<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مدل‌سازي عددي امواج ناشي از باد در منطقه خليج‌فارس با استفاده از منابع مختلف آمار باد
2
مدل‌سازي عددي انتشار امواج لرزه‌اي در محيط‌هاي كشسان دو بعدي داراي ميرايي
3
مدل‌سازي عددي انتقال حرارت جابجايي و تشعشعي دريك كوره درحضورگازها
4
مدل‌سازي عددي انتقال حرارت هدايتي، جابجايي و توأمان در نانوكانال
5
مدل‌سازي عددي انفجار روي سكوهاي دريايي
6
مدل‌سازي عددي تغيير‌شكل ‌پلاستيك شديد آلياژ 6061 آلومينيم با استفاده از فشردن در كانال‌هاي هم‌مقطع ‌زاويه‌دار (ECAP)
7
مدل‌سازي عددي جريان خون براي پيش‌بيني ايجاد ترمبوس بطن چپي در بيماري انفاركتوس
8
مدل‌سازي عددي جريان در موج‌شكن‌هاي سكويي شكل‌پذير و بررسي برخي ويژگي‌هاي جريان قبل و بعد از تغييرشكل سازه
9
مدل‌سازي عددي جريان سيال اجكتور دوفازي در يك سيكل تبريد تراكم
10
مدل‌سازي عددي دو بعدي شكست موج به روش حجم سيال در بستر شيب‌دار
11
مدل‌سازي عددي رفتار بار - نشست پي‌هاي تقويت ‌شده به ‌وسيله ستون‌هاي جت گروتينگ
12
مدل‌سازي عددي رفتار شيب مسلح به روش ميخ‏كوبي و مقايسه آن با داده‌هاي آزمايش سانتريفيوژ
13
مدل‌سازي عددي سه‌بعدي جريان از بين صفحات موازي موج‌دار با راستاهاي متقاطع در خنك‌كن‌هاي تبخيري
14
مدل‌سازي‏ عددي شكست و برخورد موج با اصلاح روش هيدروديناميك ذرات هموار
15
مدل‌سازي عددي شمع هاي جابجايي در رس براي بررسي تغييرات وضعيت تنش و ظرفيت باربري
16
مدل‌سازي عددي عملكرد حوضچه‌هايآرامش تيپVI
17
مدل‌سازي عددي عمليات فلاشينگ سد دز با استفاده از مدل عددي GSTARS3
18
مدل‌سازي عددي قوس پلاسماي جوشكاري و نقش آن در جوشكاري TIG فولاد زنگ نزن
19
مدل‌سازي عددي ميدان جريان در اطراف سرريزهاي مدور قائم با ورودي گلبرگي‌ شكل
20
مدل‌سازي عددي هيدروديناميكي شوري و حرارت آب‌هاي ساحلي ناشي از پساب آب‌شيرين‌كن (مطالعه‌ي موردي آب‌شيرين‌كن جزيره‌ي قشم)
21
مدل‌سازي عددي و آزمايشگاهي رفتار غيرخطي فنر تخت پارابوليك در سيستم تعليق واگن‌هاي باري با استفاده از روش باندگراف
22
مدل‌سازي عددي و بررسي مقايسه‌اي بين گودبرداري‌هاي مسلح‌‌شده با روش Nailing و روش تركيبي Nailing و Anchoring، دراعماق مختلف
23
مدل‌سازي عددي و تجربي مكانيزم خودترميمي در كامپوزيت‌هاي هيبريد با آلياژهاي حافظه‌دار
24
مدل‌سازي عددي و تحليل جريان حول يك توربين بادي در يك مزرعه‌ي بادي
25
مدل‌سازي عددي و مطالعه پارامتري رفتار گود پايدارسازي شده با سيستم انكراژ – مطالعه موردي
26
مدل‌سازي عددي، ترموديناميكي و بهينه‌سازي سيستم تغذيه كاتد پيل سوختي غشاء پليمري براي كاربرد در خودرو
27
مدل‌سازي عدم قطعيت در داده‌هاي ورودي فرايند ارزيابي عملكرد كاركنان مبتني بر تئوري شواهد
28
مدل‌سازي عدم قطعيت در زمان‌بندي پروژه‌هاي عمراني تحت محدوديت منابع
29
مدل‌سازي عملكرد استاتيكي و ديناميكي يك توربوشارژر
30
مدل‌سازي عملكرد ديناميكي توربين گاز صنعتي توسط رهيافت باندگراف
31
مدل‌سازي عملكرد رفتار مخازن گاز ميعاني با در نظر گرفتن مفهوم تحرك‌پذيري
32
مدل‌سازي عملكرد سيستم خنك‌كن خشك غيرمستقيم نيروگاه حرارتي با استفاده ازمتدلوژي پويايي‌شناسي سيستم
33
مدل‌سازي عوامل ريسك تصادفات رانندگان اتوبوس برون‌شهري
34
مدل‌سازي عوامل موفقيت در پروژه‌هاي ساخت با در نظرگيري اندركنش بين آنان
35
مدل‌سازي غيرخطي سازه‌هاي بلند فولادي در چارچوب مهندسي زلزله بر اساس عملكرد
36
مدل‌سازي فاكتور هاي بحراني در راستاي پاسخ‌گويي به‌موقع در زنجيره تامين خون
37
مدل‌سازي فراواني تصادفات با استفاده از تداخل‌هاي ترافيكي در تقاطعات شهر تهران
38
مدل‌سازي فرايند غشايي براي جداسازي مخلوط گازي دي‌اكسيدكربن/نيتروژن با استفاده از مدل ترموديناميكي غيرتعادلي شبكه سيال
39
مدل‌سازي فرايند گرفتگي در بيورآكتورهاي غشايي
40
مدل‌سازي فرسايش‌پذيري بادي خاك در برخي زمين‌هاي مستعد به فرسايش استان كرمان با استفاده از محاسبات نرم
41
مدل‌سازي فن‌آوري غشايي در نم‌زدايي گاز طبيعي به منظور جلوگيري از تشكيل هيدرات گازي
42
مدل‌سازي فيزيكي امواج در اطراف سازه موجشكن شناور
43
مدل‌سازي قرارداد وارانتي تمديدشده با استفاده از نظريه بازي‌ها در حالت تك‌محصولي با در نظر گرفتن نگهداري تعميرات پيشگيرانه
44
مدل‌سازي قراردادهاي هماهنگي در زنجيره تأمين دارو با توجه به شاخص‌هاي مسئوليت‌هاي اجتماعي
45
مدل‌سازي قشر بينايي با شبكه‌ي عميق براي تصاوير 2-D
46
مدل‌سازي قشر سوم بينايي با استفاده از fMRI
47
مدل‌سازي قيمت اوراق حق تقدم تسهيلات مسكنِ بانك مسكن
48
مدل‌سازي قيمت گذاري بازارهاي معاوضه كالا بر اساس مطلوبيت رضايتمندي مشتري
49
مدل‌سازي كارايي ابرناظر Xen در مد HVM با استفاده از نظريهي شبكه صف
50
مدل‌سازي كنترلر يكپارچه‌ توان با لينك AC و بررسي اثرات آن در پايداري شبكه هاي قدرت
51
مدل‌سازي گازسازي قطره سوخت‌هاي سنگين نفتي
52
مدل‌سازي لاگرانژي نشت نفت از لوله‌هاي كارگذاري شده در اعماق دريا
53
مدل‌سازي مؤلفه‌هاي دارايي‌هاي نامشهود با تمركز بر ارزش برند، سرمايه فكري، نقش ميانجي مزيت رقابتي و تأثير آن بر عملكرد شركت: مطالعه تطبيقي بورس اوراق بهادار تهران و مالزي
54
مدل‌سازي ماشين مجازي و بكارگيري آن در جا‌يابي ماشين مجازي
55
مدل‌سازي مايكرومكانيك خواص مكانيكي و رشد ترك خستگي كم‌چرخه (LCF) در مواد نانوكريستال با ساختار دو فازي
56
مدل‌سازي مبدل‌هاي حرارتي لوله‌هاي هم‌مركز و يوشكل در پمپ‌هاي حرارتي زمين‌گرمايي
57
مدل‌سازي متغيرهاي شخصيتي و رفتاري مؤثر بر ريسك رانندگان حمل‌ونقل عمومي درون‌شهري
58
مدل‌سازي مسئله چند‌هدفه انتخاب تامين‌كننده با در نظرگرفتن همزمان منافع خريدار و تامين‌كنندگان
59
مدل‌سازي مسأله مسيريابي موجودي با فرض جريان كالا در حالت چندكالايي
60
مدل‌سازي مسئله‌ي رديابي شاخص و حل آن به وسيله‌ي برنامه‌نويسي شبكه ژنتيك
61
مدل‌سازي مسافت درك‌شده پياده‌روي و رفتار پياده‌روي شاغلين در شهر رشت
62
مدل‌سازي مفهومي بازي‌وار‌سازي با رويكرد بازاريابي ويروسي در فروش محصولات نرم افزاري
63
مدل‌سازي مفهومي بازي‌وار‌سازي با رويكرد بازاريابي ويروسي در فروش محصولات نرم افزاري مورد مطالعاتي: بازي‌هاي كامپيوتري و موبايلي
64
مدل‌سازي مكانيزم انتقال حركت در ربات بالبوت در راستاي بهبود كنترل براي حركت در مسير معين
65
مدل‌سازي مكانيزم ايجاد شكل‌پذيري سيناپسي در هيپوكمپ به روش STDP
66
مدل‌سازي مولكولي كوپليمرهاي آبدوست/آبگريز ساختارپذير در مقياس نانو
67
مدل‌سازي ميدان فازي رشد تنش القايي دانه با فرض ناهمسانگردي خواص مرزدانه
68
مدل‌سازي ميكرو سوزن‌هاي جامد و پارگي پوست جهت انتقال دارو
69
مدل‌سازي ميكروكانتيلور پيزوالكتريك AFM تك لايه با توجه به تئوري تيموشنكو در تقابل سطح نمونه با استفاده از روش‌هاي چند مقياسي در محيط‌هاي هوا و مايع در مود دامنه
70
مدل‌سازي نفوذ امواج باند فركانس تلفن همراه در سر انسان
71
مدل‌سازي نقش تحقيق و توسعه بر افزايش بهره‌ وري كل عوامل توليد در صنعت گاز با استفاده از رويكرد پويايي‌شناسي سيستم
72
مدل‌سازي نوسان نوترينوي جرمدار
73
مدل‌سازي نيروي فرامين كنترل با بهره‌گيري از داده‌هاي پروازي و چگونگي اتصال آن به اتوپايلوت
74
مدل‌سازي هارمونيكي گذراي عناصر سيستم‌هاي قدرت
75
مدل‌سازي هوشمندي مغز بر اساس اصل انرژي آزا با رويكرد محاسبات حالت مايعد
76
مدل‌سازي هيبريدي (پيوسته - گسسته ) تومور با شبيه‌سازي گسسته رشد سلول‌هاي تومور
77
مدل‌سازي هيدروديناميك راكتور پلي‌اتيلن به روش ديناميك سيالات محاسباتي
78
مدل‌سازي هيدروديناميك و انتقال حرارت در بستر سيال بر مبناي مدل اويلري-اويلري با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
79
مدل‌سازي و ارائه روش حل براي مسئله مسيريابي وسائط نقليه با چندين انبار همراه با محدوديت‌هاي بارگيري دوبعدي
80
مدل‌سازي و ارائه روش حل براي مسئله مسيريابي وسائط نقليه دوسطحي با محدوديت‌هاي بارگيري دوبعدي
81
مدل‌سازي و ارزيابي تأثير متنوع‌سازي نرم‌افزار بر انتشار بدافزارها
82
مدل‌سازي و ارزيابي تجربي انباشتگي بار بر روي لايه‌ي عايق در نانوژنراتورهاي تريبوالكتريك
83
مدل‌سازي و ارزيابي تحليلي معماري تحمل‌كننده‌ي نفوذ با مكانيزم ترميم واكنشي و فعالانه
84
مدل‌سازي و ارزيابي ذخيره بلوك اكتشافي 2A معدن سورك به روش‌هاي زمين‌آمار و مقاطع قائم و مقايسه نتايج آن
85
مدل‌سازي و ارزيابي كارايي شبكه‌هاي نرم‌افزار محور با چند كنترل‌كننده سلسله‌مراتبي
86
مدل‌سازي و اعمال خودكار سياست‌هاي كنترل دسترسي مبتني بر ويژگي در سرويس‌هاي وب
87
مدل‌سازي و امكان‌سنجي راكتور بسترسيال فوراني مجهز به لوله حائل به‌منظور انجام فرآيند پيروليز
88
مدل‌سازي و بررسي اثر شلاق چرمي در زنجيره تأمين سه سطحي با درنظر گرفتن انبار عبوري موقت با سياست‌هاي پيش‌توزيع و پس‌توزيع
89
مدل‌سازي و بررسي تجربي هيدروديناميك و انتقال جرم تك قطره نانو سيال در فرآيند استخراج مايع-مايع
90
مدل‌سازي و بررسي تعاملات در شبكه‌ي ژني
91
مدل‌سازي و بررسي سينتيك اثر كاتاليستي اكسيد روي بر احياي تركيبات معدني با متان
92
مدل‌سازي و بررسيتنش‌هاي وارد بر اتصالات سازه‌هاي ساندويچي بكار رفته در ديواره ماهواره مخابراتي
93
مدل‌سازي و بهبود قابليت اطمينان بخش كم‌فشار سامانه‌ اضطراري و برنامهريزيشده خنك‌كنندگي مدار اوليه و خنكسازي استخر سوخت مصرفي (TH) نيروگاه اتمي بوشهر
94
مدل‌سازي و بهينه سازي شرايط عملياتي فرآيند مراكس در واحد مركاپتان زدائي از گاز طبيعي
95
مدل‌سازي و بهينه‌ سازي چند هدفه نرخ برداشت براده و زبري سطح، در فرآيند تراشكاري سوپر آلياژ پايه نيكل
96
مدل‌سازي و بهينه‌سازي رفتار تجميع‌كننده‌ بار در پاركينگ‌هاي داراي شارژ سريع در حضور بارهاي منعطف و غير منعطف
97
مدل‌سازي و بهينه‌سازي سيستم توليد همزمان برق و حرارت با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي موجود در محرك اوليه
98
مدل‌سازي و بهينه‌سازي سيستم توليد همزمان قدرت، گرمايش و سرمايش با به‌كارگيري بويلر چگالشي
99
مدل‌سازي و بهينه‌سازي سيستم ذخيره انرژي در مصارف سرمايش
100
مدل‌سازي و بهينه‌سازي شاسي يك دوچرخه و مقايسه‌ي دو نمونه‌ي اوليه و بهينه‌سازي شده
101
مدل‌سازي و بهينه‌سازي مبادله‌كن‌هاي هوا- هواي ثابت و دوار در ساختمان
102
مدل‌سازي و پيش بيني آمادگي مرتع با استفاده از فنولوژي و توليد خالص اوليه در مراتع استان اصفهان
103
مدل‌سازي و تجزيه و تحليل زنجيره تأمين پايدار داراي خرده‌فروشان انحصاري و مشترك و تقاضاي احتمالي
104
مدل‌سازي و تحليل آسيب‌هاي وارد بر راننده خودرو سنگين ناشي از ارتعاشات
105
مدل‌سازي و تحليل اثرات جمينگ بر روي سيستم CBTC و طراحي يك روش مناسب براي مقابله با آن
106
مدل‌سازي و تحليل ارتعاشات لباس‌شويي و اصلاح شكل بدنه به‌ منظور كاهش ارتعاشات
107
مدل‌سازي و تحليل افت توان در گيربكس اتوماتيك
108
مدل‌سازي و تحليل الكترومغناطيسي پديده‌ي برخورد صاعقه به برج واقع بر يك ساختار ناهموار
109
مدل‌سازي و تحليل المان محدود مينيسك زانو با استفاده از تئوري ويسكوهايپرالاستيك ترنسورس ايزوتروپيك
110
مدل‌سازي و تحليل تأثير متقابل بين توان و كارايي در اينترنت اشياء با استفاده از شبكه‌هاي پتري تصادفي
111
مدل‌سازي و تحليل تنش اتصال جوش لب‌به‌لب با توجه به توزيع آماري عيوب متعارف و كاربرد آن در ارزيابي قابليت اطمينان مخازن تحت فشار
112
مدل‌سازي و تحليل تنش اتصالات مكانيكي درب‌هاي كامپوزيتي ارابه فرود دماغه هواپيما (NOSE LANDING GEAR)
113
مدل‌سازي و تحليل تنش لوله‌هاي كامپوزيتي مورد استفاده در صنعت نفت و گاز با استفاده از روش اجزاي محدود
114
مدل‌سازي و تحليل توپولوژي شبكه‌هاي مركز داده ابري
115
مدل‌سازي و تحليل حوزه زمان مدارات مايكروويو شيلد شده شامل عناصر غير‌خطي
116
مدل‌سازي و تحليل روش اندازه‌گيري وتري براي ناهنجاري خط توسط ماشين اندازه گير
117
مدل‌سازي و تحليل سرمايه‌گذاري امنيتي در مقابل حملات سايبري استراتژيك
118
مدل‌سازي و تحليل سينماتيكي خودروي رباتيكي هيبريدي شش چرخ- پا
119
مدل‌سازي و تحليل عايق توپولوژيك فوتونيك فلوكه با انتشار تك‌جهته مقاوم
120
مدل‌سازي و تحليل عملكرد سيل لاستيكي براي نشت بندي روغن در اطراف محور تجهيزات دوار با توجه به تلورانسهاي اجزا
121
مدل‌سازي و تحليل لايه MAC شبكههاي سنسور-عملگر بي‌سيم بر پايه استاندارد IEEE802.15.4 با كاربرد در شبكه‌هاي هوشمند برق
122
مدل‌سازي و تحليل مداري ميدان‌هاي الكترومغناطيسي ناشي از تابش يك موجبر مستطيلي دهانه باز بر ترك مستطيلي در سطح يك فلز تلفدار
123
مدل‌سازي و تحليل مساله برنامه ريزي رياضي مديريت درآمد هتل با در نظرگرفتن گروه‌هاي مشتري
124
مدل‌سازي و تحليل نوع‌مبناي پروتكل‌هاي تصديق اصالت با وجود حمله‌هاي داخلي
125
مدل‌سازي و تشخيص خطاي امپدانس بالا در سيستم توزيع با استفاده از پردازش ديجيتال
126
مدل‌سازي و توسعه روش‌هاي حل تقريبي براي مسئله مسيريابي باز وسيله نقليه ناهمگن ثابت
127
مدل‌سازي و حذف كلاتر در سيستم رادار داپلر سنجش از راه دور عملكرد قلب و تنفس
128
مدل‌سازي و حل مسئله انتخاب تأمين‌كننده چندهدفه احتمالي در زنجيره تأمين سبز با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري چندهدفه
129
مدل‌سازي و حل مسئله زمان‌بندي دروس دانشگاهي ﴿با كاربرد در دانشكده مهندسي صنايع﴾
130
مدل‌سازي و حل مسئله زمانبندي توزيع‌شده با ماشين‌هاي موازي
131
مدل‌سازي و حل مسئله مكان‌يابي-مسيريابي با فرض وجود تقاضا بر روي كمان
132
مدل‌سازي و حل مسئله مكانيابي- مسيريابي (LRP) با در نظر گرفتن محدوديت عملياتي حركت وسايل نقليه
133
مدل‌سازي و زمانبندي توليد مسائل كارگاه‌هاي عمومي
134
مدل‌سازي و سنجش كيفيت زندگي كاري كاركنان در يك سازمان دانش بنيان
135
مدل‌سازي و سنجش كيفيت زندگي كاري كاركنان دريك سازمان دانش بنيان
136
مدل‌سازي و شبيه سازي ديناميكي ستون استخراج كوهني
137
مدل‌سازي و شبيه‌سازي D- STATCOM چندسطحي، در بهبود كيفيت برق شبكه‌هاي توزيع
138
مدل‌سازي و شبيه‌سازي جبرانساز فركانس مبتني بر ذخيره ساز فلايويل براي ريزشبكه‌ها
139
مدل‌سازي و شبيه‌سازي حذف فلزات توسط جاذب‌هاي جامد (گرانول)
140
مدل‌سازي و شبيه‌سازي خطاي عدم تعادل در اندازه و فاز سيگنال‌هاي رزولور و تشخيص و جبران‌سازي آن‌ها در مبدل رزولور به ديجيتال
141
مدل‌سازي و شبيه‌سازي دستگاه كمك‌قلبي خارج‌آئورتي در قسمت آئورت نزولي در بيماران با نارسايي قلبي
142
مدل‌سازي و شبيه‌سازي ديناميكي فرايند جذب واكنش‌دار CO2 توسط محلول شيميايي NaOH+H2O+NH3
143
مدل‌سازي و شبيه‌سازي ساختار جديد جبران‌ساز كيفيت توان در سيستم راه‌آهن برقي و بهبود روش كنترلي
144
مدل‌سازي و شبيه‌سازي ستون بسترثابت جذب واكنش‌دار كربن‌دي‌اكسيد
145
مدل‌سازي و شبيه‌سازي سيستم حرارت القايي با اينورتر منبع ولتاژ
146
مدل‌سازي و شبيه‌سازي شبكه ريلي مبتني بر ديناميك رويداد محور
147
مدل‌سازي و شبيه‌سازي غيرخطي پديده لرزه در عمليات سنگ‌زني
148
مدل‌سازي و شبيه‌سازي فرايند جداسازي غشايي آب-روغن با استفاده از الگوريتم فازي
149
مدل‌سازي و شبيه‌سازي كارتريج هندپيس روتاري دور بالا
150
مدل‌سازي و شبيه‌سازي منيپوليشن سه بعدي ميكرو/نانوذرات زيستي زبر بر روي سطوح ناهموار با استفاده از ميكروسكوپ نيروي اتمي
151
مدل‌سازي و شبيه‌سازي مودهاي حركتي در منيپوليشن سه‌بعدي ميكرو/ نانو ذرات زيستي ويسكوالاستيك به‌وسيله ميكروسكوپ نيروي اتمي
152
مدل‌سازي و شبيه‌سازي نانو منيپوليشن 3 بعدي نانو ذرات استوانه‌اي با در نظر گرفتن هندسه‌هاي مختلف كانتيلور
153
مدل‌سازي و شبيه‌سازي يك ميكرو سنسور اندازه‌گيري جريان سيال به همراه ميكروبازياب انرژي
154
مدل‌سازي و شبيه¬سازي موتورهاي القايي به منظور تشخيص خطاي اتصال كوتاه سيم¬پيچ استاتور
155
مدل‌سازي و طراحي آشكارساز گردان القايي براي سيستم تعيين موقعيت DTG
156
مدل‌سازي و طراحي بهينه تامين گرمايش يك ساختمان مسكوني با استفاده از تركيب پمپ حرارتي زمين‌گرمايي و كلكتور خورشيدي
157
مدل‌سازي و طراحي سيستم كنترل همزمان تعليق و هدايت قطارهاي مغناطيسي EMS
158
مدل‌سازي و طراحي سيستم كنترل وضعيت يك ماهواره به منظور عمليات تصويربرداري استريو
159
مدل‌سازي و طراحي فرآيند تزريق ردياب در يك محيط متخلخل حاوي سيال
160
مدل‌سازي و طراحي كنترل كننده لوكوموتيو هيبريد بر اساس الگوريتم آينده‌نگر و با در نظر گرفتن شرايط مسير
161
مدل‌سازي و طراحي كنترل‌كننده مبتني بر واكسيناسيون براي بيماري واگيردار آنفولانزا
162
مدل‌سازي و طراحي موتور سنكرون خطي تركيبي براي استفاده در قطارهاي شناور مغناطيسي
163
مدل‌سازي و طراحي مولد پالس جبران‌سازي شده
164
مدل‌سازي و كاوش داده‌ها در كنترل همكارانه تقاطع‌ها
165
مدل‌سازي و كنترل ترافيك در يك شبكه حمل‌ونقل ريلي با استفاده از سيستم‌هاي خطي بيشينه-جمع
166
مدل‌سازي و كنترل توان اكتيو و راكتيو ماشين دو سو تغذيه بدون جاروبك زنجيره‌اي
167
مدل‌سازي و كنترل ربات موازي كابلي نيمه مقيد ثامن با در نظر گرفتن خمش كابل‌ها
168
مدل‌سازي و كنترل رشد تومور در شيمي‌درماني سرطان
169
مدل‌سازي و كنترل عملكرد موتور توربوفن با در نظر گرفتن مشخصات مرحله‌به‌مرحله كمپرسور در شرايط پرواز
170
مدل‌سازي و كنترل مسير سه بعدي ميكروشناگرهاي تاژكي
171
مدل‌سازي و كنترل ميكروكانتيليور پيزوالكتريك AFM با استفاده از تئوري تنش كوپله اصلاح شده در محيط هوا و مايع
172
مدل‌سازي و كنترل نظارتي شبكه ترافيك شهري با استفاده از پتري‌نت‌هاي هايبريد
173
مدل‌سازي و كنترل هوشمند حركت طولي راننده-خودرو در جريان ترافيك واقعي با در نظر گرفتن رفتار ساير رانندگان
174
مدل‌سازي ويژگي‌هاي زغال‌سنگ با استفاده از نتايج آزمايشگاهي و داده‌هاي چاه‌پيمايي
175
مدل‌سازي ويسكوالاستيك رفتار فشاري پارچه‌هاي اسپيسر حلقوي
176
مدل‌سازي يك بعدي عملكرد پيل سوختي غشاء پليمري
177
مدل‌سازي‌ نانوكامپوزيت‌ پايه اپوكسي با تقويت‌كننده‌ي نانولوله‌كربني به روش چند مقياسي
178
مدل‌سازي، بهينه‌سازي فرآيند طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي يك موتور هيستريسس تركيبي با ساختاري نو
179
مدل‌سازي، ساخت و تست يك سيستم لامسه‌اي براي تشخيص شريان و گرفتگي آن در بافت سطحي
180
مدل‌سازي، شبيه‌سازي و تحليل رفتار ديناميكي سامانه مكانيكي-هيدروليكي زمان‌بندي متغير سوپاپ
181
مدل‌سازي، طراحي و ساخت افزاره‌هاي نوري آلي و پليمري
182
مدل‌سازيPK-PD داروهاي مهاركننده DPP-4مورداستفاده براي بيماران ديابتي نوع دوم
183
مدل‎‌‎سازي‎‎ميزان بيان پروتئين دركشت مخمر PichiaPastoris ‌‎‏ به‎‎روش فرمانتاسيون ‏Fed Batch
184
مدل‌سازيه وشمندي مغز بر اساس اصل انرژي آزاد با رويكرد محاسبات حالت مايع
185
مدل‌سازييك مسئله مسيريابي وسايلنقليهملكي و كرايه‌اي چندهدفه با پنجره زماني و اولويت مشتريان
186
مدل‌سازی و تحليل سيستم‌های ابعاد وسيع در معرض اختلالات ارتباطی
187
مدل‌كردن تير ويسكوالاستيك تيموشنكو با استفاده از تئوري ميكروپولار
188
مدل‌ها رگرسيوني بتا براي متغيرهاي پاسخ نسبتي
189
مدل‌هاي آميخته فضا-حالت براي پاسخ‌هاي دودوئي با پيوندهاي انعطاف‌پذير
190
مدل‌هاي تركيبي حاصل از سيستم‌‌هاي ايمني مصنوعي, اتوماتاي يادگير, اتوماتاي سلولي و اتوماتاي يادگير سلولي و كاربردهاي آنها
191
مدل‌هاي تصادفي كنترل بيماري‌هاي واگيردار
192
مدل‌هاي رگرسيوني با خطاهاي ‎G‎-وايبل و كاربردهاي آن
193
مدل‌هاي كارايي ارزش در تحليل پوششي داده‌ها در حالت كاملاً فازي
194
مدل‌هاي نوسانات تصادفي و ارزش‌گذاري اختيار‌هاي VIX
195
مدل‌هاي هماهنگي مبتني بر سرويس در شبكه هاي مخابراتي
196
مدل¬سازي آزمايشگاهي حركت دودي شكل مجراهاي بيولوژيك
197
مدل¬سازي ارتباط بين پارامترهاي فرآيند و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت¬هاي ريختگي زمينه فلزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
198
مدل¬سازي پيشرفت جدايش بين لايه¬اي محصور در چند لايه¬هاي كامپوزيتي با استفاده از المان محدود و تاثيرات غير محلي
199
مدل¬سازي ترموديناميكي تشكيل رسوب واكس
200
مدل¬سازي تلاطم مايعات در تانكر و حل عددي و يافتن فركانس طبيعي براي بهينه¬سازي سطح مقطع
201
مدل¬سازي تلفيقي هيدرولوژيك- تخصيص منابع آب در مقياس حوضه آبريز با احتساب اثرات تغيير اقليم و الگوي كشت
202
مدل¬سازي تنش برشي ديواره به كمك نيروي ناپايستار در لايه تماسي
203
مدل¬سازي جداسازي CO2 توسط غشاي شبكه آميخته استات سلولز و زئوليت نانو متخلخل
204
مدل¬سازي دقيق منبع تغذيه در مدل ديناميكي فرآيند جوش قوس با پوشش گاز محافظ (GMAW)
205
مدل¬سازي رياضي گرفتگي غشاي ميكروفيلتراسيون و اولترافيلتراسيون در تصفيه پساب¬هاي نفتي
206
مدل¬سازي عددي اندركنش امواج و جريان هاي دريايي
207
مدل¬سازي فرايند گازسازي جهت توليد بهينه هيدروژن
208
مدل¬سازي گازسازي سوخت¬هاي سنگين نفتي در راكتورهاي جريان حامل
209
مدل¬سازي هندسي و عددي در محاسبه ضرايب هيدروديناميكي متحرك‌هاي دريايي
210
مدل¬سازي هوادهي به شيرابه و بازچرخش آن در زباله¬هاي جامد شهر شيراز در آزمايشگاه
211
مدل¬سازي هيدروديناميك جريان به منظور طراحي مدول غشايي تخت بهينه و كاهش پلاريزاسيون غلظتي
212
مدل¬سازي و انتخاب توربوشارژر دومرحله¬اي براي ارتقاي توان موتور ديزل
213
مدل¬سازي و بهينه¬سازي چندهدفه شبكه مبادله‌كن¬هاي گرمايي چندلوله‌اي U شكل با در نظر گرفتن نانوذرات مختلف
214
مدل¬سازي و پيش¬بيني ويسكوزيته در سيستم¬هاي حاوي الكتروليت
215
مدل¬سازي و جبران سازي ترانسفورماتور ولتاژ خازني (CVT) در شرايط هارمونيكي
216
مدل¬سازي و شبيه¬سازي آماري كانال در محدوده باند ka موج ميليمتري و محاسبه ظرفيت سلولي در شبكه¬هاي نسل پنجم
217
مدل¬سازي و شبيه¬سازي راكتور ريفورمينگ فرآيند حلقه شيميايي Ca-Cu براي توليد هيدروژن همراه با حذف دي اكسيد كربن
218
مدل¬سازي و شبيه¬سازي فرآيند كراكينگ كاتاليستي ته¬مانده برج تقطير با به كارگيري تكنولوژي CLC به¬منظور كاهش انتشار CO2 به محيط زيست
219
مدل¬سازي و شبيه¬سازي هيدروديناميك سانتريفيوژ گازي
220
مدل¬سازي، طراحي و تحليل ميل¬فرمان خودرو
221
مدل¬هاي تحليل پوششي داده¬ها با حضور داده هاي نامطلوب
222
مدل¬يابي خودشكوفايي بر پايۀ ساختارهاي هوش معنوي،هوش اخلاقي و بهزيستي روان¬شناختي دانش¬آموزان تيزهوش
223
مدلBYM مقياس شده براي نقشه بندي بيماري ها
224
مدلبندي توزيع انتقال آميخته سريهاي زماني با واريانس ناپايدار
225
مدلسازي ﴿ تحليلي و عددي ﴾ و شبيه سازي آزمايشگاهي مكانيك سلول زنده به كمك تكنيك ميكرو تزريق و ميكرو مكش
226
مدلسازي ، ساخت و انجام تست هاي آزمايشگاهي بازوهاي مكانيكي
227
مدلسازي ، شبيه سازي و كنترل برج تقطير واكنشي
228
مدلسازي Articulatory و سنتز گفتار فارسي توسط شبكه هاي عصبي
229
مدلسازي Back flash over ﴿جرقه برگشتي﴾ در خطوط انتقال نيرو با استفاده از نرم افزار PSPICE
230
مدلسازي Black-Box ترمور پاركينسون تحت درمانهاي مختلف
231
مدلسازي CFD احتراق گازهاي داغ حاصل از احتراق اوليه با تكنيك احتراق HiTAC
232
مدلسازي CFD استفاده از يك ميكروراكتور براي فرآيند توليد متانول
233
مدلسازي CFD تماس گاز- مايع در سيستم هاي جريان دو فازي
234
مدلسازي CFD حركت سيال هاي دوفازي مايع- گاز و محاسبه افت فشار و ميزان موجودي مايع در آنها
235
مدلسازي CFD فرآيندهاي تقطير غشايي تماس مستقيم (DCMD) در شيرين سازي آب
236
مدلسازي CFD مدول هاي پيچشي در مخازن فشار بالا
237
مدلسازي CFD هيدروديناميك جريان و قطبي شدن غلظتي درميكروفيلتراسيون مخلوط دوفازي آب روغن با درنظرگرفتن گرفتگي داخلي غشا
238
مدلسازي CFD هيدروديناميكي راكتور لوپ پليمريزاسيون پلي پروپيلن
239
مدلسازي CFD و بهينه سازي راندمان هيدروسيكلون واحد بهره برداري نفت شهر )مطالعه موردي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب(
240
مدلسازي CFD و ساخت پيل سوختي غشاء تبادل پروتوني
241
مدلسازي CFD و ساخت ميكروراكتور براي بررسي بهبود اختلاط در واكنش هاي شيميايي
242
مدلسازي CFD-PBM راكتورهاي بستر سيال براي توليد پلي اتيلن سبك خطي
243
مدلسازي CFDراكتورايرليفت بهبوديافته بادولوله مركزي
244
مدلسازي SBLOCA در ابزار آزمايشي PMK2 و تحليل نتايج آن
245
مدلسازي SOFC در نرم افزار Aspen One
246
مدلسازي آبخوان آبرفتي دشت شازند اراك بمنظور بررسي انتشار آلودگي هاي نفتي
247
مدلسازي آبي جريان مذاب در يك قطعۀ متشابه با پره توربين
248
مدلسازي آزاد شدن تنشهاي پسماند با عمليات حرارتي ثانويه
249
مدلسازي آزاد شدن تنشهاي پسماند با عمليات حرارتي ثانويه ااا
250
مدلسازي آزمايش جريان حول ايرفويل NACAoo12 در جريان مادون صوت
251
مدلسازي آزمايشگاهي بازچرخش شيرابه در زباله‌هاي جامد شهري و تأثير آن بر ويژگي‌هاي ژئوتكنيكي و محيط زيستي
252
مدل‏سازي آسيب پيش‏رونده براي تخريب بين‏لايه‏اي و درون‏لايه‏اي چندلايه‏هاي كامپوزيتي
253
مدلسازي آسيب در سازه‌هاي چندلايه فلزكامپوزيت تحت بارگذاري ضربه‌اي سرعت پايين
254
مدلسازي آسيب دندانه هاي سطح درزه سنگي در اثر برش
255
مدلسازي آسيب‌هاي بين لايه‌اي و درون لايه‌اي در چندلايه‌هاي كامپوزيتي
256
مدلسازي آلودگي خاك و تقريب عددي پارامترهاي مجهول
257
مدلسازي آلودگي خاك و تقريب عددي معادلات مجهول
258
مدلسازي آمار فرآيند تخمير در توليد چاي سياه
259
مدلسازي آماري فرآيند ليچينگ باتري مستعمل نيكل- كادميم توسط گلايسين در محيط هاي قليايي
260
مدلسازي آماري فرآيندهاي پايدار زمان-پيوسته
261
مدلسازي آماري فرايند استخراج حلالي اسيد سولفوريك توسط تري اكتيل آمين (TOA) به روش سطح پاسخ
262
مدلسازي آماري ميزان دريفت ژيروسكوپ نوع DT
263
مدلسازي آماري هندسه غشاي نانوليفي و بررسي تجربي و نظري رفتار سيال عبوري از آن با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
264
مدلسازي آموزشي شبكه DG با استفاده از نرم افزار Lab View
265
مدلسازي آيروديناميك دوچرخه با وضعيت هاي مختلف قرارگيري دوچرخه سوار
266
مدلسازي اپيدمي با استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي
267
مدلسازي اتصال پيل سوختي و سلول فتوولتاييك در اتصال پل هاي H سري و مقايسه عملكرد آن با سيستم متصل شونده به شبكه از طريق باس dc
268
مدلسازي اتصالات پيچي در كامپوزيت¬هاي پليمري تحت بارهاي عمود برصفحه
269
مدلسازي اثر امواج آكوستيك دريافت قرينه چشم در عمل جراحي LASIK , PRK
270
مدلسازي اثر امواج دريا و تبخير بر گسترش لكه هاي نفتي در آب دريا با استفاده از CFD
271
مدلسازي اثر پارامترهاي فني و اقتصادي بر روي تخمين زمان جايگزيني ترانسفورماتورها
272
مدلسازي اثر تحريك جريان مستقيم فراجمجمه اي روي نورالژي عصب سه قلو
273
مدلسازي اثر جريان القايي از پديده جزيره گرمايي بر پراكنش آلايندهها
274
مدلسازي اثر دما و فشار عملياتي بر ويژگي هاي جداسازي غشاهاي پليمري و زمينه مركب و شناسايي ماهيت فاز مياني تشكيل شده در آن ها
275
مدلسازي اثر ژئوسنتتيك ها در كاهش نشست راهها
276
مدلسازي اثر سيم هاي فلزي در سوخت هاي جامد بر بالستيك موتور راكت
277
مدلسازي اثر عوامل كلان غيرترافيكي بر تلفات حوادث ترافيكي
278
مدلسازي اثر قابليت پياده روي ناحيه اي بر انتخاب گزينه پياده روي در سفرهاي روزانه شهري
279
مدلسازي اثر گراديان فشار بر توليد و رتيستي روي ديواره به كمك المان تماس
280
مدلسازي اثر متغيرهاي فرهنگي-اجتماعي سبك زندگي بر رفتار رانندگان سواري شخصي و موتورسيكلت
281
مدلسازي اثر متقابل احساس و توجه با شبكه هاي عصبي
282
مدلسازي اثر مقاومت خارجي سلول بر انتشار ژتانسيل عمل در عضله صاف صاف احشايي با استفاده از Pspice
283
مدلسازي اثر نفوذ مولكولي و ريزش ثقلي بر بازيافت نفت در مخازن شكافدار طبيعي
284
مدلسازي اثرات بيولوژيكي ميدانهاي الكترومغناطيسي فركانس پايين روي كانال كلسيمي سلول
285
مدلسازي اثرات جدايي بين لايه اي ناشي از ترك هاي ماتريسي با استفاده از مكانيك خرابي چند مقياسي
286
مدلسازي اثرات جمر برجستجوگرمادون قرمز رتيكلي
287
مدلسازي اثرات چند ناحيه‌اي در احتراق گسسته و تصادفي جريان متقابل ابر‌ذرات ارگانيك
288
مدلسازي اثرات سناريوهاي مختلف كاربري اراضي بر رواناب و رسوبزايي حوزه ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز چهل چاي﴾
289
مدلسازي اثرات صاعقه بر ساختارهاي فلزي مدفون با استفاده از روش‌هاي تمام‌موج و مقايسه با مدل خط انتقال
290
مدلسازي اثرات هم توليدي آواها در يك مدل شبكه عصبي بازشناخت گفتار
291
مدلسازي اثرتخلخل دراحتراق جريان متقابلابرذرات
292
مدلسازي اجزا محدود آزمون دندانه گذاري نانو بر روي مواد كامپوزيت تقويت شده با ذرات
293
مدلسازي اجزا محدود جداگرهاي لرزه اي الاستومري تسليح شده با صفحات داراي صلبيت خمشي ناچيز
294
مدلسازي اجزاي محدود تطابقپذيري استخوان براي سازگاري با محيط مكانيكي
295
مدلسازي اجزاي محدود ماده تركيبي فولاد-CFRP در مقياس مزو
296
مدلسازي اجزاي محدود و تحليل غير خطي ديوارهاي برشي سبك سرد نورد شده فولادي با پوشش ورقه هاي گچي تحت اثر بارهاي جانبي
297
مدلسازي اجزاي محدود و تحليل غير خطي ديوارهاي برشي سبك سرد نورد شده فولادي با پوشش ورقه هاي گچي تحت اثر بارهاي جانبي
298
مدلسازي اجزاي محدود و تحليل يك جرثقيل بندرگاهي
299
مدلسازي احتراق تركيبي دريك محفظه احتراق صنعتي بااستفاده ازديناميك سيالات محاسباتي
300
مدلسازي احتراق تك ذره در جريان متقابل ابرذرات
301
مدلسازي احتراق در يك مشعل واحد فلر جهت بهبود عملكرد و كاهش توليد دوده
302
مدلسازي احتراق ذرات غير فلزي
303
مدلسازي احتراق ذرات متخلخل با روش تحليلي و محاسبات نرم
304
مدلسازي احتراق غير آدياباتيك لبه اي ابر ذرات
305
مدلسازي احتراق غيرتعادلي جريان متقابل ابر ذرات
306
مدلسازي احتراق گسسته ابر ذرات
307
مدلسازي احتراق گسسته ابر ذرات
308
مدلسازي احتراق گسسته لبه‌اي ابر ذرات آهن
309
مدلسازي احتراق گسسته و تصادفي ابر ذرات
310
مدلسازي احتراق گسسته و تصادفي ابر ذرات غير ارگانيك
311
مدلسازي احتراق لبه اي چندمرحله اي ابر ذرات
312
مدلسازي احتراق لبه اي ذرات متخلخل
313
مدلسازي احتراق نانو ذرات آلومينيوم
314
مدلسازي احتراق نانو ذرات فلزي
315
مدلسازي احتراق نانوذرات جريان متقابل
316
مدلسازي اختلاط بين ذوب هاي متوالي به هنگام تغيير نوع فولاد در فرايند ريخته گري مداوم تختال
317
مدلسازي اختلاط همراه با واكنش شيميايي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
318
مدلسازي ادوات FACTS بعنوان پايدارساز سيستم قدرت
319
مدلسازي ارتباط پارامترهاي تنظيمي روي خواص مكانيكي و ديناميكي فرش اكريليك ،پلي پروپيلن و پلي استر و مقايسه آنها
320
مدلسازي ارتز مچ پا و بررسي اثر استفاده از آن بر روي نيروهاي مفصلي در بيماران همي‌پلژي
321
مدلسازي ارزش چرخه عمر مشتري در صنعت بانكداري
322
مدلسازي استاتيكي و ديناميكي توربين باد با استفاده از نرم افزار انسيس
323
مدلسازي استاتيكي و ديناميكي خطوط انتقال گاز
324
مدلسازي استاتيكي و ديناميكي مدار باز سيكل عملكردي يك ميكروتوربين
325
مدلسازي استاندارد 802.15.4 IEEE [آِي تري اي] در شبكه هاي حسگر بي سيم
326
مدلسازي استخر خورشيدي
327
مدلسازي استخراج چربيازميكروآلگاتوسط شبكه عصبي مصنوعي ومنطق فازي
328
مدلسازي استخراج قواعد معاملاتي جهت انتخاب سبد سهام با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك استوار و فرآيند ماركف
329
مدلسازي استخراج قواعد معاملاتي سهام با درخت هاي تركيبي در برنامه نويسي ژنتيك استوار
330
مدلسازي استوكستيك بهره برداري از مخازن چند مكانه چند منظوره
331
مدلسازي اعتبار منابع در وب
332
مدلسازي اعمال اصول مهندسي دانش به برنامه ريزي تمرينات آمادگي جسماني در ورزش فوتبال
333
مدلسازي افت ناشي از پراش (Diffraction) در ارتباطات سيار
334
مدلسازي افزايش خواص غيرخطي شيشه سيليكا با استفاده از نانو ذرات فلزي هسته - پوسته
335
مدلسازي الكتروپوريشن در يك سلول مجزا به منظور بررسي اثرات شدت ميدان و پتانسيل استراحت بر پتانسيل غشاء
336
مدلسازي الكتروديفيوژن در خارهاي دندريتي
337
مدلسازي الكتروشيميايي قلب با استفاده از تكنيك باندگراف
338
مدلسازي الكترومغناطيسي كانال صاعقه با استفاده از عناصر غيرخطي
339
مدلسازي الكتريكي سيستم قلبي عروقي با جزئيات و بررسي تغييرات اين سيستم در دوران بارداري
340
مدلسازي الكتريكي شبكه قلبي عروقي و برخي از بيماري هاي رايج قلبي با كمك نرم افزارهاي مهندسي orcad و matlab
341
مدلسازي الگوهاي كاربري اراضي شهر پارس آباد
342
مدلسازي المان محدود پارامتريك زانوي انسان
343
مدلسازي المان محدود پديده بيرون كشيدن الياف در مواد مركب تك جهته
344
مدلسازي المان محدود پروالاستيك غيرخطي ديسك بين مهره اي در بارگذاري هاي سيكلي
345
مدلسازي المان محدود پورالاستيك ديسك مهره اي كمري تحت تحت بارگذاري هاي سيكلي
346
مدلسازي المان محدود ديسك بين مهره اي به عنوان يك بافت نرم هيدراته
347
مدلسازي المان محدود كردن (CO-C7) و بررسي نقش نيروهاي ماهيچه اي
348
مدلسازي المان محدود ميكروتوبولهاي آكسوني در كشش و پيچش
349
مدلسازي المان محدود و تجربي شكست كامپوزيت شيشه/اپوكسي در لايه چيني هاي مختلف تحت بارگذاري خمشي
350
مدلسازي المانهايDCدر نرم افزارپاشا جهت انجام محاسبات پخش بار و پايداري گذرا
351
مدلسازي امواج لمب بر روي پوسته استوانه اي
352
مدلسازي انتخاب سبد سهام رفتاري با رويكرد عامل محور
353
مدلسازي انتشار NOx در يك كوره الكتريكي توسط شبكه عصبي مصنوعي
354
مدلسازي انتشار اپيدميك يك بيماري عفوني با استفاده از مدل شبكه دنياي كوچك
355
مدلسازي انتشار امواج لرزه اي با استفاده از روش تفاضل محدود در حيطه بسامد
356
مدلسازي انتشار بدافزارها براي بهبود دفاع دربرابر كرم هاي شبكه
357
مدلسازي انتشار و پراكنش آلايندههاي هوا به كمك نرم افزارهاي ترافيكي و محيطزيستي
358
مدلسازي انتقال آلاينده ها در درياچه سد رسوبگير مجتمع مس سرچشمه كرمان
359
مدلسازي انتقال جرم در فرايند تراوش تبخيري جهت جداسازي مخلوط‌هاي مايع چند جزئي
360
مدلسازي انتقال جرم و حرارت دانه هاي انار بسته بندي شده تحت اتمسفر اصلاح شده
361
مدلسازي انتقال جرم و حرارت نان سنگك نيم پخته بسته بندي شده تحت اتمسفر اصلاح شده
362
مدلسازي انتقال جرم و حرارت و بهينه سازي فرايند پنير سفيد تهيه شده به روش فرا پالايش
363
مدلسازي انتقال حرارت در چشم انسان در حين جراحي با ليزر براي بهينه كردن شرايط عمل
364
مدلسازي انتقال حرارت در حفره بيني انسان به روش ديناميك سيالات محاسباتي
365
مدلسازي انتقال حرارت در يك ميكرو ژنراتور هواخنك ﴿زير 100 كيلووات﴾
366
مدلسازي انتقال حرارت ذرات جامد و ديوار در يك لوله عمودي
367
مدلسازي انتقال حرارت كوره كوپل گازسوز
368
مدلسازي انتقال حرارت محيط¬هاي متخلخل عايق حرارتي سراميكي
369
مدلسازي انتقال حرارت نانو سيال دركانال مستطيلي داراي شارهاي گرمايي گسسته با استفاده از شبكه عصبي
370
مدلسازي انتقال حرارت و انتقال جرم در ميكروراكتورهاي مجتمع مونوليتي با استفاده از مدل شبكه حفره ها
371
مدلسازي انتقال دارو از طريق سيستمهاي رهايش دارو همراه واكنش شيميائي و فرسايش پليمر در پوست
372
مدلسازي انتقال سيگنال با مدولاسيون QAM در حضور فيدينگ در شبكه هاي بدون سيستم
373
مدلسازي انجماد و تعيين رابطه رياضي پيشرفت انجماد آلياژ Al-%12 درون قالب فلزي
374
مدلسازي انجماد و تعيين رابطه رياضي پيشرفت انجماد چدن خاكستري يوتكنيكي درون قالب ماسه اي
375
مدلسازي انقباض اكسنتريك به منظور مقايسه روش هاي تمريني اكسنتريك و كاسنتريك
376
مدلسازي اينورترهاي چند سطحي نامتقارن دورگه براي كاربردهاي كنترل سرعت محركه ها
377
مدلسازي بار انفجاري بر صفحه كامپوزيتي
378
مدلسازي بار رسوب رودخانه با استفاده از برنامه نويسي بهينه يابي جفت گيري زنبورهاي عسل
379
مدلسازي بارسرد و كاربرد آن در بازيابي شبكه توزيع
380
مدلسازي بارش و پيش بيني آن با استفاده از مدلهايsarima و پايش خشكسالي در كرمانشاه
381
مدلسازي بارش-رواناب با استفاده از مدلهاي هيدرولو‍يكي در محيط GIS
382
مدلسازي بازشناسي عواطف در گفتار با استفاده از اطلاعات زباني و فرازباني فارسي
383
مدلسازي بازه هاي زماني راه رفتن در بيماري پاركينسون
384
مدلسازي بافت نرم جهت تزريق سوزن براي استفاده در روبات master- slave
385
مدلسازي بتن مسلح در انسيس ﴿ANSYS)
386
مدلسازي براي ارزيابي فعاليت پزشكان براساس آيتمهاي منتخب
387
مدلسازي برخورد ذرات مذاب به سطح صلب در پاشش حرارتي
388
مدلسازي برخورد صاعقه با برج هاي بلند با استفاده از روش تفاضلات متناهي موازي
389
مدلسازي برخورد گوي با سطح آب توسط نرم افزار ANSYC CFX
390
مدلسازي برخوردذرات مذاب به زيرلايه
391
مدلسازي بطن چپ با استفاده از نرم افزار mimics و ساخت آن با استفاده از فن آوري نمونه سازي سريع
392
مدلسازي بلوكي و تخمين زمين آماري به تفكيك زون هاي كاني سازي در منطقه ي مس سرچشمه
393
مدلسازي بلوكي و تخمين زمين آماري به تفكيك زون هاي كاني سازي در منطقه ي مس سرچشمه
394
مدلسازي بهره وري نيروي كار ساخت با رويكرد پويايي سيستم
395
مدلسازي بهره‌برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني بر پايه عدم دقت در مقياس منطقه‌اي
396
مدلسازي بهينه يخچال، با منابع انرژي خورشيدي و انرژي خروجي از اگزوز خودرو، جهت نگهداري محصولات دارويي و واكسنها در خودروهاي امدادي
397
مدلسازي بوپليمرهاي بازياب حرارت سه فشاره نيروگاه منتظر قائم
398
مدلسازي بيماري ام اس با شبيه سازي ديمايليناسيون موضعي
399
مدلسازي بيماري پاركينسون با استفاده از نظريه آشوب
400
مدلسازي بيماري صرع با استفاده از مدل كوراموتو
401
مدلسازي بيماري نارسائي قلبي در حالتهاي استراحت و ورزش
402
مدلسازي بيماري وسواس با استفاده از شبكه هاي عصبي
403
مدلسازي بيومكانيك چابكي و ارزيابي آن با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي
404
مدلسازي پا در ورزش دوچرخه سواري و تعيين نيرو و ممان در مفاصل و نيرو ماهيچه ها با استفاده از تكنيك بهينه سازي
405
مدلسازي پا و تحليل المان محدودي تنش هاي داخلي در پا
406
مدلسازي پارامتر يك سه بعدي هندسي و اجزاء محدود ناحيه كمري ستون فقرات با استفاده از تصاوير اشعه CT, X
407
مدلسازي پارامترهاي فيزيكي چال هاي انفجاري معدن سنگ آهن گل گهر باتوجه به شرايط زمين شناسي منطقه
408
مدلسازي پارامترهاي كيفي در فرايند پخت نان
409
مدلسازي پارامتري اشياء در محيط هاي دروني با استفاده از روش بهينه سازي ازدحام ذرات
410
مدلسازي پارچه درموتور رندر سه بعدي ايرليچت
411
مدلسازي پاسخ مغز به تابش منقطع نور به چشم به كمك نگاشت پوانكاره استخراج شده از سري زماني بدست آمده
412
مدلسازي پاشش﴿به منظور تعيين اندازه زاويه پاشش و توزيع اندازه و سرعت قطرات﴾
413
مدلسازي پاي ديابتي براي پيشبيني نواحي مستعد ايجاد زخم‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
414
مدلسازي پايدار لجستيك امداد در شرايط وجود عدم قطعيت با استفاده از مدل امكاني محدوديت شانس و مطالعه موردي زلزله منطقه آذربايجان شرقي
415
مدلسازي پايداري ديواره چاه با در نظر گرفتن اثر تابعيت زمان در فضاي پوروالاستيسيته و پوروپلاستيسيته
416
مدلسازي پتانسيل خطر زمين لغزش در حوضه آبريز جوانرود با استفاده از روشهاي آماري
417
مدلسازي پخش آلاينده‌هاي گازي خروجي از دودكش‌هاي مراكز صنعتي با استفاده از CFD
418
مدلسازي پخش آلودگي در شهر تهران با تلفيق مدل هاي WRF و AERMOD
419
مدل‎سازي پخش ذرات در جريان الكترواسمزي سيال ويسكوالاستيك در ميكروكانال دو صفحه موازي
420
‎مدلسازي پخش لكه نفتي در امولاج دريا به روش عددي
421
مدلسازي پخش نفت در ستون آب تحت اثر امواج شكنا
422
مدلسازي پخش نفت ريزشي در ستون آب در دريا
423
مدلسازي پخش و پراكندگي آلودگي ناشي از يك نيروگاه در شهر
424
مدلسازي پديده DADs در سلول عضله قلبي
425
مدلسازي پديده الكتروپوريشن غشاي سلولي به روش ديناميك مولكولي توسط بسته نرم افزاري GROMACS
426
مدلسازي پديده بيوفولينگ هاي مدول هاي اسمز معكوس در تصفيه آب
427
مدلسازي پديده تخليه جزئي در كابلهاي فشار قوي
428
مدلسازي پديده ته نشست آسفالتين با استفاده از معادله توزيع تجمعي
429
مدلسازي پديده تورق با استفاده از چيدمان معادل بين لايه هاي صفر درجه در مواد مركب لايه اي
430
مدلسازي پديده خشك كردن ذرات جامد در بستر شناور و مقايسه با نتايج تجربي
431
مدلسازي پديده فرار مغزها در ايران با تكيه بر رويكرد تركيبي تحليل پويايي هاي سيستم و لايه اي علت ها: با نگاهي به گذشته و آينده
432
مدلسازي پديده كرونا و بررسي تاثير آن برروي انتشار امواج راديويي
433
مدلسازي پديده گرفتگي در فرآيند اسمز معكوس
434
مدلسازي پديده ماندگي ﴿Entraintment)در برج هاي تقطير سيني دار
435
مدلسازي پديده هاي غيرعادي شبكه در محاسبات قابليت اطمينان جهت طراحي سيستم حفاظت توزيع
436
مدلسازي پديدههاي انتقال در فرآيند چگالندهي غشايي
437
مدلسازي پراكنش آلودگي هواي كارخانه ذوب مس خاتون آباد
438
مدلسازي پركردگي دندان ترميم شده با كامپوزيت هاي دنداني
439
مدل‏سازي پروتكل ارتباطي PLC و HMI به منظور تشخيص نفوذ
440
مدلسازي پروسه تثبيت فشار بروش تزريق گاز در يك مخزن كربناتي شكافدار طبيعي
441
مدلسازي پورتفوليوي تكنولوژي بر اساس مفاهيم ريسك و بازده با هدف انتخاب سبد فناوري مناسب
442
مدلسازي پويايي سيستم هادر طراحي و بهره برداري
443
مدلسازي پويايي سيستم هادر طراحي و بهره برداري سيستم ذخيره سيكلي
444
مدلسازي پويايي موتور ملي ديزل سواري ﴿EFD﴾
445
مدلسازي پيامدهاي آتش در صنايع فرآيندي با استفاده از ارزيابي كمي ريسك
446
مدلسازي پيري حفره و تشخيص ميزان اضطرار شبكه كابلي ناشي از تخليه جزئي در آن
447
مدلسازي پيش بيني مسير حركت شئ خارجي، در انسان
448
مدلسازي پيش بيني مصرف انرژي در بخش خانگي با استفاده از شبكه‌ عصبي و ارائه‌ي راهكارهاي بهبود
449
مدلسازي پيش تقويت كننده مجتمع CMOS در دماهاي پايين به جهت مقاوم سازي آشكار سازهاي هسته اي در برابر تشعشع
450
مدلسازي پيش‌بيني مصرف سوخت كشتي¬هاي نفتكش خيلي بزرگ براساس اطلاعات گزارش روزانه و سيستم شناسايي خودكار كشتي
451
مدلسازي پيشرو و سه بعدي داده هاي مگنتوتلوريك ژئوترمال سبلان
452
مدلسازي پيل سوختي اكسيد جامد
453
مدلسازي پيل سوختي متانولي با استفاده از كاتاليست آند پلاتين-روتنيوم بر پايه نانولوله كربني
454
مدلسازي پيل سوختي و مبدل رابط آن به شبكه و بررسي عملكرد آن در شبكه توزيع
455
مدلسازي پيوسته و كنترل مقاوم تيرِ يك سرگيردار ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM)
456
مدلسازي تأثير خصوصيات قطره و پارامترهاي سطحي بر ترشوندگي سطوح ابرآبگريز پليمري در ابعاد نانو
457
مدلسازي تئوري "همدلي-سيستماتيك" در حوزه عصب شناسي شناختي
458
مدلسازي تئوري و بهبود عملكرد مبدل حرارتي بستر روان چرخشي بمنظور بازيافت انرژي
459
مدلسازي تئوري و تجربي كوره كوپل گاز سوز
460
مدلسازي تئوري و عددي برخورد و نفوذ پرتابه هاي با چرخش غير محوري در اهداف فلزي
461
مدلسازي تئوري و عددي تغيير شكل پرتابه ي استوانه اي در آزمايش ضربه تيلور
462
مدلسازي تئوري و عددي ضربه عمودي پرتابه ها در برخورد به اهداف دولايه سراميك - كامپوزيت
463
مدلسازي تاثير ارزش ذينفعان بر نظام نوآوري فراملي يا بخشي
464
مدلسازي تاثير تحريك الكتريكي جريان مستقيم فراجمجمه اي بر علائم حركتي بيماري پاركينسون
465
مدلسازي تاثير ذرات معلق هوا و تغييرات دمايي ناشي از سوخت هاي فسيلي و بيوانرژي در ميدان باد و فوتوشيميايي
466
مدلسازي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد نوآوري خدماتي سازمان با رويكرد DEMATEL ANP (مطالعه موردي؛ سازمان تامين اجتماعي
467
مدلسازي تاثير لباس هاي خنك كننده در تبادل گرمايي بدن
468
مدلسازي تاثير هزينه پاركينگ بر انتخاب وسيله سفر شهري مطالعه موردي: محدوده بازار سنتي تهران
469
مدلسازي تاثيرپذيري مدارات چاپي داراي المان فشرده پسيو داخل محفظه شيلد در برابر امواج تابشي بيروني با استفاده از روش MOM-FDFD
470
مدلسازي تاخير و طراحي يك سيستم ايمن كنترل حركت مستمر قطار بين دو شبكه ريلي
471
مدلسازي تاريخچه تدفين و حرارتي ميادين نفتي سلمان و سيري آ در خليج فارس
472
مدلسازي تاريخچه تدفين و حرارتي ميدان آزادگان
473
مدلسازي تاريخچه تدفين و حرارتي ميدان پارس جنوبي
474
مدلسازي تاريخچه تدفين و حرارتي ميدان عسلويه‌ي شرقي
475
مدلسازي تبادلات انرژي در سلول هاي قلبي با استفاده از تكنيك باند گراف
476
مدلسازي تبخير قطرات كروي در يك جريان داخل لوله افقي بر اساس روش دوسيالي
477
مدلسازي تبخير قطره در جريان هواي ورودي به توربين گاز
478
مدلسازي تبديل وتوزيع بهينه فرآورده‌هاي نفتي در شرايط عدم قطعيت
479
مدلسازي تجانسي، شبيه سازي ديناميك مولكوليو داكينگ گيرنده دوپامين نوع 4 انساني
480
مدلسازي تجربي جريان گاز- جامد در لوله
481
مدلسازي تجربي سرعت شبكه اي شدن پلي اتيلن دانسيته پايين با شروع كننده پراكسيدي تحت اشعه مايكرو ويو
482
مدلسازي تجربي سيستم پخت بدون حمام براي شبكه ايكردن پلي اتيلن داخل كشور به روش سيلاني براي مصرف در روكش سيم و كابل
483
مدلسازي تجليات رفتاري مغز به ازاء ادراك بينائي با استفاده از اتوماتاي سلولي
484
مدلسازي تجهيزات معروف قدرت و پياده سازي آنها در SIMULINK
485
مدلسازي تحرك سلول با در نظر گرفتن خواص رئولوژيك
486
مدلسازي تحريك چاه توسط اسيدكاري اطراف آن
487
مدلسازي تحليل و شبيه سازي كانال انتشار سيستم مخابراتي چند ورودي - چند خروجي در فركانس 60 گيگاهرتز با روش رهگيري پرتو
488
مدلسازي تحليلي بار ضربه اي سرعت پايين روي تيرهاي كامپوزيتي الياف - فلز
489
مدلسازي تحليلي پديده قوس الكتريكي بين دو ديسك ترانسفورماتور تحت شرايط تست ضربه
490
مدلسازي تحليلي تاخير شبكه روي تراشه
491
مدلسازي تحليلي تراكم در شبكه هاي مخابراتي چند گره گلوگاهي جهت بهبودكنترل تراكم
492
مدلسازي تحليلي سيستمهاي پردازش موازي با ساختار چند پردازنده به كمك خط انتظار
493
مدلسازي تحليلي صفحات كامپوزيتي تقويت شده با نانوتيوب هاي كربني با خواص تابعي، تحت اثر بار ضربه اي سرعت پائين
494
مدلسازي تحليلي ضربه سرعت پايين در ساندويچ پنلها با در نظر گرفتن توسعه عيوب
495
مدلسازي تحليلي ضربه سرعت پايين روي ساندويچ تيرهاي خميده با رويه هاي الياف فلز - (FML) و هسته انعطاف پذير
496
مدلسازي تحليلي ضربه سرعت پايين روي صفحات كامپوزيتي تقويت شده با نانوتيوب نيتريدبور
497
مدلسازي تحليلي مكانيزم هاي تحمل پذير اشكال در شبكه ميان ارتباطي هايپرايكس
498
مدلسازي تحليلي مواد مركب تحت بار خارج محور با استفاده از روش SUM
499
مدلسازي تحليلي و بهينه سازي موتور سنگرون آهنرباي دائم خطي يك طرفه
500
مدلسازي تحليلي و شبيه سازي عددي يك سيستم پيستون آزاد با مولد القايي خطي
501
مدلسازي تحليلي و عددي سفتي نانوكامپوزيت‌هاي گرافن/اپوكسي با توزيع تصادفي
502
مدلسازي تحليلي و عددي فروريزش الاستيك پلاستيك لوله هاي مدور جدار نازك تحت بارگذاري شبه استاتيك محوري
503
مدلسازي تحليلي و عددي فروريزش پانلهاي هاني كامب تحت برخورد و نفوذ پرتابه هاي استوانه اي
504
مدلسازي تحليلي و عددي فروريزش پلاستيك تير منحني شكل جدار نازك با مقطع مربعي
505
مدلسازي تحليلي و عددي فروريزش ديناميكي لوله هاي چندسلولي تحت اثر بارضربه اي محوري
506
مدلسازي تحليلي و عددي نشت آب زيرزميني به تونل و تخمين دبي آب ورودي
507
مدلسازي تحليلي و عددي نفوذ پرتابه هاي ميله اي در اهداف دو لايه سراميك - فلز
508
مدلسازي تحليلي وعددي ضربه سرعت پايين دراستوانه هاي جدارضخيم باخواص تابعي (FGM)
509
مدلسازي تخريب ساختمان هاي بتني با استفاده از مواد منفجره
510
مدلسازي تخريب غشاهاي تبادل پروتون در پيل هاي سوختي الكتروليت پليمر جامد
511
مدلسازي تخصيص عمليات خاكي با استفاده از منطق فازي
512
مدلسازي تخليه جزئي در سيم پيچ ترانسفورماتور با هدف تشخيص محل تخليه جزئي
513
مدلسازي تخمين كشش بين سطحي ميان سيالي در مخازن نفتي
514
مدلسازي ترافيك خود شبيه با استفاده از شبكه هاي عصبي
515
مدلسازي ترافيك شبكه با استفاده از پارامتر هاي دريافتي از ابزارهاي نظارتي شبكه
516
مدلسازي ترافيك شبكه با استفاده از پارامترهاي دريافتي از ابزارهاي نظارتي شبكه
517
مدل‎سازي ترافيك شبكه با توجه به ويژگي‌هاي پويايي شبكه
518
مدلسازي ترانزيستورهاي توان بالا وفركانس بالاي LDMOSبااستفاده ازشبكه عصبي
519
مدلسازي ترانزيستورهاي مايكروويو MESFET -GAAS از نظر پارامترهاي نويز طراحي و تقويت كننده هاي كم نويز طراحي و ساخت نوسان ساز كم نويز مايكروويو( 8GHZ 0.8.DRF)
520
مدلسازي ترانسفور ماتور سه فاز پنج ستونه با در نظر گيري المان هاي غير خطي
521
مدلسازي ترانسفورماتور تكفاز در حوزه فركانس با در نظر گيري رفتار غير خطي هسته
522
مدلسازي ترانسفورماتور سه فاز جهت مطالعات كيفيت توان با در نظر گرفتن رفتار ديناميكي حلقه هيسترزيس در هسته
523
مدلسازي ترانسفورماتور غير خطي به روش هامرشتاين
524
مدلسازي تراوش ازسد‌هاي خاكي بااستفاده ازمدل‌هاي شبكه عصبي ونروفازي؛ مطالعه موردي سدكرخه
525
مدلسازي تراوش گاز از غشاهاي پليمري متراكم و پر شده بانانو ذرات
526
مدلسازي ترپليمريزاسيون امولسيوني استايرن / بوتادين / 2- وينيل پيريدين به روش مونت كارلو و بررسي مورفولوژي لاتكس
527
مدلسازي ترك خوردگي مخلوطهاي بتن آسفالتي با استفاده از روش ترك چسبنده
528
مدلسازي تركيب UPQC و سيستم توليد پراكنده با باس DC مشترك جهت ارزيابي عملكرد آن در شبكه توزيع
529
مدلسازي ترمز خودرو سمند با به كارگيري جاذب هاي ويسكوالاستيك و بررسي تاثيرات آن در جيغ ترمز
530
مدلسازي ترموديناميك چيلر جذبي
531
مدلسازي ترموديناميكي آب شيرين كن خورشيدي به روش رطوبت زني و رطوبت گيري(HD)
532
مدلسازي ترموديناميكي استخراج توسط دي اكسيد كربن فوق بحراني توسط روش پي اچ اس سي
533
مدلسازي ترموديناميكي بررسي اثر غلظت نمك و پروتئين در كروماتوگرافي برهم كنش آبگريز
534
مدلسازي ترموديناميكي پديده رسوب واكس
535
مدلسازي ترموديناميكي پيشبيني شرايط ميعان معكوس براي سيالات نفتي
536
مدلسازي ترموديناميكي تراكم مرطوب در داخل كمپرسور و تاثير آن در عملكرد توربين گاز
537
مدلسازي ترموديناميكي تشكيل هيدرات گازي در حضور نانوذرات
538
ﻣﺪﻟﺴﺎﺯي ترموديناميكي ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺭﺳﻮﺏ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ در نمونه هاي نفت ايران
539
مدلسازي ترموديناميكي تعادلات فازي مواد شركت كننده در واكنش فيشر - تروپش
540
مدلسازي ترموديناميكي خنك كاري پره هاي توربين گاز
541
مدلسازي ترموديناميكي سيستم‌هاي آب، اتانول و تركيبات همنوع آنها
542
مدلسازي ترموديناميكي سيستم¬هاي داراي تجمع حاوي الكتروليت
543
مدلسازي ترموديناميكي سيكل تركيبي پيل سوختي اكسيد جامد و توربين گاز
544
مدلسازي ترموديناميكي سيكل تركيبي توربين گاز و پيل سوختي
545
مدلسازي ترموديناميكي فرآيند اسيد ليچينگ در دماهاي بالا جهت محاسبه حلاليت فلزات سولفات
546
مدلسازي ترموديناميكي كروماتوگرافي بر همكنش آبگريز
547
مدلسازي ترموديناميكي كمپرسور سيكل تبريد
548
مدلسازي ترموديناميكي گلخانه آب دريايي
549
مدلسازي ترموديناميكي محلول هاي داراي پيوند هيدروژني
550
مدلسازي ترموديناميكي محلولهاي الكتروليت با معادلات حالت درجه سه
551
مدلسازي ترموديناميكي محلولهاي مخلوط حلال
552
مدلسازي ترموديناميكي محلولهاي هيدروترپ
553
مدلسازي ترموديناميكي معادلات حالت درجه سه به همراه عبارت تجمع منن
554
مدلسازي ترموديناميكي و بررسي تاثير پارامترهاي مهم بر عملكرد چيلر جذبي دو اثره آب در ليتيم برمايد با جريان موازي
555
مدلسازي ترموديناميكي و بررسي رفتار تجربي سيستم¬هاي حاوي آب، سورفكتانت، هيدروكربن و نمك
556
مدلسازي ترموديناميكي و بهينه سازي فني و اقتصادي نيروگاه سيكل تركيبي
557
مدلسازي ترموديناميكي و تحليل فني اقتصادي خنك كاري مياني مه گون و تراكم مرطوب در چرخه گازي
558
مدلسازي ترموديناميكي و ديناميكي ايستگاه تقويت فشار گاز
559
مدلسازي ترموديناميكي و طراحي سرمايش هليوم مايع
560
مدلسازي ترموديناميكي و عددي موتور دوارپيستوني
561
مدلسازي ترموهيدروليكي كانال داغ راكتور VVER با استفاده از روش شار رانشي
562
مدلسازي تزريق امتزاجي و غير امتزاجي دي اكسيد كربن در مخازن نفت سنگين شكاف دار
563
مدلسازي تزويج متقابل در بازوهاي آنتن مارپيچي مايكرواستريپ و طراحي و ساخت آنتن بهينه
564
مدلسازي تشكيل ريز ساختار ذرات جامد و بررسي اثر آن بر خواص رئولوژيكي سيال پليمري
565
مدلسازي تشكيل لجن در روغن روانكاري ماشين هاي دوار
566
مدلسازي تشكيل مواد هيدروكربني سنگين در اثر تغيير شرايط ترموديناميكي نفت خام بر روي سطوح
567
مدلسازي تشكيل هيدرات در جريانهاي گازي
568
مدلسازي تشكيل هيدرات¬هاي گازي در حضور تقويت كننده¬ها
569
مدلسازي تشكيل و رسوب آسفالتين در ستون چاه
570
مدلسازي تصادفات عابر پياده در معابر درون شهري براساس كاربري زمين مطالعه موردي شهر كرمان
571
مدلسازي تصادفي رشد تومورهاي سرطاني
572
مدلسازي تصادفي عمر ترانسفورماتور و كابلهاي شبكه توزيع با حضور توليد پراكنده
573
مدلسازي تصميم گيري برون سپاري با توجه به محدودليت ظرفيت و درجات مختلف قيمت و كيفيت تامين كنندگان
574
مدلسازي تطبيقي فيلترهاي متخلخل اسمز معكوس در تاسيسات تصفيه آب آشاميدني
575
مدلسازي تعادل فاز مواد خاص پلي مورف با تاكيد بر خواص آب
576
مدلسازي تعادلات فازي سيالات فوق بحراني : با معادلات حالت و قوانين اختلاط جديد
577
مدلسازي تعامل اشياي ناهمگون در اينترنت اشيا بر مبناي نظريه ي بازي ها
578
مدل‎سازي تعاملي خلاصه‎سازي مستندات علمي
579
مدلسازي تعيين اندازه ذرات و توزيع اندازه ذرات در پليمريزاسيون تعليقيپلي متيل متاكريلات(PMMA)
580
مدلسازي تعيين تعرفه ها در شبكه هوشمند برق با استفاده از مديريت سمت تقاضا
581
مدلسازي تغذيه گرايي با رويكرد پويايي سيستم
582
مدلسازي تغييرات ازت و فسفر در بركه اختياري تصفيه خانه فاضلاب يزد
583
مدلسازي تغييرات ازت وفسفر در بركه اختياري تصفيه خانه فاضلاب يزد
584
مدلسازي تغييرات بين گويش در فضاي بردارهاي هويت به منظور مقاوم سازي بازشناسي گوينده
585
مدلسازي تغييرات تراز بستر و دانه بندي در رودخانه هايي با بستر استخر و خيزاب
586
مدلسازي تغييرات دمايي كالاي نساجي در يك خشككن
587
مدلسازي تفاوت اثر فيدبك مثبت (پاداش) و فيدبك منفي (تنبيه) بر عملكرد حافظه كوتاه مدت
588
مدلسازي تقاضاي حمل و نقل - مطالعه موردي: دانشگاه صنعتي اميركبير
589
مدلسازي تقطير قطره‌اي در لوله شيب‌دار
590
مدلسازي تقويت كننده هاي قدرت با اثرات غيرخطي و حافظه و خطي سازي آنها براي استفاده در مدولاسيون باند وسيع OFDM
591
مدلسازي تكاملي رشد تومور سرطاني با استفاده از اتوماتاي سلولي
592
مدلسازي تكاملي رشد تومور سرطاني به كمك اتوماتاي سلولي با استفاده از گراف ساختار
593
مدلسازي تكاملي رشد تومور سرطاني به كمك اتوماتاي سلولي در شرايط تعاملات سلولي وابسته به حالت
594
مدلسازي تكاملي هجوم سلولهاي سرطاني به بافت هاي مجاور در تومورهاي بدخيم
595
مدلسازي تلفيق اطلاعات بينايي وحس عمقي دركودكان مبتلا به اوتيسم و مقايسه آن با كودكان سالم
596
مدلسازي تماس چرخ دنده ساده با هدف بررسي تاثير فيلم روغن بر نيروي تماس به روش عددي
597
مدلسازي تماس چرخ قطار به منظور جلوگيري از لغزش در هنگام ترمزگيري
598
مدلسازي تماس حرارتي و ميله اي استوانه با استفاده از روش المان محدود
599
مدلسازي تماس دهنده هاي غشايي براي جداسازي اتان از اتيلن
600
مدلسازي تنش پسماند طولي در جوشكاري ورق از جنس فولاد زنگ نزن آستنيتي و ارزيابي آن با دو روش پراش پرتو ايكس و التراسونيك
601
مدلسازي تنش هاي پسماند ناشي از فرآيند پخت كامپوزيتهاي پليمري
602
مدلسازي تنظيم عصبي سيستم قلبي عروقي
603
مدلسازي تنوعات تلفظي آوايي به منظور ايجاد واژگان پوياي تطبيقي در سيستم بازشناسي گفتار پيوسته
604
مدلسازي ته‌نشيني آسفالتين در چاه‌هاي نفتي با در‌نظرگرفتن تاثير اندازه ذرات
605
مدلسازي توالي زماني اجراي پروژه ها در مساله طراحي شبكه ريلي
606
مدلسازي توربولانت جريان گاز-جامد در نزديكي ديواره
607
مدلسازي توربين GE frame 9 به كمك نرم افزار MATLAB
608
مدلسازي توربين انبساطي و بهبود عملكرد آن در اتصال به شبكه توزيع با استفاده از ادوات كاستوم پاور
609
مدلسازي توربين بادي DFIG [دي. اف. آي. جي]
610
مدلسازي توربين بادي با باتري براي توليد توان خروجي ثابت
611
مدلسازي توربين گاز، و بويلر بازيافت حرارت درسيكل تركيبي
612
مدلسازي توزيع تابع فعاليت تحريك الكتريكي خارجي در هادي حجمي ناهمگن حلزوني گوشي تحت شرايط ناهنجاريهاي كاشت حلزون
613
مدلسازي توزيع شكستگي ها با استفاده از شبيه سازي فركتال -شبكه عصبي در تاقديس مخزني تابناك و يافتن ارتباط آن با توليد هيدرو كربن
614
مدلسازي توسعه ساختار انجمادي و پيش بيني درشت جدايش در فرآيند ريخته گري تبريد مستقيم آلياژهاي آلومينيم
615
مدلسازي توليد بيوگاز از ضايعات كشاورزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
616
مدلسازي توليد گاز سنتز در راكتور پلاسما
617
مدلسازي توليد همزمان قدرت الكتريكي و حرارت (CHP)
618
مدلسازي توليد و توزيع در زنجيره تامين سه سطحي بر اساس تفكر ناب و حل آن با استفاده از الگوريتم متاهيورستيك
619
مدلسازي توليد و شكست امواج در تانك موج عددي
620
مدلسازي تونل در مناطق گسله با روش هاي پيش‌ تحكيمي
621
مدلسازي تيم هاي كاري پروژه هاي سيستمي‌بر اساس سيستم هاي چند عاملي و تئوري انطباق
622
مدلسازي جابجايي طيفي فلورسانس القايي ليزري در محيط‌هاي بي‌نظم
623
مدلسازي جابجايي محوري و تغيير شكل شعاعي سيم پيچ ترانسفورماتور توسط امواج فرا پهن باند (UWB) در حوزه زمان
624
مدلسازي جابه‌جايي نفت در محيط متخلخل ناحيه اطراف چاه و تعيين شرايط تزريق بهينه براي سيال پيش شوي اسيد كاري
625
مدلسازي جامع موتورهاي الكتريكي با استفاده از نرم افزار مطلب
626
مدلسازي جدا كننده مغناطيسي خشك كارخانه فرآوري مجتمع سنگ آهن گل گهر
627
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺎزﻫﺎي دو ﺟﺰﺋﯽ توسط غشاء نانو تيوب
628
مدلسازي جداسازي گازهاي سبك با استفاده از غشاء كربني
629
مدلسازي جداسازي مخلوط گازها با استفاده از غشاء نانوكامپوزيت PDMS
630
مدلسازي جداسازي مخلوط گازهاي الفين و پارافين توسط غشاهاي جامد
631
مدلسازي جذب بيولوژيكي فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي
632
مدلسازي جذب ذرات در لب هاي پنج گانه ريه با استفاده از روش Monte Carlo
633
مدلسازي جذب ذرات در لب هاي ريوي انسان با استفاده از روش تركيبي 3D-1D
634
مدلسازي جريان توربولانس آزاد با روش گردابه هاي تصادفي درجريان سيال تراكم ناپذير اطراف سيلندراستوانه اي
635
مدلسازي جريان توربولنت به كمك هندسه فركتالي
636
مدلسازي جريان چرخش طبيعي در سيستمهاي دو فازي
637
مدلسازي جريان چند جزئي چند فازي در محيط متخلخل
638
مدل‏سازي جريان چندفازي (نفت و آب محتوي ذرات ريز جامد) در خطوط لوله انتقال نفت
639
مدلسازي جريان چندفازي در مخازن معمولي بااستفاده از توابع مربع فشار و شبه فشاري
640
مدلسازي جريان خنك كاري پره توربين با هدف بهبود طراحي
641
مدلسازي جريان خون در شريان
642
مدلسازي جريان خون در محل دوشاخگي شريان كاروتيد با احتساب رئولژي هاي نيوتني و غيرنيوتني مناسب براي خون و تعيين عوامل موثر بر گرفتگي شريان
643
مدلسازي جريان در اطراف جاذب هاي انرژي تحت اثر امواج منظم
644
مدل‏سازي جريان در مخازن هيدروكربني به كمك منطق فازي
645
مدلسازي جريان دو سيال در ميگرومخلوط كننده ها باروش SPH
646
مدلسازي جريان دو فازي ﴿ گاز- مايع و گاز- جامد﴾ در لوله هاي افقي و عمودي از طريق نرم افزارهايFluent و CFX
647
مدلسازي جريان دو فازي ﴿ذرات معلق در هوا ﴾ در طول يك لوله از مجموعه غبار گير
648
مدلسازي جريان دوفاز گاز-مايع در كانال هاي ميلي متري
649
مدلسازي جريان دوفازي ﴿آب و نفت﴾ در شرايط مخزن در مدل شبكه حفره اي و ارزيابي مكانيسم هاي حاكم با استفاده از داده هاي تجربي در شرايط اتمسفريك
650
مدلسازي جريان دوفازي گاز مايع در مدول غشايي متقاطع به روش حجم سيال
651
مدلسازي جريان رزين در قالب VIP جهت ساخت شناور كامپوزيتي
652
مدلسازي جريان سه فازي
653
مدلسازي جريان سه فازي مايع جامد گاز در چاه
654
مدلسازي جريان سيال غير نيوتني بين دو صفحه موازي با استفاده از روش هيدرو ديناميك ذرات هموار
655
مدلسازي جريان سيال غير نيوتني حول استوانه با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار
656
مدلسازي جريان سيال غير نيوتني گل حفاري در فضاي حلقوي چاههاي نفت
657
مدلسازي جريان گاز در مخازن خشك و همگن Tight با استفاده از مكانيزم دوگانه ( نفوذ و جريان دارسي )
658
مدلسازي جريان گاز ميعاني در مدل شبكه اي حفره اي و بررسي تاثير سرعت جريان گاز در بازيابي ميعانات (فازهاي نفت و گاز)
659
مدلسازي جريان نفت - آب در پيشگويي الگوي جريان و محاسبات ديناميك سيالاتي جريان پراكنده نفت- آب در لوله هاي افقي
660
مدلسازي جريان نقدينگي در معرض ريسك در سازمان هاي پروژه محور
661
مدلسازي جريان هاي آشفته به روش حداقل مربعات گسسته هم مكان (CDLS)
662
مدلسازي جريان هاي چرخشي در حوضچه هاي جزر و مدي
663
مدلسازي جريان و انتقال حرارت دو فاز جت برخوردي بر روي صفحات درجه حرارت بالا
664
مدلسازي جريان و فرسايش كف تحت اثر گراديانهاي هيدروليكي شديد با استفاده از روش SPH
665
مدلسازي جعبه خاكستري راكتور توليد اتيلن اكسايد
666
مدلسازي جعبه خاكستري راكتوراتيلن اكسايد
667
مدلسازي جك بالانس كننده منيپوليتور جابجايي داشبورد خودرو در خط توليد
668
مدلسازي جوش الكتروفيوژن و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر آن
669
مدلسازي جوش مقاومتي نقطه اي(Spot Welding)
670
مدلسازي جوش وانواع اتصالات به كمك نرم افزار CATIA
671
مدلسازي جوشش جرياني در راهگاه خنك¬كاري موتورهاي احتراق داخلي
672
مدلسازي چابكي زنجيره ارزش در صنعت نساجي كشور
673
مدلسازي چتر و تشخيص آن به كمك اندازه گيري صوتي
674
مدلسازي چرخ طيار دوجرمي با نرم افزارCATIAوتحليل بانرم افزار ANSYS
675
مدلسازي چند جسمي ستون فقرات انعطاف پذير بر روي بستر ويسكوالاستيك
676
مدلسازي چند ناحيه اي احتراق ابر ذرات
677
مدلسازي چند هدفه بهره برداري تلفيقي از آب هاي سطحي و زيرزميني با استفاده از روش برنامه ريزي ژنتيكي
678
مدلسازي چند هدفه نگهداري و جايگزيني پيشگيرانه با در نظر گرفتن قطعات جانشين و تعميرات چند سطحي همراه با نرخ بازيابي متفاوت
679
مدلسازي چيلرجذبي خورشيدي تك اثره آب و ليتيم برمايد
680
مدلسازي حافظه اپيزوديك و فضايي در CA3 هيپوكمپوس
681
مدلسازي حافظه مكاني با در نظر گرفتن مكانيزم هاي عصبي زمينه ساز آن
682
مدلسازي حالت گذاري خطوط انتقال هوايي با در نظر گيري اثرات فركانسي در فضاي فازي
683
مدلسازي حالت گذاري كمپرسور يخچالهاي خانگي
684
مدلسازي حالت هاي گذرا و اضافه ولتاژهاي كليدزني در پست هاي GIS
685
مدلسازي حذف استايرن از پساب پتروشيمي با استفاده از فرآيند تراوش تبخيري به كمك ابزار ديناميك سيالات محاسباتي
686
مدلسازي حذف الكترومغناطيسي آخال از منيزيم مذاب
687
مدلسازي حذف بيولوژيكي فلزات سنگين توسط باكتري باسيلوس تورنجنسيس با روش رويه پاسخ سطح
688
مدلسازي حذف بيولوژيكي نيكل ازلجن مخازن نفت گاز توسط شبكه عصبي مصنوعي
689
مدلسازي حرارتي ترانسفورماتور قدرت با استفاده از روش اجزائ محدود به منظور بهينه سازي طراحي آن
690
مدلسازي حرارتي جوش اصطحكاكي FSW
691
مدلسازي حرارتي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
692
مدلسازي حرارتي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
693
مدلسازي حرارتي چوشكاري اصطكاكي اغتشاشي به منظور بررسي تاثير انتقال حرارت جابجايي محيط
694
مدلسازي حرارتي كابين خودرو
695
مدلسازي حرارتي كاتاليستهاي صنايع نفت
696
مدلسازي حرارتي كلكتورهيبريدي حرارتي -فتوولتائيك
697
مدلسازي حرارتي كوره دوار
698
مدلسازي حرارتي موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي
699
مدلسازي حرارتي و طراحي ديسك ترمز بهينه در قطارهاي تندرو در حالت واقعي عملكرد
700
مدلسازي حرارتي و طراحي كوتاه بوته اي
701
مدلسازي حركت اجسام متحرك در نزديكي زير سطح آب و استخراج الگوي موج به وجود آمده در سطح به كمك نرم‌افزار Ansys CFX به صورت 2 بعدي و 3 بعدي
702
مدلسازي حركت انسان به كمك تصاوير ويدئو با استفاده از يادگيري تقويتي معكوس متخاصم
703
مدلسازي حركت توپك ها در خطوط لوله گاز
704
مدلسازي حركت ذرات داخل هيدروسيكلون بر اساس آزمايشات ليزري
705
مدلسازي حركت راه رفتن دوپايي با درنظر گرفتن مسيرهاي ناهموار، با استفاده از آلگوريتم كنترل MPIC
706
مدلسازي حركت سيال در چاههاي ژئوترمال
707
مدلسازي حركت شش درجه آزادي شناور زير سطحي و تحليل خطاي روشهاي ناوبري
708
مدلسازي حركت نانو ذرات مغناطيسي در رگ و بررسي پارامترهاي موثر در درمان با استفاده از رهايش دارو
709
مدلسازي حركت و طراحي سيستم كنترل پيشرانش قطار مغناطيسي مگلو EMS
710
مدلسازي حريف در سيستم هاي چند عامله با استفاده از اتوماتاي ياگيري
711
مدلسازي حسگر فشار map
712
مدلسازي حمل و نقل با استفاده از نرم افزارهاي GNE ,QRS ﴿ مطالعه موردي ، مدلسازي حمل و نقل شهر سنندج ﴾
713
مدلسازي حوادث و اتفاقات در شبكه هاي توزيع آب
714
مدلسازي خاصيت تحريك پذيري در نورون‌ها
715
مدلسازي خاصيت جبران در سلول عضله قلبي
716
مدلسازي خاك مسلح شده با خرده لاستيك جهت استفاده در پشت ديوار حائل با نرم افزار پلكسيس
717
مدلسازي خرابي درون لايه اي در چندلايه هاي مركب با استفاده از رويكرد چندمقياسي
718
مدلسازي خستگي صفحات كامپوزيتي ذاراي تمركز تنش
719
مدلسازي خستگي كامپوزيت هاي زمينه پليمري با لايه چيني متعامد
720
مدلسازي خشك كن بستر سيال جريان متقاطع
721
مدلسازي خشك كن تشعشعي بانرم افزار ANSYS
722
مدلسازي خطاي زماني گيرنده¬هاي ارزان قيمت GPS با استفاده از خطاي سرعت
723
مدلسازي خطوط انتقال در نرم افزار EMTP [اي. ام. تي. پي.]
724
مدلسازي خنك كاري ديناميكي فرآيند تزريق پلاستيك
725
مدلسازي خواص پتروفيزيكي و مغزه با استفاده از تكنيك فركتال در مخزن شوريجه ميدان خانگيران
726
مدلسازي خواص مكانيكي اكتين با ديدگاه مكانيك پيوسته جهت استفاده در سلولهاي سالم و سرطاني
727
مدلسازي خواص مكانيكي با كي پيپر نانو كامپوزيت به روش ديناميك مولكولي قابل اجرا بر روي واحد پردازش گرافيكي
728
مدلسازي خودروي چهار چرخ فرمان مستقل، چهار چرخ رانش مستقل در نرم افزار ادامز
729
مدلسازي خوردگي ميكروبي حاصل از باكتري هاي كاهنده سولفات در برج هاي خنك كننده صنعت نفت
730
مدلسازي داده هاي مقاومت ويژه با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
731
مدلسازي دارورساني هدفمند در شريان هپاتيك به منظور راديوآمبوليزاسيون تومور كبدي
732
مدلسازي دبي تزريق گاز عمليات فرازآوري با گاز با تابع پروكسي جهت جلوگيري از جريان ناپايدار
733
مدلسازي در Mechanical Desktop
734
مدلسازي در آمدهاي مالياتي كشور با استفاده از روش ماشين بردار تكيه گاه ﴿SVM﴾
735
مدلسازي درآمدهاي مالياتي كشور با استفاده از روش ماشين بردار تكيه گاه SVM
736
مدلسازي درز در پل هاي طاقي - سنگي راه آهن به كمك مدل ناحيه چسبناك
737
مدلسازي درك تصوير در مغز انسان : توصيف هاي مبتني بر بخش جهت اشكال ديداري
738
‎مدلسازي دستگاه جذب انرژي آبهاي شمال و جنوب ايران به روش هيدروديناميك ذرات هموار
739
مدلسازي دقيق GPS GDOP و انتخاب سريع ماهوارهها با استفاده از سيستمهاي هوشمند طزطزطز
740
مدلسازي دقيق GPS GDOPو انتخاب سريع ماهوارهها با استفاده از سيستمهاي هوشمند
741
مدلسازي دقيق سه بعدي مهره دوم ستون فقرات گردني (اكسس )و تحليل المان محدود آن
742
مدلسازي دقيق سه بعدي مهره دوم ستون فقرات گردني ﴿اكسس﴾و تحليل المان محدود آن
743
مدلسازي دقيق و تحليل المان محدود مدل سه بعدي مهره اول ستون فقرات گردني (اطلس)
744
مدلسازي دقيق و تحليل المان محدود مدل سه بعدي مهره اول ستون فقرات گردني ﴿اطلس ﴾
745
مدلسازي دمپر با نرم افزار simulation x [سيموليشن ايكس]
746
مدلسازي دو بعدي انتقال آلودگي در محيط متخلخل دو لايه با استفاده از روش مناسب DQ
747
مدلسازي دو بعدي بافت سينه سالم و آناليز المان محدود آن در حالت الاستيك و هايپر الاستيك
748
مدلسازي دو بعدي بافت سينه سرطاني و آناليز المان محدود آن در ناحيه الاستيك
749
مدلسازي دو بعدي جريان دو فاز انتقال رسوب در منطقه سواش
750
مدلسازي دو بعدي جريان دو فازه انتقال رسوب در منطقه سواش
751
مدلسازي دو بعدي رآكتوربسترثابت درفرآيند GTL
752
مدلسازي دو بعدي و تحليل ديناميكي خط راه آهن تحت اثر بريدگي چرخ
753
مدلسازي دوبعدي احتراق گسسته و تصادفي جريان متقابل ابر ذرات
754
مدلسازي دوبعدي تحليلي شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم خوشه‌بندي شده به منظور مديريت انرژي
755
مدلسازي دوبعدي ترميم شكستگي در استخوان ترابكيولار با استفاده از روش المان محدود و منطق فازي
756
مدلسازي دوبعدي گردن استخوان فمور و بررسي ريمادلينگ استخوان در اين ناحيه بر اساس تئوري هويسكس (HUISKES) و نظريه (Elastic damage) با استفاده از تئوري اجزا محدود
757
مدلسازي دوفازه آبشستگي پاي لوله هاي انتقال در اثر جريان با استفاده از مدل تركيبي روش هيدروديناميك ذرات هموار و روش المانهاي مجزا
758
مدلسازي دوفازه انتقال بار بستر به روش هيدروديناميك ذرات هموار (SPH)
759
مدلسازي دوفازي جريان CO2 در خط لوله با ملاظات HSE
760
مدلسازي ديش شلجي خورشيدي و مقايسه با داده هاي تجربي
761
مدلسازي ديناميك 6 درجه آزادي هواپيما با كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
762
مدلسازي ديناميك ابزار در ماشينكاري با استفاده از مدل اتصال پيوسته
763
مدلسازي ديناميك پذيرش و گسترش عقايد در شبكه هاي اجتماعي تحت شرايط رقابتي
764
مدلسازي ديناميك چپ شدن خودروهاي شاسي بلند در زمان حركت روي دو چرخ با هدف ارائه مدلي براي آستانه چپ شدن
765
مدلسازي ديناميك حركتي يك بالگرد بدون سرنشين با كمك شبكه هاي عصبي
766
مدلسازي ديناميك سيالات محاسباتي اختلاط موادبالزجت بالا درظرف بهم زن باپره ي ويسكوجت
767
مدلسازي ديناميك سيالات محاسباتي پديده هاي تجمع، شكست و نشست ذرات آسفالتين در ناحيه تشكيل رسوب در لوله مغزي چاه
768
مدلسازي ديناميك سيلات محاسباتي اختلاط مواد با لزجت بالا در ظروف بهم زن
769
مدلسازي ديناميك غير خطي و كنترل نانو ميكروسكوپ نيروي اتمي در مد ضربه اي
770
مدلسازي ديناميك غيرخطي و كنترل موقعيت عملگرهاي عرضي پيزوالكتريك در فركانس هاي بالا
771
مدلسازي ديناميك كوادرتور وتاثير كنترل هاي مختلف روي آن
772
مدلسازي ديناميك مجموعه ي الكترود - غشاي پيل سوختي با غشاي هيدروكربني
773
مدلسازي ديناميك هواپيما با استفاده از شبكه‌ي عصبي و منطق فازي
774
مدلسازي ديناميكي ، طراحي مسير و كنترل يك ربات دوپاي هفت عضوي
775
مدلسازي ديناميكي ابزار در ماشينكاري با استفاده از مدل اتصال پيوسته
776
مدلسازي ديناميكي اتصالات پيچي در سازه ها
777
مدلسازي ديناميكي انتقال بين مراحل مختلف خواب با استفاده از پردازش هوشمند سيگنالهاي حياتي بويژه EEG
778
مدلسازي ديناميكي بار بروش موتور القائي
779
مدلسازي ديناميكي برج تقطير
780
مدلسازي ديناميكي بويلر بازيافت حرارت در سيكل تركيبي
781
مدلسازي ديناميكي پديده لغزش در لكوموتيو چهار محوره و كنترل فعال آن
782
مدلسازي ديناميكي پديده لغزش در لكوموتيو چهار محوره و كنترل فعال آن
783
مدلسازي ديناميكي جابجايي نانوساختارها براساس روشهاي چندمقياسي
784
مدلسازي ديناميكي داي اكسترودر بروش "volume Finite"
785
مدلسازي ديناميكي رفتار حرارتي ساختمان
786
مدلسازي ديناميكي روتور كمپرسور stc -sv و تعيين دورهاي بحراني آن
787
مدلسازي ديناميكي زباله شهري در ميز لرزه
788
مدلسازي ديناميكي زباله شهري در ميز لرزه
789
مدلسازي ديناميكي زباله شهري در ميز لرزه
790
مدلسازي ديناميكي سرنشينان جلو اتومبيل در تصادفات رانندگي
791
مدلسازي ديناميكي سيستم قدرت AC و DC
792
مدلسازي ديناميكي سيستم ميكروتوربين بعنوان منبع توليد پراكنده
793
مدلسازي ديناميكي سيستم هاي خودپيكربند
794
مدلسازي ديناميكي سيستمهاي انتقال سيال
795
مدلسازي ديناميكي سيستمهاي ترموهيدروليكي با استفاده از روش باند گراف
796
مدلسازي ديناميكي سيستمهاي خورشيدي با استفاده از برنامه Matlab/Simulink
797
مدلسازي ديناميكي شبكه توزيع گاز با استفاده از المانهاي الكتريكي
798
مدلسازي ديناميكي شير فشارشكن
799
مدلسازي ديناميكي عملكرد توربين گاز STG-600
800
مدلسازي ديناميكي عوامل موثر بر فروش محصولات لوازم خانگي كوچك به منظور بهبود بازار اين محصولات مطالعه موردي شركت صنعتي پارس خزر
801
مدلسازي ديناميكي فازهاي حركتي نانومنيپوليشن سه بعدي نانوذره بيولوژيكي با اعمال مدل تماسي ويسكوالاستيك
802
مدلسازي ديناميكي قطره منفرد اسپري سوخت مايع
803
مدلسازي ديناميكي كاميون هاي طويل و بررسي رفتار ترمزي آنها
804
مدلسازي ديناميكي مبدل گرمايي دو لوله
805
مدلسازي ديناميكي منيپوليشن نانو ذرات بر پايه ميكرو سكوپ نيروي اتمي با كانتيلور V شكل در شرايط محيطي مختلف
806
مدلسازي ديناميكي موتور ملي بنزيني سواري
807
مدلسازي ديناميكي موتور و كاربراتورپيكان با استفاده از زبان Modelica
808
مدلسازي ديناميكي نانومانيپوليشن دو بعدي بر پايه ميكروسكوپ نيروي اتمي
809
مدلسازي ديناميكي نيروهاي وارد بر چرخ در هنگام دور زدن
810
مدلسازي ديناميكي و بررسي آزمايشگاهي حذف آمونياك از هوا توسط بيوفيلتر
811
مدلسازي ديناميكي و بهينه سازي فني اقتصادي يك سردخانه با بكارگيري سيالات كاري مختلف
812
مدلسازي ديناميكي و طراحي بهينه موتورهاي خطي القائي لوله اي سريع (FTLIM)
813
مدلسازي ديناميكي و كنترل تطبيقي يك ميكرو روبات با در نظر گرفتن اصطكاك
814
مدلسازي ديناميكي و كنترل ربات توانبخشي مچ دست
815
مدلسازي ديناميكي و كنترل ربات كابلي پايه متحرك با در نظر گرفتن افتادگي در كابل
816
مدلسازي ديناميكي و كنترل سيستم پانتوگراف قطارهاي پرسرعت
817
مدلسازي ديناميكي و كنترل فعال ارتعاشات ابزار بورينگ در فرآيند داخل تراشي به كمك عملگرهاي پيزوالكتريك
818
مدلسازي ديناميكي و كنترل موقعيت يك ماهواره با حضور برخي اغتشاشات مداري
819
مدلسازي ديناميكي و كنترل يك مكانيزم بال اسكرو براي رديابي مسير در جوشكاري رباتيك
820
مدلسازي ديناميكي و كنترل يك ميكروروبات ماژولار با قابليت مانور سه بعدي
821
مدلسازي ديناميكي وطراحي سيستم كنترل مسير براي شناور زيرسطحي بدون سرنشين
822
مدلسازي ديناميكي يكوسيلهي پرندهي ششدرجه آزادي
823
مدلسازي ديناميكي، توزيع بهينه بار و كنترل حلقه بسته ربات همكار انعطاف پذير با زنجيره سينماتيكي بسته
824
مدلسازي ديناميكي، كنترل سرعت و ساخت ربات نرم شناور
825
مدلسازي ذخيره و تعيين مرز دقيق ماده معدني در كانسار سنگ آهن شيطور بافق با استفاده از روش هاي زمين آماري و شبيه سازي
826
مدلسازي رآكتور تبديل نرمال بوتان به ايزوبوتان
827
مدلسازي رآكتور جريان شعاعي فرآيند تبديل كاتاليستي پيوسته(CCR) نفتا
828
مدلسازي رِِئولو‍ژي سيالات مغناطيسي
829
مدلسازي رابطه بارش باارتفاع در منطقه زاگرس
830
مدلسازي رابطه چابكي سازماني و مديريت دانش با استفاده از تكنيك معادلات ساختاري
831
مدلسازي رابطه دسترسي به شبكه حمل و نقلي با رشد اقتصادي
832
مدلسازي رابطه ي بين چابكي سازماني و سرمايه ي فكري با استفاده از تكنيك معادلات ساختاري
833
ﻣﺪﻟﺴﺎزي رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﮐﺮﺑﻦ دي اﮐﺴﯿﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﯾﻊ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ راﯾﺞ ﺟﺬب ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎ
834
مدلسازي راكتور Claus در فرايند بازيافت سولفور
835
مدلسازي راكتور LTS (واكنش آب گاز دما پايين)
836
مدلسازي راكتور اتوكلاو پلي اتيلن سبك و بررسي نتايج مدل با داده هاي تجربي به منظور اصلاح خواص پليمر
837
مدلسازي راكتور بستر - چكنده گوگردزدايي هيدروژني مواد نفتي
838
مدلسازي راكتور بستر سيال حبابي گاز-جامد با روش حباب هاي گسسته
839
مدلسازي راكتور بستر كاتاليستي توليد فرمالدئيد از متانول
840
مدلسازي راكتور سه فازيCFD (گاز-مايع-جامد) فرايندFCC
841
مدلسازي راكتور هيدروژناسيون استيلن
842
مدلسازي راكتور هيدروژناسيون بنزن و بررسي اقتصادي بكار گيري splitter براي هيدرو‍ناسيون بنزن ريفرميت
843
مدلسازي راكتور واكنش آلكيلاسيون بين ايزوبوتان ـ2ـبوتن بر روي كاتاليزور جامد
844
مدلسازي راكتورهاي Slurry
845
مدلسازي راكتورهاي Slurry براي واكنش Tropsch - Fischer در تكنولوژي GTL
846
مدلسازي راكتورهاي غشايي بستر ثابت جهت توليد هيدروژن مناسب پيل سوختي
847
مدلسازي راكتورهاي واحد رفرمينگ نفتا، با در نظر گرفتن غير فعال شدن كاتاليست
848
مدلسازي راكتوري واكنش معكوس شيفت آب-گاز بر روي كاتاليست Fe-Mo/Al2O3
849
مدلسازي راندمان رنگي در رنگرزي دو مرحله اي پارچه هاي پنبه اي با رنگينه راكتيو ( روش تثبيت تر ) به صورت تابعي از زمان ، دما و غلظت قليا
850
مدلسازي راندمان رنگي در رنگرزي كالاي پلي استر رنگينه هاي ديسپرس با استفاده از رگرسيون فازي
851
مدلسازي راندمان رنگي در رنگرزي كالاي پنبه اي با 6 رنگينه انتخابي مستقيم با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
852
مدلسازي راندمان رنگي رنگينه هاي راكتيو در رنگرزي به روش دو مرحله اي پد - بخار و بهينه سازي تابع هزينه رنگرزي براساس مدل بدست آمده
853
مدلسازي رايانهاي و تحليل امواج صاعقه ناشي از خطاي گارد و جرقه بازگشتي در پستهاي فشار قوي به منظور حفاظت عايقي
854
مدلسازي رسوب آسفالتين در چاه هاي فرازآوري مصنوعي با گاز به صورت پيوسته
855
مدلسازي رسوب آسفالتين در ديواره ستون چاه و سازند اطراف آن در يكي از چاههاي توليدي ميدان كوپال
856
مدلسازي رسوب آسفالتين در محيط متخلخل و بررسي اثر رسوب آسفالتين بر تغيير تراوايي و ترشوندگي
857
مدلسازي رسوب آسفالتين در مخازن نفتي
858
مدلسازي رسوب مواد هيدروكربوري در اطراف چاه در فرايند هاي تزريق و توليد و بررسي تاثير آن در ميزان بهره دهي چاه توليدي و تزريق پذيري چاه تزريقي
859
مدلسازي رشد ترك برشي در ريزش هاي واژگوني - بلوكي ديواره شمالي معدن چغارت
860
مدلسازي رشد ترك در مواد نرم به روش المان محدود
861
مدلسازي رشد ترك در مود اول قطعه دولبه يكسر گيردار ساخته شده از كامپوزيت هاي لايه اي پليمري
862
مدلسازي رشد ترك در مورد اول قطعه دو لبه يكسر گيردار ساخته شده از كامپوزيت هاي لايه اي پليمري
863
مدلسازي رشد ترك كششي در ريزش هاي واژگوني - بلوكي دبواره شمالي معدن چغارت
864
مدلسازي رشد تورق در مود I چندلايه‌هاي كامپوزيتي پليمري تقويت شده با الياف بافته شده
865
مدلسازي رشد جلبك بوتريوكوكوس با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
866
مدلسازي رشد زيست توده حاصل از تخمير هيدروليز گندم توسط قارچ موكورهميليس و بررسي اثر بازدارندگي گلوكز و اتانول بر روي توليد اتانول
867
‎مدلسازي رشد سلول هاي سرطاني تومور مغزي GBM با استفاده از اتوماتاي سلولي
868
مدلسازي رشد و تجمع ذرات هيدرات گازي در حضور و عدم حضور ممانعت كننده‌هاي ضد تجمع با استفاده از مدل موازنه جمعيت در لوله هاي انتقال نفت و گاز
869
مدلسازي رشد و مورفولوژي ذره در پليمريزاسيون برخي از پلي الفين ها تحت تاثير كاتاليست هاي ناهمگن
870
مدلسازي رفتار انتخاب وسيله نقليه در سفرهاي تحصيلي با استفاده از برنامه كاربردي تلفن همراه
871
مدلسازي رفتار برشي پيچ سنگ در توده سنگ درزه دار
872
مدلسازي رفتار ترافيك ناهمگن و داراي بي‌نظمي در خطوط عبور با استفاده از نرم‌افزار شبيه‌سازي VISSIM
873
مدلسازي رفتار تغييرخط رانندگان در آزادراه‌هاي تهران
874
مدلسازي رفتار توأمان هيدرومكانيكي درز سنگي تحت تنش هاي قائم و برشي
875
مدلسازي رفتار چرخه ترموديناميكي موتور ديزل قطار با تغييرات شرايط محيطي
876
مدلسازي رفتار حرارتي يك تانك عمودي ذخيره انرژي خورشيدي با مبدل جداره اي
877
مدلسازي رفتار خزشي فولادهاي كم آلياژ 5% Mo و 1% ‍CR-O
878
مدلسازي رفتار ديناميكي بي منفرد در خاك ماسه اي اشباع با استفاده دستگاه ميز لرزه
879
مدلسازي رفتار ديناميكي رسوب آسفالتين در لوله مغزي چاه
880
مدلسازي رفتار ديناميكي سيلندر منعطف بلند در جريان محوري سيال و ارائه روشي بهينه براي كنترل آن
881
مدلسازي رفتار ديناميكي و كنترل مسير پرواز يك بال پرنده
882
مدل‏سازي رفتار ديناميكي يك شير اطمينان دومرحله‏اي هيدروليكي
883
مدلسازي رفتار رنگهاي ضد خزه و خود جلا دهنده
884
مدلسازي رفتار روبات متحرك با استفاده از شبكه بيزين در محيط داراي خطا
885
مدلسازي رفتار ريولوژيك غيرهمدماي محلولهاي پليمري با رويكرد ريزساختاري
886
مدلسازي رفتار سلولهاي منفرد در جريان خون
887
مدلسازي رفتار سلولهاي منفرد در جريان خون با استفاده ازشبكه بولتزمن
888
مدلسازي رفتار سوپرالاستيسيتي و حافظه داري سازه هاي كامپوزيتي هيبريد با آلياژهاي حافظه دار
889
مدلسازي رفتار سيكو كانورترها در محاسبات پخش بار و پايداري گذرا
890
مدلسازي رفتار عابرين پياده در انتخاب زمان عبور از مقطع عرضي معابر شهري
891
مدلسازي رفتار عيار و وزن مخصوص در كانسار باريت كهلو
892
مدلسازي رفتار غشاء كامپوزيتي PEBAX براي شيرين سازي گاز طبيعي
893
مدلسازي رفتار غير خطي هيستر زيس در اتصالات مكانيكي در سازه هاي مونتاژي
894
مدلسازي رفتار فرآيند رسوب گذاري نفت خام در مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله به روش شبكه عصبي
895
مدلسازي رفتار فضاهاي زيرزميني در اثر اعمال بارهاي ديناميكي - مطالعه موردي مغار نيروگاه كارون 3
896
مدلسازي رفتار گريتينگهاي كامپوزيتي تحت اثر بارگذاري استاتيكي و ضربه
897
مدلسازي رفتار لوله نيمه مدفون و خاك با استفاده از روش اجزا محدود
898
مدلسازي رفتار ماسه فيروزكوه تحت مسيرهاي تنش مختلف با استفاده از يك مدل حالت بحراني
899
مدلسازي رفتار ماسه هاي سيمانته شده با استفاده از مكانيك خاك حالت بحراني
900
مدلسازي رفتار مصالح دانه اي اشباع تحت بارهاي تناوبي با استفاده از روش المان هاي مجزا
901
مدلسازي رفتار مكانيكي پيچ سنگهاي تمام تزريقي فولادي
902
مدلسازي رفتار هيدروليكي توده سنگ با استفاده از شبكه شكستگي هاي مجزا
903
مدلسازي رفتاري و تكنيكهاي بهينه سازي حلقه هاي قفل فاز
904
مدلسازي رقابت بين توليد كننده تجهيزات بامواد خام اصلي و توليد كننده محصول از اقلام برگشتي تحت شرايط عدم قطعيت با رويكرد نظريه بازي ها
905
مدلسازي روابط بين عوامل موثر بر قيمت سهام با استفاده از رويكرد تحليل داده هاي حجيم
906
مدلسازي روابط ميان ورودي ها و خروجي هاي يك سيستم بوسيله قواعد فازي و بهينه سازي آن
907
مدلسازي روش درمان بافت سرطاني به روش گرما افزايي با استفاده از نانو ذرات فلزي
908
مدلسازي روش مديريت ارزش حاصله تحت شرايط ريسك
909
مدلسازي روشهاي استفاده از جت برخوردي و پين جهت كاهش گرمايش آيروديناميكي در جريان مافوق صوت
910
مدلسازي روشهاي انحراف مسير گسيختگي گسل (گسلش) براي گسلهاي معكوس در زير پي هاي گسترده
911
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه گياهي Astragalus verus Olivier با استفاده از روش هاي DOMAIN و Logistic Regression Tree در منطقه فريدونشهر استان اصفهان
912
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه گياهي﴿ Ferula ovina (Boiss با استفاده از روش هاي Artificial Neural Network و Multivariate Adaptive Regression Splines در منطقه فريدون شهر استان اصفهان
913
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه نما ﴿.Ferula ovina (Boiss با استفاده از دو مدل شبكه هاي باوربيزين ﴿BBN﴾ و افزايشي تعميم يافته ﴿GAM﴾ در منطقه فريدون شهر استان اصفهان
914
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه ي گياهي گون زرد ﴿Astragalus verus Olivier﴾ با استفاده از دو روش تحليل عاملي آشيان اكولوژيك ﴿ENFA﴾ و رگرسيون لجستيك ﴿LR﴾ در منطقه فريدون شهر استان اصفهان
915
مدلسازي رويه هاي ضمني با استفاده از درونيابي به روش توابع پايه شعاعي
916
مدلسازي رياضي امواج دريا و حل معادلات حاكم
917
مﺪﻟﺴﺎزي رﻳﺎﺿﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل وﻳﺴﻜﻮاﻻﺳﺘﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲSPTT
918
مدلسازي رياضي انتقال حرارت و توزيع تنش در لاستيك چند لايه با طوقه هاي سيمي تحت فشار
919
مدلسازي رياضي انتقال حرارت و رطوبت در پوشاك حفاظتي آتش نشاني
920
مدلسازي رياضي انقباض فعال ميزناي در حركت دودي شكل با تمركز بر تعامل جامد سيال
921
مدلسازي رياضي براي پايداري
922
مدلسازي رياضي براي كاهش زمان چرخه توليدبراساس برنامه ريز ي ا رگونومي نيروي كار (مطالعه موردي شركت نازگل)
923
مدلسازي رياضي براي مسأله حداكثر تور پوششي در شرايط امداد رساني
924
مدل‏سازي رياضي براي مسئله مكان‏يابي هاب پويا با دز نظر گرفتن شيوه‏ي حمل‏ونقل و قابليت اطمينان
925
مدلسازي رياضي به منظور مكان يابي تخصيص كيفيت براي تسهيلات جديد پيشرو پسرو تحت شرايط عدم قطعيت
926
مدلسازي رياضي بيو فيلتر به همراه بررسي اثر دما و بار آلي بر روي كاركرد آن در حالت انتقالي
927
مدلسازي رياضي پارامترهاي اساسي براي نورد سرد تاندم فولاد مباركه
928
مدلسازي رياضي پديده آلودگي هوا در شهرهاي كوهپايه اي (نظير تهران ) با تاكيد روي هيدروديناميك جريان هوا
929
مدلسازي رياضي پليمريزاسيون حرارتي استايرن داخل اكسترودر
930
مدلسازي رياضي پليمريزاسيون وينيل استات به روش محلول با تاكيد روي شاخه اي شدن
931
مدلسازي رياضي پيل سوختي اسيد فسفريك
932
مدلسازي رياضي پيل سوختي الكتروليت پليمري داراي غشاء پلي‌اتراتركتن‌سولفونه
933
مدلسازي رياضي پيل سوختي كربنات مذاب و بررسي تغيير غلظت دي اكسيد كربن و اكسيژن در كاتد و هيدروژن در آند
934
مدلسازي رياضي پيل سوختي متانولي جهت بررسي اثر متانول عبوري از غشاء
935
مدلسازي رياضي تخمين افت عملكرد توربين گاز صنعتي
936
مدلسازي رياضي ترانزيت آب توليدي از چاه‌هاي نفت به چاه و مسايل توليد كيك و كم شدن قطر چاه‌ها
937
مدلسازي رياضي تعامل ديناميكي اسب و سوار در اسب درماني
938
مدلسازي رياضي جريان دو فازي لايه اي گاز -مايع غير نيوتني در لوله
939
مدلسازي رياضي جريان گاز-جامد آشفته در حضور پله
940
مدلسازي رياضي جهت جذب بيولوژيكي فلزات سنگين ازپسابهاي صنعتي توسط تفاله هاي ميوه
941
مدلسازي رياضي چند هدفه زنجيره تأمين سه سطحي با تأمين كنندگان،
942
مدلسازي رياضي چندهدفه براي مسأله چيدمان در سيستم هاي توليد سلولي با در نظرگرفتن قابليت اطمينان ماشين ها در مسيرهاي عملياتي چندگانه
943
مدلسازي رياضي چيلر جذبي آب و آمونياك كوچك
944
مدلسازي رياضي حركت رطوبت و حرارت درون چوب در خشك كردن مايكروويو
945
مدلسازي رياضي حلاليت گاز در نفت خام در اثر تزريق گاز در محيط متخلخل
946
مدلسازي رياضي خشك كن بستر سيال واحد پلي اتيلن سنگين مجتمع پتروشيمي اراك
947
مدلسازي رياضي خشك كن نوار نقاله اي
948
مدلسازي رياضي خشك كن هاي دوار
949
مدلسازي رياضي خشك كنهاي استوانه اي Mathematical Modelling of Drum Dryers
950
مدلسازي رياضي دارو رساني با استفاده از نانوذرات ليپوزوم
951
مدلسازي رياضي رشد سلول­هاي سرطان سينه از روي ديتاهاي حاصل از بيماران
952
مدلسازي رياضي رفتار تنش و كرنش فولادهاي آلياژي بور- منگنز در فرايند ترموديناميكي غير هم دما
953
مدلسازي رياضي سامانه اي سروهيدروليك
954
مدلسازي رياضي سامانه هاي موثر بر سرنوشت دارو در بدن با استفاده از تكنيك باندگراف
955
مدلسازي رياضي سه بعدي پديده فتوشيميايي آلودگي هوا و استفاده از موجك براي كاهش گره هاي شبكه (با تاكيد روي هواي تهران بزرگ )
956
مدلسازي رياضي سوپاپ هاي هيدروليكي
957
مدلسازي رياضي سيستم فارماكوديناميك با استفاده از تكنيك باندگراف
958
مدلسازي رياضي سيستم نورد و طراحي كنترل كننده جهت كنترل ضخامت خروجي ورق
959
مدلسازي رياضي غير فعال شدن ميكروارگانيسم ها در فرايند استرليزاسيون صنايع غذايي با استفاده از شرايط سيالات فوق بحراني فشار بالا
960
مدلسازي رياضي فرآيند احتراق درجا براي ازدياد برداشت نفت سنگين در يك مخزن كربناته
961
مدلسازي رياضي فرآيند احتراق درجا در يكي از مخازن نفت سنگين كربناته ايران
962
مدلسازي رياضي فرآيند تراوش تبخيري
963
مدلسازي رياضي فرآيند تزريق بخار در يكي از مخازن نفت سنگين ايران
964
مدلسازي رياضي فرآيند تزريق سورفكتانت در ازدياد برداشت نفت
965
مدلسازي رياضي فرايند آشام در مخازن شكافدار نفت سنگين
966
ﻣﺪﻟﺴﺎﺯي رياضي فرايند خشك كن انجمادي
967
مدلسازي رياضي فرايند غشائي تراوش تبخيري جهت بازيابي تركيبات معطر فرار
968
مدلسازي رياضي فرايند‌هاي تصميم گيري يك زنجيره تامين سبز با در نظر گرفتن الزامات دولت و نوآوري سبز‌
969
مدلسازي رياضي فراينداستخراج اسانس گياه بابونه بااستفاده از دي اكسيدكربن فوق بحراني
970
مدلسازي رياضي كاركرد جداسازي غشا زئوليتي براي گازهاي N2،H2 ، CO2 و CH4
971
مدلسازي رياضي مانور ربات ماهي
972
مدلسازي رياضي مانور ربات ماهي با 4 المان
973
مدلسازي رياضي مانور شناورهاي پروازي در سه درجه ي آزاد
974
مدلسازي رياضي مبدلهاي حرارتي TUBE AND SHELL براي مواد نفتي ايران با تغيير فاز در نتيجه كندانسيون
975
مدلسازي رياضي مدول پيچشي
976
مدلسازي رياضي مسئوليت اجتماعي سازمان (مورد مطالعه : صنعت فولاد استان يزد)
977
مدلسازي رياضي موتور هوايي توربيني چند محوره
978
مدلسازي رياضي نانوسيّال ساكن به منظور بررسي اثرات براوني بر روي ضريب هدايت حرارتي آن
979
مدلسازي رياضي نفوذ رطوبت در منسوج
980
مدلسازي رياضي نفوذ رطوبت در نخ
981
مدل‎سازي رياضي نم‎زدايي از گاز طبيعي در يك بستر دولايه و بهبود فرايند با كاهش مصرف انرژي
982
مدلسازي رياضي و ارزيابي بهبود ديناميك طولي خودرو در به كارگيري انتقال قدرت كلاچ دوگانه
983
مدلسازي رياضي و بررسي تجربي فرآيند اختلاط در اكسترودرهاي نيدردار
984
مدلسازي رياضي و بهينه كردن توان مصرفي در چرخه تبريد تراكمي سردخانه هاي با ظرفيت بالا
985
مدلسازي رياضي و تجربي در حالت گذرا سيكل تبريد و كاربرد آن در بهبود عملكرد يخچالها
986
مدلسازي رياضي و تجربي كوره هاي استوانه اي شكل بويلر لوله آتش
987
مدلسازي رياضي و تعيين جرم راه انداز سيستم توربوپمپ موشك سوخت مايع
988
مدلسازي رياضي و ساخت يك نمونه پالس اكسي متر انعكاسي با قابليت مشاهده بازخورد زمان واقعي اشباع اكسيژن بافت
989
مدلسازي رياضي و شبيه سازي CFD پديده جوشش استخري نانوسيالات
990
مدلسازي رياضي و شبيه سازي جذب گاز CO2 در راكتورهاي داراي جريان هاي برخوردي محوري
991
مدلسازي رياضي و شبيه سازي ريفرمر متان با بخارآب
992
مدلسازي رياضي و شبيه سازي كامپيوتري جداكننده هاي هوايي در كارخانه هاي سيمان
993
مدلسازي رياضي و شبيه سازي كامپيوتري سيستم قلب و عروق با استفاده از تكنيك باند گراف
994
مدلسازي رياضي و مطالعه آزمايشگاهي بازيافت دو مرحله اي انرژي از گازهاي گرم خروجي از دودكش ها در بستر ثابت
995
مدلسازي رياضي و مطالعه آزمايشگاهي حذف واكنشي گاز NOx در برج هاي پاششي و پرشده توسط محلول آمونياك
996
مدلسازي رياضي واحد ذخيره سازي انرژي جهت به كارگيري در يخچالهاي متحرك
997
مدلسازي رياضي، شبيه سازي و بررسي عملي جذب بخارات دي متيل آميد (DMF) و اكريلونيتريل (AN) توسط آب در يك برج جذب آكنده در واحد اكريليك 1 شركت پلي اكريل ايران
998
مدلسازي رياضي، شبيه سازي و مطالعه آزمايشگاهي جذب CO2 توسط آمين ها در يك برج جذب آكنده
999
مدلسازي ريز ساختار و سينتيك پلي پروپيلين شاخه دار توليد شده در حضور دو كاتاليزور به روش ممان‌ها
1000
مدلسازي ريز ساختار و سينتيك كوپليمريزاسيون اتيلن نوربورنن
بازگشت