<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مدل‌سازي ديناميكيچندمقياسيدسته‌اي از نانوربات‌ها و اختلالات مكانيكيآن‌ها
2
مدل‌سازي ذخيره و بازيابي حافظه با استفاده از ريزمدارهاي هيپوكامپ
3
مدل‌سازي رابطه متغير هاي اقليمي با فراواني وقوع طوفان‌هاي گردوغبار در مناطق خشك و نيمه خشك ايران
4
مدل‌سازي رابطه‌ي آب- انرژي به‌منظور طراحي شبكه زيست‌توده‌هاي نسل دوم و سوم
5
مدل‌سازي راكتورهاي لوله¬اي توليد پلي اتيلن
6
مدل‌سازي ردياب حداكثر توان در سيستم‌هاي فتوولتائيك متصل به شبكه با اينورتر كنترل شده با باند هيسترزيس تطبيقي
7
مدل‌سازي رشد تورق در تير يك‌سر گيردار دولبة كامپوزيتي تحت بارگذاري استاتيكي
8
مدل‏‏‌سازي رشد تورق در مود تركيبي I/II كامپوزيت‏‌هاي لايه‌اي پليمري با وجود نانوذرات
9
مدل‌سازي رشد تومور با استفاده از روش phase field و در نظر گرفتن مرحله‌ي رگ‌زايي و تأثيرات ميكرومحيط
10
مدل‌سازي رفتار آسيب الاستوويسكوپلاستيك در پليمرها
11
مدل‌سازي رفتار استحكام نخ‌هاي هيبريدي نانوليفي
12
مدل‌سازي رفتار راننده هنگام گذر از پيچ در يك ساختار شناختي و آموزش تقليدي اين رفتار
13
مدل‌سازي رفتار سوراخ‌شدگي لايه‌هاي بي‌بافت ژئوتكستايل با استفاده از روش المان محدود
14
مدل‌سازي رفتار فشارپذيري در چندين لايه پارچه‌هاي سه‌بعدي
15
مدل‌سازي رقابت بين گونه هاي دريايي و زميني در بازار حمل‌ونقل كالا مطالعه موردي: كريدور هند- تركيه
16
مدل‌سازي رقابت در زنجيره‌هاي تأمين يكپارچه گرم و سرد، مطالعه موردي: صنعت مرغ گوشتي ايران
17
مدل‌سازي رياضي چگالش قطره‌اي بر روي سطوح ميكرو / نانوساختار آب‌گريز و ابرآب‌گريز
18
مدل‌سازي رياضي راكتور بستر پرشده‌ي غشايي در فرايند بازيافت هيدروژن به روش تجزيه‌ي كاتاليستي سولفيد هيدروژن
19
مدل‌سازي رياضي راكتور‌هاي انتقال آب-گاز دما بالا و دما پايين در واحد توليد هيدروژن پالايشگاهي
20
مدل‌سازي رياضي رفتار تبديل‌كننده خودگرمايي براي توليد گاز سنتز
21
مدل‌سازي رياضي غشاهاي ماتريس آميخته‌ي حاوي نانوذرات تراوا
22
مدل‌سازي رياضي غشاهاي نانوكامپوزيت پليمري حاوي نانوذرات ناتراوا
23
مدل‌سازي رياضي غني‌سازي هوا از اكسيژن با استفاده از جذب سطحي به روش نوسان سريع دما
24
مدل‌سازي رياضي فرآيند هيدروژن زدايي از پروپان كوپل شده با فرآيند چرخه احتراق شيميايي
25
مدل‌سازي رياضي و حل انتقال حرارت جابجايي اجباري در چاه حرارتي فوم فلزي متخلخل پره دار
26
مدل‌سازي رياضي و شبيه‌سازي راكتور چند بستره‌ي اكسيداسيون كاتاليستي دي‌اكسيد گوگرد
27
مدل‌سازي رياضي و شبيه‌سازي ضربان نبض و بررسي عوامل تاثيرگذار بر آن
28
مدل‌سازي رياضي و شبيه‌سازي فرايند بازآرايي گليسيرين با به‌كارگيري تكنولوژي چرخه احتراق شيميايي به منظور توليد هيدروژن و جذب دي اكسيد كربن
29
مدل‌سازي ريزساختار و سينتيك پليمريزاسيون پلي‌الفين‌هاي دو بلوكه در حالت پيوسته
30
مدل‌سازي زمان واقعي و تخمين نقطه‌ي حداكثر توان آرايه‌هاي خورشيدي با اعمال سه آشفتگي حول نقطه‌ي كار
31
مدل‌سازي زمين‌شناسي زيرسطحي براساس نگارهاي چاه‌نگاري و با استفاده از روش‌هاي خوشه‌بندي و زمين‌آمار، با ارائه مطالعه موردي: يكي از ميادين هيدروكربني جنوب‌غرب ايران
32
مدل‌سازي زنجيره‌تامين در فرآيندهاي ساخت سفارشي در شرايط عدم قطعيت
33
مدل‌سازي ژئومكانيكي سه‌بعدي مخزن و تحليل پايداري ديواره چاه با استفاده از روش عددي تفاضل محدود(FLAC3D) ( مطالعه موردي يكي از چاه‌هاي ميدان نفتي مارون،اهواز)
34
مدل‌سازي ژئومورفولوژيكي مخروطه‌افكنه‌هاي دشت جيرفت
35
مدل‌سازي ساختاري تفسيري عوامل مؤثر بر شكست كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط (Smes) در ايران (مطالعه موردي شركت‌هاي توليدي صنعت پلي‌اتيلن)
36
مدل‌سازي سازه نگهبان خرپايي با بررسي تأثير فشار جانبي تحت شرايط سكون و محرك
37
مدل‌سازي سايش در آلياژهاي حافظه‌دار
38
مدل‌سازي سفتي خمشي و پيچشي خودروي تندر 90 براساس سفتي پانل جانبي
39
مدل‌سازي سه بعدي سلول و بررسي حركت آن بر روي بسترهاي غير صلب
40
مدل‌سازي سه‌بعدي حفرات و تخلخل كلي فيلترهاي نانو ليفي بر اساس ساختار سطحي و ارزيابي كارايي آنها در فيلتراسيون
41
مدل‌سازي سه‌بعدي روند گسيختگي بتن تحت بارگذاري فشاري
42
مدل‌سازي سيال رفتار انتشاري سريع بدافزارها در شبكه‌هاي بي‌مقياس
43
مدل‌سازي سيستم نوآوري فني- بخشي و سياست‌گذاري آن باهدف تقويت موتورهاي پيشران فناوري در صنعت نفت و گاز
44
مدل‌سازي سيلان گرم فولاد ميكرو آلياژي به كمك الگوريتم ژنتيك
45
مدل‌سازي سينتيكي گازساز بستر سيال حبابي با سوخت زيست‌توده
46
مدل‌سازي شبكه توزيع چند كالايي مبتني بر چند انبار عبوري
47
مدل‌سازي شبكه زنجيره تأمين رقابتي چندسطحي تحت عدم قطعيت
48
مدل‌سازي شبكه متعامل سلولهاي بتا پانكراس با هدف ارائه روش درماني براي بيماري ديابت
49
مدل‌سازي شخصيت كاربر بر اساس داده هاي شبكه‌ي تلفن همراه
50
مدل‌سازي ضربه ‌ي امواج تصادفي بر سكوهاي شناور
51
مدل‌سازي عددي آبشستگي در مقابل دستگاه‌هاي تبديل انرژي موج سرجي
52
مدل‌سازي عددي آثار چاله‌هاي برداشت شن و ماسه بر روي بستر رودخانه (مطالعه موردي رودخانه بشار واقع در استان كهگيلويه و بويراحمد)
53
مدل‌سازي عددي اثر پارامترهاي هندسي چرخ متحرك بر عملكرد پمپ گريزازمركز
54
مدل‌سازي عددي الكترولايزر غشا پليمري
55
مدل‌سازي عددي امواج ناشي از باد در منطقه خليج‌فارس با استفاده از منابع مختلف آمار باد
56
مدل‌سازي عددي انتشار امواج لرزه‌اي در محيط‌هاي كشسان دو بعدي داراي ميرايي
57
مدل‌سازي عددي انتقال حرارت جابجايي و تشعشعي دريك كوره درحضورگازها
58
مدل‌سازي عددي انتقال حرارت هدايتي، جابجايي و توأمان در نانوكانال
59
مدل‌سازي عددي انفجار روي سكوهاي دريايي
60
مدل‌سازي عددي تغيير‌شكل ‌پلاستيك شديد آلياژ 6061 آلومينيم با استفاده از فشردن در كانال‌هاي هم‌مقطع ‌زاويه‌دار (ECAP)
61
مدل‌سازي عددي جريان خون براي پيش‌بيني ايجاد ترمبوس بطن چپي در بيماري انفاركتوس
62
مدل‌سازي عددي جريان در موج‌شكن‌هاي سكويي شكل‌پذير و بررسي برخي ويژگي‌هاي جريان قبل و بعد از تغييرشكل سازه
63
مدل‌سازي عددي جريان سيال اجكتور دوفازي در يك سيكل تبريد تراكم
64
مدل‌سازي عددي دو بعدي شكست موج به روش حجم سيال در بستر شيب‌دار
65
مدل‌سازي عددي رفتار بار - نشست پي‌هاي تقويت ‌شده به ‌وسيله ستون‌هاي جت گروتينگ
66
مدل‌سازي عددي رفتار شيب مسلح به روش ميخ‏كوبي و مقايسه آن با داده‌هاي آزمايش سانتريفيوژ
67
مدل‌سازي عددي سه‌بعدي جريان از بين صفحات موازي موج‌دار با راستاهاي متقاطع در خنك‌كن‌هاي تبخيري
68
مدل‌سازي‏ عددي شكست و برخورد موج با اصلاح روش هيدروديناميك ذرات هموار
69
مدل‌سازي عددي شمع هاي جابجايي در رس براي بررسي تغييرات وضعيت تنش و ظرفيت باربري
70
مدل‌سازي عددي عملكرد حوضچه‌هايآرامش تيپVI
71
مدل‌سازي عددي عمليات فلاشينگ سد دز با استفاده از مدل عددي GSTARS3
72
مدل‌سازي عددي قوس پلاسماي جوشكاري و نقش آن در جوشكاري TIG فولاد زنگ نزن
73
مدل‌سازي عددي ميدان جريان در اطراف سرريزهاي مدور قائم با ورودي گلبرگي‌ شكل
74
مدل‌سازي عددي هيدروديناميكي شوري و حرارت آب‌هاي ساحلي ناشي از پساب آب‌شيرين‌كن (مطالعه‌ي موردي آب‌شيرين‌كن جزيره‌ي قشم)
75
مدل‌سازي عددي و آزمايشگاهي رفتار غيرخطي فنر تخت پارابوليك در سيستم تعليق واگن‌هاي باري با استفاده از روش باندگراف
76
مدل‌سازي عددي و بررسي مقايسه‌اي بين گودبرداري‌هاي مسلح‌‌شده با روش Nailing و روش تركيبي Nailing و Anchoring، دراعماق مختلف
77
مدل‌سازي عددي و تجربي مكانيزم خودترميمي در كامپوزيت‌هاي هيبريد با آلياژهاي حافظه‌دار
78
مدل‌سازي عددي و تحليل جريان حول يك توربين بادي در يك مزرعه‌ي بادي
79
مدل‌سازي عددي و مطالعه پارامتري رفتار گود پايدارسازي شده با سيستم انكراژ – مطالعه موردي
80
مدل‌سازي عددي يك لوله حرارتي شياردار با سيال عامل نانوسيال براي كاربردهاي فضائي
81
مدل‌سازي عددي، ترموديناميكي و بهينه‌سازي سيستم تغذيه كاتد پيل سوختي غشاء پليمري براي كاربرد در خودرو
82
مدل‌سازي عدم قطعيت در داده‌هاي ورودي فرايند ارزيابي عملكرد كاركنان مبتني بر تئوري شواهد
83
مدل‌سازي عدم قطعيت در زمان‌بندي پروژه‌هاي عمراني تحت محدوديت منابع
84
مدل‌سازي عملكرد استاتيكي و ديناميكي يك توربوشارژر
85
مدل‌سازي عملكرد ديناميكي توربين گاز صنعتي توسط رهيافت باندگراف
86
مدل‌سازي عملكرد رفتار مخازن گاز ميعاني با در نظر گرفتن مفهوم تحرك‌پذيري
87
مدل‌سازي عملكرد سيستم خنك‌كن خشك غيرمستقيم نيروگاه حرارتي با استفاده ازمتدلوژي پويايي‌شناسي سيستم
88
مدل‌سازي عوامل ريسك تصادفات رانندگان اتوبوس برون‌شهري
89
مدل‌سازي عوامل موفقيت در پروژه‌هاي ساخت با در نظرگيري اندركنش بين آنان
90
مدل‌سازي غيرخطي سازه‌هاي بلند فولادي در چارچوب مهندسي زلزله بر اساس عملكرد
91
مدل‌سازي فاكتور هاي بحراني در راستاي پاسخ‌گويي به‌موقع در زنجيره تامين خون
92
مدل‌سازي فراواني تصادفات با استفاده از تداخل‌هاي ترافيكي در تقاطعات شهر تهران
93
مدل‌سازي فرايند غشايي براي جداسازي مخلوط گازي دي‌اكسيدكربن/نيتروژن با استفاده از مدل ترموديناميكي غيرتعادلي شبكه سيال
94
مدل‌سازي فرايند گرفتگي در بيورآكتورهاي غشايي
95
مدل‌سازي فرسايش‌پذيري بادي خاك در برخي زمين‌هاي مستعد به فرسايش استان كرمان با استفاده از محاسبات نرم
96
مدل‌سازي فن‌آوري غشايي در نم‌زدايي گاز طبيعي به منظور جلوگيري از تشكيل هيدرات گازي
97
مدل‌سازي فيزيكي امواج در اطراف سازه موجشكن شناور
98
مدل‌سازي قرارداد وارانتي تمديدشده با استفاده از نظريه بازي‌ها در حالت تك‌محصولي با در نظر گرفتن نگهداري تعميرات پيشگيرانه
99
مدل‌سازي قراردادهاي هماهنگي در زنجيره تأمين دارو با توجه به شاخص‌هاي مسئوليت‌هاي اجتماعي
100
مدل‌سازي قشر بينايي با شبكه‌ي عميق براي تصاوير 2-D
101
مدل‌سازي قشر سوم بينايي با استفاده از fMRI
102
مدل‌سازي قيمت اوراق حق تقدم تسهيلات مسكنِ بانك مسكن
103
مدل‌سازي قيمت گذاري بازارهاي معاوضه كالا بر اساس مطلوبيت رضايتمندي مشتري
104
مدل‌سازي كارايي ابرناظر Xen در مد HVM با استفاده از نظريهي شبكه صف
105
مدل‌سازي كنترلر يكپارچه‌ توان با لينك AC و بررسي اثرات آن در پايداري شبكه هاي قدرت
106
مدل‌سازي گازسازي قطره سوخت‌هاي سنگين نفتي
107
مدل‌سازي لاگرانژي نشت نفت از لوله‌هاي كارگذاري شده در اعماق دريا
108
مدل‌سازي مؤلفه‌هاي دارايي‌هاي نامشهود با تمركز بر ارزش برند، سرمايه فكري، نقش ميانجي مزيت رقابتي و تأثير آن بر عملكرد شركت: مطالعه تطبيقي بورس اوراق بهادار تهران و مالزي
109
مدل‌سازي ماشين مجازي و بكارگيري آن در جا‌يابي ماشين مجازي
110
مدل‌سازي مايكرومكانيك خواص مكانيكي و رشد ترك خستگي كم‌چرخه (LCF) در مواد نانوكريستال با ساختار دو فازي
111
مدل‌سازي مبدل‌هاي حرارتي لوله‌هاي هم‌مركز و يوشكل در پمپ‌هاي حرارتي زمين‌گرمايي
112
مدل‌سازي متغيرهاي شخصيتي و رفتاري مؤثر بر ريسك رانندگان حمل‌ونقل عمومي درون‌شهري
113
مدل‌سازي مسئله چند‌هدفه انتخاب تامين‌كننده با در نظرگرفتن همزمان منافع خريدار و تامين‌كنندگان
114
مدل‌سازي مسأله مسيريابي موجودي با فرض جريان كالا در حالت چندكالايي
115
مدل‌سازي مسئله‌ي رديابي شاخص و حل آن به وسيله‌ي برنامه‌نويسي شبكه ژنتيك
116
مدل‌سازي مسافت درك‌شده پياده‌روي و رفتار پياده‌روي شاغلين در شهر رشت
117
مدل‌سازي مطلوبيت زيستگاه قوچ و ميش با استفاده از مدل MaxEnt (مطالعه موردي: منطقه حفاظت‌شده تنگ صياد)
118
مدل‌سازي مفهومي بازي‌وار‌سازي با رويكرد بازاريابي ويروسي در فروش محصولات نرم افزاري
119
مدل‌سازي مفهومي بازي‌وار‌سازي با رويكرد بازاريابي ويروسي در فروش محصولات نرم افزاري مورد مطالعاتي: بازي‌هاي كامپيوتري و موبايلي
120
مدل‌سازي مكانيزم انتقال حركت در ربات بالبوت در راستاي بهبود كنترل براي حركت در مسير معين
121
مدل‌سازي مكانيزم ايجاد شكل‌پذيري سيناپسي در هيپوكمپ به روش STDP
122
مدل‌سازي مكاني-زماني غلظت آلاينده‌ي 〖PM〗_(2.5) در محيط‌هاي شهري با استفاده از يادگيري عميق
123
مدل‌سازي مولكولي كوپليمرهاي آبدوست/آبگريز ساختارپذير در مقياس نانو
124
مدل‌سازي ميدان فازي رشد تنش القايي دانه با فرض ناهمسانگردي خواص مرزدانه
125
مدل‌سازي ميكرو سوزن‌هاي جامد و پارگي پوست جهت انتقال دارو
126
مدل‌سازي ميكروكانتيلور پيزوالكتريك AFM تك لايه با توجه به تئوري تيموشنكو در تقابل سطح نمونه با استفاده از روش‌هاي چند مقياسي در محيط‌هاي هوا و مايع در مود دامنه
127
مدل‌سازي نفوذ امواج باند فركانس تلفن همراه در سر انسان
128
مدل‌سازي نقش تحقيق و توسعه بر افزايش بهره‌ وري كل عوامل توليد در صنعت گاز با استفاده از رويكرد پويايي‌شناسي سيستم
129
مدل‌سازي نوسان نوترينوي جرمدار
130
مدل‌سازي نيروي فرامين كنترل با بهره‌گيري از داده‌هاي پروازي و چگونگي اتصال آن به اتوپايلوت
131
مدل‌سازي هارمونيكي گذراي عناصر سيستم‌هاي قدرت
132
مدل‌سازي هوشمندي مغز بر اساس اصل انرژي آزا با رويكرد محاسبات حالت مايعد
133
مدل‌سازي هيبريدي (پيوسته - گسسته ) تومور با شبيه‌سازي گسسته رشد سلول‌هاي تومور
134
مدل‌سازي هيدروديناميك راكتور پلي‌اتيلن به روش ديناميك سيالات محاسباتي
135
مدل‌سازي هيدروديناميك و انتقال حرارت در بستر سيال بر مبناي مدل اويلري-اويلري با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
136
مدل‌سازي و ارائه روش حل براي مسئله مسيريابي وسائط نقليه با چندين انبار همراه با محدوديت‌هاي بارگيري دوبعدي
137
مدل‌سازي و ارائه روش حل براي مسئله مسيريابي وسائط نقليه دوسطحي با محدوديت‌هاي بارگيري دوبعدي
138
مدل‌سازي و ارزيابي تأثير متنوع‌سازي نرم‌افزار بر انتشار بدافزارها
139
مدل‌سازي و ارزيابي تجربي انباشتگي بار بر روي لايه‌ي عايق در نانوژنراتورهاي تريبوالكتريك
140
مدل‌سازي و ارزيابي تحليلي معماري تحمل‌كننده‌ي نفوذ با مكانيزم ترميم واكنشي و فعالانه
141
مدل‌سازي و ارزيابي ذخيره بلوك اكتشافي 2A معدن سورك به روش‌هاي زمين‌آمار و مقاطع قائم و مقايسه نتايج آن
142
مدل‌سازي و ارزيابي كارايي شبكه‌هاي نرم‌افزار محور با چند كنترل‌كننده سلسله‌مراتبي
143
مدل‌سازي و اعمال خودكار سياست‌هاي كنترل دسترسي مبتني بر ويژگي در سرويس‌هاي وب
144
مدل‌سازي و امكان‌سنجي راكتور بسترسيال فوراني مجهز به لوله حائل به‌منظور انجام فرآيند پيروليز
145
مدل‌سازي و بررسي اثر شلاق چرمي در زنجيره تأمين سه سطحي با درنظر گرفتن انبار عبوري موقت با سياست‌هاي پيش‌توزيع و پس‌توزيع
146
مدل‌سازي و بررسي تجربي هيدروديناميك و انتقال جرم تك قطره نانو سيال در فرآيند استخراج مايع-مايع
147
مدل‌سازي و بررسي تعاملات در شبكه‌ي ژني
148
مدل‌سازي و بررسي سينتيك اثر كاتاليستي اكسيد روي بر احياي تركيبات معدني با متان
149
مدل‌سازي و بررسيتنش‌هاي وارد بر اتصالات سازه‌هاي ساندويچي بكار رفته در ديواره ماهواره مخابراتي
150
مدل‌سازي و بهبود قابليت اطمينان بخش كم‌فشار سامانه‌ اضطراري و برنامهريزيشده خنك‌كنندگي مدار اوليه و خنكسازي استخر سوخت مصرفي (TH) نيروگاه اتمي بوشهر
151
مدل‌سازي و بهينه سازي شرايط عملياتي فرآيند مراكس در واحد مركاپتان زدائي از گاز طبيعي
152
مدل‌سازي و بهينه‌ سازي چند هدفه نرخ برداشت براده و زبري سطح، در فرآيند تراشكاري سوپر آلياژ پايه نيكل
153
مدل‌سازي و بهينه‌سازي رفتار تجميع‌كننده‌ بار در پاركينگ‌هاي داراي شارژ سريع در حضور بارهاي منعطف و غير منعطف
154
مدل‌سازي و بهينه‌سازي سيستم توليد همزمان برق و حرارت با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي موجود در محرك اوليه
155
مدل‌سازي و بهينه‌سازي سيستم توليد همزمان قدرت، گرمايش و سرمايش با به‌كارگيري بويلر چگالشي
156
مدل‌سازي و بهينه‌سازي سيستم ذخيره انرژي در مصارف سرمايش
157
مدل‌سازي و بهينه‌سازي شاسي يك دوچرخه و مقايسه‌ي دو نمونه‌ي اوليه و بهينه‌سازي شده
158
مدل‌سازي و بهينه‌سازي مبادله‌كن‌هاي هوا- هواي ثابت و دوار در ساختمان
159
مدل‌سازي و پيش بيني آمادگي مرتع با استفاده از فنولوژي و توليد خالص اوليه در مراتع استان اصفهان
160
مدل‌سازي و تجزيه و تحليل زنجيره تأمين پايدار داراي خرده‌فروشان انحصاري و مشترك و تقاضاي احتمالي
161
مدل‌سازي و تحليل آسيب‌هاي وارد بر راننده خودرو سنگين ناشي از ارتعاشات
162
مدل‌سازي و تحليل اثرات جمينگ بر روي سيستم CBTC و طراحي يك روش مناسب براي مقابله با آن
163
مدل‌سازي و تحليل ارتعاشات لباس‌شويي و اصلاح شكل بدنه به‌ منظور كاهش ارتعاشات
164
مدل‌سازي و تحليل افت توان در گيربكس اتوماتيك
165
مدل‌سازي و تحليل الكترومغناطيسي پديده‌ي برخورد صاعقه به برج واقع بر يك ساختار ناهموار
166
مدل‌سازي و تحليل المان محدود مينيسك زانو با استفاده از تئوري ويسكوهايپرالاستيك ترنسورس ايزوتروپيك
167
مدل‌سازي و تحليل تأثير متقابل بين توان و كارايي در اينترنت اشياء با استفاده از شبكه‌هاي پتري تصادفي
168
مدل‌سازي و تحليل تنش اتصال جوش لب‌به‌لب با توجه به توزيع آماري عيوب متعارف و كاربرد آن در ارزيابي قابليت اطمينان مخازن تحت فشار
169
مدل‌سازي و تحليل تنش اتصالات مكانيكي درب‌هاي كامپوزيتي ارابه فرود دماغه هواپيما (NOSE LANDING GEAR)
170
مدل‌سازي و تحليل تنش لوله‌هاي كامپوزيتي مورد استفاده در صنعت نفت و گاز با استفاده از روش اجزاي محدود
171
مدل‌سازي و تحليل توپولوژي شبكه‌هاي مركز داده ابري
172
مدل‌سازي و تحليل حوزه زمان مدارات مايكروويو شيلد شده شامل عناصر غير‌خطي
173
مدل‌سازي و تحليل روش اندازه‌گيري وتري براي ناهنجاري خط توسط ماشين اندازه گير
174
مدل‌سازي و تحليل سرمايه‌گذاري امنيتي در مقابل حملات سايبري استراتژيك
175
مدل‌سازي و تحليل سينماتيكي خودروي رباتيكي هيبريدي شش چرخ- پا
176
مدل‌سازي و تحليل عايق توپولوژيك فوتونيك فلوكه با انتشار تك‌جهته مقاوم
177
مدل‌سازي و تحليل عملكرد سيل لاستيكي براي نشت بندي روغن در اطراف محور تجهيزات دوار با توجه به تلورانسهاي اجزا
178
مدل‌سازي و تحليل لايه MAC شبكههاي سنسور-عملگر بي‌سيم بر پايه استاندارد IEEE802.15.4 با كاربرد در شبكه‌هاي هوشمند برق
179
مدل‌سازي و تحليل مداري ميدان‌هاي الكترومغناطيسي ناشي از تابش يك موجبر مستطيلي دهانه باز بر ترك مستطيلي در سطح يك فلز تلفدار
180
مدل‌سازي و تحليل مساله برنامه ريزي رياضي مديريت درآمد هتل با در نظرگرفتن گروه‌هاي مشتري
181
مدل‌سازي و تحليل نوع‌مبناي پروتكل‌هاي تصديق اصالت با وجود حمله‌هاي داخلي
182
مدل‌سازي و تشخيص خطاي امپدانس بالا در سيستم توزيع با استفاده از پردازش ديجيتال
183
مدل‌سازي و توسعه روش‌هاي حل تقريبي براي مسئله مسيريابي باز وسيله نقليه ناهمگن ثابت
184
مدل‌سازي و حذف كلاتر در سيستم رادار داپلر سنجش از راه دور عملكرد قلب و تنفس
185
مدل‌سازي و حل مسئله انتخاب تأمين‌كننده چندهدفه احتمالي در زنجيره تأمين سبز با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري چندهدفه
186
مدل‌سازي و حل مسئله زمان‌بندي دروس دانشگاهي ﴿با كاربرد در دانشكده مهندسي صنايع﴾
187
مدل‌سازي و حل مسئله زمانبندي توزيع‌شده با ماشين‌هاي موازي
188
مدل‌سازي و حل مسئله مكان‌يابي-مسيريابي با فرض وجود تقاضا بر روي كمان
189
مدل‌سازي و حل مسئله مكانيابي- مسيريابي (LRP) با در نظر گرفتن محدوديت عملياتي حركت وسايل نقليه
190
مدل‌سازي و زمانبندي توليد مسائل كارگاه‌هاي عمومي
191
مدل‌سازي و سنجش كيفيت زندگي كاري كاركنان در يك سازمان دانش بنيان
192
مدل‌سازي و سنجش كيفيت زندگي كاري كاركنان دريك سازمان دانش بنيان
193
مدل‌سازي و شبيه سازي ديناميكي ستون استخراج كوهني
194
مدل‌سازي و شبيه‌سازي D- STATCOM چندسطحي، در بهبود كيفيت برق شبكه‌هاي توزيع
195
مدل‌سازي و شبيه‌سازي جبرانساز فركانس مبتني بر ذخيره ساز فلايويل براي ريزشبكه‌ها
196
مدل‌سازي و شبيه‌سازي حذف فلزات توسط جاذب‌هاي جامد (گرانول)
197
مدل‌سازي و شبيه‌سازي خطاي عدم تعادل در اندازه و فاز سيگنال‌هاي رزولور و تشخيص و جبران‌سازي آن‌ها در مبدل رزولور به ديجيتال
198
مدل‌سازي و شبيه‌سازي دستگاه كمك‌قلبي خارج‌آئورتي در قسمت آئورت نزولي در بيماران با نارسايي قلبي
199
مدل‌سازي و شبيه‌سازي ديناميكي فرايند جذب واكنش‌دار CO2 توسط محلول شيميايي NaOH+H2O+NH3
200
مدل‌سازي و شبيه‌سازي ساختار جديد جبران‌ساز كيفيت توان در سيستم راه‌آهن برقي و بهبود روش كنترلي
201
مدل‌سازي و شبيه‌سازي ستون بسترثابت جذب واكنش‌دار كربن‌دي‌اكسيد
202
مدل‌سازي و شبيه‌سازي سيستم حرارت القايي با اينورتر منبع ولتاژ
203
مدل‌سازي و شبيه‌سازي شبكه ريلي مبتني بر ديناميك رويداد محور
204
مدل‌سازي و شبيه‌سازي عملكرد سيمولاتور توربين بادي متصل به باس DC فلايويل در ريزشبكه اميركبير
205
مدل‌سازي و شبيه‌سازي غيرخطي پديده لرزه در عمليات سنگ‌زني
206
مدل‌سازي و شبيه‌سازي فرايند جداسازي غشايي آب-روغن با استفاده از الگوريتم فازي
207
مدل‌سازي و شبيه‌سازي كارتريج هندپيس روتاري دور بالا
208
مدل‌سازي و شبيه‌سازي منيپوليشن سه بعدي ميكرو/نانوذرات زيستي زبر بر روي سطوح ناهموار با استفاده از ميكروسكوپ نيروي اتمي
209
مدل‌سازي و شبيه‌سازي مودهاي حركتي در منيپوليشن سه‌بعدي ميكرو/ نانو ذرات زيستي ويسكوالاستيك به‌وسيله ميكروسكوپ نيروي اتمي
210
مدل‌سازي و شبيه‌سازي نانو منيپوليشن 3 بعدي نانو ذرات استوانه‌اي با در نظر گرفتن هندسه‌هاي مختلف كانتيلور
211
مدل‌سازي و شبيه‌سازي يك ميكرو سنسور اندازه‌گيري جريان سيال به همراه ميكروبازياب انرژي
212
مدل‌سازي و شبيه¬سازي موتورهاي القايي به منظور تشخيص خطاي اتصال كوتاه سيم¬پيچ استاتور
213
مدل‌سازي و طراحي آشكارساز گردان القايي براي سيستم تعيين موقعيت DTG
214
مدل‌سازي و طراحي بهينه تامين گرمايش يك ساختمان مسكوني با استفاده از تركيب پمپ حرارتي زمين‌گرمايي و كلكتور خورشيدي
215
مدل‌سازي و طراحي سيستم كنترل همزمان تعليق و هدايت قطارهاي مغناطيسي EMS
216
مدل‌سازي و طراحي سيستم كنترل وضعيت يك ماهواره به منظور عمليات تصويربرداري استريو
217
مدل‌سازي و طراحي فرآيند تزريق ردياب در يك محيط متخلخل حاوي سيال
218
مدل‌سازي و طراحي كنترل كننده لوكوموتيو هيبريد بر اساس الگوريتم آينده‌نگر و با در نظر گرفتن شرايط مسير
219
مدل‌سازي و طراحي كنترل‌كننده مبتني بر واكسيناسيون براي بيماري واگيردار آنفولانزا
220
مدل‌سازي و طراحي موتور سنكرون خطي تركيبي براي استفاده در قطارهاي شناور مغناطيسي
221
مدل‌سازي و طراحي مولد پالس جبران‌سازي شده
222
مدل‌سازي و كاوش داده‌ها در كنترل همكارانه تقاطع‌ها
223
مدل‌سازي و كنترل ترافيك در يك شبكه حمل‌ونقل ريلي با استفاده از سيستم‌هاي خطي بيشينه-جمع
224
مدل‌سازي و كنترل توان اكتيو و راكتيو ماشين دو سو تغذيه بدون جاروبك زنجيره‌اي
225
مدل‌سازي و كنترل ربات موازي كابلي نيمه مقيد ثامن با در نظر گرفتن خمش كابل‌ها
226
مدل‌سازي و كنترل رشد تومور در شيمي‌درماني سرطان
227
مدل‌سازي و كنترل عملكرد موتور توربوفن با در نظر گرفتن مشخصات مرحله‌به‌مرحله كمپرسور در شرايط پرواز
228
مدل‌سازي و كنترل كوادروتور كوچك به‌همراه بهينه‌سازي ابعادي جهت پيمايش بيشينه
229
مدل‌سازي و كنترل مسير سه بعدي ميكروشناگرهاي تاژكي
230
مدل‌سازي و كنترل ميكروكانتيليور پيزوالكتريك AFM با استفاده از تئوري تنش كوپله اصلاح شده در محيط هوا و مايع
231
مدل‌سازي و كنترل نظارتي شبكه ترافيك شهري با استفاده از پتري‌نت‌هاي هايبريد
232
مدل‌سازي و كنترل هوشمند حركت طولي راننده-خودرو در جريان ترافيك واقعي با در نظر گرفتن رفتار ساير رانندگان
233
مدل‌سازي ويژگي‌هاي زغال‌سنگ با استفاده از نتايج آزمايشگاهي و داده‌هاي چاه‌پيمايي
234
مدل‌سازي ويسكوالاستيك رفتار فشاري پارچه‌هاي اسپيسر حلقوي
235
مدل‌سازي يك بعدي عملكرد پيل سوختي غشاء پليمري
236
مدل‌سازي‌ نانوكامپوزيت‌ پايه اپوكسي با تقويت‌كننده‌ي نانولوله‌كربني به روش چند مقياسي
237
مدل‌سازي، بهينه‌سازي فرآيند طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي يك موتور هيستريسس تركيبي با ساختاري نو
238
مدل‌سازي، تحليل و بررسي تجربي پارامترهاي موثر در ساخت گرفت استخواني به روش چاپ زيستي هيبريدي
239
مدل‌سازي، ساخت و تست يك سيستم لامسه‌اي براي تشخيص شريان و گرفتگي آن در بافت سطحي
240
مدل‌سازي، شبيه‌سازي و تحليل رفتار ديناميكي سامانه مكانيكي-هيدروليكي زمان‌بندي متغير سوپاپ
241
مدل‌سازي، طراحي و ساخت افزاره‌هاي نوري آلي و پليمري
242
مدل‌سازيPK-PD داروهاي مهاركننده DPP-4مورداستفاده براي بيماران ديابتي نوع دوم
243
مدل‎‌‎سازي‎‎ميزان بيان پروتئين دركشت مخمر PichiaPastoris ‌‎‏ به‎‎روش فرمانتاسيون ‏Fed Batch
244
مدل‌سازيه وشمندي مغز بر اساس اصل انرژي آزاد با رويكرد محاسبات حالت مايع
245
مدل‌سازييك مسئله مسيريابي وسايلنقليهملكي و كرايه‌اي چندهدفه با پنجره زماني و اولويت مشتريان
246
مدل‌سازی و تحليل سيستم‌های ابعاد وسيع در معرض اختلالات ارتباطی
247
مدل‌كردن تير ويسكوالاستيك تيموشنكو با استفاده از تئوري ميكروپولار
248
مدل‌ها رگرسيوني بتا براي متغيرهاي پاسخ نسبتي
249
مدل‌هاي آميخته فضا-حالت براي پاسخ‌هاي دودوئي با پيوندهاي انعطاف‌پذير
250
مدل‌هاي برنامه‌ريزي عددصحيح مختلط براي مسئله‌ي زمان‌بندي پذيرش بيماران با در نظر گرفتن ترجيحات بيمار
251
مدل‌هاي تركيبي حاصل از سيستم‌‌هاي ايمني مصنوعي, اتوماتاي يادگير, اتوماتاي سلولي و اتوماتاي يادگير سلولي و كاربردهاي آنها
252
مدل‌هاي تصادفي كنترل بيماري‌هاي واگيردار
253
مدل‌هاي رگرسيوني با خطاهاي ‎G‎-وايبل و كاربردهاي آن
254
مدل‌هاي كارايي ارزش در تحليل پوششي داده‌ها در حالت كاملاً فازي
255
مدل‌هاي نوسانات تصادفي و ارزش‌گذاري اختيار‌هاي VIX
256
مدل‌هاي هماهنگي مبتني بر سرويس در شبكه هاي مخابراتي
257
مدل¬سازي آزمايشگاهي حركت دودي شكل مجراهاي بيولوژيك
258
مدل¬سازي ارتباط بين پارامترهاي فرآيند و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت¬هاي ريختگي زمينه فلزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
259
مدل¬سازي پديده توده اي شدن در اپوكسي كامپوزيت هاي تقويت¬شده با نانولوله هاي كربني جهت تعيين استحكام و چقرمگي
260
مدل¬سازي پيشرفت جدايش بين لايه¬اي محصور در چند لايه¬هاي كامپوزيتي با استفاده از المان محدود و تاثيرات غير محلي
261
مدل¬سازي ترموديناميكي تشكيل رسوب واكس
262
مدل¬سازي تلاطم مايعات در تانكر و حل عددي و يافتن فركانس طبيعي براي بهينه¬سازي سطح مقطع
263
مدل¬سازي تلفيقي هيدرولوژيك- تخصيص منابع آب در مقياس حوضه آبريز با احتساب اثرات تغيير اقليم و الگوي كشت
264
مدل¬سازي تنش برشي ديواره به كمك نيروي ناپايستار در لايه تماسي
265
مدل¬سازي جداسازي CO2 توسط غشاي شبكه آميخته استات سلولز و زئوليت نانو متخلخل
266
مدل¬سازي دقيق منبع تغذيه در مدل ديناميكي فرآيند جوش قوس با پوشش گاز محافظ (GMAW)
267
مدل¬سازي رياضي گرفتگي غشاي ميكروفيلتراسيون و اولترافيلتراسيون در تصفيه پساب¬هاي نفتي
268
مدل¬سازي عددي اندركنش امواج و جريان هاي دريايي
269
مدل¬سازي فرايند گازسازي جهت توليد بهينه هيدروژن
270
مدل¬سازي گازسازي سوخت¬هاي سنگين نفتي در راكتورهاي جريان حامل
271
مدل¬سازي هندسي و عددي در محاسبه ضرايب هيدروديناميكي متحرك‌هاي دريايي
272
مدل¬سازي هوادهي به شيرابه و بازچرخش آن در زباله¬هاي جامد شهر شيراز در آزمايشگاه
273
مدل¬سازي هيدروديناميك جريان به منظور طراحي مدول غشايي تخت بهينه و كاهش پلاريزاسيون غلظتي
274
مدل¬سازي و انتخاب توربوشارژر دومرحله¬اي براي ارتقاي توان موتور ديزل
275
مدل¬سازي و بهينه¬سازي چندهدفه شبكه مبادله‌كن¬هاي گرمايي چندلوله‌اي U شكل با در نظر گرفتن نانوذرات مختلف
276
مدل¬سازي و پيش¬بيني ويسكوزيته در سيستم¬هاي حاوي الكتروليت
277
مدل¬سازي و جبران سازي ترانسفورماتور ولتاژ خازني (CVT) در شرايط هارمونيكي
278
مدل¬سازي و شبيه¬سازي آماري كانال در محدوده باند ka موج ميليمتري و محاسبه ظرفيت سلولي در شبكه¬هاي نسل پنجم
279
مدل¬سازي و شبيه¬سازي راكتور ريفورمينگ فرآيند حلقه شيميايي Ca-Cu براي توليد هيدروژن همراه با حذف دي اكسيد كربن
280
مدل¬سازي و شبيه¬سازي فرآيند كراكينگ كاتاليستي ته¬مانده برج تقطير با به كارگيري تكنولوژي CLC به¬منظور كاهش انتشار CO2 به محيط زيست
281
مدل¬سازي و شبيه¬سازي هيدروديناميك سانتريفيوژ گازي
282
مدل¬سازي، طراحي و تحليل ميل¬فرمان خودرو
283
مدل¬هاي تحليل پوششي داده¬ها با حضور داده هاي نامطلوب
284
مدل¬يابي خودشكوفايي بر پايۀ ساختارهاي هوش معنوي،هوش اخلاقي و بهزيستي روان¬شناختي دانش¬آموزان تيزهوش
285
مدلBYM مقياس شده براي نقشه بندي بيماري ها
286
مدلبندي توزيع انتقال آميخته سريهاي زماني با واريانس ناپايدار
287
مدلسازي ﴿ تحليلي و عددي ﴾ و شبيه سازي آزمايشگاهي مكانيك سلول زنده به كمك تكنيك ميكرو تزريق و ميكرو مكش
288
مدلسازي ، ساخت و انجام تست هاي آزمايشگاهي بازوهاي مكانيكي
289
مدلسازي ، شبيه سازي و كنترل برج تقطير واكنشي
290
مدلسازي Articulatory و سنتز گفتار فارسي توسط شبكه هاي عصبي
291
مدلسازي Back flash over ﴿جرقه برگشتي﴾ در خطوط انتقال نيرو با استفاده از نرم افزار PSPICE
292
مدلسازي Black-Box ترمور پاركينسون تحت درمانهاي مختلف
293
مدلسازي CFD احتراق گازهاي داغ حاصل از احتراق اوليه با تكنيك احتراق HiTAC
294
مدلسازي CFD استفاده از يك ميكروراكتور براي فرآيند توليد متانول
295
مدلسازي CFD تماس گاز- مايع در سيستم هاي جريان دو فازي
296
مدلسازي CFD حركت سيال هاي دوفازي مايع- گاز و محاسبه افت فشار و ميزان موجودي مايع در آنها
297
مدلسازي CFD فرآيندهاي تقطير غشايي تماس مستقيم (DCMD) در شيرين سازي آب
298
مدلسازي CFD مدول هاي پيچشي در مخازن فشار بالا
299
مدلسازي CFD هيدروديناميك جريان و قطبي شدن غلظتي درميكروفيلتراسيون مخلوط دوفازي آب روغن با درنظرگرفتن گرفتگي داخلي غشا
300
مدلسازي CFD هيدروديناميكي راكتور لوپ پليمريزاسيون پلي پروپيلن
301
مدلسازي CFD و بهينه سازي راندمان هيدروسيكلون واحد بهره برداري نفت شهر )مطالعه موردي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب(
302
مدلسازي CFD و بهينه سازي شرايط عملياتي Ejector واحد بازيافت گوگرد پالايشگاه گاز ايلام جهت افزايش بهره وري
303
مدلسازي CFD و ساخت پيل سوختي غشاء تبادل پروتوني
304
مدلسازي CFD و ساخت ميكروراكتور براي بررسي بهبود اختلاط در واكنش هاي شيميايي
305
مدلسازي CFD-PBM راكتورهاي بستر سيال براي توليد پلي اتيلن سبك خطي
306
مدلسازي CFDراكتورايرليفت بهبوديافته بادولوله مركزي
307
مدلسازي SBLOCA در ابزار آزمايشي PMK2 و تحليل نتايج آن
308
مدلسازي SOFC در نرم افزار Aspen One
309
مدلسازي آبخوان آبرفتي دشت شازند اراك بمنظور بررسي انتشار آلودگي هاي نفتي
310
مدلسازي آبي جريان مذاب در يك قطعۀ متشابه با پره توربين
311
مدلسازي آزاد شدن تنشهاي پسماند با عمليات حرارتي ثانويه
312
مدلسازي آزاد شدن تنشهاي پسماند با عمليات حرارتي ثانويه ااا
313
مدلسازي آزمايش جريان حول ايرفويل NACAoo12 در جريان مادون صوت
314
مدلسازي آزمايشگاهي بازچرخش شيرابه در زباله‌هاي جامد شهري و تأثير آن بر ويژگي‌هاي ژئوتكنيكي و محيط زيستي
315
مدل‏سازي آسيب پيش‏رونده براي تخريب بين‏لايه‏اي و درون‏لايه‏اي چندلايه‏هاي كامپوزيتي
316
مدلسازي آسيب در سازه‌هاي چندلايه فلزكامپوزيت تحت بارگذاري ضربه‌اي سرعت پايين
317
مدلسازي آسيب دندانه هاي سطح درزه سنگي در اثر برش
318
مدلسازي آسيب‌هاي بين لايه‌اي و درون لايه‌اي در چندلايه‌هاي كامپوزيتي
319
مدلسازي آلودگي خاك و تقريب عددي پارامترهاي مجهول
320
مدلسازي آلودگي خاك و تقريب عددي معادلات مجهول
321
مدلسازي آمار فرآيند تخمير در توليد چاي سياه
322
مدلسازي آماري فرآيند ليچينگ باتري مستعمل نيكل- كادميم توسط گلايسين در محيط هاي قليايي
323
مدلسازي آماري فرآيندهاي پايدار زمان-پيوسته
324
مدلسازي آماري فرايند استخراج حلالي اسيد سولفوريك توسط تري اكتيل آمين (TOA) به روش سطح پاسخ
325
مدلسازي آماري ميزان دريفت ژيروسكوپ نوع DT
326
مدلسازي آماري هندسه غشاي نانوليفي و بررسي تجربي و نظري رفتار سيال عبوري از آن با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
327
مدلسازي آموزشي شبكه DG با استفاده از نرم افزار Lab View
328
مدلسازي آيروديناميك دوچرخه با وضعيت هاي مختلف قرارگيري دوچرخه سوار
329
مدلسازي اپيدمي با استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي
330
مدلسازي اتصال پيل سوختي و سلول فتوولتاييك در اتصال پل هاي H سري و مقايسه عملكرد آن با سيستم متصل شونده به شبكه از طريق باس dc
331
مدلسازي اتصالات پيچي در كامپوزيت¬هاي پليمري تحت بارهاي عمود برصفحه
332
مدلسازي اثر امواج آكوستيك دريافت قرينه چشم در عمل جراحي LASIK , PRK
333
مدلسازي اثر امواج دريا و تبخير بر گسترش لكه هاي نفتي در آب دريا با استفاده از CFD
334
مدلسازي اثر پارامترهاي فني و اقتصادي بر روي تخمين زمان جايگزيني ترانسفورماتورها
335
مدلسازي اثر تحريك جريان مستقيم فراجمجمه اي روي نورالژي عصب سه قلو
336
مدلسازي اثر جريان القايي از پديده جزيره گرمايي بر پراكنش آلايندهها
337
مدلسازي اثر دما و فشار عملياتي بر ويژگي هاي جداسازي غشاهاي پليمري و زمينه مركب و شناسايي ماهيت فاز مياني تشكيل شده در آن ها
338
مدلسازي اثر ژئوسنتتيك ها در كاهش نشست راهها
339
مدلسازي اثر سيم هاي فلزي در سوخت هاي جامد بر بالستيك موتور راكت
340
مدلسازي اثر عوامل كلان غيرترافيكي بر تلفات حوادث ترافيكي
341
مدلسازي اثر قابليت پياده روي ناحيه اي بر انتخاب گزينه پياده روي در سفرهاي روزانه شهري
342
مدلسازي اثر گراديان فشار بر توليد و رتيستي روي ديواره به كمك المان تماس
343
مدلسازي اثر متغيرهاي فرهنگي-اجتماعي سبك زندگي بر رفتار رانندگان سواري شخصي و موتورسيكلت
344
مدلسازي اثر متقابل احساس و توجه با شبكه هاي عصبي
345
مدلسازي اثر مقاومت خارجي سلول بر انتشار ژتانسيل عمل در عضله صاف صاف احشايي با استفاده از Pspice
346
مدلسازي اثر نفوذ مولكولي و ريزش ثقلي بر بازيافت نفت در مخازن شكافدار طبيعي
347
مدلسازي اثرات بيولوژيكي ميدانهاي الكترومغناطيسي فركانس پايين روي كانال كلسيمي سلول
348
مدلسازي اثرات جدايي بين لايه اي ناشي از ترك هاي ماتريسي با استفاده از مكانيك خرابي چند مقياسي
349
مدلسازي اثرات جمر برجستجوگرمادون قرمز رتيكلي
350
مدلسازي اثرات چند ناحيه‌اي در احتراق گسسته و تصادفي جريان متقابل ابر‌ذرات ارگانيك
351
مدلسازي اثرات سناريوهاي مختلف كاربري اراضي بر رواناب و رسوبزايي حوزه ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز چهل چاي﴾
352
مدلسازي اثرات صاعقه بر ساختارهاي فلزي مدفون با استفاده از روش‌هاي تمام‌موج و مقايسه با مدل خط انتقال
353
مدلسازي اثرات هم توليدي آواها در يك مدل شبكه عصبي بازشناخت گفتار
354
مدلسازي اثرتخلخل دراحتراق جريان متقابلابرذرات
355
مدلسازي اجزا محدود آزمون دندانه گذاري نانو بر روي مواد كامپوزيت تقويت شده با ذرات
356
مدلسازي اجزا محدود جداگرهاي لرزه اي الاستومري تسليح شده با صفحات داراي صلبيت خمشي ناچيز
357
مدلسازي اجزاي محدود تطابقپذيري استخوان براي سازگاري با محيط مكانيكي
358
مدلسازي اجزاي محدود ماده تركيبي فولاد-CFRP در مقياس مزو
359
مدلسازي اجزاي محدود و تحليل غير خطي ديوارهاي برشي سبك سرد نورد شده فولادي با پوشش ورقه هاي گچي تحت اثر بارهاي جانبي
360
مدلسازي اجزاي محدود و تحليل غير خطي ديوارهاي برشي سبك سرد نورد شده فولادي با پوشش ورقه هاي گچي تحت اثر بارهاي جانبي
361
مدلسازي اجزاي محدود و تحليل يك جرثقيل بندرگاهي
362
مدلسازي احتراق تركيبي دريك محفظه احتراق صنعتي بااستفاده ازديناميك سيالات محاسباتي
363
مدلسازي احتراق تك ذره در جريان متقابل ابرذرات
364
مدلسازي احتراق در يك مشعل واحد فلر جهت بهبود عملكرد و كاهش توليد دوده
365
مدلسازي احتراق ذرات غير فلزي
366
مدلسازي احتراق ذرات متخلخل با روش تحليلي و محاسبات نرم
367
مدلسازي احتراق غير آدياباتيك لبه اي ابر ذرات
368
مدلسازي احتراق غيرتعادلي جريان متقابل ابر ذرات
369
مدلسازي احتراق گسسته ابر ذرات
370
مدلسازي احتراق گسسته ابر ذرات
371
مدلسازي احتراق گسسته لبه‌اي ابر ذرات آهن
372
مدلسازي احتراق گسسته و تصادفي ابر ذرات
373
مدلسازي احتراق گسسته و تصادفي ابر ذرات غير ارگانيك
374
مدلسازي احتراق لبه اي چندمرحله اي ابر ذرات
375
مدلسازي احتراق لبه اي ذرات متخلخل
376
مدلسازي احتراق نانو ذرات آلومينيوم
377
مدلسازي احتراق نانو ذرات فلزي
378
مدلسازي احتراق نانوذرات جريان متقابل
379
مدلسازي اختلاط بين ذوب هاي متوالي به هنگام تغيير نوع فولاد در فرايند ريخته گري مداوم تختال
380
مدلسازي اختلاط همراه با واكنش شيميايي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
381
مدلسازي ادوات FACTS بعنوان پايدارساز سيستم قدرت
382
مدلسازي ارتباط پارامترهاي تنظيمي روي خواص مكانيكي و ديناميكي فرش اكريليك ،پلي پروپيلن و پلي استر و مقايسه آنها
383
مدلسازي ارتز مچ پا و بررسي اثر استفاده از آن بر روي نيروهاي مفصلي در بيماران همي‌پلژي
384
مدلسازي ارزش چرخه عمر مشتري در صنعت بانكداري
385
مدلسازي استاتيكي عملگرهاي نرم خمشي در حركت آزاد و تماس با محيط
386
مدلسازي استاتيكي و ديناميكي توربين باد با استفاده از نرم افزار انسيس
387
مدلسازي استاتيكي و ديناميكي خطوط انتقال گاز
388
مدلسازي استاتيكي و ديناميكي مدار باز سيكل عملكردي يك ميكروتوربين
389
مدلسازي استاندارد 802.15.4 IEEE [آِي تري اي] در شبكه هاي حسگر بي سيم
390
مدلسازي استخر خورشيدي
391
مدلسازي استخراج چربيازميكروآلگاتوسط شبكه عصبي مصنوعي ومنطق فازي
392
مدلسازي استخراج قواعد معاملاتي جهت انتخاب سبد سهام با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك استوار و فرآيند ماركف
393
مدلسازي استخراج قواعد معاملاتي سهام با درخت هاي تركيبي در برنامه نويسي ژنتيك استوار
394
مدلسازي استوار و حل مساله انتخاب تامين كننده و تخصيص سفارشات در شرايط عدم قطعيت و وجود ريسك هاي اختلال در شركت
395
مدلسازي استوكستيك بهره برداري از مخازن چند مكانه چند منظوره
396
مدلسازي اعتبار منابع در وب
397
مدلسازي اعمال اصول مهندسي دانش به برنامه ريزي تمرينات آمادگي جسماني در ورزش فوتبال
398
مدلسازي افت ناشي از پراش (Diffraction) در ارتباطات سيار
399
مدلسازي افزايش خواص غيرخطي شيشه سيليكا با استفاده از نانو ذرات فلزي هسته - پوسته
400
مدلسازي الكتروپوريشن در يك سلول مجزا به منظور بررسي اثرات شدت ميدان و پتانسيل استراحت بر پتانسيل غشاء
401
مدلسازي الكتروديفيوژن در خارهاي دندريتي
402
مدلسازي الكتروشيميايي قلب با استفاده از تكنيك باندگراف
403
مدلسازي الكترومغناطيسي كانال صاعقه با استفاده از عناصر غيرخطي
404
مدلسازي الكتريكي سيستم قلبي عروقي با جزئيات و بررسي تغييرات اين سيستم در دوران بارداري
405
مدلسازي الكتريكي شبكه قلبي عروقي و برخي از بيماري هاي رايج قلبي با كمك نرم افزارهاي مهندسي orcad و matlab
406
مدلسازي الگوهاي كاربري اراضي شهر پارس آباد
407
مدلسازي المان محدود پارامتريك زانوي انسان
408
مدلسازي المان محدود پديده بيرون كشيدن الياف در مواد مركب تك جهته
409
مدلسازي المان محدود پروالاستيك غيرخطي ديسك بين مهره اي در بارگذاري هاي سيكلي
410
مدلسازي المان محدود پورالاستيك ديسك مهره اي كمري تحت تحت بارگذاري هاي سيكلي
411
مدلسازي المان محدود ديسك بين مهره اي به عنوان يك بافت نرم هيدراته
412
مدلسازي المان محدود كردن (CO-C7) و بررسي نقش نيروهاي ماهيچه اي
413
مدلسازي المان محدود ميكروتوبولهاي آكسوني در كشش و پيچش
414
مدلسازي المان محدود و تجربي شكست كامپوزيت شيشه/اپوكسي در لايه چيني هاي مختلف تحت بارگذاري خمشي
415
مدلسازي المانهايDCدر نرم افزارپاشا جهت انجام محاسبات پخش بار و پايداري گذرا
416
مدلسازي امواج لمب بر روي پوسته استوانه اي
417
مدلسازي انتخاب سبد سهام رفتاري با رويكرد عامل محور
418
مدلسازي انتشار NOx در يك كوره الكتريكي توسط شبكه عصبي مصنوعي
419
مدلسازي انتشار اپيدميك يك بيماري عفوني با استفاده از مدل شبكه دنياي كوچك
420
مدلسازي انتشار امواج لرزه اي با استفاده از روش تفاضل محدود در حيطه بسامد
421
مدلسازي انتشار بدافزارها براي بهبود دفاع دربرابر كرم هاي شبكه
422
مدلسازي انتشار و پراكنش آلايندههاي هوا به كمك نرم افزارهاي ترافيكي و محيطزيستي
423
مدلسازي انتقال آلاينده ها در درياچه سد رسوبگير مجتمع مس سرچشمه كرمان
424
مدلسازي انتقال جرم در فرايند تراوش تبخيري جهت جداسازي مخلوط‌هاي مايع چند جزئي
425
مدلسازي انتقال جرم و حرارت دانه هاي انار بسته بندي شده تحت اتمسفر اصلاح شده
426
مدلسازي انتقال جرم و حرارت نان سنگك نيم پخته بسته بندي شده تحت اتمسفر اصلاح شده
427
مدلسازي انتقال جرم و حرارت و بهينه سازي فرايند پنير سفيد تهيه شده به روش فرا پالايش
428
مدلسازي انتقال حرارت در چشم انسان در حين جراحي با ليزر براي بهينه كردن شرايط عمل
429
مدلسازي انتقال حرارت در حفره بيني انسان به روش ديناميك سيالات محاسباتي
430
مدلسازي انتقال حرارت در يك ميكرو ژنراتور هواخنك ﴿زير 100 كيلووات﴾
431
مدلسازي انتقال حرارت ذرات جامد و ديوار در يك لوله عمودي
432
مدلسازي انتقال حرارت كوره كوپل گازسوز
433
مدلسازي انتقال حرارت محيط¬هاي متخلخل عايق حرارتي سراميكي
434
مدلسازي انتقال حرارت نانو سيال دركانال مستطيلي داراي شارهاي گرمايي گسسته با استفاده از شبكه عصبي
435
مدلسازي انتقال حرارت و انتقال جرم در ميكروراكتورهاي مجتمع مونوليتي با استفاده از مدل شبكه حفره ها
436
مدلسازي انتقال دارو از طريق سيستمهاي رهايش دارو همراه واكنش شيميائي و فرسايش پليمر در پوست
437
مدلسازي انتقال سيگنال با مدولاسيون QAM در حضور فيدينگ در شبكه هاي بدون سيستم
438
مدلسازي انجماد و تعيين رابطه رياضي پيشرفت انجماد آلياژ Al-%12 درون قالب فلزي
439
مدلسازي انجماد و تعيين رابطه رياضي پيشرفت انجماد چدن خاكستري يوتكنيكي درون قالب ماسه اي
440
مدلسازي انقباض اكسنتريك به منظور مقايسه روش هاي تمريني اكسنتريك و كاسنتريك
441
مدلسازي اينورترهاي چند سطحي نامتقارن دورگه براي كاربردهاي كنترل سرعت محركه ها
442
مدلسازي بار انفجاري بر صفحه كامپوزيتي
443
مدلسازي بار رسوب رودخانه با استفاده از برنامه نويسي بهينه يابي جفت گيري زنبورهاي عسل
444
مدلسازي بارسرد و كاربرد آن در بازيابي شبكه توزيع
445
مدلسازي بارش و پيش بيني آن با استفاده از مدلهايsarima و پايش خشكسالي در كرمانشاه
446
مدلسازي بارش-رواناب با استفاده از مدلهاي هيدرولو‍يكي در محيط GIS
447
مدلسازي بازشناسي عواطف در گفتار با استفاده از اطلاعات زباني و فرازباني فارسي
448
مدلسازي بازه هاي زماني راه رفتن در بيماري پاركينسون
449
مدلسازي بافت نرم جهت تزريق سوزن براي استفاده در روبات master- slave
450
مدلسازي بتن مسلح در انسيس ﴿ANSYS)
451
مدلسازي براي ارزيابي فعاليت پزشكان براساس آيتمهاي منتخب
452
مدلسازي برخورد ذرات مذاب به سطح صلب در پاشش حرارتي
453
مدلسازي برخورد صاعقه با برج هاي بلند با استفاده از روش تفاضلات متناهي موازي
454
مدلسازي برخورد گوي با سطح آب توسط نرم افزار ANSYC CFX
455
مدلسازي برخوردذرات مذاب به زيرلايه
456
مدلسازي برداشت انرژي از ارتعاشات ريل ناشي از عبورومرور قطار به وسيله مبدلهاي پيزوالكتريك (PZT) تير شكل و استوانه‌اي شكل
457
مدلسازي بطن چپ با استفاده از نرم افزار mimics و ساخت آن با استفاده از فن آوري نمونه سازي سريع
458
مدلسازي بلوكي و تخمين زمين آماري به تفكيك زون هاي كاني سازي در منطقه ي مس سرچشمه
459
مدلسازي بلوكي و تخمين زمين آماري به تفكيك زون هاي كاني سازي در منطقه ي مس سرچشمه
460
مدلسازي به منظور تعيين پارامترهاي موثر بر عملكرد يك بالن آنژيوپلاستي
461
مدلسازي بهره وري نيروي كار ساخت با رويكرد پويايي سيستم
462
مدلسازي بهره‌برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني بر پايه عدم دقت در مقياس منطقه‌اي
463
مدلسازي بهينه يخچال، با منابع انرژي خورشيدي و انرژي خروجي از اگزوز خودرو، جهت نگهداري محصولات دارويي و واكسنها در خودروهاي امدادي
464
مدلسازي بوپليمرهاي بازياب حرارت سه فشاره نيروگاه منتظر قائم
465
مدلسازي بيماري ام اس با شبيه سازي ديمايليناسيون موضعي
466
مدلسازي بيماري پاركينسون با استفاده از نظريه آشوب
467
مدلسازي بيماري صرع با استفاده از مدل كوراموتو
468
مدلسازي بيماري نارسائي قلبي در حالتهاي استراحت و ورزش
469
مدلسازي بيماري وسواس با استفاده از شبكه هاي عصبي
470
مدلسازي بيومكانيك چابكي و ارزيابي آن با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي
471
مدلسازي پا در ورزش دوچرخه سواري و تعيين نيرو و ممان در مفاصل و نيرو ماهيچه ها با استفاده از تكنيك بهينه سازي
472
مدلسازي پا و تحليل المان محدودي تنش هاي داخلي در پا
473
مدلسازي پارامتر يك سه بعدي هندسي و اجزاء محدود ناحيه كمري ستون فقرات با استفاده از تصاوير اشعه CT, X
474
مدلسازي پارامترهاي فيزيكي چال هاي انفجاري معدن سنگ آهن گل گهر باتوجه به شرايط زمين شناسي منطقه
475
مدلسازي پارامترهاي كيفي در فرايند پخت نان
476
مدلسازي پارامتري اشياء در محيط هاي دروني با استفاده از روش بهينه سازي ازدحام ذرات
477
مدلسازي پارچه درموتور رندر سه بعدي ايرليچت
478
مدلسازي پاسخ مغز به تابش منقطع نور به چشم به كمك نگاشت پوانكاره استخراج شده از سري زماني بدست آمده
479
مدلسازي پاشش﴿به منظور تعيين اندازه زاويه پاشش و توزيع اندازه و سرعت قطرات﴾
480
مدلسازي پاي ديابتي براي پيشبيني نواحي مستعد ايجاد زخم‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
481
مدلسازي پايدار لجستيك امداد در شرايط وجود عدم قطعيت با استفاده از مدل امكاني محدوديت شانس و مطالعه موردي زلزله منطقه آذربايجان شرقي
482
مدلسازي پايداري ديواره چاه با در نظر گرفتن اثر تابعيت زمان در فضاي پوروالاستيسيته و پوروپلاستيسيته
483
مدلسازي پتانسيل خطر زمين لغزش در حوضه آبريز جوانرود با استفاده از روشهاي آماري
484
مدلسازي پخش آلاينده‌هاي گازي خروجي از دودكش‌هاي مراكز صنعتي با استفاده از CFD
485
مدلسازي پخش آلودگي در شهر تهران با تلفيق مدل هاي WRF و AERMOD
486
مدل‎سازي پخش ذرات در جريان الكترواسمزي سيال ويسكوالاستيك در ميكروكانال دو صفحه موازي
487
‎مدلسازي پخش لكه نفتي در امولاج دريا به روش عددي
488
مدلسازي پخش نفت در ستون آب تحت اثر امواج شكنا
489
مدلسازي پخش نفت ريزشي در ستون آب در دريا
490
مدلسازي پخش و پراكندگي آلودگي ناشي از يك نيروگاه در شهر
491
مدلسازي پديده DADs در سلول عضله قلبي
492
مدلسازي پديده الكتروپوريشن غشاي سلولي به روش ديناميك مولكولي توسط بسته نرم افزاري GROMACS
493
مدلسازي پديده بيوفولينگ هاي مدول هاي اسمز معكوس در تصفيه آب
494
مدلسازي پديده تخليه جزئي در كابلهاي فشار قوي
495
مدلسازي پديده ته نشست آسفالتين با استفاده از معادله توزيع تجمعي
496
مدلسازي پديده تورق با استفاده از چيدمان معادل بين لايه هاي صفر درجه در مواد مركب لايه اي
497
مدلسازي پديده تورق ناشي از خستگي در چندلايه هاي كامپوزيتي
498
مدلسازي پديده خشك كردن ذرات جامد در بستر شناور و مقايسه با نتايج تجربي
499
مدلسازي پديده فرار مغزها در ايران با تكيه بر رويكرد تركيبي تحليل پويايي هاي سيستم و لايه اي علت ها: با نگاهي به گذشته و آينده
500
مدلسازي پديده كرونا و بررسي تاثير آن برروي انتشار امواج راديويي
501
مدلسازي پديده گرفتگي در فرآيند اسمز معكوس
502
مدلسازي پديده ماندگي ﴿Entraintment)در برج هاي تقطير سيني دار
503
مدلسازي پديده هاي غيرعادي شبكه در محاسبات قابليت اطمينان جهت طراحي سيستم حفاظت توزيع
504
مدلسازي پديدههاي انتقال در فرآيند چگالندهي غشايي
505
مدلسازي پراكنش آلودگي هواي كارخانه ذوب مس خاتون آباد
506
مدلسازي پركردگي دندان ترميم شده با كامپوزيت هاي دنداني
507
مدل‏سازي پروتكل ارتباطي PLC و HMI به منظور تشخيص نفوذ
508
مدلسازي پروسه تثبيت فشار بروش تزريق گاز در يك مخزن كربناتي شكافدار طبيعي
509
مدلسازي پورتفوليوي تكنولوژي بر اساس مفاهيم ريسك و بازده با هدف انتخاب سبد فناوري مناسب
510
مدلسازي پويايي سيستم هادر طراحي و بهره برداري
511
مدلسازي پويايي سيستم هادر طراحي و بهره برداري سيستم ذخيره سيكلي
512
مدلسازي پويايي موتور ملي ديزل سواري ﴿EFD﴾
513
مدلسازي پيامدهاي آتش در صنايع فرآيندي با استفاده از ارزيابي كمي ريسك
514
مدلسازي پيري حفره و تشخيص ميزان اضطرار شبكه كابلي ناشي از تخليه جزئي در آن
515
مدلسازي پيش بيني مسير حركت شئ خارجي، در انسان
516
مدلسازي پيش بيني مصرف انرژي در بخش خانگي با استفاده از شبكه‌ عصبي و ارائه‌ي راهكارهاي بهبود
517
مدلسازي پيش تقويت كننده مجتمع CMOS در دماهاي پايين به جهت مقاوم سازي آشكار سازهاي هسته اي در برابر تشعشع
518
مدلسازي پيش‌بيني مصرف سوخت كشتي¬هاي نفتكش خيلي بزرگ براساس اطلاعات گزارش روزانه و سيستم شناسايي خودكار كشتي
519
مدلسازي پيشرو و سه بعدي داده هاي مگنتوتلوريك ژئوترمال سبلان
520
مدلسازي پيل سوختي اكسيد جامد
521
مدلسازي پيل سوختي متانولي با استفاده از كاتاليست آند پلاتين-روتنيوم بر پايه نانولوله كربني
522
مدلسازي پيل سوختي و مبدل رابط آن به شبكه و بررسي عملكرد آن در شبكه توزيع
523
مدلسازي پيوسته و كنترل مقاوم تيرِ يك سرگيردار ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM)
524
مدلسازي تأثير خصوصيات قطره و پارامترهاي سطحي بر ترشوندگي سطوح ابرآبگريز پليمري در ابعاد نانو
525
مدلسازي تئوري "همدلي-سيستماتيك" در حوزه عصب شناسي شناختي
526
مدلسازي تئوري و بهبود عملكرد مبدل حرارتي بستر روان چرخشي بمنظور بازيافت انرژي
527
مدلسازي تئوري و تجربي كوره كوپل گاز سوز
528
مدلسازي تئوري و عددي برخورد و نفوذ پرتابه هاي با چرخش غير محوري در اهداف فلزي
529
مدلسازي تئوري و عددي تغيير شكل پرتابه ي استوانه اي در آزمايش ضربه تيلور
530
مدلسازي تئوري و عددي ضربه عمودي پرتابه ها در برخورد به اهداف دولايه سراميك - كامپوزيت
531
مدلسازي تاثير ارزش ذينفعان بر نظام نوآوري فراملي يا بخشي
532
مدلسازي تاثير تحريك الكتريكي جريان مستقيم فراجمجمه اي بر علائم حركتي بيماري پاركينسون
533
مدلسازي تاثير ذرات معلق هوا و تغييرات دمايي ناشي از سوخت هاي فسيلي و بيوانرژي در ميدان باد و فوتوشيميايي
534
مدلسازي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد نوآوري خدماتي سازمان با رويكرد DEMATEL ANP (مطالعه موردي؛ سازمان تامين اجتماعي
535
مدلسازي تاثير لباس هاي خنك كننده در تبادل گرمايي بدن
536
مدلسازي تاثير هزينه پاركينگ بر انتخاب وسيله سفر شهري مطالعه موردي: محدوده بازار سنتي تهران
537
مدلسازي تاثيرپذيري مدارات چاپي داراي المان فشرده پسيو داخل محفظه شيلد در برابر امواج تابشي بيروني با استفاده از روش MOM-FDFD
538
مدلسازي تاخير و طراحي يك سيستم ايمن كنترل حركت مستمر قطار بين دو شبكه ريلي
539
مدلسازي تاريخچه تدفين و حرارتي ميادين نفتي سلمان و سيري آ در خليج فارس
540
مدلسازي تاريخچه تدفين و حرارتي ميدان آزادگان
541
مدلسازي تاريخچه تدفين و حرارتي ميدان پارس جنوبي
542
مدلسازي تاريخچه تدفين و حرارتي ميدان عسلويه‌ي شرقي
543
مدلسازي تبادلات انرژي در سلول هاي قلبي با استفاده از تكنيك باند گراف
544
مدلسازي تبخير قطرات كروي در يك جريان داخل لوله افقي بر اساس روش دوسيالي
545
مدلسازي تبخير قطره در جريان هواي ورودي به توربين گاز
546
مدلسازي تبديل وتوزيع بهينه فرآورده‌هاي نفتي در شرايط عدم قطعيت
547
مدلسازي تجانسي، شبيه سازي ديناميك مولكوليو داكينگ گيرنده دوپامين نوع 4 انساني
548
مدلسازي تجربي جريان گاز- جامد در لوله
549
مدلسازي تجربي سرعت شبكه اي شدن پلي اتيلن دانسيته پايين با شروع كننده پراكسيدي تحت اشعه مايكرو ويو
550
مدلسازي تجربي سيستم پخت بدون حمام براي شبكه ايكردن پلي اتيلن داخل كشور به روش سيلاني براي مصرف در روكش سيم و كابل
551
مدلسازي تجليات رفتاري مغز به ازاء ادراك بينائي با استفاده از اتوماتاي سلولي
552
مدلسازي تجهيزات معروف قدرت و پياده سازي آنها در SIMULINK
553
مدلسازي تحرك سلول با در نظر گرفتن خواص رئولوژيك
554
مدلسازي تحريك چاه توسط اسيدكاري اطراف آن
555
مدلسازي تحليل و شبيه سازي كانال انتشار سيستم مخابراتي چند ورودي - چند خروجي در فركانس 60 گيگاهرتز با روش رهگيري پرتو
556
مدلسازي تحليلي بار ضربه اي سرعت پايين روي تيرهاي كامپوزيتي الياف - فلز
557
مدلسازي تحليلي پديده قوس الكتريكي بين دو ديسك ترانسفورماتور تحت شرايط تست ضربه
558
مدلسازي تحليلي تاخير شبكه روي تراشه
559
مدلسازي تحليلي تراكم در شبكه هاي مخابراتي چند گره گلوگاهي جهت بهبودكنترل تراكم
560
مدلسازي تحليلي سيستمهاي پردازش موازي با ساختار چند پردازنده به كمك خط انتظار
561
مدلسازي تحليلي صفحات كامپوزيتي تقويت شده با نانوتيوب هاي كربني با خواص تابعي، تحت اثر بار ضربه اي سرعت پائين
562
مدلسازي تحليلي ضربه سرعت پايين در ساندويچ پنلها با در نظر گرفتن توسعه عيوب
563
مدلسازي تحليلي ضربه سرعت پايين روي ساندويچ تيرهاي خميده با رويه هاي الياف فلز - (FML) و هسته انعطاف پذير
564
مدلسازي تحليلي ضربه سرعت پايين روي صفحات كامپوزيتي تقويت شده با نانوتيوب نيتريدبور
565
مدلسازي تحليلي ضربه سرعت پايين روي لمينت هاي كامپوزيتي تقويت شده با نانوتيوب كربني و لايه هاي تيتانيومي
566
مدلسازي تحليلي مكانيزم هاي تحمل پذير اشكال در شبكه ميان ارتباطي هايپرايكس
567
مدلسازي تحليلي مواد مركب تحت بار خارج محور با استفاده از روش SUM
568
مدلسازي تحليلي و بهينه سازي موتور سنگرون آهنرباي دائم خطي يك طرفه
569
مدلسازي تحليلي و شبيه سازي عددي يك سيستم پيستون آزاد با مولد القايي خطي
570
مدلسازي تحليلي و عددي سفتي نانوكامپوزيت‌هاي گرافن/اپوكسي با توزيع تصادفي
571
مدلسازي تحليلي و عددي فروريزش الاستيك پلاستيك لوله هاي مدور جدار نازك تحت بارگذاري شبه استاتيك محوري
572
مدلسازي تحليلي و عددي فروريزش پانلهاي هاني كامب تحت برخورد و نفوذ پرتابه هاي استوانه اي
573
مدلسازي تحليلي و عددي فروريزش پلاستيك تير منحني شكل جدار نازك با مقطع مربعي
574
مدلسازي تحليلي و عددي فروريزش ديناميكي لوله هاي چندسلولي تحت اثر بارضربه اي محوري
575
مدلسازي تحليلي و عددي نشت آب زيرزميني به تونل و تخمين دبي آب ورودي
576
مدلسازي تحليلي و عددي نفوذ پرتابه هاي ميله اي در اهداف دو لايه سراميك - فلز
577
مدلسازي تحليلي وعددي ضربه سرعت پايين دراستوانه هاي جدارضخيم باخواص تابعي (FGM)
578
مدلسازي تخريب ساختمان هاي بتني با استفاده از مواد منفجره
579
مدلسازي تخريب غشاهاي تبادل پروتون در پيل هاي سوختي الكتروليت پليمر جامد
580
مدلسازي تخصيص عمليات خاكي با استفاده از منطق فازي
581
مدلسازي تخليه جزئي در سيم پيچ ترانسفورماتور با هدف تشخيص محل تخليه جزئي
582
مدلسازي تخمين كشش بين سطحي ميان سيالي در مخازن نفتي
583
مدلسازي ترافيك خود شبيه با استفاده از شبكه هاي عصبي
584
مدلسازي ترافيك شبكه با استفاده از پارامتر هاي دريافتي از ابزارهاي نظارتي شبكه
585
مدلسازي ترافيك شبكه با استفاده از پارامترهاي دريافتي از ابزارهاي نظارتي شبكه
586
مدل‎سازي ترافيك شبكه با توجه به ويژگي‌هاي پويايي شبكه
587
مدلسازي ترانزيستورهاي توان بالا وفركانس بالاي LDMOSبااستفاده ازشبكه عصبي
588
مدلسازي ترانزيستورهاي مايكروويو MESFET -GAAS از نظر پارامترهاي نويز طراحي و تقويت كننده هاي كم نويز طراحي و ساخت نوسان ساز كم نويز مايكروويو( 8GHZ 0.8.DRF)
589
مدلسازي ترانسفور ماتور سه فاز پنج ستونه با در نظر گيري المان هاي غير خطي
590
مدلسازي ترانسفورماتور تكفاز در حوزه فركانس با در نظر گيري رفتار غير خطي هسته
591
مدلسازي ترانسفورماتور سه فاز جهت مطالعات كيفيت توان با در نظر گرفتن رفتار ديناميكي حلقه هيسترزيس در هسته
592
مدلسازي ترانسفورماتور غير خطي به روش هامرشتاين
593
مدلسازي تراوش ازسد‌هاي خاكي بااستفاده ازمدل‌هاي شبكه عصبي ونروفازي؛ مطالعه موردي سدكرخه
594
مدلسازي تراوش گاز از غشاهاي پليمري متراكم و پر شده بانانو ذرات
595
مدلسازي ترپليمريزاسيون امولسيوني استايرن / بوتادين / 2- وينيل پيريدين به روش مونت كارلو و بررسي مورفولوژي لاتكس
596
مدلسازي ترك خوردگي مخلوطهاي بتن آسفالتي با استفاده از روش ترك چسبنده
597
مدلسازي تركيب UPQC و سيستم توليد پراكنده با باس DC مشترك جهت ارزيابي عملكرد آن در شبكه توزيع
598
مدلسازي ترمز خودرو سمند با به كارگيري جاذب هاي ويسكوالاستيك و بررسي تاثيرات آن در جيغ ترمز
599
مدلسازي ترموديناميك چيلر جذبي
600
مدلسازي ترموديناميكي آب شيرين كن خورشيدي به روش رطوبت زني و رطوبت گيري(HD)
601
مدلسازي ترموديناميكي استخراج توسط دي اكسيد كربن فوق بحراني توسط روش پي اچ اس سي
602
مدلسازي ترموديناميكي بررسي اثر غلظت نمك و پروتئين در كروماتوگرافي برهم كنش آبگريز
603
مدلسازي ترموديناميكي پديده رسوب واكس
604
مدلسازي ترموديناميكي پيشبيني شرايط ميعان معكوس براي سيالات نفتي
605
مدلسازي ترموديناميكي تراكم مرطوب در داخل كمپرسور و تاثير آن در عملكرد توربين گاز
606
مدلسازي ترموديناميكي تشكيل هيدرات گازي در حضور نانوذرات
607
ﻣﺪﻟﺴﺎﺯي ترموديناميكي ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺭﺳﻮﺏ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ در نمونه هاي نفت ايران
608
مدلسازي ترموديناميكي تعادلات فازي مواد شركت كننده در واكنش فيشر - تروپش
609
مدلسازي ترموديناميكي حلاليت دي اكسيد كربن در برخي الكتروليت هاي قوي با استفاده از معادله حالت Electrolyte SAFT Huang & Radosz
610
مدلسازي ترموديناميكي خنك كاري پره هاي توربين گاز
611
مدلسازي ترموديناميكي رسوب آسفالتين در نفت زنده با استفاده از معادله حالت PC-SAFT
612
مدلسازي ترموديناميكي سيستم‌هاي آب، اتانول و تركيبات همنوع آنها
613
مدلسازي ترموديناميكي سيستم¬هاي داراي تجمع حاوي الكتروليت
614
مدلسازي ترموديناميكي سيكل تركيبي پيل سوختي اكسيد جامد و توربين گاز
615
مدلسازي ترموديناميكي سيكل تركيبي توربين گاز و پيل سوختي
616
مدلسازي ترموديناميكي فرآيند اسيد ليچينگ در دماهاي بالا جهت محاسبه حلاليت فلزات سولفات
617
مدلسازي ترموديناميكي كروماتوگرافي بر همكنش آبگريز
618
مدلسازي ترموديناميكي كمپرسور سيكل تبريد
619
مدلسازي ترموديناميكي گلخانه آب دريايي
620
مدلسازي ترموديناميكي محلول هاي داراي پيوند هيدروژني
621
مدلسازي ترموديناميكي محلولهاي الكتروليت با معادلات حالت درجه سه
622
مدلسازي ترموديناميكي محلولهاي مخلوط حلال
623
مدلسازي ترموديناميكي محلولهاي هيدروترپ
624
مدلسازي ترموديناميكي معادلات حالت درجه سه به همراه عبارت تجمع منن
625
مدلسازي ترموديناميكي و بررسي تاثير پارامترهاي مهم بر عملكرد چيلر جذبي دو اثره آب در ليتيم برمايد با جريان موازي
626
مدلسازي ترموديناميكي و بررسي رفتار تجربي سيستم¬هاي حاوي آب، سورفكتانت، هيدروكربن و نمك
627
مدلسازي ترموديناميكي و بهينه سازي فني و اقتصادي نيروگاه سيكل تركيبي
628
مدلسازي ترموديناميكي و تحليل فني اقتصادي خنك كاري مياني مه گون و تراكم مرطوب در چرخه گازي
629
مدلسازي ترموديناميكي و ديناميكي ايستگاه تقويت فشار گاز
630
مدلسازي ترموديناميكي و طراحي سرمايش هليوم مايع
631
مدلسازي ترموديناميكي و عددي موتور دوارپيستوني
632
مدلسازي ترموهيدروليكي كانال داغ راكتور VVER با استفاده از روش شار رانشي
633
مدلسازي تزريق امتزاجي و غير امتزاجي دي اكسيد كربن در مخازن نفت سنگين شكاف دار
634
مدلسازي تزويج متقابل در بازوهاي آنتن مارپيچي مايكرواستريپ و طراحي و ساخت آنتن بهينه
635
مدلسازي تشكيل ريز ساختار ذرات جامد و بررسي اثر آن بر خواص رئولوژيكي سيال پليمري
636
مدلسازي تشكيل لجن در روغن روانكاري ماشين هاي دوار
637
مدلسازي تشكيل مواد هيدروكربني سنگين در اثر تغيير شرايط ترموديناميكي نفت خام بر روي سطوح
638
مدلسازي تشكيل هيدرات در جريانهاي گازي
639
مدلسازي تشكيل هيدرات¬هاي گازي در حضور تقويت كننده¬ها
640
مدلسازي تشكيل و رسوب آسفالتين در ستون چاه
641
مدلسازي تصادفات عابر پياده در معابر درون شهري براساس كاربري زمين مطالعه موردي شهر كرمان
642
مدلسازي تصادفي رشد تومورهاي سرطاني
643
مدلسازي تصادفي عمر ترانسفورماتور و كابلهاي شبكه توزيع با حضور توليد پراكنده
644
مدلسازي تصميم گيري برون سپاري با توجه به محدودليت ظرفيت و درجات مختلف قيمت و كيفيت تامين كنندگان
645
مدلسازي تطبيقي فيلترهاي متخلخل اسمز معكوس در تاسيسات تصفيه آب آشاميدني
646
مدلسازي تعادل فاز مواد خاص پلي مورف با تاكيد بر خواص آب
647
مدلسازي تعادلات فازي سيالات فوق بحراني : با معادلات حالت و قوانين اختلاط جديد
648
مدلسازي تعامل اشياي ناهمگون در اينترنت اشيا بر مبناي نظريه ي بازي ها
649
مدل‎سازي تعاملي خلاصه‎سازي مستندات علمي
650
مدلسازي تعيين اندازه ذرات و توزيع اندازه ذرات در پليمريزاسيون تعليقيپلي متيل متاكريلات(PMMA)
651
مدلسازي تعيين تعرفه ها در شبكه هوشمند برق با استفاده از مديريت سمت تقاضا
652
مدلسازي تغذيه گرايي با رويكرد پويايي سيستم
653
مدلسازي تغييرات ازت و فسفر در بركه اختياري تصفيه خانه فاضلاب يزد
654
مدلسازي تغييرات ازت وفسفر در بركه اختياري تصفيه خانه فاضلاب يزد
655
مدلسازي تغييرات بين گويش در فضاي بردارهاي هويت به منظور مقاوم سازي بازشناسي گوينده
656
مدلسازي تغييرات تراز بستر و دانه بندي در رودخانه هايي با بستر استخر و خيزاب
657
مدلسازي تغييرات دمايي كالاي نساجي در يك خشككن
658
مدلسازي تفاوت اثر فيدبك مثبت (پاداش) و فيدبك منفي (تنبيه) بر عملكرد حافظه كوتاه مدت
659
مدلسازي تقاضاي حمل و نقل - مطالعه موردي: دانشگاه صنعتي اميركبير
660
مدلسازي تقطير قطره‌اي در لوله شيب‌دار
661
مدلسازي تقويت كننده هاي قدرت با اثرات غيرخطي و حافظه و خطي سازي آنها براي استفاده در مدولاسيون باند وسيع OFDM
662
مدلسازي تكاملي رشد تومور سرطاني با استفاده از اتوماتاي سلولي
663
مدلسازي تكاملي رشد تومور سرطاني به كمك اتوماتاي سلولي با استفاده از گراف ساختار
664
مدلسازي تكاملي رشد تومور سرطاني به كمك اتوماتاي سلولي در شرايط تعاملات سلولي وابسته به حالت
665
مدلسازي تكاملي هجوم سلولهاي سرطاني به بافت هاي مجاور در تومورهاي بدخيم
666
مدلسازي تلفيق اطلاعات بينايي وحس عمقي دركودكان مبتلا به اوتيسم و مقايسه آن با كودكان سالم
667
مدلسازي تماس چرخ دنده ساده با هدف بررسي تاثير فيلم روغن بر نيروي تماس به روش عددي
668
مدلسازي تماس چرخ قطار به منظور جلوگيري از لغزش در هنگام ترمزگيري
669
مدلسازي تماس حرارتي و ميله اي استوانه با استفاده از روش المان محدود
670
مدلسازي تماس دهنده هاي غشايي براي جداسازي اتان از اتيلن
671
مدلسازي تنش پسماند طولي در جوشكاري ورق از جنس فولاد زنگ نزن آستنيتي و ارزيابي آن با دو روش پراش پرتو ايكس و التراسونيك
672
مدلسازي تنش هاي پسماند ناشي از فرآيند پخت كامپوزيتهاي پليمري
673
مدلسازي تنظيم عصبي سيستم قلبي عروقي
674
مدلسازي تنوعات تلفظي آوايي به منظور ايجاد واژگان پوياي تطبيقي در سيستم بازشناسي گفتار پيوسته
675
مدلسازي ته‌نشيني آسفالتين در چاه‌هاي نفتي با در‌نظرگرفتن تاثير اندازه ذرات
676
مدلسازي توالي زماني اجراي پروژه ها در مساله طراحي شبكه ريلي
677
مدلسازي توربولانت جريان گاز-جامد در نزديكي ديواره
678
مدلسازي توربين GE frame 9 به كمك نرم افزار MATLAB
679
مدلسازي توربين انبساطي و بهبود عملكرد آن در اتصال به شبكه توزيع با استفاده از ادوات كاستوم پاور
680
مدلسازي توربين بادي DFIG [دي. اف. آي. جي]
681
مدلسازي توربين بادي با باتري براي توليد توان خروجي ثابت
682
مدلسازي توربين گاز، و بويلر بازيافت حرارت درسيكل تركيبي
683
مدلسازي توزيع تابع فعاليت تحريك الكتريكي خارجي در هادي حجمي ناهمگن حلزوني گوشي تحت شرايط ناهنجاريهاي كاشت حلزون
684
مدلسازي توزيع شكستگي ها با استفاده از شبيه سازي فركتال -شبكه عصبي در تاقديس مخزني تابناك و يافتن ارتباط آن با توليد هيدرو كربن
685
مدلسازي توسعه ساختار انجمادي و پيش بيني درشت جدايش در فرآيند ريخته گري تبريد مستقيم آلياژهاي آلومينيم
686
مدلسازي توليد بيوگاز از ضايعات كشاورزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
687
مدلسازي توليد گاز سنتز در راكتور پلاسما
688
مدلسازي توليد همزمان قدرت الكتريكي و حرارت (CHP)
689
مدلسازي توليد و توزيع در زنجيره تامين سه سطحي بر اساس تفكر ناب و حل آن با استفاده از الگوريتم متاهيورستيك
690
مدلسازي توليد و شكست امواج در تانك موج عددي
691
مدلسازي تونل در مناطق گسله با روش هاي پيش‌ تحكيمي
692
مدلسازي تيم هاي كاري پروژه هاي سيستمي‌بر اساس سيستم هاي چند عاملي و تئوري انطباق
693
مدلسازي جابجايي طيفي فلورسانس القايي ليزري در محيط‌هاي بي‌نظم
694
مدلسازي جابجايي محوري و تغيير شكل شعاعي سيم پيچ ترانسفورماتور توسط امواج فرا پهن باند (UWB) در حوزه زمان
695
مدلسازي جابه‌جايي نفت در محيط متخلخل ناحيه اطراف چاه و تعيين شرايط تزريق بهينه براي سيال پيش شوي اسيد كاري
696
مدلسازي جامع موتورهاي الكتريكي با استفاده از نرم افزار مطلب
697
مدلسازي جدا كننده مغناطيسي خشك كارخانه فرآوري مجتمع سنگ آهن گل گهر
698
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺎزﻫﺎي دو ﺟﺰﺋﯽ توسط غشاء نانو تيوب
699
مدلسازي جداسازي گازهاي سبك با استفاده از غشاء كربني
700
مدلسازي جداسازي مخلوط گازها با استفاده از غشاء نانوكامپوزيت PDMS
701
مدلسازي جداسازي مخلوط گازهاي الفين و پارافين توسط غشاهاي جامد
702
مدلسازي جذب بيولوژيكي فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي
703
مدلسازي جذب ذرات در لب هاي پنج گانه ريه با استفاده از روش Monte Carlo
704
مدلسازي جذب ذرات در لب هاي ريوي انسان با استفاده از روش تركيبي 3D-1D
705
مدلسازي جريان توربولانس آزاد با روش گردابه هاي تصادفي درجريان سيال تراكم ناپذير اطراف سيلندراستوانه اي
706
مدلسازي جريان توربولنت به كمك هندسه فركتالي
707
مدلسازي جريان چرخش طبيعي در سيستمهاي دو فازي
708
مدلسازي جريان چند جزئي چند فازي در محيط متخلخل
709
مدل‏سازي جريان چندفازي (نفت و آب محتوي ذرات ريز جامد) در خطوط لوله انتقال نفت
710
مدلسازي جريان چندفازي در مخازن معمولي بااستفاده از توابع مربع فشار و شبه فشاري
711
مدلسازي جريان خنك كاري پره توربين با هدف بهبود طراحي
712
مدلسازي جريان خون در شريان
713
مدلسازي جريان خون در محل دوشاخگي شريان كاروتيد با احتساب رئولژي هاي نيوتني و غيرنيوتني مناسب براي خون و تعيين عوامل موثر بر گرفتگي شريان
714
مدلسازي جريان در اطراف جاذب هاي انرژي تحت اثر امواج منظم
715
مدل‏سازي جريان در مخازن هيدروكربني به كمك منطق فازي
716
مدلسازي جريان دو سيال در ميگرومخلوط كننده ها باروش SPH
717
مدلسازي جريان دو فازي ﴿ گاز- مايع و گاز- جامد﴾ در لوله هاي افقي و عمودي از طريق نرم افزارهايFluent و CFX
718
مدلسازي جريان دو فازي ﴿ذرات معلق در هوا ﴾ در طول يك لوله از مجموعه غبار گير
719
مدلسازي جريان دوفاز گاز-مايع در كانال هاي ميلي متري
720
مدلسازي جريان دوفازي ﴿آب و نفت﴾ در شرايط مخزن در مدل شبكه حفره اي و ارزيابي مكانيسم هاي حاكم با استفاده از داده هاي تجربي در شرايط اتمسفريك
721
مدلسازي جريان دوفازي گاز مايع در مدول غشايي متقاطع به روش حجم سيال
722
مدلسازي جريان رزين در قالب VIP جهت ساخت شناور كامپوزيتي
723
مدلسازي جريان سه فازي
724
مدلسازي جريان سه فازي مايع جامد گاز در چاه
725
مدلسازي جريان سيال غير نيوتني بين دو صفحه موازي با استفاده از روش هيدرو ديناميك ذرات هموار
726
مدلسازي جريان سيال غير نيوتني حول استوانه با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار
727
مدلسازي جريان سيال غير نيوتني گل حفاري در فضاي حلقوي چاههاي نفت
728
مدلسازي جريان گاز در مخازن خشك و همگن Tight با استفاده از مكانيزم دوگانه ( نفوذ و جريان دارسي )
729
مدلسازي جريان گاز ميعاني در مدل شبكه اي حفره اي و بررسي تاثير سرعت جريان گاز در بازيابي ميعانات (فازهاي نفت و گاز)
730
مدلسازي جريان نفت - آب در پيشگويي الگوي جريان و محاسبات ديناميك سيالاتي جريان پراكنده نفت- آب در لوله هاي افقي
731
مدلسازي جريان نقدينگي در معرض ريسك در سازمان هاي پروژه محور
732
مدلسازي جريان هاي آشفته به روش حداقل مربعات گسسته هم مكان (CDLS)
733
مدلسازي جريان هاي چرخشي در حوضچه هاي جزر و مدي
734
مدلسازي جريان و انتقال حرارت دو فاز جت برخوردي بر روي صفحات درجه حرارت بالا
735
مدلسازي جريان و فرسايش كف تحت اثر گراديانهاي هيدروليكي شديد با استفاده از روش SPH
736
مدلسازي جعبه خاكستري راكتور توليد اتيلن اكسايد
737
مدلسازي جعبه خاكستري راكتوراتيلن اكسايد
738
مدلسازي جك بالانس كننده منيپوليتور جابجايي داشبورد خودرو در خط توليد
739
مدلسازي جوش الكتروفيوژن و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر آن
740
مدلسازي جوش مقاومتي نقطه اي(Spot Welding)
741
مدلسازي جوش وانواع اتصالات به كمك نرم افزار CATIA
742
مدلسازي جوشش جرياني در راهگاه خنك¬كاري موتورهاي احتراق داخلي
743
مدلسازي چابكي زنجيره ارزش در صنعت نساجي كشور
744
مدلسازي چتر و تشخيص آن به كمك اندازه گيري صوتي
745
مدلسازي چرخ طيار دوجرمي با نرم افزارCATIAوتحليل بانرم افزار ANSYS
746
مدلسازي چند جسمي ستون فقرات انعطاف پذير بر روي بستر ويسكوالاستيك
747
مدلسازي چند ناحيه اي احتراق ابر ذرات
748
مدلسازي چند هدفه بهره برداري تلفيقي از آب هاي سطحي و زيرزميني با استفاده از روش برنامه ريزي ژنتيكي
749
مدلسازي چند هدفه نگهداري و جايگزيني پيشگيرانه با در نظر گرفتن قطعات جانشين و تعميرات چند سطحي همراه با نرخ بازيابي متفاوت
750
مدلسازي چندمقياسي رفتار وابسته به نرخ كرنش كامپوزيت با پارچه بافته شده
751
مدلسازي چيلرجذبي خورشيدي تك اثره آب و ليتيم برمايد
752
مدلسازي حافظه اپيزوديك و فضايي در CA3 هيپوكمپوس
753
مدلسازي حافظه مكاني با در نظر گرفتن مكانيزم هاي عصبي زمينه ساز آن
754
مدلسازي حالت گذاري خطوط انتقال هوايي با در نظر گيري اثرات فركانسي در فضاي فازي
755
مدلسازي حالت گذاري كمپرسور يخچالهاي خانگي
756
مدلسازي حالت هاي گذرا و اضافه ولتاژهاي كليدزني در پست هاي GIS
757
مدلسازي حذف استايرن از پساب پتروشيمي با استفاده از فرآيند تراوش تبخيري به كمك ابزار ديناميك سيالات محاسباتي
758
مدلسازي حذف الكترومغناطيسي آخال از منيزيم مذاب
759
مدلسازي حذف بيولوژيكي فلزات سنگين توسط باكتري باسيلوس تورنجنسيس با روش رويه پاسخ سطح
760
مدلسازي حذف بيولوژيكي نيكل ازلجن مخازن نفت گاز توسط شبكه عصبي مصنوعي
761
مدلسازي حرارتي ترانسفورماتور قدرت با استفاده از روش اجزائ محدود به منظور بهينه سازي طراحي آن
762
مدلسازي حرارتي جوش اصطحكاكي FSW
763
مدلسازي حرارتي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
764
مدلسازي حرارتي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
765
مدلسازي حرارتي چوشكاري اصطكاكي اغتشاشي به منظور بررسي تاثير انتقال حرارت جابجايي محيط
766
مدلسازي حرارتي كابين خودرو
767
مدلسازي حرارتي كاتاليستهاي صنايع نفت
768
مدلسازي حرارتي كلكتورهيبريدي حرارتي -فتوولتائيك
769
مدلسازي حرارتي كوره دوار
770
مدلسازي حرارتي موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي
771
مدلسازي حرارتي و طراحي ديسك ترمز بهينه در قطارهاي تندرو در حالت واقعي عملكرد
772
مدلسازي حرارتي و طراحي كوتاه بوته اي
773
مدلسازي حركت اجسام متحرك در نزديكي زير سطح آب و استخراج الگوي موج به وجود آمده در سطح به كمك نرم‌افزار Ansys CFX به صورت 2 بعدي و 3 بعدي
774
مدلسازي حركت انسان به كمك تصاوير ويدئو با استفاده از يادگيري تقويتي معكوس متخاصم
775
مدلسازي حركت توپك ها در خطوط لوله گاز
776
مدلسازي حركت ذرات داخل هيدروسيكلون بر اساس آزمايشات ليزري
777
مدلسازي حركت راه رفتن دوپايي با درنظر گرفتن مسيرهاي ناهموار، با استفاده از آلگوريتم كنترل MPIC
778
مدلسازي حركت سيال در چاههاي ژئوترمال
779
مدلسازي حركت شش درجه آزادي شناور زير سطحي و تحليل خطاي روشهاي ناوبري
780
مدلسازي حركت نانو ذرات مغناطيسي در رگ و بررسي پارامترهاي موثر در درمان با استفاده از رهايش دارو
781
مدلسازي حركت و طراحي سيستم كنترل پيشرانش قطار مغناطيسي مگلو EMS
782
مدلسازي حريف در سيستم هاي چند عامله با استفاده از اتوماتاي ياگيري
783
مدلسازي حسگر فشار map
784
مدلسازي حمل و نقل با استفاده از نرم افزارهاي GNE ,QRS ﴿ مطالعه موردي ، مدلسازي حمل و نقل شهر سنندج ﴾
785
مدلسازي حوادث و اتفاقات در شبكه هاي توزيع آب
786
مدلسازي خاصيت تحريك پذيري در نورون‌ها
787
مدلسازي خاصيت جبران در سلول عضله قلبي
788
مدلسازي خاك مسلح شده با خرده لاستيك جهت استفاده در پشت ديوار حائل با نرم افزار پلكسيس
789
مدلسازي خرابي درون لايه اي در چندلايه هاي مركب با استفاده از رويكرد چندمقياسي
790
مدلسازي خستگي صفحات كامپوزيتي ذاراي تمركز تنش
791
مدلسازي خستگي كامپوزيت هاي زمينه پليمري با لايه چيني متعامد
792
مدلسازي خشك كن بستر سيال جريان متقاطع
793
مدلسازي خشك كن تشعشعي بانرم افزار ANSYS
794
مدلسازي خطاي زماني گيرنده¬هاي ارزان قيمت GPS با استفاده از خطاي سرعت
795
مدلسازي خطوط انتقال در نرم افزار EMTP [اي. ام. تي. پي.]
796
مدلسازي خنك كاري ديناميكي فرآيند تزريق پلاستيك
797
مدلسازي خواص پتروفيزيكي و مغزه با استفاده از تكنيك فركتال در مخزن شوريجه ميدان خانگيران
798
مدلسازي خواص مكانيكي اكتين با ديدگاه مكانيك پيوسته جهت استفاده در سلولهاي سالم و سرطاني
799
مدلسازي خواص مكانيكي با كي پيپر نانو كامپوزيت به روش ديناميك مولكولي قابل اجرا بر روي واحد پردازش گرافيكي
800
مدلسازي خودروي چهار چرخ فرمان مستقل، چهار چرخ رانش مستقل در نرم افزار ادامز
801
مدلسازي خوردگي ميكروبي حاصل از باكتري هاي كاهنده سولفات در برج هاي خنك كننده صنعت نفت
802
مدلسازي داده هاي مقاومت ويژه با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
803
مدلسازي دارورساني هدفمند در شريان هپاتيك به منظور راديوآمبوليزاسيون تومور كبدي
804
مدلسازي دبي تزريق گاز عمليات فرازآوري با گاز با تابع پروكسي جهت جلوگيري از جريان ناپايدار
805
مدلسازي در Mechanical Desktop
806
مدلسازي در آمدهاي مالياتي كشور با استفاده از روش ماشين بردار تكيه گاه ﴿SVM﴾
807
مدلسازي درآمدهاي مالياتي كشور با استفاده از روش ماشين بردار تكيه گاه SVM
808
مدلسازي درز در پل هاي طاقي - سنگي راه آهن به كمك مدل ناحيه چسبناك
809
مدلسازي درك تصوير در مغز انسان : توصيف هاي مبتني بر بخش جهت اشكال ديداري
810
‎مدلسازي دستگاه جذب انرژي آبهاي شمال و جنوب ايران به روش هيدروديناميك ذرات هموار
811
مدلسازي دقيق GPS GDOP و انتخاب سريع ماهوارهها با استفاده از سيستمهاي هوشمند طزطزطز
812
مدلسازي دقيق GPS GDOPو انتخاب سريع ماهوارهها با استفاده از سيستمهاي هوشمند
813
مدلسازي دقيق سه بعدي مهره دوم ستون فقرات گردني (اكسس )و تحليل المان محدود آن
814
مدلسازي دقيق سه بعدي مهره دوم ستون فقرات گردني ﴿اكسس﴾و تحليل المان محدود آن
815
مدلسازي دقيق و تحليل المان محدود مدل سه بعدي مهره اول ستون فقرات گردني (اطلس)
816
مدلسازي دقيق و تحليل المان محدود مدل سه بعدي مهره اول ستون فقرات گردني ﴿اطلس ﴾
817
مدلسازي دمپر با نرم افزار simulation x [سيموليشن ايكس]
818
مدلسازي دو بعدي انتقال آلودگي در محيط متخلخل دو لايه با استفاده از روش مناسب DQ
819
مدلسازي دو بعدي بافت سينه سالم و آناليز المان محدود آن در حالت الاستيك و هايپر الاستيك
820
مدلسازي دو بعدي بافت سينه سرطاني و آناليز المان محدود آن در ناحيه الاستيك
821
مدلسازي دو بعدي جريان دو فاز انتقال رسوب در منطقه سواش
822
مدلسازي دو بعدي جريان دو فازه انتقال رسوب در منطقه سواش
823
مدلسازي دو بعدي رآكتوربسترثابت درفرآيند GTL
824
مدلسازي دو بعدي و تحليل ديناميكي خط راه آهن تحت اثر بريدگي چرخ
825
مدلسازي دوبعدي احتراق گسسته و تصادفي جريان متقابل ابر ذرات
826
مدلسازي دوبعدي تحليلي شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم خوشه‌بندي شده به منظور مديريت انرژي
827
مدلسازي دوبعدي ترميم شكستگي در استخوان ترابكيولار با استفاده از روش المان محدود و منطق فازي
828
مدلسازي دوبعدي گردن استخوان فمور و بررسي ريمادلينگ استخوان در اين ناحيه بر اساس تئوري هويسكس (HUISKES) و نظريه (Elastic damage) با استفاده از تئوري اجزا محدود
829
مدلسازي دوفازه آبشستگي پاي لوله هاي انتقال در اثر جريان با استفاده از مدل تركيبي روش هيدروديناميك ذرات هموار و روش المانهاي مجزا
830
مدلسازي دوفازه انتقال بار بستر به روش هيدروديناميك ذرات هموار (SPH)
831
مدلسازي دوفازي جريان CO2 در خط لوله با ملاظات HSE
832
مدلسازي ديش شلجي خورشيدي و مقايسه با داده هاي تجربي
833
مدلسازي ديناميك 6 درجه آزادي هواپيما با كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
834
مدلسازي ديناميك ابزار در ماشينكاري با استفاده از مدل اتصال پيوسته
835
مدلسازي ديناميك پذيرش و گسترش عقايد در شبكه هاي اجتماعي تحت شرايط رقابتي
836
مدلسازي ديناميك چپ شدن خودروهاي شاسي بلند در زمان حركت روي دو چرخ با هدف ارائه مدلي براي آستانه چپ شدن
837
مدلسازي ديناميك حركتي يك بالگرد بدون سرنشين با كمك شبكه هاي عصبي
838
مدلسازي ديناميك سيالات محاسباتي اختلاط موادبالزجت بالا درظرف بهم زن باپره ي ويسكوجت
839
مدلسازي ديناميك سيالات محاسباتي پديده هاي تجمع، شكست و نشست ذرات آسفالتين در ناحيه تشكيل رسوب در لوله مغزي چاه
840
مدلسازي ديناميك سيلات محاسباتي اختلاط مواد با لزجت بالا در ظروف بهم زن
841
مدلسازي ديناميك غير خطي و كنترل نانو ميكروسكوپ نيروي اتمي در مد ضربه اي
842
مدلسازي ديناميك غيرخطي و كنترل موقعيت عملگرهاي عرضي پيزوالكتريك در فركانس هاي بالا
843
مدلسازي ديناميك كوادرتور وتاثير كنترل هاي مختلف روي آن
844
مدلسازي ديناميك مجموعه ي الكترود - غشاي پيل سوختي با غشاي هيدروكربني
845
مدلسازي ديناميك هواپيما با استفاده از شبكه‌ي عصبي و منطق فازي
846
مدلسازي ديناميكي ، طراحي مسير و كنترل يك ربات دوپاي هفت عضوي
847
مدلسازي ديناميكي ابزار در ماشينكاري با استفاده از مدل اتصال پيوسته
848
مدلسازي ديناميكي اتصالات پيچي در سازه ها
849
مدلسازي ديناميكي انتقال بين مراحل مختلف خواب با استفاده از پردازش هوشمند سيگنالهاي حياتي بويژه EEG
850
مدلسازي ديناميكي بار بروش موتور القائي
851
مدلسازي ديناميكي برج تقطير
852
مدلسازي ديناميكي بويلر بازيافت حرارت در سيكل تركيبي
853
مدلسازي ديناميكي پديده لغزش در لكوموتيو چهار محوره و كنترل فعال آن
854
مدلسازي ديناميكي پديده لغزش در لكوموتيو چهار محوره و كنترل فعال آن
855
مدلسازي ديناميكي جابجايي نانوساختارها براساس روشهاي چندمقياسي
856
مدلسازي ديناميكي داي اكسترودر بروش "volume Finite"
857
مدلسازي ديناميكي رفتار حرارتي ساختمان
858
مدلسازي ديناميكي روتور كمپرسور stc -sv و تعيين دورهاي بحراني آن
859
مدلسازي ديناميكي زباله شهري در ميز لرزه
860
مدلسازي ديناميكي زباله شهري در ميز لرزه
861
مدلسازي ديناميكي زباله شهري در ميز لرزه
862
مدلسازي ديناميكي سرنشينان جلو اتومبيل در تصادفات رانندگي
863
مدلسازي ديناميكي سيستم قدرت AC و DC
864
مدلسازي ديناميكي سيستم ميكروتوربين بعنوان منبع توليد پراكنده
865
مدلسازي ديناميكي سيستم هاي خودپيكربند
866
مدلسازي ديناميكي سيستمهاي انتقال سيال
867
مدلسازي ديناميكي سيستمهاي ترموهيدروليكي با استفاده از روش باند گراف
868
مدلسازي ديناميكي سيستمهاي خورشيدي با استفاده از برنامه Matlab/Simulink
869
مدلسازي ديناميكي شبكه توزيع گاز با استفاده از المانهاي الكتريكي
870
مدلسازي ديناميكي شير فشارشكن
871
مدلسازي ديناميكي عملكرد توربين گاز STG-600
872
مدلسازي ديناميكي عوامل موثر بر فروش محصولات لوازم خانگي كوچك به منظور بهبود بازار اين محصولات مطالعه موردي شركت صنعتي پارس خزر
873
مدلسازي ديناميكي فازهاي حركتي نانومنيپوليشن سه بعدي نانوذره بيولوژيكي با اعمال مدل تماسي ويسكوالاستيك
874
مدلسازي ديناميكي قطره منفرد اسپري سوخت مايع
875
مدلسازي ديناميكي كاميون هاي طويل و بررسي رفتار ترمزي آنها
876
مدلسازي ديناميكي مبدل گرمايي دو لوله
877
مدلسازي ديناميكي منيپوليشن نانو ذرات بر پايه ميكرو سكوپ نيروي اتمي با كانتيلور V شكل در شرايط محيطي مختلف
878
مدلسازي ديناميكي موتور ملي بنزيني سواري
879
مدلسازي ديناميكي موتور و كاربراتورپيكان با استفاده از زبان Modelica
880
مدلسازي ديناميكي نانومانيپوليشن دو بعدي بر پايه ميكروسكوپ نيروي اتمي
881
مدلسازي ديناميكي نيروهاي وارد بر چرخ در هنگام دور زدن
882
مدلسازي ديناميكي و بررسي آزمايشگاهي حذف آمونياك از هوا توسط بيوفيلتر
883
مدلسازي ديناميكي و بهينه سازي فني اقتصادي يك سردخانه با بكارگيري سيالات كاري مختلف
884
مدلسازي ديناميكي و طراحي بهينه موتورهاي خطي القائي لوله اي سريع (FTLIM)
885
مدلسازي ديناميكي و كنترل تطبيقي يك ميكرو روبات با در نظر گرفتن اصطكاك
886
مدلسازي ديناميكي و كنترل ربات توانبخشي مچ دست
887
مدلسازي ديناميكي و كنترل ربات كابلي پايه متحرك با در نظر گرفتن افتادگي در كابل
888
مدلسازي ديناميكي و كنترل سيستم پانتوگراف قطارهاي پرسرعت
889
مدلسازي ديناميكي و كنترل فعال ارتعاشات ابزار بورينگ در فرآيند داخل تراشي به كمك عملگرهاي پيزوالكتريك
890
مدلسازي ديناميكي و كنترل موقعيت يك ماهواره با حضور برخي اغتشاشات مداري
891
مدلسازي ديناميكي و كنترل يك مكانيزم بال اسكرو براي رديابي مسير در جوشكاري رباتيك
892
مدلسازي ديناميكي و كنترل يك ميكروروبات ماژولار با قابليت مانور سه بعدي
893
مدلسازي ديناميكي وطراحي سيستم كنترل مسير براي شناور زيرسطحي بدون سرنشين
894
مدلسازي ديناميكي يكوسيلهي پرندهي ششدرجه آزادي
895
مدلسازي ديناميكي، توزيع بهينه بار و كنترل حلقه بسته ربات همكار انعطاف پذير با زنجيره سينماتيكي بسته
896
مدلسازي ديناميكي، كنترل سرعت و ساخت ربات نرم شناور
897
مدلسازي ذخيره و تعيين مرز دقيق ماده معدني در كانسار سنگ آهن شيطور بافق با استفاده از روش هاي زمين آماري و شبيه سازي
898
مدلسازي رآكتور تبديل نرمال بوتان به ايزوبوتان
899
مدلسازي رآكتور جريان شعاعي فرآيند تبديل كاتاليستي پيوسته(CCR) نفتا
900
مدلسازي رِِئولو‍ژي سيالات مغناطيسي
901
مدلسازي رابطه بارش باارتفاع در منطقه زاگرس
902
مدلسازي رابطه چابكي سازماني و مديريت دانش با استفاده از تكنيك معادلات ساختاري
903
مدلسازي رابطه دسترسي به شبكه حمل و نقلي با رشد اقتصادي
904
مدلسازي رابطه ي بين چابكي سازماني و سرمايه ي فكري با استفاده از تكنيك معادلات ساختاري
905
ﻣﺪﻟﺴﺎزي رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﮐﺮﺑﻦ دي اﮐﺴﯿﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﯾﻊ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ راﯾﺞ ﺟﺬب ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎ
906
مدلسازي راكتور Claus در فرايند بازيافت سولفور
907
مدلسازي راكتور LTS (واكنش آب گاز دما پايين)
908
مدلسازي راكتور اتوكلاو پلي اتيلن سبك و بررسي نتايج مدل با داده هاي تجربي به منظور اصلاح خواص پليمر
909
مدلسازي راكتور بستر - چكنده گوگردزدايي هيدروژني مواد نفتي
910
مدلسازي راكتور بستر سيال حبابي گاز-جامد با روش حباب هاي گسسته
911
مدلسازي راكتور بستر كاتاليستي توليد فرمالدئيد از متانول
912
مدلسازي راكتور سه فازيCFD (گاز-مايع-جامد) فرايندFCC
913
مدلسازي راكتور هيدروژناسيون استيلن
914
مدلسازي راكتور هيدروژناسيون بنزن و بررسي اقتصادي بكار گيري splitter براي هيدرو‍ناسيون بنزن ريفرميت
915
مدلسازي راكتور واكنش آلكيلاسيون بين ايزوبوتان ـ2ـبوتن بر روي كاتاليزور جامد
916
مدلسازي راكتورهاي Slurry
917
مدلسازي راكتورهاي Slurry براي واكنش Tropsch - Fischer در تكنولوژي GTL
918
مدلسازي راكتورهاي غشايي بستر ثابت جهت توليد هيدروژن مناسب پيل سوختي
919
مدلسازي راكتورهاي واحد رفرمينگ نفتا، با در نظر گرفتن غير فعال شدن كاتاليست
920
مدلسازي راكتوري واكنش معكوس شيفت آب-گاز بر روي كاتاليست Fe-Mo/Al2O3
921
مدلسازي راندمان رنگي در رنگرزي دو مرحله اي پارچه هاي پنبه اي با رنگينه راكتيو ( روش تثبيت تر ) به صورت تابعي از زمان ، دما و غلظت قليا
922
مدلسازي راندمان رنگي در رنگرزي كالاي پلي استر رنگينه هاي ديسپرس با استفاده از رگرسيون فازي
923
مدلسازي راندمان رنگي در رنگرزي كالاي پنبه اي با 6 رنگينه انتخابي مستقيم با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
924
مدلسازي راندمان رنگي رنگينه هاي راكتيو در رنگرزي به روش دو مرحله اي پد - بخار و بهينه سازي تابع هزينه رنگرزي براساس مدل بدست آمده
925
مدلسازي رايانهاي و تحليل امواج صاعقه ناشي از خطاي گارد و جرقه بازگشتي در پستهاي فشار قوي به منظور حفاظت عايقي
926
مدلسازي رسوب آسفالتين در چاه هاي فرازآوري مصنوعي با گاز به صورت پيوسته
927
مدلسازي رسوب آسفالتين در ديواره ستون چاه و سازند اطراف آن در يكي از چاههاي توليدي ميدان كوپال
928
مدلسازي رسوب آسفالتين در محيط متخلخل و بررسي اثر رسوب آسفالتين بر تغيير تراوايي و ترشوندگي
929
مدلسازي رسوب آسفالتين در مخازن نفتي
930
مدلسازي رسوب مواد هيدروكربوري در اطراف چاه در فرايند هاي تزريق و توليد و بررسي تاثير آن در ميزان بهره دهي چاه توليدي و تزريق پذيري چاه تزريقي
931
مدلسازي رشد ترك برشي در ريزش هاي واژگوني - بلوكي ديواره شمالي معدن چغارت
932
مدلسازي رشد ترك در مواد نرم به روش المان محدود
933
مدلسازي رشد ترك در مود اول قطعه دولبه يكسر گيردار ساخته شده از كامپوزيت هاي لايه اي پليمري
934
مدلسازي رشد ترك در مورد اول قطعه دو لبه يكسر گيردار ساخته شده از كامپوزيت هاي لايه اي پليمري
935
مدلسازي رشد ترك كششي در ريزش هاي واژگوني - بلوكي دبواره شمالي معدن چغارت
936
مدلسازي رشد تورق در مود I چندلايه‌هاي كامپوزيتي پليمري تقويت شده با الياف بافته شده
937
مدلسازي رشد جلبك بوتريوكوكوس با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
938
مدلسازي رشد زيست توده حاصل از تخمير هيدروليز گندم توسط قارچ موكورهميليس و بررسي اثر بازدارندگي گلوكز و اتانول بر روي توليد اتانول
939
‎مدلسازي رشد سلول هاي سرطاني تومور مغزي GBM با استفاده از اتوماتاي سلولي
940
مدلسازي رشد ضايعات سلول‌هاي‌ سنگفرشي به منظور تشخيص سرطان‌هاي مري
941
مدلسازي رشد و تجمع ذرات هيدرات گازي در حضور و عدم حضور ممانعت كننده‌هاي ضد تجمع با استفاده از مدل موازنه جمعيت در لوله هاي انتقال نفت و گاز
942
مدلسازي رشد و مورفولوژي ذره در پليمريزاسيون برخي از پلي الفين ها تحت تاثير كاتاليست هاي ناهمگن
943
مدلسازي رفتار انتخاب وسيله نقليه در سفرهاي تحصيلي با استفاده از برنامه كاربردي تلفن همراه
944
مدلسازي رفتار برشي پيچ سنگ در توده سنگ درزه دار
945
مدلسازي رفتار ترافيك ناهمگن و داراي بي‌نظمي در خطوط عبور با استفاده از نرم‌افزار شبيه‌سازي VISSIM
946
مدلسازي رفتار تغييرخط رانندگان در آزادراه‌هاي تهران
947
مدلسازي رفتار توأمان هيدرومكانيكي درز سنگي تحت تنش هاي قائم و برشي
948
مدلسازي رفتار چرخه ترموديناميكي موتور ديزل قطار با تغييرات شرايط محيطي
949
مدلسازي رفتار حرارتي يك تانك عمودي ذخيره انرژي خورشيدي با مبدل جداره اي
950
مدلسازي رفتار خزشي فولادهاي كم آلياژ 5% Mo و 1% ‍CR-O
951
مدلسازي رفتار ديناميكي بي منفرد در خاك ماسه اي اشباع با استفاده دستگاه ميز لرزه
952
مدلسازي رفتار ديناميكي رسوب آسفالتين در لوله مغزي چاه
953
مدلسازي رفتار ديناميكي سيلندر منعطف بلند در جريان محوري سيال و ارائه روشي بهينه براي كنترل آن
954
مدلسازي رفتار ديناميكي و كنترل مسير پرواز يك بال پرنده
955
مدل‏سازي رفتار ديناميكي يك شير اطمينان دومرحله‏اي هيدروليكي
956
مدلسازي رفتار رنگهاي ضد خزه و خود جلا دهنده
957
مدلسازي رفتار روبات متحرك با استفاده از شبكه بيزين در محيط داراي خطا
958
مدلسازي رفتار ريولوژيك غيرهمدماي محلولهاي پليمري با رويكرد ريزساختاري
959
مدلسازي رفتار سلولهاي منفرد در جريان خون
960
مدلسازي رفتار سلولهاي منفرد در جريان خون با استفاده ازشبكه بولتزمن
961
مدلسازي رفتار سوپرالاستيسيتي و حافظه داري سازه هاي كامپوزيتي هيبريد با آلياژهاي حافظه دار
962
مدلسازي رفتار سيكو كانورترها در محاسبات پخش بار و پايداري گذرا
963
مدلسازي رفتار عابرين پياده در انتخاب زمان عبور از مقطع عرضي معابر شهري
964
مدلسازي رفتار عيار و وزن مخصوص در كانسار باريت كهلو
965
مدلسازي رفتار غشاء كامپوزيتي PEBAX براي شيرين سازي گاز طبيعي
966
مدلسازي رفتار غير خطي هيستر زيس در اتصالات مكانيكي در سازه هاي مونتاژي
967
مدلسازي رفتار فرآيند رسوب گذاري نفت خام در مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله به روش شبكه عصبي
968
مدلسازي رفتار فضاهاي زيرزميني در اثر اعمال بارهاي ديناميكي - مطالعه موردي مغار نيروگاه كارون 3
969
مدلسازي رفتار گريتينگهاي كامپوزيتي تحت اثر بارگذاري استاتيكي و ضربه
970
مدلسازي رفتار لوله نيمه مدفون و خاك با استفاده از روش اجزا محدود
971
مدلسازي رفتار ماسه فيروزكوه تحت مسيرهاي تنش مختلف با استفاده از يك مدل حالت بحراني
972
مدلسازي رفتار ماسه هاي سيمانته شده با استفاده از مكانيك خاك حالت بحراني
973
مدلسازي رفتار مصالح دانه اي اشباع تحت بارهاي تناوبي با استفاده از روش المان هاي مجزا
974
مدلسازي رفتار مكانيكي پيچ سنگهاي تمام تزريقي فولادي
975
مدلسازي رفتار هيدروليكي توده سنگ با استفاده از شبكه شكستگي هاي مجزا
976
مدلسازي رفتاري و تكنيكهاي بهينه سازي حلقه هاي قفل فاز
977
مدلسازي رقابت بين توليد كننده تجهيزات بامواد خام اصلي و توليد كننده محصول از اقلام برگشتي تحت شرايط عدم قطعيت با رويكرد نظريه بازي ها
978
مدلسازي روابط بين عوامل موثر بر قيمت سهام با استفاده از رويكرد تحليل داده هاي حجيم
979
مدلسازي روابط ميان ورودي ها و خروجي هاي يك سيستم بوسيله قواعد فازي و بهينه سازي آن
980
مدلسازي روش درمان بافت سرطاني به روش گرما افزايي با استفاده از نانو ذرات فلزي
981
مدلسازي روش مديريت ارزش حاصله تحت شرايط ريسك
982
مدلسازي روشهاي استفاده از جت برخوردي و پين جهت كاهش گرمايش آيروديناميكي در جريان مافوق صوت
983
مدلسازي روشهاي انحراف مسير گسيختگي گسل (گسلش) براي گسلهاي معكوس در زير پي هاي گسترده
984
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه گياهي Astragalus verus Olivier با استفاده از روش هاي DOMAIN و Logistic Regression Tree در منطقه فريدونشهر استان اصفهان
985
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه گياهي﴿ Ferula ovina (Boiss با استفاده از روش هاي Artificial Neural Network و Multivariate Adaptive Regression Splines در منطقه فريدون شهر استان اصفهان
986
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه نما ﴿.Ferula ovina (Boiss با استفاده از دو مدل شبكه هاي باوربيزين ﴿BBN﴾ و افزايشي تعميم يافته ﴿GAM﴾ در منطقه فريدون شهر استان اصفهان
987
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه ي گياهي گون زرد ﴿Astragalus verus Olivier﴾ با استفاده از دو روش تحليل عاملي آشيان اكولوژيك ﴿ENFA﴾ و رگرسيون لجستيك ﴿LR﴾ در منطقه فريدون شهر استان اصفهان
988
مدلسازي رويه هاي ضمني با استفاده از درونيابي به روش توابع پايه شعاعي
989
مدلسازي رياضي امواج دريا و حل معادلات حاكم
990
مﺪﻟﺴﺎزي رﻳﺎﺿﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل وﻳﺴﻜﻮاﻻﺳﺘﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲSPTT
991
مدلسازي رياضي انتقال حرارت و توزيع تنش در لاستيك چند لايه با طوقه هاي سيمي تحت فشار
992
مدلسازي رياضي انتقال حرارت و رطوبت در پوشاك حفاظتي آتش نشاني
993
مدلسازي رياضي انقباض فعال ميزناي در حركت دودي شكل با تمركز بر تعامل جامد سيال
994
مدلسازي رياضي براي پايداري
995
مدلسازي رياضي براي كاهش زمان چرخه توليدبراساس برنامه ريز ي ا رگونومي نيروي كار (مطالعه موردي شركت نازگل)
996
مدلسازي رياضي براي مسأله حداكثر تور پوششي در شرايط امداد رساني
997
مدل‏سازي رياضي براي مسئله مكان‏يابي هاب پويا با دز نظر گرفتن شيوه‏ي حمل‏ونقل و قابليت اطمينان
998
مدلسازي رياضي به منظور مكان يابي تخصيص كيفيت براي تسهيلات جديد پيشرو پسرو تحت شرايط عدم قطعيت
999
مدلسازي رياضي بيو فيلتر به همراه بررسي اثر دما و بار آلي بر روي كاركرد آن در حالت انتقالي
1000
مدلسازي رياضي پارامترهاي اساسي براي نورد سرد تاندم فولاد مباركه
بازگشت