<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
كنترل حركت درايوهاي جرثقيل سقفي و بندري جهت حذف انحراف زاويه اي و عرضي پل
2
كنترل حركت ربات انسان نماي هفت درجه آزادي با تاثير نيروهاي محيطي
3
كنترل حركت ربات با استفاده از كامپيوتر
4
كنترل حركت ربات متحرك غير هولونوميك براي رديابي مسير بر اساس رويتگر اغتشاش
5
كنترل حركت رباتهاي سيار به كمك هوانورد، در حضور موانع كوچك و بزرگ
6
كنترل حركت عضو در حيوان با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي درون عضلاني
7
كنترل حركت گام برداشتن (دو پاي گربه) در حالت تحمل وزن بر روي تردميل با استفاده از تحريك ميكروني نخاع
8
كنترل حركت گام برداشتن با استفاده از تحريك الكتريكي ميكروني نخاع
9
كنترل حركت گام برداشتن با استفاده از تحريك زير جلدي با تحمل وزن
10
كنترل حركت ماهي با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي عمقي مغز
11
كنترل حركت مكان نما با استفاده از سيگنال هاي مغزي
12
كنترل حركت نانولوله هاي كربني آهن دار با استفاده از ميدان الكترومغناطيسي
13
كنترل حركت هاي انسان با استفاده از روش هاي مدل مبنا و كنترل امپدانس
14
كنترل حركت هواپيماي بدون سرنشين روي باند پرواز
15
كنترل حركت و هماهنگي ربات هاي متحرك به منظور تعقيب يك هدف متحرك در يك محيط ديناميكي
16
كنترل حركت و يلچر اتوماتيك به كمك روش كنترل تطبيقي MRAS ...
17
كنترل حركت وسايل نقليه هيبريدي خازني، بر پايه پيش بيني نحوه حركت و با هدف كاهش مصرف انرژي
18
كنترل حركت وسيله نقليه با استفاده از پتانسيل هاي مغزي برانگيخته بينايي
19
كنترل حركت يك بازو در صفحه و شبيه سازي مقدماتي حركتي سيستم دو بازويي
20
كنترل حركت يك بازوي رباتيك قابل انعطاف دو محوره به روش يادگيري تقويت شونده مدل پايه مركب
21
كنترل حركت يك ماه نورد شش چرخ در گذر و عبور از موانع با در نظر گرفتن مكانيك خاك
22
كنترل حريان با استفاده از گشتاور ديناميكي
23
كنترل حلقه بسته DVR مبتني براستراتژي حداقل انرژي به منظور جبران كمبود ولتاژ
24
كنترل حلقه بسته با تخمين گر اغتشاش جهت مشاركت مزارع بادي مبتني بر DFIG در كنترل فركانس سيستم قدرت
25
كنترل حلقه بسته بستن پنجه دست با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
26
كنترل حلقه بسته بي‌اختياري مثانه با استفاده از سيگنال ENG
27
كنترل حلقه بسته تشنجات مزمن و حاد صرعي در مدل صرع ساز با استفاده از كنترل مدلغزشي تطبيقي
28
كنترل حلقه بسته ربات متحرك با بازوي الاستيك به روش بازخورد خطي ساز
29
كنترل حلقه بسته ربات هاي فوتباليست سايز كوچك
30
كنترل حلقه بسته سيستم هاي پنيوماتيكي
31
كنترل حلقه بسته ي ربات دوراني-كشويي با استفاده از كنترلر مود لغزشي
32
كنترل خانه هوشمند با دستيار صوتي
33
كنترل خانه هوشمند توسط شبكهCAN
34
كنترل خرابي پابندهاي ساده خطوط راه آهن با استفاده از پردازش تصوير
35
كنترل خسارت زلزله با استفاده از اتصالات خمشي مجهز به ميراگرهاي ويسكوپلاستيك
36
كنترل خط استرند 1600 توسط PLC
37
كنترل خطي ريسندگي با PLC
38
كنترل خطي سازي فيدبك مقاوم در زمان محدود و پياده سازي تئوري و عملي روي ربات اسكات
39
كنترل خطي مرتبه ي دوم روي فرايندهاي جهش پخش و كاربرد مالي آن
40
كنترل خودرو هاي هوشمند براي حركت از ميان موانع متحرك
41
كنترل خودكار اتومبيل بر اساس رفتار راننده
42
كنترل خودكار مسير فرود پرنده بدون سرنشيندر يك محيط ناشناخته
43
كنترل خودكار وسايل نقليه هوشمند در بستر اينترنت اشيا
44
كنترل خودمختار ولتاژ در ريزشبكه جريان مستقيم
45
كنترل خودمختار ولتاژ در ريزشبكه جريان مستقيم
46
كنترل خوردگي در صنايع نفت با استفاده از بازدارنده هاي خوردگي
47
كنترل خوردگي فاضلابروهاي بتني در حال بهره برداري
48
كنترل خوردگي لوله هاي جداري و خطوط لوله انتقال نفت و گاز بوسيله آناليز نودال و مدل سازي جريان رو فازي
49
كنترل خوردگي و تكنولوژي CLAD و بررسي جوشكاري ورقها و لوله هاي CLAD بدون از بين رفتن مقاومت خوردگي لايه CRA
50
كنترل خوردگي و رسوب گذاري در مبدل هاي حرارتي پوسته-لوله با استفاده از بازدارنده‌هاي خوردگي
51
كنترل خوردگي و رسوبدهي در بويلرها
52
كنترل خونريزي با استفاده از سيستم هايفو در نمونه هاي حيواني و طراحي مبدل هايفو
53
كنترل در كارخانه ريسندگي
54
كنترل درايو توسط شبكه پروفي باس
55
كنترل دربرگيري توزيع شده در سيستم هاي چندعاملي خطي و مستقل از زمان با ديناميك هاي غيريكسان
56
كنترل درجه حرارت كوره توسط ميكروپورسسور با استفاده از PID نرم افزاري
57
كنترل دروپ چند بعدي براي منابع بادي در ريز شبكه هاي جريان مستقيم
58
كنترل دست سيبرنتيكي در فضاي سه بعدي با جرم متغير بارو حذ اغتشاشات مكانيكي
59
كنترل دسترسي به خط در شبكه هاي ATM با استفاده از اتوماتاي يادگير
60
كنترل دسترسي به كمك اثر انگشت
61
كنترل دسترسي تشخيص در پايگاههاي داده شيئ گرا
62
كنترل دسترسي در پايگاه هاي داده متحرك با استفاده از عامل هاي متحرك
63
كنترل دسترسي رقابتي به رسانه مشترك در ارتباطات ماشين‌گونه با در نظرگرفتن كيفيت سرويس و انرژي
64
كنترل دسترسي مبتني بر ويژگي به داده هاي برون سپاري شده با حفظ حريم خصوصي و قابليت لغو ويژگي
65
كنترل دستگاه هاي الكترونيكي از طريق اينترنت
66
كنترل دستگاه هاي مختلف منزل با استفاده از گوشي هوشمند
67
كنترل دستگاههاي الكترونيكي از راه دور توسط خطوط تلفن
68
كنترل دسته خاصي از توربين هاي بادي با مدل چندگانه
69
كنترل دقيق حركت يك ميز CNC
70
كنترل دما PID
71
كنترل دما از طريق شبكه
72
كنترل دما و رطوبت بوسيله ميكروكنترل AVR
73
كنترل دما و رطوبت در خانه هوشمند
74
كنترل دما و رطوبت يك مدل گلخانه اي با تحليل و بررسي انواع روش هاي اعمال كنترل كننده PID و ارايه ي كنترل كننده ي FUZZY-PID
75
كنترل دماي آب درون محفظه شيشه اي(Control temperature water in glass chamber)
76
كنترل دماي انكوباتور طفل بوسيله PID و نمايش روي LCD گرافيكي
77
كنترل دماي حمام روغن
78
كنترل دماي رآكتور پلي اتيلن ترفتالات با بهره گيري از استراتژي كنترلي Cascade
79
كنترل دماي رآكتور نيمه پيوسته سنتز پلي استرها
80
كنترل دماي راكتور پليمريزاسيون متيل متاكريلات با استفاده از منطق فازي
81
كنترل دماي راكتور پليمريزاسيون متيل متاكريلات به منظور كنترل جرم مولكولي
82
كنترل دماي راكتور پليمريزاسيون ناپيوسته تعليقي پلي وينيل كلرايد با مقدار مقرر متغير
83
كنترل دماي كوره براي حركت روي مسير با بكارگيري يك الگوريتم
84
كنترل دماي محيط به روش هاي عصبي-فازي و با كمك از حسگر هاي فيزيكي و علايم گفتاري
85
كنترل دماي محيط توسط GSM MODEM
86
كنترل دماي يك كوره ذوب پليمر با 2% درجه دقت
87
كنترل دو گانه سازه ها با استفاده از جدايشگرها و ميراگرها فعال به روش تخصيص قطب ها
88
كنترل دو موتور DC
89
كنترل دور آرام موتور احتراق داخلي اشتعال جرقه اي
90
كنترل دور موتور DC از راه دور
91
كنترل دور موتور dc با استفاده از مبدلهاي استاتيك
92
كنترل دور موتور dc با ترمز ديناميكي
93
كنترل دور موتور DC به كمك PLC
94
كنترل دور موتور DC توسط كامپيوتر
95
كنترل دور موتور DC و ساخت سخت افزار آن
96
كنترل دور موتور آسنكرون سه فاز به طريقه Phvm و با استفاده از ميكروكنترلر
97
كنترل دور موتور القايي با استفاده از اينورتر منبع ولتاژ به روش V/f
98
كنترل دور موتور القايي به روش SPWM
99
ﻛﻨﺘﺮل دور ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﻪ روشFOC به كمك TMS320LF2407
100
كنترل دور موتور القايي تك فاز به روش سايكلو كانورتر با استفاده از ميكرو كنترلر
101
كنترل دور موتور القايي سه فاز توسط اينورتر منبع جريان
102
كنترل دور موتور القايي همراه با حذف هارمونيك
103
كنترل دور موتور اند وكسيوني توسط سيكلوكانورتور
104
كنترل دور موتور با PLC
105
كنترل دور موتور با استفاده از نرم افزار MATLAB [متلب]
106
كنترل دور موتورهاي DC به كمك SCR
107
كنترل دور موتورهاي DC توسط يك سو سازه هاي تريستوري و كليد هاي مغناطيسي اشباع پذير
108
كنترل دور موتورهاي القايي (آسنكرون) با كامپيوتر
109
كنترل دور موتورهاي القايي بااستفاده از اينورتر و سيكلو كانورتر
110
كنترل دور و جهت چرخش موتور DC و دور سنج ديجيتال
111
كنترل دور و موقعيت موتورهاي DC مبتني بر كنترلر PID
112
كنترل دوراني كوادروتور مقيد به صورت تجربي
113
كنترل دوربين مدار بسته با تلفن
114
كنترل دوربين مداربسته با تلفن
115
كنترل ديناميك حركت تريلي در حضور باد جانبي با در نظر گرفتن نيروهاي وارد بر تريلر و كشنده
116
كنترل ديناميك و سينماتيك نايقين ربات نگهدارنده دوربين آندوسكوپ در حضور شفت منعطف
117
كنترل ديناميكي ناحيه گسترده ولتاژ و كاهش تلفات با بكارگيري سيستم چندعاملي و نظريه بازي ها
118
كنترل ديناميكي و سينماتيكي ربات هاي صنعتي با ديناميك و سينماتيك هاي نامشخص به روش حذف اغتشاش فعال (ADRC)
119
كنترل ذرات مغناطيسي با استفاده از ميدان مغناطيسي در محيط سيال
120
كنترل راكت عمود پرواز با استفاده از روش وارون ديناميك
121
كنترل راكتورهاي هسته‌اي بر اساس مدل دو نقطه‌اي راكتور با در نظر گرفتن محدوديت فاكتور انحراف محوري توان
122
كنترل رايانه اي برج تقطير
123
كنترل ربات آونگ وارون چرخدار متحرك با كنترلگر تطبيقي
124
كنترل ربات با ماژول بلوتوث
125
كنترل ربات به وسيله حركت دست
126
كنترل ربات توان‌بخشي اندام پايين‌تنه با استفاده از كنترل‌كننده مدل‌پيش‌بين
127
كنترل ربات توانبخشي از راه دور در حضور تأخير و تخمين نيرو
128
كنترل ربات جراح انعطاف پذير با استفاده از تخمين نيرو همراه با تضمين پايداري
129
كنترل ربات دستيار جراح با استفاده از تصوير و ارائه ي مدل سينگولار
130
كنترل ربات شش چرخ مفصل‌دار براي بالا رفتن از مانعي به شكل پله
131
كنترل ربات فضايي با تحريك كابلي با استفاده از كنترل بازخورد خطي شده
132
كنترل ربات كابلي فضايي 6 درجه آزادي الاستيك و آناليز حساسيت عملكرد ربات نسبت به موقعيت نقطه تنظيم و عدم قطعيت انعطاف‌پذيري
133
كنترل ربات كابلي موازي مقيد ناقص با كابل انعطاف پذير با 4 كابل براي دنبال كردن مسير
134
كنترل ربات كابليICaSbotانعطاف پذير به روش مودلغزشي همراه با در نظر گرفتن عدم قطعي تها
135
كنترل ربات كارتزين سه درجه آزادي
136
كنترل ربات ماكرو ميكرو در حلقه فيدبك هپتيك
137
كنترل ربات ماكرو-ميكرو و پياده سازي سخت افزار آن با شبكه عصبي
138
كنترل ربات موازي به وسيله مولد الگوي مركزي(CPG)
139
كنترل رديابي مسير براي يك ميكروربات شناگر
140
كنترل رسوب در دهانه ورودي آبگيرهاي كناري رودخانه هاي ماسه اي
141
كنترل رفتار فازي محلول هاي پليمري خطي شيشه اي در فرايند توليد الياف نانو به روش الكتروريسي
142
كنترل رله با وسيله پيامك
143
كنترل رنگ بصورت مداوم
144
كنترل رهايش دارو از پارچه پنبه اي به وسيله لايه نانوالياف
145
كنترل رهش كودهاي نيتروژنه و فسفره با استفاده از پوشش هاي نانوكامپوزيتي سپيولايت و كيتوزان
146
كنترل روبات SCARA IVAX بوسيله PC
147
كنترل روبات با مفصل نرم توسط شبكه عصبي، به همراه انيميشن با پيوند VRML در MATLAB
148
كنترل روبات بازويي دو عضوي صلب - انعطاف پذير به روش QFT
149
كنترل روبات متحرك دوچرخ روي سطوح ناهموار
150
كنترل روبات ها با استفاده از شبكه هاي عصبي
151
كنترل روشنايي محيط به وسيله تلفن همراه
152
كنترل رول/ياو ماهواره ‍ژئوسنكرون با كمك روش Solar Sailing
153
كنترل رويداد-تحريك حركت هاي گروهي در سيستم هاي چندعامله در حضور حملات سايبري
154
كنترل ريز ساختار فولاد سيليكوني در حين نورد
155
كنترل ريز ساختار نيمه جامد تهيه شده به روش سيما با كمك شبيه سازي
156
كنترل ريز شبكه در حالت جزيره اي توسط كنترل كننده PID با بهره گيري از الگوريتم ژنتيك به منظور تنظيم ضرايب كنترل كننده
157
كنترل ريز شبكه¬ها در حالت جزيره¬اي با در نظرگيري ديناميك بار
158
كنترل ريزشبكه در حضور بارهاي صنعتي
159
كنترل ريزشبكه در شرايط خطا و گذرا با وجود SMES ومحدود كننده هاي جريان خطا
160
كنترل زاوية مفصل زانوي پا به شيوة كنترل لغزشي با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
161
كنترل زاوية مفصل زانوي پا به شيوة كنترل لغزشي بااستفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
162
كنترل زاويه آتش مدارات تريستوري بوسيله ميكروكنترلر خانواده 8051
163
كنترل زاويه بازوي متحرك با استفاده از ملخك پروازي
164
كنترل زاويه حمله با طراحي يك رويتگر غير خطي با استفاده از روش مد لغزشي براي وسايل پروازي
165
كنترل زاويه روشني در موتور سوئيچ رلوكتانس با هدف كاهش ريپل گشتاور
166
كنترل زاويه مفصل پا به شيوه كنترل لغزشي با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
167
كنترل زمان بهينه رباتها
168
كنترل زمان جرقه و نسبت هوا به سوخت موتور احتراق داخلي
169
كنترل زمان محدود مود لغزشي ماهواره انعطاف‌پذير بر اساس مشاهده‌گر اغتشاش
170
كنترل زمانبندي چراغ هاي راهنما با استفاده از الگوريتم يادگيري تقويتي
171
كنترل زيبايي شناسي بصري در نماي شهري با رويكرد نظم ساختاري
172
كنترل زيست محيطي كارخانجات نساجي و بررسي برخي شاخص‌هاي اقتصادي
173
كنترل زيستي پاتوژنهاي قارچي گياهي(بيماريهاي بعدازبرداشت)بااستفاده ازمخمرها
174
كنترل ژنراتور القائي دوسوتغذيه به منظور جبران‌سازي جريان هارمونيكي در نيرو‌گاه‌هاي بادي متصل به شبكه
175
كنترل ژ‍نراتور القايي با تغذيه دو سويه توسط تئوري كنترل چند متغيره
176
كنترل ژنراتور القايي تغذيه دوگانه در حالت عدم تعادل ولتاژ شبكه
177
كنترل ژنراتور القايي تغذيه دوگانه در يك توربين بادي همزمان با گذر خطا از شبكه
178
كنترل ژنراتور القايي دوسو تغذيه (DFIG) تحت ولتاژ نامتعادل با استفاده از قاب مرجع دوگانهي مجزاي سنكرون (DDSRF)
179
كنترل ژنراتور القايي دوسو تغذيه در شرايط نامتعادلي ولتاژ شبكه و جبرانسازي هارمونيكي
180
كنترل ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم به كار رفته در نيروگاه هاي بادي در شرايط تغييرات ناگهاني ولتاژ در سمت شبكه
181
كنترل ژنراتور سوئيچ رلوكتانس با هدف توليد توان بيشينه در شارژ كننده باتري
182
كنترل ژيروسكوپ ميكروالكترومكانيكي ارتعاشي
183
كنترل ساختمانهاي بتني طراحي شده با آيين نامه 2800 قديم بر اساس دستورالعمل بهسازي لرزهاي
184
كنترل سازه اي يك لانچ بارج حامل سكوهاي ثابت فلزي
185
كنترل سازه ها با استفاده از روش مودال
186
كنترل سازه‌ها با روش ضربه
187
كنترل سازه¬ها با استفاده از نتايج پايش سلامت
188
كنترل سازه‏ها به روش تخصيص قطب و موجك
189
كنترل سامانه اي از ربات هاي پرنده براي تعقيب و بلند كردن جسم متحرك
190
كنترل سرعت بدون حسگر موتور سوئيچ رئوكتانس با استفاده از كنترل كننده هوشمند مبتني بر يادگيري عاطفي
191
كنترل سرعت بدون حسگر موتورهاي القايي به روش رويتگر مود لغزشي تطبيقي
192
كنترل سرعت پيگ بازرسي در خط لوله با هندسه ي بازيابي شده
193
كنترل سرعت ربات ، در خطوط پرس رباتيك خودرو به كمك منطق فازي
194
كنترل سرعت سرومكانيسم آزمايشگاهي با استفاده از كنترلرهاي PID [پي. آي. دي.] و فازي
195
كنترل سرعت ماشين هاي كشش به روش كنترل پيش بين توسط مبدل ANPC
196
كنترل سرعت محركه DC [دي. سي.]
197
كنترل سرعت محركه DC [دي. سي.] يكفاز در شرايط هدايت جريان گسسته
198
كنترل سرعت موتور dc [دي سي] با استفاده از كنترلر منطق فازي
199
كنترل سرعت موتور DC با استفاده از مبدل تك فاز AC بهDC
200
كنترل سرعت موتور القائي سه فاز در نرم افزار Matlab با كاربرد تست ورزش
201
كنترل سرعت موتور القايي خطي يك طرفه با لحاظ نمودن تغييرات اثر انتهايي
202
كنترل سرعت موتور سنكرون به روش اسكالر
203
كنترل سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي به روش كنترل پيش بين
204
كنترل سرعت موتور سوئيچ رلكتانس با استفاده از كنترل كننده عاطفي با هدف كاهش ربيل گشتاور
205
كنترل سرعت موتور سوئيچ رلكتانس با هدف كاهش رپيل گشتاور با استفاده از روش هاي كنترل غير خطي مبتني بر انرژي
206
كنترل سرعت موتور سوييچ ولوكتانس همراه با كاهش نوسانات گشتاور با استفاده از روش هاي هوشمند
207
كنترل سرعت موتورسويچ رلوكتانس با استفاده از كنترل كننده هوشمند مد لغزشي براي كاهش ريپل گشتاور
208
كنترل سرعت موتورهاي القايي سه فاز توسط اينورتر PWM سه فاز با مرجع سينوسي
209
كنترل سرعت موتورهاي جريان مستقيم
210
كنترل سرعت و توان در ركابزني مبتني بر تحريك الكتريكي عملكردي در افراد دچار ضايعه نخاعي
211
كنترل سرعت و كاهش ريپل گشتاور و نويز صوتي همراه با طراحي تخمينگر سرعت در موتور سوئيچرلوكتانس
212
كنترل سرعت و كنترل گشتاور موتورهاي القايي
213
كنترل سرعت و موقعيت موتور رلو كتانس سوئيچ شونده بر پايه روش خطي سازي با فيدبك وفقي
214
كنترل سرعت يك سرودرايو القايي بر پايه خطي سازي با فيدبك با تخمين پارامترهاي سيستم
215
كنترل سرور شبكه هاي كامپيوتري از طريق پيام كوتاه
216
كنترل سروصداي هواپيما
217
كنترل سري سطح آب درام نيروگاه سيكل تركيبي با روش جدول بندي بهره
218
كنترل سريع وضعيت يك هلي كوپتر چهار روتوره
219
كنترل سطح درام بويلر نيروگاه با استفاده از تكنيك Hو سنتز
220
كنترل سطح ديناميكي براي دسته اي از سيستم هاي غيرخطي كليدزن با ساختار فيدبك غيراكيد
221
كنترل سطح گلوكز خون در بيمار ديابتي نوع اول بر اساس مدل غير خطي مينيمال (برگمن)
222
كنترل سطح و مانيتورينگ سلول فلوتاسيون ستوني
223
كنترل سلسله مراتبي يك بالگرد مدل
224
كنترل سلسله مراتبي يك ريزشبكه نمونه شامل PHEV ها در حالت متصل و منفصل از شبكه
225
كنترل سنسورهاي زيست محيطي (از قبيل دما، فشار، سطح آب) به كمك پردازنده آرم كورتكس از طريق وب
226
كنترل سه محوره ماهواره الاستيك با تركيب روشهاي وارون ديناميك و سنتز μ
227
كنترل سه محوره يك ماهواره كوچك در مدار LEO با استفاده از عملگر گشتاوردهنده مغناطيسي بر اساس منطق فازي
228
كنترل سوپروايزري چندهدفه توربين باد متصل به شبكه با استفاده از سيستم ذخيره ساز انرژي ابرخازن
229
كنترل سوزن قابل انعطاف داخل بافت نرم در با در نظر گرفتن اغتشاشات ناشي از تعامل بافت و سوزن
230
كنترل سيستم بادي بنزيني با استفاده از پيش‌بيني باد با روش ماركوف مخفي
231
كنترل سيستم تبديل انرژي بادي مبتني بر ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم جهت استخراج حداكثر توان
232
كنترل سيستم تبديل انرژي بادي مبتني بر ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم و مبدل توان كنترل شده
233
كنترل سيستم تركيبي سلو لخورشيدي- پي لسوختي - باتري جهت مديريت توان بارهاي مجزا
234
كنترل سيستم تعليق به روش فازي
235
كنترل سيستم تعليق فعال پيش بين مدل نصف خودرو با استفاده از منطق فازي براي خودرو نظامي
236
كنترل سيستم تعليق مغناطيسي
237
كنترل سيستم توانبخشي از راه دور چند كاربره نظارتي
238
كنترل سيستم توليدي در شرايط عدم اطمينان با فرض وجود تعميرات پيشگيرانه
239
كنترل سيستم چندعامله پهپادهاي چهارموتوره
240
كنترل سيستم چهارتانك با استفاده از مدلغزشي هوشمند
241
كنترل سيستم خطي‌متغير با پارامتر و كاربرد آن در سيستم چهارتانك
242
كنترل سيستم روباتيكي تثبيت كننده فعال براي عمل جراحي قلب تپنده
243
كنترل سيستم روشنايي با پردازش سيگنالهاي مغزي
244
كنترل سيستم غيرخطي پرنده بدون سرنشين با كانال فن
245
كنترل سيستم كوادروتور با استفاده از كنترل كننده غيرخطي
246
كنترل سيستم گرمايش ساختمان به صورت ديجيتال با استفاده از آيسي MEGA163L.AT
247
كنترل سيستم هاي امنيتي با استفاده از بازشناسي چهره بر اساس شبكه هاي عصبي
248
كنترل سيستم هاي تهويه مطبوع و اعلام حريق در خانه هوشمند توسط پلتفرم اينترنت اشياء و كنترل توسط اپ اندرويدي
249
كنترل سيستم هاي توليدي انعطاف پذير با استفاده از پتري نت تصادفي تعميم يافته جهت اجتناب از ددلاك
250
كنترل سيستم هاي خطي تأخيردار زماني با لحاظ محدوديت هاي ورودي و حالت با استفاده از رويكرد گاورنر مرجع
251
كنترل سيستم هاي ديناميكي غير خطي به روش كنترل مد لغزشي فازي
252
كنترل سيستم هاي ربات چند عامله همكار با به كارگيري نظريه بازي
253
كنترل سيستم هاي رباتيك تله اپراتوري با فيدبك نيرو
254
كنترل سيستم هاي غير خطي تاخيردار در حضور خرابي هاي عملگر
255
كنترل سيستم هاي غيرخطي نامعين مبتني بر طراحي رويتگر اغتشاش
256
كنترل سيستم‌ها‌ي سوييچينگ مثبت با تاخير تغييرپذير با زمان تحت عملكردهاي مطلوب كنترلي
257
كنترل سيستم‌هاي ديناميكي غيرخطي و كاربرد آن در مخابرات امن بر اساس همزمان‌سازي آشوب
258
كنترل سيستم‌هاي عمليات از راه دور در حضور عدم قطعيت در امپدانس محيط و اپراتور
259
كنترل سيستم‌هاي غيرهولونوميك در حضور اغتشاشات منطبق و غيرمنطبق
260
كنترل سيستم‌هاي وقايع گسسته تكه‌اي‌رؤيت‌پذير با استفاده از شبكه‌ پتري
261
كنترل سيستمهاي انتقال توان الكتريكي توسط ادواتD-FACTS
262
كنترل سيستمهاي ديناميكي غيرخطي و كاربرد آن در مخابرات امن بر اساسهمزمانسازي آشوب
263
كنترل سيستمهاي غير خطي نامينيمم فاز توسط شبكه هاي عصبي و كابرد آن در روباتهاي با بازوي نرم
264
كنترل سيستمهاي غيرخطي ناشناخته با قيد ورودي محدود به كمك شبكههاي عصبي
265
كنترل سيستمهاي غيرخطي نامعين به روش كنترل لغزشي با كاهش نوسانات شديد ناخواسته
266
كنترل سيستمهاي وقايع گسسته
267
كنترل سيسم توانبخشي مشاركتي از راه دور
268
كنترل سينماتيكي ربات بازوي سري افزونه 7 درجه آزادي با رويكرد عصبي-فازي به همراه برنامه اجتناب از تكينگي و مانع
269
كنترل سينماتيكي ربات موازي صفحه اي استوارت با استفاده از شبكه عصبي RBF و روش بهينه سازي مرتبه دو
270
كنترل شار سيستم ياتاقان مغناطيسي فعال
271
كنترل شار‍ و دشار‍ باتري هاي ليتيوم يون موازي - سري با استفاده از ميكروكنترلر dspic
272
كنترل شايعه در شبكه‌هاي اجتماعي به كمك سازوكارهاي امنيت نرم
273
كنترل شبكه هاي ATM با استفاده از روشهاي نوين فازي - عصبي
274
كنترل شبكه هاي تنظيم ژني با كمك روش هاي يادگيري تقويتي
275
كنترل شبكه ي هوشمند توزيع آب و فاضلاب در بستر اينترنت اشياي صنعتي
276
كنترل شبه استاتيكي موقعيت عملگرهاي پيزوالكتريك با استفاده از خود حسگري
277
كنترل شتاب سيستم ميز لرزان الكتروهيدروليكي
278
كنترل شدت نور پروژكتورها به وسيله ميكرو كنترلر AVR
279
كنترل شرايط انجماد در ريختگري
280
كنترل شعله توسط ميكروكنترلر 8031
281
كنترل شفت انعطاف­ پذير براي ربات دستيار در جراحي فك و صورت
282
كنترل شكل آخالها در فولاد از نوع API-X25
283
كنترل شكل دهي مجموعه كوادروتور با حضور موانع
284
كنترل شكل سازه هاي هوشمند توسط آلياژهاي حافظه دار
285
كنترل شكل صفحات نازك به كمك عملگرهاي پيزوالكتريك
286
كنترل شناختي شبكه هاي بي سيم: رويكردي مبتني بر يادگيري تعادل در بازي هاي تصادفي پويا
287
كنترل شيب توان خروجي توربين بادي با در نظر گرفتن پيش‌بيني سرعت باد
288
كنترل شير برقي آب ساختمان از طريق تلفن هاي هوشمند
289
كنترل شيرهاي پروانه اي به منظور جلوگيري از كاويتاسيون
290
كنترل شيميائي علفهاي هرز آفتابگردان ( هيبريدهاي سان 33)
291
كنترل شيميايي علفهاي هرز ذرت
292
كنترل شيميايي علفهاي هرز گندم توسط علف كشهاي پس رويشي
293
كنترل شيميايي علفهاي هرز مزارع چغندر قند
294
كنترل شيوع بيماريهاي عفوني با استفاده از مد لغزشي
295
كنترل صندلي چرخدار با استفاده از سيگنال هاي EEG
296
كنترل صندلي چرخدار در برخورد با موانع با استفاده از حسگر فراصوت
297
كنترل صندلي چرخدار﴿ويلچر﴾
298
كنترل صوتي - ارتعاشي يك ورق هوشمند پيزوالكتريك كوپل شده با محفظه آكوستيكي
299
كنترل ضخامت ورق فولادي به روش H درنورد سرد چند قفسه اي
300
كنترل ضوابط صرفه جويي در مصرف انرژي در بستر مدلسازي اطلاعات ساختمان
301
كنترل طول گام در روش هاي تكراري بر مبناي فرايند فيجر
302
كنترل ظرفيت كندانسورهاي تبخيري با استفاده از شبكه عصبي
303
كنترل عادلانه توان در شبكه هاي اقتضايي با كمك ئوري بازي و طرح قيمت گذاري
304
كنترل عددي پديده شكست هيدروليكي در محل الحاق پرده آب بند و هسته سد خاكي سنگريزه اي (با استفاده از اطلاعات سد كرخه )
305
كنترل عدم تعادل ولتاژ در ريزشبكه جزيره اي با استفاده از طرح امپدانس مجازي
306
كنترل عدم يقين هاي سازه در حوزه خطي وغيرخطي
307
كنترل عرض نوار در نورد گرم
308
كنترل عرضي ـ سمتي هواپيماي بدون دم
309
كنترل عصبي - تطبيقي موقعيت ربات هاي بازو
310
كنترل عصبي - فازي آونگ برگشته دو بعدي
311
كنترل عصبي - لغزشي زاويه مفصل زانو با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
312
كنترل علف هاي هرز به وسيله مالچ هاي زنده ذرت، يونجه يكساله وشنبليله و اثر ان ها بر رشد دو رقم سيب زميني
313
كنترل عمق بيهوشي با استفاده از روش كنترل پيش بين مبتني بر مدل
314
كنترل عمق بيهوشي با استفاده از يك رؤيتگر غيرخطي و كنترل كننده پيش بين تفاضلي مبتني بر مدل
315
كنترل عمق روبات زير دريايي به روش لغزشي تطبيقي فازي
316
كنترل عملكرد بهينه يك سيستم باد-خورشيد-ابرخازن با استفاده از پيش‌بيني كوتاه‌مدت سرعت باد و تابش خورشيد
317
كنترل عملكرد سيستم طرح هاي تحقيقاتي در مراكز تحقيقات صنعتي كاربردي
318
كنترل عملكرد مثانه و افزايش ظرفيت آن به‌وسيله تحريك الكتريكي عملكردي
319
كنترل عمليات از دور توسط ربات چند راهبر-چند رهرو
320
كنترل عمليات از راه دور مشاركتي با تاخير زماني نامعين
321
كنترل عمليات از راه دور مشاركتي بازوهاي انعطاف‌پذير
322
كنترل عمليات جوشكاري رباتيك به‌صورت غيرهم‌مركز
323
كنترل عوامل فيزيكي درون ماشين نظير باز و بسته كردن درب ها و.... با استفاده از پروتكل GSM [جي اس ام ]در تلفن هاي همراه
324
كنترل عوامل فيزيكي ماشين مانند باز و بسته كردن درب ها و نمايش دماي داخل ماشين با استفاده از پيامك
325
كنترل عوامل محيطي دما و رطوبت با استفاده از برد رزبري پاي و ربات تلگرام
326
كنترل غير خطي STATCOM با حضور فيلتر
327
كنترل غير خطي موقعيت انتهايي بازوي صفحه اي انعطاف پذير دولينكي با مفاصل دوراني
328
كنترل غير فعال موقعيت آرايه هاي خورشيدي ماهواره و امكان سنجي تست مربوطه
329
كنترل غير متمركز خودرو با استفاده از اطلاعات مركزي، تلفيق داده ي سنسور ها و تصوير پردازش شده
330
كنترل غير متمركز سيستم‌هاي ابعاد وسيع با استفاده از شبكه‌هاي عصبي با كاربرد در شبكه انتقال گاز
331
كنترل غير‌متمركز آرايش هواپيماهاي بدون سرنشين و ارائه‌ي روشي براي جلوگيري از برخورد با موانع
332
كنترل غيرخطي
333
كنترل غيرخطي اينورتر چندسطحي تك فاز براي كاربرد در سيستم هاي فتوولتاييك خانگي
334
كنترل غيرخطي پديده ي آشوب در ديناميك وضعيت ماهواره
335
كنترل غيرخطي جبران كننده استاتيكي توان راكتيو(SVC)جهت ميرائي نوسانات الكترود مكانيكي سيستم هاي قدرت
336
كنترل غيرخطي دسته اي از سيستم هاي كمر عملگر نامعين و كاربرد آن در رباتيك
337
كنترل غيرخطي سيستم تعليق مغناطيسي
338
كنترل غيرخطي سيستم‌هاي نامعين دو ورودي-دو خروجي (TITO) و كاربرد آن در كنترل زاويه سمت و ارتفاع هليكوپتر
339
كنترل غيرخطي فعال نويز با استفاده از روش سنجش مجازي در يك محفظه بسته با صفحه انعطاف‌پذير
340
كنترل غيرخطي مسير حركت پرنده بدون سرنشين در سرعت پايين
341
كنترل غيرخطي مقيد ربات اسكارا با استفاده از كنترل كننده تطبيقي IQ-PD
342
كنترل غيرخطي و نامعين و چند متغيره برجهاي تقطير با استفاده از روش كنترل تطبيقي - لغزشي
343
كنترل غيرفعال ارتعاشات سكوهاي ثابت دريايي تحت بارهاي ديناميكي
344
كنترل غيرمتمركز حركت گروهي سيستمهاي چندعاملي برپايه فاصله توپولوژيكي
345
كنترل غيرمتمركز سازه‌ها با روش پالس كنترل
346
كنترل فازي - تطبيقي ربات دوپا در فضاي سه بعدي
347
كنترل فازي - مود لغزشي ماينپولاتور با اتصالات انعطاف پذير
348
كنترل فازي آونگ برگشته دوتايي و مقايسه آن با دو روش ديگر
349
كنترل فازي انگشتان دست ربات براي گرفتن اجسام كروي متحرك
350
كنترل فازي تزريق سوخت در موتورهاي احتراق داخلي انژكتوري و مقايسه آن با ديگر روشهاي كنترلي
351
كنترل فازي تطبيقي پيشكوي تعميم يافته مواد بخار هسته اي
352
كنترل فازي تطبيقي ربات متحرك چرخ دار با استفاده از موبايل جهت تعقيب مسير
353
كنترل فازي تطبيقي سيستم تعليق فعال خودروي آمبولانس
354
كنترل فازي تطبيقي وسيله مستقل زيرآب (AUV)
355
كنترل فازي توربوژنراتور سنكرون (جهت كنترل بهينه فركانس )
356
كنترل فازي توربين بادي
357
كنترل فازي حركت دست رساني در فضاي دو بعدي
358
كنترل فازي دماي حمام روغن
359
كنترل فازي دماي رآكتور ناپيوسته توليد پلي اتيلن ترفتالات به روش استريفيكاسيون مستقيم
360
كنترل فازي دماي راكتور نا پيوسته پليمريزاسيون توليد پلي اتيلن ترفتالات
361
كنترل فازي ربات با مفاصل انعطاف پذير و پياده سازي آن با روش شبيه سازي سخت افزار در حلقه
362
كنترل فازي ژنتيك موتور رلوكتانسي سوئيچ شونده برپايه مدل طرح ريزي شده به روش اجزاء محدود
363
كنترل فازي ژنراتور القايي تغذيه دوگانه متصل به توربين بادي به روش كنترل گشتاور مستقيم
364
كنترل فازي سازه هاي مجاور هم با استفاده از دمپرهاي MR
365
كنترل فازي سيستم تعليق نيمه فعال خودرو
366
كنترل فازي سيستم فرمان چهار چرخ خودرو
367
كنترل فازي سيستم هاي آونگ وارون
368
كنترل فازي سيستم‌ هاي جداساز پايه هوشمند با استفاده از روش‌ هاي بهينه‌ سازي تك هدفه و چندهدفه
369
كنترل فازي كشش خودرو
370
كنترل فازي- لغزشي ارتعاشات ساختمان تحت تحريك زلزله
371
كنترل فازي نور محيط ﴿پياده سازي سخت افزاري﴾
372
كنترل فازي وفقي تركيبي براي سيستمهاي غير خطي
373
كنترل فازي يك بازوي روبات
374
كنترل فازي يك ربات سه درجه آزادي با مفاصل گردان و مقايسه با كنترل تطبيقي
375
كنترل فازي يك ربات ماكرو - ميكرو و پياده سازي سخت افزاري آن
376
كنترل فازي-شبكه عصبي روي ميدان آكوستيكي در يك محفظه سه بعدي با صفحه انعطاف پذير
377
كنترل فرآيند آماري در شركت ذوب فلزات يزد
378
كنترل فرآيند آماري در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
379
كنترل فرآيند آماري در محيط كلان داده
380
كنترل فرآيند آماري شركت صنايع گالوانيزه فجر سپاهان(گزارش كارآموزي)
381
كنترل فرآيند گيرش بر روي پنجه رباتيك
382
كنترل فرايند HiTAC بر پايه مدل هاي كاهش يافته CFD
383
كنترل فرايند آماري
384
كنترل فرايند الگوريتم آماري (مفاهيم و كاربرد)
385
كنترل فرايند خوردگي مركب آهن مازو با استفاده از آنتي اكسيدا ن‌هاي سنتزي ( BHA،BHT، TBHQ )
386
كنترل فركانس ريز شبكه‌هاي قدرت با در نظر گرفتن وجود سيستم ذخيره كننده انرژي براي حالت اتصال و غير اتصال به شبكه
387
كنترل فركانس ريزشبكه از طريق كنترل هماهنگ توربين بادي و خودروهاي هيبريدي با روش كنترل پيش‌بين
388
كنترل فركانس ژنراتور سنكرون
389
كنترل فركانس سيستمهاي چند ناحيه اي بوسيله منطق فازي
390
كنترل فركانس شبكه هاي هوشمند با استفاده از برنامه هاي پاسخ بار
391
كنترل فركانس نيروگاه بادي مجزا از شبكه با استفاده از ادوات FACTS
392
كنترل فرم كالبدي بافت مسكوني با استفاده از روش كدهاي فرم محور ﴿نمونه موردي: يك بافت نمونه در منطقه 1 شهر اصفهان﴾
393
كنترل فرمان از طريق شبكه توزيع برق
394
كنترل فشار و وضعيت ربات توسط حركت دست انسان
395
كنترل فعال آكوستيك سازه اي پوسته استوانه اي با استفاده از وصله هاي پيزوالكتريك
396
كنترل فعال ارتعاشات اجباري شاسي واگن قطار با استفاده از مواد پيزوالكتريك
397
كنترل فعال ارتعاشات تير انعطاف¬پذير با استفاده از كنترل موقعيت مثبت با عملگر پيزوالكتريك
398
كنترل فعال ارتعاشات تير اويلر با تكيه گاه هاي ساده تحت بار متحرك چهار درجه آزادي توسط جاذب ارتعاشي
399
كنترل فعال ارتعاشات تير لايه اي با هسته ويسكوالاستيك
400
كنترل فعال ارتعاشات چوب اسكي توسط مواد هوشمند
401
كنترل فعال ارتعاشات درپنل ماهواره مدل شده با تئوري ورق مرتبه بالا با استفاده از عملگر پيزوالكتريك
402
كنترل فعال ارتعاشات سازه هاي مجاور خطوط سريع السير
403
كنترل فعال ارتعاشات سازه‌هاي انعطاف‌پذير با استفاده از پسخوراند رزونانسي تاخيريافته
404
كنترل فعال ارتعاشات صفحات متشكل از مواد مركب توسط لايه هاي پيزوالكتريك
405
كنترل فعال ارتعاشات ورق با استفاده از لايه هاي ناپيوسته پيزوالكتريك
406
كنترل فعال ارتعاشات ورق دايره اي سوراخ دار ساخته شده از مواد با عملكرد درجه بندي شده با استفاده از وصله هاي پيزوالكتريك
407
كنترل فعال ارتعاشات ورقهاي مستطيلي ميندلين با استفاده از كامپوزيت تقويت شده با فيبر پيزوالكتريك
408
كنترل فعال ارتعاشات يك پنل استوانه اي پيزوالاستيك ضخيم
409
كنترل فعال ارتعاشات يك تير با استفاده از وصله‌هاي پيزوالكتريك
410
كنترل فعال ارتعاشات يك ورق مستطيلي FGM
411
كنترل فعال ارتعاشات يك ورقه مستطيلي به روش QFT
412
كنترل فعال انتقال صوت در ورق‌هاي مستطيل شكل ضخيم پيزوالكتريك لايه‌اي
413
كنترل فعال بهينه ارتعاشات تيغه برش دايره اي
414
كنترل فعال پارامترهاي اصلي هندسي خودرو به منظور افزايش قابليت هاي ديناميكي آن
415
كنترل فعال پاسخ الاستوآكوستيك يك پنل‌ ساندويچي هوشمند الكترورئولوژيكال كوپل شده با محفظه‌ي مكعب مستطيلي
416
كنترل فعال پاسخ ديناميكي پوسته استوانه اي ضخيم FGPM پر شده ازسيال تراكم پذير
417
كنترل فعال پراكنش صوتي از يك پوسته كروي ساندويچي با لايه مغزي الكترورئولوژيكال
418
كنترل فعال پل هاي كابلي با استفاده از روش كنترل تاندون
419
كنترل فعال تركيبي زاويه كمبر چرخ ها و سيستم كنترل ديناميكي خودرو به منظور پايدارسازي و پيشگيري از واژگوني خودرو شاسي بلند
420
كنترل فعال تشعشع صوتي از ورقهاي ضخيم پيزولايه اي
421
كنترل فعال جريان و انتقال حرارت از يك سيلندر مربعي با استفاده از شبيه‌سازي ادي‌هاي بزرگ
422
كنترل فعال سازه ها با روش تخصيص قطب وروش انرژي
423
كنترل فعال سازه ها با سختي متغير
424
كنترل فعال سازه هاي نامتقارن تحت اثر زلزله با استفاده از جرمهاي متحرك يبيبيبيبيب
425
كنترل فعال سرج در كمپرسور جريان محوري
426
كنترل فعال سرج و واماندگي گردان
427
كنترل فعال كانال آكوستيكي
428
كنترل فعال مقاوم ارتعاشات تير و ورق پيزوالكتريك لايه اي ضخيم
429
كنترل فعال مقاوم در برابر عيب براي توربين هاي گازي صنعتي بر اساس روش عيب يابي مبتني بر منطق فازي
430
كنترل فعال مود لغزشي مرتبه كسري ماهواره ‌انعطاف‌پذير با در نظر گرفتن محدوديت عملگرها
431
كنترل فعال نويز
432
كنترل فعال نويز (ANC)
433
كنترل فعال نويز بر مبناي شاخص‌هاي ادراكي شنوايي (سايكوآكوستيك)
434
كنترل فعال نويز در فضاي باز بيروني
435
كنترل فعال نويز در فضاي باز بيرونيي
436
كنترل فعال و غيرفعال صفحات دوار با استفاده از وصله‌هاي پيزوالكتريك
437
كنترل فعال و غيرفعال صفحات دوار با استفاده از وصله‌هاي پيزوالكتريك
438
كنترل فعال و نيمه فعال سازه هاي جداسازي شده غيرخطي در برابر زمين لرزه هاي ميدان نزديك
439
كنترل فعال-غيرفعال نويز در داخل محفظه سه بعدي توسط فوم هوشمند
440
كنترل فعاليت ارتعاشات يك ورق مستطيلي
441
كنترل فعاليت يك مركز آماده سازي بدنه سراميك به كمك كامپيوتر
442
كنترل فلاتر سوپر سونيك تير ساندويچي با مغزي لانه زنبوري توسط حسگر و عملگر پيزوالكتريك
443
كنترل فلاتر و سيكل حدي يك با ايروالاستيك ذوزنقه‌اي با تحريك‌كننده پيزوالكتريك
444
كنترل فن به كمك ميكرو كنترلرها
445
كنترل فوران چاه هاي نفت و گاز
446
كنترل فيدبك كمي درسيستمهاي چند متغيره به كمك دو حلقه فيدبك
447
كنترل فيزيكي و شيميائي قارچهاي آسپرژيلوس نيجر و جنس پني سيليوم تخريب كننده پليمر پلي يورتان
448
كنترل فيزيكي و شيميايي قارچهاي آسپرژيلوس نيجر و جنس پني سيليوم تخريب كننده پليمرپلي پورتان
449
كنترل فيلتر فعال قدرت به روش PI-VPI و كنترل كننده مقاوم لينك DC
450
كنترل فيلتر فعال موازي براي جب
451
كنترل فيلتر قدرت فعال تركيبي به روش PI و تنظيم پارامترها با الگوريتم هاي فازي و عصبي
452
كنترل فيلترهاي فعال ﴿اكتيو﴾ به منظور كاربردهاي چندگانه
453
كنترل قطر خمينه تحت شار ريچي
454
كنترل كامپيوتري دماي كوره
455
كنترل كامپيوتري سروومكانيزم مبتني برDAQ) Data Acquisition) [ديتا اكويزيشن]
456
كنترل كاهش آبشستگي موضعي پايه پل با استفاده از شكاف در گروه پايه هاي استوانه اي شكل
457
كنترل كشش نخ در حين بويين پيچي با استفاده از كنترل هوشمند
458
كنترل كشش نخ درحين بوبين پيچي بااستفاده از روشهاي كنترل صنعتي
459
كنترل كمانش حرارتي در تير پيزو اف جي ام
460
كنترل كنتراست و سيستم فلاشينگ
461
كنترل كننده 8 كاناله از طريق اينترنت
462
كنترل كننده PID ديجيتال
463
كنترل كننده TIME REAL با استفاده از پروسسور TMS320C31
464
كنترل كننده از نوع شبكه عصبي مصنوعي براي مبدل DC- DC [دي.سي.- دي. سي] كاهنده
465
كنترل كننده برق سه فاز؛ كنترل فركانس ، تعداد فازها و كنترل و تصحيح توالي فازها
466
كنترل كننده پاس GPIB
467
كنترل كننده تاخير زماني براي درايور تك طبقه دو منظوره آفلاين ديودهاي نوراني قدرت با اصلاح ضريب توان
468
كنترل كننده تطبيقي ربات اندسكوپ انعطاف پذير
469
كنترل كننده تلفني
470
كنترل كننده چند متغيره مقاوم متغيرهاي سرعت خطي و سرعت زاويه اي ويلچر برقي
471
كنترل كننده خود تنظيم فازي - PID دو درجه آزادي براي سيستم آزمايشگاهي (زير تحريك) آونگ وارون با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي مدل
472
كنترل كننده خودآموز براي مديريت انعطاف در معماري ابري پويا
473
كنترل كننده ديجيتالي ﴿مبتني بر F P G A )براي يك سو سازي هاي تكفاز ضريب توان بالا با ديناميك خروجي سريع
474
كنترل كننده شبكه عصبي براي دست سيبرنتيك
475
كنترل كننده صنعتي وشبيه سازي الكتريكي ومكانيكي
476
كنترل كننده مدلغزشي فازي موتور DC بدون جاروبك
477
كنترل كننده منطقي قابل برنامه ريزي Controller Logic Programmable
478
كنترل كننده نوار و لامپ اشعه كاتدي
479
كنترل كننده ها، تعقيب كنايي و سيستم هاي زمان حاضر
480
كنترل كننده هاي PIDفازي
481
كنترل كننده هاي PIDفازي ومعمولي
482
كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي PLC
483
كنترل كنه واروآ (Varroa jacobsoni)در كلني هاي زنبور عسل اروپائي (Apis mellifera) توسط برخي از تركيبات گياهي
484
كنترل كوادروتور از طريق تغيير زاويه تراست به منظور افزايش مانورپذيري
485
كنترل كوادروتور با روش كنترل تطبيقي مدل مرجع
486
كنترل كوادروتور بدون سرنشين به كمك روش فرمان پذيري بصري به منظور بهبود پايداري و عملكرد آن
487
كنترل كوانتومي در نانو ساختارها
488
كنترل كوره لعاب كاشي با استفاده از پردازش تصوير دوربين اسكنر
489
كنترل كيفي ( شركت بلال )
490
كنترل كيفي چدن نشكن به روش آناليز حرارتي به كمك كامپيوتر
491
كنترل كيفي در پرتو درماني در ايران
492
كنترل كيفي در پزشكي هسته اي در ايران
493
كنترل كيفي در راديوگرافي دندان در ايران
494
كنترل كيفي فرآيندهاي پرتوزا به منظور كاهش ميزان پرتوگيري بيماران راديولوژي و افزايش دقت انجام كار
495
كنترل كيفي فرايند ماموگرافي به منظور كاهش ميزان پرتوگيري بيمار و افزايش دقت انجام كار
496
كنترل كيفي و بهينه سازي توليد راديو داروي 153Sm- EDTMP
497
كنترل كيفيت
498
كنترل كيفيت
499
كنترل كيفيت
500
كنترل كيفيت آماري
501
كنترل كيفيت آماري
502
كنترل كيفيت آماري
503
كنترل كيفيت آماري
504
كنترل كيفيت آماري
505
كنترل كيفيت آماري
506
كنترل كيفيت آماري Statistical Quality Control
507
كنترل كيفيت آماري چند متغيره در محيط فازي
508
كنترل كيفيت آماري در شركت /BM
509
كنترل كيفيت آماري در شركت پلار
510
كنترل كيفيت آماري در شركت توليدي لوله هاي آبياري وآبرساني(IEM)
511
كنترل كيفيت آماري در كارخانه آرد والسي شهرستان قاين
512
كنترل كيفيت آماري در كارخانه چيني مهدي يزد
513
كنترل كيفيت آماري در نورد ذوب آهن
514
كنترل كيفيت آماري دركارخانه شبنم كلاله
515
كنترل كيفيت آماري سنگ چيني لايبيد
516
كنترل كيفيت آماري شركت روغن نباتي شكوفه بابل
517
كنترل كيفيت آماري شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ساري
518
كنترل كيفيت آماري قطعات تراشكاري توليد شده توسط دانشجويان در كارگاه ماشين افزار
519
كنترل كيفيت آماري و بهبود كيفيت شاسي هاي 21 رنگي تلويزيونهاي پارس -گرونديگ
520
كنترل كيفيت آماري و كاربرد آن در كارخانه كاشي تكسرام (اولين كارخانه كاشي گرانيتي در ايران)
521
كنترل كيفيت آماري وكنترل آماري فرايند در كارخانهرنگينه فيلم گرگان
522
كنترل كيفيت از روش شش سيگماي ناب در سيستم¬هاي مراقبت بهداشتي به صورت نااريب
523
كنترل كيفيت اماري وسري هاي زماني با استفاده از نرم افزار اس -پلاس به زبان ساده
524
كنترل كيفيت بر خريد و انبار گرداني در شركت سيمان مازندران
525
كنترل كيفيت تاپس هاي وارداتي و نخهاي توليدي از آنها
526
كنترل كيفيت جامع امور پژوهشي دانشگاه صنعتي اميركبير
527
كنترل كيفيت جامع و كاربرد آن در صنعت نساجي
528
كنترل كيفيت جوش اصطكاكي سوپاپ خودرو
529
كنترل كيفيت جوش و استانداردهاي مربوط به آن
530
كنترل كيفيت چارت هاي چند متغيره
531
كنترل كيفيت چندمتغيره
532
كنترل كيفيت خط ريسندگي فاستوني
533
كنترل كيفيت در خط تكميل پارچه هاي پنبه اي و الياف مصنوعي
534
كنترل كيفيت در شركت توليدي شن وماسه
535
كنترل كيفيت در شركت زمان فنر
536
كنترل كيفيت در شركت شاسي سازي ايران
537
كنترل كيفيت در عكاسي سياه و سفيد مادون قرمز
538
كنترل كيفيت در عكاسي سياه و سفيد مادون قرمز
539
كنترل كيفيت در كارگاه هاي رنگرزي سنتي نخ هاي پرز فرش دستبافت
540
كنترل كيفيت دركاشي و سراميك فرزاد
541
كنترل كيفيت عمليات پستي
542
كنترل كيفيت كارخانه جلوبندي ايران -قم
543
كنترل كيفيت كاغذ در مجتمع صنايع چوب و كاغذ مازندران
544
كنترل كيفيت كليشه در چاپ فلكسو
545
كنترل كيفيت ليزري سطوح صيقلي اجسام فاصله سنجي و عمق يابي ليزري
546
كنترل كيفيت نخ نايلون پارسيلون
547
كنترل كيفيت نقاط جوش سپر خودرو با استفاده از بينايي ماشين
548
كنترل كيفيت ومديريت اجرا
549
كنترل گام برداشتن در حالت تحمل وزن با استفاده از تحريك ميكروني نخاع
550
كنترل گام به عقب تطبيقي تحمل‌پذير عيب براي سيستم‌هاي غيرخطي در حضور اشباع عملگر
551
كنترل گام به گام به عقب مقاوم درايو القايي بدون نمونه بردار مكانيكي سرعت با بكارگيري شبكه هاي عصبي
552
كنترل گر تطبيقي انرژي مبنا براي بازوي رباتيك قابل انعطاف با دو لينك تحت
553
كنترل گسترده نيرگاه آبي مسجد سليمان
554
كنترل گشتاور موتور آهنرباي دائم با استفاده از روش كنترل مستقيم )DTC بوسيله اينورتر چند سطحي و طراحي و ساخت ايترفيس سرو براي سيستم رادار
555
كنترل گشتاور موتور القايي با دو استاتور به منظور كاهش تلفات و ضربان گشتاور
556
كنترل گشتاور موتور القايي به روش كنترل ساختار متغير هوشمند وساخت نمونه آزمايشگاهي آن
557
كنترل گشتاور موتور سنكرون رلوكتانسي بر اساس مدل نموّي ماشين
558
كنترل گير بكس پيوسته با هدف كاهش مصرف سوخت
559
كنترل لحظه اي تكميل مقدماتي پارچه هاي پنبه اي بطور همزمان در يك حمام
560
كنترل لحظه اي سازه هاي آسيب ديده و نامنظم به روش تخصيص قطب ها
561
كنترل لغزش يك خودروي شش چرخ
562
كنترل لغزشي - فازي - تطبيقي براي سيستم هاي چند ورودي - خروجي
563
كنترل لغزشي چرخهاي خودرو با تغييرات سريع و مكرر پارامترهاي جاده
564
كنترل لغزشي سرعت و گشتاور ركابزني در افراد دچار ضايعه نخاعي به كمك تحريك الكتريكي عملكردي
565
كنترل ماشين درايو القايي روتورسيم پيچي شده از نوع توان لغزشي فاصله هوايي بر اساس روش هاي كنترل غير خطي تطبيقي
566
كنترل ماشين كارد الياف كوتاه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
567
كنترل ماشين هاي بافندگي به وسيله كامپيوتر
568
كنترل ماشين هاي شار سوئيچ شونده
569
كنترل مانور يك ماهواره انعطاف پذير و پياده سازي سيستم OBC
570
كنترل ماهواره انعطاف پذير زمين سنكرون مخابراتي شامل پنل هاي خورشيدي بازشونده و آنتن هاي انعطاف پذير
571
كنترل مبتني بر بينايي ربات پرنده كوادروتور
572
كنترل مبتني بر رويداد با رويكرد فازي در سيستم هاي چند عاملي
573
كنترل مبتني بر رويداد تحت شبكه بي سيم
574
كنترل مبتني بر رويداد در سيستم هاي عمليات از راه دور در حضور عدم قطعيت شبكه ي ارتباطي
575
كنترل مبتني بر رويداد مقاوم براي سيستم هاي چند عاملي ناهمگن
576
كنترل مبتني بر مدل تطبيقي پيش بين براي سيستم قند _ انسولين در بيماران ديابتي نوع 1
577
كنترل مبدل سيستم تركيبي توربين بادي و انرژي خورشيدي براي ريزشبكه مستقل بدون اينرسي به همراه سيستم ذخيره‌كننده‌ي انرژي
578
كنترل مبدل ماتريسي براي رسيدن سريع توربين بادي به نقطه ماكزيمم توان
579
كنترل مبدل هاي DC/DC دوطرفه با كاربرد در خودروهاي الكتريكي مختلط
580
كنترل مبدل هاي چندسطحي واسط DG به شبكه با هدف جبران هارمونيك بارهاي غيرخطي در شبكه
581
كنترل مبدل‌هاي واسط منابع توليد پراكنده و ذخيره‌ساز انرژي در ريز‌شبكه در حضور بارهاي غيرخطي و نامتعادل
582
كنترل مبدلهاي قدرت سه فاز متصل به شبكه جهت پشتيباني ولتاژ در شرايط بروز خطاهاي متقارن و نامتقارن
583
كنترل متحمل عيب با رويكرد تخمين عيب عملگرها در حضور اشباع و ورودي نامعلوم
584
كنترل متن تابلو با استفاده از ماژول GSM
585
كنترل مجموعه اي خودرو
586
كنترل مجموعه اي خودرو (ترمز ضدقفل ، تعليق فعال ، چهارچرخ فرمان ) به روش كنترل ساختار متغير (مد لغزان )
587
كنترل مجموعه اي خودرو (تعليق فعال و چهارچرخ فرمان ) به روش كنترل تطبيقي مدل مرجع ساختار متغير
588
كنترل مجموعه اي سيستم چهار چرخ فرمان و سيستم ضد قفل ترمز بروش منطق فازي
589
كنترل مد لغزشي تطبيقي انتگرالي براي سيستم هاي غير خطي همراه با عيب
590
كنترل مد لغزشي فازي نوع -2 مبدل ماتريسي با استفاده از مدولاسيون غيرمستقيم
591
كنترل مد لغزشي مبتني بر رويت‌گر پسماند براي عملگرهاي پيزوالكتريك
592
كنترل مد لغزشي مقاوم موتور سنكرون مغناطيس دائم پنج فاز با استفاده و بدون استفاده از نمونه بردار مكانيكي
593
كنترل مدار بسته تخليه مثانه با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
594
كنترل مدار بسته حركت برخاستن در افراد معلول بااستفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
595
كنترل مدار ماهواره هاي با پيشران يونيXIPS
596
كنترل مداربسته ربات هاي شناوربا ملاحظه نامعيني هاي سيستم و محيط
597
كنترل مداربسته‌‌ي حركت گام برداشتن با استفاده از تحريك الكتريكي زير جلدي
598
كنترل مدارهاي الكترونيك قدرت توسط كامپيوتر
599
كنترل مدل پيش بين براي دسته اي از سيستم هاي غير خطي چند وجهي مرتبه كسري
600
كنترل مدل پيش بين توزيع شده براي آرايش بندي ربات هاي سيار
601
كنترل مدل پيش بين ربات چهارپاي آزمايشگاهي برمبناي شبكه عصبي بازگشتي تصوير
602
كنترل مدل پيش بين شبكه ي وسايل نقليه ي خودران
603
كنترل مدل پيش‌بين صريح در حضور اغتشاش و نامعيني
604
كنترل مدل پيشبين مبتني بر بينايي براي ربات متحرك چرخدار
605
كنترل مدل جديد ضريب افزايشتوزيع به روش مدل جاذبه
606
كنترل مدلغزش ديناميكي سيستمهاي غير كمينه فاز با حداقل متغيرهاي قابل اندازه گيري و كاربرد آن در كنترل سطح آب مولدهاي بخار هسته اي
607
كنترل مدلغزشي فازي نوع-2 مبدل ماتريسي با استفاده از مدولاسيون غيرمستقيم
608
كنترل مدهاي نوسانات آشوبي در ترانسفورماتورهاي قدرت
609
كنترل مدول كششي پليمر تزريقي با كمك شبكه عصبي
610
كنترل مديريتي سهامداران بلوكي بيروني و تامين مالي از طريق بدهي
611
كنترل مركز 8 شماره اي كوچك
612
كنترل مستقل نيروهاي افقي و قائم در موتورهاي القائي خطي به روش كنترل برداري
613
كنترل مستقيم بار به روش برنامه ريزي ديناميكي و كاربرد منطق فازي در آن
614
كنترل مستقيم توان در مبدل هاي چند سطحي كلمپ ديودي
615
كنترل مستقيم توان يكسو ساز فعال با استفاده از الگوريتم پيش بين و روش كليد زني SVM
616
كنترل مستقيم توان يكسو كننده PWM با مدولاسيون بردار فضايي فازي و تخمين گر شار عصبي
617
كنترل مستقيم گشتاور
618
كنترل مستقيم گشتاور در محركه ي مهارخازني ولتاژ متوسط با كاهش ولتاژ حالت مشترك
619
كنترل مستقيم گشتاور ماشين القايي دو سو تغذيه با استفاده از مبدل ماتريسي غير مستقيم يبيبيبيب
620
كنترل مستقيم گشتاور موتور القايي دو تغذيه به روش كنترل پيش بين
621
كنترل مستقيم گشتاور و شار در درايو موتور سنكرون رلوكتانسي سه فاز
622
كنترل مستقيم گشتاور و شار موتور سنگروم
623
كنترل مستقيم گشتاور و كنترل سرعت بدون سنسور در موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم و جبران اثر تغيير مقاومت استاتور با استفاده از شبكه هاي عصبي
624
كنترل مستقيم و مستقل توان اكتيو ماشين القايي دوسو تغذيه بدون استفاده از حسگر موقعيت روتور
625
كنترل مسير پرواز چهارپره اي هوشمند اندرويدي
626
كنترل مسير حركت خودرو در حضور فرامين راننده
627
كنترل مسير خودكار ربات پرنده چهار ملخي در محيط ديناميكي
628
كنترل مشاركتي سامانه هاي چند كارگزاره با پويش چرخه اي
629
كنترل مشاركتي سامانههاي چند كارگزاره با پويش چرخهاي
630
كنترل مشاركتي سيستم هاي چندعاملي با استفاده از نظريه بازي ها
631
كنترل مشاركتي سيستم هاي عمود برخاست ناكمينه فاز با پارامتر نامعين
632
كنترل مشاركتي ميكروربات هاي فلاجلا(ربات هاي تاژكي)
633
كنترل مطمئن سيستم هاي خطي نامعين با روش H
634
كنترل مقاوم ∞H سيستم هاي خطي تاخيردار ورودي بر اساس روش پيشگوي متوالي
635
كنترل مقاوم H ∞/U سيستم هاي با ورودي كرانه دار
636
كنترل مقاوم H_∞ سيستم تعليق فعال خودرو با استفاده از روش مبتني بر پيش بيني
637
كنترل مقاوم H_∞سيستم تعليق فعال مدل يك چهارم خودرو با پارامترهاي غير خطي
638
كنترل مقاوم H∞ وضعيت سيستم هدايت دوار در فرآيند حفاري انحرافي
639
كنترل مقاوم آرايش بندي ربات هاي متحرك رهبر- پيرو
640
كنترل مقاوم ارتعاشات غير خطي ورق fgm همراه با عملگرهاي پيزو ترموالكتريك تحت نيروهاي مكانيكي و گراديان حرارتي
641
كنترل مقاوم ارتعاشات موتور بادسته موتور فعال
642
كنترل مقاوم بار فركانس سيستم هاي چند ناحيه اي قدرت با استفاده از تكنيك H بينهايت و سنتز (ميو)
643
كنترل مقاوم بالگرد چهار روتوره شش درجه آزادي
644
كنترل مقاوم براي تعقيب مسير در يك ربات سيار چرخدار با قيد غيرهولونوم
645
كنترل مقاوم براي كاهش اثر خرابي بر پاسخ سازه
646
كنترل مقاوم برج تقطير با خلوص بالا به عنوان يك سيستم با شرايط نامناسب (ill-conditioned)
647
كنترل مقاوم پهپاد عمودپرواز
648
كنترل مقاوم ترافيك شبكه هاي كامپيوتري داده
649
كنترل مقاوم تطبيقي سيستمهاي ديناميكي با انعطاف پذيري سازه اي
650
كنترل مقاوم تطبيقي لغزشي خودرو
651
كنترل مقاوم تطبيقي مبتني بر رويت گر براي كلاس خاصي از سيستم هاي غيرخطي با عدم قطعيت
652
كنترل مقاوم توزيع شده براي شبكه هاي توزيع فعال با درنظر گرفتن عدم قطعيت و عامل خودروي الكتريكي
653
كنترل مقاوم جايروسكوپ DT و پياده سازي آن با روش شبيه سازي سخت افزار در حلقه
654
كنترل مقاوم چند منظوره با استفاده از روشهاي بهينه سازي هوشمند
655
كنترل مقاوم خودروهاي هدايت شونده براساس تكنيك ساختار متغير
656
كنترل مقاوم درايوموتور القايي خطي با اثر لبه در سرعت زياد با استفاده از روش هاي كنترل غير خطي و شبكه هاي عصبي
657
كنترل مقاوم دسته ايي از سيستم هاي غيرخطي مرتبه كسري با استفاده از روش T-S فازي تطبيقي
658
كنترل مقاوم ربات‌هاي موازي براي كاهش اثر عدم قطعيت‌هاي ناشي از ساخت و حركات سريع
659
كنترل مقاوم ربات‌هاي موازي كابلي در فضاي كابلي با قيد كششي بودن كابل‌ها
660
كنترل مقاوم ساختار مجازي در آرايش پروازي ماهواره ها
661
كنترل مقاوم سرعت و نيرو در درايوموتور سنكرون مغناطيس دائم خطي بر اساس روش تركيبي گام به گام به عقب و مود لغزشي
662
كنترل مقاوم سيستم تعليق قطارهاي پرسرعت
663
كنترل مقاوم سيستم روتور انعطاف پذير با ياتاقان هاي مگنتورئولوژيك
664
كنترل مقاوم سيستم عمليات از راه دور چند پايه/چند پيرو
665
كنترل مقاوم غيرمتمركز سيستم‏هاي ابعاد وسيع بر اساس محدوديت‏هاي كارايي با استفاده از LMI
666
كنترل مقاوم گام برداشتن در افراد دچارضايعه نخاعي به وسيله‌ي تحريك الكتريكي عملكردي
667
كنترل مقاوم لغزش طولي چرخ در ترمز ABS همراه با تخمين همزمان اصطكاك تاير و جاده
668
كنترل مقاوم لغزش طولي چرخ در ترمز ABSهمراه با تخمين همزمان اصطكاك تاير و جاده
669
كنترل مقاوم لغزش طولي چرخ در ترمزABSهمراه با تخمين همزمان اصطكاك تاير و جاده
670
كنترل مقاوم ماهواره‎‌‏بر با استفاده از روش گام به عقب
671
كنترل مقاوم مطمئن تطبيقي براي سيستم‌هاي خطي با تاخير توزيع شده و سيستم‌هاي غيرخطي ورودي مستوي نامعين
672
كنترل مقاوم موتور سنكرون مغناطيسي دائم با در نظر گرفتن بهينه سازي راندمان
673
كنترل مقاوم نيرو در يك سيستم هيدروليكي به كمك شير اطمينان دومرحلهاي تناسبي
674
كنترل مقاوم و غيرمتمركز ريزشبكه جزيره¬اي با كنترل كننده سنتز µ
675
كنترل مقاوم يك سيستم ربات جراح قلب تپنده
676
كنترل مقاوم يك ميكرو روبات كپسولي
677
كنترل مقاوم يك نمونه سيستم ابعاد وسيع كاهش مرتبه يافته بللالال
678
كنترل مقدار گشتاور كمكي يك دوچرخه برقي پدال كمكي در سيكل رانندگي مشخص با در نظر گرفتن مصرف كالري راننده
679
كنترل ملاقات مداري ماهواره ها با استفاده از روش كنترلي PID مرتبه كسري
680
كنترل منابع آلاينده غير نقطه اي بر مبناي توسعه كم اثر در مديريت رواناب شهري
681
كنترل منابع توليد پراكنده به منظور بهبود شرايط ديناميكي و حذف هارمونيك ها
682
كنترل منابع توليد پراكنده در ريزشبكه هابا استفاده از الگوريتمPSO
683
كنترل منابع ولتاژمرجع مبتني بر سيستم هاي ميكرو الكترومكانيكي
684
كنترل مهار سيستم هاي چندعاملي نامعين با رهبرهاي پويا و تأخير زماني
685
كنترل موتور DC با كنترلر PID
686
كنترل موتور DC، بررسي و مقايسه دو روش كنترل فازي ﴿Phasecontrol﴾ و برش DC CHOPPING﴿ DC﴾ و شبيه سازي با MATLAB
687
كنترل موتور از طريق اينترنت
688
كنترل موتور القايي با استفاده از اينورتر چندسطحي در حالت خطا
689
كنترل موتور القايي با استفاده از نرم افزار لب ويو و بانك اطلاعات
690
كنترل موتور القايي بر مبناي ولتاژ و فركانس
691
كنترل موتور باد و درجه آزادي
692
كنترل موتور پله اي بوسيله خط مودم
693
كنترل موتور پله اي و لوازم خانه از راه دور
694
كنترل موتور پلهاي در نرم افزار matlab با كاربرد تست ورزش
695
كنترل موتور جريان مستقيم بدون جاروبك، با استفاده از يك روش بدون‌حسگر موقعيت
696
كنترل موتور دي سي به صورت بي سيم به وسيله ي ماژول nRF24l01
697
كنترل موتور سنكرون آهنرباي دائم به روش كنترل هايبريد و پياده سازي آن
698
كنترل موتور سنكرون مغناطيس دائم بااستفاده از روشهاي كنترل غيرخطي تطبيفي
699
كنترل موتور سنكرون مغناطيس دائم به روش كنترل مستقيم گشتاور با كنترل كننده فازي
700
كنترل موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي در رنج وسيع سرعت با استفاده از كنترل كننده هاي هوشمند و كلاسيك
701
كنترل موتور سوييچ رلوكتانسي به روش تنظيم بهره با استفاده از ابزار LMI
702
كنترل موتور هاي توان بالاي شار محوري
703
كنترل موتورهاي DC كوچك مورد استفاده در دست سيبرنتيكي تهران
704
كنترل موتورهاي القايي با اينورترها و شبيه سازي در برنامه MATLAB (مطلب)
705
كنترل موتورهاي پله اي به كمك كامپيوتر
706
كنترل موتورهاي پله اي بوسيله سيگنالهاي صوتي
707
كنترل موج با استفاده از فراسطوح غيرخطي در فركانس‌هاي مايكروويو
708
كنترل موجودي
709
كنترل موجودي
710
كنترل موجودي توسط فروشنده
711
كنترل موجودي در كارخانه DMT
712
كنترل موجودي كالاهاي فسادپذير در زنجيره تامين حلقه بسته با در نظر گرفتن تقاضاي تصادفي و سطح خدمت دهي
713
كنترل موجودي مواد تحليل رونده در صنعت نساجي
714
كنترل مود لغزشي - فازي يك روبات داراي نامعيني هاي پارامتري
715
كنترل مود لغزشي بهينه براي حركت آرايشي فضاپيماها
716
كنترل مود لغزشي سيستم تعليق فعال غيرخطي
717
كنترل مورفولوژي كامپوزيت پلي آنيلين/ گرافن و ارزيابي تاثير آن بر خواص الكتروشيميايي
718
كنترل مورفولوژي و اندازه ذرات هيدروكسي آپاتيت در مقياس نانو متري
719
كنترل موقعيت - نيروي واسط لمسي با دو درجه آزادي در تماس با سطح در حضور عدم قطعيت
720
كنترل موقعيت از طريق هارمونيك درايو
721
كنترل موقعيت چاپگر زيستي در صفحه‌ي افق
722
كنترل موقعيت سوزن يك اشاره گر در صفحه ... توسط كامپيوتر
723
كنترل موقعيت عملگر پيزوالكتريك عرضي در فركانس هاي پايين با روش خودحسگري
724
كنترل موقعيت عملگر در يك سيستم الكتروهيدروليك گسسته
725
كنترل موقعيت عملگر هيدروليكي با هدف افزايش راندمان سيستم از طريق بازخورد نيرو
726
كنترل موقعيت ماهيچه نيوماتيكي به كمك منبع تامين هوا
727
كنترل موقعيت موتور (Magnet Permmanent) توسط ميكروكنترولر 8031
728
كنترل موقعيت موتور تحت شبكه LAN
729
كنترل موقعيت نگهدارنده دوربين آندوسكوپ در اعمال جراحي فك و صورت بر پايه پردازش تصوير
730
كنترل موقعيت و سرعت موتورلو كتانس سوئيچ شونده بر اساس روش كنترل غير خطي گام به عقب وفقي
731
كنترل موقعيت و نوسان بار در جرثقيل‌هاي سقفي
732
كنترل موقعيت و نيرو در يك سيستم سروو هيدروليك به كمك شير كنترل جهت سروو و شير اطمينان تناسبي
733
كنترل موقعيت و نيروي سيستم هاي رباتيك مبتني بر تخمين سرعت مفاصل ، نامعيني هاي پارامتري و جريان موتورها
734
كنترل موقعيت و وضعيت رباتGough-Stewart
735
كنترل موقعيت يك ربات تك لينكي با استفاده از يك كنترل كننده ي هوشمند فازي عصبي بر مبناي يادگيري عاطفي
736
كنترل موقعيت يك روبات پرنده
737
كنترل موقعيت-نيروي ربات هاي بازوي همكار افزونه در جابه¬جايي اجسام صلب به روش فازي-لغزشي
738
كنترل مولتي روتور براي تحمل عيب در يك روتور، در حركت قائم
739
كنترل مولد بخار PWR به وسيله كنترل كننده فازي خودتنظيم
740
كنترل ميزان اكسيژن و نيتروژن حل شده در ابرآلياژ پايه نيكل IN713LC برگشتي به روش ذوب در كوره ي VIM
741
كنترل ميكرو كنترلر 89C51 از طريق پورت سريال
742
كنترل ميكروپروسسوري دو آسانسور مجاور بطور همزمان
743
كنترل ميكروپروسسوري ماشين لباسشويي
744
كنترل ميكروپروسسوري مورتورهاي دي سي
745
كنترل ميكروربات تحت تأثير اصطكاك با مولد مركزي الگو
746
كنترل ميكروكنترلر C51 89 از طريق پورت سريال
747
كنترل ميله پاد غلت فعال خودروهاي برون جاده‏اي به منظور بهبود پايداري غلتشي
748
كنترل ناحيه تجمع نانوالياف در فرايند الكتروريسي با يك و چند نازل وبررسي ساختار آن
749
كنترل نانومنيپوليشن دوبعدي نانوذرات متخلخل بر پايه ميكروسكوپ نيروي اتمي و بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي آن
750
كنترل نرخ براده برداري در سيستم ماشين‌كاري الكتروشيميايي به كمك الگوريتم‌هاي هوشمند
751
كنترل نرخ در شبكه‌هاي مخابرات مولكولي با تأكيد بر سيستم‌هاي تحويل داروي هدفمند
752
كنترل نسبت پيچش در بوبين پيچ دقيق مرحله اي
753
كنترل نسبت توان ماكزيمم به توان متوسط در مدولاسيون OFDM با استفاده از مدولاسيون هاي پوش ثابت در سيستم هاي MIMO
754
كنترل نسبت سوخت به هوا در ديگ دي مولد بخار
755
كنترل نظارتي در سيستم هاي هوشمند حمل و نقل بر مبناي مدل پتري نت
756
كنترل نظارتي ريزشبكه با استفاده از پتري نت جهت مديريت انرژي
757
كنترل نظارتي مبدل انرژي بادي با استفاده از پتري نت هايبريد
758
كنترل نظارتي نامتمركز سيستم ‌هاي رخداد گسسته با استفاده از پتري نت
759
كنترل نقطه انتهايي بازو با پايه‌ي متحرك در يك مسير مشخص
760
كنترل نقطه انتهايي بازوي مكانيكي فضايي با پايه متحرك غير هولونوميك در حضور مانع
761
كنترل نور محيط توسط يك سيستم كنترل حلقه بسته متكي بر پردازش ديجيتال و منطق فازي
762
كنترل نوسانات آونگ ساده با استفاده از كنترلر فازي
763
كنترل نوسانات يك ربات افزونه انعطاف پذير با استفاده از رفع افزونگي
764
كنترل نويز خطا در روش هاي تكراري بلوكي
765
كنترل نيرو در ربات تعاملي با انسان در حركت راه رفتن
766
كنترل نيرو در يك مدار الكتروهيدروليكي با استفاده از شير اطمينان تناسبي و شير كنترل جهت تناسبي
767
كنترل نيرو گاه هاي بادي به منظور بهبود پايداري گذرا
768
كنترل نيرو و موقعيت در يك عملگر پيزوالكتريك به روش خود حسگري
769
كنترل نيرو و موقعيت نقطه انتهايي بازوي هيدروليكي زيرسطحي صفحه اي با پايه ثابت با به كارگيري مشاهده گر سرعت
770
كنترل نيروي تعاملي در جراحي رباتيكي آندوسكوپي
771
كنترل نيروي سيلندر نيوماتيك با جبران اصطكاك سيلندر
772
كنترل نيروي يك سيستم الكتروهيدروليكي با استفاده از پمپ دبي متغير با هدف افزايش بازده سيستم
773
كنترل نيمه خودكار ضوابط ايمني با استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان
774
كنترل نيمه خودكار ضوابط ايمني در برابر حريق در بستر مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM)
775
كنترل نيمه فعال ارتعاشات ساختمان در اثر زلزله با روش Hoo
776
كنترل نيمه فعال ارتعاشات سيستم هوشمند روتور ياتاقان
777
كنترل نيمه فعال با تغيير ماتريسي سختي سازه
778
كنترل نيمه فعال پل ها با ابزارهايي با مشخصات متغير
779
ﻛﻨﺘﺮﻝ نيمه فعال پل ها ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﺐ
780
كنترل نيمه فعال سازه ها با در نظر گرفتن اثر تاخير زماني
781
كنترل نيمه فعال سازه هاي آسيب ديده مجهز به جدايشگر لرزه اي
782
كنترل نيمه فعال هوشمند ارتعاشات ساختمان هاي غير خطي تحت تحريك زلزله
783
كنترل هاي مرزي كالاها ار منظر حقوق بين الملل
784
كنترل هايبريد بر پايه لياپانوف موتور خودرو
785
كنترل هدايت خودرو
786
كنترل هزينه با بكارگيري روشهاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت و مديريت ارزش كسب شده در پروژه هاي ساخت و ساز
787
كنترل هماهنگ توربين بادي و چرخ گردان (Flywheel) به منظور بهبود كاركرد توربين بادي در دو حالت عادي و خطا در شبكه
788
كنترل هماهنگ جبران كننده هاي توان راكتيواستاتيكي با سطح كنترل ولتاژ ثانويه
789
كنترل هماهنگ خطوط HVDC در سيستم هاي انتقال انرژي از مزارع بادي
790
كنترل هماهنگ زيرسيستمها براي افزايش پايداري خودرو
791
كنترل هماهنگ سازه هاي طبقاتي تحت بارگذاري لرزه اي
792
كنترل هماهنگ عملكرد ريزشبكه تركيبي AC-DC متصل به يك شبكه مشترك
793
كنترل هماهنگ مبدلهاي منابع انرژي پراكنده در شبكه هوشمند براي كنترل فركانس
794
كنترل هماهنگ منابع توليد پراكنده و تجهيزات كنترل ولتاژ در شبكه‌هاي توزيع هوشمند
795
كنترل هماهنگ و مديريت بهينه بار ـ فركانس در ريزشبكه ها
796
كنترل هماهنگ و يكپارچه ولتاژ / توان راكتيو در شبكه هاي توزيع هوشمند
797
كنترل هماهنگي ربات هاي متحرك همكار براي دنبال كردن چند هدف در يك محيط ديناميكي
798
كنترل همبندي در شبكه هاي بي سيم ad hoc با در نظر گرفتن تحرك و انرژي باقيمانده گرهها
799
كنترل همروندي در سيستم هاي توزيع شده
800
كنترل همزمان تناسبي مايوالكتريك جهت كنترل دست مصنوعي
801
كنترل همزمان سيستم هاي خطي
802
كنترل همزمان موقعيت و جهت يك روبات سيار غيرهولونوميك مبتني بر مدل چندگانه
803
كنترل همزمان نيرو و جابجايي در سيستم ربات‏هاي جراحي از راه دور
804
كنترل همزمان ولتاژ و فركانس در ريزشبكه جزيره‏اي
805
كنترل همكاري انسان و ربات در برخورد آگاهانه
806
كنترل هندسي كنترل دستگاههاي غيرهولونومي
807
كنترل هواپيماي بدون سرنشين در فرود آمدن با استفاده از كنترل تصادفي
808
كنترل هوشمند ارتعاشات ناشي از جريان عدد رينولدز پايين بر روي يك استوانه الاستيك با قابليت برداشت انرژي
809
كنترل هوشمند از راه دور ربات افزونه جراحي با تأخير در كانال ارتباطي
810
كنترل هوشمند الكترودها در كوره قوس الكتريكي و مدلسازي سه فاز موقعيت الكترودها با استفاده از نرم افزار SIMULINK
811
كنترل هوشمند پاركينگ طبقاتي
812
كنترل هوشمند پهپاد با استفاده از هوش محاسباتي
813
كنترل هوشمند توپ ضدهوايي متحرك
814
كنترل هوشمند چند لايه سيستم تعليق نيمه فعال باMR جهت بهبود رفتار سواري و چسبندگي به جاده
815
كنترل هوشمند خودرو بدون راننده براي رديابي مسير
816
كنترل هوشمند خودروهاي نيمه خودران به روش تجميع داده با قابليت اتصال به شهر هوشمند
817
كنترل هوشمند ربات سيار فرمانش لغزشي براي دنبال كردن مسير بر مبناي دوربين
818
كنترل هوشمند روبات در سلول هاي داغ
819
كنترل هوشمند سازه هاي آسيب ديده با روش سلامت سازه اي
820
كنترل هوشمند سيستم سرمايش و گرمايش ساختمان
821
كنترل هوشمند سيستم مشعل
822
كنترل هوشمند شبكه گاز طبيعي ساختار متغير
823
كنترل هوشمند شرايط جريان در سيكل اول راكتور هسته اي
824
كنترل هوشمند ضخامت ورق و اندازه ي شكاف بين غلتك ها در حضور نامعيني و تغيير پارامتر ها در نورد سرد
825
كنترل هوشمند فركانس در يك ريزشبكه جريان متناوب
826
كنترل هوشمند فشار در شبكه توزيع آب شهري با استفاده از هوش مصنوعي،‌ مطالعه موردي: شهرك مهديه قم
827
كنترل هوشمند فشار متوسط شرياني و برون ده قلب در بيماران CHF
828
كنترل هوشمند قايق بادباني با استفاده از كنترل فازي
829
كنترل هوشمند مبتني بر بينايي چهارپره براي رديابي هدف متحرك
830
كنترل هوشمند موتورخانه توسط سنسور بي سيم براي واحد هاي ساختماني
831
كنترل هوشمند ميزان روشنايي محيط
832
كنترل هوشمند ورود و خروج
833
كنترل هوشمند يك ربات جابه جاگر توسط يك روش زيست الهام
834
كنترل هيبريد ارتعاشي صوتي يك پوسته استوانه اي با استفاده از ميراكننده هاي پيزوالكتريك و سيال الكترورئولوژيكال
835
كنترل هيبريد انتشار امواج از يك پوسته چندلايه دوانحنايي با پيزوالكتريك كامپوزيت‌ها
836
كنترل هيبريد رباتهاي انعطاف پذير
837
كنترل هيبريدي اتعاشات تيرساندويچي با هسته ي ويسكوالاستيك ورويه هاي پيزوالكتريك وتحليل خمش آن
838
كنترل هيبريدي ارتعاشات توسط سيال مگنتو رئولوژيكال ولايه هاي موادويسكوالاستيك به روش غيرفعال
839
كنترل هيبريدي ارتعاشات توسط مواد پيزوالكتريك ومگنتواستركتيو به روش نيمه اكتيو
840
كنترل و استراق سمع مكالمات تلفني و ارزش قضايي آن در نظام حقوقي ايران
841
كنترل و بررسي اثرات ديناميكي شبكه هاي HVDC
842
كنترل و بهبود خواص اپتيكي نانو ذرات كادميم سلنايد پوشيده شده با روي سولفايد
843
كنترل و بهبود ويژگي اپتيكي نانو ذرات سلنيد روي با رشد پوسته سولفيد روي و بررسي ويژگي فوتو كاتاليستي آن ها
844
كنترل و بهبود ويژگي هاي اپتيكي نانو ذرات كادميم سلنايد با رشد پوسته كادميم سولفايد
845
كنترل و بهبود ويژگي هاي اپتيكي نانو ذرات كادميم سلنايد با رشد پوسته كادميم سولفايد
846
كنترل و بهبود يكسو ساز سه فاز بوست با بكارگيري روشي مبتني بر مدولاسيون بردار فضايي
847
كنترل و بهينه سازي بلادرنگ سيستمهاي ديناميكي با محركهاي اضافي
848
كنترل و بهينه سازي ريز شبكه تجديد پذير خورشيدي در شبكه راه آهن پرسرعت DC
849
كنترل و بهينه سازي مصرف سوخت در كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
850
كنترل و بهينه سازي مكانيزم انتقال قدرت دو سويه به منظور بهبود عملكرد خودروهاي هيبريدي
851
كنترل و پايش يكپارچه هزينه-زمان با استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان﴿BIM)
852
كنترل و پياده‌سازي گريپر نرم با عملگرهاي نيوماتيكي در حضور عدم قطعيت ديناميكي جسم
853
كنترل و تجزيه وتحليل ارتعاش
854
كنترل و تشخيص همزمان خطا در سيستمهاي سروهيدروليك
855
كنترل و تطبيق حركت دوپايي با استفاده از مولدهاي الگوي مركزي
856
كنترل و تعيين پارامترهاي اصلي مربوط به پلاسماي توكامك در حال سوختن در فضاي صفر و يك بعدي براي سوخت هاي بدون نوترون و با نوترون
857
كنترل و توليد مسير براي يك ربات شناگر چند عضوي
858
كنترل و جريان براده و براده شكن
859
كنترل و حفاظت آبشستگي پايه پل با استفاده از ميله هاي چسبيده به پشت پايه و آب پايه
860
كنترل و شبيه سازي استاتكام جهت بهبود سطح ولتاژ
861
كنترل و شبيه سازي پرنده بدون سرنشين (كوادروتور) براي يك مانور خاص
862
كنترل و شبيه سازي حركت ربات با شش درجه آزادي
863
كنترل و شبيه سازي موتور ميكروجت
864
كنترل و طراحي سيستم سنسوري مورد نياز يك خانه هوشمند بر مبناي PLC [پي. ال. سي]
865
كنترل و طراحي مسير حداقل زمان براي ربات‌هاي موازي كابلي
866
كنترل و طراحي مسير همزمان ربات دونده دوپا كنترل و طراحي مسير همزمان ربات دونده دوپا و اصلاح مسير توسط منطق فازي
867
كنترل و كاهش آب شستگي موضعي پايه پل با استفاده ازشكاف درگروه پايه هاي مستطيلي نوك گرد
868
كنترل و كاهش آب شستگي موضعي تك پايه با استفاده از روش هاي حفاظتي تركيبي كابل، شيار، طوق و شبكه تزريق حباب هوا
869
كنترل و كاهش آب شستگي موضعي در پايه هاي پل از استفاده از شكاف
870
كنترل و كاهش آبشستگي موضعي پايه پل با استفاده از جت
871
كنترل و مانيتورينگ مادون قرمز 10 كاناله
872
كنترل و مديريت پرواز بالگرد بدون سرنشين با قابليت اجتناب از برخورد با موانع
873
كنترل و مديريت ترافيك با ابزار هزينه
874
كنترل و مديريت تزريق آب با استفاده از شير هاي كنترل بازه اي درون چاهي
875
كنترل و مديريت خزه زدگي شناورها
876
كنترل و مديريت ريسك در توليد درهم آميخته از يك مخزن چندلايه با استفاده از فناوري شيرهاي كنترل درون چاهي
877
كنترل و مسيريابي مبتني بر منطق زماني براي تيمي از ربات هاي متحرك
878
كنترل و مونيتورينگ درجه حرارت و رطوبت در مراكز تلفني
879
كنترل و نظارت از ديدگاه حضرت علي(ع)
880
كنترل و همزمان سازي آشوب در سيستم هاي زيستي
881
كنترل و همزمان‌سازي سيستم‌هاي آشوبناك مرتبه كسري با استفاده از مشاهده‌گر مود لغزشي مرتبه بالا
882
كنترل وبهينه سازي سيتمهاي مبدل انرژي باد بااستفاده ازالگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات ومقايسه آن باشبكه هاي عصبي
883
كنترل ورود و خروج افراد با ميكروكنترولر كامپيوتر
884
كنترل وسايل جانبي منزل با پورت پرينتر كامپيوتر
885
كنترل وسايل خانگي از راه دور با ارسال پيامك
886
كنترل وسايل خانگي از طريق خط برق
887
كنترل وسايل منزل از راه دور بوسيله ماژول GSM ﴿جي. اس. ام.﴾
888
كنترل وسايل منزل از طريق اينترنت
889
كنترل وشبيه سازي يك ميكروگريد مد جزيره اي بر اساس كنترل كننده هاي مرتبه كسري
890
كنترل وضعيت سه محوره براي يك جسم پرنده بازگشتي به جو با نسبت L/D پايين
891
كنترل وضعيت سه محوره ماهواره كوچك با استفاده از گشتاوردهنده مغناطيسي
892
كنترل وضعيت ماهواره انعطاف‌پذير با درنظر گرفتن اثرات گشتاور اغتشاشي آيروديناميكي
893
كنترل وضعيت مكعب-ماهواره‌ها با استفاده از چرخ عكس‌العملي
894
كنترل وضعيت هماهنگ مجموعه ماهواره‌هاي همكار در حضور گشتاور ناشي از نيروي آيروديناميكي درگ
895
كنترل وضعيت يك ماهواره انعطاف پذير مبتني بر روش اغتشاش تكين
896
كنترل وضعيت يك ماهواره‌ي GEO در بستر HIL با RTOS
897
كنترل وفقي بازوي ربات در حضور نامعيني ها و اختلال نيروي خارجي نامشخص
898
كنترل وفقي دسته اي از سيستمهاي غير خطي نامعين با پارامترهاي متغير با زمان در حضور سيگنالهاي اختلال
899
كنترل وفقي مبتني بر مدل معكوس
900
كنترل وفقي مقاوم براي سيستم تعليق خودرو
901
كنترل وفقي مقاوم سيستمهاي خطي و غيرخطي
902
كنترل وفقي مقاوم∞ Hسيستم هاي خطي نامعين داراي تاخير در ورودي و حالت
903
كنترل وفقي و مقاوم سيستمهاي غيرخطي با بكارگيري شبكه هاي عصبي
904
كنترل وقفي فازي بازوي ربات جهت حذف اثر نيروي اختلال خارجي با مدل محيطي نامعين
905
كنترل ولتاژ بارهاي چند فيدر بطور همزمان بر اساس بهينه سازي فازي
906
كنترل ولتاژ خازن لينك DC در DSTATCOM با ساختار چند سطحي مبدل معكوس كننده ولتاژ
907
كنترل ولتاژ در شبكه هاي هوشمند داراي خودروي برقي
908
كنترل ولتاژ ريزشبكه DC در شبكه هوشمند با منابع انرژي و ذخيره‌ساز
909
كنترل ولتاژ ژنراتور القايي خود متحرك مستقل با استفاده از مبدل DC/ ACنوع جريان PWM
910
كنترل ولتاژ ژنراتور القايي دو سو تغذيه در حالت جدا از شبكه براي تغذيه‎ي بار DC
911
كنترل ولتاژ شبكه هاي توزيع با سطح ولتاژ پائين در حضور منابع توليد پراكنده
912
كنترل ولتاژ و توان راكتيو در پست فوق توزيع به روش تركيبي برنامه ريزي ديناميكي فازي - عصبي
913
كنترل ولتاژ و توان راكتيو در شبكه هاي قدرت با استفاده از روشهاي هوش محاسباتي
914
كنترل ولتاژ و حداقل سازي تلفات در شبكه هاي هوشمند با استفاده از گروه حمايت راكتيو
915
كنترل ولتاژ و فركانس در ريزشبكه هاي مستقل از شبكه به وسيله ذخيره سازهاي انرژي و جبران‌كننده‌هاي توان راكتيو
916
كنترل ولتاژ و فركانس ريزشبكه جزيره¬اي با استفاده از امپدانس مجازي تطبيقي
917
كنترل ولتاژ و فركانس ريزشبكه در حالت جدا از شبكه
918
كنترل ولتاژ و فركانس ژنراتور القايي دو سو تغذيه در حالت جدا از شبكه
919
كنترل ولتاژ و فركانس منابع توليد پراكنده
920
كنترل ولتاژ و كاهش تلفات در شبكه‌هاي توزيع هوشمند با استفاده از منابع انرژي پراكنده و تجديد‌پذير‌
921
كنترل ونظارت از ديدگاه حضرت علي (ع)
922
كنترل ياتاقان هاي مغناطيسي فعال با استفاده از پارادايم كنترل حذف اغتشاش فعال ADRC
923
كنترل يك بازوي روبات دولينگ از طريق شبكه عصبي
924
كنترل يك پاندول وارون انعطاف پذير به روش لاگرانژين كنترل شده
925
كنترل يك خودرو هوشمند در بستر IIOT
926
كنترل يك دستگاه آزمايشگاهي با استفاده از شبكه هاي عصبي
927
كنترل يك دوربين از طريق شبكه اينترنت
928
كنترل يك ربات متحرك با هدف مسيريابي در محيط ناشناخته
929
كنترل يك ريزشبكه توسط سيستم توزيع شده شي‌گراي هوشمند با محدوديت دسترسي به اطلاعات
930
كنترل يك سيستم هپتيكي با استفاده از تئوري پسيويتي
931
كنترل يك فضاپيماي معيوب توسط يك فضاپيماي عملگر و بدون تماس فيزيكي
932
كنترل يك ماهواره سنجش از دور رزولوشن بالا انعطاف‏پذير مبتني بر مفهوم ديناميك غيرمينيمم‏فاز
933
كنترل يك ميكروروبات در مسير غير مستقيم
934
كنترل يك وسيله پرنده مافوق صوت غيرخطي ناكمينه فاز با استفاده از تئوري منيفولد مركز
935
كنترل يكپارچه ديناميك خودرو با استفاده از توزيع بهينه نيروهاي تايري جهت بهبود پايداري
936
كنترل يكپارچه شاسي - رويكرد بهينه تطبيقي توزيع نيروهاي تايري
937
كنترل يكپارچه مسير غيرخطي در حركت عرضي يك پرنده بدون سرنشين
938
كنترل يكپارچه مسير غيرخطي در حركت عرضي يك پرنده بدون سرنشين
939
كنترل‌ بيولوژيكي Fusarium graminearum گندم‌ بوسيله خاصيت ‌آنتاگونيستي باكتري ‌استرپتومايس درسطح ‌Invitro
940
كنترل‌ بيولوژيكي Fusarium graminearum گندم‌ بوسيله خاصيت ‌آنتاگونيستي باكتري ‌استرپتومايس درسطح ‌Invitro
941
كنترل‌كننده PI خودتنظيم با استفاده از الگوريتم PSO براي كنترل توان اكتيو و راكتيو VSC ها در ريز شبكه‌ها
942
كنترل‌كننده مبتني بر رويتگر براي سيستم‌هاي غيرخطي ليپشيتز داراي اغتشاش
943
كنترل، تجزيه و تحليل تلرانس هاي ابعادي يك مجموعه مونتاژي
944
كنترلر 55 SIMATIC
945
كنترلر اترنت 9008 DM
946
كنترلر حرارتي رايانه اي
947
كنترلر سي ان سي
948
كنترلر ميكروكامپيوتري با استفاده از ميكروپروسسورهاي 87/8088 و زبان C
949
كنترلر هاي قابل برنامه نويسي (PLC) [پي. ال. سي ]
950
كنترلرهاي PID درسيستم هاي آنالوگ و ديجيتال
951
كنترلهاي HVDC براي بهبود رفتار ديناميكي سيستم
952
كنترلو هدايت يكپارچه هواپيماي بدون سرنشين براساس كنترل مد لغزشي و منحني‌هاي مقيد
953
كنتور 3 فاز ديجيتالي
954
كنج ها براي فضاهاي هيلبرت و باناخ
955
كند نمودن اثر شعله بر روي كالاي پنبه اي
956
كند نمودن اثر شعله برروي كالاي پنبه اي
957
كنداسور سيكل تركيبي يزد
958
كندانسور سطحي و فواره اي
959
كندانسورهاي پاششي تماس مستقيم
960
كندانسورهاي مفتولي و صفحه اي مورد استفاده در صنايع مبرد خانگي
961
كندسوز كردن پارچه پلي استر با استفاده از هيدروژل طبيعي جهت پوشاك محافظ
962
كندگي ليزري پليمر PMMA جهت ايجاد ميكروكانال‌هاي سه ‌بُعدي
963
كندو كاوي در تاريخ اجتماعي دوره تيموريان با استناد به نگاره ها
964
كندوكاو بر تاثير و تاثر روستاهاي پيراشهري در فرآيند توسعه شهري نمونه موردي: پيراموني شهر يزد
965
كندوكاوي پيرامون صنعت ايران با نگرش به صنعت خودروسازي
966
كندوكاوي در سير تحول ساختاري و كاركردي در خانه هاي روستاي امامزاده (شهرستان خمين )
967
كندوكاوي در مفاهيم مراكز محله ي قديمي جهت هويت بخشي به مراكز محله اي شهرهاي جديد مطالعه موردي، محله عليقلي آقاي اصفهان و محله هاي پنج و شش شهر جديد بهارستان
968
كندوكاوي در مفهوم علم براي عموم؛ با نگاه وي‍ژه به مجله دانشمند
969
كنستراكتيويسم در هنر
970
كنسرتو براي اركستر
971
كنسرتو براي ترمبون به همراهي پيانو اثر : ريمسكي كرساكف
972
كنسرتو براي گيتار و اركستر اثر فرناندو كارولي
973
كنسرتو پيانوي شماره 2 - راخمانينف
974
كنسرتينو براي اركستر
975
كنسول بالاي سر مسافر اتوبوس بين شهري سي 457
976
كنسول و قاب آينه با تكنيك منبت و معرق چوب
977
كنسولگري مصر در ايران
978
كنش ارتباطي يورگن هابرماس و كاربرد آن در ايجاد وفاق ميان دو گفتمان اصول گرايي و اصلاح طلبي در ايران
979
كنش جمعي در مديريت منابع طبيعي: مطالعه اصول استروم در شركت آبياري مجن و تعاوني آب بران مهيار اصفهان
980
كنش فهم مخاطب در تعزيه با رويكرد هرمنوتيكي
981
كنش كاوي با استفاده از ساختارهاي علي
982
كنش موثر در نظريه ميدانهاي كوانتومي
983
كنش ناورداري كنفورم براي R3 گراويتي
984
كنش نمايشي در ديالوگ با بررسي تطبيقي در آثار بهرام بيضايي و عليرضا نادري
985
كنش نمايشي در ديالوگ با بررسي تطبيقي در آثار بهرام بيضايي و عليرضا نادري
986
كنش هاي ديراك-بورن-اينفلد و چرنسيمونز: تعميم ها و D - غشاء هاي متناظر
987
كنشهاي اجرايي در كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه -فزون كنشي
988
كنكاش درباره خسرو شيرين نظامي گنجوي و فرهاد و شيرين وحشي بافقي
989
كنكاشي به ارج نهادن ورزش در مدارس دخترانه مقطع ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
990
كنكاشي پيرامون قضيه فرما
991
كنكاشي در تاريخچه و فلسفه خالكوبي
992
كنكاشي در تاريخچه و فلسفه خالكوبي (طرح نقش ،خط روي پوست )
993
كنكاشي در فضاهاي سنتي يزد در جهت كشف عناصر خلاق
994
كنكاشي در مصادر قاعدۀ تسليط و لاضرر و تعارض بين آن ها
995
كنوانسيون حقوق معلولان از منظر حقوق بين الملل
996
كنوانسيون هاي جهاني و سياستگذاري انر‍ژي در ايران
997
كنيماتيكي شكستگي ها و ارزيابي پايداري ترانشه هاي ورودي و خروجي تونل شماره 1 مسير راه آهن اصفهان - ازنا
998
﴿كه﴾ در جمله واره هاي قيدي
999
كهكشان ، طراحي در چاپ ديوار كوبهاي پارچه اي
1000
كهن الگوي پير دانا در بخش اساطيري شاهنامه
بازگشت