<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : گابورهاي k- ضربي،قاب ها و پايه هاي ريس چندگانه تا : گيربكس اصطكاكي از نوع ديسكي
از : گيربكس اصطكاكي دور متغير تا : گيوه سنجان
بازگشت