<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
معرفت شناسي تكاملي نظريه هاي علمي
2
معرفت شناسي در مكتب حكمت متعاليه
3
معرفت شناسي فضيلت گرا و نسبت آن با معرفت شناسي رايج
4
معرفت و شناخت از نظر لايب نيتس
5
معرفت‌شناسي بداهه در موسيقي ايران (با تكيه بر موسيقي قاجار)
6
معرفت‌شناسي تجربۀ‌ديني از نگاه آيت‌الله جوادي‌ آملي
7
معرفي ، آوانگاري و تجزيه و تحليل چند مقام كردي
8
معرفي ، شناخت و بررسي طرح ، نقش و رنگ در قالي دستباف يزد با رويكرد نشانه شناسي
9
معرفي ، شناخت و بررسي نگاره هاي نسخه مصور مثنوي جمال و جلال
10
معرفي 2 روش عددي براي حل معادله ديفرانسيل از مرتبه كسري
11
معرفي QIS و پياده سازي يك سيستم اطلاعات كيفيت در مجتمع صنايع لاستيك يزد
12
معرفي QIS و پياده سازي يك سيستم اطلاعاتي كنترل كيفيت در مجتمع صنايع لاستيك يزد
13
معرفي آثار چوبي موزه هنرهاي تزئيني
14
معرفي آثار و بررسي درونمايه اشعار سيد سعيد هاشمي
15
معرفي آزمون هاي جديد براي تحليل واريانس يك طرفه يك متغيره و چند متغيره با نابرابري واريانس ها
16
معرفي آنتروپي حدود چند مقياس و كاربرد آن در تشخيص پيچيدگي زماني شبكه هاي حالت استراحت
17
معرفي ابزارها و روش هاي كاربردي بهبود كيفيت ﴿مطالعه موردي : شركت طراحان دوخت﴾
18
معرفي ابنيه تاريخي تهران در دوره ناصري
19
معرفي ابيانه تحقيقي درباره آداب و رسوم و فرهنگ و اصطلاحات نامه
20
معرفي احوال و آثار مشاهير قرن هفتم تا دهم شهرستان كازرون
21
معرفي اسپكترومتر تحرك يوني به عنوان آشكار سار تكنيك جداسازي با جاذب پليمر قالب مولكولي (MIP-IMS) و اندازه گيري داروي مترونيدازول در نمونه هاي دارويي و پلاسماي خون
22
معرفي استاد اميرمهران اينانلو﴿سبك معرق تفكيك رنگ﴾
23
معرفي استراتژي رهبري تحول آفرين در مديريت كسب و كار"
24
معرفي اصحاب اجماع و جايگاه آنان در اعتبار حديث
25
معرفي الكترود جديدتوري مس و اصلاح سطح آن بر پايه فاوري نانو در اندازه گيري هاي الكتروشيميايي
26
معرفي الگوريتم بهينه سازي مبتني بر آموزش و يادگيري همگرا شده ﴿CTLBO)
27
معرفي الگوريتم جهش قورباغه ها و كاربرد هاي آن در مهندسي صنايع
28
معرفي الگوريتمهاي وفقي فازي تعويض كانال براي ساختارهاي مختلف سيستمهاي سلولي
29
معرفي الگوريتمي جديد مبتني بر پردازش تصوير جهت بهبود شبيه سازي شرطي در زمين آمار چند نقطه اي الگو پايه
30
معرفي الگوي ساخت انيميشن هاي آموزشي و سرگرم كننده تلويزيوني براي كودكان: مطالعه موردي شبكه پي بي اس
31
معرفي الگوي ساخت انيميشن هاي آموزشي و سرگرم كننده تلويزيوني براي كودكان: مطالعه موردي شبكه پي بي اس
32
معرفي اماكن مذهبي شهر اصفهان
33
معرفي امامزادهاي شهرستان كرج
34
معرفي انواع پستهاي كشش ، جداساز و موازي ساز در راه آهن برقي و تدوين اصول طراحي آنها
35
معرفي انواع خشك كن ها و بررسي مزايا ومعايب آنها
36
معرفي انواع سيستم هاي كنترلي و ساخت دستگاه كنترل دما
37
معرفي انواع مختلف مبدلهاي حرارتي و بررسي مبدل حرارتي صفحه اي
38
معرفي بورس اوراق بهادار وبورس كالاي كشاورزي
39
معرفي بي اي جبر ها
40
معرفي تجارت الكترونيك و دلايل فراگيرنشدن آن در كشور
41
معرفي تعميم هايي از توزيع نيم نرمال: مدل و ويژگي ها
42
معرفي تكنولوژيRFID وكاربردهاي آن
43
معرفي تكنيك هاي جديد در كالكوگرافي رنگي
44
معرفي توابع مختلط تحليلي
45
معرفي توابع ويولت ﴿موجك ﴾ و كاربرد آن در حل سيستمهاي ديفرانسيلي
46
معرفي توزيع پواسن چند متغيّره ويژگي‎ها و كاربردهايش
47
معرفي توزيع پواسن وتركيبات آن
48
معرفي توزيع هاي وزني و كاربرد آنها در مشخصه سازي
49
معرفي چارچوبي جهت مديريت وبهينه سازي زير ساخت فناوري اطلاعات در سازمان ها
50
معرفي چشمه ي نقطه اي مجازي معادل با ظرف هاي مارينلي براي سهولت در به دست آوردن كارآيي آشكارساز
51
معرفي چند روش بدون شبكه براي تحليل مكاني - زماني مسائل مكانيك مهندسي با استفاده از توابع پايه نمايي محلي
52
معرفي حالت هاي شبه-همدوس غيرخطي و بررسي ويژگي هاي غيركلاسيكي آنها
53
معرفي حرف و صنايع دستي يزد
54
معرفي خطوط انتقال هم صفحه
55
معرفي خمينه هاي چند هم تافته و بررسي مشاهده پذير هاي وابسته به آن
56
معرفي دو فيلمبردار ايراني (مهرداد فخيمي - محمود كلاري)
57
معرفي روش Biopsy FNa -CTS در تشخيص ضايعات ريه و مدياستن بيمارستان پور سيناي رشت سالهاي 1378-Percutaneons 1376Guided
58
معرفي روش بدون شبكه استفاده از توابع پايه نمايي در حل برخي از معادلات ديفرانسيل وابسته به زمان خطي در مسائل مهندسي
59
معرفي روش بوت استرپ و كاربرد هاي آن در آمار
60
معرفي روش جديد آگمنتاسيون استخوان آلوئول منديبل و مگزيلا قبل از قراردادن ‏ايمپلنت و ارزيابي آن به كمك راديوگرافي پري اپيكال-‏‎ ‎گزارش سه مورد
61
معرفي روش مهارهاي تار و پودي ﴿WWS﴾ و مقايسه ي آن با ديگر روش هاي متداول جهت تقويت تيرهاي بتني با FRP
62
معرفي روش هاي اندازه گيري مزيت نسبي محصولات كشاورزي و محاسبه مزيت نسبي محصولات زراعي در استان اصفهان
63
معرفي روش هاي پاكسازي گلسنگها (پاسارگاد)
64
معرفي روش هاي توليد نانو ساختارهاي خودچيدمان و توليد نانوذرات نقره به روش بيوسنتزبه همراه بررسي خصوصيات فيزيكي آن
65
معرفي روشها و تكنيكهاي تصويرسازي و ارائه روش تلفيق تصويرسازي با تكنيكهاي چاپ عكس سياه و سفيد
66
معرفي روشهاي جديد اسپكتروفتومتري براي اندازه گيري دالاسين ﴿كليندا مايسين﴾ درفرآورده هاي دارويي
67
معرفي روشهاي جهاني آزمايش كاغذ و مقايسه آنها با روشهاي جاري در ايران
68
معرفي روشهاي ژئوشيميايي براي تشخيص بارور يا عقيم بودن توده هاي گرانيتوئيدي- مطالعه موردي: كانيسازي قلع و تنگستن در تعدادي از گرانيتوئيدهاي ايران
69
معرفي روشهاي مختلف برآوردپارامترهاومقايسه آنهادرمدلهاي چندسطحي
70
معرفي روشهاي مختلف تفكيك قطار پالس راداري و ارائه ي يك الگوريتم جديد تفكيك مبتني بر درخت هرس شده
71
معرفي روشي براي شناسايي و احراز هويت دستگاههاي فيزيكي بوسيله توابع PUF و پيادهسازي آن روي FPGA
72
معرفي روشي جديد براي تثبيت ولتاژ در سيستم هاي فشارقوي جريان مستقيم چندپايانه اي
73
معرفي روشي جديد براي حل مسائل برنامه ريزي خطي فازي با متغير فازي
74
معرفي رويكرد "طرح - ديس گرايي" در طراحي عناطر مبامان شهري
75
معرفي ژن هاي مرجع براي تجزيه و تحليل RT - qPCR در بافت هاي مختلف گياه انار ﴿ Punica granatum﴾
76
معرفي ژن‌هاي كانديدا در مقاومت به ورم پستان گاوي با استفاده از شبكه تنظيم ژني
77
معرفي ژنهاي مرجع براي تجزيه و تحليل qRT-PCR در بافت هاي مختلف برخي از گونه هاي جنس Artemisia
78
معرفي ساختار پاورفرمو و برآورد تاثير آن در قابليت اطمينان سيستم قدرت
79
معرفي ساختار شبكه روي تراشه مبتني بر الگوي SDN براي كاربرد مجازي سازي
80
معرفي ساختارهاي الكترونيكي جهت پردازش سيگنال حياتي بدن با استفاده از تبديل موجك و پياده سازي بر روي FPGA
81
معرفي سر ريز تاج ربع- دايره اي و تعيين خصوصيات هيدروليكي آن
82
معرفي سفرنامه هاي دوران قاجاريه
83
معرفي سقانفار در مازندران
84
معرفي سويه بومي لاكتو باسيلوسپلانتاروم A7با قابليت پروبيوتيكي و كاربرد آن در تهيه ماست پروبيوتيكي به عنوان كشت همراه
85
معرفي سيستم تبديل متن فارسي به زبان اشاره فارسي براي ناشنوايان با استفاده از آنتولوژي
86
معرفي سيستم تجزيه و تحليل حركت 512 VICON
87
معرفي سيستم هاي اطلاعاتي كيفيت و پياده سازي سيستم اطلاعاتي كنترل كيفيت در مجتمع صنايع لاستيك يزد
88
معرفي سيستم هاي خبره و كاربردهاي آن در مهندسي صنايع
89
معرفي سيستمهاي اپتومكانيكي و كاربرد مشددهاي نانومكانيكي در جفت شدگي با سيستمهاي ابررسانايي در ايجاد حالت هاي گربه شرودينگر
90
معرفي سيم ارتودنسي و تحليل كشش آن به دو روش تئوري و شبيه سازي در آباكوس
91
معرفي شاخص كيفيت خط راه آهن بر مبناي مفاهيم تصادفي
92
معرفي شاخص هاي موثر در طراحي فضاهاي شهري به منظور ايجاد امنيت كودكان ﴿ نمونه موردي محلات باغ شاطر ، عودلاجان ، جنت آباد ، نارمك و شهرك گلستان واقع در منطقه 22﴾
93
معرفي شاخص‌هاي I-LOR، E-OIR و E-OER و محاسبه آن در مناطق ايران
94
معرفي شاعران معاصر مازندران و بررسي اجمالي آثار آنها
95
معرفي شبكه هاي اجتماعي معكوس
96
معرفي شبكه هاي حسگر بي سيم ،مفاهيم ، معماري و منطق فازي
97
معرفي شبكه هاي حسگر بي سيم و برخي از مباحث مطرح در آن
98
معرفي شبكه هاي حسگرو برخي از مباحث مطرح در آن
99
معرفي شبكه هاي عصبي
100
معرفي شعراي بختياري
101
معرفي شيرپوينت وپياده سازي
102
معرفي شيوه هاي توليد تابلوهاي معرق با استفاده از نگارگري ايران
103
معرفي شيوه هاي مختلف منبت معرق چوب
104
معرفي فرمت JDF
105
معرفي فلور، شكل زيستي و پراكنش جغرافيايي گياهان تپه هاي شني استان يزد با تكيه بر مورفولوژي ريشه برخي از گونه هاي مهم
106
معرفي قضيه كيلي فاز و لاگرانژفازي
107
معرفي قضيه كيلي فاز ولاگرانژفازي
108
معرفي قضيه ي كيلي فازي وقضيه ي لاگرانژفازي
109
معرفي كارگاهها و هنرمندان هنرهاي سنتي آستان قدس رضوي
110
معرفي كتب جغرافيائي فارسي در مورد ايران: (طبيعي- انساني- اقتصادي- سياسي)
111
معرفي كتب جغرافياي اسلامي و بررسي بابهاي مهم آن
112
معرفي كدينگ شبكه و بررسي كاربرد آن در شبكه هاي نقطه به نقطه ، همه پخشي و حذفي
113
معرفي ماده منعقدكننده مناسب جهت جايگزيني با زاج تزريقي در آب واحد زلال كننده
114
معرفي متدهاي مطرح در آموزش پيانو براي كودكان
115
معرفي محراب هاي تابستانه و خاچكالهاي 13 كليساي اصفهان ع .ع . حفاظت و مرمت تابلو تاجگذاري حضرت مريم (س ) متعلق به كليساي گريگور قديس
116
معرفي مدل پيشنهاد قيمت در پروژه هاي بهسازي لرزه اي ساختمانها با رويكرد ريسك مالي
117
معرفي مدل تلفيقي سيستم‌هاي پويا و سناريو پردازي براي تدوين استراتژي‌هاي بازاريابي
118
معرفي مدل توسعه يافته ي علي و معلولي تحليل پوششي داده ها و تلفيق آن با كارت امتيازي متوازن جهت ارزيابي عملكرد استراتژيك سازمان هاي داراي شعب متعدد مطالعه ي موردي: شعب يك شركت بيمه اي
119
معرفي مدل شبكه پس انتشار فازي جهت پيش بيني فروش كاغذ روزنامه
120
معرفي مدلهاي اتورگر سيو فضايي و كاربرد آنها در تقطيع تصاوير
121
معرفي مدلهاي رگرسيوني در تحقيقات كاربردي
122
معرفي مدلهاي رگرسيوني در تحقيقات كاربردي
123
معرفي مدولاسيون دلتاي برداري و كاربرد هاي آن
124
معرفي معماري جامع شناسايي الگوهاي تكرار شونده در جريانهاي داده اي با رخداد همزمان با استفاده از آتاماتاي يادگير
125
معرفي معيار¬هايي براي ارزيابي پيكره موازي فارسي انگليسي هم¬تراز شده در سطح جمله
126
معرفي مفصل و پيش بيني خسارت هاي وابسته با استفاده از مفاصل
127
معرفي مناطق اميد بخش كاني سازي اورانيوم با استفاده از روش هاي دور سنجي و ژئوفيزيك هوايي در ناحيه سه چنگي- خاور گسل نايبندان
128
معرفي مناطق اميدبخش معدني درگستره ورقه 100000:1 اهربااستفاده ازروش هاي تحليل مكاني داده محور( تاكيدبرالگوي نشانگروزني )
129
معرفي مناطق حفاظت شده استان چهارمحال بختياري به منظور توسعه گردشگري
130
معرفي مهاربند جديد كمانش‌تاب لوله‌اي تمام فولادي و ارزيابي آزمايشگاهي آن
131
معرفي مواد نسوز مصرفي در صنايع فولاد سازي و عوامل مؤثر در افزايش عمر و راندمان مواد نسوز
132
معرفي موتور بازي سازي يونيتي
133
معرفي موتورهاي جستجو و بررسي تكنيك هاي بهينه سازي در آن
134
معرفي نانو ذرات و كاربرد آنها
135
معرفي نرم افزار fluidSIM جهت طراحي مدارهاي پنوماتيكي و الكترپنوماتيكي
136
معرفي نرم افزار latex
137
معرفي نرم افزار MECHANICAL DESKTOP
138
معرفي نرم افزار PVD
139
معرفي نرم افزار sasبا زبان ماتريس ها(lml)
140
معرفي نرم افزار شبيه ساز GNS3
141
معرفي نرم افزارPLC S7 ﴿پي. ال. سي. اس هفت﴾ وشبيه سازي كنترل موتورهاي يك سايت
142
معرفي نرم افزارR
143
معرفي نرم افزارهاي اتوماسيون اداري EXCEL WORD
144
معرفي نرم افزارهاي شبيه سازي شبكه هاي كامپيوتري
145
معرفي نقاشيهاي كاخ سردارماكو
146
معرفي نقوش تزئيني ساساني و استفاده در نقش برجسته سفالين
147
معرفي نقوش داخل مسجد شيخ لطف الله و استفاده هايي كه ازنقوش آن در فرش به عمل آمده است
148
معرفي نقوش داخل مسجد شيخ لطف الله واستفاده هايي كه ازنقوش آن درفرش بعمل آمده است
149
معرفي نقوش سنتي و بررسي زمينه توسعه بافته هاي استان كهگيلويه و بويراحمد
150
معرفي هاب و سوئيچ و روتر و پياده ساز vlan & access list
151
معرفي هنرمندان شاخص آثار چوبي تهران (در حال حاضر)
152
معرفي هنرمندان شاخص چوب اصفهان (در حال حاضر)
153
معرفي هوش مصنوعي و كاربرد آن در آموزش
154
معرفي و آموزش تكنيكهاي قلمزني
155
معرفي و ارائه راهكارهاي share point
156
معرفي و ارزيابي برخي برآوردگرها در جوامع نمايي و گاماي انتخابي
157
معرفي و ارزيابي سيستم هاي مديريت دانش پروژه ﴿PMBOK﴾
158
معرفي و بررسي HV - جبرهاي جديد و ساختن HV - جبرها براساس لم پاياني
159
معرفي و بررسي آثار كريل چرچيل با رويكرد پست مدرن
160
معرفي و بررسي آثار كريل چرچيل با رويكرد پست مدرن
161
معرفي و بررسي آنتولوژي داستان كوتاه در ايران
162
معرفي و بررسي الگوريتم مسيريابي در شبكه هاي حس گر بي سيم
163
معرفي و بررسي انواع مخلوط كن ها و طراحي و ساخت مدل مخلوط كن بوجاري آجيل
164
معرفي و بررسي انواع موتورهاي جت و تحليل AIRFOIL ما فوق صوت توسط FLUENT
165
معرفي و بررسي تصويرسازي هاي شاهنامه پك (Peck ) در مكتب شيراز دوره صفوي ( 1020 - 995 ه.ق )
166
معرفي و بررسي توزيع نرمال چاوله، ريسك و ويژگي هاي آن
167
معرفي و بررسي خواص سيمان هاي منيزيم سيليكاتي
168
معرفي و بررسي خواص شيميايي و الكتروني داروي جديد نانو فولرني استخلافدار شده: N-ethyl-N-Methylethanamine [1,9](C60-Ih)[5,6]fullerene
169
معرفي و بررسي دندريمرها به عنوان عامل هاي نوين دارورسان
170
معرفي و بررسي ده نمونه از شاهكارهاي هنر بر چوب ايران (دوره اسلامي )
171
معرفي و بررسي روش هاي خنك كاري پره ي توربين گاز
172
معرفي و بررسي زبان برنامه نويسي پايتون
173
معرفي و بررسي شارخميدگي همتافته
174
معرفي و بررسي شيوه هاي جديد توليد زيراندازها در دهه هاي اخير (بازبافي و بازيابي)
175
معرفي و پياده سازي تكنيك VOC در شركت كامور اصفهان
176
معرفي و تحليل آثار شاعران معاصر جنوب استان كرمان
177
معرفي و تحليل يك شبكه اجتماعي موقت خودرويي
178
معرفي و تصحيح فوائد عليشيري
179
معرفي و حسابداري شركت بهگل خراسان
180
معرفي و رتبه بندي معيارهاري مكان يابي شهرك هاي صنعتي با توجه به شاخص هاي توسعه پايدار و ارزيابي وضعيت موجود شهرك صنعتي يزد با استفاده از تابع فازي
181
معرفي و ساخت پروژه آبسرد كن به صورت اتوماتيك
182
معرفي و طراحي سيستم باربري نوار نقاله
183
معرفي و طراحي يك سيستم تهويه عرضي براي تونل هاي شهري
184
معرفي و كاربرد شتاب سنج هاي پيزوالكتريك
185
معرفي و كاربرد هاي الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن در تشخيص بيماري ها
186
معرفي و كاربرد ياتاقان هاي مغناطيسي
187
معرفي و كاربردهائي از آناليز غيراستاندارد در مكانيك
188
معرفي و مطالعه ابزارهاي كاربردي در هنرهاي سفال و كاشي
189
معرفي و مطالعه تيكنرهاي صنعتي و پارمترهاي كاركرد و طراحي آنها
190
معرفي و مقايسه طرحهاي گردان و شكسته فرش منطقه چهارمحال و بختياري و هماهنگي در طرح و رنگ آن
191
معرفي و نقد منظومه هاي مذهبي فارسي در دوره قاچار
192
معرفي وبررسي انواع پمپ هاي اسلاري SLURRYŸPUMP
193
معرفي وبررسي مكانيزم انواع كمپرسورها و سيكل هاي تبريد مورد استفاده در لوازم خانگي
194
معرفي وبررسي واحد توليدي صنعتي ﴿توليد كفش﴾
195
معرفي وبرسي ديگ بخار لوله-آتشي
196
معرفي وتشريح عملكرد سنگ شكن ژير اتوري
197
معرفي وتوليدتوزيع هاي آماري و روابط بين آنها
198
معرفي ويژگي هاي پوسترهاي صنايع دستي
199
معرفي يك اگوي تلفيقي ارز كارت امتياز متوازن BSC و مدل تعالي EFQM به منظور بهبود در عملكرد سازمان
200
معرفي يك الگوريتم تخمين فركانس و حذف اختلال سينوسي مبتني بر مدل موتور القايي
201
معرفي يك الگوريتم تخمين ميرايي نوسانات الكترومكانيكي شبكه هاي قدرت
202
معرفي يك الگوريتم مسيريابي با انرژي كارآمد در شبكه هاي حسگربي سيم زير آب
203
معرفي يك الگوي جديد توزيع درآمد و كاربرد آن براي اقتصاد ايران
204
معرفي يك اينورتر تك طبقه با سيستم ذخيره‌ساز انرژي براي كاربرد در سيستم‌هاي فتوولتائيك متصل به شبكه
205
معرفي يك پروتكل مسيريابي منطقه‌پخشي در شبكه‌هاي اقتضايي خودرويي
206
معرفي يك جبران ساز تطبيقي اختلال هاي تناوبي با فركانس نامعلوم
207
معرفي يك جبران كننده جديد براي كنترل ديناميكي ولتاژ (DVC) , و شبيه سازي و مقايسه آن با اصلاحگر ديناميكي ولتاژ(DVR)
208
معرفي يك حسگر الكتروشيميايي براساس DNA جهت اندازه گيري قدرت آنتي اكسيدان ها و اندازه گيري الكتروكاتاليتيكي ايزوپروترنول
209
معرفي يك روش تركيبي مبتني بر شباهت سنجي بخش كدگشا جهت كشف shellcode هاي كد شده
210
معرفي يك سيستم كنترلي براي سيستم‌هاي ذخيره انرژي تكفاز متصل به شبكه
211
معرفي يك فيلتر شكاف دار وفقي زمان گسسته با پهناي باند كنترل شده
212
معرفي يك كاتاليست جديد بر پايه مخلوط اكسيد فلزيSIO2-AL2O3 و استفاده ازآن در اپوكسيده كردن سيكلو آلكن ها
213
معرفي يك كنترل كننده جهت كنترل ميكرواينورترهاي فتوولتائيك با قابليت عملكرد تركيبي در هر دو مد CCM و DCM
214
معرفي يك محيط شبيه سازي براي عاملهاي سيار در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از. TOSSIM
215
معرفي يك مدل تعميم يافته براي تحليل پوششي دادها , Introducing a generalized data envelopment analysis model
216
معرفي يك مدل جنبشي جديد و آنتروپيك براي شبيه سازي جريان سيال لزج و تراكم ناپذير
217
معرفي يك معماري براي گداخت دانش با در نظر گرفتن محيط گريدهاي دانش ناهمگون
218
معرفي يك مقياس عدم قطعيت جديد و كاربرد آن در تقطيع تصاوير پژشكي
219
معرق
220
معرق ، خاتم
221
معرق چهره
222
معرق چوب
223
معرق چوب
224
معرق چوب
225
معرق چوب (دو سطحي )
226
معرق در اتاق كودك
227
معرق فلز
228
معروفترين ايرانياني كه بعربي شعر سروده اند با ذكر نمونه اي از شعر آنان
229
معشوق و ویژگی های آن در شعر نو فارسی
230
معضل حاشیه نشینی در شهر
231
معقول ترين سن مسووليت كيفري در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه جرم شناسي
232
معقولات ثاني و تبيين مباني و پيامدهاي آن در حكمت متعاليه
233
معكوس پذيري مدول هاي ضربي
234
معلولان جسمي- حركتي و دشواريهاي اجتماعي آنان (بررسي موارد داراي ضايعات نخاعي در اصفهان)
235
معلولين و مشكل عبور از موانع با ويلچر
236
معماري
237
معماري آينده، با بررسي و پيشنهاد براي مجتمع مسكوني در سال 2050 با رويكرد افزايش فضاهاي اجتماع‌پذير
238
معماري ابري مبتني بر سيستم هاي چند عامله شبكه هوشمند برق
239
معماري اسلامي جنوب خراسان در نقاشي
240
معماري اسلامي و اهميت عكاسي از آن
241
معماري اطلاعات از ديدگاه اعضاي هيأت علمي و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسي و علوم وابسته به فناوري اطلاعات دانشگاه‌هاي اصفهان و ارائه راه كاري براي سازماندهي
242
معماري اطلاعات از ديدگاه اعضاي هيات علمي و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسي و علوم وابسته به فناوري اطلاعات دانشگاه هاي اصفهان و ارائه راهكاري براي سازماندهي
243
معماري اطلاعات بصورت آگاه از زمينه در محيط فراگير
244
معماري امكان ""با رويكرد خاص به تعاملات اجتماعي و خويشتن يابي در خانه""
245
معماري امن براي كلان داده در رايانش ابري
246
معماري امنيت اطلاعات در سيستم هاي درون /برون سيستم
247
معماري بازار خشكبار
248
معماري بيمارستان
249
معماري پايانه مسافربري شهرستان ملكان
250
معماري پايدار «بازنگري نهضت پايداري»
251
معماري پايدار در طراحي هتل بوتيك با محوريت توسعه بوم گردشگري،نمونه موردي:هتل بوتيك وطبيعت گيلان
252
معماري پايدار مبتني بر چاپگرهاي سه بعدي ساختماني از نگاه بهينه سازي و فرم يابي سازه (طراحي اقامتگاه توريستي ورزش هاي كوهستان)
253
معماري پايدار: طراحي مركز اكوتوريسم اصفهان
254
معماري پر سرعت IPSec‏ و پياده سازي توابع رمز نگاري مورد نياز
255
معماري پردازنده هاي گرافيكي
256
معماري تئاتر و ماسك در يونان باستان
257
معماري تبريز
258
معماري تغيير - توسعه‌ي چارچوب نظري بازطراحي معماري داخلي در استفاده مجدد از بناهاي واجد ارزش
259
معماري خانه كودك
260
معماري داخلي ادارات معاصر ( مطالعه موردي اداره مركزي شيشه قزوين )
261
معماري داخلي براي بيمارستان بااستفاده از اشكال و نقوش هندسي
262
معماري داخلي خانه سهرابي با تغيير كاربري به رستوران
263
معماري داخلي در واحدهاي سنتي مسكوني
264
معماري داخلي ساختمان راس برج ميلاد ﴿گالري و رستوران ها﴾
265
معماري داخلي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
266
معماري داخلي لابي و نمونه اتاق هاي هتل هماي تهران
267
معماري داخلي مسكن بهينه براي قشر متوسط
268
معماري داخلي موزه ي باغ فين كاشان
269
معماري داخلي هتل انقلاب
270
معماري دانشكده معماري
271
معماري در شبكه ngn
272
معماري سازگار بامحيط : طراحي مسكن در محله اوين
273
معماري سازمان مديريت پروژه بر اساس استانداردPMBOKو با استفاده از استاندارد زكمن
274
معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان اصفهان
275
معماري سازماني و مديريت فرآيندهاي سازماني
276
معماري سازماني، روش ها و مدل هاي دستيابي به آن
277
معماري ساسانيان در استان كرمانشاه
278
معماري سامانه لجستيك دانش روي شبكه هاي چندگانه گريد دانش در محيط هاي سيار
279
معماري سامانه موبايل بانك
280
معماري سرويس گرا
281
معماري سرويس گرا
282
معماري سرويس گرا
283
معماري سرويس گرا
284
معماري سرويس گرا
285
معماري سنتي شهري و بافت جغرافيايي مسكن يزد
286
معماري سيستم تاليف همكارانه
287
معماري سينما
288
معماري شبكه مترو اترنت و اصول طراحي و شبيه سازي آن
289
معماري شبكه مترواترنت و اصول طراحي و شبيه سازي آن
290
معماري شبكه هاي MPLS
291
معماري صنعتي بناهاي درماني
292
معماري طراحي مجتمع تجاري
293
معماري فرآيندهاي منتخب زنجيره تأمين خدمات در نظام بانكي
294
معماري كتابخانه
295
معماري مترو و اجتماع پذيري﴿ طرح ايستگاه مترو روزميني شهر جديد پرند﴾
296
معماري مجتمع سينمايي
297
معماري مدال، بررسي تاثير مزاج بر هنر منطقه اي؛ نمونه وردي معماري و موسيقي اصفهان
298
معماري مدرسه معماري
299
معماري مدولار ، راهي براي دستيابي به مسكن انعطاف پذير ﴿ طراحي الگوي آپارتمان مسكوني با فضاي داخلي منعطف ﴾
300
معماري مديريت دانش
301
معماري مديريت شيئي )...( و آشنايي با ...
302
معماري مديريت كليد، بمنظور امن كردن مبادلات اطلاعات بين FPGA واحدهاي خارجي
303
معماري هاي قابل اجرا و كاربردي براي شبكه هاي محتوا محور
304
معماري هخامنشي با خاص به "صفه مسجد سليمان "
305
معماري هنرستان هنر
306
معماري و اسلام
307
معماري و تزئينات در تهران قديم
308
معماري و زيبايي
309
معماري و ساختار انبارداده مدل براي سپرده‌هاي ريالي در سيستم بانكي
310
معماري و قدرت، چشم‌اندازي تاريخي به تكوين هم‌زمان «معماري معاصر» و «دولت مدرن» در ايران
311
معماري و مديريت در محاسبات ابري
312
معماري ومديريت در محاسبات ابري
313
معماري ومديريت درمحاسبات ابري
314
معماري يك سيستم مديريت جريان كار مبتني بر گريد و وب سرويس بر بستر گريد
315
معماري، بستر آفرينش فراغت طراحي مجموعه فراغتي خانواده در يزد
316
معماري، زباني براي انديشه ها
317
معنا - نشانه شناسي و كاربرد آن در تحليل آيات متشابه قرآن
318
معنا - نشانه شناسي و كاربرد آن در تحليل آيات متشابه قرآني
319
معنا شناسي ابديت در شعر سهراب سپهري و قيصر امين پور
320
معنا شناسي تناكح اسماء الهي در قرآن
321
معنا شناسي جهان هاي ممكن و منطق معرفت
322
معنا شناسي حزن در قرآن كريم
323
معنا شناسي در آثار معماري براي ارتقاء طراحي مساجدپژوهش موردي: معناپردازي (از بُعد هندسي و فضايي) در مساجد معاصر تهران
324
معنا شناسي واژه "كتاب" در قرآن
325
معنا شناسي واژه «صلح» و مشتقات آن با تكيه بر روابط هم نشيني و جانشيني در قرآن كريم
326
معنا شناسي واژه وحدت در قرآن از ديدگاه سيد قطب و علامه طباطبايي
327
معنا و حقيقت گزاره هاي اخلاقي از ديدگاه احساسگرايي و توصيه گرايي .
328
معنا و نقش تربيتي موعظه در قرآن كريم
329
معنا و هدف زندگي و مرگ در مثنوي
330
معناداري زندگي از ديدگاه قرآن
331
معناداري زندگي از ديدگاه ملاصدرا
332
معناداري زندگي از منظر پيتر سينگر
333
معناداري زندگي از نظر استاد مطهري و آيت الله جوادي آملي
334
معناداري زندگي(با توجه به آراء ملاصدرا)
335
معناشناسي "سمع" در قرآن كريم
336
معناشناسي افعال به كار رفته در توصيف جايگاه بهشتيان در قرآن كريم با تاكيد بر روابط همنشيني و جانشيني
337
معناشناسي الفت و حوزۀ كاربردي آن در قرآن كريم
338
معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه كفر در قرآن كريم
339
معناشناسي تلاوت در قرآن
340
معناشناسي تلاوت در قرآن
341
معناشناسي خير در قرآن كريم
342
معناشناسي در ديوان أمَل دُنقُل
343
معناشناسي دو واژۀ «سوره» و «آيه» در قرآن كريم
344
معناشناسي ذكر و تعيين مصاديق آن با تكيه بر مباني عرفاني
345
معناشناسي رب در قرآن
346
معناشناسي رحمت و محبت در قران
347
معناشناسي رنگ درنگارگري ايران ﴿قرن هشتم تا يازدهم هجري﴾
348
معناشناسي سِحر بر اساس تفسير الميزان و تفسير طبري
349
معناشناسي شناختي و كاركرد نظريه آميختگي مفهومي در قصه هاي عاميانه ايراني
350
معناشناسي شناختي و كاركرد نظريه آميختگي مفهومي در قصه هاي عاميانه ايراني
351
معناشناسي صلوة در قرآن
352
معناشناسي علم در قرآن
353
معناشناسي قرائت در قرآن
354
معناشناسي قرائت در قرآن
355
معناشناسي قلب در قرآن
356
معناشناسي مصادر قريب المعني پنجگانه ي مسارعه،سبقت،تقدّم،تنافس و استعجال در قرآن كريم
357
معناشناسي مفاهيم مربوط به توسعه اجتماعي در قرآن (با تأكيد با روايات تفسيري)
358
معناشناسي نحوي اِنّ و اَنّ در قرآن كريم و برابريابي آن به فارسي
359
معناشناسي نحوي تمييز در قرآن كريم و برابريابي آن به فارسي
360
معناشناسي نحوي ظروف در قرآن كريم و برابريابي آن در ترجمه‌هاي فارسي
361
معناشناسي نحوي كان و مشتقات آن در قرآن كريم و برابريابي آن به فارسي
362
معناشناسي نحوي"حال" در قرآن كريم و برابريابي آن در زبان فارسي
363
معناشناسي همت در مثنوي مولوي
364
معناشناسي و زيبا شناسي دعاي صباح و يستشير
365
معناشناسي واژگان زوج امراه
366
معناشناسي واژگان موت، اجل و سكر در قرآن
367
معناشناسي واژگاني : مقايسه افعال فارسي و انگليسي داراي قيد مستتر
368
معناشناسي واژه "كتاب" در قرآن كريم
369
معناشناسي واژه « سكن » و مشتقاتش در قرآن
370
معناشناسي واژه «خَلق» وحوزه معنايي آن در قرآن
371
معناشناسي واژه «مبين» در قرآن كريم با رويكرد تحليل متني
372
معناشناسي واژه تزكيه با رويكرد تحليل متني آيات قرآن
373
معناشناسي واژه تسبيح در قرآن با رويكرد تحليل متني
374
معناشناسي واژه تقوا در نهج البلاغه
375
معناشناسي واژه توبه در قرآن
376
معناشناسي واژه دعا در قرآن كريم
377
معناشناسي واژه صلاح وفساد وحوزه معنايي آن درقرآن
378
معناشناسي واژه هاي قريب المعناي صراط و سبيل و طريق
379
معناشناسي واژۀ«ناس» وحوزۀ معنايي آن در قرآن كريم
380
معناشناسي وحي در قرآن
381
معناكاوي نقوشِ تزئيني ‌محراب‌هاي گچ‌بري دورۀ ايلخاني ‌ايران با رويكرد نشانه‌شناسي تاريخ
382
معناي (كاركرد) زندگي از ديدگاه ملاصدرا و كي يركه گور
383
معناي اسم خاص و نوع طبيعي از ديدگاه كريپكي و پاره اي از منتقدان
384
معناي تلفن همراه در زندگي روزمره دانشجويان دانشگاه اصفهان
385
معناي خانه بررسي ابعاد مختلف معناي خانه در مسكن آپارتماني و مستقل حياط دار (نمونه موردي شيراز)
386
معناي زندگي از ديدگاه ابن سينا و ابن عربي
387
معناي زندگي از منظر معصومين
388
معناي زندگي از منظر نيچه
389
معناي زندگي با تكيه بر آراي ابن سينا
390
معناي عشق نزد دو متفكر شرق و غرب (سهروردي و كركه گارد) و تاثير آن دو در آثار هنري
391
معناي فرهنگي رايانه در زندگي اجتماعي ايرانيان: از سال 1370 تا 1390 شمسي
392
معناي نقش و رنگ در مجالس نسخ ادبي ﴿از شاهنامهء بايسنغرميرزا تا شاهنامهء شاه طهماسب﴾
393
معناي نمادين آب در نگارگري ايراني
394
معنويت در چهره نگاري رنسانس
395
معنويت درمحيط كار ونقش آن در بهبود عملكرد كاركنان بيمارستانهاي شهر بندرعباس درسال ۹۵ /۹۴
396
معنويت و حماسه در غزل دفاع مقدس
397
معني بخشي سازماني
398
معني شناسي پيش نمونه اي در زبان فارسي : بررسي پيش نمونه در دانش آموزان سال چهارم ابتدائي شهرستان اراك
399
معني شناسي واژه بركت در قرآن با رويكرد تحليل متني
400
معني شناسي واژه ي مقتصد و حوزه ي معنايي آن در قرآن
401
معيار تعدد قواي نفس از منظر ابن سينا، شيخ اشراق و ملاصدرا
402
معيار چبيشف براي انتگرال هاي آبلي
403
معيار طراحي بر اساس رفتار غير خطي در اتصالات پيچ و مهره اي تقارن محوري
404
معيار لباس و پوشش در فقه اسلامي
405
معيار مكر ممدوح و مذموم از ديدگاه قرآن و روايات
406
معيار هاي ارزيابي و بهينه سازي وب سايت ها
407
معيار هاي بهبود كالبدي نورگيرهاي داخلي در ساختمانهاي اداري (با توجه به عملكرد حرارتيايستا در اقليم نيمه گرم و خشك)
408
معيار و آزمون جديد مفصل - مبنا براي عدم‌ تقارن شعاعي دو متغيره
409
معيارها و انتظارات جوانان از همسرآينده خود و عوامل و منابع شكل گيري آنها
410
معيارها و راهكارهاي نو براي طراحي مجتمع مسكوني در مناطق اقليمي معتدل و نيمه گرم
411
معيارها و ملاكهاي همسر گزيني در بين دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور
412
معيارهاي ارزيابي حالت خطرناك و چگونگي مديريت آن در سياست جنايي ايران
413
معيارهاي ارزيابي طرح توجيهي اقتصادي
414
معيارهاي ارزيابي عملكرد زنجيره عرضه و پياده سازي عملي آن
415
معيارهاي ازدواج آقايان
416
معيارهاي ازدواج از نظر دختران دانشجوي دانشگاه پيام نور بوشهر در مقايسه با دختران غير دانشجوي در شهر بوشهر
417
معيارهاي ازدواج جوانان (در بشرويه)
418
معيارهاي انتخاب همسر دانشجويان مجرد پيام نوردامغان
419
معيارهاي انتخاب همسر در شهرستان املش.
420
معيارهاي انتخاب و سازماندهي محتواي آموزش زبان عربي به زبان آموزان 10-12 سال فارسي زبان
421
معيارهاي اندازه گيري درهم تنيدگي كوانتومي در معرض خطاها و اختلالات كوانتومي
422
معيارهاي بهره وري و اندازه گيري آنها در معادن استان يزد
423
معيارهاي تشخيص رسانه هاي ضاله در فقه اماميه
424
معيارهاي تفكيك زمين مسكوني در طرح هاي توسعه شهري ايران
425
معيارهاي حق و باطل درداوري از منظر قرآن كريم
426
معيارهاي دادرسي عادلانه از نظر فقه و حقوق
427
معيارهاي زيبايي درنقاشي معاصر
428
معيارهاي شهرسازي در قبال زلزله و بررسي ميزان تحقيق آن در فاز سوم طرح نواب
429
معيارهاي شهرسازي در قبال زلزله و بررسي ميزان تحقيق آن در محدوده چهارراه پارك وي تا ميدان تجريش
430
معيارهاي طراحانه ارتقاي سرزندگي محلات مسكوني (واحدهمسايگي بانشاط و سرزنده)
431
معيارهاي طراحي ايستگاه در راه آهن سريع السير
432
معيارهاي طراحي ايمني كالبدي و امنيت كاربران در بيمارستان‏هاي عمومي شهر تهران با تاكيد بر پدافند غيرعامل (نمونه موردي: بيمارستان دي تهران)
433
معيارهاي طراحي ساختمان هاي عمومي با رويكرد توسعه پايدار نمونه موردي مركز فرهنگي و برگزاري همايش هاي منطقه اي در بوكان
434
معيارهاي طراحي ساختمانهاي زيست محيطي در اقليم گرم و مرطوب
435
معيارهاي طرح براي شناسايي اثرهاي غير صفر در مدل خطي كاوش
436
معيارهاي كليدي موفقيت پروژه هاي نوسازي بافت فرسوده شهري
437
معيارهاي مطلوب براي طراحي ساختمان هاي صنعتي با هد ف ارتقاي تهويه صنعتي عمومي GEV) نمونه موردي: تعميرگاه مركزي پالايشگاه تهران
438
معيارهاي موثر در انتخاب پايتخت جديد ايران
439
معيارهاي همسرگزيني در ميان پسران ﴿ دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور شهرستان شهرضا﴾
440
معيارهايي براي تبادل ناپذيري بر اساس توابع مفصل
441
معياري براي فروپاشي ولتاژ بر اساس تلفات توان ظاهري
442
معيشت و سبك زندگي مردم آبادان
443
مغناطو مقاومت ناهمسانگرد در لايه هاي نازك منگنايت La0.67Ca0.33MnO3
444
مغناطومقاومت در نمونه كپه اي و لايه نازك منگنايت La0.85 Ca0.15 MnO3
445
مغولان از كوچندگي به يكجانشيني و تأثير آن بر باز سازي تمدن ايراني در دوره ايلخانان ( 754- 654ق)
446
مفاهيم آژاكس دراي اس پي .نت
447
مفاهيم اساسي استريولوژي و كاربرد هاي آن
448
مفاهيم اساسي در مديريت بازاريابي
449
مفاهيم اساسي روان شناسي در مثنوي (دفتر اول )
450
مفاهيم اساسي روان شناسي در مثنوي (دفتر چهارم )
451
مفاهيم اساسي روانشناسي در دفتر سوم مثنوي
452
مفاهيم اساسي روانشناسي در دفتر ششم مثنوي
453
مفاهيم اساسي روانشناسي در مثنوي (دفتر چهارم )
454
مفاهيم اشكال هندسي در نقاشي انتزاعي
455
مفاهيم بهداشتي كتابهاي درسي مقطع ابتدايي
456
مفاهيم تطبيقي در مكانيك
457
مفاهيم تعميم يافته از ميانگين پذيري
458
مفاهيم جمعه شناسي سياسي در نهج البلاغه
459
مفاهيم خشك كن هاي خورشيدي پسته
460
مفاهيم داستانهاي قرآن مجيد ( مفاهيم داستان آدم (ع ) و قابليت تجلي آن در متحرك سازي
461
مفاهيم داستانهاي قرآن مجيد (مفاهيم داستان آدم(ع)) و قابليت تجلي آن در متحركسازي
462
مفاهيم ديني و زيبايي شناسي تصوير در كتاب «در بيان قصه ي حضرت سليمان » ﴿ چاپ سنگي نسخه ي 1266 ه_ق ﴾
463
مفاهيم رگرسيوني با تاكيد بر آناليزبقا
464
مفاهيم رگرسيوني با تاكيد بر لجستيك
465
مفاهيم رگرسيوني با تاكيد بر لجيت
466
مفاهيم روانشناختي نهج البلاغه
467
مفاهيم زيبا شناسي ﴿﴿عالي﴾﴾ و ﴿﴿زيبا﴾﴾ در رمان بلندي هاي بادگير:مطالعه بورك
468
مفاهيم سيستم عامل بي درنگ همراه با روش هاي تحمل پذير بي اشكال
469
مفاهيم شاخص هاي قابليت بر اساس اندازه هاي اطلاع در كنترل كيفيت , a concept of capability indices based on aspects of information measures in quality control
470
مفاهيم شبكه مديريت مخابرات
471
مفاهيم مديريت شبكه و شبكه مديريت شركت مخابرات ايران
472
مفاهيم معماري و مديريت در محاسبات ابري
473
مفاهيم معماري و مديريت در محاسبات ابري .
474
مفاهيم معماري ومديريت درمحاسبات ابري
475
مفاهيم ميانگين پذيري روي حاصلضرب هاي خاص از جبرهاي باناخ
476
مفاهيم و سمبولهاي دايره درفرهنگ تصويري ايران و جهان
477
مفاهيم و كاربرد SOAP
478
مفاهيم و كاربرد هاي داده كاوي
479
مفاهيم و كاركردهاي نماي نقطه ديد (P.O.V Shot) در روايت انيميشني با تمركز بر آثار فرانس روفوز و بيل پليمپتون
480
مفاهيم و مضامين پرده هاي نقاشي دوره قاجار
481
مفاهيم و مقولات زرواني در تجسم تصويري شاهنامه
482
مفاهيمي از ترتيب هاي تصادفي درحالت گسسته , concept of stochastic orders in discrete cases
483
مفاهيمي از رگرسيون چندك، انتروپي ماكسيمم ودرستنمايي ماكسيمم و رابطه ي ميان انها
484
مفاهيمي در انتگرال وكاربردهاي ان
485
مفاهيمي در فضاهاي متري فازي
486
مفاهیم عرفانی مشترک در ما فیه و غزلیات شمس
487
مفايسه افراد با اضطراب بالا وپايين از لحاظ كلسترول ،تري گليسيريد hdl -ldl ,و پلاكت ها
488
مفايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دو زبانه بادانش آموزان يك زبانه در مقطع ابتدايي در شهر سراوان 89-1388
489
مفايسه كيفيت زندگي كاري كاركنان ورزشكار و غير ورزشكار شركتهاي نفت و گاز پارس جنوبي ﴿فازهاي 22و23و24﴾
490
مفايسه و بررسي تاثير رضايت شغلي بر تعهد سازماني كاركنان بيمارستان هاي عليمردايان نهاوند و بعثت همدان
491
مفردات الفاظ القرآن علامه راغب اصفهاني
492
مفردات و لغت و ويژگيهاي دستوري و آداب و رسوم لهجه سبزوار
493
مفصل ران از تولد تا بلوغ
494
مفصل فارلي-گاميل- مورگنسترن و مولدهاي آن
495
مفصل ها و كاربرد آن براي مدل بندي عملكرد در هكتار محصول گندم در ايران
496
مفصل ها و كاربرد آن براي مدل بندي عملكرد در هكتار محصول گندم در ايران بببب
497
مفصل و نقش آن در سازمان كالبدي معماري
498
مفهوم "وطن" در شعر عصر مشروطه
499
مفهوم « سير نغمگي » در موسيقي دستگاهي ايران. مطالعه موردي درآمد آواز بيات اصفهان
500
مفهوم اختلال سلوك و نقش آن در بزه‏كاري
501
مفهوم انسان
502
مفهوم بيماري (مرض) در قرآن
503
مفهوم تحديد حدود منصفانه مرزهاي دريايي و قابليت اعمال آن در درياي خزر
504
مفهوم تربيتي طهارت در قرآن با رويكرد معناشناسي
505
مفهوم تغيير ولزوم رهبري تغيير در سازمان ها
506
مفهوم تنومندي براي مسائل بهينه سازي چندهدفه خطي قطعي
507
مفهوم جديد خلاقيت ونقش آن در نظام آموزشي
508
مفهوم جنگ عادلانه و ارزيابي ادعاهاي آمريكا در استناد به اين مفهوم براي حمله به عراق
509
مفهوم جهاني شدن در تعليم و تربيت اسلامي
510
مفهوم جهاني شدن در تعليم وتربيت اسلامي
511
مفهوم حقيقت در رساله سرآغاز كار هنري مارتين هيدگر و سينماي عباس كيارستمي
512
مفهوم حكومت و پيدايش قدرت
513
مفهوم دوستي در ادبيات داستاني كودك و نوجوان، انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان گروه سني ج و د
514
مفهوم دوگان راديكال اول يك مدول
515
مفهوم دوگان زير مدول هاي اول
516
مفهوم ديالك تيك از نظر فلسفه (از چهار قرن پيش از ميلاد تا عصر حاضر)
517
مفهوم ذوق در زيبايي شناسي برگ
518
مفهوم زمان اسطوره اي در عرفان بر مبناي شش دفتر مثنوي معنوي
519
مفهوم زمان و كاركردهاي آن در اشعار فروغ فرّخزاد و سيمين بهبهاني
520
مفهوم زمان و مكان در قرآن
521
مفهوم زمان و مكان و آراء فلاسفه بزرگ در اين باره
522
مفهوم زندگي چيست؟
523
مفهوم زندگي و مرگ در آفاق فكري سهراب سپهري
524
مفهوم سازي استعاره هاي عشق، نفرت، شادي و اندوه در نوشتار فارسي زبانان: رويكردي شناختي
525
مفهوم سازي، طراحي و تبيين مدل اجراي استراتژي با رويكرد PLS-SEM در صنايع بهداشتي آرايشي استان قزوين
526
مفهوم سدهاي بتني ذوزنقه ايCSG و چگونگي ساختار امن سد كهير در ايران با مصالحCSG
527
مفهوم شئي شدگي و ارتباط آن با آثار هنري از ديدگاه آدورنو
528
مفهوم شخصيت در قرآن
529
مفهوم شناسي " مثاني" و ارتباط آن با واژگان مثني در قرآن
530
مفهوم شناسي استضعاف در قرآن و راهكارهاي قرآن براي برون رفت از آن
531
مفهوم شناسي ايمان و ريا از ديدگاه تفاسير قرآني تسنيم و نمونه
532
مفهوم شناسي بصيرت درقرآن وعهدين
533
مفهوم شناسي زمان از منظر نهج البلاغه
534
مفهوم شناسي و تبيين آزادي از ديدگاه جان استوارت ميل و شهيد مرتضي مطهري
535
مفهوم شناسي وا ژه ي ابتلا،مفاهيم مرتبط ومصاديق آن در صحيفه سجاديه ونهج البلاغه
536
مفهوم شناسي واژه ي ابتلا، مفاهيم مرتبط و مصاديق آن در صحيفه سجاديه و نهج البلاغه
537
مفهوم شهر هوشمند و جايگاه آن در تهران﴿ نمونه موردي عرصه هاي همگاني شمال غرب تهران پارك - شهر هوشمند فرحزاد ﴾
538
مفهوم طبقه در آثار دكتر شريعتي
539
مفهوم عرصه همسايگي﴿بررسي تاثير كالبد بر روابط همسايگي﴾
540
مفهوم عقل در قرآن و حديث
541
مفهوم فتوژني از ديدگاه ژان اپستادين در تعريف ماهيت سينما
542
مفهوم فلسفي تعارض و جايگاه آن در مكاتب تربيتي نوين
543
مفهوم قدرت فوكو در سه نمايشنامه ي هارولدپينتر
544
مفهوم قرآني ازدواج با رويكرد مردم شناسي
545
مفهوم قرآني صبر و آثار آن در زندگي فردي و اجتماعي
546
مفهوم كارآفريني از ديدگاه اسلام
547
مفهوم كولاژدر فيلم هاي ايراني امير نادري با تكيه بر فيلم هاي " دونده " و "آب باد خاك "
548
مفهوم كولاژدر فيلم هاي ايراني امير نادري با تكيه بر فيلم هاي " دونده " و "آب باد خاك "
549
مفهوم مؤلف در انديشه ي ميشل فوكو
550
مفهوم محافظه كاري در حسابداري و انواع ان
551
مفهوم مدیریت دانش و ارتباط آن با نوآوری در شرکت لوله سازی اهواز
552
مفهوم مشتق وانتگرال
553
مفهوم مشخصه هاي تعميم يافته براي معادلات سيالي
554
مفهوم ناخودآگاه در نقاشي قرن بيستم
555
مفهوم نمادين آيينه درشرق ﴿ايران، چين، ژاپن و هند﴾
556
مفهوم نوجواني در رمان نوجوان ايران بر اساس مكاتب روان شناسي
557
مفهوم هنر شرقي و امكان بررسي آن در فلسفه افلاطون
558
مفهوم هنر و معيار سنجش آن در ادبيات فارسي (با رويكرد به آثار سعدي)
559
مفهوم هنر و معيار سنجش آن در ادبيات فارسي ﴿با رويكرد به آثار سبك خراساني
560
مفهوم و ابعاد حقوقي دولت ناتوان در حقوق بين الملل امروز
561
مفهوم و تعيين مصاديق روابط نامشروع و جرايم منافي عفت مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامي
562
مفهوم و راهكارهاي تدبر در قرآن و روايات
563
مفهوم و سلختار حسنات و سيئات در قرآن و عهدين
564
مفهوم و كاربرد كولاژ در نقاشي
565
مفهوم و ماهيت تمكين
566
مفهوم و مباني هنر ايراني و نسبت آن با مصاديق هنري ﴿مورد پژوهي: حوزه كردستان﴾
567
مفهوم واقعيت در هنر و سينما
568
مفهوم وطن در شعر دفاع مقدس
569
مفهوم وطن در شعر منتخب شعراي معاصر ﴿نيما يوشيج، محمدحسين شهريار، مهدي حميدي شيرازي، فريدون توللي، فريدون مشيري، مهدي اخوان ثالث، سهراب سپهري﴾
570
مفهوم، مصداق و حقوق كافر حربي در فقه اسلامي
571
مقا سه پيامدهاي نفركتومي لاپاراسكوپي با نفركتومي باز از آذرماه 1385 تا پايان اسفند ماه 1387 در بيمارستان هاي رازي و گلسار رشت
572
مقا يسه اثر ضد ميكروبي تركيبMTAD و NaOCl بر روي ريشه دندانهاي آلوده شده توسط گونه هاي مختلط ميكروبي Enterococcus.faecalis و Candida.albicans
573
مقابله اخبارگري و اصوليگري از سقوط صفويه تاعصر ناصرالدين شاه قاجار
574
مقابله با آلودگي سيگنال راهنما در شبكه هاي سلولي دولايه با استفاده از همسو نهي تداخل
575
مقابله با اختلال فريب در گيرنده GPS مبتني بر شبكه عصبي
576
مقابله با اعوجاجات فاز و دامنه در گيرنده يك مودم QPSK روي كانال چند مسيري HF با نرخ 5400 بيت بر ثانيه
577
مقابله با انواع جمينگ در گيرنده هاي تك فركانسه GPS
578
مقابله با بحران هاي انساني خاورميانه در پرتو دكترين مسئوليت حمايت با تاكيد بر رويداد هاي سوريه و ليبي .
579
مقابله با تروريسم و مسئله ي دولت هاي ناتوان از منظر حقوق بين الملل
580
مقابله با جمينگ SPOT با استفاده از فشردگي پالس مبتني بر كدهاي فاز چهارتايي و فركانس در سيستم¬هاي رادار
581
مقابله با چالش‌هاي امنيتي سيستم سيگنال‌دهي مبتني بر باليس در حمل و نقل ريلي
582
مقابله با حملات انكار سرويس در شبكه‌ هاي موردي سيار از طريق بهبود مسيريابي
583
مقابله با حملات به URL
584
مقابله با حملات سر ريز پشته
585
مقابله با حملات لايه فيزيكي شبكه هاي راديو شناختگر
586
مقابله با حمله بدگويي در شبكه هوشمند برق
587
مقابله با حمله عليه Session ID
588
مقابله با حمله فريب با استفاده از روش احراز هويت پيام ناوبري مبتني بر زنجيره هاي رمزنگاري يك طرفه در سامانه GNSS
589
مقابله با حمله¬ي پارازيت در شبكه¬هاي راديو شناختگر به كمك نظريه بازي
590
مقابله با دروي حساب هاي كاربري
591
مقابله با فساد در مقررات بين المللي و تاثير آن در حقوق داخلي ايران
592
مقابله با قطعي ارتباط در شبكه هاي نوري WDM با توپولوژي مش با استفاده از P-cycle
593
مقابله بابرنامه هاي ماهواره اي در راستاي امنيت فرهنگي و موازين حقوق بشري
594
مقابله ملي و بين المللي با قاچاق مهاجران
595
مقابله هاي تيماري در طرح هاي تصادفي مقيد ترتيبي
596
مقابله و تصحيح شرح پنجاه غزل حافـظ از سه نسخه ي خـطي مــــرج البحـــرين سيف الدين ابوالحسن عبدالرحمان نام ور به خــــتمي لاهـــــــوري
597
مقادير و بردارهاي ماتريسهاي داراي فرم خالص و كاربرد آن در نظريه گراف
598
مقادير ويژه ،بردارهاي ويژه ماتريس هاي سه قطري
599
مقادير ويژه غير استاندارد
600
مقادير ويژه غير خطي براي معادله p-laplacianبا شرايط مرزي دير يكله و نيومن روبين و نوفلاكس واستكلو
601
مقادير ويژه گراف جابجايي يك گروه متناهي
602
مقادير ويژه لاپلاسي گراف توان يك گروه متناهي
603
مقادير ويژه و بردارهاي ويژه
604
مقادير ويژه ي عملگر استوكس در برابر مقادير ويژه ي لاپلاسين ديريكله در صفحه
605
مقارنة الزمكانية بين رواية "دو دنيا" لگلي ترقي ورواية "ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي
606
مقارنة و تحليل روايتي قطعة من أوروبّا لرضوي عاشور و-خارطة الحبّ لأهداف سويف علي ضوء النظريّة ما بعد الاستعماريّة
607
مقارنه و بررسي تطبيق وجدان از ديدگاه قرآن و فلسفه كانت
608
مقاسه اثربخشي استفاده از شبيه ساز مبتني بر وب برونكوسكوبي وروش آموزش سنتي بر ميزان دانش آناتومي برونشيال دستياران رشته بيهوشي در مراكز آموزشي درماني رازي درسال93-94
609
مقاسه ي يادگيري و انگيزش آموزش مداوم جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه با استفاده از سه روش آموزش متداول دانشگاه ،طراحي شده با الگوي مريل ،رايگلوث و طراحي شده با الگوي مريل ،رايگلوث و كلر
610
مقاسيه ارزش تشخيصي Indirect MR arthrographyوConventional MRI در تشخيص پاتولوژي هاي مفصل زانو در بيماران با درد زانو ارجاع شده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
611
مقاسيه راهبردهاي مقابله ايي ترم اول و ترم آخر در دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
612
مقالات شرقي: [درباره برون] تاليف آربري
613
مقاله نويسي در زبان انگليسي (مربوط به طرح گرانت )
614
مقام ( هنگ ) هاي شمال خراسان با بررسي شيوه كمانچه نوازي قوم كرمانج
615
مقام الامام اميرالمومنين علي بن ابيطالب (ع) درباره: فضائل و شخصيت آن حضرت از نظر اهل تسنن
616
مقام تسليم در برابر ارده الهي و رابطه آن با كمالات اخلاقي
617
مقام در عرفان
618
مقام رضا و رضوان در قرآن و حديث
619
مقام زن در اسلام
620
مقام زن در ايران باستان
621
مقام زن در عصر پهلوي
622
مقام زن در عصر ساساني
623
مقام و مرتبت گرجي ها در عصر صفوي و مقايسه با ارامنه
624
مقامات ايماني انسان در قرآن
625
مقامه اي برسيرتفكر و جايگاه آن درهنر( باتاءكيد بر نقاشي )
626
مقامه و مقامه نويسي و تاثير آن بر ادب فارسي با تاكيد بر گلستان و بوستان سعدي
627
مقاوم سازي آشكارسازهاي بهمني تك فوتون در برابر تابش يوننده و مدولاسيون اختلال زماني با تغيير طول موج در اين ادوات
628
مقاوم سازي الگوريتم هاي يادگيري معيار فاصله نسبت به تبديلات
629
مقاوم سازي بازشناسي گفتار در محيط با نويز ناهمبسته با استفاده از پردازش چند باندي
630
مقاوم سازي بازشناسي گفتار نسبت به نويز بر اساس كاهش ويژگي هاي گفتاري
631
مقاوم سازي بلوكهاي پلي استايرن ساختماني با استفاده استفاده از الياف نساجي
632
مقاوم سازي پل ها به منظور جلوگيري ازفروافتادن عرشه در اثر لغزش نشيمنگاه الاستومري با استفاده از مقيد كننده طولي
633
مقاوم سازي تيرهاي بتن مسلح بااستفاده از مصالح CFRP پيش تنيده به روش نصب در نزديك سطح ﴿NSM)
634
مقاوم سازي تيرهاي بتني به كمك FRP به روش نصب در نزديك سطح (NSM) و مقايسه با روش نصب سطحي (EBR)
635
مقاوم سازي خمشي تير‌هاي بتن آرمه با استفاده از ورق‌هاي CFRP پيش تنيده به روش نصب بر روي شيار (EBROG)
636
مقاوم سازي دال هاي بتني توسط الياف FRP با استفاده از روش هاي بهينه سازي توپولوژي
637
مقاوم سازي دال هاي تخت براي برش منگنه اي با استفاده از ميله و شبكه FRP و FRP بادبزني و مقايسه ي آن با سايرروش ها
638
مقاوم سازي ديوارهاي مصالح بنايي با استفاده از تسمه هاي فولادي و كامپوزيت
639
مقاوم سازي روش خطي سازي با فيدبك براي سيستم هاي چند ورودي چند خروجي به همراه پياده سازي به روي مدل ازمايشگاهي هليكوپتر
640
مقاوم سازي روش خطي سازي بافيدبك
641
مقاوم سازي ساختمان هاي فلزي موجود در برابر زلزله ﴿قزوين﴾
642
مقاوم سازي ساختمانهاي آموزشي ﴿ مدارس ﴾ موجود در قزوين در برابر زلزله
643
مقاوم سازي ساختمانهاي بتن آرمه در برابر زلزله
644
مقاوم سازي ساختمانهاي موجود آجري و مختلط در برابر زلزله
645
مقاوم سازي ساختمانهاي موجود با مصالح بنائي در برابر زلزله
646
مقاوم سازي سازه هاي بتن آرمه به روش كامپوزيتي (تركيب فولاد و بتن)
647
مقاوم سازي سازه هاي بنايي موجود در برابر زلزله ﴿ شهرستان تربت حيدريه ﴾
648
مقاوم سازي سازه هاي فلزي با بادبند هشتي
649
مقاوم سازي سازه هاي فولادي با استفاده از ديوار برشي فولادي
650
مقاوم سازي سازه هاي فولادي با استفاده از عملكرد توام با بتن اضافه شونده
651
مقاوم سازي سازه هاي فولادي با قاب هاي باد بندي زانويي به روش كنترل فعال
652
مقاوم سازي سيستم كروز كنترل با قابليت تطبيق
653
مقاوم سازي شبكه هاي عصبي عميق در برابر حملات مخرب
654
مقاوم سازي شبكه هاي عصبي عميق در برابر مثال هاي مخرب با استفاده از توسعه ويژگي هاي تصادفي براي فرايندهاي گاوسي
655
مقاوم سازي عمارت چهل ستون اصفهان با استفاده از فناوريهاي نوين معماري
656
مقاوم سازي قطعه آلومينيومي در برابر تنشهاي كشش بوسيله پوشش پلييورا
657
مقاوم سازي لوله هاي خورده شده فلزي با كامپوزيت پايه پليمري
658
مقاوم سازي مناره هاي خشتي با كلاف قائم
659
مقاوم شده (PMC) ساخت و بررسي خواص مكانيكي پروفيلهاي كامپوزيتي زمينه پليمري با الياف بلند شيشه به منظور جايگزيني پروفيل هاي فلزي در بازوهاي متقاطع مورد استفاده در پايههاي خطوط توزيع برق
660
مقاوم‌سازي هوشمند و شكل‌دهي مفهومي در نهان‌نگاري تصاوير ديجيتال
661
مقاوم‌سازي يك تراشه رمزنگاري در برابر نسخه‌برداري با استفاده از PUF
662
مقاومت برشي خاك رس الياف دار مسلح به ژئوسنتتيك
663
مقاومت برشي، فشردگي پذيري و انقباض و انبساط پذيري مخلوط شن و برخي كاني هاي رسي
664
مقاومت به شوري دو واريته گندم تحت چهار تيمار آبشوئي
665
مقاومت پيوستگي بين بتن پايه و ملات تعميري
666
مقاومت ترك خوردگي مخلوط‌هاي آسفالتي تحت اثر بار‌هاي تركيبي كششي و برشي
667
مقاومت حرارتي سطح تماس سطوح موجدار
668
مقاومت حرارتي لايه GDL [جي دي ال] پيل سوختي پليمري
669
مقاومت خستگي آسفالت متخلخل با قير اصلاح شده با پليمر SBS
670
مقاومت خوردگي و تريبوخوردگي پوشش هاي كامپوزيتي PEO حاوي ذرات α-Al2O3 روي آلياژ آلومينيوم 7075
671
مقاومت در شعر عباس عباسي طائي
672
مقاومت سرخوردگي روسازي و تاثير نوع مصالح و طرح مخلوط در مقدار آن
673
مقاومت سيمان هاي مختلف در برابر آبهاي نمك دار
674
مقاومت عارفان در برابر اصحاب قدرت تا آغاز دورۀ صفوي
675
مقاومت فولاد هاي كربني در مقابل انواع سايش
676
مقاومت كاركنان در برابر تغيير:پژوهشي پديدار شناختي
677
مقاومت مغناطيسي تونل زني در ساختارهاي نامتجانس نيم رساناي مغناطيسي رقيق
678
مقاومت يمن در مقابل عربستان وتاثير آن بر امنيت ملي ايران
679
مقاومت، جذب و تجمع سرب و روي در گياه matthioia chenopodiofolia Fish & C. A. May ( Brassicaceae) . روئيده در منطقه سرب و روي ايرانكوه، اصفهان
680
مقايسÞ شيوه املاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي و شيوه املاي غالب در متون فارسي معاصر
681
مقايسة آزمايشگاهي توانايي شكلدهي كانال توسط فايلهاي چرخشي نيكل تيتانيوم two-M , Master Flex و فايلهاي دستي استنلس استيل file Flexo-K در بلوكهاي رزيني شبيهسازي شده
682
مقايسة اثر انواع فعّاليّت هاي هوازي بر رفتارهاي شبه اوتيسم ناشي از مصرف غذاي پرچرب در موش صحرايي نر
683
مقايسة استفاده از پارتوگراف و نمودار فريدمن برسير زايمان در بيمارستان الزهراي رشت در سال 83-1382
684
مقايسة تحليلي مؤلفه‌هاي ساختاري و محتوايي اسارت‌نامه‌هاي دفاع مقدس (با تأكيد برسه اثر من زنده‌ام، سرباز كوچك امام، كيكاووس)
685
مقايسة تحليلي مفهوم "خود" و تركيبات آن در غزل سعدي و حافظ
686
مقايسة تعداد حملات ريسه رفتن ، قبل و بعد از مصرف آهن ، در كودكان 6 ماه تا 2 سال مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب بيمارستان هفده شهريور رشت در نيمه اول سال 1384
687
مقايسة ديدگاه هاي تربيتي در آثار فارسي سهروردي و آثار منثور مولانا
688
مقايسة ديدگاه هاي سياسي- حقوقي اعضاي 3+3 و تاثير آن بر برنامه هسته‌اي ايران
689
مقايسة صور خيال در ادبيات فارسي و انگليسي
690
مقايسة عملكرد لرزه اي سازه هاي مقاوم خمشي فولادي به روش هاي FEMA و 356 ATC40 تاريخچه زماني شتاب زلزله
691
مقايسة عملكرد لرزه ايسازه هاي مقاوم خمشي فولادي به روشهاي 40FEMA و 356 ATCتاريخچه زمانيشتاب زلزله
692
مقايسة قواعد بصري حاكم بر طراحي در نگارگري ايراني – اسلامي با نظرية ابصار ابن¬هيثم
693
مقايسة مفهوم سازي فعل پوشيدن در زبان فارسي و انگليسي
694
مقايسة ميزان فراواني و نوع اختلال رفتاري در دانش آموزان با نياز هاي خاص(نابينا، ناشنوا،كم توان ذهني آموزش پذير،تيزهوش) با دانش آموزان عادي 12-7 سال دوره ابتدايي شهر گنبدكاووس
695
مقايسة وضعيت كتابخانه هاي مشاركتي استان كرمانشاه با سند چشمانداز نهاد كتابخانههاي عمومي كشور در افق 1404
696
مقايسه ‏ سلامت عمومي و‏ كيفيت زند گي جانبازان قطع نخاع ورزشكار با جانبازان قطع نخاع غير ورزشكار
697
مقايسه " نسبت PSA به حجم بافت بينابيني " با " دانسيته PSA " در پيشگويي سرطان پروستات
698
مقايسه ، تحليل و بررسي تطبيقي سويتهاي فرانسوي و سويتهاي انگليسي ﴿ يوهان سباستين باخ ﴾
699
مقايسه 2 روش افزودن ميدازولام يا بيكربنات به ليدوكائين بر زمان شروع بي حسي بلوك داخل وريدي جهت اعمال جراحي دست
700
مقايسه 8 هفته تمرينات TRX و برنامه ي تربيت بدني عمومي يك بر نمرات آزمون غربالگري عملكرد حركتي دانشجويان دختر
701
مقايسه coverage و وقوع پوسيدگي پس از استفاده از دو روش مختلف در كاربرد فيشور سيلنت: پرايمرهاي سلف اچ (يك مرحله اي) و روش اسي اچ- پرايمر(دو مرحله اي)
702
مقايسه MDA و DC در بين ورزشكاران (هوازي و بي هوازي) وغير ورزشكاران
703
مقايسه PCR و ELISA در تشخيص التهاب گردن رحم ناشي از كلاميدياتر اكوماتيس، سرو تايپ هاي (D-K)
704
مقايسه QRS Fragmentation در دو گروهCRT super responder و responder CRT در مركز آموزشي و درماني قلب دكتر حشمت رشت
705
مقايسه آئين نامه هاي بتن ايران ﴿آبا﴾ و آمريكا در فصول خمش ، برش واعضاء فشاري خمشي
706
مقايسه آبياري نواري و نواري گردشي از لحاظ عملكرد هيدروليكي و فرسايشي
707
مقايسه آثار آرامبخش انفوريون پروپوفول با ميدازولام پس از جراحي الكتيو پيوند باي پس شريان هاي كرونر برهموديناميك
708
مقايسه آثار سه هنرمند مكتب اصفهان ( رضا عباسي ، معين مصور و محمد قاسم )
709
مقايسه آثار شدت تمرين بر سطوح آيريزين و نيمرخ ليپيدي مردان ميانسال داراي اضافه وزن
710
مقايسه آثار شدت تمرين بر سطوح اپلين و مقاومت انسوليني مردان ميانسال داراي اضافه وزن
711
مقايسه آثار شدت تمرين بر سطوح پلاسمايي آديپولين و فورين مردان ميانسال داراي اضافه وزن
712
مقايسه آثار شدت تمرين بر سطوح پلاسمايي آديپولين و فورين مردان ميانسال داراي اضافه وزن
713
مقايسه آثار ضرب آهنگ موسيقي تند و كند بر شاخص درك فشار و خستگي مركزي مردان جوان ورزشكار شهر تهران
714
مقايسه آثار مداخله بيروني بر عملكرد حركتي و شاخص درك فشار در مردان جوان ورزشكار و غير ورزشكار
715
مقايسه آراء اخلاقي علامه كشفي در تحفه الملوك با آراء مولي مهدي نراقي در جامع السعادات
716
مقايسه آراء سيد مرتضي و علامه طباطبايي در باب عصمت انبيا
717
مقايسه آراء كلامي مولف و شارح كتاب (الانوار الجلاليه في شرح الفصول النصريه )
718
مقايسه آرامبخشي و ايمني دو تركيب ميدازولام خوراكي و تاثير عوامل رفتاري بر پيامد آرامبخشي
719
مقايسه آرامبخشي و ايمني شربت ميدازولام و مصرف خوراكي فرم تزريقي ميدازولام(PO midazolam)در درمانهاي دندانپزشكي كودكان غير همكار 4 تا 7 ساله
720
مقايسه آراي سياسي واجتماعي جميل صدقي الزهاوي وملك الشعراي بهار , a comparison of political&social opinions of jamil sedghi az-zahhavi with maleko shoara bahar
721
مقايسه آراي نحويان و بلاغيان و بيان نظرات آنان در مسائل مشترك
722
مقايسه آرايش هاي مختلف لوله ها در مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله به كمك نرم افزار fiuent
723
مقايسه آرتيفكت هاي فلزي براكت هاي فلزي رايج درMRI
724
مقايسه آرزوهاي شغلي دانش آموزان عادي با دانش آموزان داراي اختلال گفتاري دوره دبيرستان شهر اصفهان در سال 1387
725
مقايسه آزمايش هاي كرنش كنترل و تنش كنترل در ارزيابي تأثير درصد ريزدانه ها بر روانگرايي خاك هاي ماسه اي از ديدگاه انرژي با استفاده از دستگاه Hollow Cylinder
726
مقايسه آزمايش هاي كرنش كنترل و تنش كنترل در ارزيابي تأثير درصد ريزدانه ها بر روانگرايي خاك هاي ماسه اي از ديدگاه انرژي با استفاده از دستگاه Hollow Cylinder الالاللل
727
مقايسه آزمايشگاهي اثر ضدعفوني كنندگي روش PAD(photo activated disinfectionبا هيپوكلريت سديم %5/25 بر كانال هاي آلوده به انتروكوكوس فكاليس در درمان اندودانتيكس
728
مقايسه آزمايشگاهي اثر ضدميكروبي ‍‍ژل با محلول 5.25% Naocl بر روي باكتري Enterococcus faecalis
729
مقايسه آزمايشگاهي اثرph برميزان انحلال كامپوزيت بالك فيل ومعمولي
730
مقايسه آزمايشگاهي پارامترهاي مقاومتي بتن اليافي و پلي پروپيلن
731
مقايسه آزمايشگاهي تاثير توام و جداگانه شوينده هاي هيپوكلريت سديم %25/ 5 و كلرهگزيدين گلوكونات %12/0 بر توانايي سيل اپيكال دو نوع سيلر اندورانتيكس
732
مقايسه آزمايشگاهي تاثير نانو¬كامپوزيت¬هاي PS-NanoClay-SBRو PE-NanoClay-SBR بر روي خصوصيات آسفالت
733
مقايسه آزمايشگاهي تاثير نانوكامپوزيت هاي PS-NanoClay-SBRو PE-NanoClay-SBR بر روي خصوصيات آسفالت
734
مقايسه آزمايشگاهي حلاليت دو سمان گلاس آينومر Fuji II LC و Riva Light Cure در آب مقطر و لاكتيك اسيد
735
مقايسه آزمايشگاهي خواص مكانيكي ملات هاي ژئوپليمري ساخته شده با مواد مختلف در شرايط محيطي مختلف
736
مقايسه آزمايشگاهي دانسيته و سيل آپيكال پركردگي ريشه به روش فشردن عمودي با دستگاه BEEFILL و فشردن جانبي با دو نوع اسپريدر استنلس استيل و نيكل تيتانيوم
737
مقايسه آزمايشگاهي ريز نشت اپيكالي بين كانال هاي پر شده توسط سيلر با پايه بيوسراميك (Sure-Seal Root) و سيلر با پايه رزيني (AD Seal) به روش نفوذ رنگ
738
مقايسه آزمايشگاهي ريز نشت اپيكالي بين كانال هاي پر شده توسط سيلر با پايه بيوسراميك (Sure-Seal Root) و سيلر با پايه رزيني (AD Seal) به روش نفوذ رنگ
739
مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت اپيكالي بين كانال هاي پرشده توسط سيلر با پايه بيوسراميك(EndoSeal MTA) و سيلر با پايه رزيني (AD Seal) به روش نفوذ رنگ
740
مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت اپيكالي بين كانال هاي پرشده توسط سيلر با پايه بيوسراميك(EndoSeal MTA) و سيلر با پايه رزيني (AD Seal) به روش نفوذ رنگ
741
مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت كرونالي ضخامت هاي مختلف MTA در اندودانتيكس
742
مقايسه آزمايشگاهي زوال نيرو در چهار برند از زنجيره هاي الاستومريك ارتودنسي در دانشكده فني دانشگاه گيلان در سال 1398
743
مقايسه آزمايشگاهي سيل اپيكال پركردگي ريشه دندان به روش تراكم جانبي سرد متعاقب استفاده از مخروط هاي گوتاپركاي اصلي و فرعي استاندارد با تقارب مختلف
744
مقايسه آزمايشگاهي ميزان پاكسازي و توانايي شكل دهي كانال توسط فايل هاي چرخشي نيكل تيتانيوم Mtwo ,FlexMaster و فايل هاي دستي استنلس استيل Flexofile-K در دندان هاي كشيده شده
745
مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريزنشت اپيكالي سمان Ÿcem با آمالگام به عنوان پركردگي انتهاي ريشه ﴿رتروگريد﴾
746
مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريزنشت كرونال با سه ماده پانسمان موقت Spidentو diadent و Cavit
747
مقايسه آزمونهاي كلاسيك با آزمونهاي جايگشتي به شيوه حداقل مربعات و حداقل قدر مطلق پراكندگي ها براي ضرايب رگرسيوني
748
مقايسه آزمونهاي كلاسيك با آزمونهاي جايگشتي به شيوه حداقل مربعات و حداقل قدرمطلق پراكندگي ها براي ضرايب رگرسيوني
749
مقايسه آستانه تحريك چشايي شوري در بيماران مبتلا به فشار خون بالا و بالغين نرمال در درمانگاه دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
750
مقايسه آگهي هاي تجاري كودكان و بزرگسالان در دو مجله ي " ايده آل" و " دانستني ها" با رويكرد تحليل گفتمان چند وجهي
751
مقايسه آمادگي عمومي بدني دانش آموزان تيزهوش و معمولي كلاس دوم نظري در شهر تهران
752
مقايسه آمار تصادفات جاده اي مناطق گوناگون استان تهران و بررسي تاثير احداث مترو بر آن با استفاده از تحليل پوششي داده ها
753
مقايسه آموزش و پرورش ايران و ژاپن
754
مقايسه آموزش وپرورش دو كشور ايران وژاپن.
755
مقايسه آموزه هاي اخلاقي (تربيتي ) در گلستان سعدي و اخلاق ناصري خواجه نصيرالدين طوسي
756
مقايسه آناليز ساختمان با فرض ديافراگم صلب و انعطاف پذير در محدوده خطي و غير خطي
757
مقايسه آناليز مني قبل و بعداز واريكوسلكتومي در بيماران مراجعه كننده به بخش خصوصي شهر رشت طي سالهاي 1377 لغايت 1380
758
مقايسه آنزيمهاي AST و ALT نمونه مايع شستشوي واژينال در افراد با و بدون پارگي كيسهآب در خانمهاي باردار پره ترم بستري در بخش Labor بيمارستان الزهرا در سال 1390
759
مقايسه ابعاد انگيزش تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه تيزهوشان، غيرانتفاعي و دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي89-88
760
مقايسه ابعاد تفكر استراتژيك مديران دانشگاه¬هاي دولتي و غيرانتفاعي شهرسمنان از منظر ليدكا
761
مقايسه ابعاد دروني وبيروني سبك هاي تفكر دانش اموزان راهنمايي ودبيرستان
762
مقايسه ابعاد روانشناختي درس رياضي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه ششم شهرستان تنكابن.
763
مقايسه ابعاد شخصيت ، شخصيت جامعه پسند و سلامت روان در شهروندان همزيست با حيوان خانگي ، گياه آپارتماني و شهروندان غير همزيست
764
مقايسه ابعاد شخصيت فرزندان خانواده هاي طلاق وعادي
765
مقايسه ابعاد شخصيت و واكنش رواني و جامعه‌پسندي در نوجوانان 14 تا 18 سال در مراكز شبانه روزي بهزيستي با گروه عادي
766
مقايسه ابعاد شخصيتي افراد مدگرا و غير مدگرا زن ومرد (15 - 63 ساله ) شهرستان علي آباد كتول (آبان 88)
767
مقايسه ابعاد شخصيتي، حمايت اجتماعي، فرسودگي شغلي و تعارض شغل و خانواده در بين كاركنان با و بدون قصد جابجايي شاغل در بانك هاي شهر تهران
768
مقايسه ابعاد عشق ورزي براساس نظريه سه بعدي عشق در سه گروه 1-عقد 2- ازدواج 3-خانواده هاي
769
مقايسه ابعاد مختلف حافظه در بيماران مبتلا به استروك ايسكميك و افراد سالم و بررسي تاثير سه روش توانبخشي شناختي، آموزش يادآوري خاص و آموزش ذهن آگاهي بر حافظه بيماران مبتلا به استروك ايسكميك
770
مقايسه ابعاد هوش ومنوي و شاخص نگرش به زندگي در بين جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با و بدون سابقه سوئ مصرف مواد در بيمارستان هيد رجايي اصفهان
771
مقايسه اثر 12 هفته تمرين پيلاتس و ورزش در آب بر تعادل ، قدرت و دامنه حركتي بيماران مبتلا به پاركينسون
772
مقايسه اثر 12 هفته تمرين مقاومتي و تركيبي روي برخي متغيرهاي فيزيولوژيكي كودكان كم‌توان ذهني داراي اضافه وزن و چاق 8 تا 11 سال
773
مقايسه اثر 2 نوع پست پيش ساخته فلزي و كربن فايبر بر مقاومت شكست دندان
774
مقايسه اثر 6 هفته تمرينات پلايومتريك در آب و خشكي بر پرش عمودي 40 متر سرعت و كوفتگي عضلاني
775
مقايسه اثر 8 هفته تمرين تركيبي با دو شدت متفاوت بر ميزان هورمون هاي ايريزين، بتاتروفين و شاخص هاي گليسميك در زنان ديابتي نوع 2
776
مقايسه اثر 8 هفته تمرينات اسپارك و پيلاتس بر زمان واكنش، تعادل و كيفيت زندگي زنان سالمند شهرستان كرمانشاه
777
مقايسه اثر 8 هفته تمرينات اصلاحي منتخب با و بدون حفظ وضعيت بدني صحيح بر برخي ناهنجاريهاي قامت دانشآموزان دختر 13 تا 15 سال شهر تهران
778
مقايسه اثر 8 هفته تمرينات با محدوديت جريان خون و مقاومتي سنتي بر فاكتورهاي آمادگي جسماني، درد شانه و كيفيت زندگي بيماران آسيب نخاعي
779
مقايسه اثر 8 هفته تمرينات ريباند تراپي و تمرينات حمايت وزن بر راه رفتن، عملكرد و كيفيت زندگي بيماران پاركينسون
780
مقايسه اثر آرامبخشي كتامين خوراكي با ميدازولام داخل بيني دركودكان تحت اندوسكپي فوقاني دربيمارستان 17شهريور رشت
781
مقايسه اثر آكاربوز و انسولين در درمان ديابت بارداري در زنان مراجعه كننده به مركز ديابت توحيد بين سالهلي 88 - 87
782
مقايسه اثر آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي عصاره هاي حاصل از زردچوبه هاي وارداتي
783
مقايسه اثر آنتي بيوتيك ها با عصاره آبي و الكلي گياه بومادران بر روي باكتري جدا شده از عفونت گوارشي
784
مقايسه اثر آني اعمال كينزيوتيپ، تمرين با تخته تعادل و تركيب كينزيوتيپ و تخته تعادل بر عملكرد ورزشكاران مرد20-30 سال با بي ثباتي عملكردي مچ پا
785
مقايسه اثر اپرپيتانت خوراكي و اندانسترون تزريقي به طور جداگانه و همچنين تركيب آنها بر روي تهوع و استفراغ بعد از عمل كوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك در خانم ها به روش بيهوشي جنرال
786
مقايسه اثر ارزشيابي كيفي و كمي بر تحقق اهداف شناختي، عاطفي و رواني-حركتي در دانش آموزان پايه سوم ابتدايي شهر ياسوج در سال تحصيلي 88-1387
787
مقايسه اثر استامينوفن وريدي و ركتال بر مدت زمان كنترل درد پس از آدنوتانسيلكتومي دركودكان
788
مقايسه اثر اسكراب با پوويدين آيودين (بتادين) و ژل اپي مكس بر بار ميكروبي دست تيم اسكراب بيمارستان رسول اكرم شهر رشت در سال 1391
789
مقايسه اثر افزودن فنتانيل، پتيدين و پلاسبوي داخل نخاعي به ليدوكائين و اپي نفرين در بيهوشي اسپاينال سزارين الكتيو
790
مقايسه اثر افزودن فنتانيل، سوفنتانيل و پلاسبوي داخل نخاعي به بوپيواكائين بر طول مدت بي دردي و عوارض ناشي از آن در بيهوشي نخاعي سزارين الكتيو در بيمارستان الزهرا (س)
791
مقايسه اثر انجام يك بار و متناوب تن شويه همراه با استامينوفن بر تغييرات درجه حرارت كودكان تب دار بستري در مركز آموزشي ـ درماني هفده شهريور رشت سال 1385
792
مقايسه اثر ايمنومدولاتوري سلولهاي بنيادي مزانشيمي جدا شده از وريد بند ناف ترم و پره ترم
793
مقايسه اثر بازتواني ورزشي خانگي با بازتواني قلبي در مركز بر روي پروفايل چربي و فشار خون بيماران عروق كرونر
794
مقايسه اثر بازخورد خود كنترل و آزمونگر كنترل و تركيبي بر يادگيري مهارت شوت هندبال در افراد مبتدي
795
مقايسه اثر بازگذاشتن و بستن زير جلد هنگام عمل سزارين در افزايش عفونت هاي محل زخم
796
مقايسه اثر بخشي آموزش الكترونيكي مبتني بر روش چيكساو بصورت بر خط و برون خط در پيشرفت حل مسائل جبري دانش اموزان دختر پايه هشتم مدارس شهرستان فريدئنشهر در سال تحصيلي 1400- 1399
797
مقايسه اثر بخشي آموزش ذهن آگاهي ، رفتار درماني و دارو درماني بر كودكان بيش فعال 6 تا 21 ساله
798
مقايسه اثر بخشي آموزش راهبردهاي حل مسئله و مهارتهاي تفكر انتقادي بر نگرش جوانان به رفتار سيگار كشيدن
799
مقايسه اثر بخشي آموزش كنترل خشم و مهارتهاي ارتباطي بر ميزان پرخاشگري نوجوانان بزهكار كانون اصلاح و تربيت بوشهر
800
مقايسه اثر بخشي آموزش گروهي اصلاح افكار خودآيند منفي با آموزش گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد(ACT) بر كاهش احساس درد و بهزيستي ذهني در بين كاركنان مبتلا به درد مزمن راه آهن تهران
801
مقايسه اثر بخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي و آموزش مسئله گشايي شناختي بر ميزان پرخاشگري دانش آموزان داراي اختلال سلوك در دبستانهاي شهر قم
802
مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس بر كيفيت زندگي و شادكامي زنان يائسه
803
مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و هوش اخلاقي بر خود كارآمدي و اضطراب تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه
804
مقايسه اثر بخشي افزودن دوزهاي متفاوت دكس مدتومدين به بوپيواكائين در بلوك صفحه متقاطع شكمي با راهنمايي فرا صوت بر روي درد بعد از عمل فتق مغيني
805
مقايسه اثر بخشي بازي هاي شناختي و روش چندحسي فرنالد بر بهبود نارساخواني و نارسانويسي دانش آموزان پايه دوم ابتدايي شهر يزد
806
مقايسه اثر بخشي برنامه ي تمرين حركتي و شناختي بر بهبود كارايي توجه كودكان داراي اختلال هماهنگي رشدي
807
مقايسه اثر بخشي بوپيواكائين با نرمال سالين در كنترل درد پس از توراكوتومي خلفي طرفي با انفوزيون مداوم از طريق كاتتر قرار داده شده در ساك اكستراپلورال
808
مقايسه اثر بخشي تدريس مجازي و سنتي بر استرس تحصيلي دانش اموزان مقطع ابتدايي حوزه نصرت اباد
809
مقايسه اثر بخشي تزريق كمكي آرتيكايين 4% با دو غلظت متفاوت اپي نفرين در بيماران مبتلا به پالپيت برگشت ناپذير
810
مقايسه اثر بخشي تصويرسازي ذهني، بايوفيدبك و نوروفيدبك در كاهش اضطراب رقابتي و بهبود توجه تكواندو كاران نوجوان
811
مقايسه اثر بخشي درمان تلفيقي شناختي ـ رفتاري برمبناي الگوي سليگمن بر روي سازگاري زندگي، سلامت عمومي و پيروي درماني زنان مبتلا به سرطان
812
مقايسه اثر بخشي درمان حساسيت زدايي منظم و حساسيت زدايي با حركات چشم و پردازش مجدد بر ميزان هراس اجتماعي و اضطراب تعامل اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
813
مقايسه اثر بخشي درمان دارويي،شناختي رفتاري وپلاسبو بر ميزان اضطراب و كاركرد خانواده در افراد سوءمصرف كننده مواد
814
مقايسه اثر بخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر الگوي مارلات و درمان پيشگيري از بازگشت بر پايه ي ذهن آگاهي در ميزان تنظيم هيجان، همدلي، رفتار جامعه پسندي، شناخت اجتماعي (هيجان چهره اي)، بهزيستي اجتماعي و پيشگيري از عود در مصرف كنندگان
815
مقايسه اثر بخشي درمان شناختي رفتاري و تنش زدايي تدريجي بر اضطراب امتحان و انگيزه پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي مركز ملاصدرا منطقه 2 تهران و پي گيري آن پس از يك ماه
816
مقايسه اثر بخشي درمان شناختي- رفتاري، آموزش سبك زندگي، آرامسازي و دارو درماني بر كيفيت زندگي، علائم روانشناختي، فراواني و شدت علائم بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير
817
مقايسه اثر بخشي درمان شناختي مايكل فري و درمان هفت مرحله هفت مرحله اي فورتين بري و موري در بهبود افسردگي دانشجويان
818
مقايسه اثر بخشي درمان معكوس سازي عادت و يكپارچگي حسي بر اختلالات حركات قالبي و تيك كودكان مبتلا به نقص بينايي 6 تا 12 سال شهر اصفهان
819
مقايسه اثر بخشي درمانيTDCS همراه با درمان هاي دارويي و درمان هاي دارويي به تنهايي در بيماران اختلال وسواس جبري مقاوم به درمان
820
مقايسه اثر بخشي دو دزكتامين بر روي ايندكس باي اسپكترال ، تغييرات هموديناميك و وضعيت رواني بيماران كانديد عمل جراحي جااندازي شكستگي بيني
821
مقايسه اثر بخشي دو شيوه تمرين اصلاحي سنتي وپلايومتريك در اصلاح عارضه كايفوز دانش آموزان دختر 12-14 سال شهرستان فارسان
822
مقايسه اثر بخشي رفتار درماني شناختي متمركز بر اصلاح سبك زندگي با شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در افزايش كنترل علائم حياتي و بهزيستي روان شناختي در بيماران كرونرقلبي(CHD)
823
مقايسه اثر بخشي روش تدريس سخنراني و روش تدريس حل مسأله درس علوم بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه هفتم ناحيه يك يزد
824
مقايسه اثر بخشي روش تدريس كلاس وارونه با روش تدريس سنتي بر يادگيري درس علوم ششم ابتدايي شهرستان اشنويه
825
مقايسه اثر بخشي روش مطالعه پس‌ختام و روش آموزش دو جانبه بر ميزان دانش فراشناختي، درك ‌مطلب و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان
826
مقايسه اثر بخشي سم زدايي معتادان گمنام و تلفيق آموزش شيوه هاي مقابله با استرس و سم زدايي بر سازگاري اجتماعي زنان معتاد
827
مقايسه اثر بخشي شستن دست با محلول الكلي و آب و صـــابون معمولي بر فلور موقت دست كاركنان ICU بيمارستان رازي شهر رشت
828
مقايسه اثر بخشي طرحواره درماني و فراشناخت درماني بركاهش اضطراب امتحان
829
مقايسه اثر بخشي فعاليت هاي سنتي اموزش لغت با حدس معنا از بافت در ميان فراگيران ايراني زبان انگليسي
830
مقايسه اثر بخشي گاباپنتين و شياف استامينوفن بر درد پس از عمل آدنوتونسيلكتومي در كودكان در مركز آموزشي اميرالمومنين در سال 95-96
831
مقايسه اثر بخشي گروه درماني شناختي- رفتاري و دارو درماني بر علائم ميگرن مزمن بيماران سرپائي زن اصفهان
832
مقايسه اثر بخشي گروه درماني شناختي- رفتاري، مذهبي و گروه درماني شناختي- رفتاري كلاسيك بر روابط و رضايت زناشويي بانوان
833
مقايسه اثر بخشي مداخله هاي آموزش رفتاري و شناختي بر ميزان تعارضات بين فردي و خود كار آمدي دانش آموزان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري
834
مقايسه اثر بخشي مدارس دولتي و غير انتفاعي
835
مقايسه اثر بخشي مدل درماني توانمندي ها و خواسته ها و برنامه ليدكامب بر كاهش شدت لكنت كودكان پيش دبستاني
836
مقايسه اثر بخشي مشاوره شناختي ـ رفتاري فردي، مشاوره خانواده مبتني بر دلبستگي و مدل تلفيقي (مشاوره شناختي ـ رفتاري فردي و مشاوره خانواده مبتني بر رويكرد دلبستگي) بر علائم افسردگي، رضايتمندي از زندگي و كيفيت دلبستگي دختران نوجوان افسرده شهر شيراز
837
مقايسه اثر بخشي معنويت درماني و طرحواره درماني بر افسردگي دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
838
مقايسه اثر بخشي مقابله درمانگري و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر نشانگرهاي زيستي، روان شناختي و پايبندي به درمان بيماران ديابتي نوع 2
839
مقايسه اثر بخشي نرم افزار مبتني بر واقعيت افزوده با بازي هاي واجي بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان در دوره ابتدايي
840
مقايسه اثر بخشي هم كشتي سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان با سلول هاي فوليكولر موش در تكوين جنين هاي دو سلولي تا بلاستوسيست
841
مقايسه اثر بخشي ويتامين E واسيد فوليك وتركيب اين دو در بهبود همودياليز حاد ناشي از كمبود G6PD در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان هفده شهريور رشت از خرداد ماه سال 1393 لغايت خردادماه 1394
842
مقايسه اثر برهم كنش هاي آب گريزي و الكتروستاتيك DNA با آلكيل - 1 و n- بيس (تري متيل آمونيوم برميد) به عنوان ماده فعال سطحي كاتيوني
843
مقايسه اثر پتدين تزريقي با شياف ديكلوفناك در تسكين درد پس از عمل لامينكتومي
844
مقايسه اثر پتدين و دگزامتازون و دارونما براي پيشگيري از لرز پس از عمل در مركز آموزشي درماني پورسينا
845
مقايسه اثر پردازش معنايي بر تداعي ضمني عدد- مكان در نوجوانان مبتلا به اختلال بيش فعالي و نقص توجه
846
مقايسه اثر پره كابالين خوراكي و كتامين وريدي در بررسي درد بعد از عمل در هيستركتومي شكمي
847
مقايسه اثر پروپرانولول و والپروات سديم در پيشگيري سر درد هاي ميگرني در كودكان 5 تا 15 ساله مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهر ور از سال 81 لغا ت 84
848
مقايسه اثر پروپوفول و ميدازولام در سطح سرمي تروپونين T بعد از جراحي بايپاس عروق كرونري
849
مقايسه اثر پروفيلاكتيكZingiber Officinale(گياه زنجبيل) و ايبوپروفن بر درد پس از درمان جراحي فلپ پريودنتال
850
مقايسه اثر پودر گل ميخك و دو فنوكسي اتانول بر روي بيهوشي و برخي فاكتور هاي بيوشيمايي سرم خون ماهي گاريز
851
مقايسه اثر پيش درماني با دوز پايين ميدازولام -دوز پايين اتوميديت- رمي فنتانيل يا منيزيوم سولفات در كاهش يا پيشكيري از حركات ميوكلونس ناشي از تزريق اتوميديت در جراحي هاي ارتوپدي
852
مقايسه اثر تامسولوسين با دارونما در پيشگيري از احتباس ادراري بعد از اعمال جراحي اسكروتال، واريكوسلكتومي و هرنيورافي
853
مقايسه اثر تجويز اكاريوز با متفورمين بر موفقيت القاي تخمك گذاري در افراد مبتلا به نازايي ناشي از سندرم تخمدان پلي كيستيك
854
مقايسه اثر تجويز دگزمدتوميدين داخل بيني با ميدازولام داخل بيني در كاهش اضطراب، آرام بخشي و سهولت جدايي از والدين در كودكان 8-2 ساله كانديد عمل جراحي الكتيو در بيمارستانهاي آموزشي-درماني شهرستان رشت در سال 1392
855
مقايسه اثر تجويز سولفات منيزيم وريدي با پروپوفول بر كاهش سرفه ناشي از فنتانيل در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيو ارتوپدي در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
856
مقايسه اثر تجويز ميدازولام و دگزمدتوميدين اينترانازال در ايجاد آرام بخشي كودكان غير همكار 4تا 6 ساله در هنگام درمان دندانپزشكي
857
مقايسه اثر تحكيم همسان و ناهمسان بر مقاومت برشي ماسه كربناته بوشهر
858
مقايسه اثر تحكيم همسان و ناهمسان بر مقاومت برشي ماسه كربناته جزيره هرمز
859
مقايسه اثر ترازوسين و پلاسبو بر روي علائم ادراري تحتاني و درد ناشي از استنت Double_J
860
مقايسه اثر تركيب متوكلوپراميد و دگزامتازون با تركيب دروپريدول و دگزامتازون در پيشگيري از بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل در بيمارانيكه براي اعمال شكمي تحت بيهوشي عمومي قرارگرفته اند
861
مقايسه اثر تزريق خون و تمرينات يوگاي نيدرا بر كنترل علائم كهير مزمن خودايمني
862
مقايسه اثر تمرين استقامتي و مكمل قهوه سبز در ماركر هاي استرس اكسيداتيو- نيتروزاتيو در موش هاي پيش ديابتي C57
863
مقايسه اثر تمرين به روش كم خطا و پرخطا بر يادگيري يك مهارت ادراكي حركتي در نوجوانان دختر با در نظر گرفتن عامل روان‌شناختي خودكارآمدي
864
مقايسه اثر تمرينات اصلاحي متداول و تمرين با فيزيوبال در بهبود كايفوزيس پشتي و ظرفيت حياتي دانش آموزان دختر
865
مقايسه اثر تمرينات ايروبيك شناختي و تركيبي بر توجه تداومي و سطح فاكتور رشد مشتق شده از مغز سرمي در كودكان مبتلا به سندروم داون شهرستان اهواز
866
مقايسه اثر تمرينات ايروبيك شناختي و تركيبي بر توجه تداومي و سطح فاكتور رشد مشتق شده از مغز سرمي در كودكان مبتلا به سندروم داون شهرستان اهواز
867
مقايسه اثر تمرينات ايروبيك و يوگا بر آمادگي جسماني و برخي عوامل فيزيولوژيك زنان غير ورزشكار
868
مقايسه اثر تمرينات پيلاتس و مقاومتي بر روي برخي اجزاي تركيب بدني و عوامل آمادگي جسماني دانشجويان غير فعال
869
مقايسه اثر تمرينات تاي چي و مربع گام برداري بر عملكرد حركتي و دامنه حركتي فعال زنان سالمند
870
مقايسه اثر تمرينات ثبات مركزي با و بدون تمرين در آب بر درد، ناتواني، تعادل پويا و كيفيت زندگي زنان مبتلا به كمردرد مزمن
871
مقايسه اثر تمرينات ثبات مركزي و قدرتي زانو بر درد و عملكرد زانوي زنان مبتلا به استئوآرتريت
872
مقايسه اثر تمرينات عصبي-عضلاني با تمرينات تركيبي (عصبي-عضلاني و كنزيوتيپ) بر عملكرد، قدرت و حسي عمقي مچ پاي بازيكنان فوتباليست دانشگاهي مبتلا به پيچ خوردگي مزمن مچ پا
873
مقايسه اثر تمرينات قدرتي عضلات دوركننده و چرخاننده ي خارجي هيپ با تمرينات تعادلي بر درد، تعادل پويا، حس عمقي زانو و عملكرد بيماران مبتلا به سندرم درد كشككي راني
874
مقايسه اثر تمرينات قدرتي همراه انسداد عروق بر عملكرد عضلاني و استقامت قلبي و عروقي در دختران جهان
875
مقايسه اثر تمرينات قدرتي و تركيبي (حسي عمقي و قدرتي) بر درد و كيفيت زندگي مبتلايان به استئوآرتريت زانو
876
مقايسه اثر تمرينات كگل و تمرينات ايستايي بر بي اختياري ادراري و تعادل مبتلايان به ضايعه نخاعي ناكامل
877
مقايسه اثر تمرينات مقاومتي كم شدت همراه با محدوديت جريان خون و تمرينات سنتي بر عملكرد عضلاني دانش‌آموزان
878
مقايسه اثر تنش خشكي و غرقابي كوتاه مدت و تدريجي بر روابط آبي و تغييرات فيزيولوژيكي فلفل دلمه‌اي
879
مقايسه اثر تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه در جمعيت هاي لوبيا چشم بلبلي
880
مقايسه اثر چهار هفته تمرين شنا همراه و بدون كوركومين بر پيشگيري از تخريب بافت ميلين جسم پينه اي مغز موش هاي صحرايي، مدل بيماري MS
881
مقايسه اثر چهار هفته تمرين مقاومتي و هوازي بر FGF21 بافت قلب رتهاي نر ديابتي نژاد و يستار
882
مقايسه اثر چهار هفته تمرين هوازي و مقاومتي بر نسبت BCL-2 به BAX و كاسپاز 3 در مسير آپوپتوزي بافت قلب رت هاي ديابتي نر نژاد ويستار
883
مقايسه اثر چهار هفته تمرين هوازي ومقاومتي بر بيان ژن Cav-1 در قلب رت هاي ديابتي نر نژاد ويستار
884
مقايسه اثر چهار هفته ماساژ درماني و تمرين هوازي بر فشارخون و بتا اندورفين زنان مبتلا به پر فشار خوني
885
مقايسه اثر حفاظتي مصرف اسيدهاي چرب امگا -3ي روغن ماهي و روغن بذر كتان بر ميزان آسيب بافتي، استرس اكسيداتيو و عملكرد كليوي ناشي از ايسكمي ريپرفيوژن در موش صحرايي
886
مقايسه اثر خستگي عضلاني بر تعادل و حس عمقي مچ پا و زانو قبل و بعد 8 هفته تمرينات منتخب تركيبي عصبي عضلاني و +11 در بازيكنان فوتسال دختر
887
مقايسه اثر خمير دندان ايراني با يك خمير دندان رايج خارجي بر ميزان پلاك ايندكس كودكان 9تا 12 ساله
888
مقايسه اثر خميردندان ايراني حاوي پروپوليس با يك خميردندان رايج خارجي بر ميزان شاخص پلاك
889
مقايسه اثر خودگفتاري انگيزشي و آموزشي وتركيب آنها با كانون توجه دروني و بيروني بر اكتساب و يادداري مهارت پرش جفت پسران نونهال
890
مقايسه اثر داروها و روشهاي قديم و جديد روي قارچهاي كچلي
891
مقايسه اثر داروهاي آلفنتانيل، سولفات منيزيم و كتامين در كاهش درد هنگام تزريق وريدي پروپوفول
892
مقايسه اثر درمان سيستميك و موضعي واژينيت كانديدايي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك تخصصي بيمارستان بعثت در طول 6 ماهه اول سال 1381
893
مقايسه اثر درماني اوفلوكساسين با سفترياكسون به همراه داكسي سيكلين در درمان سرپايي زنان مبتلا به عفونت لگني حاد مراجعه كننده به كلينيك تخصصي زنان شهر سنندج در نيمه اول سال 1382
894
مقايسه اثر درماني پرتو درماني و روش تابش - گرمايي به وسيله نانو كامپوزيت مغناطيسي گرافين - ZnFe2O4 در درمان سلول هاي سرطاني
895
مقايسه اثر درماني حمام PUVA با PUVA خوراكي در بيماران پلاك تايپ پسوريازيس در بيمارستان رازي رشت از اسفند 1378 تا اسفند 1379
896
مقايسه اثر درماني داروي فنوباربيتال وريدي و ديازپام خوراكي بر عود تشنج ناشي از تب طي بستري در بيمارستان در كودكان - يك مطالعه كارآزمايي باليني شاهد دار تصادفي شده
897
مقايسه اثر درماني ژل داپسون 5% با ژل بنزوييل پراكسيد 5% درهمراهي با داكسي سايكلين خوراكي در بيماران مبتلا به آكنه ولگاريس متوسط مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان رازي رشت سال 1396
898
مقايسه اثر درماني ژلوفن با ادويل در درمان حملات حاد ميگرني كودكان و نوجوانان
899
مقايسه اثر درماني سولفات منيزيم و آدالات در درمان زايمان زودرس
900
مقايسه اثر درماني شربت تهيه شده از عصاره ميوه عناب (Ziziphus jujube Mill) با پيدرولاكس در درمان يبوست عملكردي كودكان10-2 ساله مراجعه كننده به درمانگاه اطفال بيمارستان 17 شهريور؛ كارآزمايي باليني دو سويه كور تصادفي شده
901
مقايسه اثر درماني كرم 5- فلوئورواوراسيل %5 با اسيد ساليسيليك %25 بر زگيل معمولي پشت دست
902
مقايسه اثر دفروكسامين با تركيب دفروكسامين و دفرپيرون بر اندكسهاي اكوكارديوگرافيك و اسپيرومتريك و فريتين سرم بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور
903
مقايسه اثر دهان شويه حاوي چاي سبز، گلاب، سركه و نانو پارتيكل كيتوسان با دهان شويه كلرهگزيدين بر باكتري هاي گروه موتانس
904
مقايسه اثر دهانشويه هاي كلر هگزيدين و سرم فيزيولوژي در كاهش درد يا سوزش ناشي از پروتز كامل
905
مقايسه اثر دو دارو دكس مدتوميدين (پرسدكس) و ليدوكائين در كنترل اسپاسم بعد از عمل جراحي در بيماران تحت عمل جراحي سينوس پارانازال در بيمارستان كوثر در سال 1399-1400
906
مقايسه اثر دو روش تمريني ريباند تراپي و تمرينات هوازي روي بيماران مبتلا به آسم
907
مقايسه اثر دو روش درماني كنترل Rhythm و كنترل Rate در بهبود علائم بيماران فيبريلاسيون دهليزي بستري در بيمارستان قلب دكتر حشمت رشت
908
مقايسه اثر دو روش فيزيو تراپي و تمرين درماني با گردنبندطبي در كاهش دردحاد گردن بيماران شهر آمل
909
مقايسه اثر دو زمان مختلف روز بر توان هوازي و بي هوازي، چابكي قدرت و استقامت عضلاني دانش آموزان دختر دبيرستاني
910
مقايسه اثر دو شدت دهيدراسيون بر برخي عملكردهاي حركتي و فيزيولوژيكي در زنان جوان غير ورزشكار
911
مقايسه اثر دو شيوه تمرين تناوبي با شدت متوسط و زياد بر سطوح سرمي سالوسين آلفا، بتا و پروتئين شبه آنژيوپويتين 3 در زنان داراي اضافه وزن و چاق
912
مقايسه اثر دو غلظت متفاوت دهانشويه ي كلرهگزيدين (12 درصد و 0/06 درصد) بر شاخص لثه اي و شاخص پلاك دنداني كودكان 7 تا 9 ساله مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1397
913
مقايسه اثر دو غلظت متفاوت دهانشويه ي كلرهگزيدين (12٪ و 6٪) بر شاخص لثه اي و شاخص پلاك دنداني كودكان 7 تا 9 ساله مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1397
914
مقايسه اثر دو نوع دهانشويه كلرهگزيدين ۰/۱۲ درصد بر ميزان تجمع پلاك و التهاب لثه اي در كودكان 7 تا 9 سال مراجعه كننده به يك مطب خصوصي دندانپزشكي در شهر رشت در سال 97-1396
915
مقايسه اثر دوران پره در دو حالت افقي و عمودي بر اختلاط مايع در محفظه مكعبي
916
مقايسه اثر دوران پره در دو حالت افقي و عمودي براختلاط مايع در محفظه مكعبي با استفاده از پردازش تصوير
917
مقايسه اثر دوران پره دردو حالت افقي و عمودي براختلاط مايع در محفظه مكعبي با استفاده از پردازش تصوير
918
مقايسه اثر دوزهاي مختلف ترانس آميك اسيد بر ميزان خونريزي و طول مدت جراحي در آندوسكوپي سينوس FESS
919
مقايسه اثر ذرات نانو/ ميكرو رنگدانه تيتانيوم دي اكسيد بر پايداري نوري و حرارتي رنگ هاي پاي استر ملامين در فرآيند پوشش كويلي فولاد كالوانيزه
920
مقايسه اثر رژيم چهار دارويي فورازوليدون ، تتراسايكلين ، بيسموت وامپرازول به مدت 14و7روز در ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم پپتيك .
921
مقايسه اثر رژيم گياهي پنج انگشت رازيانه خرفه با رژيم دارويي اسپيرونونولاكتون سيپروترون كامپاند در زنان هيرسوتيسم مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك در شهرستان جهرم
922
مقايسه اثر رژيم گياهي گرده خرما با رژيم دارويي لتروژول تاموكسيفن در زنان نابارور مبتلا به سندروم تحمدان پيلي كيستيك در شهرستان جهرم
923
مقايسه اثر رقابت فردي تلاش فردي و رقابت گروهي در پيشرفت تحصيلي
924
مقايسه اثر رقابت فردي و گروهي بر اكتساب و يادداري سرويس چكشي واليبال
925
مقايسه اثر روپي واكائين 0/2% و بوپي واكائين 0/5% بر پيامدهاي هموديناميك قلبي در عمل جراحي سزارين با استفاده از بي حسي اپيدورال در بيمارستان بعثت شهرستان سنندج
926
مقايسه اثر روش آموزشي قياسي (كل به جزء) و استقرايي)جز به‌كل( بر اكتساب، يادداري و انتقال يك مهارت ورزشي در دختران نوجوان
927
مقايسه اثر روش هاي درماني سرم اتولوگ و روتين بر سطح سرمي CD200 در بيماران مبتلا به كهير مزمن ايديوپاتيك
928
مقايسه اثر روش يادگيري مشاركتي با روش متداول درس تربيت بدني بر عملكرد ورزشي دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان
929
مقايسه اثر سرم هاي اتولوگ موشي آلوژنيك موشي و بي اس آ گاوي در محيط كشت آي وي اف بر كيفيت و تعداد جنين هاي ۲ پي ان موش كوچك نژاد ان ام آر آي
930
مقايسه اثر سطوح مختلف جايگزيني ارزن شيراز و مهيار به جاي ذرت بر توليد مرغهاي تخمگذار
931
مقايسه اثر سلنيوم آلي و معدني در سطوح مختلف روغن سويا و ويتامين اي بر عملكرد رشد، خصوصيات لاشه و هورمونهاي تيروئيدي در جوجه خروس هاي گوشتي
932
مقايسه اثر سلول هاي مزانشيم بافت چربي انسان بر بيان مسيرهاي كمك مهاري در داكنش مختلط لكوسيتي
933
مقايسه اثر سه پروتكل تمريني(هوازي، هوازي و مقاومتي، هوازي و ويبريشن) بر شاخص چاقي شكمي و ميزان HDL و LDL مردان جوان چاق
934
مقايسه اثر سه روش شياف ركتال ناپروكسن، نيترات زيرزباني ومصرف همزمان شياف ناپروكسن ونيترات زيرزباني درپيشگيري ازپانكراتيت پس از ERCP
935
مقايسه اثر سه روش مختلف آماده سازي سطح بر استحكام اتصال كامپوزيت لايت كيور به دندانهاي آكريلي﴿آكريل سخت شونده با گرما و فشار﴾
936
مقايسه اثر سه روش نوار چسبي بر بي ثباتي مزمن مچ پاي ورزشكاران زن واليباليست
937
مقايسه اثر سه نوع تمرين استقامتي، مقاومتي و تركيبي بر ميزان شاخص هاي بيوشيميايي ويژه سلول هاي قلبي (cTnT,CK-MB) ht htvhn htvhn tuhg
938
مقايسه اثر سه نوع موسيقي ﴿زورخانه اي، ملايم و تند﴾ بر برخي نتايج آزمونهاي آمادگي جسماني
939
مقايسه اثر شركت در فعاليت ورزشي و بازيهاي رايانه اي بر رشد اجتماعي دانش آموزان دختر شهر گرگان
940
مقايسه اثر شير شتر بر ميزان رشد سلول هاي طبيعي و سلول هاي سرطاني
941
مقايسه اثر ضد باكتريايي عصاره اتانولي ملك ازرق (Commiphora myrrha) با جنتامايسين بر هليكوباكترپيلوري در شرايط آزمايشگاهي
942
مقايسه اثر ضد تب دوزهاي متفاوت استامينوفن ركتال در كاهش تب كودكان مراجعه ‏كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت طي سال هاي 1388-1387
943
مقايسه اثر ضد تهوع و استفراغ داروهاي اندانسترون، متوكلوپراميد و دگزا متازون در كودكان تحت جراحي استرابيسم
944
مقايسه اثر ضد دردي كتامين و ميدازولام با آپوتل و كتورولاك در بيماران رنال كوليك مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان كوثر در سال 1398 - 1399
945
مقايسه اثر ضد قارچي عصاره درخت بنه، محلول نيستاتين و فلوكونازول بر رزين آكريلي آلوده به كانديدا آلبيكنس
946
مقايسه اثر ضد لرزي دو دوز متفاوت مپريدين اينتراكتال با دارونما در سزارين
947
مقايسه اثر ضدميكروبي نانوسيلور، يد و مواد طبيعي بر باكتري هاي بيماريزا و فلور پوست
948
مقايسه اثر ضربه
949
مقايسه اثر ضربه روي سپر فلزي و كامپوزيتي خودرو در اثر برخورد با مانع صلب در سرعت هاي كم
950
مقايسه اثر غلظت هاي متفاوت IGF و انسولين در آپوپتوز سلولهاي CHO
951
مقايسه اثر غلظت هاي مختلف آب نمك بر سه آنزيم ليپاز، آميلاز و ليپوكسيژناز حين مشروط كردن گندم و پايداري آن ها در آرد توليدي
952
مقايسه اثر فلوكونازول خوراكي و تربينافين خوراكي در درمان درماتيت سبوره متوسط تا شديد
953
مقايسه اثر فنيل افرين با افدرين بردرمان افت فشارخون مادر وگازهاي خون بندناف نوزاد طي سزارين به روش بي حسي نخاعي با بوپيواكايين در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت
954
مقايسه اثر فيزيكي ذرات نانو و ميكرو رنگدانه ي تيتانيوم دي اكسيد در تهيه ي رنگ هاي بر پايه پلي استر/ملامين و بررسي خواص مكانيكي و خوردگي پوشش آن ها روي فولاد گالوانيزه
955
مقايسه اثر كاربري اراضي در شرايط بهينه و فعلي روي رسوبدهي حوزه ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز شور و شيرين شيراز﴾
956
مقايسه اثر كانون توجه (دروني - بيروني) و بازخورد هنجاري (مثبت و منفي) بر اكتساب و يادداري مهارت پاس داخل سينه بسكتبال
957
مقايسه اثر كتامين با پرسدكس(دكس مدتوميدين)وريدي در درمان لرز بعد از عمل جراحي در بيماران تحت عمل هاي جراحي بيني
958
مقايسه اثر كرم تربينافين 1% و كرم كلوتريمازول بر عفونتهاي درماتوفيتي كشاله ران
959
مقايسه اثر كشت نشايي و مستقيم در چهار رقم كلزا از نظر خصوصيات فنولوژيكي، مورفولوژيكي، اجزاي عملكرد در منطقه نكا
960
مقايسه اثر كلات آهن نانو و غير نانو بر دو رقم فلفل در شرايط قليايي
961
مقايسه اثر كلاسيك و كوانتومي هال
962
مقايسه اثر كلونيدين و ديازپام خوراكي به عنوان پيش داروي بيهوشي بر متغيرهاي هموديناميك در اعمال جراحي انتخابي ارتوپدي در بيمارستان پورسينا در سال 1384
963
مقايسه اثر كوتاه مدت ماساژ كف پا و تحركبخشي غيرفعال ناحيه پا بر تعادل پرستاران زن چاق 54 54 سال - بيمارستانهاي دانشگاه تهران
964
مقايسه اثر كودهاي آلي، بيولوژيكي وشيميايي بر روند رشد و عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت
965
مقايسه اثر كوركومين خوراكي و پردنيزولون بر بهبود درد و اندازه ضايعات در بيماران مبتلا به ضايعات ليكن پلان دهاني مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي و مطب خصوصي در رشت در سال 1396-97
966
مقايسه اثر گاباپنتين خوراكي با ترامادول در كنترل درد حاد بعد از هيستروكتومي ابدومينال به روش بيهوشي عمومي
967
مقايسه اثر گرافن اكسايد و پلي اتيلن سبك بر مقاومت شكست مخلوط هاي آسفالتي داغ بر اساس شكست خمشي نمونه هاي نيم ديسكي
968
مقايسه اثر ليدوكائين و فنتانيل در جلوگيري از افزايش ضربان قلب و فشار خون متعاقب لارنگوسكوپي و لوله گذاري تراشه در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيو
969
مقايسه اثر ليدوكايين، دكس مدتوميدين - ليدوكايين، مپريدين - ليدوكايين بر روي ويژگي هاي بلوك بير تعديل شده ساعد
970
مقايسه اثر ماليات بر ارزش افزوده با ساير ماليات ها بر روي شاخص شفافيت و پاسخگويي در كشورهاي منتخب در حال توسعه
971
مقايسه اثر متفورمين با كنتراسپتيو خوراكي ﴿سيپروترون كامپاند﴾ بر ليپيد پروفايل سرم در بيماران سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS)
972
مقايسه اثر متي مازول موضعي و نرم كننده ساده در درمان پسوريازيس
973
مقايسه اثر متيل فنديت بعلاوه بتاهيستين با متيل فنديت بعلاوه پلاسبو بر روي اختلال نقص توجه بيش فعالي كودكان
974
مقايسه اثر محلول كلوئيدي هماكسل و محلول كريستالوئيدي رينگر در پيشگيري از افت فشار خون ناشي از بيهوشي نخاعي در خانمهاي حامله تحت عمل جراحي سزارين بيمارستان الزهرا رشت زمستان 1376
975
مقايسه اثر مدل هاي مختلف يادگيري مشاهده اي بر خود كارآمدي، اكتساب و يادداري مهارت سرويس فورهند تنيس روي ميز
976
مقايسه اثر معنويت درماني و فراشناخت درماني بر ميزان اضطراب دانشجويان دختر مراجعه كننده به مراكز جهاد دانشگاهي شهر اصفهان
977
مقايسه اثر ملاتونين و كوركومين بر آسيب عصب سياتيك موش صحرايي نر
978
مقايسه اثر منابع مختلف آهن بر عملكردوخصوصيات فيزيولوژي سه رقم كاهو در سيستم هيدروپونيك
979
مقايسه اثر ميزوپروستول زير زباني و اكسي توسين وريدي در اداره مرحله سوم زايمان در بيمارستان الزهرا(س) رشت در سالهاي 90- 1389
980
مقايسه اثر هدف گزيني و رقابت بر اكتساب و يادداري يك مهارت ورزشي
981
مقايسه اثر هشت هفته تمرين بادي پامپ و مصرف مكمل زنجبيل بر كاهش وزن، تركيب بدني و سطوح لپتين در دختران چاق غير فعال
982
مقايسه اثر هشت هفته تمرين مقاومتي و تزريق آيريزين بر ميزان BDNF و حافظه فضايي موش‌هاي سوري نر
983
مقايسه اثر هشت هفته تمرينات اسپارك بر عملكرد حركتي در كودكان مبتلا به اختلال اوتيسم و مبتلا به سندرم داون استان كرمان
984
مقايسه اثر هشت هفته تمرينات اينتروال شديد و تداومي متوسط بر Vo2max، كاهش درد، IL6 و TNF-α در زنان مبتلا به ديسمنوره اوليه
985
مقايسه اثر هشت هفته تمرينات قدرتي زنجيره باز و بسته اندام فوقاني بر گشتاور و نسبت قدرت عضلات چرخاننده داخلي به خارجي شانه در شناگران نخبه
986
مقايسه اثر هليكوباكترپيلوري با اشرشيا كولي در بيان m RNA سيتوكين هاي التهابي در سلولهاي تك هسته اي خون انسان
987
مقايسه اثر هوا، نرمال سالين و ليدوكائين داخل كاف لوله تراشه ، بر فراواني نسبي سرفه پس از خارج كردن لوله تراشه ، بيهوشي عمومي براي اعمال جراحي الكتيو
988
مقايسه اثر و عوارض دو رژيم هفت و ده روزه چهار دارويي (بيسموت ساب سيترات، لووفلوكساسين، آموكسي سيلين و پنتازول) در درمان بيماران مبتلا به هليكو باكتر پيلوري مراجعه كننده به كلينيك پزشكان فوق تخصص گوارش و كبد در شهر رشت
989
مقايسه اثر واريكوسلكتومي و ال - كارنيتين خوراكي بر پارامترهاي سيمن در مردان نابارور مبتلا به واريكوسل
990
مقايسه اثر وضعيت خوابيده به پهلو با خوابيده به پشت در كلونيزاسيون باكتريال لوله تراشه در نوزادان بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستان 17 شهريور رشت
991
مقايسه اثر يك جلسه تمرين مقاومتي، سرعتي و هوازي بر توجه انتخابي
992
مقايسه اثر يك دوره تمرينات تناوبي با شدت زياد روي برخي هورمون هاي رشدي و فيزيولوژيكي در بازيكنان بدمينتون بالغ و نابالغ
993
مقايسه اثرات ∆ ﴿دلتا﴾- P بر سازه هاي بتني بر اساس آيين نامه هاي ACI و آبا
994
مقايسه اثرات 6 هفته تمرينات دايره اي پلايومتريك و سوئدي روي برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني دختران نوجوان غيرفعال
995
مقايسه اثرات 6 هفته تمرينات دايره اي پلايومتريك و سوئدي روي برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني دختران نوجوان غيرفعال
996
مقايسه اثرات آبگيري مجدد شربت زعفران، شير و آب پس از يك جلسه فعاليت ورزشي بر سطوح آلدوسترون ، گلوكز و بازگشت وزن
997
مقايسه اثرات آسپاراژيناز بر رده هاي سلولي ...
998
مقايسه اثرات آنتي اكسيداني عصاره اتانلي رزماري و BHT در نگهداري فيله ماهي هاي سوخاري ماهي اسكولار سرخ شده منجمد
999
مقايسه اثرات آنتي باكتريال ماده ضد عفوني كننده Disept با مواد ضد عفوني كننده Micro10 enzyme وForte Helvemed
1000
مقايسه اثرات استروژن و فيتواستروژن بر ميزان ليپيدها و پروتئين هاي سرم خون رات هاي نر هيپركلسترولميك
بازگشت