<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
كنترل خودمختار ولتاژ در ريزشبكه جريان مستقيم
2
كنترل خودمختار ولتاژ در ريزشبكه جريان مستقيم
3
كنترل خوردگي در صنايع نفت با استفاده از بازدارنده هاي خوردگي
4
كنترل خوردگي فاضلابروهاي بتني در حال بهره برداري
5
كنترل خوردگي لوله هاي جداري و خطوط لوله انتقال نفت و گاز بوسيله آناليز نودال و مدل سازي جريان رو فازي
6
كنترل خوردگي و تكنولوژي CLAD و بررسي جوشكاري ورقها و لوله هاي CLAD بدون از بين رفتن مقاومت خوردگي لايه CRA
7
كنترل خوردگي و رسوب گذاري در مبدل هاي حرارتي پوسته-لوله با استفاده از بازدارنده‌هاي خوردگي
8
كنترل خوردگي و رسوبدهي در بويلرها
9
كنترل خونريزي با استفاده از سيستم هايفو در نمونه هاي حيواني و طراحي مبدل هايفو
10
كنترل در كارخانه ريسندگي
11
كنترل درايو توسط شبكه پروفي باس
12
كنترل دربرگيري توزيع شده در سيستم هاي چندعاملي خطي و مستقل از زمان با ديناميك هاي غيريكسان
13
كنترل درجه حرارت كوره توسط ميكروپورسسور با استفاده از PID نرم افزاري
14
كنترل دروپ چند بعدي براي منابع بادي در ريز شبكه هاي جريان مستقيم
15
كنترل دست سيبرنتيكي در فضاي سه بعدي با جرم متغير بارو حذ اغتشاشات مكانيكي
16
كنترل دسترسي به خط در شبكه هاي ATM با استفاده از اتوماتاي يادگير
17
كنترل دسترسي به كمك اثر انگشت
18
كنترل دسترسي تشخيص در پايگاههاي داده شيئ گرا
19
كنترل دسترسي در پايگاه هاي داده متحرك با استفاده از عامل هاي متحرك
20
كنترل دسترسي رقابتي به رسانه مشترك در ارتباطات ماشين‌گونه با در نظرگرفتن كيفيت سرويس و انرژي
21
كنترل دستگاه هاي الكترونيكي از طريق اينترنت
22
كنترل دستگاه هاي مختلف منزل با استفاده از گوشي هوشمند
23
كنترل دستگاههاي الكترونيكي از راه دور توسط خطوط تلفن
24
كنترل دسته خاصي از توربين هاي بادي با مدل چندگانه
25
كنترل دقيق حركت يك ميز CNC
26
كنترل دما PID
27
كنترل دما از طريق شبكه
28
كنترل دما و رطوبت بوسيله ميكروكنترل AVR
29
كنترل دما و رطوبت در خانه هوشمند
30
كنترل دما و رطوبت يك مدل گلخانه اي با تحليل و بررسي انواع روش هاي اعمال كنترل كننده PID و ارايه ي كنترل كننده ي FUZZY-PID
31
كنترل دماي آب درون محفظه شيشه اي(Control temperature water in glass chamber)
32
كنترل دماي انكوباتور طفل بوسيله PID و نمايش روي LCD گرافيكي
33
كنترل دماي حمام روغن
34
كنترل دماي رآكتور پلي اتيلن ترفتالات با بهره گيري از استراتژي كنترلي Cascade
35
كنترل دماي رآكتور نيمه پيوسته سنتز پلي استرها
36
كنترل دماي راكتور پليمريزاسيون متيل متاكريلات با استفاده از منطق فازي
37
كنترل دماي راكتور پليمريزاسيون متيل متاكريلات به منظور كنترل جرم مولكولي
38
كنترل دماي راكتور پليمريزاسيون ناپيوسته تعليقي پلي وينيل كلرايد با مقدار مقرر متغير
39
كنترل دماي كوره براي حركت روي مسير با بكارگيري يك الگوريتم
40
كنترل دماي محيط به روش هاي عصبي-فازي و با كمك از حسگر هاي فيزيكي و علايم گفتاري
41
كنترل دماي محيط توسط GSM MODEM
42
كنترل دماي يك كوره ذوب پليمر با 2% درجه دقت
43
كنترل دو گانه سازه ها با استفاده از جدايشگرها و ميراگرها فعال به روش تخصيص قطب ها
44
كنترل دو موتور DC
45
كنترل دور آرام موتور احتراق داخلي اشتعال جرقه اي
46
كنترل دور موتور DC از راه دور
47
كنترل دور موتور dc با استفاده از مبدلهاي استاتيك
48
كنترل دور موتور dc با ترمز ديناميكي
49
كنترل دور موتور DC به كمك PLC
50
كنترل دور موتور DC توسط كامپيوتر
51
كنترل دور موتور DC و ساخت سخت افزار آن
52
كنترل دور موتور آسنكرون سه فاز به طريقه Phvm و با استفاده از ميكروكنترلر
53
كنترل دور موتور القايي با استفاده از اينورتر منبع ولتاژ به روش V/f
54
كنترل دور موتور القايي به روش SPWM
55
ﻛﻨﺘﺮل دور ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﻪ روشFOC به كمك TMS320LF2407
56
كنترل دور موتور القايي تك فاز به روش سايكلو كانورتر با استفاده از ميكرو كنترلر
57
كنترل دور موتور القايي سه فاز توسط اينورتر منبع جريان
58
كنترل دور موتور القايي همراه با حذف هارمونيك
59
كنترل دور موتور اند وكسيوني توسط سيكلوكانورتور
60
كنترل دور موتور با PLC
61
كنترل دور موتور با استفاده از نرم افزار MATLAB [متلب]
62
كنترل دور موتورهاي DC به كمك SCR
63
كنترل دور موتورهاي DC توسط يك سو سازه هاي تريستوري و كليد هاي مغناطيسي اشباع پذير
64
كنترل دور موتورهاي القايي (آسنكرون) با كامپيوتر
65
كنترل دور موتورهاي القايي بااستفاده از اينورتر و سيكلو كانورتر
66
كنترل دور و جهت چرخش موتور DC و دور سنج ديجيتال
67
كنترل دور و موقعيت موتورهاي DC مبتني بر كنترلر PID
68
كنترل دوراني كوادروتور مقيد به صورت تجربي
69
كنترل دوربين مدار بسته با تلفن
70
كنترل دوربين مداربسته با تلفن
71
كنترل ديناميك حركت تريلي در حضور باد جانبي با در نظر گرفتن نيروهاي وارد بر تريلر و كشنده
72
كنترل ديناميك و سينماتيك نايقين ربات نگهدارنده دوربين آندوسكوپ در حضور شفت منعطف
73
كنترل ديناميكي ناحيه گسترده ولتاژ و كاهش تلفات با بكارگيري سيستم چندعاملي و نظريه بازي ها
74
كنترل ديناميكي و سينماتيكي ربات هاي صنعتي با ديناميك و سينماتيك هاي نامشخص به روش حذف اغتشاش فعال (ADRC)
75
كنترل ذرات مغناطيسي با استفاده از ميدان مغناطيسي در محيط سيال
76
كنترل راكت عمود پرواز با استفاده از روش وارون ديناميك
77
كنترل راكتورهاي هسته‌اي بر اساس مدل دو نقطه‌اي راكتور با در نظر گرفتن محدوديت فاكتور انحراف محوري توان
78
كنترل رايانه اي برج تقطير
79
كنترل ربات آونگ وارون چرخدار متحرك با كنترلگر تطبيقي
80
كنترل ربات با ماژول بلوتوث
81
كنترل ربات به وسيله حركت دست
82
كنترل ربات توان‌بخشي اندام پايين‌تنه با استفاده از كنترل‌كننده مدل‌پيش‌بين
83
كنترل ربات توانبخشي از راه دور در حضور تأخير و تخمين نيرو
84
كنترل ربات جراح انعطاف پذير با استفاده از تخمين نيرو همراه با تضمين پايداري
85
كنترل ربات دستيار جراح با استفاده از تصوير و ارائه ي مدل سينگولار
86
كنترل ربات شش چرخ مفصل‌دار براي بالا رفتن از مانعي به شكل پله
87
كنترل ربات فضايي با تحريك كابلي با استفاده از كنترل بازخورد خطي شده
88
كنترل ربات كابلي فضايي 6 درجه آزادي الاستيك و آناليز حساسيت عملكرد ربات نسبت به موقعيت نقطه تنظيم و عدم قطعيت انعطاف‌پذيري
89
كنترل ربات كابلي موازي مقيد ناقص با كابل انعطاف پذير با 4 كابل براي دنبال كردن مسير
90
كنترل ربات كابليICaSbotانعطاف پذير به روش مودلغزشي همراه با در نظر گرفتن عدم قطعي تها
91
كنترل ربات كارتزين سه درجه آزادي
92
كنترل ربات ماكرو ميكرو در حلقه فيدبك هپتيك
93
كنترل ربات ماكرو-ميكرو و پياده سازي سخت افزار آن با شبكه عصبي
94
كنترل ربات موازي به وسيله مولد الگوي مركزي(CPG)
95
كنترل رديابي مسير براي يك ميكروربات شناگر
96
كنترل رسوب در دهانه ورودي آبگيرهاي كناري رودخانه هاي ماسه اي
97
كنترل رفتار فازي محلول هاي پليمري خطي شيشه اي در فرايند توليد الياف نانو به روش الكتروريسي
98
كنترل رله با وسيله پيامك
99
كنترل رنگ بصورت مداوم
100
كنترل رهايش دارو از پارچه پنبه اي به وسيله لايه نانوالياف
101
كنترل رهش كودهاي نيتروژنه و فسفره با استفاده از پوشش هاي نانوكامپوزيتي سپيولايت و كيتوزان
102
كنترل روبات SCARA IVAX بوسيله PC
103
كنترل روبات با مفصل نرم توسط شبكه عصبي، به همراه انيميشن با پيوند VRML در MATLAB
104
كنترل روبات بازويي دو عضوي صلب - انعطاف پذير به روش QFT
105
كنترل روبات متحرك دوچرخ روي سطوح ناهموار
106
كنترل روبات ها با استفاده از شبكه هاي عصبي
107
كنترل رول/ياو ماهواره ‍ژئوسنكرون با كمك روش Solar Sailing
108
كنترل رويداد-تحريك حركت هاي گروهي در سيستم هاي چندعامله در حضور حملات سايبري
109
كنترل ريز ساختار فولاد سيليكوني در حين نورد
110
كنترل ريز ساختار نيمه جامد تهيه شده به روش سيما با كمك شبيه سازي
111
كنترل ريز شبكه در حالت جزيره اي توسط كنترل كننده PID با بهره گيري از الگوريتم ژنتيك به منظور تنظيم ضرايب كنترل كننده
112
كنترل ريز شبكه¬ها در حالت جزيره¬اي با در نظرگيري ديناميك بار
113
كنترل ريزشبكه در حضور بارهاي صنعتي
114
كنترل ريزشبكه در شرايط خطا و گذرا با وجود SMES ومحدود كننده هاي جريان خطا
115
كنترل زاوية مفصل زانوي پا به شيوة كنترل لغزشي با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
116
كنترل زاوية مفصل زانوي پا به شيوة كنترل لغزشي بااستفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
117
كنترل زاويه آتش مدارات تريستوري بوسيله ميكروكنترلر خانواده 8051
118
كنترل زاويه بازوي متحرك با استفاده از ملخك پروازي
119
كنترل زاويه حمله با طراحي يك رويتگر غير خطي با استفاده از روش مد لغزشي براي وسايل پروازي
120
كنترل زاويه روشني در موتور سوئيچ رلوكتانس با هدف كاهش ريپل گشتاور
121
كنترل زاويه مفصل پا به شيوه كنترل لغزشي با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
122
كنترل زمان بهينه رباتها
123
كنترل زمان جرقه و نسبت هوا به سوخت موتور احتراق داخلي
124
كنترل زمان محدود مود لغزشي ماهواره انعطاف‌پذير بر اساس مشاهده‌گر اغتشاش
125
كنترل زمانبندي چراغ هاي راهنما با استفاده از الگوريتم يادگيري تقويتي
126
كنترل زيبايي شناسي بصري در نماي شهري با رويكرد نظم ساختاري
127
كنترل زيست محيطي كارخانجات نساجي و بررسي برخي شاخص‌هاي اقتصادي
128
كنترل زيستي پاتوژنهاي قارچي گياهي(بيماريهاي بعدازبرداشت)بااستفاده ازمخمرها
129
كنترل ژنراتور القائي دوسوتغذيه به منظور جبران‌سازي جريان هارمونيكي در نيرو‌گاه‌هاي بادي متصل به شبكه
130
كنترل ژ‍نراتور القايي با تغذيه دو سويه توسط تئوري كنترل چند متغيره
131
كنترل ژنراتور القايي تغذيه دوگانه در حالت عدم تعادل ولتاژ شبكه
132
كنترل ژنراتور القايي تغذيه دوگانه در يك توربين بادي همزمان با گذر خطا از شبكه
133
كنترل ژنراتور القايي دوسو تغذيه (DFIG) تحت ولتاژ نامتعادل با استفاده از قاب مرجع دوگانهي مجزاي سنكرون (DDSRF)
134
كنترل ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم به كار رفته در نيروگاه هاي بادي در شرايط تغييرات ناگهاني ولتاژ در سمت شبكه
135
كنترل ژنراتور سوئيچ رلوكتانس با هدف توليد توان بيشينه در شارژ كننده باتري
136
كنترل ژيروسكوپ ميكروالكترومكانيكي ارتعاشي
137
كنترل ساختمانهاي بتني طراحي شده با آيين نامه 2800 قديم بر اساس دستورالعمل بهسازي لرزهاي
138
كنترل سازه اي يك لانچ بارج حامل سكوهاي ثابت فلزي
139
كنترل سازه ها با استفاده از روش مودال
140
كنترل سازه‌ها با روش ضربه
141
كنترل سازه¬ها با استفاده از نتايج پايش سلامت
142
كنترل سازه‏ها به روش تخصيص قطب و موجك
143
كنترل سامانه اي از ربات هاي پرنده براي تعقيب و بلند كردن جسم متحرك
144
كنترل سرعت بدون حسگر موتور سوئيچ رئوكتانس با استفاده از كنترل كننده هوشمند مبتني بر يادگيري عاطفي
145
كنترل سرعت بدون حسگر موتورهاي القايي به روش رويتگر مود لغزشي تطبيقي
146
كنترل سرعت پيگ بازرسي در خط لوله با هندسه ي بازيابي شده
147
كنترل سرعت ربات ، در خطوط پرس رباتيك خودرو به كمك منطق فازي
148
كنترل سرعت سرومكانيسم آزمايشگاهي با استفاده از كنترلرهاي PID [پي. آي. دي.] و فازي
149
كنترل سرعت ماشين هاي كشش به روش كنترل پيش بين توسط مبدل ANPC
150
كنترل سرعت محركه DC [دي. سي.]
151
كنترل سرعت محركه DC [دي. سي.] يكفاز در شرايط هدايت جريان گسسته
152
كنترل سرعت موتور dc [دي سي] با استفاده از كنترلر منطق فازي
153
كنترل سرعت موتور DC با استفاده از مبدل تك فاز AC بهDC
154
كنترل سرعت موتور القائي سه فاز در نرم افزار Matlab با كاربرد تست ورزش
155
كنترل سرعت موتور القايي خطي يك طرفه با لحاظ نمودن تغييرات اثر انتهايي
156
كنترل سرعت موتور سنكرون به روش اسكالر
157
كنترل سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي به روش كنترل پيش بين
158
كنترل سرعت موتور سوئيچ رلكتانس با استفاده از كنترل كننده عاطفي با هدف كاهش ربيل گشتاور
159
كنترل سرعت موتور سوئيچ رلكتانس با هدف كاهش رپيل گشتاور با استفاده از روش هاي كنترل غير خطي مبتني بر انرژي
160
كنترل سرعت موتور سوييچ ولوكتانس همراه با كاهش نوسانات گشتاور با استفاده از روش هاي هوشمند
161
كنترل سرعت موتورسويچ رلوكتانس با استفاده از كنترل كننده هوشمند مد لغزشي براي كاهش ريپل گشتاور
162
كنترل سرعت موتورهاي القايي سه فاز توسط اينورتر PWM سه فاز با مرجع سينوسي
163
كنترل سرعت موتورهاي جريان مستقيم
164
كنترل سرعت و توان در ركابزني مبتني بر تحريك الكتريكي عملكردي در افراد دچار ضايعه نخاعي
165
كنترل سرعت و كاهش ريپل گشتاور و نويز صوتي همراه با طراحي تخمينگر سرعت در موتور سوئيچرلوكتانس
166
كنترل سرعت و كنترل گشتاور موتورهاي القايي
167
كنترل سرعت و موقعيت موتور رلو كتانس سوئيچ شونده بر پايه روش خطي سازي با فيدبك وفقي
168
كنترل سرعت يك سرودرايو القايي بر پايه خطي سازي با فيدبك با تخمين پارامترهاي سيستم
169
كنترل سرور شبكه هاي كامپيوتري از طريق پيام كوتاه
170
كنترل سروصداي هواپيما
171
كنترل سري سطح آب درام نيروگاه سيكل تركيبي با روش جدول بندي بهره
172
كنترل سريع وضعيت يك هلي كوپتر چهار روتوره
173
كنترل سطح درام بويلر نيروگاه با استفاده از تكنيك Hو سنتز
174
كنترل سطح ديناميكي براي دسته اي از سيستم هاي غيرخطي كليدزن با ساختار فيدبك غيراكيد
175
كنترل سطح گلوكز خون در بيمار ديابتي نوع اول بر اساس مدل غير خطي مينيمال (برگمن)
176
كنترل سطح و مانيتورينگ سلول فلوتاسيون ستوني
177
كنترل سلسله مراتبي يك بالگرد مدل
178
كنترل سلسله مراتبي يك ريزشبكه نمونه شامل PHEV ها در حالت متصل و منفصل از شبكه
179
كنترل سنسورهاي زيست محيطي (از قبيل دما، فشار، سطح آب) به كمك پردازنده آرم كورتكس از طريق وب
180
كنترل سه محوره ماهواره الاستيك با تركيب روشهاي وارون ديناميك و سنتز μ
181
كنترل سه محوره يك ماهواره كوچك در مدار LEO با استفاده از عملگر گشتاوردهنده مغناطيسي بر اساس منطق فازي
182
كنترل سوپروايزري چندهدفه توربين باد متصل به شبكه با استفاده از سيستم ذخيره ساز انرژي ابرخازن
183
كنترل سوزن قابل انعطاف داخل بافت نرم در با در نظر گرفتن اغتشاشات ناشي از تعامل بافت و سوزن
184
كنترل سيستم بادي بنزيني با استفاده از پيش‌بيني باد با روش ماركوف مخفي
185
كنترل سيستم تبديل انرژي بادي مبتني بر ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم جهت استخراج حداكثر توان
186
كنترل سيستم تبديل انرژي بادي مبتني بر ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم و مبدل توان كنترل شده
187
كنترل سيستم تركيبي سلو لخورشيدي- پي لسوختي - باتري جهت مديريت توان بارهاي مجزا
188
كنترل سيستم تعليق به روش فازي
189
كنترل سيستم تعليق فعال پيش بين مدل نصف خودرو با استفاده از منطق فازي براي خودرو نظامي
190
كنترل سيستم تعليق مغناطيسي
191
كنترل سيستم توانبخشي از راه دور چند كاربره نظارتي
192
كنترل سيستم توليدي در شرايط عدم اطمينان با فرض وجود تعميرات پيشگيرانه
193
كنترل سيستم چندعامله پهپادهاي چهارموتوره
194
كنترل سيستم چهارتانك با استفاده از مدلغزشي هوشمند
195
كنترل سيستم خطي‌متغير با پارامتر و كاربرد آن در سيستم چهارتانك
196
كنترل سيستم روباتيكي تثبيت كننده فعال براي عمل جراحي قلب تپنده
197
كنترل سيستم روشنايي با پردازش سيگنالهاي مغزي
198
كنترل سيستم غيرخطي پرنده بدون سرنشين با كانال فن
199
كنترل سيستم كوادروتور با استفاده از كنترل كننده غيرخطي
200
كنترل سيستم گرمايش ساختمان به صورت ديجيتال با استفاده از آيسي MEGA163L.AT
201
كنترل سيستم هاي امنيتي با استفاده از بازشناسي چهره بر اساس شبكه هاي عصبي
202
كنترل سيستم هاي توليدي انعطاف پذير با استفاده از پتري نت تصادفي تعميم يافته جهت اجتناب از ددلاك
203
كنترل سيستم هاي خطي تأخيردار زماني با لحاظ محدوديت هاي ورودي و حالت با استفاده از رويكرد گاورنر مرجع
204
كنترل سيستم هاي ديناميكي غير خطي به روش كنترل مد لغزشي فازي
205
كنترل سيستم هاي ربات چند عامله همكار با به كارگيري نظريه بازي
206
كنترل سيستم هاي رباتيك تله اپراتوري با فيدبك نيرو
207
كنترل سيستم هاي غير خطي تاخيردار در حضور خرابي هاي عملگر
208
كنترل سيستم هاي غيرخطي نامعين مبتني بر طراحي رويتگر اغتشاش
209
كنترل سيستم‌ها‌ي سوييچينگ مثبت با تاخير تغييرپذير با زمان تحت عملكردهاي مطلوب كنترلي
210
كنترل سيستم‌هاي ديناميكي غيرخطي و كاربرد آن در مخابرات امن بر اساس همزمان‌سازي آشوب
211
كنترل سيستم‌هاي عمليات از راه دور در حضور عدم قطعيت در امپدانس محيط و اپراتور
212
كنترل سيستم‌هاي وقايع گسسته تكه‌اي‌رؤيت‌پذير با استفاده از شبكه‌ پتري
213
كنترل سيستمهاي انتقال توان الكتريكي توسط ادواتD-FACTS
214
كنترل سيستمهاي ديناميكي غيرخطي و كاربرد آن در مخابرات امن بر اساسهمزمانسازي آشوب
215
كنترل سيستمهاي غير خطي نامينيمم فاز توسط شبكه هاي عصبي و كابرد آن در روباتهاي با بازوي نرم
216
كنترل سيستمهاي غيرخطي ناشناخته با قيد ورودي محدود به كمك شبكههاي عصبي
217
كنترل سيستمهاي غيرخطي نامعين به روش كنترل لغزشي با كاهش نوسانات شديد ناخواسته
218
كنترل سيستمهاي وقايع گسسته
219
كنترل سيسم توانبخشي مشاركتي از راه دور
220
كنترل سينماتيكي ربات بازوي سري افزونه 7 درجه آزادي با رويكرد عصبي-فازي به همراه برنامه اجتناب از تكينگي و مانع
221
كنترل سينماتيكي ربات موازي صفحه اي استوارت با استفاده از شبكه عصبي RBF و روش بهينه سازي مرتبه دو
222
كنترل شار سيستم ياتاقان مغناطيسي فعال
223
كنترل شار‍ و دشار‍ باتري هاي ليتيوم يون موازي - سري با استفاده از ميكروكنترلر dspic
224
كنترل شايعه در شبكه‌هاي اجتماعي به كمك سازوكارهاي امنيت نرم
225
كنترل شبكه هاي ATM با استفاده از روشهاي نوين فازي - عصبي
226
كنترل شبكه هاي تنظيم ژني با كمك روش هاي يادگيري تقويتي
227
كنترل شبكه ي هوشمند توزيع آب و فاضلاب در بستر اينترنت اشياي صنعتي
228
كنترل شبه استاتيكي موقعيت عملگرهاي پيزوالكتريك با استفاده از خود حسگري
229
كنترل شتاب سيستم ميز لرزان الكتروهيدروليكي
230
كنترل شدت نور پروژكتورها به وسيله ميكرو كنترلر AVR
231
كنترل شرايط انجماد در ريختگري
232
كنترل شعله توسط ميكروكنترلر 8031
233
كنترل شفت انعطاف­ پذير براي ربات دستيار در جراحي فك و صورت
234
كنترل شكل آخالها در فولاد از نوع API-X25
235
كنترل شكل دهي مجموعه كوادروتور با حضور موانع
236
كنترل شكل سازه هاي هوشمند توسط آلياژهاي حافظه دار
237
كنترل شكل صفحات نازك به كمك عملگرهاي پيزوالكتريك
238
كنترل شناختي شبكه هاي بي سيم: رويكردي مبتني بر يادگيري تعادل در بازي هاي تصادفي پويا
239
كنترل شيب توان خروجي توربين بادي با در نظر گرفتن پيش‌بيني سرعت باد
240
كنترل شير برقي آب ساختمان از طريق تلفن هاي هوشمند
241
كنترل شيرهاي پروانه اي به منظور جلوگيري از كاويتاسيون
242
كنترل شيميائي علفهاي هرز آفتابگردان ( هيبريدهاي سان 33)
243
كنترل شيميايي علفهاي هرز ذرت
244
كنترل شيميايي علفهاي هرز گندم توسط علف كشهاي پس رويشي
245
كنترل شيميايي علفهاي هرز مزارع چغندر قند
246
كنترل شيوع بيماريهاي عفوني با استفاده از مد لغزشي
247
كنترل صندلي چرخدار با استفاده از سيگنال هاي EEG
248
كنترل صندلي چرخدار در برخورد با موانع با استفاده از حسگر فراصوت
249
كنترل صندلي چرخدار﴿ويلچر﴾
250
كنترل صوتي - ارتعاشي يك ورق هوشمند پيزوالكتريك كوپل شده با محفظه آكوستيكي
251
كنترل ضخامت ورق فولادي به روش H درنورد سرد چند قفسه اي
252
كنترل ضوابط صرفه جويي در مصرف انرژي در بستر مدلسازي اطلاعات ساختمان
253
كنترل طول گام در روش هاي تكراري بر مبناي فرايند فيجر
254
كنترل ظرفيت كندانسورهاي تبخيري با استفاده از شبكه عصبي
255
كنترل عادلانه توان در شبكه هاي اقتضايي با كمك ئوري بازي و طرح قيمت گذاري
256
كنترل عددي پديده شكست هيدروليكي در محل الحاق پرده آب بند و هسته سد خاكي سنگريزه اي (با استفاده از اطلاعات سد كرخه )
257
كنترل عدم تعادل ولتاژ در ريزشبكه جزيره اي با استفاده از طرح امپدانس مجازي
258
كنترل عدم يقين هاي سازه در حوزه خطي وغيرخطي
259
كنترل عرض نوار در نورد گرم
260
كنترل عرضي ـ سمتي هواپيماي بدون دم
261
كنترل عصبي - تطبيقي موقعيت ربات هاي بازو
262
كنترل عصبي - فازي آونگ برگشته دو بعدي
263
كنترل عصبي - لغزشي زاويه مفصل زانو با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
264
كنترل علف هاي هرز به وسيله مالچ هاي زنده ذرت، يونجه يكساله وشنبليله و اثر ان ها بر رشد دو رقم سيب زميني
265
كنترل عمق بيهوشي با استفاده از روش كنترل پيش بين مبتني بر مدل
266
كنترل عمق بيهوشي با استفاده از يك رؤيتگر غيرخطي و كنترل كننده پيش بين تفاضلي مبتني بر مدل
267
كنترل عمق روبات زير دريايي به روش لغزشي تطبيقي فازي
268
كنترل عملكرد بهينه يك سيستم باد-خورشيد-ابرخازن با استفاده از پيش‌بيني كوتاه‌مدت سرعت باد و تابش خورشيد
269
كنترل عملكرد سيستم طرح هاي تحقيقاتي در مراكز تحقيقات صنعتي كاربردي
270
كنترل عملكرد مثانه و افزايش ظرفيت آن به‌وسيله تحريك الكتريكي عملكردي
271
كنترل عمليات از دور توسط ربات چند راهبر-چند رهرو
272
كنترل عمليات از راه دور مشاركتي با تاخير زماني نامعين
273
كنترل عمليات از راه دور مشاركتي بازوهاي انعطاف‌پذير
274
كنترل عمليات جوشكاري رباتيك به‌صورت غيرهم‌مركز
275
كنترل عوامل فيزيكي درون ماشين نظير باز و بسته كردن درب ها و.... با استفاده از پروتكل GSM [جي اس ام ]در تلفن هاي همراه
276
كنترل عوامل فيزيكي ماشين مانند باز و بسته كردن درب ها و نمايش دماي داخل ماشين با استفاده از پيامك
277
كنترل عوامل محيطي دما و رطوبت با استفاده از برد رزبري پاي و ربات تلگرام
278
كنترل غير خطي STATCOM با حضور فيلتر
279
كنترل غير خطي موقعيت انتهايي بازوي صفحه اي انعطاف پذير دولينكي با مفاصل دوراني
280
كنترل غير فعال موقعيت آرايه هاي خورشيدي ماهواره و امكان سنجي تست مربوطه
281
كنترل غير متمركز خودرو با استفاده از اطلاعات مركزي، تلفيق داده ي سنسور ها و تصوير پردازش شده
282
كنترل غير متمركز سيستم‌هاي ابعاد وسيع با استفاده از شبكه‌هاي عصبي با كاربرد در شبكه انتقال گاز
283
كنترل غير‌متمركز آرايش هواپيماهاي بدون سرنشين و ارائه‌ي روشي براي جلوگيري از برخورد با موانع
284
كنترل غيرخطي
285
كنترل غيرخطي اينورتر چندسطحي تك فاز براي كاربرد در سيستم هاي فتوولتاييك خانگي
286
كنترل غيرخطي پديده ي آشوب در ديناميك وضعيت ماهواره
287
كنترل غيرخطي جبران كننده استاتيكي توان راكتيو(SVC)جهت ميرائي نوسانات الكترود مكانيكي سيستم هاي قدرت
288
كنترل غيرخطي دسته اي از سيستم هاي كمر عملگر نامعين و كاربرد آن در رباتيك
289
كنترل غيرخطي سيستم تعليق مغناطيسي
290
كنترل غيرخطي سيستم‌هاي نامعين دو ورودي-دو خروجي (TITO) و كاربرد آن در كنترل زاويه سمت و ارتفاع هليكوپتر
291
كنترل غيرخطي فعال نويز با استفاده از روش سنجش مجازي در يك محفظه بسته با صفحه انعطاف‌پذير
292
كنترل غيرخطي مسير حركت پرنده بدون سرنشين در سرعت پايين
293
كنترل غيرخطي مقيد ربات اسكارا با استفاده از كنترل كننده تطبيقي IQ-PD
294
كنترل غيرخطي و نامعين و چند متغيره برجهاي تقطير با استفاده از روش كنترل تطبيقي - لغزشي
295
كنترل غيرفعال ارتعاشات سكوهاي ثابت دريايي تحت بارهاي ديناميكي
296
كنترل غيرمتمركز حركت گروهي سيستمهاي چندعاملي برپايه فاصله توپولوژيكي
297
كنترل غيرمتمركز سازه‌ها با روش پالس كنترل
298
كنترل فازي - تطبيقي ربات دوپا در فضاي سه بعدي
299
كنترل فازي - مود لغزشي ماينپولاتور با اتصالات انعطاف پذير
300
كنترل فازي آونگ برگشته دوتايي و مقايسه آن با دو روش ديگر
301
كنترل فازي انگشتان دست ربات براي گرفتن اجسام كروي متحرك
302
كنترل فازي تزريق سوخت در موتورهاي احتراق داخلي انژكتوري و مقايسه آن با ديگر روشهاي كنترلي
303
كنترل فازي تطبيقي پيشكوي تعميم يافته مواد بخار هسته اي
304
كنترل فازي تطبيقي ربات متحرك چرخ دار با استفاده از موبايل جهت تعقيب مسير
305
كنترل فازي تطبيقي سيستم تعليق فعال خودروي آمبولانس
306
كنترل فازي تطبيقي وسيله مستقل زيرآب (AUV)
307
كنترل فازي توربوژنراتور سنكرون (جهت كنترل بهينه فركانس )
308
كنترل فازي توربين بادي
309
كنترل فازي حركت دست رساني در فضاي دو بعدي
310
كنترل فازي دماي حمام روغن
311
كنترل فازي دماي رآكتور ناپيوسته توليد پلي اتيلن ترفتالات به روش استريفيكاسيون مستقيم
312
كنترل فازي دماي راكتور نا پيوسته پليمريزاسيون توليد پلي اتيلن ترفتالات
313
كنترل فازي ربات با مفاصل انعطاف پذير و پياده سازي آن با روش شبيه سازي سخت افزار در حلقه
314
كنترل فازي ژنتيك موتور رلوكتانسي سوئيچ شونده برپايه مدل طرح ريزي شده به روش اجزاء محدود
315
كنترل فازي ژنراتور القايي تغذيه دوگانه متصل به توربين بادي به روش كنترل گشتاور مستقيم
316
كنترل فازي سازه هاي مجاور هم با استفاده از دمپرهاي MR
317
كنترل فازي سيستم تعليق نيمه فعال خودرو
318
كنترل فازي سيستم فرمان چهار چرخ خودرو
319
كنترل فازي سيستم هاي آونگ وارون
320
كنترل فازي سيستم‌ هاي جداساز پايه هوشمند با استفاده از روش‌ هاي بهينه‌ سازي تك هدفه و چندهدفه
321
كنترل فازي كشش خودرو
322
كنترل فازي- لغزشي ارتعاشات ساختمان تحت تحريك زلزله
323
كنترل فازي نور محيط ﴿پياده سازي سخت افزاري﴾
324
كنترل فازي وفقي تركيبي براي سيستمهاي غير خطي
325
كنترل فازي يك بازوي روبات
326
كنترل فازي يك ربات ماكرو - ميكرو و پياده سازي سخت افزاري آن
327
كنترل فازي-شبكه عصبي روي ميدان آكوستيكي در يك محفظه سه بعدي با صفحه انعطاف پذير
328
كنترل فرآيند آماري در شركت ذوب فلزات يزد
329
كنترل فرآيند آماري در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
330
كنترل فرآيند آماري در محيط كلان داده
331
كنترل فرآيند آماري شركت صنايع گالوانيزه فجر سپاهان(گزارش كارآموزي)
332
كنترل فرآيند گيرش بر روي پنجه رباتيك
333
كنترل فرايند HiTAC بر پايه مدل هاي كاهش يافته CFD
334
كنترل فرايند آماري
335
كنترل فرايند الگوريتم آماري (مفاهيم و كاربرد)
336
كنترل فرايند خوردگي مركب آهن مازو با استفاده از آنتي اكسيدا ن‌هاي سنتزي ( BHA،BHT، TBHQ )
337
كنترل فركانس ريز شبكه‌هاي قدرت با در نظر گرفتن وجود سيستم ذخيره كننده انرژي براي حالت اتصال و غير اتصال به شبكه
338
كنترل فركانس ريزشبكه از طريق كنترل هماهنگ توربين بادي و خودروهاي هيبريدي با روش كنترل پيش‌بين
339
كنترل فركانس ژنراتور سنكرون
340
كنترل فركانس سيستمهاي چند ناحيه اي بوسيله منطق فازي
341
كنترل فركانس شبكه هاي هوشمند با استفاده از برنامه هاي پاسخ بار
342
كنترل فركانس نيروگاه بادي مجزا از شبكه با استفاده از ادوات FACTS
343
كنترل فرم كالبدي بافت مسكوني با استفاده از روش كدهاي فرم محور ﴿نمونه موردي: يك بافت نمونه در منطقه 1 شهر اصفهان﴾
344
كنترل فرمان از طريق شبكه توزيع برق
345
كنترل فشار و وضعيت ربات توسط حركت دست انسان
346
كنترل فعال آكوستيك سازه اي پوسته استوانه اي با استفاده از وصله هاي پيزوالكتريك
347
كنترل فعال ارتعاشات اجباري شاسي واگن قطار با استفاده از مواد پيزوالكتريك
348
كنترل فعال ارتعاشات تير اويلر با تكيه گاه هاي ساده تحت بار متحرك چهار درجه آزادي توسط جاذب ارتعاشي
349
كنترل فعال ارتعاشات تير لايه اي با هسته ويسكوالاستيك
350
كنترل فعال ارتعاشات چوب اسكي توسط مواد هوشمند
351
كنترل فعال ارتعاشات درپنل ماهواره مدل شده با تئوري ورق مرتبه بالا با استفاده از عملگر پيزوالكتريك
352
كنترل فعال ارتعاشات سازه هاي مجاور خطوط سريع السير
353
كنترل فعال ارتعاشات سازه‌هاي انعطاف‌پذير با استفاده از پسخوراند رزونانسي تاخيريافته
354
كنترل فعال ارتعاشات صفحات متشكل از مواد مركب توسط لايه هاي پيزوالكتريك
355
كنترل فعال ارتعاشات ورق با استفاده از لايه هاي ناپيوسته پيزوالكتريك
356
كنترل فعال ارتعاشات ورق دايره اي سوراخ دار ساخته شده از مواد با عملكرد درجه بندي شده با استفاده از وصله هاي پيزوالكتريك
357
كنترل فعال ارتعاشات ورقهاي مستطيلي ميندلين با استفاده از كامپوزيت تقويت شده با فيبر پيزوالكتريك
358
كنترل فعال ارتعاشات يك پنل استوانه اي پيزوالاستيك ضخيم
359
كنترل فعال ارتعاشات يك تير با استفاده از وصله‌هاي پيزوالكتريك
360
كنترل فعال ارتعاشات يك ورق مستطيلي FGM
361
كنترل فعال ارتعاشات يك ورقه مستطيلي به روش QFT
362
كنترل فعال انتقال صوت در ورق‌هاي مستطيل شكل ضخيم پيزوالكتريك لايه‌اي
363
كنترل فعال پارامترهاي اصلي هندسي خودرو به منظور افزايش قابليت هاي ديناميكي آن
364
كنترل فعال پاسخ الاستوآكوستيك يك پنل‌ ساندويچي هوشمند الكترورئولوژيكال كوپل شده با محفظه‌ي مكعب مستطيلي
365
كنترل فعال پاسخ ديناميكي پوسته استوانه اي ضخيم FGPM پر شده ازسيال تراكم پذير
366
كنترل فعال پراكنش صوتي از يك پوسته كروي ساندويچي با لايه مغزي الكترورئولوژيكال
367
كنترل فعال پل هاي كابلي با استفاده از روش كنترل تاندون
368
كنترل فعال تركيبي زاويه كمبر چرخ ها و سيستم كنترل ديناميكي خودرو به منظور پايدارسازي و پيشگيري از واژگوني خودرو شاسي بلند
369
كنترل فعال تشعشع صوتي از ورقهاي ضخيم پيزولايه اي
370
كنترل فعال جريان و انتقال حرارت از يك سيلندر مربعي با استفاده از شبيه‌سازي ادي‌هاي بزرگ
371
كنترل فعال سازه ها با روش تخصيص قطب وروش انرژي
372
كنترل فعال سازه ها با سختي متغير
373
كنترل فعال سازه هاي نامتقارن تحت اثر زلزله با استفاده از جرمهاي متحرك يبيبيبيبيب
374
كنترل فعال سرج در كمپرسور جريان محوري
375
كنترل فعال سرج و واماندگي گردان
376
كنترل فعال كانال آكوستيكي
377
كنترل فعال مقاوم ارتعاشات تير و ورق پيزوالكتريك لايه اي ضخيم
378
كنترل فعال مقاوم در برابر عيب براي توربين هاي گازي صنعتي بر اساس روش عيب يابي مبتني بر منطق فازي
379
كنترل فعال مود لغزشي مرتبه كسري ماهواره ‌انعطاف‌پذير با در نظر گرفتن محدوديت عملگرها
380
كنترل فعال نويز
381
كنترل فعال نويز (ANC)
382
كنترل فعال نويز بر مبناي شاخص‌هاي ادراكي شنوايي (سايكوآكوستيك)
383
كنترل فعال نويز در فضاي باز بيروني
384
كنترل فعال نويز در فضاي باز بيرونيي
385
كنترل فعال و غيرفعال صفحات دوار با استفاده از وصله‌هاي پيزوالكتريك
386
كنترل فعال و غيرفعال صفحات دوار با استفاده از وصله‌هاي پيزوالكتريك
387
كنترل فعال و نيمه فعال سازه هاي جداسازي شده غيرخطي در برابر زمين لرزه هاي ميدان نزديك
388
كنترل فعال-غيرفعال نويز در داخل محفظه سه بعدي توسط فوم هوشمند
389
كنترل فعاليت ارتعاشات يك ورق مستطيلي
390
كنترل فعاليت يك مركز آماده سازي بدنه سراميك به كمك كامپيوتر
391
كنترل فلاتر سوپر سونيك تير ساندويچي با مغزي لانه زنبوري توسط حسگر و عملگر پيزوالكتريك
392
كنترل فلاتر و سيكل حدي يك با ايروالاستيك ذوزنقه‌اي با تحريك‌كننده پيزوالكتريك
393
كنترل فن به كمك ميكرو كنترلرها
394
كنترل فوران چاه هاي نفت و گاز
395
كنترل فيدبك كمي درسيستمهاي چند متغيره به كمك دو حلقه فيدبك
396
كنترل فيزيكي و شيميائي قارچهاي آسپرژيلوس نيجر و جنس پني سيليوم تخريب كننده پليمر پلي يورتان
397
كنترل فيزيكي و شيميايي قارچهاي آسپرژيلوس نيجر و جنس پني سيليوم تخريب كننده پليمرپلي پورتان
398
كنترل فيلتر فعال قدرت به روش PI-VPI و كنترل كننده مقاوم لينك DC
399
كنترل فيلتر فعال موازي براي جب
400
كنترل فيلتر قدرت فعال تركيبي به روش PI و تنظيم پارامترها با الگوريتم هاي فازي و عصبي
401
كنترل فيلترهاي فعال ﴿اكتيو﴾ به منظور كاربردهاي چندگانه
402
كنترل قطر خمينه تحت شار ريچي
403
كنترل كامپيوتري دماي كوره
404
كنترل كامپيوتري سروومكانيزم مبتني برDAQ) Data Acquisition) [ديتا اكويزيشن]
405
كنترل كاهش آبشستگي موضعي پايه پل با استفاده از شكاف در گروه پايه هاي استوانه اي شكل
406
كنترل كشش نخ در حين بويين پيچي با استفاده از كنترل هوشمند
407
كنترل كشش نخ درحين بوبين پيچي بااستفاده از روشهاي كنترل صنعتي
408
كنترل كمانش حرارتي در تير پيزو اف جي ام
409
كنترل كنتراست و سيستم فلاشينگ
410
كنترل كننده 8 كاناله از طريق اينترنت
411
كنترل كننده PID ديجيتال
412
كنترل كننده TIME REAL با استفاده از پروسسور TMS320C31
413
كنترل كننده از نوع شبكه عصبي مصنوعي براي مبدل DC- DC [دي.سي.- دي. سي] كاهنده
414
كنترل كننده برق سه فاز؛ كنترل فركانس ، تعداد فازها و كنترل و تصحيح توالي فازها
415
كنترل كننده پاس GPIB
416
كنترل كننده تاخير زماني براي درايور تك طبقه دو منظوره آفلاين ديودهاي نوراني قدرت با اصلاح ضريب توان
417
كنترل كننده تطبيقي ربات اندسكوپ انعطاف پذير
418
كنترل كننده تلفني
419
كنترل كننده چند متغيره مقاوم متغيرهاي سرعت خطي و سرعت زاويه اي ويلچر برقي
420
كنترل كننده خود تنظيم فازي - PID دو درجه آزادي براي سيستم آزمايشگاهي (زير تحريك) آونگ وارون با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي مدل
421
كنترل كننده خودآموز براي مديريت انعطاف در معماري ابري پويا
422
كنترل كننده ديجيتالي ﴿مبتني بر F P G A )براي يك سو سازي هاي تكفاز ضريب توان بالا با ديناميك خروجي سريع
423
كنترل كننده شبكه عصبي براي دست سيبرنتيك
424
كنترل كننده صنعتي وشبيه سازي الكتريكي ومكانيكي
425
كنترل كننده مدلغزشي فازي موتور DC بدون جاروبك
426
كنترل كننده منطقي قابل برنامه ريزي Controller Logic Programmable
427
كنترل كننده نوار و لامپ اشعه كاتدي
428
كنترل كننده ها، تعقيب كنايي و سيستم هاي زمان حاضر
429
كنترل كننده هاي PIDفازي
430
كنترل كننده هاي PIDفازي ومعمولي
431
كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي PLC
432
كنترل كنه واروآ (Varroa jacobsoni)در كلني هاي زنبور عسل اروپائي (Apis mellifera) توسط برخي از تركيبات گياهي
433
كنترل كوادروتور از طريق تغيير زاويه تراست به منظور افزايش مانورپذيري
434
كنترل كوادروتور با روش كنترل تطبيقي مدل مرجع
435
كنترل كوادروتور بدون سرنشين به كمك روش فرمان پذيري بصري به منظور بهبود پايداري و عملكرد آن
436
كنترل كوانتومي در نانو ساختارها
437
كنترل كوره لعاب كاشي با استفاده از پردازش تصوير دوربين اسكنر
438
كنترل كيفي ( شركت بلال )
439
كنترل كيفي چدن نشكن به روش آناليز حرارتي به كمك كامپيوتر
440
كنترل كيفي در پرتو درماني در ايران
441
كنترل كيفي در پزشكي هسته اي در ايران
442
كنترل كيفي در راديوگرافي دندان در ايران
443
كنترل كيفي فرآيندهاي پرتوزا به منظور كاهش ميزان پرتوگيري بيماران راديولوژي و افزايش دقت انجام كار
444
كنترل كيفي فرايند ماموگرافي به منظور كاهش ميزان پرتوگيري بيمار و افزايش دقت انجام كار
445
كنترل كيفي و بهينه سازي توليد راديو داروي 153Sm- EDTMP
446
كنترل كيفيت
447
كنترل كيفيت
448
كنترل كيفيت
449
كنترل كيفيت آماري
450
كنترل كيفيت آماري
451
كنترل كيفيت آماري
452
كنترل كيفيت آماري
453
كنترل كيفيت آماري
454
كنترل كيفيت آماري
455
كنترل كيفيت آماري Statistical Quality Control
456
كنترل كيفيت آماري چند متغيره در محيط فازي
457
كنترل كيفيت آماري در شركت /BM
458
كنترل كيفيت آماري در شركت پلار
459
كنترل كيفيت آماري در شركت توليدي لوله هاي آبياري وآبرساني(IEM)
460
كنترل كيفيت آماري در كارخانه آرد والسي شهرستان قاين
461
كنترل كيفيت آماري در كارخانه چيني مهدي يزد
462
كنترل كيفيت آماري در نورد ذوب آهن
463
كنترل كيفيت آماري دركارخانه شبنم كلاله
464
كنترل كيفيت آماري سنگ چيني لايبيد
465
كنترل كيفيت آماري شركت روغن نباتي شكوفه بابل
466
كنترل كيفيت آماري شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ساري
467
كنترل كيفيت آماري قطعات تراشكاري توليد شده توسط دانشجويان در كارگاه ماشين افزار
468
كنترل كيفيت آماري و بهبود كيفيت شاسي هاي 21 رنگي تلويزيونهاي پارس -گرونديگ
469
كنترل كيفيت آماري و كاربرد آن در كارخانه كاشي تكسرام (اولين كارخانه كاشي گرانيتي در ايران)
470
كنترل كيفيت آماري وكنترل آماري فرايند در كارخانهرنگينه فيلم گرگان
471
كنترل كيفيت از روش شش سيگماي ناب در سيستم¬هاي مراقبت بهداشتي به صورت نااريب
472
كنترل كيفيت اماري وسري هاي زماني با استفاده از نرم افزار اس -پلاس به زبان ساده
473
كنترل كيفيت بر خريد و انبار گرداني در شركت سيمان مازندران
474
كنترل كيفيت تاپس هاي وارداتي و نخهاي توليدي از آنها
475
كنترل كيفيت جامع امور پژوهشي دانشگاه صنعتي اميركبير
476
كنترل كيفيت جامع و كاربرد آن در صنعت نساجي
477
كنترل كيفيت جوش اصطكاكي سوپاپ خودرو
478
كنترل كيفيت جوش و استانداردهاي مربوط به آن
479
كنترل كيفيت چارت هاي چند متغيره
480
كنترل كيفيت چندمتغيره
481
كنترل كيفيت خط ريسندگي فاستوني
482
كنترل كيفيت در خط تكميل پارچه هاي پنبه اي و الياف مصنوعي
483
كنترل كيفيت در شركت توليدي شن وماسه
484
كنترل كيفيت در شركت زمان فنر
485
كنترل كيفيت در شركت شاسي سازي ايران
486
كنترل كيفيت در عكاسي سياه و سفيد مادون قرمز
487
كنترل كيفيت در عكاسي سياه و سفيد مادون قرمز
488
كنترل كيفيت در كارگاه هاي رنگرزي سنتي نخ هاي پرز فرش دستبافت
489
كنترل كيفيت دركاشي و سراميك فرزاد
490
كنترل كيفيت عمليات پستي
491
كنترل كيفيت كارخانه جلوبندي ايران -قم
492
كنترل كيفيت كاغذ در مجتمع صنايع چوب و كاغذ مازندران
493
كنترل كيفيت كليشه در چاپ فلكسو
494
كنترل كيفيت ليزري سطوح صيقلي اجسام فاصله سنجي و عمق يابي ليزري
495
كنترل كيفيت نخ نايلون پارسيلون
496
كنترل كيفيت ومديريت اجرا
497
كنترل گام برداشتن در حالت تحمل وزن با استفاده از تحريك ميكروني نخاع
498
كنترل گام به عقب تطبيقي تحمل‌پذير عيب براي سيستم‌هاي غيرخطي در حضور اشباع عملگر
499
كنترل گام به گام به عقب مقاوم درايو القايي بدون نمونه بردار مكانيكي سرعت با بكارگيري شبكه هاي عصبي
500
كنترل گر تطبيقي انرژي مبنا براي بازوي رباتيك قابل انعطاف با دو لينك تحت
501
كنترل گسترده نيرگاه آبي مسجد سليمان
502
كنترل گشتاور موتور آهنرباي دائم با استفاده از روش كنترل مستقيم )DTC بوسيله اينورتر چند سطحي و طراحي و ساخت ايترفيس سرو براي سيستم رادار
503
كنترل گشتاور موتور القايي با دو استاتور به منظور كاهش تلفات و ضربان گشتاور
504
كنترل گشتاور موتور القايي به روش كنترل ساختار متغير هوشمند وساخت نمونه آزمايشگاهي آن
505
كنترل گشتاور موتور سنكرون رلوكتانسي بر اساس مدل نموّي ماشين
506
كنترل گير بكس پيوسته با هدف كاهش مصرف سوخت
507
كنترل لحظه اي تكميل مقدماتي پارچه هاي پنبه اي بطور همزمان در يك حمام
508
كنترل لحظه اي سازه هاي آسيب ديده و نامنظم به روش تخصيص قطب ها
509
كنترل لغزش يك خودروي شش چرخ
510
كنترل لغزشي - فازي - تطبيقي براي سيستم هاي چند ورودي - خروجي
511
كنترل لغزشي چرخهاي خودرو با تغييرات سريع و مكرر پارامترهاي جاده
512
كنترل لغزشي سرعت و گشتاور ركابزني در افراد دچار ضايعه نخاعي به كمك تحريك الكتريكي عملكردي
513
كنترل ماشين درايو القايي روتورسيم پيچي شده از نوع توان لغزشي فاصله هوايي بر اساس روش هاي كنترل غير خطي تطبيقي
514
كنترل ماشين كارد الياف كوتاه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
515
كنترل ماشين هاي بافندگي به وسيله كامپيوتر
516
كنترل ماشين هاي شار سوئيچ شونده
517
كنترل مانور يك ماهواره انعطاف پذير و پياده سازي سيستم OBC
518
كنترل ماهواره انعطاف پذير زمين سنكرون مخابراتي شامل پنل هاي خورشيدي بازشونده و آنتن هاي انعطاف پذير
519
كنترل مبتني بر بينايي ربات پرنده كوادروتور
520
كنترل مبتني بر رويداد با رويكرد فازي در سيستم هاي چند عاملي
521
كنترل مبتني بر رويداد تحت شبكه بي سيم
522
كنترل مبتني بر رويداد در سيستم هاي عمليات از راه دور در حضور عدم قطعيت شبكه ي ارتباطي
523
كنترل مبتني بر رويداد مقاوم براي سيستم هاي چند عاملي ناهمگن
524
كنترل مبتني بر مدل تطبيقي پيش بين براي سيستم قند _ انسولين در بيماران ديابتي نوع 1
525
كنترل مبدل سيستم تركيبي توربين بادي و انرژي خورشيدي براي ريزشبكه مستقل بدون اينرسي به همراه سيستم ذخيره‌كننده‌ي انرژي
526
كنترل مبدل ماتريسي براي رسيدن سريع توربين بادي به نقطه ماكزيمم توان
527
كنترل مبدل هاي DC/DC دوطرفه با كاربرد در خودروهاي الكتريكي مختلط
528
كنترل مبدل هاي چندسطحي واسط DG به شبكه با هدف جبران هارمونيك بارهاي غيرخطي در شبكه
529
كنترل مبدل‌هاي واسط منابع توليد پراكنده و ذخيره‌ساز انرژي در ريز‌شبكه در حضور بارهاي غيرخطي و نامتعادل
530
كنترل مبدلهاي قدرت سه فاز متصل به شبكه جهت پشتيباني ولتاژ در شرايط بروز خطاهاي متقارن و نامتقارن
531
كنترل متحمل عيب با رويكرد تخمين عيب عملگرها در حضور اشباع و ورودي نامعلوم
532
كنترل متن تابلو با استفاده از ماژول GSM
533
كنترل مجموعه اي خودرو
534
كنترل مجموعه اي خودرو (ترمز ضدقفل ، تعليق فعال ، چهارچرخ فرمان ) به روش كنترل ساختار متغير (مد لغزان )
535
كنترل مجموعه اي خودرو (تعليق فعال و چهارچرخ فرمان ) به روش كنترل تطبيقي مدل مرجع ساختار متغير
536
كنترل مجموعه اي سيستم چهار چرخ فرمان و سيستم ضد قفل ترمز بروش منطق فازي
537
كنترل مد لغزشي تطبيقي انتگرالي براي سيستم هاي غير خطي همراه با عيب
538
كنترل مد لغزشي فازي نوع -2 مبدل ماتريسي با استفاده از مدولاسيون غيرمستقيم
539
كنترل مد لغزشي مبتني بر رويت‌گر پسماند براي عملگرهاي پيزوالكتريك
540
كنترل مد لغزشي مقاوم موتور سنكرون مغناطيس دائم پنج فاز با استفاده و بدون استفاده از نمونه بردار مكانيكي
541
كنترل مدار بسته تخليه مثانه با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
542
كنترل مدار بسته حركت برخاستن در افراد معلول بااستفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
543
كنترل مدار ماهواره هاي با پيشران يونيXIPS
544
كنترل مداربسته ربات هاي شناوربا ملاحظه نامعيني هاي سيستم و محيط
545
كنترل مداربسته‌‌ي حركت گام برداشتن با استفاده از تحريك الكتريكي زير جلدي
546
كنترل مدارهاي الكترونيك قدرت توسط كامپيوتر
547
كنترل مدل پيش بين براي دسته اي از سيستم هاي غير خطي چند وجهي مرتبه كسري
548
كنترل مدل پيش بين توزيع شده براي آرايش بندي ربات هاي سيار
549
كنترل مدل پيش بين ربات چهارپاي آزمايشگاهي برمبناي شبكه عصبي بازگشتي تصوير
550
كنترل مدل پيش بين شبكه ي وسايل نقليه ي خودران
551
كنترل مدل پيش‌بين صريح در حضور اغتشاش و نامعيني
552
كنترل مدل پيشبين مبتني بر بينايي براي ربات متحرك چرخدار
553
كنترل مدل جديد ضريب افزايشتوزيع به روش مدل جاذبه
554
كنترل مدلغزش ديناميكي سيستمهاي غير كمينه فاز با حداقل متغيرهاي قابل اندازه گيري و كاربرد آن در كنترل سطح آب مولدهاي بخار هسته اي
555
كنترل مدلغزشي فازي نوع-2 مبدل ماتريسي با استفاده از مدولاسيون غيرمستقيم
556
كنترل مدهاي نوسانات آشوبي در ترانسفورماتورهاي قدرت
557
كنترل مدول كششي پليمر تزريقي با كمك شبكه عصبي
558
كنترل مديريتي سهامداران بلوكي بيروني و تامين مالي از طريق بدهي
559
كنترل مركز 8 شماره اي كوچك
560
كنترل مستقل نيروهاي افقي و قائم در موتورهاي القائي خطي به روش كنترل برداري
561
كنترل مستقيم بار به روش برنامه ريزي ديناميكي و كاربرد منطق فازي در آن
562
كنترل مستقيم توان در مبدل هاي چند سطحي كلمپ ديودي
563
كنترل مستقيم توان يكسو ساز فعال با استفاده از الگوريتم پيش بين و روش كليد زني SVM
564
كنترل مستقيم توان يكسو كننده PWM با مدولاسيون بردار فضايي فازي و تخمين گر شار عصبي
565
كنترل مستقيم گشتاور
566
كنترل مستقيم گشتاور در محركه ي مهارخازني ولتاژ متوسط با كاهش ولتاژ حالت مشترك
567
كنترل مستقيم گشتاور ماشين القايي دو سو تغذيه با استفاده از مبدل ماتريسي غير مستقيم يبيبيبيب
568
كنترل مستقيم گشتاور موتور القايي دو تغذيه به روش كنترل پيش بين
569
كنترل مستقيم گشتاور و شار در درايو موتور سنكرون رلوكتانسي سه فاز
570
كنترل مستقيم گشتاور و شار موتور سنگروم
571
كنترل مستقيم گشتاور و كنترل سرعت بدون سنسور در موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم و جبران اثر تغيير مقاومت استاتور با استفاده از شبكه هاي عصبي
572
كنترل مستقيم و مستقل توان اكتيو ماشين القايي دوسو تغذيه بدون استفاده از حسگر موقعيت روتور
573
كنترل مسير پرواز چهارپره اي هوشمند اندرويدي
574
كنترل مسير حركت خودرو در حضور فرامين راننده
575
كنترل مسير خودكار ربات پرنده چهار ملخي در محيط ديناميكي
576
كنترل مشاركتي سامانه هاي چند كارگزاره با پويش چرخه اي
577
كنترل مشاركتي سامانههاي چند كارگزاره با پويش چرخهاي
578
كنترل مشاركتي سيستم هاي چندعاملي با استفاده از نظريه بازي ها
579
كنترل مشاركتي سيستم هاي عمود برخاست ناكمينه فاز با پارامتر نامعين
580
كنترل مشاركتي ميكروربات هاي فلاجلا(ربات هاي تاژكي)
581
كنترل مطمئن سيستم هاي خطي نامعين با روش H
582
كنترل مقاوم ∞H سيستم هاي خطي تاخيردار ورودي بر اساس روش پيشگوي متوالي
583
كنترل مقاوم H ∞/U سيستم هاي با ورودي كرانه دار
584
كنترل مقاوم H_∞ سيستم تعليق فعال خودرو با استفاده از روش مبتني بر پيش بيني
585
كنترل مقاوم H_∞سيستم تعليق فعال مدل يك چهارم خودرو با پارامترهاي غير خطي
586
كنترل مقاوم H∞ وضعيت سيستم هدايت دوار در فرآيند حفاري انحرافي
587
كنترل مقاوم آرايش بندي ربات هاي متحرك رهبر- پيرو
588
كنترل مقاوم ارتعاشات غير خطي ورق fgm همراه با عملگرهاي پيزو ترموالكتريك تحت نيروهاي مكانيكي و گراديان حرارتي
589
كنترل مقاوم ارتعاشات موتور بادسته موتور فعال
590
كنترل مقاوم بار فركانس سيستم هاي چند ناحيه اي قدرت با استفاده از تكنيك H بينهايت و سنتز (ميو)
591
كنترل مقاوم بالگرد چهار روتوره شش درجه آزادي
592
كنترل مقاوم براي تعقيب مسير در يك ربات سيار چرخدار با قيد غيرهولونوم
593
كنترل مقاوم براي كاهش اثر خرابي بر پاسخ سازه
594
كنترل مقاوم برج تقطير با خلوص بالا به عنوان يك سيستم با شرايط نامناسب (ill-conditioned)
595
كنترل مقاوم پهپاد عمودپرواز
596
كنترل مقاوم ترافيك شبكه هاي كامپيوتري داده
597
كنترل مقاوم تطبيقي سيستمهاي ديناميكي با انعطاف پذيري سازه اي
598
كنترل مقاوم تطبيقي لغزشي خودرو
599
كنترل مقاوم تطبيقي مبتني بر رويت گر براي كلاس خاصي از سيستم هاي غيرخطي با عدم قطعيت
600
كنترل مقاوم توزيع شده براي شبكه هاي توزيع فعال با درنظر گرفتن عدم قطعيت و عامل خودروي الكتريكي
601
كنترل مقاوم جايروسكوپ DT و پياده سازي آن با روش شبيه سازي سخت افزار در حلقه
602
كنترل مقاوم چند منظوره با استفاده از روشهاي بهينه سازي هوشمند
603
كنترل مقاوم خودروهاي هدايت شونده براساس تكنيك ساختار متغير
604
كنترل مقاوم درايوموتور القايي خطي با اثر لبه در سرعت زياد با استفاده از روش هاي كنترل غير خطي و شبكه هاي عصبي
605
كنترل مقاوم دسته ايي از سيستم هاي غيرخطي مرتبه كسري با استفاده از روش T-S فازي تطبيقي
606
كنترل مقاوم ربات‌هاي موازي براي كاهش اثر عدم قطعيت‌هاي ناشي از ساخت و حركات سريع
607
كنترل مقاوم ربات‌هاي موازي كابلي در فضاي كابلي با قيد كششي بودن كابل‌ها
608
كنترل مقاوم ساختار مجازي در آرايش پروازي ماهواره ها
609
كنترل مقاوم سرعت و نيرو در درايوموتور سنكرون مغناطيس دائم خطي بر اساس روش تركيبي گام به گام به عقب و مود لغزشي
610
كنترل مقاوم سيستم تعليق قطارهاي پرسرعت
611
كنترل مقاوم سيستم روتور انعطاف پذير با ياتاقان هاي مگنتورئولوژيك
612
كنترل مقاوم سيستم عمليات از راه دور چند پايه/چند پيرو
613
كنترل مقاوم غيرمتمركز سيستم‏هاي ابعاد وسيع بر اساس محدوديت‏هاي كارايي با استفاده از LMI
614
كنترل مقاوم گام برداشتن در افراد دچارضايعه نخاعي به وسيله‌ي تحريك الكتريكي عملكردي
615
كنترل مقاوم لغزش طولي چرخ در ترمز ABS همراه با تخمين همزمان اصطكاك تاير و جاده
616
كنترل مقاوم لغزش طولي چرخ در ترمز ABSهمراه با تخمين همزمان اصطكاك تاير و جاده
617
كنترل مقاوم لغزش طولي چرخ در ترمزABSهمراه با تخمين همزمان اصطكاك تاير و جاده
618
كنترل مقاوم ماهواره‎‌‏بر با استفاده از روش گام به عقب
619
كنترل مقاوم موتور سنكرون مغناطيسي دائم با در نظر گرفتن بهينه سازي راندمان
620
كنترل مقاوم نيرو در يك سيستم هيدروليكي به كمك شير اطمينان دومرحلهاي تناسبي
621
كنترل مقاوم و غيرمتمركز ريزشبكه جزيره¬اي با كنترل كننده سنتز µ
622
كنترل مقاوم يك سيستم ربات جراح قلب تپنده
623
كنترل مقاوم يك ميكرو روبات كپسولي
624
كنترل مقاوم يك نمونه سيستم ابعاد وسيع كاهش مرتبه يافته بللالال
625
كنترل مقدار گشتاور كمكي يك دوچرخه برقي پدال كمكي در سيكل رانندگي مشخص با در نظر گرفتن مصرف كالري راننده
626
كنترل ملاقات مداري ماهواره ها با استفاده از روش كنترلي PID مرتبه كسري
627
كنترل منابع آلاينده غير نقطه اي بر مبناي توسعه كم اثر در مديريت رواناب شهري
628
كنترل منابع توليد پراكنده به منظور بهبود شرايط ديناميكي و حذف هارمونيك ها
629
كنترل منابع توليد پراكنده در ريزشبكه هابا استفاده از الگوريتمPSO
630
كنترل منابع ولتاژمرجع مبتني بر سيستم هاي ميكرو الكترومكانيكي
631
كنترل مهار سيستم هاي چندعاملي نامعين با رهبرهاي پويا و تأخير زماني
632
كنترل موتور DC با كنترلر PID
633
كنترل موتور DC، بررسي و مقايسه دو روش كنترل فازي ﴿Phasecontrol﴾ و برش DC CHOPPING﴿ DC﴾ و شبيه سازي با MATLAB
634
كنترل موتور از طريق اينترنت
635
كنترل موتور القايي با استفاده از اينورتر چندسطحي در حالت خطا
636
كنترل موتور القايي با استفاده از نرم افزار لب ويو و بانك اطلاعات
637
كنترل موتور القايي بر مبناي ولتاژ و فركانس
638
كنترل موتور باد و درجه آزادي
639
كنترل موتور پله اي بوسيله خط مودم
640
كنترل موتور پله اي و لوازم خانه از راه دور
641
كنترل موتور پلهاي در نرم افزار matlab با كاربرد تست ورزش
642
كنترل موتور جريان مستقيم بدون جاروبك، با استفاده از يك روش بدون‌حسگر موقعيت
643
كنترل موتور دي سي به صورت بي سيم به وسيله ي ماژول nRF24l01
644
كنترل موتور سنكرون آهنرباي دائم به روش كنترل هايبريد و پياده سازي آن
645
كنترل موتور سنكرون مغناطيس دائم بااستفاده از روشهاي كنترل غيرخطي تطبيفي
646
كنترل موتور سنكرون مغناطيس دائم به روش كنترل مستقيم گشتاور با كنترل كننده فازي
647
كنترل موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي در رنج وسيع سرعت با استفاده از كنترل كننده هاي هوشمند و كلاسيك
648
كنترل موتور سوييچ رلوكتانسي به روش تنظيم بهره با استفاده از ابزار LMI
649
كنترل موتور هاي توان بالاي شار محوري
650
كنترل موتورهاي DC كوچك مورد استفاده در دست سيبرنتيكي تهران
651
كنترل موتورهاي القايي با اينورترها و شبيه سازي در برنامه MATLAB (مطلب)
652
كنترل موتورهاي پله اي به كمك كامپيوتر
653
كنترل موتورهاي پله اي بوسيله سيگنالهاي صوتي
654
كنترل موجودي
655
كنترل موجودي
656
كنترل موجودي توسط فروشنده
657
كنترل موجودي در كارخانه DMT
658
كنترل موجودي كالاهاي فسادپذير در زنجيره تامين حلقه بسته با در نظر گرفتن تقاضاي تصادفي و سطح خدمت دهي
659
كنترل موجودي مواد تحليل رونده در صنعت نساجي
660
كنترل مود لغزشي - فازي يك روبات داراي نامعيني هاي پارامتري
661
كنترل مود لغزشي بهينه براي حركت آرايشي فضاپيماها
662
كنترل مود لغزشي سيستم تعليق فعال غيرخطي
663
كنترل مورفولوژي كامپوزيت پلي آنيلين/ گرافن و ارزيابي تاثير آن بر خواص الكتروشيميايي
664
كنترل مورفولوژي و اندازه ذرات هيدروكسي آپاتيت در مقياس نانو متري
665
كنترل موقعيت - نيروي واسط لمسي با دو درجه آزادي در تماس با سطح در حضور عدم قطعيت
666
كنترل موقعيت از طريق هارمونيك درايو
667
كنترل موقعيت چاپگر زيستي در صفحه‌ي افق
668
كنترل موقعيت سوزن يك اشاره گر در صفحه ... توسط كامپيوتر
669
كنترل موقعيت عملگر پيزوالكتريك عرضي در فركانس هاي پايين با روش خودحسگري
670
كنترل موقعيت عملگر در يك سيستم الكتروهيدروليك گسسته
671
كنترل موقعيت عملگر هيدروليكي با هدف افزايش راندمان سيستم از طريق بازخورد نيرو
672
كنترل موقعيت موتور (Magnet Permmanent) توسط ميكروكنترولر 8031
673
كنترل موقعيت موتور تحت شبكه LAN
674
كنترل موقعيت نگهدارنده دوربين آندوسكوپ در اعمال جراحي فك و صورت بر پايه پردازش تصوير
675
كنترل موقعيت و سرعت موتورلو كتانس سوئيچ شونده بر اساس روش كنترل غير خطي گام به عقب وفقي
676
كنترل موقعيت و نوسان بار در جرثقيل‌هاي سقفي
677
كنترل موقعيت و نيرو در يك سيستم سروو هيدروليك به كمك شير كنترل جهت سروو و شير اطمينان تناسبي
678
كنترل موقعيت و نيروي سيستم هاي رباتيك مبتني بر تخمين سرعت مفاصل ، نامعيني هاي پارامتري و جريان موتورها
679
كنترل موقعيت و وضعيت رباتGough-Stewart
680
كنترل موقعيت يك ربات تك لينكي با استفاده از يك كنترل كننده ي هوشمند فازي عصبي بر مبناي يادگيري عاطفي
681
كنترل موقعيت يك روبات پرنده
682
كنترل موقعيت-نيروي ربات هاي بازوي همكار افزونه در جابه¬جايي اجسام صلب به روش فازي-لغزشي
683
كنترل مولتي روتور براي تحمل عيب در يك روتور، در حركت قائم
684
كنترل مولد بخار PWR به وسيله كنترل كننده فازي خودتنظيم
685
كنترل ميزان اكسيژن و نيتروژن حل شده در ابرآلياژ پايه نيكل IN713LC برگشتي به روش ذوب در كوره ي VIM
686
كنترل ميكرو كنترلر 89C51 از طريق پورت سريال
687
كنترل ميكروپروسسوري دو آسانسور مجاور بطور همزمان
688
كنترل ميكروپروسسوري ماشين لباسشويي
689
كنترل ميكروپروسسوري مورتورهاي دي سي
690
كنترل ميكروربات تحت تأثير اصطكاك با مولد مركزي الگو
691
كنترل ميكروكنترلر C51 89 از طريق پورت سريال
692
كنترل ميله پاد غلت فعال خودروهاي برون جاده‏اي به منظور بهبود پايداري غلتشي
693
كنترل ناحيه تجمع نانوالياف در فرايند الكتروريسي با يك و چند نازل وبررسي ساختار آن
694
كنترل نانومنيپوليشن دوبعدي نانوذرات متخلخل بر پايه ميكروسكوپ نيروي اتمي و بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي آن
695
كنترل نرخ براده برداري در سيستم ماشين‌كاري الكتروشيميايي به كمك الگوريتم‌هاي هوشمند
696
كنترل نرخ در شبكه‌هاي مخابرات مولكولي با تأكيد بر سيستم‌هاي تحويل داروي هدفمند
697
كنترل نسبت پيچش در بوبين پيچ دقيق مرحله اي
698
كنترل نسبت توان ماكزيمم به توان متوسط در مدولاسيون OFDM با استفاده از مدولاسيون هاي پوش ثابت در سيستم هاي MIMO
699
كنترل نسبت سوخت به هوا در ديگ دي مولد بخار
700
كنترل نظارتي در سيستم هاي هوشمند حمل و نقل بر مبناي مدل پتري نت
701
كنترل نظارتي مبدل انرژي بادي با استفاده از پتري نت هايبريد
702
كنترل نظارتي نامتمركز سيستم ‌هاي رخداد گسسته با استفاده از پتري نت
703
كنترل نقطه انتهايي بازو با پايه‌ي متحرك در يك مسير مشخص
704
كنترل نقطه انتهايي بازوي مكانيكي فضايي با پايه متحرك غير هولونوميك در حضور مانع
705
كنترل نور محيط توسط يك سيستم كنترل حلقه بسته متكي بر پردازش ديجيتال و منطق فازي
706
كنترل نوسانات آونگ ساده با استفاده از كنترلر فازي
707
كنترل نوسانات يك ربات افزونه انعطاف پذير با استفاده از رفع افزونگي
708
كنترل نويز خطا در روش هاي تكراري بلوكي
709
كنترل نيرو در ربات تعاملي با انسان در حركت راه رفتن
710
كنترل نيرو در يك مدار الكتروهيدروليكي با استفاده از شير اطمينان تناسبي و شير كنترل جهت تناسبي
711
كنترل نيرو گاه هاي بادي به منظور بهبود پايداري گذرا
712
كنترل نيرو و موقعيت در يك عملگر پيزوالكتريك به روش خود حسگري
713
كنترل نيرو و موقعيت نقطه انتهايي بازوي هيدروليكي زيرسطحي صفحه اي با پايه ثابت با به كارگيري مشاهده گر سرعت
714
كنترل نيروي تعاملي در جراحي رباتيكي آندوسكوپي
715
كنترل نيروي سيلندر نيوماتيك با جبران اصطكاك سيلندر
716
كنترل نيروي يك سيستم الكتروهيدروليكي با استفاده از پمپ دبي متغير با هدف افزايش بازده سيستم
717
كنترل نيمه خودكار ضوابط ايمني با استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان
718
كنترل نيمه خودكار ضوابط ايمني در برابر حريق در بستر مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM)
719
كنترل نيمه فعال ارتعاشات ساختمان در اثر زلزله با روش Hoo
720
كنترل نيمه فعال ارتعاشات سيستم هوشمند روتور ياتاقان
721
كنترل نيمه فعال با تغيير ماتريسي سختي سازه
722
كنترل نيمه فعال پل ها با ابزارهايي با مشخصات متغير
723
ﻛﻨﺘﺮﻝ نيمه فعال پل ها ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﺐ
724
كنترل نيمه فعال سازه ها با در نظر گرفتن اثر تاخير زماني
725
كنترل نيمه فعال سازه هاي آسيب ديده مجهز به جدايشگر لرزه اي
726
كنترل نيمه فعال هوشمند ارتعاشات ساختمان هاي غير خطي تحت تحريك زلزله
727
كنترل هاي مرزي كالاها ار منظر حقوق بين الملل
728
كنترل هايبريد بر پايه لياپانوف موتور خودرو
729
كنترل هدايت خودرو
730
كنترل هزينه با بكارگيري روشهاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت و مديريت ارزش كسب شده در پروژه هاي ساخت و ساز
731
كنترل هماهنگ توربين بادي و چرخ گردان (Flywheel) به منظور بهبود كاركرد توربين بادي در دو حالت عادي و خطا در شبكه
732
كنترل هماهنگ جبران كننده هاي توان راكتيواستاتيكي با سطح كنترل ولتاژ ثانويه
733
كنترل هماهنگ خطوط HVDC در سيستم هاي انتقال انرژي از مزارع بادي
734
كنترل هماهنگ زيرسيستمها براي افزايش پايداري خودرو
735
كنترل هماهنگ سازه هاي طبقاتي تحت بارگذاري لرزه اي
736
كنترل هماهنگ عملكرد ريزشبكه تركيبي AC-DC متصل به يك شبكه مشترك
737
كنترل هماهنگ مبدلهاي منابع انرژي پراكنده در شبكه هوشمند براي كنترل فركانس
738
كنترل هماهنگ منابع توليد پراكنده و تجهيزات كنترل ولتاژ در شبكه‌هاي توزيع هوشمند
739
كنترل هماهنگ و مديريت بهينه بار ـ فركانس در ريزشبكه ها
740
كنترل هماهنگ و يكپارچه ولتاژ / توان راكتيو در شبكه هاي توزيع هوشمند
741
كنترل هماهنگي ربات هاي متحرك همكار براي دنبال كردن چند هدف در يك محيط ديناميكي
742
كنترل همبندي در شبكه هاي بي سيم ad hoc با در نظر گرفتن تحرك و انرژي باقيمانده گرهها
743
كنترل همروندي در سيستم هاي توزيع شده
744
كنترل همزمان تناسبي مايوالكتريك جهت كنترل دست مصنوعي
745
كنترل همزمان سيستم هاي خطي
746
كنترل همزمان موقعيت و جهت يك روبات سيار غيرهولونوميك مبتني بر مدل چندگانه
747
كنترل همزمان نيرو و جابجايي در سيستم ربات‏هاي جراحي از راه دور
748
كنترل همزمان ولتاژ و فركانس در ريزشبكه جزيره‏اي
749
كنترل همكاري انسان و ربات در برخورد آگاهانه
750
كنترل هندسي كنترل دستگاههاي غيرهولونومي
751
كنترل هواپيماي بدون سرنشين در فرود آمدن با استفاده از كنترل تصادفي
752
كنترل هوشمند ارتعاشات ناشي از جريان عدد رينولدز پايين بر روي يك استوانه الاستيك با قابليت برداشت انرژي
753
كنترل هوشمند از راه دور ربات افزونه جراحي با تأخير در كانال ارتباطي
754
كنترل هوشمند الكترودها در كوره قوس الكتريكي و مدلسازي سه فاز موقعيت الكترودها با استفاده از نرم افزار SIMULINK
755
كنترل هوشمند پاركينگ طبقاتي
756
كنترل هوشمند پهپاد با استفاده از هوش محاسباتي
757
كنترل هوشمند توپ ضدهوايي متحرك
758
كنترل هوشمند چند لايه سيستم تعليق نيمه فعال باMR جهت بهبود رفتار سواري و چسبندگي به جاده
759
كنترل هوشمند خودروهاي نيمه خودران به روش تجميع داده با قابليت اتصال به شهر هوشمند
760
كنترل هوشمند ربات سيار فرمانش لغزشي براي دنبال كردن مسير بر مبناي دوربين
761
كنترل هوشمند روبات در سلول هاي داغ
762
كنترل هوشمند سازه هاي آسيب ديده با روش سلامت سازه اي
763
كنترل هوشمند سيستم سرمايش و گرمايش ساختمان
764
كنترل هوشمند سيستم مشعل
765
كنترل هوشمند شبكه گاز طبيعي ساختار متغير
766
كنترل هوشمند شرايط جريان در سيكل اول راكتور هسته اي
767
كنترل هوشمند ضخامت ورق و اندازه ي شكاف بين غلتك ها در حضور نامعيني و تغيير پارامتر ها در نورد سرد
768
كنترل هوشمند فركانس در يك ريزشبكه جريان متناوب
769
كنترل هوشمند فشار در شبكه توزيع آب شهري با استفاده از هوش مصنوعي،‌ مطالعه موردي: شهرك مهديه قم
770
كنترل هوشمند فشار متوسط شرياني و برون ده قلب در بيماران CHF
771
كنترل هوشمند قايق بادباني با استفاده از كنترل فازي
772
كنترل هوشمند مبتني بر بينايي چهارپره براي رديابي هدف متحرك
773
كنترل هوشمند موتورخانه توسط سنسور بي سيم براي واحد هاي ساختماني
774
كنترل هوشمند ميزان روشنايي محيط
775
كنترل هوشمند ورود و خروج
776
كنترل هوشمند يك ربات جابه جاگر توسط يك روش زيست الهام
777
كنترل هيبريد ارتعاشي صوتي يك پوسته استوانه اي با استفاده از ميراكننده هاي پيزوالكتريك و سيال الكترورئولوژيكال
778
كنترل هيبريد انتشار امواج از يك پوسته چندلايه دوانحنايي با پيزوالكتريك كامپوزيت‌ها
779
كنترل هيبريد رباتهاي انعطاف پذير
780
كنترل هيبريدي اتعاشات تيرساندويچي با هسته ي ويسكوالاستيك ورويه هاي پيزوالكتريك وتحليل خمش آن
781
كنترل هيبريدي ارتعاشات توسط سيال مگنتو رئولوژيكال ولايه هاي موادويسكوالاستيك به روش غيرفعال
782
كنترل هيبريدي ارتعاشات توسط مواد پيزوالكتريك ومگنتواستركتيو به روش نيمه اكتيو
783
كنترل و استراق سمع مكالمات تلفني و ارزش قضايي آن در نظام حقوقي ايران
784
كنترل و بررسي اثرات ديناميكي شبكه هاي HVDC
785
كنترل و بهبود خواص اپتيكي نانو ذرات كادميم سلنايد پوشيده شده با روي سولفايد
786
كنترل و بهبود ويژگي اپتيكي نانو ذرات سلنيد روي با رشد پوسته سولفيد روي و بررسي ويژگي فوتو كاتاليستي آن ها
787
كنترل و بهبود ويژگي هاي اپتيكي نانو ذرات كادميم سلنايد با رشد پوسته كادميم سولفايد
788
كنترل و بهبود ويژگي هاي اپتيكي نانو ذرات كادميم سلنايد با رشد پوسته كادميم سولفايد
789
كنترل و بهبود يكسو ساز سه فاز بوست با بكارگيري روشي مبتني بر مدولاسيون بردار فضايي
790
كنترل و بهينه سازي بلادرنگ سيستمهاي ديناميكي با محركهاي اضافي
791
كنترل و بهينه سازي ريز شبكه تجديد پذير خورشيدي در شبكه راه آهن پرسرعت DC
792
كنترل و بهينه سازي مصرف سوخت در كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
793
كنترل و بهينه سازي مكانيزم انتقال قدرت دو سويه به منظور بهبود عملكرد خودروهاي هيبريدي
794
كنترل و پايش يكپارچه هزينه-زمان با استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان﴿BIM)
795
كنترل و تجزيه وتحليل ارتعاش
796
كنترل و تشخيص همزمان خطا در سيستمهاي سروهيدروليك
797
كنترل و تطبيق حركت دوپايي با استفاده از مولدهاي الگوي مركزي
798
كنترل و تعيين پارامترهاي اصلي مربوط به پلاسماي توكامك در حال سوختن در فضاي صفر و يك بعدي براي سوخت هاي بدون نوترون و با نوترون
799
كنترل و توليد مسير براي يك ربات شناگر چند عضوي
800
كنترل و جريان براده و براده شكن
801
كنترل و حفاظت آبشستگي پايه پل با استفاده از ميله هاي چسبيده به پشت پايه و آب پايه
802
كنترل و شبيه سازي استاتكام جهت بهبود سطح ولتاژ
803
كنترل و شبيه سازي پرنده بدون سرنشين (كوادروتور) براي يك مانور خاص
804
كنترل و شبيه سازي حركت ربات با شش درجه آزادي
805
كنترل و شبيه سازي موتور ميكروجت
806
كنترل و طراحي سيستم سنسوري مورد نياز يك خانه هوشمند بر مبناي PLC [پي. ال. سي]
807
كنترل و طراحي مسير حداقل زمان براي ربات‌هاي موازي كابلي
808
كنترل و طراحي مسير همزمان ربات دونده دوپا كنترل و طراحي مسير همزمان ربات دونده دوپا و اصلاح مسير توسط منطق فازي
809
كنترل و كاهش آب شستگي موضعي پايه پل با استفاده ازشكاف درگروه پايه هاي مستطيلي نوك گرد
810
كنترل و كاهش آب شستگي موضعي تك پايه با استفاده از روش هاي حفاظتي تركيبي كابل، شيار، طوق و شبكه تزريق حباب هوا
811
كنترل و كاهش آب شستگي موضعي در پايه هاي پل از استفاده از شكاف
812
كنترل و كاهش آبشستگي موضعي پايه پل با استفاده از جت
813
كنترل و مانيتورينگ مادون قرمز 10 كاناله
814
كنترل و مديريت پرواز بالگرد بدون سرنشين با قابليت اجتناب از برخورد با موانع
815
كنترل و مديريت ترافيك با ابزار هزينه
816
كنترل و مديريت تزريق آب با استفاده از شير هاي كنترل بازه اي درون چاهي
817
كنترل و مديريت خزه زدگي شناورها
818
كنترل و مديريت ريسك در توليد درهم آميخته از يك مخزن چندلايه با استفاده از فناوري شيرهاي كنترل درون چاهي
819
كنترل و مونيتورينگ درجه حرارت و رطوبت در مراكز تلفني
820
كنترل و نظارت از ديدگاه حضرت علي(ع)
821
كنترل و همزمان سازي آشوب در سيستم هاي زيستي
822
كنترل و همزمان‌سازي سيستم‌هاي آشوبناك مرتبه كسري با استفاده از مشاهده‌گر مود لغزشي مرتبه بالا
823
كنترل وبهينه سازي سيتمهاي مبدل انرژي باد بااستفاده ازالگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات ومقايسه آن باشبكه هاي عصبي
824
كنترل ورود و خروج افراد با ميكروكنترولر كامپيوتر
825
كنترل وسايل جانبي منزل با پورت پرينتر كامپيوتر
826
كنترل وسايل خانگي از راه دور با ارسال پيامك
827
كنترل وسايل خانگي از طريق خط برق
828
كنترل وسايل منزل از راه دور بوسيله ماژول GSM ﴿جي. اس. ام.﴾
829
كنترل وسايل منزل از طريق اينترنت
830
كنترل وشبيه سازي يك ميكروگريد مد جزيره اي بر اساس كنترل كننده هاي مرتبه كسري
831
كنترل وضعيت سه محوره براي يك جسم پرنده بازگشتي به جو با نسبت L/D پايين
832
كنترل وضعيت سه محوره ماهواره كوچك با استفاده از گشتاوردهنده مغناطيسي
833
كنترل وضعيت ماهواره انعطاف‌پذير با درنظر گرفتن اثرات گشتاور اغتشاشي آيروديناميكي
834
كنترل وضعيت هماهنگ مجموعه ماهواره‌هاي همكار در حضور گشتاور ناشي از نيروي آيروديناميكي درگ
835
كنترل وضعيت يك ماهواره انعطاف پذير مبتني بر روش اغتشاش تكين
836
كنترل وضعيت يك ماهواره‌ي GEO در بستر HIL با RTOS
837
كنترل وفقي بازوي ربات در حضور نامعيني ها و اختلال نيروي خارجي نامشخص
838
كنترل وفقي دسته اي از سيستمهاي غير خطي نامعين با پارامترهاي متغير با زمان در حضور سيگنالهاي اختلال
839
كنترل وفقي مبتني بر مدل معكوس
840
كنترل وفقي مقاوم براي سيستم تعليق خودرو
841
كنترل وفقي مقاوم سيستمهاي خطي و غيرخطي
842
كنترل وفقي مقاوم∞ Hسيستم هاي خطي نامعين داراي تاخير در ورودي و حالت
843
كنترل وفقي و مقاوم سيستمهاي غيرخطي با بكارگيري شبكه هاي عصبي
844
كنترل وقفي فازي بازوي ربات جهت حذف اثر نيروي اختلال خارجي با مدل محيطي نامعين
845
كنترل ولتاژ بارهاي چند فيدر بطور همزمان بر اساس بهينه سازي فازي
846
كنترل ولتاژ خازن لينك DC در DSTATCOM با ساختار چند سطحي مبدل معكوس كننده ولتاژ
847
كنترل ولتاژ در شبكه هاي هوشمند داراي خودروي برقي
848
كنترل ولتاژ ريزشبكه DC در شبكه هوشمند با منابع انرژي و ذخيره‌ساز
849
كنترل ولتاژ ژنراتور القايي خود متحرك مستقل با استفاده از مبدل DC/ ACنوع جريان PWM
850
كنترل ولتاژ ژنراتور القايي دو سو تغذيه در حالت جدا از شبكه براي تغذيه‎ي بار DC
851
كنترل ولتاژ شبكه هاي توزيع با سطح ولتاژ پائين در حضور منابع توليد پراكنده
852
كنترل ولتاژ و توان راكتيو در پست فوق توزيع به روش تركيبي برنامه ريزي ديناميكي فازي - عصبي
853
كنترل ولتاژ و توان راكتيو در شبكه هاي قدرت با استفاده از روشهاي هوش محاسباتي
854
كنترل ولتاژ و حداقل سازي تلفات در شبكه هاي هوشمند با استفاده از گروه حمايت راكتيو
855
كنترل ولتاژ و فركانس در ريزشبكه هاي مستقل از شبكه به وسيله ذخيره سازهاي انرژي و جبران‌كننده‌هاي توان راكتيو
856
كنترل ولتاژ و فركانس ريزشبكه جزيره¬اي با استفاده از امپدانس مجازي تطبيقي
857
كنترل ولتاژ و فركانس ريزشبكه در حالت جدا از شبكه
858
كنترل ولتاژ و فركانس ژنراتور القايي دو سو تغذيه در حالت جدا از شبكه
859
كنترل ولتاژ و فركانس منابع توليد پراكنده
860
كنترل ولتاژ و كاهش تلفات در شبكه‌هاي توزيع هوشمند با استفاده از منابع انرژي پراكنده و تجديد‌پذير‌
861
كنترل ونظارت از ديدگاه حضرت علي (ع)
862
كنترل ياتاقان هاي مغناطيسي فعال با استفاده از پارادايم كنترل حذف اغتشاش فعال ADRC
863
كنترل يك بازوي روبات دولينگ از طريق شبكه عصبي
864
كنترل يك پاندول وارون انعطاف پذير به روش لاگرانژين كنترل شده
865
كنترل يك خودرو هوشمند در بستر IIOT
866
كنترل يك دستگاه آزمايشگاهي با استفاده از شبكه هاي عصبي
867
كنترل يك دوربين از طريق شبكه اينترنت
868
كنترل يك ربات متحرك با هدف مسيريابي در محيط ناشناخته
869
كنترل يك ريزشبكه توسط سيستم توزيع شده شي‌گراي هوشمند با محدوديت دسترسي به اطلاعات
870
كنترل يك سيستم هپتيكي با استفاده از تئوري پسيويتي
871
كنترل يك فضاپيماي معيوب توسط يك فضاپيماي عملگر و بدون تماس فيزيكي
872
كنترل يك ماهواره سنجش از دور رزولوشن بالا انعطاف‏پذير مبتني بر مفهوم ديناميك غيرمينيمم‏فاز
873
كنترل يك ميكروروبات در مسير غير مستقيم
874
كنترل يك وسيله پرنده مافوق صوت غيرخطي ناكمينه فاز با استفاده از تئوري منيفولد مركز
875
كنترل يكپارچه ديناميك خودرو با استفاده از توزيع بهينه نيروهاي تايري جهت بهبود پايداري
876
كنترل يكپارچه شاسي - رويكرد بهينه تطبيقي توزيع نيروهاي تايري
877
كنترل يكپارچه مسير غيرخطي در حركت عرضي يك پرنده بدون سرنشين
878
كنترل يكپارچه مسير غيرخطي در حركت عرضي يك پرنده بدون سرنشين
879
كنترل‌ بيولوژيكي Fusarium graminearum گندم‌ بوسيله خاصيت ‌آنتاگونيستي باكتري ‌استرپتومايس درسطح ‌Invitro
880
كنترل‌ بيولوژيكي Fusarium graminearum گندم‌ بوسيله خاصيت ‌آنتاگونيستي باكتري ‌استرپتومايس درسطح ‌Invitro
881
كنترل‌كننده PI خودتنظيم با استفاده از الگوريتم PSO براي كنترل توان اكتيو و راكتيو VSC ها در ريز شبكه‌ها
882
كنترل‌كننده مبتني بر رويتگر براي سيستم‌هاي غيرخطي ليپشيتز داراي اغتشاش
883
كنترل، تجزيه و تحليل تلرانس هاي ابعادي يك مجموعه مونتاژي
884
كنترلر 55 SIMATIC
885
كنترلر اترنت 9008 DM
886
كنترلر حرارتي رايانه اي
887
كنترلر سي ان سي
888
كنترلر ميكروكامپيوتري با استفاده از ميكروپروسسورهاي 87/8088 و زبان C
889
كنترلر هاي قابل برنامه نويسي (PLC) [پي. ال. سي ]
890
كنترلرهاي PID درسيستم هاي آنالوگ و ديجيتال
891
كنترلهاي HVDC براي بهبود رفتار ديناميكي سيستم
892
كنترلو هدايت يكپارچه هواپيماي بدون سرنشين براساس كنترل مد لغزشي و منحني‌هاي مقيد
893
كنتور 3 فاز ديجيتالي
894
كنج ها براي فضاهاي هيلبرت و باناخ
895
كند نمودن اثر شعله بر روي كالاي پنبه اي
896
كند نمودن اثر شعله برروي كالاي پنبه اي
897
كنداسور سيكل تركيبي يزد
898
كندانسور سطحي و فواره اي
899
كندانسورهاي پاششي تماس مستقيم
900
كندانسورهاي مفتولي و صفحه اي مورد استفاده در صنايع مبرد خانگي
901
كندسوز كردن پارچه پلي استر با استفاده از هيدروژل طبيعي جهت پوشاك محافظ
902
كندگي ليزري پليمر PMMA جهت ايجاد ميكروكانال‌هاي سه ‌بُعدي
903
كندو كاوي در تاريخ اجتماعي دوره تيموريان با استناد به نگاره ها
904
كندوكاو بر تاثير و تاثر روستاهاي پيراشهري در فرآيند توسعه شهري نمونه موردي: پيراموني شهر يزد
905
كندوكاوي پيرامون صنعت ايران با نگرش به صنعت خودروسازي
906
كندوكاوي در سير تحول ساختاري و كاركردي در خانه هاي روستاي امامزاده (شهرستان خمين )
907
كندوكاوي در مفاهيم مراكز محله ي قديمي جهت هويت بخشي به مراكز محله اي شهرهاي جديد مطالعه موردي، محله عليقلي آقاي اصفهان و محله هاي پنج و شش شهر جديد بهارستان
908
كندوكاوي در مفهوم علم براي عموم؛ با نگاه وي‍ژه به مجله دانشمند
909
كنستراكتيويسم در هنر
910
كنسرتو براي اركستر
911
كنسرتو براي ترمبون به همراهي پيانو اثر : ريمسكي كرساكف
912
كنسرتو براي گيتار و اركستر اثر فرناندو كارولي
913
كنسرتو پيانوي شماره 2 - راخمانينف
914
كنسرتينو براي اركستر
915
كنسول بالاي سر مسافر اتوبوس بين شهري سي 457
916
كنسول و قاب آينه با تكنيك منبت و معرق چوب
917
كنسولگري مصر در ايران
918
كنش ارتباطي يورگن هابرماس و كاربرد آن در ايجاد وفاق ميان دو گفتمان اصول گرايي و اصلاح طلبي در ايران
919
كنش جمعي در مديريت منابع طبيعي: مطالعه اصول استروم در شركت آبياري مجن و تعاوني آب بران مهيار اصفهان
920
كنش فهم مخاطب در تعزيه با رويكرد هرمنوتيكي
921
كنش كاوي با استفاده از ساختارهاي علي
922
كنش موثر در نظريه ميدانهاي كوانتومي
923
كنش ناورداري كنفورم براي R3 گراويتي
924
كنش نمايشي در ديالوگ با بررسي تطبيقي در آثار بهرام بيضايي و عليرضا نادري
925
كنش نمايشي در ديالوگ با بررسي تطبيقي در آثار بهرام بيضايي و عليرضا نادري
926
كنش هاي ديراك-بورن-اينفلد و چرنسيمونز: تعميم ها و D - غشاء هاي متناظر
927
كنشهاي اجرايي در كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه -فزون كنشي
928
كنكاش درباره خسرو شيرين نظامي گنجوي و فرهاد و شيرين وحشي بافقي
929
كنكاشي به ارج نهادن ورزش در مدارس دخترانه مقطع ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
930
كنكاشي پيرامون قضيه فرما
931
كنكاشي در تاريخچه و فلسفه خالكوبي
932
كنكاشي در تاريخچه و فلسفه خالكوبي (طرح نقش ،خط روي پوست )
933
كنكاشي در فضاهاي سنتي يزد در جهت كشف عناصر خلاق
934
كنكاشي در مصادر قاعدۀ تسليط و لاضرر و تعارض بين آن ها
935
كنوانسيون حقوق معلولان از منظر حقوق بين الملل
936
كنوانسيون هاي جهاني و سياستگذاري انر‍ژي در ايران
937
كنيماتيكي شكستگي ها و ارزيابي پايداري ترانشه هاي ورودي و خروجي تونل شماره 1 مسير راه آهن اصفهان - ازنا
938
﴿كه﴾ در جمله واره هاي قيدي
939
كهكشان ، طراحي در چاپ ديوار كوبهاي پارچه اي
940
كهن الگوي پير دانا در بخش اساطيري شاهنامه
941
كهنترين آثار زبان ايرانيان
942
كهنه كاري چوب
943
كو پليمريزاسيون انتقال اتمي متا كريلات ها و بررسي امكان برقراري ارتباط با نانو زيركونيوم
944
كواترنيون ها و كاربردهاي آن در رياضي و فيزيك
945
كواتش ميدان هاي اسپينوري بدون جرم درفضاي دوسيتر
946
كواد كوپتر
947
كوالتي اف سرويس ...
948
كوانتش بار الكتريكي و نمايشهاي كمينه به كمك حذف ناهنجاريها
949
كوانتش به روش حالت هاي همدوس
950
كوانتش ريسمان بوزوني جرمدار در ميدان زمينه B و بررسي اثر كازيمير وابسته به آن
951
كوانتش فضاي كربن درفضا-زمان تخت ومنحني
952
كوانتش گرانش پيمانه اي همديس در فضاي آمبيانت دوسيته
953
كوانتش مشاهده پذيرهاي كلاسيكي روي حلقه مختلط مربوط به دوسيتر 1+1
954
كوانتش مشاهده پذيرهاي كلاسيكي روي دوسيتر1+3
955
كوانتش ميدان اسپينوري در فضا- زمان دوسيتر
956
كوانتش ميدان اسپينوري در فضاي كرين
957
كوانتش ميدان اسكالر در فضا- زمان دو سيتر
958
كوانتش ميدان الكترومغناطيسي در حضور اجسام متحرك...
959
كوانتش ميدان الكترومغناطيسي در حضور جمله‌ي چرن – سيمونز و كاربرد آن در فرامواد
960
كوانتش ميدان برداري جرم دار در فضا-زمان دوسيتر
961
كوانتش ميدان برهم كنشي اسكالر- فوتون در فضاي كرين
962
كوانتش ميدان تانسوري جرم دار آزاد در فضا- زمان دوسيته
963
كوانتش ميدان هاي اسپينوري جرم دار در فضا-زمان دوسيتر
964
كوانتش ميدان هاي الكترومغناطيس در حضور اجسام مغناطودي‌الكتريك متحرك
965
كوانتش ميدان هاي الكترومغناطيسي در حضور يك نقطه ي كوانتومي نيمرسانا
966
كوانتش ميدانهاي كلين گوردن، ديراك و الكترومغناطيس با استفاده از روش بررسي سازگاري قيود
967
كوانتش نظريه ميدان اسكالر، فرميوني و الكترومغناطيس در مختصات مخروط نوري با استفاده از رهيافت هم تافته
968
كوانتيزاسيون برداري منابع اطلاعات
969
كوانتيزه كردن ذره جرم دار روي فضا- زمان دوسيتر 1+1
970
كوبريك و تحليلي بر فيلم اديسه فضائي 2001
971
كوبيسم در تئاتر
972
كوبيسم و تئاتر
973
كوپل تئوريهاي خرابي مقياس مايكرو مزو در تحليل خرابي صفحات كامپوزيتي چندلايه در چارچوب مكانيك خرابي محيطهاي پيوسته
974
كوپل تنش و جريان سيال سنگ هاي حساس به تنش در مخازن نفت درزه دار طبيعي
975
كوپلي استر هاي خطي حلقوي زيست تخريب پذير
976
كوپليمر شدن 4 - سيكلوهگزيل و4 - فنيل يورازيل با دي ايزوسياناتها
977
كوپليمريزاسيون استيرن - اكريلونيتريل به روش پليمريزاسيون تعليقي
978
كوپليمريزاسيون امولسيوني منومرهاي اكريليكي مورد مصرف در بايندرهاي چرم و بررسي كينيتكي آن
979
كوپليمريزاسيون پيوندي پلي اتيلن گليكول روي پارچه پلي اتيلن ترفتالات و بررسي خصوصيات حرارتي و مكانيكي الياف حاصله
980
كوپليمريزاسيون پيوندي راديكالي استايرن بر روي ABS بوسيله TEMPO
981
كوپليمريزاسيون درجاي استايرن اكريلات در حضور مونتموريلونيت به روش امولسيوني و بررسي خواص تراوايي
982
كوپليمريزاسيون شاخه اي منومرمتيل اكريلات بر روي بدنه پلي وينيل الكل
983
كوپليمريزاسيون شاخه اي منومرمتيل متاكريلات بر روي بدنه پلي وينيل الكل
984
كوپلينگ ديناميكي دو تير تحت اتصال جازني به روش FRF_COPLING
985
كوپلينگ مودال سيستم هاي سازه اي
986
كوپه شدن عمودي و افقي يكي از مخازن نفتي ايران با استفاده از خصوصيات ژئوشيميايي و مخزني با هدف ازدياد برداشت
987
كوتاه شدگي ستون ها تحت تاثير بارگذاري تدريجي
988
كوتاه‌ترين خم‌ها براي متريك‌هاي زيرريماني روي توزيع‌هاي از مرتبه دو
989
كوتاهترين فاصله اطمينان
990
كوتاهترين فاصله اطمينان و فاصله اطمينان نا اريب براي واريانس جامعه
991
كوتاهترين مسير در شبكه هاي متغير با زمان
992
كوچ در وادي خانه
993
كوچ نشيني در كوههاي دنا (ايل دره شوري)
994
كوچ نشيني در لرستان
995
كوچ و مسكن كوچ
996
كوچك سازي ابعاد پستهاي فشار قوي
997
كوچك كردن اندازه دانه فولاد 1040 توسط سيكل عمليات حرارتي
998
كوچك مقياس كردن نتايج حاصل از مدل هاي اقليم جهاني با استفاده از روش طيفي و كاربرد آن در تعيين عملكرد گندم ديم
999
كوچك‌ترين دايره دربرگيرنده نقاط متحرك در صفحه
1000
كوچك‌سازي آنتن ميكرواستريپ با استفاده از رولايه‌ي مبتني بر اَبرسطح الكترومغناطيسي با حفظ عملكرد آنتن
بازگشت