<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه و تحليل مبناي انسان شناختي و ارزش شناختي آموزش از دور
2
مطالعه و تحليل محتواي كتاب هاي علوم تجربي دوره ابتدايي براساس رشد شناختي دانش آموزان
3
مطالعه و تحليل محتوايي قالي‌هاي تصويري قاجار بر اساس نقاشي‌هاي همان دوره
4
مطالعه و تحليل محتوي تربيتي كتب ديني دوره متوسطه با توجه به آيات قرآن كريم .
5
مطالعه و تحليل معماري مناره‌هاي دوره سلجوقي ناحيه اصفهان (با تاكيد بر رابطه مناره و مسجد)
6
مطالعه و تحليل معيار <عدالت > در فرم ارزشيابي معلمان از نظر دبيران متوسطه لاهيجان
7
مطالعه و تحليل نتايج حاصل از نشانگرهاي ساختماني بر روي داده لرزه اي سه بعدي با استفاده از نرم افزارهاي موجود
8
مطالعه و تحليل نتايج حاصل از نشانگرهاي مختلط بر روي داده لرزه اي سه بعدي با استفاده از نرم افزارهاي موجود
9
مطالعه و تحليل نقش مايه هاي تصويري رقص در ايران پيش از تاريخ
10
مطالعه و تحليل ويژگي هاي آموزش و پرورش مطلوب قرن 21 بر مبناي مفروضات فلسفي نظريه هاي پايدارگرايي و پيشرفت گرايي
11
مطالعه و تحليل يك ژيروسكوپ ارتعاشي نوع سرعت مبتني بر سيستم هاي ميكروالكترومكانيكي
12
مطالعه و تدوين بانك اطلاعاتي برقگيرها
13
مطالعه و تدوين چارچوب سند راهبردي پژوهشگاه دانشهاي بنيادي
14
مطالعه و ترجمه فصول اول و دوم مكانيك كوانتمي بالنتاين
15
مطالعه و تعميم برخي توسيع ها از حلقه هاي جابه جايي با رويكرد نظريه مدول ها
16
مطالعه و تعيين پارامتر هاي لازم در طراحي كفش هاي مناسب براي افراد ديابتي
17
مطالعه و تعيين خصوصيات پارچه هاي توري﴿مس﴾ مصرفي در جراحي فتق و بررسي امكان توليد آنها
18
مطالعه و تعيين خواص ساختاري و انتقالي مايعات يوني تترابوتيل فسفونيوم گلوتامين و تترابوتيل فسفونيوم ليوسين با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
19
مطالعه و تعيين روش هاي بهينه استفاده از حامل هاي انرژي و ضايعات گياهي/خوراكي در گلخانه هاي خورشيدي، مطالعه موردي: گلخانه دانشگاه يزد
20
مطالعه و تعيين شاخص هاي بهره وري در صنعت لاستيك سازي و بررسي تكنولوژي توليد لاستيك راديال در كارخانه ايران تاير
21
مطالعه و تعيين شيوع پلي موفيسم ژن Apo E در بيماري ديابت نوع دو و چاقي در جمعيت ايراني
22
مطالعه و تعيين ظرفيت باربري ديناميكي پي هاي نواريب واقع بر خاك مسلح با استفاده از ژئوسل
23
مطالعه و تعيين مؤلفه هاي فرهنگ شهري و شهر فرهنگي مطالعه موردي:شهر بردسكن
24
مطالعه و تعيين مكان و پارامترهاي محدودكننده¬هاي جريان خطا با درنظرگيري قابليت اطمينان حفاظتي
25
مطالعه و تفسير هنري سفال نقش استامپي دوره ساساني بر اساس يافته‌هاي جنوب شرقي استان تهران
26
مطالعه و تهيه پودر لعاب فلز ﴿مينا﴾ الكترو استاتيكي
27
مطالعه و تهيه ديسپرسيون پايدار گرافن در پلي آنيلين
28
مطالعه و تهيه ذرات از پليمر با قابليت اتصال عرضي نوري
29
مطالعه و تهيه راديو ايزوتوپ هافنيم 181 و آنتيموان 121 و كاربردهاي آن
30
مطالعه و تهيه ريز ذرات پليمري جهت رهايش كنترل شده داروي ضدسرطان
31
مطالعه و تهيه نانوذرات بر پايه آلژينات جهت كاربردهاي دارورساني
32
مطالعه و تهيه هيدروژل زيست سازگار و زيست‌تخريب‌پذير جهت كاربردهاي مهندسي بافت
33
مطالعه و تهيه‌ي نانو ذرات كيتوسان به‌عنوان حامل براي استفاده در سيستم‌هاي رهايش كنترل‌شده‌ي دارو
34
مطالعه و توسعه روش هاي دسته بندي تصاوير پزشكي در حوزه بيماري كوليت اولسراتيو
35
مطالعه و توليد آزمايشگاهي الياف پلي تري متيلن ترفتالات
36
مطالعه و توليد دزيمترهاي ترمولومينانس با استفاده از سولفات كلسيم طبيعي ايران براي دزيمتري پرتوها
37
مطالعه و جايگيري نانولوله و تاثير آن بر چقرمگي سامانه هيبريدي نانو كامپوزيت سيكليك الفين كوپليمر/ اتيلن بيوتيل كوپليمر/ نانولوله كربني
38
مطالعه و حفاظت خنجر مسي متعلق به هزاره ي سوم قبل از ميلاد
39
مطالعه و حفاظت و مرمت قاشق فلزي متعلق به اداره ميراٍفرهنگي استان اصفهان
40
مطالعه و حفاظت و مرمت يك شي آهني متعلق به محوطه قلاگوري سيمره لرستان
41
مطالعه و حفاظت يك ظرف فلزي مكشوفه از استان هرمزگان
42
مطالعه و خواص سنجي كلمانيت و نحوه فرآوري آن
43
مطالعه و ذوب ريسي آميزه هاي پلي اتيلن ترفتالات/پلي تري متيلن ترفتالات و بررسي خواص الياف حاصله
44
مطالعه و رتبه بندي عوامل موثر بر استفاده شهروندان از خدمات الكترونيك
45
مطالعه و رخساره ها محيط رسوبي و دياژنز سازند قم در تاقديس آبگرم، جنوب شرق چاهريسه، شمال شرق اصفهان
46
مطالعه و روشهاي توليد كدهاي سي ار سي و شبيه سازي كد روديكدر آن توسط نرم افزار اسمبلي 8086
47
مطالعه و ساخت بازدارنده هاي تشكيل رسوب آسفالتين
48
مطالعه و ساخت بلور نوري كاملا متراكم
49
مطالعه و ساخت پچ پوستي از گلوكوزامين هيدروكلريد براي استئوآرتريت
50
مطالعه و ساخت ترميستورهاي PTC بر مبناي تيتانات باريم
51
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ذرات ﻻﺗﮑﺲ ﻫﺴﺘﻪ-ﭘﻮﺳﺘﻪ اﮐﺮيليكي nBA/St/AN ﺑﻪ روش ﭘليمريزاسيون اﻣﻮﻟﺴيوني ﻫﺴﺘﻪدار جهت چقرمگي كوپليمر SAN
52
مطالعه و ساخت فريت نرم
53
مطالعه و ساخت فيلتر فار( اكتيو) در باند صوتي
54
مطالعه و ساخت كامپوزيتهاي پليمر پيزو الكتريك با اتصال 3-3
55
مطالعه و ساخت ليزر بخار مس با استفاده از كلرورمس
56
مطالعه و ساخت مقاومتهاي لايه نازك فلزي و اندازه گيري مقاومت آنها FABRICation AND STUDY of Thin Metalic films AND their Resistivity MEasure Ment
57
مطالعه و ساخت نانو ساختار هاي رساناي كربني مبتني بر گرافن ومواد طبيعي ،براي دست يابي به چگالي انرژي بالا در ابر خازن ها
58
مطالعه و ساخت يك نوع لايه نازك فتورسپتور آلي براي استفاده در ماشين زيراكس و چاپگر ليزري
59
مطالعه و ساماندهي بافت محله اربابي چالش شتر
60
مطالعه و سبي سازي توربين بادي مبتني بر ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم (PMSG)
61
مطالعه و سنتز كو پليمرمتيل متاكريلات- استايرن در فرآيند پليمريزاسيون راديكالي
62
مطالعه و سنجش فضايي- مكاني مبلمان شهري شهر جيرفت با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
63
مطالعه و شبي هسازي جبرانساز جامع كيفيت توان UPQS)
64
مطالعه و شبيه سازي آشكارسازهاي گازي RPC براي تصويربرداري PET
65
مطالعه و شبيه سازي برخي پديده هاي فيزيكي
66
مطالعه و شبيه سازي برگشت قدرت در موتورهاي جريان مستقيم تحريك سري
67
مطالعه و شبيه سازي توربين بادي مبتني بر DFIG
68
مطالعه و شبيه سازي جبران سازي بار بر اساس تئوري توان راكتيو لحظه اي
69
مطالعه و شبيه سازي حالت هاي مختلف كاري سلول گيلبرت
70
مطالعه و شبيه سازي رفتار آيروديناميكي قطارهاي تندرو
71
مطالعه و شبيه سازي روش هاي كنترل پديده SSR در حضور TCSC
72
مطالعه و شبيه سازي روش هاي كنترل پديده ssr در حضور tcsc
73
مطالعه و شبيه سازي سيستم استحصال انرژي الكتريكي از سلول خورشيدي
74
مطالعه و شبيه سازي سيستم جبران سازي كيفيت توان هيبريدي TSHCS براي سيستم تغذيه راه آهن كششي پر سرعت
75
مطالعه و شبيه سازي سيم پيچي استاتور ماشين القايي
76
مطالعه و شبيه سازي فرآيند خشك كردن ورقه هاي گوجه فرنگي بوسيله خشك كن هواي داغ مجهز به پمپ حرارتي
77
مطالعه و شبيه سازي فيلتر فعال سري با اينورتر منبع ولتاژ
78
مطالعه و شبيه سازي فيلتر فعال شانت مورد بررسي جهت اصلاح كيفيت توان
79
مطالعه و شبيه سازي كدگذاري فضا - زمان در كانالهاي چندورودي - چند خروجي
80
مطالعه و شبيه سازي كنترل برداري سنسور لس ماشنيهاي تركشن القايي با استفاده از فيلترهاي كالمن تعميم يافته و ساخت نمونه آزمايشگاهي
81
مطالعه و شبيه سازي كنترل برداري سنسورلس ماشينها تركشن القايي با استفاده از فيلترهاي كالمن تعميم يافته و ساخت نمونه آزمايشگاهي
82
مطالعه و شبيه سازي كنترل دور ماشين القايي روتور سيم پيچي شده به روش تغذيه دوگانه
83
مطالعه و شبيه سازي كنترل كننده هاي ديناميكي UPFCبمنظور جداسازي كنترل توان هاي اكتيو و راكتيو
84
مطالعه و شبيه سازي ليزرهاي كريستال فوتوني آبشار كوانتومي
85
مطالعه و شبيه سازي مدارات مراجع ولتا‍‍‍‍ژ Bandgap
86
مطالعه و شبيه سازي مدلهاي DC به DC
87
مطالعه و شبيه سازي ميزان آسفالتين در شرايط استاتيك در يكي از ميادين نفتي ايران با در نظر گرفتن حساسيت سنجي پارامترهاي موثر بر رسوب
88
مطالعه و شبيه سازي نحوه تشكيل قطره در ميكرو اتصالات
89
مطالعه و شبيه سازي همسانسازهاي بازخور تصميم
90
مطالعه و شبيه سازي يك جبران ساز پيشرفته توان راكتيو در اصلاح ضريب قدرت ، تثبيت ولتاژ و متعادل كردن بار
91
مطالعه و شبيه سازي يكسوكننده تمام موج سه فازه
92
مطالعه و شبيه‌سازي Gel diverter در اسيدكاري چاه‌هاي نفتي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)
93
مطالعه و شبيه‌سازي نانوسنتيلاتورهاي مناسب براي كاربردهاي تصويربرداري پرتو X
94
مطالعه و شرح كامل جعبه ابزارالگوريتم ژنتيك در زبان MATLAB
95
مطالعه و شناخت آثار بر جاي مانده بر روي كوه بي بي شهربانو شهر ري
96
مطالعه و شناخت آثار چوبي حوزه فرهنگي كاشان در عصر صفوي
97
مطالعه و شناخت آسياب هاي آبي ، طرح مرمت و احياء مجموعه آسياب هاي آبي ميمند ﴿ كرمان ﴾
98
مطالعه و شناخت پديده هاي تصادم و به گل نشستن در فرآيندهاي طراحي و تحليل كشتي ها
99
مطالعه و شناخت پنج الگوريتم برگزيده مرحله نهايي aes
100
مطالعه و شناخت تابلوي قهوه خانه¬اي ورود اسرا به شام متعلق به تكيه حاج سيد حسن قم براي ارائه طرح حفاظت ومرمت
101
مطالعه و شناخت تزيينات معماري مساجد شاخص دوره قاجار در شهر كرمانشاه
102
مطالعه و شناخت تزيينات وابسته به معماري مناره مسجد جامع ساوه طراحي قسمت هاي ريخته شده و باز سازي قسمتي از آن
103
مطالعه و شناخت رطوبت هاي نفوذي و بررسي مرمت هاي انجام شده در بقعه امامزاده قاسم ازنا، جهت ارائه طرح مرمت حفاظتي گنبد اصلي
104
مطالعه و شناخت سفالينه هاي زرين فام منتسب به قرون ششم، هفتم و هشتم هجري قمري موزه آبگينه و سفالينه هاي ايران
105
مطالعه و شناخت فناوري ساخت و طراحي ملات هاي آهكي به منظور مرمت ﴿ مطالعه موردي : حمام شاهزاده ها در اصفهان
106
مطالعه و شناخت گنبدهاي دو پوسته گسسته و طرح حفاظت گنبد بقعه ﴿مير سيد﴾ نطنز
107
مطالعه و شناخت مجموعه جهانگردي - تفريحي - فرهنگي در سلطانيه
108
مطالعه و شناخت مجموعه جهانگردي-تفريحي -فرهنگي در سلطانيه
109
مطالعه و شناخت مركز محله عليقلي آقا و طرح مرمت و احياي حمام
110
مطالعه و شناخت مركز محله عليقلي آقا و طرح مرمت واحياي حمام عليقلي آقا
111
مطالعه و شناخت نقش شاخ در دستبافته هاي قشقايي از منظر نمادشناسي
112
مطالعه و شناخت و تهيه طرح مرمت و طرح احيا: بناي تاريخي تكيه بيگلربيگي كرمانشاه
113
مطالعه و شناخت و تهيه طرح مرمت و طرح احياء بناي تاريخي تكيه بيگلربيگي كرمانشاه
114
مطالعه و شناخت ويژگي هاي معماري و تزييني مساجد شاخص شهرستان نايين
115
مطالعه و شناخت ويژگي هاي مقبره هاي قرن هشتم ه.ق در استان بوشهر
116
مطالعه و شناخت ويژگي‌هاي تزيينات معماري مدرسة خان شيراز
117
مطالعه و شناسايي اسفنج ها و فرامينيفرهاي سازند نايبند ﴿ترياس پسين﴾ در ناحيه صدر آباد، شمال ندوشن، يزد
118
مطالعه و شناسايي بازار بين المللي ارز فاركس
119
مطالعه و شناسايي جلبك ها و محيط رسوبي سازند نايبند﴿ترياس پسين﴾ در ناحيه صدر آباد، شمال ندوشن، يزد
120
مطالعه و شناسايي جنبه ي بيانگري نگاره هايي از شاهنامه ي ابراهيم سلطان و محمد جوكي با تكيه بر ويژگي هاي اجتماعي و هنري
121
مطالعه و شناسايي دستبافته هاي سبك صفوي و بكارگيري نقشمايه هاي آن در فضاسازي ايراني
122
مطالعه و شناسايي ذخاير آزبست ايران و كاربرد آن در صنايع
123
مطالعه و شناسايي روش طراحي فرش در آثار چهار استاد طراح معاصر اصفهان
124
مطالعه و شناسايي فرم و نقش آثار فولادي زند و قاجار و بهره گيري از آن ها در طراحي و ساخت زيور آلات
125
مطالعه و شناسايي گونه اي از انترمورفا جنوب درياچه مازندران بر اساس داده هاي ريختي تشريحي و تكويني
126
مطالعه و شناسايي گونه جنس پليسيفونيا در درياي خزر براساس داده هاي ريخت شناسي،تشريحي و تكويني و بررسي برخي از اثرات بيولوژيكي آن
127
مطالعه و شناسايي لايه هاي هرز رو گل حفاري و بررسي مضرات اتصادي هرز روي در چاه شماره 4 گشو
128
مطالعه و شناسايي ويژگي‌هاي فيزيكي منسوجات به‌كاررفته در چادر مشكي
129
مطالعه و شناسيايي مشكات در هنر اسلامي و بررسي كاركردهاي مفهومي آن در دوره ي معاصر
130
مطالعه و شيبه سازي مدل كانتور فعال تركيبي با ويژگي هاي ساختاري براي قطعه بندي تصوير
131
مطالعه و طبقه بندي آرايه هاي چوبي دوره تيموري تا آغاز دوره صفوي در استان هاي اصفهان، تهران و قزوين
132
مطالعه و طبقه بندي آرايه هاي چوبي دوره سلجوقي تا آغاز دوره تيموري در ايران امروزي
133
مطالعه و طبقه بندي حركت نانو شناگرهاي زيستي در عدد رينولدز پايين
134
مطالعه و طبقه بندي سفال هاي آبي و سفيد شمال دشت اصفهان بر اساس يافته هاي بررسي ياستان شناسي دشت برخوار
135
مطالعه و طبقه بندي كشورهاي اسلامي با تاكيد به موقع اقتصادي آنها
136
مطالعه و طبقه‌بندي جنگ‌افزارهاي سرد دوره‌ي صفوي با تأكيد بر نمونه‌هاي شاخص
137
مطالعه و طراحي الگوريتم هاي زمان بندي ترافيك مبتني بر اولويت مرتب شده در شبكه هاي باند وسيع
138
مطالعه و طراحي الگوي بسته‌بندي فرش دستباف؛ راهكاري براي بهبود در بازاريابي داخلي و خارجي
139
مطالعه و طراحي ايستگاه شست و شو در آشپزخانه به منظور فرهنگي با سيستم آشپزخانه باز
140
مطالعه و طراحي به منظور تسهيل آموزش و يادگيري مفاهيمي از رياضيات پاية اول ابتدايي با در نظر گرفتن محدوديت هاي دانش آموزان دچار نقص شنوايي
141
مطالعه و طراحي بيمارستان تخصصي سوانح و سوختگي سمنان
142
مطالعه و طراحي بيمارستان صد تخته خوابي فوق تخصصي چشم با رويكرد ايجاد محيط شفا بخش از طريق معماري
143
مطالعه و طراحي پايانه مسافربري شرق تهران
144
مطالعه و طراحي پايانه مسافربري شهركرد
145
مطالعه و طراحي پرتابه هاي بالستيكي
146
مطالعه و طراحي تراشه هاي بينايي مبتني بر پردازش در سطح بلوك پيكسل ها
147
مطالعه و طراحي توربين گاز
148
مطالعه و طراحي تونل باد
149
مطالعه و طراحي جريان سيال و انتقال حرارت در ميكرو كانال ها و مقايسه با كانال هاي معمولي
150
مطالعه و طراحي خانه فرهنگ يزد
151
مطالعه و طراحي خانه هاي كوچك و مستقل در بافت تاريخي شهر يزد
152
مطالعه و طراحي سيستم اطلاعاتي مديريت براي طرحهاي عمراني دانشگاه يزد
153
مطالعه و طراحي سيستم تهويه مطبوع جريان مبرد متغير و مقايسه آن با يكي از سيستم هاي تهويه مطبوع معمول
154
مطالعه و طراحي سيستمهاي انتقال و توزيع آب شهر بروجرد
155
مطالعه و طراحي سيكلون
156
مطالعه و طراحي كمپروسورهاي رفت و برگشتي و سانتريفوژ
157
مطالعه و طراحي مبدل هاي پوسته لوله اي
158
مطالعه و طراحي مبدلها به صورت سري و موازي
159
مطالعه و طراحي مبلمان شهري فرح بخش براي كودكان به كمك اصول طراحي ترغيبي
160
مطالعه و طراحي مجتمع تجاري-تفريحي
161
مطالعه و طراحي مسكن مناسب براي عشاير قشقايي
162
مطالعه و طراحي مفهومي آيروديناميكي توربين بادي محور عمودي با كاربرد در مناطق شهري
163
مطالعه و طراحي مفهومي توربين بادي كوچك
164
مطالعه و طراحي مفهومي توربين بادي كوچك
165
مطالعه و طراحي مفهومي توربين بادي كوچك
166
مطالعه و طراحي مفهومي توربين گاز
167
مطالعه و طراحي مكانيكي دستگاه بالابر ويلچر و سالمندان از راه‌پله
168
مطالعه و طراحي موردي سازه مسير خطMaglevنوع uشكل
169
مطالعه و طراحي موردي سازه مسير خطMaglevنوعUشكل
170
مطالعه و طراحي ميكروراكتوري جديد براي سنتز آزلاكتون ها و استفاده از اين هتروسيكل ها در تهيه دسته اي از اسپايروكرومنواكسازولون ها به عنوان آمينواسيدهاي ماسك شده ي جديد
171
مطالعه و طراحي هتل
172
مطالعه و طراحي و بررسي ضرورت بكارگيري فناوري FTTX در كشور و بررسي استاندارهاي مربوطه توسط ITU
173
مطالعه و طراحي يك سينكروترون با انرژي 3 گيگا الكترون ولت به عنوان اولين چشمه نوري ايران
174
مطالعه و طراحي يك واحد مسكوني سريع الاحداث با به‌كارگيري سيستم‌هاي تجديد پذير در استان زلزله‌خيز كرمان
175
مطالعه و طرح بيمارستان 220 تختخوابي شاهرود
176
مطالعه و طرح قسمت HDB3 و DHDB3 و AMI و DAMI از مدارات انتقال 32 كاناله PCM
177
مطالعه و طرح مرمت بناهاي تاريخي ساخته شده با سنگ لاشه و ملات گچ و طرح مرمت چارتاقي خير آباد گچساران
178
مطالعه و طرح مرمت پل خان مرودشت
179
مطالعه و طرح مرمت جبهه شمالي بخش اندروني خانه عبدالعلي خان برومند
180
مطالعه و طرح مرمت خانه ي رضايي قزوين
181
مطالعه و طرح مرمت خانه ي ظهيرالاسلام تهران
182
مطالعه و طرح مرمت كاروانسراي قلعه شور اصفهان
183
مطالعه و طرح مرمت و احياء مسجد مير عماد
184
مطالعه و طرح مرمت و احياء مسجد و حمام شاه مشهد
185
مطالعه و عارضه يابي فرآيندهاي كليدي مديريت منابع انساني شركت ملي حفاري ايران با استفاده از نگرش بلوغ فرآيندي
186
مطالعه و كاربرد كوپلرهاي نوري در سوئيچينگ و انتقال اطلاعات
187
مطالعه و كشف كانون هاي كاهش ايمني و افزايش خطرپذيري در منازل ايراني با تمركز بر كودكان يك تا سه سال بر پايه فرآيندطراحي كودك محور
188
مطالعه و گردآوري اطلاعات مربوط به ارتعاشات پروانه
189
مطالعه و گونه شناختي تنديس هاي سنگي شمال غرب ايران و الگوي پراكنش آنها با استفاده از فناوري GIS
190
مطالعه و گونه شناسي سفال هاي اشكاني بدست آمده از كاوش هاي قلعه يزد گردودشت سر پل ذهاب
191
مطالعه و محاسبات توزيع فشار در كف شناور هاي پلنينگ به كمك توابع معادله انتگرالي گرين
192
مطالعه و محاسبه كرنش اطراف فرورفتگي هاي ناشي از نقطه اثر سختي سنجي ويكرز
193
مطالعه و محاسبه نيم عمر شكافت خود به خود كاليفرنيوم 252 بر اساس نظريه شكاف و مقايسه با نتايج تجربي
194
مطالعه و محاسبه هيدروديناميك بستر سيلان
195
مطالعه و محاسبه و طراحي اوپراتور كولرگازي اتوبوس
196
مطالعه و مدل بندي داده هاي شمارشي دوگانه آماسيده
197
مطالعه و مدل سازي سيستم اگزوز پژو 405 [چهارصد و پنج] و بررسي تنش هاي حرارتي وارد بر آن
198
مطالعه و مدل سازي فرآيند خشك كردن ژل آلوئه ورا به روش خورشيدي
199
مطالعه و مدل سازي فرامواد در سامانه‌هاي جاذب ارتعاش ريل
200
مطالعه و مدل‌سازي جامع رياضي واكنش احياء اكسيد نيكل به وسيله متان به عنوان يك روش نوين توليد گاز سنتز
201
مطالعه و مدلسازي توزيع پتانسيل در شبكه زمين با استفاده از مدل فاك دو لايه
202
مطالعه و مدلسازي رياضي حرارتي و الكتريكي در پارچه هاي تاري و پودي بافته شده با فيلامنت فلزي
203
مطالعه و مدلسازي واكنشهاي دو فازي مايع - مايع در راكتورهاي با جريان هاي برخوردي به كمك روش مونت كارلو
204
مطالعه و مرمت بند كلات خراسان
205
مطالعه و مرمت پل بابا محمود اصفهان
206
مطالعه و مرمت پل بابامحمود
207
مطالعه و مرمت خانه عطروش شيراز ، با رويكرد امكان سنجي احياء
208
مطالعه و مرمت دو نمونه ظرف سفالي از بافته هاي محوطه تارخي اريسمان
209
مطالعه و مرمت دو نمونه ظرف سفالي از يافته هاي محوطه تاريخي اريسمان
210
مطالعه و مرمت سر تبر مفرغي مربوط به موزه ي خصوصي حسين پناه
211
مطالعه و مرمت طرح احيا: خانه صراف در اصفهان
212
مطالعه و مرمت و احيا ء مسجد جامع خوزان سده ﴿ خميني شهر ﴾
213
مطالعه و مرمت و احيا: مسجد جامع خوزان سده (خميني شهر)
214
مطالعه و مرمت و احياء مسجد جامع خوزان سده (خميني شهر)
215
مطالعه و مرمت يك شي ء فلزي كشف شده از كورستان باستاني ده دومن ( هزاره سوم قبل از ميلاد)
216
مطالعه و مرمت يك ظرف از جنس آليازمس متعلق به مجموعه خصوصي سماوي
217
مطالعه و مرمت يك ظرف شيشه اي دوره ساساني
218
مطالعه و مرمت يك ظرف شيشه اي دوره ساساني
219
مطالعه و مستند نگاري فرم هاي رقص محلي نربت جام به عنوان ميراثي ناملموس
220
مطالعه و معرفي آثار برجسته قلمزني موزه رضا عباسي
221
مطالعه و معرفي آثار برجسته قلمزني موزه رضا عباسي
222
مطالعه و معرفي آثار تاريخي هنري دوره زند استان فارس ﴿نمونه موردي: آرايه هاي ترئيني ارگ كريم خان شهر شيراز﴾
223
مطالعه و معرفي آثار ساخته شده از آبزيان دريايي در عصر آهن شمال غرب ايران بر اساس يافته هاي باستان شناسي
224
مطالعه و معرفي تكنيكهاي مؤثر در مديريت و كنترل ترافيك شهري(مطالعه موردي:شهرستان بيرجند)
225
مطالعه و معرفي طرح و نقش قالي در كلاردشت
226
مطالعه و معرفي طرح و نقش قالي دركلاردشت
227
مطالعه و معرفي قلاع تاريخي ايران نمونه موردي قلعه فلك الافلاك شهر خرم آباد لرستان
228
مطالعه و معرفي نقوش صخره اي مناطق جنوب غرب ايران جهت بهره وري هاي هنري و گردشگري نمونه موردي ميرملاس هوميان و دوشه
229
مطالعه و معرفي نقوش صخره اي مناطق چنوب غرب ايران جهت بهره وري هاي هنري و گردشگري نمونه موردي ميرملاس هوميان و دوشه
230
مطالعه و معرفي نقوش صخره اي مناطق حنوب شرق ايران جهت بهره برداري هنري فرهنگي و گردشگري نمونه موردي تپه شاه فيروز سيرجان
231
مطالعه و مقايسه اختلالات رفتاري كودكان شنوا وناشنوا در مقطع ابتدايي
232
مطالعه و مقايسه باركدخوان ها و ساخت يك باركد خوان
233
مطالعه و مقايسه بريوزوئرهاي پرمين در رسوبات سازند جمال و سورمق در نواحي شمالي طبس (حلوان) و سورمق
234
مطالعه و مقايسه ديدگاه تربيتي امام محمد غزالي و ‍‍‍ژان ژاك روسو
235
مطالعه و مقايسه روش مستقيم مسئله وارون در برخي معالدات غيرخطي و انتگرال پذير
236
مطالعه و مقايسه روش هاي تحليل ريسك در ارتباط با زمين لغزه و پيشنهاد روش مناسب
237
مطالعه و مقايسه روشهاي محاسبات زير فشار و دبي نشت با استفاده از مدلهاي آزمايشگاهي
238
مطالعه و مقايسه مشخصه هاي كاربردي باطري هاي ذخيره كننده با توجه به كاربردهاي فضايي
239
مطالعه و مقايسه نانو ساختارهاي تحت فشار سديم آلانيت و سديم آميد به عنوان منابع ذخيره هيدروژن با استفاده از محاسبات ... پارامترهاي رزونانس چهارقطبي هسته اي هيدروژن
240
مطالعه و مقايسه نگرش دختران دانشجو و دانش آموز متاهل و مجرد نسبت به ازدواج در سال 85 پيام نور اصفهان و منطقه 9
241
مطالعه و مقايسه ي الگوي سفر قهرمان كريستوفر و گلر در آثار هايائو ميازاكي و تيم برتون
242
مطالعه و مقايسه ي الگوي سفر قهرمان كريستوفر ووگلر در آثار هايائو ميازاكي و تيم برتون
243
مطالعه و مقايسه ي الگوي سفر قهرمان كريستوفر ووگلر در آثار هايائو ميازاكي و تيم برتون
244
مطالعه و مقايسه ي رفتار فيزيكي اتم هاي سطح نانولايه هاي رساناها و نارساناهاي توپولوژيك و معمولي
245
مطالعه و مقايسه‌ي الگوريتم‌هاي كاهش پاشندگي در روش تفاضل محدود در حوزه زمان
246
مطالعه و نياز سنجي آگاهي هاي زيست محيطي در جوامع محلي در تالاب قره قشلاق
247
مطالعه وابستگي كمي ساختار - فعاليت برخي مولكولهاي كوچك بازدارنده GSK-3به عنوان داروهاي ضد آلزايمر
248
مطالعه واجذب - يونش كمپلكس هاي باز شيف و معدني با استفاده از روش طيف سنجي جرمي زمان پرواز ليزري
249
مطالعه واحياءبخشي ازبازاركاشان
250
مطالعه واخيسي نانوفيلم پليمري تهيه شده از آلياژ پلي استايرن/پلي وينيل متيل اتر
251
مطالعه وارائه طرح حفاظت ديوارنگاره انتقال يافته به كاخ چهلستون اصفهان
252
مطالعه واژگان و اصطلاحات مرتبط با هنر فلزكاري و جواهرسازي در شاهنامه فردوسي
253
مطالعه واژگان واصطلاحات مرتبط با هنر فلز كاري وجواهر سازي در شاهنامه فردوسي
254
مطالعه واژگاني و ريشه شناسي اصطلاحات انگليسي مورد استفاده در هنر و كاربرد آن در ترجمه متون تخصصي رشته هاي مجسمه سازي نقاشي و گرافيك
255
مطالعه واژه سازي علمي در دو زبان عربي و انگليسي با هدف يافتن روش هايي بهينه براي واژه سازي علمي در زبان فارسي
256
مطالعه واكنش بيش از اندازه سرمايه گذاران نسبت به عملكرد مالي سهام ارزشي و رشدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
257
مطالعه واكنش تشكيل كمپلكس بين ليگاند N وN′ - بيس (ساليسيليدن)- 1و3- پروپان دي آمين با كاتيون Cu2+ در مخلوط دو جزيي حلال ها به روش هدايت سنجي و اسپكتروفتومتري و ساخت الكترود خمير كربن Al3+ بر پايه ليگاند N وN′ - بيس (ساليسيليدن)- 1و3- پروپان دي آمين به روش پتانسيومتري
258
مطالعه واكنش تشكيل كمپلكس بين ليگاند N وN′ - بيس (ساليسيليدن)- 1و3- پروپان دي آمين با كاتيون Cu2+ در مخلوط دو جزيي حلال ها به روش هدايت سنجي و اسپكتروفتومتري و ساخت الكترود خمير كربن Al3+ بر پايه ليگاند N وN′ - بيس (ساليسيليدن)- 1و3- پروپان دي آمين به روش پتانسيومتري
259
مطالعه واكنش سه جزئي بين مشتقات گلي‌اكسال، مالونونيتريل و فسفيت‌ها
260
مطالعه واكنش فوتوشيميايي مشتقات1- استونفتون در مجاورت آلفا- (ترشيو- بوتيل تيو) اكريلونيتريل
261
مطالعه واكنش هاي اكسايش شبه حياتي در محيط ابي كاتاليز شده بوسيله هيبربد نانو كمپلكس هاي پور فيزيني و نانو ذرات نقره
262
مطالعه واكنش هاي تشكيل كمپلكس بين بعضي از كاتيو نهاي قليايي و خاكهاي كمياب ) k+, na+, ce3+, la3+( با كرون اترها در مخلوط حلالهاي آلي به روش هدايت سنجي , study of complex formation between 81-crown-6 and dicylo-81-crown-6 with la3+, ce3+, na+ and k+ rare earth and alkaline metal cations in some binary mixed non-aqueous solvent using the conductometric method
263
مطالعه واكنش هاي همجوشي القائي با پرتابه ضعيف پيوند
264
مطالعه واكنش هاي همجوشي القائي با پرتابه ضعيف پيوند
265
مطالعه واكنشهاي حذفي و اسخلافي الكلهاي نوع سوم باتري فنيل فسفين ، پلي استريل دي فنيل فسفين ،)-(-منتيل دي فنيل فسفين و...
266
مطالعه واندازه گيري ميزان تمركز گاز رادون در اب مصرفي سنگ بست
267
مطالعه وب سايت ادارات كل كتابخانه هاي عمومي و مقايسه آن با الگوهاي عمومي ارزيابي
268
مطالعه وبررسي اثر دما بر روي دياگرام فاز سه تايي (ليسيتين - آب وايزوبوتانول )
269
مطالعه وبررسي ادوات - اجزاء-قطعات در شبكه هاي GPON
270
مطالعه وبررسي استانداردهاي تجهيزات كشتي
271
مطالعه وبررسي اصول اوليه ساختار الكتروني وخواص مغناطيسي تركيبات هسلر﴿co2Mnz(z=A1.Ge.in.snبا استفاده از نظريه تابعي چگالي
272
مطالعه وبررسي اقتصادي پرورش بلدرچين
273
مطالعه وبررسي انواع روشهاي تنبيه وتشويق در مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان ودانش اموزان وتاثير ان در پيشرفت تحصيلي
274
مطالعه وبررسي ايجاد موزه فرش در استان يزد﴿اردكان﴾
275
مطالعه وبررسي تابع تركش گلوئون در رهيافت تئوري
276
مطالعه وبررسي تاثير اعتقادات ديني جوانان درزندگي شخصي وروابط آنها
277
مطالعه وبررسي تاثيرات ديني جوانان درزندگي شخصي وروابط اجتماعي آنها
278
مطالعه وبررسي تجارت الكترونيك درمحصولات كشاورزي
279
مطالعه وبررسي تجهيزات وابزارهاي اندازه گيري آزمايشگاه حوضچه كشش
280
مطالعه وبررسي جايگزين هاي خون
281
مطالعه وبررسي خواص مغناطيسي فريت باريم همسانگرد
282
مطالعه وبررسي رابطه عدالت سازماني وسرمايه معنوي با توسعه منابع انساني كاركنان ( مطالعه موردي: كاركنان دانشگاه صعنتي اروميه
283
مطالعه وبررسي روشهاي توليد ذرات نانو ساختاري گروه i i وvi بارويكر توليد z n s خالص و آلائيده با نقره
284
مطالعه وبررسي سيستم هاي تجارت همراه
285
مطالعه وبررسي شبكه هاي انتقال نسل آينده
286
مطالعه وبررسي طراحي و مديريت به كار رفته شده در وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي , atudy on tenets of design and management applied to university
287
مطالعه وبررسي طرح مدارس
288
مطالعه وبررسي عوامل موثر بر تاخير در سن ازدواج جوانان
289
مطالعه وبررسي فناوري‌هاي نوين و پيشرفته مهندسي حفاري در صنعت نفت
290
مطالعه وبررسي فون سوسماران اقليم اورامانات واقع در استان كرمانشاه با تاكيد بر گونه Lacerta media LANTZ & CYREN,1920
291
مطالعه وبررسي فون سوسماران خانواده لاسرتيده دراستان آذربايجان شرقي
292
مطالعه وبررسي فون سوسماران شهرستان مياندوآب ومقايسه ي جمجمه phrynocephalus persicus و phrynocephalus scutellatus
293
مطالعه وبررسي گرافيك تجربي عاميانه وباز خورد آن در جامعه
294
مطالعه وبررسي گره چيني در معماري هشت بهشت با تاكييد بر اجراي آن در معرق چوب
295
مطالعه وبررسي مهمترين عوامل موثر در ايجاد وگسترش تحرك بين نسلها وپديده شكاف نسلها
296
مطالعه وبررسي نقوش فرش طالقان
297
مطالعه وبررسي نقوش مسجد حكيم ومسجد سيد اصفهان
298
مطالعه وبررسي ورزش دختران در مدارس و تنگناهاي موجود در راه توسعه آن
299
مطالعه وبررسي ويژگي هاي هنري وفني فرش جنگ رستم
300
مطالعه وبهبود طراحي كارخانه در شركت آرياپرس كاشان
301
مطالعه وپياده سازي فناوري FTTX وتهيه مطالب آموزشي
302
مطالعه وپيشكويي خواص ساختاري الكتروشيمايي الكتروپليمريزاسيون و اسپكتروسكوپي تمامي فلوئوروسلنوفن هابه منظور دستيابي به هدايت الكتريكي بهبود يافته در پليمر هاي رسانا با استفاده از روش
303
مطالعه وتحقيق وطرح مرمت مسجد جامع اشترجان
304
مطالعه وتحليل دوبعدي خطوط جريان ناشي از تغييرات دانسيته در مبدل هاي حرارتي در نرم افزار Ansys
305
مطالعه وتحليل عددي توربين بادي پيچ ارشميدس
306
مطالعه وتحليل عناصر نمادين در شاهنامه شاه طهماسبي
307
مطالعه وجود بتالاكتاماز و بررسي پروتئين A در باكتري استافيلوكوكوس اورئوس
308
مطالعه وجود جواب هاي غير تناوبي براي معادلات ديفرانسيل غير خطي كامل مرتبه اول، با استفاده از مساله تعادل تركيبي
309
مطالعه وجود جواب هاي معادلات تحولي كسري در فضاهاي بانخ
310
مطالعه وجوه اشتراكي كارتون و نقاشي در آثار رنه ماگريت
311
مطالعه وجوه نوآورانه در آثار فرش حسين رضواني با رويكرد سبك شناسي تكويني
312
مطالعه وراثت برخي از صفات كمي رشد اوليه دانهال‌هاي پسته در گلخانه
313
مطالعه ورزش بانوان با تاكيد بر بررسي خصوصيات سياسي، اجتماعي بانوان ورزشكار شهر اصفهان
314
مطالعه وشبيه سازي دو روش كنترلي UPFCجهت بهبود پايداري حالت گذاري سيستم قدرت چند ماشينه
315
مطالعه وشبيه سازي مونت كارلوي برهمكنشهاي فوتونهاي حاصل از شتابدهنده خطي الكترون Mev 9بيمارستان امام رضا﴿ع﴾با بافت هاي بدن انسان مقايسه با كد McNp
316
مطالعه وشناخت تزئينات وابسته به معماري مناره مسجد جامع ساوه
317
مطالعه وشناخت وتهيه طرح مرمت و طرح احياء بناي تاريخي تكيه بيگلربيگي كرمانشاه
318
مطالعه وضع موجود و وضع مطلوب كاربرد مواد و وسايل كمك آموزشي كلاس چهارم منطقه گميشان
319
مطالعه وضعيت اجتماعي و فرهنگي يزدانشهر از ديدگاه جامعه شناسي شهري
320
مطالعه وضعيت اكولوژيكي وسيستماتيكي سمندرجنس Paradacty lodonدراستان گلستان
321
مطالعه وضعيت بر در آبها و خاكهاي زراعي دشت زاينده رود و تعيين حد بحراني بر براي شبدر سفيد
322
مطالعه وضعيت پيشرفت تحصيلي و رفتاري دانش آموزان پسر كم شنواي مدارس استثنايي و دانش آموزان پسر كم شنواي مدارس تلفيقي دوره ابتدايي در استان قم
323
مطالعه وضعيت توليد اطلاعات علمي اعضاي هئيت علمي دانشگاه مراغه طي سالهاي 1388-1391
324
مطالعه وضعيت توليد و صادرات پسته ايران و پيشنهاد استراتژي هاي صادراتي مناسب جهت رفع موانع صادراتي اين محصول
325
مطالعه وضعيت دينداري و عوامل مرتبط با آن در بين دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهر كرمان
326
مطالعه وضعيت ذهني نقاش در زمان خلق اثر هنري ﴿ نقاشي ﴾ ،با رويكرد روانشناسانه
327
مطالعه وضعيت عوامل اضطراب زا در فرآيند اطلاع يابي مراجعان كتابخانه مركزي تبريز
328
مطالعه وضعيت كنوني هنر مدرن در ايران با تاكيد بر 20 هنرمند شاخص آبستره اكسپرسيونيسم از سال 1360 تا 1393
329
مطالعه وضعيت مجموعه سازي كتابخانه هاي عمومي شهرستان خلخال و تاثير كارايي ( طرح كتاب من ) در مجموعه سازي مناسب , evaluation of library acquisition in khalkhal public library impact of new program "my book" in developing book acquisition
330
مطالعه وضعيت مديريت دانش شخصي اعضاي هيات علمي علم اطلاعات و دانش شناسي ايران جهت فعاليت در شبكه هاي اجتماعي
331
مطالعه وضعيت موجود فرش دستباف كرمان با رويكرد تحليل سوات
332
مطالعه وضعيت موجود فرش دستبافت كرمان با رويكرد تحليل سوات
333
مطالعه وضعيت موجود و طراحي نمودار فيزيكي جريان داده هاي تداركات خارجي
334
مطالعه وطبقه بندي تزئينات معماري قاجاري ابنيه تاريخي عام المنفعه شاخص شهر كرمان ومطالعه تطبيقي بانمونه تزئينات صفوي ابنيه عام المنفعه شاخص شهر كرمان
335
مطالعه وطراحي بخش راديويي سيستم فراخوان
336
مطالعه وطراحي يك سينكروترون با انرژي 3گيگا الكترون ولت به عنوان اولين چشمه نوري ايران
337
مطالعه وطرح مرمت واحياء مسجد ميرعماد
338
مطالعه وطرح مرمت واحياء مسجد و حمام شاه مشهد
339
مطالعه وظايف و ساختمان محفظه سوناري
340
مطالعه ولتاژ و فركانس در يك سيستم بهم پيوسته نمونه با كمك مدل سازي و شبيه سازي حالات گذاري ماشين هاي سنكرون و آسنكرون (مدل مرتبه 7)
341
مطالعه ولكانش ذرات لاتكس لاستيكي و بكارگيري آن همراه با نانورس در ماتريس ترموپلاستيكي پلي پروپيلن (PP)
342
مطالعه ولكانش نانو كامپوزيت هاي الاستومري و تاثير آن بر چگونگي سيليكات لايه اي در آميزه ي مبتني بر YALCONAGRO/RB/RN
343
مطالعه ولكانيسم پليو كواترنر جنوب و جنوب غرب استان يزد
344
مطالعه ومرمت پل بابا محمود اصفهان ،2جلد
345
مطالعه ومرمت وطرح احياء خانه صراف در اصفهان
346
مطالعه ومعرفي آثار تاريخي وهنري دوره ي قاجار در شهرستان رفسنجان﴿نمونه ي موردي:آرايه هاي تزئيني خانه ي حاج آقاعلي
347
مطالعه ومعرفي آثار تاريخي،هنري دوره زند استان فارس ﴿نمونه موردي:آرايه هاي تزييني ارگ كريم خان شهر شيراز﴾
348
مطالعه ومعرفي نقوش صخره اي مناطق شمال غرب ايران جهت بهره وري هاي هنري،فرهنگي وگردشگري﴿نمونه موردي:روستاي عقربلو، غار كرفتو﴾
349
مطالعه ومعرفي نقوش قالي هاي سنندج به منظور بهره وري در تزيينات پوشاك والبسه بانوان﴿با تاكيد بر طراحي تزيينات مانتو اسلامي﴾
350
مطالعه ومقايسه انديشه هاي تربيتي برتر اندراسل و امام محمد غزالي
351
مطالعه ومقايسه تربيتي ديني از ديدگاه ويليام جيمز وامام محمد غزالي
352
مطالعه ويزگي هاي نوري، ساختاري، مورفولوژيكي، الكتريكي و فوتوكاتاليتيكي نانوساختارهاي ZnS:Cu/SnS؛تهيه شده به روش حمام شيميايي
353
مطالعه ويژگي هاي اكولوژيكي گونه هاي ريواس وگون پنبه اي در اكوسيستم هاي مرتعي استان قم
354
مطالعه ويژگي هاي اكولوژيكي گونه هاي كور )Capparis spinosa L.( و پنج انگشت )Vitex agnus-castus L.( در استان قم
355
مطالعه ويژگي هاي بصري سرتبرهاي مفرغي لرستان به منظور بهره گيري در طراحي زيورآلات فلزي معاصر
356
مطالعه ويژگي هاي بصري گليم هاي عشاير كرمانج شهرستان درگز به منظور طراحي گليم هاي معاصر
357
مطالعه ويژگي هاي بصري نقوش پرندگان در سفالينه هاي نيشابور(قرون 3 تا 5 هـ . ق) جهت طراحي و ساخت آثار تلفيقي شيشه و سفال
358
مطالعه ويژگي هاي بصري نگارگري مكتب شيراز اول با تكيه بر نگاره هاي شاهنامه هاي كوچك (شاهنامه 731. شاهنامه 733. شاهنامه 741 معروف به شاهنامه قوام الدين حسن و شاهنامه 753)
359
مطالعه ويژگي هاي پترولوژيكي و ژئومكانيكي سنگ هاي ساختماني شمال كامشهر (منطقه امامزاده سيدمرتضي )
360
مطالعه ويژگي هاي تزئيني آثار گچ بري هنرمندان كرماني و پراكندگي آن در قرن هشتم ه.ق
361
مطالعه ويژگي هاي رنگرزي الياف بازيافت شده از ضايعات پلاستيكي پلي لاكتيك اسيد(r-PLA) به روش ذوب ريسي
362
مطالعه ويژگي هاي ساختاري نانو ساختارهاي اكسيد تيتانيم tio2 تهيه شده به روش مايكروويو اصلاح شده
363
مطالعه ويژگي هاي ساختاري و آناتوميكي استخوان هاي انساني جهت تفكيك آنها ازاستخوان هاي حيواني
364
مطالعه ويژگي هاي كارآفريني مديران دبيرستان هاي شهر مشهد
365
مطالعه ويژگي هاي مخزن سازند سروك و ارزيابي ريسك آن در يكي از ميادين افقي واقع در جنوب غرب ايران
366
مطالعه ويژگي هاي مديريت استراتژيك در دانشگاههاي باز و آموزش از راه دور و مقايسه با دانشگاههاي سنتي
367
مطالعه ويژگي هاي مقالات پراستناد در حوزه انتقال فناوي
368
مطالعه ويژگي هاي مواد آلي به منظور ارزيابي توان هيدروكربن زايي سازند سرگلو در حوضه زاگرس- جنوب غربي ايران
369
مطالعه ويژگي هاي مورفولوژي، آناتومي و درصد اسانس در جمعيت هاي چاي كوهي
370
مطالعه ويژگي هاي نوري مواد بي شكل (شيشه) شامل اكسيدهاي شيشه ساز از عناصر اصلي و واسطه در سامانه دو تايي B2O3-ZnO
371
مطالعه ويژگي هاي هنري نگاره هاي مصور مثنوي معنوي در نيمه دوم عصر صفوي (قرن11ق) به منظور طراحي نگارگري
372
مطالعه ويژگي‌هاي حسابي و هندسي آجركاري‌هاي خانه‌هاي محله جلفاي اصفهان و مقايسه اين نقوش با نقوش هندسي نگارگري دوره صفويه
373
مطالعه ويژگي‌هاي دي‌اكسيدتيتانيوم و كاربردهاي آن در آميزه‌هاي پليمري
374
مطالعه ويژگي‌هاي فني و بصري مخمل كاشان در دوره معــاصر به منظور استفاده در محصولات صنايع دستي
375
مطالعه ويژگي‌هاي نانوذرات MS (M=Zn, Cd and Pb) سنتز شيميايي و اثر جانشاني فلز واسط Mn
376
مطالعه ويژگيهاي برخي از مواد حفاظتي جهت حفاظت نقوش تصويري بقاع منطقه گيلان
377
مطالعه ويژگيهاي برخي از مواد حفاظتي جهت حفاظت نقوش تصويري بقاع منطقه گيلان
378
مطالعه ويژگيهاي پتروگرافي و ژئومكانيكي سنگهاي ساختماني جنوب غرب مشهد ﴿منطقه ده غيبي﴾
379
مطالعه ويژگيهاي پترولوژيكي و ژئومكانيكي سنگهاي قزل چشمه
380
مطالعه ويژگيهاي تشريحي گردن رحم ميش هاي نژاد سنجابي
381
مطالعه ويژگيهاي كار آفريني مديران ارشد در صنايع غذايي اصفهان
382
مطالعه ويژگيهاي گرافيكي نگارگري در دوره تيموري و صفوي با تاكيد بر شاهنامه بايسنقري و شاه طهماسب جهت الگوگيري در تصوير سازي هاي رايانه اي
383
مطالعه ويژگيهاي موثر تبليغات تجاري تلويزيون بر يادآوري مخاطبين
384
مطالعه ويژگيهاي نانولوله هاي كربني چند ديواره ﴿MWCNT﴾ درجذب اجزاي سيميايي اسانس گياه Mentha piperita l ومدل سازي سيوه جذب اين اجزا روي ديواره خارجي نانولوله هاي كربني چد ديواره با استفاده ازروش هاي محاسباتي مكانيك كوانتومي
385
مطالعه ويژگيهاي هنري قفلهاي دوره صفويه جهت به كارگيري آن در وسايل چوبي كاربردي معاصر
386
مطالعه ويژگيهاي هنري و فني نقاشي روي چوب در آثار دوره قاجار در تهران به منظور بكارگيري در آثار چوبي معاصر
387
مطالعه ويسكوزيته برشي در نانو حفره ها بوسيله شبيه سازي ديناميك مولكولي
388
مطالعه ويسكوزيته ي غير نيوتوني و تنش تسليم خون در اسكن رئومتر لوله ي موئين
389
مطالعه ي Dp-غشاءها از طريق كنش هاي ديراك-بورن-اينفلد و چرن سيمونز
390
مطالعه ي آب انبار حاج ميرزاي ورزنه و طرح مرمت جرزهاي آن
391
مطالعه ي آثار انيميشن عروسكي بَري پِروز، براساس تئوري مؤلف
392
مطالعه ي آرمايشگاهي دوام بتن خود متراكم سبك تحت چرخه هاي يخ و ذوب
393
مطالعه ي آزمايشگاهي آب شستگي موضعي در پايه ي پل با پي پيوسته
394
مطالعه ي آزمايشگاهي افزايش ظرفيت نانولوله هاي كربني عامل دار شده جهت جذب بخار آب از گاز در غلظت هاي پايين
395
مطالعه ي آزمايشگاهي پايداري شيب هاي خاكي مسلح با ستون سنگي تسليح شده توسط ژئو تكستايل
396
مطالعه ي آزمايشگاهي پايداري هيدروليكي موج شكن دوسكويي همگن نسبتاً شكل پذير و به سختي شكل پذير
397
مطالعه ي آْزمايشگاهي جذب كننده ي موج آب منحني شكل در حوضچه هاي كشش Experimental study on curved water wave absorber in towing tanks
398
مطالعه ي آزمايشگاهي خواص مكانيكي بتن هاي اصلاح شده با درصدهاي مختلف پودر خاكستر بادي و رزين وينيل استر بعنوان جايگزين سيمان
399
مطالعه ي آزمايشگاهي دربررسي مقاومت ودوام بتن هاي سبك داراي دانه هاي پلي استايرن
400
مطالعه ي آزمايشگاهي رفتار ديوارهاي بنايي ساخته شده از آجر و ملات و تقويت شده با سيم هاي فولادي به روش NSM
401
مطالعه ي آزمايشگاهي رفتار ستون هاي بتن آرمه ي دايره اي تحت بار خارج از محور و تقويت شده با FRP طولي با به كار گيري روش شيارزني
402
مطالعه ي آزمايشگاهي ظرفيت جذب انرژي گرمايي ساندويچ پانل هاي پيش ساخته ي بتني با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده (PCMs)
403
مطالعه ي آزمايشگاهي مشبك كاري چاه هاي نفت تحت تنش برجاي زمين
404
مطالعه ي آزمايشگاهي و بررسي ترموديناميكي فرايند توزيع پذيري سفازولين در سيستم هاي دو فازي-آبي حاوي نمك و پليمر
405
مطالعه ي آزمايشگاهي و مدلسازي چگالنده ي يك يخچال خانگي با مبردهاي هيدروكربني و R134a
406
مطالعه ي آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي جذب دي اكسيد كربن در محلول سود در يك برج جذب آكنده
407
مطالعه ي آزمايشگاهي ومدل سازي CFD بهبود انتقال حرارت سيستم فتوولتائيك / گرمايي خورشيدي
408
مطالعه ي آسيب شناسانه ي سلسله مراتب شهري در استان گيلان
409
مطالعه ي آناتومي مغز انسان با استفاده از نظريه ي منيفلدهاي ديفرانسيل پذير
410
مطالعه ي آيين هاي سوگ وسور در فرهنگ مردم شهر گناوه
411
مطالعه ي ابتدا به ساكن و تجربي نيمرساناي مغناطيسي رقيق بر پايه ي اكسيد روي
412
مطالعه ي اتصالات عملكردي بخش هاي مختلف مغز با استفاده از تجزيه و تحليل سيگنال هاي EEG
413
مطالعه ي اثر آلايش عناصر B،N، P، S و فلزات واسطه بر ظرفيت كوانتومي ابرخازن‌هاي برپايه ي نانولوله ي كربني (6 و 6) و (16 و 16) به روش محاسبات مكانيك كوانتومي
414
مطالعه ي اثر اتمهاي هليوم ميوني در مخلوط چند لايه اي جامد از ايزوتوپ هاي هيدروژن
415
مطالعه ي اثر افزايش نانولوله هاي كربني بر مورفولوژي سلولي و رسانش الكتريكي فوم پلي پروپيلن
416
مطالعه ي اثر الودگي هوا بر خصوصيات آناتوميكي - بيوشيميايي دو گونه گياهي Callistemon Citrinus و Albizia Lebbeck در منطقه ويژه ي پتروشيمي ماهشهر در استان خوزستان
417
مطالعه ي اثر به كارگيري ذرات بور در طراحي حفاظي براي چشمه ي 241Am-Be با استفاده از كد MCNPX
418
مطالعه ي اثر پرتودهي گاما بر آلبومين سرم گاوي در شرايط آزمايشگاهي
419
مطالعه ي اثر تزريق تحكيمي بر بستر حفريات زيرزميني
420
مطالعه ي اثر تزريق تحكيمي بر كنترل نشست بستر حفريات تاسيساتي(مطالعه موردي خط 1 متروي تهران)
421
مطالعه ي اثر تهي جاي قلع بر ويژگي هاي ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي آلياژ حافظه پذير فرومغناطيس Ni47Mn40Sn13-x□x
422
مطالعه ي اثر چند دندريمر بر مقدار جذب مواد رنگزاي راكتيو و ثبات كالاي رنگ شده
423
مطالعه ي اثر داروي تاموكسيفن بر روي بيان ژن CTNNB1 در سلول هاي سرطان معده روده ي سلولي MKN- 45
424
مطالعه ي اثر دما و طول زنجيره ي آلكيلي بر روي خواص انتقالي، سطحي و ساختاري مايعات يوني دوقلوي دوكاتيوني برپايه ي ايميدازوليوم با استفاده از روش هاي تجربي و شبيه سازي ديناميك مولكولي
425
مطالعه ي اثر مهارPIGF برروي بيان hsa-mir-451، hsa-let-7b و hsa-mir-22 درسلول هاي بنيادي سرطاني معده مشتق شده ازرده ي سلولي MKN-45
426
مطالعه ي اثر نانولوله هاي كربني بر روي ريزساختار و ارتباط آن با خواص الكترومكانيكي نانوكامپوزيت هاي هيبريدي TPU/SEBS/CNT
427
مطالعه ي اثرات متقابل نوسانات فشاري و حرارت آزاد شده در محفظه هاي احتراق
428
مطالعه ي اثربخشي به كارگيري هوش تجاري بر بهبود كيفيت فرايندهاي سازماني مبتني بر فناوري اطلاعات با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي )AHP(
429
مطالعه ي ارتباط بين PIGF بر روي بيان hsa-miR4669 ، hsa- miR483-3p ، hsa-miR 483-5p ، hsa-miR 16 در سلول هاي شبه سلول هاي بنيادي سرطان معده مشتق شده از رده ي سلولي MKN
430
مطالعه ي ارتباط كمي ساختار- فعاليت ليگاندهاي 2-فنيل نفتالن روي گيرنده استروژني ERa با استفاده از روش هاي الگوريتم ژنتيك - رگرسيون خطي چند تايي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
431
مطالعه ي ارتباط كمي ساختار-فعاليت ضد سل يك سري از تركيبات بر پايه 4-كينولين هيدرازون
432
مطالعه ي ارتباط كمي ساختار-فعاليت مشتقات اسپيرو پارتين به عنوان تركيبات جديد ضد سرطان
433
مطالعه ي ارتباط نوع سبك هاي مديريت كلاس با تعلل ورزي و خودپنداره ي تحصيلي دانش آموزان دوره ي دوم (چهارم ،پنجم ،ششم) ابتدايي شهر اردبيل
434
مطالعه ي اسپكتروفتومتري كمپلكس انتقال بار C222 وتتراسيانواتيلن (TCNE) در حلال هاي دي، تري و تتراكلرومتان
435
مطالعه ي استعاره و بسامد وقوع آن در ميان دانشجويان فارسي زبان اهواز
436
مطالعه ي اشعه ي ايكس تابش شده از پلاسماي توليد شده در برهم كنش ليزرهاي پالسي پرتوان و اهداف متخلخل با در نظر گرفتن اثر جذب پلاسما
437
مطالعه ي اعداد بل و استرلينگ گراف ها
438
مطالعه ي افزايش ميزان باورپذيري در انيميشن هاي سه بعدي رايانه اي با تمركز بر انتقال احساس از طريق صورت كاراكتر
439
مطالعه‏ ي امكان استفاده از هندسه‏ي‏ اسلامي به عنوان بازي فكري براي كودكان 5 تا 7 سال
440
مطالعه ي امكان سنجي توليد ليزر به روش اختلاف بسامد در بلور AgGas2
441
مطالعه ي امكان سنجي ساخت سلول خورشيدي فتوشيميايي رنگي
442
مطالعه ي امكان¬سنجي استفاده از سورفكتانت سديم دودسيل سولفات (SDS) به عنوان ماتريكس انتقال Na+ در طيف سنجي جرمي زمان پرواز واجذب-يونش ليزري آمينواسيدها
443
مطالعـه ي انتشـار امواج نوري در فيبـر حاوي حفره هاي ميكروني
444
مطالعه ي انتقادي ساز و كار مواجهه با ديگري ، در تئاتر مدرن ايراني با رويكرد پسا استعماري ( مطالعه موردي : منتخبي از آثار بهرام بيضايي ، اكبر رادي و غلامحسين ساعدي )
445
مطالعه ي انتقال يون هاي كادميم ، نيكل و كبالت از غشاي مايع توده اي حاوي ليگاندهاي اسيدي
446
مطالعه ي انرژي آكوستيكي حاصل از بارگذاري مود I چند لايه كامپوزيتي به منظور تشخيص خرابي
447
مطالعه ي بازتاب پوشاك زنان در عكس ها و نقاشي هاي دوره ي قاجار (ناصري)
448
مطالعه ي بازنمود سوگواري در نگاره هاي دوره ي تيموري
449
مطالعه ي بازنمون هاي اقتباسي فرهنگ معاصر غرب از تابلوي شام آخر لئوناردو داوينچي
450
مطالعه ي باقي مانده طول عمر سيستم هاي منسجم با ساختار وابسته
451
مطالعه ي بر هم كنش هاي بس ذره اي در هسته هاي اتمي در چارچوب نظريه ي تغيير شكل كوانتومي
452
مطالعه ي بر همكنش كمپلكس هاي بازشيف بيس استيل استوناتو اتيلن دي ايمين كبالت (III) با نانو كامپوزيت مونتموريلونيت (MNT-K10)، سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي مغناطيسي نانو كامپوزيت CoFe2O4/Co3O4 با استفاده از كمپلكس كبالت (III) و هگزاسيانو فريت به روش تخريب حرارتي
453
مطالعه ي بر همكنش هاي بين باز شيف هاي چهار دندانه اي[N2S2] و آلبومين سرم انساني و طراحي محاسباتي مشتقات تريپروستاتين -A و دي كتو پي پرازين به عنوان بازدارنده هاي جديد Ba-توبولين
454
مطالعه ي برخي پارامترهاي فرايندي و موادي بر نحوه و كيفيت توليد يك YLPهموكامپوزيت پلي اتيلن با حداقل نواقص
455
مطالعه ي برخي پارامترهاي وابسته به نظريه ي جورسازي
456
مطالعه ي برهم كنش تعدادي از مشتقات كور كومين با برخي پروتئين هاي كروي
457
مطالعه ي برهم كنش سيانيد و گازهاي اكسيژن و مونوكسيد كربن با پورفيرين آهن دار دوپه شده بر روي فولرن C74
458
مطالعه ي برهمكنش آلبــومين سرم انساني و گيــرنده ي هـورمـونيPPARy با آفت كش ها به روش هاي شبيه سازي ديناميك مولكولي، QM/MM، و طيف سنجي و ساخت و بررسي كاتاليست هاي نوري بر پايه ي نانولوله هاي CrTiO2γ
459
مطالعه ي برهمكنش بازدارنده هاي استيل كولين استرآز با استيل كولين استرآز به روش هاي داكينگ و شبيه سازي ديناميك مولكولي و ساخت و بررسي فوتوكاتاليست هاي كامپوزيتي بر پايه ي نانولوله هاي WO3-TiO2
460
مطالعه ي برهمكنش برخي از بازهاي شيف فعال الكترونيكي با DNA
461
مطالعه ي برهمكنش فلاونوئيدهاي فيستين و كامپفرول با پروتئين بتالاكتوگلوبولين با استفاده از روشهاي محاسباتي داكينگ مولكولي و شبيه سازي ديناميك مولكولي
462
مطالعه ي بستگي دمايي ناهمخواني كوانتومي در سامانه هاي تشديد مغناطيسي اتمي
463
مطالعه ي بيشتر ابر ساختارها و ارتباط آن با گروهها و گراف ها
464
مطالعه ي پارامترهاي موثر در توليد نانوذرات نقره دريك ميكروچيپ
465
مطالعه ي پارامتري جريان و انتقال حرارت جابجايي آزاد حول يك استوانه ي داغ افقي درون كانال عمودي با استفاده از تكنيك PIV
466
مطالعه ي پارامتريك اثرات قرارگيري حسگر-عملگراي PZT و اثرات لبه اي آزاد بر شناسايي محل خرابي در صفحات تقويت شده
467
مطالعه ي پارامتريك هندسه ي ساق شاتون و بهينه سازي توپولوژي و شكل شاتون خودروي پلتفرم ملي به منظور افزايش استحكام و عمر خستگي
468
مطالعه ي پارچه هاي طرازدر تمدن اسلامي با تاكيد بر دوره فاطميون مصر
469
مطالعه ي پايداري پراكنش گرافن در محيط سيال به وسيله شبيه سازي ديناميك مولكولي
470
مطالعه ي پتانسيل ترسيب كربن در مزارع گندم و اكوسيستم هاي جنگل بلوط و گون زار استان كرمانشاه
471
مطالعه ي پتروژنز ليستونيت ها در سنگ هاي الترامافيك شمال نايين ( ايران مركزي )
472
مطالعه ي پروفايل متابوليسم بيماري سندم تخمدان پلي كيستيك به روش HNMR1
473
مطالعه ي پلي گروهها و پلي گروه هاي ضعيف
474
مطالعه ي پلي مورفيسم CA در پروموترژن Bc12 و ارتباط آن با سرطان پستان
475
مطالعه ي پيوندي بر همكنش گاليم و گاليم مالتولات با آپوترانسفرين
476
مطالعه ي تئاتر محيطي ايران در دهه هاي 80 و 90، بر اساس آرائ ريچارد شكنر
477
مطالعه ي تأثير حضور نانورس بر روي پايداري ابعادي فيلم ميكرو متخلخل پلي اتيلن
478
مطالعه ي تأثير مديريت منابع انساني راهبردي بر عملكرد محيط زيستي (مطالعه ي موردي: كارخانجات منتخب كاشي و سراميك استان يزد)
479
مطالعه ي تأثير مورفولوژي و شرايط فرآيندي بر روي خواص حافظه ي شكلي آلياژ هاي COC/EOC/CNT
480
مطالعه ي تئوري و تجربي برهم كنش كمپلكس هاي كبالت ﴿II﴾، آهن﴿II﴾و آهن﴿III﴾ حاوي ليگاندهاي پيريدين ﴿PY﴾ و6،5،3،2-تترا﴿2-پيريديل﴾ پيرازين ﴿tppz﴾ با DNA و BSA ; تهيه ي نانو ذرات و نانو هيبريدهاي مختلف از كمپلكس هاي پرازئودميم ﴿III﴾،گادولينيم ﴿III﴾ و ديسپرسيم ﴿III﴾ با ليگاندهاي 9، 10-فنانتروكينون ﴿PQ﴾ و متيل اورانژ ﴿Mo﴾ و بررسي اثر الكتروكاتاليستي آن ها در كاهش Ÿco2به co
481
مطالعه ي تئوري و عددي فواره گاز برخوردي با صفحه ي تخت
482
مطالعه ي تاثير تعداد هجاهاي كلمات برآگاهي واج شناختي كودكان فارس زبان پيش دبستاني قبل از آموزش هاي رسمي
483
مطالعه ي تاثير متقابل نهضت مشروطه ي ايران و نظام آموزشي
484
مطالعه ي تاثير معنويت درماني در افزايش خودكارآمدي و كيفيت خواب كاركنان درماني بيمارستان تامين اجتماعي هشتگرد
485
مطالعه ي تاثير مواد زيست تخريب كننده بر فيلم‌هاي BOPP مختلف
486
مطالعه ي تاثير نانو رس در تعيين سختي و مقاومت در برابر سايش ترموپلاستيك الاستومر هاي پخت شده ي ديناميكي ) VPT ( بر پايه ي MDPE / PP
487
مطالعه ي تاثير نصب توري بر ويژگي هاي جريان تونل بادو بررسي جريان اطراف يك مدل سه بعدي
488
مطالعه ي تاكسونومي قارچ هاي راسته ي Ustilaginales بر روي گياهان طايفه ي Triticeae در استان اصفهان
489
مطالعه ي تاكسونوميك بخش هاي Onobrychoidei DC Erioceras Bung و Hololeuce Bung از جنس... Astragalus L در ايران
490
مطالعه ي تايپوگرافي به مثابه تصوير در طراحي جلد كتابهاي دهه‌ي 80 شمسي
491
مطالعه ي تجربه گرايي دركارگاه نمايش با تكيه بر آثار نمايشي عباس نعلبنديان
492
مطالعه ي تجربي آلايندگي گازي خودرو‌ در شرايط كاري مختلف
493
مطالعه ي تجربي پايداري شعله متان در محفظه ي احتراق ميكرو
494
مطالعه ي تجربي تاثير يكپارچگي داخلي بر رقابت پذيري بانك رفاه در رقابت با ساير بانك هاي خصوصي و دولتي
495
مطالعه ي تجربي تنش پسماند در فرآيند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك بيضوي
496
مطالعه ي تجربي و تحليلي رفتار ديناميكي حباب در جوشش جرياني مادون سرد، درون كانال هاي مستقيم افقي و خميده U شكل قائم
497
مطالعه ي تجربي و شبيه سازي عددي رفتار خمشي و فشاري سازه هاي مركب تقويت شده توسط منسوجات فاصله دار حلقوي-پودي
498
مطالعه ي تجربي و عددي اتصال تير به ستون مقاطع پالتروژن كامپوزيتي تحت بار چرخه اي
499
مطالعه ي تجربي و عددي بر روي عملكرد گرمايي مبدل هاي كويلي
500
مطالعه ي تجربي و عددي رفتار استاتيكي و ديناميكي ورق مركب هيبريدي دوپايا
501
مطالعه ي تجربي و عددي شكل دهي نيم كره از ورق نازك با قالب كشش عميق بدون ورق گير
502
مطالعه ي تجربي و محاسباتي برهمكنش داروي ضدافسردگي سروتونين با آلومين سرم انساني
503
مطالعه ي تجربي و مدل سازي آسيب در فولاد دوفازي با ديدگاه ميكرو
504
مطالعه ي تجربي و مدلسازي جذب دياكسيد كربن با حلال تركيبي سولفولان-آمين
505
مطالعه ي تجربي و نظري سينتيك واكنش هاي يون- مولكول با استفاده از طيف سنجي تحرك يوني و طيف سنجي جرمي زمان پرواز
506
مطالعه ي تجزيه در حلقه هاي تعويضپذير
507
مطالعه ي تحليلي ، عددي و تجربي تأثير پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هيدروفورمينگ لوله
508
مطالعه ي تحليلي بر هم كنش فضاهاي شهري و جنسيت زنانه در سينماي دهه¬ي هشتاد و نود هجري شمسي ايران
509
مطالعه ي تحليلي خواص اپتيكي نانولوله هاي كربني در حضور ميدان مغناطيسي خارجي
510
مطالعه ي تحليلي عناصر شكل دهنده ي قالي روستايي ايران ﴿باتاكيد بر تاكيد بر قالي همدان﴾
511
مطالعه ي تحليلي متغيرهاي موثر در ايجاد بافت شبكيه چشم انسان
512
مطالعه ي تحليلي معراج نامه هاي مكتب هرات با رساله ي معراجيه ي ابن سينا
513
مطالعه ي تحمل به شوري گياه تنباكو﴿Nicotiana Plumbaginifolia L.) تراريخت حاوي ژن P5CS در شرايط كشت در شيشه
514
مطالعه ي ترابرد حامل هاي بار در سلول هاي خورشيدي با پايه ي پليمري
515
مطالعه ي ترابرد كوانتومي الكتروني نانو نوارهاي دي سولفيد موليبدن با استفاده از توابع وانير بيشينه جايگزيده
516
مطالعه ي ترابرد كوانتومي در زنجيره هاي يك بعدي شبه تناوبي
517
مطالعه ي تركيب پالينورف بر مبناي اجزاي تشكيل دهنده ي آن
518
مطالعه ي ترمودديناميكي واكنش تشكيل كمپلكس بين ليگاند كريپتوفيكس 222)C81H63N2O6(با كاتيون اورانيل )UO2( در مخلوط هاي دو جزئي نا آبي به روش هدايت سنجي , Thermodynamic study of comlex formation between uranyl cation and kryptofix 222 in nonaqueus binary solvents using conductometric method
519
مطالعه ي تزئينات شيشه ي تيفاني در فضاهاي معماري به منظور طراحي و ساخت نمونه هاي معاصر
520
مطالعه ي تست هاي تشخيص سريع و طبقه بندي كاربردهاي پزشكي آن
521
مطالعه ي تشكيل تركيبات بين فلزي آلومينيم- مس از طريق جوشكاري انفجاري و عمليات حرارتي لايه هاي آلومينيم - مس
522
مطالعه ي تطبيقي آراء مرلوپونتي و آرنهايم در حيطه ي ادراك بصري
523
مطالعه ي تطبيقي آراء و انديشه هاي سياسي كارل پوپرو يورگن هابرماس پيرامون دموكراسي
524
مطالعه ي تطبيقي آراي محمد غزالي و مرتضي مطهري در تعليم و تربيت و مباني آن
525
مطالعه ي تطبيقي آسايش اجتماعي در رسانه هاي اصول گرا و اصلاح طلب؛ تحليل محتواي روزنامه هاي رسالت و شرق
526
مطالعه ي تطبيقي اسلوب هاي نو در معرق چوب استاد محسن كاوه واستاد شهرام شيراني
527
مطالعه ي تطبيقي بازنمايي طبيعت در نقاشي ايران و چين در دوره ي تيموري و مينگ بر اساس گرايش هاي ديني و اعتقادي
528
مطالعه ي تطبيقي بازنمايي هويت زنان در آثار رضا عباسي و سفرنامه انگلبرت كمپفر
529
مطالعه ي تطبيقي برنامه ي آموزشي رشته ي آهنگسازي در مقطع ارشد بين دانشگاه هنر با دانشگاه ام د و ، فلوريدا
530
مطالعه ي تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه هاي 4، 5 و 6
531
مطالعه ي تطبيقي تزئينات معماري حمام هاي دوره ي صفويه و قاجار ايران
532
مطالعه ي تطبيقي تناسبات طلايي به كار رفته در شمسه هاي كاشيكاري شده ي مسجد شيخ لطف ا... و مسجد سيد اصفهان جهت استفاده در آثار چوبي معاصر
533
مطالعه ي تطبيقي جايگاه انسان در نقاشي ايراني و نقاشي پست مدرن ( با تأكيد بر ويژگيهاي تصويري نقاشي دوره ي صفويه و نقاشي دوره ي پست مدرن آمريكا)
534
مطالعه ي تطبيقي ريخت شناختي بافت قديم و جديد شهر بيرجند از منظر انرژي كارايي (مطالعه ي موردي: دو بافت قديم و جديد منتخب از شهر بيرجند)
535
مطالعه ي تطبيقي زيبايي شناسي حجم در شعر و معماري مدرن ايران
536
مطالعه ي تطبيقي زيور آلات هند و ايران "دوره ي مغولي هند و دوره صفويه ايران "
537
مطالعه ي تطبيقي شروح و ترجمه هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه ي «جهاديه» يا خطبه ي 27
538
مطالعه ي تطبيقي شروح و ترجمه‌هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه‌ها¬ي 51 و 52
539
مطالعه ي تطبيقي ظروف فلزي در دوره هاي سلجوقي وايلخاني باتاكيد بر نقوش وفنون تاكيد
540
مطالعه ي تطبيقي عدم انطباق كمي ‌كالا با قرارداد در حقوق ايران‌‌، مصر و كنوانسيون بيع بين المللي كالا
541
مطالعه ي تطبيقي مكتب انگليسي و تئوري سازه انگاري در روابط بين الملل
542
مطالعه ي تطبيقي نحوه ي اجراي گلن گولد و آندراس شيف در سوييت فرانسوي شماره ي 2 باخ
543
مطالعه ي تطبيقي نقش مايه ي اسليمي در كاشي كاري مسجد شيخ لطف الله و مسجد امام اصفهان
544
مطالعه ي تطبيقي نقش و جايگاه طبقه ي متوسط در تحولات سياسي-اجتماعي ايران ﴿ 1380-1320﴾
545
مطالعه ي تطبيقي نقشمايه هاي تزئيني در خانه هاي تاريخي و فرش كاشان دوره ي قاجار
546
مطالعه ي تطبيقي نقوش و تزئينات اسطرلاب‌هاي ايران و هند در قرن 10 تا 12 هجري قمري
547
مطالعه ي تطبيقي نمود فلسفه ي شوپنهاور در موسيقي درام ريشارد واگنر
548
مطالعه ي تطبيقي نوآوري هاي خوشنويسي در دو دوره تيموري و معاصر
549
مطالعه ي تطبيقي ويژگي هاي خانواده در بين شيعيان عرب و فارس در شهر اهواز
550
مطالعه ي تغييرات بيان 584در سرطان معده مرتبط با هليكوباكتر پيلوري
551
مطالعه ي تغييرات ساختاري و موسيقايي آيين زار در آفريقا و ايران
552
مطالعه ي تقارن هاي مجانبي فضاي پادودوسيته در فرمول بندي چرن- سيمونز
553
مطالعه ي تك قطبي مغناطيسي
554
مطالعه ي تنوع زيستي كنه هاي پيش استيگماي درختان خشك ميوه (گردو، بادام وفندق ) استان همدان
555
مطالعه ي تنوع ژنتيكي وپرآزاري درجمعيت قارچ Gaeumannomyces graminis دراستان كرمانشاه
556
مطالعه ي توتومري در زنجيرهاي باز انامينوني
557
مطالعه ي توزيع لوماكس و برخي از خواص آن
558
مطالعه ي توسيع هاي فرمول اوسلندر و پيوند هاي رسته هاي مشتق شده
559
مطالعه ي توصيفي بيماران با پستان اضافي از سال 1371 تا 1374، مراجعين به بخش جراحي بيمارستان پورسينا رشت، گيلان در مدت 4 سال
560
مطالعه ي جامعه شناختي مناسبات علم و جامعه ﴿ بررسي موردي حوزه هاي علوم پايه و فني دانشگاه اصفهان﴾
561
مطالعه ي جذب رقا بتي رنگ اريو كروم بلك تي و اليزارين رد اس به كمك نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن (Fe3O4)
562
مطالعه ي جريان در رو در ماسفت هاي كانال كوتاه دو دروازه اي
563
مطالعه ي جوشكاري زير آب وروش هاي كنترل آن
564
مطالعه ي چگونگي تأثيرپذيري رفتار كششي پارچه هاي تاري پودي از راستاهاي متفاوت پارچه
565
مطالعه ي چند معياري بر روي روابط استحكام نهايي ورقهاي تقويت شده بكار رفته در ساختمان كشتي
566
مطالعه ي حكايت شاماران در فرهنگ عامه كردستان و تصوير سازي از اين حكايت
567
مطالعه ي خصوصيات فني آثار پرمخاطب موسيقي كلاسيك ايراني در سال 1394
568
مطالعه ي خصوصيات نانو ذرات CdSe و وابستگي آنها به اندازه ي ذره
569
مطالعه ي خواص اپتيكي و الكتروني در نانو ساختارهاي نيمرسانا
570
مطالعه ي خواص الكتروني شبكه ي گرافن در حضور اندركنش الكترون – فونون در رهيافت نواري كامل
571
مطالعه ي خواص الياف تهيه شده از آميخته ي پلي اتيلن ترفتالات وضايعات پلي لاكتيك اسيد(PET/r-PLA )
572
مطالعه ي خواص پيوندي و حساسيت زايي بتالاكتوگلوبولين نوتركيب جهش يافته ي توليد شده در مخمر پيكيا پاستوريس
573
مطالعه ي خواص ساختاري و الكتروني و مغناطيسي و گرافن و دولايه هاي آنها GaAs ,SiC تك لايه هاي و مقايسه با گرافن
574
مطالعه ي خواص فلوئور سانس شش مشتق جديد فوران دي كربو كسيلات به عنوان استانداردهاي فلوئورسانس و ارائه ي روشي سريع و ساده جهت ارزيابي ظرفيت آنتي اكسيداني آنتي اكسيدان هاي چربي دوست و آب دوست با استفاده از روش نور تابي شيميايي پروكسي اگزالات ها
575
مطالعه ي خواص فيزيكوشيميايي مخلوط هاي دوتايي مايع يوني 1- بوتيل-3- متيل ايميدازوليوم تترافلوئورو بورات ([bmim]BF4) و مشتقات پلي-اتيلن گليكول و تحليل برهم كنش هاي مولكولي درون اين محلول ها با استفاده از روش هاي طيف سنجي مادون قرمز و رزونانس مغناطيس هسته اي دوزي
576
مطالعه ي خواص كششي و الكتريكي نخ الكتروريسي شده توخالي پلي آميد 6 / نانولوله هاي كربني
577
مطالعه ي خواص مغناطيسي و بين لايه اي نانو لايه هاي Co / Pd داراي ناهمسانگردي مغناطيسي عمودي با استفاده از پرتو ايكس
578
مطالعه ي خواص مكانيكي داربست الكتروريسي پلي يورتان-نانوذره ي گرافن اكسيد كاهش يافته و تاثير آن بر روي اتصال و تكثير سلول هاي پيش ساز قلبي موش
579
مطالعه ي خواص نوري نانو ذرات كروي روي يك زير لايه
580
مطالعه ي دنيا و آخرت از ديدگاه امام علي (ع )
581
مطالعه ي دوپايداري نوري درنانو ذرات
582
مطالعه ي دياگرام فازي سيستم سه تايي توئين 80، آب و رغن تخم كدوي كاغذي و تعيين منطقه ي ميكرو امولسيون
583
مطالعه ي ديناميك درهم تنيدگي در بر هم كنش سامانه اي از يون هاي به دام افتاده ي دو ترازي با ميدان تابشي كوانتيده ي درون كاواك
584
مطالعه ي ديناميك كوانتومي سيستم برهمكنشي تك اتم به دام افتاده و ميدان تابشي كوانتيده ي درون كاواك
585
مطالعه ي ديناميك مولكولي تغييرات ساختاري در ابعاد اتمي در آلياژ NiTi با غلظت هاي متفاوت نقص نقطه اي
586
مطالعه ي ديناميك نظريه ي گرانش توپولوژيكي جرم دار از رهيافت هم تافته
587
مطالعه ي ذره ي آزاد كوانتمي به روش حالت هاي همدوس
588
مطالعه ي رئولو‍‍‍ژي و مورفولوژي نانوكامپوزيت هاي برپايه ي پلي اميد6/پلي پروپيلن/نانولوله ي چند ديواره
589
مطالعه ي رابطه بين انرژي ضربه و انرژي آكوستيكي ناشي از آن بر كامپوزيت‌هاي چند لايه
590
مطالعه ي رابطه چابكي سازماني و رضايت شغلي اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشگاه هاي پيام نور استان كرمانشاه
591
مطالعه ي رابطه ي بين مهارت هاي ارتباطي معلمان ابتدايي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان همان دوره دراستان قزوين
592
مطالعه ي رابطه ي محافظه كاري وقيمت گذاري كمتر ازواقع وعملكرد در مرحله ي عرضه عمومي اوليه سهام
593
مطالعه ي رابطه ي مديريت كيفيت فراگير و ارتقاء مهارتهاي شغلي كارشناسان تصادفات از ديد روساي مناطق 26 گانه راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ
594
مطالعه ي رادارهاي ليزري و امكان سنجي مدل سازي كلاترهاي جوي در آن ها
595
مطالعه ي رخساره هاي رسوبي و دياژنز سازندهاي جهرم و آسماري در برش گردنه ي گله بار، غرب سميرم
596
مطالعه ي رده ي مدول هاي جمع شدني و زيررده هاي معيني از آن ها با كاربرد در نظريه ي حلقه ها
597
مطالعه ي رسته هاي هموتوپي همبافت ها از R-مدول هاي تصويري
598
مطالعه ي رسته ي هموتوپي نمايش هاي يك كويور
599
مطالعه ي رسوب آسفالتين در مخازن نفتي
600
مطالعه ي رفتار الكتروشيميايي كمپلكس هاي مس (II) با باز شيفت متصل شده به پلي اكسومتالات روي الكترود هاي كربني
601
مطالعه ي رفتار تريبولوژيكي فولاد كربني AISII045 پس از انجام فرآيند فرآوري اصطكاكي اغتشاشي
602
مطالعه ي رفتار حرارتي برخي از روغن موتورهاي خودرو و مقايسه ي عملكرد آن ها
603
مطالعه ي رفتار حرارتي و رفتار رئولوژيكي آلياژهاي بر پايه UHMWPE/HDPE
604
مطالعه ي رفتار خوردگي جوش FB-TIG آلياژ آلومينيم 5083
605
مطالعه ي رفتار ديناميكي يك سامانه ي دوترازي در حضور فرايند گسيل خود به خود: رهيافت مسيرهاي كوانتومي
606
مطالعه ي رفتار سازه نگهبان شمع و تاي بك با بكار گيري مدل رفتاري الاستوپلاستيك جامع دو سطحه و سطح مرزي
607
مطالعه ي رفتار ضربه پذيري كامپوزيت هاي پايه فوم تقويت شده با پارچه هاي دوجداره حلقوي تاري
608
مطالعه ي رفتار گذاري وابسته به زمان ترابرد الكتريكي از يك جفت نقطه ي كوانتومي موازي با استفاده از رهيافت تابع گرين غير تعادلي
609
مطالعه ي رفتار لرزه اي ديوار برشي بتني داراي بازشو تقويت شده با ورق هاي FRP
610
مطالعه ي رفتار مايكروگريد جزيره اي مبتني بر قاب فركانس - ولتاژ مجازي
611
مطالعه ي رفتارهاي حرارتي و الكترو مغناطيسي برخي نانو كامپوزيت هاي غلاف هستك اكسيدهاي آهن با پلي آنيلين در بستره پلي اورتاني
612
مطالعه ي روش هاي بدون شبكه و معرفي روش كم شبكه قوي-ضعيف و كاربرد آن در حل برخي معادلات ديفرانسيل جزئي
613
مطالعه ي روش هاي جديد مبتني بر فناوري نانو در تصفيه ي پساب هاي صنعتي
614
مطالعه ي روش هاي مقاوم سازي غشاهاي پليمري اسمز معكوس در مقابل كلر
615
مطالعه ي ريتون هاي هخامنشي با توجه به مناسك نوشيدني هاي آييني
616
مطالعه ي زمينه هاي فرهنگي- اجتماعي و پشتوانه هاي فكري آثار كمال الدين بهزاد با استناد به نظريه «روح دوران» هگل
617
مطالعه ي زيبايي شناختي طرح و رنگ در سوزن دوزي بلوچ به منظور طراحي و ساخت سراميك هاي معاصر
618
مطالعه ي زيبايي شناسي تلفيقي در انيميشن واقعيت مجازي
619
مطالعه ي زيرساختارهاي تعيين كننده ي حجم معاملات گالري هاي خصوصي هنر
620
مطالعه ي زيست چينه نگاري و سيستماتيك ماكروفسيل هاي گياهي سازند آب حاجي در برش گود زربانو
621
مطالعه ي ژئوتكنيكي در مهندسي تزريق پي سد بانگرش بر پروژه اي تزريق سد آق چاي ﴿زنجان﴾
622
مطالعه ي ژئوشيميايي و كاني شناسي شيل هاي قاعده ي آسماري از ديدگاه پتانسل هيدروكربن زايي در ميدان مارون
623
مطالعه ي ژئوشيميايي و مدلسازي حرارتي ميدان گاز نار
624
مطالعه ي ژانري تئاتر ابزورد با نگاهي به نظريه ي كمدي هگل
625
مطالعه ي ساختار الكتروني و رفتار فوتوفيزيكي برخي تركيبات هتروسيكل
626
مطالعه ي ساختار الكتروني و مغناطيسي نانونوارهاي هيدروژنه زيگزاگ SiB با عرض هاي مختلف
627
مطالعه ي ساختار هندسي و الكتروني كمپلكس هاي آلي فلزي حاصل از پلاتين و مشتقات نفتوتيازول با نگاه كاربردي در OLEDها
628
مطالعه ي ساختارهاي صرفي و نحوي گويش رامهرمزي در مقايسه با فارسي معيار
629
مطالعه ي ساختاري ، تاريخي رنگ شهر آشوب
630
مطالعه ي ساختاري پلاسماي يون سپهر و اثرات آن بر روي امواج راديويي
631
مطالعه ي ساختاري ومضموني نقش ورنگ در نگاره "گذر سياوش از آتش"﴿از آل اينجو تا قاجار﴾
632
مطالعه ي سازوكارهاي تغييرشكل و ارتباط آن با مورفولو‍ژي در آلياژهاي سه تايي بر پايه PP/PC/SEBS
633
مطالعه ي سبك شناختي نگاره هاي نسخه ي خمسه نظامي 904 ه.ق. موجود در موزه ي هنرهاي اسلامي كوالالامپور، مالزي
634
مطالعه ي سبك شناسي تاريخي قالي هاي صفوي از دوره شاه طهماسب اول و دوره شاه عباس اول
635
مطالعه ي سبك هاي شهروندي در بين جوانان شهر يزد
636
مطالعه ي سكو هاي فرا ساحل قابل استفاده در درياي خزر
637
مطالعه ي سنجه هاي هندسي ناهم خواني كوانتومي سامانه هاي دوقسمتي
638
مطالعه ي سياه چاله هاي باردار و چرخان در حضور ميدان اسكالر در ﴿1+2﴾ بعد
639
مطالعه ي سيستم توربين بادي و بررسي و تحليل مدل سيمولينكي آن
640
مطالعه ي سينتيكي و بهينه سازي توليد رنگدانه هاي كاروتنوئيدي از مخمر با استفاده از عصاره خيسانده ذرت Rhodotorula toruloides
641
مطالعه ي سينتيكي وترموديناميكي حذف رنگ اسيدي با استفاده ازفرايند اكسيداسيون UV وپروكسي دي سولفات
642
مطالعه ي شاهد در هم تنيدگي سامانه هاي گوانتومي چند ذره اي
643
مطالعه ي شبكه هاي عصبي مصنوعي و نقش اين شبكه ها در تشخيص خطاي امپدانس بالا
644
مطالعه ي شبه پايداري در ديناميك تكاملي بر روي شبكه ي بي مقياس با استفاده از فرآيند موران
645
مطالعه ي شمايل شناسانه ي نقوش فرشته، سيمرغ وطاووس دركاشي هاي كاخ هشت بهشت اصفهان با تكيه بر رويكرد پانوفسكي
646
مطالعه ي شيوه هاي آموزشي خلاقيت محور موسيقي به كودكان ( مورد مطالعاتي : كودكان دوره ي سني 5 تا 7 سال )
647
مطالعه ي شيوه هاي روايت بصري در آثار استوديوي يو . پي . اي و تاثير آن بر انيميشن هاي تلويزيوني امريكا
648
مطالعه ي شيوه هاي روايت بصري در آثار استوديوي يو . پي . اي و تاثير آن بر انيميشن هاي تلويزيوني امريكا
649
مطالعه ي شيوه هاي طراحي و ساخت زيورآلات سراميكي و اجراي آن با ايده اي از نقوش گياهي سفالينه هاي آبي و سفيد صفوي
650
مطالعه ي شيوه ي آموزش موسيقي بلوچستان ( ايرانشهر - چابهار )
651
مطالعه ي صرفي– واژگاني گويش سبزواري
652
مطالعه ي طولي ميزان نقص توجه- بيش فعالي براساس پرسشنامه كانرز در دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير
653
مطالعه ي عددي اثر بي نظمي در گرافين دو لايه ي و نانو پوسته هاي گرافين دو لايه ي
654
مطالعه ي عددي انتقال حرارت جريان آرام در ميكروكانال با مقطع غير دايروي
655
مطالعه ي عددي ايستگاه زيرزميني مترو با روش پيش تثبيت طاق بتني تحت بار زلزله (مطالعه موردي: ايستگاه 7Y از خط 7 مترو تهران)
656
مطالعه ي عددي جريان سيال غيرنيوتني كرئو در يك لوله با ديواره متخلخل
657
مطالعه ي عددي رفتار ديوار برشي مركب بتني - فولادي
658
مطالعه ي عددي ضرايب انتقال حرارت جريان سيال R134 در ميكرولوله ي مسي
659
مطالعه ي عددي ضرايب انتقال حرارت جريان سيال R134 در ميكرولوله ي مسي
660
مطالعه ي عملكرد الكترومكانيكي و الكتروشيميايي نانو كامپوزيت هاي پليمر يوني- فلز (IPMNCs) با استفاده از مايعات يوني
661
مطالعه ي عملكرد غشاي نانوفيلتراسيون بر پايه ي پلي¬اكريلونيتريل اصلاح شده با نانوذرات پايه آهن و كاربرد آن در فرايند فنتون براي جداسازي آموكسي سيلين از آب
662
مطالعه ي عملكرد نانو كاتاليست هاي پلاتيني و غير پلاتيني در كاتد پيل سوختي بوروهيدريد مستقيم
663
مطالعه ي عوامل موثر بر چرخه ي سرمايش گاز طبيعي مايع شده
664
مطالعه ي فاكتور تجمع الياف در نخ‌هاي توليدشده در سامانه هاي ROCOS و سولو و سايرو
665
مطالعه ي فرآيند طراحي و تحليل صداي فيلم متناسب با تصوير و داستان ﴿نگره ي شكل گرا - كاركردي﴾
666
مطالعه ي فرآيند گذار از دوره مس سنگي جديد به عصر مفرغ در جنوب شرق ايران براساس كاوش هاي محوطه ي ورامين جيرفت و تپه دهنو شهداد
667
مطالعه ي فرآيندهاي ميكروسكوپيك در رشد نانوخوشه هاي Co (كبالت) بر روي سطح ﴿ Cu(001 با استفاده از روش پرتو خوشه يونيزه
668
مطالعه ي فرايند «بداهه پردازي» در موسيقي اصيل ايراني با رويكرد پديدارشناسي
669
مطالعه ي فرايندهاي لوي و كاربردهاي آن ها در مدل هاي مالي
670
مطالعه ي فرماليستي آثار دو نگارگر معاصر(محمود فرشچيان- مجيد مهرگان) و مقايسه ي آن با نگاره هاي شاهنامه بايسنقري
671
مطالعه ي فعاليت برخي از انولات ها با پنتافلوئوروپيريدين
672
مطالعه ي فعاليت ضدآلزايمريك سري از تركيبات تركيبات تركيبات تري آزوليل تيوفن با استفاده از روشهاي مختلف كموتريكس
673
مطالعه ي فلوريستيك منطقه ي شمال حوزه آبخيز زنگلانلو ﴿درگز، خرسان رضوي﴾
674
مطالعه ي فنون حشرات مرتبط با قارچ هاي كلاهك داراستان كرمانشاه وبررسي زيست شناسي گونه هاي Megaselia halterata(Dip Phoridae)
675
مطالعه ي فني و آسيب شناسي تزيينات نقاشي گنبد مصلي عتيق يزد
676
مطالعه ي فني و مستند سازي نقاشي هاي گنبد خانه ي مزار شيخ احمد جامي
677
مطالعه ي فون سوسماران اقليم رفسنجان واقع در استان كرمان ،با تاكيد بر گونه Teratoscincus Keyserlingii
678
مطالعه ي فونستيك عنكبوت هاي منطقه ي حفاظت شده ي دالانكوه (استان اصفهان) با تاكيد بر تاكسونومي خانواده Gnaphosidae
679
مطالعه ي قطبش كوارك سر در فضا زمان ناجابجايي
680
مطالعه ي قياسي دو نوع فعاليت پيش شنيداري بر روي درك مهارت شنيداري در كلاس هاي فعال
681
مطالعه ي كاني شناسي دگرساني هاي گرمايي در گرانيت هاي طلادار آستانه اراك ﴿پهنه ي سنندج سيرجان﴾
682
مطالعه ي كشت بافت گياه Acorus calamus در ايران
683
مطالعه ي كلاس هايي از اشياء كه يك بعد همولوژيك تعريف مي كنند
684
مطالعه ي كمانش الاستيك - پلاستيك صفحه ي مستطيلي با ناهمسانگردي صفحه اي
685
مطالعه ي كمانش لاستيك - پلاستيك صفحه ي متوازي الاضلاع ضخيم با ناهمسان گردي ارتوتروپيك
686
مطالعه ي كموسيستماتيك گونه ي Euphorbia denticulata Lam با استفاده از ترپنوئيدها
687
مطالعه ي كموسيستماتيك گونه ي، Euphorbia connata Boiss با استفاده از تري ترپن ها
688
مطالعه ي كنه هاي شكارگر وپارازيت مرتبط بابندپايان گون درمنطقه ي سنقر وكليايي
689
مطالعه ي كنه هاي كهورت Raphignathina درختان ميوه منطقه ي كنگاور
690
مطالعه ي كوانتومي دانوروبيسين و سولفاستاميد به روش Ab-initio و بررسي اثر تغيير دما بر چگالي و ويسكوزيته سيستم سه جزئي آب - تولوئن- استون
691
مطالعه ي كوانتومي نمك سديم رز بنگال به روش dFT
692
مطالعه ي كوچكترين مقدار ويژه لاپلاسين بدون علامت در گراف ها
693
مطالعه ي كيفرشناختي نظام نيمه آزادي و تطبيق آن با حقوق انگلستان
694
مطالعه ي كيفيت هوا در داخل و خارج محيط هاي بيمارستاني
695
مطالعه ي گسترش تپه هاي ماسه اي دشت آزادگان در دهه گذشته
696
مطالعه ي گسيل خود به خود اتم دوترازي در حضور محيط مادي با ضريب شكست منفي
697
مطالعه ي مايعات يوني بر پايه كاتيون ايميدازوليم و آنيون بيس- ﴿ تري فلوئور و متيل سولفونيل﴾ ايميد با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي و محاسبات شيمي كوانتومي
698
مطالعه ي متابونوميكس بيماري فنيل كتونوري در سرم خون نوزادان به كمك طيف سنجي...
699
مطالعه ي مجموعه ي جزئا مرتب جهاني همگن شمارا و بررسي وجود اتومورفيسم ژنريك روي آن
700
مطالعه ي محاسباتي اسپكتروالكتروشيمي گوانين
701
مطالعه ي مخلوط هاي پليمري حاوي AVE و چگونگي تاثير AVE بر خواص آن ها
702
مطالعه ي مدل هاي فرايندي و تعميم مدل مناسب جهت تعميم به شركت هاي داخلي
703
مطالعه ي مدل هاي مغناطيسي بر روي شبكه هاي براوه و غير براوه به روش خودسازگار گاوسي
704
مطالعه ي مديريت استعداد و تاثير آن بر توسعه منابع انساني در اداره امور مالياتي جنوب
705
مطالعه ي مرجان هاي سازند مبارك در برش تويه اروار (البرز شرقي ، جنوب غرب دامغان )
706
مطالعه⁡ ي مردم⁡نگارانه⁡ي عناصر و اجزاي فرش ملاير
707
مطالعه ي مروري كفشهاي ديابتي، تحليل مدل ارتعاشي بدن و استخراج ضرايب سختي فنر و دمپرمطلوب برايForefoot offloading Shoes به كمك نرم افزار متلبSimMechanics
708
مطالعه ي مسائل شبه تعادل در فضاهاي باناخ
709
مطالعه ي مشاهده پذيرهاي واكنش پروتون- دوترون
710
مطالعه ي مشخصه هاي واهمدوسي و كنترل آن در سامانه هاي باز كوانتومي
711
مطالعه ي مفهوم انسجام زباني در قرآن كريم
712
مطالعه ي مقايسه اي آسبادهاي سيستان و خراسان جنوبي راهكاري براي طرح مرمت آسبادهاي خوان شرف
713
مطالعه ي مقايسه اي ابزارهاي طفره زباني در قسمت مباحثه ي مقاله هاي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد و دكتراي مرد و زن ايراني
714
مطالعه ي مقايسه اي بين نتايج تخمين ذخيره برجاي نفت خام به روش هاي زمين آمار چند نقطه اي و شبيه سازي شاخص در يكي از مناطق نفت خيز جنوب
715
مطالعه ي مقايسه اي تاثير روش هاي انجام وظيفه در يادگيري كلمات براي دانش آموزان متوسطه ي ايراني كه انگليسي را بعنوان زبان خارجي ياد مي گيرند
716
مطالعه ي مقايسه اي توليدات علمي اعضاي هيات علمي رشته هاي كشاورزي دانشگاه هاي دولتي استان خوزستان طي سالهاي 1368تا1387 , acomparative study on the scientific production by agricultural faculty members at governmental universities in khuzestan province during 9891-8002
717
مطالعه ي مقايسه اي رفتار كاتاليستي نانو ذرات مغناطيسي M=Cu2+Ni2+ MFe2O4 در واكنش هاي سه جزيي تهيه مشتقات ايميدازول
718
مطالعه ي مقايسه اي نقوش آجري در سيماي شهري اصفهان و تهران در زمان پهلوي اول
719
مطالعه ي مقدار كادميم برخي از كودهاي كم مصرف و انتقال آن به گياهان ذرت و آفتابگردان
720
مطالعه ي مقدماتي بر روي يك داروي جديد ضدمالاريا با بررسي بر روي آنزيم گلوتاتيون -S-ترنسفراز به عنوان هدف دارو
721
مطالعه ي مكانيك كوانتومي نسبيتي
722
مطالعه ي موسيقي اقوام مهاجر رومانو در روستاي قشلاق شهريار و روستاي زرگر قزوين
723
مطالعه ي مولكولي پلي مورفيسم هاي ناحيه ترجمه ناشدني '3 ژن GATA4 در كودكان مبتلا به نقايص قلبي مادرزادي
724
مطالعه ي مولكولي پلي مورفيسم هاي ناحيه ترجمه ناشدني '3 ژن GATA4 در كودكان مبتلا به نقايص قلبي مادرزادي
725
مطالعه ي مولكولي ژن سيتوكروم b ميتوكندري در بيماران ايراني مبتلا به تترالوژي فالوت (نقص مادرزادي قلبي)
726
مطالعه ي ميزان اثر ضدسرطاني گياه سس به تنهايي و به همراه ميزبان خود در ياخته هاي سرطان سينه MCF-7
727
مطالعه ي ميزان اسيد اورسوليك در تعدادي از ارقام گلهاي انار ايراني و تعيين روشي براي استخراج و خالص سازي آن از گلهاي انار و بررسي فعاليت ضد سرطاني اسيد اورسوليك خالص شده از گلهاي انار به صورت آزمايشگاهي
728
مطالعه ي ميزان بهبود عملكرد چاه در روش هاي فرازآوري مصنوعي (gas lift-ESP)با استفاده از مدلسازي يكپارچه ي سيستم بهره برداري
729
مطالعه ي ميزان رضايت مندي كاربران و كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر تهران ار نرم افزار مديريت كتابخانه هاي عمومي كشور﴿ پيام مشرق﴾
730
مطالعه ي ميزان رضايتمندي كاربران از خدمات الكترونيكي و سنتي كتابخانه هاي عمومي استان آذربايجان غربي
731
مطالعه ي ميكروامولسيون روغن آفتاب گران ، سورفاكتانت تويين 80 و آب ، به عنوان يك سيستم انتقال دهنده ي دارو
732
مطالعه ي نانوساختارهاي حاصل از تثبيت فوليك اسيد در سطح الكترودهاي طلا و كربن شيشه اي به كمك چسب يون زير كونيوم (IV) و اندركنش آن ها با يون آهن (III) در فاز محلول
733
مطالعه ي نانومكانيكي خواص الاستيك بافت تومور سرطاني
734
مطالعه ي نحوه ي تشديد در نواحي آبرفتي مجاور بندر ماهشهر
735
مطالعه ي نسبت ذهني بافي در فرش با بداهه پردازي در ساير هنرها(مطالعه موردي: قاليهاي ذهني باف قشقايي)
736
مطالعه ي نظري اثر دماي الكترون بر روي تابش تراهرتز توسط برهم كنش ليزر با پلاسما
737
مطالعه ي نظري اثر فوتورسانندگي ماندگار در ساختارهاي دور آلاييده معكوس P-Si/SiGe/Si
738
مطالعه ي نظري برهم كنش داروي ضد سرطان "5-فلورو اوراسيل "با نوكلئوبازهاي DNA و RNA: تجزيه و تحليل AIM، NBO و NMR
739
مطالعه ي نظري برهمكنش انانتيومرهاي 2+Ni[(phen)2(dppz)] - Λو -∆ با DNA و طيف هاي جذبي و دورنگ نمايي دوراني آن ها
740
مطالعه ي نظري برهمكنش هاي بين مولكولي، بين مولكول HBrO4 و مولكول هاي CO, NO و CS.
741
مطالعه ي نظري تپ هاي ليزري بسيار كوتاه مد بندي شده با استفاده از جاذب اشباع پذير
742
مطالعه ي نظري تله اندازي تپ هاي نوري در هنگردي از اتم هاي سه ترازي فوق سرد
743
مطالعه ي نظري جذب سطحي گاز سومان بر روي سطح خارجي نانو لوله هاي تك ديواره ي آلومينيوم نيتريد
744
مطالعه ي نظري جذب نيتروژن دي اكسيد بر روي پورفيرينهاي C فلزات واسطه جايگزين شده در فولرن 84
745
مطالعه ي نظري چگالش بوز- اينشتين پلاريتون هاي اكسيتوني دو بعدي تحت پتانسيل هماهنگ
746
مطالعه ي نظري خواص ساختاري و طيفي برخي a- آسيلوكسي كربو كساميدها
747
مطالعه ي نظري كنترل همدوس ترابرد تك فوتون در يك ابر كاواك كوانتومي با آينه هاي اتمي
748
مطالعه ي نظري و تجربي ارتباط بين ريز ساختار و خواص ويسكوالاستيك غير خطي ترمو پلاستيك الاستومرهاي پخت شده ي ديناميكي بر پايه آميزه ي
749
مطالعه ي نظري و تجربي رفتار فنرهاي حافظه دار
750
مطالعه ي نظري و تجربي روي لايه هاي شيبدار با روش مقاومت ويژه و مقايسه نتايج با لايه هايافقي
751
مطالعه ي نظري يونش هدف‌هاي چند الكتروني توسط پرتابه‌هاي يوني سنگين و پرانرژي با استفاده از رهيافت CDW-EIS
752
مطالعه ي نظريه ناجابجايي دو قطبي و محاسبه سطح مقطع پراكندگي فوتون- نوترينو
753
مطالعه ي نظريه ي تابعي چگاليِ برهمكنش گاز CO با نانولوله هاي بور نيتريد هيكلايت (4،4) (BN)48 آلاييده شده با Co و Cr
754
مطالعه يٍ نظريه يٍ تابعي چگاليِ جذب گازهاي NO و CO بر روي نانولوله هاي بور - نيتريد هيكلايت (4،4 )BN) 48) آلاييده شده باMn
755
مطالعه ي نظريه ي تابعي چگاليِ جذب گازهاي NO و CO بر روي نانولوله هاي بور- نيتريد هيكلايت (4،4) (BN)48 آلاييده شده با Mn
756
مطالعه ي نقش ميانجي اعتماد سازماني در رابطه ي بين سبك رهبري و خلاقيت كاركنان
757
مطالعه ي نقش ميانجي اعتماد سازماني در رابطه ي بين سبك رهبري و خلاقيت كاركنان
758
مطالعه ي نقش و جايگاه فلسفه تعليم و تربيت در نوآوري هاي آموزشي كارگزاران تربيتي
759
مطالعه ي نقشمايه هاي هنري در هزار و يك شب صنيع الملك
760
مطالعه ي نقوش و نمادهاي مرتبط با ايزدبانو ايشتار
761
مطالعه ي نگاشت هاي مثبت در معرض و انتهايي
762
مطالعه ي نماد پردازي عرفاني رساله ي حديقة الحقيقه سنايي غزنوي با تاكيد بر حكايت مرد در چاه و تصوير سازي آن
763
مطالعه ي نمادشناختي نقش مرغ دو سر در دست بافته هاي ايل عرب در فارس
764
مطالعه ي نمادشناسي عَلَم هفت تيغه در موزه آستان قدس رضوي
765
مطالعه ي نمود نقوش هنر بدوي ايران ﴿پيش از اسلام﴾ در آثار تصويرگران ايراني ﴿سه دهه ي اخير﴾
766
مطالعه ي نوارهاي الكتروني شبكه ناهمسانگرد گرافين
767
مطالعه ي نور كند در نانو ذرات و نانو پوسته هاي كروي
768
مطالعه ي نيمه تحليلي پايداري خطي هيدروديناميكي جريان سيال درون داكت هاي خميده
769
مطالعه ي هدايت الكتريكي در نانو روبان هاي گرافيتي بي نظم
770
مطالعه ي ويژگي هاي تزيينات معماري در مقابر عهد صفوي شهر اصفهان (مطالعه ي موردي مقبره ي هارون ولايت، امام زاده احمد(ع) و امام زاده اسماعيل(ع))
771
مطالعه ي ويژگي هاي ساختاري نانوتيوپ تيتانيوم اكسايد TIO2 تهيه شده به روش هيدروترمال اصلاح شده
772
مطالعه ي ويژگي هاي محتوايي و ساختار بصري و نمادين سماع درويشان در قونيه
773
مطالعه ي ويژگيهاي مغناطيسي نانو ذرات فريت MnFe2O4 و بررسي تاثير آلايش نقره و كبالت بر روي آن
774
مطالعه يآثار حجمي موجود در حياط موزه ي هنرهاي معاصر تهران با تاكيد بر فرم وعناصر زيباشناسانه ي آثار
775
مطالعه يادگيري خود راهبر در بين دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور
776
مطالعه يتطبيقي نشانه شناسي عروسكباران در ايران وژاپن
777
مطالعه يچقرمگي شكست در مود اول بارگذاري نانوكامپوزيت هاي زمينه پليمري تقويت شده با نانوصفحه هاي گرافن
778
مطالعه يك تكنيك جديد زمانبندي پروژه ﴿مديريت زنجيره بحراني ﴾ و كاربرد موردي آن
779
مطالعه يك مسئله سهموي برخاسته از رياضيات مالي
780
مطالعه‌ اثرات روش‌هاي پسا‌سنتزي در بهبود خواص ZIF-8
781
م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ م‍دل‌ ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازي‌ ذه‍ن‌ ب‍ر ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ات‌ و ت‍ف‍ك‍ر م‍ث‍ب‍ت‌ در اف‍راد داراي‌ ل‍ك‍ن‍ت‌ زب‍ان‌ ب‍ا دام‍ن‍ه‌ س‍ن‍ي‌ 20 ت‍ا 40 س‍ال‌
782
مطالعه‌ باستان‌شناختي سرپيكان‌هاي فلزي گنجينه موزه‌ تخت جمشيد
783
مطالعه‌ عددي جريان درون موتورهاي احتراق داخلي پاشش مستقيم گاز طبيعي فشرده
784
مطالعه‌ عوامل اجتماعي مرتبط با تعارض نقش شغلي- خانوادگي زنان شاغل در شهر يزد
785
م‍طال‍ع‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر خ‍لاق‍ي‍ت‌ و ن‍وآوري‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
786
مطالعه‌ محاسباتي جذب گازهاي CO ،H2 ، SO2 ،O2 و N2O بر روي نانو مخروط كربني دوپه شده با حلقه متالوپورفيرين
787
مطالعه‌ محاسباتي جذب گازهاي CO ،H2 ، SO2 ،O2 و N2O بر روي نانو مخروط كربني دوپه شده با حلقه متالوپورفيرين
788
مطالعه‌ محاسباتي جذب گازهاي CO و بر روي نانومخروط كربني دوپه شده با پورفيرين‌هاي روي و منيزيم
789
م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ظري‌ ب‍ر ه‍م‌ ك‍ن‍ش‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ول‍ك‍ول‍ي‌ م‍ول‍ك‍ول‌ ه‍اي‌ س‍ي‍ت‍وزي‍ن‌ و ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ ه‍اي‌ ك‍رب‍ن‍ي‌ ت‍ك‌ دي‍واره‌ ب‍ا م‍ول‍ك‍ول‌ آب‌
790
مطالعه‌ نفوذ و جذب بنزن در نانو حفره‌هاي HKUST-1 به روش شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
791
مطالعه‌ ي تغييرات بيان miR-222 در سرطان معده مرتبط با هليكوباكتر پيلوري
792
مطالعه‌اي انبرآنتروپي شون، اطلاع بيزي و اطلاع فيشر
793
مطالعه‌اي بر آزمون فرضيه‌هاي چند متغيره با ديدگاه بيزي
794
مطالعه‌اي بر برآوردپذيري در طرح‌هاي عاملي كسري نامنظم
795
مطالعه‌اي بر برآورديابياستوار در مدل‌هاي رگرسيوني
796
مطالعه‌اي بر توزيع مركب پواسون-گاما
797
مطالعه‌اي بر روش‌هاي برآورد چندك‌ها
798
مطالعه‌اي بر روش‌هاي بوت‌استرپ در كنترل فرايند آماري
799
مطالعه‌اي بر ساختار برخي توزيع‌هاي دومتغيره با استفاده از فنون نوين
800
مطالعه‌اي بر شناسايي نقاط پرت چند متغيره
801
مطالعه‌اي بر قابليت اعتماد سيستم‌ها با چند ديده‌بان
802
مطالعه‌اي بر كاربرد غشاء پوسته‌ي تخم مرغ در ساخت زخم‌پوش‌هاي مهندسي‌شده براي كاربردهاي ترميم زخم
803
مطالعه‌اي بر مجانب‌هايي از برآوردگرهاي چگالي طيفي
804
مطالعه‌اي بر مدل رگرسيوني پله‌اي
805
مطالعه‌اي بر مدل رگرسيوني پله‌اي
806
مطالعه‌اي بر مدل طرح آزمايش‌هاي سودوكو
807
مطالعه‌اي بر مدل‌هاي آميخته و كاربرد آنها در مدل‌سازي داده‌هاي قابليت اعتماد
808
مطالعه‌اي بر مشخّص‌سازي بعضي توزيع‌هاي احتمال از طريق آماره‌هاي ترتيبي سانسور شده از راست نوعII به‌طور فزاينده
809
مطالعه‌اي بر مهندسي بافت غضروف مفصلي با تمركز بر چاپ‌زيستي: از پژوهش تا بازار
810
مطالعه‌اي بر نمودارهاي كنترل چندمتغيره تغييرپذيري
811
مطالعه‌اي برمدل‌هاي رگرسيوني اسپلاين
812
مطالعه‌اي به شيوه گرنددتئوري پيرامون كنترل‌گري والدين
813
مطالعه‌اي در آزمون بارتلت تعديل‌يافته براي تحليل واريانس چندمتغيره با ماتريس‌هاي كوواريانس ناهمسان
814
مطالعه‌اي در مورد تعمير و نگهداري پيشگيرانه سيستم‌هاي منسجم در معرض شوك‌ها
815
مطالعه‌ي آزمايشگاهي اثر تغييرات لاغري بر رفتار ستون بتن آرمه‌ي دايره ‏اي تقويت شده با ورق FRP به روش شيار زني تحت بار با خروج از مركزيت ثابت
816
مطالعه‌ي آزمايشگاهي رفتار ستون‌هاي بتن آرمه‌ي لاغر تقويت شده با ورق‌هاي FRP طولي با به كار گيري روش شيار زني تحت بار خارج از محور
817
مطالعه‌ي آزمايشگاهي گوگردزدايي از نفت حاصل از پيروليز تاير فرسوده با روش اكسيداسيون پيشرفته
818
مطالعه‌ي آزمايشگاهي و مدل‌سازي فرآيند جذب سطحي تك ‌جزئي فلزات سنگين روي و كروم (VI) از آب با استفاده از نانو ذره جاذب گاما آلوميناي تثبيت شده بر سيليكا
819
مطالعه‌ي آزمايشگاهي و نظري جذب گازهاي گلخانه‌اي با محلول‌هاي هيدروكسيدي (حذف دي‌اكسيدكربن)
820
مطالعه‌ي آزمايشگاهي وتئوري تأثير نوسانات پالسي جريان هوا بر پديده‌ي خشك شدن در يك بستر غلياني
821
مطالعه‌ي اثر بي‌نظمي بر خواص ترابرد كوانتومي نانوروبان‌هاي فسفرين
822
مطالعه‌ي اثر پروتون‌دارشدن بر ساختار هندسي و الكتروني انيسول و پارافلوروانيسول
823
مطالعه‌ي اثر حفاظتي پوشش نانوكامپوزيتي سُل - ژل سيليكات بر رفتار خوردگي فلز منيزيم
824
مطالعه‌ي اثر عامل‌هاي دستگاهي و فرآيندي در توليد نانوكامپوزيت رسانا در يك بعد از طريق ذوب نشيني با استفاده از چاپگر سه بعدي
825
مطالعه‌ي اثر مشخصات هندسي قاب بر روي رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي فولادي جداسازي شده با سيستم آونگي اصطكاكي
826
مطالعه‌ي اثر نوع مصالح هسته بر رفتار سدهاي خاكي/سنگريزه‌اي در دره‌هاي تنگ با استفاده از تحليل عددي
827
مطالعه‌ي اقتصادي و زيست‌ محيطي استفاده از سامانه‌هاي توليد هم‌زمان ريز مقياس
828
مطالعه‌ي امولسيون دوتايي آب-در-روغن-در-آب (W/O/W ) به‌منظور ميكروكپسوله‌سازي باكتري لاكتوباسيلوس كازئي
829
مطالعه‌ي بازنمايي نمادين مكر در نگارگري كليله و دمنه (مكتب هرات)
830
مطالعه‌ي باستان‌شناختي خانه‌ي نصيرالملك شيراز
831
مطالعه‌ي برهم‌كنش پيوندهاي هيدروژني كمپلكس گوانين – آب به روش NBO و AIM
832
مطالعه‌ي برهم‌كنش نوسانگر مكانيكي با نور چلانده: آشكارسازي نور غيركلاسيك در سامانه‌هاي اپتومكانيكي
833
مطالعه‌ي برهمكنش آهن(III)-پورفيرين با برخي ليگاندهاي كوچك: (O2، CO، NO و H2O)
834
مطالعه‌ي پارامتري رفتار سازه‌اي گنبدهاي ديامتيك‌ فرازيده به منظور تعيين هندسه‌ي بهينه
835
مطالعه‌ي پديده‌هاي انتقال جرم و واكنش‌هاي شيميايي در حذف اكسيد‌هاي نيتروژن در برج سيني‌دار از نوع كف‌كننده
836
مطالعه‌ي تأثير برنامه‌ي درسي كارآفريني بر خودكارآمدي و خوداشتغال‌زايي هنرجويان رشته‌هاي نقشه‌كشي و كامپيوتر سال دوم هنرستان‌هاي كاردانش شهر انديمشك
837
مطالعه‌ي تأثير كنز بر سطح توليد و رفاه اقتصاد ايران (طراحي يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي)
838
مطالعه‌ي تئوري و تجربي خواص مكانيكي الياف شيشه ساخته شده به روش ذوب غير مستقيم
839
مطالعه‌ي تاثير آثار بهزادگلپايگاني بر تايپوگرافي‌هاي دهه‌ي هشتاد شمسي ايران
840
مطالعه‌ي تاكسونوميكي sect. Paniculatae, Ampullatae, Otites Silene در ايران
841
مطالعه‌ي تاكسونوميكي sect. Paniculatae, Ampullatae, OtitesSileneدر ايران
842
مطالعه‌ي تجربه‌گرايي در كارگاه نمايش با تكيه بر آثار نمايشي عباس نعلبنديان
843
مطالعه‌ي تجربي امكان رنگزدايي از پساب با استفاده از جاذب تهيه شده از برگ Salix babylonica
844
مطالعه‌ي تجربي انتقال حرارت در پديده‌ي چگالش قطره‌اي روي سطح خارجي لوله
845
مطالعه‌ي تجربي بازيابي پساب لباسشويي با استفاده از غشاء نايلوني
846
مطالعه‌ي تجربي خواص مكانيكي و مدل‌سازي رفتار كششي و خمشي منسوج بدون بافت متعامد سه‌بعدي
847
مطالعه‌ي تجربي و تحليل اثر مشخصه ميدان مغناطيسي خارجي پلاسماي هليكون بر روي باريكه‌ي يون‌هاي خروجي
848
مطالعه‌ي تجربي و تحليلي رفتار خمشي دال بتن آرمه‌ي دو طرفه‌ي تخت تقويت شده با كامپوزيت FRP تحت بار قائم متمركز
849
مطالعه‌ي تجربي و مدل‌سازي جذب دي‌اكسيد كربن با حلال ‌هاي شيميايي در حضور ذرات جامد
850
مطالعه‌ي تحليلي و تجربي عملكرد آب‌گرم‌كن خورشيدي مجهز به متمركز كننده‌ي سهموي مركب و ذخيره‌ساز حرارتي با ماده تغييرفازدهنده
851
مطالعه‌ي ترابرد الكتروني در مولكول دو رشته‌ايي DNA در حضور بي‌نظمي
852
مطالعه‌ي ترابرد الكتريكي مولكول زيستي DNA با استفاده از نرم‌افزار SIESTA
853
مطالعه‌ي تطبيقي احساس نابرابري جنسيتي و عوامل اجتماعي مرتبط با آن (مورد مطالعه : زنان و دختران شهر يزد)
854
مطالعه‌ي تطبيقي بازنمايي خيابان از منظر نقاشان امپرسيونيست قرن نوزدهم و عكاسان خياباني شصت سال اخير غرب
855
مطالعه‌ي تطبيقي بيمه ورزشي در كشورهاي منتخب و ايران و ارائه‌ي الگوي مناسب
856
مطالعه‌ي تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه 24- 23 نهج البلاغه
857
مطالعه‌ي تطبيقي رشته‌ي زبان‌شناسي در دانشگاه‌هاي برتر دنيا و دانشگاه‌هاي ايران
858
مطالعه‌ي جامعه‌شناختي در باب آيين‌هاي مصرفي (بررسي و تفسير رفتارهاي مصرف‌گرايانه در مراسم ازدواج شهر اصفهان)
859
مطالعه‌ي جبرهاي از بعد متناهي با مدول‌هاي تجزيه‌ناپذير -بخش‌زنجيريn
860
مطالعه‌ي جبرهاي گرنشتاين
861
مطالعه‌ي جهش‌ در ژن‌هاي tRNAAla,Trp,Asn ميتوكندريايي در بيماران مبتلا به ميوتوني غير‌ديستروفي در ايران
862
مطالعه‌ي حدس اسلندر – ريتن براي حلقه‌هاي كوهن – مكولي
863
مطالعه‌ي حدس اوسلندر-ريتن براي حلقه‌هاي كوهن-مكالي و جبرهاي مسيري
864
مطالعه‌ي حدس متناهي‌گرايي جبرهاي آرتيني
865
مطالعه‌ي خواص الكتروني و نوري يك شبه‌نقطه‌ي كوانتومي كروي، تحت تأثير ميدان‌هاي الكتريكي و مغناطيسي خارجي
866
مطالعه‌ي خواص مكانيكي FSW فولادهايِ HSLA با افزودن ذرات اكسيد تيتانيم نانومتري
867
مطالعه‌ي درهم‌شكني ديناميكي كامپوزيت‌هاي تقويت شده با الياف بافته‌شده و نانو ذرات
868
مطالعه‌ي دگرساني، سيالات درگير و ژنز كانسارآهن- فسفات گزستان، شرق بافق
869
مطالعه‌ي رابطه‌ي مديريت كيفيت فراگير و ارتقاء مهارتهاي شغلي كارشناسان تصادفات از ديد روساي مناطق 26 گانه راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ
870
مطالعه‌ي ساختار فيلمنامه‌ي طنز در انيميشن‌هاي كوتاه، با تاكيد بر نقش عامل غافلگيري
871
مطالعه‌ي سيستماتيكي گونه‌هاي چندساله¬ي زيرتباره‌ي Trigonellinae در ايران
872
مطالعه‌ي شبيه سازي پلي‌يورتان‌هاي پر شاخه با شاخه‌هاي آبدوست و آبگريز
873
مطالعه‌ي عددي تاثير حضور تونل بر رفتار سازه‌هاي روزميني حين گسلش شيب‌لغز
874
مطالعه‌ي عددي جريان دوفاز سيالات داراي تنش تسليم و آب در رژيم هاي جرياني مختلف
875
مطالعه‌ي عددي و تجربي فرايند ECAR آلياژهاي منيزيم جهت توليد ساختار نانو
876
مطالعه‌ي عددي و تجربي هندسه‌هاي قابل اتصال به كمك فرآيند جوشكاري با دوران قوس الكتريكي به كمك ميدان مغناطيسي (MIAB)
877
مطالعه‌ي عكاسي نجومي با رويكرد هنري مورد پژوهي: عكاسان نجومي ايران
878
مطالعه‌ي فعاليت فتوكاتاليستي نانوذرات اصلاح شده‌ي كربن فعال مغناطيسي و تيتانيوم دي‌اكسيد با فسفوتنگستات در رنگ‌زدايي از متيلن‌بلو در محلول‌هاي آبي
879
مطالعه‌ي فعاليت فتوكاتاليستي هيبريد سيليكوتنگستيك اسيد-هگزامين در رنگ زدايي از محلول‌هاي متيل اورانژ و متيلن بلو
880
مطالعه‌ي قطبش اثر سونيوف- زلدوويچ
881
مطالعه‌ي گذارفاز‌هاي كوانتومي ايجاد‌شده در اثر بي‌نظمي در گراف‌هاي منتظم تصادفي
882
مطالعه‌ي گروه هاي از مرتبه ي حداكثر 100
883
مطالعه‌ي مردم‌نگارانه‌ي جامعه‌ي محلي روستاي گرمه در مواجهه با گردشگر
884
مطالعه‌ي معنـاي صرفي اوزان فعلي در قرائات هفت‌گانه‌ي قرآن كريم (مورد مطالعه: افعال الف تا طاء)
885
مطالعه‌ي مولفه‌هاي اجرايي تئاتر آلترناتيو آمريكا از دهه‌ي 1960 تا 1980 و بررسي نمودهاي اين جريان بر تئاتر معاصر ايران از دهه‌ي 1990 تا
886
مطالعه‌ي نانو نوار گرافيني دو لايه با استفاده از بسته نرم‌افزاري WIEN2k
887
مطالعه‌ي نايكنواختي نخ‌هاي پنبه‌اي رسيده شده در سيستم ريسندگي رينگ
888
مطالعه‌ي نظري آثار كوانتومي خلأ در حضور محيط دي‌الكتريك متحرك
889
مطالعه‌ي نظري تلاطم در توكامك‌هاي اهمي با استفاده از ضرايب كلبش
890
مطالعه‌ي نظري سردسازي اتم به دام افتاده‌ي درون كاواك مبتني بر نظريه‌ي شفافيت الكترومغناطيس القاييده
891
مطالعه‌ي نظري و تجربي ناپايداري پلاستيك در فرآيند هيدروفرمينگ لوله
892
مطالعه‌ي نگاره‌هاي زومورفيك هند در دوران اكبر شاه با رويكرد اسطوره‌شناسي
893
مطالعه‌ي نيروهاي مؤثر بر الياف فلزي در ميدان مغناطيسي گردان
894
مطالعه‌ي هندسه‌ي پارچه‌هاي با تقارن مركزي و تحليل رفتار كششي آنها با روش اجزا محدود
895
مطالعه‌ي واقع‌گرايي اجتماعي در نقاشي معاصر ايران دهه‌ي شصت (مطالعه‌ي موردي: فعاليت هنري هشت نقاش معاصر)
896
مطالعه‌ي ويژگي‌هاي دي‌الكتريكي، مغناطيسي و مغناطوالكتريكي تركيب تكفاز Co4-xNixNb2O9 و كامپوزيت‌BiBa)(FeTiZn)O3/CoFe2O4)
897
مطالعه‌ي‌ تجربي اثر جهت جريان در فيلتراسيون غشايي با جريان تركيبي عمودي و شعاعي با نقطه سكون
898
مطالعه، امكانسنجي وساخت آلياژحافظه دار با پايه فولادي با هدف كاربرد آن در مهندسي عمران
899
مطالعه، بررسي و ارائه دستورالعمل اجرايي جهت جلوگيري از يخ زدگي، و يخ زدايي مجموعه زيربناي راه‌آهن و طراحي راهكار اجرايي براي رفع مشكل از سوزن‌ها و ماشين‌هاي سوزن
900
مطالعه، بررسي و ارائه راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در تاسيسات گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع ساختمان
901
مطالعه، بررسي و بهينه سازي اثرات پاشندگي نور بر روي كنترل انتشار و تقويت نور در بلورهاي فوتوني با ساختار نانو
902
مطالعه، بررسي و ساماندهي اسناد تصويري بناهاي از ميان رفته اصفهان صفوي با تاكيد بر عمارت جهان نما، نمكدان، و آيينه خانه
903
مطالعه، بررسي و شبيه سازي ICهاي txDAC و كاربرد آنها در سيستم هاي راديو نرم افزار
904
مطالعه، بررسي و شناسايي عناصر نادر خاكي از بار ورودي كنسانتره و باطله كانسار فسفات اسفوردي
905
مطالعه، بررسي و طراحي برخي ادوات پلاسمونيكي
906
مطالعه، بررسي و طرح مرمت بخشي از كتيبه گچي سر در برج مقبره رادكان- استان گلستان
907
مطالعه، بررسي و عارضه‌يابي صنف ريخته‌گري
908
مطالعه، بررسي و محاسبه حرارتي يك ماهواره دانشجويي
909
مطالعه، بررسي و مدلسازي نحوه انتشار مسير حركت اسيد در سنگ مخزن در سيستم هاي اسيدكاري
910
مطالعه، بررسي و مقايسه‌ي روش‌هاي تبديل پسماند DSO
911
مطالعه، بررسي، حفاظت و مرمت تعدادي از اشياي فلزي هفت تپه ي خوزستان
912
مطالعه، بررسي، حفاظت و مرمت تعدادي اشياي فلزي هفت تپه خوزستان
913
مطالعه، برنامه ريزي كالبدي و طراحي مركز آموزشي، درماني بيماري هاي متابوليسم و غدد با رويكرد پيشگيري
914
مطالعه، حفاظت و مرمت تعدادي از سفالهاي اريسمان در محل حفاري
915
مطالعه، حفاظت و مرمت شير سنگي متعلق به ميراث فرهنگي شهركرد
916
مطالعه، حفاظت و مرمت ظرف ساخته شده از آلياژ مس متعلق به مجموعه خصوصي باباخاني
917
مطالعه، حفاظت و مرمت ظرف سفالي لعابدار مكشوفه از نيشابور
918
مطالعه، حفاظت و مرمت يك كاسه مفرغي متعلق به مجموعه ي خصوصي باباخاني
919
مطالعه، حفظ و مرمت يك شي فلزي دوره ي اسلامي متعلق به گنجينه تخت جمشيد
920
مطالعه، ساخت و بررسي خواص دي الكتريكي و پيزو الكتريكي كامپوزيتهاي پليمر - پيزو الكتريك pzt با اتصال 3-1
921
مطالعه، شبيه سازي و دستيابي به بهترين تركيب امتزاجي جهت تزريق در يكي از ميادين نفتي
922
مطالعه، شناسايي و امكان‌سنجي مشعل‌هاي لائوناكس در كوره‌ها و بويلرهاي صنعتي
923
مطالعه، طراحي ، ساخت و آزمايش مهار با گيرايي مكانيكي در محدوده باند مهار
924
مطالعه، طراحي ، ساخت و آزمايش مهار با گيرايي مكانيكي در محدوده باند مهار
925
مطالعه، طراحي و ساخت يك نمونه آنتن مايكرواستريپ چاپي از نوع شكافدار در باند 2-6 گيگاهرتز
926
مطالعه، طراحي و شبيه سازي UPS به كمك نرم افزار Psim
927
مطالعه، كشف، تحليل، تدوين دانش و مدلسازي آن با استفاده از داده‌كاوي در پايگاه داده بانك توسعه تعاون
928
مطالعه، مدل سازي و تحليل صفحات كامپوزيتي دو پايداره ﴿داراي دو حالت پايدار﴾
929
مطالعه، مدلسازي و شبيه سازي نرم افزاري طرح يك شتاب سنج ميكروالكترومكانيكي
930
مطالعه، مدلسازي و طراحي مفهومي يك ميكروشير پوسته اي غيرفعال به منظور استفاده در ميكروپمپ
931
مطالعه، مرمت و خواناسازي دژ ماربين ﴿آتشگاه اصفهان﴾
932
مطالعه، مرمت، ساماندهي و احياي دژ تاريخي قلعه رودخان واقع در شهرستان فومن، استان گيلان
933
مطالعه، مستند نگاري و مرمت ديوارنگاره شكارگاه ورودي كاخ عالي قاپو اصفهان
934
مطالعه،طراحي و ساخت ميكروتراستر
935
مطالعه¬ تأثير ارزش عملكردي، اجتماعي و احساسي بر قصد تعامل مستمردر شبكه¬هاي اجتماعي فروشگاه اينترنتي زنبيل
936
مطالعه¬ رفتار ميزبان¬يابي حشرات ماده‌ي كرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera : Pyralidae) در شرايط آزمايشگاهي و صحرايي
937
مطالعه¬ي اثر محلول¬پاشي عناصر سيليسيم و پتاسيم روي پسته¬ي رقم بادامي ريز در شرايط تنش شوري
938
مطالعه¬ي برهمكنش يون¬هاي انتخابي با سطح گرافن با استفاده از محاسبات مكانيك كوانتومي
939
مطالعه¬ي ديناميك مولكولي تغييرات ساختاري در ابعاد اتمي در آلياژ CuZr حاصل از پيرسازي در دماهاي متفاوت
940
مطالعه¬ي رفتار سنگهاي متورم شونده و برآورد فشار ناشي از آن¬ها بر روي سيستم نگهداري تونل¬ها(مطالعه موردي:تونل امام زاده هاشم)
941
مطالعه¬ي ريزساختار و تاثير آن بر خواص الكتريكي سامانه¬هاي هيبريدي بر پايه¬ي پلي¬كربنات و نانو لوله¬هاي كربني
942
مطالعه¬ي محاسباتي جذب گازهاي N2و O2 بر روي پورفيرين¬هاي تيتانيم، كبالت، نيكل و روي جايگزين شده در فولرن C70
943
مطالعه¬ي نظري اثرات ليگاند بر ساختار تركيباتي از تاليم
944
مطالعه¬ي نظريه¬ي تابعي چگاليِ برهمكنش گاز COبا نانولوله¬هاي بور- نيتريد هيكلايت (4،4) (BN)48 آلاييده شده باCo و Cr
945
مطالعه¬ي نوموليت¬هاي ايزوله منطقه روبيات و عيلكي واقع در جنوب بيرجند
946
مطالعه¬ي ويژگي¬هاي نانوبلورهاي MoS2 سنتز شده به روش¬هاي شيميايي با پيش¬ماده¬ي جديد
947
مطالعهCOMBINATION THERAPY و درمان هرمي در بيماران آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي بيمارستان امام خميني
948
مطالعهPolarimetry, Electroanalysis, Colorimetry, Physico chemical method or separation و مطالعه دستگاههاي Mass spect, N. M. R
949
مطالعهء زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي گسست نقاشي ايراني از ادبيات در اواسط دوره ي صفويه تا اوايل قاجار
950
مطالعهء ساختار و عوامل جذابيت در بازي هاي ويدئويي ساده و تفنني ﴿كژوال﴾
951
مطالعهانعكاس امواج از موج‌شكن‌هاي سكويي به كمك روش‌هايمحاسبات نرم
952
مطالعهاي بر روش درون‌يابي كريجينگ
953
مطالعهي آزمايشگاهي تأثير سربارهي مس به عنوان جايگزين مصالح جديد بر خواصمخلو طهاي بازيافتي سرد درجا با قير امولسيوني
954
مطالعه‏ي آزمايشگاهي تغييرات پارامترهاي ديناميكي ماسه‏ي چمخاله
955
مطالعهي اثر مهار hsa-miR-4270 بر بيان ژن هاي SMARCD1 و Pygo2 در سلول هاي بنيادي سرطان معده مشتق شده از ردهي سلولي MKN45
956
مطالعهي تأثير روش ساخت نمونه در بهسازي خاك ريزدانهي رسي به روش رسوبگذاري زيستي كربنات كلسيم
957
مطالعهي تاثير سطوح مختلف پودر گوشت دامي بر عملكرد، فراسنجه هاي تخمير، و خون بره هاي پرواري مهربان
958
مطالعه‎‏ي تجربي و تئوري پديده‏ي يخ‏زدگي كنتور آب و جلوگيري از آن به كمك گرمايش تابشي
959
مطالعهي تطبيقي علمالنفس سينوي و صدرايي با نگاه به اصل حركت جوهري
960
مطالعهي ساختار شكنانه ي رمان طبل حلبي نوشته ي گونتو گراس
961
مطالعه‏ي عددي ويژگي‌هاي هيدروديناميكي سامانه رانش جت خطي
962
مطالعهي نظري جذب گازهاي گوگرد دي اكسيد و نيتروژن دي اكسيد برروي پورفيرينهاي كُروم وكبالتجايگزين شده C درفولرن 70
963
مطالعهوابستگي كمي ساختار- فعاليت برخي مولكولهاي كوچك بازدارنده GSK-3 به عنوان داروهاي ضد آلزايمر
964
مطالعۀ آسيب‌شناسي و ارائۀ روش استحكام‌بخشي براي سنگ‌هاي آهكي به‌كاررفته در معبد آناهيتا كنگاور
965
مطالعۀ اثرات كنج‌ هاي محدب و مقعر در گودهاي عميق بر طرح سيستم ميخ‌ گذاري
966
مطالعۀ اصطلاحات خوشنويسي و نگارگري در ديوان عرفي شيرازي و كليم همداني
967
مطالعۀ اصطلاحات خوشنويسي و نگارگري در ديوان عرفي شيرازي و كليم همداني
968
مطالعۀ بازنمايي هراس در نقاشي قرن بيستم (مطالعۀ موردي آثار نقاشي ادوارد مونك، گئورگه گروس وفرانسيس بيكن )
969
مطالعۀ بدن انسان به مثابۀ رسانه اي جديد در هنر سايبرنتيك از منظر مارشال مك لوهان (نمونۀ موردي: استلارك)
970
مطالعۀ بينامتني ديوارنگاره هاي شهر اصفهان با مضامين ادبي بر اساس آراء ژرار ژنت ( سالهاي 1395-1396)
971
مطالعۀ پديده پسماند در گذارهاي بين مد E و مد H در يك رآكتور پلاسماي جفت شده القايي
972
مطالعۀ تاثير اسيدكاري بر پارامترهاي شكست سنگ به صورت آزمايشگاهي و عددي
973
مطالعۀ تجربي و عددي انتقال حرارت در پرخوران
974
مطالعۀ تطبيقي شروح و ترجمه‌‌هاي نهج‌البلاغه، خطبه‌‌هاي 38 و 39 و 40
975
مطالعۀ خواص الكتروني فسفرن و نانونوارهاي فسفرن با رهيافت تنگابست
976
مطالعۀ دستگاه معادلات سهموي با كاربرد در علوم زيستي
977
مطالعۀ رضايتمندي معلمان و مديران از ارزشيابي توصيفي درس علوم سوم ابتدايي در دبستان‌هاي پسرانه‌ي شهرستان مهاباد در سال تحصيلي 97-96
978
مطالعۀ سير تحول روايت و شخصيت پردازي در دنباله‌هاي سينمايي انيميشن آمريكا بر اساس ساختار كلاسيك
979
مطالعۀ سير تحول روايت و شخصيت پردازي در دنباله‌هاي سينمايي انيميشن آمريكا بر اساس ساختار كلاسيك
980
مطالعۀ قابليت هاي بياني وجوه ديداري و شنيداري هنر‌صدا در دورۀ معاصر
981
مطالعۀ كوانتومي روي مشتقات پنتافولوالن با استفاده از روش DFT
982
مطالعۀ محاسبه اي بر هم كنشهاي بين مولكولي ايزوسيانيكاسيد(HNCS) وتوتومريهاي آن (HSCN, HSNC and HCNS) با سولفيد هيدروژن(H2S)
983
مطالعۀ ميزان تاثير انتخاب فركانس حداكثر بر نتايج مدل هاينسل سوم، در زمان چرخش باد در طول بادگيرهاي كشيده
984
مطالعۀ وضعيت آموزش عالي مجازي در ايران و راه‌هاي توسعه و ارتقاي آن
985
مطالعۀ تجربي اثر فراسنجهاي مختلف روي شكل‌گيري فوارۀ تزريق مستقيم سوخت بنزين
986
مطاله بازوپايان دونين پسين دربرش نمكه (شمال دامغان -البرز شرقي )
987
مطاله تستهاي انعقادي (PT.PTT.BT.CCT.Platelet) در بيماران مبتلا به فقر آهن مراجعه كننده به يك مطب خصوصي طي سالهاي 76- 1373
988
مطاله خواص الكتروني نانولوله هاي كربني آلائيده شده بااتمهاي رديف اول همانند بورونيتروژن بااستفاده از روشهاي اي بي اينيتيو همچون دي اف تي
989
مطاله رفتار خوردگي آلياژ آلومنيم در آب دريا
990
مطاله روابط كمي ساختار -فعاليت براي پيش بيني فعاليت دارويي ضد ايدز مشتقات ايميدازول
991
مطاله شيوه هاي آموزش قانون گرايي،مشاركت واحترام به حقوق شهروندي در مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان سنندج
992
مطاله نظري و امكان سنجي ساخت نانوسيم Bi2Te3 براي استفاده در يك نانو پلتيه
993
مطاله و بررسي مقاومت اضافي كشتي در موج و تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت محاسبه آن
994
مطاله و تحليل هيدروديناميكي پيش برنده كورت نازل دار با استفاده از كاربرد روش نرم افزاري المان مرزي
995
مطاله ي تاثير سرعت سرد شدن بر ريز ساختار آلياژ LM13 با استفاده از تكنيك آناليز حرارتي
996
مطامعه انبساط پلاسما در خلأ با در نظر گرفتن ديناميك جنبشي ذرات
997
مطامعه خواص ترابري در نانو ساختارها
998
مطامعه گزارش سوالات تكميلي آزمون شنيداري آيلتس
999
مطب
1000
مطبوعات براي كودكان و نوجوانان
بازگشت