<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه تاثير نظام آموزش از دور بر ميزان سواد هاي چند گانه(سواد اطلاعاتي،چاپي، رايانه¬اي، رسانه¬اي) دانشجويان دوره¬هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه تهران
2
مطالعه تاثير نظام دانشگاهي آموزش از دور بر توسعه منابع انساني و طراحي الگويي مناسب براي آن
3
مطالعه تاثير نظام دانشگاهي آموزش از دور بر توسعه منابع انساني و طراحي الگويي مناسب براي آن
4
مطالعه تاثير نمايه هاي اقليمي بر تغييرات دما و بارش فصول سرد سال در ايران مركزي
5
مطالعه تاثير نوع اتصال بر رنگرزي پوشاك آماده
6
مطالعه تاثير نوع دهنه و هندسه دهنه بر روي تراكم پودي پارچه هاي تاري - پودي
7
مطالعه تاثير نوع لاستيك و دانسيته اتصالات عرضي بر عبورناپذيري آميزه‌هاي لاستيكي
8
مطالعه تاثير همزيستي ميكوريزا و كيفيت نور بر خصوصيات رويشي و اسانس نعناع ايراني
9
مطالعه تاثير هندسه مقطع تونل بر پايداري با استفاده از روش هاي عددي
10
مطالعه تاثير هنر چين و بيزانس در نگارگري مكتب ايلخاني و تطبيق آن با سفال نگاره هاي آن دوره
11
مطالعه تاثير هنر در روند سلامت روان كودكان بين 7 تا 12 سال نمونه موردي سال 94-95 دبستان حكمت شهرري
12
مطالعه تاثير وزن مولكولي بر خواص فيزيكي الياف پلي استر
13
مطالعه تاثير ولكانش تابشي بر خواص ديناميكي مكانيكي آميزه ي استايرن/ بوتادي ان رابر
14
مطالعه تاثير ويسكوزيته پليمر زمينه بر روي ريز ساختار و ارتباط آن با خواص الكتريكي نانوكامپوزيت پلي وينيليدين فلورايد و نانولوله ي كربن
15
مطالعه تاثير يادگيري مشاركتي بر رشد مولفه هاي مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي ناحيه 5 شهر اصفهان در سال تحصيلي 84-83
16
مطالعه تاثيرات آموزش هنرهاي تجسمي-كاربردي،دررشد خلاقيت وارتقاءسطح مهارت هاي كارآفريني كودكان پيش دبستاني﴿نمونه موردي كودكان مقطع پيش دبستاني دخترانه وپسرانه مبتكر نوين آموزش وپرورش منطقه 5 تهران﴾
17
مطالعه تاثيرات اخلاقي پويانمايي شبكه پويا بر كودكان 5 تا 6 سال شهرستان مرودشت
18
مطالعه تاثيرات جايگزين سازي زبان انگليسي به جاي زبان فارسي در تدريس دروس رشته هاي تحصيلي دانشكده مهندسي نفت اهواز
19
مطالعه تاثيرات سكرتوم سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از سلول هاي بنيادي القايي انساني برتوليد اينترلوكين 10توسط سلول هاي تك هسته ايي خون محيطي
20
مطالعه تاثيرات سوء احتمالي طرح خريد خدمت سربازي
21
مطالعه تاثيرات فناوري هاي ضروري اينترنت اشياء در ايجاد ارزش براي مشتريان (مطالعه موردي: پژوهشكده ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مديران سايت هاي فروش آنلاين)
22
مطالعه تاثيرات نقوش فرش ايران و چين بر يكديگر و طراحي يك نمونه تلفيقي از آن
23
مطالعه تاثيرات هيستومورفولوژي گياه دارويي كبابه چيني (piper cubeba) بر بيضه موش هاي آزمايشگاهي تيمارشده با ناندرولون دكانوئات
24
مطالعه تاثيرات واكنشهاي مختلف بر پارامترهاي پلاسما در همجوشي دوتريوم - تريتيوم
25
مطالعه تاثيراستفاده ازآزمايشگاه درفرآيند تدريس ويادگيري برميزان يادگيري ورضايت دانش آموزان ازتدريس دروس علوم تجربي
26
مطالعه تاثيربرخي ازعوامل جهش زاي فيزيكي وشيميايي برروي تعدادي ازباكتريهاي مقاوم
27
مطالعه تاثيربكارگيري سيستمهاي مديريت ارتباط بامشتري بررضايت وماندگاري مشتري به واسطه متغير ميانجي تصويرذهني بااستفاده ازتكنيك داده كاوي(مطالعه موردي: صنعت بيمه)
28
مطالعه تاثيرتورم برارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده بازار و بازده كل در بازار سهام تهران
29
مطالعه تاثيرعصاره هيدروالكلي ميوه بنه همراه باسلولهاي بنيادي مشتق ازمغزاستخوان رت بااندازه گيري شاخص هاي آنتي اكسيداني TAC-MDA درمدل استئوارتريت ايجادشده دررت نر
30
مطالعه تاريخي - حفاظتي و مرمتي نقوش حكاكي شده بر ديواره هاي غار كرفتو( سقز)
31
مطالعه تاريخي - حفاظتي و مرمتي نقوش حكاكي شده بر ديواره هاي غار كرفتو﴿سقز﴾
32
مطالعه تاريخي - كالبدي - عملكردي كاروانسراي شاه و ارائه پيشنهاد مرمت و بازسازي به سبك اوليه
33
مطالعه تاريخي ، فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
34
مطالعه تاريخي ، فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
35
مطالعه تاريخي ،فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
36
مطالعه تاريخي نقش آداب و مناسك شيعي در ورزش باستاني و زورخانه اي ايران از 907 تا 1431ق/880 تا 1389ش
37
مطالعه تاريخي، فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
38
مطالعه تاكزونوميكي جنس پنج انگشت Vitex( از تيره )Lamiaceae در ايران
39
مطالعه تاكسونومي پاتووارهاي Xanthomonas translucens عامل بيماري لكه نواري جو در استان كرمان
40
مطالعه تاكسونومي جنس Halothamnus J&S در ايران
41
مطالعه تاكسونومي جنس Jurinea Cass. در ايران
42
مطالعه تاكسونومي جنس Salsola L. در استان يزد
43
مطالعه تاكسونومي جنس گلسنگ toninia (lecideaceae, ascomycetes) در استان اصفهان ﴿ايران﴾
44
مطالعه تاكسونومي خانواده Characeae در ايران
45
مطالعه تاكسونومي سكسيون Hordeastrum Doll ازجنس .Hordeum L درايران
46
مطالعه تاكسونومي قارچ هاي خانواده Erysiphaceae در استان اصفهان
47
مطالعه تاكسونومي گونه هايZygophyllum L. در ايران
48
مطالعه تاكسونومي و بررسي نوع كاراژينان جنسHypnea J.V. Lamouroux در سواحل جنوب كشور
49
مطالعه تاكسونومي و تنوع ژنتيكي قارچ رايزوكتونياسولاني گروه آناستوموزي 4 با استفاده از ماركر ITS
50
مطالعه تاكسونومي و فيلوژني عامل شانكر باكتريايي مركبات در ايران
51
مطالعه تاكسونومي و فيلوژني قبيله Thlaspideae DC. (Brassicaceae)
52
مطالعه تاكسونوميك Centaurea L. sect. Acrocentron (Cass.) DC. در ايران
53
مطالعه تاكسونوميك بخش هاي Macrostegia Boiss., Acanthophyllum & Pleiosperma Boiss. Acanthophyllum C. A. Mey. (Caryophyllaceae) در ايران
54
مطالعه تاكسونوميك جنس گون Astragalus L. (Fabaceae) در شهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختياري)
55
مطالعه تاكسونوميك جنس هايHochst Heteranthelium Henrardia C. E. Hubbard Nevski از طايفه Triticeae خانوادهPoaceae در ايران
56
مطالعه تاكسونوميك دوجورپايان رودخانه زاينده رود و بررسي برخي عوامل موثر بر تراكم وپراكنش آنها
57
مطالعه تاكسونوميك طايفه Aristideae C.E.Hubb. Ex Bor.
58
مطالعه تاكسونوميك و تعيين پراكنش زنبورهاي خانواده ﴿Sphecidae (sensu lato در غرب استان گيلان
59
مطالعه تاكسونوميك. Acanthophyllum C. A. Mey. Sect. oligosperma schischkدر ايران
60
مطالعه تاكسونوميكي تعدادي از گونه هاي انحصاري.(silene L .sect.Auriculatae (caryophyllaceae در سطح جمعيت در ايران
61
مطالعه تاكسونوميكي تعدادي از گونه هاي( silene sect.Spergulifolia(caryophyllaceae در سطح جمعيت در ايران
62
مطالعه تاكسونوميكي قارچ هاي راسته ي Ustilaginales روي گياهان تيره گرامينه در استان هاي مركزي و لرستان
63
مطالعه تاكسونوميكي و مايه زني تقاطعي گونه هاي قارچ .Colletotrichum sp روي سيب زميني، پياز و لوبيا در شهرستان فريدن استان اصفهان
64
مطالعه تانسور استحفاظ شيميايي تركيب PbTe در حضور ناخالصي هاي Sn و Ge
65
مطالعه تبارشناسانه آثار مكتب سقاخانه ﴿مطالعه موردي آثار پرويز تناولي صادق تبريزي﴾
66
مطالعه تبلور كمپلكس هاي مس از حالت مذاب و محلول با استفاده از روشDSC ,XRD
67
مطالعه تثبيت پتاسيم ، كميت - شدت پتاسيم و سرعت آزادشدن پتاسيم غيرتبادلي در تعدادي از خاكهاي ايران
68
مطالعه تثبيت و بهسازي ماسه‌هاي بادرفتي با استفاده از پسمانده نفتي پالايشگاه
69
مطالعه تجارب زيسته مادران داراي فرزندان دختر موفق به منظور تدوين سبك فرزندپروري بومي
70
مطالعه تجربي (آزمايشگاهي) برهمكنش قطره نفتي با حباب گازي در محيط آبي
71
مطالعه تجربي آستانه فرسايش ابزار در فرآيند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك بيضوي
72
مطالعه تجربي اثر الياف توخالي به عنوان عايق حرارتي
73
مطالعه تجربي اثر امواج اكوستيكي بر انتقال حرارت جابجايي در تغيير فاز
74
مطالعه تجربي اثر انحراف گرمانوري با استفاده از ليزر CO2 پيوسته
75
مطالعه تجربي اثر پارامترهاي عمليات انحلال و پيرسختي بر نمودار حد شكل دهي
76
مطالعه تجربي اثر پيچش جريان بر پايداري شعله از ديدگاه كاربردي
77
مطالعه تجربي اثر چرخش و رقيق سازي اكسيد كننده بر پايداري، شدت روشنايي و توليد NOX در احتراق نفوذي
78
مطالعه تجربي اثر حضور نانوذرات در ميزان جداسازي كروم توسط غشاي مايع تثبيت شده
79
مطالعه تجربي اثر فرآيند CGP (پرس كاري شياري محدود شده) در توليد ورق هاي نانوكريستال آلومينيومي مورد استفاده در صنعت خودروسازي
80
مطالعه تجربي اثر فرآيند CGPپرسكاري شياري محدود شده) در توليد مواد شكلپذير نانوكريستال
81
مطالعه تجربي اثر فرآيند ECAP بر خواص مكانيكي آلياژ منيزيم
82
مطالعه تجربي اثر گرمانوري با استفاده از ليزر Co2 پيوسته
83
مطالعه تجربي اثر لوله هاي Innergrooved بر ظرفيت و COP چيلرهاي تراكمي مجهز به مبدل هاي پوسته و لوله
84
مطالعه تجربي اثر ميدان مغناطيسي بر انتقال حرارت جابجايي نانوسيال در يك كانال متقارن
85
مطالعه تجربي اثر ميكروحباب بر كاهش درگ اصطكاكي به روش الكتروشيميايي
86
مطالعه تجربي اثر نانوكامپوزيت هاي اكسيد روي بر ويسكوزيته نفت سنگين به منظور ازدياد برداشت نفت
87
مطالعه تجربي اثر نوع ذرات بر انتشار و ميرايي امواج فشار در بسترهاي سيال گاز-جامد با آناليزداده‌هاي فشار و تصويربرداري همزمان
88
مطالعه تجربي اثر هندسه كانال انشعابي جريان گاز تميز در تغليظ‌كننده مارپيچي
89
مطالعه تجربي اثر هندسه ميكروكانال در حذف فلزات سنگين با استفاده از مايعات يوني
90
مطالعه تجربي اثرات آيروديناميكي گلبرگي شدن در بال صدمه ديده
91
مطالعه تجربي اثرات جنس عايق دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير بر كيفيت جريان پينچ پلاسما و بهره اشعه ايكس سخت گسيلي از آن
92
مطالعه تجربي ارتقاء كيفيت نفت خام سنگين با استفاده از روش پرتو افكني الكتروني
93
مطالعه تجربي استفاده از امواج فراصوتي جهت كاهش گرانروي و ارتقاي كيفيت نفت خام
94
مطالعه تجربي استفاده از لوزارتان درترميم زخم هاي پوستي از طريق ارزيابي فاكتورهاي سرمي ايمونومدولاتور پروتئين -1جاذب مونوسيت - و ميلوپراكسيدازدر مدل حيواني موش صحرايي
95
مطالعه تجربي استفاده از نانوسيالات براي تغيير ترشوندگي سنگ مخازن گاز ميعاني، به منظور ازدياد برداشت
96
مطالعه تجربي افزايش راندمان واحدهاي نمكزدايي با استفاده از امواج فراصوت
97
مطالعه تجربي انتقال حرارت تماسي در محل سوپاپ دود و نشيمنگاه يك موتور احتراق داخلي
98
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجائي آزاد در نانو سيال غير نيوتني
99
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد از يك محفظه ي تفكيك شده با استفاده از روش تداخل سنجي ليزري
100
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد نانو سيال آب/SiO2 در محيط بسته شيب دار تحت تاثير ميدان الكتريكي
101
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي نانو سيالات غير نيوتني در لوله مدور با اعمال شرايط مرزي متفاوت
102
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي و افت فشار نانوسيال درون مبدل هاي حرارتي مارپيچ
103
مطالعه تجربي انتقال حرارت در جريان دو فازي گاز - جامد
104
مطالعه تجربي انتقال حرارت كربن نانو تيوب (CNTs) در مبدل هاي حرارتي دو لوله اي
105
مطالعه تجربي اندازه قطره و طغيان در ستون استخراج كوهني
106
مطالعه تجربي ايجاد نانوساختارها برروي سطح سيليكون زبر با استفاده ازپرتو ليزر پالسي در محيط آب
107
مطالعه تجربي ايده هوادهي همزمان با استارت الكتريكي موتور ميكروجت
108
مطالعه تجربي بار آلودگي شستشوي اوليه روانابهاي شهري
109
مطالعه تجربي بارگيري و رهايش داروي گياهي كوئرستين بر روي نانولوله هاي كربني
110
مطالعه تجربي بازسوزي NOxدر شرايط HiCOT
111
مطالعه تجربي بر روي حذف تري كلرواتيلن از آب توسط فناوري نانو و تاثير پارامترهاي موثر بر انتقال جرم
112
مطالعه تجربي بيناب نمايي ليزري رامان دي اكسيدتيتانيوم
113
مطالعه تجربي پارامتر هاي موثر در جداسازي استخراجي تركيبات سولفون دار از گازوييل بعد از گوگردزدايي به روش اكسايش
114
مطالعه تجربي پارامترهاي مختلف هندسي بر روي ضرايب آيروديناميكي ايرفويل حاوي فن
115
مطالعه تجربي پارامترهاي موثر بر عملكرد فرايند الكترود يا يونيزاسيون و مقايسه آن با فرايند الكترود
116
مطالعه تجربي پارامترهاي موثر بر فرآيند پرداخت سطوح آلومينيومي به روش ماشينكاري جت الكتروشيميايي
117
مطالعه تجربي پارامترهاي موثر در قالبگيري تزريق ميكرو پودرها و نانو پودرها
118
مطالعه تجربي پديده كاهش افت فشار به كمك تزريق آب در خطوط انتقال نفت
119
مطالعه تجربي پديده لنز گرمايي به روش پرتو پمپ- گمانه و بررسي شكل فضايي پرتو گمانه
120
مطالعه تجربي پديده ي جدايش لايه اي در كامپوزيت هاي شيشه پلي استر و شيشه اپوكسي و كامپوزيت هاي ساندويچي به كمك روش آكوستيك اميشن
121
مطالعه تجربي پديده ي لنزگرمايي در اتانول و بررسي تاثير Z اسكن در فاصله كانوني لنزگرمايي
122
مطالعه تجربي پديده‌ي انفجار فاز در فرآيند ماده -برداري ليزري لايه نازك آلومينيومي با زير لايه كوارتز
123
مطالعه تجربي پرداخت كاري آينه اي فولاد زنگ نزن 316 به روش رسوب دهي الكتروفورتيك
124
مطالعه تجربي پرداختكاري قطعات سراميكي به روش پرداختكاري با ذرات ساينده مغناطيسي
125
مطالعه تجربي تأثير اصلاح سطح نانوذرات در تغيير ترشوندگي سنگ كربناته به منظور ازدياد برداشت نفت
126
مطالعه تجربي تأثير امواج مايكروويو در ارتقاء كيفيت نفت خام و ارائه مدلي جهت پيش¬بيني گرانروي
127
مطالعه تجربي تأثير پارامترهاي مكانيكي بر رفتار سلولهاي بنيادي
128
مطالعه تجربي تأثير سختي قطعهكار بر تنش پسماند در فرآيند تراشكاري سخت فولاد 4140 AISI
129
مطالعه تجربي تأثير عوامل مختلف بر عملكرد تغليظ كننده غبار مارپيچي عمودي با جريان انشعابي بيروني
130
مطالعه تجربي تاثير پارامتر هاي فرآيند تراشكاري با تخليه الكتروشيميايي بر دقت ابعادي و كيفيت سطح در عمليات شيار تراشي بر ميلگرد شيشه اي
131
مطالعه تجربي تاثير پارامترهاي ارتعاشي بر فرآيند سوراخكاري ليزر به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
132
مطالعه تجربي تاثير پارامترهاي فرايند شكل دهي تدريجي در تغييرات ضخامت ورق خودرويي Dc04 با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
133
مطالعه تجربي تاثير روش حداقل مقدار روانكار - خنك كار بر سايش ابزار و كيفيت سطح قطعه كار در ماشينكاري سوپر آلياژ پايه آهن
134
مطالعه تجربي تاثير روش حداقل مقدار روانكار - خنك كار بر سايش ابزار و كيفيت سطح قطعه كار در ماشينكاري سوپر آلياژ پايه آهن
135
مطالعه تجربي تاثير روش هاي مختلف روانكاري بر سايش ابزار و كيفيت سطح قطعه كار در ماشينكاري قطعات استفاده شده در توربين هاي گازي
136
مطالعه تجربي تاثير كشش استاتيك بر رفتار سلول هاي بنيادي
137
مطالعه تجربي تاثير متقابل دو خروجي فن لانه سنجابي روي صداي توليدي
138
مطالعه تجربي تاثير نانو ذرات آلوموكسان دوپ شده با منيزيم بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلومينيوم 3805 در روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
139
مطالعه تجربي تخمين خواص حرارتي و جذبي كربن فعال دانه اي در حضور هوا و متانول به روش حل معكوس
140
مطالعه تجربي تصفيه فتوكاتاليستي پساب هاي آلي و نيتروژن دار
141
مطالعه تجربي تغيير شكل پلاستيك شديد لوله به كمك روش تركيبي اصطكاكي
142
مطالعه تجربي تغييرات خواص سيم مسي از طريق فرآيند تغيير شكل در كانال هاي همسان زاويه دار
143
مطالعه تجربي تغييرات ويژگيهاي مغناطيسي آهنرباهاي فريت باريوم با عمليات گرمائي
144
مطالعه تجربي تنش پسماند در فرايند فرزكاري فولاد سخت¬كاري شده 4140 با استفاده از نانوسيال
145
مطالعه تجربي توربين جزر و مدي هانتر
146
مطالعه تجربي توزيع زمان اقامت در اكسترودرهاي دو ماردون
147
مطالعه تجربي جت هاي كوارك و گلوئون در نابودي الكترون - پوزيترون
148
مطالعه تجربي جداسازي آميلاز به روش استخراج ميسل معكوس
149
مطالعه تجربي جداسازي امولسيون آب-نفت تحت تاثيرميدان مغناطيسي و انتخاب نانوذره مناسب
150
مطالعه تجربي جداسازي انتخابي كاتيون هاي روي و مس با استفاده از روش غشايي الكترودي يونيزاسيون در حضور عامل كمپلكس ساز
151
مطالعه تجربي جداسازي انتخابي يونهاي فلزي با استفاداه از فرايند الكترودي يونيزاسيون ﴿EDI﴾در حضور يك عامل كمپلكس ساز
152
مطالعه تجربي جداسازي يونهاي فلزات سنگين از محلول آبي توسط نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن پوشانده شده بايلي ﴿وينيل الكل﴾
153
مطالعه تجربي جذب سطحي دي اكسيد كربن برروي يك جاذب سيليكاتي اصلاح شده
154
مطالعه تجربي جذب سطحي دي اكسيدكربن از گاز هاي احتراق بويلرها
155
مطالعه تجربي جذب كربن دي‌اكسيد با استفاده از امواج مافوق صوت در يك حلال مناسب
156
مطالعه تجربي جريان اطراف دو سيلندر مكعب مستطيلي شكل مجاور يكديگر با استفاده از تونل باد و مرئي سازي دود
157
مطالعه تجربي جريان حول سازه سه بعدي با مقطع مربعي تحت زواياي حمله مختلف
158
مطالعه تجربي جريان روي دوسازه سه بعدي پشت سر هم تحت زاويه با استفاده از تونل باد و تونل دود
159
مطالعه تجربي جريان مويينگي در نخ هاي مغزي-غلاف
160
مطالعه تجربي جهت ارزيابي عوامل موثر بر لز جهت نانو سيال
161
مطالعه تجربي جهت اندازه گيري دبي جريان سيال با استفاده از ردياب پرتوزا
162
مطالعه تجربي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي مواد غير همجنس آلومينيوم و مس
163
مطالعه تجربي جوشكاري لوله هاي آلومينيومي با استفاده از جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
164
مطالعه تجربي چقرمگي شكست مودهاي تركيبي در نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير پلي لاكتيك اسيد – هيدروكسي آپاتيت ساخته شده به روش فرآوري اختلاط مذاب
165
مطالعه تجربي حركت قطرات روي سطوح دندانه دار داغ در رژيم جوشش استخري
166
مطالعه تجربي خستگي پرچرخه كامپوزيت پايه منيزيمي
167
مطالعه تجربي خستگي خمشي نانو كامپوزيت هاي پليمري اليافي
168
مطالعه تجربي خصوصيات پيچشي ميله كامپوزيت شيشه/اپوكسي تقويت شده با منسوج بدون بافت متعامد سه بعدي
169
مطالعه تجربي خواص اپتيكي غيرخطي مواد زيستي
170
مطالعه تجربي خواص باند جوش ورق هاي چند لايه پس از نورد سرد
171
مطالعه تجربي خواص نوري نانوذرات سيليكن توليد شده با استفاده از فرآيند ماده‌برداري ليزري دو‌پالسي نانوثانيه در محيط‌هاي آب و اتانول
172
مطالعه تجربي خوشه هاي نانو ساختار بر همكنش ليزر پالسي بلند با لايه نازك پلي آسيد
173
مطالعه تجربي دستگاه استخراج مايع - مايع اداكتوري
174
مطالعه تجربي دنباله بال صدمه ديده
175
مطالعه تجربي ديناميك پلاسما و مواد پرتاب شده از سطوح اهداف فلزي مورد تابش ليزرهاي پالسي بلند با شدت بالا
176
مطالعه تجربي ديناميك شعله غير پيش‌آميخته و پيش‌آميخته جزئي در ابعاد مزو
177
مطالعه تجربي رئولوژي سوسپانسيون پلي استايرن
178
مطالعه تجربي راكتور دوار پيروليز ضايعات پليمري جهت توليد محصولات سنگين
179
مطالعه تجربي رفتار روتور يك كمپرسور در برابر جريان بهم ريخته ورودي
180
مطالعه تجربي رفتار سازه¬هاي آجري در برابر زلزله¬ها با استفاده از مدلسازي سه بعدي آنها
181
مطالعه تجربي رفتار مكانيكي فوم در كشش و فشار جهت كاربرد در پانل ساندويچ كامپوزيت
182
مطالعه تجربي رفتاركششي پارچه هاي حلقوي تحت بارگذاري دومحوري
183
مطالعه تجربي روش هاي ايجاد آبگريزي روي سطح آلومينيوم جهت چگالش قطره اي
184
مطالعه تجربي ريزساختار و انعكاس سيليكن تابشدهي شده توسط ليزر تپي پرتوان در محيط هوا و آب مقطر
185
مطالعه تجربي سايش ابزار، زبري سطح و نيروهاي برشي در فرايند تراشكاري سخت فولاد سخت‌كاري شده در حضور نانوسيال TiO2
186
مطالعه تجربي سنتز سبز نانو كامپوزيت سراميكي بر پايه اكسيد مس به منظور رنگ زدايي
187
مطالعه تجربي سينتيك و فرآيند جذب واكنشي سولفيد هيدروژن توسط محلول سود در مقياس آزمايشگاهي و مدل ساز ستون جذب مورد استفاده
188
مطالعه تجربي شعله پس اختلات متقابل oxy- fuel counter- flow
189
مطالعه تجربي شعله پيش آميخته جزئي متان در ابعاد خرد
190
مطالعه تجربي شعله ديفيوژن COUNTER - FLOW
191
مطالعه تجربي شكست اپتيكي و بررسي مشخصات پلاسماي مس و آلومينيوم توليد شده با استفاده از ليزر پالسي نانوثانيه در محيط هوا
192
مطالعه تجربي شكست جريان آب تزريق شده ازنازل‌هاي مستطيلي در ‌‌‌‌‌‌جريان هوا
193
مطالعه تجربي شمارش و تعيين توزيع اندازه ذرات زئوليتي با استفاده از روش ناحيه حساس الكتريكي
194
مطالعه تجربي ضريب انتقال جرم در دستگاه استخراج كننده اداكتوري
195
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالوده هاي دايرهاي واقع برخاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه
196
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالودههاي دايرهاي واقع بر خاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه
197
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالودههاي دايرهاي واقع بر خاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه ربللل
198
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالودههاي دايرهاي واقع برخاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه
199
مطالعه تجربي- عددي انتقال گرما در جريان داخلي نانوسيال جهت توسعه و بهبود روش انتشار گرمايي در رژيم جريان لايه اي
200
مطالعه تجربي عملكرد پروانه هاي ناهمسانگرد (CRP)
201
مطالعه تجربي عملكرد سلول¬هاي تثبيت¬شده به روش كپسوله¬كردن در حذف آلاينده¬ها
202
مطالعه تجربي عوامل مؤثر بر جوشكاري مقاومتي نقطه اي آلياژهاي فولادي و آلومينيومي
203
مطالعه تجربي فرآيند برشكاري ورق هاي نازك فولادي كم كربن توسط ليزر CO2
204
مطالعه تجربي فرآيند بهبود كيفيت چاي نامرغوب در يك بستر سيالي
205
مطالعه تجربي فرآيند پرداختكاري شيميايي-مكانيكي شيشه اپتيكي
206
مطالعه تجربي فرآيند توليد دو اتيل هگزانول در مقياس آزمايشگاهي
207
مطالعه تجربي فرآيند جذب سطحي در كربن فعال درون يك مبادله گرحرارتي
208
مطالعه تجربي فرآيند جوشكاري نفوذي فلزات غير همجنس
209
مطالعه تجربي فرآيند فشار در كانال‌هاي زاويه‌دار لوله‌اي موازي براي دستيابي به ساختار فوق‌ريزدانه
210
مطالعه تجربي فرآيند فشردهسازي چندجهته در توليد مواد با ساختار نانوكريستال (MAF)
211
مطالعه تجربي فرآيند گوگردزدايي اكسيداسيوني در حضور حلال هاي يوتكتيك عميق
212
مطالعه تجربي فرايند توليد بيوديزل از روغن پسماند ماهي به كمك امواج فراصوت با استفاده از كاتاليست غيرهمگن
213
مطالعه تجربي فرايند شكل دهي - ماشين كاري تركيبي آلياژ آلومينيم 7075 براي پره هاي انحنادار
214
مطالعه تجربي فرايند گرانولاسيون قرص تريامترن اچ
215
مطالعه تجربي فواره خروجي از افشانه تزريق مستقيم گاز با استفاده از روش شيلرين
216
مطالعه تجربي كاربرد الياف طبيعي در اتصالات چسبي به منظور بهبود خواص استحكامي اتصالات
217
مطالعه تجربي كاهش كشش بين سطحي (IFT) نفت سنگين با نانوكامپوزيت هاي اكسيد نيكل بر پايه سيليكا به منظور ازدياد برداشت نفت (EOR)
218
مطالعه تجربي كريستال هاي نانومتري آلياژ منيزيم ومطالعه تجربي كريستال هاي نانومتري آلياژ منيزيم وپيچش در فشار بالا
219
مطالعه تجربي گوگردزدايي اكسايشي سوخت مدل به كمك امواج مافوق صوت
220
مطالعه تجربي مشخصه‌هاي ترابردي نانو لايه‌هاي Si-B
221
مطالعه تجربي مهمترين خواص مهندسي و فيزيكي پوزلان فعال شده اوين ببل
222
مطالعه تجربي موجودي فاز گاز در ستون حبابي
223
مطالعه تجربي ميكروكلكتور مستقيم با استفاده از نانوذرات Al2O3
224
مطالعه تجربي نانوكامپوزيت هاي پليمري قابل كشسان رسانا بر پايه ترموپلاستيك پلي يورتان و گرافيت براي ساخت سنسورهاي كرنشي
225
مطالعه تجربي نحوه تشكيل حباب بر روي توزيع¬كننده در بسترهاي سيال گاز- جامد
226
مطالعه تجربي نيروهاي ماشين كاري و زبري سطح در فرايند تراشكاري به كمك ارتعاشات التراسونيك بيضوي و پلاسما
227
مطالعه تجربي هوادهي در مجراي تخليه كننده تحتاني سد صفارود
228
مطالعه تجربي هيدروديناميك بستر سيال دو بعدي با تمركز بر الگوي تزريق متفاوت گاز
229
مطالعه تجربي هيدروديناميك و انتقال جرم در يك ستون استخراج اولدشو- راشتون
230
مطالعه تجربي و CFD ارتقا عملكرد جداسازي ذرات ميكروني با سيكلون مارپيچي چندكاناله
231
مطالعه تجربي و ارائه مدل رياضي براي فرآيند كاهش گران¬روي نفت خام توسط اشعه گاما
232
مطالعه تجربي و ارائه مدل شبكه عصبي از پارامترهاي موثر فرآيند شكل دهي بدون قالب پرس در تاثير برگشت فنري بر دقت ابعادي
233
مطالعه تجربي و اندازه گيري افت فشار جريان گاز در عبور از بستر ذرات استاندارد
234
مطالعه تجربي و اندازه گيري افت فشار جريان هوا در توده كربن فعال دانه‌اي براي جريان محوري-عمودي
235
مطالعه تجربي و بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري كامپوزيت هاي زمينه فلزي
236
مطالعه تجربي و بهينه سازي شرايط عملياتي جذب دي‌اكسيد‌كربن در بستر سيال
237
مطالعه تجربي و بهينه سازي فرآيند استخراج فوق بحراني گالگين از گياه گالگا آفيسيناليس به روش طراحي آزمايشات و مدل سازي رياضي
238
مطالعه تجربي و بهينه‌سازي فرايند گوگردزدايي ‌اكسيداسيوني جهت حذف تركيبات ‌تيوفني از سوخت ‌مدل با استفاده از نانو كاتاليست
239
مطالعه تجربي و پارامتريك ضريب انتقال حرارت تماسي بين سوپاپ و نشيمنگاه
240
مطالعه تجربي و تئوري برداشت انرژي الكتريكي از ارتعاشات صفحات دوپايداره مركب
241
مطالعه تجربي و تئوري برهمكنش كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ از داروهاي لوودوپا و تئوفيلين با DNA و BSA,و اثر اين كمپلكس ها بر سلول هاي سرطان خون ﴿K562﴾; تهيه نانو كمپلكس هاي روتنيوم ﴿III﴾ ومس ﴿II﴾ از اين دارو ها با خواص ضد سرطان خون
242
مطالعه تجربي و تئوري پديده خستگي دربدنه كامپوزيتي شناورهاي تندرو تحت بارهاي ديناميكي
243
مطالعه تجربي و تئوري تكامل ديناميك توزيع اندازه ذرات آسفالتن در محلول هپتان-تولوئن در حضور تركيبات بازدارنده
244
مطالعه تجربي و تئوري عملكرد و راندمان پمپ هاي صنعتي
245
مطالعه تجربي و تئوري و عددي ضرايب جانسون كوك براي بيان رفتار ديناميكي مواد
246
مطالعه تجربي و تحليل افزايش شدت يون ها و اشعه ايكس در دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير با اصلاح ساختار الكترودها و بررسي اثر گازهاي طبيعي
247
مطالعه تجربي و تحليل تئوري فرآيند كانال هاي هم مقطع زاويه دار با استفاده از روش كران حد بالا
248
مطالعه تجربي و تحليل مكانيزم شعله ذرات ريز جامد
249
مطالعه تجربي و تحليلي اثر گراديان فشار شعاعي در فرايند ديناميك حباب در جوشش سيال
250
مطالعه تجربي و تحليلي سرعت و قطر ذرات در اسپري فشاري - پيچشي
251
مطالعه تجربي و تحليلي فناوري HRS
252
مطالعه تجربي و تحليلي كمپرسور يك توربو شارژر
253
مطالعه تجربي و تخمين خصوصيات حرارتي توده كربن فعال در حين جذب و واجذب سيال عامل
254
مطالعه تجربي و تخمين ضرايب توزيع بيومولكول‌ها در سيستم‌هاي دوفازي- آبي بر پايه سورفكتانت
255
مطالعه تجربي و تخمين ضريب نفوذپذيري بستر بسته بندي شده ذرات كربن فعال گرانول
256
مطالعه تجربي و تخمين ضريب هدايت حرارتي توده كربن فعال شده و بررسي تاثيرات دانه بندي و چگالي توده كربن بر آن
257
مطالعه تجربي و توسعه رابطه سينتيك حذف اكسيد¬هاي نيتروژن از جريان گاز آلوده به روش جذب واكنشي در برج پاششي
258
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD تاثير دوران بدنه روي راندمان سيكلون هاسي داراي دو ورودي خوراك
259
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD جداكننده گاز - ذره مارپيچي چندكاناله
260
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD خشك كن پاششي با محلول خوراك مالتودكسترين
261
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD راكتور دوار پيروليز تايرهاي فرسوده
262
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD شكست امولسيون هاي آب در نفت با استفاده از نانوسيالات مغناطيسي در حضور ميدان مغناطيسي
263
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD عوامل مؤثر بر عملكرد غبارگير گاز-ذره مارپيچي تك كاناله
264
مطالعه تجربي و شبيه سازي اثر پارامترهاي مختلف فرآيند ترموفرمينگ بر توزيع ضخامت يك ظرف پلاستيكي
265
مطالعه تجربي و شبيه سازي اجراء محدود پيچ زني غلطكي خارجي بر روي لوله با دو جنس متفاوت
266
مطالعه تجربي و شبيه سازي اجزاي محدود خواص مكانيكي بافت مغز
267
مطالعه تجربي و شبيه سازي استخراج فلز گادولينيم توسط سامانه ريزسيالشي
268
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود پديده برگشت لبه در فرآيند خم كناره
269
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تاثير ضخامت لايه پوشش ابزار بر دماي برش در فرآيند تراشكاري سخت فولاد 4140
270
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تاثير ضخامت لايه پوشش ابزار بر نيروهاي برشي در فرآيند تراشكاري سخت فولاد 4140
271
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تنش پسماند در فرآيند تراشكاري به كمك حرارت
272
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تنش پسماند در فرايند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك و پلاسما
273
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود توزيع درجه حرارت در اينسرت برشي در عمليات ماشينكاري پيوسته
274
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود شكل دهي بيلوزهاي دو جداره فلزي به روش هيدروفرمينگ
275
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود فرآيند گرمايش القائي براي قطعات استوانه اي و مكعب مستطيلي
276
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود نيروهاي برش و درجه حرارت در فرايند فرزكاري به كمك ليزر
277
مطالعه تجربي و شبيه سازي به منظور تعيين رفتار ترمومكانيكي و اصطكاكي شيشه اپتيكي BK7 در دماي بالا
278
مطالعه تجربي و شبيه سازي جذب انرژي سازه سه بعدي تقويت شده با بريد لوله اي تحت بار ضربه اي با سرعت كم
279
مطالعه تجربي و شبيه سازي خواص مكانيكي لوله هاي كامپوزيتي تقويت شده با پارچه هاي اسپيسر حلقوي پودي
280
مطالعه تجربي و شبيه سازي عددي توليد لنزهاي PMMA كروي به روش تزريق پلاستيك و ارزيابي هندسي و اپتيكي محصول
281
مطالعه تجربي و شبيه سازي عددي رفتار كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي اسپيسر چند سلولي حلقوي پودي دو محوري تحت آزمون خمش سه نقطه اي
282
مطالعه تجربي و شبيه سازي عددي عملكرد فشاري ساق پوش هاي كشسان حلقوي پودي
283
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي CFD انتقال جرم نانو سيالات در سيستم استخراج مايع – مايع تك قطره‌اي
284
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي CFD سيكلون‌هاي مارپيچ چند كاناله براي جداسازي ذرات مايع از گاز
285
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي المان محدود تنش پسماند در فرايند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
286
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي المان محدود توزيع درجه حرارت در فرايند تراشكاري متعامد به كمك حرارت
287
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي المان محدود فرآيند ماشينكاري پيوسته به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
288
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي ميدان فازي سينتيك تشكيل تركيبات بين‌فلزي Ni-Ti در پوشش ايجاد شده به روش پاشش سرد
289
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي هدايت حرارتي ناهمسانگرد در سيالات مگنتورئولوژيكال
290
مطالعه تجربي و شبيهسازي المان محدود تأثير ضخامت لايه پوشش ابزار بر آستانه فرسايش در فرايند تراشكاري سخت فولاد 4140
291
مطالعه تجربي و طراحي فرآيند بازيابي اسيد فرميك از فاز آبي در فرآيند گوگردزدايي اكسيداسيوني (ODS)
292
مطالعه تجربي و عددي آسايش حرارتي آمفي‌تئاتر مركزي دانشگاه با سيستم توزيع هواي زيرسطحي
293
مطالعه تجربي و عددي اثر رقيق سازي و پيش گرم بر احتراق شعله نفوذي
294
مطالعه تجربي و عددي انتقال حرارت در مبدل دو لوله اي تحت تأثير امواج فراصوت
295
مطالعه تجربي و عددي بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري نانو مواد حاصل از فرآيند Accumulative back extrusion
296
مطالعه تجربي و عددي پارامترهاي كاري محفظه احتراق موتور توربيني
297
مطالعه تجربي و عددي پارامترهاي موثر بر عملكرد توربين جزر و مدي عمود محور
298
مطالعه تجربي و عددي پارامترهاي نورد
299
مطالعه تجربي و عددي تاثير پارامترهاي هندسي و نرخ بارگذاري بر استحكام اتصال چسبي بين كامپوزيت و آلومينيوم در بارگذاري كشش
300
مطالعه تجربي و عددي توزيع درجه حرارت در فرآيند ماشينكاري پيوسته و منقطع
301
مطالعه تجربي و عددي توزيع درجه حرارت متوسط ابزار برش در فرآيند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك بيضوي
302
مطالعه تجربي و عددي جريان سيال حول سازه سه بعدي در زواياي حمله مختلف
303
مطالعه تجربي و عددي جريان سيال روي دو سازه سه بعدي مجاورهم
304
مطالعه تجربي و عددي جريان و انتقال حرارت جابجايي طبيعي بين دو استوانه عمودي هم‌مركز/خارج از مركز با حضور ماده متخلخل
305
مطالعه تجربي و عددي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فلزات غير همجنس بصورت لبه رويهم
306
مطالعه تجربي و عددي حرارت دهي موضعي در فرآيند شكل دهي پوسته ها
307
مطالعه تجربي و عددي خواص آلياژهاي آلومينيوم نانوساختار، به دست آمده از فرآيند نورد زاويه اي در كانال هاي همسان
308
مطالعه تجربي و عددي رشد آسيب در مواد مدرج تابعي به روش اجزاء محدود
309
مطالعه تجربي و عددي رفتار الاستيك صفحه ساندويچي با هسته موج‌دار يكپارچه متشكل از پارچه حلقوي پودي سه‌بعدي
310
مطالعه تجربي و عددي رفتار حرارتي گذرا در مواد ناهمگن و شناسايي رسانايي حرارتي، گرماي ويژه و كسر حجمي با استفاده از روش معكوس
311
مطالعه تجربي و عددي رفتار شكست نانوكامپوزيتگرافن- پلي¬پروپيلن
312
مطالعه تجربي و عددي روشهاي مختلف آزمايش سه محوره چند مرحله اي
313
مطالعه تجربي و عددي سايش ابزار در ماشينكاري فولاد AISI4140 با استفاده از نانوسيال
314
مطالعه تجربي و عددي عولمل موثر بر فرايند CGP
315
مطالعه تجربي و عددي فرآيند ECAP لوله جدار نازك
316
مطالعه تجربي و عددي فرآيند شكل دهي تدريجي ورق هاي ضخيم
317
مطالعه تجربي و عددي فرآيند ليزر فورمينگ براي شكل دهي ورق هاي چندلايه
318
مطالعه تجربي و عددي فرآيند همينگ با استفاده از بالشتك لاستيكي
319
مطالعه تجربي و عددي ميكروتوربين آبي اگنيو
320
مطالعه تجربي و عددي يك محفظه احتراق توربين گاز با سوحت مايع
321
مطالعه تجربي و كاربرد گرافيت ورقه ورقه براي جذب فيزيكي مواد رنگي به كار رونده در صنايع فرش از محلول هاي آبي
322
مطالعه تجربي و مدل سازي تاثير تخريبي اشعه فرابنفش و سايش بر روي رفتار برگشت پذيري فرش ماشيني پس از بارگذاري استاتيكي
323
مطالعه تجربي و مدل سازي خواص كششي و شكل پذيري پارچه هاي حلقوي پودي دو محوري
324
مطالعه تجربي و مدل سازي رفتار رهايي از تنش بانداژ
325
مطالعه تجربي و مدل سازي رياضي جذب واكنشي كربن دي اكسيد
326
مطالعه تجربي و مدل سازي فرآيند پخت نان در ميدان جت هاي برخوردي هواي داغ
327
مطالعه تجربي و مدل‌سازي جذب دي‌اكسيد كربن با استفاده از نانو ساختار مونتموريلونيت اصلاح‌يافته
328
مطالعه تجربي و مدل‌سازي جذب گاز دي‌اكسيدكربن توسط نانوجاذب پايه هالوسيت اصلاح يافته آميني
329
مطالعه تجربي و مدل‌سازي رفتار آكوستيكي فوم‌هاي پلي‌يورتان نانوكامپوزيتي داراي نانولوله‌هاي كربني
330
مطالعه تجربي و مدل‌سازي رفتار كامپوزيت‌هاي ساندويچي ساخته‌شده با منسوجات سه‌بعدي حلقوي پودي تحت ضربه ثقلي
331
مطالعه تجربي و مدلسازي ترموديناميكي اثر اضافه نمودن آمين هاي دو عاملي در بهبود حلاليت تعادلي دي اكسيد كربن در محلول آبي متيل دي اتانول آمين
332
مطالعه تجربي و مدلسازي روش هاي بهبود جداسازي ذرات بسيار ريز در تغليظ كننده غبار با كانال زيگزاگي
333
مطالعه تجربي و مدلسازي رياضي فرآيند اختلاط در اكسترودرهاي تك پيچه به عنوان آميزه كار
334
مطالعه تجربي و نظري افزايش راندمان حذف NO به كمك فرآيند اكسيداسيون پيشرفته (AOP)پراكسيد هيدروژن و نور ماوراء بنفش در يك راكتور ستون حبابي در حضور گاز دي اكسيد گوگرد
335
مطالعه تجربي و نظري بر روي ريز ساختار و تاثير آن بر هدايت الكتريكي نانو كامپوزيت بر پايه پلي كربنات / پلي متيل كريلات / نانو تيوب چند لايه
336
مطالعه تجربي و نظري جذب مولكول پارا - آمينوبنزوئيك اسيد (PABA) بر روي نانو ذرات طلاي سنتز شده با استفاده از روش كندوسوز ليزري
337
مطالعه تجربي و نظري رفتار گردابه هاي آزاد
338
مطالعه تجربي و نظري شكافت سه گانه خود بخودي و القاي هسته اتمهاي سنگين در انرژي هاي كم و بالا , Study of induced and spontaneously ternary fission by theoretical and experimental methods ,using thermal neutrons
339
مطالعه تجربي و نظري كاهش تلفات اصطكاكي در لوله به كمك تزريق ميكروحباب
340
مطالعه تجربي و نظري گرانش (نيروي پنجم )
341
مطالعه تجربي و نظري متغيرهاي مؤثر بر ساختار و توزيع اندازه ذرات LiMn2O4 حاصل از روش پاششي به كمك شعله
342
مطالعه تجربي و نظري مكانيسم و عوامل موثر بر تشكيل مورفولوژي ترموپلاستيك الاستورهاي پخت شده ديناميكي بر پايه PP/EPDM و تعيين معيارهاي طراحي يك مخلوط كننده مداوم مناسب
343
مطالعه تجربي و نظري نانوساختارهاي بر پايه كربن نيتريد و الياف كربني اصلاح شده به منظور اكسايش وكاهش تركيبات آلي تحت شرايط كاتاليستي و فوتوكاتاليستي
344
مطالعه تجربي وتحليل پيك دوم سيگنال ايكس نرم دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير
345
مطالعه تجربي ويژگي‌هاي احتراقي سوخت هيدروكربني با استفاده از راكتورهاي مقياس مزو
346
مطالعه تجربي يك موتور هيبريد پر اكسيد هيدروژن پليمر
347
مطالعه تجربي، تحليلي و شبيه سازي ضربه سرعت پايين بر روي چندلايه هاي فلز الياف تقويت شده با ذرات نانو
348
مطالعه تجربي، مدل‏‏‌سازي و شبيه‏‌سازي ستون حبابي جذب گاز دي‌اكسيد كربن
349
مطالعه تجربي، مدل‌سازي و شبيه‌سازيCFD اثر دما بر سيال مگنتورئولوژيك پايدار
350
مطالعه تجربيات كشور هلند در پرورش كار گروهي در سنين كودكي
351
مطالعه تجربي-عددي باربرداري تك جرقه الكتروشيميايي شيشه به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
352
مطالعه تجزبي فرآيند پخت نان مسطح در فرجت برخوردي
353
مطالعه تجزيه اي تخريب رنگ هاي متيلن بلو و اسيد رد 14 با واكنش فنتون
354
مطالعه تجزيه اي رها سازي ايبوپرون از روي هيدروژل سنتزي حساس به
355
مطالعه تجمع ذرات LDL [ال دي ال] و ارتباط آن با بيماري تصلب شريان
356
مطالعه تحرك پذيري الكترون در بلور GaAs و اثر تخريببي تابش نوتروني بر ساختار بلوري آن , Calculation of elctron mobility in gaas and neutron diffraction on its crystal structure
357
مطالعه تحرك هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي و فلزات سنگين در خاك آلوده ريزدانه: رويكردي بر پاكسازي الكتروكينتيك
358
مطالعه تحليل هزينه -سودمندي پايگاه هاي داده دانشگاه محقق اردبيلي در سال 2009 , database cost-benefit study and analysis of mohaghegh ardebili university in 9002
359
مطالعه تحليل و عددي پديده چگالش در جريان حدود صوت بخار در نازل هاي همگرا - واگرا
360
مطالعه تحليلي ،استنباطي اصول و رويكرد هاي ارزشيابي آموزشي بر مبناي آموزه هاي انسان شناسي اسلامي
361
مطالعه تحليلي ئكاربرد ظروف تكوك با رويكرد مردم شناسي
362
مطالعه تحليلي اثر مصرف سوخت، مشاركت بخش خصوصي و برخي زير ساخت‌هاي حمل و نقل ريلي (خطوط راه آهن و هزينه عمراني) از حيث باري و مسافر بري بر رشد اقتصادي (دوره زماني 1393 – 1383)
363
مطالعه تحليلي احتراق در محفظه‌هاي ميكرو
364
مطالعه تحليلي پلاسماي توكامك
365
مطالعه تحليلي تجرد نفس ازمنظر سه فيلسوف بزرگ مسلمان ( ابن سينا - ملاصدرا - سهروردي )
366
مطالعه تحليلي تجزيه انرژي مواد منفجره صنعتي
367
مطالعه تحليلي تصوير اسب در نگارگري ايراني ﴿قرن 7 الي 10 ه.ق﴾
368
مطالعه تحليلي تعدد و تداخل اقسام مسئوليت مدني قهري در حقوق ايران و فرانسه
369
مطالعه تحليلي تنشهاي بين لايه اي و مكانيزم هاي گسيختگي در تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با الياف FRP
370
مطالعه تحليلي تيپ شناسي اقوام غير ايراني در نگارگري مكتب تبريز
371
مطالعه تحليلي تيپ شناسي اقوام غير ايراني در نگارگري مكتب تبريز دوم اصفهان دوره صفوي
372
مطالعه تحليلي چالش ها و چشم اندازهاي برنامه ريزي آموزشي استاني در آموزش و پرورش استان اصفهان
373
مطالعه تحليلي حقيقت وحي و تجربه ديني
374
مطالعه تحليلي رفتار شوك ايجاد شده در اثر انفجار در يك لوله شوك در زمان هاي مختلف
375
مطالعه تحليلي رفتار مفصل برشي در ديوارهاي برشي با شكل پذيري دوگانه
376
مطالعه تحليلي روش هاي مختلف ساخت شناورهاي سبك (قطعات نيمه كامل، قطعات كاملاً منفصل و واحدهاي پيش ساخته) و شناسايي روش بهينه متناسب با كاربرد
377
مطالعه تحليلي زمان تونل زني در ساختارهاي نامتجانس مغناطيسي , Analytical studies on quantum tunneling time in magnetic heterostructures
378
مطالعه تحليلي ساختار مقابر پادشاهان در ايران باستان با تاكيد بر مقابر دوران هخامنشيان
379
مطالعه تحليلي ساختار مقابر پادشاهان در ايران باستان با تاكييد بر مقابر دوران هخامنشيان
380
مطالعه تحليلي ضد سينما در فيلم هاي شانتال آكرمن بر پايه نظريه پيتر وولن
381
مطالعه تحليلي عناصر شكل دهنده ي قالي هاي روستايي ايران ﴿با تاكيد بر قالي همدان
382
مطالعه تحليلي عوامل موثر بر تصميم‌گيري انسان از منظر ملاصدرا و علامه‌طباطبايي
383
مطالعه تحليلي كاربرد شاتكريت در نگهداري سازه هاي زير زميني سنگي
384
مطالعه تحليلي ماهيت و احكام صندوق تامين خسارت‌هاي بدني
385
مطالعه تحليلي منسوجات ايران در سده هاي چهارم و پنجم هجري بر اساس منابع مكتوب
386
مطالعه تحليلي نشانه شناسي و نماد در رمان موبي ديك نوشته هرمن ملويل
387
مطالعه تحليلي و آزمايشگاهي رفتار ارتعاشي مجموعه پابند در پيش بارهاي مختلف با استفاده از آناليز زمان- فركانس موجك
388
مطالعه تحليلي و آزمايشگاهي رفتار ديناميكي ساختمانهاي پيش ساخته ساندويچي بر روي ميز ارتعاش
389
مطالعه تحليلي و المان محدود رفتار مكانيكي كوپلينگ هاي پنجه اي در اثر خطاي نصب محوري
390
مطالعه تحليلي و تطبيقي نقش «بدن» در انسان شناسي ابن سينا و ملاصدرا
391
مطالعه تحليلي و عددي امواج در جريانهاي فوق بحراني در خم كانال هاي مستطيلي
392
مطالعه تحليلي و عددي اندركنش سه بعدي امواج حاصله از انفجار با ناپيوستگي‌ها
393
مطالعه تحليلي و عددي پايداري چاه در يكي از ميادين جنوب غرب ايران
394
مطالعه تحليلي و عددي پيرامون جريان هاي لايه مرزي از يك نانوسيال با نظر به اثرات حركت براوني و ترموفورز
395
مطالعه تحليلي و عددي تخريب وارده به سطح درزه در آزمايش برش برجا
396
مطالعه تحليلي و عددي رفتار ترمومكانيكي سنگ تحت تابش مايكروويو
397
مطالعه تحليلي و عددي شكل دهي انفجاري صفحات دو جنسي
398
مطالعه تحليلي و عددي فاصله بهينه بين مغارهاي سنگي ذخيره¬سازي زيرزميني نفت
399
مطالعه تحليلي و عددي مكانيزم توزيع تنش در دهانه ورودي تونل هاي بزرگ مقطع
400
مطالعه تحليلي وتطبيقي پوشاك لرستان بر اساس اسناد تصويري
401
مطالعه تحليلي وتطبيقي پوشاك لرستان بر اساس اسناد تصويريي
402
مطالعه تحليلي وتطبيقي فرم لباس زنان حوزه خليج فارس ايران وهند با تاكييد بر نقش مايه ها
403
مطالعه تحليلي وكاربرد ظروف تكوك با رويكرد مردم شناسي
404
مطالعه تحليلي ويژگيهاي تفكر انتقادي و روشهاي پرورش آن ازمنظر امام علي (ع ) درنهج البلاغه
405
مطالعه تحليلي، تجربي و عددي بازگشت فنري در خمكاري ورق در بست‏ هاي فلزي
406
مطالعه تحليلي، تجربي و عددي فرآيند جوشكاري اصطكاكي - اغتشاشي
407
مطالعه تحليلي، عددي و تجربي رفتار امواج آنتروپي در جريان سرد
408
مطالعه تحمل به خشكي برخي ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم نان
409
مطالعه تحمل به خشكي دو رقم سيب زميني Kenebec و Concord در شرايط كشت در شيشه
410
مطالعه تحمل به خشكي لاين هاي F4 حاصل از تلاقي بين گونه اهلي و خويشاوندان وحشي گلرنگ و ارتباط آن با برخي صفات مورفوفيزيولوژيك
411
مطالعه تحمل به شوري در ريشه هاي تراريخته گياه تنباكو
412
مطالعه تحمل به شوري گياه Aegilops tauschii در شرايط كشت در شيشه
413
مطالعه تحول خردمندي در معلمان زن از دوره بزرگسالي در حال پيدايش تا بزرگسالي مياني
414
مطالعه تحول در نقشه موضوعي حوزه «سبب‌شناسي سرطان كولون» تحليل محتواي مدارك مدلاين
415
مطالعه تحول مورفولوژيكي در محلول سه جزئي استايرين، پلي استايرين و پلي پوتادي ان در حين پليمريزاسيون استايرن
416
مطالعه تحولات قضايي -كالبدي محدوده مركزي شهر قوچان با رويكرد توسعه پايدار
417
مطالعه تحولات ناشي از تبديل روستاي جايزان به شهر و تاثير آن بر توسعه روستاهاي پيرامون .
418
مطالعه تحولات نظام سلسله مراتب شهري استان زنجان با تاكيد بر جايگاه شهرهاي كوچك
419
مطالعه تخريب اراضي به كمك شاخصهاي كيفيت خاك و تغييرات مكاني آنها در اكوسيستمهاي مرتعي ايران مركزي
420
مطالعه تخريب پليمرها
421
مطالعه تخريب رنگ آرزو متلين بلودر حضور مزاحمهاي ناشناخته با استفاده از روش كمومتريكس
422
مطالعه تخريب زيستي انواع لاستيك SMR پخت شده با سيستمهاي گوگردي مختلف به هدف كاهش ضايعات زيست محيطي
423
مطالعه تخريب كومتابوليك پارانيتروفنل توسط باكتري رالستونيا ايوتروفا در حضور فنل در راكتور هواراند با لوله مشبك داخلي
424
مطالعه تخمير، نيم پخت كردن و نگهداري نان سنگگ به صورت منجمد و غير منجمد
425
مطالعه تخمين پارامترهاي مخزني با استفاده از نشانگرهاي لرزه‌اي و كاربرد آن در نرم افزار Hampson Russel
426
مطالعه تذهيب هاي قرآني دوره تيموري جهت طراحي قرآن هاي دوره معاصر
427
مطالعه تر موديماميكي واكنش جانيشيني 3- كربوآلدهيد پيريدن بر روي يك كمپلكس پلاتين (11) , the thermodynamic study of the substitution reaction of 3- carboaldehyde pyridine on a platinum )11( complex
428
مطالعه ترابرد الكترون در نانو لوله كربني
429
مطالعه ترابرد الكتروني مبتني بر ابر شبكه هاي گرافن و سيليسين
430
مطالعه ترابرد در حالت چگاليده سامانه‌ي باز و بسته
431
مطالعه تراشه هاي بينايي چند- منظوره و طراحي و ساخت يك تراشه نمونه
432
مطالعه ترامتني و گفتماني ظروف آبي و سفيد دوره صفويه
433
مطالعه ترانزيستوراثر ميدان نانو لوله كربني
434
مطالعه ترانسفور مرهاي توزيع و ارائه راه حلهاي ممكن جهت كاهش تلفات
435
مطالعه ترك بالا به پايين با استفاده از مدل سه بعدي المان محدود
436
مطالعه تركيب بندي تصوير و حركت قاب به عنوان عنصر بياني در استاپ موشن﴿مطالعه موردي:استاپ موشن هاي شركت لاييكا﴾كورولاين-پارانورمن
437
مطالعه تركيب بندي تصوير و حركت قاب به عنوان عنصر بياني در استاپ موشن﴿مطالعه موردي:استاپ موشن هاي شركت لاييكا﴾كورولاين-پارانورمن
438
مطالعه تركيب شيميايي و خواص آنتي اكسيداني اسانس 4 گونه گياهي از جنس سالويا در استان كرمان
439
مطالعه تركيبي عوامل موثر بر افت انرژي در سر ريزهاي پلكاني
440
مطالعه ترمو ديناميكي واكنش جانشيني ليگاند 3- هيدروكسو پيريدين بر روي يك كمپلكس پلاتين )ll(
441
مطالعه ترمودينا ميك برهمكنش يون نيتريت با سه استخلاف مختلف باز شيف مس (ii)
442
مطالعه ترموديناميكي اثر ثابت الكتريك و قدرت يوني بر حلاليت آهن2سولفات و تجمع يوني در آن
443
مطالعه ترموديناميكي بر هم كنش ليگندهاي ماكروسيكليك با كاتيونهاي پيريدينيوم به روش كنداكتومري
444
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش آنزيم اوره آزباقلا با يون هاي آهن و كروم
445
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش اوره آزباقلا با يون لانتانيوم
446
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش برخي سيكلو دكسترينها با آلبومين سرم انساني
447
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش بين يون ايتربيم (Yb3‎+‎ ) و آلبومين سرم انساني
448
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش دسته اي از ليگاندهاي آلي با برخي از فلزات واسطه و سنگين به روش هدايت سنجي در استونيتريل و طراحي و ساخت الكترودهاي يون گزين جديد براي يون هاي بريليم و اروپيم
449
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش هورمون رشد انساني با تريامسينولون به عنوان بازدارنده با استفاده از طيف سنجي UV/Vis و نرم افزار MATLAB
450
مطالعه ترموديناميكي پيوند يون هاي جيوه و كادميوم به اوره آز
451
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس بين ليگاند 2 و 6- دي (فوران - 2 ايل) -4- (4- متوكسي فنيل) پيريدين (DFMP) با كاتيون هاي TI+ ، Ag+ و Pb2+ در مخلوط حلال هاي دو تايي (اسنونيتريل - آب) و (متانول - آب) با استفاده از روش هدايت سنجي
452
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس بين ليگاندهاي 1و8-دي هيدروكسي آنتراكوئينون و 1-متيل آمينو آنتراكوئينون با كاتيون هاي هاي cu,zn,ag در سيستم حلال هاي دو جزئي استونيتريل -متانول با استفاده از روش هدايت سنجي
453
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس كاتيونهاي +Co2+، Fe2+، Ni2+، Cu2 با ليگاند 4- {(2-پيريدينيل متيليدين آمينو)} -1- بنزن كربوكسيليك اسيد در مخلوط حلالهاي دوتايي متانول-استونيتريل با استفاده از روش هدايت سنجي
454
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس كاتيونهاي Co2+، Fe2+، Ni2+، Cu2+ با ليگاند 4- {(3-پيريدينيل متيليدين) آمينو} -1- بنزن كربوكسيليك اسيد در مخلوط حلالهاي دوتايي متانول-استونيتريل با استفاده از روش هدايت سنجي
455
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس هاي DL - سرين بادي اكسي واناديم (7)
456
مطالعه ترموديناميكي تعويض ليگند در كمپلكس بيس دي متيل سولفيد دي پاراتوليل پلاتين )II( با استفاده از 3- آمينو پيريدين در حلال هاي مختلف , thermodynamic study of ligand exchang in bis-dimethyle sulfide di-p-tolyl platinum)II( using 3-amino pyridin in various solvent
457
مطالعه ترموديناميكي تغييرات خواص الكتروني نيمه رساناي اكسيد اينديم و دوپينگ شده با قلع در محلولهاي آبي با اسيديته هاي مختلف در حضور نور مرئي با تكنيك هاي الكتروشيميايي و تحقيق بر همكنش برخي از رنگينه هاي آزو در محلولهاي آبي با چند سورفكتانت و بررسي ارتباط بين خواص الكتروني نيمه رسانا و خواص توده اي محلول در جهت تخريب فوتو كاتاليزوري آلاينده هاي رنگي
458
مطالعه ترموديناميكي حلاليت گازها در مايعات و پليمر مذاب
459
مطالعه ترموديناميكي زوج شدن يونها در محلول سير شده كربنات ليتيم در مخلوط آب اتانول
460
مطالعه ترموديناميكي محلولهاي( پلي اتيلن گليكول +آب +دي متيل سولفوكسيد) و(پلي وينيل پايروليدون +آب +دي متيل سولفوكسيد) توسط روش ويسكومتري
461
مطالعه ترموديناميكي مدلسازي روشهاي ازدياد برداشت در يك مخزن ارائه مدل ترموديناميكي تعيين حداقل فشار امتزاج با استفاده از معادلات حالت
462
مطالعه ترموديناميكي و سينيتكي جذب سطحي رنگينه آزو بر روي پوسته برنج
463
مطالعه ترموديناميكي و طيف سنجي بر همكنش برخي از مواد فعال سطحي يوني با پروتئين آلبووومين سرم گاو
464
مطالعه ترموديناميكي واكنش جانشيني پيريدين و مشتقات هالوژنه آن بر روي يك كمپلكس پلاتين )11( , The thermodynamic study of substitution reaction of pyridine and its derivatives on a platinum)11(complex
465
مطالعه ترموديناميكيپيوند آسپرين به آلبومين سرم انساني
466
مطالعه ترمولومينسانس نانو فسفرهاي MgO:Ce, Dy, In,Pr و هم‌زمان با Li تحت تابش Uv، ايكس، بتا و گاما
467
مطالعه ترموهيدروليكي قلب راكتور beznau با كد cobra-en و relap5
468
مطالعه تريلوبيت هاي بخش 4 سازند ميلا در برش دروار( جنوب غرب دامغان )
469
مطالعه تريلوبيتها در ايران
470
مطالعه تزئينات حجاري در مساجد تاريخي شهر اصفهان ﴿ از صدر اسلام تا پايان دوره قاحار ﴾
471
مطالعه تزئينات معماري مجموعه شاه نعمت الله ولي ماهان از دوره تيموري تا پهلوي با تاكيد بر كتيبه هاي بنا
472
مطالعه تزئينات و نقوش مورد استفاده در سلاح هاي مفرغين لرستان با توجه به نمونه هاي شاخص معرفي نشده موجود در مورد فلك الافلاك خرم آباد
473
مطالعه تزريق خارجي الكترون به موج عقبه پلاسما با استفاده از كد OOPIC
474
مطالعه تزيينات ختايي و اسليمي مقبره شاه نعمت الله ولي
475
مطالعه تشخيص مورفومتري سيتولوژي آسپيراسيون( FNA) غدد لنفاوي به كمك نرم افزار Imagej در مقايسه با روش قراردادي در افتراق ضايعه هاي خوش خيم از بدخيم در سگ هاي مبتلا به لنفادنوپاتي
476
مطالعه تشخيص و حذف فلزات سنگين از آبها توسط پورفيرينها بر بستر مزوپروس سيليكا
477
مطالعه تشريح مقايسه اي اپيدرم برگ و ساقه Silene Sect. Auriculatae در ايران
478
مطالعه تشريح مقايسه اي اپيدرم برگ و ساقه گونه هايSilene Sect. Spergulifoliae, Sect. Inflatae, Sect. Sclerocalycinae در ايران
479
مطالعه تشريحي و ريخت شناسي گياه خربزه تلخ و بررسي اثرات فعاليت بيولوژيكي عصاره آن
480
مطالعه تشكيل آلياژ نانو كريستال در سيستم آهن،كروم و نيكل با روش آلياژ سازي مكانيكي
481
مطالعه تشكيل بيوفيلم باكتريايي بر روي لنز پانسماني عامل دار شده با آنزيم ليزوزيم
482
مطالعه تشكيل ساختار الياف كامپوزيتي پلي (اكريلونيتريل)/ نانولوله كربني (PAN/CNT) و بررسي نقش شرايط و جريان هاي حاكم بر ريسندگي در شكل گيري و توسعه ساختار
483
مطالعه تشكيل كمپلكس ليگاندهاي ماكرو سيكليك با كايتونهاي قلياي خاكي و تعدادي از كاتيونهاي فلزات واسطه در محيط غيرمايي به روشهاي NMR و اسپكترو فلورومتري
484
مطالعه تشكيل كمپلكس ليگاندهاي ماكروسيكليك با كايتونهاي قليايي خاكي و تعدادي از كايتونهاي فلزات واسطه در محيط غيرمايي بروشها NMR و اسپكتروفلورومتري
485
مطالعه تشكيل كمپلكسهاي انتقال بار در سيستم تتراسيانواتيلن و كلكون اپوكسيد
486
مطالعه تشكيل نانوبلورهاي هيدروكسي آپاتيت در ميان‌زمينه هيدروژل ژلاتين در شرايط زيست‌تقليدي
487
مطالعه تشكيل و تكامل خاكها در يك رديف اراضي - آبي (Topohydrosequence) در دشت گندمان استان چهار محال و بختياري
488
مطالعه تصادف سازه جلويي خودرو
489
مطالعه تصفيه آب و پساب با استفاده از نانوذرات گرافن اكسايد
490
مطالعه تصفيه فتوكاتاليستي پساب صنايع دارويي با استفاده از نانو ذرات اكسيد فلزي
491
مطالعه تصوير در شعر پروين اعتصامي و تصويرسازي شعر مست و هوشيار
492
مطالعه تصوير روحانيت در سينماي ايران با روش تحليل گفتمان
493
مطالعه تصوير زن در طراحي جلد كتابهاي دهه اخير ناشران تهران با تاكيد بر آثار شاخص يساولي و روشنگران
494
مطالعه تصوير زن در نگارگري مكتب اصفهان ( قرن 11 ه ق) بر اساس نظريه‌هاي بازنمايي و فرم
495
مطالعه تصوير قوشچي در نقاشي ايراني
496
مطالعه تضعيف پرتوهاي گاما توسط بتن باريت
497
مطالعه تطابق برنامه درسي كارشناسي زمين شناسي با بازار كار
498
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آﺛﺎر ﺗﻨﮓﺑﺮي در ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان دوره ﺻﻔﻮي و ﻫﻨﺪ دوره ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ
499
مطالعه تطبيق ميان فرم ،موضوع ،كاربرد وتكنيك اجراي نقوش گچبردي وديوارنگاري در دوره صفويه وقاجار
500
مطالعه تطبيقي - بين المللي عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه در بورس هاي منتخب جهان با تمركز بر ايران
501
مطالعه تطبيقي - تاريخي سياست هاي قومي در ايران و نقش آن در تنازعات قومي(1357-1304)
502
مطالعه تطبيقي "در" اصلي مسجد جامع عباسي با "در" اصلي مدرسه چهار باغ اصفهان
503
مطالعه تطبيقي "قاعده قرعه" از ديدگاه فقه اماميه و حنابله
504
مطالعه تطبيقي آثار اشتباه بر مسووليت كيفري در حقوق ايران و اساسنامه رم ( ديوان بين المللي كيفري)
505
مطالعه تطبيقي آثار فاسد شروط ضمن عقد در فقه اماميه و قانون كنوني
506
مطالعه تطبيقي آثار قوه ي قاهره بر تعهدات از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه
507
مطالعه تطبيقي آثار مردم نگاري ﴿تيپ نگاري﴾ آنتوان سوريوگين با آثار آگوست ساندر، عكاس آلماني
508
مطالعه تطبيقي آثار هنري در تمدن شهر سوخته وجيرفت
509
مطالعه تطبيقي آراء تربيتي جان آموس كمينيوس و مرتضي مطهري
510
مطالعه تطبيقي آراء تربيتي جان آموس كمينيوس و مرتضي مطهري
511
مطالعه تطبيقي آراء تربيتي كرشن اشتاينر و امانوئل كانت
512
مطالعه تطبيقي آراءتربيتي ژان آموس كمنيوس و ملا محسن فيض كاشاني
513
مطالعه تطبيقي آراي كلامي خواجه نصيرالدين طوسي با آراي كلامي علامه حلي و تأثير آن بر تعليم وتربيت جامعه امروز
514
مطالعه تطبيقي آرايه در منسوجات دوره ي صفوي ودوره ي عثماني
515
مطالعه تطبيقي آزادي از ديدگاه شهيد بهشتي و آمارتياسن
516
مطالعه تطبيقي آيين دادرسي حاكم بر دادسراها و دادگاه هاي نظامي با آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب از حيث حقوق متهم
517
مطالعه تطبيقي اباضيه نخستين با اباضيه معاصر عمان
518
مطالعه تطبيقي اباضيه نخستين با اباضيه معاصر عمان
519
مطالعه تطبيقي ابزار، وسايل و آيين تدفين ايران و سوريه در 250 قبل از ميلاد تا 224 بعد از ميلاد ﴿دوران اشكاني و دوران پالمير﴾
520
مطالعه تطبيقي ابعاد كالبدي شهرسازي از اوايل اسلام تا مشروطه و دوره معاصر در شهر دزفول
521
مطالعه تطبيقي اتحاد جهاني براي صلح و اتحاد جهاني براي عدالت در دو دوره سيد محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد
522
مطالعه تطبيقي اثر آموزش پردازشي و بسط درون دادهاي متني بر دريافت و اكتساب دو ساختار معنا دار دستوري
523
مطالعه تطبيقي اثرات تعاونيهاي فرش دستباف روستايي بر بعضي از خصوصيات اقتصادي اجتماعي اعضاء ( مطالعه موردي در استان قم )
524
مطالعه تطبيقي اجراي مديريت كيفيت فراگير در بانك صادرات ايران با ساير بانكها
525
مطالعه تطبيقي اجزاء گفتار در نگاره ﴿شفاعت وزير براي دزد جوان﴾ و حكايت چهارم باب اول گلستان سعدي
526
مطالعه تطبيقي احكام تابيعت در حقوق عراق، ايران و مصر
527
مطالعه تطبيقي اداره فضولي مال غير و قاعده احسان
528
مطالعه تطبيقي ارتباط خدا با جهان در مكتب دئيسم و فلسفه ملاصدرا
529
مطالعه تطبيقي ارتداد و آزادي انديشه در اسلام و مكاتب آسماني
530
مطالعه تطبيقي اركان مسئوليت مدني ورزش در حقوق ايران و مالزي
531
مطالعه تطبيقي استثنائات اعمال قانون ملي در احوال شخصيه
532
مطالعه تطبيقي استراتژي تكنولوژي در دو كشور آسياي جنوب شرقي مالزي و اندونزي
533
مطالعه تطبيقي اسلوب هاي نودر معرق چوب استاد محسن كاوه واستاد شهرام شيراني
534
مطالعه تطبيقي اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ايران و فرانسه
535
مطالعه تطبيقي اصل اول آيين دادرسي مدني فراملي با فقه و حقوق ﴿استقلال، بي طرفي و اوصاف دادگاه و دادرسان آن﴾
536
مطالعه تطبيقي اصول و ملاحظات طراحي و پياده سازي كاربردهاي تله مديسين در بحران زلزله و ارائه مدل براي كشور ايران
537
مطالعه تطبيقي اعاده دادرسي در حقوق ايران و عراق
538
مطالعه تطبيقي اقتصاد سياسي دولت هاشمي رفسنجاني و دولت احمدي نژاد
539
مطالعه تطبيقي الزام به رفع عيب در كنوانسيون بيع بين المللي كالا، حقوق ايران و فقه اماميه
540
مطالعه تطبيقي الگوهاي ازدواج در بين اقوام لر، فارس و عرب در شهر اهواز
541
مطالعه تطبيقي الگوهاي اشتراك دانش گروه بحث الكترونيك كتابداري LISباگروه بحث الكترونيك كتابداري PUBLIB , A comparative study of patterns of knowiedge sharing in LIS and publib eiectronic library discussion group
542
مطالعه تطبيقي الگوي حق بر آموزش در اسناد بين المللي و اسناد توسعه اي جمهوري اسلامي ايران
543
مطالعه تطبيقي الهه مادر درسرزمينهاي كهن ( پارينه سنگي ، فلات آناتولي ، بين النهرين ، ايران ، مصر، آسياي مركزي، موهنجودارو وهند، جزاير اژه اي ويونان )
544
مطالعه تطبيقي امتياز بالقوه انگيزشي در دوبخش دولتي و خصوصي شركت پتروشيمي آبادان
545
مطالعه تطبيقي امر آمر قانوني در حقوق كيفري ايران و انگليس
546
مطالعه تطبيقي انسان شناسي از ديدگاه برتر اندراسل وخواجه نصيرالدين طوسي
547
مطالعه تطبيقي انسجام اجتماعي بين دو قوميت آذري وكرد در شهرهاي سنندج و تبريز
548
مطالعه تطبيقي اهدا جنين در حقوق ايران و انگلستان
549
مطالعه تطبيقي اهداف و مولفه هاي آموزش ادبيات در برنامه درسي زبان ملي دوره هاي آموزش عمومي (ابتدايي و راهنمايي ) در كشورهاي انگلستان ، سنگاپور، استراليا و ايران
550
مطالعه تطبيقي اولويتهاي زندگي جوانان در شهرهاي يزد و شيراز با تاكيد بر ازدواج
551
مطالعه تطبيقي بازار پوشاك با طرح ها ونقوش سنتي ﴿مورد مطالعه:بازار يزد واصفهان﴾
552
مطالعه تطبيقي بازار پوشاك باطرحها ونقوش سنتي ﴿مورد مطالعه بازار يزد واصفهان﴾
553
مطالعه تطبيقي بازتاب عوامل اجتماعي واقليمي بر طرح ،نقش ورنگ زيلو وكاربافي ميبد
554
مطالعه تطبيقي بازنمايي شخصيت روشنفكر در سينماي ايران (دهه 1340 تا 1370)
555
مطالعه تطبيقي بازنمايي معراج پيامبر در نگاره معراج احمد موسي و نگاره معراج سلطان محمّد
556
مطالعه تطبيقي بانكداري الكترونيك وسنتي ازنظرامنيت وكاربرپسندبودن در بانك ملي
557
مطالعه تطبيقي بداهه نوازي هاي فرامرز پايور و پرويز مشكاتيان " نمونه مطالعاتي آلبوم نوا و راست و پنجگاه آلبوم مقام صبر "
558
مطالعه تطبيقي بربط ايراني و عود
559
مطالعه تطبيقي برنامه درسي آمادگي دفاعي غيرنظامي ايران و كشورهاي صنعتي (توسعه يافته )
560
مطالعه تطبيقي برنامه درسي رشته زبان شناسي از كارشناسي تا دكتري در 20 دانشگاه بزرگ جهان
561
مطالعه تطبيقي برنامه درسي رياضي ايران با ساير كشورها
562
مطالعه تطبيقي برنامه درسي رياضيات پايه چهارم دوره ابتدايي ايران با كشورهاي پيشگام در آزمون تيمز 20
563
مطالعه تطبيقي برنامه درسي زبان آموزي ايران با كشورهاي افغانستان ، پاكستان و تاجيكستان
564
مطالعه تطبيقي برنامه درسي زبان آموزي دوره ابتدايي ايران و آمريكا
565
مطالعه تطبيقي برنامه ريزي استراتژيك در ايران
566
مطالعه تطبيقي برنامه ريزي درسي از ديدگاه مكاتب ايده اليسم ،رئاليسم و ماترياليسم
567
مطالعه تطبيقي برنامه ريزي راهبرد توسعه منابع آب ايران و كشورهاي آسيايي
568
مطالعه تطبيقي برهمكنش هاي فرهنگي جنوب غرب ايران و جنوب بين النهرين در دوره مس سنگي
569
مطالعه تطبيقي بي تفاوتي اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان و يزد با تاكيد بر سرمايه اجتماعي
570
مطالعه تطبيقي پيامدهاي اقتصادي ،اجتمايي وكالبدي ادغام روستادرشهر(مطالعه موردي:روستاهاي ادغامي درشهركاشان )
571
مطالعه تطبيقي پيامدهاي اقتصادي واجتماعي و كالبدي ادغام روستا در شهر مورد مطالعه شهر كاشان
572
مطالعه تطبيقي پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي ادغام روستا در شهر (روستاهاي ادغامي در شهر كاشان)
573
مطالعه تطبيقي پيش درآمد اصفهان مرتضي ني داوود در اثار اركسترال
574
مطالعه تطبيقي پيكره هاي حيواني ايران در دوران اسلامي و پيش از اسلام
575
مطالعه تطبيقي تئوري انقلاب تروتسكي با انقلاب اسلامي ايران
576
مطالعه تطبيقي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر رضايت شغلي و رفع نياز هاي آموزشي معلمان آموزش و پرورش ايران و آلمان
577
مطالعه تطبيقي تاثير اسلام و كفر بر احكام نكاح
578
مطالعه تطبيقي تاثير قوه قاهره در ضمان معاوضي در فقه و حقوق ايران
579
مطالعه تطبيقي تبعيت از پيامبراكرم و اولي الامر در تفاسير كشاف ،الكبير ، الميزان في تفسير القرآن و في ظلال القرآن
580
مطالعه تطبيقي تجديد نظر در حقوق ايران و عراق
581
مطالعه تطبيقي تدليس در حقوق ايران و انگليس
582
مطالعه تطبيقي تذهيب در دوره هاي تيموري و صفوي
583
مطالعه تطبيقي تذهيب در قرآن هاي نفيس دوره ي ايلخاني وصفوي
584
مطالعه تطبيقي تربيت انتقادي هنري ژيرو و تربيت فرهنگي بورديو
585
مطالعه تطبيقي تربيت انتقادي هنري ژيروو تربيت فرهنگي بورديو
586
مطالعه تطبيقي تربيت معلم تربيت بدني ايران با كشورهاي امريكا،انگلستان و كانادا براساس مدل بردي
587
مطالعه تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون ثلث اول خطبه يك نهج البلاغه
588
مطالعه تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه دوم
589
مطالعه تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه‌هاي 31 و 32 نهج البلاغه
590
مطالعه تطبيقي ترجمه‌‌ها و شر‌ح‌‌هاي نهج البلاغه دربارۀ خطبه‌هاي 16 و 30
591
مطالعه تطبيقي ترجمه‌‌ها و شرح‌هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه 45 إلي 49 نهج‌البلاغه
592
مطالعه تطبيقي ترجمه‌‌ها و شروح خطبه‌هاي 17و 18 نهج‌البلاغه
593
مطالعه تطبيقي ترجمه‌ها و شرح‌هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه‌هاي 15-12 نهج البلاغه
594
مطالعه تطبيقي ترجمه‌ها و شرح‌هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه 64 و 65
595
مطالعه تطبيقي ترجمه¬ها و شرح¬هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه هاي37-35 نهج البلاغه
596
مطالعه تطبيقي تركيب رنگ در قالي و گليم دستباف منطقه ي بختياري
597
مطالعه تطبيقي تزيينات و آرايه هاي معماري در دوره قاجار با تاكيد بر عمارت و آيينه خانه بجنورد در كاخ گلستان
598
مطالعه تطبيقي تست هوش چند گانه مكنزي Mckenzie و تست هوش ميداس با تمركز بر روي فراگيران ايراني MIDAS EFL(
599
مطالعه تطبيقي تشكيلات وروشهاي نظارت و بازرسي اداري در،،سازمان بازرسي كل كشور ايران ،،و،،وزارت نظارت چين
600
مطالعه تطبيقي تصاوير عكس بنياد كتاب علوم ششم ابتدايي ايران و آمريكا
601
مطالعه تطبيقي تصاوير كمدي الهي دانته و معراج نامه مير حيدر
602
مطالعه تطبيقي تصاوير هزارويك شب اثر صنيع الملك غفاري و مارك شاگال با ابتنا بر نظريه بينامتنيت
603
مطالعه تطبيقي تطابق ايجاب و قبول در حقوق ايران، اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي و كنوانسيون وين 1980
604
مطالعه تطبيقي تعليق اجراي قرارداد در كنوانسيون بيع بين امللي كالا ﴿1980﴾ و حقوق ايران
605
مطالعه تطبيقي تعليق اجراي قرارداد در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (1980) و حقوق ايران
606
مطالعه تطبيقي تعميم حق شفعه به عقود معاوضي
607
مطالعه تطبيقي تغييرات اجتماعي ايران و تركيه در دوران رضا شاه و آتاتورك
608
مطالعه تطبيقي تفسير نورالثقلين و البرهان در روايات سوره هاي انبياء و حج
609
مطالعه تطبيقي تقديرگرايي در بين افراد معلول و غير معلول در شهر يزد
610
مطالعه تطبيقي تقديم و تأخير در زبان‌شناسي كلاسيك عربي و زبان‌شناسي معاصر
611
مطالعه تطبيقي تمركز در آراء لي استراسبرگ و شيوه يرژي گروتوفسكي
612
مطالعه تطبيقي تمركز در آراء لي استراسبرگ و شيوه يرژي گروتوفسكي
613
مطالعه تطبيقي تنبيه بدني زوجه و كودك از ديدگاه فقهاي اماميه و شافعيه
614
مطالعه تطبيقي توالي فضايي در محورهاي ارگانيك و برنامه ريزي شده با تأكيد بر كيفيت هاي بصري (نمونه موردي: محور ارگانيك عليقلي آقا و محور برنامه ريزي شده نظر)
615
مطالعه تطبيقي توزيع قدرت در خانواده و باروري بين زوج هاي گروه سني 29-20و 30 ساله و بالاتر شهر اصفهان بر اساس نظريه مبنايي
616
مطالعه تطبيقي توقيف احتياطي در مرحله تحقيقات مقدماتي ايران و انگلستان
617
مطالعه تطبيقي جامعه پذيري فرهنگي سياسي در شرق و غرب
618
مطالعه تطبيقي جايگاه عدالت در مديريت اسلامي و مكاتب مديريتي غرب
619
مطالعه تطبيقي جرم سياسي در ايران و لبنان
620
مطالعه تطبيقي جعل رايانه اي در حقوق كيفري ايران و كنوانسيون جرايم تبادل اطلاعات با جعل سنتي
621
مطالعه تطبيقي چالش هاي آموزشي محيط زيست در حقوق ايران و اسناد بين الملل
622
مطالعه تطبيقي چهار متد فيلمنامه نويسي در سينماي داستاني
623
مطالعه تطبيقي چهار متد فيلمنامه نويسي در سينماي داستاني
624
مطالعه تطبيقي حراج هنريِ تهران با دو حراج هنري معتبر جهاني (كريستيز و ساتبيز)
625
مطالعه تطبيقي حريم خصوصي در فقه و حقوق
626
مطالعه تطبيقي حس تعلق مكاني در محلات با الگوي كالبدي ارگانيك و طراحي شده به منظور ارائه راهكارهاي طراحي ( نمونه موردي : محله زرگنده و شهرك قدس )
627
مطالعه تطبيقي حق بر آموزش كودكان درحقوق ايران، فرانسه و اسناد بين المللي
628
مطالعه تطبيقي حقوق زن در اسلام و ديدگاه هاي فمينيستي
629
مطالعه تطبيقي حقوق زنان در حقوق داخلي كويت و اسناد بين الملل
630
مطالعه تطبيقي حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در قانون آيين دادرسي كيفري و اسناد تأسيس ديوان بين‌المللي كيفري
631
مطالعه تطبيقي حقوق معنوي زوجه در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با فقه اماميه و حقوق ايران
632
مطالعه تطبيقي حمايت از حق حيات در آموزه هاي اسلامي و حقوق بين الملل.
633
مطالعه تطبيقي حمايت كيفري از اتباع بزه ديده در خارج از قلمرو حاكميت در حقوق ايران ، افغانستان، آلمان ، عربستان
634
مطالعه تطبيقي حمايت هاي دولت از فرهنگ و هنر در ايران و كشورهاي منتخب
635
مطالعه تطبيقي خلاقيت در پرسنل دانشكده بهداشت ،پيراپزشكي وپرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
636
مطالعه تطبيقي خلاقيت در پرسنل دانشكده بهداشت پيراپزشكي و پرستاري -مامايي دانشگاه علوم شهيد صدوقي يزد سال 1387
637
مطالعه تطبيقي خوارج نخستين سال هاي 35-60 ه .ق با اباضيه معاصر كشور عمان
638
مطالعه تطبيقي خواص رنگي ماده رنگزاي طبيعي شپشك اروپايي نارونروي كالاي پشمي در مقايسه با دو رنگزاي روناس وقرمز دانه
639
مطالعه تطبيقي خواص رنگي ماده ي رنگزاي يواني شپشك اروپايي نارون كالاي پشمي در مقايسه با دورنگزاي روناس وقرمز دانه
640
مطالعه تطبيقي در ساختار آواز ابوعطا بر اساس اجراهايي از خوانندگان موسيقي كلاسيك ايراني
641
مطالعه تطبيقي در مورد كلي و جايگاه آن در منطق ارسطو ، فرفوريوس و ابن سينا
642
مطالعه تطبيقي درختواره دانشكده مهندسي پزشكي با دانشكده هاي برتر جهان از نقطه نظر تخصصي
643
مطالعه تطبيقي دگرديسي شخصيت هاي زن و مرد در قصه هاي اوليه پريان و قصه هاي معاصر
644
مطالعه تطبيقي ده مجلس از شاهنامه بايسنقري با ده مجلس از شاهنامه محمد جوكي
645
مطالعه تطبيقي دو باغ ايراني و نقدي بر مرمت آنها
646
مطالعه تطبيقي دوشيزگي و رشد در ازدواج دوشيزه رشيده
647
مطالعه تطبيقي ديدگاه‌هاي حضرت امير(ع) در نهج‌البلاغه و كنفوسيوس راجع به مديريت آموزشي
648
مطالعه تطبيقي ديدگاه‌هاي حضرت امير(ع) در نهج‌البلاغه و كنفوسيوس راجع به مديريت آموزشي
649
مطالعه تطبيقي ديدگاههاي دبيران ومديران دبيرستانهاي شيرازدرباره رفتارهاي رهبري انسان گرايانه
650
مطالعه تطبيقي ديوارنگاري بخش فوقاني و ازاره هاي سالن مركزي كاخ چهلستون اصفهان
651
مطالعه تطبيقي ديوانگاري بخش فوقاني وازاره هاي سالن مركزي كاخ چهلستون اصفهان
652
مطالعه تطبيقي رابطه آموزش عالي با توسعه اقتصادي و اجتماعي (بين سال‌هاي 2010 تا 2016)
653
مطالعه تطبيقي راهبردي مبارزه باموادمخدردركشورهاي (ايران - انگليس - آمريكاوآمريكاي لاتين ،عربستان ،برزيل )
654
مطالعه تطبيقي رشاء و ارتشاء به اعتبار موقعيت مرتكب در سازمان قضايي نيروهاي مسلح
655
مطالعه تطبيقي رشد در مذاهب فقهي
656
مطالعه تطبيقي رفتار باروري در ميان زنان 49-15 ساله عرب و فارس در بندر ديلم
657
مطالعه تطبيقي رقابت تجاري نامشروع
658
مطالعه تطبيقي روابط قبل از ازدواج در بين دانشجويان دانشگاه يزد و آزاد و عوامل مرتبط با آن
659
مطالعه تطبيقي روايت در نقاشي و ادبيات
660
مطالعه تطبيقي رويكرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و ايالات‌متحده آمريكا در قبال تروريسم (تأكيد بر داعش)
661
مطالعه تطبيقي رويه هاي بهبود بهره وري
662
مطالعه تطبيقي ريتون هاي ايران باستان با عودسوزهاي دوران سلجوقي به منظور به كارگيري در آثار هنري چوبي معاصر
663
مطالعه تطبيقي زيبايي شناسي تصاوير هنري چشم معشوق دراشعار: حسين منزوي ونزار قباني
664
مطالعه تطبيقي زيبايي شناسي موسيقي با معماري در ايران و جهان مطالعه موردي دوران قاجار در ايران و دوران رنسانس و باروك در جهان
665
مطالعه تطبيقي زيبايي شناسي نقوش و نماد در پارچه هاي دوره ساساني و ال بويه
666
مطالعه تطبيقي ساختار سازماني فدراسيون كشتي ايران با فدراسيون هاي كشتي كشورهاي منتخب
667
مطالعه تطبيقي ساختار سازماني كميته¬هاي روابط عمومي فدراسيون¬هاي ورزشي منتخب ايران
668
مطالعه تطبيقي ساختار نقوش ورنگ در نگاره هاي نسخه هاي جامع التواريخ وشاهنامه بايسنقري
669
مطالعه تطبيقي ساختارنقوش ورنگ در نگاره هاي نسخه هاي جامع التواريخ وشاهنامه بايسنقري
670
مطالعه تطبيقي سبك خط شكسته نستعليق درويش عبدالمجيد طالقاني و يدالله كابلي خوانساري به منظور بكارگيري آن در آثار چوبي معاصر
671
مطالعه تطبيقي سبك زندگي از ديدگاه اسلام و روانشناسي و ارائه يك مدل سبك زندگي ايراني اسلامي دانشجويان(مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران )
672
مطالعه تطبيقي سبك زندگي اقتصادي در اسلام و غرب ( با تاكيد بر بيانات مقام معظم رهبري )
673
مطالعه تطبيقي سبك زندگي در بين اقوام كرد و ترك شهر نقده
674
مطالعه تطبيقي سبك زندگي زنان جلسات مذهبي در مناطق 1، 4، 5 و 18 تهران
675
مطالعه تطبيقي سبك زندگي سلامت‌ محور دانشجويان دانشگاه يزد و طلاب شهر يزد
676
مطالعه تطبيقي سرگذشت بهرام چوبينه در شاهنامه فردوسي و متون تاريخي ، با نمايشنامه مكبث ويليام شكسپير
677
مطالعه تطبيقي سرگذشت بهرام چوبينه در شاهنامه فردوسي و متون تاريخي، با نمايشنامه مكبث ويليام شكسپير
678
مطالعه تطبيقي سفال روستاي برجك خمين و كلپورگان
679
مطالعه تطبيقي سلوك عرفاني از ديدگاه آيت الله شاه آبادي و بانو امين
680
مطالعه تطبيقي سماع در متون تعليمي اهل تصوف (رساله قشيريه، كيمياي سعادت، مصباح الهدايه و عوارف‌المعارف سهروردي)
681
مطالعه تطبيقي سياست جنائي اسرار شغلي در نظام هاي حقوقي ايران و عربستان
682
مطالعه تطبيقي سياست خارجي روسيه و چين در قبال يكجانبه گرايي ايالات متحده آمريكا بعد از جنگ سرد
683
مطالعه تطبيقي سياست كيفري كرامت مدار با متهمان و بزه ديدگان در حقوق جزاي ايران و انگلستان با تأكيد بر اسناد بين المللي حقوق بشر
684
مطالعه تطبيقي سياستگذاري توسعه گردشگري در كشورهاي ايران و مالزي
685
مطالعه تطبيقي سيره پيامبراكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) با سه خليفه درباره اسيران و مجروحان جنگي
686
مطالعه تطبيقي شاخص H اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي استان مازندران در پايگاه اسكوپوس , Evaluatingh-inpex of faculty members at mazandarans medical universities in scopus
687
مطالعه تطبيقي شاخص هاي باستان شناسانهِ شهرنشيني خوزستان و جنوبِ بين النهرين از اواخر هزاره چهار تا اوايل هزاره سه قبل از ميلاد (تفاوت ها، اشتراكات و نوآوري ها)
688
مطالعه تطبيقي شرح ها و ترجمه هاي نهج البلاغه پيرامون ثلث دوم خطبه ي يكم نهج البلاغه
689
مطالعه تطبيقي شرح ها وترجمه هاي يك سوم انتهايي خطبه يك نهج البلاغه
690
مطالعه تطبيقي شركت هاي هلدينگ در حقوق ايران و آمريكا
691
مطالعه تطبيقي شروح و ترجمه هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه هاي 84، 85، 86
692
مطالعه تطبيقي شروح و ترجمه‌هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه «شقشقيه»(خطبه سوم)
693
مطالعه تطبيقي شروط انحصاري متن كتبي قرارداد
694
مطالعه تطبيقي شكل گيري و كاركرد دولت مدرن در اروپا و ايران
695
مطالعه تطبيقي شمايل نگاري زنان در نگارگري دوره ي صفوي و قاجار
696
مطالعه تطبيقي شيوه هاي آموزشي ، مواد، منابع و رسانه هاي آموزشي ، نحوه تهيه و ارائه آنها در دانشگاههاي باز و از راه دور انگلستان ، هند وايران
697
مطالعه تطبيقي شيوه هاي آموزشي پيانو ( نمونه موردي : دنياي كوچك ، بير )
698
مطالعه تطبيقي شيوه هاي نوازندگي ( جان ويليامز و ديويد راسل ) از نگاه علم حركت شناسي
699
مطالعه تطبيقي شيوه‌ي مواجهه با تنوع فرهنگي درحكومت آل بويه با جمهوري اسلامي ايران
700
مطالعه تطبيقي صحنه شكار شاهي در سفال هاي مينايي دوره ي سلجوقي و ظروف سيمين و حجاري دوره ساساني
701
مطالعه تطبيقي صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح در حقوق ايران و انگلستان
702
مطالعه تطبيقي صنعت انرژي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از بعد اقتصادي و زيست محيطي توسعه پايدار
703
مطالعه تطبيقي ضمانت اجراي آراي صادره از ديوان بين المللي دادگستري و ركن قضايي سازمان تجارت جهاني
704
مطالعه تطبيقي طبيعت و نقوش فرش ايل بختياري
705
مطالعه تطبيقي طبيعت ونقوش فرش ايل بختياري
706
مطالعه تطبيقي طرح قالي هاي مكتب دوم تبريز و مكتب اصفهان
707
مطالعه تطبيقي طرح هاي گچبري مسجد جامع نايين و مسجد نه گنبد بلخ
708
مطالعه تطبيقي ظروف فلزي در دوره هاي سلجوقي وايلخاني با تاكييد بر نقوش وفنون
709
مطالعه تطبيقي عدم تسليم مبيع در فقه اماميه و حقوق مدني ايران و كنوانسيون وين 1980
710
مطالعه تطبيقي عروسك هاي آييني ايران با توجه به كاركرد و فرم (آيين هاي باران خواهي، آفتاب خواهي و نوروز)
711
مطالعه تطبيقي عروسك هاي آييني ايران با توجه به كاركرد و فرم (آيين هاي باران خواهي، آفتاب خواهي و نوروز)
712
مطالعه تطبيقي عشق، خودشناسي و طبيعت در مقالات امرسون و منطق الطير عطار
713
مطالعه تطبيقي عقد استصناع ( سفارش ساخت ) در فقه و حقوق
714
مطالعه تطبيقي عكس در برنامه خبري تلويزيون
715
مطالعه تطبيقي عملكرد بيمه هاي خصوصي ودولتي
716
مطالعه تطبيقي عملكرد دولت هاي موسوي و هاشمي از منظر تحليل گفتمان
717
مطالعه تطبيقي عملكرد مديران زن و مرد در پست رياست شعبه در چهارچوب سياست مشتريمداري بانك ملت در مناطق 4 و 5 و 7 تهران
718
مطالعه تطبيقي عناصر طبيعت درنقاشي مكتب هرات و تبريزدوم
719
مطالعه تطبيقي عناصر طبيعي در نگارگري دوره تيموري وصفوي
720
مطالعه تطبيقي عناصر طبيعي در نگارگري دوره تيموري وصفوي
721
مطالعه تطبيقي عناصر نمادين در تصويرگري رانده شدن آدم و حوا از بهشت در منابع اسلام و مسيحيت
722
مطالعه تطبيقي عنصر معنوي قتل عمد در نظام كيفري ايران و انگلستان
723
مطالعه تطبيقي عوامل موثر بر انگيزش شغلي كاركنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان در سال 1388
724
مطالعه تطبيقي عوامل موثر بر قصد سزارين در زنان باردار عرب و فارس شهر اهواز
725
مطالعه تطبيقي عوامل هارمني و كنترپوان در " صبر و ظفر " اثر مرتضي حنانه و " ديور تيمنتو " اثر احمد پژمان
726
مطالعه تطبيقي فاصله بين دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشگاه آينده و ارائه راه كار براي رسيدن به آن
727
مطالعه تطبيقي فرم مشترك در زيگوراتهاي بين النهرين مصر ايران و مكزيك
728
مطالعه تطبيقي فرم نقشمايه‌هاي چهار محراب دوره‌ ايلخاني در استان اصفهان
729
مطالعه تطبيقي فرم ومحتوا در نقاشي دوره تيموريان مكتب هرات با نقاشي معاصر ايران دوسالانه هاي نقاشي معاصر ايران برگزار شده بعد ازنقلاب
730
مطالعه تطبيقي فرهنگ تصويرنگاري دوره تيموري ايران (912-771 هـ.ق /1507-1370 م.) و دوره مينگ چين (1053-769 هـ.ق/1644-1368 م.)
731
مطالعه تطبيقي فضاهاي تعاملي در بافت قديم و جديد
732
مطالعه تطبيقي فضاي فراواقع گرايانه در فيلم«رنگ انار» و نقاشي «كلاسيك» ايران
733
مطالعه تطبيقي فواصل موسيقايي در يونان باستان ﴿نمونه موردي: گام فيثاغورث وآريستوكسن﴾
734
مطالعه تطبيقي قابليت هاي تغيير وتوسعه مشخصات ظاهري در فرش دستبافت وماشيني ﴿بر اساس سفارش ها ونيازهاي جديد مشتريان﴾
735
مطالعه تطبيقي قابليت هاي تغيير وتوسعه مشخصات ظاهري در فرش دستبافت وماشيني ﴿بر اساس سفارش ها ونيازهاي جديد مشتريان﴾
736
مطالعه تطبيقي قالي هاي موزه اي ومعاصر سنندج0طرح،رنگ وبافت)
737
مطالعه تطبيقي قضا و قدر از ديدگاه صدر المتالهين و علامه طباطبايي
738
مطالعه تطبيقي قلم ثلث در كتيبه نگاري محراب اولجايتو، مسجد اشترجان و مقبره ي پيربكران
739
مطالعه تطبيقي قلمرو اجراي قوانين جزائي در مكان در حقوق سوريه و مصر با نگاهي به حقوق ايران
740
مطالعه تطبيقي قواعد حقوق بشر با مقررات اجرايي در زندان‌ها و مراكز اقدامات تاميني و تربيتي اصفهان
741
مطالعه تطبيقي قوانين حاكم بر توسعه ميادين نفتي در تركيه و ايران
742
مطالعه تطبيقي قوانين حاكم بر توسعه ميادين نفتي در تركيه و ايران
743
مطالعه تطبيقي قوانين زيست‌ محيطي ايران در بخش انرژي با قوانين زيست‌ محيطي كشورهاي پيشرفته
744
مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات كپي‌رايت در سازمان جهاني مالكيت معنويوسازمان جهاني تجارت
745
مطالعه تطبيقي كاركرد مديريت سنتي با مديريت رايج در نواحي روستايي باتاكيد برنظرشوراودهياري ها نمونه موردي: -شهرستان چناران-بخش مركزي
746
مطالعه تطبيقي كاركرد مديريت سنتي با مديريت رايج در نواحي روستايي باتاكيد برنظرشوراودهياري ها نمونه موردي: -شهرستان چناران-بخش مركزي
747
مطالعه تطبيقي كاركرد ملت‌ساز عكس‌هاي انقلاب مشروطه و كاركرد توده‌ساز عكس‌هاي انقلاب اسلامي ايران
748
مطالعه تطبيقي كاشيكاري دوره تيموري در منطقه خراسان ويزد
749
مطالعه تطبيقي كاشيكاري دوره تيموري در يزد وخراسان
750
مطالعه تطبيقي كتيبه هاي نستعليق سنگي دوران قاجاريه وصفويه در تربت حيدريه
751
مطالعه تطبيقي كيفيت زندگي در بافت هاي خودرو و برنامه ريزي شده اسلامشهر ﴿ مورد پژوهي : شهرك قائميه و شهرك واوان ﴾
752
مطالعه تطبيقي كيفيت زندگي در شهرهاي ايران
753
مطالعه تطبيقي گردشگري فرهنگي ايران و تركيه
754
مطالعه تطبيقي گروتسك در آثار هنري شرق و غرب ﴿مورد نگاري در آثار هيرونيمووس بوش و نگاره هاي عجايب المخلوقات﴾
755
مطالعه تطبيقي گفتمان اسلام سياسي در انقلاب اسلامي ايران و انقلاب مصر 1389
756
مطالعه تطبيقي گل و مرغ هاي دوره قاجار با منسوجات همان دوره
757
مطالعه تطبيقي گياه نگاري دو نسخه مكتب سلجوقي ؛ مفيدالخاص رازي ( موزه آستان قدس رضوي ) و الترياق ( كتابخانه ملي پاريس )
758
مطالعه تطبيقي مؤلفه هاي مرتبط با شرايط شغلي بانوان هنرمند صنايع دستي استان اصفهان (مطالعه سه حرفه فرش دستباف، قلمزني و مينا كاري)
759
مطالعه تطبيقي مالكيت زن بر نفقه از ديدگاه فقه و حقوق
760
مطالعه تطبيقي ماهيت و آثار اصل انصاف در حقوق قراردادهاي ايران، حقوق انگليس و اصول قراردادهاي اروپايي
761
مطالعه تطبيقي ماهيت و مباني ضمان در فقه اماميه و اهل سنت با تكيه بر حقوق موضوعه ايران
762
مطالعه تطبيقي مباني فقهي و حقوقي رياست مرد بر خانواده
763
مطالعه تطبيقي مباني نظريه حكومت در آراء خواجه نصير الدين طوسي و غزالي
764
مطالعه تطبيقي متون تعزيه عاشورايي معاصر در ميناب با متون تاريخي
765
مطالعه تطبيقي مجاز در زبان‌شناسي كلاسيك عربي و فلسفه زبان
766
مطالعه تطبيقي مجالسي از سه شاهنامه برادران تيموري با رويكرد تاريخ اجتماعي هنر
767
مطالعه تطبيقي مجموعه آوازهاي فولكلور شماره 14 رضا والي از منظر هاموني و اركستراسيون
768
مطالعه تطبيقي محاكم و مراجع كيفري نظام قضايي ايران و افغانستان
769
مطالعه تطبيقي مديريت آموزشي از ديدگاه اسلام و تئورهاي كلاسيك ، نئوكلاسيك و نوين مديريت
770
مطالعه تطبيقي مزيت هاي رقابتي بانكهاي خصوصي ودولتي درايران بااستفاده ازمدل كارت امتيازي متوازن BSC
771
مطالعه تطبيقي مسئوليت اجتماعي شركت ها و مديريت سود در شركت هاي خانوادگي و غير خانوادگي
772
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني تخريب محيط زيست در حقوق ايران و اسناد بين‌الملل
773
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از اتلاف عمل انسان در حقوق ايران و انگلستان
774
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از حمل و نقل موادخطرناك در ايران و موافقت نامه هاي بين المللي
775
مطالعه تطبيقي مشاركت سياسي زنان در جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري اسلامي ايران از سال 2005 تا 2018
776
مطالعه تطبيقي مشروعيت ازدواج هاي نو پيدا در فقه اهل سنت و ازدواج موقت در فقه اماميه
777
مطالعه تطبيقي مصونيت كيفري نمايندگان مجلس با موازين دادرسي عادلانه
778
مطالعه تطبيقي مضامين نقوش منسوجات صفوي بامنابع تصويري ونگاره هاي موجود
779
مطالعه تطبيقي مضامين نقوش منسوجات صفوي بامنابع تصويري ونگاره هاي موجود.
780
مطالعه تطبيقي معامله فضولي درحقوق ايران و انگليس
781
مطالعه تطبيقي معرفت عقلي از ديدگاه مرتضي مطهري و كارل ريموند پوپر ر قلمرو اهداف عقلاني تعليم و تربيت
782
مطالعه تطبيقي معماري بازار وكيل شيراز با بازار معاصر خيابان زند براي ارائه‌ي شاخصه‌هاي ارتقاي كيفي معماري بازار معاصر خيابان زند
783
مطالعه تطبيقي مفاهيم شب در ديوان حافظ و شهريار
784
مطالعه تطبيقي مفاهيم شب و روز در قرآن كريم و اساطير ايران وكارست اين مفاهيم در نگارگري
785
مطالعه تطبيقي مفهوم آزادي در انديشه سياسي اسلام شيعي و غرب معاصربا تأكيد بر آراء مرتضي مطهري و آيزايا برلين
786
مطالعه تطبيقي مقابله با فساد اداري در حقوق كيفري ايران و انگلستان
787
مطالعه تطبيقي مقررات ناظر بر اعتراض شخص ثالث به احكام مدني در نظام حقوقي ايران و عراق
788
مطالعه تطبيقي مقررات يكنواخت كنفرانس حقوق بين‌الملل خصوصي لاهه
789
مطالعه تطبيقي مكاتب تعليم و تربيت اسلام و پراگماتيسم از منظر اصول، اهداف، محتوا و روش ها
790
مطالعه تطبيقي مكتب تبريز 1- دوره مغول با مكتب تبريز 2- دوره صفوي با استفاده از كتاب جامع التواريخ و شاهنامه شاه طهماسب
791
مطالعه تطبيقي منابع تعهدات در حقوق ايران و فرانسه
792
مطالعه تطبيقي مهارت‏هاي اجتماعي بين دانش‏آموزان مدارس شبانه‏روزي و عادي شهريزد
793
مطالعه تطبيقي موادي از اعلاميه ي جهاني
794
مطالعه تطبيقي موانع نكاح در حقوق ايران و فرانسه
795
مطالعه تطبيقي موزائيك كاري بيشاپور وگليساي سن ويتاله از نظر فرم وكاركرد
796
مطالعه تطبيقي موزاييك بيشاپور وكليساي سن ويتاله از نظر فرم وكاركرد
797
مطالعه تطبيقي موسيقي ايلام و بين النهرين در دوران باستان ( مطالعه موردي سازها و نظام موسيقايي )
798
مطالعه تطبيقي مولفه ها وشاخصه ها هاي كاشي كاري مجموعه ميدان امام وقالي اصفهان
799
مطالعه تطبيقي مولفه ها وشاخصه هاي كاشي كاري مجموعه ميدان امام وقالي اصفهان
800
مطالعه تطبيقي مولفه هاي سازمان يادگيرنده در سازمانهاي اداري ( بخش هاي خدمات ، كشاورزي و صنعت ) بوشهر
801
مطالعه تطبيقي مولفه هاي مرتبط با شرايط شغلي بانوان هنرمند صنايع ستي استان اصفهان
802
مطالعه تطبيقي ميان رويكرد دو مورخ شهير،طبري و ابن اثير نسبت به شيعه
803
مطالعه تطبيقي ميان فرم ،موضوع،كاربرد و تكنيك اجراي نقوش گچبري وديواره نگاري در دوره صفويه وقاجار
804
مطالعه تطبيقي ميزان ربط پاسخ¬هاي بازيابي شده از طريق جستجوي سؤالي در موتورهاي جستجوي معنايي و كليدواژه‌اي و سؤالي
805
مطالعه تطبيقي ميزان روايت‌مندي در داستان‌هاي كوتاه كارور و داستان آپارتماني ايران (از ديدگاه ساختگرايي جرالد پرينس)
806
مطالعه تطبيقي ميزان سرمايه اجتماعي در بين افراد بزهكار و افراد غير بزهكار شهر يزد
807
مطالعه تطبيقي ميزان سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه يزد و دانشگاه اصفهان
808
مطالعه تطبيقي ميزان مشاركت سياسي در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
809
مطالعه تطبيقي ميناكاري معاصر ايران و ايالات متحده آمريكا
810
مطالعه تطبيقي ميناي خانه بندي با ميناي نقاشي اصفهان
811
مطالعه تطبيقي نحوه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي رشته هاي عكاسي، گرافيك، نقاشي و مجسمه سازي در جهان ﴿آمريكا، انگلستان، برزيل، تركيه، چين، فرانسه،كره، مالزي، هندوستان﴾
812
مطالعه تطبيقي نحوه دخالت وكيل در فرآيند دادرسي كيفري در قانون آيين دادرسي كيفري 1378 با قانون آيين دادرسي كيفري 1392
813
مطالعه تطبيقي نحوه دخالت وكيل در فرايند دادرسي كيفري درقانون ايين دادرسي كيفري 1378 با قانون آيين دادرسي كيفري 1392
814
مطالعه تطبيقي نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در حقوق ايران و فرانسه
815
مطالعه تطبيقي نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در حقوق ايران و فرانسه
816
مطالعه تطبيقي نشانه شناسي عروسك باران در ايران وژاپن
817
مطالعه تطبيقي نشانه هاي بصري آينه كاري ايراني با نقاشي نوين ﴿امپرسيونيسم، كوبيسم، فوتوريسم، اپ آرت﴾
818
مطالعه تطبيقي نظام آموزش و پرورش دوره ي ابتدايي سه كشور ژاپن، مالزي و ايران و ارائه راهكارهايي براي ايران
819
مطالعه تطبيقي نظام آموزشي دوره‌ي ابتدايي كشور جمهوري اسلامي ايران، آموزش ابتدايي فرانسه،آموزش ابتدايي تركيه،آموزش ابتدايي جمهوري آذربايجان
820
مطالعه تطبيقي نظام برنامه‌ريزي فضايي توسعه نوآوري، منطقه شهري اصفهان در ايران و هسينچو در تايوان جستجوي رهيافت گزينه براي ايران
821
مطالعه تطبيقي نظام تربيت فردي و اجتماعي در آرمانشهر افلاطوني و مهدوي
822
مطالعه تطبيقي نظام حقوقي حاكم بر اكتساب و ترك تابعيت در ايران و افغانستان
823
مطالعه تطبيقي نظام طبقه بندي نايع دستي كشورهاي در حال توسعه (نمونه مطالعاتي :ايران ،هند،چين)
824
مطالعه تطبيقي نظام هاي آموزش در سازمان هاي برتر، مطالعه موردي و پروژه عملي در شركت يونيليور ايران
825
مطالعه تطبيقي نظامهاي زراعي با تاكيد بر توسعه پايدار ورامين تهران
826
مطالعه تطبيقي نظريه علت در حقوق قراردادهاي ايران با اصول حقوق قراردادهاي اروپايي و اصول يونيدروا
827
مطالعه تطبيقي نظريه مينتزبرگ با آموزه هاي نهج البلاغه جهت ارائه چارچوب نقش هاي مديريتي – اسلامي
828
مطالعه تطبيقي نظريه هاي اجرايي يرژي گروتفسكي و يوجينيو باربا ( با تاكيد بر چگونگي تاثيرپذيري از تئاتر شرق )
829
مطالعه تطبيقي نقاشي قهوه خانه اي با نقاشي پشت شيشه
830
مطالعه تطبيقي نقش آتشدان در نقوش برجسته ماد و هخامنشي
831
مطالعه تطبيقي نقش انسان در فرش منسوجات در دوره صفوي
832
مطالعه تطبيقي نقش انسان در فرش ومنسوجات در دوره صفوي
833
مطالعه تطبيقي نقش انگيزه در حقوق جزاي ايران و فرانسه
834
مطالعه تطبيقي نقش انگيزه در حقوق جزاي ايران و فرانسه
835
مطالعه تطبيقي نقش پرنده در گليم هاي قشقايي و شاهسون
836
مطالعه تطبيقي نقش شير در دستبافته هاي داري ﴿گليم، گبه، و قالي﴾ استان كهگيلويه و بوير احمد در سده اخير
837
مطالعه تطبيقي نقش گلدان در مناطق چالشتر و شلمزار
838
مطالعه تطبيقي نقش مايه هاي فرش بختياري با فرشهاي قشقايي
839
مطالعه تطبيقي نقش مايه هاي گليم شمال غرب ايران و گليم آناتولي شرقي
840
مطالعه تطبيقي نقش و رنگ در فرش و پوشاك تركمن
841
مطالعه تطبيقي نقش و رنگ در فرش و پوشاك تركمن
842
مطالعه تطبيقي نقوش پارچه و قلمكار دوره شاه عباس اول
843
مطالعه تطبيقي نقوش پارچه وقلمكار دوره شاه عباس اول
844
مطالعه تطبيقي نقوش جانوران تركيبي در ايران باستان
845
مطالعه تطبيقي نقوش جانوران تركيبي در ايران باستان
846
مطالعه تطبيقي نقوش سفال ايزنيك با نقوش فرش‌هاي عثماني و تعامل آن با نقوش سفال كوباچه دوره صفويه در قرون دهم تا دوازدهم هجري قمري
847
مطالعه تطبيقي نقوش ظروف فلزي هخامنشي و ساساني
848
مطالعه تطبيقي نقوش قاليچه هاي سيستان بلوچستان وبلوچ خراسان
849
مطالعه تطبيقي نقوش قاليچه هاي سيستان وبلوچستان وبلوچ خراسان
850
مطالعه تطبيقي نقوش كاشي‌هاي هشت‌پر قرن 12 تا 14 ميلادي ايران و سلجوقيان روم
851
مطالعه تطبيقي نقوش گچبري برج آرامگاهي رسكت منظقه دو دانگه مازندران با نقوش دوره ساساني
852
مطالعه تطبيقي نقوش مفرغ هاي لرستان وبافته هاي بختياري
853
مطالعه تطبيقي نقوش مفرغ هاي لرستان وبافته هاي بختياري
854
مطالعه تطبيقي نقوش منسوجات و فرش مكاتب اصفهان ﴿دوره صفويه﴾
855
مطالعه تطبيقي نقوش و نمادهاي اساطيري آب در هنر ايران باستان با هنر بين النهرين با تاكيد بر نمونه هاي شاخص انتخابي از تمدنهاي ايلام ماد هخامنشي و ساساني و تمدنهاي سومر آكد بابل و آشور
856
مطالعه تطبيقي نقوش ومفاهيم به كار رفته در زير انداز ها وزيور آلات ايل تركمن
857
مطالعه تطبيقي نقوش ومفاهيم به كار رفته در زيرانداز ها وزيور آلات ايل تركمن
858
مطالعه تطبيقي نقوش ونسوجات وفرش مكتب اصفهان﴿دوره صفوي﴾
859
مطالعه تطبيقي نقوش ونمادهاي قالي شكارگاه دوران صفوي با نقش برجسته هاي ساساني
860
مطالعه تطبيقي نگاره هاي بهشت و دوزخ در معراج نامه هاي دوره هاي ايلخاني و تيموري با تصاوير معراج نامه هاي چاپ سنگي دوره قاجار
861
مطالعه تطبيقي نگاره هاي شاهنامه بايسنغري و آثار كمال الدين بهزاد در بوستان سعدي
862
مطالعه تطبيقي نگاره هاي مذهبي نقاشي هاي پشت شيشه و قهوه خانه اي
863
مطالعه تطبيقي نگاره هاي ولادت پيامبر اكرم ﴿ص﴾در﴿جامع التواريخ سير النبي﴾شكستن بت هاي معبه توسط حضرت علي﴿ع﴾در ﴿روضه الصفا-آثار المظفر﴾وواقعه غدير خمدر﴿آثار الباقيه-آثار المظفر﴾
864
مطالعه تطبيقي نگرش بورژوازي تجاري و صنعتي به آزادسازي هاي سياسي و اقتصادي مطالعه موردي شهر اصفهان
865
مطالعه تطبيقي نمادهاي ديني در نگاره هاي مرتبط با داستان هاي حضرت آدم (ع) در دو سنت ايران اسلامي و مسيحيت
866
مطالعه تطبيقي نمايندگي قراردادي در نظام هاي حقوقي ايران و انگليس
867
مطالعه تطبيقي نيازهاي فرهنگي براي گذران اوقات فراغت در شهر اصفهان ( مطالعه موردي : مناطق رهنان و خانه اصفهان )
868
مطالعه تطبيقي و تحليلي كارايي انرژي در حمل‌ و نقل شهري تهران با 105 شهر دنيا بر اساس شاخص هاي ساختار فضايي شهري
869
مطالعه تطبيقي و مقايسه ي روش هاي شبيه سازي تبريد (simulated annealing) و روش فراكتال (fBm) براي ساختن مدل زمين شناسي مخزن
870
مطالعه تطبيقي وتحليلي تاثير مذهب در منسوجات وپوشاك دوره ي فوي وقاجار
871
مطالعه تطبيقي وضعيت سرمايه اجتماعي در بازارهاي سنتي و مراكز خريد جديد ﴿نمونه موردي: بازار اصفهان و مجتمع خريد پارك﴾
872
مطالعه تطبيقي وظايف ضابطان دادگستري در رعايت حقوق شهروندي در حقوق ايران و فرانسه
873
مطالعه تطبيقي وظايف ضابطان دادگستري در رعايت حقوق شهروندي در حقوق ايران و فرانسه
874
مطالعه تطبيقي ومعرفي نقوش صخره اي استان مركزي ايران ﴿قيد ومزاين﴾وامريكاي شمالي ﴿اريزوناو يوتا﴾
875
مطالعه تطبيقي ونداليسم در بين دانش ‌آموزان راهنمايي و دبيرستان شهر يزد
876
مطالعه تطبيقي ونمايه سازي سه بعدي فضاهاي مديريتي فارس وخوزستان از هزاره پنجم تا هزاره سوم قبل از ميلاد
877
مطالعه تطبيقي ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني صف و ستاد براساسمدل جيمز پرسي محيط زيست استان البرز
878
مطالعه تطبيقي، هنر چلنگري معاصر در اصفهان از منظر فرم شناسانه
879
مطالعه تعادل دوتايي شدن برخي رنگهاي سنتزي در دما و غلظتهاي مختلف با روش اسپكتروفتومتري
880
مطالعه تعادل دوتايي شدن برخي رنگهاي سنتزي در دما و غلظتهاي مختلف باروش اسپكتروفتومتري
881
مطالعه تعادلات فازي با استفاده از كمينه سازي تابع گيبس و معادله حالت
882
مطالعه تعادلي و سينتيكي جذب سرب به وسيله پاليگورسكويت و سيپوليت در حضور امينو اسيدهاي سيستئين و هسيتيدين
883
مطالعه تعادلي، سينتيكي و ترموديناميكي جذب روي و مس بوسيله پاليگورسكيت و سپيوليت
884
مطالعه تعداد سورفكتانت ، روغن و آب در مسيل هاي معكوس در سيستم هاي سه تايي لستين - آب - روغن (اكتانول ، دكانول و دودكانول)
885
مطالعه تعداد سورفكتانت ، روغن و آب در ميسل هاي معكوس در سيستم هاي سه تايي لستين - آب -روغن ( اكتانول ، دكانول و دودكانول )
886
مطالعه تعداد سورفكتانت آب و روغن در ميسلهاي معكوس در سيستم سه تايي آب - لسيتين و روغن (بنزن ، تولوئن ، گزايلن )
887
مطالعه تعيين پارامترهاي پتروفيزيكي با استفاده از نمودار پالس - نوترون
888
مطالعه تغيرات مد در پوشش ﴿رسمي﴾بانوان در بستر تحولات اجتماعي پس از انقلاب تاكنون
889
مطالعه تغيرات مد در پوشش ﴿رسمي﴾بانوان در بستر تحولات اجتماعي پس از انقلاب تاكنون
890
مطالعه تغيير اقليم با استفاده از شواهد رسوبي (مطالعه موردي : دشت ابراهيم‌آباد- مهريز)
891
مطالعه تغيير رخساره ها با استفاده از داده هاي لرزه نگاري و شبكه هاي عصبي
892
مطالعه تغيير شكل سه¬بعدي در پارچه¬هاي تحت بارهاي خستگي كششي
893
مطالعه تغيير شكل هاي ايزوتوپ هاي زنون )Xe( , deformation studies of xe isotopes
894
مطالعه تغيير شكل هاي ناشي از گودبرداري هاي عميق مسطح و مهار شده مطالعه موردي گودبرداري واقع در تهران
895
مطالعه تغيير شكلهاي ايزوتوپ هاي زنون
896
مطالعه تغييرات آنزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز و پروفايل پروتئيني جدايه هاي جهش يافته قارچ Trichoderma harzianum با اشعه گاما در افزايش پتانسيل آنتاگونيستي عليه Macrophomina phaseolina
897
مطالعه تغييرات اكسيداسيون پروتئين ها در بيماران نفروپاتي ديابتي تيپ دو بدنبال تجويز داروي لوواستاتين , study of protein oxidation valietion in the nephropaty diabetic patients type IIafter medication with lovostatine
898
مطالعه تغييرات بيان ... در سرطان معده مرتبط با هليكوباكترپيلوري
899
مطالعه تغييرات بيان ژن P5CS ﴿آنزيم A-پرولين-5-كربوكسيلات سنتاز﴾ و ميزان كربوهيدرات در ريشه و برگ گياه تراريخت تنباكو Nicotiana Tabacum) L.cv.Wisonsin تحت تنش شوري در شرايط كشت در شيشه
900
مطالعه تغييرات پارامترهاي ديناميكي براي ماسه فيروزكوه
901
مطالعه تغييرات پوشش گياهي اشكوب كف جنگلهاي مصنوعي سوزني برگ با سن هاي 8، 12 و 04 سال
902
مطالعه تغييرات تخلخل فيلم مخلوط پلي وينيل الكل و آلجينات
903
مطالعه تغييرات زمان بندي وقايع توليدمثلي خفاش ها ( Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale, R. ferrumequinum ( در واكنش به شرايط اقليمي تغيير يافته و رشد پس از تولد و تكوين اكولوكيشن در Myotis capaccinii و Myoti emargintaus
904
مطالعه تغييرات ساختاري آنزيم گلوتامات دهيدروژناز در شرايط اسيدي ملايم و بررسي اثر برخي از مسموميت ها بر دوباره تاخوردن ، فعال شدن مجدد و تجمع آن
905
مطالعه تغييرات سطح آنزيم لاكتات دهيدروژناز و تعداد پلاكت در طي درمان بيماري پورپوراي ترومبوتيك ترومبوسيتوپنيك ﴿TTp) قبل و بعد از تعويض پلاسما ﴿TPE)
906
مطالعه تغييرات سطحي نانويي ايجاد شده برروي كالاي پلي پروپيلن بوسيله عمليات توام پلاسما و گرفت
907
مطالعه تغييرات سيستم كربنات درياچه اروميه با چهار دانسيته مختلف طي فرايند تبخير در دماي 25درجه سانتي گراد
908
مطالعه تغييرات ضريب انتقال حرارت در عمليات حرارتي
909
مطالعه تغييرات عدد ناسلت نسبت به نوع جريان سينوسي داخل ميكرولوله و شبيه سازي آن به همراه بررسي توزيع آماري عدد ناسلت
910
مطالعه تغييرات فرهنگي در عشاير اسكان يافته ايل قشقايي (نمونه موردي شهرستان فيروزآباد، استان فارس)
911
مطالعه تغييرات فشار داخل چشم در بيماران داراي لنز داخل چشمي كه با ليزر YAG :Nd در بيمارستان اميرالمومنين رشت طي سال هاي 84-83 هـ . ش كپسولوتومي خلفي شده اند.
912
مطالعه تغييرات كاربري اراضي و ارزش املاك ناشي از الگوي توسعه حمل و نقل محور )TOD( در مناطق شهري تهران مطالعه موردي: ايستگاه مترو دانشگاه علم وصنعت (دردشت )
913
مطالعه تغييرات كمي پروتئينهاي محلول ومتابوليهاي ثانويه برگ وپروتئين هاي ذخيره اي بذزارقام سويادرواكنش به تنش خشكي G G Iycine maxl )
914
مطالعه تغييرات مكاني برخي از فلزات سنگين در خاك هاي اطراف معدن مس سرچشمه
915
مطالعه تغييرات ميزان هورمون‌هاي اكسين و سيتوكينين در گياهان باززايي شده و كالوس تنباكو(Nicotiana rustica L.)
916
مطالعه تغييرات هورمون آديپونكتين در زنان با درجات مختلف چاقي
917
مطالعه تفاوتهاي نوشتاري در آثار نويسندگان معاصر ايراني با توجه به متغير جنسيت
918
مطالعه تقارن هاي همديس غير نسبيتي و تناظر شان با تقارن هاي مرز فضاي پاددوسيته
919
مطالعه تقويت كششي و خمشي تير فولادي توسط فابريكهاي FRP
920
مطالعه تك لايه هاي خود سازگارL- سيستين تشكيل شده روي الكترود پلي كريستالين طلا و بكارگيري آن در اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز مس در خون
921
مطالعه تكنيك ساخت سفال‌هاي دوره نوسنگي مكشوفه ازتپه گاوكشي اسفندقه- جيرفت (اوايل هزاره هفتم و اواخر هزاره ششم پيش ازميلاد)
922
مطالعه تكنيكهاي خلاقه طراحي در چاپهاي دستي پارچه درايران وكاربردي كردن آن در توليد صنعتي
923
مطالعه تكوين و شناسائي كانيهاي رسي خاكهاي منطقه رودشت اصفهان
924
مطالعه تلفيق معيار تنكي جيني با تبديل موجك در حس گري فشرده تصاوير دو بعدي
925
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان دو گونه از جنس تاناستوم بوسيله مطالعات پروتئيني وآنزيمي در البرز
926
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان دو گونه ازجنس تاناستوم به وسيله مطالعات پروتئيني و آنزيمي در البرز
927
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان سه گونه از جنس بومادران Achillea bieberstinii،Achillea millefolium،Achillea nobilis به وسيله ماركرهاي پروتئيني و آنزيمي
928
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان سه گونه از جنس بومادران به وسيله مارگرهاي پروتئيني وآنزيمي
929
مطالعه تمايز سلولهاي بنيادي به سلولهاي عصبي روي ميكروذرات بر پايه پلي α-هيدروكسي اسيد
930
مطالعه تناوب رسوبات آهكي/مارني/شيلي سازند گرو، با نگرشي ويژه به نقش رخساره ها و دياژنز در كنترل سطح آبهاي زيرزميني در سد مطالعاتي ليله در غرب كرمانشاه
931
مطالعه تنش پسماند در جوشكاري با فيلرهاي LTT
932
مطالعه تنش پسماند در ورق هاي نانو ساختار شده توسط قالب كنگره اي محدود شده CGP)
933
مطالعه تنشهاي پس ماند ناشي از فرآيند تزريق در قطعات پلاستيكي
934
مطالعه تنوع پذيري ژنوم A در گونه هاي جنس Triticum در ايران با استفاده از نشانگرهاي ملكولي و سيتوژنتيك
935
مطالعه تنوع درون گروهي آناستوموزي AG - 2 قارچ Rhizoctonia Solani Kuhn جداشده از گياه چمن (Lolium Perenne L. ) با استفاده از نشانگر پكتيك زايمو گرم(Pectic Zymogram )
936
مطالعه تنوع روش هاي جاري پايش وضعيت و اثربخشي هريك در صنعت تجهيزات دريايي
937
مطالعه تنوع ريخت شناسي در جمعيت هاي مختلف گونه هاي گياهي Psathyrostachys fragilis (Bioss.) Nevski
938
مطالعه تنوع زيستي گونه. Aegilops cylindrica Host درايران
939
مطالعه تنوع ژنتيكي اجزاي عملكرد و صفات زراعي در برخي از فاميل هاي F3 برزك﴿.Linum usitatissimum L﴾
940
مطالعه تنوع ژنتيكي با استفاده از نشانگرهاي ISSRو SSR و شناسايي نشانگرهاي Informative براي صفات كمي برنج در شرايط تنش خشكي
941
مطالعه تنوع ژنتيكي بخشي از ژرم پلاسم برنج ايراني براساس صفات مورفولوژي و نشانگر رپيد (RAPD)
942
مطالعه تنوع ژنتيكي برخي گونه هاي خانواده يchry sophidae جمع آوري شده ازبعضي مناطق دراستانهاي تهران وكرمانشاه بااستفاده ازنشانگرهاي مولكولي
943
مطالعه تنوع ژنتيكي درون و بين گونه هاي مريم گلي ﴿.Salvia sp.﴾ با استفاده از نشانگر مولكولي SRAP و كل تركيبات فنولي
944
مطالعه تنوع ژنتيكي زنبور عسل معمولي (melliferaApis)در نواحي مختلف استان همدان با استفاده از ماركرهاي ميكروستلايت (Microsatellite)
945
مطالعه تنوع ژنتيكي صفات زراعي توده هاي بومي بزرك و انتخاب تك بوته جهت تهيه لاين
946
مطالعه تنوع ژنتيكي صفات زراعي و اجزاي عملكرد در برخي از جمعيت هاي بزرك﴿.Linum usitatissimun L﴾
947
مطالعه تنوع ژنتيكي لاين هاي پيشرفته گندم دوروم با استفاده از صفات آگرو-فيزيولوژيك ، شاخص هاي مقاومت به ...
948
مطالعه تنوع ژنتيكي نخود در منطقه شهربابك و موتاسيون زايي به وسيله تابانيدن ليزر
949
مطالعه تنوع ژنوتيپ هاي مختلف لوبيا زراعي phaseolus vulgaris L. بر اساس خصوصيات مورفولوژيك فنولوژيك و نشانگرهاي پروتئيني
950
مطالعه تنوع ژنوم D در گونه Aegilopstauschiicoss در ايران با استفاده از ماكرهاي مولكولي
951
مطالعه تنوع ژنومD گونه هاي متعلق به گروه Aegilops-Triticum در ايران با استفاده از ماركرهاي سيتوژنتيك و مولكولي
952
مطالعه تنوع سيتوژنتيكي اجداد وحشي گندم
953
مطالعه تنوع گروه آتاستوموزي AG - I - IA قارچ Rhizoctonia solani kuhn جداشده از برنج با استفاده ازنشانگر پكتيك زايموگرام ( Pectic zymogram)
954
مطالعه تنوع مورفولوژيك و توليد بذور حاصل از خود گرده افشاني در جمعيت هاي بومادران هزار برگ در دو شرايط آبياري
955
مطالعه تنوع ميزان فلاونوئيدهاي موجود در برگ و پوسته بذر گلرنگ و ارتباط آن با خصوصيات زراعي گلرنگ در دوتاريخ كاشت بهاره و تابستانه
956
مطالعه تنوع و پراكندگي كپك نان با استفاده از نشانگر پكتيك زايموگرام در استان اصفهان
957
مطالعه تنوع و واگرايي در جمعيت هاي گونه(Silene schafta (Caryophyllaceaeدر ايران
958
مطالعه تنوع وراثتي و روابط بين گونه اي در جنس Trifolium L.
959
مطالعه تنوع وراثتي و روابط ميان گونه اي گونه هاي ديپلوئيد جنس.Triticum L در ايران با استفاده از ماركر مولكولي ISSR
960
مطالعه تنوعات ژنتيكي ژن CYP1A1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان ريه در جمعيت اصفهان
961
مطالعه تهيه امولسيون پايدار آب در روغن (W/O ) و ساخت اجوانت روغني مونتانايد جهت تهيه واكسن هاي روغني نظير نيوكاسل
962
مطالعه توابع خاص با تاكيد بر كاربرد آنها در حسابان كسري
963
مطالعه توان سود حسابداري در پيش بيني رشد توليد ناخالص داخلي
964
مطالعه توان عملي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي (مقطع سوم دبيرستان ) در بكارگيري رياضيات تدريس شده
965
مطالعه توان هاي بالقوه و بالفعل گردشگري در توسعه كالبدي شهر ري
966
مطالعه توانمندسازي كاركنان برپايه مديريت دانش درشبكه سه سيما
967
مطالعه توپولوژيكي مجتمع استقلال گراف‌ها
968
مطالعه توريهاي پراش قطبشي
969
مطالعه توزيع امكانات و خدمات آموزشي مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور و ارائه الگوي آموزشي مناسب براي آموزش از راه دور ايران از ديدگاه دانشجويان ، اساتيد و مديران
970
مطالعه توزيع ايستگاه هاي باران سنجي در استان فارس مطابق روش هيپسومتري
971
مطالعه توزيع بافتي و بررسي اثرات سمي ناشي از عنصر روي در موشهاي صحرايي نر سنجش كلينيكي كيلتورهاي دفراسيروكس و دفريپرون بصورت كيليت درماني مجزا و تركيبي در دفع فلز روي و بررسي صدمات ناشي از فلز روي
972
مطالعه توزيع زمان اقامت سيال وهيدروديناميك آن دريك راكتور دوبعدي مستطيلي توسط آناليز عكس
973
مطالعه توزيع فلزات سنگين و نگهداشت آنها در رسوبات دانه ريز، مجاور معدن طلاي داشكسن كردستان
974
مطالعه توزيع كسينوس هايپربوليك بور جديد
975
مطالعه توزيع هاي وزني براساس ميانگين مانده عمر و مخاطره رقابتي وابسته تحت سانسور هيبريد فزاينده نوع دو در توزيع وايبل دو متغيره مارشال -الكين
976
مطالعه توزيع هسته هاي پرتوزاي طبيعي در بعضي مناطق خليج فارس
977
مطالعه توزيع و منشأ فلزات سنگين در اندازه‌هاي مختلف (ماسه، گل و كل رسوب) رسوبات ساحلي درياي عمان
978
مطالعه توزيع وزني ميانگين مانده عمر در حالتگسسته
979
مطالعه توسعه فناوري مولدهاي فتوولتائيك براساس تحليل اختراعات
980
مطالعه توسعه منابع انساني و تاثير آن بر سرمايه فكري كاركنان اداره ي آموزش و پرورش شهرستان ملارد
981
مطالعه توسعه يك گرداب در يك جريان برشي لايه اي شده چرخان
982
مطالعه توصيفي- تحليلي نگاره هاي فالنامه شاه طهماسبي
983
مطالعه توليد آنزيم هاي سلولازي قارچ تريكودرما وبررسي اثر آنها بر سوبستراهاي طبيعي ، كلون كردن وتعيين توالي ژن egle قارچ Trichoderma
984
مطالعه توليد آنزيمها و شناسايي ژنهاي سلوبيوهيدرولاز و بتاگلوكوزيداز در قارچ تريكودرما
985
مطالعه توليد آنزيمهاي سلولازي و شناسائي ژنهاي اندوگلوكانازوبتاگلوكوزيداز در جدايه هاي باكتري سلولوموناس
986
مطالعه توليد انبوه شاتون از طريق شكست موضعي آن
987
مطالعه توليد سايكلوگلوكانوترانسفراز توسط باسيلوس گونه DSM2523 درون راكتور هواگرد با لوله مشبك داخلي
988
مطالعه توليد كنسرو زيتون و بررسي برخي از ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و ميكروبيولوژيكي آن
989
مطالعه توليد لاكتيك اسيد توسط قارچ رايزوپوس اوريزا با استفاده از پساب واحد توليدي نشاسته در يك راكتور هواراند با لوله مشبك داخلي
990
مطالعه توليد نانوپارتيكل هاي سيدرو فور توسط ميكروارگانيسم ها
991
مطالعه توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور استان تهران طي سال هاي 1390-1380 , study of the scientific production of faculy payame noor university centerf tehran during 1002-1102
992
مطالعه تيره رزاسه دراستان اصفهان
993
مطالعه تيره ي رزاسه در استان اصفهان
994
مطالعه تيمين و اوراسيل و بعضي از مشتقات آنها با استفاده از محاسبات شيمي كوانتومي
995
مطالعه ثابت هاي پايداري برخي كمپلكس هاي فلزي واسطه با-B دي كتون ها با استفاده از اسپكتروفتومتري UV-Vis , study of stability constants of some of the transition metal complexes with B-diketone by spectrophotometery UV-Vis
996
مطالعه جابجايي درون مولكولي اكسيژن در برخي تركيبات چند حلقه اي هتروسيكل با استفاده از روشهاي از اساس
997
مطالعه جاذب هاي پايه اتمي بر روي نيمرساناهاي آلي دو بعدي فتالوسيانين وگرافن به كمك نظريه تابعي چگالي
998
مطالعه جامع انواع روشهاي حذف نيترات از آب و طراحي يك واحد نمونه
999
مطالعه جامع انواع روشهاي حذف نيترات از آب و طراحي يك واحد نمونه
1000
مطالعه جامع ضريب فرسايش باران در ايران و تهيه نقشه هاي پهنه بندي
بازگشت