<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه تطبيقي متون تعزيه عاشورايي معاصر در ميناب با متون تاريخي
2
مطالعه تطبيقي مجاز در زبان‌شناسي كلاسيك عربي و فلسفه زبان
3
مطالعه تطبيقي مجالسي از سه شاهنامه برادران تيموري با رويكرد تاريخ اجتماعي هنر
4
مطالعه تطبيقي مجموعه آوازهاي فولكلور شماره 14 رضا والي از منظر هاموني و اركستراسيون
5
مطالعه تطبيقي محاكم و مراجع كيفري نظام قضايي ايران و افغانستان
6
مطالعه تطبيقي مديريت آموزشي از ديدگاه اسلام و تئورهاي كلاسيك ، نئوكلاسيك و نوين مديريت
7
مطالعه تطبيقي مزيت هاي رقابتي بانكهاي خصوصي ودولتي درايران بااستفاده ازمدل كارت امتيازي متوازن BSC
8
مطالعه تطبيقي مسئوليت اجتماعي شركت ها و مديريت سود در شركت هاي خانوادگي و غير خانوادگي
9
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني تخريب محيط زيست در حقوق ايران و اسناد بين‌الملل
10
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از اتلاف عمل انسان در حقوق ايران و انگلستان
11
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از حمل و نقل موادخطرناك در ايران و موافقت نامه هاي بين المللي
12
مطالعه تطبيقي مشاركت سياسي زنان در جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري اسلامي ايران از سال 2005 تا 2018
13
مطالعه تطبيقي مشروعيت ازدواج هاي نو پيدا در فقه اهل سنت و ازدواج موقت در فقه اماميه
14
مطالعه تطبيقي مصونيت كيفري نمايندگان مجلس با موازين دادرسي عادلانه
15
مطالعه تطبيقي مضامين نقوش منسوجات صفوي بامنابع تصويري ونگاره هاي موجود
16
مطالعه تطبيقي مضامين نقوش منسوجات صفوي بامنابع تصويري ونگاره هاي موجود.
17
مطالعه تطبيقي معامله فضولي درحقوق ايران و انگليس
18
مطالعه تطبيقي معرفت عقلي از ديدگاه مرتضي مطهري و كارل ريموند پوپر ر قلمرو اهداف عقلاني تعليم و تربيت
19
مطالعه تطبيقي معماري بازار وكيل شيراز با بازار معاصر خيابان زند براي ارائه‌ي شاخصه‌هاي ارتقاي كيفي معماري بازار معاصر خيابان زند
20
مطالعه تطبيقي مفاهيم شب در ديوان حافظ و شهريار
21
مطالعه تطبيقي مفاهيم شب و روز در قرآن كريم و اساطير ايران وكارست اين مفاهيم در نگارگري
22
مطالعه تطبيقي مفهوم آزادي در انديشه سياسي اسلام شيعي و غرب معاصربا تأكيد بر آراء مرتضي مطهري و آيزايا برلين
23
مطالعه تطبيقي مقابله با فساد اداري در حقوق كيفري ايران و انگلستان
24
مطالعه تطبيقي مقررات ناظر بر اعتراض شخص ثالث به احكام مدني در نظام حقوقي ايران و عراق
25
مطالعه تطبيقي مقررات يكنواخت كنفرانس حقوق بين‌الملل خصوصي لاهه
26
مطالعه تطبيقي مكاتب تعليم و تربيت اسلام و پراگماتيسم از منظر اصول، اهداف، محتوا و روش ها
27
مطالعه تطبيقي مكتب تبريز 1- دوره مغول با مكتب تبريز 2- دوره صفوي با استفاده از كتاب جامع التواريخ و شاهنامه شاه طهماسب
28
مطالعه تطبيقي منابع تعهدات در حقوق ايران و فرانسه
29
مطالعه تطبيقي مهارت‏هاي اجتماعي بين دانش‏آموزان مدارس شبانه‏روزي و عادي شهريزد
30
مطالعه تطبيقي موادي از اعلاميه ي جهاني
31
مطالعه تطبيقي موانع نكاح در حقوق ايران و فرانسه
32
مطالعه تطبيقي موزائيك كاري بيشاپور وگليساي سن ويتاله از نظر فرم وكاركرد
33
مطالعه تطبيقي موزاييك بيشاپور وكليساي سن ويتاله از نظر فرم وكاركرد
34
مطالعه تطبيقي موسيقي ايلام و بين النهرين در دوران باستان ( مطالعه موردي سازها و نظام موسيقايي )
35
مطالعه تطبيقي مولفه ها وشاخصه ها هاي كاشي كاري مجموعه ميدان امام وقالي اصفهان
36
مطالعه تطبيقي مولفه ها وشاخصه هاي كاشي كاري مجموعه ميدان امام وقالي اصفهان
37
مطالعه تطبيقي مولفه هاي سازمان يادگيرنده در سازمانهاي اداري ( بخش هاي خدمات ، كشاورزي و صنعت ) بوشهر
38
مطالعه تطبيقي مولفه هاي مرتبط با شرايط شغلي بانوان هنرمند صنايع ستي استان اصفهان
39
مطالعه تطبيقي ميان رويكرد دو مورخ شهير،طبري و ابن اثير نسبت به شيعه
40
مطالعه تطبيقي ميان فرم ،موضوع،كاربرد و تكنيك اجراي نقوش گچبري وديواره نگاري در دوره صفويه وقاجار
41
مطالعه تطبيقي ميزان ربط پاسخ¬هاي بازيابي شده از طريق جستجوي سؤالي در موتورهاي جستجوي معنايي و كليدواژه‌اي و سؤالي
42
مطالعه تطبيقي ميزان روايت‌مندي در داستان‌هاي كوتاه كارور و داستان آپارتماني ايران (از ديدگاه ساختگرايي جرالد پرينس)
43
مطالعه تطبيقي ميزان سرمايه اجتماعي در بين افراد بزهكار و افراد غير بزهكار شهر يزد
44
مطالعه تطبيقي ميزان سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه يزد و دانشگاه اصفهان
45
مطالعه تطبيقي ميزان مشاركت سياسي در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
46
مطالعه تطبيقي ميناكاري معاصر ايران و ايالات متحده آمريكا
47
مطالعه تطبيقي ميناي خانه بندي با ميناي نقاشي اصفهان
48
مطالعه تطبيقي نحوه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي رشته هاي عكاسي، گرافيك، نقاشي و مجسمه سازي در جهان ﴿آمريكا، انگلستان، برزيل، تركيه، چين، فرانسه،كره، مالزي، هندوستان﴾
49
مطالعه تطبيقي نحوه دخالت وكيل در فرآيند دادرسي كيفري در قانون آيين دادرسي كيفري 1378 با قانون آيين دادرسي كيفري 1392
50
مطالعه تطبيقي نحوه دخالت وكيل در فرايند دادرسي كيفري درقانون ايين دادرسي كيفري 1378 با قانون آيين دادرسي كيفري 1392
51
مطالعه تطبيقي نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در حقوق ايران و فرانسه
52
مطالعه تطبيقي نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در حقوق ايران و فرانسه
53
مطالعه تطبيقي نشانه شناسي عروسك باران در ايران وژاپن
54
مطالعه تطبيقي نشانه هاي بصري آينه كاري ايراني با نقاشي نوين ﴿امپرسيونيسم، كوبيسم، فوتوريسم، اپ آرت﴾
55
مطالعه تطبيقي نظام آموزش و پرورش دوره ي ابتدايي سه كشور ژاپن، مالزي و ايران و ارائه راهكارهايي براي ايران
56
مطالعه تطبيقي نظام آموزشي دوره‌ي ابتدايي كشور جمهوري اسلامي ايران، آموزش ابتدايي فرانسه،آموزش ابتدايي تركيه،آموزش ابتدايي جمهوري آذربايجان
57
مطالعه تطبيقي نظام برنامه‌ريزي فضايي توسعه نوآوري، منطقه شهري اصفهان در ايران و هسينچو در تايوان جستجوي رهيافت گزينه براي ايران
58
مطالعه تطبيقي نظام تربيت فردي و اجتماعي در آرمانشهر افلاطوني و مهدوي
59
مطالعه تطبيقي نظام حقوقي حاكم بر اكتساب و ترك تابعيت در ايران و افغانستان
60
مطالعه تطبيقي نظام طبقه بندي نايع دستي كشورهاي در حال توسعه (نمونه مطالعاتي :ايران ،هند،چين)
61
مطالعه تطبيقي نظام هاي آموزش در سازمان هاي برتر، مطالعه موردي و پروژه عملي در شركت يونيليور ايران
62
مطالعه تطبيقي نظامهاي زراعي با تاكيد بر توسعه پايدار ورامين تهران
63
مطالعه تطبيقي نظريه علت در حقوق قراردادهاي ايران با اصول حقوق قراردادهاي اروپايي و اصول يونيدروا
64
مطالعه تطبيقي نظريه مينتزبرگ با آموزه هاي نهج البلاغه جهت ارائه چارچوب نقش هاي مديريتي – اسلامي
65
مطالعه تطبيقي نظريه هاي اجرايي يرژي گروتفسكي و يوجينيو باربا ( با تاكيد بر چگونگي تاثيرپذيري از تئاتر شرق )
66
مطالعه تطبيقي نقاشي قهوه خانه اي با نقاشي پشت شيشه
67
مطالعه تطبيقي نقش آتشدان در نقوش برجسته ماد و هخامنشي
68
مطالعه تطبيقي نقش انسان در فرش منسوجات در دوره صفوي
69
مطالعه تطبيقي نقش انسان در فرش ومنسوجات در دوره صفوي
70
مطالعه تطبيقي نقش انگيزه در حقوق جزاي ايران و فرانسه
71
مطالعه تطبيقي نقش انگيزه در حقوق جزاي ايران و فرانسه
72
مطالعه تطبيقي نقش پرنده در گليم هاي قشقايي و شاهسون
73
مطالعه تطبيقي نقش شير در دستبافته هاي داري ﴿گليم، گبه، و قالي﴾ استان كهگيلويه و بوير احمد در سده اخير
74
مطالعه تطبيقي نقش گلدان در مناطق چالشتر و شلمزار
75
مطالعه تطبيقي نقش مايه پرنده در نگارگري مكتب هرات پيشين و مكتب مشهد با تاكيد بر شاهنامه بايسنقري و هفت اورنگ جامي
76
مطالعه تطبيقي نقش مايه هاي فرش بختياري با فرشهاي قشقايي
77
مطالعه تطبيقي نقش مايه هاي گليم شمال غرب ايران و گليم آناتولي شرقي
78
مطالعه تطبيقي نقش و جايگاه ده نمونه منتخب از ستاره هاي سينما در پيشبرد اهداف سياسي ايران و جهان
79
مطالعه تطبيقي نقش و رنگ در فرش و پوشاك تركمن
80
مطالعه تطبيقي نقش و رنگ در فرش و پوشاك تركمن
81
مطالعه تطبيقي نقوش پارچه و قلمكار دوره شاه عباس اول
82
مطالعه تطبيقي نقوش پارچه وقلمكار دوره شاه عباس اول
83
مطالعه تطبيقي نقوش جانوران تركيبي در ايران باستان
84
مطالعه تطبيقي نقوش جانوران تركيبي در ايران باستان
85
مطالعه تطبيقي نقوش سفال ايزنيك با نقوش فرش‌هاي عثماني و تعامل آن با نقوش سفال كوباچه دوره صفويه در قرون دهم تا دوازدهم هجري قمري
86
مطالعه تطبيقي نقوش ظروف فلزي هخامنشي و ساساني
87
مطالعه تطبيقي نقوش قاليچه هاي سيستان بلوچستان وبلوچ خراسان
88
مطالعه تطبيقي نقوش قاليچه هاي سيستان وبلوچستان وبلوچ خراسان
89
مطالعه تطبيقي نقوش كاشي‌هاي هشت‌پر قرن 12 تا 14 ميلادي ايران و سلجوقيان روم
90
مطالعه تطبيقي نقوش گچبري برج آرامگاهي رسكت منظقه دو دانگه مازندران با نقوش دوره ساساني
91
مطالعه تطبيقي نقوش گياهي، حيواني و هندسي سفالينه هاي شوش با سفالينه هاي قرن اول تا پنجم هجري در ايران
92
مطالعه تطبيقي نقوش مفرغ هاي لرستان وبافته هاي بختياري
93
مطالعه تطبيقي نقوش مفرغ هاي لرستان وبافته هاي بختياري
94
مطالعه تطبيقي نقوش منسوجات و فرش مكاتب اصفهان ﴿دوره صفويه﴾
95
مطالعه تطبيقي نقوش و نمادهاي اساطيري آب در هنر ايران باستان با هنر بين النهرين با تاكيد بر نمونه هاي شاخص انتخابي از تمدنهاي ايلام ماد هخامنشي و ساساني و تمدنهاي سومر آكد بابل و آشور
96
مطالعه تطبيقي نقوش ومفاهيم به كار رفته در زير انداز ها وزيور آلات ايل تركمن
97
مطالعه تطبيقي نقوش ومفاهيم به كار رفته در زيرانداز ها وزيور آلات ايل تركمن
98
مطالعه تطبيقي نقوش ونسوجات وفرش مكتب اصفهان﴿دوره صفوي﴾
99
مطالعه تطبيقي نقوش ونمادهاي قالي شكارگاه دوران صفوي با نقش برجسته هاي ساساني
100
مطالعه تطبيقي نگاره هاي بهشت و دوزخ در معراج نامه هاي دوره هاي ايلخاني و تيموري با تصاوير معراج نامه هاي چاپ سنگي دوره قاجار
101
مطالعه تطبيقي نگاره هاي شاهنامه بايسنغري و آثار كمال الدين بهزاد در بوستان سعدي
102
مطالعه تطبيقي نگاره هاي مذهبي نقاشي هاي پشت شيشه و قهوه خانه اي
103
مطالعه تطبيقي نگاره هاي ولادت پيامبر اكرم ﴿ص﴾در﴿جامع التواريخ سير النبي﴾شكستن بت هاي معبه توسط حضرت علي﴿ع﴾در ﴿روضه الصفا-آثار المظفر﴾وواقعه غدير خمدر﴿آثار الباقيه-آثار المظفر﴾
104
مطالعه تطبيقي نگرش بورژوازي تجاري و صنعتي به آزادسازي هاي سياسي و اقتصادي مطالعه موردي شهر اصفهان
105
مطالعه تطبيقي نمادهاي ديني در نگاره هاي مرتبط با داستان هاي حضرت آدم (ع) در دو سنت ايران اسلامي و مسيحيت
106
مطالعه تطبيقي نمايندگي قراردادي در نظام هاي حقوقي ايران و انگليس
107
مطالعه تطبيقي نيازهاي فرهنگي براي گذران اوقات فراغت در شهر اصفهان ( مطالعه موردي : مناطق رهنان و خانه اصفهان )
108
مطالعه تطبيقي و تحليلي كارايي انرژي در حمل‌ و نقل شهري تهران با 105 شهر دنيا بر اساس شاخص هاي ساختار فضايي شهري
109
مطالعه تطبيقي و مقايسه ي روش هاي شبيه سازي تبريد (simulated annealing) و روش فراكتال (fBm) براي ساختن مدل زمين شناسي مخزن
110
مطالعه تطبيقي وتحليلي تاثير مذهب در منسوجات وپوشاك دوره ي فوي وقاجار
111
مطالعه تطبيقي وضعيت سرمايه اجتماعي در بازارهاي سنتي و مراكز خريد جديد ﴿نمونه موردي: بازار اصفهان و مجتمع خريد پارك﴾
112
مطالعه تطبيقي وظايف ضابطان دادگستري در رعايت حقوق شهروندي در حقوق ايران و فرانسه
113
مطالعه تطبيقي وظايف ضابطان دادگستري در رعايت حقوق شهروندي در حقوق ايران و فرانسه
114
مطالعه تطبيقي ومعرفي نقوش صخره اي استان مركزي ايران ﴿قيد ومزاين﴾وامريكاي شمالي ﴿اريزوناو يوتا﴾
115
مطالعه تطبيقي ونداليسم در بين دانش ‌آموزان راهنمايي و دبيرستان شهر يزد
116
مطالعه تطبيقي ونمايه سازي سه بعدي فضاهاي مديريتي فارس وخوزستان از هزاره پنجم تا هزاره سوم قبل از ميلاد
117
مطالعه تطبيقي ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني صف و ستاد براساسمدل جيمز پرسي محيط زيست استان البرز
118
مطالعه تطبيقي، هنر چلنگري معاصر در اصفهان از منظر فرم شناسانه
119
مطالعه تعادل دوتايي شدن برخي رنگهاي سنتزي در دما و غلظتهاي مختلف با روش اسپكتروفتومتري
120
مطالعه تعادل دوتايي شدن برخي رنگهاي سنتزي در دما و غلظتهاي مختلف باروش اسپكتروفتومتري
121
مطالعه تعادلات فازي با استفاده از كمينه سازي تابع گيبس و معادله حالت
122
مطالعه تعادلي و سينتيكي جذب سرب به وسيله پاليگورسكويت و سيپوليت در حضور امينو اسيدهاي سيستئين و هسيتيدين
123
مطالعه تعادلي، سينتيكي و ترموديناميكي جذب روي و مس بوسيله پاليگورسكيت و سپيوليت
124
مطالعه تعداد سورفكتانت ، روغن و آب در مسيل هاي معكوس در سيستم هاي سه تايي لستين - آب - روغن (اكتانول ، دكانول و دودكانول)
125
مطالعه تعداد سورفكتانت ، روغن و آب در ميسل هاي معكوس در سيستم هاي سه تايي لستين - آب -روغن ( اكتانول ، دكانول و دودكانول )
126
مطالعه تعداد سورفكتانت آب و روغن در ميسلهاي معكوس در سيستم سه تايي آب - لسيتين و روغن (بنزن ، تولوئن ، گزايلن )
127
مطالعه تعيين پارامترهاي پتروفيزيكي با استفاده از نمودار پالس - نوترون
128
مطالعه تغيرات مد در پوشش ﴿رسمي﴾بانوان در بستر تحولات اجتماعي پس از انقلاب تاكنون
129
مطالعه تغيرات مد در پوشش ﴿رسمي﴾بانوان در بستر تحولات اجتماعي پس از انقلاب تاكنون
130
مطالعه تغيير اقليم با استفاده از شواهد رسوبي (مطالعه موردي : دشت ابراهيم‌آباد- مهريز)
131
مطالعه تغيير رخساره ها با استفاده از داده هاي لرزه نگاري و شبكه هاي عصبي
132
مطالعه تغيير شكل سه¬بعدي در پارچه¬هاي تحت بارهاي خستگي كششي
133
مطالعه تغيير شكل هاي ايزوتوپ هاي زنون )Xe( , deformation studies of xe isotopes
134
مطالعه تغيير شكل هاي ناشي از گودبرداري هاي عميق مسطح و مهار شده مطالعه موردي گودبرداري واقع در تهران
135
مطالعه تغيير شكلهاي ايزوتوپ هاي زنون
136
مطالعه تغييرات آنزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز و پروفايل پروتئيني جدايه هاي جهش يافته قارچ Trichoderma harzianum با اشعه گاما در افزايش پتانسيل آنتاگونيستي عليه Macrophomina phaseolina
137
مطالعه تغييرات اكسيداسيون پروتئين ها در بيماران نفروپاتي ديابتي تيپ دو بدنبال تجويز داروي لوواستاتين , study of protein oxidation valietion in the nephropaty diabetic patients type IIafter medication with lovostatine
138
مطالعه تغييرات بيان ... در سرطان معده مرتبط با هليكوباكترپيلوري
139
مطالعه تغييرات بيان ژن P5CS ﴿آنزيم A-پرولين-5-كربوكسيلات سنتاز﴾ و ميزان كربوهيدرات در ريشه و برگ گياه تراريخت تنباكو Nicotiana Tabacum) L.cv.Wisonsin تحت تنش شوري در شرايط كشت در شيشه
140
مطالعه تغييرات پارامترهاي ديناميكي براي ماسه فيروزكوه
141
مطالعه تغييرات پوشش گياهي اشكوب كف جنگلهاي مصنوعي سوزني برگ با سن هاي 8، 12 و 04 سال
142
مطالعه تغييرات تخلخل فيلم مخلوط پلي وينيل الكل و آلجينات
143
مطالعه تغييرات زمان بندي وقايع توليدمثلي خفاش ها ( Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale, R. ferrumequinum ( در واكنش به شرايط اقليمي تغيير يافته و رشد پس از تولد و تكوين اكولوكيشن در Myotis capaccinii و Myoti emargintaus
144
مطالعه تغييرات ساختاري آنزيم گلوتامات دهيدروژناز در شرايط اسيدي ملايم و بررسي اثر برخي از مسموميت ها بر دوباره تاخوردن ، فعال شدن مجدد و تجمع آن
145
مطالعه تغييرات سطح آنزيم لاكتات دهيدروژناز و تعداد پلاكت در طي درمان بيماري پورپوراي ترومبوتيك ترومبوسيتوپنيك ﴿TTp) قبل و بعد از تعويض پلاسما ﴿TPE)
146
مطالعه تغييرات سطحي نانويي ايجاد شده برروي كالاي پلي پروپيلن بوسيله عمليات توام پلاسما و گرفت
147
مطالعه تغييرات سيستم كربنات درياچه اروميه با چهار دانسيته مختلف طي فرايند تبخير در دماي 25درجه سانتي گراد
148
مطالعه تغييرات ضريب انتقال حرارت در عمليات حرارتي
149
مطالعه تغييرات عدد ناسلت نسبت به نوع جريان سينوسي داخل ميكرولوله و شبيه سازي آن به همراه بررسي توزيع آماري عدد ناسلت
150
مطالعه تغييرات فرهنگي در عشاير اسكان يافته ايل قشقايي (نمونه موردي شهرستان فيروزآباد، استان فارس)
151
مطالعه تغييرات فشار داخل چشم در بيماران داراي لنز داخل چشمي كه با ليزر YAG :Nd در بيمارستان اميرالمومنين رشت طي سال هاي 84-83 هـ . ش كپسولوتومي خلفي شده اند.
152
مطالعه تغييرات كاربري اراضي و ارزش املاك ناشي از الگوي توسعه حمل و نقل محور )TOD( در مناطق شهري تهران مطالعه موردي: ايستگاه مترو دانشگاه علم وصنعت (دردشت )
153
مطالعه تغييرات كمي پروتئينهاي محلول ومتابوليهاي ثانويه برگ وپروتئين هاي ذخيره اي بذزارقام سويادرواكنش به تنش خشكي G G Iycine maxl )
154
مطالعه تغييرات مكاني برخي از فلزات سنگين در خاك هاي اطراف معدن مس سرچشمه
155
مطالعه تغييرات ميزان هورمون‌هاي اكسين و سيتوكينين در گياهان باززايي شده و كالوس تنباكو(Nicotiana rustica L.)
156
مطالعه تغييرات هورمون آديپونكتين در زنان با درجات مختلف چاقي
157
مطالعه تفاوتهاي نوشتاري در آثار نويسندگان معاصر ايراني با توجه به متغير جنسيت
158
مطالعه تقارن هاي همديس غير نسبيتي و تناظر شان با تقارن هاي مرز فضاي پاددوسيته
159
مطالعه تقويت كششي و خمشي تير فولادي توسط فابريكهاي FRP
160
مطالعه تك لايه هاي خود سازگارL- سيستين تشكيل شده روي الكترود پلي كريستالين طلا و بكارگيري آن در اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز مس در خون
161
مطالعه تكنيك ساخت سفال‌هاي دوره نوسنگي مكشوفه ازتپه گاوكشي اسفندقه- جيرفت (اوايل هزاره هفتم و اواخر هزاره ششم پيش ازميلاد)
162
مطالعه تكنيكهاي خلاقه طراحي در چاپهاي دستي پارچه درايران وكاربردي كردن آن در توليد صنعتي
163
مطالعه تكوين و شناسائي كانيهاي رسي خاكهاي منطقه رودشت اصفهان
164
مطالعه تلفيق معيار تنكي جيني با تبديل موجك در حس گري فشرده تصاوير دو بعدي
165
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان دو گونه از جنس تاناستوم بوسيله مطالعات پروتئيني وآنزيمي در البرز
166
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان دو گونه ازجنس تاناستوم به وسيله مطالعات پروتئيني و آنزيمي در البرز
167
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان سه گونه از جنس بومادران Achillea bieberstinii،Achillea millefolium،Achillea nobilis به وسيله ماركرهاي پروتئيني و آنزيمي
168
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان سه گونه از جنس بومادران به وسيله مارگرهاي پروتئيني وآنزيمي
169
مطالعه تمايز سلولهاي بنيادي به سلولهاي عصبي روي ميكروذرات بر پايه پلي α-هيدروكسي اسيد
170
مطالعه تناوب رسوبات آهكي/مارني/شيلي سازند گرو، با نگرشي ويژه به نقش رخساره ها و دياژنز در كنترل سطح آبهاي زيرزميني در سد مطالعاتي ليله در غرب كرمانشاه
171
مطالعه تنش پسماند در جوشكاري با فيلرهاي LTT
172
مطالعه تنش پسماند در ورق هاي نانو ساختار شده توسط قالب كنگره اي محدود شده CGP)
173
مطالعه تنشهاي پس ماند ناشي از فرآيند تزريق در قطعات پلاستيكي
174
مطالعه تنوع پذيري ژنوم A در گونه هاي جنس Triticum در ايران با استفاده از نشانگرهاي ملكولي و سيتوژنتيك
175
مطالعه تنوع درون گروهي آناستوموزي AG - 2 قارچ Rhizoctonia Solani Kuhn جداشده از گياه چمن (Lolium Perenne L. ) با استفاده از نشانگر پكتيك زايمو گرم(Pectic Zymogram )
176
مطالعه تنوع روش هاي جاري پايش وضعيت و اثربخشي هريك در صنعت تجهيزات دريايي
177
مطالعه تنوع ريخت شناسي در جمعيت هاي مختلف گونه هاي گياهي Psathyrostachys fragilis (Bioss.) Nevski
178
مطالعه تنوع زيستي گونه. Aegilops cylindrica Host درايران
179
مطالعه تنوع ژنتيكي اجزاي عملكرد و صفات زراعي در برخي از فاميل هاي F3 برزك﴿.Linum usitatissimum L﴾
180
مطالعه تنوع ژنتيكي با استفاده از نشانگرهاي ISSRو SSR و شناسايي نشانگرهاي Informative براي صفات كمي برنج در شرايط تنش خشكي
181
مطالعه تنوع ژنتيكي بخشي از ژرم پلاسم برنج ايراني براساس صفات مورفولوژي و نشانگر رپيد (RAPD)
182
مطالعه تنوع ژنتيكي برخي گونه هاي خانواده يchry sophidae جمع آوري شده ازبعضي مناطق دراستانهاي تهران وكرمانشاه بااستفاده ازنشانگرهاي مولكولي
183
مطالعه تنوع ژنتيكي درون و بين گونه هاي مريم گلي ﴿.Salvia sp.﴾ با استفاده از نشانگر مولكولي SRAP و كل تركيبات فنولي
184
مطالعه تنوع ژنتيكي زنبور عسل معمولي (melliferaApis)در نواحي مختلف استان همدان با استفاده از ماركرهاي ميكروستلايت (Microsatellite)
185
مطالعه تنوع ژنتيكي صفات زراعي توده هاي بومي بزرك و انتخاب تك بوته جهت تهيه لاين
186
مطالعه تنوع ژنتيكي صفات زراعي و اجزاي عملكرد در برخي از جمعيت هاي بزرك﴿.Linum usitatissimun L﴾
187
مطالعه تنوع ژنتيكي لاين هاي پيشرفته گندم دوروم با استفاده از صفات آگرو-فيزيولوژيك ، شاخص هاي مقاومت به ...
188
مطالعه تنوع ژنتيكي نخود در منطقه شهربابك و موتاسيون زايي به وسيله تابانيدن ليزر
189
مطالعه تنوع ژنوتيپ هاي مختلف لوبيا زراعي phaseolus vulgaris L. بر اساس خصوصيات مورفولوژيك فنولوژيك و نشانگرهاي پروتئيني
190
مطالعه تنوع ژنوم D در گونه Aegilopstauschiicoss در ايران با استفاده از ماكرهاي مولكولي
191
مطالعه تنوع ژنومD گونه هاي متعلق به گروه Aegilops-Triticum در ايران با استفاده از ماركرهاي سيتوژنتيك و مولكولي
192
مطالعه تنوع سيتوژنتيكي اجداد وحشي گندم
193
مطالعه تنوع فيتوشيميايي جمعيت هاي مختلف دو گونه ....
194
مطالعه تنوع گروه آتاستوموزي AG - I - IA قارچ Rhizoctonia solani kuhn جداشده از برنج با استفاده ازنشانگر پكتيك زايموگرام ( Pectic zymogram)
195
مطالعه تنوع مورفولوژيك و توليد بذور حاصل از خود گرده افشاني در جمعيت هاي بومادران هزار برگ در دو شرايط آبياري
196
مطالعه تنوع ميزان فلاونوئيدهاي موجود در برگ و پوسته بذر گلرنگ و ارتباط آن با خصوصيات زراعي گلرنگ در دوتاريخ كاشت بهاره و تابستانه
197
مطالعه تنوع و پراكندگي كپك نان با استفاده از نشانگر پكتيك زايموگرام در استان اصفهان
198
مطالعه تنوع و واگرايي در جمعيت هاي گونه(Silene schafta (Caryophyllaceaeدر ايران
199
مطالعه تنوع وراثتي و روابط بين گونه اي در جنس Trifolium L.
200
مطالعه تنوع وراثتي و روابط ميان گونه اي گونه هاي ديپلوئيد جنس.Triticum L در ايران با استفاده از ماركر مولكولي ISSR
201
مطالعه تنوعات ژنتيكي ژن CYP1A1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان ريه در جمعيت اصفهان
202
مطالعه تهيه امولسيون پايدار آب در روغن (W/O ) و ساخت اجوانت روغني مونتانايد جهت تهيه واكسن هاي روغني نظير نيوكاسل
203
مطالعه توابع خاص با تاكيد بر كاربرد آنها در حسابان كسري
204
مطالعه توان سود حسابداري در پيش بيني رشد توليد ناخالص داخلي
205
مطالعه توان عملي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي (مقطع سوم دبيرستان ) در بكارگيري رياضيات تدريس شده
206
مطالعه توان هاي بالقوه و بالفعل گردشگري در توسعه كالبدي شهر ري
207
مطالعه توانمندسازي كاركنان برپايه مديريت دانش درشبكه سه سيما
208
مطالعه توپولوژيكي مجتمع استقلال گراف‌ها
209
مطالعه توريهاي پراش قطبشي
210
مطالعه توزيع امكانات و خدمات آموزشي مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور و ارائه الگوي آموزشي مناسب براي آموزش از راه دور ايران از ديدگاه دانشجويان ، اساتيد و مديران
211
مطالعه توزيع ايستگاه هاي باران سنجي در استان فارس مطابق روش هيپسومتري
212
مطالعه توزيع بافتي و بررسي اثرات سمي ناشي از عنصر روي در موشهاي صحرايي نر سنجش كلينيكي كيلتورهاي دفراسيروكس و دفريپرون بصورت كيليت درماني مجزا و تركيبي در دفع فلز روي و بررسي صدمات ناشي از فلز روي
213
مطالعه توزيع زمان اقامت سيال وهيدروديناميك آن دريك راكتور دوبعدي مستطيلي توسط آناليز عكس
214
مطالعه توزيع فلزات سنگين و نگهداشت آنها در رسوبات دانه ريز، مجاور معدن طلاي داشكسن كردستان
215
مطالعه توزيع كسينوس هايپربوليك بور جديد
216
مطالعه توزيع هاي وزني براساس ميانگين مانده عمر و مخاطره رقابتي وابسته تحت سانسور هيبريد فزاينده نوع دو در توزيع وايبل دو متغيره مارشال -الكين
217
مطالعه توزيع هسته هاي پرتوزاي طبيعي در بعضي مناطق خليج فارس
218
مطالعه توزيع و منشأ فلزات سنگين در اندازه‌هاي مختلف (ماسه، گل و كل رسوب) رسوبات ساحلي درياي عمان
219
مطالعه توزيع وزني ميانگين مانده عمر در حالتگسسته
220
مطالعه توسعه فناوري مولدهاي فتوولتائيك براساس تحليل اختراعات
221
مطالعه توسعه منابع انساني و تاثير آن بر سرمايه فكري كاركنان اداره ي آموزش و پرورش شهرستان ملارد
222
مطالعه توسعه يك گرداب در يك جريان برشي لايه اي شده چرخان
223
مطالعه توصيفي- تحليلي نگاره هاي فالنامه شاه طهماسبي
224
مطالعه توليد آنزيم هاي سلولازي قارچ تريكودرما وبررسي اثر آنها بر سوبستراهاي طبيعي ، كلون كردن وتعيين توالي ژن egle قارچ Trichoderma
225
مطالعه توليد آنزيمها و شناسايي ژنهاي سلوبيوهيدرولاز و بتاگلوكوزيداز در قارچ تريكودرما
226
مطالعه توليد آنزيمهاي سلولازي و شناسائي ژنهاي اندوگلوكانازوبتاگلوكوزيداز در جدايه هاي باكتري سلولوموناس
227
مطالعه توليد انبوه شاتون از طريق شكست موضعي آن
228
مطالعه توليد سايكلوگلوكانوترانسفراز توسط باسيلوس گونه DSM2523 درون راكتور هواگرد با لوله مشبك داخلي
229
مطالعه توليد كنسرو زيتون و بررسي برخي از ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و ميكروبيولوژيكي آن
230
مطالعه توليد لاكتيك اسيد توسط قارچ رايزوپوس اوريزا با استفاده از پساب واحد توليدي نشاسته در يك راكتور هواراند با لوله مشبك داخلي
231
مطالعه توليد نانوپارتيكل هاي سيدرو فور توسط ميكروارگانيسم ها
232
مطالعه توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور استان تهران طي سال هاي 1390-1380 , study of the scientific production of faculy payame noor university centerf tehran during 1002-1102
233
مطالعه تيره رزاسه دراستان اصفهان
234
مطالعه تيره ي رزاسه در استان اصفهان
235
مطالعه تيمين و اوراسيل و بعضي از مشتقات آنها با استفاده از محاسبات شيمي كوانتومي
236
مطالعه ثابت هاي پايداري برخي كمپلكس هاي فلزي واسطه با-B دي كتون ها با استفاده از اسپكتروفتومتري UV-Vis , study of stability constants of some of the transition metal complexes with B-diketone by spectrophotometery UV-Vis
237
مطالعه جابجايي درون مولكولي اكسيژن در برخي تركيبات چند حلقه اي هتروسيكل با استفاده از روشهاي از اساس
238
مطالعه جاذب هاي پايه اتمي بر روي نيمرساناهاي آلي دو بعدي فتالوسيانين وگرافن به كمك نظريه تابعي چگالي
239
مطالعه جامع انواع روشهاي حذف نيترات از آب و طراحي يك واحد نمونه
240
مطالعه جامع انواع روشهاي حذف نيترات از آب و طراحي يك واحد نمونه
241
مطالعه جامع ضريب فرسايش باران در ايران و تهيه نقشه هاي پهنه بندي
242
مطالعه جامع عوامل موثر بر پديده باريت سگ در سيال حفاري و راه كارهاي كاهش آن
243
مطالعه جامع قطب گردشگري ريجاب
244
مطالعه جامعه شناختي پنهانكاري جنسي در زندگي روزمره دختران
245
مطالعه جامعه شناختي تأثير خشونت خانوادگي بر رفتارهاي ونداليستي دختران دبيرستاني متوسط دوم شهر خرم آباد
246
مطالعه جامعه شناختي تاب آوري شهري ( مورد مطالعه : شهر يزد)
247
مطالعه جامعه شناختي رابطه سبك‌زندگي زنان شهر تهران و قرباني‌شدن رشتۀ جامعه شناسي مسائل اجتماعي
248
مطالعه جامعه شناختي رابطه سرمايه اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي (مطالعه موردي؛ معلمان استان قم)
249
مطالعه جامعه شناختي رابطه شبكه اجتماعي تلگرام وسلامت اجتماعي والدين دانش آموزان، در مدارس ابتدايي پسرانه(موردمطالعه:منطقه صالحيه بهارستان 1)
250
مطالعه جامعه شناختي عوامل مؤثر بر بي تفاوتي اجتماعي در بين دانشجويان(مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه آزاد شهر تهران)
251
مطالعه جامعه شناختي عوامل موثر بر شكل گيري سليقه هنري و نوع مصرف هنري با تاكيد بر نقش سرمايه فرهنگي ﴿مطالعه موردي مخاطبان آثار نقاشي مدرن و نقاشي عوام پسند در شهر تهران﴾
252
مطالعه جامعه شناختي فردگرايي – جمع گرايي و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان)
253
مطالعه جامعه شناختي موفقيت و فرايندهاي اصلي اجتماعي آن در تجربه زيسته كارآفرينان اجتماعي از چشم اندازي پديدارشناختي: به سوي يك نظريه محدود
254
مطالعه جامعه شناسانه درباره سينماي آخرالزماني هاليوود از زمان جنگ سرد تا زمان حاضر و تاثير اعتقادات مسيحي بر روي اين گونه ي سينمايي
255
مطالعه جامعه شناسي (فيتوسوسيولوژي) مراتع ييلاقي ساري (آجيردشت )
256
مطالعه جامعه شناسي گياهي ﴿فيتوسوسيولوژي﴾مراتع ييلاقي دودانگه ساري ﴿بندبن﴾
257
مطالعه جامعه شناسي گياهي و تهيه نقشه گياهي كوير سيرجان استان كرمان
258
مطالعه جامعه يهوديان ايران از ديدگاه جامعه شناسي (نمونه: جويباره اصفهان)
259
مطالعه جامعه¬شناختي رضايت¬مندي دانشجويان از سيستم دانشگاهي پيام نور اروميه
260
مطالعه جامعهشناختي رابطه تعلق اجتماعي و رفتارهاي ونداليستي(مطالعه موردي؛دانش‌آموزان دوره دوم مقطع متوسطه استان قم)
261
مطالعه جان بخشي به اشياء در آبجكت انيميشن هاي اروپاي شرقي ﴿1990 -1950﴾
262
مطالعه جان بخشي به اشياء در آبجكت انيميشن هاي اروپاي شرقي ﴿1990 -1950﴾
263
مطالعه جايگاه بازآفريني شهري در خلق فضاهاي شهري پويا مورد پژوهش: محله كهنه‌گل شهر ورامين
264
مطالعه جايگاه تئاتر در توسعه اقتصادي كشور
265
مطالعه جايگاه تئاتر در توسعه اقتصادي كشور
266
مطالعه جايگاه تئاتر عروسكي به مثابه هنري غير مستقل از تئاتر انساني در قرن بيستم با تاكيد بر نظريه ابر عروسك ادوارد گوردون كريگ
267
مطالعه جايگاه تاتر عروسكي به مثابه هنري غير مستقل از تاتر انساني در قرن بيستم با تاكيد بر نظريه ابر عروسك ادوارد گوردون كريگ
268
مطالعه جايگاه مشاركت مردم در روند بهسازي سكونتگاه هاي غيررسمي (مطالعه موردي: محله قوهه، شهر پاكدشت)
269
مطالعه جايگاه مشاركت مردم در روند بهسازي سكونتگاه هاي غيررسمي (مطالعه موردي: محله قوهه، شهر پاكدشت)
270
مطالعه جايگاه مشاركت مردمي در بازآفريني پهنه هاي ناكارآمد شهري و تاثير آن در ارتقاء كيفيت محيط شهر ( مورد پژوهش: محله اتابك منطقه15 كلان شهر تهران)
271
مطالعه جايگاه مكاتب فلسفي تربيتي در درس تربيت بدني دوره متوسطه ايران
272
مطالعه جايگاه مولفه هاي مديريت تحول در مديريت مدارس شهرستان مياندوآب در سال تحصيلي 09 - 19
273
مطالعه جايگاه نور در نمايش آثار موزه اي
274
مطالعه جايگاه هاي عرضه سوخت به عنوان يك عنصر شهري جهت ارائه ملاحظاتي در مكان يابي آن ها
275
مطالعه جايگزيني ازن به جاي هيدروژن جهت گوگرد زدايي نفت سفيددرپالايشگاه كرمانشاه
276
مطالعه جبرهاي از نوع كوهن- مكالي متناهي
277
مطالعه جداسازي سول ها به كمك داي الكتروفورسيس و مقايسه با ساير روش ها
278
مطالعه جداسازي كادميم با استفاده از استخراج مايع-مايع در سامانه‌هاي ريزسيالشي
279
مطالعه جداسازي كادميم با استفاده از استخراج مايع-مايع در سامانه‌هاي ريزسيالشي
280
مطالعه جداسازي ميكروذرات معلق در سيال، توسط ميكروكانال حلزوني به روش شبيه سازي عددي
281
مطالعه جديد درباره بي حس كننده هاي موضعي
282
مطالعه جذب H2S برروي سطح بروفن B36
283
مطالعه جذب اپتيكي خطي و غير خطي در نانو ساختارها
284
مطالعه جذب اتانول بر روي نانو كلاستر روي اكسايد داپ شده با كبالت با استفاده از روش تابعيت چكالي
285
مطالعه جذب اتانول بر روي نانو كلاستر روي اكسايد داپ شده با كبالت با استفاده از روش تابعيت چگالي
286
مطالعه جذب داروهاي غيراستروئيدي ايبوپروفن و ديكلوفناك توسط نانوحامل¬هاي معدني دوهيدروكسيدي لايه¬اي
287
مطالعه جذب رطوبت و خوردگي كامپوزيت پلي استر غير اشباع مقاوم شده با الياف شيشه E
288
مطالعه جذب سطحي مولكول CO روي سطح ﴿Pt ﴾ 111
289
مطالعه جذب فيزيكي و شيميايي گازهاي اكسيژن ،كربن مونوكسيد و آنيون سانيدبا پورفيرين آهن دار دوپه شده بر روي فولرنC76
290
مطالعه جذب كادميوم توسط باكتري اكروباكتريوم ، يك جاذب جديد جداسازي شده از خاك هاي آلوده به آفت كش هاي شيميايي
291
مطالعه جذب مولكولهاي گازي توسط مولكول C06 با روش بستگي قوي
292
مطالعه جذب نيكوتين وقطران از دود سيگار توسط هيدروكسيدها دوگانه لايه اي
293
مطالعه جذب نيكوتين وقطران از دود سيگار توسط هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي
294
مطالعه جذب و تفكيك كربن مونوكسيد به همراه هيدروژن بر روي سطح آلياژ آهن- مس و نانو كلاسترهاي آن
295
مطالعه جذب و ناپايداري در پلاسماهاي مغناطيسي با رويكرد همجوشي مغناطو-لختي
296
مطالعه جراحي داخل پريتوئن و خارج پريتوئن در بيماران با آنوريسم و انسداد آئورت و ايلياك پذيرفته شده در بيمارستان هاي گلسار و پورسيناي رشت 1384-1374
297
مطالعه جرم شناختي قتلهاي ناموسي (برسي موردي در استان فارس )
298
مطالعه جريان بحراني دستگاههاي دو لايه اي ابر رسانا- بهنجار(N/S)
299
مطالعه جريان پايا و نفوذپذيري مغناطيسي در نانوحلقه هاي كوانتومي با هندسه هاي غيردايره اي در حضور ميدان هاي مغناطيسي و الكتريكي
300
مطالعه جريان خون و تحليل تنش در مدل دوشاخگي شرياني با درنظرگرفتن اندركنش جامد - سيال
301
مطالعه جريان دانش فني در حوزه خالص سازي و بازيابي تركيبات هيدروكربني از طريق تحليل روابط استنادي بين پروانه هاي ثبت اختراع
302
مطالعه جريان دوفازي در رژيم جريان لخته‌اي به روش رديابي جبهه
303
مطالعه جريان سيال درون نانو لوله هاي خم دار با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
304
مطالعه جريان مولكولي ناقل هاي عصبي اپي نفرين ، نوراپي نفرين ، سروتونين ، استيل كولين ودوپامين ازداخل نانولوله هاي كربني آرمچير (01و01) وزيگزاگ (0و81... )
305
مطالعه جريان نفت خام حاوي ذرات رسوب آسفالتين در محيطهاي متخلخل
306
مطالعه جريان نفوذي مولكول هاي آب در يك نانو چنبره نوع زيگزاگ با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
307
مطالعه جريان هاي تراكم ناپذير با سطح مشترك : توسعه مدل هاي كشش سطحي و تلاطم در روش ادي هاي بزرگ
308
مطالعه جريان هاي جزئي آب و نفت در محيطهاي متخلخل : شبيه سازي كامپيوتري و بررسي آزمايشگاهي
309
مطالعه جغرافيائي شهرستان بوير احمد سردسير
310
مطالعه جغرافيائي مراكز آموزشي اصفهان
311
مطالعه جغرافياي خور (طبيعي- انساني- اقتصادي)
312
مطالعه جفت شدگي تبادلي ناخالصي هاي مغناطيسي در نانوساختارهاي گرافيني
313
مطالعه جلبكهاي آهكي و محيط رسوبي سازند تاربور در جنوب سميرم رودآباد- ماندگان
314
مطالعه جلوه هايي از تصويرسازي و آفرينش هنري در قرآن و تاثير آن بر مثنوي معنوي مولانا با تاكيد بر دفتر دوم
315
مطالعه جنبه هاي شيميايي پليمريزاسيون HDPE با كاتاليستهاي زيگلرناتا شامل: مكانيسم و سينتيك
316
مطالعه جنبه‌هاي آموزش غير مستقيم و بهبود هوش هيجاني كودكان پيش دبستان در مجموعه انيميشني دوراي جستجوگر
317
مطالعه جنگ افزارهاي فلزي ايران در عصر آهن ﴿ 550-1500 پ.م.﴾ و رابطه آن با شكل گيري حكومت هاي نيمه متمركز
318
مطالعه جهت ايجاد موزه صنايع دستي و مردم شناسي عشاير قشقايي در شيراز
319
مطالعه جهت حذف عيب حفره تونلي درجوش اصطكاكي اغتشاشي شانه ثابت آلياژ آلومينيوم6061
320
مطالعه جو سازماني و ارتباط آن با رفتار تسهيم دانش كاركنان شهرداري منطقه 5 تهران
321
مطالعه جو سازماني و رابطه آن با ميزان خلاقيت مديران دبيرستان هاي شهر دزفول
322
مطالعه جوشكاري نقط هاي آلياژهاي آلومينيوم به روش اصطكاكي اغتشاشي FSSW)
323
مطالعه چالش هاي برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره اول متوسطه در پرورش مهارت هاي شهروندي براساس مدل كلاين
324
مطالعه چالشهاي نظام تعليم و تربيت ايران و ارائه راههاي برون رفت از آسيب هاي موجود
325
مطالعه چاه كوانتومي گاليوم نيتريد/اينديوم گاليوم نيتريد وكاربرد آن در ليزرديودها وديورهاي نور تاب
326
مطالعه چرخدنده هاي موجود درسيستم مهار كشتي وتحليل نيرو
327
مطالعه چرخنده ضربه اي كوانتومي تعميم يافته
328
مطالعه چسبندگي الياف پليمري و شيشه به محصولات پايه سيماني
329
مطالعه چسبندگي بين سطحي كامپوزيت پلي پروپيلن - پودر چوپ با استفاده از پلي وينيل بوتيرال
330
مطالعه چسبندگي پلي اتيلن بر آلومينيم و بررسي تئوريهاي مربوطه
331
مطالعه چسبندگي سامانه پلي وينيل كلرايد/ دي اكتيل فتالات به فلزات
332
مطالعه چسبندگي مركب چاپ بر روي زمينه پلي پروپيلن آماده سازي شده با سيلان و CPO ﴿پلي اولفين كلرينه﴾
333
مطالعه چگونگي اثر پلي و ينيل استات برخواص شيميايي و فيزيكي كالاي پنبه اي
334
مطالعه چگونگي امكان پياده سازي BIM در پروژه هاي عمراني با رويكرد بررسي چالش هاي آن با روش AHP فازي
335
مطالعه چگونگي بازنمايي سيماي زن مسلمان در سينماي پس از انقلاب اسلامي
336
مطالعه چگونگي بازنمايي سيماي زن مسلمان در سينماي پس از انقلاب اسلامي
337
مطالعه چگونگي پراكنش نانو رس اصلاح شده در مخلوط الاستومري RBS/MDPE و تاثير آن بر مورفولوژي مخلوط
338
مطالعه چگونگي تشكيل و ميزان تغيير پذيري خاكهاي چندين واحد نقشه در منطقه فرخشهر شهركرد
339
مطالعه چگونگي حركت مذاب در قالب و تعين سرعت و ميزان پيشروي مذاب به كمك كامپيوتر
340
مطالعه چگونگي حركت مذاب در قالب و تعيين سرعت و ميزان پيشروي مذاب به كمك كامپيوتر
341
مطالعه چند بعدي ياتاقان هاي موتور سه استوانه با استفاده از نرم افزار AVL-EXCITE
342
مطالعه چند زمينه اي در توصيف مخازن كربناته كنگان و دالان، ميدان گازي پارس جنوبي ﴿فازهاي 7،6 و 8﴾، خليج فارس
343
مطالعه چند متغيره ي طيفي برهم كنش پورفيرين با رشته ي انتهايي DNA انساني
344
مطالعه چينه شناسي و تحول حيات مرز دوران اول و دوم زمين شناسي در ناحيه آباده
345
مطالعه چينه شناسي و زمين شناسي ميادين نفت وگاز كشور عراق
346
مطالعه چينه نگاري زيستي و بيوفاسيس نهشته هاي فامنين- تورنزين در مقطع شهميرزاد، البرز مركزي
347
مطالعه چينه نگاري سنگي و زيستي سنگهاي رسوبي پالتوژن شمال تالاب سولفان جاده ايزه جاده چهارمحال و بختياري
348
مطالعه چينه نگاري و ميكروفاسيس توالي پالئوژن جهرم آسماري برش غار بيدگل گوجان چهارمحال و بختياري
349
مطالعه چينه نگاري و ميكروناسيس سنگ هاي رسوبي پالئوژن روستاي ده چشمه پيرغار، جنوب غرب شهركرد
350
مطالعه حافظه آسيب‌ديده و بازتاب مشخصه‌هاي تصويري و محتوايي آن در انيميشن‌ مستقل و تجربي
351
مطالعه حالت هاي الكتروني تحريك شده مشتقات نفتالن
352
مطالعه حالت‌هاى الكترونى تحريك‌شده تركيبات آروماتيك پروتون‌دار: فنانترن، پايرن و 2-پايريدون‌
353
مطالعه حالتهاي الكتروني بر انگيخته و پايه و خاصيت آنتي اكسيداني الاژيك اسيد در چند حلال مختلف بوسيله تئوري تابعي چگالي
354
مطالعه حالتهاي الكتروني برانگيخته و پايه وخاصيت آنتي اكسيداني الاژيك اسيد در چند حلال مختلف بوسيله تئوري تابعي چگالي
355
مطالعه حالتهاي الكتروني تحريك شده برخي از تركيبات آروماتيك (مشتقات فنولي)
356
مطالعه حالتهاي تبهگن در بيلياردهاي كوانتومي
357
مطالعه حجم توليد ترافيك كاربري هاي شهري و برنامه ريزي مرتبط با آن﴿نمونه موردي:شهر نيشابور﴾
358
مطالعه حدس اسلندر-ريتن براي حلقه‌هاي گرنشتاين
359
مطالعه حذف به همراه زيستي (كومتابوليك) پارانتيتروفنل به وسيله رالستونيا ايوتروفا در حضور فنل
360
مطالعه حذف بيولوژيكي آمونياك از پساب پتروشيمي خراسان
361
مطالعه حذف رنگ ها از پساب صنعتي با استفاده از خاك
362
مطالعه حرفه قالي بافي در شهر نجف آباد دوره معاصر وتحليل آن برمبناي ماتريس swot
363
مطالعه حركت رول آزاد كشتي در آب راكد با استفاده از تست مدل
364
مطالعه حركت رول كشتي در آب راكد با استفاده از تست مدل
365
مطالعه حساسيت رفتار تونلهاي شهري نسبت به خواص ژئوتكنيكي ذاتي خاك و خواص هندسي تونل ﴿مطالعه موردي: بخش شمالي خط شمالي جنوبي متروي اصفهان﴾
366
مطالعه حساسيت سنجي عوامل اصلي مخزن بر اهميت انسداد ميعانات در تحليل داده هاي مخازن گاز ميعاني
367
مطالعه حسگرهاي مگنتواپتيكي براساس دوپايداري نوري در نانوذرات غيرخطي
368
مطالعه حفاظت و مرمت اندودهاي گچي مقابر كاخ - آرامگاه چغازنبيل
369
مطالعه حفاظت و مرمت اندودهاي گچي مقابر كاخ - آرامگاه چغازنبيل
370
مطالعه حفاظتي مرمتي ديوارنگاريهاي مكتب قزوين و مرمت يكي از ديوارنگاريهاي عمارت چهلستون (موزه قزوين )
371
مطالعه حفاظتي مرمتي ديوارنگاريهاي مكتب قزوين و مرمت يكي از ديوارنگاريهاي عمارت چهلستون ﴿موز قزوين﴾
372
مطالعه حفاظتي و مرمتي شير سنگي
373
مطالعه حفاظتي ومرمتي شيرسنگي
374
مطالعه حفره با استفاده از برهمكنش ليزر Nd:Yag با فلز مس
375
مطالعه حفره زايي و بررسي نقش آن در كشش پذيري الياف محلول ريسي شده پلي اكريلونيتريل
376
مطالعه حفظ و مرمت يك پيكره قالبي فلزي
377
مطالعه حلال پوشي و تعيين عدد حلال پوشي يوني كاتيونهاي قليائي خاكي با چند حلال غيرمائي در نيترومتان به روش رزونانس مغناطيسي هسته
378
مطالعه حلقه هاي تعويض پذير تماما دوري و تماما زنجيري
379
مطالعه حلقه هاي كرول
380
مطالعه حمامهاي تاريخي و بطور اخص بررسي و طرح مرمت و احيا: حمام شاهزادگان در بازار اصفهان
381
مطالعه حمامهاي تاريخي و بطور اخص بررسي و طرح مرمت و احياء حمام شاهزادگان در بازار اصفهان
382
مطالعه حوادث نيروگاه ها و ارائه سيستم بهبود مستمر جهت كاهش حوادث
383
مطالعه حوزه آبخيز هامانه - بن كر
384
مطالعه خاستگاه نقوش جانوري وگياهي سنگ مزار آرامگاه تخت فولاد اصفهان با رويكرد نماد شناسانه
385
مطالعه خاصيت اپتوكايرال نانو ساختارهاي پلاسموني
386
مطالعه خاصيت انتقال و رهايش كنترل شده دارو در نانو كامپوزيت هاي پليمر-خاك رس
387
مطالعه خاصيت عبوردهي هوا در لايي هاي بي بافت نانو در توليد پوشاك
388
مطالعه خاصيت فتوكاتاليستي نانوذرات سولفيد مس در ماده مزوپور 41 MCM-
389
مطالعه خاصيت فتوكاتاليستي نانوذرات سولفيد مس در ماده مزوپور 41MCM
390
مطالعه خدمات برق مشتركين شركت توزيع برق استان يزد
391
مطالعه خرابي كامپوزيت‌هاي شيشه/پلي‌استر تحت بارگذاري مود II با استفاده از آناليز سيگنال‌هاي حاصل از آزمون فراصوتي آكوستيك اميشن
392
مطالعه خشك كردن تلفيقي الكترو هيدروديناميك - همرفت ورقه هاي قارچ خوراكي تكمه اي
393
مطالعه خشك‌كردن برگ‌هاي نعناع با سه روش متفاوت (همرفت اجباري، بستر شناور و الكتروهيدروديناميك)
394
مطالعه خصلت آروماتيسته مشتقات جديد تريا پنتا فولو آلن ها C7H5X با استفاده از روش DFT
395
مطالعه خصلت آروماتيسيته مشتقات جديدتري فولوآلنهاC5H4X با استفاده از محاسبات كوانتومي
396
مطالعه خصوصيات آگرو-فيزيولوژيك و ميزان تحمل خشكي در لاين هاي اصلاحي گندم دوروم
397
مطالعه خصوصيات آگرو-فيزيولوژيك و ميزان تحمل خشكي در لاين هاي اصلاحي گندم دوروم
398
مطالعه خصوصيات ترموفيزيكي نان سنگك طي پخت
399
مطالعه خصوصيات جريان پيرامون كوله و پايه در بستر مسطح
400
مطالعه خصوصيات زراعي و كيفيت دانه لاينهاي داخلي و خارجي گندم دوروم در منطقه اصفهان
401
مطالعه خصوصيات زمين شناسي مهندسي لغزش هاي خاكي بهاباد
402
مطالعه خصوصيات ظاهري، فيزيولوژيك، بيوشيميايي و تحمل به تنش خشكي و شوري در توده هاي بومي علف گندمي (Agropyron spp)
403
مطالعه خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي اگروباكتريوم هاي جدا شده از ميزبان هاي مختلف در مناطق مختلف ايران
404
مطالعه خصوصيات فنوتيپي وژنوتيپي باكتري هاي متعلق به خانواده Enterobacteriaceae عامل پوسيدگي نرم سيب زميني دراستان كرمانشاه
405
مطالعه خصوصيات فيزيكو شيميايي برخي از ارقام سيب زميني استان اصفهان (مورن ، مارفوناواگريا) به صورت خام و فرآيند شده طي مدت انبارداري سيب زميني
406
مطالعه خصوصيات فيزيكي نانوذرات براساس برخورد به سطح الكترود و توسعه روش هاي الكتروشيمي تجزيه اي با حساسيت بالا
407
مطالعه خصوصيات مرفولوژيكي و آگرونوميكي لاين هاي سورگوم دومنظوره (علوفه‌اي-دانه) جهت شناسايي لاين برتر در مراحل مختلف قطع آبياري
408
مطالعه خصوصيات مرفولوژيكي و مولكولي شپشك هاي درختان ميوه با تأكيد بر خانواده Diaspididae و شناسايي زنبورهاي پارازيتوئيد آن ها در استان مركزي
409
مطالعه خصوصيات مولكولي ژنهاي سلوبيوهيدرولاز II از قارچ Trichoderma parceramosum و اندوگلوكانازI از قارچ Trichoderma reesei PTCC5142
410
مطالعه خصوصيات هيدرومكانيكي درزهاي سنگي دراثر برش
411
مطالعه خط و رنگ در مصحف شريف و كاربرد آن در چيدمان سراميكي با مفهوم توحيد (مطالعه موردي: گنجينه قرآن هاي خطي موزه آستان قدس رضوي)
412
مطالعه خط واره هاي ساختاري و گسل هاي شهرستان دنا با استفاده از تفسير داده هاي مغناطيس هوايي
413
مطالعه خطواره هاي ساختاري و گسل هاي پنهان منطقه البرز مركزي با استفاده از داده هاي ريخت زمين ساختي و مغناطيسي هوايي
414
مطالعه خطواره هاي ساختاري و گسلهاي پنهان شهرستان دنا با استفاده از تفسير داده هاي مغناطيس هوايي
415
مطالعه خفتگي و جوانه زني بذر در دو گونه زالزالك بومي ايران
416
مطالعه خمش و كمانش تير ستون بتن مسلح تقويت شده با كامپوزيت
417
مطالعه خواص آليا‍‍ژ NR/SBR در حضور تقويت كننده
418
مطالعه خواص آناليتيكي و كاربردهاي تجزيه اي ميتل دو پا
419
مطالعه خواص اپتيكي تركيبات چهارتايي AlInGaN
420
مطالعه خواص اپتيكي و مغناطيسي نانو كامپوزيت Cu-Znfe2o4 آراييده شده با هرسپتين
421
مطالعه خواص اسيدي، بازي و قدرت تشكيل كمپلكس تعدادي از مشتقات كوئينولين با كايتونهاي CO و NI و CU
422
مطالعه خواص الكترواپتيكي گاليوم آلومينيوم نيترات GaAIN براي استفاده در ليزر نيم رسانا , Study electroptical peroperties of GaAIN for using insemiconductor lasers
423
مطالعه خواص الكتروشيميايي و الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آبي اوراست و كاربرد آن در تعيين ولتامتري بعضي از گونه هاي مهم بيولوژيكي
424
مطالعه خواص الكتروكمومكانيكي ماهيچه هاي مصنوعي تهيه شده از پلي پيرول
425
مطالعه خواص الكتروليت‌هاي پليمري براي افزايش بازدهي باتري‌هاي يون-ليتيم با استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
426
مطالعه خواص الكتروني نانولوله هاي كربني آلائيده شده با اتم هاي رديف اول همانند بور و نيتروژن با استفاده از روش هاي ...
427
مطالعه خواص الكتروني و پايداري ساختاري نانو خوشه هاي اكسيد كادميم با استفاده از نظريه تابعي چگالي
428
مطالعه خواص الكترونيكي نانو روبان هاي گرافن زيگزاگ با استفاده از نظريه تابعي چگالي , Study of eleectronic properties of zigzag graphene nano ribbons)ZGNRs(using density functional theory
429
مطالعه خواص الياف كامپوزيتي پلي‌استر/نانوذرات به منظور استفاده در فيلترهاي صنعتي
430
مطالعه خواص اوليه اثر شكل نقاط كوانتومي گرافن روي خواص الكترونيكي و مغناطيسي آن
431
مطالعه خواص برشي پارچه هاي تاري پودي بوسيله ي روش اعمال نيروي متمركز
432
مطالعه خواص بين لايه اي و سطحي نانو چند لايه اي هاي Co/Ru
433
مطالعه خواص پايداري فلزات شيشه اي در اثر حرارت و تابش ليزر
434
مطالعه خواص پيزورزيستيو مخلوطهاي پليمري مبتني بر لاستيكهاي سيليكوني
435
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در بلور GaN و اثرات تخريبي تابش نوترون بر ساختار بلوري آن ,
436
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در بلور GaN و اثرات تخريبي تابش نوترون بر ساختار بلوري آن , Study of electron transport in GaNand nutron diffraction on crystal structure
437
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در بلورGE و اثرات تخريبي تابش نوترون بر ساختار بلوري آن ,
438
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در ماده نيمرسانا وبررسي تغييرات چگالي
439
مطالعه خواص ترابرد و هندسي پيوند گاه هاي جوزفسون SNS و SFS در نانوساختارهاي دوبعدي در حد تميز
440
مطالعه خواص ترابردي الكتروني در ترانزيستور MOSEET در ابعاد نانو بر پايه نيم رساناي inp و اثرات دمايي بر آن , Study of electron transport properties in mosfet in nano based on inp semiconductor material and its thermal effects
441
مطالعه خواص ترابري در نانو ساختارها
442
مطالعه خواص ترابري شبكه دولايه شبه گرافن با چيدمان ساده و برنال در حضور پارامتر گاف
443
مطالعه خواص ترموديناميكي ساختار شبه گرافن در حضور اندركنش هاي بين الكتروني ضعيف و قوي
444
مطالعه خواص ترموديناميكي محلول سورفكتانت دوقلوي پنتان دي ايل -1و 5-بيس ﴿هيدروكسي اتيل متيل هگزادسيل آمونيوم برمايد﴾ با استفاده از تكنيك هاي فلورسانس ، هدايت سنجي و كالري متري تيتراسيون همدما
445
مطالعه خواص ترموديناميكي و رفتار تجمعي گليكوزيدهاي تريتر پنوئيدي
446
مطالعه خواص ترموديناميكي و ضرايب ويريال آب سنگين با استفاده از مدل هاي واندروالس و ديتريسي
447
مطالعه خواص ترموفيزيكي توريوم با استفاده از معادلات حالت
448
مطالعه خواص حجمي محلول هاي دوجزئي وسه جزئي برخي الكل ها واسترها وبرهمكنش هاي بين مولكولي آن ها در دماهاي مختلف وفشار محيط
449
مطالعه خواص رئولوژي هيدروژل آلژينات جهت استفاده در جوهر زيستي بافت پوست
450
مطالعه خواص رئولوژيكي آلياژ پلي اتيلن سبك خطي و پلي پروپيلن و طراحي آلياژ براي توليد فيلم به روش دمشي
451
مطالعه خواص رئولوژيكي و بلورينگي آميزه‌هاي پلي اتيلن سنگين و واكس پلي اتيلن
452
مطالعه خواص راحتي پوشاك نظامي
453
مطالعه خواص رواني و مقاومتي بتن فوق روان
454
مطالعه خواص ژئومكانيكي كنگلومراي لياس (شمال ايران ) و قابليت كاربري آن در سدهاي سنگريزه اي (ميجران )
455
مطالعه خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك اكسيد واناديوم با روش اسپري پايروليزي , Study the structural and optical properties of vanadium oxide thin film using spary pyrolysis
456
مطالعه خواص ساختاري و اپتيكي نانو پودرهاي Tio2 در حضور ناخالصي zno
457
مطالعه خواص ساختاري و الكتروني تركيبات M3N2)M=Be,Mg,Ca(و مدل سازي و بررسي آلياژ سه تايي Mg3xBe3-3xN2
458
مطالعه خواص ساختاري و الكتروني نانو خوشه هاي اكسيد روي (n=2-10) ZnO) n) با استفاده از نظريه تابعي چگالي
459
مطالعه خواص ساختاري و الكتريكي لايه نازك منگنايتهاي ﴿La0.85A0.15MnO3(A:Ca،Sr
460
مطالعه خواص ساختاري و بيولو‍يكي مشتقات تيازولين بعنوان عامل هاي ضد سرطان و ضد ميكروبي جديد با استفاده از روشهاي مكانيك كوانتومي
461
مطالعه خواص ساختاري و ترموديناميكي آسپرين با استفاده از شيمي كوانتومي و ديناميك مولكولي
462
مطالعه خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي تك لايه هاي BP ، CdS ،گرافن و دو لايه هاي گرافن/ BP و گرافن CdS/ و مقايسه آنها
463
مطالعه خواص ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي آلياژهاي هويسلر Mn-Ge
464
مطالعه خواص ساختاري، صورتبندي و اثرات حلال بر داروي سايمتيدين با استفاده از روش محاسبات مكانيك كوانتومي DFT
465
مطالعه خواص ساختاري، فيزيكي و ضد ميكروبي نخ هاي فيلامنتي نانو كامپوزيتي پلي آميد 6 / نانو نقره
466
مطالعه خواص سامانه هاي حاوي لاستيك سيليكون
467
مطالعه خواص سايشي پارچه هاي جين با وزن هاي مختلف
468
مطالعه خواص شيميايي 1-بوتيل -4-متيل پيريدينيوم برميد برروي نانوساختار( بورنيتريد)
469
مطالعه خواص شيميايي 1-بوتيل -4-متيل پيريدينيوم برميد برروي نانوساختار( بورنيتريد)
470
مطالعه خواص صورت بندي مشتقات دي آمينو فورازان به روش AB-INITIO
471
مطالعه خواص فازي ترموديناميكي سيستم هاي پليمري با استفاده از تئوري جديد محلولها
472
مطالعه خواص فشارپذيري فرش ماشيني تهيه شده از نخ BCFپلي پروپيلن (تحت عمليات فريز و تثبيت حرارتي)
473
مطالعه خواص فيزيكي ، مكانيكي و ساختمان نخ هاي اصطكاكي (Friction) با استفاده از روش رديابي مسيرالياف (technique fiber 9Tracer/
474
مطالعه خواص فيزيكي تركيبات حلقوي پنج عضوي كاربنها و سيليلن ها و ژرميلنها با استفاده از تئوري تابع چگالي (DFT )
475
مطالعه خواص فيزيكي نانو الياف PAN توليد شده توسط روش الكتروريسي بدون نازل
476
مطالعه خواص فيزيكي نانو رنگدانه سراميكي زرد با ناخالصي آنتيموان براي چاپ بر روي سطح سراميك
477
مطالعه خواص فيزيكي نانو لوله هاي دسته شده
478
مطالعه خواص فيزيكي نخ مغزي با رويه نانو الياف الكتروريسي شده
479
مطالعه خواص فيزيكي نقاط روشن رنگين سپهر
480
مطالعه خواص فيزيكي نقاط روشن رنگين سپهر
481
مطالعه خواص فيزيكي و ريز ساختار پلي پروپيلن ذوب ريسي شده حاوي ماده تغيير فاز دهنده
482
مطالعه خواص فيزيكي و شيميايي 1-Ethyl-3methylimidazolium-ethylsulfat به روش تئوري تابعي چگالي
483
مطالعه خواص فيزيكي و شيميايي به روش تئوري تابعي چگالي Ethyl- 3methylimidazolium-ethylsulfat
484
مطالعه خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي فاستوني در جهات مختلف
485
مطالعه خواص فيزيكي و مكانيكي فيلم هاي نانو كامپوزيتي بر پايه پلي لاكتيك اسيد و نانو ذرات نقره و سلولز
486
مطالعه خواص فيزيكي و مكانيكي و پايداري گرمايي آلياژهاي حاصل از پلي يورتان هاي ترموپلاستيك الاستومر و پلي وينيل كلرايد
487
مطالعه خواص فيزيكي، ديناميكي و ساختاري نانوذرات تيتانيم دي اكسيد با استفاده از شبيه سازي ديناميك ملكولي
488
مطالعه خواص فيزيكي-مكانيكي كامپوزيت ها سازگار با محيط زيست﴿كامپوزيت سبز﴾ از مخلوط الياف استبرق و پنبه
489
مطالعه خواص فيلم هاي تهيه شده از آميخته پلي اتيلن و ضايعات پلاستيكي پلي لاكتيك اسيد (HDPE/r-PLA)
490
مطالعه خواص كاربدها و روش هاي سنتزي نانو لوله ها
491
مطالعه خواص كششي پارچه هاي حلقوي تاري سوراخ دار
492
مطالعه خواص كششي نخ هاي بخيه توليد شده به روش الكتروريسي
493
مطالعه خواص كوهاپفي ضعيف ، درون اول و زنجيره اي بر زير مدولهاي نااساسي با كاربرد در نظريه حلقه ها
494
مطالعه خواص گرمايي و مكانيكي پلي بوتيلن سوكسينات ( PBS ) جرم مولكولي بالا و نانوكامپوزيت آن: تهيه شده از روش استريشدن مستقيم و افزاينده طول زنجير
495
مطالعه خواص گيرنده هاي نوري معدني و رسم
496
مطالعه خواص گيرنده هاي نوري معدني و رسم منحني هاي دشارژ آنها
497
مطالعه خواص مختلف مواد HgTE و ZnTe وCdTe به شكل توده و مقايسه با حالت نانو ساختارهاي آنها و مقايسه با گرافن
498
مطالعه خواص مخزني سازند آسماري در ميدان نفتي بي بي حكيمه
499
مطالعه خواص مخزني سازند سروك در ميدان بي بي حكميه
500
مطالعه خواص مغناطيسي تركيبات فلزات واسط 3d در حضور پايه هاي نانوكربني
501
مطالعه خواص مغناطيسي و بين لايه اي نانو چند لايه اي هاي Co/Pd داراي ناهمسانگردي مغناطيسي افقي
502
مطالعه خواص مكانيكي آلومينيوم تقويت شده با نانو صفحات گرافن به كمك شبيه سازي ديناميك مولكولي
503
مطالعه خواص مكانيكي پارچه هاي مركب از برش هاي مختلف
504
مطالعه خواص مكانيكي ژلاتين و سلولز استات
505
مطالعه خواص مكانيكي سنگ هاي آذرين منطقه همدان و تعمين رابطه شاخص بار نقطه اي با مقاومت فشاري آنها
506
مطالعه خواص مكانيكي سنگ هاي شيستي منطقه اصفهان و تعيين پارامترهاي رفتاري
507
مطالعه خواص مكانيكي كامپوزيت هاي گچ تقويت شده از پارچه هاي بي بافت
508
مطالعه خواص مكانيكي نانوكامپوزيت نيكل تيتانيم - نانوهيدروكسي آپاتيت متخلخل توليد شده با روش سينترينگ قوس پلاسما
509
مطالعه خواص مكانيكي و الكتريكي نانوالياف كربن تهيه‌شده با فرايند برق¬ريسي بر پايه پليمر پلي آكريلونيتريل/گرافن
510
مطالعه خواص مكانيكي و پايداري آلياژ فلزي آمورف x Cux - A001
511
مطالعه خواص مكانيكي و دوام بتن هاي ساخته شده با پوزولان طبيعي آبيك و خاش
512
مطالعه خواص مكانيكي و رسانايي كامپوزيت پايه مس تقويت شده با براده هاي ماشينكاري فولاد
513
مطالعه خواص مكانيكي، حرارتي و ساختاري فيلامنت نانوكامپوزيتي پلي لاكتيك اسيد / نشاسته گرمانرم / نانورس به منظور استفاده در پرينت سه بعدي
514
مطالعه خواص مكانيكي، مورفولوژيكي و زيست تخريب پذيري الياف آميخته پلي آميد 6 با ضايعات پلي لاكتيك اسيد (PA6/r-PLA )
515
مطالعه خواص ناحيه ويژه مقداري در سيال ايدهآل
516
مطالعه خواص ناحيه ويژه مقداري در سيال ايدهآل
517
مطالعه خواص نانو پودر سولفيد روي ﴿ZNS) سنتز شده به روش شيميايي و اثر جانشاني فلزهاي واسط
518
مطالعه خواص نانو كامپوزيت ها ي نوين
519
مطالعه خواص نوري حسگرهاي زيستي بر پايه سيستم هيبريد نانوذره- نقطه كوانتومي با استفاده از روش ماتريس چگالي
520
مطالعه خواص نوري خطي و غيرخطي نانو ذرات پلاسمونيك بيضوي: اثرات دمايي
521
مطالعه خواص نوري خطي وغير خطي نانو ذرات فلزي
522
مطالعه خواص همولوژيكي مدول هاي نيمه دوگاني
523
مطالعه خواص و ريزساختار جوشكاري اصطكاكي فولاد ابزار گرم كار به فولاد زنگ نزن آستنيتي
524
مطالعه خواص و كاربردهاي چارچوبهاي آلي فلزي زيركونيا (𝐙𝐫−𝐌𝐎𝐅𝐬)
525
مطالعه خواص و ويژگي هاي مخلوط ترموپلاستيك پلي وينيل كلرايد و الاستومر نيتريل
526
مطالعه خواص ويسكوالاستيك خطي و غير خطي آلياژ PS/PVME در مناطق فازي مختلف
527
مطالعه خودكارائي دانشجويان سال آخر پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامائي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد آموزش ارتقاء سلامت به مددجويان سال 1378
528
مطالعه خوردگي الكترود آلومينيوم درمحلول درحضور وغايب برخي از تركيبات آلي
529
مطالعه خوردگي تيتانيم با پوشش آندايز در محيط دهان
530
مطالعه خوردگي مس در نانو سيالات روغني ترانسفور ماتورهاي برق فشار قوي
531
مطالعه خيال پردازي در كنار واقعيت در رمان غول مدفون اثر كازو ايشيگورو
532
مطالعه داروهائيكه روي تركيب و عناصر سلولي خون تاثير دارند
533
مطالعه داروهائيكه روي ديسانتري آميبي موثر است
534
مطالعه داستان ابراهيم نبي براي اجرايي با مولفه هاي آييني با تكيه بر نظرات گروتوفسكي
535
مطالعه در ارزشهاي بصري در طبيعت
536
مطالعه در باب آرتريت ها درمان طبي و جراحي
537
مطالعه در باب ارزيابي الگوي مشروعيت سياسي حكومت سلجوقيان در سياست نامه
538
مطالعه در باب نتيجه عمل جراحي در بيماران مبتلا به تنگي ميترال
539
مطالعه در تحكيم بخشي و حفاظت جوب : بررسي اثر چند نوع پليمر طبيعي و سنتتيك بر روي چوب بومي ايران چنار
540
مطالعه در تحكيم بخشي و حفاظت چوب (بررسي اثر چند نوع پليمر طبيعي و سنتيك بر روي چوب بومي ايران "چنار")
541
مطالعه در رابطه با سورفكتانت ها و كاربرد آنها در صنعت و تجزيه زيستي آنها
542
مطالعه در علل جرم و بزهكاري از نظر روانشناسي
543
مطالعه در مورد استفاده از انواع تشويق و تنبيه و اثرات انواع تنبيه در ميزان يادگيري دانش آموزان
544
مطالعه در مورد انواع عايق هاي حرارتي و خواص آن ها
545
مطالعه در مورد اهميت مقاومت برشي بر چاك خوردگي پارچه هاي تاري - پودي
546
مطالعه در مورد روشهاي تدريس وانتخاب موفق ترين روش در بين معلمان
547
مطالعه در مورد لاستيك هاي با كاربرد عايق حرارتي
548
مطالعه در مورد موتور ديزل سيستم هاي راه اندازي ـ روغن رساني سوخت رساني و بررسي روش و لوازم تست هاي موتور ديزل
549
مطالعه در هم تنيدگي دمايي سيستمي متشكل از اتم سه ترازه نردباني شكل و ميدان الكترومغناطيسي دو مد در يك كاواك غير خطي
550
مطالعه در هم تنيدگي كوانتومي در نقاط كوانتومي
551
مطالعه درباره علل اگزوفتالمي ها
552
مطالعه درباره ي توسعه بنادر هوشمند در جهان و ايران
553
مطالعه درزگير هاي پايه الاستومري مقاوم در برابر هيدروليز و يووي و تهيه يك نمونه آزمايشگاهي
554
مطالعه درمورد ناوگان حمل ونقل LNGدر كشور و طراحي يك شناور LNGبا ظرفيت 67000تن
555
مطالعه درهاي چوبي بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
556
مطالعه دز جذب شده در فانتوم كبد با روش BNCT با استفاده از برنامه شبيه‌سازي MCNP
557
مطالعه دزيمتري راديونوكليدهاي مورد استفاده در درمان متاستاز استخوان با استفاده از شبيه سازي و آزمايشات تجربي
558
مطالعه دستبافته هاي عشاير شمال آذربايجان غربي (با تمركز بر دستبافته هاي ايل جلالي)
559
مطالعه دگرساني و كانه زايي در رگه هاي طلادار منطقه دوروچمن جنوب غرب اردستان
560
مطالعه دگرساني، ژئوشيمي، سيالات درگير و ژنز كانسار مس- طلاي تپه خرگوش (جنوب غرب اردستان)
561
مطالعه دگرگوني درجه بسيار پايين سنگ هاي ولكانيك شمال شرق كوهپايه ( استان اصفهان )
562
مطالعه دگرگوني فرهنگي در سه نسل دانشگاهي رشته علوم اجتماعي
563
مطالعه دگرگوني مجاورتي در اطراف گرانيت هاي بن دونو، شرق بوانات، استان فارس
564
مطالعه دنباله هاي تقريبا شكافته شده
565
مطالعه دوام پذيري موقعيت استراتژيك در شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
566
مطالعه دوپايداري نوري و اثر غيرخطي كر در نانوذرات هسته-پوسته پوشيده با گرافن
567
مطالعه دي اف تي نانو مخروط هاي كربني آلائيده شده با فتالوسيانين فلزي به عنوان حسگرهاي گاز سي او
568
مطالعه ديابت برمبناي هزينه‌هاي درمان دارويي-مورد ايران
569
مطالعه ديدگاه آيين نامه ASCE7-10 در انتخاب زلزله و تحليل تاريخچه زماني در ساختگاه دور از گسل
570
مطالعه ديدگاه ارزش شناسي ژان ژاك روسو و استخراج دلالتهاي آن در تعليم و تربيت
571
مطالعه ديدگاه پرستاران درباره تاثير نوبت كاري چرخشي بر روي سلامتي جسمي ، رواني و فعاليت هاي اجتماعي پرستاران در مراكز آموزشي شهر رشت سال 1378
572
مطالعه ديدگاه دبيران دانش آموزان دورهذ راهنمايي تحصيلي در باره كتابهاي زبان انگليسي ارائه شده توسط سازمان آموزش و پرورش
573
مطالعه ديدگاه دبيران درخصوص نقش اينترنت در افت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي منطقه 4 شهر تهران
574
مطالعه ديناميك درهمتنيدگي سيستمي متشكل از اتم سه-ترازه -شكل و ميدان الكترومغناطيسي دو-مد در يك كاواك غير خطي
575
مطالعه ديناميك غيرخطي امواج آلفون در پلاسماي ناهمگن
576
مطالعه ديناميك مولكولي اثر ميدان الكتريكي بر روي ارتعاشات نانولوله‎هايSiC
577
مطالعه ديناميك مولكولي برخورد قطره آرگون با صفحه مورب
578
مطالعه ديناميك مولكولي برخورد قطره آرگون با صفحه مورب
579
مطالعه ديناميك مولكولي پايداري و ساختاري دوفاز جامد آسپيرين و خواص محلول آن در حلال هاي آب و متانول
580
مطالعه ديناميك مولكولي نانو حامل دارويي با غشاء زيستي.
581
مطالعه ديناميك مولكولي وكاربرد آن در رئولوژي
582
مطالعه ديناميك نظريه گرانش توپولوژيكي جرم دار در سه و چهار بعد
583
مطالعه ديناميكي پرتوهاي نوري در ساختار دوره اي غير خطي
584
مطالعه ديناميكي محيطهاي متخلخل اشباع به روش انتگرال هاي مرزي
585
مطالعه ديناميكي و الكتروني بلور MgO
586
مطالعه ديناميكي يك مدل اتوماتاي سلولي انتشار ويروس در يك غده لنفاوي
587
مطالعه ذرات دايوني: رفتار عمومي و رفتار پيمانه‌اي
588
مطالعه ذرات معلق در هواي محيط هاي سرپوشيده و خارج از آن
589
مطالعه ذهنيت شناسي موسيقي نواحي شرق ايران : كومش با رويكرد توسعه پايدار
590
مطالعه ذهنيت فلسفي مديران با عملكرد آن ها در مدارس راهنمايي پسرانه سبزوار
591
مطالعه ذهنيت فلسفي مديران مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور منطقه شش
592
مطالعه رئولوژي پليمر در حين فرآيند پرينت سه بعدي FDM
593
مطالعه رئولوژي مواد اوليه گناباد و سبزوار
594
مطالعه رئولوژي هيدروژل هاي طبيعي و سنتزي و بررسي اثر يون روي هيدروژل هاي اكريليك
595
مطالعه رئولوژيكي سوسپانسيون هاي نانو كلي و بررسي عملكرد آن ها در كاربردهاي حفاري
596
مطالعه رئومتري مخلوط هاي پلي استايرن / اتيل بنزن براي ارزيابي رفتار رئولوژيكي سيستم پليمريزاسيون مربوط استايرني
597
مطالعه رابطه استفاده از رسانه هاي جمعي با تمايلات مصرف گرايانه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز اراك
598
مطالعه رابطه استفاده از رسانه‌هاي جمعي با تمايلات مصرف گرايانه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز اراك
599
مطالعه رابطه افشاي داوطلبانه و افشاي اجباري با هزينه سرمايه
600
مطالعه رابطه باورهاي مذهبي و يادگيري خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم علوم انساني شهرستان كوهدشت در سال تحصيلي .0931 - 19
601
مطالعه رابطه برخي ازعوامل اجتماعي و اقدامات كميته امدادامام خميني ( ره ) با وضعيت رفاهي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهر سنندج درسال 1389
602
مطالعه رابطه بومي بودن با رضايت شغلي كاركنان﴿مورد مطالعه:بانك ها و مؤسسات مالي شهرستان فردوس﴾
603
مطالعه رابطه بين آگاهي از علم ارگونومي با ميزان آسيب هاي اسكلتي- عضلاني كتابداران سازمان كتابانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
604
مطالعه رابطه بين آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي يا بهداشت رواني و زير مقياس هاي ان در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان بهشهر
605
مطالعه رابطه بين استفاده از فضاي مجازي با شادكامي و ابراز وجود دانشجويان
606
مطالعه رابطه بين انواع گياهان و مواد معدني موجود در خاك
607
مطالعه رابطه بين برخي از مكانيزم هاي حاكميت شركتي با حق الزحمه حسابرسي در شركتهاي مشكوك به مديريت سود
608
مطالعه رابطه بين برند محصول و تحقيق و توسعه با عملكرد بازاريابي شركت با نقش ميانجي نوآوري محصول
609
مطالعه رابطه بين برند محصول و تحقيق و توسعه با عملكرد بازاريابي شركت با نقش ميانجي نوآوري محصول
610
مطالعه رابطه بين پرورش فضيلت هاي سازماني و بهبود فضاي اخلاقي سازمان (مطالعه موردي: سازمان فرهنگي وهنري شهرداري تهران )
611
مطالعه رابطه بين توسعه پايدار روستايي و كيفيت زندگي روستاييان (مطالعه موردي: روستا¬هاي بخش مركزي شهرستان الشتر،استان لرستان)
612
مطالعه رابطه بين جريان هاي نقدي عملياتي ،عدم شفافيت سود و ريسك سقوط قيمت سهام (در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )
613
مطالعه رابطه بين جريان هاي نقدي عملياتي ،عدم شفافيت سود و ريسك سقوط قيمت سهام ﴾در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿
614
مطالعه رابطه بين چگونگي تحول و تكامل خاكها در واحدهاي مختلف فيزيوگرافي و فرسايش پذيري آنها در منطقه لردگان حوزه آبخيز شمالي رودخانه كارون
615
مطالعه رابطه بين درماندگي مالي و رفتار حسابرس
616
مطالعه رابطه بين ذهنيت فلسفي و شيوه تصميم گيري مديران دانشگاه پيام نور مشهد
617
مطالعه رابطه بين رشد اقتصادي و چسبندگي هزينه
618
مطالعه رابطه بين سبك هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گلوگاه
619
مطالعه رابطه بين سبك هاي يادگيري و سبك هاي تفكر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع اول دبيرستان
620
مطالعه رابطه بين سلامت رواني و انگيزه پيشرفت در دانشجويان دانشگاه پيام نور اصفهان در سال تحصيلي9٢-91
621
مطالعه رابطه بين سواد اطلاعاتي و قابليتهاي كارآفريني اعضاي هيات علمي دانشگاه مراغه
622
مطالعه رابطه بين عمل به باورهاي مذهبي و عزت نفس در دانشجويان دانشگاه پيام نور مشكين شهر در سال تحصيلي 89-88
623
مطالعه رابطه بين فرهنگ سازماني و انگيزش شغلي مديران مدارس نواحي پنج گانه شهر اصفهان در سال تحصيلي 90-89
624
مطالعه رابطه بين كيفيت زندگي كاري بر رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه در دبيرستانهاي آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد
625
مطالعه رابطه بين گروه هاي آناستوموزي،بيماري زايي و اختصاصي بودن در قارچ
626
مطالعه رابطه بين محافظه كاري با كارايي سرمايه گذاري، ريسك و بازده سهام
627
مطالعه رابطه بين مديريت دانش و خلاقيت در بين كتابداران كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي استان قزوين
628
مطالعه رابطه بين معيارهاي عملكرد و چرخه تبديل وجه نقد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
629
مطالعه رابطه بين هوش هيجاني و هوش اجتماعي با عملكرد كاركنان آموزشي دانشگاه شاهد.
630
مطالعه رابطه بين ويژگيهاي كميته حسابرسي و ريسك سيستماتيك
631
مطالعه رابطه پويايي هويت زنانه و تعارضات زناشويي (مورد مطالعه: زنان ساكن يزد)
632
مطالعه رابطه تجمل گرايي با رضايت از زندگي در زنان شهر يزد
633
مطالعه رابطه جهت گيري اهداف و استقلال با هويت تحصيلي در دانش آموزان پايه چهارم دبيرستان شهر سيرجان
634
مطالعه رابطه خلاقيت دبيران انشاء با نگارش خلاق دانش آموزان پايه سوم راهنمايي پسرانه مدارس دولتي بخش مركزي شهرستان گناباد
635
مطالعه رابطه خودآگاهي و مهارت هاي اجتماعي با رضايت شغلي معلمان دبيرستان هاي دوره اول منطقه چهار شهر تهران
636
مطالعه رابطه دماي سطح آب شمال اقيانوس هند با بارش هاي فصلي درايران
637
مطالعه رابطه دو زبانه بودن دانش آموزان دوره راهنمايي شهر كرمانشاه با مهارتهاي تفكر انتقادي آنان
638
مطالعه رابطه رضايت شغلي و شادكامي دبيران زن شهر قم
639
مطالعه رابطه رنگ با حالتهاي عاطفي كودكان 6 و 7 ساله شهر تهران
640
مطالعه رابطه زناشويي با سلامت روان در ميان زنان ومردان شهر قم
641
مطالعه رابطه ساختمان-فعاليت كمي دوبعدي و داكينگ مشتقات مهاركننده آنزيم تيروزين كيناز رسپتور فاكتور رشد اپيدرمي
642
مطالعه رابطه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش كاركنان سازمان كتابخانه ها،موزه ها ومركز اسناد آستان قدس رضوي
643
مطالعه رابطه شيوه هاي تربيتي خانواده بر سازگاري اجتماعي و عاطفي دانش آموزان دوره راهنمايي كامياران
644
مطالعه رابطه عوامل تحصيلي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي موثر بر ميزان علاقه دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه به انتخاب شغل والدين در شهرستان كرج
645
مطالعه رابطه فرسايش پذيري خاك سطحي توسط باد با خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن در منطقه رودشت اصفهان
646
مطالعه رابطه فرم ومحتوا در تزئينات شمعدان ها قنديل هاي دوره صفويه
647
مطالعه رابطه فصول سال و افسردگي در دانشجويان دختر رشته مديريت آموزشي دانشگاه پيام نور ساوه ورودي 88
648
مطالعه رابطه فناوري «ذخيره و بازيابي اطلاعات پويا» با ساير حوزه هاي فني از طريق تحليل هم رخدادي رده هاي پروانه هاي ثبت اختراع
649
مطالعه رابطه كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان سازمان هاي خدماتي شهرستان بوشهر
650
مطالعه رابطه مديريت دانش با نوآوري كاركنان دانشگاه پيام نور شهرستان كوهدشت در سال تحصيلي92-1391
651
مطالعه رابطه مستقيم و غير مستقيم كيفيت خدمات اصلي و پشتيباني يادگيري از طريق راهبردهاي....... دانشجويان آموزش از راه دورdc1
652
مطالعه رابطه مقاومت حرارتي مواد اصطكاكي مورد مصرف در لنت ترمز و صدازدايي لنت و تاثير پركننده هاي فلزي
653
مطالعه رابطه ميان حمايت ودامنه رشد قابل دسترسي در آموزش و پرورش معاصر
654
مطالعه رابطه نسبت هاي مالي ،اندازه واحد تجاري و جريانات نقدي فعاليت هاي عملياتي منعكس در گردشگري ميان دوره اي با بازده سهام (مورد مطالعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )
655
مطالعه رابطه هوش اخلاقي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دلفان
656
مطالعه رابطه هوش فرهنگي با رضايت اجتماعي در بين دبيران دبيرستان هاي شهر اردبيل
657
مطالعه رابطه هوش هيجاني با كارآفريني سازماني با در نظر گرفتن نقش واسطه اي فرهنگ سازماني
658
مطالعه رابطه ورزش با بزهكاري
659
مطالعه رابطه ورزش با عزت نفس ، منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر ورزشكار و غيرورزشكار دبيرستانهاي كرج
660
مطالعه رابطه ي بين اقلام تعهدي غيرعادي و بازده آتي سهام بر مبناي جريان وجوه نقد
661
مطالعه رابطه ي بين تجميع و رشد اقتصادي در منتخبي از كشورهاي آسيا - اقيانوسيه
662
مطالعه رابطه ي رضايت شغلي با كارآيي مديران از ديدگاه همكاران
663
مطالعه رابطه ي عزت نفس و دشواري در خواندن در دانش آموزان دختر و پسر پايه دوم مقطع ابتدايي شهر آمل
664
مطالعه رابطه ي فرم و محتوا در تزئينات شمعدان و قنديل هاي دوره صفويه
665
مطالعه رابطه يادگيري سازماني با تعهد سازماني در بنياد ملي نخبگان
666
مطالعه رانش خاك بر ديوار حائل تحت اثر سربارهاي سيكلي و ارائه يك مدل رفتاري
667
مطالعه راه هاي تقويت و گسترش روحيه ي پژوهشگري در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بانه (استان كردستان ) در سال تحصيلي 87-86
668
مطالعه راهبردهاي ياددهي و يادگيري درس زبان فارسي دوم متوسطه نظام آموزش از راه دور بر مبناي كتب مربوط از نظر دبيران استان چهارمحال بختياري در سال تحصيلي 85-1384
669
مطالعه راهبردهاي يادگيري ورابطه آن با عملكرد تحصيلي نمونه موردي﴿دانشجويان پيام نور ملارد در سال تحصيلي93-92
670
مطالعه راهبردي يادگيري ورابطه آن با عملكرد تحصيلي نمونه موردي﴿دانشجويان پيام نور ملارد در سال تحصيلي93-92﴾
671
مطالعه راهكارهاي آموزش فلسفه به كودكان از طريق برنامه درسي
672
مطالعه راهكارهاي ارتقاء رتبه دانشگاه پيام نور در رتبه بنديهاي داخلي و خارجي
673
مطالعه راهكارهاي القايي عنصر تهديد در دو اجرا از نمايش نامه هاي خيانت، و جشن تولد اثر هارولد پينتر
674
مطالعه راهكارهاي القايي عنصر تهديد در دو اجرا از نمايش نامه هاي خيانت، و جشن تولد اثر هارولد پينتر
675
مطالعه راهكارهاي حمايتي از حقوق مالكيت معنوي طرح و نقش فرش دستباف ايران در سطح ملي
676
مطالعه راهكارهاي شناسايي ،معرفي واحياءهنر بافته هاي سنتي استان مازندران﴿نمونه مورد مطالعه هنر گليم سنتي متكازين﴾
677
مطالعه راهكارهاي كاربردي آموزش دروس عكاسي پايه دهم و يازدهم رشته گرافيك در فني حرفه اي نمونه موردي هنرستان دخترانه آينده برتر آموزش و پرورش منطقه پنج سال تصيلي96-97
678
مطالعه راههاي بهبود ميزان يادگيري و توان مهارتي به واسطه آموزش موسيقي در كودكان 4 تا 9سال
679
مطالعه رخداد تورمالين در ميكاشيست ها و گرانيت پگماتيت هاي جنوب اچستان- جنوب شرق خمين (پهنه سنندج- سيرجان)
680
مطالعه رخساره ها، محيط رسوبي و دياژنز سازندهاي جهرم و آسماري در منطقه ديزجان، شمال غرب سميرم
681
مطالعه رخساره هاي كفري و فراميني فرهاي ائوسن در منطقه گرنگ واقع در شرق خور و غرب خوسف
682
مطالعه رخساره هاي كفري و فراميني فرهاي ائوسن در منطقه گرنگ واقع در شرق خور و غرب خوسف
683
مطالعه رده اي از معادلات تفاضلي
684
مطالعه رده شناختي ساخت نحوي زبان تركي آذري
685
مطالعه رژيم آب هاي زيرزميني در محوطه كارخانه ذوب آهن اصفهان
686
مطالعه رسانش الكتريكي و خواص حرارتي نانولولههاي شبه گرافني
687
مطالعه رسانش تونلي در نانو اتصال بين فلز فرومغناطيس و ابر رساناي فرو مغناطيس
688
مطالعه رسوب شناسي و آلودگي فلزات سنگين در نهشته هاي آبرفتي اطراف كانساروجين﴿ شمال غرب اصفهان﴾
689
مطالعه رسوب شناسي و آلودگي فلزات سنگين در نهشته هاي آبرفتي دانه ريز ﴿سيلت و رس﴾ بخش ورزنه ﴿جنوب شرقي اصفهان﴾
690
مطالعه رسوب شناسي و آلودگي فلزات سنگين در نهشته هاي تبخيري پلاياي گاوخوني ﴿ جنوب شرق اصفهان﴾
691
مطالعه رسوب شناسي و تمركز فلزات سنگين در نهشته هاي دانه درشت ﴿ ماسه اي﴾ پلاياي گاوخوني ﴿ جنوب شرقي اصفهان﴾
692
مطالعه رسوب شناسي، كاني شناسي و تعيين منشأ كاني هاي سنگين در نهشته هاي ماسه اي تالاب انزلي
693
مطالعه رسوب گذاري در مآندر رودخانه ها و تعيين محل و زاويه آبگيري بهينه
694
مطالعه رسوبات آبرفتي ناهمگون و ارائه مدل براي طراحي بهينه پي در ساختگاه صنعتي (بر پايه شرايط موجود زمين در ساختگاه كارخانه ذوب آهن همدان )
695
مطالعه رشد اجتماعي در دانش آموزان نابينا و سالم ورزشكار و غير ورزشكار
696
مطالعه رشد ترك بين و درون لايه اي تركيب پوسته و تقويت كننده از جنس مواد مركب اثر بارهاي كشش
697
مطالعه رشد تعداد فارغ التحصيلان تحصيلات تكميلي و مقالات مجلات علمي ايران از سال 1380تا 1390
698
مطالعه رشد و انهدام لايه رويين فولاد زنگ نزن AISI316L در مناطق رويين و رويين گذرا با روش طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي
699
مطالعه رشد و توليدمثل در دوسويه بلدرچين
700
مطالعه رشد و ساختار موضوعي مقالات مديريت دانش در حوزه زيست پزشكي
701
مطالعه رشد واژگان هستان‌ شناسي در پروانه‌ هاي ثبت اختراع از جنبه توزيع فراواني اصطلاحات مرتبط و تحول در روابط مفهومي‌ آن‌ ها
702
مطالعه رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد سه رقم نخود زراعي در تراكم هاي مختلف و تحت دو سطح رطوبتي در خرم آباد لرستان
703
مطالعه رضايت از آزمون هاي الكترونيكي و رابطه آن با سواد اطلاعاتي در دانشجويان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
704
مطالعه رضايت مندي دانشجويان از ارائه خدمات دانشجويي در دانشگاه پيام نور
705
مطالعه رضايت مندي متخصصان پارك هاي علم و فناوري استان يزد از دسترسي آزاد به منابع الكترونيكي
706
مطالعه رضايت والدين كودكان بستري از نحوه برقراري ارتبلط كاركنان با آنان در يكي از مراكز آموزشي - درماني شهر رشت ، سال 1378
707
مطالعه رضايتمندي از دوره‌ يادگيري الكترونيكي با تاكيد بر ويژگي‌هاي مدرس موفق از ديدگاه دانشجويان دوره¬هاي آموزش الكترونيكي
708
مطالعه رفتار ، هندسه و طراحي"سازه هاي فضايي بازشو و جمع شونده "
709
مطالعه رفتار N- متيل ارتو فنيلن دي آمين و پارا فنيلن دي آمين:الكتروشيميايي ديمر شدن و تريمر شدن اكسايشي
710
مطالعه رفتار آستانه هاي كنگره اي با شيب متغير پاياب
711
مطالعه رفتار آيروالاستيك پره روتور هليكوپتر و تعيين محدوده پايداري در حوزه فركانس
712
مطالعه رفتار اپتيكي ميكروديسك آغشته به نانو ذرات فلزي
713
مطالعه رفتار اتوماتاي يادگير سلولي و كاربرد آن در حل مسايل بغرنج
714
مطالعه رفتار الكتروشيميايي آزاتيوپرين واندازه گيري آن درفرآورده هاي دارويي .
715
مطالعه رفتار الكتروشيميايي اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد پيوند شده به آمين تك لايه خودسامان عامل دار
716
مطالعه رفتار الكتروشيميايي الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده با ﴿W10o32)4 تثبيت شده روي سيليكاژل اصلاح شده و مشتق هيبريدي آلي-معدني C6(mim)212W10O32 و بررسي اثر الكتروكاتاليزوري اين الكترودها
717
مطالعه رفتار الكتروشيميايي الكتروليت ژلي بر مبناي ژلهاي گرافن اكسايد (GO) و پلي وينيل الكل (PVA)
718
مطالعه رفتار الكتروشيميايي برخي تركيبات بيفنول و استفاده از آنها در ساخت زيست حسگرهاي اصلاح شده با نانو مواد جهت تشخيص عناصر ژنتيكي در گردش
719
مطالعه رفتار الكتروشيميايي پلي اكسومتال هاي هيبريدي ﴿bmim)4 w10o32 و C6(mim)2}2w10o32 و بررسي اثر الكتروكاتاليزوري ﴾(bmim)4w10o32
720
مطالعه رفتار الكتروشيميايي تعدادي از تركيبات مهم بيولوژيكي با...
721
مطالعه رفتار ايزوتوپي سطح مقطع همجوشي در بازه هاي مختلف انرژي با استفاده از فرماليسم پتانسيل مجاورت
722
مطالعه رفتار بازداري يك سري از آفت كش ها روي فازهاي ساكن مختلف در كروماتوگرافي گازي
723
مطالعه رفتار بيرونكشش ژئوگريد مدفون در خاك تحت بارگذاري مونوتونيك و سيكلي
724
مطالعه رفتار بيومكانيكي ايمپلنت دندان fgbm از منظر يك مدل دو بعدي اجزا محدود
725
مطالعه رفتار پارچه در برابر نفوذ اجسام برنده با هندسه متفاوت
726
مطالعه رفتار پتانسيومتري الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات طلا
727
مطالعه رفتار پي و بدنه سد كارون 3بر اساس نتايج ابزاردقيق در ترازهاي مختلف آب مخزن
728
مطالعه رفتار پيچشي شناورهاي چند بدنه
729
مطالعه رفتار تجمعي مواد فعال سطحي در حضور مايعات يوني
730
مطالعه رفتار تقعر غير فيزيكي موجود در پتانسيل هاي كواركي حاصل از مدل ورتكس مركزي پهن
731
مطالعه رفتار تلاطمي آب در مخازن ذخيره اي در اثر تحريك لرزه اي
732
مطالعه رفتار تنش - كرنش سنگ ها تحت بارگذاري هاي مختلف و تعيين پارامترهاي مكانيكي و درجه هم بستگي آنها
733
مطالعه رفتار جذب صوت كامپوزيت بي بافت پشم و پلي استر با نانوالياف PU و PAN
734
مطالعه رفتار جذبي رنگ آلاينده قرمز كنگو وداروي ضد سرطان اپي روبيسين هيدروكلرايد بر روي نانو ذرات هيدروكسيدهاي دوگانه لايه بر پايه آلومينيوم
735
مطالعه رفتار جذبي گازهاي الفيني- پارافيني سبك برروي جاذبهاي مختلف
736
مطالعه رفتار چسبندگي پوشش پلي يورتان زيست سازگار حاوي نانوساختار پلي هدرال اليگومريك سيل سسكوايكسان (POSS) در حضور بهبوددهنده هاي چسبندگي
737
مطالعه رفتار چسبندگي روكش اكريليكي هوا خشك بر روي پلي اتيلن در حضور chlorinated polyolefin cpo بعنوان پرايمر
738
مطالعه رفتار حافظه‌داري دوسويه در آلياژهاي حافظه‌دار
739
مطالعه رفتار حفاظت از خوردگي پوشش اپوكسي حاوي ميكروذرات كلسيم كربنات اصلاح شده توسط سريم نيترات بر روي فولاد
740
مطالعه رفتار حفاظت از خوردگي پوشش اپوكسي حاوي ميكروذرات كلسيم كربنات اصلاح شده توسط لانتانيوم نيترات بر روي فولاد
741
مطالعه رفتار خاك هاي مستعد فرسايش داخلي با استفاده از روش المان هاي مجزا
742
مطالعه رفتار خاك هاي ناپايدار داخلي از ديدگاه مايكرومكانيكي با استفاده از روش المان هاي مجزا
743
مطالعه رفتار خاك‌هاي ماسه‌اي مسلح‌شده با ژئوسل تحت اثر بارهاي قائم استاتيكي و تناوبي
744
مطالعه رفتار خستگي كامپوزيت پايه منيزيمي با كاربرد پزشكي
745
مطالعه رفتار خستگي كامپوزيت پايه منيزيمي با كاربرد پزشكي
746
مطالعه رفتار خستگي نخ‌هاي مخلوط پنبه/نايلون 66 ريسيده شده در سيستم رينگ
747
مطالعه رفتار خستگي و خوردگي كامپوزيت آلياژ منيزيم
748
مطالعه رفتار خطوط ميدان مغناطيسي آشوبي در توكامك در حضور محدود كننده مغناطيسي ارگوديك
749
مطالعه رفتار خمشي پارچه هاي لايي چسبدار : مدلسازي المان محدود و آزمايشات تجربي
750
مطالعه رفتار خمشي تير هاي مركب بتن_فولادتقويت شده بالايه هاي پليمري كربن دار ‍‍‍‍‍CFRP
751
مطالعه رفتار خمشي زمانمند پانل ساندويچ لمينيت كربن اپوكسي
752
مطالعه رفتار خوردگي آلومينيوم و مس در برخي از محلولهاي نانو كلوئيدي
753
مطالعه رفتار خوردگي آلياژهاي آلومينيوم ، مس ، آهن در محلولهاي آبي كلريدي توسط روش نويزالكتروشيميايي
754
‎مطالعه رفتار خوردگي پوشش حاوي نانو ذرات سريا ايجاد شده به روش سل - ژل بر روي آلياژ منيزيوم AZ31
755
مطالعه رفتار خوردگي پوشش هاي پايه نيكلي حاوي نانو مواد
756
مطالعه رفتار خوردگي پوشش هاي نانو كامپوزيتي ‍Ni _ P - C در محلول هاي بازي، اسيدي و كلريدي با استفاده از روش طيف سنجي مقاومت ظاهري الكتروشيميايي
757
مطالعه رفتار خوردگي فولاد IF با ساختار نانو سطحي
758
مطالعه رفتار خوردگي منيزيم فلزي خالص و اصلاح شده با نانو ذرات در محيط شيبه سازي شده پلاسماي خوني در حضور برخي از پروتئين ها و كربوهيدرات ها
759
مطالعه رفتار دانش آموزان متوسطه براي مشاركت در زمينه هاي حفاظت از محيط زيست (مطالعه موردي استان گلستان )
760
مطالعه رفتار درهم‌تنيدگي دمايي سامانه‏اي متشكل از اتم سه ترازه V شكل و ميدان الكترومغناطيسي دو مد در يك كاواك غير خطي
761
مطالعه رفتار دمايي طيف برانگيختگي جمعي نانولوله هاي كربني با وجود بر هم كنش كولني بلندبرد بين الكترون ها
762
مطالعه رفتار ديناميكي الكترون ها و حفره ها و اثر آنها بر روي تخريب عايق هاي جامد موورد استفاده در سيستم عايق بندي كابلهاي فشار قوي
763
مطالعه رفتار ديناميكي چرخه تبريد جذبي و عوامل موثر بر آن
764
مطالعه رفتار ديوارهاي حائل ساحلي مهار شده در برابر روانگرايي
765
مطالعه رفتار ديودهاي p-i-nدر سلول هاي خورشيدي با استفاده از رهيافت تابع گرين
766
مطالعه رفتار رگ به عنوان يك ماده غير خطي و ايزوتروپ
767
مطالعه رفتار رنگرزي پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس فلورسنتي
768
مطالعه رفتار زنجير پلي (2-اتيل 2-اكسازولين) در مجاورت نانو صفحه گرافن خالص و نانوصفحه گرافن عاملدارشده به كمك شبيه سازي ديناميك مولكولي
769
مطالعه رفتار ژئو شيميايي آهن در كانسار سنگ آهن گل گهر سيرجان
770
مطالعه رفتار ساختاري و نوري نانو ذرات CuAxB1-xS2 (A, B= In, Ga, Al and Fe) مورد كاربرد در سلول‌هاي خورشيدي
771
مطالعه رفتار سازه هاي اسكلت فلزي با اتصالات نيمه گيردار با استفاده از شبكه هاي عصبي - فازي
772
مطالعه رفتار ستون هاي بتون آرمه تحت بارگذاري انفجاري
773
مطالعه رفتار ستون هاي فولادي پر شده با بتن تقويت شده توسط نواررهاي سخت كننده تحت بار چرخه اي
774
مطالعه رفتار سدهاي خاكي با استفاده از نتايج ابزار دقيق و تحليل عددي برگشتي - مطالعه موردي سد تهم
775
مطالعه رفتار سوراخ شدگي لايه هاي بي بافت ژئوتكستايل با وزن هاي مختلف
776
مطالعه رفتار سيستم ها در مقياس نانو ) بررسي نانو لوله هاي كربني TNC (
777
مطالعه رفتار شالوده‏هاي تقويت‏شده با ژئوگريد تحت اثر بارهاي سيكلي افقي
778
مطالعه رفتار شمع هاي مكشي تحت بارهاي سيكلي با استفاده از روش هاي عددي
779
مطالعه رفتار شمع‌هاي پيچشي پره‌دار با استفاده از دستگاه فشار همه جانبه مخروطي
780
مطالعه رفتار شمعها در اثر بهسازي خاك اطراف به كمك دستگاه FCV
781
مطالعه رفتار شمعهاي مكشي با استفاده از روش اجزا محدود
782
مطالعه رفتار صوتي نانوالياف پيزوالكتريك
783
مطالعه رفتار عدسي هاي ماسه اي اشباع در لايه هاي خاك تحت بارگذاري ديناميكي
784
مطالعه رفتار غير خطي يك نوع خاص از وصله تيرها و ستون هاي فلزي
785
مطالعه رفتار غيرخطي ديوار آب بند سد كرخه با استفاده از روش هاي عددي
786
مطالعه رفتار فازي مولكولهاي زيستي در محلولهاي آبي و آبي-الكتروليتي به كمك نظريه آماري سيالات تجمع پذير
787
مطالعه رفتار فازي و ارتباط بين رئولوژي و ريز ساختار در آميزه¬هاي LCST با ديناميك نامتقارن در حضور نانو ويسكرهاي سلولزي ( پلي استايرن/ پلي وينيل متيل اتر)
788
مطالعه رفتار فازي و ارتباط بين رئولوژي و ريزساختار در آميزه هاي LCST با ديناميك نامتقارن در حضور نانو ذرات كروي با اصلاح سطحي هاي متفاوت: پلي-استايرن/پلي (وينيل متيل اتر)
789
مطالعه رفتار فازي، مورفولوژي و ساختار آلياژ (پلي لاكتيك اسيد/ لاستيك اكريليك) و تاثير ولكانش بر آن
790
مطالعه رفتار كامپوزيت‌هاي نساجي سه بعدي منعطف در برابر بارهاي مكانيكي
791
مطالعه رفتار كششي پارچه هاي كيسه هواي اتومبيل در نرخ بار گذاري و راستاهاي متفاوت
792
مطالعه رفتار لرزهاي سازه هاي فولادي خمشي با استفاده از روش CMR
793
مطالعه رفتار لرزه‏اي ماسه بسيار متراكم تحت تاريخچه ‏بارگذاري لرزه‏اي با استفاده از دستگاه پيچش استوانه‌اي توخالي
794
مطالعه رفتار مشتري بر مبناي داده كاوي
795
مطالعه رفتار مشتري در فرآيند خريد پوشاك ( مطالعه موردي : تي شرت زنانه در تهران )
796
مطالعه رفتار مصالح پاره سنگي با استفاده از آزمايش برش مستقيم بزرگ مقياس
797
مطالعه رفتار مصالح سنگريزه اي با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس
798
مطالعه رفتار مغارهاي موازي چندقلو در سنگ هاي نمكي
799
مطالعه رفتار مقاومت به خوردگي و ريز ساختار پوشش تبديلي بر پايهي واناديم بر روي فلز روي
800
مطالعه رفتار مكانيكي كامپوزيت هاي پايه پليمري تقويت شده با الياف بازالت و فلز «كشش، خمش، ضربه چارپي، خزش»
801
مطالعه رفتار مكانيكي و حرارتي ساندويچ پانل هاي GFRC همراه با پركننده پلي يورتان، بتن سبك غير سازه اي و فوم بتن
802
مطالعه رفتار مهندسي نهشته هاي كواترنري با استفاده از هوش مصنوعي و روش حداقل مربعات معمولي (مطالعات موردي)
803
مطالعه رفتار مواد سطح فعال براي كاربرد در صنعت پتروشيمي
804
مطالعه رفتار مواد مركب با ساختارهاي تصادفي و متناوب
805
مطالعه رفتار ميزبان يابي حشرات ماده ي كرم گلوگاه انار
806
مطالعه رفتار نرم شوندگي سنگها براساس مكانيك خرابي
807
مطالعه رفتار نيروگاه بادي هنگام رخ دادن خطا در شبكه و به‌كارگيري مبدل واسط به عنوان محدودكننده جريان خطا (FCL)
808
مطالعه رفتار و استحكام كمانش پوسته هاي مستدير استوانه اي تقويت شده
809
مطالعه رفتار و ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه يزد در رابطه با تسهيم دانش
810
مطالعه رفتار و مدلسازي رآكتورهاي غشايي ( با تكيه بر مدلهاي انتقال جرم در سيستم مايع UF)
811
مطالعه رفتار و مشخصات رئولوژيكي در خارخ از بدن در حالت ديناميك
812
مطالعه رفتار ولتامتري لورازپام و اندازه گيري آن در فراورده هاي دارويي به روش پلازوگرافي تبي تفاضلي و مقايسه با روش طيف سنجي ماوراء بنفش مرئي
813
مطالعه رفتار ولتامتري لورازپام و اندازه گيري آن در فراورده هاي دارويي به روش پلازوگرافي تپي تفاضلي و مقايسهع با روش طيف سنجي ماوراء بنفش مرئي
814
مطالعه رفتار ويپوكروميسم كمپلكس (Pd(II با ليگاند مونو آنيوني پيروكسيكام با روش محاسباتي نظريه تابعي چگالي (DFT)
815
مطالعه رفتار ويپوكروميسم كمپلكس (Pd(II با ليگاند مونو آنيوني پيروكسيكام با روش محاسباتي نظريه تابعي چگالي (DFT)
816
مطالعه رفتار ويسكو الاستيك كوپليمر اتيلن- پروپيلن با استفاده از مدل سازي مولكولي
817
مطالعه رفتار ويسكوالاستيك خطي مواد زيستي با استفاده از نتايج تست نانو ايندنتيشن با روش المان محدود
818
مطالعه رفتار ويسكوالاستيك يك قطعه الاستومري تحت بار ديناميك به منظور پيش بيني گراديان دمايي در قطعه: مدل سازي رياضي و بررسي تجربي
819
مطالعه رفتارخوردگي فولاد كربني ساده درمحيطهاي حاوي باكتري احياء كننذه سولفات توسط روش نويزالكتروشيميايي
820
مطالعه رفتارخوردگي منيزيم فلزي خالص و اصلاح شده با نانو ذرات در محيط شبيه سازي شده پلاسماي خوني در حضور برخي از پروتيين ها و كربوهيدرات ها
821
مطالعه رفتارقاب هاي بتن مسلح باميان قاب بنايي داراي بازشو
822
مطالعه رفتارهاي حرارتي و الكترومغناطيسي برخي نانو كامپوزيت هاي غلاف هستك اكسيدهاي آهن با پلي آنيلين در بستره پلي اورتاني
823
مطالعه رفتاري اثرات ساختگاه بر متروي كرمانشاه
824
مطالعه رفتاري برخورد ساختمان هاي مجاور با پايه انعطاف پذير در هنگام زلزله
825
مطالعه رفتاري پي‌هاي شناور توام با ديوار‌هاي جانبي
826
مطالعه رفتاري رات هاي متولد شده از مادراني با رژيم غذايي غني شده با آهن و فولات
827
مطالعه رفتاري و تحليل ستونهاي بتني تقويت شده با FRP به روش دورپيچي تحت بار محوري خارج از مركز
828
مطالعه رهيافت هاي پنج بعدي به كرانش چهار بعدي
829
مطالعه رهيافت هاي نيل به هاميلتوني نسبيت عام
830
مطالعه روابط بين بارندگي حداكثر روزانه وبارش هاي كوتاه مدت دراستان كرمانشاه
831
مطالعه روابط بين برخي صفات فيزيولوژيكگ و خصوصيات نانوساختارهاي بذر چغندر قند
832
مطالعه روابط بين گونه اي جنس Zygophyllum L. با استفاده از ماركرهاي مولكولي
833
مطالعه روابط بين و درون گونه اي جنس Agropyron Gaertn در ايران با استفاده از ماركرهاي مولكولي و سيتوتاكسونومي
834
مطالعه روابط خويشاوندي و تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گندم ديم )Triticum aestivum( با استفاده از نشانگر RAPD
835
مطالعه روابط درون گونه اي جمعيت هاي mesalina watsonana (STOLICZKA.1872) درشرق ايرن باروش مولكولي وآناليزداده هاي مورفولوژيكي
836
مطالعه روابط صفات زراعي، عملكرد و اجزاي عملكرد در هيبريدهاي ذرت علوفه اي با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره در مشهد
837
مطالعه روابط كمي ساختار - فعاليت برخي از مشتقات متابوتروپيك گلوتامات پنج و N- بنزوييل -L- بي فنيل آلانين با استفاده از روشهاي مدل سازي مختلف
838
مطالعه روابط كمي ساختار - فعاليت دو بعدي و سه بعدي تركيبات دارويي ضد سرطان از مشتقات3-آريل ايزوكينولين
839
مطالعه روابط كمي ساختار فعاليت براي پيش بيني فعاليت دارويي بيولوژيكي در يك سري جديد از مهار كننده هاي پريمر از سيتو مگالو ويروس هاي انساني و مهاركننده هاي +NAD وابسته به 15 - هيدروكسي پروستاگلاندين دي هيدروژناز در انسان
840
مطالعه روابط كمي ساختار فعاليت براي پيش‌بيني فعاليت دارويي بيولوژيكي در يك سري جديد از مهاركننده‌هاي پريمراز سيتو مگالو ويروس‌هاي انساني و مهاركننده‌هاي NA وابسته به 15 – هيدروكسي پروستاگلاندين دي هيدروژناز در انسان
841
مطالعه روابط كمي ساختار- فعاليت برخي ازمشتقات متابوتروپيك گلوتامات پنج وN-بنزوييل-L-بي فنيل آلانين بااستفاده ازروشهاي مدل‎سازي مختلف
842
مطالعه روابط كمي ساختار-فعاليت دو بعدي وسه بعدي تركيبات دارويي ضد سرطان از مشتقات 3-آريل ايزوكينولين
843
مطالعه روابط واژگاني در زبان تركي آذربايجاني
844
مطالعه روانشناختي نمايشنامه هاي منتخب تنسي ويليامز از منظر لاكان
845
مطالعه روانشناسانه عناصر بصري در نقاشي مدرن (با تاكيد بر آثار شاخص كلود مونه، ادوارد مونك، پيت موندريان)
846
مطالعه روايي امتحان فراگير پيام نور در مقايسه با روايي پيش بيني امتحان كنكور در مقطع ارشد در رشته آموزش زبان انگليسي
847
مطالعه روش VAPEX در توليد از مخازن نفت سنگين ايران
848
مطالعه روش ادامه فراسو و طراحي نرم افزار مربوطه در محيط ويندوز
849
مطالعه روش اندازه گيري تنش پسماند با استفاده از امواج الكترومغناطيس
850
مطالعه روش ساخت در تعدادي از اشياء برنزي محوطه عصرآهن دياآرديزي موراني لرستان
851
مطالعه روش سنتور نوازي مسعود شناسا
852
مطالعه روش مقاومت ويژه با سيستمهاي چند الكترودي
853
مطالعه روش مند هنر صخره اي در كمربند مركزي استان يزد با تاكيدبر تحليل نگاره ها از حيث گونه شناسي
854
مطالعه روش نوين توليد راديونوكلئيد 99mTc با استفاده از ماشين شتابدهنده سيكلوترون
855
مطالعه روش ها و موارد كاربرد PEG در سيستم هاي دارورساني
856
مطالعه روش هاي آزمايشگاهي بهينه سازي اسيد كاري سنگ هاي كربناته
857
مطالعه روش هاي آزمايشگاهي در بهينه سازي اسيدكاري در مخازن هيدروكربوري
858
مطالعه روش هاي استگانو گرافي و پياده سازي يكي از روش ها در عكس
859
مطالعه روش هاي توليد و خواص انواع گريدهاي RBS
860
مطالعه روش هاي توليد و كاربردهاي كامپوزيت هاي ترموپلاستيك در صنايع
861
مطالعه روش هاي جذب انرژي از امواج اقيانوس ها-2.بررسي و آناليز عوامل وقوع سوانح دريايي
862
مطالعه روش هاي جلوگيري از آبشستگي در اطراف پايه هاي پل
863
مطالعه روش هاي جوهرزدايي كاغذ باطله
864
مطالعه روش هاي حذف فنل از طريق فرآيند فنتون و فوتوكاتاليستي
865
مطالعه روش هاي خود ترميم شوندگي در مواد پليمري
866
مطالعه روش هاي رايج در تدريس زبان خارجه در كلاس هاي زبان تخصصي دانشگاه پيام نور رشت
867
مطالعه روش هاي متخلخل سازي سطحي نانوالياف برق ريسي شده و ساخت نانوكامپوزيت APAN براي تصفيه آب
868
مطالعه روش هاي مختلف ابرآبگريزي كالاهاي نساجي
869
مطالعه روش هاي موجود آموزش محيط زيست به كودكان پيش دبستاني و دبستاني از ديدگاه مربيان و آموزگاران
870
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺭﻳﺴﮏ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ
871
مطالعه روش و ساختار بسته بندي در كالا
872
مطالعه روش‌هاي تشخيص عمق با استفاده از تصاوير استريو و پياده‌سازي سخت‌افزاري يك نمونه
873
مطالعه روش‌هاي مختلف به‌آب‌اندازي كشتي و مقايسه آن‌ها
874
مطالعه روشهاي اپتيكي براي تحقيقات هوافضايي
875
مطالعه روشهاي اپتيكي سريع در تشخيص بافت سرطاني و طراحي و ساخت يك سيستم اپتيكي براي اندازه گيري ثابت فراكتالي بافت سالم و ناسالم
876
مطالعه روشهاي اندازه‎گيري پشت پوشي
877
مطالعه روشهاي به كارگيري پودر لاستيك ضايعاتي
878
مطالعه روشهاي پژوهشي و آماري مورد نياز طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه اي رشته كتابداري واطلاع رساني بر اساس پايان نامه هاي انجام شده درمقاطع كارشناسي ارشد ودكتري درايران , A study on statical and research metods of ma.and phd students of library and information science in iran
879
مطالعه روشهاي تجربي ضرائب هيدروديناميكي اجسام مدور
880
مطالعه روشهاي سنتز كيتوسان فسفات
881
مطالعه روشهاي سنتز و بهبود فرايندپذيري پليمرهاي الكترولومينسانس بر پايه پلي فلورن و بررسي خواص آنها
882
مطالعه روشهاي طراحي و ساخت سازه هاي كامپوزيت مشبك
883
مطالعه روشهاي عددي در حل مسائل كنترل بهينه تصادفي و كاربردهاي آن
884
مطالعه روشهاي كدگذاري عصبي در قشر بشكه‌اي مغز موش با استفاده از روش تصويربرداري كلسيم
885
مطالعه روشهاي كنترل ارتعاشات كوادكوبتر سبك و انتخاب يك روش مناسب
886
مطالعه روشهاي مختلف مدولاسيون پالس در باند پايه و طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده دو باينري
887
مطالعه روشهاي مختلف معماري Data warehouse به همراه ايجاد يه نمونه آزمايشي با بكارگيري بانك اطلاعاتي oracle
888
مطالعه روشهاي نمك زدائي خصوصاروش اسمزمعكوس وساخت غشاء هاي دستگاههاي اسمزمعكوس در فشار پائين
889
مطالعه روشي ابداعي براي «بلاكينگ» شخصيتهاي توليد شده توسط رايانه بهنگام فيلمبرداري كنش¬هاي واقعي در صنعت فيلمسازي
890
مطالعه روشي عددي براي حل مسائل كنترل بهينه تصادفي و كاربرد آن در انتخاب سبد سهام
891
مطالعه روغن هاي خوراكي
892
مطالعه روند بهبود برخي صفات آگرو- فيزيولوژيك در ژنوتيپ هاي اصلاح شده گندم نان در اقليم سرد كشور
893
مطالعه روند تخريب فتوكاتاليتيكي تركيب فنوليك با استفاده از TiO2 تثبيت يافته
894
مطالعه روند توليد رسوب در حوضه نورآباد لرستان ﴿مطالعه موردي: رودخانه بادآور﴾
895
مطالعه روند دمايي ميكرو اقليم شهر يزد
896
مطالعه روند گسترش توسعه فيزيكي شهر ديواندره و تعيين جهات بهينه توسعه آن
897
مطالعه روند نموي ميكروگامتوفيت در گياه سر خار گل Echinacea purpurea L
898
مطالعه روند و طراحي مدلي براي تغيير كاربري اراضي كشاورزي و تأثير آن بر مؤلفه هاي توسعه پايدار (مطالعه موردي : حوضه زاينده رود استان اصفهان)
899
مطالعه روي پروفيل گسترش حلزوني فن لانه سنجابي
900
مطالعه روي پيچش مقاطع غير مدور و حل مساله پيچش
901
مطالعه روي تاثيرات عمليات دباغي برخواص الياف پشم و خامه قالي
902
مطالعه روي خواص مكانيكي ، فيزيكي و مورفولوژي سطح نخ كامپوزيت توليد شده از نانو الياف نايلون 6 به همراه نانو ذرات الياف پشم
903
مطالعه روي خواص مكانيكي و مورفولوژي سطح نخ هاي مركب الكتروريسي شده
904
مطالعه روي روش هاي نوين حساب بازه اي و حساب اعداد فازي
905
مطالعه روي زير رسته هاي مدول هاي توسيعي توسط زير رسته هاي سر
906
مطالعه روي مدارهاي خودريختي گروه ها
907
مطالعه روي مفاهيم تعامد در هيلبرت* C - مدول ها
908
مطالعه رويان زايي ثانويه بر روي رويان هاي حاصل از كشت ميكروسپورهاي ايزوله كلزا (Brassica Napusl)
909
مطالعه رويت پذيري ضعيف در چند ضلعي هاي ساده
910
مطالعه رويشگاه هاي آنغوزه در استان كرمان (مطالعه موردي سيريز و ريحانشهر واقع درشهرستان زرند)
911
مطالعه رويكرد زيست محور در تعليم و تربيت بر مبناي ديدگاه اسلام
912
مطالعه رويكردهاي "طراحي اقليمي"در "معماري فرهنگسراهاي تهران"(با تأكيد بر صرفه‌جويي در مصرف انرژي)نمونه موردي: فرهنگسراي نياوران
913
مطالعه رويكردهاي تحليلي سخنراني هاي لئونارد برنستاين با عنوان موسيقي به كجا مي رود؟
914
مطالعه رويكردهاي روايت اول شخص در انيميشن
915
مطالعه رويكردي "طراحي اقليمي"در "معماري فرهنگسراهاي تهران"﴿باتاكيد بر صرفه جويي در مصرف انرژي﴾ نمونه موردي فرهنگسراي نياوران
916
مطالعه ريخت شناسي دانه هاي گرده ي آلرژي زا در برخي از علف هاي هرز، گياهان زارعي و باغي شهرستان كرمانشاه
917
مطالعه ريخت شناسي دانه هاي گرده ي آلرژي زا در برخي از علف هاي هرز، گياهان زراعي و باغي شهرستان كرمانشاه
918
مطالعه ريخت شناسي سفالينه هاي بومي هرمزگان و گيلان
919
مطالعه ريخت شناسي سيتوتاكسونومي جنس Festuca L زير جنس Festuca در ايران
920
مطالعه ريخت شناسي ماده هاي بالغ وسيست هاي دوگونه شپشك ريشه از جنس porphyrophora Brandt1833(Hem.:Margarodidae) با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي ونوري
921
مطالعه ريخت شناسي و تشريحي دو گونه از جنس برازمبل(Perovskia abrotanoides و P. atripolicifolia.)در شهرستان كاشان
922
مطالعه ريخت شناسي و ساختار شناسي آجرهاي آتشكده آذرگشنسب مجموعه ثبت جهاني تخت سليمان
923
مطالعه ريز رخساره و دياژنز سازندهاي آسماري/ جهرم در چاه هاي شماره 11 و 13 ميدان نفتي گلخاري، حوضه ي زاگرس
924
مطالعه ريز ساختار چدن ADI با توجه به تغييرات مدول ريختگي
925
مطالعه ريز ساختار و تاثير آن بر روي خواص سامانه PLA/ESO
926
مطالعه ريز ساختار و تاثيرآن بر روي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت، بر پايه آلياژ پلي پروپيلن/آلفا الفين/نانو خاك رس
927
مطالعه ريز ساختار و خواص فيزيكي نخ تهيه شده از پلي آمپد 6 بازيابي شده
928
مطالعه ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي ترموپلاستيك الاستومر پلي يورتان و پلي استايرن
929
مطالعه ريز ساختار و خواص ويسكو الاستيك نانو كامپوزيت هاي هيبريدي با نانو ذرات صفحه اي و كروي بر پايه پلي استايرن
930
مطالعه ريز ساختار و رئولوژي نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي پروپيلن/ سيكلو الفين كوپليمر/ نانو رس
931
مطالعه ريز ساختار و عبوردهي در فرايند قالب گيري دمشي نانو كامپوزيت هاي پلي اتيلن/ نانورس:اثر اصلاح نانورس
932
مطالعه ريز ساختار و عمليات حرارتي چدن هاي مقاوم به سايش پر كرم
933
مطالعه ريزازديادي گياه استويا وتاثير مانيتول بر ميزان توليد ريبوديوسايد A واستويوسايد دراين گياه واثرات ضد ديابتي آن
934
مطالعه ريزروزنبران و تشخيص محيط رسوبي پرمين در شمال طبس (كوه باغ‌ونگ)
935
مطالعه ريزريخت شناختي اثر اقليم بر بازپراكنش آهك خاك در استان كرمانشاه
936
مطالعه ريزساختار و تاثير آن بر خواص الكتريكي نانوكامپوزيت هاي هيبريدي COC/EOC/CNT
937
مطالعه ريزساختار و تاثير آن بر خواص رئولوژيكي و رفتار مكانيكي سامانه‌‌هاي هيدروژلي بر پايه كاراجينان/پليمرهاي آكريلاتي، تقويت‌شده با گرافن
938
مطالعه ريزساختار و خواص فيزيكي مكانيكي فوم هاي نانوكامپوزيتهاي بر پايه PP خطي/PP شاخه اي/گرافن
939
مطالعه ريزساختار و رفتار بلورينگي و ارتباط آن با خواص رئولوژيكي نانوكامپوزيت‌هاي بر پايه پلي‌پروپيلن/ آلفا‌الفين كوپليمر/ نانورس
940
مطالعه ريزساختار و مورفولوژي نانوالياف دوجزيي پلي‌لاكتيك‌اسيد/ژلاتين الكتروريسي شده
941
مطالعه ريزساختارهاي ناشي از تابش دهي سطح سيليكون با ليزر پالسي بلند
942
مطالعه ريسك اعتباري با استفاده از كنترل بهينه تصادفي
943
مطالعه زبان فارسي در شبكه‌ھاي اجتماعي
944
مطالعه زبان فارسي و مطالعه دانش موثر در شناسايي گفتار در محيط هاي محدود مستقل از گوينده
945
مطالعه زمين شناسي ، كاني شناسي و نحوه تكامل سيال كانه ساز در كانسارهاي سرب و روي تكيه و عمارت اراك (استان مركزي)
946
مطالعه زمين شناسي اقتصادي و ارزيابي پتانسيل اكتشافي اورانيوم و عناصر پرتوزا در ورقه 1:50000 مغا نجق با استفاده از داده هاي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي
947
مطالعه زمين شناسي اقتصادي و ارزيابي ذخيره معدن سرب و روي انگوران
948
مطالعه زمين شناسي پالئوزوئيك بالائي كوههاي شتري در: سردر و چيروك طبس
949
مطالعه زمين شناسي پترولوژي مجموعه شوشونيتي منطقه قلعه خرگوشي ﴿سروبالا- غرب استان يزد﴾
950
مطالعه زمين شناسي فيزيكي دره زاينده رود (قلعه بزي)
951
مطالعه زمين شناسي فيزيكي دره زاينده رود بين شاهكوه و اشترجان
952
مطالعه زمين شناسي فيزيكي دره زاينده رود محدوده زرين شهر
953
مطالعه زمين شناسي منطقه شاه كوه
954
مطالعه زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك ساختگاه سد آزاد سنندج با تكيه بر آب بندي
955
مطالعه زمين شناسي و پترولوژي توده نفوذي شمال اليگودرز
956
مطالعه زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي ولكانيكي آتشفشان مهدي خان در شمال شرق قروه ﴿كردستان﴾
957
مطالعه زمين شناسي و پترولوژي مجموعه شوشونيتي شمال معدن طالمسي ، غرب انارك ( شمال شرق اصفهان )
958
مطالعه زمين شناسي و پترولوژي مجموعه شوشونيتي منطقه قلعه خرگوشي (سروبالا- غرب استان يزد)
959
مطالعه زمين شناسي و چينه شناسي پالئوژن در شمال شرق گلپايگان
960
مطالعه زمين شناسي و چينه شناسي رسوبات كرتاسه زيرين در ناحيه سه (جنوب كاشان)
961
مطالعه زمين شناسي و نحوه تشكيل كائولن در جنوب دانسفهان ﴿بوئين زهرا﴾
962
مطالعه زمين شناسي و نحوه تشكيل كانسار كائولن كوشك نصرت استان قم
963
مطالعه زمين شناسي و نحوه تشكيل كانسار نيتانيوم قره آقاج
964
مطالعه زمين‌شناسي و ژئوشيميايي چشمه نفتي ده‌نفت در ناحيه رودان، شمال‌شرق بندرعباس
965
مطالعه زمينه‌ ها و عوامل اقدام به خودكشي زنان در شهر آبدانان
966
مطالعه زمينه‌هاي مرتبط با بروز پديده آقازادگي در ايران
967
مطالعه زنجيره تأمين با رويكرد تقاضا و توليد در كارخانجات فرش ماشيني
968
مطالعه زنجيره تامين در صنعت فاستوني جهت بيشينه سازي ارزش افزوده داخلي كل با رويكرد مزيت رقابتي
969
مطالعه زون هاي طلادار در سنگ هاي ولكانيكي و كربناتي منطقه خوني ، شمال شرق انارك
970
مطالعه زون هاي طلادار در سنگ هاي ولكانيكي و كربناتي منطقه خوني، شمال شرق انارك
971
مطالعه زيبايي شناسي در اسلام و دلالتهاي تربيتي آن
972
مطالعه زيبايي شناسي كمي سه نگاره از شاهنامه طهماسبي ﴿با رويكرد نظريه اطلاعات- انفورماتيك﴾
973
مطالعه زير مشتق ضعيف تعميم يافته و كاربردهاي آن در بهينه سازي
974
مطالعه زيسازگان شناسي سرده Asyneuma از تيره گل استكاني در ايران
975
مطالعه زيست شناسي توليدمثل ماهي Alburnus mossulensis (Heckel1843) در رودخانه )حوضه قره آغاج ( در استان فارس
976
مطالعه زيست شناسي و تغييرات فصلي جمعيت گونه غالب پروانه زنبور مانند (Lep: Sesiidae ) روي درختان فضاي سبز اصفهان
977
مطالعه زيستگاه و ويژگي هاي محيطي كنار ﴿Ziziphus spina christi﴾ در ايران ﴿مطالعه موردي : رويشگاه هاي مهر در فارس و بستك در هرمزگان﴾
978
مطالعه ژئو شيميايي نفت و مدلسازي حوضه رسوبي ميدان دار خوين
979
مطالعه ژئوالكتريك آبخوان آيينه ورزان
980
مطالعه ژئوالكتريك آبخوان دشت سروستان
981
مطالعه ژئوالكتريك آبخوان دشت مؤمن آباد فارس
982
مطالعه ژئوتكنيك و مدل سازي معدن سنجده
983
مطالعه ژئوتكنيكي شيرواني مشرف به كارخانه توليد كنسانتره معدن سونگون و ارزيابي شرايط پايداري آن
984
مطالعه ژئوشيمايي و زمين شناسي اقتصادي آهن و عناصر همراه در معدن سنگ آهن چغارت
985
مطالعه ژئوشيمي ، كاني شناسي و زمين شناسي اقتصادي منطقه كروميت دار آورتين كهنوج
986
مطالعه ژئوشيمي اكتشافي و زيست محيطي ساحل درياچه ي اروميه
987
مطالعه ‍‍ژئوشيمي و زمين شناسي ميادين نفت و گاز كشور سلطنتي عمان
988
مطالعه ژئوشيمي و ژنز كانسار مس- طلاي آفتاب رو، شمال غرب ساوه )ايران مركزي
989
مطالعه ژئوشيمي و ژنز كانسار نيكل- كبالت- آرسنيك و مس گود مراد، شمال انارك (ايران مركزي)
990
مطالعه ژئوشيمي، ميانبارهاي سيال و نحوه تشكيل نهشته هاي سلستيت مزرعه قم
991
مطالعه ژئوشيميائي منشاء گاز سولفيد هيدروژن در مخزن بنگستان ميدان نفتي اهواز
992
مطالعه ژئوشيميائي و آتراسيون معدن مس مزرعه اهر
993
مطالعه ژئوشيميايي ، مينرالوگرافي كانسار آهن خانلق نيشابور
994
مطالعه ژئوشيميايي سازند دالان ﴿پرمين پيسن﴾ و كنگان ﴿ترياس پيسن﴾ در ميدان سلمان
995
مطالعه ژئوشيميايي سيستم نفتي دوران پالئوزوئيك در ناحيه فارس ساحلي و نواحي مركزي خليج فارس
996
مطالعه ژئوشيميايي سيستم‌هاي نفتي ژوراسيك-كرتاسه در منطقه دشت آبادان، تعيين تاريخچه شارژ در ميدان يادآوران به همراه مدل‌سازي 2 بعدي سيستم هيدروكربوري
997
مطالعه ژئوشيميايي كاني سازي مس رسوبي در منطقه شاملو ( شمال شرق تبريز )
998
مطالعه ژئوشيميايي مخزن بنگستان در ميدان نفتي اهواز
999
مطالعه ژئوشيميايي مخزن ذخيره گاز يورتشائ ورامين
1000
مطالعه ژئوشيميايي نفت (ميادين بخش غربي خليج فارس )
بازگشت