<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
كارگاه هاي نيل سازي دزفول
2
كارگاه و نمايشگاه مجسمه سازي با چوب
3
كارگران كوره پز خانه
4
كارگران منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني
5
كارگردان هنري در سينما
6
كارگردان هنري در سينما
7
كارگردان و متن
8
كارگردان و مراحل توليد فيلم (انتخاب و رهبري بازيگر)
9
كارگردان وفراگرد ارتباط با تماشاگر
10
كارگردان وفراگرد ارتباط با تماشاگر
11
كارگرداني انيميشن عروسكي
12
كارگرداني طراحي و ساخت در نمايش درگرديسي
13
كارگرداني هنري در سينما
14
كارگرداني و زيبايي شناسي آنونس در سينماي ايران
15
كارمند يابي
16
كارمند يابي و انتخاب (استخدام ) نيروي انساني در شركت مخابرات بوشهر
17
كارنامه اجتماعي- فرهنگي ارباب كيخسرو شاهرخ
18
كارنامه اقتصادي و فرهنگي محمد تقي آقا نجفي در اصفهان
19
كارنامه شعري سيد حسن حسيني
20
كارنامه شعري منوچهر نيستاني
21
كارنامه علمي و فرهنگي دولت هاي شيعه در ايران تا پايان دوره ي صفويه و تاثيرات آني و آتي آن در تاريخ اسلام , scientific & cultural log of shieesm's governments in iran till final of safavieh period & their present & futher effects on the history of islam
22
كارنامه ي داستان نويسي ادبيات پايداري استان فارس از 1358 تا 1388
23
كارنامه ي سياسي و فرهنگي سيد محمد رضا مساوات
24
كارنامه يك نمايشنامه نويس : « بهرام بيضايي»
25
كارنامه يك نمايشنامه نويس « بهرام بيضايي»
26
كارو معلول : مركز آموزش حرفه اي معلولين
27
كاروانسراي دردشت
28
كاروانسراي طاقي كوچك ﴿استان گيلان﴾
29
كاروانسراي وزير قزوين
30
كارورزي (1)
31
كارورزي 1
32
كارورزي 1
33
كارورزي 2
34
كارورزي 2
35
كارورزي در (سازمان جنگلها و مراتع و ابخيز داري كشور دفتر فني مرتع )
36
كارورزي در (شهرداري منطقه 5 ناحيه 7 پارك ساحل
37
كارورزي در منطقه 18 بوستان قائم
38
كارورزي در منطقه 18 پارك قائم
39
كارورزي كارعملي درآموزشگاه
40
كارورزي1
41
كارورزي1: واحد گزارش (بايگاني حسابداري و چغندر كاري كارخانه قند شيروان )
42
كارورزي2 شركت :زمان صنعت
43
كاريابي الكترونيكي
44
كاريرد رآكتور بستر سيال در توليد الفين هاي سبك
45
كاريردDNA در رمزنگاري تصويرونهان نگاري
46
كاريكاتور و مفاهيم بصري
47
كاريوتايپ كروموزوم در G-Banding به روش پردازش تصوير
48
كاسپارنهر
49
كاسكه كودك در كيف دستي مادر اصلاح مكانيسم كالسكه عصايي در جهت كم جا شدن
50
كاشان - باغ فين
51
كاشان در سفرنامه ها (از صفوي تا پهلوي اول)
52
كاشت و برداشت پسته در ايران منطقه نمونه مورد مطالعه رفسنجان
53
كاشي سازي در ايران
54
كاشي سازي در ايران
55
كاشي سازي و كاشي كاري دوره صفويه
56
كاشي معرق مسجد جامع اصفهان ( مطالعه، بررسي، ساخت و نحوه كار )
57
كاشي معرق مسجد جامع اصفهان ﴿مطالعه ، بررسي، ساخت و نحوه كار﴾ حفاظت و مرمت لچكي هاي كاشي معرق در مسجد جامع اصفهان ﴿لچكي جبهه شمال شرق حياط مسجد﴾
58
كاشي هفت رنگ مسجد نصير الملك
59
كاشي و سراميك ضد اسيدي
60
كاشي و كاشي كاري در ايران
61
كاشيكاري - كاشي معرق
62
كاشيكاري و سفال زرين فام ايراني + يا تابلو كاشيكاري قطع 100*70
63
كاغذ تيشو
64
كاغذهاي اشباع روغني و مرمت يك نمونه كاغذ اشباع شده با روغن
65
كاغذهاي تزئيني وشكل گيري آن پس از اسلام
66
كافه
67
كافه ديالوگ
68
كافه كتاب
69
كافه نشين ها
70
كافي شاپ برندينگ
71
كالاهاي عمومي در اقتصاد كلاسيك ورابطه آن با وقف در اقتصاد اسلام
72
كالاي مصرفي كشاورزي
73
كالايي شدن آموزش (با تأكيد بر مقطع ابتدايي)
74
كالب زني سنسورهاي لرزه سنجي
75
كالبد زندگي پائيز ﴿خانه سالمندان﴾
76
كالبد شكافي انقلاب مشروطه بر پايه ي يافته هاي نظري كرين برينتون
77
كالبد شكافي يك فيلمنامه اقتباسي ﴿بررسي شباهتهاوتفاوتهاي بين نمايشنامه و فيلمنامه " اتوبوسي به نام هوس"
78
كالبد شكافي يك فيلمنامه اقتباسي ﴿بررسي شباهتهاوتفاوتهاي بين نمايشنامه و فيلمنامه " اتوبوسي به نام هوس"
79
كالبد شهري ، حيات مدني ﴿ پروژه طراحي شوراي شهر و تالار شهر تهران ﴾
80
كالبيراسيون نتايج دستگاه FWD براي شرايط آب و هوايي ايران (با مطالعه موردي در اتوبان تهران-كرج و بابايي)
81
كالهاي توزيع در بازاريابي
82
كاليبراسيون آرايه حسگر براي جبران خطاي موقعيت عناصر آرايه
83
كاليبراسيون آشكار سازه هاي ضخيم ديوار جلويي در چيدمان آزمايشي بينا ﴿BINA﴾ با استفاده از نتايج حاصل از واكنش انشقاقي پروتون - دوترون
84
كاليبراسيون پس زمينه ديجيتال در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال Pipeline با دقت بالا
85
كاليبراسيون پس زمينه ديجيتال مبتني بر هيستوگرام در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال Pipeline
86
كاليبراسيون تونل باد
87
كاليبراسيون تونل باد توسط سيم داغ
88
كاليبراسيون جايگاه و تعاريف
89
كاليبراسيون جرمي طيف سنج جرمي زمان پرواز يونيزاسيون ليزري با استفاده از نمك هاي قليايي
90
كاليبراسيون حسگرهاي خورشيد آنالوگ و مغناطيسي بر مبناي حذف رفتار غيرخطي، توزيع داده و تخمين باياس متغير با زمان
91
كاليبراسيون خودكار دوربين با اعوجاج در يك محيط ناشناخته سه بعدي
92
كاليبراسيون خودكار مدل CE-QUAL-W2 با احتساب عدم قطعيت در پارامترها
93
كاليبراسيون خودكار مدل SWMM شبكه ي اصلي جمع آوري آب‌هاي سطحيِ حوضه‌ي آبريز غرب شهر تهران با استفاده از الگوريتم SUFI-2 و سنجش از راه دور داده‌هاي رواناب و داده‌هاي بارش GPM
94
كاليبراسيون خودكار مدل مفهومي HEC-HMS، رويكرد شبيه سازي‐ بهينه سازي
95
كاليبراسيون خودكار مدل هيدرولو‍يكي SWAT با استفاده از الگوريتم فراكاوشي PSO
96
كاليبراسيون دستگاه نوترون ديفراكتوقري سازمان انرژي اتمي ايران و تعيين ساختار نمونه پودري آهن آلفا با فيلم راديوگرافي
97
كاليبراسيون دقيق شتابسنج MEMS با افزايش بازه شتاب‌هاي خطي
98
كاليبراسيون ديجيتال اثرات غيرايده‌آلي مدارهاي آنالوگ در مبدل‌هاي آنالوگ به ديجيتال سيگما- دلتا
99
كاليبراسيون ديجيتال اثرات غيره ايده آلي مدارهاي آنالوگ در مدولاتورهاي سيگما-دلتاي زمان گسسته
100
كاليبراسيون ژيروسكوپ با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي
101
كاليبراسيون سرعت سنج هوايي به استفاده از جي پي اس
102
كاليبراسيون سيستم اندازه گيري ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از صاعقه
103
كاليبراسيون سيستم تسويه ساز سه محوره اوي كارنت
104
كاليبراسيون سيگنال انرژي آكوستيك ايميشن به روش بال دارپ سيت
105
كاليبراسيون سينماتيكي و تخمين پارامترهاي اينرسي رباتهاي موازي
106
كاليبراسيون شيفت حرارتي ابزار گاماي طبيعي
107
كاليبراسيون فاصله سختي سنجي در دستگاه سختي سنج روبشي اتوماتيك
108
كاليبراسيون كوادروتور Parrot
109
كاليبراسيون لوله شوك
110
كاليبراسيون مدل بارش- رواناب ARNOبا استفاده از الگوريتم جامعه مورچگان به منظور شبيه سازي رواناب روزانه
111
كاليبراسيون مدل شبيه ساز بزرگ مقياس كيفي آب باالگوريتم هيبريد
112
كاليبراسيون مدل شبيه سازي رفتار عابر پياده در جمعيت
113
كاليبراسيون مدل قانون مبنا اتوماتاي سلولي براي شبيه سازي حركت عابرين پياده در حالت ازدحام
114
كاليبراسيون مدل‌هاي خرابي در روش مكانيستيك - تجربي (مطالعه موردي محور تهران - بومهن)
115
كاليبراسيون مدلهاي خرابي در روش مكانيستيك-تجربي
116
كاليبراسيون هوشمند سيستم شمال ياب مغناطيسي براي خودروهاي زميني و هوافضايي
117
كاليبراسيون و تخمين خطاي موقعيتدهييكربات صنعتي
118
كاليبراسيون و مقياس بندي دستگاه كمبيراتور بادي
119
كاليبراسيون يك سيستم اندازه گيري اينرسي با كاربرد در ربات انسان نما
120
كاليبره كردن دستگاه تست غير مخرب ادي كارنت جهت اندازه گيري تنش
121
كاليبره كردن گشتاور و قدرت خروجي موتور
122
كاليبره كردن مدل شبيه سازي ترافيك در محل هاي كاهش خطوط حركتي
123
كامپوزيت سراميكي "Paper Clay ":بررسي و شناخت ماده، قابليت ها و كاربردهاي هنري آن
124
كامپوزيت كتيرا/كيتوسان و هماتيت براي رهايش انسولين و بودزونايد و كاربرد گرافن اكسيد سولفونه شده و فيبر كربني مغناطيسي براي حذف آلاينده ها
125
كامپوزيت ها و كاربرد آنها در ياتاقان ها
126
كامپوزيت هاي الياف جوت و رزين پلي يورتان
127
كامپوزيت هاي پايه فلزي و پايه سراميكي و روش هاي توليد آن ها
128
كامپوزيت هاي پليمري تقويت شونده با الياف فيبري
129
كامپوزيت هاي كولار -اپوكسي با استفاده از روش BMC
130
كامپوزيت‌هاي بر پايه مايع يوني دوكاتيوني و كاربرد آن‌ها در واكنش‌هاي اكسايش سيكلوهگزن و جفت‌شدن و اصلاح غربال مولكولي MCM-41 جهت حذف نيتروبنزن
131
كامپوزيتهاي PE/PE : مطالعه تاثير شبكه اي كردن ماتريس و الياف بر فصل مشترك و خواص اين كامپوزيتها
132
كامپوزيتهاي سه جزئي تالك /EPR/PP
133
كامپيوتر ابزاري براي نقاشي
134
كامپيوتر در دنياي نابينايان
135
كامپيوتر سفري خودرو
136
كامپيوتر كوانتمي
137
كامپيوتر و خودرو نقش كامپيوتر و اجزاي آن در برخوردهاي امروزي
138
كامپيوتر و فرش
139
كامپيوتر و مديريت آموزش
140
كامپيوترايز كردن محاسبات مخازن و پوسته ها
141
كامپيوترهاي DNA و الگوريتم ژنتيك
142
كامپيوترهاي كوانتمي مبتني بر نانوساختارهاي ابررسانا و بهينه سازي در پياده سازي الگوريتم گرور
143
كامپيوترهاي كوانتومي
144
كامپيوترهاي كوانتومي
145
كامپيوترهاي كوانتومي
146
كامپيوتري كردن چارت تلرانس دو بعدي براي قطعات استوانه اي
147
كامپيوتري كردن شارژ كوره هاي الكتريكي
148
كامپيوتري كردن طرح نقشه استقرار واحدهاي توليدي با استفاده از زنجيره ها
149
كامپيوتري كردن فرآيند چارت تلرانس
150
كامپيوتري كردن محاسبات مربوط به مقاومت كشتي
151
كامپيوتريزه كردن انتخاب ابزار و سرعت ماشينكاري در ماشينهاي تراش
152
كامپيوتريزه كردن انتخاب ماشين ابزار
153
كامپيوتريزه كردن دير گدازها
154
كامفور سولفونيك اسيد به عنوان كاتاليست موثر براي سنتز بيس ﴿ايندوليل﴾ آلكان ها و سيليكا به عنوان كاتاليست موثر براي سنتز B-آمينونيتريل ها، كربونيل ها و آميدها در شرايط بدون حلال
155
كامل
156
كامل بودن فضاهاي L1براي اندازه هايي كه مقاديرشان را در يك فضاي برداري مختلط مي گيرند
157
كامل سازي متريك هاي جزئي در مشبكه هاي مقداري
158
كامل سازي يوندا براي فضاي شبه متريك
159
كامهاي وازده اصفال از نظر تربيت بانضمام دو گفتار درباره اهميت دوران كودكي و توجيه روان
160
‎كان يابي تسهيلات امدادي با شعاع پوشش متغير تحت عدم قطعيت
161
كانال كشي و كشاورزي مكانيزه طرح آبياري دز
162
كانال هاي انقباضي بيورس در جبرهاي عملگري
163
كانال ياب اتوماتيك AM
164
كانال‌هاي كوانتومي محرمانه و ارتباط آن‌ها با برخي مفاهيم
165
كانت و بشر انگاري
166
كانتورفعال
167
كانتينر مخصوص حمل زباله (سيمي تريلر) مجهز به صفحه تخليه و تراكم
168
كانه آرائي پيشرفته سنگ آهن
169
كانه آرائي كانسنگ انگوران
170
كانه آرائي و تغليظ كانيهاي مس
171
كانه آرايي خاك نسوز معدن سنگرود جهت كاهش كاني هاي آهن
172
كانه زايي اورانيوم در كانسار چشمه شتري منطقه آيركان ﴿شمال شرق اصفهان﴾
173
كانه زايي طلا در كانسار دره اشكي منطقه موته﴿شمال شرق گلپايگان﴾
174
كانون آموزش هنرهاي تجسمي
175
كانون آموزش و پرورش ناشنوايان
176
كانون آموزشي كودكان ديابتي وابسته به انجمن ديابت ايران
177
كانون اختر شناسي
178
كانون اصلاح و تربيت اصفهان
179
كانون اصلاح وتربيت اصفهان
180
كانون اميد ﴿مركز حمايت از بيماران مبتلا به ايدز﴾
181
كانون پرورش خلاقيت كودكان
182
كانون پرورش فكري كودك و نوجوان
183
كانون پرورش فكري كودك و نوجوان
184
كانون پرورش فكري كودك و نوجوان شهرستان آمل
185
كانون پرورش فكري كودك ونوجوان
186
كانون پرورش فكري كودك ونوجوان
187
كانون پرورش فكري كودكان
188
كانون پرورش فكري كودكان
189
كانون پرورش فكري كودكان
190
كانون پرورش فكري كودكان
191
كانون پرورش فكري كودكان با رويكرد يادگيري از طريق تجربه
192
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
193
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
194
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
195
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
196
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
197
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
198
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
199
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
200
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
201
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
202
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
203
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
204
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
205
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
206
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
207
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
208
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
209
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
210
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
211
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان (با رويكرد ايجاد خلاقيت)
212
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اختياريه
213
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اصفهان
214
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر كرج
215
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و پارك كودك
216
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و پارك كودك
217
كانون پرورش فكري كودكان و نوچوانان
218
كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
219
كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
220
كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
221
كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان بروجرد
222
كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان2
223
كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان﴿3﴾
224
كانون پرورش فكري و هنري خيال
225
كانون پرورشي فكري كودكان و نوجوانان
226
كانون پرورشي فكري كودكان ونوجوانان
227
كانون پرورشي كودكان و نوجوانان
228
كانون توانمند سازي سرپرست خانوار
229
كانون توحيد كاشان
230
كانون توحيد كاشان
231
كانون حفظ و اشعه موسيقي
232
كانون حمايت از كودكان كار وخيابان
233
كانون خودشناسي
234
كانون خوشنويسان اصفهان
235
كانون روان شناسي
236
كانون زبان و فرهنگ پارسي توس
237
كانون زبان و فرهنگ پارسي توس
238
كانون سينمايي آرامان
239
كانون شعر روز
240
كانون شعر و موسيقي ظهيرالدوله
241
كانون فرهنگ و هنر ايران (باغ فرهنگ و هنر)
242
كانون فرهنگي - تفريحي جوانان اصفهان
243
كانون فرهنگي فرش
244
كانون فكري پرورشي كودكان و نوجوانان
245
كانون كودك ﴿مركز پرورشي و تفريحي كودكان﴾
246
كانون كودكان خلاق
247
كانون مخترعين اصفهان
248
كانون معماران جوان
249
كانون معماران جوان
250
كانون معماران جوان﴿طراحي خانه معمار﴾
251
كانون معماري ايران با رويكرد پايدار
252
كانون معماري معاصر ايران
253
كانون نقاشي تهران
254
كانون نويسندگان ايران
255
كانون هاي يخساز رودخانه كن در كواترنر
256
كانون هاي يخساز رودخانه ي كرج در كواترنر
257
كاني زايي آهن، رخساره هاي رسوبي و دياژنز رسوبات كرتاسه تحتاني در شمال اصفهان، مطالعه اي از رخنمون هاي چاه سرخ و ديزلو
258
كاني زايي هيدروكسي آپاتيت در محيط آزمايشگاه بر روي فيلم هاي نانوكامپوزيتي كيتوسان-كتيرا تقويت شده با نانوذره هاي سيليكا و سيليكا@نقره و ارزيابي فعاليت ضد باكتريايي
259
كاني شناسي زمين شناسي و تعيين خواستگاه دگرساني هاي گرمابي سيليسي كربناتي منطقه اسلام آباد
260
كاني شناسي سنگ سلستين معدن گچ سدخه و ارزيابي روش بهينه فراوري
261
كاني شناسي و پتروژنز دگرساني هاي گرمابي كانسنگ آهن- آپاتيت سه چاهون- بافق، يزد
262
كاني شناسي و پترولوژي اسكارن ها و مرمرهاي محدوده جهق - زنجانبر (جنوب كاشان)، ايران مركزي
263
كاني شناسي و ژئوشيمي اسكارن هاي شمال شرق و شرق قهرود، كمربند اروميه – دختر (جوينان)
264
كاني شناسي و ژئوشيمي دگرساني هاي گرمابي منطقه طار (شمال غرب كشه ) كوهستان كركس (شمال اصفهان)
265
كاني شناسي و ژئوشيمي دگرسانيهاي گرمابي در كمان ماگماتيسم سنوزوئيك ايران مركزي ( استان اصفهان) و البرز غربي، زون طارم سفلي ( استان قزوين)
266
كاني شناسي و ژئوشيمي رودنژيت هاي بخش جنوبي كوه زرد، افيوليت نائين
267
كاني شناسي و ژئوشيمي زونهاي آلتراسيون هيدروترمال در كانسار مس سرچشمه
268
كاني شناسي و ژئوشيمي سنگ هاي ولكانيك دگرسان شده شرق سياه كوه (شرق اصفهان)، كمان ماگمايي اروميه-دختر
269
كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار آهن چنار عباس خان اسدآباد
270
كاني شناسي وسنگ شناسي سنگهاي دگرسان شده منطقه چادرملو (ايران مركزي)
271
كاني شناسي، دگرساني، پتروژنز و فرآيندهاي كانه ساز كانسار آهن صدرآباد، غرب يزد
272
كاني شناسي، زمين شناسي و تعيين خاستگاه دگرساني هاي گرمابي سيليسي-كربناتي منطقه اسلام آباد (بخشي از افيوليت هاي زاگرس، شمال استان فارس)
273
كاني شناسي، ژئوشيمي و ميكروترمومتري، كانسار سرب و روي حسين آباد (جنوب شرق اراك)
274
كاني¬شناسي فرآيند در كانسنگ اكسيده بخش شرقي كانسار مهدي آباد يزد با تاكيد بر خواص مينرالوژيكي اكسيدهاي آهن
275
كاني¬شناسي و توزيع ژئوشيميايي طلا در كانسنگ‌هاي سولفيدي و اكسيدي كانسار طلاي داشكسن (خاور قروه)
276
كاني¬شناسي، ژئوشيمي، ژنز و تاثير دگرگوني بر روي كانسار پلي¬متال چاه ميله (شمال شرق انارك)
277
كانيباليسم در ارتباطات بين فردي در سازمان: مفهوم سازي و سنجش
278
كاهش COD پساب خروجي از دكل‌هاي حفاري نفتي
279
كاهش COD كاستيك مستعمل پالايشگاه نفت اصفهان به روش اكسيداسيون پيشرفته الكتروفنتون و فوتوفنتون
280
كاهش EC آب آبياري با استفاده از نانو ذرات در محيط متخلخل سيستم آبياري قطره اي
281
كاهش PAPR با استفاده از كنترل توان در سيستم OFDM
282
كاهش PAPR در سيستم GFDM
283
كاهش PAPR در سيستم هاي OFDM با استفاده از راديو نرم افزار
284
كاهش SAR آنتن‌هاي مايكرواستريپ با استفاده از ساختارهاي EBG و متامتريالي در پايانه موبايل
285
كاهش SDT جريان پس زده واحد اسمز معكوس پتروشيمي فجر با استفاده از سيستم نانو فيلتراسيون
286
كاهش speckle در تصاوير رادار روزانه مصنوعي با استفاده از حسگري فشرده
287
كاهش آبشستگي توسط طوق در اطراف گروه پايه هاي گرد
288
كاهش آرتيفكت هاي ناشي از حركت در تصاوير آنژيوگرافي تفريق ديجيتالي با استفاده از تكنيك هاي ثبت تصوير
289
كاهش آلاينده هاي توليد شده در كارخانه سيمان شمال
290
كاهش آلودگي سيگنال راهنما با استفاده از ماتريس همبستگي كانال
291
كاهش آلودگي صوتي توليدي سامانه هاي كنترلي موتورهاي الكتريكي با استفاده از مدولاسيون پهناي پالس تصادفي
292
كاهش آلودگي فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي با استفاده از كربن فعال و بقاياي گياهي خام و اصلاح شده با سورفكتنت
293
كاهش ابعاد بر پايه ي روش هاي يادگيري منيفلد
294
كاهش اتلافات حرارتي و برودتي ساختمانها با استفاده از آئينه هاي حرارتي
295
كاهش اتوماتيك و ساخت فيلترهاي تركيبياتي در فضاهاي اطلاعات
296
كاهش اثر تداخل در يك سيستم سيار سلولي با استفاده از شكل دادن به نماد آنتن
297
كاهش اثر خطاي چندمسيري مشاهدات GPS با استفاده از روش هاي برآورد هارمونيك كمترين مربعات و آناليز موجك
298
كاهش اثر زمينه‌هاي تيره رنگ بر ظاهر پارچه‌هاي چاپ شده با رنگدانه‌هاي روشن
299
كاهش اثر سالمندي در تراشه‌هاي FPGA با در نظر گرفتن محدوديت توان مصرفي
300
كاهش اثر شلاق گاوي با استفاده از مذاكره غير متمركز
301
كاهش اثر شلاق گاوي در زنجيره تامين با استفاده از عاملهاي هوشمند فازي
302
كاهش اثر شلاق گاوي در زنجيره تامين با استفاده از متدولوژي فازي نوع دوم
303
كاهش اثر لكه گذاري كالاي پلي آميدي چاپ شده با رنگزاهاي اسيدي انتخابي
304
كاهش اثر لكه گذاري كالاي پلي آميدي چاپ شده طي مراحل شستشويي
305
كاهش اثر ناپيوستگي ها ي خطوط مايكرواستريپ بااستفاده ازDMS و يا DGS
306
كاهش اثر نويز در مدارات كنترل UPFC با استفاده از رويتگر حالت و فيلتر كالمن
307
كاهش اثرات تخريبي سيانور در سد باطله معدن طلاي آقدره‬ به كمك بازيابي
308
كاهش اثرات حمله Gray Hole همكارانه در شبكه هاي سيار موردي
309
كاهش اثرات رفتارهاي مخرب در شبكه‌هاي راديو شناختي
310
كاهش اثرات منفي توليدات پراكنده بر عملكرد حفاظت سيستم توزيع
311
كاهش اثرات نامطلوب تنش شوري بر رشد رويشي توت فرنگي از طريق كاربرد خارجي ساليسيليك اسيد و متيل جاسمونات
312
كاهش احتمال خطاي دكدينگ كدLTو شبيه سازي اثر آن بر روي كانال هاي راديوشناختگر
313
كاهش ارتعاشات پره اصلي هلي كوپتر به روش IBC
314
كاهش ارتعاشات تيغه ي كامپوزيتي دوار فن به وسيله ي پيزوالكتريك هاي فعال
315
كاهش ارتعاشات در يك سيستم غيرخطي دو درجه آزادي تحت تحريك هاي خارجي درحالت هاي تشديدهاي اوليه و ثانويه
316
كاهش ارتعاشات روتور ترمزي به وسيله ي جاذب هاي ارتعاشاتي به منظور كاهش جيغ ترمزي
317
كاهش ارتعاشات غيرخطي يك ميكروتير AFM با لايه پيزوالكتريك با اعمال نيروي كشش متغيرمحوري
318
كاهش ارتعاشات قطار روي ساختمانهاي اطراف با
319
كاهش ارتعاشات قطار روي ساختمانهاي اطراف با استفاده از ايجاد ترانشه در حريم خط آهن
320
كاهش ارتعاشات موتور احتراق داخلي با استفاده از كنترل تطبيقي FxLMS
321
كاهش ارتعاشات ميز هاي سنگين انعطاف پذير با جايابي بهينه پايه ها
322
كاهش ارتعاشات وارد بر شاسي خودرو از طريق دسته موتور با استفاده از الگوريتم ژنتيك
323
كاهش ارتعاشات وارد بر شاسي خودرو از طريق يبثب دسته موتور با استفاده از الگوريتم ژنتيك
324
كاهش ارتعاشات ورق با استفاده از مواد پيزو الكتريك
325
كاهش ازدحام مسيرها به وسيله الگوريتم دومنظوره مسيريابي خودروها و اطلاعات ترافيكي در شبكه هاي همتا به همتاي بيسيم بين خودرويي
326
كاهش اصطكاك سنگ‌زني خزشي به روش روغنكاري اولتراسونيك
327
كاهش اضافه ولتاژ ناشي از ورود منابع توليد پراكنده با استفاده از كنترل پراكنده ولتاژ و توان راكتيو
328
كاهش اضافه ولتا‍ژ ناشي از ورود منابع توليد پراكنده با استفاده از كنترل پراكنده ولتا‍ژو توان راكتيو
329
كاهش اضافه ولتاژهاي گذراي مدارشكن به كمك ادوات الكترونيك قدرت
330
كاهش اضطراب در نوازندگان با استفاده از تصوير سازي ذهني و علم سايكوسايبرنتيك
331
كاهش اعوجاج بر اثر بارگذاري روي سيستم هاي DLC
332
كاهش اعوجاج در كانال هاي مخابراتي بيسيم هميار به كمك كدكردن چندلايه اي
333
كاهش اغتشاش ولتا‎‍ ‍‏نراتور تغذيه دوگانه در حالت هاي اتصال كوتاه
334
كاهش الكتروشيميايي CO2 توسط الكتروكاتاليستهاي فلزي و بر پايه گرافن اصلاح شده و بررسي رفتار ابرخازني نانوكامپوزيت گرافن پليمري سنتز شده
335
كاهش الودگي هوا در سطح خيابانها و فضاهاي شهر تهران با استفاده از طراحي شهري
336
كاهش انحراف فركانس و بهبود تسهيم توان بين منابع dc ، ac و مبدل‌هاي واسطه در ريزشبكه‌هاي هايبريد ac-dc
337
كاهش انرژي سوييچينگ DAC در مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال SAR
338
كاهش انرژي مصرفي در حافظه هاي نهان مبتني بر STT-MRAM با استفاده از كنترل بر خط كيفيت خروجي براي كاربردهاي نهفته
339
كاهش انرژي مصرفي درحافظه‌هاي مقاومتي فازمتغير با كاهش تعداد نوشتن
340
كاهش بار آلايندگي پساب هاي صنعتي به روش اكسيداسيون پيشرفته
341
كاهش بار آلي پساب شهري با استفاده از زئوليت طبيعي و سنتزي
342
كاهش بار آلي پساب واحد اتيلن اكسيد/ اتيلن گليكول پتروشيمي مارون با استفاده از فرآيندهاي فنتون و فتوفنتون
343
كاهش بار آلي سيال حفاري پايه آبي با استفاده از روش شيميايي-بيولوژيكي
344
كاهش بار در سيستم هاي توزيعي مديريت جريان داده ها
345
كاهش بار محاسباتي در رديابي برداري گيرنده هاي GNSS
346
كاهش بارآلايندگي پساب استخراج روغن زيتون حاوي تركيبات فنوليك با استفاده از ميكروب رالستونيا يوتروفا
347
كاهش بارآلودگي رواناب هاي شهري با استفاده ار بتن متخلخل جاذب
348
كاهش باروري در ايران و عوامل اجتماعي اقتصادي و فرهنگي موثر بر آن با تاكيد بر نقش تنظيم خانواده بين سال هاي1375-1365 ( مطالعه موردي: شهر اصفهان )
349
كاهش بعد بانظارت بدون اتلاف براي شناسايي چهره
350
كاهش بعد بانظارت مبتني بر يادگيري هسته هاي تركيبي براي شناسايي اشياء
351
كاهش بعد داده‌هاي بزرگ مقياس با استفاده از نگاشت تصادفي
352
كاهش بنزن در محصول توليدي واحدهاي تبديل كاناليستي پيوسته نفتا به روش هيدروژناسيون كاتاليستي
353
كاهش پاسخ هاي ناخواسته فيلترهاي ميكرواستريپي با استفاده از DGS
354
كاهش پايگاه دانش با حجم بزرگ مبتني بر قوانين
355
كاهش پتانسيل ترك خوردگي آسترهاي رسي متراكم تثبيت شده با الياف پلي پروپيلن
356
كاهش پتانسيل ترك خوردگي آسترهاي رسي متراكم تثبيت شده با الياف پلي پروپيلن
357
كاهش پراكندگي كنترل پذير در فراماده لايه¬اي استوانه¬اي با استفاده از گرافن
358
كاهش پراكندگي و تأخير بسته‌هاي دريافت شده در شبكه‌هاي بي‌سيم مبتني بر مسيريابي فرصت‌طلبانه
359
كاهش پرزدهي الياف پلي استر توسط تكميل هاي شيميايي
360
كاهش پرزدهي پارچه پنبه اي - پلي استر به روش آبكافت قليايي
361
كاهش پرزينگي نخهاي رينگ، سولو وسايرو با كمك نازل هوا
362
كاهش پروفيل ماتريس هاي سازه اي توسط تابع اولويت بهينه شده با استفاده از الگوريتم جستجوي ذرات باردار و بررسي عوامل موثر بر الگوريتم
363
كاهش پيچيدگي روش‌هاي دسترسي تخصيص منابع در شبكه‌‌‌هاي مخابراتي MIMO با هماهنگي نسبي
364
كاهش پيچيدگي گيرنده ي كدهاي فضا- زمان- فركانس براي كانال هاي شبه ايستا
365
كاهش پيچيدگي محاسباتي جبران انحراف فركانس حامل در سيستم SC-FDMA
366
كاهش تأثير اختلالات عمدي بر عملكرد آشكارسازي رادار
367
كاهش تأخير در دسترسي انبوه به M2M-LTE با استفاده ازمشخصه هاي داده
368
كاهش تأخيرهاي زماني قابل توجه در حركت قطارها در يك شبكه ريلي با استفاده از روش بيشينه جمع
369
كاهش تاثير كمبود ولتاژ در سيستم هاي توزيع با استفاده از جبرانگر D.Statcom
370
كاهش تاخير توسط بهبود لايه ‎DLL ‏در شبكه هاي صنعتي بيسيم
371
كاهش تاخير عبور وسايل نقليه با اولويت بالا به كمك فناوري اينترنت اشياء
372
كاهش تبخير آب در برج هاي خنك كننده ي تر واحدهاي احيا مستقيم ميدركس با طراحي بهينه مبدل هاي حرارتي هوا خشك و پوسته - لوله
373
كاهش تبخيري از استخرهاي ذخيره آب با استفاده از پوشش هاي شناور
374
كاهش تحرك اسپرم و ناباروري مردانه
375
كاهش تداخل بين آنتني در كانال چند ورودي - چند خروجي
376
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ آﻧﺘﻨﻲ در ﻛﺎﻧﺎل ﭼﻨﺪورودي-ﭼﻨﺪﺧﺮوﺟﻲ
377
كاهش تداخل بين حاملي ناشي از پخش شدگي داپلر در كانال هاي دو گانه انتخابي با تلفيق كالمن و همسان ساز دوري
378
كاهش تداخل بين سمبلي در سيستم هاي مخابرات مولكولي مبتني بر پراكنش
379
كاهش تداخل چند كاربره با طراحي بين لايه اي در شبكه هاي موردي فراپهن باند
380
كاهش تداخل در سيستمهاي با دسترسي چند گانه ﴿CDMA﴾ چند حامله كد شده زمان -فضا
381
كاهش تداخل در شبكه مخابرات بي‌سيم با استفاده از شكل‌دهي زيرفضاي سيگنال¬هاي ارسالي
382
كاهش تداخل در شبكه هاي RFID
383
كاهش تداخل در شبكه هاي فمتوسل با استفاده از تحليل تئوري بازي
384
كاهش تداخل در شبكه هاي فمتوسل راديو شناختي با استفاده از هم سونهي تداخل
385
كاهش تداخل در شبكه هاي فمتوسل مبتني بر اصول شناختي
386
كاهش تداخل در شبكه هاي مشاركتي فمتوسل با رويكرد تئوري بازي
387
كاهش تداخل و افزايش نرخ ارسال شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم با استفاده از همسونهي تداخل
388
كاهش تداخلات بين سلولي با استفاده از روش‌هاي زمانبندي در شبكه‌هاي LTE
389
كاهش ترافيك از طريق جايابي كشينگ محتوا در شبكه‌ هاي سلول كوچك ناهمگن
390
كاهش ترافيك شهري با افزايش جذابيت حمل و نقل همگاني
391
كاهش تركيبات شيميايي پساب بوسيله روش پلاسماي غيرحرارتي (پلاسماي سرد)
392
كاهش ترمه و بهينه سازي خردايش خط 2-0 ميليمتر سرب و روي انگوران
393
كاهش تزويج متقابل بين عناصر آرايه اي ريز نواري با استفاده از ساختارهاي EBG جديد
394
كاهش تعداد AP در موقعيت‌يابي درون ساختماني
395
كاهش تعداد پايلوت در تخمين كانال‌هاي تنك با حسگري فشرده در رله دو طرفه
396
كاهش تعداد جملات آموزشي در سيستم هاي تبديل گفتار موازي با حفظ كيفيت
397
كاهش تغيير شكل دائم در روسازي با استفاده از آسفالت سيمان دار
398
كاهش تغيير فرم بافت نرم در عمليات تله اپراتوري تزريق سوزن
399
كاهش تغييرات تاخير در كاربردهاي چندرسانه اي بر روي شبكه هاي بي سيم تك گامه
400
كاهش تلفات اهمي درايو يوئيچ رلكتانس در روش كنترل مستقيم گشتاور
401
كاهش تلفات در سيستم هاي توزيع
402
كاهش تلفات در سيستم هاي توزيع با جايابي بهينه خازن به روش منطق فازي
403
كاهش تلفات در شبكه توزيع با حضور منابع توليد پراكنده و با ملاحظات بازآرايي شبكه
404
كاهش تلفات سوئيچينگ در مبدلهاي منبع جريان
405
كاهش تلفات شبكه توزيع با انتخاب بهينه هادي ها و بانك هاي خازني با لحاظ كردن منابع هارمونيكي
406
كاهش تلفات شبكه توزيع ناشي از عدم تعادل باربابهينه سازي اتصال بارها به شبكه توسط روشهاي بهينه سازي﴿الگوريتم ‍ژنتيك﴾
407
كاهش تلفات هدايتي و كليد زني در مبدلهاي اصلاح ضريب توان افزاينده-كاهنده
408
كاهش تلفات و افزايش قابليت اطمينان به وسيله ارتقاي نحوه كليدزني در شبكه توزيع
409
كاهش تلفات و بهينه سازي ترانسفورمرهاي توزيع
410
كاهش تنش پسماند با استفاده از افزودني‌هاي نانو در كامپوزيت‌هاي لايه‌اي
411
كاهش تهديدات بدافزارهاي اندرويد با مدل‌سازي دامنه ريسك برنامه‌ها
412
كاهش توان استاتيك در حافظه نهان تراشه‌هاي چندپردازنده‌اي با در نظر گرفتن كارايي
413
كاهش توان پوياي مصرفي در اتصالات دروني پردازندههاي چندهستهاي داراي شبكه روي تراشه
414
كاهش توان در بافر مقصد پرش يك پردازنده خط لوله نوعي
415
كاهش توان قله به توان متوسط در سيستم چندحاملي OQAM/OFDM
416
كاهش توان گلبرگهاي فرعي در سيستم هاي راديويي هوشمند مبتني بر OFdM
417
كاهش توان مصرفي آگاه از تغييرات فرآيند در سيستم‌هاي مبتني بر پردازنده‌هاي گرافيكي
418
كاهش توان مصرفي فرستنده - گيرنده ZigBee 2.4GHz با پياده سازي الگوريتم بهبوديافته CSMA/CA در سطح FPGA
419
كاهش توان نشتي مدارهاي در تكنولوژي بسيارزيرميكرون
420
كاهش جرم در جامعه توسط معماري
421
كاهش جريان چرخشي، اعوجاجات هارمونيكي و افزايش ميرايي رزونانسي اينورترهاي منابع انرژي
422
كاهش جنين و مسئوليت‌هاي ناشي ازآن
423
كاهش جواب هاي غير غالب در مسائل بهينه سازي چند هدفه
424
كاهش حجم اطلاعات در موقعيت يابي درون ساختماني
425
كاهش حجم نمايه در سيستمهاي بازيابي اطلاعات با استفاده از اطلاعات ادات سخن
426
كاهش حساسيت به خطاي نرم در آرايه هاي مبتني بر حافظه ي مقاومتي
427
كاهش حساسيت مدار جمع كننده ي مبتني بر حافظه مغناطيسي STT در برابر خطاهاي نرم
428
كاهش خازن لينك DC و سلف خروجي در مبدل هاي موازي با ورودي يكسان و چند خروجي با استفاده از روش شيفت فاز و تزويج
429
كاهش خستگي كاربر در الگوريتم هاي تكاملي تعاملي براي طراحي مشتري-محور محصول، با پيشگيري از توليد طرح هاي كانديد نامناسب
430
كاهش خستگي هاي روحي با استفاده از فرم و رنگ در بافته هاي ديواري
431
كاهش خطاي تداخل برنامه ريزي در ديسك هاي حالت جامد
432
كاهش خطاي حالت ماندگار در فيلترهاي وفقي بلوكي تنك
433
كاهش خطاي سامانه هشدار برخورد با زمين و ارتقاي آن
434
كاهش خطاي سيستم ناوبري تلفيقي INS و حس‌گرهاي كمكي براي شناورهاي زيرسطحي
435
كاهش خطاي ناشي از نويز و بهبود محدوده ديناميكي تحليلگر شبكه مايكروويو
436
كاهش خطرات زلزله با تأكيد بر عوامل اجتماعي رويكرد تاب آوري ﴿ نمونه موردي منطقه ٢٢ تهران ﴾
437
كاهش درست نماهاي ناشي از كاشت فلز در بدن در تصاوير سي تي اسكن با استفاده از روشهاي پردازش تصوير و مقايسه ي آن با نتايج تجربي
438
كاهش درگ اصطكاكي به كمك پوشش هاي آب گريز
439
كاهش درگ اصطكاكي به كمك پوشش هاي آب گريز
440
كاهش درگ در شناورها با استفاده از تكنيك هاي كنترل لايه مرزي
441
كاهش درگ در لايه‌مرزي با استفاده از ايجاد ورتكس و كاربرد آن در وسايل دريايي
442
كاهش درهم تنيدگي كوانتومي در سياه چاله هاي گاوس-بونه با ابعاد بالاتر
443
كاهش دنباله تاخير در سرورهاي تحت لينوكس براي بهبود عملكرد پردازه‌هاي مبتني بر ورودي و خروجي
444
كاهش رنگ تصاوير ديجيتالي تهيه شده از مناظر طبيعي
445
كاهش ريپل گشتاور در موتور رلوكتانس سوئيچ شونده با استفاده از روش كنترل مود لغزشي و كنترل فازي
446
كاهش ريپل گشتاور در موتور سوييچ رلوكتانسي با استفاده تابع توزيع گشتاور بر پايه كنترل كننده فازي
447
كاهش ريپل گشتاور درايو موتور سوئيچ رلوكتانس به همراه حداقل سازي تلفات مسي با استفاده از توابع توزيع گشتاور
448
كاهش ريپل گشتاور موتور DC بدون جاروبك توسط كنترل هارمونيك هاي جريان
449
كاهش ريپل گشتاور موتور سنكرون مغناطيس دائم ناشي از نيروي محركه برگشتي غيرسينوسي
450
كاهش ريپل گشتاور و شار در كنترل مستقيم گشتاور موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي
451
كاهش ريپل گشتاورموتور سوئيچ رلوكتانسي به روش كنترل جريان ورودي
452
كاهش ريسك تامين تامين انتخاب انتخاب كنندگان شركت مزدا يدك
453
كاهش ريسك تامين در انتخاب تامين كنندگان شركت مزدايدك
454
كاهش ريسك در پروژه هاي ساختماني با نگرش به بحث ايمني در حين اجرا﴿مطالعه موردي انبوه سازي
455
كاهش ريسك عدم موفقيت در رنجيره تامين در شرايط رقابتي با رويكرد تئوري بازيها
456
كاهش ريسك هاي اعتماد در تجارت الكترونيك
457
كاهش ريسكهاي اعتماد در تجارت الكترونيك
458
كاهش ريسكهاي سرمايه گذاري دولتي با مشاركت بخش خصوصي در نوسازي مراكز مسكوني شهري، تحليل و ارائه راهكارهاي مناسب (تحقيق ميداني)
459
كاهش زمان تحويل كانتينر به مشتري در مجتمع بندري شهيد رجايي با مدل شش سيگما
460
كاهش زمان انتظار بيماران با استفاده از الگوي شش سيگما در بخش اورژانس بيمارستان شهيد صدوقي
461
كاهش زمان انتظار مشتريان بانك به كمك روش تصميم گيري چند معياره و شبيه سازي
462
كاهش زمان تكميل برنامه ها در مراكز داده سوئيچ محور توسط شبكه‌هاي تعريف‌شده نرم‌افزاري
463
كاهش زمان چرخه طراحي هواپيما با استفاده از هوش مصنوعي
464
كاهش زمان خط چابك توليد نرم افزار با استفاده از يك الگوريتم فراابتكاري
465
كاهش زمان خط چابك توليد نرم افزار با استفاده از يك الگوريتم فراابتكاري
466
كاهش زمان راه اندازي و اندازه انباشته در سيستم توليد به موقع just in time ارائه مدل بهينه سازي چند هدفي
467
كاهش زمان سفر بر اساس پيش‌بيني ازدحام ترافيك مناطق يك شهر با استفاده از شبكه‌هاي بين خودرويي
468
كاهش زمان سفر بر اساس پيش‌بيني ازدحام ترافيك مناطق يك شهر با استفاده از شبكه‌هاي بين خودرويي
469
كاهش زمان سيكل عمليات حرارتي چدنهاي ماليبل
470
كاهش زمان گرمايش در كوره هاي دوار
471
كاهش زمان و هزينه هاي حفاري با روش هاي نوين مديريت و بهينه سازي روش هاي موجود
472
كاهش سربار در درج مدار خودآزمونگر داخلي در سطح رفتاري
473
كاهش سربار روش‌هاي پيش‌بيني خطاهاي نرم‌افزار با بهره‌گيري از روش‌هاي كاهش ابعاد
474
كاهش سرباره مسيريابي در شبكه هاي بي سيم با كمك حسگري فشرده
475
كاهش سرعت نور به روش شفافيت الكترو مغناطيس القائيده
476
كاهش سطح گلبرگ كناري آنتن آرايه صفحهاي بر اساس فاصله گذاري غير يكنواخت
477
كاهش سطح مقطع راداري آنتن آرايه اي مايكرواستريپي Patch با استفاده از سطوح انتخابگر فركانس
478
كاهش سطح مقطع راداري استوانه با استفاده از محيط هاي پيچيده
479
كاهش سطح مقطع راداري با استفاده از پلاسما
480
كاهش سطح مقطع راداري با استفاده از روش انتقال نوري
481
كاهش سطح مقطع راداري با استفاده از ساختارهاي EBG
482
كاهش سطح مقطع راداري با استفاده از لايه دي الكتريك غير يكنواخت
483
كاهش سطح مقطع راداري پهن باند و پهن زاويه با رساناي مغناطيسي مصنوعي
484
كاهش سميت نانوذرات نقره با استفاده از گاز ازن
485
كاهش سهم پروتئين جيره و متعادل نمودن نسبت پروتئين قابل تجزيه و غيرقابل تجزيه در شكمبه با استفاده از اسيد آمينه هاي محافظت شده بر عملكرد گاوهاي پر توليد
486
كاهش سولفور از كنسانتره¬ هماتيتي كارخانه گل گهر به روش فلوتاسيون
487
كاهش سيكل عمليات حرارتي چدن ماليبل
488
كاهش سيكل عمليات حرارتي چدن ماليبل به روش حرارت دهي سريع
489
كاهش شاخص آلودگي آب برج‌هاي خنك كننده با استفاده از راكتور فتوكاتاليست
490
كاهش شنود در سيستم هاي مخابراتي MIMO به كمك طراحي تخريب مشاركتي
491
كاهش ضايعات توليدات پوشاك به هنگام برش پارچه براي الگو با استفاده از الگوريتم ژنتيك
492
كاهش ضايعات توليدات پوشاك به هنگام برش پارچه براي الگوهاي ساده
493
كاهش ضايعات در كارخانه كاشي نارين با استفاده از متدولوژي شش سيگما
494
كاهش ضايعات سنگين بخش خالص سازي واحد MCV پتروشيمي بندر امام با رويكرد زيست محيطي
495
كاهش ضربانهاي شارو گشتاور در كنترل مستقيم گشتاور (DTC) موتورهاي القايي در حين راه اندازي و كار دائم
496
كاهش ضريب پساي خودرو به وسيله ي كنترل جريان فعال با استفاده از محرك هاي پلاسما (DBD)
497
كاهش ضريب تمركز تنش
498
كاهش ضريب درگ در خودروهاي ون به كمك روشهاي عددي
499
كاهش طلاق عاطفي و (EFT) اثربخشي زوج درماني هيجان محور تعارض زناشويي زوجين متعارض در آستانه ي طلاق شهرستان جويبار
500
كاهش طنين مبتني بر موجك در شكل دهي پرتو با استفاده از شبكه حسگر
501
كاهش ظرفيت فعل در گويش لكي دره شهر از ديدگاه دستور نقش و ارجاع
502
كاهش عدم قطعيت در بخش بندي تصاوير مغزي MRI
503
كاهش عدم قطعيت مدل استاتيكي مخزن با بررسي تاثير بافت سنگ مخزن بر عملكرد آن با استفاده از آمارگان چند نقطه
504
كاهش فضاي حالت در آزمون فرمولهاي ACTLx با به كارگيري كاهش ترتيب جزئي در آزمون مدل كراندار
505
كاهش فوتوكاتاليستي يون نيترات از محلول آبي نيترات دار توسط نانوكاتاليست تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده با يون مس و اكسيد بيسموت
506
كاهش كارآمد نرخ داده در ويدئوهاي بازي‏هاي مبتني بر رايانش ابري با استفاده از الگوريتم‏هاي تشخيص ناحيه توجه
507
كاهش كوئينون ها به هيدرو كوئينون ها با استفاده از معرف پلي -N- متيل -4- وينيل پيريدينيوم آزيد
508
كاهش كوپلينگ متقابل در آنتن هاي آرايه اي مايكرواستريپ
509
كاهش گرفتگي غشاهاي نانوكامپوزيتي تصفيه پساب هاي نفتي با استفاده از فناوري ريسندگي الكتريكي
510
كاهش گوگرد فرآورده هاي پالايشگاهي به روش اكسيداسيون با نانوكاتاليست هاي تنگستن و موليبدن برپايه تيتانيم دي اكسيد
511
كاهش لرزش در موتورهاي سوئيچ رلاكتانس با استفاده از روش هاي مبتني بر كنترل كانورتر
512
كاهش لوب هاي كناري در آنتن هاي آرايه اي حلقوي با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين
513
كاهش محاسبات بازسازي تصوير رادار روزنه مصنوعي با وجود خطاي فاز و براساس ارائه تنك
514
كاهش مدار سفينه در فاز بازگشت به زمين
515
كاهش مرتبه سيستم هاي يك بعدي و چند بعدي بروش بالانس در يك محدوده فركانس
516
كاهش مرتبه فيدبك حالت و كاربرد آن در كنترل كننده جايابي قطب
517
كاهش مرتبه مدل غير خطي با حفظ خواص پايداري به ديد كاربرد آن در آناليز پايداري گذراي شبكه قدرت
518
كاهش مصرف آب در پالايشگاه با به كارگيري فرآيندهاي غشايي به كمك روش پينچ
519
كاهش مصرف ا‌نرژي در شبكه‌هاي حسگر بي سيم
520
كاهش مصرف انرژي با ارائه الگوي حمل و نقل پايدار با تاكيد بر تردد پياده و دوچرخه
521
كاهش مصرف انرژي حرارتي با توجه ويژه به پوسته بيروني بناهاي مسكوني در شهر مشهدبا بهره گيري از تجارب مسكن بومي منطقه
522
كاهش مصرف انرژي در رايانش ابري با رويكرد بهبود تركيبسرويس‌دهنده‌ها
523
كاهش مصرف انرژي در سيستم هاي نظارت محيطي مبتني بر شبكه هاي حسگر بي سيم
524
كاهش مصرف انر‍‍ژي در شبكه هاي بيسيم صنعتي به كمك تكنيك هاي چند ورودي چند خروجي مشاركتي
525
كاهش مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از شبكه هاي عصبي SOM
526
كاهش مصرف انرژي در كارخانجات قند با استفاده از فرايندهاي غشائي
527
كاهش مصرف انرژي در محاسبات ابري
528
كاهش مصرف انرژي در يك سيستم كنترل نيروي الكتروهيدروليكي در حالت تعقيب نيروي ثابت و كاهشي
529
كاهش مصرف انرژي دررايانش ابري با رويكرد بهبودتركيب سرويس دهنده ها
530
كاهش مصرف انرژي فسيلي در مدارس بابكارگيريدصحيح طراحي اقليمي ورويكرد استفاده از انرژي هاي تجديد پذير﴿نمونه موردي:هنرستان ام البنين در تبريز﴾
531
كاهش مصرف انرژي گره ها در شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر همكاري
532
كاهش مصرف توان در مدارهاي VLSI با تركيب دو روش كاهش فعاليت سوئچينگ و باز زمانيندي
533
كاهش مصرف توان مقايسه‌گر در مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال SAR
534
كاهش مصرف توان و محاسبات سبز در رايانش ابري همراه با استفاده از نمايه كاربري در سلامت همراه
535
كاهش مصرف سوخت با بكارگيري انرژي بازيابي براي تامين انرژي مصرف كننده هاي جانبي موتور
536
كاهش مصرف سوخت خودروي سنگين ديزل با استفاده از بازيابي حرارتي دود توسط چرخه رانكين ارگانيگR245fa و مولد ترموالكتريك
537
كاهش مصرف سوخت در بخش حملو نقل (جايگزيني خودروهاي فرسوده )
538
كاهش مصرف سوخت در كارخانجات سيمان
539
كاهش مصرف سوخت قطار و اتوبوس هيبريد ديزل - الكتريك بر مبناي رويكرد كنترل آينده نگر
540
كاهش مصرف سوخت و آلاينده هاي صنعت سيمان
541
كاهش مقادير نامي بخش اكتيو در فيلترهاي قدرت هامونيكي هيبريد
542
كاهش مقاومت بدنه كشتي با استفاده از دمش ريز حباب ها
543
كاهش مقاومت پوسته اي كشتي ها با استفاده از پوشش ارگانيك
544
كاهش مقاومت پوسته اي كشتيها با استفاده از پوشش ارگانيك
545
كاهش مقاومت سكوي دريايي جاكت بر اثر ايجاد ترك خستگي در اتصالات آن تحت تاثير امواج مختلف
546
كاهش مقياس پذير زمان سفر با استفاده از شبكه هاي بين خودرويي در محيط هاي شهري
547
كاهش ميانگين خطاي مطلق در سيستم‌هاي توصيه‌گر پالايش مشاركتي با استفاده از شبكه عصبي
548
كاهش ميزان آهن موجود در نمونه باريت- هماتيت معدن باريت خورمه
549
كاهش ميزان مصرف رنگزا در نسخه رنگرزي منسوجات به روش جايگزيني رنگزاها
550
كاهش ميزان هارمونيكها در سيستمهاي قدرت با استفاده از APLC
551
كاهش ناحيه غير قابل تشخيص﴿NDZ﴾ در روش محلي تشخيص جزيره اي شدن توليدات پراكنده در شبكه توزيع
552
كاهش نرخ بيت كدكننده گفتاري RPCELP از 6Kbps به 4Kbps با حفظ كيفيت
553
كاهش نسبت توان اوج به توان متوسط (PAPR )در سامانه هاي MIMO-OFDM با استفاده از پردازش فضايي و زماني
554
كاهش نسبت توان حداكثر به توان متوسط ﴿PAPR﴾ در سيستم هاي انتقال OFDM
555
كاهش نفوذپذيري يون كلرايد و افزايش دوام بتن با استفاده از پوشش ملات خودتراكم حاوي نانوسيليس
556
كاهش نوسان توان خروجي توربين‌هاي بادي براساس پيش‌بيني سرعت باد
557
كاهش نوسان گشتاور موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي با استفاده از شكل دهي AIR BRIDGE
558
كاهش نوسانات توان سيستم توليد توربين بادي
559
كاهش نوسانات گشتاور در چرخ‌دنده مغناطيسي آهنرباي دائم توسط مورب كردن آهنرباها
560
كاهش نوسانات گشتاور موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي در روش كنترل مستقيم گشتاور با استفاده از بردار ولتاژ بهبوديافته
561
كاهش نوفه حسگر مغناطيسي سيم پيچ القايي با هسته نانو بلورين
562
كاهش نويز از صداي ريه برمبناي هندسه فضاي فاز بازسازي شده
563
كاهش نويز اسپكل د تصاوير اولتراسونيك
564
كاهش نويز اسپكل در تصاوير
565
كاهش نويز اسپكل در تصاوير اولتراسونيك
566
كاهش نويز اسپكل در تصوير
567
كاهش نويز تصاوير پزشكي در حوزه تبديل موجك مختلط چند بعدي بر اساس تابع چگالي احتمال مخلوط چند متغيره
568
كاهش نويز تصوير با استفاده از معادلات با مشتقات جزيي كسري -زماني
569
كاهش نويز داخل كابين قطار با استفاده از كنترل فازي
570
كاهش نويز در تصاوير
571
كاهش نويز در تصاوير داراي نويز هميسته
572
كاهش نويز سيگنال ارسالي با استفاده از شبكه عصبي( نمونه موردي : پالايش حملات صرع در سيگنال EEG )
573
كاهش نويز سيگنال گفتار با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق
574
كاهش نويز فاز نوسانساز كلاس-C با بهبود ساختار رزوناتور
575
كاهش نويز لكه اي در تصاوير 3 بعدي التراسوند با كمك تبديل ويولت
576
كاهش نويز و ايجاد بهبود در سيگنال گفتار نويزي
577
كاهش نيترات از محلول هاي آبي با استفاده از بنتونيت طبيعي و بنتونيت اصلاح شده با سورفكتانت
578
كاهش نيترات در محلول‌هاي آبي با استفاده از بيوچار گياه وتيور در دو حالت طبيعي و اصلاح شده
579
كاهش نيتروآروماتيك ها به آمينو آروماتيك هاي مربوطه در حضور كاتاليست هتروژن Pd-Pt/m-GO و هيدروژناسيون فنول با كاتاليست Au-Pd/Meso-TiO2@TiO2 در فاز مايع
580
كاهش نيتروژن ، فسفر و بار آلي فاضلابهاي شهري با استفاده از پوسته شلتوك برنج ، خاك اره و خاك
581
كاهش نيروهاي سيال بر روي دو سيلندر مربعي شكل پشت سر هم بوسيله يك صفحه كنترل كننده عمودي
582
كاهش نيروي اصطكاك بين سوزن و بادامك در نقطه ناك اور با بكارگيري بادامك بلبرينگي
583
كاهش نيروي پساي پلتفرم ملي بوسيله ي ميكروعملگرها
584
كاهش نيروي درگ ناشي از امواج ضربه اي در سرعت هاي مافوق صوت با استفاده از فناوري پلاسما
585
كاهش هارمونيك MMF فضايي ماشين القايي سه فاز با استفاده از تئوري تابع سيم پيچي و روش اجزاي محدود
586
كاهش هارمونيك هاي سيستم توزيع داراي توليد پراكنده مبتني بر اينورتر
587
كاهش هزينه در سازمان انرژي اتمي با استفاده از تكنولوژي رايانش ابري (مطالعه موردي: شركت افق هسته‌اي)
588
كاهش هزينه رنگ‌هاي پايه آبي ساختماني از طريق جايگزيني پليمرهاي پشت‌پوش‌كننده با تيتانيوم ‌‌دي ‌اكسيد و بررسي خواص نوري، فيزيكي و مكانيكي
589
كاهش هزينه محاسباتي يافتن گره‌هاي ‌تاثيرگذار در شبكه‌هاي اجتماعي بزرگ در بازاريابي ويروسي
590
كاهش هزينه مديريت موقعيت در شبكه هاي سلولي مخابرات سيار با استفاده از تاريخچه تحرك كاربر
591
كاهش هزينه هاي حمل و نقل گندم و بررسي تاسيسات ذخيره سازي آن
592
كاهش همزمان ريپل شار و گشتاور در موتور سنكرون مغناطيس دائم مبتني بر روش كنترل مستقيم گشتاور
593
كاهش همشنوايي خطوط رابط با مايكرواستريپي با استفاده از خازنهاي اضافي Reducing the crosstalk in microst interconnets using additional capaciters
594
كاهش و افزايش سطح مقطع راداري در دو باند فركانسي مختلف
595
كاهش و كنترل آلاينده هاي نساجي در كارخانجات نساجي
596
كاهش و كنترل ارتعاشات يك بازوي انعطاف پذير با استفاده از روش شكل دهي ورودي تطبيقي بهينه
597
كاهش وزن پارچه پلي استري توسط قليا به منظور بهبود خواص
598
كاهش ولتاژ حالت مشترك در اينورترهاي سه فاز با استفاده از روش هاي مختلف مدولاسيون
599
كاهشي آسيب هاي وارده از طرف خودروهاي سنگين به جاده ها مطالعه اي بر اثر پارامترهاي هندسي و بهينه سازي تعليق نافعال
600
كاهگل و ارزشهاي آن در محافظت از سازه هاي گلين (حفاظت از كوره هاي عمل آوري فلز و پخت سفال در محوطه تاريخ اريسمان )
601
كاهگل و ارزشهاي آن در محافظت از سازه هاي گلين ﴿حفاظت از كوره هاي عمل آوري فلز و پخت سفال در محوطه تاريخي اريسمان﴾
602
كاو وجايگاه آن در فرهنگ وادبيات فارسي تاپايان قرن پنجم با تكيه بر اساطيروپيش زمينه آن در ايران باستان
603
كاواك هاي حلقوي جفت شده براي تبديل غير خطي فركانس
604
كاواك هاي لاندائو در شتاب‌ دهنده ذرات
605
كاواك هاي مبتني بر بلور فوتوني
606
كاوش بخش بندي پوياي مشتريان با تاكيد بر رفتار پوياي آنها در طول زمان به كمك ابزار هاي داده كاوي در جهت شناخت مشتريان رويگردان
607
كاوش پويايي هاي رفتار سازماني پيروي سمي با استفاده از نگاشت شناختي : مطالعه اي موردي در سازمان هاي دولتي كرمان
608
كاوش داده هاي جرياني ساخت يافته مغشوش با استفاده از درخت هاي تصميم انعطاف پذير
609
كاوش داده‌هاي مكاني به صورت داده‌هاي جرياني چندگانه با استفاده از الگوريتم‌هاي كاوش درخت تصميم
610
كاوش در متعارف ها
611
كاوش فرآيند فساد اقتصادي در قرآن كريم با استفاده از نظريه داده بنياد
612
كاوش فرايندرهبري
613
كاوش فرايندهاي اجتماعي چگونگي شكل گيري چشم و همچشمي در ميان شهروندان شهر مشهد
614
كاوش فرايندهاي اجتماعي شكل گيري ازخودبيگانگي در بين پرستاران بيمارستان هاي دولتي شهر يزد
615
كاوش فهم تجربه افراد پيشينه¬دار بازاريابي شبكه‌اي در سازمان‌هاي دولتي
616
كاوش قوانين وابستگي زماني مبتني بر تقويم با استفاده از دوره هاي زماني انعطاف پذير
617
كاوش قوانين وابستگي فازي با حفظ حريم شخصي
618
كاوش مجموعه داده مكرر در جريان داده
619
كاوشهاي ژئوفيزيكي به روش هاي لرزه اي و الكتريك در ساختگاه شماره II سد نازلوار (اروميه )
620
كاوشي پديدارشناختي درباره فرقه گرايي در سازمان
621
كاوشي در گنجينه نقوش ايران
622
كاوشي در گنجينه نقوش ايران
623
كاوشي در مباني فلسفي فضاي مجازي با تأكيد بر هستي شناسي هرمنوتيك
624
كاوشي در مباني فلسفي فضاي مجازي با تاكيد بر هستي شناسي هرمنوتيك
625
كاوشي در موضوع تنبيه كودكان در فقه و حقوق اسلامي
626
كاوشي در نقوش سنتي ترمه (انتزاع و ساده سازي طبيعت )
627
كاوشي در نمازهاي مستحبي و ادله آن
628
كاووشي در موضوع تنبيه بدني كودكان در فقه
629
كاويتاسيون در شيرهاي صنعتي پروانه اي
630
كاويتاسيون و نحوه عملكرد آن در انواع پمپها
631
كاويناسيون و نحوه عملكرد آن در انواع پمپ ها
632
كبد در نوزادان و كودكان
633
كبوتر خانه نگاه بصري با استفاده از سراميك به برجهاي كبوترخانه
634
كپسوله سازي كوركومين در نانوذرات پلي (لاكتيك-كو-گليكوليك اسيد) از طريق روش الكترواسپري و بررسي غلظت و نرخ تغذيه بهينه
635
كپسوله سازي نانوذرات فلزي طلا به منظور رهايش دارو از نانولوله هاي بورنيتريد به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
636
كپسوله كردن داروهاي ضد سرطان در داخل نانو لوله هاي بورنيتريد و بررسي چگونگي رهايش آن بوسيله ساختارهاي فولرني با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
637
كپسوله كردن دايدزئين با استفاده از كازئين و صمغ عربي، مطالعه پايداري كپسول‌ها، سينتيك رهايش دايدزئين، و ديناميك مولكولي برهم‌كنش كازئين و دايدزئين
638
كپسوله كردن سلولهاي استئوبلاست با استفاده از مخلوط پليمري طبيعي ژلاتين/آلجينات براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
639
كپسوله كردن فولرن C70 به عنوان آند براي باتري هاي ليتيومي با استفاده از نظريه تابعيت چگالي
640
كپسوله كردن كوركومين توسط كامپوزيت كازئين و بتا-سيكلودكسترين: مطالعه پايداري ميكروكپسول¬ها، سينتيك رهايش دارو¬ و مدل¬سازي مولكولي كمپلكس¬هاي كازئين/كوركومين و بتا-سيكلودكسترين/ كوركومين
641
كپك هاي دارويي
642
كپو بافي در دزفول
643
كپو بافي در دزفول ، ايده ها و زمينه هاي كار آفريني
644
كپوبافي در دزفول
645
كپي برداري از آثار ادبي در زمينه علمي: بررسي سرقت ادبي در برخي از مقاله هاي مجلات انگليسي ISI, ISC و مجلات عملي پژوهشي ايران
646
كپي برداري از آثار ادبي در زمينه علمي: بررسي سرقت ادبي در برخي از مقاله هاي مجلات انگليسي،ISC،ISI و مجلات علمي پژوهشي ايران
647
كپي رايت از منظر حقوق بين الملل و حقوق ايران
648
كپي رايت در حقوق كيفري ايران
649
كپي رايت در حقوق نرم افزار ايران با توجه به كنوانسيونهاي بين المللي
650
كتاب QCA
651
كتاب آرائي ايراني " شمه وحاشيه ي
652
كتاب آرايي در ايران (تا قرن هفتم هجري)
653
كتاب آرايي در ايران (تا قرن هفتم هجري).
654
كتاب آرايي و تذهيب
655
كتاب آرايي و تذهيب
656
كتاب الامثال المسمي بالفرائد و اللائد و يسمي ايضاء با العقد النفيس و نزهه الجليس
657
كتاب المختارات بين كتاب المستظرف في كل المستظرف (از صفحه 50 تا صفحه100 )
658
كتاب المختارات من كتاب المستطرف في كل فن المستظرف (از صفحه 200 تا 240)
659
كتاب المختارات من كتاب المستظرف في كل فن المستظرف از اول تا صفحه 50
660
كتاب المختارات من كتاب المسطرف في كل فن المسطرف (ازصفحه150تا200 )
661
كتاب بديع الزمان همداني
662
كتاب پارچه اي براي كودكان (بينا ونابينا)
663
كتاب خانه
664
كتاب ﴿ديروز ، امروز، فردا﴾
665
كتاب راهنماتحليل داده هاي آماري بااستفاده از نرم افزارspss
666
كتاب شناسي توصيفي – تحليلي ادبيات عاميانه و فولكلور گيلان (دو دهه اخير)
667
كتاب شناسي توصيفي تربيت بدني و علوم ورزشي در متون ادبي فارسي
668
كتاب شناسي توصيفي داستان هاي احمد محمود
669
كتاب شناسي توصيفي داستان هاي احمدمحمود
670
كتاب شناسي توصيفي روش تحقيق و آيين نگارش در اديبات فارسي
671
كتاب شناسي توصيفي عنصري بلخي و منوچهري دامغاني
672
كتاب شناسي توصيفي-تحليلي ادبيات عاميانه و فولكلور گيلان (دو دهه اخير)
673
كتاب شهيد دكتر مطهري جلد 16.17.18
674
كتاب عكس ﴿ آلبوم ﴾
675
كتاب كودك ، قبل از دبستان
676
كتاب نامه برخط زبان ها و گويش هاي ايران
677
كتاب هنرمندان، مرزي بين هنر معاصر و ادبيات
678
كتاب‌آرايي و نگارگري ديوان خواجوي كرماني مكتب آل جلاير (نسخه كتابخانه موزه بريتانيا شماره 18113. add )
679
كتاب‌شناسي پايان نامه‌ها و رساله‌هاي علوم زباني در دانشگاه پيام نور تهران
680
كتابچه كارگرداني نمايشنامه آژاكس
681
كتابخانه
682
كتابخانه
683
كتابخانه
684
كتابخانه
685
كتابخانه
686
كتابخانه
687
كتابخانه
688
كتابخانه
689
كتابخانه
690
كتابخانه
691
كتابخانه
692
كتابخانه ، پژوهشي درباره كتابخانه هاي عمومي وبرداشتي براي كتابخانه عمومي خوي
693
كتابخانه ، تحقيق در باب كليات كتابخانه وتاريخچه آن
694
كتابخانه آنلاين
695
كتابخانه الكترونيك
696
كتابخانه بازبان دلفي
697
كتابخانه باسي شارپ دات نت
698
كتابخانه به زبان VB.NET
699
كتابخانه تحت وب
700
كتابخانه تخصصي معماري
701
كتابخانه جامع دانشگاه آزاد اسلامي ﴿ واحد قزوين ﴾ ارتقاء كيفي مصالح ساختماني پر استفاده ﴿ سفال و شيشه ﴾ از ديدگاه نانو متري
702
كتابخانه دانشگاه پيام نور گنبدكاووس
703
كتابخانه دانشگاه پيام نور واحد گنبد كاووس
704
كتابخانه دانشگاه صنعتي شاهرود
705
كتابخانه درون محله اي يزد
706
كتابخانه ديجيتال
707
كتابخانه ديجيتال
708
كتابخانه ديجيتال گنبد
709
كتابخانه ديجيتالي
710
كتابخانه رقمي مقالات و مجلات دانشگاه صنعتي اميركبير
711
كتابخانه شهري لار
712
كتابخانه عمومي
713
كتابخانه عمومي
714
كتابخانه عمومي
715
كتابخانه عمومي
716
كتابخانه عمومي اردكان
717
كتابخانه عمومي اردكان1
718
كتابخانه عمومي استان يزد
719
كتابخانه عمومي با رويكرد معماري پايدار
720
كتابخانه عمومي بندر تركمن
721
كتابخانه عمومي بندر تركمن
722
كتابخانه عمومي به عنوان مركز فرهنگي : نمونه كتابخانه عمومي پارك شهر
723
كتابخانه عمومي بهيهان
724
كتابخانه عمومي پارسوماش
725
كتابخانه عمومي خايدالو
726
كتابخانه عمومي دارآباد
727
كتابخانه عمومي در محله چهارباغ خواجو
728
كتابخانه عمومي شهر گرگان
729
كتابخانه عمومي شهرستان علي اباد كتول
730
كتابخانه عمومي قزوين
731
كتابخانه عمومي قزوين
732
كتابخانه عمومي كمينوش
733
كتابخانه عمومي گنبد كاووس
734
كتابخانه عمومي مينودشت
735
كتابخانه عمومي يزد
736
كتابخانه عمومي*
737
كتابخانه عمومي﴿سپاهان شهر﴾
738
كتابخانه فرهنگيان استان اصفهان
739
كتابخانه كودك و نوجوان
740
كتابخانه كودكان
741
كتابخانه متن باز بر پايه جاوا اسكريپت
742
كتابخانه مجازي
743
كتابخانه مجازي
744
كتابخانه مجازي
745
كتابخانه مجازي
746
كتابخانه مجازي تحت وب
747
كتابخانه مجازي تحت وب ....
748
كتابخانه محله
749
كتابخانه محلي
750
كتابخانه محلي
751
كتابخانه محلي
752
كتابخانه محلي در اروميه با رويكرد معماري پاپدار
753
كتابخانه مركزي
754
كتابخانه مركزي 2
755
كتابخانه مركزي اردكان
756
كتابخانه مركزي اردكان2
757
كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد اسلامشهر
758
كتابخانه مركزي دانشگاه بوعلي سينا
759
كتابخانه مركزي دانشگاه بوعلي سينا
760
كتابخانه مركزي دانشگاه جندي شاپور دزفول
761
كتابخانه مركزي شهر طاقانك
762
كتابخانه مركزي شيراز
763
كتابخانه مركزي شيراز
764
كتابخانه مركزي همدان
765
كتابخانه مركزي يزد
766
كتابخانه مركزي2
767
كتابخانه هاي الكترونيك
768
كتابخانه هاي دانشگاهي
769
كتابخانه هاي دانشگاهي
770
كتابخانه هنر تهران
771
كتابخانه هنرمندان
772
كتابخانه و مراكز اطلاع رساني شاهين شهر
773
كتابخانه و مركز اطلاع رساني مويدي
774
كتابخانه و مركز تخصصي مكتب اصفهان﴿اصفهان شناسي﴾
775
كتابخانه و ميدانگاه انديشه ها
776
كتابخانه ي عمومي به عنوان مركز فرهنگي "كتابخانه عمومي پارك شهر"
777
كتابخانه ي عمومي دلفان
778
كتابخانه ي محلي
779
كتابخانه ي محلي
780
كتابخانه ي محلي
781
كتابخانه ي محلي
782
كتابخانه ي محلي در بافت قديم بوشهر ﴿ محله كوتي ﴾
783
كتابخانه1
784
كتابخانه2
785
كتابخانه﴿Library﴾
786
كتابسرا
787
كتابشناسي توصيفي احمد شاملو
788
كتابشناسي توصيفي داستان هاي مجله هاي كودكان و نوجوانان
789
كتابشناسي توصيفي سبك شناسي ادبيات فارسي
790
كتابشناسي توصيفي منابع مكتوب در حوزه قواعد و اصول بازنويسي و بازآفريني متون كهن براي كودكان و نوجوانان
791
كتابشناسي توصيفي و تحليل رمان فارسي از سال 1384 لغايت 1390
792
كتابشناسي توصيفي و تحليلي رمان فارسي در سال‌هاي 1393- 1391 در ايران
793
كتابشناسي توصيفي واژهنامههاي كُردي چاپ شده در عراق در بازة زماني 2000 تا 2018 م . با تأكيد بر فرهنگهاي كردي فارسي و فارسي كردي
794
كتابشناسي روانشناسي دانشگاه اصفهان تا پائيز 1373 (فارسي- عربي)
795
كتابشناسي گرافيك در ايران از آغاز تا 1376
796
كتب اخلاقي و تاريخي كه در صدراسلام از پهلوي بعربي ترجمه شده است
797
كتمان حقيقت در فقه و حقوق
798
كتوانسيون رفع هر گونه تبعيض در مورد زنان و مساله الحاق ايران به آن
799
كتيبه : بقعه : پير
800
كتيبه بقعه پير
801
كتيبه سازي به شيوه منبت-معرق
802
كتيبه متن بي دروغ ﴿ نگرشي بر قاليهاي كتيبه دار نيمه دوم قاجار و دو دهه اول پهلوي ﴾
803
كتيبه نويسي در رثاء سيدالشهداء
804
كتيراي ايران
805
كثرت گرايي در ناحيه فهم دين
806
كثرت گرايي ديني از منظر نوانديشان مسلمان معاصر ﴿مطالعه موردي:محمد اقبال لاهوري، علي شريعتي ، عبدالكريم سروش و نصر حامد ابوزيد
807
كد اتصال بين دو نرم افزار wannier 90 و WIEN2K
808
كد بدون پيشوند و پسوند مناسب براي يك منبع
809
كد برنامه قفل رمز ديجيتال در محيط codevision و شبيه سازي آن در محيط proteus
810
كد جديد بلوكي زمان – فضا متعامد براي سيستمهاي MIMO با ديكدينگ ML و گيرنده هاي خطي
811
كد سازمان به رسميت شناخته شده و چالش جديد موسسات رده بندي در پذيرش آنها از طرف مراجع دريايي
812
كد شبكه هاي تصحيح كننده خطا روي شبكه هاي دوري
813
كد كامپيوتري براي طراحي وروديهاي موتورهاي مادون صوت و مافوق صوت هواپيما
814
كد كذاري شبكه براساس حفظ حريم خصوصي در مقابل آناليز ترافيك در شبكه هاي بي سيم چند هاپي
815
كد كردن الگوهاي ساختاري
816
كد كننده صوت كانالي ...
817
كد كننده صوتي مبتني بر پيشگويي خطي با تحريك كد CELP
818
كد كننده هاي صوتي LPCباند باريك با كيفيت بالا
819
كد گذاري توام كانال و منبع در كدهاي پيشرو تصوير در كانالهاي تغيير پذير با زمان آرام
820
كد گذاري و اعداد فيبوناتچي تعميم يافته
821
كد گشايي اطلاعات بينايي از روي سيگنال هاي پتانسيل ميداني مغز
822
كد گشايي دريچه كدهاي كانولوشن LOPCروي كانال هاي پاك كننده دودويي
823
كد گشايي سريع دسته اي از كدهاي باقي مانده مربعي بدون تشخيص سيندروم هاي ناشناخته
824
كد نويسي و ارزيابي روش "جستجوي عددي - Numerical Searchدر بهينه سازي راندمان حرارتي
825
كد هاي خطي پارامتري شده به وسيله يك مجموعه جبري چنبره اي
826
كد هاي سه تايي تام با وزن ثابت
827
كد و تبادل اطلاعات
828
كد و ماترويد ، شبكه
829
كد و ماترويد ،شبكه
830
كد‌هاي با ماتريس بررسي‌توازن خلوت بدون 4-دور بر اساس مجموعه‌هاي تفاضلي
831
كدام گراف هاي كيلي صحيح هستند؟
832
كدبندي آنتروپي با كارايي بالا براي فشرده سازي داده ها
833
كدر و ديكدر صحبت از نوع PCM AD با فركانسهاي متغير
834
كدشبكه هاي تصحيح كننده خطا
835
كدكامپيوتري جهت ديناميك و آئروديناميك تغيير سمت توربينهاي بادي محور افقي
836
كدكردن و فشرده سازي فركتالي تصاوير
837
كدگذارها و كدگشاها براي كدهاي اقليدسي از مشبكه هاي بارنز- وال
838
كدگذارهاي منبع براي فشرده سازي اطلاعات
839
كدگذاري انديسي و ارتباط آن با كدگذاري شبكه
840
كدگذاري انطباقي شبكه در مخابرات همكارانه ي بي سيم
841
كدگذاري با استفاده از حلقه هاي گروهي
842
كدگذاري جبري
843
كدگذاري جديد داده براي افزايش كارايي عمليات حسابي در سيستمهاي رمز كليد عمومي
844
كدگذاري حسابي امن براساس مدل ماركوف
845
كدگذاري شبكه اي فرصت طلبانه در شبكه هاي بي سيم
846
كدگذاري شبكه اي لايه فيزيكي بر اساس نگرشي جبري
847
كدگذاري شبكه مبتني بر مشبكه
848
كدگذاري فضا - زمان در سيستمهاي چند آنتني
849
كدگذاري فضا- زمان متعامد و تخمين كانال در مخابرات چند ورودي-چند خروجي ﴿MIMO ﴾
850
كدگذاري هافمن ديناميكي
851
كدگشايي پيوسته مسير حركت دست براي سيستم هاي واسط مغز كامپيوتر
852
كدگشايي جبري كدهاي دوري بدون چند جمله اي هاي خطاياب
853
كدگشايي كدهاي خطي دودويي با استفاده از برنامه ريزي خطي
854
كدگشايي كدهاي خطي غيردودويي با استفاده از برنامه ريزي خطي
855
كدگشايي كدهاي[8، 16، 32]
856
كدگشايي ليستي تكراري در كدهاي با ماتريس بررسي توازن كم چگال
857
كدمشبه‌هاي LDPC در كانال‌هاي رله
858
‎كدنويسي آيين نامه شناورها و آناليز نتايج
859
كدنويسي سازه كشتي بر اساس آيين نامه GL
860
كدنويسي فرمول هاي هيدروديناميكي شناور هاي تندرو
861
كدنويسي فرمول هاي هيدروديناميكي شناورهاي تندرو
862
كدهاي LDPC بلوكي و كانولوشنال بر اساس ماتريس هاي چرخشي
863
كدهاي LDPC جبري متصل فضايي شبه دوري
864
كدهاي LDPC روي ميدان Fq
865
كدهاي LDPC كانولوشن آرايه اي
866
كدهاي انتشاري و كدينگ در Galileo ، GPS و GLONASS
867
كدهاي با ماتريس بررسي - توازن كم چگال ﴿خلوت﴾ براي كانال هاي پاك كننده كپه اي
868
كدهاي با ماتريس بررسي توازن خلوت بر پايه مفهوم شيب
869
كدهاي با ماتريس كنترل تساوي خلوت بر پايه هندسه هاي متناهي
870
كدهاي تام در حاصل ضرب گراف ها
871
كدهاي تام در گراف جانسون (n,w)
872
كدهاي ثابت دوري ازطول Psروي حلقه R=Fp m +uFp m
873
كدهاي ثابت دوري روي برخي از حلقه هاي متناهي
874
كدهاي حاصلضرب ماتريس روي ميدان‌هاي متناهي و كدگشايي آنها
875
كدهاي خطي دوري و كاربردها
876
كدهاي خطي مينيمال روي ميدان هاي متناهي
877
كدهاي خوددوگان بهينه روي Z4 وكاربردآنهادرساختارمشبكه هاي تك مدول
878
كدهاي خوددوگان روي ميدان هاي متناهي
879
كدهاي خود-دوگان و تسهيم راز
880
كدهاي دوتايي روي گراف هاي قويا منظم
881
كدهاي دوري با طول 2e روي حلقه z4
882
كدهاي دوري به طول pnروي حلقه zp3
883
كدهاي دوري خوددوگان
884
كدهاي دوري روي ... و كاربرد هايش در كدهايِDNA
885
كدهاي دوري مينيمال روي ميدان هاي متناهي
886
كدهاي دوري و پاددوري روي حلقه هاي زنجيري متناهي
887
كدهاي دوري و مانده اي درجه دوم روي حلقه ي Zpm
888
كدهاي ساخته شده از سرشت هاي P- گروه هاي آبلي مقدماتي
889
كدهاي شبه تابيده: كدهاي دوگان تكميلي و كدهاي روي حلقه هاي زنجيري متناهي
890
كدهاي شبه دوري LDPC ساخت و تحليل رتبه ماتريس بررسي توازن آن
891
كدهاي شبه دوري تك-مولد و تك-مولد با دوگان تكميلي
892
كدهاي شبه‌دوري تعميم‌يافته
893
كدهاي فضا زمان توزيع شده در شبكه هاي رله دو-طرفه
894
كدهاي فضا-زمان حافظ اطلاعات و حاصل از جبرهاي با حاصلضرب متقاطع
895
كدهاي كامل در گراف هاي كيلي
896
كدهاي كاملا منتظم و افرازهاي منصفانه در گراف‌هاي منتظم
897
كدهاي كاملا منتظم و رنگ آميزي هاي تام گراف هاي جانسون
898
كدهاي كاملا" منظم و كدهاي كاملا" انتقالي
899
كدهاي كنترل خطا و كارآيي آنها در سيستمهاي مخابراتي
900
كدهاي كنترل خطا و كاربرد آنها در سيستمهاي مخابراتي
901
كدهاي مانده اي از درجات بالاتر روي Z4 و ساختن شبكه هاي وابسته
902
كدهاي هندسي روي ميدانهاي متناعي از مرتبه تواني از عدد اول فرد
903
كدهايBCHو سيستم جبر كامپيوتري ميپل
904
كدهايي براي منابع يكنواي محدود
905
ﻛﺪﻳﻨﮓفضا -ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻓﻘﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﻧﺎﻝ هاي انتخاب فركانسي
906
كدينگ تصوير در زمان واقعي
907
كدينگ تطبيقي صوت با استفاده از روشهاي طيفي فركانسي
908
كدينگ تكه باندي سيگنالهاي صوتي ديجيتال باكيفيت عالي
909
كدينگ داده در ساختار تركيبي Uncore انرژي كارآمد براي تراشه چندپردازنده‌اي سه بعدي
910
كدينگ در باركد و نوشتن نرم افزاري براي توليد آن
911
كدينگ شبكه براي مسيريابي تك پخشي در شبكه هاي بي سيم چند كاناله - چند واسطه
912
كدينگ فضا-زمان و كاربرد آن در كانالهاي بي سيم چند ورودي- چند خروجي
913
كدينگ كاراي ويديوي چند نمايي
914
كدينگ كانال و منبع جهت انتقال چند رسانه اي بر روي كانال بدون سيم
915
كدينگ كانولوشن معرفي، روشهاي اينكه، ديكه و كاربردها
916
كدينگ كانولوشنال و ديكدينگ اكثريت با چند آنتني
917
كدينگ منبع
918
كدينگ و كامپيوتري كردن انبار ماشين آلات
919
كدينگ وفقي ويدئو به روش توصيف چندگانه مقياس پذير و كاربرد آن در پيوند هاي توزيع شده همتا- به-همتا
920
كدينگ ويدئويي چند ديدي توزيع شده در شبكه هاي حسگر ويدئويي بي سيم
921
كراس لينك نوري ژلما و بررسي قابليت چاپ سلولي بر روي آن
922
كراسلينك پلي وينيل بوتيرال و بررسي خواص
923
كرامات در مثنوي هاي عرفاني از قرن 6 تا 8 ‍حديقه الحقيقه ‍نمطق الطير و مثنوي معنوي‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌كرامات در مثنوي هاي عرفاني از قرن 6 تا 8 (حديقه الحقيقه ،نمطق الطير و مثنوي معنوي)
924
كرامات در مثنوي هاي عرفاني از قرن 6 تا 8(حديقه الحقيقه-منطق الطير و مثنوي معنوي)
925
كرامت انساني در تفسير هاي حقوق بشر
926
كرامت انساني محكوم عليه در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران
927
كرامت نفس و آثار اخلاقي و اجتماعي آن در كلام اميرالمومنين (عليه السلام )
928
كرامت نفس و معنا داري زندگي از ديدگاه علامه طباطبايي
929
كران بالا براي گروههاي متناهي 3- بازنويسي پذير
930
كران براي مسئله مكان يابي مراكز خدماتي با محدوديت ظرفيت
931
كران مخاطره يكنواخت براي برآوردگر معكوس پيچش
932
كران هاي بالا براي بزرگترين مقدار منفرد يك ماتريس و كاربردهاي آن
933
كران هاي بسته براي الگوريتم هاي ابتكاري حل مسئله زمانبندي كارگاه جرياني جايگشتي
934
كران هاي پايين براي اعداد بتي توسيع هاي خاص , Lowebounds for betinum bers of special extensions
935
كران هايي براي بزرگ ترين مقدار ويژه ي ماتريس لاپلاسين يك گراف
936
كران هايي براي تبديلات ماتريسي روي فضاهاي دنباله اي بلوكي
937
كران هايي براي تبديلات ماتريسي روي فضاهاي دنباله اي وزن دار
938
كران هايي براي طيف لاپلاسين گراف ها بر پايه عدد احاطه گر
939
كران هايي براي عدد رنگي راديوئي گرا فها
940
كران هايي براي عملگرهاي ماتريسي روي فضاهاي دنباله اي
941
كران هايي براي كدها روي حلقه هاي فروبنيوس متناهي تحت وزن هاي همگن
942
كران هايي براي كمترين مقدار ويژه ماتريس لاپلاسين بدون علامت گراف با استفاده از عدد غالب آن
943
كران هايي براي مجموع و حاصل ضرب مقادير ويژه لاپلاسين و لاپلاسين بدون علامت گراف ها
944
كران هايي براي مقادير ويژه اكسترمال رده اي خاص از ماتريس هاي سه قطره اي متقارن
945
كران هايي براي نرم عملگرهاي ماتريسي روي فضاهاي دنباله اي تفاضلي
946
كرانداري ،فشردگي و دوري بودن بر فضاهاي هاردي وزندار
947
كرانداري جواب هاي اكسترمال برخي مسائل بيضوي نيم خطي
948
كرانداري و توسيع تك نقطه اي
949
كرانداري، فشردگي و دوري بودن بر فضاهاي هاردي وزندار
950
كرانه هايي براي طيف لاپلاسين گراف ها بر پايه عدد احاطه گر
951
كرانهاي بهبوديافته براي معيار كولبك - ليبلر بر اساس تركيب مدلهاي رقابتي
952
كرانهايي براي گروههاي موضعا پوچتوان دريك واريته خاص
953
كرانيوسينوستوزيس و بررسي ده ساله بيماران درمان شده در بخش جراحي مغز و اعصاب مركز پزشكي قائم (عج ) مشهد از سال 67 لغايت 1376
954
كربن فعال )ويژگيهاي ساخت و كاربردها در صنايع پتروشيمي (
955
كربن فعال اصلاح شده با ردامين بي جهت حذف يون هاي تاليم از محلولهاي ابي
956
كربن فعال مغناطيسي براي حذف رنگ قرمز كنگو از محلولهاي آبي
957
كربن فعال و الياف كربن فعال گوگردي براي جذب جيوه از فاز آبي
958
كربن نانو تيوبهاي چند لايه عامل دار شده با شيف باز جهت تثبيت نانو ذرات پالاديم به عنوان يك نانو كاتاليزور ناهمگن و قابل بازيافت در واكنشهاي جفت شدن سوزوكي
959
كربن نانو تيوبهاي چند لايه عامل دار شده با شيف باز جهت تثبيت نانو ذرات پالاديم به عنوان يك نانو كاتاليزور ناهمگن و قابل بازيافت در واكنشهاي جفت شدن سوزوكي
960
كربن نيتراسيون دماي پايين بر روي فولاد CK15
961
كربوكسي متيل سلولز )CMC( كاربردها، خواص و روش هاي تعيين آن
962
كربوكسي متيل سلولز پيوند شده كوالانسي به نانوذرات مغناطيسيFe3O4@SiO2@APTES: به عنوان يك سيستم موثر براي حذف متيلن بلو از محلول هاي آبي
963
كربونيزاسيون بخشي آلي زباله هاي جامد شهري براي توليد كربن فعال به منظور استفاده از آن در تصفيه كروم شش ظرفيتي پساب صنعتي
964
كربونيلاسيون متانول جهت توليد متيل استات
965
كربونيلاسيون متانول در فاز همگن جهت توليد اسيداستيك
966
كرد و كردستان
967
كرك ايران بررسي برخي خصوصيات فيزيكي و شيميائي نژاد غالب آن
968
كركينگ تركيبات سنگين نفتي با استفاده از امواج مايكروويو
969
كرم دافع حشرات (از ايده تا تجاري سازي)
970
كرماته كردن
971
كرمانشاه در دوره قاجار (1344-1210 ه.ق / 1925-1795 م )
972
كرمچاله هاي كروي و استوانه اي با فانتوم انرژي و انرژي تاريك
973
كره سماوي
974
كروكي برداري و تهيه ي نقشه هاي صنعتي دستگاه سرند كارخانه ي گندله سازي
975
كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC)
976
كروميت معادن - مصارف - بررسي خواص
977
كرون اترها و پداندهاي جديد حاوي مركاپتواتانول و زايلين به عنوان ريسپتورهاي مناسب جهت مطالعه تئوري تشكيل كمپلكس با يونهاي فلزي در حالت پايه و برانگيخته: بررسي حالت گذار٬ آناليز كنفورماسيوني و محاسبه خواص فيزيكي مانند سختي و انرژي
978
كرونوتوپ و سينما
979
كرونوتوپ و سينما
980
كريستال مايع و كاربردهاي آن
981
كريستاليزاسيون منيزيم كلرايد از شورابه در مقياس آزمايشگاهي براي مصارف صنعتي
982
كژنه ها، لاخه ها و ژنگ هاي جامدي توژه دار شاهزاده
983
كسالت و فقدان نشاط در نماز و مناجات، با تاكيد بر سخنان امام سجاد (ع)
984
كسب انرژي از بدن انسان براي تأمين انرژي يك پروتز عصبي مبتني بر راه رفتن
985
كسب دانش فني ساخت قاب اصلي حسگر TMAP
986
كسب مهارت در يادگيري تقويتي فعال توسط عامل هاي خودمختار
987
كسب و كار الكترونيك
988
كسب و كار الكترونيك
989
كسب و كار الكترونيكي
990
كسبه بازار اصفهان
991
كسر منتسب به جمعيت فشار خون در اثر چاقي در ايران
992
كسرهاي تعميم يافته و همبافتهاي هيوگ تعميم يافته و ارتباط آنها با همبافتهاي كازين و كسرهاي تعيم يافته مدرج
993
كسروي و عقايد و نظريات او در تعليم و تربيت
994
كسوف
995
كشاورزي اثرتغييراقليم برروي كشت بادام در غرب استان اصفهان
996
كشاورزي ارگانيك
997
كشاورزي جهرم
998
كشاورزي در لارستان
999
كشاورزي دوره قاجار
1000
كشاورزي سنتي در شهرستان ميبد
بازگشت