<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
گيربكس اصطكاكي دور متغير
2
گيربكس اصطكاكي دور متغيير
3
گيربكس هاي CVT
4
گيربكس هاي اتومات
5
گيربكسهاي صنعتي
6
گيرنده MLSE همزماني بر اساس فيلتر كالمن ديفرانسيلي
7
گيرنده ام اف در باند آماتوري 144 مگاهرتز
8
گيرنده چندكاربره در سيستم DS-CDMAبا كانال گوسي همزمان و غيرهمزمان
9
گيرنده فرستنده با مدولاسيون DSB
10
گيرنده فركانس لحظه اي ﴿IFM﴾
11
گيرنده هاي استروژن و پروژسترون در ژانت سل گرانولوماي محيطي
12
گيرنده هوشمند مادون قرمز
13
گيرنده و ذخيره كننده كانال هاي UHF و VHF بوسيله ميكروكنترلر AVR
14
گيلتات ( بررسي زبان و فرهنگ عامه تات نشين هاي عمارلو )
15
گيلتات ( بررسي زبان و فرهنگ عامه تات نشين هاي عمارلو )
16
گيوه سنجان
بازگشت