<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
لابراتوار فيلم (فرآيند نقره گيري در لابراتوار)
2
لابلقلل
3
لاپاروسكوپي اسليو گاسترو كتومي ومقايسه آن با دو روش لاپاراسكوپي رو-ان -واي گاستريك باي پاس ولاپاروسكوپي گاستريك باندينگدر افراد با چاقي مفرط
4
لاپلاسين روي تانسورهاي اپراتور مقدار و ميدان‌هاي برداري هارمونيك روي منيفلدهاي تقريبا سايا
5
لاستيك
6
لاستيك هاي سيليكوني فوق آبگريز با قابليت پوشش دهي بر روي مقره هاي برق
7
لاكان - اسلاوي ژيژك: فلسفه، روان كاوي و سياست در سينما
8
لاكان - اسلاوي ژيژك: فلسفه، روان كاوي و سياست در سينما
9
لاگرانژين اوردا و روش جديد انتگرال گيري از معادلات غير خطي
10
لاگرانژين‌هاي سازگار با سابمرسيون‌ها و برگ‌بندي‌ها
11
لالايي در موسيقي نواحي ايران
12
لاللبللب
13
لامپ هاي با مصرف انرژي كم، گذشته، حال و آينده
14
لامپ هاي بدون الكترود ﴿پلاسماي القايي جفت شده ﴾
15
لانه نشاني هيدروكسي آپاتيت بر فولاد 316 به روش سل - ژل
16
لايتينگ هاي آهني
17
لايحه قضازدايي و حذف برخي عنوان هاي مجرمانه از قانون
18
لايروبي حوضچه هاي آرامش و دهانه ي موج شكن ها
19
لايروبي و اصلاح هندسه موج‌شكن‌ها و نصب ديواره‌هاي انحراف جريان
20
لايه انتقال ولايه كاربرد در شبكه هاي كامپيوتري
21
لايه بندي حرارتي در مخازن متوالي ،مطالعه موردي مخازن سدهاي كارون يك ،دو سه
22
لايه حرارتي در مخزن افقي آبگرمكن خورشيدي
23
لايه مياني گيت اكسيد دي الكتريك در نانو ترانزيستورهاي اثر ميداني , Thin film and interface gate oxide dielectric in nano transistors
24
لايه نشاني آلجينات روي كالاي پنبه اي به منظور تهيه كالاي بهداشتي- دارويي
25
لايه نشاني آلياژ AlSi11MgSr با استفاده از دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير
26
لايه نشاني اكسيد روي با استفاده از دستگاه پلاسماي كانوني و بررسي خواص نوري وگرمالياني آن
27
لايه نشاني اكسيد روي به روش Spin ŸŸcoating
28
لايه نشاني الكترود آتد پيل سوختي كربنات مذاب با روش Electrophoretic
29
لايه نشاني الكترود آند پيل سوختي كربنات مذاب با روش الكتروفورتيك
30
لايه نشاني چارچوب هاي فلز-آلي نانومتخلخل برپايه پورفيرين TCPP و كاربرد آن به عنوان سلول خورشيدي
31
لايه نشاني فيلم نازك نانوكامپوزيتي Fe3O4@ZrO2/PA روي غشا اولترافيلتراسيون نانوكامپوزيتي ZrO2/PAN با هدف جداسازي داروي سفالكسين از پساب سنتزي
32
لايه نشاني كاتد پيل سوختي كربنات مذاب به روش الكتروفورتيك
33
لايه نشاني كامپوزيت FE- TIC روي فولاد ساده كربني از طريق فرآيند جوشكاري قوس توپودري﴿FCAW با تنظيم فلاكس﴾
34
لايه نشاني لايه دوتايي نانوساختار اكسيد روي آلاييده با آلومينيوم و گاليم بر روي زير لايه ITO به روش سل-ژل و بررسي خواص ساختاري، الكتريكي و اپتيكي جهت استفاده در سلول¬هاي خورشيدي رنگدانه¬اي
35
لايه نشاني مرتبه اي و لايه اي نانوذرات HA/TiO2 بر زيرلايه Ti-6Al-4V با ساختار ريزدانه و بررسي ويژگي هاي مكانيكي و خوردگي آن
36
لايه نشاني مس بر روي سراميك به روش كندوپاش مغناطيسي (sputtering Magnetron) و بررسي خواص لايه بدست آمده
37
لايه نشاني نانو ذرات فلز بر روي سطح زئوليت با استفاده از دستگاه پلاسماي كانوني و بررسي خواص اپتيكي آن
38
لايه نشاني نانو و ميكروي اكسيدهاي هادي شفاف بر بسترهاي پليمري انعطاف پذير و شفاف با دستگاه اسپري پيروليز و كندوپاش جهت استفاده در سلول هاي خورشيدي
39
لايه نشاني نانوذرات نقره بر روي سطح فيلم پليمري با استفاده ازكرونا دراتمسفرهاي مختلف جهت ساخت فيلم بسته بندي با خاصيت ضدميكروبي
40
لايه نشاني نانوساختار كربنات سزيم بر روي زيرلايه ITO و بررسي خواص الكتريكي و ساختاري جهت استفاده در سلول هاي خورشيدي پليمري وارونه
41
لايه نشاني و بررسي خواص نانو ساختاري، اپتيككي، الكترونيكي و ترمو الكتريكي لايه هاي نازك Snx Sy و zn: Snx Sy به روش اسپري پايروليزيز
42
لايه نشاني و مطالعه خواص ساختاري،الكتريكي و اپتيكي نانو ساختارهاي اكسيد واناديوم آلاييده با اينديوم
43
لايه هاي شبكه وارتباط آن با رايانش ابري
44
لايه هاي صابوني
45
لايه هاي ضد بازتاب در گستره مرئي تئوري، تكنولوژي و انجام چند نمونه
46
لايه هاي نازك پليمري
47
لايه هاي نازك پيزوالكتريك براي استفاده در مخابرات نوري
48
لايه هاي هادي شفاف (روشهاي جايگذاري ويژگيهاي فيزيكي و كاربردي)
49
لايه‌ نشاني كامپوزيت Fe-TiC بر روي فولاد ساده‌ي كربني با استفاده از فرآيند جوشكاري قوسي توپودري (FCAW) در حضور عامل احياكننده با تنظيم فلاكس
50
لايه‌نشاني الكتروشيميايي نانوكاتاليست پالاديوم/كبالت بر سطح پارچه كربني به‌منظور كاربرد در آند پيل سوختي متانولي
51
لايه¬نشاني الكتروشيميايي مس و تبديل سطح آن به مسيديد به¬عنوان لايه انتخاب¬گر حفره در سلول¬هاي خورشيدي پروسكايت
52
لايه¬نشاني لايه دوتايي نانوساختارهاي اكسيدروي آلاييده با گاليوم و اينديوم بر روي زيرلايه ITO به روش سل- ژل و بررسي خواص ساختاري، الكتريكي و اپتيكي جهت استفاده در سلول¬هاي خورشيدي رنگدانه¬اي
53
لب خواني به كمك پردازش تصاوير به منظور كمك به معلولين حركتي - گفتاري
54
لباس به مثابه اثر هنري: مورد پژوهي مفهوم لباس در نمايشگاه هاي هنري ايران ﴿دهه ي 1380 تا كنون﴾
55
لباس به مثابه رسانه هنري : ارتباط فرهنگي لباس و تحولات هنرهاي تجسمي در دوران معاصر
56
لباس در آيينه ادبيات عرفاني بر پايه مهم ترين متون سبك عراقي
57
لباس شويي ميني واش
58
لباس ضد گلوله
59
لباس عنصري براي تبليغات
60
لباس هاي رزمي وجنگ افزارهاي ايرانيان درشاهنامه فردوسي : دوره اساطيري و پهلواني
61
لباس هاي مجلي ايراني
62
لبنيات كانيار
63
لتدازه گيري ارتعاشات صفحه فلزي با استفاده از ميكروكنترلرAVR
64
لجستيك و زنجيره هاي تامين مديريت بحران
65
لجستيك(مسيريابي) امداد در هنگام زلزله در استان زنجان
66
لحاظ كردن شخصيت برنامه نويس در پيش بيني نقص نرم افزار
67
لحظه آغاز در كيهان شناسي
68
لحظه اي با قرآن و معماري - برنامه ريزي دانشگاه قرآن و طراحي دانشكده علوم قرآني
69
لحظه اي با قرآن و معماري برنامه ريزي دانشگاه قرآن و طراحي دانشكده علوم قرآني
70
لحظه قطعي در صحنه نمايش
71
لحظه قطعيت در عكاسي
72
لحظه ها
73
لحظه ها
74
لحظه هاي نشاط آور در تراژدي ( با تاكيد بر تراژديهاي شكسپير)
75
لحظه ي خصوصي در مكان عمومي
76
لحن بدن ﴿body language﴾ در دنياي انيميشن كودكان
77
لحن بدن ﴿body language﴾ در دنياي انيميشن كودكان
78
لحن گفتار پهلوانان شاهنامه (سام -زال -رستم -سهراب -اسفنديار)
79
لحن و تصاوير شاعرانه در آثار بيژن نجدي
80
لحيم كاري آلياژ 1100 آلومينيوم به روش شعله اي
81
لحيم كاري سخت آلياژهاي آلومينيوم سري 8000،5000،3000 و تاثير متغيرهاي دماي پيشگرم،طراحي و نوع اتصال بر استحكام كششي
82
لحيم كاري گرم آلومينيم
83
لحيم كاري گرم آلومينيوم با استفاده از آلياژ پركن AI- CU
84
لحيم‌كاري سخت فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 321 با استفاده از پاشش شعله‌اي آلياژ منگنز-نيكل-كروم
85
لحيم‌كاري سخت فويل نقره‌ بر ورق برنجي و بررسي خواص الكتريكي
86
لحيم¬كاري سخت قطعات متالورژي پودر با درصد كربن و تخلخل متفاوت
87
لردگان شناسي
88
لررسي اثر نرخ تعرفه وارداتي بر صادرات فعاليت هاي صنعتي ايران طي سال هاي 1360 تا 1393 با استفاده از مدل VAR
89
لرزه خيزي القايي مرتبط با آبگيري مخازن سدها مطالعه موردي سد البرز
90
لرزه زمين ساخت ساختارهاي فعال شهر اصفهان ومناطق اطراف بر اساس مطالعات نوزمين ساخت
91
لرزه زمين ساخت ساختارهاي فعال شهر اهواز و مناطق اطراف بر اساس مطالعات نوزمين ساخت
92
لرزه زمين ساخت و برآورد خطر زمين لرزه در ساختگاه سد نازلو (اروميه )
93
لرزه زمين ساخت و لرزه خيزي شهر قم
94
لرزيابي طرح ترويجي (تسريع انتقال يافته ها)ازديدگاه كشاورزان مجري طرح در استان كرمانشاه
95
لزوم انجام تعهد
96
لزوم اهميت به تفاوتهاي فردي دانش اموزان در مراحل اوليه تعليم وتربيت
97
لزوم توجه به تجارت الكترونيك در سطح شركت هاي كوچك ومتوسط
98
لزوم طراحي و كاربرد و ساخت fpos در صنعتي نفت و گاز دريايي
99
لزوم قيد قواعد زيست محيطي در قراردادهاي بين المللي نفتي ناظر بر استخراج و انتقال مواد نفتي
100
لزوم معاصر سازي نمايش سنتي در جهت تشكيل تئاتر ملي
101
لزوم معاصر سازي نمايش سنتي در جهت تشكيل تئاتر ملي
102
لزوم وجود مدرسه پيش دبستاني در منطقه دو زبانه با مديريت عالي
103
لعاب احياي مس
104
لعاب پنبه اي در چيدمان سراميكي بابرداشتي از منطق الطير عطار
105
لعاب روي شيشه هاي سودالايم
106
لعاب فريت
107
لعاب نيمه هادي مقره فشار قوي بر مبناي اكسيد قلع دپ شده با اكسيد آنتيموآن
108
لعاب هاي فلزي جهت مصرف در صنايع كاشي ﴿ بر اساس عناصر Pb,Cu
109
لعاب هاي فلزي جهت مصرف در صنايع كاشي بر اساس عناصر Pb,Cu
110
لعابكاري آهن به روش الكتروفورز
111
لعابكاري چدن
112
لعابهاي آونچورين
113
لعابهاي بر پايه فلزات فولاد - چدن و آلومينيوم
114
لعابهاي بلوري بر پايه اكسيد تيتانيم در دماي 1200 - 1000 درجه سانتيگراد
115
لعابهاي سبز سلادوني
116
لعابهاي سراميكي
117
لعابهاي كريستالين سيليكات روي
118
لعابهاي مقاوم در برابر سايش
119
لغات متروك فارسي در شاهنامه فردوسي
120
لغات مهجور ديوان حكيم لامعي گرگاني (با شاهد مثال از همان ديوان)
121
لغات و اصطلاحات زبان اناركي و مختصري راجع بدستور و قواعد اين زبان
122
لغات و مفردات لهجه محلي و سابقه تاريخي خونسار
123
لغت نامه تخصصي آنلاين بر پايه ويكي
124
لفافه بندي خودكار سيستم هاي موجود جهت استفاده به صورت سرويس هاي وب
125
لفظ زنديق
126
لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوق جزا (ايران )
127
لقاح مصنوعي از منظر حقوق بشر
128
لكه ها
129
لكه هاي بداهه
130
لگاريتم عملگرهاي نرمال
131
لگوهاي مختلف فعاليت چشمه در سطح قشر مغزي كودكان مبتلابه اختلال نقص توجه/ بيش‌فعالي با استفاده از روش المان محدود
132
للبلببي
133
لللللللللللللللللللل
134
لم هاي تقريبي فاركاس و قوانين توقف براي الگوريتم هاي تكراري نقطه ـ داخلي در برنامه ريزي خطي
135
لماذا تاخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟ (چرا مسلمانان عقب افتاده اند و چرا ديگران پيشرفت كرده اند؟)
136
لنج هاي فعال در منطقه خليج فارس
137
لنز آبي
138
لنز زوم و بررسي تطبيقي حركت زوم و تراولينگ
139
لهجه بختياري
140
لهجه شوشتر
141
لهجه نائيني
142
لهجه وآداب ورسوم مردم وزوان
143
لوئيس بونوئل : دنياي ذهني و عيني
144
لوازم تربيتي رهيافت آيت اله عبدالله جوادي آملي به مسئله شر
145
لوازم تربيتي رهيافت آيت اله عبدالله جوادي آملي به مسئله شر
146
لوتي ها و زندگي موسيقايي آنها در لرستان
147
لودسل ها و بررسي كاليبراسيون آن ها
148
لوژنتيك وتكاملي پوتي‌ويروس جداشده از گياه شوكران در شهرستان بردسير استان كرمان، براساس توالي‌يابي كامل ژنوم
149
لوله كنترل بالن در بوبين پيچي و اثر آن بر برخي ويژگي هاي نخ
150
لوله گذاري در بستر دريا از نقطه نظر عمليات دريايي و لوله هاي پلي اتيلني
151
لوله هاي حرارتي
152
لوله هاي گرم
153
لوله هاي گرمايي heatpipe
154
لوييچي پيراندللوو(نميدانيم چطور)
155
لي اوت در انيميشن
156
لي سازي و نمايش جبرهاي لايبنيز
157
لي يكريختيها روي حلقه هاي اول با تابع بازگشت
158
ليبراليسم تاريخي وليبراليسم عقلاني درايران : تحليلي بر شكست اقتباس ليبراليسم درعصر مشروطه
159
ليتو بيواستراتي گرافي سري هاي رسوبي ائوسن منطقه دهن رود، خراسان جنوبي
160
ليتواستراتيگرافي و ايواستراتيگرافي سازند سماري در روستاي گردو
161
ليتواستراتيگرافي و بايواستراتيگرافي سازند آسماري در ميدان گازي كيش (چاه A1)
162
ليتواستراتيگرافي و بايواستراتيگرافي سازند سروك در ميدان نفتي آذر(چاه شماره: 06)
163
ليتواستراتيگرافي و بايواستراتيگرافي نهشته هاي سازند قم در ناحيه ابركوه جنوب غرب يزد
164
ليتو-بايو استراتيگرافي سازند آسماري در منطقه پشت دربند اطراف همدان
165
ليتوپن ؛ توليد از منابع داخلي
166
ليتوستراتيگرافي و رخساره هاي رسوبي سازند مبارك در برش تيل آباد (البرز شرقي )
167
ليتوستراتيگرافي و ميكروبايوستراتيگرافي سازند¬هاي جهرم و پابده در ميدان گازي كيش
168
ليتوگرافي و عمليات حرارتي شيشه سراميكهاي ليتيم سيليكاتي
169
ليتولوژي و ژئوشيمي كانسار مس ماهرآباد (بيرجند)
170
ليچ سريع كانه هاي سيليكاته روي
171
ليچينگ انتخابي سرب از كنسانتره هاي سولفوره
172
ليچينگ انتخابي مس و نقره از لجن الكتروليز مجتمع مس سرچشمه
173
ليچينگ پيرولوزيت با استفاده از ملاس به عنوان عامل احيا كننده
174
ليچينگ توده اي كانسنگ اكسيده مس معدن ندوشن
175
ليچينگ شيميايي كانه سولفيدي معدن مس ميدوك به منظور تعيين شرايط بهينه عملياتي در فرآيند هيپ ليچينگ
176
ليچينگ قليايي باطله سيليكاتي معدن سرب و روي تاجكوه
177
ليچينگ كانسنگ اكسيده بخش شرقي معدن سرب و روي مهدي آباد يزد
178
ليچينگ كانه سولفيدي مس در اسيد سولفوريك پس از اعمال كار مكانيكي در محيط اكسيدان
179
ليچينگ كلريدي لجن تصفيه الكتريكي مس
180
ليچينيگ سنگهاي معدني به روش حل كردن در حوضچه ﴿VAT LEACHING)
181
ليدار
182
ليدار چشم ايمن براي كاربردهاي هوا شناسي
183
ليزر
184
ليزر
185
ليزر
186
ليزر
187
ليزر
188
ليزر آبشاري كوانتومي
189
ليزر آنژيوپلاستيكي
190
ليزر اسپكتروسكوپي
191
ليزر اسميت - پارسل با دو دندانه و ميدان محوري و تاثير آنها در رابطه پاشندگي و نرخ رشد
192
ليزر اشعه ايكس، فيزيك وكاربرد آن
193
ليزر الكترون آزاد
194
ليزر الكترون آزاد با ويگلر انباشته ازپلاسما
195
ليزر الكترون آزاد با ويگلر دوهارمونيكي
196
ليزر الكترون آزاد با ويگلوالكتريكي محوري، داخل موجبر استوانه اي با الكترون هاي نسبيتي حلقوي
197
ليزر الكترون آزاد تك عبوري با تابش كننده هاي مجزا
198
ليزر الكترون آزاد در طول موج پرتوي ايكس
199
ليزر الكترون آزاد در كانل يوني و در حضور ميدان مغناطيسي محوري
200
ليزر الكترون آزاد در موج بر نيمه انباشته و اثرات نسبيتي بر تشديد مغناطيسي
201
ليزر الكترون آزاد در موجبر بيضوي
202
ليزر الكترون آزاد دو جرياني
203
ليزر الكترون از ادبا ويگلر الكترومغناطيسي
204
ليزر الكترون ازاد دو جرياني انباشته از پلاسما
205
ليزر فيبري اربيوم
206
ليزر نيتروژن با تخليه خازني C-To-C
207
ليزر و كاربرد آن در جوشكاري
208
ليزر و كاربردهاي آن
209
ليزر و كاربردهاي آن
210
ليزرها
211
ليزرهاي GaAs و كاربرد آنها در مخابرات
212
ليزرهاي GaAS وكاربرد آنها در مخابرات
213
ليزرهاي پرقدرت و طرح يك ليزر CO2
214
ليزرهاي حالت جامد
215
ليزرهاي حالت جامد پمپ شده با ليزرهاي نيمه هادي
216
ليزرهاي حالت جامد تيغه اي با دمش طولي دو طرفه بررسي تحليلي اثرات ترمواپتيكي
217
ليزرهاي فيبري غير محوري : بررسي اثرات ترمواپتيكي با استفاده از تابع گرين
218
ليزرهاي فيبري غير محوري :بررسي اثرات ترمواپتيكي با استفاده از تابع گرين
219
ليزرهاي نيمه هادي
220
ليزرو ليدار
221
ليزروكاربرد آن در مهندسي
222
ليزروكاربرد هاي آن در مهندسي
223
ليزهاي رزينه اي
224
ليفتراك دستي
225
ليفتراك دستي يك تني با سيستم بالابرنده هيدروليكي
226
ليفتراك دستي يك تني با سيستم بالابرنده هيدروليكي
227
ليگنين زدايي زيستي تركيبات ليگنوسلولزي (باكاس )
228
ليگنين زدايي زيستي ضايعات جامد حاصل از استخراج روغن از ميوه زيتون
229
لينوكس
بازگشت