارخانجات منتخب كاشي و سراميك يزد﴾
313
كاربرد مدل رياضي براي مسائل آب هاي زيرزميني با درجات اشباع متغيير
314
كاربرد مدل سازي تصميم گيري چند هدفه در سازمانهاي پروژه محور
315
كاربرد مدل سازي فيزيكي جريان سيال تزريق در سنگ هاي شكسته در مقياس آزمايشگاهي و اعتبار سنجي نرم افزار عددي...
316
كاربرد مدل شبكه عصبي مصنوعي جهت پيش بيني استحكام فولادهاي TWIP
317
كاربرد مدل كسر مخلوط چندگانه در مدل‌سازي احتراق شعله‌هاي ديفيوژن
318
كاربرد مدل كشش ثابت واريانس در شبيه سازي سري هاي زماني مالي (مطالعه اي در بورس و اوراق بهادار تهران)
319
كاربرد مدل كلاس پنهان بيز در تعيين ارزش تشخيصي SPECTو MRIمغز در تشخيص حس بويايي بعد از تروما بدون حضور استاندارد طلايي
320
كاربرد مدل گارين -لاوري با محدوديت ظرفيت در برآورد جمعيت و اشتغال شهر اصفهان
321
كاربرد مدل معادلات ساختاري بيزي پيشرفته در بررسي تاثير مداخله مبتني بر مدل فرا نظريه اي پروچسكا بر تغيير رفتارهاي تغذيه اي در افراد پيش ديابتي شهر يزد
322
كاربرد مدل موج جنبشي در طراحي و ارزيابي آبياري شياري
323
كاربرد مدل هاي Modflow و DRASTIC به منظور آلودگي نيترات و آسيب پذيري آب هاي زيرزميني در دشت بويين - داران اصفهان
324
كاربرد مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته در آمار بيمه
325
كاربرد مدل هاي خود برگشتي با واريانس شرطي ناپايدتر (GARCH) در امور مالي
326
كاربرد مدل هاي سطح پاسخ (RSM) در قابليت اطمينان
327
كاربرد مدل هاي شبكه اي در بررسي و مدلسازي واكنش هاي آنزيم تثبيت شده گلوكز ايزومراز
328
كاربرد مدل هاي شبكه عصبي و عصبي- فازي تطبيقي در تعيين ضريب تخليه جريان سر ريزهاي كناري Discharge Coefficient of Side WeirsT Using Neural- Net works and ANFIS Models
329
كاربرد مدل هاي عصبي-مصنوعي و خود رگرسيوني در پيش بيني قيمت صادراتي مواد معدني ايران: مطالعه موردي سنگ آهن و كروميت
330
كاربرد مدل هاي كريجينگ در قابليت اطمينان
331
كاربرد مدل هاي لجن فعال ﴿ ASMS ) در هضم هوازي لجن ثانويه
332
كاربرد مدل هاي معادلات ساختاري چند سطحي در بررسي روايي و پايايي پرسشنامه اهمييت وزن در كيفيت زندگي افراد بالاي 18 سال ساكن در شهر يزد
333
كاربرد مدل هاي مكان مند و تحليل شبكه در مديريت بحران شهري با استفاده از GIS ....
334
كاربرد مدل هاي مكانيك تماس در منيپوليشن سلول هاي بيولوژيك توسط AFM
335
كاربرد مدل هايپربوليك در شبيه سازي نتايج آزمايش برش مستقيم بر روي زباله شهري
336
كاربرد مدل وردشي در تصويربرداري پزشكي و كاربردهاي آن در عمل جراحي
337
كاربرد مدل‌هاي SWAT و SWAP در مديريت آبياري برنج براساس ويژگي‌هاي آب، خاك وزه‌آب در شبكه آبياري و زهكشي سفيدرود
338
كاربرد مدل‌هاي انتشار در پشتيباني از معرفي كالا يا خدمات جديد
339
كاربرد مدل‌هاي سايبرنتيك در بازمهندسي فرآيندهاي كسب‌و‌كار
340
كاربرد مدلهاي استوكستيكي پخش آماري در تحليل سريهاي زماني بارش
341
كاربرد مدلهاي بهينه سازي و شبيه سازي براي تعيين ظرفيت بهينه مخزن سد
342
كاربرد مدلهاي بيز ناپارامتري در مشكلات پردازش زبان طبيعي
343
كاربرد مدلهاي حل اختلاف در مديريت منابع آب
344
كاربرد مدلهاي سري زماني براي پيش‌بيني دبي اوج سيلاب رودخانه در جهت تعيين معيارهاي طراحي سازه‌هاي هيدروليكي (مطالعه موردي: رودخانه تالار قائمشهر)
345
كاربرد مدلهاي سري زماني براي پيش‌بيني دبي اوج سيلاب رودخانه در جهت تعيين معيارهاي طراحي سازه‌هاي هيدروليكي (مطالعه موردي: رودخانه تالار قائمشهر)
346
كاربرد مديريت تخليه در توزيع بهينه ترافيك , Buffering in evacuation managment for optimal traffic demand distribution
347
كاربرد مديريت ناب در مديريت پروژه (مطالعه موردي ساخت مدارس طرح تخريب و بازسازي مدارس استان همدان از سال 1385 تا كنون)
348
كاربرد مديريت ناب در مديريت پروژه (مطالعه موردي ساخت مدارس طرح تخريب و بهسازي مدارس استان همدان از سال 1385 تا كنون)
349
كاربرد مديريت نوين صنعتي در نساجي ﴿ بافندگي ﴾
350
كاربرد مسئله نفوذ در پردازش تصاوير و روشهاي عددي براي بهينه كردن آن ها
351
ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻔﻮذ درمدلسازي پديده انفجار و حل عددي آن
352
كاربرد مسائل معكوس براي تجزيه و تحليل مدل هاي رياضي سرطان در مجراها
353
كاربرد مسائل معكوس در پديده انتقال حرارت
354
كاربرد مسائل نفوذ در حل مسائل MRI
355
كاربرد مساله در پردازش تصاوير و روش هاي عددي براي بهينه كردن آن ها
356
كاربرد مساله نفوذ در مدلسازي پديده انفجار و حل عددي آن
357
كاربرد مسباره در صنعت سيمان
358
كاربرد مستقيم سلستين براي تهيه پودرهاي نانومتري فريت استرانسيوم و بررسي اثر اندازه ي ذرات بر ويژگي هاي مغناطيسي آنها
359
كاربرد مشاركت الكترونيك در مديريت و برنامه ريزي محله اي ، نمونه موردي محله انقلاب ، منطقه 11 تهران
360
كاربرد مشاركت مردمي در فرايند برنامه ريزي و مديريت شهري( نمونه موردي شهرك حكيمه منطقه چهار شهر تهران
361
كاربرد مشبكه ها در كانال هاي چند ورودي چند خروجي
362
كاربرد مشبكه‌‌هاي LDPC و ساختارهاي جبري در سامانه‌هاي مخابرات بي‌سيم
363
كاربرد مشتقات آمونيوم بوروهيدريد جهت احيا آلدئيدها و كتونها در محيط بدون حلال
364
كاربرد مشتقات ارتوهيدروكسي بنزن و نانولوله هاي كربني چند ديواره در سنجش الكتروكاتاليستي نوراپي نفرين و نيكوتين آميد آدنين دي نوكلئوتيد
365
كاربرد مشخصات ملكولي در پيش بيني تعادلات ترموديناميكي
366
كاربرد معادلات حالت براي بررسي رفتار ترموديناميكي سيالات تجمعي و محلول هاي پليمري
367
كاربرد معادلات حالت تجمعي در بررسي رفتار فازي سيالات با پيوند هاي هيدروژني
368
كاربرد معادلات حالت در سيالات تجمعي
369
كاربرد معادلات ديفرانسيل و مشتقات جزئي در حل مسائل نفوذ
370
كاربرد معادلات موازنه مواد در مخازن گازميعاني
371
كاربرد معادله بولتزمن كوانتومي در فيزيك جديد
372
كاربرد معادله حالت ردليچ-كوانگ در پيش‌بيني تعادلات مايع - بخار
373
كاربرد معرق چوب در تجسم بخشيدن به آثار فرهنگي دفاع مقدس
374
كاربرد معرق چوب در تجسم بخشيدن به آثار فرهنگي دفاع مقدس
375
كاربرد معيارهاي LOF و SLOF براي انتخاب كاربران موجه در سنجش طيف همكارانه با حضور كاربران بدخواه در شبكه هاي راديو شناختگر
376
كاربرد معيارهاي شكست كامپوزيت ها در طراحي مخازن تحت فشار كامپوزيتي CNG
377
كاربرد مغناطيس براي كنترل وضعيت غيرفعال ماهواره
378
كاربرد مفاهيم پايداري در معماري معاصر ايران
379
كاربرد مفهوم دهكده شهري در روستاي ميگون با استفاده از رويكرد گردشگري طبيعي
380
كاربرد مفهوم ردپاي آب جهت كاهش نسبت استفاده از آب آبي به آب سبز در زير حوضه زرينه رود به عنوان اصلي ترين زيرحوضه تامين كننده آب درياچه اروميه
381
كاربرد مقادير ويژه و توابع ويژه در معادلات با مشتقات جزئي
382
كاربرد مكانيك آماري در بررسي برخي دستگاهها مالي
383
كاربرد مكانيك آماري در بررسي برخي دستگاههاي مالي
384
كاربرد مكانيك آماري در بيوفيزيك
385
كاربرد مكانيك آماري در قرآن كريم
386
كاربرد مكانيك سنگ در تحليل پريده ماسه دهي در چاههاي توليد نفت
387
كاربرد مكانيك سيالات (sfd) بر تحليل حركت مسير توپ در ورزش هاي مختلف
388
كاربرد مكانيك شكست در عمليات شكافت هيدروليكي به منظور افزايش استحصال چاههاي نفت و گاز
389
كاربرد ملامين تري سولفونيك اسيد بعنوان كاتاليزور جديد و موثر براي واكنش تراكمي دايمدون با الدهيدهاي اروماتيك تحت شرايط ريزموج . فراصوت و گرمايي
390
كاربرد ملامين تري سولفونيك اسيد و N,N',N,N'-تترامتيل اتان-1-2-دي آمين پيوند شده با سولفونيك اسيد به عنوان كاتاليزگر براي واكنش تراكمي ديمدون با آريل آلدهيدها, B- كتواسترها و آمونيوم استات در شرايط گرمايي, ريزموج و فراصوت
391
كاربرد منابع انرژي تجديد پذير درتامين مصرف انرژي سايتهاي مخابرات سيار
392
كاربرد منحني بزيه در ذخيره سازي تصاوير و فونت ها در كامپيوتر
393
كاربرد منحني هاي بي اسپلاين در فشرده سازي تصوير و طراحي هندسي به وسيله كامپيوتر
394
كاربرد منحني هاي بيضوي در رمز نگاري
395
كاربرد منحني هاي بيضوي در رمزنگاري
396
كاربرد منسوجات بي بافت در ايران
397
كاربرد منسوجات بي بافت در كشاورزي
398
كاربرد منسوجات در دكوراسيون داخلي
399
كاربرد منطق فازي در ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري روش منافع به مخارج
400
كاربرد منطق فازي در ارزيابي ريسك هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست پالايشگاه اول ميدان گازي پارس جنوبي
401
كاربرد منطق فازي در باستان‌شناسي (مطالعه‌ي موردي؛ كورگان‌هاي جعفرآباد و طوعلي سفلي)
402
كاربرد منطق فازي در پايدارسازي ديناميكي سيستمهاي قدرت
403
كاربرد منطق فازي در پيش بيني رخساره هاي سنگي و خصوصيات پتروفيزيكي سازند آسماري در يكي از ميادين جنوب غرب ايران
404
كاربرد منطق فازي در پيش بيني هزينه هاي دوره بهره برداري پستهاي فشار قوي
405
كاربرد منطق فازي در پيشگويي ميزان انعكاس پرتوي فرابنفش
406
كاربرد منطق فازي در سيستم تعليق فعال خودرو سواري
407
كاربرد منطق فازي در طراحي كنترلر ترمز ضد قفل
408
كاربرد منطق فازي در كنترل درايو القايي تغذيه شده با اينورتر منبع جريان (C.S.I)با مدولاسيون پهناي پالس از نوع ذوزنقه اي
409
كاربرد منطق فازي در كنترل سرعت و وضعيت موتور القائي
410
كاربرد منطق فازي در ماشين لباسشوئي
411
كاربرد منطق فازي در مسائل نگهداري و تعميرات
412
كاربرد منطق فازي در مهندسي كنترل
413
كاربرد منطق فازي و رگرسيون لجستيك درتاثير عوامل خطر اپيدمي وبادراستان مركزي درسال 89
414
كاربرد منطق فازي ورگرسيون لجستيك درتاثير عوامل خطر اپيدمي وبادر استان مركزي درسال89
415
كاربرد مهندسي ارزش در بهبود بهره وري در ساختمان
416
كاربرد مهندسي ارزش در تونلسازي
417
كاربرد مهندسي ارزش در ساخت سد
418
كاربرد مهندسي صنايع در كارخانجات ريسندگي (مهندسي صنعتي ريسندگي )
419
كاربرد مهندسي صنعتي در كارخانجات نساجي ﴿ واحد ريسندگي﴾
420
كاربرد مهندسي كانسي در طراحي قيچي خانگي
421
كاربرد مهندسي كانسي در طراحي قيچي خانگي
422
كاربرد مواد آنتي باكتريال با گريد غذايي با توجهي وي‍ژه به كيتوزان
423
كاربرد مواد بازيافتي در هنر معاصر
424
كاربرد مواد پليمري در ايمپلنت‌هاي دندانپزشكي
425
كاربرد مواد پيزوالكتريك در كاهش ارتعاشات سازه
426
كاربرد مواد جاذب طبيعي و مصنوعي براي بهبود كيفيت پساب در تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني
427
كاربرد مواد فعال سطحي طبيعي در سنتز نانوذرات مگنتيت و ازدياد برداشت نفت (EOR)
428
كاربرد مواد كامپوزيتي در صنايع دريايي
429
كاربرد مواد متغير تابعي در ديسك ترمز قطار به منظور جلوگيري از رشدترك
430
كاربرد مواد معدني در ساخت بتن و تاثير انواع سنگدانه ها
431
كاربرد مواد معدني در صنعت دام (معادن زئوليت سمنان و فسفات جيرود)
432
كاربرد موازنه جمعيت در كريستاليزاسيون شبيه سازي كريستاليزاسيون هيدرات آلومينيوم
433
كاربرد موازنه جمعيتي در پليمريزاسين امولسيوني وينيل كلرايد به منظور پيش بيني توزيع اندازه ذرات پليمري
434
كاربرد موازي سازي شبيه سازي به روشPIC در مساله ناپايداري دو جرياني
435
كاربرد موتورهاي پله اي براي ميكروجابجايي در ميكروسكوپ هاي الكتروني
436
كاربرد موتيف هاي آئين مهر در طراحي نقشه هاي معاصر فرش
437
كاربرد موج شكنهاي شناور در بنادر كوچك
438
كاربرد موجك در تحليل امواج الكتروانسفالوگرام
439
كاربرد موجك در تحليل امواج الكتروكارديوگرام
440
كاربرد موجك ها در هندسه معادلات ديفرانسيل
441
كاربرد موجك ها و قاب ها در جواب هاي سازگار معادلات عملگري
442
كاربرد موجكهاي متناوب در حل معادلات انتگرالي فردهلم نوع دوم
443
كاربرد مولفه هاي طنز درسريال ﴿﴿ شب هاي برره ﴾﴾ از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي
444
كاربرد ميدان الكتريكي در تقويت پديده انتقال جرم براي جداسازي تركيب دي اكسيد گوگرد از جريان گازي
445
كاربرد ميراگرهاي ADAS در بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بتن آرمه
446
كاربرد ميراگرهاي مايع هماهنگ شده براي كنترل لرزه اي سازه ها در سطوح بالاي تحريك
447
كاربرد ميكرو استخراج فاز مايع براي اندازه گيري اسپكترو فتو متري داروي سيپروفلوكساسين بر اساس رزونانس پلاسمون سطحي نانو ذرات نقره و اندازه گيري يون تيوسيانات به كمك معرف رودامين B
448
كاربرد ميكرو استخراج مايع- مايع پخشي تسهيل شده با سور فاكتانت و بهينه سازي پارامترها با روش طراحي آزمايش جهت تعيين مقادير كم يون كروم در نمونه هاي آبي
449
كاربرد ميكرو استخراج مايع-مايع پخشي جهت جداسازي يونهاي مس و اندازه گيري ان به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
450
كاربرد ميكرو استخراج هاي مايع تشكيل امولسيون با استفاده از امواج ماوراء صوت جهت استخراج ويتامين هاي محلول در چربي
451
كاربرد ميكروارگانسيم هاي گرمادوست اعتدالي در فروشويي زيستي مس
452
كاربرد ميكرواستخراج با امولسيون سازي به كمك امواج فراصوت براي اندازه گيري اسپكتروفتومتري مقادير بسيار كم ديكلوفناك سديم با استفاده از معرف ردامينB
453
كاربرد ميكروامولسيون به عنوان سيستم رهايش دارو
454
كاربرد ميكروجلبك‌ها در پيل سوختي ميكروبي
455
كاربرد ميكروراكتورهاي كاتاليستي در سنتز فيشر تروپش
456
كاربرد ميكروسكوپ نيرو- اتمي (AFM) در اندازه گيري مدول الاستيته سطحي مواد فلزي و پليمري
457
كاربرد ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM) در فن شناسي و آسيب شناسي آثارفلزي تاريخي – فرهنگي
458
كاربرد نامساوي هاي خطي ماتريسي در كنترل مدل پيش بين
459
كاربرد نامساوي هاي ذوزنقه در حل معادله انتگرالي ولترا
460
كاربرد نانو TiO2 در حذف رنگ Reactive Black 8 ناشي از پساب كارخانجات نساجي
461
كاربرد نانو اكسيدهاي فلزي روي اكسيد (ZnO) و دوپ شده ي مس (CuZnO) و آهن (FeZnO) بر آن به عنوان كاتاليزگر واكنش اكسايش برخي الكل هاي بنزيليك نوع اول و دوم و تجزيه فتوكاتاليستي برخي از رنگدانه هاي آلي مانند متيلن - بلو
462
كاربرد نانو الياف در پزشكي
463
كاربرد نانو بيو كامپوزيت fe3 o4/go/guo/chitosan به عنوان كاتاليزور در اكسايش مشتقات فنولي
464
كاربرد نانو تكنولو‍ژي در استفاده هاي پزشكي
465
كاربرد نانو تكنولوژي در افزودني هاي روغن موتور و بررسي اثرات نانو مواد در بهبود روان كنندگي روغن موتور و مكانيسم عملكرد نانو مواد در روان كنندگي
466
كاربرد نانو تكنولوژي در الياف رنگرزي
467
كاربرد نانو تكنولوژي در بررسي رهايش دارو
468
كاربرد نانو تكنولوژي در بسته بندي مواد غذايي
469
كاربرد نانو تكنولوژي در بهينه سازي خواص مكانيكي و ديناميكي تراورس بتني
470
كاربرد نانو تكنولوژي در جداسازي گاز به روش غشايي
471
كاربرد نانو تكنولوژي در دارو سازي
472
كاربرد نانو تكنولوژي در دارورساني
473
كاربرد نانو تكنولوژي در صنايع غذايي
474
كاربرد نانو تكنولوژي در صنعت
475
كاربرد نانو تكنولوژي در مبدل هاي كاتاليستي خودروها در مقايسه با مبدل هاي مرسوم
476
كاربرد نانو تكنولوژي(گذشته،حال،آينده)
477
كاربرد نانو جاذب هاي اصلاح شده بر پايه بنتونيت جهت سولفور زدايي از سوخت هاي مايع
478
كاربرد نانو جاذب هاي مغناطيسي اصلاح شده با آپتامر و آلبومين انساني براي جذب و پيش تغليظ آفلاتوكسين M1 و فلزات سنگين
479
كاربرد نانو جاذبهاي ارزان قيمت بنتونيت و بنتونيت فرآوري شده براي جذب فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي و بهينه سازي شرايط جذب توسط طراحي فاكتوريال
480
كاربرد نانو حفره هاي سيكلود كسترين جهت افزايش نگهداري آب بر روي كالاي سلولزي طي عمليات تكميلي
481
كاربرد نانو حفره ي كربني OCMK - 3 به عنوان جاذب در پيش تغليظ مقادير كم يون روي از نمونه هاي آبي و اندازه گيري آن با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
482
كاربرد نانو حفره ي كربني OCMK-3 به عنوان جاذب در پيش تغليظ مقادير كم يون هاي مس و كادميوم از نمونه آب هاي طبيعي و اندازه گيري آن با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
483
كاربرد نانو خوشه هاي y-MnO2 براي پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير كم يون هاي فلزي سنگين نظير +‎ Cd2‎+‎ , pb2‎+‎ ,Ag‎در نمونه هاي آبي ‎
484
كاربرد نانو در(پزشكي،مهندسي،صنعت)
485
كاربرد نانو در﴿پزشكي،مهندسي،صنعت﴾
486
كاربرد نانو ذرات اكسيد روي به عنوان انتقال دهنده الكترون در ساختار سلول هاي خورشيدي پروسكايتي
487
كاربرد نانو ذرات ايتريم اكسيد دوپه شده با يوروپيم در سنجش فوليك اسيد ( ويتامين )B9 به روش طيف سنجي فلوئورساني .
488
كاربرد نانو ذرات حاصل از ريشه برخي گياهان براي حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي
489
كاربرد نانو ذرات خاك اره به عنوان يك جاذب جامد ارزان و غير سمي براي حذف فلزات سنگين از آبهاي آلوده
490
كاربرد نانو ذرات درمخازن كربناته
491
كاربرد نانو ذرات دو فلزي به عنوان حسگرهاي رنگ سنجي در جهت اندازه گيري برخي آلاينده هاي زيست محيطي
492
كاربرد نانو ذرات روتنيم اكسيد درسنجش همزمان الكتروشيميايي اوريك اسيد و بعضي از گونه هاي بيولوژيكي مهم
493
كاربرد نانو ذرات زئوليتي به عنوان نانوكاتاليست هاي هتروژن و قابل بازيافت براي سنتز كومارين ها
494
كاربرد نانو ذرات سوپر مغناطيسي اكسيد آهن (SPION) در دارورساني
495
كاربرد نانو ذرات طلا در تشخيص اسيد آمينه هاي تريپتوفان و آرژنين
496
كاربرد نانو ذرات فلزي در اندازه گيري برخي از تركيبات زيستي كليدي به روش اسپكتروفتومتري سينيتيكي ومشخصه يابي نانو ذرات دوفلزي نقره وطلا
497
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با آمونيوم پيروليدين دي تيو كاربامات به عنوان يك جاذب براي جداسازي و تغليظ مقادير كم يونهاي نيكل (2)، مس (2) و كبالت (2) قبل از اندازه گيري آنها به وسيله تكنيك طيف سنجي جذب اتمي
498
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده براي استخراج سرب از نمونه هاي محيطي ومحصولات آرايشي وبهداشتي
499
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن براي حذف رنگ با استفاده از طراحي آزمايش باكس – بنكن
500
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي،1،3-دي سولفونيك اسيدايميدازوليوم هيدروژن سولفات و پيرازينيوم دي (هيدروژن سولفات) به عنوان كاتاليزوردرسنتز4،/4-(آرپل متيلن)-بيس (3-متيل-1- فنيلپيرازول-5-اول)ها،5-اكسو-1،4،5،6،7،8-هگزاهيدروكينولين ها و 9-آريل-1،8-دي اكسواكتاهيدروزانتن ها
501
كاربرد نانو ذرات نقره در اندازه گيري اسپكترو فتئمتري برخي از داروها
502
كاربرد نانو ذرات نيكل اكسيد در حذف كاتيون هاي فلزات سنگين از آب هاي آلوده
503
كاربرد نانو ذرات و پليمر قالب مولكولي به عنوان اصلاحگر جهت ساخت حسگر الكتروشيميايي به منظور اندازه گيري مقادير كم مرفين
504
كاربرد نانو ساختار شبكه فلز آلي 1-HKUST در حذف رنگ هاي قرمز كنگو و سبز متيلن
505
كاربرد نانو ساختارها و اصلاح گرهاي مختلف در ساخت سنسورهاي الكتروشيميايي جهت انداز گيري داروها، آلكالوئيدها و گونه هاي زيست محيطي
506
كاربرد نانو ساختارهاي SBA-15 اصلاح شده با زيركونيوم براي حذف همزمان رنگ هاي سبز مالاشيت و آبي متيلن
507
كاربرد نانو ساختارهاي اكسيد روي در حفاظت آثار هنري كاغذي
508
كاربرد نانو سيال ها در مجموعه هاي انتقال حرارت
509
كاربرد نانو صفحات گرافن براي حذف برخي رنگهاي آلي از محلولهاي آبي
510
كاربرد نانو فناوري در بهبود عملكرد سلولهاي خورشيدي
511
كاربرد نانو فوتو كاتاليست ها در تجزيه و ازبين بردن تركيبات فرار سمي و آلوده كننده هوا
512
كاربرد نانو كاتاليزور گرافن اكسيد/آهن اكسيد،به عنوان كاتاليزور در اكسايش باير-ويليگر كتون ها
513
كاربرد نانو كاتاليزور, ترتيتل كلريد, تري اتيل آمين پيوند يافته با سولفونيك اسيد و پيرازينيوم دي(هيدروژن سولفات) براي ساخت:1گرباماتو آلكليل/آميدوآلكليل-2-نفتول ها,4,4-(آريل متيلن)- بيس(3-متيل-1-فنيل پيرازول-5-اول)ها, زانتن ها,a',a- بيس – (آريليدين) سيكلوآلكانون ها, N-سولفونيل ايمين ها, ايميدازول ها و6- آمينو-3-متيل-4-آريل-2, 4-دي هيدروپيرانو پيرازول-5-كربونيتريل ها
514
كاربرد نانو كامپوزيت به عنوان كاتاليزور در واكنش سنتز مشتقات2-امينو تيازول
515
كاربرد نانو كامپوزيت مغناطيسي پلي اتيلن / ماگيت جهت حذف سرب از محلولهاي ابي
516
كاربرد نانو كامپوزيت مغناطيسي گرافن براي پيش تغليظ واندازه گيري آلاينده هاي آلي بااستفاده از روش هاي طيف بيني در نمونه هاي آبي
517
كاربرد نانو كامپوزيت ها در مهندسي بافت
518
كاربرد نانو كامژوزيت گرافن اكسيد زيركونيم دربارگيري ورهايش كنترل
519
كاربرد نانو كاواك هاي بلور فوتونيك در ليزر
520
كاربرد نانو لوله هاي چند جداره كربني در ساخت الكترودهاي يون گزين خميري كربن بر پايه ليگاند 3 - N - بنزيل 1 - پارابروموبنزيل 3 - پروپانون -N استاميد براي تعيين عناصر واسطه در نمونه هاي حقيقي , Application of multi walled carbon nanotubes in construction of carbon paste ion selective electrode based on N-3-benzy 11-parabromo benzyl3propanon N-acetamid for determination of transistion metals in real sample
521
كاربرد نانو لوله هاي كربني چند جداره در استخراج و پيش تغليظ منگنز در نمونه هاي محيطي
522
كاربرد نانو مواد در رهايش كنترل شده داروي بيماري پاركينسون
523
كاربرد نانو ميله هاي طلا ( تهيه شده با استفاده از پايدار كننده ستيل تري متيل آمونيوم برمايد ctab ) در تشخيص نيترات و ساكارز
524
كاربرد نانوپوشش ها در بهبود عملكرد ناخن هاي شيررلودر معدن زغالسنگ طبس
525
كاربرد نانوتكنولوژي در توليد وتكميل كفپوش ها
526
كاربرد نانوتكنولوژي در درمان سرطان به روش گيراندازي نوترون بابور )BNCT( و نقش كد MCNP در آن
527
كاربرد نانوتكنولوژي در درمان سرطان به روش گيراندازي نوترون بابورو نقش كد ام سي ان پي در آن
528
كاربرد نانوحامل هاي ليپوزوم-كيتوسان در رهايش دارو به مغز از مسير بيني
529
كاربرد نانوحامل هاي ليپوزومي در درمان سرطان
530
كاربرد نانوذرات پالاديوم تثبيت شده بر سطح بستر نانولوله‌هاي‌كربني چندديواره عامل‌دار شده با DNA و بررسي عملكرد آن در واكنش‌هاي جفت شدن سوزوكي و سونوگاشيرا
531
كاربرد نانوذرات سيليكاي مزوپور مغناطيسي براي استخراج فاز جامد يارابن ها به عنوان آلاينده هاي زيست محيطي
532
كاربرد نانوذرات لومينسانس ايتريم اكسيد اصلاح شده با داروي گاپتوپريل جهت تعيين مقدار پيريدوكسين ﴾ويتامين ب 6 به روش طيف سنجي
533
كاربرد نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده با سلولز سوپرآبگريز به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد ويتامين هاي محلول در چربي
534
كاربرد نانوذرات نيكل اكسيد در حذف كاتيون هاي فلزات سنگين از آب هاي آلوده
535
كاربرد نانوذرات و پليمرهاي رسانا، در طراحي و ساخت حسگرهاي بر پايه ي DNA، آپتامرها، هورمون ها و سلول ها جهت تشخيص جهش هاي ژنتيكي، نشانگرهاي سرطاني و ديازينون
536
كاربرد نانوسيال در خنك كاري موتور
537
كاربرد نانوسيالات در افزايش سرعت حفاري و كاهش اتلاف انرژي
538
كاربرد نانوفيبرهاي الكترواسپين شده
539
كاربرد نانوكاتاليست پالاديوم تثبيت شده بر روي كيتوسان در واكنش هاي جفت شدن هك و سوزوكي، كربونيل دار كردن آريل هاليدها و تهيه بنزايميدازول ها
540
كاربرد نانوكامپوزيت MnO2/CeO2 /بنتونيت/ سلولوز بعنوان كاتاليزور در اكسايش انتخابي آمين ها
541
كاربرد نانوكامپوزيت اكسيد گرافن مغناطيسي عاملدار شده با دي اتيلن تري آمين پنتا استيك اسيد براي حذف يون هاي جيوه از محلولهاي آبي
542
كاربرد نانوكامپوزيت ها در صنايع
543
كاربرد نانولوله هاي چند لايه اصلاح شده بعنوان جاذب براي سرب و كادميم و اندازه گيري آنها به روش جذب اتمي
544
كاربرد نانولوله هاي كربن در فرايندهاي جداسازي
545
كاربرد نانولوله هاي كربني به عنوان قالب در ساخت نانوكاتاليست ساپو-34 با استفاده از روش تبديل ژل خشك
546
كاربرد نانولوله هاي كربني چند ديواره اصلاح شده با گلوتاريد - دي هيدرازيد به عنوان جاذب استخراج فاز جامد براي پيش تغليظ و اندازه گيري مس )II( ،آهن )III(، نيكل )II(و روي )II( به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله
547
كاربرد نانولوله هاي كربني چند ديواره درتهيه الكترودهاي اصلاح شده جهت اندازه گيري بوپرنورفين به روش هاي ولتامتري و پتانسيومتري
548
كاربرد نانومواد در ساخت آپتاحسگر حساس به ERBB2
549
كاربرد نانومواد در ساخت آپتاحسگر زيست ماركرهاي سرطاني
550
كاربرد نخ جت هوا در بافندگي حلقوي پودي
551
كاربرد نخ سايرو در بافندگي حلقوي پودي و مقايسه نخ و پارچه توليدي با محصولات مشابه در سيستم رينگ
552
كاربرد نخ سيستم ريسندگي اصطكاكي (2 OREF) در بافندگي حلقوي پودي
553
كاربرد نرم افراز SAS در تجزيه وتحليل داده هاي آماري
554
كاربرد نرم افزار ANSYS در استاتيك مقاومت وطراحي
555
كاربرد نرم افزار ANSYS در تولد ومرگ يك المان
556
كاربرد نرم افزار comf ar در تهيه گزارش توجيهي طرح ها
557
كاربرد نرم افزار MATERIAL STUDIO درپيش بيني پارامترحلاليت قند سوربيتول
558
كاربرد نرم افزار Matlab در مكانيك سيالات ﴿مدلسازي جريان سيال ايده آل﴾
559
كاربرد نرم افزار SAS در طرح تجزيه آزمايش ها و رگرسيون
560
كاربرد نرم افزار آماري SAS در رگرسيون چند گانه
561
كاربرد نرم افزار آماري sas در مبحث طرح و آزمايشهاي 1
562
كاربرد نرم افزار مطلب در معادلات ديفرانسيل
563
كاربرد نرم افزار مطلب و وب سايت در تحقيق در عمليات
564
كاربرد نرم افزار هاي R و SAS در مبحث داده هاي رسته اي مبتني بر كتاب مقدمه اي بر تحليل داده هاي رسته هاي تاليف آلن اكرستي
565
كاربرد نرم افزارهاي MINITASB و EXCEL در كنترل كيفيت آماري
566
كاربرد نرم افزارهاي آماري دركنترل كيفيت
567
كاربرد نرم‌افزار MS Office Picture Manager در فشردگي داده‌هاي طيفي دوبعدي
568
كاربرد نرمافزار مطلب درجبر1
569
كاربرد نساجي سنتي در وسايل چوبي اتاق خواب
570
كاربرد نساجي سنتي در وسايل چوبي اتاق خواب
571
كاربرد نشانگرهاي ريز ماهواره در شناسايي كلكسيون هاي پايه وآناليزهاي فضايي وغيرفضايي انار
572
كاربرد نشانگرهاي ريز ماهواره و SRAP در بررسي چند شكلي ژنتيكي درختان سيب محلي ايران
573
كاربرد نشانگرهاي ريزماهواره و برخي از صفات مورفولوژيك در شناسايي كلكسيون هاي پايه بادام Prunusdulcis Mill
574
كاربرد نشانه شناسي در تحليل آثار ارتباط تصويري
575
كاربرد نظرية قراردادها در تحليل بخش سوم اقتصاد
576
كاربرد نظريه k.pدر بررسي حالات الكترونيكي نانوساختارهاي
577
كاربرد نظريه اختلال درحل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
578
كاربرد نظريه ارزش فرين در بررسي رونق و ركود شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران
579
كاربرد نظريه اعداد در رمزنگاري پي درپي
580
كاربرد نظريه اندازه در مساله كنترل بهينه سيستم هاي تكه اي آفين
581
كاربرد نظريه بازي ها در كنترل ترافيك
582
كاربرد نظريه درونيابي ماتريسي در كنترل سيستم هاي چند متغيره
583
كاربرد نظريه زمان هارالد واينريش در بررسي زمان فعل فارسي : مطالعه موردي بوف كور و سووشون
584
كاربرد نظريه شبه پايداري در فيلتر شكاف دار وفقي
585
كاربرد نظريه كنترل در پيشگيري از بيماري عفوني سل , Application of control throry in preventing of infectious disease tuberculosis
586
كاربرد نظريه گراف در تحقيق در عمليات
587
كاربرد نظريه گراف در تحليل شبكه هاي پيچيده ي زيستي
588
كاربرد نظريه گراف در حفظ حريم خصوصي در شبكه هاي اجتماعي
589
كاربرد نظريه گراف در مسئله فازبندي چراغ هاي راهنمايي
590
كاربرد نظريه گراف و نظريه سيستمها در تقويت همبستگي گره هاي شهري: مطالعه موردي: محله فهادان-محدوده اطراف مسجد جامع يزد
591
كاربرد نظريه گروههاي لي درهندسه منيفلدهاي واكري
592
كاربرد نظريه نقطه ثابت در نظريه بازي و هم ارزي هاي آنها
593
كاربرد نظريه نقطه ثابت در نظريه بازي و هم ارزي هاي آنها
594
كاربرد نظريه هاي استراتژي در بررسي موانع كار آفريني جمعي كسي و كار نارنگي در سياهو
595
كاربرد نظريه هاي تئاتر پداگوژيك در طرح مسائل زيست محيطي براي تئاتر كودك و نوجوان
596
كاربرد نظريه ي فركتال براي تعيين زبري ناپيوستگي هاي توده سنگ هاي درزه دار ﴿مورد مطالعاتي : ديواره ي شمالي معدن چغارت﴾
597
كاربرد نظريه ي گروههاي لي در هندسه ي منيفلدهاي واكري
598
كاربرد نظريه يادگيري اجتماعي در پرورش فضايل اخلاقي
599
كاربرد نظريۀ آنومي نهادي در ايران با تأكيد بر جرائم خشن (مطالعة سطح كلان اجتماعي بر اساس داده‌هاي استانها)
600
كاربرد نظريۀ آنومي نهادي در ايران با تكيه بر جرائم خشونت‌آميز (مطالعة سطح كلان اجتماعي بر اساس داده‌هاي استانها)
601
كاربرد نقش برجسته سفالي در تزئينات معماري
602
كاربرد نقش برجسته سفالي در تزئينات معماري
603
كاربرد نقش برجسته سفالي در دكوراسيون داخلي
604
كاربرد نقش برجسته هاي سفالي در تزئينات معماري
605
كاربرد نقش برجسته هاي سفالي در تزئينات معماري
606
كاربرد نقش مايه هاي اساطيري در آگهي هاي تجاري چاپي
607
كاربرد نقش مايه هاي صنايع دستي در آثار گرافيكي
608
كاربرد نقش مايه هاي فرش هاي خشتي بختياري در ساخت پويانمايي
609
كاربرد نقشمايه هاي استان فارس در طراحي قالي اتاق كودك
610
كاربرد نقشمايه هاي بر گرفته از نگارگري ايراني در نقش برجسته هاي سفالين ديواري
611
كاربرد نقشمايه هاي فرش تركمن در طراحي پارچه
612
كاربرد نقشمايه هاي فرش جوشقان قالي و قابليت آن در تزئين پوشاك زنان
613
كاربرد نقوش ايراني در معماري داخلي
614
كاربرد نقوش بته جقه
615
كاربرد نقوش بته جقه
616
كاربرد نقوش حيواني ايران باستان در اجراي نقش برجسته
617
كاربرد نقوش حيواني در ساخت نقش برجسته هاي سفالي
618
كاربرد نقوش سنتي در صندل هاي چرم وچوب
619
كاربرد نقوش سنتي ديروز در پوستر هاي معاصر ايران
620
كاربرد نقوش سنتي ديروز در پوستر هاي معاصر ايران
621
كاربرد نقوش سنتي و تاريخي جهت اجراي منبت و معرق در تزئينات داخلي
622
كاربرد نقوش سنتي وتاريخي جهت اجراي منبت ومعرق درتزئينات داخلي
623
كاربرد نقوش فرش ايراني در باغ آرايي و طراحي فضاي سبز
624
كاربرد نقوش فرش در ارتباط تصويري قرن اخير
625
كاربرد نقوش فلزكاري ساساني در جواهرسازي معاصر
626
كاربرد نقوش كاشي در گرافيك امروز
627
كاربرد نقوش گرافيكي در بافته هاي بختياري
628
كاربرد نقوش گياهي پارچه هاي دوره صفويه به منظور طراحي در فرش
629
كاربرد نقوش هندسي و گره در ساخت لوازم مربوط به دكوراسيون داخلي چوبي
630
كاربرد نگارگري ايران (دوره تيموري) در آرايه هاي داخلي منازل (مطالعه موردي در طراحي كاغذ ديواري)
631
كاربرد نگارگري در نقاشي ديواري هتل عباسي
632
كاربرد نگاره‌هاي اطلاع‌رسان در آموزش زبان انگليسي به گروه سني 7 تا 18 سال
633
كاربرد نگهداري پيشگيرانه درفرايند درمان بناهاي تاريخي (نمونه مطالعاتي بناهاي تاريخي داويد، سوكياس (2و 1))
634
كاربرد نماد هاي گياهي در آرم هاي تصويري
635
كاربرد نمايش تنك در بهبود نويززدايي از تصاوير
636
كاربرد نمك هاي آمونيوم كلروكرومات و دي كرومات براي اكسايش الكل ها، تيول ها، سولفيدها و محافظت زدايي از تيواستال ها در شرايط محلول و در حالت جامد
637
كاربرد نمودار كنترل كيفي X و R در كنترل سلامت با تأكيد بر مشخصه عفونت در يكي از بيمارستان هاي تهران
638
كاربرد نمودارهاي چاه پيمايي براي برآورد پارامتري و تحليل هاي ژئومكانيكي سنگ مخزن
639
كاربرد نمودارهاي رگرسيوني دريافتن مدل خطي بهينه پارامتري
640
كاربرد نمودارهاي كنترل هندسيدر حوزه بهداشت و درمان
641
كاربرد نواربافي درطراحي بافت پارچه واستفاده آن درمعماري داخلي منازل
642
كاربرد نيروي ورقگيري متغير در ساخت پانل هاي بدنه خودرو
643
كاربرد نيكل و كبالت در صنعت و منابع نيكل و كبالت در ايران
644
كاربرد هاي اسپلاين
645
كاربرد هاي اوزن در تصفيه پساب هاي صنعتي
646
كاربرد هاي كامپيوتر در انيميشن
647
كاربرد هدايت الكتريكي و پردازش تصوير دربررسي خواص جداشدگي بتن خود تراكم
648
كاربرد همزمان الياف و مواد افزودني به آسترهاي رسي جهت بهبود عملكرد آن
649
كاربرد همزمان تكنولوژي پينج و تحليل اگزرژي در بررسي شبكه مبدل هاي حرارتي
650
كاربرد هندسه جبري در مطالعه حركت روباتها
651
كاربرد هندسه فركتال در جداسازي آنوماليهاي ژئوشيميايي از زمينه مطالعه موردي در برگه هاي 100000/1 كهنوج و قلعه منوجان
652
كاربرد هندسه هيدروليكي در تعيين مقاطع پايدار و ناپايدار در رودخانه ها
653
كاربرد هنر عمومي(آب،نور وصوت) در فضاي شهري با تاكيد بر غناي حسي (نمونه موردي خيابان درختي تهران)
654
كاربرد هنر گرافيك در انتشارات
655
كاربرد هنر گرافيك در تابلو
656
كاربرد هنر نقاشي در ترمينال ها مكانهاي عمومي
657
كاربرد هنر نقاشي در ترمينالها و مكانهاي عمومي
658
كاربرد هنرهاي تجسمي در نمايش چهره پردازي و صورتك در ژاپن
659
كاربرد هنرهاي تجسمي در نمايش چهره پردازي و صورتك در ژاپن
660
كاربرد هنري فلز، سنگ و چوب در ساخت قاب
661
كاربرد هنري ودستوري جمله در غزليات وحشي بافقي
662
كاربرد هوش مصنوعي در بانكداري
663
كاربرد هوش مصنوعي در تشخيص بيماري فشار خون ريوي بالا
664
كاربرد هوش مصنوعي در تشخيص بيماريها
665
كاربرد هوش مصنوعي در تنظيم كنترل كننده ها
666
كاربرد هوش مصنوعي در طراحي قالب برش كامپيوتر
667
كاربرد هوش مصنوعي و شبكه عصبي مصنوعي در مهندسي شيمي
668
كاربرد هيدروژل سوپر جاذب و ميكرو كپسول كندرهش بر بهبود كارايي مصرف آب و كود
669
كاربرد هيدروژل ها در كشاورزي
670
كاربرد هيدروژن به عنوان سوخت برتر و كاربرد آن در نيروگاهها
671
كاربرد و احياي نقوش سفالهاي پيش از تاريخ ايران در طراحي و ساخت زيور آلات
672
كاربرد و تاثير سه جلبك موجود در آبهاي اصفهان بر روي BOD 5 و COD فاضلاب
673
كاربرد و تاثير فناوري هاي جديد درآموزش زبان فارسي
674
كاربرد و تاثير فناوريهاي جديد در آموزش زبان فارسي در مقطع راهنمايي شهرستان بوكان
675
كاربرد و تعيين خواص فيزيكي رزين اوره فرم آلديئد در پارچه مخلوط (پنبه + پلي استر)
676
كاربرد و تعيين خواص فيزيكي رزين هاي ضد چروك
677
كاربرد و تعيين فعاليت نانوذرات كبالت سنتز شده بر پايه زئوليت ZSM-5 به عنوان كاتاليست فيشر- تروپش
678
كاربرد و تفسير تمثيل در «خسرو وشيرين» و «هفت پيكر» نظامي
679
كاربرد و توسعه مدلLIMP براي برنامه ريزي آبياري فضاي سبز شهري(مطالعه موردي: شهرستان اصفهان)
680
كاربرد و ساخت بيوچيپ ها به عنوان زيست حسگرها
681
كاربرد و عملكر نقاشي در بيماران رواني (بيماران اسكيزوفرن )
682
كاربرد و عملكرد سيستم هاي هيدروليك در بخش انتقال توان ماشين هاي سنگين
683
كاربرد و مدلسازي راكتورهاي با جريان برخوردكننده در واكنشهاي آنزيمي
684
كاربرد و مدلسازي راكتورهاي با جريان برخوردي در اجراي واكنش هاي سه فازي
685
كاربرد و مزاياي منابع توليد پراكنده و جايابي منابع توليد پراكنده
686
كاربرد و مصارف صنعتي تالك
687
كاربرد و مقايسه تكنيك هاي سنجش توسعه منطقه اي در تحليل وضعيت توسعه يافتگي شهرستان هاي استان اردبيل
688
كاربرد و مقايسه تكنيك‌هاي سنجش توسعه منطقه‌اي در تحليل وضعيت توسعه‌يافتگي شهرستان‌هاي استان اردبيل
689
كاربرد و مقايسه مدل سري زماني تجمعي و مدل شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني تغييرات سطح آب زيرزميني ﴿مطالعه موردي : دشت مروست﴾
690
كاربرد واتر شيد و الگوريتم آن و پردازش و قطعه بندي تصوير با استفاده از معادلات با مشتقات جزيي
691
كاربرد واحدهاي ذخيره‌ساز انرژي الكتريكي ابررسانايي در بهبود عملكرد ديناميكي ژنراتورهاي القايي تغذيه دوگانه در زمان تغييرات ولتاژ
692
كاربرد واژه در تصوير مفهومي ﴿و مروري بر عكس هاي لورنا سيمپسون﴾
693
كاربرد وتجزيه تحليل شاخص هاي توليد سبز در صنعت نساجي (مطالعه موردي:توليد منسوجات پنبه/پلي استر)
694
كاربرد وسازگاري رشد درونزا در اقتصاد ايران مدل (كينگ ، ريبلو)
695
كاربرد وسايل نوين كنترل ترافيك در بهره برداري بهتر از سيستم بزرگراههاي شهري
696
كاربرد وسيع دولوميت به عنوان سنگ نسوز و منابع كانسارهاي دولوميت ايران
697
كاربرد ويتامين B1 (تيامين) جهت اصلاح سطح نانوذرات سيليكا؛ سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي پلي(وينيل‌كلريد)/سيليكا و پلي(وينيل‌الكل)/سيليكا
698
كاربرد ويولت در حل مسائل نفوذ
699
كاربرد يادگيري ماشين در شبكه عصبي
700
كاربرد يادگيري ماشين در مدل‌سازي و جداسازي سري‌هاي زماني
701
كاربرد يك الكترود خمير كربن اصلاح شده با اصلاحگر و نانو ذرات مغناطيسي هسته - پوسته براي تعيين نوراپي نفرين . استامينوفن و تريپتوفان
702
كاربرد يك الگوريتم فراكاوشي جديد گسترش يافته در دانشگاه علم و صنعت ايران براي طراحي بهينه شبكه هاي يك لايه
703
كاربرد يك الگوريتم فراكاوشي جديد گسترش يافته در دانشگاه علم و صنعت براي طراحي بهينه ي ديوار حائل بتن مسلح
704
كاربرد يك الگوريتم فراكاوشي جديد گسترش يافته دردانشگاه علم و صنعت ايران براي طراحي بهينه دال هاي بتني د ندانه دار
705
كاربرد يك بيوراكتور هيبريدي در زيست سالم سازي آب هاي آلوده
706
كاربرد يك روش بهينه سازي همگاني براي بازسازي توزيع ضريب گذردهي مختلط در تصويربرداري ماكروويو
707
كاربرد يك مجاور كننده جريان هاي برخوردي در حذف آلاينده هاي آلي از نوع نيتروفنل به كمك كربن فعال
708
كاربرد يك مدل حالت بحراني براي بررسي روانگرايي ماسه هاي اشباع تحت بارگذاري تناوبي
709
كاربرد يك مدل حالت بحراني ماسه ها براي آناليز گسترش جانبي در اثر زلزله
710
كاربرد يك معادله حالت درجه سوم جديد در بررسي تعادلات فازي
711
كاربرد‌‌‌‌‌هاي روش كمترين مربعات كامل وزن‌دار در تحليل خطاي برازش توابع گويا در تصاوير قدرت تفكيك بالا
712
كاربرد, N,N- دي اتيل- N-سولفواتان آمينيوم هيدروزن سولفات, فتاليميد,-N-سولفونيك اسيد و سزيم كربنات به عنوان كاتاليزورهاي جديد براي سنتز مشتقات كرومن در شرايط گرمايي, ريزموج و فراصوت
713
كاربرد+ NO به عنوان يون واكنشگر در دستگاه طيف سنج تحرك يوني
714
كاربردANN﴿شبكه هاي عصبي مصنوعي﴾ در بهينه سازي شبكه هاي آب
715
كاربردANNشبكه هاي عصبي مصنوعي) در بهينه سازي شبكه هاي آب
716
كاربردGIS در ارزيابي ژئوتكنيكي ساختگاه سدهاي زيرزميني و مكانيابي﴿مطالعه موردي منطقه ي ماست بندي واقع در شمال شرق اصفهان﴾
717
كاربردMgBr وMgBr2.6H2O به عنوان كاتاليزور در سنتز B - استاميد و كتون ها
718
كاربـردآمـوزش محيـط زيســت در اســــتفاده ازفناوري نانو و دستيابي به توسعه پايدار از ديـدگاه مـديران صنعت خــودرو
719
كاربردآنزيم اكتينيدين ميوه ي كيوي در جداسازي درم ازاپيدرم وجداسازي سلولهاي اپيدرمي بويژه ملانوسيت هاوكشت اوليه ي آنها
720
كاربردار گونومي در طراحي بهينه ايستگاه توليد پوشاك سبك و سنگين
721
كاربردالگوريتم ژنتيك درتركيب پيش بيني هاي نرخ ارز
722
كاربردالمان محدوددرتحليل لرزه اي اندركش آب - سد
723
كاربردپذيري كارت هاي گرافيكي در سيستم هاي تشخيص نفوذ پرسرعت
724
كاربردپلي﴿N,N-دي برمو -N-اتيل-نفتالن -2و7-دي سولفو ناميد)به عنوان يك كاتاليست N-برموجديددر فرميله كردن تركيبات هيدروكسي دار تحت شرايط ملايم و.........
725
كاربردپليمرهاي حكاكي شده مولكولي﴿MIP﴾وپيوندزدن آن ها برروي نانوموادجهت ساخت حسگرهادراندازه گيري برخي تركيبات دارويي
726
كاربردتحقيق براي بازسازي واقعيت در فيلم
727
كاربردتحقيق براي بازسازي واقعيت در فيلم
728
كاربردتصاوير شاعرانه درشعر داراب افسربختياري معنا ومضمون چندغزل به گويش بختياري
729
كاربردتكنولوژي PINCH جهت بهره وري انرژي درصنايع آب
730
كاربردچارت هاي كنترلي دركنترل كيفيت و مثالهايي ازآن
731
كاربردروش درونيابي مشتق تعميم يافته )GDQ(براي تحليل ورق هاي كامپوزيت با شرايط مرزي مختلط و چندناحيه
732
كاربردسري هاي زماني در تجزيه و تحليل داده هاي بارندگي شهرستان گرگان
733
كاربردسيستم هاي هوشمند
734
كاربردشبكه هاي عصبي درپيش بيني پارامترهاي نويزترانزيستورفركانس بالا HBT (SiGe) مدل (NESg2O3OMO4)
735
كاربردفناوري تجارت الكترونيك درشركت بورس اوراق بهادارتهران
736
كاربردقاب هادر محاسبات سازگار
737
كاربردقاب هاي زيرفضايي در روش هاي چبيشف وگراديان مزدوج براي حل معادلات عملگري
738
كاربردكنترل فرآيندآماري درتوليدات كوتاه مدت (توليدمحصولات پيچيده )
739
كاربردگروه هاي متناهي درشمارش
740
كاربردمختصات وابسته به ناظردركيهان شناسي
741
كاربردمديريت دانش درتوسعه خدمات مربوط به سازماندهي منابع چاپي والكترونيك ي كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي ايران درسال 1390 , the function of knowledge management in improving print and electronic resources organizatoin based on chief librarians views of central libraries of governmental universities in 1102
742
كاربردمكمل هاي غذايي ايمني زا(پروبيوتيك ها وپري بيوتيك ها)در ابزي پروري
743
كاربردموجك ها دراپتيك كوانتومي
744
كاربردنرم افزارSAS درمباحث روش هاي متغيرپيوسته
745
كاربردنقاشي بجاي دكور در سينما و تلويزيون
746
كاربردها آناليتيكي داروي پيروكسيكام
747
كاربردها و كاركردهاي دف در خانقاه هاي كردستان و موكريان
748
كاربردها و موارد استعمال سلستين و تركيبات استرانسيوم در صنعت
749
كاربردها و ويژگي هايي از دترمينان هاي هنكل
750
كاربردها و ويژگي هايي از دترمينان هاي هنكل
751
كاربردهاي آماري ماتريس هاي تصادفي
752
كاربردهاي آناليتيكي داروي مفناميك اسيد
753
كاربردهاي ادبي اصطلاحات نجومي در ديوان صباحي بيدگلي
754
كاربردهاي از مكانيك آماري در تحليل برخي سيستمهاي پيچيده
755
كاربردهاي اسپلاين
756
كاربردهاي استعاري بدن واژه ها در زبان انگليسي
757
كاربردهاي اسيد هيالرونيك در حوزه هاي مختلف بيومتريال و خلاصه اي از مدل سازي آن
758
كاربردهاي الگوهاي پيش بيني ورشكستگي اسپرينگات و زميجوسكي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
759
كاربردهاي بالقوه مدلسازي اطلاعات ساختمان در مديريت بحران و پدافند غيرعامل در ساختمان‌هاي دولتي
760
كاربردهاي بالقوه مدلسازي اطلاعات ساختمان در مديريت بحران و پدافند غيرعامل در ساختمان‌هاي دولتي
761
كاربردهاي بستر سيال در صنايع غذايي
762
كاربردهاي بهينه سازي در صنايع معدني و كانه آرائي
763
كاربردهاي پلاستيك در صنعت خودرو تحليل و بررسي توليد مخزن سوخت پلاستيكي
764
كاربردهاي پلي يورتان در پزشكي
765
كاربردهاي تجزيه گراف كامل يال - رنگ آميزي شده
766
كاربردهاي تعميم هاي توابع غير هموار محدب پايا در بهينه سازي برداري
767
كاربردهاي تمام نگاري در پزشكي
768
كاربردهاي جاذب هاي زئوليتي در صنعت
769
كاربردهاي جديد آريلوكسي تترازول ها و مطالعات طيف سنجي و ساختار X-rayآنها و سنتز، مطالعات P-NMR، H-NMR، X-rayآلكيل 2-(2- هيدروكسي بي نفتيل ) هيدروژن فسفونات و واكنش هاي آلكيل -(2،,2- بي نفتلين ) فسفيت ها
770
كاربردهاي جديد بيسموت تري كلريد در واكنشهاي آلي و روشهاي جديد براي محافظت زدايي 1 ، 1 - دي استاتها
771
كاربردهاي جديد تترازولها در سنتز نا متقارن، مطالعات NMR پويا و مكانيك كوانتومي آنها
772
كاربردهاي جديدي از توابع متعامد در مسائل رياضي -فيزيك
773
كاربردهاي خط شكافي در سيستم هاي انتقال
774
كاربردهاي خم هاي بيضوي در رمزنگاري كليد عمومي
775
كاربردهاي داده كاوي در صنعت آب و برق
776
كاربردهاي ديوارنگاري در محيط‌هاي تجاري (مورد پژوهش مجتمع تجاري سيتي سنتر اصفهان)
777
كاربردهاي رنگآميزي گراف در حل مسئله ي زمانبندي
778
كاربردهاي روش آناليز هموتوپي در بدست آوردن سري جواب هاي معادلات تابعي غير خطي
779
كاربردهاي رياضي در زندگي
780
كاربردهاي شبكه تعيين موقعيت كينماتيك آني براي ايجاد سامانه تعيين موقعيت مطلق دقيق آني
781
كاربردهاي شبكه هاي عصبي بازگشتي در يافتن مسيرهاي بهينه براي حركت روباتها با حضور موانع
782
كاربردهاي شبكه هاي ماهواره هاي LEO
783
كاربردهاي صنعتي آنزيم ليپاز
784
كاربردهاي ضرب‌ گراف‌ها و ابرگراف‌ها در مكانيك سازه‌ها
785
كاربردهاي عكاسي در صنعت
786
كاربردهاي عكاسي در صنعت
787
كاربردهاي عكاسي واقعيت مجازي در آموزش هنر
788
كاربردهاي غير مخابراتي تارهاي نوري
789
كاربردهاي غير مخابراتي تارهاي نوري
790
كاربردهاي فافيان در نظريه سوليتون
791
كاربردهاي فرم هاي ديفرانسيلي در مكانيك كلاسيك
792
كاربردهاي فرم هاي ديفرانسيلي در مكانيك كلاسيك
793
كاربردهاي فضاهاي عملگري در آناليزها رمونيك مجرد
794
كاربردهاي فضاي مجازي
795
كاربردهاي فناوري نانو در صنعت دريايي
796
كاربردهاي فناوري نانوفيلتراسيون در تصفيه پساب هاي صنعتي
797
كاربردهاي فيزيك در پزشكي (تصويربرداري با استفاده از اشعه X )
798
كاربردهاي فيلم خطي
799
كاربردهاي فيلم خطي
800
كاربردهاي قاب و قاب هاي زيرفضايي در روش هاي تكراري براي حل معادلات عملگري
801
كاربردهاي قضاياي نقطه ثابت در نظريه زير فضاهاي پايا
802
كاربردهاي قضيه نقطه ثابت تناوبي در معادلات تابعي , Applications of the alternative fixed point theorem in functinal equatiions
803
كاربردهاي كامپيوتر در انيميشن (مجموعه فيلم انيميشن كامپيوتري)
804
كاربردهاي كامپيوتر در تحقيقات اجتماعي
805
كاربردهاي كلان داده‌ها در تحقيق درعمليات و علوم مديريت
806
كاربردهاي ليزر در برخي اندازه گيري ها
807
كاربردهاي ليزر در صنعت
808
كاربردهاي مثال نقض در فهم مسايل آماري
809
كاربردهاي مختلف رشته مهندسي مكانيك در صنعت حفاري
810
كاربردهاي مهندسي شبيه سازي در طراحي مكانيزمها و سينماتيك رباتها
811
كاربردهاي موجك در برآورد و داده كاوي
812
كاربردهاي نانو تكنولوژي
813
كاربردهاي نانو تكنولوژي براي جلوگيري از خوردگي فلزات
814
كاربردهاي نانو تكنولوژي براي جلوگيري از خوردگي فلزات
815
كاربردهاي نانو تكنولوژي در تشخيص ودرمان بيماريها
816
كاربردهاي نانو درمهندسي شيمي
817
كاربردهاي نانولوله هاي كربني در مهندسي پزشكي
818
كاربردهاي نظريه مجموعه هاي ناهموار در سيستم هاي اطلاعاتي
819
كاربردهاي هندسه فركتاني در آشكار سازي رادار
820
كاربردهاي هوش مصنوعي
821
كاربردهاي ويسكوزيته و بررسي خواص ترموديناميكي مخلوط
822
كاربردهايي از ابر گروه هاي تبديلات
823
كاربردهايي از پيوستگي در فضاهاي توپولوژيكي ديجيتال دو بعدي
824
كاربردهايي از ترتيب هاي تصادفي و وابستگي در بيمه
825
كاربردهايي از روش هموتوپي در تئوري نقطه ثابت
826
كاربردهايي از رويكرد نيم پارامتري فرآيند ديريكله در خوشه بندي واحدهاي آزمايشي با مشاهدات طولي
827
كاربردهايي از مدل آميخته نرمال
828
كاربردهايي از نظريه طيفي
829
كاربردهايي از هندسه ريماني در رابط مغز و رايانه
830
كاربردي از تبديل موجك هاربراي حل معادلات ديفرانسيل و انتگرالي
831
كاربردي از درونياب بيركوف براي حل مسائل مقدار مرزي
832
كاربردي از دنباله هاي فوق آشوب اصلاح ده در رمزنگاري تصوير
833
كاربردي از رمزنگاري خمهاي بيضوي در يك شهر هوشمند
834
كاربردي از روش‌هاي بوت‌استرپ در مدل‌هايGARCH
835
كاربردي از فراگيري منيفلدي براي ثبت تصاوير پزشكي
836
كاربردي از قضيه نقطه ثابت مشترك براي بهترين تقريب در فضاي موضعا محدب هاسدروف
837
كاربردي از معادله انتگرال بدوضع در ارتباط بابازسازي تصاوير از پرتونگاري
838
كاربردي از نظريه كنلي در مساله انفجار
839
كاربردي بستر روان در قالبگيري با ماسه هاي بدون چسب
840
كاربردي كردن سوزن دوزي تركمن روي البسه روز
841
كاربردي كردن سوزن دوزي تركمن روي البسه روز
842
كاربردي كردن گليم گبه
843
كاربردي كردن معرق چوب در ساخت زيور آلات﴿امكان سنجي استفاده از معرق چوب در ساخت زيور آلات﴾
844
كاربردي كردن نقوش ارسي در جواهر سازي معاصر
845
كاربردي كردن نقوش باستاني ﴿ سيلك ﴾
846
كاربري اب در نواحي نيمه خشك : مطالعه موردي شهرستان هاي تربت جام و فريمان
847
كاربري اليژيستهاي نفيس آباد يزد و پرعيارسازي آن
848
كاربرى شبكه اينترنت در بازار الكترونيك
849
كاربري طراحي پارچه در دكواراسيون داخلي
850
كاربست ابعاد كالبدي رويكرد نوشهرگرايي در تدوين برنامه راهبردي محله نمونه موردي: محله سنگلج واقع در منطقه 12 شهرداري تهران
851
كاربست اصول طراحي اقليمي در فضاي همگاني شهرها با تاكيد بر آسايش حرارتي به منظور طراحي يك واحد همسايگي در شهرك امام خميني لار
852
كاربست الگوريتم در خت تصميم در طبقه بندي خطا در خطوط انتقال دو مداره
853
كاربست ايده دهكده شهري به منظور توسعه پايدار سكونتگاههاي روستايي حومه شهرها با تاكيد بر استفاده توان هاي گردشگري
854
كاربست برنامه‌ريزي تعاملي در ارتقا كاركرد فضاهاي شهري مورد كاوي: محدوده پياده راه 17 شهريور تهران
855
كاربست بيناب نمايي فروشكست القاي ليزري و رامان در مايعات
856
كاربست پتينه شيميايي در دست سازه هاي فلزي با تزيينات خوشنويسي
857
كاربست چالش هاي فن آوري اطلاعات وارتباطات در فرآيند ياد دهي ويادگيري در ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد دولت آباد
858
كاربست رهيافت CPTEd در برنامه ريزي شهري؛ مطالعه موردي محدوده مركزي شهر كرمانشاه
859
كاربست رهيافتهاي گوناگون در تدوين يك نظرية فلسفي (مطالعه موردي: نظرية حركت جوهري)
860
كاربست رويكرد "انعطاف‌پذيري" در طراحي پوسته‌هاي ساختماني نمونه موردي طراحي مركز همايش‌هاي دانشگاه علم وصنعت ايران، تهران، ايران
861
كاربست رويكرد «انعطاف‌پذيري» و «گسترش‌پذيري» در طراحي معمارانۀ كالبد مناسب با عملكرد فضاي آموزشي ايراني اسلامي
862
كاربست رويكرد بازآفريني شهري درمحلات تاريخي با هدف افزايش تعاملات اجتماعي، موردپژوهي محله ي سرچشمه گرگان
863
كاربست رويكرد شهر خلاق در تدوين راهنماي منظر عيني؛ موردپژوهي محور شمالي_جنوبي شهر شيراز
864
كاربست رويكرد شهر خلاق در تدوين راهنماي منظر عيني؛ موردپژوهي محور شمالي_جنوبي شهر شيراز
865
كاربست رويكرد مرمت سبكي- تاريخي در احياي فضاي ميدان مجموعه تاريخي فرح آباد ساري
866
كاربست شگردهاي فازهندسي در اثر كوانتمي كسري هال
867
كاربست كدهاي فرم مبنا در طرح هاي آماده سازي زمين
868
كاربست كيفيت طراحي شهري در تهيه نرم افزار املاك و مستغلات
869
كاربست مطالعات رفتار-محيط در طراحي محيط هاي مسكوني نمونه موري: تهران، محله اوين
870
كاربست نتايج تحقيقات در آموزش و پرورش
871
كاربست نظريه نقش¬گراي هليدي و متيسن(2014) مطالعه موردي سوره مزّمّل
872
كاربست نقوش دوره ساساني در طراحي و ساخت زيورآلات
873
كاربست نقوش فرش فارس در ساخت گردن آويز
874
كاربست يك الگوريتم پيونددهي موجوديت‌ براي مسئله‌ي ابهام‌زدايي معني واژگان در زبان فارسي
875
كاربن ها
876
كارت آزمايشگاهي مدارهاي واسط
877
كارت اعتباري تلفن مدارات اضافي
878
كارت امتيازي متوازن
879
كارت بليط ﴿بررسي تكنولوژي جاوا كارت﴾
880
كارت خوان كارت RFID هوشمند
881
كارت سيگنال در شبكه ديجيتال
882
كارت شناسايي الكترونيكي
883
كارت صوتي با قابليت اتصال به پورت موازي
884
كارت گرافيك
885
كارت گرافيك رنگي با درجه تفكيك 1024 در 512
886
كارت گرافيكي درايو سيگنالهاي VGA به كمك FPGA
887
كارت هاي هوشمند
888
كارت هاي هوشمند
889
كارت هوشمند
890
كارتهاي اعتباري
891
كارتهاي هوشمند...
892
كارخانجات ذوب آهن
893
كارخانه آلومينا جاجرم
894
كارخانه بافندگي ماهباف
895
كارخانه توليدي دارو
896
كارخانه توليدي داروهاي دامي (گزارش )
897
كارخانه سيمان
898
كارخانه سيمان
899
كارخانه سيمان بجنورد
900
كارخانه سيمان بجنورد
901
كارخانه سيمان سفيد نيريز
902
كارخانه شير نوش استهبان
903
كارخانه كاشي
904
كارخانه كك سازي ذوب آهن اصفهان
905
كارخانه كود آلي (كمپوست ) يزد- ارزيابي اقتصادي روشهاي توليد ماشين آلات
906
كارخانه لوله گستر اسفراين
907
كارخانه ماكاراني اوريناك
908
كارخانه نرم افزار برنامه وب الگوها و روش هاي آزمون شده
909
كارخانه هاي قند ايران و ارزش اقتصادي آنها
910
كاردينگ
911
كارسنجي و زمان سنجي
912
كارسنجي و زمان سنجي در صنعت
913
كارسنجي وزمان سنجي
914
كارسينوم سلولهاي بازال و پراكندگي ضايعه
915
كارعملي در آموزشگاه
916
كارعملي در اموزشگاهها
917
كارعملي درآموزشگاه
918
كارعملي درآموزشگاه
919
كاركرد اجتماعي - فرهنگي و مذهبي وقف در كاشان دوره قاجار
920
كاركرد اجتماعي هنر در دوره غارنشيني
921
كاركرد اجتماعي و فرهنگي نهاد وقف در شهر بوشهر در دوره قاجار
922
كاركرد اصل احتياط در حقوق موضوعه ايران
923
كاركرد اطلاعات حسابداري در قيمن گذاري عرضه اوليه سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
924
كاركرد الگوريتم M5 در پيش بيني عمق آبشستگي در پايين دست سر ريز ها
925
كاركرد بلاغي اسلوب حال در قرآن كريم و بررسي آن در سه ترجمه ادبي (فولادوند، خرمشاهي، حداد عادل)
926
كاركرد بينامتنيت در انيميشن براساس نظريه ژرار ژنت با مطالعه موردي بر انيميشن سريالي ريك و مورتي
927
كاركرد تصاوير حيوانات در مثنوي مولانا
928
كاركرد تنبيه و تشويق در متون عرفاني
929
كاركرد توجه در فرضيه خروجي سازي زباني در دو محيط مو و ايميل ميان زبان آموزان مقطع متوسطه ايراني
930
كاركرد دروس علوم اجتماعي دوره آموزش متوسطه در بهنجار كردن كنش اجتماعي
931
كاركرد رنگ در كمانچه نوازي باقرخان رامشگر
932
كاركرد روابط عاطفي در سينماي داستاني واقع گرا ايران 72 - 1362
933
كاركرد روانشناسي خاطره در روايت فيلم
934
كاركرد رويكرد ساختن‌گرايي در ارتقاء فرايند فراگيري بازديدكنندگان موزه‌ باغ گياه‌شناسي ملي ايران
935
كاركرد سياسي اجتماعي دولت اميني و آثار آن بر اصلاحات ارضي (1341 - 1340)
936
كاركرد سياسي اجتماعي مساجد از آغاز عصر ايلخانان تا ظهور تيمور لنگ (651-771 ه. ق)
937
كاركرد سياسي حج در دوره ي عباسيان از ابتدا تا سال 260 هجري
938
كاركرد سياسي، اجتماعي اقتصادي كمپاني هاي اروپايي بوشهر عصر قاجار
939
كاركرد سياسي، اجتماعي و اقتصادي هنرهاي نوين (عكاسي و سينما) در عصر مشروطه (1285تا 1305 ش)
940
كاركرد سياسي، اجتماعي و فرهنگي عزاداري در دوره ي پهلوي اول
941
كاركرد شخصيّت هاي اسطوره اي در شعر مشروطه و شعر دفاع مقدّس (با تكيه بر شاعران برجسته)
942
كاركرد طنز در آثار زنان فيلمساز انيميشن بعنوان ابزاري براي انتقال مفاهيم و مسائل زنانه با تاكيد بر آثار ميخائلا پاولاتوا
943
كاركرد عناصر جهان متن در داستان "شازده احتجاب " اثر هوشنگ گلشيريÝ براساس رويكرد شعرشناسي شناختي
944
كاركرد فتومونتاژ در جلوه هاي بصري هنرهاي مستظرفه در جهت دستيابي به معنا
945
كاركرد فرهنگي تلميح در اشعار اخوان و نيما
946
كاركرد فلاش بك در سينماي پست كلاسيك﴿ از 1960 تا به امروز ﴾
947
كاركرد فلاش بك در سينماي پست كلاسيك﴿ از 1960 تا به امروز ﴾
948
كاركرد متقابل شبكه ISDN با شبكه تلفني موجود PSTN( ، شبكه PSPDN و شبكه )CSPDN
949
كاركرد معنايي و تصويري اَعلام در غزليات سنايي، عطّار و مولوي
950
كاركرد معنايي و زيباشناختي تكرار درغزل حافظ وهوشنگ ابتهاج
951
كاركرد مونتاژ در فيلم هاي رومن پولانسكي جايي بين گريفيث و آيزنشتاين
952
كاركرد نشانه شناسانهء كمپوزيسون تصوير در سينما
953
كاركرد نشانه شناسانهء كمپوزيسون تصوير در سينما
954
كاركرد نشانه كيهاني خورشيد در ايجاد تداعي ها و دلالت هاي ضمني در شعر سهراب سپهري
955
كاركرد نشانه هاي موسيقايي در آوازهاي مرگ كودكان اثر گوستاو مالر
956
كاركرد نماد نشانه و اسطوره در فيلمنامه هاي بهرام بيضايي
957
كاركرد نماد نشانه و اسطوره در فيلمنامه هاي بهرام بيضايي
958
كاركرد نماد، اسطوره و تمثيل در شعر كودك و نوجوان
959
كاركرد هاي فروع دين بر اخلاق محيط زيست (با تأكيد بر امر به معروف و نهي از منكر، حج و جهاد)
960
كاركرد هنر و مهارتهاي صنايع دستي در هنر جديد
961
كاركرد هويت در پرتره به منزله ي تصوير تبليغاتي پس از دهه ي 1960 در اروپا و آمريكا
962
كاركرد هيات هاي مذهبي مسيحي در ايران عصر قاجاريه ﴿ دوره آقا محمد خان فتحعلي شاه و محمد شاه ﴾
963
كاركرد و جايگاه ادبيات داستاني در اصلاحات عصر قاجار با تكيه بر سه كتاب : سرگذشت حاجي باباي اصفهاني، سياحتنامه ابراهيم بيگ و مسالك المحسنين
964
كاركرد وعملكرد مديران آموزشي دربرابرتهاجم فرهنگي غرب در دبيرستانهاي استان قم
965
كاركرد وقايع نگارانه عكاسي مستند نگاري در ثبت وانعكاس بلاياي طبيعي ﴿باتاكيد بر نمونه هاي عكاسي مستند از زلزله بم﴾
966
كاركرد‌هاي هنري و معنايي «رنگ» در غزل بيدل دهلوي
967
كاركردشيوه ي بيان مينيمال در آثار ارتباط تصويري
968
كاركردها و تاثير بازي در سرگرمي بر پيشرفت تحصيلي كودكان (كودكستان ،پيش ازدبستان -دبستان )
969
كاركردهاي اخلاقي دفاع مقدس بر رزمندگان
970
كاركردهاي اخلاقي گونه هاي مختلف ادعيه ماثوره
971
كاركردهاي تمثيل درروايات
972
كاركردهاي ديداري و شنيداري موزه به مثابه يك رسانه
973
كاركردهاي دين از ديدگاه علامه طباطبايي ( ره ) و شهيد مطهري(ره)
974
كاركردهاي ديني وفلسفي نظريه ي عالم مثال سهروردي
975
كاركردهاي روايي رنگ در سينماي داستاني بررسي موردي 12 فيلم رنگي شاخص در تاريخ سينماي تاريخي جهان
976
كاركردهاي روايي منظره در انيميشن هاي ديزني
977
كاركردهاي روايي منظره در انيميشن هاي ديزني
978
كاركردهاي روش شناختي نظريه‌ي فطرت در انديشه‌ي استاد مطهري
979
كاركردهاي زباني و هنري در هفت پيكر (بهرام نامه ) نظامي
980
كاركردهاي زباني و هنري غزليات عطار (100 غزل )
981
كاركردهاي سبكي و روايتي موسيقي در آثار جيم جارموش
982
كاركردهاي سبكي و روايتي موسيقي در آثار جيم جارموش
983
كاركردهاي سياسي - اجتماعي مسجد در دوره قاجار
984
كاركردهاي سياسي - اجتماعي مسجد در دوره قاجار
985
كاركردهاي عقل در نزد لاك و هيوم و مقايسه آن با ابن سينا
986
كاركردهاي فرهنگي عكاسي در ايران بين سالهاي 1380 تا 1395
987
كاركردهاي فروع دين در اخلاق اجتماعي(با تاكيدبر نماز و تولي و تبري و امر به معرف و نهي از منكر)
988
كاركردهاي فروع ديندررشداخلاق اجتماعي (با تأكيدبر خمس، زكات،روزهو جهاد)
989
كاركردهاي فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين
990
كاركردهاي كنسولگري روسيه در سه شهر رشت، استرآباد و تبريز طي سال هاي 1340-1318 ق/ 1921-1900 م
991
كاركردهاي گرافيك در بازنمايي هويّت بصري ايراني (با تأكيد بر نشانه، بسته‌بندي و صفحات اينترنتي)
992
كاركردهاي مديريت و مديريت مطلوب و كارآمد
993
كارگاه سازه هواپيما
994
كارگاه هاي نيل سازي دزفول
995
كارگاه و نمايشگاه مجسمه سازي با چوب
996
كارگران كوره پز خانه
997
كارگران منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني
998
كارگردان هنري در سينما
999
كارگردان هنري در سينما
1000
كارگردان و متن
بازگشت