<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
كاركردهاي روايي منظره در انيميشن هاي ديزني
2
كاركردهاي روش شناختي نظريه‌ي فطرت در انديشه‌ي استاد مطهري
3
كاركردهاي زباني و هنري در هفت پيكر (بهرام نامه ) نظامي
4
كاركردهاي زباني و هنري غزليات عطار (100 غزل )
5
كاركردهاي سبكي و روايتي موسيقي در آثار جيم جارموش
6
كاركردهاي سبكي و روايتي موسيقي در آثار جيم جارموش
7
كاركردهاي سياسي - اجتماعي مسجد در دوره قاجار
8
كاركردهاي سياسي - اجتماعي مسجد در دوره قاجار
9
كاركردهاي عقل در نزد لاك و هيوم و مقايسه آن با ابن سينا
10
كاركردهاي فرهنگي عكاسي در ايران بين سالهاي 1380 تا 1395
11
كاركردهاي فروع دين در اخلاق اجتماعي(با تاكيدبر نماز و تولي و تبري و امر به معرف و نهي از منكر)
12
كاركردهاي فروع ديندررشداخلاق اجتماعي (با تأكيدبر خمس، زكات،روزهو جهاد)
13
كاركردهاي فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين
14
كاركردهاي كنسولگري روسيه در سه شهر رشت، استرآباد و تبريز طي سال هاي 1340-1318 ق/ 1921-1900 م
15
كاركردهاي گرافيك در بازنمايي هويّت بصري ايراني (با تأكيد بر نشانه، بسته‌بندي و صفحات اينترنتي)
16
كاركردهاي مديريت و مديريت مطلوب و كارآمد
17
كارگاه سازه هواپيما
18
كارگاه هاي نيل سازي دزفول
19
كارگاه و نمايشگاه مجسمه سازي با چوب
20
كارگران كوره پز خانه
21
كارگران منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني
22
كارگردان هنري در سينما
23
كارگردان هنري در سينما
24
كارگردان و متن
25
كارگردان و مراحل توليد فيلم (انتخاب و رهبري بازيگر)
26
كارگردان وفراگرد ارتباط با تماشاگر
27
كارگردان وفراگرد ارتباط با تماشاگر
28
كارگرداني انيميشن عروسكي
29
كارگرداني طراحي و ساخت در نمايش درگرديسي
30
كارگرداني هنري در سينما
31
كارگرداني و زيبايي شناسي آنونس در سينماي ايران
32
كارمند يابي
33
كارمند يابي و انتخاب (استخدام ) نيروي انساني در شركت مخابرات بوشهر
34
كارنامه اجتماعي- فرهنگي ارباب كيخسرو شاهرخ
35
كارنامه اقتصادي و فرهنگي محمد تقي آقا نجفي در اصفهان
36
كارنامه شعري سيد حسن حسيني
37
كارنامه شعري منوچهر نيستاني
38
كارنامه علمي و فرهنگي دولت هاي شيعه در ايران تا پايان دوره ي صفويه و تاثيرات آني و آتي آن در تاريخ اسلام , scientific & cultural log of shieesm's governments in iran till final of safavieh period & their present & futher effects on the history of islam
39
كارنامه ي داستان نويسي ادبيات پايداري استان فارس از 1358 تا 1388
40
كارنامه ي سياسي و فرهنگي سيد محمد رضا مساوات
41
كارنامه يك نمايشنامه نويس : « بهرام بيضايي»
42
كارنامه يك نمايشنامه نويس « بهرام بيضايي»
43
كارو معلول : مركز آموزش حرفه اي معلولين
44
كاروانسراي دردشت
45
كاروانسراي طاقي كوچك ﴿استان گيلان﴾
46
كاروانسراي وزير قزوين
47
كارورزي (1)
48
كارورزي 1
49
كارورزي 1
50
كارورزي 2
51
كارورزي 2
52
كارورزي در (سازمان جنگلها و مراتع و ابخيز داري كشور دفتر فني مرتع )
53
كارورزي در (شهرداري منطقه 5 ناحيه 7 پارك ساحل
54
كارورزي در منطقه 18 بوستان قائم
55
كارورزي در منطقه 18 پارك قائم
56
كارورزي كارعملي درآموزشگاه
57
كارورزي1
58
كارورزي1: واحد گزارش (بايگاني حسابداري و چغندر كاري كارخانه قند شيروان )
59
كارورزي2 شركت :زمان صنعت
60
كاريابي الكترونيكي
61
كاريرد رآكتور بستر سيال در توليد الفين هاي سبك
62
كاريردDNA در رمزنگاري تصويرونهان نگاري
63
كاريكاتور و مفاهيم بصري
64
كاريوتايپ كروموزوم در G-Banding به روش پردازش تصوير
65
كاسپارنهر
66
كاسكه كودك در كيف دستي مادر اصلاح مكانيسم كالسكه عصايي در جهت كم جا شدن
67
كاشان - باغ فين
68
كاشان در سفرنامه ها (از صفوي تا پهلوي اول)
69
كاشت و برداشت پسته در ايران منطقه نمونه مورد مطالعه رفسنجان
70
كاشي سازي در ايران
71
كاشي سازي در ايران
72
كاشي سازي و كاشي كاري دوره صفويه
73
كاشي معرق مسجد جامع اصفهان ( مطالعه، بررسي، ساخت و نحوه كار )
74
كاشي معرق مسجد جامع اصفهان ﴿مطالعه ، بررسي، ساخت و نحوه كار﴾ حفاظت و مرمت لچكي هاي كاشي معرق در مسجد جامع اصفهان ﴿لچكي جبهه شمال شرق حياط مسجد﴾
75
كاشي هفت رنگ مسجد نصير الملك
76
كاشي و سراميك ضد اسيدي
77
كاشي و كاشي كاري در ايران
78
كاشيكاري - كاشي معرق
79
كاشيكاري و سفال زرين فام ايراني + يا تابلو كاشيكاري قطع 100*70
80
كاغذ تيشو
81
كاغذهاي اشباع روغني و مرمت يك نمونه كاغذ اشباع شده با روغن
82
كاغذهاي تزئيني وشكل گيري آن پس از اسلام
83
كافه
84
كافه ديالوگ
85
كافه كتاب
86
كافه نشين ها
87
كافي شاپ برندينگ
88
كالاهاي عمومي در اقتصاد كلاسيك ورابطه آن با وقف در اقتصاد اسلام
89
كالاي مصرفي كشاورزي
90
كالايي شدن آموزش (با تأكيد بر مقطع ابتدايي)
91
كالب زني سنسورهاي لرزه سنجي
92
كالبد زندگي پائيز ﴿خانه سالمندان﴾
93
كالبد شكافي انقلاب مشروطه بر پايه ي يافته هاي نظري كرين برينتون
94
كالبد شكافي يك فيلمنامه اقتباسي ﴿بررسي شباهتهاوتفاوتهاي بين نمايشنامه و فيلمنامه " اتوبوسي به نام هوس"
95
كالبد شكافي يك فيلمنامه اقتباسي ﴿بررسي شباهتهاوتفاوتهاي بين نمايشنامه و فيلمنامه " اتوبوسي به نام هوس"
96
كالبد شهري ، حيات مدني ﴿ پروژه طراحي شوراي شهر و تالار شهر تهران ﴾
97
كالبيراسيون نتايج دستگاه FWD براي شرايط آب و هوايي ايران (با مطالعه موردي در اتوبان تهران-كرج و بابايي)
98
كالهاي توزيع در بازاريابي
99
كاليبراسيون آرايه حسگر براي جبران خطاي موقعيت عناصر آرايه
100
كاليبراسيون آشكار سازه هاي ضخيم ديوار جلويي در چيدمان آزمايشي بينا ﴿BINA﴾ با استفاده از نتايج حاصل از واكنش انشقاقي پروتون - دوترون
101
كاليبراسيون پس زمينه ديجيتال در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال Pipeline با دقت بالا
102
كاليبراسيون پس زمينه ديجيتال مبتني بر هيستوگرام در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال Pipeline
103
كاليبراسيون تونل باد
104
كاليبراسيون تونل باد توسط سيم داغ
105
كاليبراسيون جايگاه و تعاريف
106
كاليبراسيون جرمي طيف سنج جرمي زمان پرواز يونيزاسيون ليزري با استفاده از نمك هاي قليايي
107
كاليبراسيون حسگرهاي خورشيد آنالوگ و مغناطيسي بر مبناي حذف رفتار غيرخطي، توزيع داده و تخمين باياس متغير با زمان
108
كاليبراسيون خودكار دوربين با اعوجاج در يك محيط ناشناخته سه بعدي
109
كاليبراسيون خودكار مدل CE-QUAL-W2 با احتساب عدم قطعيت در پارامترها
110
كاليبراسيون خودكار مدل SWMM شبكه ي اصلي جمع آوري آب‌هاي سطحيِ حوضه‌ي آبريز غرب شهر تهران با استفاده از الگوريتم SUFI-2 و سنجش از راه دور داده‌هاي رواناب و داده‌هاي بارش GPM
111
كاليبراسيون خودكار مدل مفهومي HEC-HMS، رويكرد شبيه سازي‐ بهينه سازي
112
كاليبراسيون خودكار مدل هيدرولو‍يكي SWAT با استفاده از الگوريتم فراكاوشي PSO
113
كاليبراسيون دستگاه نوترون ديفراكتوقري سازمان انرژي اتمي ايران و تعيين ساختار نمونه پودري آهن آلفا با فيلم راديوگرافي
114
كاليبراسيون دقيق شتابسنج MEMS با افزايش بازه شتاب‌هاي خطي
115
كاليبراسيون ديجيتال اثرات غيرايده‌آلي مدارهاي آنالوگ در مبدل‌هاي آنالوگ به ديجيتال سيگما- دلتا
116
كاليبراسيون ديجيتال اثرات غيره ايده آلي مدارهاي آنالوگ در مدولاتورهاي سيگما-دلتاي زمان گسسته
117
كاليبراسيون ژيروسكوپ با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي
118
كاليبراسيون سرعت سنج هوايي به استفاده از جي پي اس
119
كاليبراسيون سيستم اندازه گيري ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از صاعقه
120
كاليبراسيون سيستم تسويه ساز سه محوره اوي كارنت
121
كاليبراسيون سيگنال انرژي آكوستيك ايميشن به روش بال دارپ سيت
122
كاليبراسيون سينماتيكي و تخمين پارامترهاي اينرسي رباتهاي موازي
123
كاليبراسيون شيفت حرارتي ابزار گاماي طبيعي
124
كاليبراسيون فاصله سختي سنجي در دستگاه سختي سنج روبشي اتوماتيك
125
كاليبراسيون كوادروتور Parrot
126
كاليبراسيون لوله شوك
127
كاليبراسيون مدل بارش- رواناب ARNOبا استفاده از الگوريتم جامعه مورچگان به منظور شبيه سازي رواناب روزانه
128
كاليبراسيون مدل شبيه ساز بزرگ مقياس كيفي آب باالگوريتم هيبريد
129
كاليبراسيون مدل شبيه سازي رفتار عابر پياده در جمعيت
130
كاليبراسيون مدل قانون مبنا اتوماتاي سلولي براي شبيه سازي حركت عابرين پياده در حالت ازدحام
131
كاليبراسيون مدل‌هاي خرابي در روش مكانيستيك - تجربي (مطالعه موردي محور تهران - بومهن)
132
كاليبراسيون مدلهاي خرابي در روش مكانيستيك-تجربي
133
كاليبراسيون هوشمند سيستم شمال ياب مغناطيسي براي خودروهاي زميني و هوافضايي
134
كاليبراسيون و تخمين خطاي موقعيتدهييكربات صنعتي
135
كاليبراسيون و مقياس بندي دستگاه كمبيراتور بادي
136
كاليبراسيون يك سيستم اندازه گيري اينرسي با كاربرد در ربات انسان نما
137
كاليبره كردن دستگاه تست غير مخرب ادي كارنت جهت اندازه گيري تنش
138
كاليبره كردن گشتاور و قدرت خروجي موتور
139
كاليبره كردن مدل شبيه سازي ترافيك در محل هاي كاهش خطوط حركتي
140
كامپوزيت سراميكي "Paper Clay ":بررسي و شناخت ماده، قابليت ها و كاربردهاي هنري آن
141
كامپوزيت كتيرا/كيتوسان و هماتيت براي رهايش انسولين و بودزونايد و كاربرد گرافن اكسيد سولفونه شده و فيبر كربني مغناطيسي براي حذف آلاينده ها
142
كامپوزيت ها و كاربرد آنها در ياتاقان ها
143
كامپوزيت هاي الياف جوت و رزين پلي يورتان
144
كامپوزيت هاي پايه فلزي و پايه سراميكي و روش هاي توليد آن ها
145
كامپوزيت هاي پليمري تقويت شونده با الياف فيبري
146
كامپوزيت هاي كولار -اپوكسي با استفاده از روش BMC
147
كامپوزيت‌هاي بر پايه مايع يوني دوكاتيوني و كاربرد آن‌ها در واكنش‌هاي اكسايش سيكلوهگزن و جفت‌شدن و اصلاح غربال مولكولي MCM-41 جهت حذف نيتروبنزن
148
كامپوزيتهاي PE/PE : مطالعه تاثير شبكه اي كردن ماتريس و الياف بر فصل مشترك و خواص اين كامپوزيتها
149
كامپوزيتهاي سه جزئي تالك /EPR/PP
150
كامپيوتر ابزاري براي نقاشي
151
كامپيوتر در دنياي نابينايان
152
كامپيوتر سفري خودرو
153
كامپيوتر كوانتمي
154
كامپيوتر مخفي سازي اطلاعات با قابليت اطمينان بالا با استفاده از تركيب تبديل موجك و تكنيك افزونه سه تايي
155
كامپيوتر و خودرو نقش كامپيوتر و اجزاي آن در برخوردهاي امروزي
156
كامپيوتر و فرش
157
كامپيوتر و مديريت آموزش
158
كامپيوترايز كردن محاسبات مخازن و پوسته ها
159
كامپيوترهاي DNA و الگوريتم ژنتيك
160
كامپيوترهاي كوانتمي مبتني بر نانوساختارهاي ابررسانا و بهينه سازي در پياده سازي الگوريتم گرور
161
كامپيوترهاي كوانتومي
162
كامپيوترهاي كوانتومي
163
كامپيوترهاي كوانتومي
164
كامپيوتري كردن چارت تلرانس دو بعدي براي قطعات استوانه اي
165
كامپيوتري كردن شارژ كوره هاي الكتريكي
166
كامپيوتري كردن طرح نقشه استقرار واحدهاي توليدي با استفاده از زنجيره ها
167
كامپيوتري كردن فرآيند چارت تلرانس
168
كامپيوتري كردن محاسبات مربوط به مقاومت كشتي
169
كامپيوتريزه كردن انتخاب ابزار و سرعت ماشينكاري در ماشينهاي تراش
170
كامپيوتريزه كردن انتخاب ماشين ابزار
171
كامپيوتريزه كردن دير گدازها
172
كامفور سولفونيك اسيد به عنوان كاتاليست موثر براي سنتز بيس ﴿ايندوليل﴾ آلكان ها و سيليكا به عنوان كاتاليست موثر براي سنتز B-آمينونيتريل ها، كربونيل ها و آميدها در شرايط بدون حلال
173
كامل
174
كامل بودن فضاهاي L1براي اندازه هايي كه مقاديرشان را در يك فضاي برداري مختلط مي گيرند
175
كامل سازي متريك هاي جزئي در مشبكه هاي مقداري
176
كامل سازي يوندا براي فضاي شبه متريك
177
كامهاي وازده اصفال از نظر تربيت بانضمام دو گفتار درباره اهميت دوران كودكي و توجيه روان
178
‎كان يابي تسهيلات امدادي با شعاع پوشش متغير تحت عدم قطعيت
179
كانال كشي و كشاورزي مكانيزه طرح آبياري دز
180
كانال هاي انقباضي بيورس در جبرهاي عملگري
181
كانال ياب اتوماتيك AM
182
كانال‌هاي كوانتومي محرمانه و ارتباط آن‌ها با برخي مفاهيم
183
كانت و بشر انگاري
184
كانتورفعال
185
كانتينر مخصوص حمل زباله (سيمي تريلر) مجهز به صفحه تخليه و تراكم
186
كانه آرائي پيشرفته سنگ آهن
187
كانه آرائي كانسنگ انگوران
188
كانه آرائي و تغليظ كانيهاي مس
189
كانه آرايي خاك نسوز معدن سنگرود جهت كاهش كاني هاي آهن
190
كانه زايي اورانيوم در كانسار چشمه شتري منطقه آيركان ﴿شمال شرق اصفهان﴾
191
كانه زايي طلا در كانسار دره اشكي منطقه موته﴿شمال شرق گلپايگان﴾
192
كانون آموزش هنرهاي تجسمي
193
كانون آموزش و پرورش ناشنوايان
194
كانون آموزشي كودكان ديابتي وابسته به انجمن ديابت ايران
195
كانون اختر شناسي
196
كانون اصلاح و تربيت اصفهان
197
كانون اصلاح وتربيت اصفهان
198
كانون اميد ﴿مركز حمايت از بيماران مبتلا به ايدز﴾
199
كانون پرورش خلاقيت كودكان
200
كانون پرورش فكري كودك و نوجوان
201
كانون پرورش فكري كودك و نوجوان
202
كانون پرورش فكري كودك و نوجوان شهرستان آمل
203
كانون پرورش فكري كودك ونوجوان
204
كانون پرورش فكري كودك ونوجوان
205
كانون پرورش فكري كودكان
206
كانون پرورش فكري كودكان
207
كانون پرورش فكري كودكان
208
كانون پرورش فكري كودكان
209
كانون پرورش فكري كودكان با رويكرد يادگيري از طريق تجربه
210
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
211
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
212
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
213
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
214
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
215
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
216
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
217
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
218
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
219
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
220
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
221
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
222
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
223
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
224
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
225
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
226
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
227
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
228
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
229
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان (با رويكرد ايجاد خلاقيت)
230
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اختياريه
231
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اصفهان
232
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر كرج
233
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و پارك كودك
234
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و پارك كودك
235
كانون پرورش فكري كودكان و نوچوانان
236
كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
237
كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
238
كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
239
كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان بروجرد
240
كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان2
241
كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان﴿3﴾
242
كانون پرورش فكري و هنري خيال
243
كانون پرورشي فكري كودكان و نوجوانان
244
كانون پرورشي فكري كودكان ونوجوانان
245
كانون پرورشي كودكان و نوجوانان
246
كانون توانمند سازي سرپرست خانوار
247
كانون توحيد كاشان
248
كانون توحيد كاشان
249
كانون حفظ و اشعه موسيقي
250
كانون حمايت از كودكان كار وخيابان
251
كانون خودشناسي
252
كانون خوشنويسان اصفهان
253
كانون روان شناسي
254
كانون زبان و فرهنگ پارسي توس
255
كانون زبان و فرهنگ پارسي توس
256
كانون سينمايي آرامان
257
كانون شعر روز
258
كانون شعر و موسيقي ظهيرالدوله
259
كانون فرهنگ و هنر ايران (باغ فرهنگ و هنر)
260
كانون فرهنگي - تفريحي جوانان اصفهان
261
كانون فرهنگي فرش
262
كانون فكري پرورشي كودكان و نوجوانان
263
كانون كودك ﴿مركز پرورشي و تفريحي كودكان﴾
264
كانون كودكان خلاق
265
كانون مخترعين اصفهان
266
كانون معماران جوان
267
كانون معماران جوان
268
كانون معماران جوان﴿طراحي خانه معمار﴾
269
كانون معماري ايران با رويكرد پايدار
270
كانون معماري معاصر ايران
271
كانون نقاشي تهران
272
كانون نويسندگان ايران
273
كانون هاي يخساز رودخانه كن در كواترنر
274
كانون هاي يخساز رودخانه ي كرج در كواترنر
275
كاني زايي آهن، رخساره هاي رسوبي و دياژنز رسوبات كرتاسه تحتاني در شمال اصفهان، مطالعه اي از رخنمون هاي چاه سرخ و ديزلو
276
كاني زايي هيدروكسي آپاتيت در محيط آزمايشگاه بر روي فيلم هاي نانوكامپوزيتي كيتوسان-كتيرا تقويت شده با نانوذره هاي سيليكا و سيليكا@نقره و ارزيابي فعاليت ضد باكتريايي
277
كاني شناسي زمين شناسي و تعيين خواستگاه دگرساني هاي گرمابي سيليسي كربناتي منطقه اسلام آباد
278
كاني شناسي سنگ سلستين معدن گچ سدخه و ارزيابي روش بهينه فراوري
279
كاني شناسي و پتروژنز دگرساني هاي گرمابي كانسنگ آهن- آپاتيت سه چاهون- بافق، يزد
280
كاني شناسي و پتروژنز دگرساني هاي گرمابي كانسنگ آهن- آپاتيت سه چاهون- بافق، يزد
281
كاني شناسي و پترولوژي اسكارن ها و مرمرهاي محدوده جهق - زنجانبر (جنوب كاشان)، ايران مركزي
282
كاني شناسي و ژئوشيمي اسكارن هاي شمال شرق و شرق قهرود، كمربند اروميه – دختر (جوينان)
283
كاني شناسي و ژئوشيمي دگرساني هاي گرمابي منطقه طار (شمال غرب كشه ) كوهستان كركس (شمال اصفهان)
284
كاني شناسي و ژئوشيمي دگرسانيهاي گرمابي در كمان ماگماتيسم سنوزوئيك ايران مركزي ( استان اصفهان) و البرز غربي، زون طارم سفلي ( استان قزوين)
285
كاني شناسي و ژئوشيمي رودنژيت هاي بخش جنوبي كوه زرد، افيوليت نائين
286
كاني شناسي و ژئوشيمي زونهاي آلتراسيون هيدروترمال در كانسار مس سرچشمه
287
كاني شناسي و ژئوشيمي سنگ هاي ولكانيك دگرسان شده شرق سياه كوه (شرق اصفهان)، كمان ماگمايي اروميه-دختر
288
كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار آهن چنار عباس خان اسدآباد
289
كاني شناسي وسنگ شناسي سنگهاي دگرسان شده منطقه چادرملو (ايران مركزي)
290
كاني شناسي، دگرساني، پتروژنز و فرآيندهاي كانه ساز كانسار آهن صدرآباد، غرب يزد
291
كاني شناسي، زمين شناسي و تعيين خاستگاه دگرساني هاي گرمابي سيليسي-كربناتي منطقه اسلام آباد (بخشي از افيوليت هاي زاگرس، شمال استان فارس)
292
كاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز نهشته هاي بوكسيت- لاتريت آب ملخ سميرم، جنوب اصفهان
293
كاني شناسي، ژئوشيمي و ميكروترمومتري، كانسار سرب و روي حسين آباد (جنوب شرق اراك)
294
كاني¬شناسي فرآيند در كانسنگ اكسيده بخش شرقي كانسار مهدي آباد يزد با تاكيد بر خواص مينرالوژيكي اكسيدهاي آهن
295
كاني¬شناسي و توزيع ژئوشيميايي طلا در كانسنگ‌هاي سولفيدي و اكسيدي كانسار طلاي داشكسن (خاور قروه)
296
كاني¬شناسي، ژئوشيمي، ژنز و تاثير دگرگوني بر روي كانسار پلي¬متال چاه ميله (شمال شرق انارك)
297
كانيباليسم در ارتباطات بين فردي در سازمان: مفهوم سازي و سنجش
298
كاهش COD پساب خروجي از دكل‌هاي حفاري نفتي
299
كاهش COD كاستيك مستعمل پالايشگاه نفت اصفهان به روش اكسيداسيون پيشرفته الكتروفنتون و فوتوفنتون
300
كاهش EC آب آبياري با استفاده از نانو ذرات در محيط متخلخل سيستم آبياري قطره اي
301
كاهش PAPR با استفاده از كنترل توان در سيستم OFDM
302
كاهش PAPR در سيستم GFDM
303
كاهش PAPR در سيستم هاي OFDM با استفاده از راديو نرم افزار
304
كاهش SAR آنتن‌هاي مايكرواستريپ با استفاده از ساختارهاي EBG و متامتريالي در پايانه موبايل
305
كاهش SDT جريان پس زده واحد اسمز معكوس پتروشيمي فجر با استفاده از سيستم نانو فيلتراسيون
306
كاهش speckle در تصاوير رادار روزانه مصنوعي با استفاده از حسگري فشرده
307
كاهش آبشستگي توسط طوق در اطراف گروه پايه هاي گرد
308
كاهش آرتيفكت هاي ناشي از حركت در تصاوير آنژيوگرافي تفريق ديجيتالي با استفاده از تكنيك هاي ثبت تصوير
309
كاهش آلاينده هاي توليد شده در كارخانه سيمان شمال
310
كاهش آلودگي سيگنال راهنما با استفاده از ماتريس همبستگي كانال
311
كاهش آلودگي صوتي توليدي سامانه هاي كنترلي موتورهاي الكتريكي با استفاده از مدولاسيون پهناي پالس تصادفي
312
كاهش آلودگي فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي با استفاده از كربن فعال و بقاياي گياهي خام و اصلاح شده با سورفكتنت
313
كاهش ابعاد بر پايه ي روش هاي يادگيري منيفلد
314
كاهش اتلافات حرارتي و برودتي ساختمانها با استفاده از آئينه هاي حرارتي
315
كاهش اتوماتيك و ساخت فيلترهاي تركيبياتي در فضاهاي اطلاعات
316
كاهش اثر تداخل در يك سيستم سيار سلولي با استفاده از شكل دادن به نماد آنتن
317
كاهش اثر خطاي چندمسيري مشاهدات GPS با استفاده از روش هاي برآورد هارمونيك كمترين مربعات و آناليز موجك
318
كاهش اثر زمينه‌هاي تيره رنگ بر ظاهر پارچه‌هاي چاپ شده با رنگدانه‌هاي روشن
319
كاهش اثر سالمندي در تراشه‌هاي FPGA با در نظر گرفتن محدوديت توان مصرفي
320
كاهش اثر شلاق گاوي با استفاده از مذاكره غير متمركز
321
كاهش اثر شلاق گاوي در زنجيره تامين با استفاده از عاملهاي هوشمند فازي
322
كاهش اثر شلاق گاوي در زنجيره تامين با استفاده از متدولوژي فازي نوع دوم
323
كاهش اثر لكه گذاري كالاي پلي آميدي چاپ شده با رنگزاهاي اسيدي انتخابي
324
كاهش اثر لكه گذاري كالاي پلي آميدي چاپ شده طي مراحل شستشويي
325
كاهش اثر ناپيوستگي ها ي خطوط مايكرواستريپ بااستفاده ازDMS و يا DGS
326
كاهش اثر نويز در مدارات كنترل UPFC با استفاده از رويتگر حالت و فيلتر كالمن
327
كاهش اثرات تخريبي سيانور در سد باطله معدن طلاي آقدره‬ به كمك بازيابي
328
كاهش اثرات حمله Gray Hole همكارانه در شبكه هاي سيار موردي
329
كاهش اثرات رفتارهاي مخرب در شبكه‌هاي راديو شناختي
330
كاهش اثرات منفي توليدات پراكنده بر عملكرد حفاظت سيستم توزيع
331
كاهش اثرات نامطلوب تنش شوري بر رشد رويشي توت فرنگي از طريق كاربرد خارجي ساليسيليك اسيد و متيل جاسمونات
332
كاهش احتمال خطاي دكدينگ كدLTو شبيه سازي اثر آن بر روي كانال هاي راديوشناختگر
333
كاهش ارتعاشات پره اصلي هلي كوپتر به روش IBC
334
كاهش ارتعاشات تيغه ي كامپوزيتي دوار فن به وسيله ي پيزوالكتريك هاي فعال
335
كاهش ارتعاشات در يك سيستم غيرخطي دو درجه آزادي تحت تحريك هاي خارجي درحالت هاي تشديدهاي اوليه و ثانويه
336
كاهش ارتعاشات روتور ترمزي به وسيله ي جاذب هاي ارتعاشاتي به منظور كاهش جيغ ترمزي
337
كاهش ارتعاشات غيرخطي يك ميكروتير AFM با لايه پيزوالكتريك با اعمال نيروي كشش متغيرمحوري
338
كاهش ارتعاشات قطار روي ساختمانهاي اطراف با
339
كاهش ارتعاشات قطار روي ساختمانهاي اطراف با استفاده از ايجاد ترانشه در حريم خط آهن
340
كاهش ارتعاشات موتور احتراق داخلي با استفاده از كنترل تطبيقي FxLMS
341
كاهش ارتعاشات ميز هاي سنگين انعطاف پذير با جايابي بهينه پايه ها
342
كاهش ارتعاشات وارد بر شاسي خودرو از طريق دسته موتور با استفاده از الگوريتم ژنتيك
343
كاهش ارتعاشات وارد بر شاسي خودرو از طريق يبثب دسته موتور با استفاده از الگوريتم ژنتيك
344
كاهش ارتعاشات ورق با استفاده از مواد پيزو الكتريك
345
كاهش ازدحام مسيرها به وسيله الگوريتم دومنظوره مسيريابي خودروها و اطلاعات ترافيكي در شبكه هاي همتا به همتاي بيسيم بين خودرويي
346
كاهش اصطكاك سنگ‌زني خزشي به روش روغنكاري اولتراسونيك
347
كاهش اضافه ولتاژ ناشي از ورود منابع توليد پراكنده با استفاده از كنترل پراكنده ولتاژ و توان راكتيو
348
كاهش اضافه ولتا‍ژ ناشي از ورود منابع توليد پراكنده با استفاده از كنترل پراكنده ولتا‍ژو توان راكتيو
349
كاهش اضافه ولتاژهاي گذراي مدارشكن به كمك ادوات الكترونيك قدرت
350
كاهش اضطراب در نوازندگان با استفاده از تصوير سازي ذهني و علم سايكوسايبرنتيك
351
كاهش اعوجاج بر اثر بارگذاري روي سيستم هاي DLC
352
كاهش اعوجاج در كانال هاي مخابراتي بيسيم هميار به كمك كدكردن چندلايه اي
353
كاهش اغتشاش ولتا‎‍ ‍‏نراتور تغذيه دوگانه در حالت هاي اتصال كوتاه
354
كاهش الكتروشيميايي CO2 توسط الكتروكاتاليستهاي فلزي و بر پايه گرافن اصلاح شده و بررسي رفتار ابرخازني نانوكامپوزيت گرافن پليمري سنتز شده
355
كاهش الودگي هوا در سطح خيابانها و فضاهاي شهر تهران با استفاده از طراحي شهري
356
كاهش انحراف فركانس و بهبود تسهيم توان بين منابع dc ، ac و مبدل‌هاي واسطه در ريزشبكه‌هاي هايبريد ac-dc
357
كاهش انرژي سوييچينگ DAC در مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال SAR
358
كاهش انرژي مصرفي در حافظه هاي نهان مبتني بر STT-MRAM با استفاده از كنترل بر خط كيفيت خروجي براي كاربردهاي نهفته
359
كاهش انرژي مصرفي درحافظه‌هاي مقاومتي فازمتغير با كاهش تعداد نوشتن
360
كاهش بار آلايندگي پساب هاي صنعتي به روش اكسيداسيون پيشرفته
361
كاهش بار آلي پساب شهري با استفاده از زئوليت طبيعي و سنتزي
362
كاهش بار آلي پساب واحد اتيلن اكسيد/ اتيلن گليكول پتروشيمي مارون با استفاده از فرآيندهاي فنتون و فتوفنتون
363
كاهش بار آلي سيال حفاري پايه آبي با استفاده از روش شيميايي-بيولوژيكي
364
كاهش بار در سيستم هاي توزيعي مديريت جريان داده ها
365
كاهش بار محاسباتي در رديابي برداري گيرنده هاي GNSS
366
كاهش بارآلايندگي پساب استخراج روغن زيتون حاوي تركيبات فنوليك با استفاده از ميكروب رالستونيا يوتروفا
367
كاهش بارآلودگي رواناب هاي شهري با استفاده ار بتن متخلخل جاذب
368
كاهش باروري در ايران و عوامل اجتماعي اقتصادي و فرهنگي موثر بر آن با تاكيد بر نقش تنظيم خانواده بين سال هاي1375-1365 ( مطالعه موردي: شهر اصفهان )
369
كاهش بعد بانظارت بدون اتلاف براي شناسايي چهره
370
كاهش بعد بانظارت مبتني بر يادگيري هسته هاي تركيبي براي شناسايي اشياء
371
كاهش بعد داده‌هاي بزرگ مقياس با استفاده از نگاشت تصادفي
372
كاهش بنزن در محصول توليدي واحدهاي تبديل كاناليستي پيوسته نفتا به روش هيدروژناسيون كاتاليستي
373
كاهش پاسخ هاي ناخواسته فيلترهاي ميكرواستريپي با استفاده از DGS
374
كاهش پايگاه دانش با حجم بزرگ مبتني بر قوانين
375
كاهش پتانسيل ترك خوردگي آسترهاي رسي متراكم تثبيت شده با الياف پلي پروپيلن
376
كاهش پتانسيل ترك خوردگي آسترهاي رسي متراكم تثبيت شده با الياف پلي پروپيلن
377
كاهش پراكندگي كنترل پذير در فراماده لايه¬اي استوانه¬اي با استفاده از گرافن
378
كاهش پراكندگي و تأخير بسته‌هاي دريافت شده در شبكه‌هاي بي‌سيم مبتني بر مسيريابي فرصت‌طلبانه
379
كاهش پرزدهي الياف پلي استر توسط تكميل هاي شيميايي
380
كاهش پرزدهي پارچه پنبه اي - پلي استر به روش آبكافت قليايي
381
كاهش پرزينگي نخهاي رينگ، سولو وسايرو با كمك نازل هوا
382
كاهش پروفيل ماتريس هاي سازه اي توسط تابع اولويت بهينه شده با استفاده از الگوريتم جستجوي ذرات باردار و بررسي عوامل موثر بر الگوريتم
383
كاهش پيچيدگي روش‌هاي دسترسي تخصيص منابع در شبكه‌‌‌هاي مخابراتي MIMO با هماهنگي نسبي
384
كاهش پيچيدگي گيرنده ي كدهاي فضا- زمان- فركانس براي كانال هاي شبه ايستا
385
كاهش پيچيدگي محاسباتي جبران انحراف فركانس حامل در سيستم SC-FDMA
386
كاهش تأثير اختلالات عمدي بر عملكرد آشكارسازي رادار
387
كاهش تأخير در دسترسي انبوه به M2M-LTE با استفاده ازمشخصه هاي داده
388
كاهش تأخيرهاي زماني قابل توجه در حركت قطارها در يك شبكه ريلي با استفاده از روش بيشينه جمع
389
كاهش تاثير كمبود ولتاژ در سيستم هاي توزيع با استفاده از جبرانگر D.Statcom
390
كاهش تاخير براي ارتباطات ماشين به ماشين در شبكه‌هاي سلولي
391
كاهش تاخير توسط بهبود لايه ‎DLL ‏در شبكه هاي صنعتي بيسيم
392
كاهش تاخير عبور وسايل نقليه با اولويت بالا به كمك فناوري اينترنت اشياء
393
كاهش تبخير آب در برج هاي خنك كننده ي تر واحدهاي احيا مستقيم ميدركس با طراحي بهينه مبدل هاي حرارتي هوا خشك و پوسته - لوله
394
كاهش تبخيري از استخرهاي ذخيره آب با استفاده از پوشش هاي شناور
395
كاهش تحرك اسپرم و ناباروري مردانه
396
كاهش تداخل بين آنتني در كانال چند ورودي - چند خروجي
397
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ آﻧﺘﻨﻲ در ﻛﺎﻧﺎل ﭼﻨﺪورودي-ﭼﻨﺪﺧﺮوﺟﻲ
398
كاهش تداخل بين حاملي ناشي از پخش شدگي داپلر در كانال هاي دو گانه انتخابي با تلفيق كالمن و همسان ساز دوري
399
كاهش تداخل بين سمبلي در سيستم هاي مخابرات مولكولي مبتني بر پراكنش
400
كاهش تداخل چند كاربره با طراحي بين لايه اي در شبكه هاي موردي فراپهن باند
401
كاهش تداخل در سيستمهاي با دسترسي چند گانه ﴿CDMA﴾ چند حامله كد شده زمان -فضا
402
كاهش تداخل در شبكه مخابرات بي‌سيم با استفاده از شكل‌دهي زيرفضاي سيگنال¬هاي ارسالي
403
كاهش تداخل در شبكه هاي RFID
404
كاهش تداخل در شبكه هاي فمتوسل با استفاده از تحليل تئوري بازي
405
كاهش تداخل در شبكه هاي فمتوسل با قابليت دسترسي تركيبي.
406
كاهش تداخل در شبكه هاي فمتوسل راديو شناختي با استفاده از هم سونهي تداخل
407
كاهش تداخل در شبكه هاي فمتوسل مبتني بر اصول شناختي
408
كاهش تداخل در شبكه هاي مشاركتي فمتوسل با رويكرد تئوري بازي
409
كاهش تداخل و افزايش نرخ ارسال شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم با استفاده از همسونهي تداخل
410
كاهش تداخلات بين سلولي با استفاده از روش‌هاي زمانبندي در شبكه‌هاي LTE
411
كاهش ترافيك از طريق جايابي كشينگ محتوا در شبكه‌ هاي سلول كوچك ناهمگن
412
كاهش ترافيك شهري با افزايش جذابيت حمل و نقل همگاني
413
كاهش تركيبات شيميايي پساب بوسيله روش پلاسماي غيرحرارتي (پلاسماي سرد)
414
كاهش ترمه و بهينه سازي خردايش خط 2-0 ميليمتر سرب و روي انگوران
415
كاهش تزويج متقابل بين عناصر آرايه اي ريز نواري با استفاده از ساختارهاي EBG جديد
416
كاهش تعداد AP در موقعيت‌يابي درون ساختماني
417
كاهش تعداد آنتن ها در روش برگشت زماني با استفاده از كلاتر مصنوعي
418
كاهش تعداد پايلوت در تخمين كانال‌هاي تنك با حسگري فشرده در رله دو طرفه
419
كاهش تعداد جملات آموزشي در سيستم هاي تبديل گفتار موازي با حفظ كيفيت
420
كاهش تغيير شكل دائم در روسازي با استفاده از آسفالت سيمان دار
421
كاهش تغيير فرم بافت نرم در عمليات تله اپراتوري تزريق سوزن
422
كاهش تغييرات تاخير در كاربردهاي چندرسانه اي بر روي شبكه هاي بي سيم تك گامه
423
كاهش تلفات اهمي درايو يوئيچ رلكتانس در روش كنترل مستقيم گشتاور
424
كاهش تلفات در سيستم هاي توزيع
425
كاهش تلفات در سيستم هاي توزيع با جايابي بهينه خازن به روش منطق فازي
426
كاهش تلفات در شبكه توزيع با حضور منابع توليد پراكنده و با ملاحظات بازآرايي شبكه
427
كاهش تلفات سوئيچينگ در مبدلهاي منبع جريان
428
كاهش تلفات شبكه توزيع با انتخاب بهينه هادي ها و بانك هاي خازني با لحاظ كردن منابع هارمونيكي
429
كاهش تلفات شبكه توزيع ناشي از عدم تعادل باربابهينه سازي اتصال بارها به شبكه توسط روشهاي بهينه سازي﴿الگوريتم ‍ژنتيك﴾
430
كاهش تلفات هدايتي و كليد زني در مبدلهاي اصلاح ضريب توان افزاينده-كاهنده
431
كاهش تلفات و افزايش قابليت اطمينان به وسيله ارتقاي نحوه كليدزني در شبكه توزيع
432
كاهش تلفات و بهينه سازي ترانسفورمرهاي توزيع
433
كاهش تنش پسماند با استفاده از افزودني‌هاي نانو در كامپوزيت‌هاي لايه‌اي
434
كاهش تهديدات بدافزارهاي اندرويد با مدل‌سازي دامنه ريسك برنامه‌ها
435
كاهش توان استاتيك در حافظه نهان تراشه‌هاي چندپردازنده‌اي با در نظر گرفتن كارايي
436
كاهش توان پوياي مصرفي در اتصالات دروني پردازندههاي چندهستهاي داراي شبكه روي تراشه
437
كاهش توان در بافر مقصد پرش يك پردازنده خط لوله نوعي
438
كاهش توان قله به توان متوسط در سيستم چندحاملي OQAM/OFDM
439
كاهش توان گلبرگهاي فرعي در سيستم هاي راديويي هوشمند مبتني بر OFdM
440
كاهش توان مصرفي آگاه از تغييرات فرآيند در سيستم‌هاي مبتني بر پردازنده‌هاي گرافيكي
441
كاهش توان مصرفي فرستنده - گيرنده ZigBee 2.4GHz با پياده سازي الگوريتم بهبوديافته CSMA/CA در سطح FPGA
442
كاهش توان نشتي مدارهاي در تكنولوژي بسيارزيرميكرون
443
كاهش جرم در جامعه توسط معماري
444
كاهش جريان چرخشي، اعوجاجات هارمونيكي و افزايش ميرايي رزونانسي اينورترهاي منابع انرژي
445
كاهش جنين و مسئوليت‌هاي ناشي ازآن
446
كاهش جواب هاي غير غالب در مسائل بهينه سازي چند هدفه
447
كاهش حجم اطلاعات در موقعيت يابي درون ساختماني
448
كاهش حجم نمايه در سيستمهاي بازيابي اطلاعات با استفاده از اطلاعات ادات سخن
449
كاهش حساسيت به خطاي نرم در آرايه هاي مبتني بر حافظه ي مقاومتي
450
كاهش حساسيت مدار جمع كننده ي مبتني بر حافظه مغناطيسي STT در برابر خطاهاي نرم
451
كاهش خازن لينك DC و سلف خروجي در مبدل هاي موازي با ورودي يكسان و چند خروجي با استفاده از روش شيفت فاز و تزويج
452
كاهش خسارات ناشي از ريسك هاي غيرقابل پيش بيني در كارگاه ساختماني بااستفاده از فناوري واقعيت افزوده
453
كاهش خستگي كاربر در الگوريتم هاي تكاملي تعاملي براي طراحي مشتري-محور محصول، با پيشگيري از توليد طرح هاي كانديد نامناسب
454
كاهش خستگي هاي روحي با استفاده از فرم و رنگ در بافته هاي ديواري
455
كاهش خطاي تداخل برنامه ريزي در ديسك هاي حالت جامد
456
كاهش خطاي حالت ماندگار در فيلترهاي وفقي بلوكي تنك
457
كاهش خطاي سامانه هشدار برخورد با زمين و ارتقاي آن
458
كاهش خطاي سيستم ناوبري تلفيقي INS و حس‌گرهاي كمكي براي شناورهاي زيرسطحي
459
كاهش خطاي ناشي از نويز و بهبود محدوده ديناميكي تحليلگر شبكه مايكروويو
460
كاهش خطرات زلزله با تأكيد بر عوامل اجتماعي رويكرد تاب آوري ﴿ نمونه موردي منطقه ٢٢ تهران ﴾
461
كاهش درست نماهاي ناشي از كاشت فلز در بدن در تصاوير سي تي اسكن با استفاده از روشهاي پردازش تصوير و مقايسه ي آن با نتايج تجربي
462
كاهش درگ اصطكاكي به كمك پوشش هاي آب گريز
463
كاهش درگ اصطكاكي به كمك پوشش هاي آب گريز
464
كاهش درگ در شناورها با استفاده از تكنيك هاي كنترل لايه مرزي
465
كاهش درگ در لايه‌مرزي با استفاده از ايجاد ورتكس و كاربرد آن در وسايل دريايي
466
كاهش درهم تنيدگي كوانتومي در سياه چاله هاي گاوس-بونه با ابعاد بالاتر
467
كاهش دنباله تاخير در سرورهاي تحت لينوكس براي بهبود عملكرد پردازه‌هاي مبتني بر ورودي و خروجي
468
كاهش رنگ تصاوير ديجيتالي تهيه شده از مناظر طبيعي
469
كاهش ريپل گشتاور در موتور رلوكتانس سوئيچ شونده با استفاده از روش كنترل مود لغزشي و كنترل فازي
470
كاهش ريپل گشتاور در موتور سوييچ رلوكتانسي با استفاده تابع توزيع گشتاور بر پايه كنترل كننده فازي
471
كاهش ريپل گشتاور درايو موتور سوئيچ رلوكتانس به همراه حداقل سازي تلفات مسي با استفاده از توابع توزيع گشتاور
472
كاهش ريپل گشتاور موتور DC بدون جاروبك توسط كنترل هارمونيك هاي جريان
473
كاهش ريپل گشتاور موتور سنكرون مغناطيس دائم ناشي از نيروي محركه برگشتي غيرسينوسي
474
كاهش ريپل گشتاور و شار در كنترل مستقيم گشتاور موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي
475
كاهش ريپل گشتاورموتور سوئيچ رلوكتانسي به روش كنترل جريان ورودي
476
كاهش ريسك تامين تامين انتخاب انتخاب كنندگان شركت مزدا يدك
477
كاهش ريسك تامين در انتخاب تامين كنندگان شركت مزدايدك
478
كاهش ريسك در پروژه هاي ساختماني با نگرش به بحث ايمني در حين اجرا﴿مطالعه موردي انبوه سازي
479
كاهش ريسك عدم موفقيت در رنجيره تامين در شرايط رقابتي با رويكرد تئوري بازيها
480
كاهش ريسك هاي اعتماد در تجارت الكترونيك
481
كاهش ريسكهاي اعتماد در تجارت الكترونيك
482
كاهش ريسكهاي سرمايه گذاري دولتي با مشاركت بخش خصوصي در نوسازي مراكز مسكوني شهري، تحليل و ارائه راهكارهاي مناسب (تحقيق ميداني)
483
كاهش زمان تحويل كانتينر به مشتري در مجتمع بندري شهيد رجايي با مدل شش سيگما
484
كاهش زمان انتظار بيماران با استفاده از الگوي شش سيگما در بخش اورژانس بيمارستان شهيد صدوقي
485
كاهش زمان انتظار مشتريان بانك به كمك روش تصميم گيري چند معياره و شبيه سازي
486
كاهش زمان بازگشت سيستم هاي توزيع با درنظرگيري تاب آوري
487
كاهش زمان تكميل برنامه ها در مراكز داده سوئيچ محور توسط شبكه‌هاي تعريف‌شده نرم‌افزاري
488
كاهش زمان چرخه طراحي هواپيما با استفاده از هوش مصنوعي
489
كاهش زمان خط چابك توليد نرم افزار با استفاده از يك الگوريتم فراابتكاري
490
كاهش زمان خط چابك توليد نرم افزار با استفاده از يك الگوريتم فراابتكاري
491
كاهش زمان راه اندازي و اندازه انباشته در سيستم توليد به موقع just in time ارائه مدل بهينه سازي چند هدفي
492
كاهش زمان سفر بر اساس پيش‌بيني ازدحام ترافيك مناطق يك شهر با استفاده از شبكه‌هاي بين خودرويي
493
كاهش زمان سفر بر اساس پيش‌بيني ازدحام ترافيك مناطق يك شهر با استفاده از شبكه‌هاي بين خودرويي
494
كاهش زمان سيكل عمليات حرارتي چدنهاي ماليبل
495
كاهش زمان گرمايش در كوره هاي دوار
496
كاهش زمان و هزينه هاي حفاري با روش هاي نوين مديريت و بهينه سازي روش هاي موجود
497
كاهش سربار در درج مدار خودآزمونگر داخلي در سطح رفتاري
498
كاهش سربار روش‌هاي پيش‌بيني خطاهاي نرم‌افزار با بهره‌گيري از روش‌هاي كاهش ابعاد
499
كاهش سرباره مسيريابي در شبكه هاي بي سيم با كمك حسگري فشرده
500
كاهش سرعت نور به روش شفافيت الكترو مغناطيس القائيده
501
كاهش سطح گلبرگ كناري آنتن آرايه صفحهاي بر اساس فاصله گذاري غير يكنواخت
502
كاهش سطح مقطع راداري آنتن آرايه اي مايكرواستريپي Patch با استفاده از سطوح انتخابگر فركانس
503
كاهش سطح مقطع راداري استوانه با استفاده از محيط هاي پيچيده
504
كاهش سطح مقطع راداري با استفاده از پلاسما
505
كاهش سطح مقطع راداري با استفاده از روش انتقال نوري
506
كاهش سطح مقطع راداري با استفاده از ساختارهاي EBG
507
كاهش سطح مقطع راداري با استفاده از لايه دي الكتريك غير يكنواخت
508
كاهش سطح مقطع راداري به روش شكلدهي اجسام پرنده
509
كاهش سطح مقطع راداري پهن باند و پهن زاويه با رساناي مغناطيسي مصنوعي
510
كاهش سميت نانوذرات اكسيدآهن با استفاده از گاز ازن
511
كاهش سميت نانوذرات نقره با استفاده از گاز ازن
512
كاهش سهم پروتئين جيره و متعادل نمودن نسبت پروتئين قابل تجزيه و غيرقابل تجزيه در شكمبه با استفاده از اسيد آمينه هاي محافظت شده بر عملكرد گاوهاي پر توليد
513
كاهش سولفور از كنسانتره¬ هماتيتي كارخانه گل گهر به روش فلوتاسيون
514
كاهش سيكل عمليات حرارتي چدن ماليبل
515
كاهش سيكل عمليات حرارتي چدن ماليبل به روش حرارت دهي سريع
516
كاهش شاخص آلودگي آب برج‌هاي خنك كننده با استفاده از راكتور فتوكاتاليست
517
كاهش شنود در سيستم هاي مخابراتي MIMO به كمك طراحي تخريب مشاركتي
518
كاهش ضايعات توليدات پوشاك به هنگام برش پارچه براي الگو با استفاده از الگوريتم ژنتيك
519
كاهش ضايعات توليدات پوشاك به هنگام برش پارچه براي الگوهاي ساده
520
كاهش ضايعات در كارخانه كاشي نارين با استفاده از متدولوژي شش سيگما
521
كاهش ضايعات سنگين بخش خالص سازي واحد MCV پتروشيمي بندر امام با رويكرد زيست محيطي
522
كاهش ضربانهاي شارو گشتاور در كنترل مستقيم گشتاور (DTC) موتورهاي القايي در حين راه اندازي و كار دائم
523
كاهش ضريب پساي خودرو به كمك كنترل جريان فعال
524
كاهش ضريب پساي خودرو به وسيله ي كنترل جريان فعال با استفاده از محرك هاي پلاسما (DBD)
525
كاهش ضريب تمركز تنش
526
كاهش ضريب درگ در خودروهاي ون به كمك روشهاي عددي
527
كاهش طلاق عاطفي و (EFT) اثربخشي زوج درماني هيجان محور تعارض زناشويي زوجين متعارض در آستانه ي طلاق شهرستان جويبار
528
كاهش طنين مبتني بر موجك در شكل دهي پرتو با استفاده از شبكه حسگر
529
كاهش ظرفيت فعل در گويش لكي دره شهر از ديدگاه دستور نقش و ارجاع
530
كاهش عدم قطعيت در بخش بندي تصاوير مغزي MRI
531
كاهش عدم قطعيت مدل استاتيكي مخزن با بررسي تاثير بافت سنگ مخزن بر عملكرد آن با استفاده از آمارگان چند نقطه
532
كاهش فضاي حالت در آزمون فرمولهاي ACTLx با به كارگيري كاهش ترتيب جزئي در آزمون مدل كراندار
533
كاهش فوتوكاتاليستي يون نيترات از محلول آبي نيترات دار توسط نانوكاتاليست تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده با يون مس و اكسيد بيسموت
534
كاهش كارآمد نرخ داده در ويدئوهاي بازي‏هاي مبتني بر رايانش ابري با استفاده از الگوريتم‏هاي تشخيص ناحيه توجه
535
كاهش كوئينون ها به هيدرو كوئينون ها با استفاده از معرف پلي -N- متيل -4- وينيل پيريدينيوم آزيد
536
كاهش كوپلينگ متقابل در آنتن هاي آرايه اي مايكرواستريپ
537
كاهش گرفتگي غشاهاي نانوكامپوزيتي تصفيه پساب هاي نفتي با استفاده از فناوري ريسندگي الكتريكي
538
كاهش گوگرد فرآورده هاي پالايشگاهي به روش اكسيداسيون با نانوكاتاليست هاي تنگستن و موليبدن برپايه تيتانيم دي اكسيد
539
كاهش لرزش در موتورهاي سوئيچ رلاكتانس با استفاده از روش هاي مبتني بر كنترل كانورتر
540
كاهش لوب هاي كناري در آنتن هاي آرايه اي حلقوي با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين
541
كاهش محاسبات بازسازي تصوير رادار روزنه مصنوعي با وجود خطاي فاز و براساس ارائه تنك
542
كاهش مدار سفينه در فاز بازگشت به زمين
543
كاهش مرتبه سيستم هاي يك بعدي و چند بعدي بروش بالانس در يك محدوده فركانس
544
كاهش مرتبه فيدبك حالت و كاربرد آن در كنترل كننده جايابي قطب
545
كاهش مرتبه مدل غير خطي با حفظ خواص پايداري به ديد كاربرد آن در آناليز پايداري گذراي شبكه قدرت
546
كاهش مصرف آب در پالايشگاه با به كارگيري فرآيندهاي غشايي به كمك روش پينچ
547
كاهش مصرف ا‌نرژي در شبكه‌هاي حسگر بي سيم
548
كاهش مصرف انرژي با ارائه الگوي حمل و نقل پايدار با تاكيد بر تردد پياده و دوچرخه
549
كاهش مصرف انرژي حرارتي با توجه ويژه به پوسته بيروني بناهاي مسكوني در شهر مشهدبا بهره گيري از تجارب مسكن بومي منطقه
550
كاهش مصرف انرژي در رايانش ابري با رويكرد بهبود تركيبسرويس‌دهنده‌ها
551
كاهش مصرف انرژي در سيستم هاي نظارت محيطي مبتني بر شبكه هاي حسگر بي سيم
552
كاهش مصرف انر‍‍ژي در شبكه هاي بيسيم صنعتي به كمك تكنيك هاي چند ورودي چند خروجي مشاركتي
553
كاهش مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از شبكه هاي عصبي SOM
554
كاهش مصرف انرژي در كارخانجات قند با استفاده از فرايندهاي غشائي
555
كاهش مصرف انرژي در محاسبات ابري
556
كاهش مصرف انرژي در يك سيستم كنترل نيروي الكتروهيدروليكي در حالت تعقيب نيروي ثابت و كاهشي
557
كاهش مصرف انرژي دررايانش ابري با رويكرد بهبودتركيب سرويس دهنده ها
558
كاهش مصرف انرژي فسيلي در مدارس بابكارگيريدصحيح طراحي اقليمي ورويكرد استفاده از انرژي هاي تجديد پذير﴿نمونه موردي:هنرستان ام البنين در تبريز﴾
559
كاهش مصرف انرژي گره ها در شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر همكاري
560
كاهش مصرف توان در مدارهاي VLSI با تركيب دو روش كاهش فعاليت سوئچينگ و باز زمانيندي
561
كاهش مصرف توان مقايسه‌گر در مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال SAR
562
كاهش مصرف توان و محاسبات سبز در رايانش ابري همراه با استفاده از نمايه كاربري در سلامت همراه
563
كاهش مصرف سوخت با بكارگيري انرژي بازيابي براي تامين انرژي مصرف كننده هاي جانبي موتور
564
كاهش مصرف سوخت خودروي سنگين ديزل با استفاده از بازيابي حرارتي دود توسط چرخه رانكين ارگانيگR245fa و مولد ترموالكتريك
565
كاهش مصرف سوخت در بخش حملو نقل (جايگزيني خودروهاي فرسوده )
566
كاهش مصرف سوخت در كارخانجات سيمان
567
كاهش مصرف سوخت قطار و اتوبوس هيبريد ديزل - الكتريك بر مبناي رويكرد كنترل آينده نگر
568
كاهش مصرف سوخت و آلاينده هاي صنعت سيمان
569
كاهش مقادير نامي بخش اكتيو در فيلترهاي قدرت هامونيكي هيبريد
570
كاهش مقاومت بدنه كشتي با استفاده از دمش ريز حباب ها
571
كاهش مقاومت پوسته اي كشتي ها با استفاده از پوشش ارگانيك
572
كاهش مقاومت پوسته اي كشتيها با استفاده از پوشش ارگانيك
573
كاهش مقاومت سكوي دريايي جاكت بر اثر ايجاد ترك خستگي در اتصالات آن تحت تاثير امواج مختلف
574
كاهش مقياس پذير زمان سفر با استفاده از شبكه هاي بين خودرويي در محيط هاي شهري
575
كاهش ميانگين خطاي مطلق در سيستم‌هاي توصيه‌گر پالايش مشاركتي با استفاده از شبكه عصبي
576
كاهش ميزان آهن موجود در نمونه باريت- هماتيت معدن باريت خورمه
577
كاهش ميزان مصرف رنگزا در نسخه رنگرزي منسوجات به روش جايگزيني رنگزاها
578
كاهش ميزان هارمونيكها در سيستمهاي قدرت با استفاده از APLC
579
كاهش ناحيه غير قابل تشخيص﴿NDZ﴾ در روش محلي تشخيص جزيره اي شدن توليدات پراكنده در شبكه توزيع
580
كاهش نرخ بيت كدكننده گفتاري RPCELP از 6Kbps به 4Kbps با حفظ كيفيت
581
كاهش نسبت توان اوج به توان متوسط (PAPR )در سامانه هاي MIMO-OFDM با استفاده از پردازش فضايي و زماني
582
كاهش نسبت توان حداكثر به توان متوسط ﴿PAPR﴾ در سيستم هاي انتقال OFDM
583
كاهش نفوذپذيري يون كلرايد و افزايش دوام بتن با استفاده از پوشش ملات خودتراكم حاوي نانوسيليس
584
كاهش نوسان توان خروجي توربين‌هاي بادي براساس پيش‌بيني سرعت باد
585
كاهش نوسان گشتاور موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي با استفاده از شكل دهي AIR BRIDGE
586
كاهش نوسانات توان سيستم توليد توربين بادي
587
كاهش نوسانات گشتاور در چرخ‌دنده مغناطيسي آهنرباي دائم توسط مورب كردن آهنرباها
588
كاهش نوسانات گشتاور موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي در روش كنترل مستقيم گشتاور با استفاده از بردار ولتاژ بهبوديافته
589
كاهش نوفه حسگر مغناطيسي سيم پيچ القايي با هسته نانو بلورين
590
كاهش نويز از صداي ريه برمبناي هندسه فضاي فاز بازسازي شده
591
كاهش نويز اسپكل د تصاوير اولتراسونيك
592
كاهش نويز اسپكل در تصاوير
593
كاهش نويز اسپكل در تصاوير اولتراسونيك
594
كاهش نويز اسپكل در تصوير
595
كاهش نويز تصاوير پزشكي در حوزه تبديل موجك مختلط چند بعدي بر اساس تابع چگالي احتمال مخلوط چند متغيره
596
كاهش نويز تصوير با استفاده از معادلات با مشتقات جزيي كسري -زماني
597
كاهش نويز داخل كابين قطار با استفاده از كنترل فازي
598
كاهش نويز در تصاوير
599
كاهش نويز در تصاوير داراي نويز هميسته
600
كاهش نويز سيگنال ارسالي با استفاده از شبكه عصبي( نمونه موردي : پالايش حملات صرع در سيگنال EEG )
601
كاهش نويز سيگنال گفتار با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق
602
كاهش نويز فاز نوسانساز كلاس-C با بهبود ساختار رزوناتور
603
كاهش نويز لكه اي در تصاوير 3 بعدي التراسوند با كمك تبديل ويولت
604
كاهش نويز و ايجاد بهبود در سيگنال گفتار نويزي
605
كاهش نيترات از محلول هاي آبي با استفاده از بنتونيت طبيعي و بنتونيت اصلاح شده با سورفكتانت
606
كاهش نيترات در محلول‌هاي آبي با استفاده از بيوچار گياه وتيور در دو حالت طبيعي و اصلاح شده
607
كاهش نيتروآروماتيك ها به آمينو آروماتيك هاي مربوطه در حضور كاتاليست هتروژن Pd-Pt/m-GO و هيدروژناسيون فنول با كاتاليست Au-Pd/Meso-TiO2@TiO2 در فاز مايع
608
كاهش نيتروژن ، فسفر و بار آلي فاضلابهاي شهري با استفاده از پوسته شلتوك برنج ، خاك اره و خاك
609
كاهش نيروهاي سيال بر روي دو سيلندر مربعي شكل پشت سر هم بوسيله يك صفحه كنترل كننده عمودي
610
كاهش نيروي اصطكاك بين سوزن و بادامك در نقطه ناك اور با بكارگيري بادامك بلبرينگي
611
كاهش نيروي پساي پلتفرم ملي بوسيله ي ميكروعملگرها
612
كاهش نيروي درگ ناشي از امواج ضربه اي در سرعت هاي مافوق صوت با استفاده از فناوري پلاسما
613
كاهش هارمونيك MMF فضايي ماشين القايي سه فاز با استفاده از تئوري تابع سيم پيچي و روش اجزاي محدود
614
كاهش هارمونيك هاي سيستم توزيع داراي توليد پراكنده مبتني بر اينورتر
615
كاهش هزينه در سازمان انرژي اتمي با استفاده از تكنولوژي رايانش ابري (مطالعه موردي: شركت افق هسته‌اي)
616
كاهش هزينه رنگ‌هاي پايه آبي ساختماني از طريق جايگزيني پليمرهاي پشت‌پوش‌كننده با تيتانيوم ‌‌دي ‌اكسيد و بررسي خواص نوري، فيزيكي و مكانيكي
617
كاهش هزينه محاسباتي يافتن گره‌هاي ‌تاثيرگذار در شبكه‌هاي اجتماعي بزرگ در بازاريابي ويروسي
618
كاهش هزينه مديريت موقعيت در شبكه هاي سلولي مخابرات سيار با استفاده از تاريخچه تحرك كاربر
619
كاهش هزينه هاي حمل و نقل گندم و بررسي تاسيسات ذخيره سازي آن
620
كاهش همزمان ريپل شار و گشتاور در موتور سنكرون مغناطيس دائم مبتني بر روش كنترل مستقيم گشتاور
621
كاهش همشنوايي خطوط رابط با مايكرواستريپي با استفاده از خازنهاي اضافي Reducing the crosstalk in microst interconnets using additional capaciters
622
كاهش هيبريد (فعال و غيرفعال) صداي هود آشپزخانه
623
كاهش و افزايش سطح مقطع راداري در دو باند فركانسي مختلف
624
كاهش و كنترل آلاينده هاي نساجي در كارخانجات نساجي
625
كاهش و كنترل ارتعاشات يك بازوي انعطاف پذير با استفاده از روش شكل دهي ورودي تطبيقي بهينه
626
كاهش وزن پارچه پلي استري توسط قليا به منظور بهبود خواص
627
كاهش ولتاژ حالت مشترك در اينورترهاي سه فاز با استفاده از روش هاي مختلف مدولاسيون
628
كاهشي آسيب هاي وارده از طرف خودروهاي سنگين به جاده ها مطالعه اي بر اثر پارامترهاي هندسي و بهينه سازي تعليق نافعال
629
كاهگل و ارزشهاي آن در محافظت از سازه هاي گلين (حفاظت از كوره هاي عمل آوري فلز و پخت سفال در محوطه تاريخ اريسمان )
630
كاهگل و ارزشهاي آن در محافظت از سازه هاي گلين ﴿حفاظت از كوره هاي عمل آوري فلز و پخت سفال در محوطه تاريخي اريسمان﴾
631
كاو وجايگاه آن در فرهنگ وادبيات فارسي تاپايان قرن پنجم با تكيه بر اساطيروپيش زمينه آن در ايران باستان
632
كاواك هاي حلقوي جفت شده براي تبديل غير خطي فركانس
633
كاواك هاي لاندائو در شتاب‌ دهنده ذرات
634
كاواك هاي مبتني بر بلور فوتوني
635
كاوش بخش بندي پوياي مشتريان با تاكيد بر رفتار پوياي آنها در طول زمان به كمك ابزار هاي داده كاوي در جهت شناخت مشتريان رويگردان
636
كاوش پويايي هاي رفتار سازماني پيروي سمي با استفاده از نگاشت شناختي : مطالعه اي موردي در سازمان هاي دولتي كرمان
637
كاوش داده هاي جرياني ساخت يافته مغشوش با استفاده از درخت هاي تصميم انعطاف پذير
638
كاوش داده‌هاي مكاني به صورت داده‌هاي جرياني چندگانه با استفاده از الگوريتم‌هاي كاوش درخت تصميم
639
كاوش در متعارف ها
640
كاوش فرآيند فساد اقتصادي در قرآن كريم با استفاده از نظريه داده بنياد
641
كاوش فرآيندهاي اجتماعي منتهي به خودزني در بين دانش آموزان دختر دبيرستاني در شهر يزد
642
كاوش فرايندرهبري
643
كاوش فرايندهاي اجتماعي چگونگي شكل گيري چشم و همچشمي در ميان شهروندان شهر مشهد
644
كاوش فرايندهاي اجتماعي شكل گيري ازخودبيگانگي در بين پرستاران بيمارستان هاي دولتي شهر يزد
645
كاوش فهم تجربه افراد پيشينه¬دار بازاريابي شبكه‌اي در سازمان‌هاي دولتي
646
كاوش قوانين وابستگي زماني مبتني بر تقويم با استفاده از دوره هاي زماني انعطاف پذير
647
كاوش قوانين وابستگي فازي با حفظ حريم شخصي
648
كاوش مجموعه داده مكرر در جريان داده
649
كاوشهاي ژئوفيزيكي به روش هاي لرزه اي و الكتريك در ساختگاه شماره II سد نازلوار (اروميه )
650
كاوشي پديدارشناختي درباره فرقه گرايي در سازمان
651
كاوشي در گنجينه نقوش ايران
652
كاوشي در گنجينه نقوش ايران
653
كاوشي در مباني فلسفي فضاي مجازي با تأكيد بر هستي شناسي هرمنوتيك
654
كاوشي در مباني فلسفي فضاي مجازي با تاكيد بر هستي شناسي هرمنوتيك
655
كاوشي در موضوع تنبيه كودكان در فقه و حقوق اسلامي
656
كاوشي در نقوش سنتي ترمه (انتزاع و ساده سازي طبيعت )
657
كاوشي در نمازهاي مستحبي و ادله آن
658
كاووشي در موضوع تنبيه بدني كودكان در فقه
659
كاويتاسيون در شيرهاي صنعتي پروانه اي
660
كاويتاسيون و نحوه عملكرد آن در انواع پمپها
661
كاويناسيون و نحوه عملكرد آن در انواع پمپ ها
662
كبد در نوزادان و كودكان
663
كبوتر خانه نگاه بصري با استفاده از سراميك به برجهاي كبوترخانه
664
كپسوله سازي كوركومين در نانوذرات پلي (لاكتيك-كو-گليكوليك اسيد) از طريق روش الكترواسپري و بررسي غلظت و نرخ تغذيه بهينه
665
كپسوله سازي نانوذرات فلزي طلا به منظور رهايش دارو از نانولوله هاي بورنيتريد به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
666
كپسوله كردن داروهاي ضد سرطان در داخل نانو لوله هاي بورنيتريد و بررسي چگونگي رهايش آن بوسيله ساختارهاي فولرني با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
667
كپسوله كردن دايدزئين با استفاده از كازئين و صمغ عربي، مطالعه پايداري كپسول‌ها، سينتيك رهايش دايدزئين، و ديناميك مولكولي برهم‌كنش كازئين و دايدزئين
668
كپسوله كردن سلولهاي استئوبلاست با استفاده از مخلوط پليمري طبيعي ژلاتين/آلجينات براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
669
كپسوله كردن فولرن C70 به عنوان آند براي باتري هاي ليتيومي با استفاده از نظريه تابعيت چگالي
670
كپسوله كردن كوركومين توسط كامپوزيت كازئين و بتا-سيكلودكسترين: مطالعه پايداري ميكروكپسول¬ها، سينتيك رهايش دارو¬ و مدل¬سازي مولكولي كمپلكس¬هاي كازئين/كوركومين و بتا-سيكلودكسترين/ كوركومين
671
كپك هاي دارويي
672
كپو بافي در دزفول
673
كپو بافي در دزفول ، ايده ها و زمينه هاي كار آفريني
674
كپوبافي در دزفول
675
كپي برداري از آثار ادبي در زمينه علمي: بررسي سرقت ادبي در برخي از مقاله هاي مجلات انگليسي ISI, ISC و مجلات عملي پژوهشي ايران
676
كپي برداري از آثار ادبي در زمينه علمي: بررسي سرقت ادبي در برخي از مقاله هاي مجلات انگليسي،ISC،ISI و مجلات علمي پژوهشي ايران
677
كپي رايت از منظر حقوق بين الملل و حقوق ايران
678
كپي رايت در حقوق كيفري ايران
679
كپي رايت در حقوق نرم افزار ايران با توجه به كنوانسيونهاي بين المللي
680
كتاب QCA
681
كتاب آرائي ايراني " شمه وحاشيه ي
682
كتاب آرايي در ايران (تا قرن هفتم هجري)
683
كتاب آرايي در ايران (تا قرن هفتم هجري).
684
كتاب آرايي و تذهيب
685
كتاب آرايي و تذهيب
686
كتاب الامثال المسمي بالفرائد و اللائد و يسمي ايضاء با العقد النفيس و نزهه الجليس
687
كتاب المختارات بين كتاب المستظرف في كل المستظرف (از صفحه 50 تا صفحه100 )
688
كتاب المختارات من كتاب المستطرف في كل فن المستظرف (از صفحه 200 تا 240)
689
كتاب المختارات من كتاب المستظرف في كل فن المستظرف از اول تا صفحه 50
690
كتاب المختارات من كتاب المسطرف في كل فن المسطرف (ازصفحه150تا200 )
691
كتاب بديع الزمان همداني
692
كتاب پارچه اي براي كودكان (بينا ونابينا)
693
كتاب خانه
694
كتاب ﴿ديروز ، امروز، فردا﴾
695
كتاب راهنماتحليل داده هاي آماري بااستفاده از نرم افزارspss
696
كتاب شناسي توصيفي – تحليلي ادبيات عاميانه و فولكلور گيلان (دو دهه اخير)
697
كتاب شناسي توصيفي تربيت بدني و علوم ورزشي در متون ادبي فارسي
698
كتاب شناسي توصيفي داستان هاي احمد محمود
699
كتاب شناسي توصيفي داستان هاي احمدمحمود
700
كتاب شناسي توصيفي روش تحقيق و آيين نگارش در اديبات فارسي
701
كتاب شناسي توصيفي عنصري بلخي و منوچهري دامغاني
702
كتاب شناسي توصيفي-تحليلي ادبيات عاميانه و فولكلور گيلان (دو دهه اخير)
703
كتاب شهيد دكتر مطهري جلد 16.17.18
704
كتاب عكس ﴿ آلبوم ﴾
705
كتاب كودك ، قبل از دبستان
706
كتاب نامه برخط زبان ها و گويش هاي ايران
707
كتاب هنرمندان، مرزي بين هنر معاصر و ادبيات
708
كتاب‌آرايي و نگارگري ديوان خواجوي كرماني مكتب آل جلاير (نسخه كتابخانه موزه بريتانيا شماره 18113. add )
709
كتاب‌شناسي پايان نامه‌ها و رساله‌هاي علوم زباني در دانشگاه پيام نور تهران
710
كتابچه كارگرداني نمايشنامه آژاكس
711
كتابخانه
712
كتابخانه
713
كتابخانه
714
كتابخانه
715
كتابخانه
716
كتابخانه
717
كتابخانه
718
كتابخانه
719
كتابخانه
720
كتابخانه
721
كتابخانه
722
كتابخانه ، پژوهشي درباره كتابخانه هاي عمومي وبرداشتي براي كتابخانه عمومي خوي
723
كتابخانه ، تحقيق در باب كليات كتابخانه وتاريخچه آن
724
كتابخانه آنلاين
725
كتابخانه الكترونيك
726
كتابخانه بازبان دلفي
727
كتابخانه باسي شارپ دات نت
728
كتابخانه به زبان VB.NET
729
كتابخانه تحت وب
730
كتابخانه تخصصي معماري
731
كتابخانه جامع دانشگاه آزاد اسلامي ﴿ واحد قزوين ﴾ ارتقاء كيفي مصالح ساختماني پر استفاده ﴿ سفال و شيشه ﴾ از ديدگاه نانو متري
732
كتابخانه دانشگاه پيام نور گنبدكاووس
733
كتابخانه دانشگاه پيام نور واحد گنبد كاووس
734
كتابخانه دانشگاه صنعتي شاهرود
735
كتابخانه درون محله اي يزد
736
كتابخانه ديجيتال
737
كتابخانه ديجيتال
738
كتابخانه ديجيتال گنبد
739
كتابخانه ديجيتالي
740
كتابخانه رقمي مقالات و مجلات دانشگاه صنعتي اميركبير
741
كتابخانه شهري لار
742
كتابخانه عمومي
743
كتابخانه عمومي
744
كتابخانه عمومي
745
كتابخانه عمومي
746
كتابخانه عمومي اردكان
747
كتابخانه عمومي اردكان1
748
كتابخانه عمومي استان يزد
749
كتابخانه عمومي با رويكرد معماري پايدار
750
كتابخانه عمومي بندر تركمن
751
كتابخانه عمومي بندر تركمن
752
كتابخانه عمومي به عنوان مركز فرهنگي : نمونه كتابخانه عمومي پارك شهر
753
كتابخانه عمومي بهيهان
754
كتابخانه عمومي پارسوماش
755
كتابخانه عمومي خايدالو
756
كتابخانه عمومي دارآباد
757
كتابخانه عمومي در محله چهارباغ خواجو
758
كتابخانه عمومي شهر گرگان
759
كتابخانه عمومي شهرستان علي اباد كتول
760
كتابخانه عمومي قزوين
761
كتابخانه عمومي قزوين
762
كتابخانه عمومي كمينوش
763
كتابخانه عمومي گنبد كاووس
764
كتابخانه عمومي مينودشت
765
كتابخانه عمومي يزد
766
كتابخانه عمومي*
767
كتابخانه عمومي﴿سپاهان شهر﴾
768
كتابخانه فرهنگيان استان اصفهان
769
كتابخانه كودك و نوجوان
770
كتابخانه كودكان
771
كتابخانه متن باز بر پايه جاوا اسكريپت
772
كتابخانه مجازي
773
كتابخانه مجازي
774
كتابخانه مجازي
775
كتابخانه مجازي
776
كتابخانه مجازي تحت وب
777
كتابخانه مجازي تحت وب ....
778
كتابخانه محله
779
كتابخانه محلي
780
كتابخانه محلي
781
كتابخانه محلي
782
كتابخانه محلي در اروميه با رويكرد معماري پاپدار
783
كتابخانه مركزي
784
كتابخانه مركزي 2
785
كتابخانه مركزي اردكان
786
كتابخانه مركزي اردكان2
787
كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد اسلامشهر
788
كتابخانه مركزي دانشگاه بوعلي سينا
789
كتابخانه مركزي دانشگاه بوعلي سينا
790
كتابخانه مركزي دانشگاه جندي شاپور دزفول
791
كتابخانه مركزي شهر طاقانك
792
كتابخانه مركزي شيراز
793
كتابخانه مركزي شيراز
794
كتابخانه مركزي همدان
795
كتابخانه مركزي يزد
796
كتابخانه مركزي2
797
كتابخانه هاي الكترونيك
798
كتابخانه هاي دانشگاهي
799
كتابخانه هاي دانشگاهي
800
كتابخانه هنر تهران
801
كتابخانه هنرمندان
802
كتابخانه و مراكز اطلاع رساني شاهين شهر
803
كتابخانه و مركز اطلاع رساني مويدي
804
كتابخانه و مركز تخصصي مكتب اصفهان﴿اصفهان شناسي﴾
805
كتابخانه و ميدانگاه انديشه ها
806
كتابخانه ي عمومي به عنوان مركز فرهنگي "كتابخانه عمومي پارك شهر"
807
كتابخانه ي عمومي دلفان
808
كتابخانه ي محلي
809
كتابخانه ي محلي
810
كتابخانه ي محلي
811
كتابخانه ي محلي
812
كتابخانه ي محلي در بافت قديم بوشهر ﴿ محله كوتي ﴾
813
كتابخانه1
814
كتابخانه2
815
كتابخانه﴿Library﴾
816
كتابسرا
817
كتابشناسي توصيفي احمد شاملو
818
كتابشناسي توصيفي داستان هاي مجله هاي كودكان و نوجوانان
819
كتابشناسي توصيفي سبك شناسي ادبيات فارسي
820
كتابشناسي توصيفي منابع مكتوب در حوزه قواعد و اصول بازنويسي و بازآفريني متون كهن براي كودكان و نوجوانان
821
كتابشناسي توصيفي و تحليل رمان فارسي از سال 1384 لغايت 1390
822
كتابشناسي توصيفي و تحليلي رمان فارسي در سال‌هاي 1393- 1391 در ايران
823
كتابشناسي توصيفي واژهنامههاي كُردي چاپ شده در عراق در بازة زماني 2000 تا 2018 م . با تأكيد بر فرهنگهاي كردي فارسي و فارسي كردي
824
كتابشناسي روانشناسي دانشگاه اصفهان تا پائيز 1373 (فارسي- عربي)
825
كتابشناسي گرافيك در ايران از آغاز تا 1376
826
كتب اخلاقي و تاريخي كه در صدراسلام از پهلوي بعربي ترجمه شده است
827
كتمان حقيقت در فقه و حقوق
828
كتوانسيون رفع هر گونه تبعيض در مورد زنان و مساله الحاق ايران به آن
829
كتيبه : بقعه : پير
830
كتيبه بقعه پير
831
كتيبه سازي به شيوه منبت-معرق
832
كتيبه متن بي دروغ ﴿ نگرشي بر قاليهاي كتيبه دار نيمه دوم قاجار و دو دهه اول پهلوي ﴾
833
كتيبه نويسي در رثاء سيدالشهداء
834
كتيراي ايران
835
كثرت گرايي در ناحيه فهم دين
836
كثرت گرايي ديني از منظر نوانديشان مسلمان معاصر ﴿مطالعه موردي:محمد اقبال لاهوري، علي شريعتي ، عبدالكريم سروش و نصر حامد ابوزيد
837
كد اتصال بين دو نرم افزار wannier 90 و WIEN2K
838
كد بدون پيشوند و پسوند مناسب براي يك منبع
839
كد برنامه قفل رمز ديجيتال در محيط codevision و شبيه سازي آن در محيط proteus
840
كد جديد بلوكي زمان – فضا متعامد براي سيستمهاي MIMO با ديكدينگ ML و گيرنده هاي خطي
841
كد سازمان به رسميت شناخته شده و چالش جديد موسسات رده بندي در پذيرش آنها از طرف مراجع دريايي
842
كد شبكه هاي تصحيح كننده خطا روي شبكه هاي دوري
843
كد كامپيوتري براي طراحي وروديهاي موتورهاي مادون صوت و مافوق صوت هواپيما
844
كد كذاري شبكه براساس حفظ حريم خصوصي در مقابل آناليز ترافيك در شبكه هاي بي سيم چند هاپي
845
كد كردن الگوهاي ساختاري
846
كد كننده صوت كانالي ...
847
كد كننده صوتي مبتني بر پيشگويي خطي با تحريك كد CELP
848
كد كننده هاي صوتي LPCباند باريك با كيفيت بالا
849
كد گذاري توام كانال و منبع در كدهاي پيشرو تصوير در كانالهاي تغيير پذير با زمان آرام
850
كد گذاري و اعداد فيبوناتچي تعميم يافته
851
كد گشايي اطلاعات بينايي از روي سيگنال هاي پتانسيل ميداني مغز
852
كد گشايي دريچه كدهاي كانولوشن LOPCروي كانال هاي پاك كننده دودويي
853
كد گشايي سريع دسته اي از كدهاي باقي مانده مربعي بدون تشخيص سيندروم هاي ناشناخته
854
كد نويسي و ارزيابي روش "جستجوي عددي - Numerical Searchدر بهينه سازي راندمان حرارتي
855
كد هاي خطي پارامتري شده به وسيله يك مجموعه جبري چنبره اي
856
كد هاي سه تايي تام با وزن ثابت
857
كد و تبادل اطلاعات
858
كد و ماترويد ، شبكه
859
كد و ماترويد ،شبكه
860
كد‌هاي با ماتريس بررسي‌توازن خلوت بدون 4-دور بر اساس مجموعه‌هاي تفاضلي
861
كدام گراف هاي كيلي صحيح هستند؟
862
كدبندي آنتروپي با كارايي بالا براي فشرده سازي داده ها
863
كدر و ديكدر صحبت از نوع PCM AD با فركانسهاي متغير
864
كدشبكه هاي تصحيح كننده خطا
865
كدكامپيوتري جهت ديناميك و آئروديناميك تغيير سمت توربينهاي بادي محور افقي
866
كدكردن و فشرده سازي فركتالي تصاوير
867
كدگذارها و كدگشاها براي كدهاي اقليدسي از مشبكه هاي بارنز- وال
868
كدگذارهاي منبع براي فشرده سازي اطلاعات
869
كدگذاري انديسي و ارتباط آن با كدگذاري شبكه
870
كدگذاري انطباقي شبكه در مخابرات همكارانه ي بي سيم
871
كدگذاري با استفاده از حلقه هاي گروهي
872
كُدگذاريِ تطبيق ذيرِ منبع براي ارسالِ مقيّد به تأخيرِ داده ها توسط تجهيزات حسگري اينترنت اشياء با قابليت برداشتِ انرژي
873
كدگذاري جبري
874
كدگذاري جديد داده براي افزايش كارايي عمليات حسابي در سيستمهاي رمز كليد عمومي
875
كدگذاري حسابي امن براساس مدل ماركوف
876
كدگذاري شبكه اي فرصت طلبانه در شبكه هاي بي سيم
877
كدگذاري شبكه اي لايه فيزيكي بر اساس نگرشي جبري
878
كدگذاري شبكه مبتني بر مشبكه
879
كدگذاري فضا - زمان در سيستمهاي چند آنتني
880
كدگذاري فضا- زمان متعامد و تخمين كانال در مخابرات چند ورودي-چند خروجي ﴿MIMO ﴾
881
كدگذاري هافمن ديناميكي
882
كدگشايي پيوسته مسير حركت دست براي سيستم هاي واسط مغز كامپيوتر
883
كدگشايي جبري كدهاي دوري بدون چند جمله اي هاي خطاياب
884
كدگشايي كدهاي خطي دودويي با استفاده از برنامه ريزي خطي
885
كدگشايي كدهاي خطي غيردودويي با استفاده از برنامه ريزي خطي
886
كدگشايي كدهاي[8، 16، 32]
887
كدگشايي ليستي تكراري در كدهاي با ماتريس بررسي توازن كم چگال
888
كدمشبه‌هاي LDPC در كانال‌هاي رله
889
‎كدنويسي آيين نامه شناورها و آناليز نتايج
890
كدنويسي سازه كشتي بر اساس آيين نامه GL
891
كدنويسي فرمول هاي هيدروديناميكي شناور هاي تندرو
892
كدنويسي فرمول هاي هيدروديناميكي شناورهاي تندرو
893
كدهاي LDPC بلوكي و كانولوشنال بر اساس ماتريس هاي چرخشي
894
كدهاي LDPC جبري متصل فضايي شبه دوري
895
كدهاي LDPC روي ميدان Fq
896
كدهاي LDPC كانولوشن آرايه اي
897
كدهاي انتشاري و كدينگ در Galileo ، GPS و GLONASS
898
كدهاي با ماتريس بررسي - توازن كم چگال ﴿خلوت﴾ براي كانال هاي پاك كننده كپه اي
899
كدهاي با ماتريس بررسي توازن خلوت بر پايه مفهوم شيب
900
كدهاي با ماتريس كنترل تساوي خلوت بر پايه هندسه هاي متناهي
901
كدهاي تام در حاصل ضرب گراف ها
902
كدهاي تام در گراف جانسون (n,w)
903
كدهاي ثابت دوري ازطول Psروي حلقه R=Fp m +uFp m
904
كدهاي ثابت دوري روي برخي از حلقه هاي متناهي
905
كدهاي حاصلضرب ماتريس روي ميدان‌هاي متناهي و كدگشايي آنها
906
كدهاي خطي دوري و كاربردها
907
كدهاي خطي مينيمال روي ميدان هاي متناهي
908
كدهاي خوددوگان بهينه روي Z4 وكاربردآنهادرساختارمشبكه هاي تك مدول
909
كدهاي خوددوگان روي ميدان هاي متناهي
910
كدهاي خود-دوگان و تسهيم راز
911
كدهاي دوتايي روي گراف هاي قويا منظم
912
كدهاي دوري با طول 2e روي حلقه z4
913
كدهاي دوري به طول pnروي حلقه zp3
914
كدهاي دوري خوددوگان
915
كدهاي دوري روي ... و كاربرد هايش در كدهايِDNA
916
كدهاي دوري مينيمال روي ميدان هاي متناهي
917
كدهاي دوري و پاددوري روي حلقه هاي زنجيري متناهي
918
كدهاي دوري و مانده اي درجه دوم روي حلقه ي Zpm
919
كدهاي ساخته شده از سرشت هاي P- گروه هاي آبلي مقدماتي
920
كدهاي شبه تابيده: كدهاي دوگان تكميلي و كدهاي روي حلقه هاي زنجيري متناهي
921
كدهاي شبه دوري LDPC ساخت و تحليل رتبه ماتريس بررسي توازن آن
922
كدهاي شبه دوري تك-مولد و تك-مولد با دوگان تكميلي
923
كدهاي شبه‌دوري تعميم‌يافته
924
كدهاي فضا زمان توزيع شده در شبكه هاي رله دو-طرفه
925
كدهاي فضا-زمان حافظ اطلاعات و حاصل از جبرهاي با حاصلضرب متقاطع
926
كدهاي كامل در گراف هاي كيلي
927
كدهاي كاملا منتظم و افرازهاي منصفانه در گراف‌هاي منتظم
928
كدهاي كاملا منتظم و رنگ آميزي هاي تام گراف هاي جانسون
929
كدهاي كاملا" منظم و كدهاي كاملا" انتقالي
930
كدهاي كنترل خطا و كارآيي آنها در سيستمهاي مخابراتي
931
كدهاي كنترل خطا و كاربرد آنها در سيستمهاي مخابراتي
932
كدهاي مانده اي از درجات بالاتر روي Z4 و ساختن شبكه هاي وابسته
933
كدهاي هندسي روي ميدانهاي متناعي از مرتبه تواني از عدد اول فرد
934
كدهايBCHو سيستم جبر كامپيوتري ميپل
935
كدهايي براي منابع يكنواي محدود
936
ﻛﺪﻳﻨﮓفضا -ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻓﻘﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﻧﺎﻝ هاي انتخاب فركانسي
937
كدينگ تصوير در زمان واقعي
938
كدينگ تطبيقي صوت با استفاده از روشهاي طيفي فركانسي
939
كدينگ تكه باندي سيگنالهاي صوتي ديجيتال باكيفيت عالي
940
كدينگ داده در ساختار تركيبي Uncore انرژي كارآمد براي تراشه چندپردازنده‌اي سه بعدي
941
كدينگ در باركد و نوشتن نرم افزاري براي توليد آن
942
كدينگ شبكه براي مسيريابي تك پخشي در شبكه هاي بي سيم چند كاناله - چند واسطه
943
كدينگ فضا-زمان و كاربرد آن در كانالهاي بي سيم چند ورودي- چند خروجي
944
كدينگ كاراي ويديوي چند نمايي
945
كدينگ كانال و منبع جهت انتقال چند رسانه اي بر روي كانال بدون سيم
946
كدينگ كانولوشن معرفي، روشهاي اينكه، ديكه و كاربردها
947
كدينگ كانولوشنال و ديكدينگ اكثريت با چند آنتني
948
كدينگ منبع
949
كدينگ و كامپيوتري كردن انبار ماشين آلات
950
كدينگ وفقي ويدئو به روش توصيف چندگانه مقياس پذير و كاربرد آن در پيوند هاي توزيع شده همتا- به-همتا
951
كدينگ ويدئويي چند ديدي توزيع شده در شبكه هاي حسگر ويدئويي بي سيم
952
كراس لينك نوري ژلما و بررسي قابليت چاپ سلولي بر روي آن
953
كراسلينك پلي وينيل بوتيرال و بررسي خواص
954
كرامات در مثنوي هاي عرفاني از قرن 6 تا 8 ‍حديقه الحقيقه ‍نمطق الطير و مثنوي معنوي‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌كرامات در مثنوي هاي عرفاني از قرن 6 تا 8 (حديقه الحقيقه ،نمطق الطير و مثنوي معنوي)
955
كرامات در مثنوي هاي عرفاني از قرن 6 تا 8(حديقه الحقيقه-منطق الطير و مثنوي معنوي)
956
كرامت انساني در تفسير هاي حقوق بشر
957
كرامت انساني محكوم عليه در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران
958
كرامت نفس و آثار اخلاقي و اجتماعي آن در كلام اميرالمومنين (عليه السلام )
959
كرامت نفس و معنا داري زندگي از ديدگاه علامه طباطبايي
960
كران بالا براي گروههاي متناهي 3- بازنويسي پذير
961
كران براي مسئله مكان يابي مراكز خدماتي با محدوديت ظرفيت
962
كران مخاطره يكنواخت براي برآوردگر معكوس پيچش
963
كران هاي بالا براي بزرگترين مقدار منفرد يك ماتريس و كاربردهاي آن
964
كران هاي بسته براي الگوريتم هاي ابتكاري حل مسئله زمانبندي كارگاه جرياني جايگشتي
965
كران هاي پايين براي اعداد بتي توسيع هاي خاص , Lowebounds for betinum bers of special extensions
966
كران هايي براي بزرگ ترين مقدار ويژه ي ماتريس لاپلاسين يك گراف
967
كران هايي براي تبديلات ماتريسي روي فضاهاي دنباله اي بلوكي
968
كران هايي براي تبديلات ماتريسي روي فضاهاي دنباله اي وزن دار
969
كران هايي براي طيف لاپلاسين گراف ها بر پايه عدد احاطه گر
970
كران هايي براي عدد رنگي راديوئي گرا فها
971
كران هايي براي عملگرهاي ماتريسي روي فضاهاي دنباله اي
972
كران هايي براي كدها روي حلقه هاي فروبنيوس متناهي تحت وزن هاي همگن
973
كران هايي براي كمترين مقدار ويژه ماتريس لاپلاسين بدون علامت گراف با استفاده از عدد غالب آن
974
كران هايي براي مجموع و حاصل ضرب مقادير ويژه لاپلاسين و لاپلاسين بدون علامت گراف ها
975
كران هايي براي مقادير ويژه اكسترمال رده اي خاص از ماتريس هاي سه قطره اي متقارن
976
كران هايي براي نرم عملگرهاي ماتريسي روي فضاهاي دنباله اي تفاضلي
977
كرانداري ،فشردگي و دوري بودن بر فضاهاي هاردي وزندار
978
كرانداري جواب هاي اكسترمال برخي مسائل بيضوي نيم خطي
979
كرانداري و توسيع تك نقطه اي
980
كرانداري، فشردگي و دوري بودن بر فضاهاي هاردي وزندار
981
كرانه هايي براي طيف لاپلاسين گراف ها بر پايه عدد احاطه گر
982
كرانهاي بهبوديافته براي معيار كولبك - ليبلر بر اساس تركيب مدلهاي رقابتي
983
كرانهايي براي گروههاي موضعا پوچتوان دريك واريته خاص
984
كرانيوسينوستوزيس و بررسي ده ساله بيماران درمان شده در بخش جراحي مغز و اعصاب مركز پزشكي قائم (عج ) مشهد از سال 67 لغايت 1376
985
كربن فعال )ويژگيهاي ساخت و كاربردها در صنايع پتروشيمي (
986
كربن فعال اصلاح شده با ردامين بي جهت حذف يون هاي تاليم از محلولهاي ابي
987
كربن فعال مغناطيسي براي حذف رنگ قرمز كنگو از محلولهاي آبي
988
كربن فعال و الياف كربن فعال گوگردي براي جذب جيوه از فاز آبي
989
كربن نانو تيوبهاي چند لايه عامل دار شده با شيف باز جهت تثبيت نانو ذرات پالاديم به عنوان يك نانو كاتاليزور ناهمگن و قابل بازيافت در واكنشهاي جفت شدن سوزوكي
990
كربن نانو تيوبهاي چند لايه عامل دار شده با شيف باز جهت تثبيت نانو ذرات پالاديم به عنوان يك نانو كاتاليزور ناهمگن و قابل بازيافت در واكنشهاي جفت شدن سوزوكي
991
كربن نيتراسيون دماي پايين بر روي فولاد CK15
992
كربوكسي متيل سلولز )CMC( كاربردها، خواص و روش هاي تعيين آن
993
كربوكسي متيل سلولز پيوند شده كوالانسي به نانوذرات مغناطيسيFe3O4@SiO2@APTES: به عنوان يك سيستم موثر براي حذف متيلن بلو از محلول هاي آبي
994
كربونيزاسيون بخشي آلي زباله هاي جامد شهري براي توليد كربن فعال به منظور استفاده از آن در تصفيه كروم شش ظرفيتي پساب صنعتي
995
كربونيلاسيون متانول جهت توليد متيل استات
996
كربونيلاسيون متانول در فاز همگن جهت توليد اسيداستيك
997
كرد و كردستان
998
كرك ايران بررسي برخي خصوصيات فيزيكي و شيميائي نژاد غالب آن
999
كركينگ تركيبات سنگين نفتي با استفاده از امواج مايكروويو
1000
كرم دافع حشرات (از ايده تا تجاري سازي)
بازگشت