<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مقايسه تاثير استفاده از روش تدريس معكوس با روش تدريس سنتي در يادگيري و خودكارآمدي تحصيلي درس فارسي دانش آموزان پايه دوم ابتدايي شهر تهران
2
مقايسه تاثير استفاده از روش همكار- معلم و روش معلم محور بر حفظ آني و يا با تاخير واژگان در ميان دانش آموزان زبان انگليسي
3
مقايسه تاثير استفاده از رويكرد گزارشهاي انديشه ورز و ثبت شده روزانه بر روان نويسي دانش آموزان دبيرستاني ايراني درمهارت نوشتن به انگليسي به عنوان زبان خارجي
4
مقايسه تاثير اصلاح خطاهاي زبان آموزان توسط از نو طرح كردن و فراخواني بر پيشرفت گرامر در زبان آموزان درونگرا و برونگرا
5
مقايسه تاثير اعمال ويبريشن، تحريك جلدي الكتريكي اعصاب و تمرينات كششي بر روي كوفتگي عضلاني تاخيري در زنان غير ورزشكار سالم
6
مقايسه تاثير الگوهاي تمريني هوازي، مقاومتي و تركيبي بر تراكم ماده معدني، استحكام مكانيكي و پاتولوژي بافت استخوان استئوپروتيك رت هاي نر ويستار
7
مقايسه تاثير اموزش با استفاده از نرم افزار اموزشي . روش سنتي و روش تلفيقي بر پيشرفت تحصيلي درس حسابان دانش اموزان سال سوم رشته رياضي شهر برازجان
8
مقايسه تاثير اموزش با استفاده از نرم افزار اموزشي . روش شنتي و روش تلقيقي بر پيشرفت تحصيلي درس حسابان دانش اموزان سال سوم رشته رياضي شهر برازجان
9
مقايسه تاثير انجام يك نوبت فعاليت تا آستانه خستگي بر فاكتورهاي رئولوژيكي خون در صبح و عصر بر نوجوانان پسر
10
مقايسه تاثير انفوزيون وريدي استامينوفن و كتورولاك (PCA) بر ميزان كاهش درد بعد ازعمل جراحي آرتروپلاستي زانو
11
مقايسه تاثير بار توجهي شناختي و حركتي بر اجراي تكليف هماهنگي چشم و دست در افراد ورزشكار و غير ورزشكار
12
مقايسه تاثير بازخورد بعد از كوششهاي خوب و ضعيف در اكتساب و يادداري مهارت دريبل فوتبال
13
مقايسه تاثير برنامه حركتي اسپارك با تمرينات منتخب بر رشد مهارت هاي بنيادي جابه‌جايي كودكان دختر پيش‌ دبستاني
14
مقايسه تاثير پروپوفول وايزوفلوران برروي ميزان قندخون حين عمل جراحي هيستركتومي ابدومينال دربيماران ديابتيك
15
مقايسه تاثير تابش ليزر Er:YAG و Diod 98onm بر چسبندگي سلولهاي استئوپلاست روي سطح فيكسچر ايمپلنت هاي دنداني
16
مقايسه تاثير تام زعفران و كروسين بر شاخص هاي رشد جنين و ساختار جفت در موش كوچك آزمايشگاهي
17
مقايسه تاثير تجويز اپيدورال منيزيوم سولفات و پتدين بر لرز بعد از عمل بيماران تحت عمل جراحي رزكسيون پروستات از طريق ترانس يورترال (TURP) در بيمارستان رازي رشت
18
مقايسه تاثير تدريس زبان انگليسي با نرم افزار آموزشي و شيوه سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 12 تا 18 سال
19
مقايسه تاثير ترتيب اجراي تمرينات كششي ايستا و پويا بر برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني دختران پايه چهارم مقطع ابتدايي شهرستان ميانه
20
مقايسه تاثير تزريق اپي دورال دگزامتازون و تريامسينولون در درمان كمردرد
21
مقايسه تاثير تزريق اپيدورال سرم نرمال سالين با محلول بيكربنات سديم بر مدت بيحسي حاصل از تزريق اپيدورال ليدوكائين 2./. در بيماران تحت جراحي شكستگي استخوان ران بيمارستان پورسينا سال 1382
22
مقايسه تاثير تزريق بوپيواكائين 25/0 % از طريق بلوك اينتراپلورال با بلوك بين دنده اي در كنترل درد بعد از عمل جراحي توراكس
23
مقايسه تاثير تزريق بوپيواكائين 5/.% با ليدوكائين 2% جهت كنترل درد بيماران تحت ‏عمل جراحي خارج كردن سنگ كليه از طريق پوست(‏PCNL‏) در مركز آموزشي درماني ‏رازي رشت در نيمه اول سال 1387‏
24
مقايسه تاثير تزريق زيرجلدي ترامادول با بوپيواكائين در محل انسزيون عمل جراحي سزارين بر ميزان درد بعد از عمل
25
مقايسه تاثير تزريق زيرجلدي ترامادول با بوپيواكائين در محل انسزيون عمل جراحي سزارين بر ميزان درد بعد از عمل
26
مقايسه تاثير تزريق ماركائين % 25/0 با ليدوكائين %2 در محل برش جراحي بر شدت درد بيماران تحت عمل جراحي سزارين، در بيمارستان الزهرا رشت در نيمه اول سال 1390
27
مقايسه تاثير تشويق در روند تحصيلي بين دانش آموزان دبستاني دختر و پسر
28
مقايسه تاثير تشويق وتنبيه بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزن دختر ابتدايي شهرستان فريمان
29
مقايسه تاثير تغذيه ارزن در برابر جو بر روي تركيبات شير و عملكرد گاو شيري
30
مقايسه تاثير تغييرپذيري در شرايط تمرين بدني ، مشاهده اي و تركيبي (بدني / مشاهده اي...)
31
مقايسه تاثير تمرينات TRX و پيلاتس بر قدرت، تعادل و توان انفجاري ورزشكاران
32
مقايسه تاثير تمرينات پلايومتريك و هرمي دوگانه بر فاكتورهاي آمادگي جسماني دانشجويان غير ورزشكار
33
مقايسه تاثير تمرينات پلايومتريك و هرمي دوگانه بر فاكتورهاي آمادگي جسماني دانشجويان غير ورزشكار
34
مقايسه تاثير تمرينات تناوبي هوازي بر برخي شاخصهاي سيستم ايمني در مردان جوان چاق و طبيعي غير ورزشكار شهرستان ملاير
35
مقايسه تاثير تمرينات كمكي – مقاومتي و دستگاه APS بر عملكرد حركتي، ميزان درد و سطح هورمون كورتيزول در بيماران زن سالمند مبتلا به آرتروز زانو
36
مقايسه تاثير تمرينات كمكي – مقاومتي و دستگاه APS بر عملكرد حركتي، ميزان درد و سطح هورمون كورتيزول در بيماران زن سالمند مبتلا به آرتروز زانو
37
مقايسه تاثير توده واژه و نرم افزار فلش كارت بر يادگيري واژگان زبان آموزان ايراني
38
مقايسه تاثير توده واژه و نرم افزار فلش كارت بر يادگيري واژگان زبان آموزان ايراني
39
مقايسه تاثير توزيع نرمال و توزيع با دنباله هاي سنگين در آناليز بيزي مدل CEV
40
مقايسه تاثير جراحي آندوسكوپيك با درمان مديكال بر بويائي در پوليپوز بيني
41
مقايسه تاثير جراحي آندوسكوپيك با درمان مديكال بر بويائي در پوليپوز بيني
42
مقايسه تاثير جهت نوردهي روي استحكام باند ريز كششي microotensile ادهزيوهاي نسل پنجم و ششم
43
مقايسه تاثير جهت نوردهي روي استحكام باند ريز كششي microotensile ادهزيوهاي نسل پنجم و ششم
44
مقايسه تاثير حافظه كارا درعملكرد تحصيلي كودكان داراي اختلال يادگيري خاص وكودكان عادي مدارس ابتدايي )دوره اول ( دخترانه شهرستان شهرضا
45
مقايسه تاثير حركت درماني در آب و خشكي بر عملكرد عضلاني- اسكلتي مفصل زانو، درد و كيفيت زندگي بيماران هموفيلي
46
مقايسه تاثير خاك هاي كلسينه شده ايراني بر سيمان هاي مخلوط پوزولايي
47
مقايسه تاثير خودتنظيمي و تحميلي كانون توجه بر عملكرد شناگران آماتور و حرفه اي
48
مقايسه تاثير خودگفتاري آموزشي و انگيزشي بر اكتساب و يادداري پرش عمودي و تعادل
49
مقايسه تاثير خودگفتاري آموزشي و بازخورد و تركيب آنها با كانون توجه دروني و بيروني بر اكتساب و يادداري مهارت پاس سينه بسكتبال دانشجويان دختر دانشگاه يزد
50
مقايسه تاثير داروي اندانسترون با دارو نما در لرز پس از عمل سزارين
51
مقايسه تاثير داروي اندانسترون با دارو نما در لرز پس از عمل سزارين
52
مقايسه تاثير داروي فني تويين و تريامسينولون برآفت مينور
53
مقايسه تاثير دارويي Venlafaxine با Citaloperam در درمان فاز حاد افسردگي ماژور
54
مقايسه تاثير دارويي Venlafaxine با Citaloperam در درمان فاز حاد افسردگي ماژور
55
مقايسه تاثير در روندهاي حسي شنيداري ولمسي در تصوير سازي دانش آموزان نابينا
56
مقايسه تاثير درمان CBT و ACT بر كاهش دلبستگي، استرس و اضطراب جدايي دردانش آموزان دختر 11-6 ساله در مدارس ابتدايي
57
مقايسه تاثير درمان پريودنتال با و بدون تجويز كوتاه مدت داكسي سايكلين يا دوز پايين بر سطح سرمي αTNF-، IL- 6 ، ليپيدهاي سرمي در مبتلايان به پريودنتيت پيشرفته
58
مقايسه تاثير درمان جرم گيري وتسطيح سطح ريشه بر كيفيت زندگي مرتبط با بهداشت دهان ودندان در بيماران مراجعه كننده به بخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي يزد
59
مقايسه تاثير درمان شناختي رفتاري متمركز بر هيجان و طرحواره درماني بر ميزان درد، برداشتهاي فاجعه آميزدرد ، دشواري در تنظيم هيجانات و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
60
مقايسه تاثير درمان گروهي شناختي-رفتاري و حكايت درماني بر كاهش نشانه هاي باليني بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير بزرگسالان در شهر اصفهان
61
مقايسه تاثير درماني 5- فلوئورواوراسيل﴿%5﴾ با تري كلرو اسيد استيك﴿%8﴾ بر زگيل تناسلي در زنان مبتلا مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان الزهرا
62
مقايسه تاثير درماني تاپيرامات و نيترازپام در درمان اسپاسم شيرخواري
63
مقايسه تاثير درماني تاپيرامات و نيترازپام در درمان اسپاسم شيرخواري
64
مقايسه تاثير دروندادهاي حسي شنيداري و لمسي در تصويرسازي دانش آموزان نابينا
65
مقايسه تاثير دهان شويه كلرهگزيدين با و بدون دهان شويه پرسيكا دركاهش عوارض دهاني شيمي درماني
66
مقايسه تاثير دهان شويه كلرهگزيدين با و بدون دهان شويه پرسيكا دركاهش عوارض دهاني شيمي درماني
67
مقايسه تاثير دو برنامه فعاليت ورزشي تداومي و تناوبي بر برخي از عوامل هماتولوژيكال افراد غير فعال
68
مقايسه تاثير دو داروي Celecoxib و پردنيزولون در پيشگيري و كنترل درد پس از جراحي پريودنتال
69
مقايسه تاثير دو داروي هوشبري پروپوفول و تيوپنتال سديم بر تغييرات قند خون قبل و بعد از الكتروشوك درماني در بيماران غير ديابتي
70
مقايسه تاثير دو دهانشويه كورتيكواستروئيد موضعي در درمان ضايعات ليكن پلان دهاني علامت دار
71
مقايسه تاثير دو رژيم درماني متوالي (sequential) حاوي فورازوليدون براي ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم اثني عشر
72
مقايسه تاثير دو رژيم درماني متوالي (sequential) حاوي فورازوليدون براي ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم اثني عشر
73
مقايسه تاثير دو روش آموزش الكترونيك و سنتي بر ميزان و كيفيت يادگيري و آموزش دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
74
مقايسه تاثير دو روش آموزشي نمايش عملي و استفاده از لوح فشرده بر عملكرد دانشجويان دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گبلان در مورد اندازه گيري فشارخون سال 83-1382
75
مقايسه تاثير دو روش ارزشيابي به روش عملي با ساختار عيني و روش سنتي بر ميزان رضايت دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت در سال 86-85
76
مقايسه تاثير دو روش بي حسي spinal و بيهوشي general بر متغيرهاي حول عمل در جراحي لامينكتومي كمر
77
مقايسه تاثير دو روش بي حسي spinal و بيهوشي general بر متغيرهاي حول عمل در جراحي لامينكتومي كمر
78
مقايسه تاثير دو روش بيهوشي نخاعي و عمومي بر درجه حرارت مادر و نوزاد در حين عمل سزارين
79
مقايسه تاثير دو روش بيهوشي نخاعي و عمومي بر درجه حرارت مادر و نوزاد در حين عمل سزارين
80
مقايسه تاثير دو روش ريباند تراپي و تمرينات فيزيوبال بر برخي فاكتورهاي جسماني و كيفيت زندگي كودكان فلج مغزي اسپاستيك
81
مقايسه تاثير دو روش گرم كردن سنتي و تركيبي بر برخي عوارض كوفتگي عضلاني تاخيري بازيكنان نخبه دختر پنچاك سيلات
82
مقايسه تاثير دو روش ماساژ و تمرينات كششي همسترينگ بر برخي شاخص ها ي كمر درد مزمن غير اختصاصي .
83
مقايسه تاثير دو روش مختلف ضد عفوني كردن ﴿اسپري و غوطه وري﴾ بر تغييرات ابعادي قالبهاي آليناتي
84
مقايسه تاثير دو روش مختلف ضدعفوني كردن (اسپري و غوطه وري) بر تغييرات ابعادي قالبهاي آلژيناتي
85
مقايسه تاثير دو روش مشاوره گروهي زوج محور و مراجع محور، به شيوه شناختي - رفتاري در دوران بارداري ، بر ميزان اضطراب، استرسو افسردگي پس از زايمان
86
مقايسه تاثير دو شيوه تمرين هوازي تناوبي و تداومي بر عمل تركيب بدن و حداكثر اكسيژن مصرفي VO2max دانش آموزان پسر
87
مقايسه تاثير دو نوشيدني انرژيزا رد بول و مگابيسيك بر توان بي هوازي و سيستم ايمني پسران ورزشكار پس از دو آزمون بي هوازي متوالي
88
مقايسه تاثير دو نوع برنامه تمريني تناوبي سرعتي و تناوبي استقامتي بر برخي حجمها و ظرفيتهاي ريوي دانشجويان دختر غير ورزشكار
89
مقايسه تاثير دو نوع تمرين انبوه و فاصله دار بر اكتساب يادداري و انتقال يك مهارت مجرد
90
مقايسه تاثير دو نوع تمرين انبوه و فاصله دار بر ميزان يادگيري يك مهارت مجرد( شوت بسكتبال)
91
مقايسه تاثير دودهاشويه كورتيكواستروئيد موضعي در درمان ضايعت ليكن پلان دهاني علامت دار
92
مقايسه تاثير دوز وروش تجويز...1-2-3-6برتراكم عددي نورون هاي تيره در بخش متراكم ناحيه اي ماده سياه مغز موش :معرفي روش موثر وكارآمد براي ايجاد مدل حيواني پاركينسون
93
مقايسه تاثير دوزهاي مختلف اكسي توسين بولوس وريدي بر ميزان تغييرات هموديناميك وبروز عوارض دارويي حين عمل در سزارين انتخابي تحت بيحسي اسپاينال
94
مقايسه تاثير راهبردهاي يادگيري خودتنظيم براجرا و يادگيري يك مهارت حركتي بسته
95
مقايسه تاثير رايحه درماني و موسيقي درماني بر كيفيت خواب بيماران مبتلا به سوختگي
96
مقايسه تاثير رژيم غذايي و ورزش با و بدون درمان دارويي در بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي
97
مقايسه تاثير رژيم غذايي و ورزش با و بدون درمان دارويي در بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي
98
مقايسه تاثير روزه داري بر هورمون هاي تنظيم كننده اشتها در زنان چاق و لاغر
99
مقايسه تاثير روش آموزش رايج و همسالان بر انجام پياده روي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي
100
مقايسه تاثير روش آموزش رايج و همسانان بر انجام پياده روي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي
101
مقايسه تاثير روش تدريس مشاركتي با روش تدريس سنتي درس رياضي بر ميزان يادگيري و علاقه به كارگروهي دانش آموزان پايه دوم دبستان شهر تهران
102
مقايسه تاثير روش هاي آموزش فرايند و آموزش تكليف- فرآيند بر عملكرد املا نويسي در دانش آموزان پايه هاي سوم و چهارم مقطع ابتدايي شهر مباركه
103
مقايسه تاثير روش هاي آموزش نقاشي بر خلاقيت ورشد اجتماعي كودكان 6تا8 ساله منطقه 4 استان قم
104
مقايسه تاثير روش هاي رفتار درماني شناختي ، دارو درماني و دارونما بر سلامت رواني رواني زنان نابارور
105
مقايسه تاثير روش هاي كاربرد يك نوع قير پايه برحساسيت رطوبتي مخلوط آسفالتي
106
مقايسه تاثير روش هاي مختلف آماده سازي سطح براكت فلزي دباند شده بر استحكام باند برشي به ميناي دندان
107
مقايسه تاثير روش هاي يادگيري مشاركتي و سخنراني بر تفكر خلاق و پيشرفت تحصيلي درس حرفه و فن دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي شهر يزد
108
مقايسه تاثير روشهاي يادگيري ويژه آموزش ناشنوايان برميزان يادگيري
109
مقايسه تاثير رويدادهاي رابطه اي نامزدي بر ميزان رشد صميميت ، اتكا متقابل و پايبندي در دختران و پسران دانشجو در سطح دانشگاه هاي گرگان
110
مقايسه تاثير رويكردهاي آموزش قبل از عمل توسط پرستار و همتا بر اضطراب زنان كانديد عمل پونكسيون تخمدان
111
مقايسه تاثير زوج درماني رفتاري- جدلي و زوج درماني هيجان مدار بر كيفيت ابعاد ارتباط زناشويي، سلامت روان و نشانه هاي اختلال شخصيت مرزي....
112
مقايسه تاثير زوج درماني گروهي مبتني بر واقعيت درماني و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كمال گرايي ، هوش هيجاني، تعديل نيازها و تاب آوري زوجين
113
مقايسه تاثير سبكهاي ارتباطي والدين بر ميزان رشد اجتماعي كودكان
114
مقايسه تاثير سه استراتژي خلاصه برداري رابطه سوال وجواب ساختار گرامري بر توانايي درك مطلب زبان آموزان ايراني , Comparing the Effect of 'Summarizing', 'Question- Answer relationship', and 'Syntactic Structure Training' on the Reading Comprehension Ability of Iranian EFL Learners
115
مقايسه تاثير سه دوز سرم رينگر جهت هيدراسيون حين عمل در پيشكيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي تمپانوماستوئيدكتومي
116
مقايسه تاثير سه دوز سرم رينگر جهت هيدراسيون حين عمل در پيشكيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي تمپانوماستوئيدكتومي
117
مقايسه تاثير سه دوز متفاوت انفوزيون اكسي توسين بر روي متغيرهاي هموديناميك مادران باردار حين عمل سزارين
118
مقايسه تاثير سه دوز متفاوت انفوزيون اكسي توسين بر روي متغيرهاي هموديناميك مادران باردار حين عمل سزارين
119
مقايسه تاثير سه روش آموزش سخنراني،يادگيري مشاركتي و حل مسئله بر نگرش ،اضطراب، و عملكرد درس رياضي در دانش آموزان دختر پايه ششم شهر سنقر
120
مقايسه تاثير سه روش حركت درماني، خود درماني از طريق كتاب كمر و درمان هاي رايج بر بيماران داراي كمردرد مزمن
121
مقايسه تاثير سوپرجاذب AKATASAP‌ بر استقرار و رشد گونه هاي تاغ و زيتون در تيمارهاي مختلف آبياري ( مطالعه موردي منطقه بافق و شاهديه)
122
مقايسه تاثير سولفات منيزيوم، اندانسترون و گلوكونات كلسيم در پيشگيري از بروز لرز پس از بيهوشي عمومي
123
مقايسه تاثير شستن بدو تولد نوزاد و ماساژ روي زردي فيزيولوژيكي در نوزادان
124
مقايسه تاثير شش هفته تمرين تناوبي و تداومي هوازي به همراه مصرف عصاره عناب بر مقادير ليپوكالين- 2 و آديپونكتين در پلاسما و بافت قلب رت هاي دچار انفاركتوس قلبي
125
مقايسه تاثير شياف مرفين سولفات با شياف ديكلوفناك سديم بر شدت درد در بيماران تحت: عمل جراحي CABG بستري در ICU مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت
126
مقايسه تاثير شير مادر و ماساژ پا بر شدت درد ناشي از خونگيري پاشنه پا در نوزادان بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان
127
مقايسه تاثير صادرات و فروش داخلي بر نوسانات قيمت و سود سهام شركت ها
128
مقايسه تاثير طرح هاي لوازم التحرير (ايراني و خارجي) بر شكل گيري شخصيت دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر بيرجند سال تحصيلي 95-94
129
مقايسه تاثير طول مدت سوندگذاري بعد از عمل جراحي كولپورافي قدامي در بروز احتباس ادراري (بمدت 24 ساعت و 72 ساعت ) دربيمارستان الزهرا شهرستان رشت سال 1377
130
مقايسه تاثير عصاره زردچوبه و تريامسينولون موضعي در درمان استوماتيت آفتي عود كننده بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
131
مقايسه تاثير عصاره زردچوبه و تريامسينولون موضعي در درمان ليكن پلان دهاني بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
132
مقايسه تاثير عمل جراحي كاشت حلزون شنوايي و برنامه توانبخشي متعاقب آن در ارتقاء هوش و رشد اجتماعي كودكان ناشنواي 9-6 ساله مركز كاشت حلزون شنوايي فارس با كودكان عادي
133
مقايسه تاثير عمل زيبايي بيني بر سلامت روان و عزت نفس بين دختران و پسران 20 تا 30سال 1390
134
مقايسه تاثير فعاليت هاي بدني گروهي و انفرادي بر رفتار سازشي دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير
135
مقايسه تاثير فنوباربيتال با كاربامازپين در كنترل حملات تشنج پارشيل با ژنراليزاسيون ثانويه در كودكان 2 تا 12 سالــه مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريـور رشت از سال 85 لغايت 86
136
مقايسه تاثير قرص ايزوسور با يد مونونيترات واژينال و سنتوسينون با دوز كم در آماده سازي سرويكس در هنگام زايمان
137
مقايسه تاثير قرص ايزوسور با يد مونونيترات واژينال و سنتوسينون با دوز كم در آماده سازي سرويكس در هنگام زايمان
138
مقايسه تاثير قليايي ها (پتاس ، سود، آب آهك ) بر روي پارچه و فيلامنت پلي استر
139
مقايسه تاثير كاپتوپريل زيرزباني با پلاسبو در بيماران با فشار خون بالا مراجعه كننده به اورژانس
140
مقايسه تاثير كاپتوپريل زيرزباني با پلاسبو در بيماران با فشار خون بالا مراجعه كننده به اورژانس
141
مقايسه تاثير كاربرد ابزار پيوستگي معنايي متني در فعاليتهاي نوشتاري مستقل و تركيبي زبان آموزان , A Comparison of the Use of Cohesive Devices in EFL Learners' Performance on Independent vs. Integrated Writing Tasks
142
مقايسه تاثير كاربرد روش متداول استفاده از نخ دندان با تكنيك وسيله نخ نگهدار در ميزان برداشت پلاك ميكروبي بين دنداني در كودكان 3 تا 6 ساله مراجعه كننده به يك مطب خصوصي دندانپزشكي در شهر رشت در سال 97-1396
143
مقايسه تاثير كرم املاء و كمپرس سرد بر شدت درد محل تزريق انوكساپارين
144
مقايسه تاثير كلر هگزيدين 2 درصد و هيپوكلريت سديم 5 درصد بر ميانگين ريز استحكام باند كششي در سه نوعbonding) etch & rinse )با حلال هاي متفاوت در عاج intact & affected
145
مقايسه تاثير لايه هاي فلزي مختلف با لايه هاي سربي موجود در روپوش پرتوكاران پزشكي
146
مقايسه تاثير لمس ياكسون با گلوكز خوراكي بر ميزان درد ناشي از خونگيري در نوزادان نارس
147
مقايسه تاثير ليدوكائين با دروپريدول و دارونما در پيشگيري از تهوع و استفراغ پس از عمل
148
مقايسه تاثير ليدوكائين و پريلوكائين بر روي تغييرات هموديناميك بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي و ترميمي
149
مقايسه تاثير ليدوكائين و پريلوكائين بر روي تغييرات هموديناميك بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي و ترميمي
150
مقايسه تاثير ماساژ درماني با روغن بادام شيرين و روغن كنجد بر ميزان وزن گيري نوزادان نارس
151
مقايسه تاثير مديريت زنجيره تامين بر بهره وري در شركت هاي ايران خودرو و پارس خودرو
152
مقايسه تاثير مسواك زدن به روش Scrub و Bass Modified در برداشتن پلاك
153
مقايسه تاثير مسواك زدن به روش Scrub و Bass Modified در برداشتن پلاك
154
مقايسه تاثير مصرف زنجبيل بر پارامترهاي اسپرم و ارتباط ان با استرس اكسيداتيو در مردان نابارور ايدئوپاتيك مراجعه كننده به پژوهشگاه رويان
155
مقايسه تاثير مصرف فروش سولفات و بادام درختي بر ميزان فريتين و ساير فاكتورهاي خوني وابسته به آهن هموگلوبين تعداد گلبول هاي قرمز و هماتوكريت در دختران جوان شهر اهواز
156
مقايسه تاثير مكمل آهن روزانه و دوبار در هفته در پيشگيري از كمبود آهن و آنمي فقر آهن در شير خواران
157
مقايسه تاثير مكمل آهن روزانه و دوبار در هفته در پيشگيري از كمبود آهن و آنمي فقر آهن در شير خواران
158
مقايسه تاثير مواد شستشو دهنده كانال دندان ( آب مقطر، اسيد پلي كربوكسيليك و◄17 Na2EDTA +◄25.5 Noacl) روي ميزان
159
مقايسه تاثير مواد شستشو دهنده كانال دندان ( آب مقطر، اسيد پلي كربوكسيليك و◄17 Na2EDTA +◄25.5 Noacl) روي ميزان گير پست و كورهاي سمان شده با زينك فسفات در دندان
160
مقايسه تاثير ميدازولام زيرزباني و وريدي بر ميزان آرامبخشي بيماران كانديد عمل جراحي
161
مقايسه تاثير ميزان نانو تقويت‌ كننده هاي مختلف و تابش پرتو الكتروني بر ريز ساختار، جمعشدگي حرارتي و خواص رئولوژيكي آلياژ بر پايه PE/EVA
162
مقايسه تاثير ناشي از نان هاي پودر كنجد و بذر كتان روي سطح MDA و activity Radical Scavenging در بيماران با stage I hypertension
163
مقايسه تاثير ناشي از نان هاي حاوي پودر كنجد و بذر كتان روي فشارخون در بيماران مبتلا به پرفشاري خون مرحله 1
164
مقايسه تاثير نشانه هاي فراگفتماني و سطح مهارت زباني در توانايي خواندن و درك مطلب زبان آموزان ايراني
165
مقايسه تاثير نقش آموزش حضوري وغير حضوري بهداشت به دانش آموزان هشت روستا از توابع استان سيستان و بلوچستان، شهرستان خاش بخش هاي نوك آبادو ده پابيد در سال 1380
166
مقايسه تاثير نوروفيدبك مبتني بر QEEG ، ودرمان تركيبي نوروبيوفيدبك براختلال وسواس عملي
167
مقايسه تاثير نوع ارزشيابي (كيفي - كمي ) بر ميزان اضطراب مدرسه دانش آموزان پايه سوم دبستان هاي شهر تهران
168
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين پيلاتس، هوازي و تركيبي بر انحناي كمر و WHRدر زنان چاقمبتلا به هايپرلوردوزيس
169
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين تقويتي در آب وخشكي بر ميزان درد و عملكرد حركتي وزنه برداران مبتلا به سندروم درد پتلوفمورال
170
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين تناوبي شديد بر اساس ضربان قلب و سرعت بر تغييرپذيري ضربان قلب و توان هوازي زنان جوان فعال
171
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مداوم ومتناوب بر سطوح هورمون رشد (GH) ، نيمرخ ليپيدي ، تركيب بدني وقند خون دردختران چاق غير فعال
172
مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات اصلاحي ويژه در آب و خشكي بر تغييرات كيفوز و برخي شاخص هاي ريوي دانشجويان پسر
173
مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات پلايومتريك تعادلي و تركيبي﴿ پلايو متريك و تعادلي﴾ بر حس عمقي مفصل زانو و تعادل ايستا
174
مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات پلايومتريك و قدرتي بر حس موقعيت مفصل زانو
175
مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات زير پيشينه شنا و دويدن بر BMI، RF و ليپوپروتئين هاي خون دانش آموزان پسر چاق مقطع متوسطه شهرستان بروجن
176
مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات منتخب ترامپولين و فيزيوبال بر ميزان لوردوز كمري، تعادل و اجراي برخي مهارت هاي پايه ژيمناست هاي دختر 7 تا 11 سال
177
مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات منتخب تعادلي بر حس عمقي، قدرت، تعادل ايستا و پوياي نابينايان اكتسابي و مادرزادي مرد
178
مقايسه تاثير هشت هفته مصرف مكمل جينسينگ و تمرينات HIIT برتركيب بدن و برخي فاكتورهاي منتخب آمادگي جسماني وحركتيتكواندوكاران غير حرفه اي
179
مقايسه تاثير و عوارض جانبي دو رژيم دارويي خوراكي اوفلوكساسين + مترونيدازول و آزيترومايسين + مترونيدازول در درمان سرپايي بيماران مبتلا به عفونت حاد لگني
180
مقايسه تاثير وارنيش فلورايد و mi وارنيش بر استرپتو كوكوس موتانس پلاك دنداني و غلظت كلسيم وفسفات بزاق در كودكان ۳-۶ساله
181
مقايسه تاثير واژه نامه فرامتني بر درك مفاهيم متن و يا د داري واژه گان در شرايط ياد گيري اتفاقي و ارادي
182
مقايسه تاثير ورزش در كاهش افسردگي بين زنان ورزشكار و غيرورزشكار تهراني
183
مقايسه تاثير ويبريشن و امواج ماوراء صوت توام با تمرينات كششي در بهبود عملكرد ورزشكاران داراي نقاط ماشه اي عضلات پشت گردن
184
مقايسه تاثير ويتامين E و ايبوپروفين بر شدت ديسمنوره اوليه
185
مقايسه تاثير يك جلسه فعاليت ورزشي شديد در محيطهاي معمولي و گرم بر غلظت ايمونوگلوبولين A و كورتيزول بزاقي بسكتباليست هاي دختر منتخب دانشگاهي در تهران
186
مقايسه تاثير يك دوره برنامه تمريني اسپارك بر رشد مهارت هاي حركتي ،4 ساله سالم و داراي اختلال - رشد اجتماعي و سطح هورمون رشد پسران نارسايي توجه/ بيش فعالي
187
مقايسه تاثير يك دوره فعاليت ورزشي بر ويژگي هاي باليني ، سونوگرافي و آزمايشگاهي سندروم تخمدان هاي پلي كيستيك در زنان مبتلا به اضافه وزن ،چاق و لاغر
188
مقايسه تاثيرآموزش فرد مداري و معلم مداري در ميزان يادگيري دانشجويان پرستاري كارشناسي پيوسته ترم پنجم دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي سال 1370
189
مقايسه تاثيرآموزش«هوش اخلاقي بوربا» و «اخلاق اسلامي» به مادران، بر سبك فرزندپروري و آسيب هاي تعاملي والد- كودك و روابط بين فردي كودك
190
مقايسه تاثيرات افتراقي حاشيه نويسي براجزاي مختلف سخن برروي توانايي درك مطلب و ياد داريي زبان آموزان ايراني , The Differential Effects of Glossing for Different Parts of Speech on Vocabulary Retention and Reading Comprehension among Iranian EFL Learners
191
مقايسه تاثيرات تمرين استقامتي اكستنسورهاي تنه بردردوناتواني افرادداراي كمردرد مزمن وتحت حاد
192
مقايسه تاثيرات سمي و فيزيولوژيكي عصاره الكلي انغوزه و سم استامي پرايدبر پسيل معمولي پسته و بر ميزان تغذيه كفشدوزك دو نقطه اي
193
مقايسه تاثيرات كوتاه مدت و ماندگاري سه نوع روش كششي ايستا، پويا و PNF بر انعطاف پذيري عضلات همسترينگ
194
مقايسه تاثيرات كينزيوتيپ و تمرين قدرتي بر درد زانو و قدرت عضله چهار سر راني در افراد مبتلا به سندرم درد كشككي راني
195
مقايسه تاثيردگزامتازون و متيل پردنيزولون بر ميزان قند خون در بيماران تحت عمل جراحي ستون فقرات
196
مقايسه تاثيرعصاره تام زعفران و كروسين برشاخص هاي رشدجنين و ساختار جفت درموش كوچك آزمايشگاهي
197
مقايسه تاثيرويژگيهاي شخصيتي با شيوه مقابله با استرس مسئله دار در شاغلين آموزش وپرورش شهرستان لنگرود.
198
مقايسه تار ايراني با تار آذربايجاني
199
مقايسه تانسور استرين حاصل از روش هاي ژئودتيك با نتايج حاصل از ممان هاي لرزه اي
200
مقايسه تبحر حركتي دانش آموزان ورزشكار و غيرورزشكار 11تا15ساله شهر اروميه در سال تحصيلي 89-88
201
مقايسه تبديل تعهد با انتقال دين و طلب در حقوق ايران و آثار آن ها
202
مقايسه تجربه زيسته ساخت دانش مشاركتي سريع دربرخورد با موقعيت جديد در دانشجويان داراي سطوح مختلف موفقيت دانشگاه يزد
203
مقايسه تجربي خنك كاري صفحات فتوولتائيك، با استفاده از نانو سيالات آب - كربن و اتيلن گلايكول - كربن بر بازدهي الكتريكي آن ها
204
مقايسه تجربي مشخصه هاي تزريق جتهاي آب دايروي و بيضوي در جريان جانبي هوا
205
مقايسه تجزيه پذيري بقاياي گياهي برخي گونه هاي مرتعي در خاك
206
مقايسه تجزيه پذيري بيوشيميايي آلكيل بنزن سولفونات خطي توسط باكتري سودوموناس آئروژينوزا نسبت به كشت مخلوط باكتريها در شرايط In vitro
207
مقايسه تجسم زن در دو دربار قاجار و لوئي پانزدهم
208
مقايسه تجويز داخل بيني كتامين با ميدازولام در آرام بخشي و سهولت جداسازي كودك از والدين، در بچه¬هاي 6-2 ساله كانديد عمل جراحي الكتيو اورولوژي در بيمارستان رازي
209
مقايسه تجويز كريستالوئيد با عدم تجويز مايع قبل از القاء بيهوشي اسپينال در پيشگيري از هيپوتانسيون القا شده و قابل درمان در افراد مسن
210
مقايسه تجويز ملاتونين و استامينوفن بر درد و تغييرات هموديناميك بيماران در بلوك رتروبولبار جراحي كاتاراكت
211
مقايسه تحليل آسيب پذيري سازه¬هاي BRBF با سازه¬هاي SCBF
212
مقايسه تحليل اقتصادي چرخه عمرروسازي‌هاي بتني وآسفالتي باتوجه به ملاحظات زيست محيطي
213
مقايسه تحليل تكنيكال و پايه‌اي در بازار بورس ايران با موردكاوي صنعت ساختمان
214
مقايسه تحليل خطي و غيرخطي هندسي يك بال هواپيما در اثر بارهاي استاتيكي (با استفاده از نرم افزار II NISA)
215
مقايسه تحليل دوبعدي و سه بعدي ديوار ميخكوبي شده و تعميم نتايج دوبعدي به سه بعدي
216
مقايسه تحليل مقادير تكين با روش‌هاي ناپارامتري پيش بيني سري‌هاي زماني
217
مقايسه تحليل هاي ديناميكي و استاتيكي خطي و غيرخطي براي سازه ي فولادي طراحي براساس سطوح عملكردتحت اثر زلزله حوزه نزديك
218
مقايسه تحليلي آثار طنز رهي معيري و فريدون توللي
219
مقايسه تحليلي اقوال و حكايت هاي تذكره الاولياء عطار و شرح التعرف مستملي بخاري بر اساس مباحث بينامتني
220
مقايسه تحليلي انديشه هاي عرفاني ابوسعيد ابوالخير و بهاءولد
221
مقايسه تحليلي- بلاغي ذكر، دعا و مناجات در تذكره الاولياء عطار نيشابوري
222
مقايسه تحليلي تاثير روش هاي تامين مالي بر شاخص هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: رهيافت خودرگرسيون برداري
223
مقايسه تحليلي تاثيرات جنگ در آثار نقاشي اروپا ﴿با نگاهي به آثار فرانسيسكو گويا، پابلو پيكاسو، آلبرتو بوري، آنسلم كيفر﴾
224
مقايسه تحليلي -تطبيقي دوزخ دانته با مباني عرفان اسلامي بانگاهي به اشعار عراقي ،مولانا،شاه نعمت الله ولي وحافظ
225
مقايسه تحليلي خوف و رجا در عرفان اسلامي و ترس و اميد در روانشناسي
226
مقايسه تحليلي درونمايه و شخصيت زن در آثار عارفانه و عاشقانه ايران كهن ﴿تحليلي تطبيقي از آثار مولانا و عطار﴾
227
مقايسه تحليلي دو روايت ار پلنز نظامي اثر فردريك فرانسيس شپن
228
مقايسه تحليلي دو روزنامه ايران ورزشي و ابرار ورزشي با تأكيد بر ورزش معلولين
229
مقايسه تحليلي رابطه دين و سياست در انديشه سياسي روحانيت شيعه در ايران بعد از انقلاب اسلامي (مطالعه موردي سه رئيس جمهور روحاني)
230
مقايسه تحليلي رفتار شناسي شخصيت زن و مرددر اشغار فروغ فرخزاد و طاهره صفارزاده
231
مقايسه تحليلي ساختار انديشه در اشعار مهدي اخوان ثالث و احمد شاملو
232
مقايسه تحليلي كنترلر فازي ، شبكه عصبي و كنترلر فازي-عصبي در رديابي نقطه توان ماكزيمم يك آرايه خورشيدي
233
مقايسه تحليلي گلستان سعدي و قابوس نامه عنصرالمعالي
234
مقايسه تحليلي محور خيابان بهشتي با محورهاي توسعه يافته در كشورهاي ديگر در ابعاد گوناگون
235
مقايسه تحليلي مضامين حكمي در شعر ناصيف يازجي وملك الشعراي بهار
236
مقايسه تحليلي نقش توده ها و اقشار فرودست در سه رويداد انقلاب مشروطه، ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي
237
مقايسه تحليلي‌ـ‌تطبيقي وضعيت سياسي‌ـ‌اجتماعي زنان صفويه و عثماني از شاه عباس اول تا پايان دوره صفوي/سلطان مراد سوم تا سلطان مصطفي دوم
238
مقايسه تحول قضاوت اخلاقي كودكان پرورشگاهي با كودكان عادي.
239
مقايسه تحولات بافت روستايي و محلات مسكوني در روستاهاي چناران و آق امام شهرستان مراوه تپه
240
مقايسه تحولات رژيم حقوقي درياي خزر جهت بهره برداري از منابع مشترك نفت و گاز با درياي مديترانه
241
مقايسه تحولات ريز ساختاري فولاد كم كربن فوق ريز دانه/نانو ساختار ، تحت اثر كرنش صفحه اي و نورد سرد در فرايند مارتنزيت
242
مقايسه تحولي اثربخشي درمان ذهن آگاهي و درمان شناختي- رفتاري بر اختلال اضطراب فراگير دانش‌آموزان دختر
243
مقايسه تخريب سنتي با تخريب در فضاي سايبر
244
مقايسه تداعي لغات دورازذهن،تفكرشهودي وگرايش به روان پر يشي دربيماران تحت درمان اسكيزوفرنيا وافرادعادي شهراصفهان
245
مقايسه تدوين فيلم هاي "هفت سامورايي " و "هفت دلاور"
246
مقايسه تراكم استخواني معلولين آسيب نخاعي ورزشكار و كم تحرك
247
مقايسه تراكم توده استخواني زنان فوتساليست حرفه اي با افراد غير ورزشكار
248
مقايسه تراكم مواد معدني استخوان بين زنان هندباليست و فوتساليست حرفه اي و زنان غير ورزشكار
249
مقايسه تراكم مواد معدني استخوان بين فوتباليستهاي حرفه اي و افراد غيرورزشكار
250
مقايسه تراكم مواد معدني استخوان پرش كنندگان طول، سه گام و ارتفاع و ارتباط آن با توان بي هوازي و آسيب هاي ورزشي آنها
251
مقايسه ترانسلوسنسي چندين نوع رزين كامپوزيت و توانايي آنها در ماسك كردن پس زمينه تيره
252
مقايسه تربيت سنتي و جديد
253
مقايسه ترس از تصوير تن واختلال رواني در افراد مراجعه كننده با افراد عادي
254
مقايسه ترسيم نقاشي بين دانش آموزان نارساخوان پسر در مقطع دو ابتدايي در منطقه 14استان تهران
255
مقايسه تركيب بدني و آمادگي جسماني گروه هاي خوني متفاوت در كشتي گيران نوجوان
256
مقايسه تركيب بدني و عملكرد جسماني - حركتي دانش آموزان پسر پايه هاي چهارم و پنجم مدارس ابتدايي مناطق شمال و جنوب شهر بيرجند
257
مقايسه تركيب بدني و فعاليت بدني دانش آموزان عشايري و شهري مقطع راهنمايي استان چهار محال و بختياري
258
مقايسه تركيب درماني تيمولول با لاتانوپروست و دورزولاميد در كاهش فشار داخل چشم
259
مقايسه تركيب درماني تيمولول با لاتانوپروست و دورزولاميد در كاهش فشار داخل چشم
260
مقايسه تركيب شيميايي دو ماده پر كننده انتهاي ريشه ايراني
261
مقايسه تركيب شيميايي واثر ضد ميكروبي روغن بذر وصمغ گياه انغوره بر باكتريهاي ايجاد كننده ي پوسيدگي دنداني
262
مقايسه تركيبات اسانس برگ گياه مور تلخ در مراحل مختلف رويشي و بررسي خواص ضد ميكروبي اسانس استخراج شده
263
مقايسه تركيبات اسانس برگ گياه مور تلخSalvia mirzayanii در مراحل مختلف رويشي و بررسي خواص ضدميكروبي اسانس استخراج شده
264
مقايسه تركيبات بزاقي در افراد مبتلا به آرتريت روماتوئيد با و بدون خشكي دهان و افراد سالم
265
مقايسه تركيبات شيميايي و قابليت هضم علف ني سيلو شده با روشهاي مختلف عمل آوري
266
مقايسه تركيبات فيتو شيميايي گياه دارويي ميناي سروستان در مراحل مختلف فنولوژي (رويشي گلدهي بذردهي)
267
مقايسه تروپيسمفاست در دو گروه مبتلايان به Disc Protrusion و Disc Extrusion در ستون فقرات لومبار
268
مقايسه تست فروكتوزامين به روش كالريمتري با همو گلوبين گليكوزيله به روش كروماتوگرافي تعويض يون جهت ارزيابي كنترول ديابت در مركز درماني تحقيقاتي ديابت يزد
269
مقايسه تست فروكتوزامين به روش كالريمتري با همو گلوبين گليكوزيله به روش كروماتوگرافي تعويض يون جهت ارزيابي كنترول ديابت در مركز درماني تحقيقاتي ديابت يزد
270
مقايسه تست ورزش و قويا مثبت در تشخيص بيماري عروق كرونر قلب در بيماران مراجعه كننده به كلينيك قلب از ابتداي سال 1376 تا پايان سال 1378هجري شمسي
271
مقايسه تشبيه تمثيل در قرآن كريم و نهج البلاغه
272
مقايسه تشبيه تمثيل در قرآن كريم و نهج البلاغه
273
مقايسه تشخيص درگيري متاستاتيك (ميكرومتاستاز) غدد لنفاوي در سرطان پستان به دو روش IHC و H&E
274
مقايسه تشخيص درگيري متاستاتيك (ميكرومتاستاز) غدد لنفاوي در سرطان پستان به دو روش IHC و H&E
275
مقايسه تشخيص درگيري متاستاتيك (ميكرومتاستاز) غدد لنفاوي در سرطان كولون به دو روش H&EوIHC
276
مقايسه تشخيص عاج سالم از عاج عفوني با دو محصول رنگ آميزي povidone-Iodine و acid red
277
مقايسه تشخيص عاج سالم از عاج عفوني با دو محصول رنگ آميزي povidone-Iodine و acid red
278
مقايسه تشخيص و روش درمان تروماهاي ديستال راديوس و آرنج در اطفال زير 15 سال توسط متخصصين طب اورژانس و ارتوپدي در اورژانس بيمارستان پورسينا- سال 1391
279
مقايسه تشكيل كالوس و باززايي در Medicagosativa و Medicago truncatula
280
مقايسه تشويق و تنبيه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي از ديدگاه معلمان شهرستان فسا
281
مقايسه تصادفي چند متغيره متغيرهاي همراه و كاربردهاي آنها
282
مقايسه تصادفي سيستم هاي n-1 ازn بااجزاي مستقل نمايي ناهمگن با سيستم هاي مشابه با اجزاي مستقل وهم توزيع نمايي
283
مقايسه تصادفي عمر گذشته و عمر بقاي سيستم¬ (n-k+1) از n با مؤلفه هاي مستقل و وابسته
284
مقايسه تصاوير MTC با تصاوير رايج [معمولي ] MRI
285
مقايسه تصفيه پذيري فاضلاب حاوي رنگ توسط سيستم راكتور ناپيوسته با عمليات متوالي و با استفاده از پركننده هاي مختلف
286
مقايسه تصميم گيري بازيكنان واليباليست ماهر و مبتدي پس از مشاهدات قبلي و تعامل در جريان در مهارت دريافت سرويس
287
مقايسه تصوير آينده بشر در آيات و روايات با تاكيد بر شخصيت دجال
288
مقايسه تصويـر زن دوزخـي و بهشتـي در اساطيـر ايـران، جهـان و ديـن اسلام
289
مقايسه تصويرسازي در شعر احمد عزيزي و عبدالوهاب البياتي
290
مقايسه تصويري نگاره خوان هفتم در هفت شاهنامه
291
مقايسه تطابق حاشيه اي پلاگ اپيكالي MTA وسمان CEM درسه محيط مختلف
292
مقايسه تطابق لبه اي اپيكالي MTA و سراميك سرد متقاعب تهيه ي حفره انتهاي ريشه با ليزر Er:YAG و اولتراسونيك توسط SEM
293
مقايسه تطبيقي (تحليل مضموني وساختاري)عشق ومستي درشعرابن فارض وجامي
294
مقايسه تطبيقي « اصالت بازيگر » و « اصالت نقش » با تاكيد در آراء لي استراسبرگ و استلا آدلر
295
مقايسه تطبيقي آثار هزارو يك شب صنيع الملك با آثار هزارو يك شب مارك شاگال
296
مقايسه تطبيقي آموزش زبان ملي در ايران با كشورهاي توسعه يافته
297
مقايسه تطبيقي آموزش و پرورش كشور ايران وژاپن
298
مقايسه تطبيقي آيين¬نامه بتن ايران و كشورهاي ديگر در بحث تيرهاي خمشي با استفاده از ابزارهاي پيش¬بيني
299
مقايسه تطبيقي احكام حج زنان در مذاهب پنجگانه
300
مقايسه تطبيقي احكام شرعي و قانون مدني پيرامون نكاح
301
مقايسه تطبيقي اسطوره سياوش با اسطوره دو موزي در بين النهرين و اسطوره آدونيس در يونان
302
مقايسه تطبيقي اقدامات متقابل در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني بر حقوق بين الملل
303
مقايسه تطبيقي امثال كردي و انگليسي
304
مقايسه تطبيقي انتزاع گرايي در دست بافته هاي ايراني با جريان انتزاع گرايي در غرب
305
مقايسه تطبيقي انديشه سياسي آيت الله نائيني و شيخ فضل الله نوري با تأكيد بر مشروعيت حكومت و ولايت فقيه
306
مقايسه تطبيقي انديشه سياسي آيت الله نائيني و شيخ فضل الله نوري با تاكيد بر مشروعيت حكومت و ولايت فقيه
307
مقايسه تطبيقي باورهاي ديني جوانان دانشجو وغيردانشجو
308
مقايسه تطبيقي بحران هويت ميان ايران و غرب ﴿با تأكيد بر آراي داريوش شايگان و هربرت ماركوزه﴾
309
مقايسه تطبيقي بين آئين هاي مذهبي قرون وسطائي و اسلامي
310
مقايسه تطبيقي بين انتظارات والدين ورفتار فرزندان(25-15)سال شهرستان رامسر.
311
مقايسه تطبيقي بين نظام آموزش پرورش كشور ايران و انگلستان
312
مقايسه تطبيقي پنج طرح شاخص اصفهان ،نائين و كاشان
313
مقايسه تطبيقي پوشش هاي خسرو وشيرين وليلي ومجنون براساس منظومه هاي نظامي وآثار نگارگري مرتبط
314
مقايسه تطبيقي پوشش هاي خسرووشيرين وليلي ومجنون بر اساس منظومه هاي نظامي وآثار نگارگري مرتبط
315
مقايسه تطبيقي تأثير اجزاء مخارج دولتي بر رفاه اجتماعي در منتخبي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه (2010-1996)
316
مقايسه تطبيقي جايگاه سياسي، حقوقي، اجتماعي و اقتصادي زن در دو گفتمان اسلام و يونان باستان
317
مقايسه تطبيقي جايگاه سياسي،حقوقي،‌اجتماعي و اقتصادي زن در دو گفتمان اسلام و يونان باستان
318
مقايسه تطبيقي جايگاه عدالت درنظريه توسعه ازديدگاه اسلام وليبراليسم ( باتكيه برنظريات امام خميني (ره ) وجان رالز)
319
مقايسه تطبيقي حس امنيت در محلات مسكوني مطالعه موردي : محلات ايستگاه ژيان ، منبع آب و فرهنگيان شهر قرچك
320
مقايسه تطبيقي حقوق كودك در اسلام، حقوق موضوعه ايران و كنوانسيون بين المللي
321
مقايسه تطبيقي دو ميدان تجريش و امام خميني (توپخانه) تهران از نظر عملكرد و منظر شهري
322
مقايسه تطبيقي ديدگاههاي تربيتي سعدي و ژان ژاك روسو
323
مقايسه تطبيقي رابطه شاخص اقتصاد دانش (KEI) و اشتغال در اقتصادهاي توسعه‌يافته و نوظهور
324
مقايسه تطبيقي راوي، زمان وفضا درادبيات وسينما
325
مقايسه تطبيقي راوي، زمان وفضا درادبيات وسينما
326
مقايسه تطبيقي رستم و سهراب فردوسي با اديپ شهريار سوفوكل
327
مقايسه تطبيقي روايت آوازي دستگاه سه گاه ، عبدالله دوامي و محمود كريمي
328
مقايسه تطبيقي روايت آوازي دستگاه شور ، محمود كريمي و رضوي سروستاني
329
مقايسه تطبيقي روستاهاي داراي طرح هادي با روستاهاي فاقد طرح (نمونه : بخش مركزي شهرستان چناران ) , contrastive comprison betweenvillages having a rural guid plan and villages lecking such plan )sample:section central city chenaran(
330
مقايسه تطبيقي روستاهاي داراي طرح هادي با روستاهاي فاقد طرح (نمونه : بخش مركزي شهرستان چناران ) , contrastive comprison betweenvillages having a rural guid plan and villages lecking such plan )sample:section central city chenaran(
331
مقايسه تطبيقي روشهاي تعيين ظرفيت باربري شمع بر اساس نتايج آزمايشات بارگذاري شمع و تستهاي درجا -بررسي موارد علمي
332
مقايسه تطبيقي روند آموزش هاموني ، در منابع ترجمه شده به زبان فارسي
333
مقايسه تطبيقي زبان و بدن در مثنوي جلال الدين محمد بلخي و فاوست اثر گوته
334
مقايسه تطبيقي زبان و بدن در مثنوي جلال الدين محمد بلخي و فاوست اثر گوته
335
مقايسه تطبيقي ساز ني در ايران ، مصر و تركيه
336
مقايسه تطبيقي سفال دوره اشكاني با دوره ساساني
337
مقايسه تطبيقي سفال دوره اشكاني با دوره ساساني مرمت يك نمونه سفال دوره ساساني﴿لعابدار﴾
338
مقايسه تطبيقي سياست خارجي دولت هاي محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد
339
مقايسه تطبيقي سيستم استانيسلاوسكي و متداكتينگ با تاكيد بر بداهه پردازي به عنوان عملي خلاقانه براي برانگيختن تخيل و ايجاد اعتماد به نفس در خلق شخصيت
340
مقايسه تطبيقي سيستمهاي FRP در شركتهاي توليدي ايران
341
مقايسه تطبيقي سيمرغ در نگاره هاي شاهنامه با مفاهيم معنوي موجود در منطق الطيم ﴿تصوير، موضوعي، محتوايي﴾
342
مقايسه تطبيقي شاخص هاي توسعه پايدار و ارائه الگوي مناسب براي كشورهاي در حال توسعه
343
مقايسه تطبيقي شهر ديني و شهر غير ديني سكولار
344
مقايسه تطبيقي شيوه سه تار نوازي سعيد هرمزي و ابوالحسن صبا
345
مقايسه تطبيقي شيوه هاي شستشوي سنتي و مدرن در قالبهاي قديمي
346
مقايسه تطبيقي شيوه هاي شستشوي سنتي و مدرن در قاليهاي قديمي
347
مقايسه تطبيقي صفحه آرايي دو قرآن چاپ سنگي چاپ 1283 و 1315 هجري شمسي به روش نشانه شناسي
348
مقايسه تطبيقي طبيعت پردازي در فرش ونگارگري صفوي
349
مقايسه تطبيقي طبيعت پردازي در فرش ونگارگري صفوي2
350
مقايسه تطبيقي عملكرد آموزش عالي ايران با آموزش عالي فرانسه و ژاپن
351
مقايسه تطبيقي عملكرد رفاهي دولت در ايران و برخي اقتصادهاي نوظهور
352
مقايسه تطبيقي عناصرداستان درمنظومهء ليلي ومجنون نظامي و ايرج وهوبرهء لاربن
353
مقايسه تطبيقي عوامل موثر در خريد خودروهاي داخلي و وارداتي با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي﴿AHP﴾ ﴿ مورد مطالعه: اصفهان﴾
354
مقايسه تطبيقي فرآيندهاي ساخت واژه بين مطالعات دانشمندان اسلامي ودانشمندان جديد
355
مقايسه تطبيقي فرش اصفهان وكاشان
356
مقايسه تطبيقي قاليهاي ايلات خمسه ﴿طرح، نقش، رنگ، ابعاد﴾
357
مقايسه تطبيقي قبور ايلام نو
358
مقايسه تطبيقي قصص قرآني و برخي نسخ شبيه خواني
359
مقايسه تطبيقي كتاب المبداء و المعاد ابن سينا و ملاصدرا
360
مقايسه تطبيقي كيفيت پياده راه ها نمونه موردي: پياده راه چهارباغ اصفهان و محور پياده صف (سپهسالار) در تهران
361
مقايسه تطبيقي ليلي و مجنون نظامي با ليلي و مجنون مكتبي شيرازي با تكيه بر عناصر داستان (شخصيت پردازي، گفتگو و فضا)
362
مقايسه تطبيقي ليلي و مجنون و رومئو و ژوليت به لحاظ ويژگي هاي دراماتيك و سينمايي
363
مقايسه تطبيقي مصرف آب در كارخانه هاي فرآوري مس ايران با واحدهاي فرآوري پيشرفته جهان
364
مقايسه تطبيقي مضامين شعري نزار قباني با مضامين اشعار فارسي حبيب ساهر
365
مقايسه تطبيقي معيارهاي ازدواج نزد دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر
366
مقايسه تطبيقي مقررات حمايت از محيط زيست در نظام حقوقي ايران و هند
367
مقايسه تطبيقي مهريه در شيعه و اهل تسنن
368
مقايسه تطبيقي ميزان توسعه يافتگي سكونت گاههاي روستايي (اهر)
369
مقايسه تطبيقي ميزان توسعه يافتگي سكونتهاي روستايي (نمونه موردي شهرستان اهر) , comparative comparison of rural settlements developed rate) case study:ahar county(
370
مقايسه تطبيقي ميزان هويت از ديد ساكنين محلات جديد و قديم نمونه موردي محله پامنار و آزاد شهر - پيكان شهر
371
مقايسه تطبيقي نظام ارزشها بين مادران ودختران دانشجو شهرستان رامسر.
372
مقايسه تطبيقي نظام شبكه اي ﴿گريد﴾ در طراحي پوستر هاي مكتب سوئيس و سبك موج نو
373
مقايسه تطبيقي نقاشيهاي ديواري دو عمارت نارنجستان قوام شيراز و شفيع‌پور يزد
374
مقايسه تطبيقي نقش انسان در آثار كمال الدين بهزادورضا عباسي
375
مقايسه تطبيقي نقش مايه ماهي درهم فرش خراسان و كرمان و كاربست آن در طراحي زيورآلات
376
مقايسه تطبيقي نقش مايه هاي به كار رفته در هنر سيستان و بلوچستان از ورود آريايي ها تا عصر حاضر
377
مقايسه تطبيقي نقوش ختايي از حسين طاهرزادهء بهزاد تا محمود فرشچيان
378
مقايسه تطبيقي نقوش سفال لعاب دار زرين فام با پارچه هاي ابريشيمي دوره سلجوقي
379
مقايسه تطبيقي نقوش شكارگاه در فرش ونگارگري در دوره صفويه
380
مقايسه تطبيقي نقوش وتكنيك هاي طلاسازي شيراز ويزد در دهه اخير
381
مقايسه تطبيقي نقوش وتكنيك هاي طلاسازي شيراز ويزد در دهه اخير
382
مقايسه تطبيقي نمود چند فرهنگي در طراحي پوشاك مانتو با نگاهي به برند هاي ايراني و اروپايي
383
مقايسه تطبيقي نهاد حقوقي مشاركت در سرمايه گذاري با ديگر نهادهاي حقوقي مشابه در پروژه هاي بالادستي صنعت نفت و گاز
384
مـقايسـه تـطـبيقي هـمنـشينـي رنـگ در دستبافته هاي بختياري و سفره هاي كامو
385
مقايسه تطبيقي و بررسي و تحليل آثار نقاشي قهوه خانه اي ﴿خيالي سازي﴾، و كاشي نگاره هاي تكيه معاون الملك كرمانشاه
386
مقايسه تطبيقي وضعيت حقوقي افراد بدون تابعيت در نظام حقوق ايران و افغانستان با تاكيد بر اسناد بين المللي
387
مقايسه تظاهرات داخل دهاني زنان باردار و غيرباردار مراجعه كننده به زايشگاه الزهرا شهر رشت در سال 1396
388
مقايسه تظاهرات دهاني بيماران ديابتي و غير ديابتي اورميك تحت همودياليز مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت در سال 1387
389
مقايسه تظاهرات دهاني دربيماران مبتلا به هايپرتيروئيديسم و هايپوتيروئيديسم دردرمانگاه سرپايي بيمارستان رازي شهررشت در سال 1396
390
مقايسه تظاهرات دهاني وابسته به دارو هاي كاهنده فشار خون (ديورتيك ها، بتابلاكرها و مهار كننده آنزيم آنژيوتانسيون و بلاك كننده گيرنده آنژيوتانسيون( در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال تحصيلي 97-96 )
391
مقايسه تعادل پويا در زنان داراي كف پاي متفاوت و رابطه ان با ويژگيهاي مورفولوژيكي و آناتوميكي پا
392
مقايسه تعادل، اجرا و حركات عملكردي دختران واليباليست، فوتساليست و غير ورزشكار 20 تا 27 سال تهران
393
مقايسه تعالي سازماني در ادارات تربيت بدني استان لرستان بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM
394
مقايسه تعداد كلوني هاي كشت T. forsythia و P. gingivalis در شانه هاي مسواك nanogold و advantage oral پس از كاربرد
395
مقايسه تعداد كلوني هاي كشت T. forsythia و P. gingivalis در شانه هاي مسواك nanogold و advantage oral پس از كاربرد
396
مقايسه تعهدات قراردادي و غيرقراردادي در نظام حقوقي ايران
397
مقايسه تعهدات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري دولتي با قراردادهاي خصوصي
398
مقايسه تغزلات قيس ا بن الملوح (مجنون ليلي ) و غزليات سعدي
399
مقايسه تغيير ابعادي بيس هايي كه با آكريل آكروپارس و مليدنت ريلاين شده اند
400
مقايسه تغيير بالانس اكسيدانت در بيماران قلبي روقي مراجعه كننده به بخش ICU و CCU بيمارستان امام رضا(ع ) و امام علي (ع ) شهرستان بجنورد نسبت به افراد نرمال , comparision of the oxidant-antioxidant balance in patients with cardiovascular disease hospitalized in CCU and ICU units imam reza and imam ali hospitals from bujnord city against normal subjects
401
مقايسه تغييرات QT در نوزادان ترم با ديابت حاملگي مادر و نوزادان ترم بدون ديابت حاملگي مادر در بيمارستان 17 شهريور رشت
402
مقايسه تغييرات TPe در الكتروكارديوگرام سطحي قبل و بعد از دياليز و بعد از پيوند كليه در بيماران نارسايي پيشرفته كليه پيوند شده درر بيمارستان رازي رشت در سال 89
403
مقايسه تغييرات آنزيم هاي كبدي و سطح بيلي روبين قبل و بعد از كوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك در بيمارستان پورسينا در طي سال 1397
404
مقايسه تغييرات ايمونوگلوبولين سرم در بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر به روش بدون استفاده از پمپ قلبي ريوي به دنبال بيهوشي با ايزوفلوران و پروپوفول
405
مقايسه تغييرات پارامترهاي QT Interval پس از Revascularizationبه روش CABG يا PTCA در بيماران مبتلا به بيماري شريان كرونر مراجعه كننده به بيمارستان دكترحشمت رشت در سال 1389
406
مقايسه تغييرات در مقدار QT dispersion در دو روش درمان با ترومبوليتيك و درمان با primary PCI دربيماران با ST elevation myocardial infarction
407
مقايسه تغييرات دم از ريسك ها توسط ترتيب ثروت مازاد
408
مقايسه تغييرات سطوح پلاسمايي فتويين آونيمرخ چربي، علايم متابوليكي ومقاومت به انسولين زنان سالم و بيماران ديابتي نوع 2 بعد از 12 هفته تمرين هوازي
409
مقايسه تغييرات ضرايب سينتيكي زوال كلر در شبكه توزيع آب بهارستان با استفاده از مدل EPANET در تابستان و زمستان
410
مقايسه تغييرات فشار داخل شكمي در وضعيت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بيماران بستري بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1390
411
مقايسه تغييرات فشارخون ،تعداد ضربان قلب و تنفس بيماران تحت جراحي دندان عقل نهفته فك پائين متعاقب تزريق ماده بي حسي موضعي
412
مقايسه تغييرات كراتينين و AST در مبتلايان به حاملگي نابجاي دريافت كننده دوز دوگانه و متعدد متوتروكسات در بيمارستان الزهرا در سالهاي 92-86
413
مقايسه تغييرات متوسط وزن ملكولي PET با استفاده از پليمريزاسيون در فاز جامد (ssp) و بسط دهنده هاي زنجيره ملكولي
414
مقايسه تغييرات محور هيپوفيز- تيروييد در بيماران زير 18 سال تحت جراحي قلب مينور با بيماران تحت جراحي قلب ماژور
415
مقايسه تغييرات محور هيپوفيز- تيروييد در بيماران زير 18 سال تحت جراحي قلب مينور با بيماران تحت جراحي قلب ماژور
416
مقايسه تغييرات ميانگين شاخص توده بدني در كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي وعدم تمركز قبل وبعد از درمان با متيل فنديت
417
مقايسه تغييرات نمره درد به دنبال تزريق اپيدورال متيل پردنيزولون در دو روش هدايت سيتي اسكن و هدايت با فلوروسكوپي در بيماران دچار هرني ديسك لومبار
418
مقايسه تغييرات هموديناميك (فشارخون و ضربان قلب ) متعاقب كاربرد دز سداتيو در داروي ديازپام و كتامين درافراد بالاي 15 سال كه تحت عمل جراحي با بي حسي موضعي قرار گرفته اند
419
مقايسه تغييرات هموديناميك ﴿فشار خون و ضربان قلب﴾متعاقب كاربرد دز سداتيو در داروي ديازپام و كتامين در افراد بالاي 15 سال كه تحت عمل جراحي با بي حسي موضعي قرار گرفته اند
420
مقايسه تغييرات ونقايص بين فايل هاي دو نوع سيستم روتاري- نيكل تيتانيوم معمول در بازار ايران پس از كاربرد كلينيكي
421
مقايسه تفريحات وسر گرمي هاي جوانان نسل قديم با تفريحات و سرگرمي هاي جوانان نسل جديد در سال 1388.
422
مقايسه تفكر اقتصادي دانشجويان سالهاي مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري دانشكده پرستاري مامائي شهيد بهشتي رشت 1379
423
مقايسه تفكر انتقادي در دانش آموزان و رزشكار و غير ورزشكار و رابطه ي آن با اضطراب رقابتي دانش آموزان شهرستان بهشهر در سال 1394
424
مقايسه تفكر منطقي و كيفيت زندگي سالمندان ساكن خانه سالمندان ساكن منزل
425
مقايسه تفكرات غير منطقي بين والدين كودكان عادي و والدين كودكان عقب مانده ذهني شهرستان بروحن
426
مقايسه تكانشگري و راهبردهاي مقابله‌اي در دانش آموزان با و بدون ناتواني‌‌‌هاي يادگيري
427
مقايسه تكانشگري و ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان مرد سيگاري و غير سيگاري دانشگاه رازي استاد
428
مقايسه تكنولژي هاي توليد كامپوزيت هاي منسوجي
429
مقايسه تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره (MADM)جهت اولويت دهي پروژه هاي بهبود حاصل از مدل تعالي (EFQM) (مطالعه موردي : نيروگاه حرارتي سهند)
430
مقايسه تكنيكهاي راديوگرافي پانوراميك سينوسها و واترز در تشخيص اپسيته هاي موجود در سينوس ماگزيلا.
431
مقايسه تكنيكهاي راديوگرافي پانوراميك سينوسها و واترز در تشخيص اپسيته هاي موجود در سينوس ماگزيلا.
432
مقايسه تكنيكهاي مختلف Eruption Forced
433
مقايسه تكنيكهاي مختلف و ارائه يك مدل مناسب جهت برآورد بيوماس درمنه در منطقه 3 (اصفهان)
434
مقايسه تمام سرويس هاي ابري
435
مقايسه تمايز بين انواع تصاوير(چهره انسان-ميوه-منظره) در حالات مختلف توجه-هوشياري با استفاده از سيگنال EEG
436
مقايسه تمركز تنش بر اثر تغييرات حرارتي در دو مدل سه بعدي ترميم سراميكي وطلا
437
مقايسه تمركز تنش بر اثر تغييرات حرارتي در دو مدل سه بعدي ترميم سراميكي وطلا
438
مقايسه تمركز تنش بر اثر تغييرات حرارتي در دو مدل سه بعدي ترميم سراميكي وطلا
439
مقايسه تمرين قدرتي عضلات بازكننده زانو )Quadriceps( در سرما، گرما، و دماي عادي در دانش آموزان دختر 17 ساله دبيرستان رازي منطقه 4 تهران
440
مقايسه تمرينات اغتشاشي و تعادلي در شاخص‌هاي پايداري پاسچر، تأخير و بزرگي فعاليت عضلاني، عملكرد حركتي، كيفيت زندگي و اطمينان تعادل سالمندان
441
مقايسه تنش هاي الاستيك و الاستو پلاستيك در دو حالت استاتيك و ديناميك و تعيين محل ترك سد زرين گل
442
مقايسه تنظيم خلق منفي، تحمل پريشاني و متغيرهاي هيجاني _رفتاري مشكل آفرين در زنان معتاد و زنان عادي و مقايسه تأثير رفتاردرماني ديالكتيك و سايكودراما بر تنظيم خلق منفي و تحمل پريشاني از طريق متغير‌هاي ميانجي در زنان معتاد
443
مقايسه تنظيم هيجان، نشخوار خشم و ويژگيهاي شخصيتي در بيماران افسرده مبتلا به آنژين صدري ناپايدار و افراد عادي در شهر زنجان
444
مقايسه تنوع پوشش گياهي و خاك در دو عرصه قرق و چرا (مطالعه موردي: مراتع استپي دهنو در بردسير كرمان)
445
مقايسه تنوع ژنتيكي سياه خروس قفقازي (Tetrao mlokosiewiczi) در ايران و گرجستان
446
مقايسه تنوع مورفولوژيكي جمعيت هاي ماهي Garra rufa در ايران
447
مقايسه تنوع نشانگرهاي مولكولي صفت اولين سن جستجوگري در زنبورهاي عسل كارگر ايراني با طول عمر كم و زياد.
448
مقايسه تهاجم فرهنگي بين دوكشور ايران وآمريكا
449
مقايسه تهويه مكانيكي به دو روش conventional و APRV در بيماران مبتلا به آسيب حاد ريوي
450
مقايسه تهيه داربست سه بعدي پوست انساني با كمك روش‌هاي مختلف بيوشيميايي
451
مقايسه توالي ژن هاي مربوط به سيتوكروم اكسيداز (COI) ميتوكندريايي برخي گونه هاي خانواده هاي Myrmeleontidae ،Asclaaphidae ، Chrysopidae و Nemopteridae جمع آوري شده از شهرستان هاي استان كردستان
452
مقايسه توان توليد اكسين باكتري‌هاي سودوموناس فلورسنت و بررسي تاثير جدايه‌هاي منتخب بر رشد و جذب عناصر غذايي دو رقم سورگوم
453
مقايسه توان رشد چاودار وماشك به عنوان كود سبز واثر آنهابر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خاك ومهار علف هاي هرز
454
مقايسه توان گياهپالايي برخي گياهان در حذف هيدروكربنهاي نفتي كل از بعضي خاكهاي مناطق نفت- خيز كرمانشاه
455
مقايسه توان هوازي وبي هوازي بازيكنان نخبه فوتبال درپستهاي مختلف
456
مقايسه توان و اثرات نقطه پرت در روش هاي آزمون هاي جايگشتي روي مدل هاي رگرسيون خطي
457
مقايسه توانائي حرفه اي آموزگاران داراي مدرك كارشناسي آموزش ابتدائي با ساير آموزگاران دوره ابتدائي شهر اصفهان
458
مقايسه توانايي پيش بيني داده هاي روش مستقيم در مقابل داده هاي روش غيرمستقيم براي تخمين جريان وجوه نقد عملياتي آتي در بورس اوراق بهادار تهران
459
مقايسه توانايي تشكيل آپاتايت در سطح سراميك سردو بيودنتين
460
مقايسه توانايي ديداري فضايي و سبك هاي يادگيري در بين دانش آموزان داراي اختلال نوشتن و دانش آموزان هاي 7 تا 12 سال در شهر گچساران
461
مقايسه توانايي سود هر سهم و گردش وجوه نقد متعلق به هر سهم در پيش بيني سود تقسيمي هر سهم در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاداري تهران
462
مقايسه توانايي فضايي چرخش ذهني تجسم ديداري كشيدن سطح خط آب درزنان باردار سه ماهه سوم حاملگي وزنان غيرباردار زايمان كرده به صورت طبيعي و سزارين
463
مقايسه توانايي كلامي كودكان يك زبانه و دوزبانه دبستاني
464
مقايسه توانايي مدل شبكه عصبي پس‌انتشارخطا و شبكه‌هاي عصبي موجك در پيش‌بيني شاخص كل قيمت بورس
465
مقايسه توانايي مدل هاي خطي، پس انتشار و الگوريتم ژنتيك در پيش بيني سود هر سهم شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
466
مقايسه توانايي مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي و شبكه هاي عصبي- فازي در پيش بيني درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
467
مقايسه توانايي هاي ادراكي -حركتي دختران پايه اول تا سوم ابتدايي مدارس شهر و روستاي شهرستان سراب
468
مقايسه توانايي هاي خواندن بين دانش آموزان يك زبانه (فارس زبان ) و دوزبانه (كرد- فارس زبان ) در پايه اول ابتدايي شهرستان فاروج
469
مقايسه تواناييهاي شناختي و فراشناختي افراد معتاد و غيرمعتاد شهرستان بافق
470
مقايسه توانمندي ايكو،راهبردهاي مقابله اي وسرشت ومنش بين زنان درشرف طلاق وزنان عادي
471
مقايسه توپوگراي قرينه در كشتي گيران براساس سابقه ورزشي
472
مقايسه توربين بادي دو پره و سه پره و موارد كاربرد آنها
473
مقايسه توربين‌هاي گازي كلاس E,F,H از لحاظ جنبه‌هاي اقتصادي، محافظت از محيط زيست و تكنولوژي نگهداري
474
مقايسه توزيع ژن هاي كد كننده فاكتورهاي حدث papGII,sfa,ompT,iutA وiss در بين اشريشيا كلي پاتوژنيك پرندگان و اشريشيا كلي پاتوژنيك سيستم ادراري انسان
475
مقايسه توزيع فراواني انواع ضايعات مخاط در بيماران سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1392-1391
476
مقايسه توزيع فراواني انواع ضايعات مخاط در بيماران سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1392-1391
477
مقايسه توزيع فراواني سوشهاي كانديدا آلبيكنس وغير آلبيكنس در بزاق مراجعين به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي در سال 1395-1394
478
مقايسه توزيع فراواني مقاومت PrevoteIIa intermedia جداشده از سطح ريشه دندانهاي كشيده شده، نسبت به آموكسي سيلين و مترونيدازول
479
مقايسه توزيع فراواني مقاومت Prevotella intermedia جدا شده از سطح ريشه دندان كشيده شده نسبت به آموكسي سيلين و مترونيدازول
480
مقايسه توزيع هاي پايدار چوله با توزيع هاي چوله شده آنها
481
مقايسه توسعه مالي و رشد اقتصادي در سيستم بانكداري ايران و پنج كشور شوراي همكاري خليج‌فارس
482
مقايسه توسعه مالي و رشد اقتصادي در سيستم بانكداري ايران و پنج كشور شوراي همكاري خليج‌فارس
483
مقايسه توصيف در غزليات دو شاعر معاصر سيمين بهبهاني و شهريار (نيمي از غزليات پاياني ديوان شهريار و دشت ارژن و يك دريچه آزادي از بهبهاني)
484
مقايسه توصيفي آيين هاي گذار (از تولد تا مرگ) در دو روستاي ريزاب و بنه كلاغي از توابع شهرستان نيريز استان فارس
485
مقايسه توليد آنزيم سلولاز در قارچها و باكتري ها و خالص سازي نسبي اين آنزيم
486
مقايسه توليد تومور نكروز فاكتور آلفا در منوسيت هاي خون محيطي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس با افراد سالم
487
مقايسه توليدسبزيجات وصيفي جات در گلخانه هاي خاكي و هيدروپونيك
488
مقايسه تونل هاي تكي و دوقولي ساخته شده به روش مكانيزه از ديدگاه نشست هاي سطحي/پيمان خديوي پناه/ 3ن
489
مقايسه تيپهاي شخصيتي A وB در دانشجويان پسر و دختر
490
مقايسه تيپهاي شخصيتي a وbدردانشجويان دختر وپسردانشگاه پيام نور
491
مقايسه تيوپنتال و پروپوفول در الكتروشوك درماني در بيمارستان شفارشت در سال 1381
492
مقايسه ثبات دانستيو متريك فيلمهاي داخل دهاني +E و INSIGHT پردازش شده با داروي چامپيون و طيف ساز
493
مقايسه ثبات دانسيتومتريك فيلمهاي داخل دهاني E و Insight پردازش شده با داروي چامپيون و طيف ساز
494
مقايسه ثبات كالاي پشمي رنگرزي شده با مواد رنگزاي طبيعي و مصنوعي
495
مقايسه جايگاه اجتماعي زن پيش از اسلام با دوره اسلامي با تاكيد بر نهج البلاغه
496
مقايسه جذب آب و تخلخل روكش هاي شفاف پلي يورتان حاوي نانو سيليكاي هيدروفيل و هيدروفوب و پلي يورتان خالص
497
مقايسه جرائم توقيف غيرقانوني و آدم ربايي در حقوق موضوعه ايران
498
مقايسه جراحي ناخنك به دو روش پيوند ملتحمه اي آزاد و استفاده از غشاي آمنيوتيك در بيماران تحت عمل جراحي ناخنك در بيمارستان اميــرالمومنين (ع) رشت طي سالهاي 94-1393
499
مقايسه جربان طبيعي سيال در راكتورهاي آب تحت فشار PWR و WWER
500
مقايسه جرم هاي سيليسي داخلي با خارجي مورد مصرف در كوره القايي چدن
501
مقايسه جريان در ميكسر براي دو حلتي افقي و عمودي و اختلاط ما يع درمحفظه مكعبي با استفاده از پردازش تصوير
502
مقايسه جمجمه ي جنس هاي ,Laudakia Trapelus و Phrynocephalus ازخانواده Agamidae در ايران
503
مقايسه جمعيت وتنوع عملكردي باكتريهاي اندوريزوسفري،ريزوسفري وغيرريزوسفري در نهال هاي پسته
504
مقايسه جهت گيري مذهبي در سالمنداني كه به مسجد مي روند با سالمنداني كه به پارك مي روند در شهر يزد
505
مقايسه جهت گيري مذهبي و رضايت زناشويي افراد مطلقه و عادي شهر كردكوي
506
مقايسه جهت گيريهاي مذهبي وروانشناسي وميزان تنش در مادران كودكان عادي ومادران كم توان ذهني
507
مقايسه جو همكاري و جو رقابت بر پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان پسر دوره راهنمايي
508
مقايسه چابكي و استقامت قلبي - تنفسي دانشجويان دختر 18 تا 22 ساله ، با قوس كف پاي صاف و طبيعي شهر تهران
509
مقايسه چابكي و استقامت قلبي تنفسي دختران 12-10 سال سالم و مبتلا به كف پاي صاف و انگشت شست كج
510
مقايسه چپ برتران و راست برتران در جايگزيني ويژگي هاي خوشايند و ناخوشايند
511
مقايسه چراي مستمر با چراي تاخيري در پايان فصل چرا بر روي برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكها در حوزه زوجي آبخيز گنبد در استان همدان
512
مقايسه چگالي انرژي آزاد هلمهولتز جامدات بلوري با ساختارهاي متفاوت و بادر نظر گرفتن كسر به هم پكيدگي آنها
513
مقايسه چگونگي تحول و تكامل و بررسي كانيهاي رسي در خاكهاي تراسهاي رودخانه زاينده رود اصفهان
514
مقايسه چند الگوريتم براي تفكيك نقوش رنگي پارچه هاي چاپ شده
515
مقايسه چند پيش‌گويي براي آماره ترتيبي توزيع نمايي تحت سانسور نوع دوم بر اساس معيار نزديكي پيتمن
516
مقايسه چند جيره غذايي مصنوعي براي پرورش انبوه كرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniqe zell و ارزيابي دزهاي اشعه گاما جهت عقيم سازي نرهاي اين آفت در شرايط آزمايشگاهي
517
مقايسه چند روش عددي براي حل معادله برگر
518
مقايسه چند روش عددي در حل معادله برگر
519
مقايسه چند لاين كرم ابريشم Bombyx mori L.و بررسي امكان سنتز لاين هاي جديد
520
مقايسه چندين آزمون آماري براي طرح هاي بلوكي كامل تصادفي شده چند متغيره
521
مقايسه چهار طرح ضرب كننده RNS
522
مقايسه حافظه بينايي در كودكان عادي و عقب مانده ذهني آموزش پذير در مقطع چهارم و پنجم ابتدائي منطقه 16 تهران
523
مقايسه حافظه عددي فرزند اول و دوم و سوم در خانواده
524
مقايسه حافظه كاري و حل مسئله درافراد افسرده وسواس فكري - عملي
525
مقايسه حافظه كوتاه مدت دانش آموزان دختر مضطرب بهنجار
526
مقايسه حافظه كوتاه مدت دانش آموزان دختر مضطرب بهنجار
527
مقايسه حافظه و يادگيري كودكان عادي و عقب مانده ذهني آموزش پذير مقطع ابتدايي شهرستان تنكابن-رامسر-عباس آباد.
528
مقايسه حالات عاطفي دانشجويان رشته حسابداري با روانشناسي پيام نور واحد بجنورد در سال تحصيلي 93-94
529
مقايسه حالت دائم عملكرد خازن سري و ژنراتور سنكرون سري در خط
530
مقايسه حالتهايMono insertion و Double insertion ژن NRT2.1 در ميزان جذب نيترات در گياه تراريخته ي تنباكو (Nicotiana plumbaginitolia. L.) لاين هاي 11- B و ِ- 6
531
مقايسه حجم بزاق كامل تحريك نشده در بيماران ديابتي نوع دو با افراد سالم
532
مقايسه حجم بزاق كامل تحريك نشده در بيماران ديابتي نوع دو با افراد سالم
533
مقايسه حجم كلي پروستات محاسبه شده با روش سونوگرافي ترانس ابدومينال و ترانس ركتال
534
مقايسه حجم متوسط پلاكتي (MPV) و نسبت نوتروفيل به لنفوسيت (N/L) در كودكان مبتلا به پنوموني باكتريال با و بدون افيوژن پلور/ آمپيم پلور در بيمارستان 17 شهريور رشت
535
مقايسه حدوث ذاتي و زماني عالم از نظر فلاسفه و متكلمين
536
مقايسه حدود وظايف و اختيارات متولي در فقه و حقوق موضوعه ايران
537
مقايسه حذف رنگ متيلن بلوبا نانو ذره نقره و نانو ذره پالاديوم تثبيت شده روي كربن فعال مقايسه استخراج و پيش تغليظ برخي يون‌هاي فلزيي با نانو ذره نقره و پالاديوم تثبيت شده روي كربن فعال
538
مقايسه حروف اضافه مكاني در فارسي و انگليسي بر اساس زبان شناختي
539
مقايسه حس عمقي زانوي دختران ورزشكار و غير ورزشكار جوان شهرستان گاليكش
540
مقايسه حس وضعيت مفصل زانو در بين واليباليست ها، فوتباليست، و غير ورزشكاران
541
مقايسه حساسيت اضطرابي، راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و اضطراب مرگ در بيماران قلبيعروقي (جراحي باي پس عروق كرونر)و افراد سالم
542
مقايسه حساسيت ميكروبي استافيلوكوكوس اورئوس جداشده از دهانه مجراي پاروتيد در بيماران مبتلا به شوگران ثانويه نسبت به سفالوتين و اگزايسيلين به روش E-Test
543
مقايسه حقوق بشر از ديدگاه (دو فيلسوف )علامه طباطبايي و ملا صدرا
544
مقايسه حقوق بشر از ديدگاه قرآن كريم و اعلاميه جهاني حقوق بشر
545
مقايسه حقوق كودكان كار در اسلام واسناد بين‌المللي
546
مقايسه حل نرم افزاري جريان هاي دو فازي در مدل كاويتاسيون
547
مقايسه حلاليت چهار حلال اندودنتيكس﴿ كلروفرم، متيل كلروفرم،Endosolv E،Endosolve R)برروي گوتاپركا
548
مقايسه حمايت اجتماعي ادراك شده ، شخصيت جامعه پسند، جهت گيري مذهبي و سلامت روان در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج به تفكيك مقطع تحصيلي
549
مقايسه حمايت عاطفي دريافت شده از خانواده، روابط متقابل و ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان سميرم
550
مقايسه خاستگاه هنر مدرن و هنر معاصر ايران
551
مقايسه خاصيت آنتي اكسيداني و آنتي ميكروبي نمونه هاي مختلف عسل در شرايط جغرافيايي متفاوت كشور ايران
552
مقايسه خاصيت آنتي اكسيداني، آنتي گلايكيشن، آنتي ميكروبي و سيتوتوكسيسيتي سه تركيب سنتزي با يك عصاره گياهي
553
مقايسه خاصيت پيزوالكتريك لايه‏هاي اليافي الكتروريسي شده PVDF و PVDF/ZnO
554
مقايسه خانواده درماني ساختاري، واقعيت درماني و درمانگري تلفيقي بر متغيرهاي روانشناختي در زنان با تعارضات زناشويي
555
مقايسه خانواده هاي شهري ، روستايي و عشايري از نگاه سفرنامه نويسان خارجي عصر قاجار
556
مقايسه خردمندي عمومي و فردي در افراد باتجربه طلاق و بدون تجربه طلاق
557
مقايسه خستگي عضلات منتخب و عملكرد دوچرخه سوار در شش وضعيت مختلف ارگونومي دوچرخه
558
مقايسه خستگي گروه هايي از عضلات كمربند شانه اي طي يك مسابقه ي شبيه سازي شده كشتي آزاد
559
مقايسه خسرو وشيرين نظامي با شيرين و خسرو اميرخسرو دهلوي و داستان خسرو و شيرين در شاهنامه
560
مقايسه خشم در نوجوانان با نوع زايمان ﴿طبيعي و سزارين﴾
561
مقايسه خشنودي شغلي در كاركنان دو نوبت و سه نوبت كاري شركت گروه ملي صنعتي فولاد اهواز
562
مقايسه خصوصيات پتوي توليدشده از نخ پود معمولي و نخ پود مغزيدار
563
مقايسه خصوصيات جمعيت شناختي، باليني و آزمايشگاهي كودكان مبتلا به مننژيت باكتريال و آسپتيك حاد بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت از سال 1389 تا 1392
564
مقايسه خصوصيات چاپ پيگمنت و نفوذ خمير بين دو پارچه پنبه و پنبه - پلي استر با كمك دستگاه اسپكترو فتو متري و ساخت دستگاه Tackimeter براي سنجش چسبندگي خميره چاپ
565
مقايسه خصوصيات حرارتي نانو كامپوزيت هاي پلي آميد6 / نانو ورقه هاي سيليكا و پلي آميد 6 / نانو لوله هاي كربني
566
مقايسه خصوصيات خاكهاي داراي پوشش گياهي با سطوح مجاور عاري از پوشش گياهي منطقه سگزي اصفهان
567
مقايسه خصوصيات دختران نوجوان عادي با دختراني كه مورد سوء رفتار والدين قرار گرفته اند
568
مقايسه خصوصيات رنگرزي مواد رنگزاي طبيعي روي پشم، نايلون و ابريشم.
569
مقايسه خصوصيات سطح و تعيين شرايط بهينه در ماشينكاري آلياژآلومينيوم -سيليسيم
570
مقايسه خصوصيات شخصي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در افراد مبتلا به اعتياد و افراد عادي
571
مقايسه خصوصيات عملكردي، فيزيكوشيميايي و ريز ساختاري سنگدان مرغ با گوشت گوساله و فرآورده گوشتي توليد شده از آن ها
572
مقايسه خصوصيات فنوتيپي گياهان آلوده و عاري از قارچ هاي اندوفايت در دو توده فسكيوي بلند و فسكيوي مرتعي
573
مقايسه خصوصيات فيزيكوشيميايي و الكتروفورتيك گوشت شتر با گوشت گاو
574
مقايسه خصوصيات فيزيكي و استاتيكي نخ هاي ريسيده شده در سيستم رينگ و چرخانه
575
مقايسه خصوصيات مكانيكي نخ هاي كيسه هواي خودرو با نمره مختلف
576
مقايسه خصيصه هاي دو محيط آموزش مجازي Moodle و Atutor
577
مقايسه خطاب هاي انبياي سلف و پيامبر اعظم﴿ص﴾ باقوم خود در قرآن و حديث
578
مقايسه خطاي ادراكي پسران و دختران مقطع ابتدايي با استفاده از خطاي ادراكي مولر - لاير
579
مقايسه خطاي نوع اول برخي آزمونهاي ناپارامتري روي ضرائب مدلهاي رگرسيوني چند گانه
580
مقايسه خطر ابتلا به بيماري ها و توزيع فراواني شاخصها ي رشد در دو گروه شيرخواراني كه تغذيه تكميلي را در 4 يا 6 ماهگي آغاز نموده اند(در مناطق شهري و روستايي شهرستانهاي رشت و مشهد ‏1387-1386)‏‎
581
مقايسه خطر استرس شغلي در كاركنان بخش توليدي و كاركنان بخش اداري كارخانه دخانيات مازندران
582
مقايسه خطر استرس شغلي در كاركنان بخش توليدي و كاركنان بخش اداري كارخانه دخانيات مازندران
583
مقايسه خلاقيت در كودكان آموزش ديده و آموزش نديده شطرنج و رابطه آموزش شطرنج و خلاقيت در كودكان دبستاني شهر اصفهان
584
مقايسه خلاقيت در كودكان ناتوان در يادگيري وبهنجار
585
مقايسه خلاقيت و اضطراب امتحان دانش آموزان مشمول طرح ارزشيابي توصيفي و سنتي درپايه پنجم شهر قاين و خضري
586
مقايسه خلبان خودكار در هواپيماهاي بوئينگ 747 و 737
587
مقايسه خلق و خوي بيماران مبتلا به بيماري عروص كرونر وافراد غير مجاز
588
مقايسه خواص آلياژ NBR/PVC پخت شده به روش گوگردي و پرتوافكن
589
مقايسه خواص ابعادي و خمشي پارچه ريب در شرايط مختلف كشش پارچه
590
مقايسه خواص برداشت روغن و جذب ذرات نانو در بي بافتهاي مخلوط الياف توخالي و معمولي پلي استر
591
مقايسه خواص پارچه هاي كتن توليد شده با حس كننده و بدون حس كننده تغذيه نخ
592
مقايسه خواص ترابرد الكتروني در حالت پايدار نيمرساناهاي AIN، AIxGa1-xN با استفاده از روش مونت كارلو در حد ميدان هاي الكتريكي بالابا فرض X=0/2 , study of high fiald electron transport in AINand AIGaN semiconductors using monte carlo simulation
593
مقايسه خواص ترابرد الكتروني در ماده SiC در دو فاز بلوري زينك بلند و وورتسايت در حضور ميدان هاي الكتريكي شديد
594
مقايسه خواص ترابرد الكتروني در ماده SIC در دو فاز بلوري زينك بلند و وورتسايت در حضور ميدان هاي الكتريكي شديد
595
مقايسه خواص ترابردي الكترونها در نيمرساناهاي znS و ZnSe در ميدانهاي الكتريكي ضعيف , shahsavari, abolhassan
596
مقايسه خواص چقرمگي الكترودهاي روتيلي در جوشكاري دستي با الكترودهاي روتيلي در جوشكاري تو پودري
597
مقايسه خواص حرارتي- رطوبتي پارچه هاي پلي استري با نمره نخ يكسان و شكل سطح مقطع ليف متفاوت
598
مقايسه خواص خمشي پارچه هاي تاريـپودي با دو دستگاه
599
مقايسه خواص دو نوع بتون نسوز پايه بوكسيتي
600
مقايسه خواص رنگ پذيري كالاي پشم وابريشم با برخي از رنگزاهاي طبيعي وشيميايي به روش ماكروويو ومعمولي
601
مقايسه خواص رنگ پذيري كالاي پشم وابريشم با برخي از رنگزاهاي طبيعي وشيميايي در شرايط مايكروويو ومعمولي
602
مقايسه خواص رنگي نانوالياف نايلون رنگي تهيه شده به روش هاي الكتروريسي محلول رنگي و رنگرزي در حمام
603
مقايسه خواص ساختاري آنتي بيوتيك هاي سفالوسپوريني و پني سيليني با استفاده از محاسبات مكانيك كوانتوم
604
مقايسه خواص سايش و اصطكاكي نخ هاي رينگ ، چرخانه اي و اصطكاكي
605
مقايسه خواص ضد ميكروبي اسانس گياهي آويشن شيرازي و كلرهگزيدين 2/0 درصد بر روي براكت هاي ارتودنسي در شرايط آزمايشگاهي
606
مقايسه خواص ضد ميكروبي غلظت هاي متفاوت آويشن شيرازي برليكاتور الاستومريكدر شرايط آزمايشگاهي
607
مقايسه خواص فيزيكي - مكانيكي پتوي اكريليكي با پتوي پلي پروپيلن
608
مقايسه خواص فيزيكي پارچه هاي حلقوي پودي تهيه شده از نخ هاي آكريليك حجيم شده از دو نيمچه نخ في نيشر و فلاير
609
مقايسه خواص فيزيكي پارچه هاي ريب و اينترلاك
610
مقايسه خواص فيزيكي مكانيكي الياف سويا وپشم
611
مقايسه خواص فيزيكي- مكانيكي نخهاي پنبه اي شانه شده رينگ و تجمعي (Com4) و پارچه هاي حلقوي پودي توليد شده
612
مقايسه خواص فيزيكي منسوجات سوزن زني تهيه شده از الياف با سطوح مقطع متفاوت در محصولات فيلتر
613
مقايسه خواص فيزيكي نخ E.O و نخ رينگ
614
مقايسه خواص فيزيكي نخ تكسچره هوا تهيه شده از نخ فيلامنتي با مقطع گرد و پلاس
615
مقايسه خواص فيزيكي نخ فاستوني اكريليك تهيه شده از نيمچه نخ فلاير و نيمچه نخ في نيشر
616
مقايسه خواص فيزيكي نخ هاي تكسچره داراي مقطع فيلامنت گرد و چهارپره
617
مقايسه خواص فيزيكي نخهاي پلي استر ضد ميكروب تكسچره شده با پلي استر متداول
618
مقايسه خواص فيزيكي نخهاي تابدار فيلامنتي با مقطع گرد و سه پره
619
مقايسه خواص فيزيكي نخهاي تهيه شده در فرآيند تكسچرايزينگ و كشش تكسچرايزينگ همزمان
620
مقايسه خواص فيزيكي و دوام فرش هاي ماشيني تهيه شده با نخ هاي خاب اكريليك رينگ معمولي و سولو
621
مقايسه خواص فيزيكي و مكانيكي سيمان هاي كلسيم فسفات حاوي صمغ طبيعي
622
مقايسه خواص فيزيكي و مكانيكي موكت هاي نمدي توليد شده از الياف پلي پروپيلن و مخلوط پلي پروپيلن و پلي استر
623
مقايسه خواص فيزيكي و مكانيكي نخ بخيه توليد شده به روش الكتروريسي با نخ بخيه معمولي
624
مقايسه خواص قيرها ي اصلاحي با پليمرهاي مختلف و مقايسه سازگاري آنها با مصالح رودخانه اي و كوهي
625
مقايسه خواص كششي كامپوزيت‌هاي نانوليفي با دو شيوه توليد همزمان و غير همزمان
626
مقايسه خواص مقاومتي و سختي خاك در بستر راه ها با افزودن سيمان و رزين و سريشم
627
مقايسه خواص مكانيكي داربست مهندسي‌شده بافت عروق با عروق خوني طبيعي با استفاده از شبيه‌سازي برهم‌كنش جامد و سيال
628
مقايسه خواص مكانيكي فولادهاي دو فازي فريتي بينيتي و فريتي مارتنزيت
629
مقايسه خواص مكانيكي كامپوزيت هاي لوله اي بريد و رشته پيچي شده
630
مقايسه خواص مكانيكي نخهاي چرخانه شانه شده و كارد شده پنبه اي
631
مقايسه خواص مكانيكي و سطحي فولاد فورج كربوره و تمپرشده با چدن داكتيل آستمپر شده (ADI )
632
مقايسه خواص مكانيكي و متالورژيكي آندايز معمولي و آندايز رنگي با استفاده از نانو رنگدانه هاي فلزي
633
مقايسه خواص مكانيكي و متالورژيكي چرخ قطار توليد شده به روش فورجينگ و ريخته گري گريز از مركز و بررسي مزايا و محدوديتهاي هر يك
634
مقايسه خواص نانو كامپوزيتهاي 2 و 3 جزئي بر پايه پلي وينيل الكل، ژلاتين و هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش بيوميمتيك و ارزيابي زيست سازگاري آنها
635
مقايسه خواص نخ خاب فرش دستي و فرش ماشيني
636
مقايسه خواص نخهاي تركيب اينتر مينگل فيلامنتي با نخهاي مشابه توليد شده در روشهاي ديگر
637
مقايسه خواندن در متون چاپي و الكترونيكي، بررسي سرعت و درك خواندن
638
مقايسه خود پناري و عزت نفس كودكان خياباني و كودكان عادي در شهر گنبد كاووس و بندر تركمن در سال 1386
639
مقايسه خود پنداره دانشجويان تربيت بدني دانشگاههاي دولتي و غيردولتي شهر تهران
640
مقايسه خود پنداره در رويا و خود واقعي در دختران دبيرستاني براساس سبكهاي هويت يابي
641
مقايسه خود پنداره معلمان ورزشكار و غيرورزشكار شهرستان گناباد و رابطه آن با ميزان تحصيلات
642
مقايسه خود پنداره نوجوان بزهكار با نوجوانان غيربزهكار
643
مقايسه خود پنداره نوجوانان بزهكار با نوجوانان غير بزهكار
644
مقايسه خودپنداره دختران معلول جسمي حركتي با دختران عادي رده سني 14-22سال
645
مقايسه خودپنداري قبل از ورود به دانشگاه و بعد از ورود به دانشگاه
646
مقايسه خودپنداري كودكان خانواده هاي تك فرزند و چندفرزند و بررسي مسائل خانواده هاي تك فرزند
647
مقايسه خودپنداري ومهارتهاي اجتماعي مادران كودكان عقب مانده ذهني ومادران كودكان عادي
648
مقايسه خودكارآمدي و عزت نفس دانش آموزان در طرح كيف با دانش آموزان مدارس عادي ناحيه 4 شهرستان كرج
649
مقايسه خودكارآمدي و عزت نفس دانش آموزان در طرح كيف با دانش آموزان مدارس عادي ناحيه 4 شهرستان كرج
650
مقايسه خودكارامدي عمومي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي مدارس هوشمند و عادي شهر يزد
651
مقايسه خودكنترلي، خطرپذيري، سبك هاي هويت، طرحواره هاي ناسازگار اوليه كودكي و انگيزه پيشرفت دانش آموزان دختر فرزند خانواده هاي طلاق، تك والد و عادي شهر اصفهان
652
مقايسه خوردگي آند سرب و تيتانيم در الكترووينينگ روي
653
مقايسه خوشه‌هاي پايدار و شبه پايدار سيليكون ( Si8-Si20)‬ به روش مونت كارلو كوانتومي
654
مقايسه داده‌هاي بدست آمده از آزمايشات استخراج حلالي در مقياس نيمه صنعتي كوچك با اطلاعات حاصل از آزمايشات درمقياس آزمايشگاهي شبيه‌سازي شده
655
مقايسه داروهاي Blockers -B ,Blockers Ca ,Inhibirtors ACE در برگرداندن هيپرتروفي بطن چپ ناشي از هيپرتانسيون
656
مقايسه داروي رميفنتانيل با تجويز توام داروهاي پروپوفول و فنتانيل جهت آرام بخشي و بيدردي (سديشن و آنالژزي) در درمان جااندازي بسته دچار دررفتگي قدامي شانه، مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوكور
657
مقايسه داستان حضرت اسماعيل ﴿ع﴾ در قرآن و عهدين
658
مقايسه داستان سودابه و سياوش با نمايشنامه هيپوليت
659
مقايسه دامنه حركتي ، پاسچر و كنترل حركتي ورزشكاران رشته هاي كشتي ، دفاع شخصي و افراد غير ورزشكار
660
مقايسه دامنه حركتي شانه ، وضعيت قرارگيري كتفها و زاويه كايفوز پشتي در ورزشكاران اورهد، لاورهد و افراد غير ورزشكار
661
مقايسه دانش دانشجويان دختر رشته هاي تيمي در مورد شناخت و مديريت آسيب هاي ورزشي
662
مقايسه دانش معلمان تربيت بدني و ورزش شهر اصفهان در مورد پيشگيري و مديريت آسيب هاي ورزشي بر اساس برخي ويژگي هاي جامعه نگاري آنها
663
مقايسه دانه جو فرايند شده به روش هاي مختلف براي گاوهاي شيري
664
مقايسه دبري خارج شده در طي درمان مجدد ريشه بعد از كاربرد تكنيك اينسترومنت هاي روتاري (چرخشي) Mtwo وPro Taper
665
مقايسه در اثر اصلاحي تيمارهاي مختلف گچ و ضايعات انگور بانسبتهاي مختلف دريك نمونه خاك قلياتحت كشت جو
666
مقايسه دردهاي بعد از عمل بين انسيزيونهاي رايج آپاندكتومي در بيماران بستري در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي افشار و شهيد رهنمون يزد از آذر 75-ارديبهشت76
667
مقايسه درصد فراواني آپانديسيت تشخيص داده شده با استفاده از سونوگرافي، معيار آلوارادو و پاتولوژي در مبتلايان به آپانديسيت حاد مراجعه كننده به بيمارستان رسول اكرم در سال هاي 1379- 1389
668
مقايسه درك پرستار و بيمار از كيفيت اداره درد بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر در بخش هاي جراحي قلب بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1389
669
مقايسه درك دندانپزشكان شهرستان بندرانزلي و مراجعه كنندگان به كلينيك دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان درمورد زيبايي صورت زنان در سال 1395
670
مقايسه درمان minimally invasiveواريس عروق اندام تحتاني با درمانconventionalدربيمارستان هاي رازي وپورسيناي رشت طي سال هاي 1390-1393
671
مقايسه درمان پلوردز با بلئومايسين و تتراسيكلين بر نتيجه درمان بيماران با پلورال افيوژن بدخيم مراجعه كننده به بيمارستان هاي رشت
672
مقايسه درمان زگيل تناسلي با دو روش درماني- تري كلرو استيك اسيد (TCA) 40% و هيدروكسيد پتاسيم(KOH) 5%
673
مقايسه درهم تنيدگي كوانتومي و ناهم خواني كوانتومي
674
مقايسه درون گرايي وبرون گرايي اساتيد رشته هاي روانشناسي ومعارف
675
مقايسه دز ورودي پستان مقابل ناشي از راديوتراپي پستان در تكنيك هاي متفاوت راديوتراپي در مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده يزد
676
مقايسه دست برتري و ادراك زمان در كودكان پسر مبتلا به بيش فعالي /نارسايي توجه و كودكان عادي
677
مقايسه دستورالعمل پايش سازه هاي پل كشور چين با نشريه 139
678
مقايسه دفع ادراري پروتئين ناشي از دو نوع پروتكل شبه فوتبال بازي رسمي فوتبال در نوجوانان ورزشكار پسر
679
مقايسه دفع ادراري شاخصهاي خوني ناشي از دو نوع پروتكل شبه فوتبال و بازي رسمي فوتبال در نوجوانان ورزشكار پسر
680
مقايسه دقت پيش بيني سود توسط مديريت با سري زماني باكس-جنكينز در بورس اوراق بهادار تهران
681
مقايسه دقت تشخيصي الگوريتم هاي مختلف پردازش تصوير در تشخيص ضايعات استخواني
682
مقايسه دقت تكنيك قالب گيري تري بسته با تكنيك قالب گيري الگوي آكريلي در ايمپلنت هاي دنداني
683
مقايسه دقت تكنيك قالبگيري تري باز با تكنيك قالبگيري الگوي اكريلي در ايمپلنت هاي دنداني
684
مقايسه دقت در بين دانش آموزان تيزهوش و ديرآموز
685
مقايسه دقت دستگاه هاي ايكس ياب الكترونيكي Root ZX , Novapex در شرايط Invivo
686
مقايسه دقت دستگاه هاي ايكس ياب الكترونيكي Root ZX , Novapex در شرايط Invivo
687
مقايسه دقت دو تكنيك قالب گيري open trayوsnap-onدر ايمپلنت هاي دنداني tissue levelدرسيستم straumann
688
مقايسه دقت دو تكنيك قالبگيري Open tray و Closed tray درسه سيستم ايمپلنت
689
مقايسه دقت دو دستگاه اپكس ياب الكترونيكي Root zx و novapex به صورت invitro
690
مقايسه دقت دو دستگاه اپكس ياب الكترونيكي Root zx و novapex به صورت invitro
691
مقايسه دقت دو روش راديوگرافي معمولي و راديو گرافي ديجيتالي در تشخيص ضايعات استخواني ايجاد شده به صورت مكانيكي و شيميايي
692
مقايسه دقت دو روش راديوگرافي معمولي و راديوگرافي ديجيتالي در تشخيص ضايعات استخواني ايجاد شده به صورت مكانيكي و شيميايي
693
مقايسه دقت سونوگرافي به همراه راديوگرافي ساده شكم با اوروگرافي داخل وريدي در تشخيص سنگهاي كليه و مجاري ادراري بيماران بستري در بيمارستان رازي از تاريخ 1/7/72 لغايت 1/3/74
694
مقايسه دقت قالب گيري ايمپلنت در سطح اباتمنت با دو روش متفاوت (با استفاده از ايمپرشن كوپينگ و بدون استفاده از ايپرشن كوپينگ)
695
مقايسه دلالتهاي تربيتي فلسفه مشاء و اشراق با تاكيد بر آراء ابن سينا و سهروردي
696
مقايسه دلايل قرآني أنور ألباز در كتاب« عصمه الأئمه عند الشيعه» دربارة عصمت و پيامد هاي آن، با آراء علامه طباطبايي
697
مقايسه دلبستگي با تاب آوري در دانشجويان مجرد ومتاهل دانشگاه پيام نور واحد اهواز
698
مقايسه دلبستگي مكان ، هويت اجتماعي ، عزت نفس اجتماعي در ميان ساكنين خانه هاي با معماري مدرن و سنتي در شهر كرمان
699
مقايسه دلبستگي مكان ،سازگاري زناشويي و سلامت اجتماعي همسران شاغل در شركت نفت استان خوزستان ساكن در منازل سازماني و غير سازماني
700
مقايسه دموكراسي مشورتي هابرماس با دموكراسي راديكال موفه و لاكلائو
701
مقايسه ده ارمني نشين نماگرد و ترك زبان سفتجان
702
مقايسه دهانشويه بنزيدامين هيدروكلرايد 15/0% و ايبوپروفن در كاهش درد پس ازجراحي افزايش طول تاج، كارآزمايي باليني
703
مقايسه دو برش V و Inverted-V از نظر اسكار پس از رينوپلاستي باز در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمؤمنين(ع) رشت در سال 95-1394
704
مقايسه دو برنامه تمريني مختلف درس تربيت بدني روي استقامت قلبي عروقي و تركيب بدني دانش آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان نجف آباد
705
مقايسه دو تمدن ايران و اروپا در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي
706
مقايسه دو تيپ رشدي بنه باغي
707
مقايسه دو تيغه استاندارد و انگليسي لارنگوسكوپ ماكينتاش در تعيين درجه بندي راه هوايي بيماران تحت عمل جراحي الكتيو در بيمارستانهاي آموزشي رشت در سال 1383
708
مقايسه دو داروي تيوپنتال سديم و اتوميديت در بيهوشي بيماران تحت درمان با تشنج الكتريكي
709
مقايسه دو داروي تيوپنتال سديم و اتوميديت در بيهوشي بيماران تحت درمان با تشنج الكتريكي
710
مقايسه دو راديوداروي درماني Sm 153 (ساماريوم-153) و Sr 89 (استرانسيوم-89)
711
مقايسه دو رژيم اكسي توسين در پيشگيري از آتوني رحم
712
مقايسه دو رژيم اكسي توسين در پيشگيري از آتوني رحم
713
مقايسه دو رژيم اكسي توسين در پيشگيري از آتوني رحم
714
مقايسه دو رژيم پنج دارويي، پروتكلI بيسموت ساب سيترات، امپرازول، آموكسي سيلين، كلاريترومايسين، تينيدازول) و پروتكلII (بيسموت ساب سيترات، امپرازول، تتراسيكلين، مترونيدازول و افلوكساسين) بر ميزان ريشه كني عفونت هليكوباكتر پيلوري در بيماران ديس پپتيك مقاوم به درمان
715
مقايسه دو رژيم دارويي لتروزول به تنهايي و در تركيب با فوستيمون در زنان نابارور(با فاكتور بينابيني مردانه و بدون علت)مراجعه كننده به مركز درماني ناباروري جهاد دانشگاهي خوزستان
716
مقايسه دو رژيم دارويي لتروزول به تنهايي و در تركيب با فوستيمون در زنان نابارور(با فاكتور بينابيني مردانه و بدون علت)مراجعه كننده به مركز درماني ناباروري جهاد دانشگاهي خوزستان
717
مقايسه دو رژيم مايع درماني 125و250 سي سي در ساعت بر طول مدت زايمان در خانم هاي نخست زاي ترم
718
مقايسه دو رژيم ميزوپروستول واژينال و زير زباني در موفقيت ختم حاملگي زنان حامله 24-12 هفته نيازمند ختم حاملگي بستري در بيمارستان الزهرا(س) در سال 91- 90
719
مقايسه دو روش CLINICAL STAGING لنفوم با SURGICAL STAGING در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد از سال 75-1373
720
مقايسه دو روش آبشويي در خاكهاي شور-قليا واقع در منطقه رودشت اصفهان
721
مقايسه دو روش آبياري سطحي و زير سطحي در دشت يزد- اردكان
722
مقايسه دو روش ارزشگذاري مشروط و هزينه سفر در ارزشگذاري مديريت منابع طبيعي ( مطالعه موردي پارك كوهستان يزد )
723
مقايسه دو روش ارزشگذاري مشروط و هزينه سفر در ارزشگذاري مديريت منابع طبيعي ( مطالعه موردي پارك كوهستان يزد )
724
مقايسه دو روش ارزشيابي تكويني و پاياني در بهبود سلامتي جسماني
725
مقايسه دو روش اويلر و كواترنيون در حل معادلات حركت شش درجه آزادي
726
مقايسه دو روش بيومتري A.SCAN و رفراكشن قبل از عمل كاتاراكت در تعيين قدرت لنز داخل چشمي
727
مقايسه دو روش بيومتري A.SCAN و رفراكشن قبل از عمل كاتاراكت در تعيين قدرت لنز داخل چشمي
728
مقايسه دو روش پاپ اسمير وكولپوسكوپي درغربالگري سرطان سرويكس در بيماران با نقص ثانويه سيستم ايمني ارجاعي به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1391 تا1392
729
مقايسه دو روش پايش مداوم و متناوب بر روند تغييرات ميزان فشار كاف لوله تراشه در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 93-1392
730
مقايسه دو روش پياده سازي شي گرا و داده محور براي پياده سازي مدير صحنه در يك سيستم موبايل
731
مقايسه دو روش پيش تصفيه انعقاد شيميايي و انعقاد الكتريكي و تركيب با سامانه غشايي اولترافيلتراسيون در تصفيه پساب كارخانه توليد خميرمايه نانوايي
732
مقايسه دو روش پين گذاري از راه پوست و open reduction در شكستگي هاي joint depression كالكانئوس در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت طي سال 96
733
مقايسه دو روش تدريس قياسي و استقرائي در آموزش علوم تجربي
734
مقايسه دو روش تمرين با وزنه(هرمي و آكسفوردي) بر افزايش قدرت عضلات زنان ورزشكار
735
مقايسه دو روش تمرينات هوازي و تمرينات موضعي بر كاهش چربي موضعي زنان غير ورزشكار
736
مقايسه دو روش تمريني يوگا و پيلاتس بر كمردرد و عملكرد حركتي در مردان مبتلا به كمردرد مكانيكي مزمن
737
مقايسه دو روش تنوتومي و تنودز در درمان پاتولوژي سر دراز باي سپس همراه با پارگي كاف در مشهد و گيلان در آبان ماه 92-اسفند93
738
مقايسه دو روش تنودر داخل مفصلي در مقابل ساب پكتورال سر دراز باي سپس در درمان پاتولوژي باي سپس همراه با پارگي كاف
739
مقايسه دو روش تونسيلكتومي با الكتروكوتر و تونسيلكتومي با برش سرد
740
مقايسه دو روش خط سير شبه بهينه و طراحي آزمايش چندعاملي در كاليبراسيون شرايط ترافيكي ناهمگن و بي نظم با استفاده از نرم افزار شبيه سازي ويزيم
741
مقايسه دو روش درمان طبي بيماري اتيت سروز در مراجعين يك تا هفت ساله به كلينيك هاي گوش و حلق و بيني
742
مقايسه دو روش درمان طبي تزريق توكسين بوتوليسم و پماد نيتروگليسيرين در درمان شقاق مزمن مقعد
743
مقايسه دو روش درمان طبي تزريق توكسين بوتوليسم و پماد نيتروگليسيرين در درمان شقاق مزمن مقعد
744
مقايسه دو روش درماني WING GRAd و NMP در درمان INGROWN TOE NAIL
745
مقايسه دو روش درماني راديوفركوئنسي و تزريق داخل و اطراف مفصلي ازون در وضعيت درد استئوآرتريت زانو
746
مقايسه دو روش درماني غيرتهاجمي گچ گيري به همراه اولتراسوند و بريس به همراه اولتراسوند در درمان شكستگي حاد تيپ يك پروگزيمال متاتارس پنجم در مركز آموزشي درماني پورسينا رشت در سال 1396
747
مقايسه دو روش درماني فورازوليدون با دوز كم و زياد در تركيب با آموكسي سيلين و اومپرازول در حذف هليكوباكترپيلوري در زخم دوازدهه
748
مقايسه دو روش درماني فورازوليدون با دوز كم و زياد در تركيب با آموكسي سيلين و اومپرازول در حذف هليكوباكترپيلوري در زخم دوازدهه
749
مقايسه دو روش دمشي و مكشي در خنك¬كاري رادياتور-كندانسور اولين محصول پلتفرم ملي
750
مقايسه دو روش سزيم -137 و مدل جهاني تلفات خاك (USLE) به منظور برآورد فرسايش و رسوب در حوزه آبخيز ريمله (لرستان )
751
مقايسه دو روش عصاره گيري مرحله اي براي جداسازي فلزات سنگين(سرب،آهن،كادميوم وروي) در رسوبات بستر اسكله‌ شهيد رجائي واسكله فولاد بندرعباس
752
مقايسه دو روش فراوري دانه جو در دو سطح مختلف بر عملكرد گاوهاي شيري هلشتاين
753
مقايسه دو روش كاهش مصرف انرژي در ساختمان: مانيتورينگ مصرف انرژي و ساخت و ساز ساختمان
754
مقايسه دو روش ماساژ غدد بزاقي و جويدن آدامس در درمان خشكي دهان
755
مقايسه دو روش ماساژ غدد بزاقي و جويدن آدامس در درمان خشكي دهان
756
مقايسه دو روش ماساژ غدد بزاقي و جويدن آدامس در درمان خشكي دهان
757
مقايسه دو روش ماساژ غدد بزاقي و جويدن آدامس در درمان خشكي دهان
758
مقايسه دو روش ماسا‍‍ژ غدد بزاقي و جويدن آدامس در درمان خشكي دهان
759
مقايسه دو روش معمولي و Occlusion Lingualized درچيدن دندانهادر پروتز كامل
760
مقايسه دو روش ميزوپروستول خوراكي و اكسي توسين وريدي بر موفقيت القاء ليبر در زنان نخست زاي با پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني بالاي 36 هفته بستري در بيمارستان الزهرا در سال 1390
761
مقايسه دو رويكرد (بعد محور و وظيفه محور) كانون توسعه اي تفكر استراتژيك با آموزش آن در بين مديران شركت پخش فرآورده هاي نفتي اصفهان
762
مقايسه دو رويكرد در يادگيري واژگان عيني انگليسي براي گروه نوآموز: رسم تصوير در برابر معادل فارسي
763
مقايسه دو سيستم ﴿5-3﴾ cu-sn -cu-zn30 براي ساخت برد جعبه فيوز زير باتري پژو 405
764
مقايسه دو سيستم راديو گرافي ديجيتال CMOS, PSP با فيلم راديوگرافي در تشخيص تحليل خارجي ريشه در شرايط آزمايشگاهي
765
مقايسه دو شيوه تمريني باراسل و پيلاتس بر روي تركيب بدني و انعطاف پذيري زنان غير ورزشكار
766
مقايسه دو شيوه تمريني ويژه بر شاخص هاي التهابي، فيزيولوژيكي، عملكردي و نشانه هاي نوروپاتي محيطي در زنان ديابتي نوع دو
767
مقايسه دو كنسرتوي پيانو در دوره كلاسيك و رومانتيك
768
مقايسه دو نمايشنامه مذهبي و يك فرس قرون وسطائي با دو تعزيه و يك تقليد ايراني
769
مقايسه دو نمونه از دندانهاي مصنوعي آكريليك ايراني با دو نمونة خارجي به كمك شاخص هاي ادارة استاندارد ايران
770
مقايسه دو نوع پتو بافته شده از نخ رينگ و اصطكاكي
771
مقايسه دوره هاي ابتدايي و عالي فرامرز پايور با رديف سنتور ابوالحسن صبا ( مطالعه ي موردي : دستگاه همايون )
772
مقايسه دوروش درماني Bone Block وBristow-latarjet در درمــان defectگلنوئيد در دررفتگي قدامي شانه بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي پورسيناي رشت ،اخترو كسري تهران در سال 90-92
773
مقايسه دوروش نمره بندي III-APACHE وPugh-child پيش بيني مرگ و مير بيمارستاني مبتلايان به سيروز در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي و پورسيناي رشت از سال 1374لغايت 1378
774
مقايسه دوز جذب پوست در ناحيه تيروئيد در راديوگرافي پانوراميك دو دستگاه Planmeca و Tome Cranex
775
مقايسه دوز موثر تابشي با استفاده از دو روش ضريب تبديل تفكيك جنسي و متوسط جنسي در بيماران تحت آزمون¬هاي آنژيوگرافي عروق كرونر مراجعه كننده به بيمارستان حشمت شهر رشت
776
مقايسه ديدگاه ابن‌سينا و ملاصدرا درباره تأثير نفوس بر اجسام مادي غير از بدنشان
777
مقايسه ديدگاه حقوق بين الملل و حقوق اسلامي در خصوص تروريسم
778
مقايسه ديدگاه سنتي و نوين در مرمت فرش
779
مقايسه ديدگاه سوسور و بارت درباره جايگاه زبان شناسي و نشانه شناسي نسبت به يكديگر
780
مقايسه ديدگاه عبدالجبار معتزلي، فخر رازي و خواجه طوسي در باب گستره عصمت انبياء
781
مقايسه ديدگاه مادران و پرستاران در خصوص ميزان و اهميت حمايت پرستاري از مادران نوزادان نارس بستري در بخش هاي نوزادان نارس مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 94-1393
782
مقايسه ديدگاه مادران و پرستاران در خصوص ميزان و اهميت حمايت پرستاري از مادران نوزادان نارس بستري در بخش هاي نوزادان نارس مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 94-1393
783
مقايسه ديدگاه مديران و كاركنان كتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان در مورد ميزان پذيرش مولفه هاي مديريت تغيير
784
مقايسه ديدگاه هاي گروه هاي مختلف جامعه درباره سرمايه اجتماعي
785
مقايسه ديدگاههاي مديران ، دبيران تربيت بدني و دانش آموزان درباره ويژگي ها و وظايف دبيران تربيت بدني در مقطع متوسطه پسران شهرستان شيروان
786
مقايسه ذخاير اكتشاف شده و استخراج شده معدن كارمزد
787
مقايسه ذخيره اكتشاف شده و استخراجي در منطقه پشكلات (تزره )
788
مقايسه ذرت و سورگوم از نظر خصوصيات فيزيولوژيكي ، عملكرد دانه و راندمان مصرف آب در اصفهان
789
مقايسه ذهن آگاهي زنان
790
مقايسه ذهن آگاهي زنان غير شاغل و شاغل مدارس فيل آباد
791
مقايسه ذهن آگاهي معتادان با معتادان بهبود يافته در انجمن NA (مطالعه موردي :انجمن معتادان گمنام گرگان )
792
مقايسه ذهنيت فلسفي دانشجويان دانشگاه پيام نور همدان
793
مقايسه ذهنيت فلسفي دانشجويان سال آخردانشگاه اصفهان درسال تحصيلي83-82
794
مقايسه ذو رژيم درماني سه دارويي امپرازول ، آموكسي سيلين و مترونيدازول (M.A.O) با امپرازول ، تتراسيكلين و فورازوليدون (E.T.O) در ريشه كن كردن عفونت هليكوباكتر پيلوري در بيماران مبتلا به زخم دوازدهه
795
مقايسه رابط كاربر كتابخانه هاي ديجيتال برگزيده ايران با كتابخانه هاي ديجيتال برگزيده جهان , A comparison on user interface of digital libraries of the world
796
مقايسه رابطه احساس تنهايي و بهزيستي معنوي در دختران و پسران دبرستاني شهرستاني شهريار
797
مقايسه رابطه افراد خودكارواحساس كهتري باافسردگي درميان خانم هاي كارمند ادارات قم
798
مقايسه رابطه بين اعتقادات مذهبي(دروني،بيروني)و سلامت رواني در كاركنان مراكز بهداشت بخش سنگر.
799
مقايسه رابطه بين باورهاي غير منطقي و نحوه استفاده از مكانيسم هاي دفاعي و ارتباط اين دو با ويژگي هاي شخصيتي در بين بيماران قلبي بيمارستان شهيد مدني تبريز و افراد عادي
800
مقايسه رابطه بين سبك فرزند پروري و والدين داراي فرزند ناشنوا وعادي در شهر كرج
801
مقايسه رابطه بين هوش هيجاني و رضايت شغلي كاركنان زن ومرد بانك شهرستان لاهيجان.
802
مقايسه رابطه بين هوش وپيشرفت تحصيلي دانش اموزان يك زبانه ها با دانش اموزان دو زبانه ها پايه پنجم ابتدايي چناران
803
مقايسه رابطه بين ويژگي هاي كالبدي مكان و حس امنيت نمونه موردي : در بافت جديد و قديم حاشيه نواب
804
مقايسه رابطه ترس از صميميت و ادراك ريسك با مهارت‌هاي حل مسأله و سبك‌هاي تصميم‌گيري در بين زوج‏هاي موفق و ناموفق
805
مقايسه رابطه عاطفي دانش آموزان تيز هوش و عادي پايه اول دبيرستان فرزانگان
806
مقايسه رابطه عاطفي دانش آموزان تيز هوش و عادي پايه اول دبيرستان فرزانگان
807
مقايسه رابطه عزت نفس و رشد اجتماعي در دانش آموزان دختر سال دوم دبيرستان منطقه 17 آموزش و پرورش تهران
808
مقايسه رابطه عزت نفس وسلامت رواني با ويژگي هاي روانشناختي والدين كودكان مرزي وآموزش پذير12-7سال درشهرستان كلاچاي.
809
مقايسه رابطه فرسودگي شغلي با سلامت روان در بين حسابرسان و پرستاران شبكه بهداشت و درمان دامغان
810
مقايسه رابطه كيفيت زندگي با رگه هاي شخصيت و راهبردهاي مقابله اي در بيماران همودياليزي و صرعي شهر همدان
811
مقايسه رابطه كيفيت و ساختار سرمايه اجتماعي با كارآفريني سازماني در مازي نور
812
مقايسه رابطه منبع كنترل با فشار رواني و شيوه هاي مقابله با آن در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروسيس و افراد سالم
813
مقايسه رابطه ميان سطح عزت نفس و شدت افسردگي دانش آموزان دختر نابينا با دانش آموزان دختر بيناي متوسطه
814
مقايسه رابطه ميان سطح عزت نفس و شدت افسردگي دانش آموزان دختر نابينا با دانش آموزان دختر بيناي متوسطه
815
مقايسه رابطه ميان كمالگرايي والدين با جرات ورزي دانش آموزان دوره متوسطه
816
مقايسه رابطه ميان هوشبهر و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوزبانه پايه پنجم ابتدايي شهرستان چناران
817
مقايسه رابطه ميزان افسردگي مابين دو گروه افراد غيرورزشكار و ورزشكار
818
مقايسه رابطه ي التزام عملي به اعتقادات مذهبي با پرخاشگري.
819
مقايسه راديو ليزري با ماكروويو
820
مقايسه راديواپاسيتي CEM cementوMTA باسه نوع سيلر اندودنتيكدر راديوگرافي پري اپيكال ديجيتال
821
مقايسه راديوگرافي هاي بايت وينگ تهيه شده با فيلم و سنسور ديجيتال در تشخيص پوسيدگيهاي پروگزيمال
822
مقايسه راديوگرافي واترز،سي تي اسكن در ارزيابي و تشخيص شكستگي هاي قسمت مياني صورت
823
مقايسه راست دست ها و چپ دست ها در انتخاب مفاهيم و تصاوير مثبت و منفي در دانشگاه پيام نور مركز بهشهر سال 1390
824
مقايسه راندمان حذف جيوه از فاضلاب صنعتي با استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي و آلوميناسل
825
مقايسه راندمان دو روش اكسيداسيون مرطوب با هوا و اكسيداسيون مرطوب با پراكسيد هيدروژن در تصفيه شيرابه كارخانه كمپوست
826
مقايسه راندمان دو روش اكسيداسيون مرطوب با هوا واكسيداسيون مرطوب باپراكسيد هيدروژن در تصفيه شيرابه كارخانه كمپوست
827
مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجان و سبك هاي اسنادي در دانش اموزان تيز هوش و عادي شهر مهاباد
828
مقايسه راهبردهاي كنترل فكر و تاب آوري افراد داراي اختلال اضطرابي و وسواسي افراد عادي شهر گرگان
829
مقايسه راهبردهاي كنترل فكر و تاب آوري افراد داراي اختلال اضطرابي و وسواسي با افراد عادي شهر گرگان
830
مقايسه راهبردهاي مقابله اي، سلامت رواني، حمايت اجتماعي و سبك هاي دلبستگي افراد داراي اختلال هويت جنسي با افراد بدون اختلال هويت جنسي
831
مقايسه راهبردهاي مقابله ايي ترم اول و ترم آخر در دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر 1392
832
مقايسه راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجاني و اضطراب امتحان در بين دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه نمونه و عادي شهرستان كامياران در سال تحصيلي 92-91
833
مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق و ناموفق مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهرستان تنكابن.
834
مقايسه راهبردهاي يادگيري و ميزان ارزش دهي به تكليف در دانشجويان مجازي و غير مجازي دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي آنان
835
مقايسه راهبردي هاي يادگيري دانش آموزان موفق و ناموفق
836
مقايسه راهكارهاي تصميم گيري چند معياره ﴿ MCDM ﴾ با الگوهاي سنتي در مديريت جامع حوزه هاي آبخيز
837
مقايسه راهكارهاي كاهش آلودگي كربن ناشي از مصرف انرژي خانوار در شهر اصفهان با استفاده از سيستم پويا
838
مقايسه رجال طوسي و رجال برقي بر اساس راويان هر طبقه
839
مقايسه رزوواستاتين با دوز بالا و دوز پايين بر روي پيامدهاي پس از جراحي باي پس كرونر در بيماران جراحي شده در بيمارستان حشمت در سال هاي 97-1396
840
مقايسه رزوواستاتين با دوز بالا و دوز پايين بر روي پيامدهاي پس از جراحي باي پس كرونر در بيماران جراحي شده در بيمارستان حشمت در سال هاي 97-1396
841
مقايسه رژيم پگيليتد اينترفرون آلفا2a( پگاسيس) همراه آدفووير با رژيم پگيليتد اينترفرون آلفا 2A (پگاسيس) با پلاسبو در درمان ژنوتيپD هپاتيتB مزمن
842
مقايسه رژيم هاي درماني سه دارويي و Sequential در ريشه كني عفونت هليكوباكتر پيلوري
843
مقايسه رشد اجتماعي در خانواده هاي 4اولادوكمترازآن با خانواده هاي بيشتر
844
مقايسه رشد اجتماعي در نوجوانان دختر استفاده كننده از برنامه هاي ماهواره اي و نوجوانان غير استفاده كننده از ماهواره در منطقه فاز 2 انديشه
845
مقايسه رشد اجتماعي و ويژگيهاي شخصيتي دانش اموزان فاقد پدر ( شاهد و ايتام ) با دانش آموزان داراي پدر در دبيرستانهاي شهركرد
846
مقايسه رشد اجتماعي، سازگاري اجتماعي و مشكلات رفتاري هيجاني در دانش آموزان خانوارهاي طلاق و خانوارهاي عادي شهر گرگان
847
مقايسه رشد چهار گونه قارچ پلوروتوس و تاثير گونه فلوريدا بر ارزش غذايي كلش گندم و سرشاخه خرما
848
مقايسه رشد حركتي درشت دختران 8-10 سال شناگر و غير شناگر شهر زنجان
849
مقايسه رشد حركتيدرشت و ويژگي هاي آنتروپومتريكي كودكان پسر 7 تا 10 ساله با والدين ورزشكار و غير ورزشكار
850
مقايسه رشد سلول هاي بنيادين اسپرماتوگوني موش بر روي انواع نانو داربست سنتز و بهينه سازي شده متشكل از نانوذرات آلبومين و هيدروكسي آپاتيت
851
مقايسه رشد گونه سياه تاغ در دو منطقه مختلف كشت و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي: شمال اردكان)
852
مقايسه رشد مسير شغلي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان و دانشجويان ايراني دانشگاه واترلو كانادا
853
مقايسه رشد مسير شغلي دانشجويان مبتلا به وسواس و عادي و مقايسه تأثير مشاوره مسير شغلي مبتني بر رويكردهاي پذيرش و تعهد، سازه¬گرايي مسير شغلي و پويايي اجتماعي بر رشد مسير شغلي دانشجويان مبتلا به وسواس
854
مقايسه رشد مسير شغلي و اهمال كاري دانشجويان بيش فعال/كم توجه و دانشجويان نرمال
855
مقايسه رشد و عملكرد ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ توده محلي اصفهان كوسه در كشت تابستانه
856
مقايسه رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام گندم پاييزه در اصفهان
857
مقايسه رشد،محصول ريز غده و خصوصيات فيزيولوژيكي سه رقم سيب زميني در سيستم هاي هواكشت و هيدروپونيك كلاسيك
858
مقايسه رضايت از زندگي ، عزت‌نفس و تاب‌آوري در والدين كودكان ناشنوا و كودكان مبتلابه سندرم داون
859
مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و غير شاغل منطقه 4 تهران
860
مقايسه رضايت از زندگي سلامت رواني با شيوه هاي فرزند پروري مادران شاغل وغير شاغل شهر اهواز
861
مقايسه رضايت از زندگي و عوامل مرتبط با آن در ازدواج هاي درون گروهي و برون گروهي بين معلولين
862
مقايسه رضايت از زندگي، سبك هاي فرزند پروري و سبك هاي دلبستگي زنان شاغل و خانه دار
863
مقايسه رضايت زناشويي با توجه به تعداد فرزندان و تحصيلات والدين در خانواده هاي استان قم در سال 1388
864
مقايسه رضايت زناشويي با توجه به تعداد فرزندان و تحصيلات والدين در خانواده هاي استان قم سال 1388
865
مقايسه رضايت زناشويي بين زنان شاغل و خانه دار شهرستان سيرجان در سال 95
866
مقايسه رضايت زناشويي در بين زنان مطلقه و زنان متاهل
867
مقايسه رضايت زناشويي در زنان مطلقه و غير مطلقه (با تحصيلات بالا و پايين) تحت پوشش اداره بهزيستي 8 شهريور اهواز
868
مقايسه رضايت زناشويي زوجين معتاد و غير معتاد به اينترنت با حداقل 15 سال سابقه زندگي مشترك
869
مقايسه رضايت شغلي با تحصيلات بين كارمندان اداره بهزيستي شهرستان تربت جام
870
مقايسه رضايت شغلي بين معلمان مرد و زن سه مقطع تحصيلي در شهرستان رامشير
871
مقايسه رضايت شغلي دبيران زن و مرد دبيرستانهاي دولتي ناحيه 1 اهواز در سال تحصيلي 84-85
872
مقايسه رضايت شغلي دبيران زن و مرد دبيرستانهاي دولتي ناحيه 1 اهواز در سال تحصيلي 84-85
873
مقايسه رضايت شغلي معلمان مدارس عادي و استثنايي كم توان ذهني آموزش پذير نواحي 1 و 2 و 3 شهرستان اهواز در مقطع ابتدايي
874
مقايسه رضايت شغلي معلمان مدارس عادي و استثنايي كم توان ذهني آموزش پذير نواحي 1و2و3 شهرستان اهواز در مقطع ابتدايي
875
مقايسه رضايت مندي زناشويي در ازدواجهاي سنتي وازدواجهاي مبتني بر روابط عاشقانه
876
مقايسه رضايتمندي از پروتزهاي ثابت متكي به دندان و ايمپلنت در بيمارن درمان شده در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي يزد درسال 1398
877
مقايسه رعايت اخلاق حرفه‌اي مددكاران اجتماعي حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي در شهر تهران
878
مقايسه رغبت هاي شغلي در مورد دختران وپسران دانش اموز مقطع راهنمايي تحصيلي شهرستان تربت جام
879
مقايسه رفتار آزاررساني - آزارپذيري در دانش آموزان ناشنوا و عادي مقطع راهنمائي شهر شيراز و بررسي برخي از عوامل شخصي و خانوادگي موثر در اين رفتار
880
مقايسه رفتار ارتعاشي پره رديف دوم توربين رونر رويس مدل AVON با دو روش تجربي و تحليلي
881
مقايسه رفتار اطلاع يابي آموزشي - پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم انساني و فني مهندسي در استفاده از اينترنت
882
مقايسه رفتار الاستوپلاستيك تونل ها به روش تحليلي و عددي تحت تنش هاي غير ايزوتروپ
883
مقايسه رفتار انسان در مواجهه با انتخاب هاي داراي ريسك و انتخاب هاي با ريسك نامعلوم
884
مقايسه رفتار بتن پلاستيك تحت شرايط تك محوري و سه محوري براي اسلامپ ثابت 15 و 5/17 سانتيمتر
885
مقايسه رفتار بتن هاي ديرگداز كم سيمان آندالوزيت ايراني و خارجي
886
مقايسه رفتار برشي ماسه كربناته با ماسه سيليكاته
887
مقايسه رفتار برشي ماسه كربناته با ماسه سيليكاته يبثبثيب
888
مقايسه رفتار خستگي آسفالت¬هاي HMA و SMA با تركيبات مختلف
889
مقايسه رفتار خطي و غير خطي هسته هاي بتني ساختمان هاي بلند در برابر زلزله
890
مقايسه رفتار ديناميكي سازه هاي فولادي بلند با ميراگرهاي اصطكاكي و تسليمي و قاب خمشي و قاب مهاربندي شده در حوزه نزديك
891
مقايسه رفتار ديناميكي غير خطي سازه هاي بلند تحت اثر بار باد و زلزله با توجه به ضوابط جديد آيين نامه هاي معتبر
892
مقايسه رفتار ديناميكي نمونه هاي خاك ماسه‌اي رس دار بازسازي‌ شده و مغزه گيري شده
893
مقايسه رفتار راكتورهاي با جريان برخوردكننده با راكتورهاي مخزني مجهز به همزن و ارائه مدل رياضي
894
مقايسه رفتار زانويي‌هاي كامپوزيتي منسوجي يكپارچه و غير يكپارچه تحت فشار هيدرواستاتيكي
895
مقايسه رفتار سايشي پوشش آلومينا يد آهن ايجاد شده به روش هاي APS , HVOF
896
مقايسه رفتار سايشي پوشش هاي نوين روي رينگ هاي پيستون چدن خاكستري
897
مقايسه رفتار سايشي خشك چدن خاكستري با چدن نشكن
898
مقايسه رفتار سايشي فولاد دوفازي و فولاد نرماله
899
مقايسه رفتار سايشي كامپوزيت هاي (WC-(FeAL-Bبا WC-Co در دماهاي بالا
900
مقايسه رفتار سيستم فك-ايمپلنت دنداني وسيستم فك-دندان در برابر ضربه
901
مقايسه رفتار سيستم هاي قاب خمشي و سيستم هاي مهاربندي واگرا تحت اثرات حوزه ي نزديك زلزله
902
مقايسه رفتار غير خطي بادبندهاي با مقياس بزرگ در ساختمانهاي بلند فولادي با ساير سيستمها
903
مقايسه رفتار فتوآندي Tio2 در ابعاد نانو تهيه شده به روش هاي مختلف در حفاظت كاتدي فولاد
904
مقايسه رفتار فنر تخت كامپوزيتي و فنر فلزي در بارگذاري استاتيك
905
مقايسه رفتار فنر تخت كامپوزيتي و فنر فلزي در بارگذاري ديناميك
906
مقايسه رفتار لرزه اي ساختمان هاي بلند طراحي شده با استفاده از طيف خطريكنواخت و طيف آيين نامه هاي رايج
907
مقايسه رفتار لرزه اي سازه ها تحت ايزولاتور دو قوسي اصطكاكي
908
مقايسه رفتار لرزه اي سازه هاي بتن مسلح بهسازي شده با زره پوش، بادبند، ميراگر و ديوار برشي
909
مقايسه رفتار لرزه اي سقفهاي گنبدي شكل و سقفهاي مسطح
910
مقايسه رفتار لرزه اي قابهاي فلزي مهاربندي شده خارج از مركز با پيوندهاي قائم تك و جفت
911
مقايسه رفتار لرزه‌اي ديوارهاي برشي فولادي تخت، سوراخ‌دار و موج‌دار ذوزنقه‌اي با در نظر گرفتن امكان وجود بازشوها
912
مقايسه رفتار مدل شمع¬هاي مختلف در دستگاه فشار همه جانبه مخروطي دانشگاه امير¬كبير
913
مقايسه رفتار مكانيكي خاك هاي مخلوط با رفتار خاك هاي رسي با استفاده از تحليل عددي
914
مقايسه رفتار ميراگرهاي ويسكوز و جداگرهاي لاستيكي با هسته‌ي سربي (LRB) در مقاوم‌سازي ساختمان‌ها
915
مقايسه رفتار هسيترزيس اتصالات تير-ستون با GFRP محصور شده با بتن و اتصالات تير-ستون بتني مسلح با تقويت خارجي فولادي
916
مقايسه رفتار هيدروليكي مخزن موج‌گير ساده استوانه‌اي و ديفرانسيلي بامخزن موج گير Vشكل در نيروگاه‌هاي آبي
917
مقايسه رفتار و خصوصيات ديوار‌هاي برشي فولادي متصل به ستون با ديوار‌هاي برشي فولادي غير متصل به ستون (با لبه آزاد)
918
مقايسه رفتارهاي ارتقاءدهنده سلامت بر اساس مدل پندر،در گروههاي در معرض خطر ديابت نوع دوم در زنان مراجعه كننده به مراكز سلامت جامعه شهر رشت سال 1397-1396
919
مقايسه رفتارهاي بيولوژيكي و مولكولي بيووارهاي ايراني 2Aو 2T باكتري Ralstonia solanacearum
920
مقايسه رفتارهاي مربوط به اختلالات خوردن در ميان دانشجويان دختر ورزشكار و غيرورزشكار دانشگاه اصفهان
921
مقايسه رقص كلاسيك و عاميانه شهري
922
مقايسه رگرسيون لجستيك ترتيبي وتحليل مميز در شناسايي عوامل تعيين كننده پوكي استخوان
923
مقايسه رمان و فيلم بارهستي
924
مقايسه رمزشناسي خوشنويسي اسلامي با شمايل نگاري مسيحي ﴿با تاكيد بر مسجد امام اصفهان و كليساي وانك﴾
925
مقايسه رنجهاي شاعراني از سبكخراساني و شاعراناز سبك عراقي(فرخي و منوچهري،سبك خراساني ،عطار و انوري سبك عراقي)
926
مقايسه رنگ پذيري نايلون 6 توليد شده به دو طريق ذوب ريسي و توريسي
927
مقايسه رنگ در غزليات سعدي و حافظ
928
مقايسه رنگ در غزليّات سعدي و حافظ
929
مقايسه رنگبري پسابهاي صنعتي توسط جاذب كاني طبيعي كالوئن زدليتز و خاك اره با جاذبهاي معمول
930
مقايسه رنگرزي افسنتين با رنگزاهاي اسپرك و برگ مو
931
مقايسه رنگرزي پشم با رنگهاي طبيعي و مصنوعي
932
مقايسه رنگهاي رمازول و سيباكرون از لحاظ ايجاد يكنواختي در زمينه هاي وسيع
933
مقايسه رهيافت ايمان گرايي ، ويتگنشتايني با رهيافت غزالي در معرفت شناسي ديني
934
مقايسه روابط PVT ارائه شده جهت پيش‌بيني خواص سيال مخزن و بهبود آن‌ها براي يك ميدان نفتي در ايران
935
مقايسه روابط بين فردي معلمان دروس علوم پايه و معلمان دروس علوم انساني با دانش آموزان در دبيرستانهاي دخترانه شهرستان شهريار در سال تحصيلي 83-1382
936
مقايسه روابط تحليلي در محاسبه سختي جانبي جداگرهاي اليافي غير متصل
937
مقايسه روابط ضرايب اصطكاك و اصلاح آن ها در جهت پيش بيني افت فشار و ماندگي مايع در خطوط لوله گاز-ميعانات
938
مقايسه رواناب و فرسايش خالص آبياري جويچه اي با جويچه اي گردشي
939
مقايسه روانشناسي رفتار خريد در مصرف كنندگان پاساژهاي شهر گرگان
940
مقايسه روايتگري در شعر ملك‌الشعراي‌ بهار و پروين اعتصامي
941
مقايسه روايي تشخيصي نسخه نوين هوش آزماي تهران - اسانفورد- بينه و نسخه چهارم مقياس هوش وكسلر كودكان در كودكان با ناتواني يادگيري نارسا خواني در خراسان شمالي
942
مقايسه روايي تشخيصي نسخه نوين هوش آزماي تهران - استانفورد بينه و نسخه چهارم مقياس هوش وكسلر كودكان در ناتواني يادگيري.
943
مقايسه روايي و پايايي اندازه گيري دنداني بر روي مدل ديجيتالي و مدل گچي در ارتودنسي
944
مقايسه روش WET و روش هاي رنگ آميزي H&E و CRYSTAL VIOLET با رنگ آميزي (WHO) GEIMSA در تعيين مرفولوژي اسپرم
945
مقايسه روش WET و روش هاي رنگ آميزي H&E و CRYSTAL VIOLET با رنگ آميزي (WHO) GEIMSA در تعيين مرفولوژي اسپرم
946
مقايسه روش اسپكتروفتومتري و تصوير برداري ديجيتال در تعيين پارامترهاي رنگ نمونه هاي راهنماي رنگ رزين كامپوزيتي
947
مقايسه روش استخراج با سامانه رفلاكس واستخراج با سيال تحت فشار براي استخراج پكتين از پوست هندوانه و بررسي خصوصيات تركيبات استخراج شده
948
مقايسه روش بهينه سازي استاتيك و تعقيب مسير اسكلتي-عضلاني در آناليز حركات بدن انسان
949
مقايسه روش بي حسي توپيكال و تزريق رتروبولبار همراه با تجويز آرام بخش وريدي بر تغييرات هموديناميك و رضايتمندي بيماران كانديد جراحي كاتاراكت(متد فيكو)
950
مقايسه روش تحليل مستقيم با روش طول مؤثر در طراحي ستون‌هاي قاب‌هاي خمشي فولادي ساختمان‌هاي صنعتي با مطالعه موردي
951
مقايسه روش تحليل مستقيم با ساير روشهاي كلاسيك طراحي قابهاي فولادي
952
مقايسه روش تحليل مقادير ويژه تكين )SSA( و روش هاي استوارسازي در كاهش اثرات نقاط دورافتاده در سري هاي زماني .
953
مقايسه روش تدريس سخنراني و روش تدريس بارش مغزي در كودكان چهارم ابتدايي شهر قاين
954
مقايسه روش تركيبي ميخ گذاري و ديوار ديافراگمي در پايدارسازي گود با روش مهاركوبي و ديوار ديافراگمي
955
مقايسه روش تصويربرداري تاخيري با استفاده از انتقال مغناطيسي‏‏Transfer‏ ‏ ‏Magnetization پس از تزريق دوز معمول ماده كنتراست و روش تصويربرداري فوري پس از تزريق دوز دو برابر كنتراست از نظر تشخيص ضايعات تشديد يافته در بيماري مولتيپل اسكلروز
956
مقايسه روش تفسيري پيام قرآن و منشور جاويد
957
مقايسه روش حوضه‌هاي آبريز بالادست (SCB) و حوضه‌هاي آبريز وزن‌دار (WDCB) در به نقشه درآوردن آنومالي‌هاي ژئوشيميايي و تاثير آن‌ها در مدل‌هاي پتانسيل معدني
958
مقايسه روش رايج استفاده از HMG در برابر درمان تلفيقي كلوميفن -HMG جهت تحريك تخمك گذاري در 120 بيمار نابارور نيازمند ART
959
مقايسه روش زمان دوام و آناليز ديناميكي بر اساس شتابنگاشت هاي منطبق با طيف در تحليل لرزه اي قاب هاي خمشي بتن آرمه
960
مقايسه روش شبه طيفي فوريه بر روي CPUوGPU
961
مقايسه روش طيفي چبيشف-تاو روي حل معادلسهايگرينرزوبرشگه-الان يداط-يفشريودينگر باساير روشهاي طيفي
962
مقايسه روش طيفي فوريه بر روي CPUو GPU
963
مقايسه روش فركتال با روش هاي متداول در تفكيك آنومالي هاي گراني منطقه رودان بندر عباس
964
مقايسه روش گرمايش مرسوم و مايكروويو براي سنتز احتراق محلولي LiFePO_4
965
مقايسه روش متداول تقطير با آب و روش تقطير با آب به كمك مايكروويو جهت استخراج اسانس اندام هاي هوايي zhumeria majdae Rech . & Wendelbo
966
مقايسه روش نفوذ رنگ و هدايت الكتريكي در ارزيابي ليكيج
967
مقايسه روش نفوذ رنگ و هدايت الكتريكي در ارزيابي ليكيج
968
مقايسه روش نوين آبياري نشتي - زير سطحي و آبياري سطحي براي درخت زيتون در كاربرد آب و پساب
969
مقايسه روش ها و تمهيدات تونل سازي در زمين هاي سست و آبدار، مطالعه موردي تونل موهرنگ 3
970
مقايسه روش ها و گرايش هاي تفسيري علامه طباطبايي و ابن عاشور
971
مقايسه روش ها و گرايش هاي تفسيري علامه طباطبايي و ابن عاشور
972
مقايسه روش هاي MPPT توربين هاي بادي وپياده سازي روش هيسترزيس
973
مقايسه روش هاي PCR و سرولوژيك در تشخيص بيماري مونونوكلئوز عفوني
974
مقايسه روش هاي آبياري قطره اي (Tape ) و شياري از لحاظ كارايي مصرف آب و عملكرد محصول سيب زميني در شرق استان كرمانشاه
975
مقايسه روش هاي ارائه خدمات اشاعه گزينشي اطلاعات در مراكز اطلاع رساني و كتابخانه هاي ايران و چند كشور منتخب , comparison of methods of selective dissemination of information servicees in libraries and information centers in iran and seleted countries
976
مقايسه روش هاي ارزيابي چند معياره به منظور تعيين توان كشاورزي اراضي ﴿مطالعه موردي، شهرستان سميرم﴾
977
مقايسه روش هاي ارزيابي خواص مكانيكي موثر در زيردست پارچه
978
مقايسه روش هاي استحصال آب زيرزميني از سفره غير متعارف پلاياي خور و بيابانك با استفاده از مدل GMS
979
مقايسه روش هاي انتخاب رله در شبكه هاي مشاركتي دو سويه
980
مقايسه روش هاي انتخاب شيد دستگاهي scot sort.CCC.555 با روش بصري در دسته بندي نمونه هاي قابل قبول در صنعت
981
مقايسه روش هاي باكتري شناسي، سرم شناسي و PCR در تشخيص بروسلوزشتر
982
مقايسه روش هاي بوت استرپ ، جك نايف و جايگشت براي برآورد ضرايب مدل هاي رگرسيوني چندگانه خطي
983
مقايسه روش هاي بوت استرپ، جك مايف و جايگشت براي برآورد ضرايب مدل هاي رگرسيوني چندگانه خطي
984
مقايسه روش هاي بيزي و احتمالي
985
مقايسه روش هاي پايدار سازي ديواره نهايي معادن روباز مطالعه موردي : ديواره غربي معدن سنگ آهن چاه گز
986
مقايسه روش هاي پيش بيني جمعيت
987
مقايسه روش هاي پيشرفته تحليل هاي پوش اور مودال در ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي مهاربندي شده
988
مقايسه روش هاي پيشرفته تحليل هاي پوش اور مودال در ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي قاب خمشي متقارن فولادي با اعمال اثر چشمه اتصال
989
مقايسه روش هاي پيكسلي و تحت پيكسلي در پهنه بندي پوشش گياهي مراتع﴿مطالعه موردي: شهرستان سميرم، استان اصفهان﴾
990
مقايسه روش هاي تجربي تخمين نرخ نفوذ دستگاه حفاري تمام مقطع ﴿مطالعه موردي قطعه 1 و 2 تونل انتقال آب قم رود﴾
991
مقايسه روش هاي تجزيه آدو ميان وموجك گالر كين براي محاسبه مقدار مرزي
992
مقايسه روش هاي تحليل تكنيكي در پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران (1384- 1375)
993
مقايسه روش هاي تشخيص خرابي موضعي در پايش سلامت پل با استفاده از خواص ارتعاشي
994
مقايسه روش هاي تقريب تابع در فرامدلسازي به منظور كاربرد در بهينه سازي تخصيص منابع آب حوضه اي
995
مقايسه روش هاي تكميلي فرآيند فسفاته
996
مقايسه روش هاي جايگشتي در همبستگي جزئي و آزمون هاي مانتل جزئي
997
مقايسه روش هاي جست و جوي پارامتريك در تعيين متغيرهاي تصميم گيري در قواعد تعيين سطوح توليد
998
مقايسه روش هاي چاه آزمايي در مخازن شكافدار
999
مقايسه روش هاي خوشه بندي مدل مبنا براي داده هاي با بعد بالا
1000
مقايسه روش هاي رديابي Armillaria mellea عامل پوسيدگي آرميلاريايي ريشه و طوقه درختان در خاك و گياه با استفاده از روش هاي سنتي و آغاز گرهاي اختصاصي
بازگشت