<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : م تا : مجتمع خدماتي -رفاهي زردآلو
از : مجتمع خدماتي و رفاهي بين راهي تا : محاسبه توزيع دز ايجاد شده در فانتم پلي اتيلن در سيستم شتابد....
از : محاسبه توزيع دز گاما و توزيع شارنوترون در كانال خشك رآكتور .... تا : مدل بهينه سازي چند دوره اي تخصيص -مسيريابي به منظور ارايه خ....
از : مدل بهينه سازي چند هدفه جهت ارزيابي ريسك در زنجيره تامين حل.... تا : مدل سازي عملكرد آلات دقيق يك هواپيما در پرواز
از : مدل سازي عملكرد پيل سوختي با روش هاي يادگيري ماشين تا : مدل‌سازي سه‌بعدي روند گسيختگي بتن تحت بارگذاري فشاري
از : مدل‌سازي سيال رفتار انتشاري سريع بدافزارها در شبكه‌هاي بي‌م.... تا : مدلسازي رياضي نفوذ رطوبت در نخ
از : مدل‎سازي رياضي نم‎زدايي از گاز طبيعي در يك بستر دولايه و به.... تا : مدلسازي يكپارچه ترموديناميكي، هيدروديناميكي و انتقال جرم رس....
از : مدلسازي يكپارچه حمل و نقل و كاربري زمين با استفاده از روش ه.... تا : مديريت وبهره برداري ريز شبكه هابا استفاده ازبهينه سازي چند ....
از : مديريت ورهبري تعارض تا : مسئوليت كيفري سران عربستان سعودي در گسترش و تامين مالي ترور....
از : مسئوليت كيفري صاحبان حرف تا : مطالعات خصوصيات زمين شناسي مهندسي گرانيت شيركوه﴿جنوب غربي ش....
از : مطالعات دگرساني، ژئوشيميايي و ارزيابي عيار طلا در زون هاي م.... تا : مطالعه اسپكتروفتومتري بر هم كنش بين يد، برم، منوكلريد يد و ....
از : مطالعه اسپكتروفتومتري برخي از فلزات سنگين و واسطه )2Pb+،2Ni.... تا : مطالعه تجربي آستانه فرسايش ابزار در فرآيند تراشكاري به كمك ....
از : مطالعه تجربي اثر الياف توخالي به عنوان عايق حرارتي تا : مطالعه چسبندگي سامانه پلي وينيل كلرايد/ دي اكتيل فتالات به ....
از : مطالعه چسبندگي مركب چاپ بر روي زمينه پلي پروپيلن آماده سازي.... تا : مطالعه عددي اثر تعمير بر روي آيروديناميك بال نامحدود صدمه د....
از : مطالعه عددي اثر جايگزيدگي در گرافين و قطعات نانومتري گرافين تا : مطالعه نظري برهمكنش پيوند هيدروژني در كمپلكس هاي اوراسيل با....
از : مطالعه نظري برهمكنش فرماميد با نانولوله هاي بور-نيتريد و بر.... تا : مطالعه و مقايسه نانو ساختارهاي تحت فشار سديم آلانيت و سديم ....
از : مطالعه و مقايسه نگرش دختران دانشجو و دانش آموز متاهل و مجرد.... تا : معرفي سويه بومي لاكتو باسيلوسپلانتاروم A7با قابليت پروبيوتي....
از : معرفي سيستم GPRS [جي پي آر اس] و بررسي ساختار آن تا : مقايسه اثر بخشي مدل درماني توانمندي ها و خواسته ها و برنامه....
از : مقايسه اثر بخشي مشاوره شناختي ـ رفتاري فردي، مشاوره خانواده.... تا : مقايسه تاثير پروپوفول وايزوفلوران برروي ميزان قندخون حين عم....
از : مقايسه تاثير تابش ليزر Er:YAG و Diod 98onm بر چسبندگي سلوله.... تا : مقايسه روش هاي مختلف اندازه گيري درصد پوشش گياهي در مطالعات....
از : مقايسه روش هاي مختلف برآورد ارزش در معرض خطر و كسري مورد ان.... تا : مقايسه مفهوم سعادت از ديدگاه غزالي و مسكويه
از : مقايسه مفهوم مرگ انديشي در شاهنامه فردوسي و مثنوي مولوي تا : مقايسه ي مضامين ديوان اشعار فروغ فرخزاد با نامه هاي او
از : مقايسه ي مضامين كليله ودمنه ي عربي و ديوان متنبي تا : مناسبات سياسي ايران و عثماني از سقوط صفويه تا مرگ نادرشاه ا....
از : مناسبات شيعيان اماميه با اسماعيليان در ايران تا سقوط الموت تا : مونوگرافي روستاي حصاركلك شهرستان پاكدشت استان تهران
از : مونوگرافي روستاي خم پيج تا : ميهن پرستي و تجليلات آن در سروده هاي عارف قزويني ميرزاده عشقي فرخي يزدي و ابو القاسم لاهوتي
بازگشت