<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
كربن فعال و الياف كربن فعال گوگردي براي جذب جيوه از فاز آبي
2
كربن نانو تيوبهاي چند لايه عامل دار شده با شيف باز جهت تثبيت نانو ذرات پالاديم به عنوان يك نانو كاتاليزور ناهمگن و قابل بازيافت در واكنشهاي جفت شدن سوزوكي
3
كربن نانو تيوبهاي چند لايه عامل دار شده با شيف باز جهت تثبيت نانو ذرات پالاديم به عنوان يك نانو كاتاليزور ناهمگن و قابل بازيافت در واكنشهاي جفت شدن سوزوكي
4
كربن نيتراسيون دماي پايين بر روي فولاد CK15
5
كربوكسي متيل سلولز )CMC( كاربردها، خواص و روش هاي تعيين آن
6
كربوكسي متيل سلولز پيوند شده كوالانسي به نانوذرات مغناطيسيFe3O4@SiO2@APTES: به عنوان يك سيستم موثر براي حذف متيلن بلو از محلول هاي آبي
7
كربونيزاسيون بخشي آلي زباله هاي جامد شهري براي توليد كربن فعال به منظور استفاده از آن در تصفيه كروم شش ظرفيتي پساب صنعتي
8
كربونيلاسيون متانول جهت توليد متيل استات
9
كربونيلاسيون متانول در فاز همگن جهت توليد اسيداستيك
10
كرد و كردستان
11
كرك ايران بررسي برخي خصوصيات فيزيكي و شيميائي نژاد غالب آن
12
كركينگ تركيبات سنگين نفتي با استفاده از امواج مايكروويو
13
كرم دافع حشرات (از ايده تا تجاري سازي)
14
كرماته كردن
15
كرمانشاه در دوره قاجار (1344-1210 ه.ق / 1925-1795 م )
16
كرمچاله هاي كروي و استوانه اي با فانتوم انرژي و انرژي تاريك
17
كره سماوي
18
كروكي برداري و تهيه ي نقشه هاي صنعتي دستگاه سرند كارخانه ي گندله سازي
19
كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC)
20
كروميت معادن - مصارف - بررسي خواص
21
كرون اترها و پداندهاي جديد حاوي مركاپتواتانول و زايلين به عنوان ريسپتورهاي مناسب جهت مطالعه تئوري تشكيل كمپلكس با يونهاي فلزي در حالت پايه و برانگيخته: بررسي حالت گذار٬ آناليز كنفورماسيوني و محاسبه خواص فيزيكي مانند سختي و انرژي
22
كرونوتوپ و سينما
23
كرونوتوپ و سينما
24
كريستال مايع و كاربردهاي آن
25
كريستاليزاسيون منيزيم كلرايد از شورابه در مقياس آزمايشگاهي براي مصارف صنعتي
26
كژنه ها، لاخه ها و ژنگ هاي جامدي توژه دار شاهزاده
27
كسالت و فقدان نشاط در نماز و مناجات، با تاكيد بر سخنان امام سجاد (ع)
28
كسب انرژي از بدن انسان براي تأمين انرژي يك پروتز عصبي مبتني بر راه رفتن
29
كسب دانش فني ساخت قاب اصلي حسگر TMAP
30
كسب مهارت در يادگيري تقويتي فعال توسط عامل هاي خودمختار
31
كسب و كار الكترونيك
32
كسب و كار الكترونيك
33
كسب و كار الكترونيكي
34
كسبه بازار اصفهان
35
كسر منتسب به جمعيت فشار خون در اثر چاقي در ايران
36
كسرهاي تعميم يافته و همبافتهاي هيوگ تعميم يافته و ارتباط آنها با همبافتهاي كازين و كسرهاي تعيم يافته مدرج
37
كسروي و عقايد و نظريات او در تعليم و تربيت
38
كسوف
39
كشاورزي اثرتغييراقليم برروي كشت بادام در غرب استان اصفهان
40
كشاورزي ارگانيك
41
كشاورزي جهرم
42
كشاورزي در لارستان
43
كشاورزي دوره قاجار
44
كشاورزي سنتي در شهرستان ميبد
45
كشاورزي هوشمند
46
كشاورزي و زمينداري در غرب ايران از مشروطه تا پايان پهلوي
47
كشاورزي و زمينداري در غرب ايران از مشروطه تا پايان پهلوي
48
كشاورزي و مسائل روستائيان منطقه گرگان و دشت
49
كشاورزي و نظام زمين داري در دوره صفويه ( 1135 - 907 ق/ 1722 - 1502 م)
50
كشاورزي و نقش آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي (بخش مرحمت آباد شهرستان مياندوآب)
51
كشاورزي و نقش آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي (بخش مرحمت آباد شهرستان مياندوآب)
52
كشت انبوه جلبك Tetraselmis tetratheleبا استفاده از پساب كارخانه ملاس و دلستر به منظور ارزيابي رشد، زنده ماني و تركيب اسيدهاي چرب
53
كشت بافت و بررسي تاثير اليسيتورهاي مختلف زيستي بر محتواي تركيبي دارويي وينافرين A گياه WITHANIA
54
كشت بافت و توليد انبوه گياه آلوئه ورا به روش ريز ازديادي درون شيشه اي
55
كشت بافت و توليد انبوه گياه آلوئه ورا به روش ريز ازديادي درون شيشه اي
56
كشت بافت و توليد انبوه گياه آلوئه ورا به روش ريزازديادي درون شيشه اي
57
كشت بافت و ريز ازديادي گياه دارويي پنير باد خواب آور
58
كشت بساك ، كالوس زايي جنين بالغ و ارزيابي خصوصيات ظاهري در لاينهاي اينبرد و هيبريدهاي ذرت
59
كشت پيوسته ريزجلبك در زيست واكنشگاه نوري مارپيچ مجهز به سامانه نگهداشت سلولي
60
كشت خشخاش و
61
كشت درون شيشه اي سيب زميني رقم استامبولي (Solanum tuberosum Istanbuli) به منظور توليد گياهان عاري از ويروس به روش كشت مريستم توام با حرارت درماني و شيمي درماني
62
كشت درون شيشه بارهنگ (Plantago major L.) با استفاده از ريزنمونه ي جنين برش يافته
63
كشت درون شيشه بارهنگ (Plantago major L.) با استفاده از ريزنمونه ي جنين برش يافته
64
كشت مختلط ميكروجلبك به منظور توليد بيواتانول
65
كشت و صنعت جوين
66
كشت و صنعت چاي در ايران
67
كشتزار در آثار نقاشان
68
كشتزار در آثار نقاشان
69
كشتي هاي پيشرفته و قايق هاي تندرو
70
كشتي هاي كانتينر بر تاريخچه ونحوه تخليه بار اين كشتي
71
كشتي هوايي
72
كشش در ادبيات نمايشي
73
كشش در فيلمنامه و تصويرنامه
74
كشش عميق
75
كشش عميق در قالبهاي ساده و قالبهاي TRACTRIX
76
كشش قيمتي و درآمدي مواد غيرخوراكي در مناطق روستايي ايران
77
كشش مفتولهاي فلزي با مقاطع دايره اي
78
كشش نخ هاي رينگ و اپن ـ اند (END-OPEN) در مرحله مقدماتي بافندگي و اثر آن بر بعضي از خصوصيات پارچه
79
كشف آسيب هاي بين فردي زوجي زنان داراي علائم شخصيت وسواسي-جبري و مقايسه تاثير مشاوره فردي و زوجي بر آسيب هاي بين فردي زوجي و كيفيت زناشويي آنان
80
كشف آسيب هاي تعاملي زوجي در مردان با علائم شخصيت خودشيفته و مقايسه تأثير مشاوره فردي و زوجي بر اين آسيب ها و كيفيت زناشويي آنان
81
كشف آسيب هاي عملكرد زيرمنظومه هاي زوجي، والديني و همشيرها در خانواده هاي داراي فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش فعالي و تدوين مدل مشاوره مبتني بر اين آسيب ها و مقايسه تأثير آن با درمان رابطه والد –فرزند برآسيب هاي كشف شده، مشكلات رفتاري كودكان، توانمندي خانواده و استرس هاي والدگري
82
كشف آسيب‌هاي بين فرديِ زوجي مردان داراي علائم حسادت مرضي و مقايسه‌ي تأثير مشاوره‌ي فردي و زوجي برآسيب‌هاي بين فردي زوجي وكيفيت زندگي زناشويي آنان
83
كشف آسيب‌هاي خانواده‌هاي تركيبي و مقايسه اثربخشي مشاوره زوجي مبتني بر آن و مشاوره گام‌هاي هوشمند بر آسيب‌ها
84
كشف آسيب‌هاي مرتبط با قدرت‌طلبي در زوجين و مقايسه تاثير مشاوره زوجي بومي مبتني بر آسيب‌هاي كشف شده با مشاوره زوجي مبتني بر ارتباط درماني اجتماعي- هيجاني
85
كشف ابعاد مشكلات بين والدين و نوجوان پسر و تدوين بسته مشاوره خانواده با جهت‌گيري اسلامي و مقايسه تأثير آن با خانواده درماني كاركردي بر مشكلات، نگرش نوجوان پسر نسبت به والدين و كاركرد خانواده
86
كشف اتوماتيك ساختار و تجريد ديناميكي در يادگيري تقويتي سلسله مراتبي
87
كشف ارتباطات مقياس پذيراز طريق محتوا و تجزيه و تحليل پيوند در
88
كشف الابيات اسكندرنامه نظامي
89
كشف الابيات خسرو شيرين نظامي گنجوي
90
كشف الابيات دفتر اول ديوان شمس تبريز
91
كشف الابيات شاهنامه- چاپ بروخيم (جلد 5 و 6)
92
كشف الابيات شاهنامه فردوسي از روي شاهنامه چاپ بروخيم
93
كشف الابيات شاهنامه فردوسي- چاپ بروخيم
94
كشف الابيات شاهنامه فردوسي- چاپ بروخيم
95
كشف الابيات شاهنامه فردوسي- چاپ بروخيم
96
كشف الابيات گلستان و بوستان از روي كليات سعدي تصحيح محمدعلي فروغي
97
كشف الابيات مخزن الاسرار و ليلي و مجنون نظامي گنجوي از روي نسخه وحيد دستگردي
98
كشف الابيات هفت پيكر نظامي گنجوي
99
كشف الگوريتم ته‌نقش‌نگاري با استفاده از دسته‌بندي
100
كشف الگوهاي رفتاري مشتريان با استفاده از داده كاوي
101
كشف الگوي تحليل خدمات و هزينه‌هاي بيمه‌ايِ خدمات درماني با استفاده از داده‌كاوي
102
كشف الگوي تلفات و مصرف غير مجاز در صنعت گاز با استفاده از روش‌هاي داده كاوي
103
كشف الگوي فروش محصولات كفش ماشيني به روش داده كاوي (مطالعه موردي:شركت كفش ملي)
104
كشف انجمن‌هاي ماندگار در شبكه‌هاي اجتماعي پويا
105
كشف اهداف با رويكرد تئوري آشكارسازي و حذف تداخل در رادارهاي غير فعال و كاربرد آن در FM-PBR
106
كشف بات نت استخراج كننده بيت كوين با رويكرد مبتني بر ميزبان
107
كشف باورها و فرايند هاي اجتماعي پذيرش كودك آزاري توسط بزرگسالان در شهر يزد
108
كشف بلادرنگ سناريوهاي حمله از طريق همبسته سازي هشدارهاي سيستم تشخيص نفوذ
109
كشف پوياي وب سرويس ها بر اساس كيفيت سرويس
110
كشف پويايي هاي زوجي افراد با ازدواج بين فرهنگي و مقايسه تاثير مشاوره زوجي مبتني بر پويايي ها و رويكرد ذهن آگاهي و پذيرش بر سازگاري و تعارض زناشويي
111
كشف تجربه سالمندي، طراحي بسته مداخله آموزشي مبتني بر آن و مقايسه تاثير آن با سه مداخله الكساندر، دوساهو و نقش خاطره بر بهزيستي روان شناختي و سلامت كاركردي سالمندان شهر اصفهان
112
كشف تجربه و تفسير مردان از روابط فرازناشويي همسر
113
كشف تروآي سخت‌افزاري با روش آزمون بر روي FPGA
114
كشف تصوير نهفته طراحي خانه عكاسان
115
كشف تصوير نهفته﴿طراحي خانه عكاسان﴾
116
كشف تعاملي كرم با استفاده از شبكه‌هاي نظير به نظير
117
كشف تقلب در صورت‏هاي مالي با استفاده از تكنيك‏هاي داده كاوي
118
كشف تقلب و راهكارهاي مقابله با آن در سازمانهاي بيمه اي با استفاده از داده كاوي در مورد سازمان تامين اجتماعي
119
كشف جرايم از طريق زيست سنجي
120
كشف جرم از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي
121
كشف جنين پرندگان (مرغ) درآزمايشگاه و تهيه لام هاي آزمايشگاهي از آن
122
كشف جوامع در كاربران شبكه تلفن با استفاده از سوابق جزئيات تماس
123
كشف حملات باز استفاده از كد در بازارهاي نرم افزار هاي كاربردي موبايل جهت افزايش سطح اعتماد كاربر
124
كشف خاصيت تيلور براي سريهاي زماني اتورگرسيو تعميم يافته در آستانه ناپايداري
125
كشف خطاهاي معنايي پنهان نرم‌افزار با استفاده از روش‌هاي آماري
126
كشف داده هاي پرت در رگرسيون خطي فازي با ورودي و خروجي معمولي
127
كشف داده‌هاي پرت محلي در كلان‌داده‌ها با استفاده از يك روش مبتني بر چگالي
128
كشف رخداد غيرعادي در جريان ويدئو با استفاده از يادگيري نيمه نظارتي
129
كشف روابط پنهان بين اثرات جانبي داروها با استفاده از الگوريتم هاي گراف كاوي
130
كشف زمينه‌هاي همسرآزاري روانشناختي و مقايسه تاثير دو رويكرد مشاوره فردي و زوجي بر همسرآزاري روانشناختي، كيفيت زناشويي و سلامت روان زنان ومردان
131
كشف ساختار خانواده در قوم بختياري
132
كشف ساختارهاي شكل دهنده ي نگرش هاي مسيرشغلي بي مرز در كاركنان: يك مطالعه ي كمي و كيفي
133
كشف سايتهاي فارسي در كل دنيا به روش فرستادن پرس و جو به موتورهاي جستجو
134
كشف سبك هاي والديني مادران ناايمن و بررسي تاثير مشاوره كودك محور بر دلبستگي كودك، مادر محور بر دلبستگي مادر و عوامل رفتار مادرانه و زوج درماني هيجان مدار بر دلبستگي زوجين و شادماني زناشويي
135
كشف سرقت ادبي در متن
136
كشف سرقت علمي به صورت رونوشت و الصاق در زبان فارسي وكلان داده
137
كشف سيكل هاي حدي بيگانه در نزديكي يك سيكل 2- زيني هميلتوني
138
كشف علل خيانت زناشويي زنان و مقايسه تأثير مشاوره فردي(با مرد و زن) و مشاوره زوجي مبتني بر علل، بر ميل به خيانت، ميل به طلاق و كيفيت زناشويي زوجين درزنان خيانت كننده شهر اصفهان
139
كشف علمي قتل توسط پزشكي قانوني در حوزه ي قضايي استان هاي گلستان و مازندران
140
كشف عوامل بي‌ميلي فرزندآوري زوجين شهركرد
141
كشف عوامل زمينه‌ساز اعتماد زناشويي در مردان و زنان متأهل
142
كشف عوامل مؤثر بر زودانزالي مردان و تدوين بسته مشاوره زوجي يكپارچه بومي و مقايسه تأثير آن با مشاوره زوجي شناختي- رفتاري بر مشكلات زوجي و فردي و زودانزالي
143
كشف عوامل مؤثر بر سرخوردگي زناشويي و مقايسه تأثير مشاوره زوجي مبتني بر عوامل با مشاوره زوجي كايزر بر سرخوردگي و صميميت زناشويي
144
كشف عوامل مؤثر بركيفيت زناشويي زنان داراي وابستگي بين فردي و مقايسه تأثير مشاوره فردي و زوجي بر كيفيت زناشويي زنان داراي وابستگي بين فردي و همسرانشان
145
كشف عيوب در صفحات با استفاده از تبديل ويولت و بررسي يك شكاف ايجاد شده در يك صفحه با استفاده از تبديل ويولت
146
كشف عيوب در صفحات با استفاده از روش تبديل ويولت و بررسي كاهش نقاط نمونه برداري بوسيله درون يابي
147
كشف فرايندهاي تعاملي زوجي، زوجين داراي تيپ هاي شخصيتي متفاوت و تدوين بسته مشاوره اي مبتني بر آن و تاثير مشاوره فردي و زوجي بر تعارضات، سازگاري و صميميت زناشويي زوجين
148
كشف فرايندهاي نشخوار فكري در روابط زوجي و مقايسه ي تأثير مشاوره مبتني بر آن با شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي برافسردگي وتعارضات زناشويي زنان متأهل داراي نشخوار فكري
149
كشف قواعد باهم‌آيي مفاهيم آيات و خوشه‌بندي سوره‌هاي قرآن با تكنيك‌هاي داده‌كاوي
150
كشف قوانين انجمني در داده كاوي
151
كشف كنترل پذيري در شبكه هاي زيستي
152
كشف مدل پيش بيني مشتريان رويگردان وتبديل آنها به مشتريانوفادارمبتني بر داده كاوي در زمينه ارائه سرويسهاي اينترنتي
153
كشف مسائل استنتاج در وب معنايي امن به كمك سامانه هوشمند
154
كشف مشكلات ارتباطي در خانواده‌هاي كودكان داراي مشكلات رفتاري بروني‌سازي‌شده از ديدگاه مادران و مقايسة تأثير آموزش مبتني بر آن با آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد بر مشكلات رفتاري كودكان، كيفيت رابطة مادر-كودك و خودكارآمدي والديني مادران
155
كشف معيارها، فرايند و سبك انتخاب همسر با رويكرد اسلامي و مقايسه تأثير آموزش مبتني بر اين رويكرد با الگوي پي ريزي ازدواج موفق پيش از شروع بر انتظارات از ازدواج و باورهاي مرتبط با انتخاب همسر دختران
156
كشف منبع در گريد با استفاده از شبكه هاي نظير به نظير
157
كشف مهارت‌هاي فرزند پروري والدين و مقايسه تاثيرآموزش مهارت‌هاي فرزند پروري مبتني بر رويكردهاي مشاوره‌اي رفتاري- شناختي، سيستمي و راه حل مدار بر مهارت‌ها و سبك‌هاي فرزندپروري والدين و مشكلات رفتاري كودكان پيش دبستاني
158
كشف موسيقي پنهان خانه هاي ايراني؛ مقايسه تطبيقي خانه هاي قاجاري شهر يزد با موسيقي هفت دستگاه
159
كشف نفوذ در شبكه به روش منطق فازي
160
كشف نهان نگاري در متن قران
161
كشف همروند خطا درسيستم هاي تعبيه شده مبتني برپردازنده هاي ARM
162
كشف همزادسازي سيم كارت با استفاده از رويكرد رفتار غير نرمال در شبكه هاي مخابراتي
163
كشف و بهره برداري از مهارت هاي غير وابسته به وضعيت محيط در يادگيري تقويتي سلسله مراتبي
164
كشف و بهينه سازي مهاركننده هاي آنزيم يوبي كئينول -سيتوكروم c اكسيدوردوكتاز بااستفاده از روش هاي غربالگري مجازي و داكينگ
165
كشف و پيش بيني مدل هاي رفتاري تعاملي كاربران وب سايت ها با استفاده از فرآيندكاوي
166
كشف و تحليل الگوهاي اكولوژيكي (اقليمي )شهر يزد و به منظور ارئه اسناد هدايت طراحي شهري اكولوژيكي در مناطق گرم،خشك (محدوده طراحي محله تل)
167
كشف و ترميم خطاي عامل هاي متحرك همكار در زمان اجرا با بهبود پيچيدگي پيام
168
كشف و خنثي كردن حملات بر عليه مسيريابي شبكه حسگر بي سيم به كمك منطق فازي و شبكه هاي عصبي
169
كشف و شناسايي اشخاص پرمخاطره و مشكوك به تقلب‌هاي مالي در شبكه تعاملات مالي با استفاده از روش‌هاي خودكار مبتني بر گراف‌كاوي
170
كشف و شناسايي رفتارهاي پنهان بدافزار
171
كشف و مكان يابي خطا با استفاده از روش هاي بر خط اشكال زدايي آماري
172
كشف وب سرويس معنايي بر مبناي انطباق توانايي ها، ورودي ها و خروجي ها
173
كشف وفقي اختلال هاي ناشي از حسگرها در سيستم هاي تعبيه‏ شده
174
كشفت آفست هاي سري زماني مختصات ايستگاه هاي دائم GPS با استفاده از آناليز چندمتغيره
175
كشمكش انسان و رسانه
176
كشمكش انسان و رسانه
177
كشمكش در فيلمنامه نويسي
178
كف كفش پاك كن مخصوص بانكها
179
كفائت در قصاص نفس از منظر دين ،عدد و جنسيت
180
كفپوش ماشيني و روشي جديد براي تهيه فرش ماشيني بدون بافت و بدون لايه زمينه بافته شده
181
كفپوش هوشمند با قابليت اندازه گيري وزن
182
كك زدايي ازپساب پتروشيمي مارون با استفاده ازفرايندهاي غشايي
183
كك نفتي، استفاده از آن وساير سوخت هاي ضايعاتي به عنوان سوخت جايگزين در صنعت سيمان
184
كككك
185
ككككك
186
كلاچ DFC
187
كلاچ DFC
188
كلاژ و بررسي تطبيقي انديشه هاي مكتب آپ آرت و هنر اسلامي
189
كلاس آميخته هاي ميانگين-واريانس توزيع هاي نوع كاتز
190
كلاس بندي سرويس هاي پستي
191
كلاس بندي هوشمند ترافيك شبكه بر مبناي مشخصات محتوي جريان و اطلاعات آماري ترافيك
192
كلاس توزيع هاي ليندلي-سري تواني: مدل، ويژگي هاو كاربردها
193
كلاس جديدي از توزيع هاي كوشي چوله
194
كلاس جديدي از توزيع هاي متقارن تعميم يافته ي چوله شده
195
كلاس جديدي از روش هاي محاسبه ريسك مالي مبتني بر قابليت پيش بيني بازده سرمايه گذاري
196
كلاس جديدي از مفصل‌ها و كاربردهاي آن
197
كلاس هاي تزويج و p- گروه هاي متناهي
198
كلاس هاي جديدي از مدل ضربه نهايي
199
كلاس هاي دوري و يك قضيه ارگوديك در سيستم هاي ديناميكي فازي
200
كلاس هاي كاپلانسكي
201
كلاس هاي يكريختي خم هاي بيضوي
202
كلاس‌بندي صفحات وب با به‌كارگيري الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي بر روي متن
203
كلاسترينگ
204
كلاسترينگ داده هاي هيدروشيميايي معدن گل گهر سيرجان با استفاده از روش هاي گرافيكي و آمار كلاسيك
205
كلاسترينگ در شبكه هاي بين خودرويي VANET
206
كلاسه سازي دادگان با استفاده از ماشين بردار پشتيبان
207
كلاسهاي بئروبرل وقضيه باناخ استون
208
كلاسهاي تزويج و p- گروههاي متناهي
209
كلاسهاي تزويح و گروههاي متناهي
210
كلاسهاي مجازي ...
211
كلاسي از توزيع‌هاي دومتغيره آميخته F –هندسي و كاربردهاي آن
212
كلاسي جديد از معيارهاي سنجش ريسك و كاربرد آن
213
كلاسي يكتا از حلقه هاي (قويا) پاك
214
كلاسيفابر هوائي سيكلوني (توربوپلكس)
215
كلاف قابي مرتبه دوم تعميم يافته براي خمينه هاي فريچت
216
كلاف كروي مماس با شعاع ثابت كوچك يا بزرگ
217
كلاف هاي مماس گونه در مكانيك كلاسيك
218
كلاف هاي مماس مرتبه دوم خمينه هاي با بعد نا متناهي
219
كلام الهي از ديدگاه علامه طباطبايي و فخر رازي
220
كلام تصويري،تصويركلامي ، تصوير ناب
221
كلام خدا- هنر بشر
222
كلام فلسفي در نگاه خواجه نصير الدين طوسي
223
كلاه ايميني كارگران معادن زغال سنگ
224
كلاهبرداري
225
كلاهبرداري ثبتي
226
كلاهبرداري در بيمه خودرو
227
كلاهبرداري رايانه اي در حقوق كيفري ايران و مقايسه آن با كلاهبرداري سنتي
228
كلر زدايي از محلول سولفات روي
229
كلرداركردن كربانيون ها ومتوكسي متيل داركردن الكل ها به كمك 1،3-دي كلرو-5،5-دي متيل هيدانتوئين
230
كلرزدايي- آمين‌دار كردن كلروپيريميدين‌ها در محيط آبي
231
كلريناسيون و بررسي روش هاي ديگر ضد جمعشدگي پشم
232
كلكتورهاي خورشيدي
233
كلكتورهاي خورشيدي
234
كلكتورهاي خورشيدي مجهز به تانك ذخيره انرژي
235
كلكتورهاي خورشيدي و بررسي عملكرد حرارتي آن ها
236
كلمه و تصوير
237
كلوفان و كاربرد آن در نساجي
238
كلون ،بيان ،تخليص و بررسي آنتي ژنيسيته نواحي جديد داراي بالاترين خاصيت آنتي ژنيك زير واحد بتاي آنزيم اوره آز هليكوباكترپيلوري در نمونه هاي سرم انساني بيماران مبتلا به عفونت هليكوباكترپيلوري
239
كلون سازي cDNA رمزكننده آنزيم گالاكتوز- 1- فسفات يوريديل ترانسفراز
240
كلون سازي و بيان پروتئين Vit v 1 (آلرژن اصلي انگور) در مخمر پيكيا پاستوريس
241
كلون كردن cDNA ايزوفوم activated receptor gamma 1peroxisome proliferator) PPAR gamma 1) موش وساخت پلاسميد بيانيPPAR gamma 1 درحامل محتوي EGFP
242
كلون كردن cDNA ي پروتئين BDNF انساني در حامل بياني مناسب ، براي توليد اين پروتئين
243
كلون كردن cDNAيGDNF(Glial Cell line-drived Neurotrophic Factorدر حامل بياني با قابليت الحاق هدفمند در ژنوم سلول ميزبان
244
كلون كردن ترادف attB در پلاسميد pSVM dhfr و حذف هدف دار در منطقه ي UTR ARE از ژن IFNb در پلاسميد pMI7 به منظور افزايش پايداري mRNA و سطح ترجمه آن
245
كلون كردن ژن M2e ويروس آنفولانزا تيپ آ به همراه ژن HSP70 مايكوباكتريوم توبركلوزيس در وكتور يوكاريوتي
246
كلون كردن ژن Sef-A باكتري سالمونلاانترايتيديس و بررسي هاي مولكولي ويروس B.N.Y.V.V
247
كلون كردن ژن اينترفرون بتاي انساني با استفاده از وكتور pSVM dhfr و ايجاد جهش هاي هدفدار در آن به منظور بالابردن پايداري mRNA و سطح ترجمه
248
كلون نمودن ناحيه پروموتوري ژن فنيل آلانين هيدروكسيلاز انساني
249
كلون نمونه جهش يافته Rice-nsltp2 با هدف افزايش كارآمدي زيستي آن
250
كلون و بيان ترشحي آنزيم بوتيريل كولين استراز انساني در مخمر پيكيا پاستوريس به منظور تجزيه تركيبات از كانو فسفره
251
كلوني مورچه
252
كلونينگ . بيان ژن ... در انگل فاسيولا هپاتيكا
253
كلونينگ الرژن Cyn d 7 گياه پنجه مرغي ﴿cynodon dactylon) در وكتور pET21b+
254
كلونينگ توالي كامل ژنوم ويروس موزائك توتون
255
كلونينگ ژن claR در وكتور pMA::hyg
256
كلونينگ ژن اينترفرون گاماي انساني درون انگل ليشمانياي غير بيماريزا جهت بررسي ميزان بيان اين سيتوكين در سلول يوكاريوتي
257
كلونينگ ژن و بررسي فعاليت آنزيم ليكوپن بتا سيكلاز از باكتري استرپتومايسس گريزئوس در اشرشياكلي
258
كلونينگ ژن و بررسي فعاليت آنزيم ليكوپن بتا سيكلاز از باكتري استرپتومايسس گريزئوس در اشرشياكلي
259
كلونينگ ژن ويروس طاعون نشخوار كنندگان كوچك : مقدمه اي بر تكوين يك واكسن AND چند گانه بر عليه PPRV , cloning of fusion )F( gene of peste - des - petits - ruminants virus: apreliminary step towards developing a multivalent DNA vaccine against PPRV
260
كلونينگ قسمت ايمونوژنيك توكسين A/Bكلستريديوم ديفيسيل در باكتريهاي اسيد لاكتيك
261
كلونينگ و انتخاب ژن آنتي بادي شتري عليه گيرنده فاكتور رشد اپيدرمي انساني 1)HER-1( -
262
كلونينگ و انتخاب ژن آنتي بادي شتري عليه گيرنده فاكتور رشد اپيدرمي انساني 2)HER-2( -
263
كلونينگ و بيان آلرژن Che a 1 گرده گياه سلمه
264
كلونينگ و بيان آلژن che a 2 گرده گياه سلمه )chenopodium album ( , cloning & expression of che a 2 an allergen of)chenopodium album (
265
كلونينگ و بيان اينترفرون بتا انساني در سلول هاي HEK293 و بررسي امكان خالص سازي آن
266
كلونينگ و بيان دو سابيونيت اينترلوكين 27 انساني
267
كلونينگ و بيان ژن Omp 16 بروسلا ملي تنسيس همراه با ژن اينترلوكين 2 انساني در باكتري لاكتوكوكوس لاكتيس MG1363 و ارزيابي ايمني زايي تجويز خوراكي آن به موش BALB/c
268
كلونينگ و بيان ژن گلوكز اكسيداز در ميزبان E.Coli
269
كلونينگ و بيان نوع نوتركيب پروتئين NP آنفولانزا.
270
كلونينگ و تخليص اينترفرون بتا انساني وحشي و جهش يافته به كمك اينتئين و مقايسه عملكرد آن‌ها با استفاده از مولكولار مدلينگ
271
كلونينگ و تعيين توالي ژن نور آمينيداز ويروس آنفلونزا H9N2 جدايه اهواز
272
كلونينگ و تعيين خصوصيات ژن هاي كد كننده ي آنزيم هاي اسكوالن سنتاز و 3-هيدروكسي 3-متيل گلوتاريل كوآنزيم A ردوكتاز، دخيل در فرآيند بيوسنتز ميكوفنوليك اسيد در قارچ پني سيليوم بروي كامپكتوم
273
كلونينگ و توالي يابي ژن M2 از ويروس A آنفولانزا سويه H9N2 و انتقال آن به وكتور بياني PEGFP-N1
274
كلونينگ و توالي يابي و بررسي مولكولي ساختار ژن مرتبط با پاراميوسين جدا شده از اكينوكوكوس گرانولوسوس گوسفند در ايران و مقايسه ان با ساير توالي هاي موجود در بانك ژن
275
كلونينگ و ساخت مولكول Ag58B:hFcy1 با ريكامبينيشن مولكول Ag58B از باكتري مايكوباكتريوم توبركلوزيس با مولكول Fcy1 از 1gG انساني جهت طراحي واكسن و روش هاي نوين تشخيصي , cloning and construction of Ag58B:hFcy1 recombinant protein for designing vaccine and new diagnostic methods for tuberculosis
276
كلونينگ و سكانس نمودن ژن مربوط به پروتئين ESAT-6 از مايكرو باكتريوم توبركلوزيس در پلاسميد يوكاريوتيكPEGFP-N1
277
كلونينگ وبيان پروتئين ويروس در سيستم پرو كاريوتي
278
كلونينگ وبيان نوع نوتركيب پروتئين ان پي آنفولانزا
279
كلونينگژن هورمون رشد انساني به منظور بررسي بيان موقت آن در گياه شبدر
280
كليات ارتوپدي ADAMS CRAWFORD BY ORTHOPAEDICS OF OUTLINE
281
كليات جغرافيائي بندر تركمن
282
كليات جغرافيايي شهرستان لاهيجان
283
كليات جوشكاري و جوشكاري سازه كشتي
284
كليات گازسوزكردن خودروها
285
كلياتي بر محاسبات اسكلت ساختمان
286
كلياتي در موردا كارخانه ذوب آهن اصفهان و تشريح سفارشات و بايگاني ذوب آهن
287
كلياتي درباره آلومينيوم و مصنوعات آن در ايران
288
كليت پژوهش
289
كليد باز بست خودكار در شبكه هاي انتقال و توزيع
290
كليد زماني ديجيتالي
291
كليد عمومي سيستم رمزنگاري هم ارز با تجربه N با استفاده از خمهاي بيضوي
292
كليدر
293
كليدزني Q ليزر نئودميوم ياگ با استفاده از جاذب اشباع پذير
294
كليدزني بهينه انتقال با استفاده از مدل هاي تعادل در بازارهاي برق
295
كليدزني تمام نوري در توري هاي براگ بطور متناوب غيرخطي
296
كليدزني تمام نوري در توري هاي براگ بطور متناوب غيرخطي
297
كليدزني تمام نوري در مزدوج موازي غيرخطي نامتقارن سه هسته¬اي
298
كليدها و اتصالات نوري
299
كليسا ﴿طراحي كليسا اناهيد﴾
300
كليساي حكيم
301
كليله و دمنه و اسطوره هاي هندي
302
كليماتولوژي (Klimatologie)
303
كلينك تخصصي دندان
304
كلينك داندانپژشكي فيض
305
كلينيك
306
كلينيك
307
كلينيك
308
كلينيك
309
كلينيك تخصصي چشم و پوست
310
كلينيك تخصصي دندانپزشكي
311
كلينيك تخصصي دندانپزشكي
312
كلينيك تخصصي ديابت مهدي شهر
313
كلينيك تخصصي قلب
314
كلينيك تخصصي كودك
315
كلينيك حيوان هاي كوچك
316
كلينيك درماني بندر امام خميني
317
كلينيك دندانپزشكي
318
كلينيك دندانپزشكي11
319
كلينيك فوق تخصصي گوارش آرامش با هدف كاهش استرس و اضطراب در بيماران
320
كلينيك قلب گنبد كاووس
321
كليه بزرگ
322
كليه مراحل تهيه نخ از چيدن قوزه تارسيدگي
323
كم تواني ذهني در كودكان دبستاني
324
كمال از ديدگاه تفكر شرقي در عكاسي ( بر اساس انديشه هاي دكتر سيد حسن نصر )
325
كمال الدين بهزاد و آثار نگاركري او
326
كمال طلبي در قابوس‌نامه
327
كمال گرائي وراهبردهاي مقابله اي
328
كماليسم و رابطه آن با شكل گيري جنبشهاي مسلحانه كرد در تركيه ( 1990 - 1925 )
329
كمانش استوانه هاي جدار نازك كامپوزيتي چندلايه
330
كمانش استوانه‏هاي كامپوزيتي جدار نازك چند لايه بدون سوراخ و سوراخ كاري
331
كمانش الاستيك - پلاستيك صفحه ي مستطيلي با ضخامت متغير و ناهمسانگردي صفحه اي
332
كمانش الاستيك و غير الاستيك ورق هاي ضخيم لايه اي با استفاده از روش لايه محدود
333
كمانش الاستيك و غيرالاستيك ورق هاي مورب داراي سوراخ بر روي بستر ارتجاعي با استفاده از روش نوار محدود
334
كمانش پلاستيك ورق هاي ضخيم تحت برش و خمش ميان صفحه اي
335
كمانش پنل هاي كامپوزيتي تقويت شده با آلياژهاي حافظه دار
336
كمانش پوسته هاي استوانه اي آلومينيومي ترك خورده تعمير شده با وصله FRP
337
كمانش پوسته هاي چندلايه بيضوي تحت اثر نيروي محوري فشاري و فشار يكنواخت خارجي
338
كمانش پوسته هاي كروي مركب تحت فشار جانبي يكنواخت
339
كمانش پوسته هاي مخروطي ( تحت فشار هيدرواستاتيك ، بار محوري و بار حرارتي )
340
كمانش پيش رونده ديناميكي در لوله هاي مخروطي جدار نازك حاوي فوم تحت بار ضربه اي
341
كمانش تير تيموشنكو تحت اثر بار ضربه اي
342
كمانش تيرهاي ساخته شده از آلياژهاي حافظه دار
343
كمانش جانبي ـپيچشي تيرهاي ساخته شده از مواد مركب
344
كمانش حرارتي پوسته استوانه اي FGM با اثر نقص اوليه
345
كمانش حرارتي پوسته هاي استوانه اي
346
كمانش حرارتي پوسته هاي استوانه اي تقويت شده
347
كمانش حرارتي پوسته هاي استوانه اي هدفمند محاط در بستر الاستيك
348
كمانش حرارتي و مكانيكي پوسته مخروطي هدفمند با شرايط مرزي متنوع
349
كمانش حرارتي ورق هاي دايروي كامپوزيت ارتوتروپيك
350
كمانش خطوط لوله در بستر عميق دريا
351
كمانش در صفحه مستطيل شكل داراي تمركز تنش تحت تأثير بار گسترده فشاري غير خطي
352
كمانش ديناميكي پوسته استوانه اي ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارگذاري مكانيكي و شوك حرارتي
353
كمانش ديناميكي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي
354
كمانش ديناميكي پيش رونده در مقاطع چهارگوش جدار نازك تحت بارگذاري ضربه اي محوري
355
كمانش ديناميكي تير ساخته شده از مواد هدفمند در معرض بارگذاري حرارتي
356
كمانش ديناميكي صفحات كامپوزيتي داراي جدايش بين لايه اي بوسيله نرم افزارAnsys
357
كمانش سازه هاي شبكه اي
358
كمانش ستون هاي ويسكوالاستيك وتحليل آنها با كمك نرم افزار Ansys
359
كمانش صفحات كامپوزيت با لايه هاي پيزوالكتريك
360
كمانش صفحات كامپوزيتي داراي جدايش بين لايه اي حاوي پيزوالكتريك تحت بار الكتروترمومكانيكال
361
كمانش غير الاستيك برشي پانلها
362
كمانش مدل سازه زيردريايي ساخت مدل و تحليل كمانش الاستيك خطي آن تحت فشار هيدرواستاتيك
363
كمانش مكانيكي و حرارتي و ارتعاش آزاد ورق هاي ضخيم ناهمسان در ضخامت بر روي بستر ارتجاعي به كمك تئوري برشي اصلاح شده
364
كمانش موضعي ساق فشاري مقاطع T شکل با استفاده از روش نوارهاي محدود
365
كمانش موضعي غير الاستيك ورق هاي به كار رفته در ستونهاي قوطي شكل فولادي پرشده با بتن
366
كمانش موضعي واعوجاجي تيرهاي مركب با استفاده از روش عددي اجزاء محدود
367
كمانش موضعي ورق ها با اشكال مختلف با تكيه گاه هاي نقطه اي با استفاده از روش Hp-Cloud همراه با ضرايب لاگرانژ
368
كمانش موضعي ورق هاي كامپوزيت لايه اي ضخيم بر اساس تئوري زيگزاگ مرتبه بالا با استفاده از روش نوار محدود معمولي
369
كمانش موضعي ورق هاي كامپوزيت لايه اي نسبتا ضخيم به روش نوار محدود
370
كمانش نانو صفحات مدور با استفاده از روش تفاضل محدود
371
كمانش و ارتعاش ورق نسبتاً ضخيم مستطيلي مستقر روي بستر الاستيك
372
كمانش و ارتعاشات ورق ساندويچ با هسته ويسكو الاستيك و تحليل آن با نرم افزار ANSYS
373
كمانش و پس كمانش ورقهاي كامپوزيتي داراي تمركز تنش
374
كمانش و ظرفيت نهايي صفحات و پانل هاي تقويت شده در اثر فشار محوري
375
كمانش ورق ارتوتروپيك نانو مقياس تحت تغييرات خطي بار داخل صفحه با مكانيك محيط پيوسته غير موضعي
376
كمانش ورق ايزوتروپيك مستطيلي
377
كمانش ورق سوپر بيضوي ساخته شده از مواد مدرج هدفمند ﴿FGM﴾ تحت فشار يكنواخت صفحه اي
378
كمانش ورق مستطيل شكل FGM با نقص اوليه تحت انواع بارگذاري مكانيكي و حرارتي
379
كمانش ورق مستطيلي ويسكوالاستيك باد در نظر گرفتن تغيير شكل برشي
380
كمانش يك صفحه مستطيلي در اثر توزيع بارگذاري غير خطي هم صفحه
381
كمانش يك صفحه مستطيلي در اثر توزيع بارگذاري غيرخطي هم صفحه
382
كمانش يك طرفه صفحات مستطيلي FGM با تكيه گاه نقطه اي
383
كمانش يك طرفه صفحه دايره اي هدفمند با تكيه گاه نقطه اي
384
كمانش يكطرفه ورق فولادي پيچ شده به بتن
385
كمبود هتل هاي باكيفيت و نبود هتل هاي برند عاملي در جهت جذب گردشگر﴿مطالعه موردي شهر زاهدان﴾
386
كمپ اقامتي كويري
387
كمپ ترك اعتياد
388
كمپ ترك اعتياد اصفهان
389
كمپ كوه نوردي گردشگري
390
كمپ مسافران اصفهان
391
كمپ هاي اقامتي تفريحي زيارتي با رويكرد ارتقاي شاخص هاي معماري پايدار در شهرستان سلسله
392
كمپرسور تك سيلندر تك مرحله اي
393
كمپرسور تك سيلندر تك مرحله اي
394
كمپرسور تيغه اي
395
كمپرسور دو مرحله اي هوا
396
كمپرسور سيستم برودتي
397
كمپرسور سيستم برودتي
398
كمپرسور و رطوبت گير هوا
399
كمپرسور و طراحي كمپرسور پيستوني دو مرحله اي
400
كمپرسورها
401
كمپرسورها و طراحي كمپرسوريستوني دو مرحله اي
402
كمپرسورهاي پيچي ومقدمه اي برديناميك سيالات محاسباتي CFD
403
كمپلس هيوز تعميم يافته و مدولهاي كسرهاي تعميم يافته
404
كمپلكس Cis-[Ru(tmp)2(CH3CN)2](NO3)2.EtOH بررسي برهمكنش كمپلكس با FS-DNA و بررسي فعاليت الكترو كاتاليستي اين كمپلكس در كاهش CO2به CO
405
كمپلكس پالاديوم-بازشيف تثبيت شده درون نگهدارنده‌ي KIT-6 به‌عنوان يك كاتاليزور جديد و قابل بازيافت در اكسايش شبه حياتي سولفيدها تحت تابش امواج فراصوت
406
كمپلكس مس با ليگند پيكولين ايميدو آميد متصل شده به نانو ذرات هسته-پوسته Fe3O4@SiO2: به عنوان يك كاتاليست موثر براي واكنش كليك
407
كمپلكس هاي آلي فلزي و پلي پيريديلي(Pd(II),Ni(II),Ru(III),Ru(II و ﴿Pd(IV رفتارهاي ساختاري، اسپكتروسكوپي الكتروشيميايي، اسپكتروالكتروشيميايي و مغناطيسي: بررسي كاربرد هاي آن ها مانند برهمكنش با DNA و تشكيل پيوند C=X)C-X و N)
408
كمپلكس هاي پلي پيريدپلي روتنيم (II) و اثر تمپليت آن ها بر واكنش تراكمي اتيلن گليكول با ليگاند 1، 10- فنانترولين -5، 6- دي اون
409
كمپلكس هاي پلي پيريديلي روتنيوم ﴿II﴾ و روي ﴿II﴾; بررسي برهمكنش آنها با FS-DNA و مطالعه اثر الكتروكاتاليتيكي trans[Ru(dmb)2 Cl(EtOH)PF6 در احياء Co2به Co
410
كمپلكس هاي پيروكسيكام با يون هاي مس ﴿II﴾، روي ﴿II﴾ و نيكل ﴿II﴾: برهم كنش كمپلكس[2(trans-[Cu(Pir)2(THF با DNA
411
كمپلكس هاي تك هسته اي روتنيم ﴿IIŸŸ﴾، روي ﴿II﴾،پالاديم ﴿II﴾، مس﴿II﴾ و نيكل ﴿II﴾ با داروهاي اكسيكام; سنتز، شناسايي، ساختار بلوري و مطالعه ي تجربي و تئوري بر همكنش با DNA و BSA، فعاليت نوكلئوآزي در حضور نور و بررسي اثر سميت آنها بر روي سلول هاي سرطان خون
412
كمپلكس هاي تك هسته اي كبالت ﴿II﴾ و روي ﴿II﴾ با ليگاند ملوكسيكام : سنتز، شناسايي، ساختار بلوري و بر همكنش با DNA استحصال سلنيوم از لجن آندي پالايشگاه مس سرچشمه و بهينه سازي فرآيند بدون تغيير ماهيت شيميايي فلزات طلا و نقره
413
كمپلكس هاي تك هسته اي مس ﴿II﴾ با ليگاندهاي پلي پيريديلي 2، 4، 6- تريس ﴿ 2- پيريديل﴾ - 1، 3، 5- تري آزين ﴿tpta ﴾ و بيس ﴿2- پيريديل كربونيل﴾ آميدو ﴿bpca ﴾؛ بررسي اثر كاتاليزوري مس ﴿II﴾ در هيدروليز ليگاند tptz
414
كمپلكس هاي تك هسته اي نيكل(II )كوئوردينه شده توسط ليگاند 2،4،6- تريس﴿2- پيريديل﴾-1،3،5- تري آزين ﴿tptz﴾ ; مطالعه تئوري و تجربي ليگاند پروتونه شدهtptzH2]2+,tptz
415
كمپلكس هاي تك هسته اي و دو هسته اي رنيم ﴿I﴾ و كاربرد آنها به عنوان فتوكاتاليست هاي ويژه براي كاهش Co2 به ‍Co
416
كمپلكس هاي تك هسته اي، دو هسته اي و پليمري مس ﴿ŸŸŸŸII﴾ با ليگاندهاي پلي پيريديلي: سنتز، شناسايي، ساختار بلوري، برهم كنش با DNA و BSA و فعاليت ضد سرطاني آنها در محيط in-vitro
417
كمپلكس هاي سيپروفلوكساسين مس﴿II﴾: بررسي برهمكنش كمپلكس [Cu(cip)2 (oH)2] با DNA
418
كمپلكس هاي نيكل (II) و پالاديوم (II) بر پايه ليگاندهاي باز شيف سه دندانه دي آمينو مالئونيتريل : سنتز، شناسايي، مطالعه¬ نظري و تجربي ساختارها و كاربردهاي كاتاليتيكي
419
كمپلكس‌هاي پالاديم (II) داراي ليگاندهاي آميني، ايميني و اكسيمي؛ سنتز، شناسايي، مطالعه تجربي و تئوري برهمكنش با مولكول‌هاي زيستي (DNA و BSA) و بررسي برون‌تني خاصيت ضد سرطاني
420
كمپلكس‌هاي درهم‌جاي دايدزئين و برخي تركيبات چندحلقهاي نيتروژندار با نانوحامل بتا-سيكلودكسترين: مشخصهيابي فيزيكوشيميايي
421
كمپلكي هاي روي ﴿II ﴾ با ليگاند هاي آمينواسيد: ساختار، خواص اسپكتروسكوپي و اثر بازدارندگي آنها بر رشد قارچ آسپرژيلوس فلاووس و توليد آفلاتوكسين B1
422
كمپوزيسيون در نقاشي و خوشنويسي
423
كمپوزيسيون طرح در گل و مرغ دوره ي قاجار
424
كمپوست كردن بقاياي درختان كاج، توت و نارون در شرايط كنترل شده راكتور آزمايشگاهي در مقايسه با روش سنتي جعبه
425
كمخوني در آبستني و نفاس
426
كمدي انگليسي و اسكاروايلد
427
كمديريت زنجيره تامين و كاربرد آن در صنعت خودروسازي
428
كمديهاي شكسپير از ديدگاه نورتروپ فراي
429
كمرنگ شدن احترام والدين در بين جوانان و نوجوانان
430
كمرويي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نورمركزبهشهر
431
كمك به فرار محبوسين و بازداشت شدگان
432
كمك به مسيريابي نابينايان با استفاده از روبات سيار
433
كمك فنر وطراحي آن
434
كمكهاي تنفسي در دوره بعد از عمل جراحي
435
كمّ و كِيف ورود به عرصه هاي مسجد ايراني (با بررسي مصاديق گذشته به منظور ارايه ي اصول، احكام و الگوهاي طراحي: محدوده ي استان هاي اصفهان و يزد)
436
كمّي سازي دقيق خوردگي در آزمونSalt-Spray با استفاده از پردازش تصوير
437
كمي سازي اثرات روند و نوسانات پارامترهاي اقليمي و فعاليت هاي انساني بر ميزان آبدهي حوزه سد درودزن
438
كمي سازي اختلال افسردگي با استفاده از سيگنال الكتروانسفالگرام
439
كمي سازي اختلال افسردگي با استفاده از سيگنال الكتروانسفالگرام بر اساس شاخص هاي فازي
440
كمي سازي رفتار قلب در تصاويراسترس كارديو گرافي جهت شناسايي ناهنجاري قلبي
441
كمي سازي روند بيماري ام اس
442
كمي سازي ضايعات MS مبتني بر تحليل فركتال
443
كمي سازي عدم قطعيت در پاسخ ديناميكي مدل غير پيوسته سازه هاي دريايي با مقايسه با چند جمله اي هاي آشوب
444
كمي سازي عدم قطعيت هاي موجود در پارامترهاي شبكه شكاف گسسته براي مدلسازي مخازن شكافدار
445
كمي سازي عدم قطعيت و تخمين توزيع تراوايي در مخازن ناهمگن با استفاده از وارون سازي داده هاي فشار-دبي گذرا
446
كمي سازي ميزان خوردگي پوشش هاي غني از روي با استفاده از عمليات پردازش تصوير
447
كمي سازي ميزان خوردگي پوشش هاي غني از روي با استفاده از عمليات پردازش تصويرژ
448
كمي سازي ناهمگني بافت در راديو تراپي
449
كمي سازي و اندازه گيري زبري سطح درز سنگي با استفاده از روش پردازش تصوير
450
كمي كردن الگوي سيماي سرزمين شهر اصفهان
451
كمي كردن توليد و توزيع ماده خشك در گلرنگ
452
كمي كردن توليد و زوال برگ گلرنگ در شرايط رفسنجان
453
كمي كردن ويژگي هاي ساختاري سيماي سرزمين به منظور برنامه ريزي پايدار سرزمين (مطالعه ي موردي: منطقه ي علي آباد، گرگان و كردكوي)
454
كمي‌سازي اثرات تغيير اقليم و فعاليت‌هاي انساني بر كاهش رواناب در مورد مطالعاتي بالادست سد زاينده‌رود
455
كمي¬سازي تعداد، سطح مقطع و زاويه برخورد ردپاهاي ذرات باردار سنگين در آشكارسازهاي خورشي حالت جامد با معرفي يك نرم¬افزار جديد
456
كميت‌ سنجي مقدار ناخالصي نمونه‌هاي زعفران با روش Real Time PCR و ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي نمونه‌هاي زعفران
457
كميته سازي
458
كميته سازي حداكثر زمان تكميل آخرين كار در مسائل زمانبندي كارگاه جرياني جايگشتي با استفاده از شبيه سازي
459
كميته كردن تعداد كارهاي دير كرد دار در مسئله ي تك ماشين يا فرض زوال خطي- تكه اي
460
كمينه سازي ارتفاع بستر خرده‌هاي حفاري در چاه‌هاي انحرافي با استفاده از نرم افزار ديناميك سيالات محاسباتي و روش آزمايشگاهي
461
كمينه سازي اعوجاج هارمونيكي كل ولتاژ خط در مبدل هاي سري چندسطحي بوسيله الگوريتم ژنتيك
462
كمينه سازي اعوجاجات طيف بهره درscissor تقويت كننده رامان پهن باند
463
كمينه سازي حداكثر زمان تكميل و مجموع وزني ديركرد در مسئله جريان كارگاهي انعطاف پذير چند مرحله اي
464
كمينه سازي دو پارامتر اختلاف زمانهاي اتمام و بزرگترين زمان اتمام كار در مساله زمانبندي jobshop
465
كمينه سازي زمان تكميل كارها در محيط فلوشاپ دو ماشينه در سيستم تحويل بسته اي
466
كمينه سازي ضايعات در صنعت نساجي ﴿مطالعه موردي كارخانه ايران مرينوس﴾
467
كمينه سازي ضخامت ورق فلزي بدنه ‏ي ماشين لباسشويي خانگي و اعمال اصلاحات لازم در فرآيندهاي ورق كاري آن
468
كمينه سازي مجموع بيشينه هاي زودكرد و ديركرد در مسائل كارگاه جريان دو ماشيني
469
كمينه سازي مجموع بيشينه هاي زودكردوديركرددرمسئله زمان بندي تك ماشين با درنظرگرفتن ورود غيرهمزمان
470
كمينه سازي هزينه توسط الگوريتم ژنتيك و بررسي مصرف انرژي در جداسازي مخلوط سه جزئي پروپان ،بوتان و پنتان
471
كمينه سازي هزينه هاي تحت ريسك در روش FMEA
472
كمينه سازي همه جايي درجه ي دوم با قيود دو ارزشي: شرط لازم و كافي بهينگي همه جايي
473
كمينه كردن تعداد افراد منتظر در صف اتاق عمل با توجه به هزينه هاي استفاده از اتاق عمل با استفاده از دو تابع هدف هزينه و افراد منتظر درصف
474
كمينه كردن تعداد جابجايي‌ها در انبار تختال با در نظر گرفتن برنامه‌ي نورد گرم
475
كمينه كردن تعداد كارهاي با ديركرد در يك ماشين توليد انباشته اي
476
كمينه كردن تعداد وزني كارهاي داراي ديركرد و هزينه هاي تحويل در جريان كارگاهي دو مرحله اي مونتاژ با ارسال بسته اي مطالعه موردي: يكي از شركت هاي توليدي مبلمان
477
كمينه كردن خطاي رديابي شاخص سهام با رويكرد پردازش سيگنال
478
كمينه كردن زمان انتظار سيستم‌هاي بارگيري و حمل نامتجانس در يك معدن روباز
479
كمينه كردن مجموع كل هزينه هاي تخصيص موعد تحويل، بيشينه ديركرد و ارسال در زنجيره تامين
480
كمينه كردن مجموع وزني تاخير كارها و هزينه ارسال براي مدل زمانبندي يكپارچه توليد و توزيع در زنجيره تامين
481
كمينه كردن مجموع وزني ديركرد و هزينه ارسال براي زمان بندي يكپارچه توليد و توزيع در زنجيره تامين
482
كمينه كردن مجموع وزني كارهاي تاخيري و هزينه هاي ارسال براي زمان بندي يكپارچه توليد و توزيع در زنجيره تامين با در نظرگرفتن مسيريابي
483
كمينه كردن هزينه هاي وارانتي توسعه يافته از منظر توليد كننده با در نظر گرفتن ارزش زماني پول
484
كمينه كننده هاي پَرِتو نسبي براي مسائل چندهدفه
485
كمينه‌سازي اعوجاج ناشي از جوشكاري، به وسيله توالي كاري بهينه در فولاد.
486
كمينه‌سازي توليد محصولات نامطلوب در فرآيندهاي گذرا با استفاده از فرمولاسيون‌ مناسب بهينه‌سازي
487
كمينه‌سازي دامنه عمليات در مسئله زمان‌بندي وسائل نقليه تركيبي در انبارعبوري با سكوهاي تركيبي
488
كمينه‌كردن مجموع وزني ديركرد در محيط كارگاه جرياني انعطاف‌پذير با ماشين پردازشگر دسته‌اي
489
كمينه‌كردن مصرف انرژي در ربات سري جوشكاري با در نظر گرفتن كمترين زمان
490
كن راسل بررسي دو فيلم مالرو تامي
491
كنار ساحل روي صحنه ﴿ نمايشنامه ﴾
492
كنايه در دفتر اول و دوم شاهنامه
493
كنايه نمايشي و جايگاه آن در ادب و نمايش فارسي
494
كنتاكتور الكترواستاتيكي
495
كنتراست (نور- فرم - رنگ ) در سينما
496
كنتراست در نقاشي
497
كنتراست در نقاشي
498
كنترانديكاسيونهاي كورتن و مشتقات آن و H T. C. A.
499
كنترپوان در تصوير صحنه
500
كنترپوان در تصوير صحنه
501
كنترل ... شانزده مودم از راه دور
502
كنترل 16 وسيله با يك جفت سيم
503
كنترل D- StatCom براي بهبود كيفيت توان در شبكه برق مترو
504
كنترل Fractionalراكتور پليمريزاسيون متيل متاكريلات
505
كنترل H غيرخطي براي چند دسته از سيستمهاي متغير با زمان
506
كنترل H و نگرشي به آن بر اساس LMI
507
كنترل Hمقاوم با قيود جابجايي ناحيه اي قطبها
508
كنترل LQG براي سيستم هاي سينگولار مرتبه كسري
509
كنترل PH طراحي و ارزيابي تئوري و عملي كنترل كننده هاي خطي ساز
510
كنترل آب شكستگي موضعي پايه استوانه اي پل با تسليح خاك اطراف پايه به كمك ژئوتكستايل
511
كنترل آرايش انعطاف‌پذير سيتم‌هاي چندعاملي خطي بر پايه لاپلاسين مختلط
512
كنترل آرايش بندي platoon در خودرو هاي نيمه خودرران با فرمان و پدال هپتيك
513
كنترل آرايش بندي با استفاده از روش تئوري بازي ها
514
كنترل آرايش بندي براساس اجماع سيستم هاي چند عاملي روي گروه هاي لي
515
كنترل آرايش بندي پرنده هاي داكتت فن با توپولوژي ارتباطي سوئيچينگ
516
كنترل آرايش بندي ربات‌هاي دوچرخ
517
كنترل آرايش بندي سه بعدي هوانوردي و ربات‌هاي زميني بدون سرنشين با در نظر گرفتن معادلات ديناميكي آن‌ها
518
كنترل آرايش بندي وسايل خودگردان زيرآب در حضور ارتباطات محدود
519
كنترل آرايش چندين ربات با استفاده از روش كنترل رخدادمحور
520
كنترل آرايش ربات هاي هوايي بدون سرنشين بر اساس مدل كنترلي پيش بين در حضور تاخيرات ارتباطي بزرگ
521
كنترل آرايش ماهواره اي به منظور تهيه مدل هاي سه بعدي از سطح زمين
522
كنترل آرايش مبتني بر گراف براي گروهي از ربات ها و كاربرد آن در عمليات كمك رساني بيمارستاني
523
كنترل آرايش‌بندي عامل‌هاي هولونوميك حول يك منبع نامعلوم
524
كنترل آزمايشگاهي زاوية مفصل آرنج با تحريك الكتريكي عملكردي عضله و ساخت حسگر زاوية مفصل مبتني بر شتاب سنج
525
كنترل آسيب هاي ناشي از حمله هاي سايبري به زير ساخت هاي حياتي
526
كنترل آَشوب بعد بالا مدل شده توسط شبكه اي از نگاشتهاي به هم پيوسته
527
كنترل آشوب در حركت روبات دو پاي غير فعال
528
كنترل آشوب در يك سيستم چرخدنده با در نظر گرفتن لقي
529
كنترل آشوب رده خاصي از سيستمهاي غيرخطي به صورت حلقه باز مبتني بر تحريك تناوبي سيستم
530
كنترل آشوب فضايي - زماني در شبكه نگاشتهاي يك بعدي و دو بعدي به هم پيوسته با ساختار ثابت و متغير
531
كنترل آشوب و جايگاه آن در مهندسي
532
كنترل آشوب و دوشاخگي در كلاس خاصي از سيستمهاي هيبريد
533
كنترل آشوب و هماهنگ سازي آن در مسائل فيزيكي خاص
534
كنترل آشوبگونه يك بازوي صلب دو اتصاله وارون با يك ساختار سلسله مراتبي
535
كنترل آلودگي صوتي شهري و صنعتي
536
كنترل آلودگي هوا در محدوده چاله سور فاز 3 پارس جنوبي بر اساس الگوريتم ژنتيك
537
كنترل آونگ وارون از روش Feed back linnearization و با استفاده از شبكه هاي عصبي
538
كنترل ابزار جراحي در حضور قيد RCM در نقطه ورود به بدن در جراحي‌هاي كم¬تهاجمي رباتيكي
539
كنترل اتاق قارچ با استفاده از ميكروكنترل AVR
540
كنترل اتوماتيك بار فركانس در سيستم هاي قدرت
541
كنترل اتوماتيك حرارت در يك فرآيند رنگرزي
542
كنترل اتوماتيك حركت يك تراكتوربهينه شده براي حركت روي شيبهاي تند عرضي
543
كنترل اتوماتيك دور موتور DC توسط مبدلهاي يكسو ساز قابل كنترل تويستوري
544
كنترل اتوماتيك سيالات طراحي و ساخت خط توليد اتوماتيك رنگ صنعتي
545
كنترل اتوماتيك فرمان يك خودرو
546
كنترل اثرات نويز ناشي از تماس چرخ و ريل با كاربرد در قطارهاي سريع السير
547
كنترل اجماع خروجي در سيستم‌هاي چندعامله‌ غيرخطي ناكمينه‌فاز
548
كنترل اجماع مبتني بر رويداد براي سيستم‌هاي چند عاملي
549
كنترل احتمالاتي تماميت در تماميت در سيستم هاي مديريت جريان داده
550
كنترل ارتعاش تير مگنتو الكترو الاستيك با خاصيت مدرج هدفمند
551
كنترل ارتعاشات اشوبناك سيستم تعليق نيمه فعال مجهز به ميراگر MR بر اساس تخمين مشخصات جاده
552
كنترل ارتعاشات با محرك بادامكي
553
كنترل ارتعاشات با ميراگرهاي ويسكوالاستيك
554
كنترل ارتعاشات بازوهاي انعطاف پذير با استفاده از روش‌هاي مبتني بر پسخوراند مثبت موقعيت توسط عملگرهاي پيزوالكتريك
555
كنترل ارتعاشات به روش غير فعال با استفاده از مواد هوشمند
556
كنترل ارتعاشات پوسته استوانه اي با بهينه يابي مكان وصله هاي پيزوالكتريك
557
كنترل ارتعاشات تير انعطاف پذير توسط سنسور و عملگر غيرهم مكان
558
كنترل ارتعاشات تير اويلر – برنولي پس از وقوع ترك
559
كنترل ارتعاشات تير اويلر برنولي با ميرايي خطي سازه اي تحت تحريك متحرك
560
كنترل ارتعاشات چتر در ماشين ابزار به كمك مواد هوشمند پيزوالكتريك
561
كنترل ارتعاشات در پوسته ها با مواد پيزوالكتريك
562
كنترل ارتعاشات سازه هاي انعطاف پذير با استفاده از پسخوراند شتاب و مقايسه عملكرد آن با كنترلر پسخوراند موقعيت
563
كنترل ارتعاشات سيستم روتور - ياتاقان بااستفاده از ياتاقانهاي هوشمند داراي سيالMagneto-Rheologic
564
كنترل ارتعاشات سيستم هاي ممتد يك و دو بعدي، به روش دقيق
565
كنترل ارتعاشات صندلي يك شناور تندرو در حال حركت در امواج
566
كنترل ارتعاشات غير خطي تير پيوسته دوار
567
كنترل ارتعاشات غير خطي ورق FGM همراه با عملگرهاي پيزو ترموالكتريك تحت نيروهاي مكانيكي و گراديان حرارتي
568
كنترل ارتعاشات غيرخطي ورق ساندويچ با هسته ي ويسكوالاستيك
569
كنترل ارتعاشات فلاتر يك ورق نازك ذوزنقه اي شكل و يك سر گيردار با استفاده از لايه پيزواكچوبتر
570
كنترل ارتعاشات مدل ساده ي پيوسته ي يك پل تحت بار متحرك چهار درجه ي آزادي
571
كنترل ارتعاشات موتور بر روي نگهدارنده هاي داراي سيال مگنتورئولوژيك و صحه گذاري رفتار نگهدارنده با استفاده از تكنيك "شبيه سازي با سخت افزار در حلقه"
572
كنترل ارتعاشات موتور ملي با استفاده از نگهدارنده هاي فعال
573
كنترل ارتعاشات ناشي از حرارت در تيرهاي كامپوزيتي پيزوالكتريك
574
كنترل ارتعاشات ناشي از حرارت در تيرهاي كامپيوزيت پيزوالكتريك
575
كنترل ارتعاشات نقطه ي انتهايي بازوي دو عضوي انعطاف پذير ربات متحرك به كمك عملگر پيزوالكتريك
576
كنترل ارتعاشات و حركت بازوي انعطاف پذير رباتها توسط تئوري فيدبك كمي
577
كنترل ارتعاشات يك ابزار برش
578
كنترل ارتعاشات يك تير دو سر فنر تحت تحريك پايه توسط عملگر هاي پيزوالكتريكي
579
كنترل ارتعاشات يك تيريك سر گيردار بوسيله صفحات پيزو الكتريك
580
كنترل ارتعاشات يك دهانه از پل با تكيه گاه خاص ناشي از حركت اتفاقي چند خودرو
581
كنترل ارتعاشات يك وسيله الكترواپتيكي
582
كنترل ارتعاشي آونگ معكوس انعطاف پذير
583
كنترل ارتعاشي مدل ساده شده يك پل تحت اثر حركت يك قطار با استفاده از دو عملگر فعال
584
كنترل از را دور چندسيستم به روش مادون قرمز
585
كنترل از راه دور اتومبيل توسط پيام كوتاه
586
كنترل از راه دور از طريق مودم تلفن همراه
587
كنترل از راه دور تجهيزات ايستگاههاي تلويزيوني به وسيله SMS
588
كنترل از راه دور توسط SMS [اس ام اس]
589
كنترل از راه دور راديوئي
590
كنترل از راه دور ربات توانبخشي در محيط فعال
591
كنترل از راه دور شانزده كاناله با برد 50 متر
592
كنترل از راه دور كولر آبي به وسيله پيامك و تماس صوتي
593
كنترل از راه دور مادون قرمز (16 كاناله )
594
كنترل از راه دور محركه هاي الكتريكي از طريق لينك فيبر نوري
595
كنترل از راه دور وسايل الكتريكي بوسيله خط تلفن
596
كنترل از راه دور؛ باك
597
كنترل ازدحام در شبكه هاي اطلاعات-محور با در نظر گرفتن تنوع مسير در تحويل داده
598
كنترل ازدحام در شبكه هاي حسگر بي سيم بر اساس تنظيم نرخ محلي و اولويت دهي جريان ها با استفاده از خوشه بندي
599
كنترل ازدحام در شبكه هاي حسگر بيسيم چندرسانه اي براي كاربردهاي ويدئويي
600
كنترل ازدحام در شبكه هاي كامپيوتر ي به كمك مدل هاي رقابتي الهام گرفته از طبيعت
601
كنترل ازدحام در شبكه هاي كامپيوتري به كمك مدل هاي رقابتي الهام گرفته
602
كنترل ازدحام در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار به كمك پيش بيني ترافيك شبكه با روش شبكه هاي عصبي مصنوعي
603
كنترل ازدحام و كاهش مصرف انرژي در مراكز داده با استفاده از شبكه¬هاي نرم افزار محور
604
كنترل استال ديناميكي در ايرفويل نوساني S1210 با استفاده از عملگر پلاسمايي
605
كنترل استحكام دندانه يك چرخدنده جوش خورده و بررسي اثر تنش پسماند و تغيير شكل هاي جوشي
606
كنترل استراتژيك آرايش بازيكنان فوتبال به عنوان يك سيستم چندعاملي
607
كنترل اسكالر و برداري موتور القائي تغذيه شده با اينورتورهاي ولتاژ مدولاسيون پهناي پالس
608
كنترل اشاره گرماوس با استفاده از گفتار
609
كنترل اصلاح شده توليدات پراكنده مبتني بر اينورتر به منظور محدود كردن جريان تزريقي در طي بروز خطا
610
كنترل اضطراري بهينه براي جلوگيري از ناپايداري ولتاژ سيستم هاي قدرت با بكارگيري تحليل حساسيت مسير حالت
611
كنترل اضطراري ناپايداري ولتاژ در شبكه‌هاي قدرت خودترميم با به‌كارگيري امكانات WAMCS
612
كنترل اضطراري و تصحيحي هماهنگ شده مبتني بر مدل ديناميكي سيستم براي جلوگيري از ناپايداري ولتاژ
613
كنترل اعوجاج در ورقهاي نازك فولاد كم كربن گريد دريايي با استفاده از ترتيب جوشكاري و قيد
614
كنترل اكسترمم‌ ياب زمان گسسته با نرخ بروز رساني كران‌دار
615
كنترل امپدانس ربات توانبخشي انگشتان دست
616
كنترل امپدانس ربات توانبخشي در صفحه افق
617
كنترل امپدانس ربات دو درجه آزادي جراح قلب تپنده
618
كنترل امواج الكترومغناطيسي و آكوستيكي به روش نگاشت مختصات
619
كنترل اندازه نانوذرات بورايد نيكل با استفاده از ميكروامولسيون
620
كنترل اولويت بندي شده نيرو/ موقعيت بازوهاي رباتيك افزونه در تعامل فيزيكي با انسان
621
كنترل اوليه و ثانويه فركانس در سيستم هاي قدرت با استفاده از خودروهاي الكتريكي با توجه به پاسخ بارهاي هوشمند
622
كنترل ايستادن به كمك واكر در افراد دچار ضايعه نخاعي با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
623
كنترل اينورترها منبع ولتاژ چند سطحي سه فاز با استفاده از مدولاسيون بردار فضايي به كمك كلاسه بندي بردارها
624
كنترل بار - فركانس سيستم قدرت با استفاده از روش كنترل لغزشي فازي
625
كنترل بار در شبكه هاي SIP به كمك سيستم هاي چندعامله هولوني
626
كنترل بار فركانس با سيستم هاي تجديد ساختار يافته و بررسي آن در بازارهاي مختلف كنترل فركانس
627
كنترل بار- فركانس در سيستم قدرت دو ناحيه اي
628
كنترل بار فركانس در سيستم هاي تجديد ساختار يافته و بررسي آن در بازارهاي مختلف كنترل فركانس يبيبيب
629
كنترل بار مصرف كننده خانگي بر اساس قيمت واقعي بازار و كاهش هزينه هاي مصرف الكتريسيته
630
كنترل بار مولدهاي پيل سوختي در شبكه هاي مستقل
631
كنترل بار و سرعت سرمته حفاري با استفاده از سيستم هوشمند
632
كنترل باز وي قابل انعطاف با استفاده از شبه و ارون نر و فازي
633
كنترل بازتواني دست فلج براي حركت دست‌رساني با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
634
كنترل بازگشتي تطبيقي سازه‌ها به روش غيرمتمركز
635
كنترل بازوي انعطاف پذير و آونگ معكوس به روش فازي
636
كنترل بازوي دومحوره قابل انعطاف به روش نوروفازي
637
كنترل بازوي ربات 2 لينكي با استفاده از الگوريتم MPC
638
كنترل بازوي ربات براي دنبال كردن مسيرهاي از پيش تعريف نشده
639
كنترل بازوي ربات جراح با استفاده از حسگر ليپ موشن به همراه تخمينگر حالت فيلتر كالمن
640
كنترل بازوي ربات دو مفصله به كمك شبكه عصبي شعاعي ﴿RBF﴾ و بكارگيري روش لياپانوف
641
كنترل بازوي ربات نرم در محيط مقيد
642
كنترل بازوي صلب دو مفصلي ربات به كمك تئوري فازي
643
كنترل بازوي يك لينكه انعطاف پذير با استفاده از شبكه هاي عصبي با نرون هاي خود باز گشتي
644
كنترل بالگرد كوادروتور با كنترل كننده Fuzzy-PID
645
كنترل بدون افست سيستم هاي خطي داراي محدوديت: گاورنر ديناميك مرجع بر كنترل پيش بين و گسترش آن براي سيستم هاي توزيع شده
646
كنترل بدون حس گر موتور سنكرون آهنربايي توسط رويت-گرهاي فيلتر كالمن توسعه يافته، مد لغزشي و تطبيقي
647
كنترل بدون حسگر سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي با راندمان بالا بر اساس كاهش تلفات مسي
648
كنترل بدون حسگر سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم در سرعت هاي پايين و نزديك صفر
649
كنترل بدون حسگر سرعت موتور سنكرون مغناطيس دايم داخلي با استفاده از روش هاي فازي مد لغزشي وفقي
650
كنترل بدون سنسور موتور القايي در سرعت هاي پايين با روش هاي تطبيقي
651
كنترل بر مبناي WEB يك روبات
652
كنترل برخط بازوي رباتيكي با استفاده از سامانه ي واسط مغز-رايانه مبتني بر سيگنال الكتروانسفالوگرام
653
كنترل بردار تر است
654
كنترل برداري بدون حسگرسرعت موتور سنكرون نقهقتثقهختف مغناطيس دائم
655
كنترل برداري تطبيقي درايوهاي القايي در يك دستگاه مختصات مرجع امتداد يابي دلخواه با و بدون نمونه برداري از سرعت
656
كنترل برداري درايو القايي روتور سيم پيچي شده ازنوع بازيابي انرژي بر پايه كنترل مستقل توانهاي اكتيو و راكتيو و بااستفاده ازاينورترهاي ولتاژي پشت به پشت
657
كنترل برداري درايوهاي القائي بت بكارگيري يك كنترل كننده فازي - لغزشي بهينه
658
كنترل برداري درايوهاي سنكرون تغذيه شده با اينورتر جريان
659
كنترل برداري ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم به كار رفته در نيروگاههاي بادي به منظور جذب حداكثر توان از توربين بادي
660
كنترل برداري سرعت موتور سنكرون رلوكتانسي بر مبناي روش LOC در زير و بالاي سرعت پايه با استفاده از كنترل كننده فازي - لغزشي با تغيير ساختار كلي
661
كنترل برداري سرعت يك موتور القائي
662
كنترل برداري ماشين القايي با استفاده از شبكه عصبي، كنترل فازي-عصبي و نظريه آشوب
663
كنترل برداري ماشينهاي سنكرون رلوكتانسي با استفاده از منطق فازي و الگوريتم ژنتيك
664
كنترل برداري مستقيم موتورالقايي بدون سنسور سرعت همراه با تخمين مقاومت استاتور و روتور و مقاوم در برابر آفست dc
665
كنترل برداري موتور القائي قفسه سنجابي دوطبقه اي با متد جهت يابي در امتداد بردار دوار فلوي مغناطيسي در ناحيه فاصله هوايي
666
كنترل برداري موتور سنكرون قطب برجسته تغذيه شده با اينورتر منبع ولتاژ مدولاسيون پهناي پالس با استفاده فازي و الگوريتم ژنتيك
667
كنترل برداري- نوع فركانس لغزشي گشتاور در خودرو برقي
668
كنترل برمبناي كامپيوتر شخصي ربات 934 HRA
669
كنترل برهم كنشي آواتارهاي انيميت شده توسط داده هاي حركت انساني
670
كنترل بهبود دهنده فعال توان به منظور حذف هارمونيكهاي جريان با استفاده از تبديل در حوزه فركانس
671
كنترل بهره اتوماتيك ديجيتال (DAGC)
672
كنترل بهساز يكپارچه كيفيت توان با استفاده از روش توان ظاهري و كنترل كننده تكراري
673
كنترل بهساز يكپارچه كيفيت توان تك فاز سه ساقه بدون ترانسفورماتور مبتني بر مدولاسيون فضاي برداري
674
كنترل بهساز يكپارچه كيفيت توان تك فاز سه ساقه بدون ترانسفورماتور مبتني بر مدولاسيون فضاي برداري
675
كنترل بهين تمام جهت و زمان معين حالت ماهواره
676
كنترل بهينه آرايش سيستم هاي چند عاملي مرتبه دوم در حضور مانع
677
كنترل بهينه ارتعاشات آزاد و واداشته يك ورق با استفاده از مجموعه بهينه اي از المانهاي پيزوالكتريك
678
كنترل بهينه ارتعاشات سيستم‌هاي پيوسته يك و دو بعدي به روش دقيق
679
كنترل بهينه بار فركانس با الگوريتم ژنتيك
680
كنترل بهينه به روش SdRE و تعيين ظرفيت حمل بار بازوي مكانيكي
681
كنترل بهينه تثبيت سطح اب در كانالهاي رو باز
682
كنترل بهينه ترافيك شبكه با چندين گره گلوگاه
683
كنترل بهينه تصادفي و كاربرد آن در بحران هاي مالي
684
كنترل بهينه توان راكتيو با استفاده از برنامه ريزي خطي
685
كنترل بهينه توان راكتيو با جبران ساز براي حداقل كردن تلفات خطوطي و حفظ محدوده ولتاژ شينها
686
كنترل بهينه توان راكتيو توسط برنامه ريزي غير خطي
687
كنترل بهينه چراغ ها در شبكه هاي حمل و نقلي با اولويت مراكز متراكم شهري
688
كنترل بهينه چند دسته از مسائل معكوس معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي با استفاده از روش هاي منظم سازي تكراري
689
كنترل بهينه حركت صندلي چرخدار با قابليت عبور از موانع
690
كنترل بهينه زمان -انرژي رباتها
691
كنترل بهينه زماني جابجا كننده هاي مكانيكي
692
كنترل بهينه زماني و پايدارسازي سيستم هاي متناوب گسسته زماني خطي
693
كنترل بهينه سازه ها براي زلزله سطح خطر يكنواخت بوسيله موجك
694
كنترل بهينه سياست پولي بر مبناي نظريه انتظارات عقلايي مورد مطالعه كشور ايران1387-1338
695
كنترل بهينه سيست مهاي خطي مقيد با استفاده از تركيب تئوري برنام هريزي چند پارامتري و كنترل پي شبين
696
كنترل بهينه سيستم هاي تاخيري خطي با استفاده از توابع تركيبي چبيشف- بلاك پالس
697
كنترل بهينه سيستم هاي تاخيري غيرخطي با استفاده از روش شبه طيفي
698
كنترل بهينه سيستم هاي خطي تاخيري قطعه اي ثابت با استفاده از توابع تركيبي لژاندار- بلاك پالس
699
كنترل بهينه سيستم هاي دوبعدي با استفاده از مدل F-M
700
كنترل بهينه سيستم هاي سينگولار با استفاده از توابع متعامد
701
كنترل بهينه سيستم هاي سينگولار مرتبه كسري
702
كنترل بهينه سيستم هاي غير خطي چند جمله اي با استفاده از توابع متعامد مثلثي
703
كنترل بهينه سيستم‌هاي چند عامله در حضور اغتشاش با استفاده از يادگيري تقويتي
704
كنترل بهينه سيستم‌هاي هيبريد مدل شده به صورت مدل مختلط ديناميكي-منطقي (MLD)، با استفاده از روش‌هاي بهينه‌سازي هوشمند
705
كنترل بهينه سيستمهاي اقتصادي مبتني بر نفت با استفاده از الگوريتم هاي هوش محاسباتي
706
كنترل بهينه سيستمهاي داراي نامعيني با معيار Min-max
707
كنترل بهينه سيستمهاي همراه با ديركرد زماني
708
كنترل بهينه سيستمهاي وقايع گسسته براساس مدل شبكه پتري
709
كنترل بهينه عددي ياتاقان مغناطيسي فعال در خودروي الكتريكي هيبريد
710
كنترل بهينه ـعصبي حلقه بسته در تعقيب صفحه اي با قيد انتهايي در مقابل هدف مانورپذير
711
كنترل بهينه غير خطي مساله استفن
712
كنترل بهينه غيرخطي زمان محدود براي بازوي مكانيكي همكار سيار به روش معادله ريكاتي وابسته به حالت
713
كنترل بهينه فركانس بار در سيستم قدرت
714
كنترل بهينه گام به عقب فازي براي يك كوادروتور چهار درجه آزادي
715
كنترل بهينه گشتاور توربين بادي با استفاده از پيش بيني باد در شبكه عصبي
716
كنترل بهينه گشتاور- سوخت در نيروي كششي خودرو هيبريدي با استفاده از روشهاي هوشمند
717
كنترل بهينه مبدل حرارتي پوسته لوله اي در حوزه فركانسي با استفاده از الگوريتم ژنيتيك
718
كنترل بهينه مدل گمانه زني دوصفي
719
كنترل بهينه معادلات ميدان متوسط قابل پيش بيني و كاربرد آن در مالي
720
كنترل بهينه معكوس سيستم هاي چند ورودي مربعي مقيد با استفاده از تابع كنترل لياپانوف
721
كنترل بهينه مقاوم دسته موتور هيدروليكي يك خودرو به منظور بهبود رفتار NVH
722
كنترل بهينه مقاوم دماي بستر در سيستم هاي احتراق بستر سيال گردشي
723
كنترل بهينه و روش ماركر و سل (MAC) در معادله ناوير استوكس
724
كنترل بهينه و هوشمند بار واحدهاي صنعتي پيچيده (پالايشگاه نفت)
725
كنترل بهينه وسطح اب در كانالهاي روباز
726
كنترل بهينه وضعيت و موقعيت ماهواره توسط تراسترهاي دوحالته
727
كنترل بهينه ي آونگ دو گانه ي معكوس
728
كنترل بهينه ي تطبيقي دماي بخار سوپرهيتر و ري هيتر
729
كنترل بهينه ي سيستم هاي خطي با محدوديت هاي نامساوي با استفاده از توابع تركيبي چبيشف- بلاك پالس
730
كنترل بهينه ي سيستم هاي خطي تاخيري با استفاده از توابع تركيبي يكامتعامد تيلور - بلاك پالس
731
كنترل بهينه ي سيستم هاي غير خطي با تاخير چند گانه با استفاده از توابع تركيبي چبيشف - بلاك پالس
732
كنترل بهينه يك مدل شيمي درماني با استفاده از روش چند پرتابي
733
كنترل بويلر
734
كنترل بويلر-توربين با كنترل كننده پيش بين مدل غيرخطي عصبي - تطبيقي
735
كنترل بي اختياري و تخليه مثانه با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
736
كنترل بي درنگ زاويه مفصل زانو در هنگام ايستادن با استفاده از شبكه هاي عصبي
737
كنترل بي سيم پايه گردان براي پنج دوربين مدار بسته توسط كامپيوتر
738
كنترل بي سيم رله با استفاده از ماژول راديويي
739
كنترل بي سيم يك ربات خودگردان زميني
740
كنترل بيماريهاي پوسيدگي خشك سيب زميني با استفاده از قارچ كش هاي شيميايي و بيولوژيكي
741
كنترل بينامبناي بازوي ربات با بكارگيري روش‌هاي هوشمند در تقريب ماتريس ژاكوبين
742
كنترل بيولوژيك بيماري پژمردگي فوزاريومي گوجه فرنگي توسط استرينهايBacillus spp
743
كنترل بيولوژيك بيماري فوزاريوم گوجه فرنگي رقم حساس گوجه فرنگي(دانفيلد) توسط باكتري هاي استرپتومايسس درسطح گلخانه اي در شرايط كنترل شده
744
كنترل بيولوژيك گل جاليز توسط ريزوباكترهاي جدا شده از فراريشه گوجه فرنگي
745
كنترل بيولوژيك گونههاي قارچي فوزاريوم مرتبط با پژمردگي و پوسيدگي نخود در استانهاي كرمانشاه و كردستان با استفاده از باكتريهاي محرك رشد گياه
746
كنترل بيولوژيكي بيماري پژمردگي نخود توسط تعدادي بيوكنترل
747
كنترل پارامترهاي ساخت غشاي نانو گرافني و بررسي كارايي آن در نمك‌زدايي آب‌هاي شور
748
كنترل پارامترهاي موثر در كيفيت سيمان توسط سيستم كنترل هوشمند گسترده
749
كنترل پايداري رباتهاي راه روند دوپا بر اساس اندازه حركت كلي
750
كنترل پترن پراكندگي امواج الكترومغناطيسي از ساختارهاي مسطح با استفاده از فراسطوح تنظيم پذير در باند تراهرتز
751
كنترل پخش توان راكتيو در ريزشبكه ها بر اساس كنترل دروپ
752
كنترل پدستال سمت/ارتفاع ايستگاه زميني ماهواره
753
كنترل پديده چتر با استفاده از روش هاي كلاسيك
754
كنترل پديده شبه همگرايي در روش هاي تكراري همزمان غير ايستا
755
كنترل پديده هاي سرج و واماندگي گردان در كمپرسورهاي محوري با تحليل معادلات ناپايداري جريان
756
كنترل پذيرش تماس به جهت تضمين كيفيت سرويس
757
كنترل پذيرش تماس به جهت تضمين كيفيت سرويس در شبكه خدمات متمايز
758
كنترل پذيرش و تخصيص منابع در شبكه هاي راديو شناختي زير گستر
759
كنترل پذيري پيكربندي دستگاههاي مكانيكي ساده
760
كنترل پذيري شبكه مغزي از طريق تحريك گره هاي كنترل گر
761
كنترل پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش سر ريز اوجي با استفاده از يك و دو ديواره برروي شيب صفر و يك ديواره بر روي شيب مثبت
762
كنترل پرش هيدروليكي نوع B با استفاده از يك و دو ديواره در حوضچه آرامش سرريز اوجي
763
كنترل پرواز ايستاي هليكوپتر بدون سرنشين، بكمك محاسبات فازي
764
كنترل پرواز ايستاي يك كشتي هوايي
765
كنترل پرواز خودكار دو ربات كوادروتر به روش راهبر پيرو
766
كنترل پرواز گروهي ماهواره ها با استفاده از روش كنترلي PID غيرخطي
767
كنترل پروژه هاي نرم افزاري در شرايط فازي
768
كنترل پريوديك دماي محوظه
769
كنترل پل ها بر اساس روش انرژي
770
كنترل پلتون حمل و نقل خودروهاي سنگين بين شهري در بستر اينترت اشياء
771
كنترل پهپاد
772
كنترل پوشش انرژي آگاه درشبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي
773
كنترل پوشش با استفاه از ربات هاي داراي محدوديت ديد
774
كنترل پوشش توزيع‌شده مبتني بر افق آينده توسط چند ربات سيار در محيط ناشناخته
775
كنترل پوشش در حضور موانع غيرمحدب
776
كنترل پوشش در شبكه هاي سنسوري در حضور موانع نامشخص
777
كنترل پوشش سيستم هاي چند عامله در حضور موانع نامشخص متحرك
778
كنترل پوشش شبكه‌اي از عاملهاي سيار داراي ديناميك غيرخطي
779
كنترل پوشش گروهي از عامل هاي خودگردان زيرآبي در حضور موانع نامشخص
780
كنترل پوشش يك محيط با ربات‌هاي متحرك غيرهولونوميك و ديناميك متفاوت
781
كنترل پوياي ازدحام در يك مركزداده با بهره‌گيري از مهاجرت شبكه‌هاي مجازي
782
كنترل پي صبين گطتاور در موتورهاي سنكرون رلوكتانسيتقوي تضده با آهنرباي دائم
783
كنترل پيش بتن يك فيلتر فعال براي جبران هارمونيكي كوره هاي قوس الكتريكي جريان متناوب
784
كنترل پيش بين انعطاف پذير در برابر عيب يك توربين بادي با استفاده از تخمين پارامتر
785
كنترل پيش بين با مجموعه تحريك پيوسته در ناحيه ي تضعيف شار براي موتورهاي مغناطيس دائم سنكرون سطحي
786
كنترل پيش بين بدون افست سيستمهاي خطي داراي محدوديت
787
كنترل پيش بين براي سيستم هاي غير خطي سريع با ورودي مقيد
788
كنترل پيش بين بهبود يافته جريان موتور القايي
789
كنترل پيش بين بويلر با استفاده از منطق فازي
790
كنترل پيش بين تطبيقي فرآيندهاي دسته اي
791
كنترل پيش بين توزيع شده جهت تنظيم دما در ساختمانهايي با منابع انر‍ژي تركيبي و بهينه سازي كل مصرف انرژي
792
كنترل پيش بين جريان موتور القايي تغذيه شده از طريق مبدل ماتريسي شبه امپدانسي غيرمستقيم
793
كنترل پيش بين در سيستم هاي سوئيچينگ MPL
794
كنترل پيش بين سيستم هاي غير خطي مبتني بر الگوريتم اجتماع پرندگان‎(on-line)
795
كنترل پيش بين سيستمهاي غير خطي بر اساس تئوري فيلتر كالمن توسعه يافته
796
كنترل پيش بين سيستمهاي غيرخطي براساس شبكه لاكور
797
كنترل پيش بين صريح براي كلاس خاصي از سيستم هاي غيرخطي
798
كنترل پيش بين غير خطي زير سيستمهاي اصلي صنايع پتروشيمي
799
كنترل پيش بين مقاوم براي سيستم هاي مقياس وسيع با تاخير زماني
800
كنترل پيش بين موتور سنكرون آهنرباي دائم سطحي با ولتاژ القايي غيرسينوسي جهت كاهش ضربان گشتاور
801
كنترل پيش بين موتور سنكرون رلوكتانسي تقويت شده با آهن رباي دايم براي كاربرد در ذخيره ساز انرژي فلايويل
802
كنترل پيش بيني براي ربات زير آبي خودگردان با استفاده از رويتگر اختلال
803
كنترل پيش بيني غير خطي برپايه تخمين گر مقاوم H00
804
كنترل پيش بيني مدل فضاپيما جهت رسيدن به يك موقعيت خاص در فضا
805
كنترل پيش‌‌بين نامتمركز بر مبناي مدل غيرخطي براي سيستم‌هاي ابعاد وسيع و كاربرد آن در سيستم‌هاي قدرت
806
كنترل پيش‌بين توسعه‌يافته بر اساس مدل‌هاي چندگانه
807
كنترل پيش‌بين مبتني بر داده جهت كنترل جريان اينورتر سه‌فاز
808
كنترل پيش‌بين مدل‌ مبناي غيرخطي عصبي - تطبيقي با قابليت حذف خطاي حالت ماندگار
809
كنترل پيش‌بين مقاوم براي سيستم خطي متغير با پارامتر
810
كنترل پيش‌بين موتور سنكرون آهنرباي دائم تغذيه شده با مبدل ماتريسي
811
كنترل پيش‌بين يكسوساز چندسطحي براي سيستم توليد انرژي بادي با ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم
812
كنترل پيش¬بين ربات دوپا در بالا و پايين¬رفتن از پله برمبناي مدل هوشمند
813
كنترل پيشبين شار و گشتاور ماشينهاي مغناطيس دائم
814
كنترل پيشرفته موتورهاي الكتريكي بر مبناي كنترل برداري
815
كنترل پيشگوي توربين هاي بادي توان بالا (8 مگاوات و بالاتر) با تزريق گشتاور با استفاده از ذخيره ساز تلمبه ذخيره
816
كنترل پيشگوي توربين هاي بادي توان بالا با تزريق گشتاور با استفاده از ذخيره ساز هواي فشرده
817
كنترل پيل سوختي غشاء پليمري در شرايط كاركرد بهينه
818
كنترل تئان در ريزشبكه هاي جزيره اي درجهت تقسيم مناسب توان راديواكتيو و متوقف كردن جريان گردشي در آنها
819
كنترل تبلور در غشاي نامتقارن پلي آميد 6,6 با استفاده از حلال الكل/هاليد فلزي
820
كنترل تحت شبكه تحمل پذير در برابر خطاي عملگر به روش پيكربندي مجدد كنترل
821
كنترل تحت وب يك ماشين CNC سه محوره
822
كنترل تحمل پذير خطا در سيستم هاي چندعاملي در حضور خطاي عملگر
823
كنترل تحمل پذير در برابر خطا در سيستم‌هاي الكترو هيدروليك موقعيت‌دهي
824
كنترل تحمل پذير در برابر خطاي سنسوري در سيستم هاي ابعاد وسيع
825
كنترل تحمل پذير در برابر عيب در توربين باد
826
كنترل تحمل پذير سيستم هاي كنترل تحت شبكه در برابر عيب گره
827
كنترل تحمل پذير عيب در سيستم هاي عمليات از راه دور
828
كنترل تحمل پذير عيب در شبكه هاي هوشمند
829
كنترل تحمل پذير عيب سيستم هاي عمليات از راه دور ربات جراح قلب تپنده
830
كنترل تحمل پذير عيب سيگنال هاي كنترلي در اجماع سيستم چند عامله
831
كنترل تحمل پذير عيب مبتني بر رويداد در سيستم عمليات از راه دور
832
كنترل تحمل پذير عيب موتور هاي جريان مستقيم بدون جاروبك
833
كنترل تحمل پذيري خطا در بويلر بخار در حضور محدوديت سيگنال كنترل
834
كنترل تحمل‌پذير در برابر خطا در سيستم هاي الكتروهيدروليك سروو
835
كنترل تحمل‌پذير عيب براي كلاس خاصي از سيستم‌هاي غيرخطي با استفاده از روش پنهان‌سازي عيب
836
كنترل ترافيك تقاطع با استفاده از شبكه هاي عصبي و منطق فازي
837
كنترل ترافيك خودروها در تقاطع هوشمند
838
كنترل ترافيك در اَبر خودروها
839
كنترل ترافيك در شبكه هاي IP به منظور افزايش كيفيت سرويس
840
كنترل ترافيك در شبكه هاي موردي بين خودرويي از طريق بهبود پيام رساني
841
كنترل ترافيك در شبكه‌هاي ATM طراحي شده براي شبكه‌هاي مجتمع (مشاركتي)
842
كنترل ترافيك كار براساس كنترل پارامترهاي TCP
843
كنترل ترافيك هوايي و سيستم هشداردهنده و جلوگيري از برخورد هواپيماها با يكديگر
844
كنترل ترافيك و تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي TCP/IP توسط سيستمهاي فازي با متغيرهاي زباني
845
كنترل تراكم پودي پارچه در ماشين بافندگي به صورت بر خط
846
كنترل تردد افراد با استفاده از زيست‌سنجي نرم در شبكه توزيع ‌شده دوربين‌هاي هوشمند
847
كنترل تردد با استفاده از كلمه عبور صوتي
848
كنترل تركيب شيميايي و ساختار ميكرسكوپي جوشهاي ميكرو آلياژي با كربن پايين
849
كنترل تركيبي بهينه بر پايه مد لغزشي مقاوم خطي سازي پسخورد تطبيقي
850
كنترل تركيبي واحدهاي توليد پراكنده مبتني بر اينورتر جهت تغيير وضعيت نرم بين مدهاي كاري جزيره اي و متصل به شبكه
851
كنترل تصادفي تشديد زير سنكرون (SSR) در سيستم هاي قدرت با خازن جبران كننده سري با روش هاي LQG و ساختار متغير و مقايسه آنها
852
كنترل تطبيقي - عصبي سيستم هاي غير خطي تاخيردار در حضور خرابي عملگر با استفاده از شبكه هاي موجك
853
كنترل تطبيقي - عصبي سيستم‌هاي غيرخطي به روش DSC در حضور اشباع عملگر و اغتشاش‌هاي خارجي
854
كنترل تطبيقي - مقاوم ربات هاي متحرك چرخ دار غير هولونوميكي در حضورنامعيني هاي پارامتري و غير پارامتري با ملاحضات عملي
855
كنترل تطبيقي آرايش بين دو ماهواره در حضور اغتشاشات و نامعيني ها
856
كنترل تطبيقي ارتعاشات خمشي- پيچشي تير دوار اويلر- برنولي با قطعات پيزوالكتريك
857
كنترل تطبيقي انحراف جانبي خودرو با سامانه فرمان-واير
858
كنترل تطبيقي پارامتر گسترده بازوي انعطاف پذير داراي اصطكاك
859
كنترل تطبيقي پرواز براي موشك
860
كنترل تطبيقي توربوژنراتور سنكرون به وسيله شبكه هاي عصبي
861
كنترل تطبيقي تير با تكيه گاه منعطف در برابر تحريك پايه
862
كنترل تطبيقي چند متغيره مقاوم و كاربرد آن در توربوژنراتورسنكرون
863
كنترل تطبيقي حركت ربات‌هاي زيرآبي خودگردان مبتني بر تحليل حساسيت
864
كنترل تطبيقي دسته خاصي از سيستم هاي هايبريد از نوع سوييچينگ
865
كنترل تطبيقي رانش چرخ هاي خودروي هيبريدي
866
كنترل تطبيقي ربات با بازوهاي ارتجاعي
867
كنترل تطبيقي ربات جراح قلب تپنده
868
كنترل تطبيقي ربات‌هاي كابلي مقيد كامل با كابل‌هاي منعطف: رويكرد رويه‌ي انتگرالي
869
كنترل تطبيقي روبات با در نظر گرفتن اصطكاك در اتصالات
870
كنترل تطبيقي ساده براي سازه هاي آسيب ديده
871
كنترل تطبيقي سازه ها بر اساس آناليز پوش اور
872
كنترل تطبيقي سازه هاي جدا شده در پايه در مقابل زلزله به وسيله ميراگرهاي تنظيم پذير مغناطيسي
873
كنترل تطبيقي سازه‌هاي نامتقارن با رويكرد رفتار غير خطي چرخشي
874
كنترل تطبيقي سختي در بازوهاي موازي افزونه درتحريك
875
كنترل تطبيقي سيستم تله‌اپراتوري با عملگر غيرخطي و تاخير متغير
876
كنترل تطبيقي سيستم هاي تاخيردار در حضور خرابي هاي عملگر
877
كنترل تطبيقي سيستم هاي غير خطي تغيير پذير با زمان داراي پارامترهاي متناوب با استفاده از شبكه هاي عصبي
878
كنترل تطبيقي سيستم‌هاي چندعاملي غير خطي نامشخص در حضور عيب‌هاي عملگر
879
كنترل تطبيقي سيستمهاي ابعاد وسيع نامتمركز غير خطي غيرافاين با زيرسيستمهاي از درجه نسبي كامل
880
كنترل تطبيقي غير متمركز آرايش سيستمهاي چند عامل
881
كنترل تطبيقي غير مستقيم شناورهاي زير سطحي خودگردان
882
كنترل تطبيقي غيرخطي براي سطح توان راكتورهاي هسته اي
883
كنترل تطبيقي غيرمتمركز ساده در ساختمان هاي بلند
884
كنترل تطبيقي كوادراتور با در نظر گرفتن تاخير در ورودي
885
كنترل تطبيقي مبتني بر روش گام به عقب براي حل مساله ي اجماع در سيستم هاي چند عاملي
886
كنترل تطبيقي مبتني بر شبكه عصبي براي هواپيما در زاويه حمله بالا
887
كنترل تطبيقي مدل- مرجع سيستم هاي پيوسته خطي با تآخير در حالت ها
888
كنترل تطبيقي مدل مرجع مقاوم با قوانين انطباق ساختار متغير (VS)، و مختلط (PA-VS) و بررسي كاربرد روش هاي كنترل تطبيقي مدل مرجع در كنترل ارتعاشات خودرو
889
كنترل تطبيقي مدلغزشي يك ميكروژيروسكوپ
890
كنترل تطبيقي مقاوم روباتهاي بازوي
891
كنترل تطبيقي مقاوم سيستم هاي خطي سوئيچ شونده در حضور اختلال خارجي
892
كنترل تطبيقي مقاوم سيستم هاي غير خطي با ورودي محدود
893
كنترل تطبيقي مقاوم سيستم هاي غيرافاين با استفاده از تئوري تلف كنندگي
894
كنترل تطبيقي مقاوم مبدل هايdc-dc چند فاز
895
كنترل تطبيقي مقاوم نامتمركز در سيستم هاي ابعاد بزرگ با استفاده از شناسايي اثرات تداخلي
896
كنترل تطبيقي مقاوم وضعيت ماهواره با ارائه يك روش مناسب
897
كنترل تطبيقي موقعيت يك عملگر پيزوالكتريك
898
كنترل تطبيقي نامتمركز سيستمهاي با ابعاد وسيع غيرخطي غيرافاين بر اساس رويتگر
899
كنترل تطبيقي نيروي بازوي ربات بدون سنسور نيرو بر اساس تخمين پارامترهاي محيط و ربات
900
كنترل تطبيقي وضعيت فضا پيما داراي پارامترهاي متغير با زمان
901
كنترل تطبيقي وضعيت موشك هاي جداشونده در خارج از جو
902
كنترل تطبيقي يك بازوي مكانيكي
903
كنترل تطبيقي يك پاي مصنوعي
904
كنترل تطبيقي يك ربات موازي سه درجه آزادي
905
كنترل تطبيقي يك موتور احتراق داخلي جرقه اي با استفاده از منطق فازي
906
كنترل تطبيقي يك ميكروروبات كپسولار مبتني بر شناسايي و صحه گذاري آزمايشگاهي عملگر ‎IPMC
907
كنترل تعامل بازوي ربات در حين انجام يك وظيفه هدايت بصري
908
كنترل تعاملي هوشمند و مقاوم بازوهاي رباتيك به منظور اجراي عمليات بر روي محيط‌هاي ناشناخته جراحي
909
كنترل تعقيب سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم با استفاده از مشاهده گر كنترل كننده لغزشي
910
كنترل تعقيب يك ربات خاص داراي محدوديت با استفاده از تئوري سيستمهاي سينگولار
911
كنترل تغيير مكان ناشي از بار حرارتي در تير piezo FGM
912
كنترل تلاطم سيال در مخازن با اجزاي انعطاف‌پذير هوشمند
913
كنترل تله ربات توانبخشي در حضور تاخير زماني
914
كنترل توام نيرو و موقعيت روباتهاي صفحه اي با درجات آزادي اضافي
915
كنترل توان اكتيو توليد شده در توربين بادي به منظور كاهش اثر نوسانات فركانس بالاي باد بر روي شبكه قدرت
916
كنترل توان اكتيو و فركانس
917
كنترل توان اينورترهاي موازي با استفاده از تكنيك Droop اصلاح شده
918
كنترل توان بارهاي تك فاز به كمك برشگرهاي ac/ac
919
كنترل توان براي سيستم هاي سلولي دسترسي چندگانه با تقسيم كد
920
كنترل توان بهينه در شبكه‌هاي راديو شناختي بر اساس علم هندسه
921
كنترل توان توزيعي سلول هاي كوچك متحرك در شبكه هاي ناهمگن
922
كنترل توان توليدشده در سيستم هاي تركيبي بادي/خورشيدي با در نظر گرفتن نرخ متغير فروش
923
كنترل توان در سيستم‌هاي انبوه آنتني مجهز به SWIPT به‌ منظور افزايش نرخ محرمانگي
924
كنترل توان در شبكه سلولي موبايل
925
كنترل توان دوسطحي در شبكه هاي بي سيم حسگربااستفاده از نظريه بازيها
926
كنترل توان دوسطحي در شبكه‌هاي بي سيم حسگر با استفاده از نظريه بازي‌ها
927
كنترل توان راكتور هسته اي با استفاده از طراحي كنترل مد لغزشي
928
كنترل توان راكتورهاي موج متحرك با روش مد لغزشي
929
كنترل توان راكتورهاي هسته‌اي PWR با استفاده از كنترل‌‌كننده PID بهينه‌سازي‌شده توسط الگوريتم‌هاي فراابتكاري بر اساس مدل سينتيك چند نقطه‌اي
930
كنترل توان راكتيو خودروهاي برقي به منظور بهبود ضريب توان
931
كنترل توان راكتيو در ريزشبكه هاي جزيره اي با وجود منابع بر پايه اينورتر
932
كنترل توان ركابزني در افراد ضايعه با استفاده از شيوه هاي كنترل مقاوم و تحريك الكتريكي عملكردي
933
كنترل توان ژنراتور القايي دو سو تغذيه مبتني بر رويتگر اغتشاش
934
كنترل توان فراسو در شبكه هاي سلولي با ارسال هماهنگ چند نقطه اي
935
كنترل توان مبدل هاي موازي رابط بين زيرسيستم هاي AC و DC در ريزشبكه هاي تركيبي AC/DC
936
كنترل توان مصرف كننده هاي صنعتي به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي
937
كنترل توان مصرفي و بدست آوردن مدل ديناميكي كوره هاي قوس الكتريك
938
كنترل توان منابع توليد پراكنده از نوع پيل هاي سوختي با استفاده از كنترلر مد لغزشي
939
كنترل توان و انتخاب حالت به صورت توأم در ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D)
940
كنترل توان و بهبود پايداري در ريزشبكه‌ها
941
كنترل توان و تخصيص زيركانال به صورت توام در شبكه هاي فمتوسل مبتني بر OFDMA
942
كنترل توان و تخصيص منابع براي ارتباطات دستگاه به دستگاه در شبكه هاي سلولي
943
كنترل توانبخشي از دور در حضور محيط مجازي با در نظر گرفتن تأخير زماني
944
كنترل توپولوژي با آگاهي از تداخل در شبكه هاي حسگر بيسيم براي افزايش طول عمر شبكه
945
كنترل توپولوژي جهت تامين پوشش و اتصال در شبكه هاي حسگر بي سيم
946
كنترل توپولوژي در شبكه هاي حسگر بي سيم جهت كاهش مصرف انرژي
947
كنترل توپولوژي در شبكه‌هاي توري بي‌سيم چندراديويي-چندكاناله
948
كنترل توربين بادي با استفاده از يادگيري تقويتي
949
كنترل توربين بادي در ناحيه stall
950
كنترل توربين بادي مجهز به ژنراتور سنكرون با قطب دائم براي دريافت توان بيشينه از باد
951
كنترل توربين گاز در شرايط غير طراحي با استفاده از مدلسازي چند جزيي
952
كنترل توربين‌هاي بادي DFIG تحت شرايط كاهش ولتاژ شبكه با استفاده از روش كنترل مستقيم برداري
953
كنترل توزيع اندازه نانوذرات پلي‎‌‏استايرن حاصل از پليمريزاسيون ميني‎‌‏امولسيوني به منظور استفاده در پليمريزاسيون ‎Template ‏جهت ايجاد ساختارهاي مزوپور
954
كنترل توزيع بار محوري در قطار خودكشش همراه با واگن آويزان
955
كنترل توزيع شده آگاه به كيفيت لينك براي آرايش در سيستم هاي چند عاملي تحت شبكه
956
كنترل توزيع شده با قابليت تحمل عيب در آرايش سيستم هاي چند عاملي
957
كنترل توزيع شده تحت شبكه در حضور گم شدن بسته و تاخير زماني در شبكه ارتباطي
958
كنترل توزيع شده سوپروايزري در سيستم هاي ابعاد وسيع تحت شبكه
959
كنترل توزيع شده ي بار- فركانس تحت شبكه در سيستم قدرت چند ناحيه اي بهم پيوسته
960
كنترل توزيع شده ي ريزشبكه اي شامل منابع توليد پراكنده، ذخيره ساز و خودروي الكتريكي به منظور حفظ پايداري ولتاژ و فركانس با در نظر گرفتن محدوديت هاي موجود در لينك هاي ارتباطي
961
كنترل توليد آب با استفاده از زمان ميان شكن شدن آب در چاه هاي توليدي
962
كنترل توليد آب در چاه هاي توليدي با استفاده از تكنولوژي چاه هوشمند
963
كنترل توليد آب ناخواسته با استفاده از فناوري چاههاي هوشمند
964
كنترل توليد نفت تحت شرايط مخروطي شدن
965
كنترل توليد و موجوديها: كارخانه برازش صنعت
966
كنترل جابجايي عرضي قطار توسط كنترلر PID
967
كنترل جبران كننده استاتيكي توان راكتيو (SVC) با استفاده از منطق فازي جهت بهبود پايداري ديناميكي سيستمهاي قدرت
968
كنترل جبران كننده توان راكتيو استاتيك (SVC)به منظور ميرائي بهينه نوسانات ژنراتور سنكرون
969
كنترل جدايش جريان بوسيله اير فويل هوشمند با انحناي متغير
970
كنترل جدايش جريان روي پره¬هاي پله¬دار با بارگذاري بالا به همراه تزريق جريان به روش عددي
971
كنترل جريان آب درون نانولوله كربني
972
كنترل جريان اينورتر سه‌فاز سه‌سطحي ANPC با استفاده از روش پيش‌بين FCS-MPC
973
كنترل جريان با مكانيزم سينتتيك جت در توربين هاي بادي
974
كنترل جريان خطاي DFIG متصل به شبكه با استفاده از محدود كننده جريان خطا SFCL
975
كنترل جريان روي پره هاي توربين باد
976
كنترل جريان سيال و انتقال حرارت حول تك سيلندر مربعي و دو سيلندر مربعي در يك امتداد به وسيله مكش و دمش
977
كنترل جريان گذرصوتي حول ايرفويل توسط بهينه‌سازي پارامترهاي مكش و دمش
978
كنترل جريان و بهبود عملكرد درايو سوئيچ رلاكتانس با ضرايب تطبيقي و كنترل ولتاژ لينك DC
979
كنترل جريان وامانده ديناميكي روي بالواره NACA0012با بهره گيري از كنترل كننده مكشي
980
كنترل جمعيت
981
كنترل جمعيت
982
كنترل جمعيت از ديدگاه اسلام
983
كنترل جمعيت از ديدگاه فقهاي اماميه
984
كنترل جهش هيدرروليكي با پله هاي مثبت و منفي
985
كنترل چاه تجربي ﴿كاربردي﴾
986
كنترل چراغ راهنما بر اساس جريان ترافيك و حجم عابرين پياده تخمين زده شده با اطلاعات بينايي
987
كنترل چرخش آنتن از راه دور
988
كنترل چرخش ماهواره در مدار
989
كنترل چند اولويتي در سيستم هاي رباتيك افزونه; كاربردي در برهم كنش فيزيكي ميان انسان و ربات
990
كنترل چند گروه گيرنده به كمك يك فرستنده
991
كنترل چند متغيره آماري چند فرآيند
992
كنترل چند متغيره بال پرنده با در نظر گرفتن استراتژي حداقل تلاش
993
كنترل چيدمان گروهي ربات هاي پرنده، جهت تشكيل ساختارهاي هندسي
994
كنترل حرارت ورودي، درجه رقّت و تأثير آنها بر تركيب شيميايي روكش Inconel 625 روي فولاد كم آلياژ A516 Gr.70
995
كنترل حركت با استفاده از تحريك الكتريكي دور سخت¬شامه¬اي نخاع
996
كنترل حركت بازتواني دست رساني با استفاده از روش كنترل پيشبين مبتني بر مدل
997
كنترل حركت تسمه نقاله به كمك فرستنده - گيرنده Ultrasound براي دستيابي به دقت هاي ميليمتري
998
كنترل حركت جاروبك ليزري توسط حركت مردمك چشم
999
كنترل حركت خودرو خودران با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري تقويتي
1000
كنترل حركت خودروي زميني خودگردان براي مسيرها و محيط هاي دشوار
بازگشت