<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مقايسه معيارهاس ارزيابي عملكرد سبد سرمليه گذاري با شبكه عصبي در شركت هاي منتخب عضو بورس اوراق بهادار تهران
2
مقايسه معيارهاي انتخاب همسر در دختران وپسران جوان
3
مقايسه معيارهاي خرابي اعضاي ساختمانهاي بتن مسلح
4
مقايسه معيارهاي راندمان مسيريابي ايستا و پويا ﴿EIGRP) در يك گراف شبكه
5
مقايسه معيارهاي رشد اطفال در رابطه با مصرف شير مادر و شيرخشك تا 4 ماهگي در متولدين 6 ماه اول سال 1373
6
مقايسه معيارهاي مدخل گزيني در فرهنگ‌هاي معين و سخن يك جلدي
7
مقايسه معيارهاي همسرگزيني بين دانشجويان دختر وپسر رشته هاي علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان
8
مقايسه معياريهاي مختلف رشد ترك به كمك نرم افزار FRANCE 2d/L
9
مقايسه مفاهيم شب و روز از ديدگاه حافظ در شعر نوپرداز نيمايوشيج و اخوان ثالث
10
مقايسه مفهوم پارادايم تامس كوهن و بازي زباني ويتگنشتاين
11
مقايسه مفهوم پردازي استعاره هاي عشق و خشم در گفتار دو نسل فارسي زبان از ديدگاه شناختي
12
مقايسه مفهوم حمايت اجتماعي ادراك شده در بين دانش آموزان پسر مدارس شاهد، دولتي و غيرانتفاعي
13
مقايسه مفهوم دمكراسي و آزادي در انديشه مهدي بازرگان و علي شريعتي
14
مقايسه مفهوم سعادت از ديدگاه غزالي و مسكويه
15
مقايسه مفهوم مرگ انديشي در شاهنامه فردوسي و مثنوي مولوي
16
مقايسه مفهوم وطن و جايگاه آن در فرهنگ ايران و فلسطين بر اساس رمان¬هاي«سفر به گراي 270 درجه»، «شبابيك زينب» و «تعالي نطير اوراق الخريف»
17
مقايسه مفهومي واژگان صوفي و عارف در متون صوفيانه از قرن دوم تا قرن هفتم هجري (كشف المحجوب ،كيمياي سعادت ،مثنوي،غزليات شمس ،مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه )
18
مقايسه مقادير ميانگين كوتينين بزاقي در افراد مصرف كننده قليان، سيگار و افراد نرمال
19
مقايسه مقاطع مقاومت ويژه حاصل از معكوس سازي يك بُعدي و دو بُعدي داده هاي آرايش شلومبرژه
20
مقايسه مقام ايمان در انديشه كي ير كگارد و ابن عربي ﴿ با تأكيد بر كتاب فتوحات مكيه ﴾
21
مقايسه مقامات امامان شيعه با پيامبران
22
مقايسه مقاومت الكتريكي بزاق تجمعي غيز تحريكي در مبتلايان به ضايعات ليكوئيد تماسي با افراد سالم داراي ترميم هاي آمالگام
23
مقايسه مقاومت به تنش شوري گياهچه ها و كالوس هاي حاصل از گياه آويشن
24
مقايسه مقاومت به تنش شوري گياهچه‎ها و كالوس‎هاي حاصل از گياه دارويي آويشن (Thymus vulgaris)
25
مقايسه مقاومت به خستگي فولادهاي ميكرو آلياژي با فولادهاي ساده كربني عمليات حرارت شونده
26
مقايسه مقاومت به خشكي تعدادي از درختان و درختچه هاي منطقه جنگلي زاگرس و البرز تحت تنش خشكي و شرايط طبيعي
27
مقايسه مقاومت به سايش فولاد AISI H13 عمليات حرارتي شده با كوره هاي خلأ و اتمسفري
28
مقايسه مقاومت به سايش فولادآلياژي ايراني با نمونه اصلي كانادايي(50CrMo4)
29
مقايسه مقاومت چند ژنوتيپ زردآلو به عنوان پايه به تنش خشكي
30
مقايسه مقاومت خاك سيمانته شده با كربنات كلسيم و خاك سيمانته شده با باكتري
31
مقايسه مقاومت در برابر ضربه كامپوزيت‌هاي شبه ايزوتروپيك تقويت شده با الياف بازالت و شيشه
32
مقايسه مقاومت ويژه الكتريكي بتن ،اندازه‌گيري شده با روش‌هاي حجمي، سطحي، گالواپالس و هدايت الكتريكي(ASTMC1760-12)
33
مقايسه مكاتب نقاشي از 1750 تا 1900 ميلادي، 1170 تا 1320 هجري قمري، 1129تا 1279 هجري شمسي در ايران واروپا
34
مقايسه مكاتب نقاشي از1750 ميلادي تا1900 ميلادي،1170 تا1320 هجري قمري،1129 تا 1279 هجري شمسي در ايران و اروپا
35
مقايسه مكانيزم هاي دفاعي ، بهزيستي روانشناختي وحمايت اجتماعي ادراك شده دربيماران دياليزي با افراد بهنجار شهر كرمانشاه
36
مقايسه مكانيسم دفاعي افراد مشكوك به اختلال رواني و سالم
37
مقايسه مكانيسم دفاعي افراد مشكوك به اخلال رواني و سالم
38
مقايسه مكانيسم هاي دفاعي اضطراب ، افسردگي ، وسواس باافراد عادي ( هنجار ) شهرساري
39
مقايسه مكانيسم هاي دفاعي وباورهاي غيرمنطقي افراد عادي با افراد وسواسي
40
مقايسه مكانيسم هاي مقابله اي فرسودگي شغلي در بين دبيران زن و مرد شهرستان محلات
41
مقايسه ملاكات و مناطات احكام شيعه با قياس و استحسان اهل سنت
42
مقايسه من اجتماعي پروين اعتصامي و من اجتمتعي فروغ فرخ زاده
43
مقايسه منافذ پوسته در غشاي مركب پوسته نازك و فيلم پليمري به دست آمده در فرآيند خشك - تر
44
مقايسه منافع بازاري و غير بازاري ارزش‌گذاري منابع طبيعي (مطالعه موردي سد ماملو و سد لتيان)
45
مقايسه منبع كنترل در زنان معتاد وعادي
46
مقايسه منبع كنترل در زنان و مردان
47
مقايسه منبع كنترل در والدين كودكان ناشنوا و عادي
48
مقايسه منبع كنترل زندانيان معتاد به ترياك وسيگار در شهرستان رودسر.
49
مقايسه منبع كنترل مردان معتاد وغير معتاد
50
مقايسه منبع كنترل وسطح اميدواري بين اعضاي انجمن معتادان گمنام ومعتادان تحت درمان نگهدارنده متادون
51
مقايسه منحني هاي انعكاس طيفي ليف و نخ و سطح مقطع عمودي و افقي
52
مقايسه منظره پردازي مكتب دوم تبريز ﴿ قرن 10 هجري ﴾ با دوران مينگ چين ﴿ قرن 15 و 16 ميلادي ﴾
53
مقايسه مهارت نوشتاري و نمره امتحانات تشريحي دروس زبان انگليسي دانشگاه پيام نور
54
مقايسه مهارت هاي ارتباطي بين دبيران تربيت بدني و غير تربيت بدني شهرستان بشرويه
55
مقايسه مهارت هاي ارتباطي و اضطراب اجتماعي دانش آموزان مدارس عادي و هوشمند
56
مقايسه مهارت هاي نوشتاري دانش آموزان دوزبانه (كرد و ترك زبان ) پايه هاي چهارم و پنجم دبستان شهر مهاباد
57
مقايسه مهارت‌هاي اجتماعي و سازگاري اجتماعي دانش¬آموزان پسر فعّال و غير فعّال ابتدايي شهر تهران با تاكيد بر نقش غني¬سازي اوقات فراغت با فعاليّت بدني منظّم
58
مقايسه مهارت‌هاي كاربردشناختي در كودكان كم‌شنواي كاشت حلزون با همسالان شنوا
59
مقايسه مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان كلاس هاي چند پايه و تك پايه
60
مقايسه مهارتهاي اجتماعي و اختلالات رفتاري در كودكان نابينا،ناشنوا وعادي7تا11ساله استان گيلان.
61
مقايسه مهارتهاي ارتباطي مديران بر اساس سبك هاي اسنادي (منبع كنترل دروني -بيروني )آنان دركارخانه ذوب آهن اصفهان در سال 1386
62
مقايسه مهارتهاي ارتباطي مديران مدارس پسرانه و دخترانه شهرستان اردل
63
مقايسه مواد دنداني مورد استفاده در دندانپزشكي ترميمي ، بررسي خواص و معيارهاي انتخاب آنها
64
مقايسه مواد معدني و تركيبات زيستي فعال ،شش گونه از ميكرو گرين ها وگياهان بالغ آنها در دوئ سيستم كشت هيدروپونيك و خاكي
65
مقايسه موانع جذب حاميان مالي در دو فدراسيون فوتبال و كشتي جمهوري اسلامي ايران
66
مقايسه موانع شخصي خلاقيت بين دبيران تربيت بدني مرد و زن شهرستان نيشابور
67
مقايسه موانع موثر بر مشاركت ورزشي دانش آموزان دوره متوسطه در شهرهاي اصفهان و اروميه
68
مقايسه مورفولوژي جمعيت هاي سس ماهي خالدار (Barbus lacerta ) در حوضه هاي اروميه، دجله و خزر
69
مقايسه موسسات سرمايه گذاري خطر پذير وابسته به بانك ومستقل در تامين مالي به منظور توانمندسازي كارآفرينان با رويكرد فرآيند تحليل شبكه
70
مقايسه موفقيت ازدواج مدرن با ازدواج سنتي
71
مقايسه موفقيت القاء در دو روش EASI همراه با انفوزيون اكسي توسين و سوند فولي همراه با انفوزيون اكسي توسين در زنان باردار با دهانه رحم نامناسب
72
مقايسه موفقيت تحصيلي بين دانش آموزان داراي پدر وفاقد پدر درشهررشت.
73
مقايسه موفقيت تلقيح داخل رحمي يك مرحله اي و دو مرحله اي در بيماران مبتلا به نازايي با علت نامشخص و ناباروري خفيف مردانه و سندرم تخمدان پلي كيستيك
74
مقايسه موقعيت طبيعي سر در بيماران با مال اكلوژن ناشي از اختلال در رشد منديبل
75
مقايسه مولفه هاي اخلاقي و اجتماعي در ديوان طالب آملي و اشعار امير پازواري
76
مقايسه مولفه هاي ارزش شناسي و انسان شناسي حكمت متعاليه ملا صدرا و اگزيستانسياليسم الهي
77
مقايسه مولفه هاي جسماني و رواني بهزيستي روانشناختي زنان شاغل و خانه دار شهرستان سقز
78
مقايسه مولفه هاي روان شناختي و سلامت و ويژگي هاي دموگرافيك در چهار گروه با BMIمتفاوت
79
مقايسه مولفه هاي شخصيتي افسردگي،عزت نفس ورشد اجتماعي در دانش آموزان تيزهوش وعادي مقطع دبيرستان.
80
مقايسه مولفه هاي فرا شناخت و خودكار آمدي بين دانشجويان رشته هاي علوم انساني و علوم پايه دانشگاه پيام نور ساري سال تحصيلي 1395-96
81
مقايسه مولفه هاي فراشناخت و رابطه آن با عزت نفس در دانش آموزان با و بدون ناتواني هاي يادگيري پايه اول راهنمايي شهرستان يزد
82
مقايسه مولفه هاي هوش هيجاني كودكان ناشنوا وعادي شهرستان لاهيجان.
83
مقايسه مولفه‌هاي فراشناخت و خودكارآمدي بين دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني و علوم پايه دانشگاه پيام نور ساري سال تحصيلي 96-1395
84
مقايسه ميان بهداشت عصر ساساني با عصر آل‌بويه در ايران
85
مقايسه ميان ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي پسران ودختران منطقه مروست وعوامل مؤثر بر آن
86
مقايسه ميانگين C-Reactive Protein سرم خون بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي با افراد سالم
87
مقايسه ميانگين C-Reactive Protein سرم خون بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي با افراد سالم
88
مقايسه ميانگين پارامترهاي آزمايشگاهي نمونه خون وريدي بدست آمده از دو روش خونگيري مستقيم وريدي و نمونه گيري از كاتتر وريدي محيطي در بيماران بستري در بخش اورژانس بيمارستان17 شهريور رشت در سال 1393-1394
89
مقايسه ميانگين تعداد گلبولهاي قرمز هسته دار (NRBC ) خون بندناف نوزادان ترم متولد شده به روش سزارين با مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم و مايع آمنيوتيك شفاف
90
مقايسه ميانگين تعداد گلبولهاي قرمز هسته دار (NRBC) به ازاي 100 گلبول سفيد(WBC) در بند ناف نوزادان ترم متولد شده از مادران مبتلا به پره اكلامپسي با نوزادان ترم متولد شده از مادران سالم
91
مقايسه ميانگين تعداد گلبولهاي قرمز هسته دار(‏NRBC‏) به ازاي 100 گلبول سفيد‏ خون (‏WBC‏) در بند ناف نوزادان سالم تازه به دنيا آمده به روش زايمان واژينال و سزارين انتخابي در سال 1387‏
92
مقايسه ميانگين سرعت هدايت حركتي عصب مديان در ناحيه ساعد بين دست مبتلا به سندرم تونل كارپ و دست سالم
93
مقايسه ميانگين سطح سرمي hs CRP در مبتلايان به فرمهاي ايسكميك و هموراژيك حــوادث عــروقي مغز در 24 ساعت اول
94
مقايسه ميانگين سطح سرمي آنزيم CPK در بيماران فرم ايسكميك و هموراژيك حوادث عروقي مغز
95
مقايسه ميانگين سطح سرمي آنزيم كراتين فسفوكيناز در حاملگي نابجاي لوله اي با حاملگي داخل رحمي طبيعي و تهديد به سقط
96
مقايسه ميانگين شمارش AyNORs در اسمير سيتولوژي مخاط سالم دهاني در افراد سيگاري و غير سيگاري
97
مقايسه ميانگين شمارش AyNORs در اسمير سيتولوژي مخاط سالم دهاني در افراد سيگاري و غير سيگاري
98
مقايسه ميانگين شمارش Mast cells در ضايعات واكنشي حفره دهان
99
مقايسه ميانگين گيري بيزي با بيز تجربي و سلسله مراتبي
100
مقايسه ميانگين ها با نرم افزار spss
101
مقايسه ميدان دما و تنش هاي پسماند در جوشكاري قوس الكتريك و جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
102
مقايسه ميزات تأثير آموزش بر اساس تئوري انگيزش محافظت و تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر پيروي از برنامه غذايي متوقف كننده ه پرفشاري خون (DASH) در بين افراد پيش فشار خوني
103
مقايسه ميزان castability در آلياژ veraband و cast super با استفاده از روش Abstract
104
مقايسه ميزان CASTABILIY دو آلياژ VERABAND و SUPERCAST با استفاده از روش ABSTRACT
105
مقايسه ميزان igA بزاق افراد مبتلا به ديابت با افراد غير مبتلا
106
مقايسه ميزان lgA بزاق افراد مبتلا به ديابت با افراد غير مبتلا
107
مقايسه ميزان Vitamin D بزاق در بيماران با اختلالات تازه تشخيص داده شده تيروئيدي و افراد سالم در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت در سال 1396
108
مقايسه ميزان آزادسازي يون هيدروكسيل از گوتاي محتوي هيدروكسيد كلسيم و سراميك سرد.
109
مقايسه ميزان آزادسازي يون هيدروكسيل از گوتاي محتوي هيدروكسيد كلسيم و سراميك سرد.
110
مقايسه ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد و دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد بهداشت جيوه در سال 1393
111
مقايسه ميزان آلاينده ‎هاي خروجي از اگزوز دو نوع خودروي سبك توليد داخل
112
مقايسه ميزان آمادگي جسماني عمومي ، سلامت رواني و شادكامي دانش آموزان ورزشكار و غيرورزشكار مقطع متوسطه شهرستان ممسني
113
مقايسه ميزان آماده سازي فايل هاي روتاري xp-endo shaper و Mtwo در كانال هاي بيضي شكل دندان هاي پره مولر پايين
114
مقايسه ميزان آنتي اكسيدانهاي سوپراكسيدديس موتاز كاتالازوگلوتاتيون پراكسيداز در خون مبتلايان به بيماري پمفيگوس ولگاريس باافراد سالم
115
مقايسه ميزان آنتي اكسيدانهاي سوپراكسيدديس موتاز، كاتالازوگلوتاتيون پراكسيداز در خون مبتلايان به بيماري پمفيكوس ولگاريس با افراد سالم
116
مقايسه ميزان آنزيم ادراري (NAG) و دفع آلبومين در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و اختلال تحمل گلوكز
117
مقايسه ميزان ابتلاء به وسواس فكري عملي در دانشجويان علوم پايه و علوم انساني دانشگاه پيام نور
118
مقايسه ميزان اثر بخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس 0 ( sit ) ودارودرماني در درمان بيماران مبتلا به سردردهاي تنشي مزمن اردبيل
119
مقايسه ميزان اثر بخشي مواد ضد عفوني كننده دنچر بر روي كلونيزاسيون كانديدا آلبيكنس درIn Vitro
120
مقايسه ميزان اثر بخشي مواد ضدعفوني كننده دنچر بر روي كلونيزاسيون كانديدا آلبيكنس در In Vitro
121
مقايسه ميزان اثر بخشي و عوارض تكنيكهاي بلاك عصب دندان تحتاني با روش هاي 1-block nerve alveolar inferior Indirect -3 block nerve alveolar inferior Direct -2 Akinosi -vazirani
122
مقايسه ميزان اثر ممانتين با دارونما ير روي اختلال وسواس فكري عملي مقاوم به درمان
123
مقايسه ميزان اثر ويتامين B2 با والپروات سديم در درمان پيشگيرانه انواع سردردهاي ميگرني
124
مقايسه ميزان اثر ويتامين B2 با والپروات سديم در درمان پيشگيرانه انواع سردردهاي ميگرني
125
مقايسه ميزان اثربخشي ورزش درماني و زانوبند پالمبو بر انحراف خارجي كشكك
126
مقايسه ميزان احساس تنهايي در بين دانش آموزان ورزشكار و غيرورزشكار مقطع متوسطه شهر كرمان
127
مقايسه ميزان اختلال رفتاري با توجه به ميزان همكاري والدين در دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي مدارس دولتي ناحيه 2 يزد
128
مقايسه ميزان اختلال نقص توجه در كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير مبتلا به اختلالات حركتي درشت و ظريف
129
مقايسه ميزان اختلالات يادگيري كلامي وغيركلامي در سبك هاي مختلف فرزندپروري
130
مقايسه ميزان ارتباطات اجتماعي بين دانش آموزان متعلق به خانواده هاي كم جمعيت و دانش آموزان متعلق به خانواده هاي پرجمعيت در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم راهنمايي شهر فردوس
131
مقايسه ميزان استحكام باند برشي سيستم هاي چسبنده Self-etch و Total-etch به مينا و عاج
132
مقايسه ميزان استحكام باند برشي سيستمهاي چسبنده etch- Self,etch- Total به مينا و عاج
133
مقايسه ميزان استرس بين كاركنان موسسه خيريه و توانبخشي نشاط و كاركنان اداره بهزيستي شهرستان قاين
134
مقايسه ميزان استفاده دانش آموزان ،ازبرنامه هاي رسانه ملي (تلويزيون )باسي دي . همراه باتحليل محتوي وآسيب شناسي برطرف دارترين سي دي هاي .درمقطع ابتدايي پايه پنجم مدارس غيرانتفاعي شهرستان ساوه
135
مقايسه ميزان استفاده دانش آموزان پسرمقطع پنجم ابتدايي مدارس غيرانتفاعي شهرستان ساوه ازبرنامه هاي رسانه ملي (تلويزيون )باسي دي ، همراه باتحليل محتوي وآسيب شناسي پرطرف دارترين سي دي ها
136
مقايسه ميزان استقامت عضلات كمربند شانه اي در زنان ورزشكار و غيرورزشكار با توجه به موقعيت قرارگيري استخوان كتف
137
مقايسه ميزان اصلاح زاويه نازو لبيال حاده و كلوملاي توكشيده در دو روش "گرافت گسترش يافته سپتوم" و " استرات كلوملا با گرافت پر كننده" در جراحي رينو پلاستي باز
138
مقايسه ميزان اضطراب امتحان دانش آموزان دبيرستاني داراي والدين فرهنگي وغيرفرهنگي ناحيه 4آموزش پرورش شهرستان قم درسال تحصيلي 90-89
139
مقايسه ميزان اضطراب امتحان دانش آموزان مدرسه دخترانه و پسرانه مقطع راهنمايي شهر آشخانه
140
مقايسه ميزان اضطراب بين دانش آموزان پسر سال اول راهنمايي داراي مادران شاغل و خانه دار در منطقه 3 تهران
141
مقايسه ميزان اضطراب بين دانشجويان دختر و پسر
142
مقايسه ميزان اضطراب بين زنان شاغل و غير شاغل در شهرستان كردكوي
143
مقايسه ميزان اضطراب حالتي رقابتي بازيكنان اصلي و ذخيره بسكتبال
144
مقايسه ميزان اضطراب حالتي رقابتي بين دورشته كاتا وكوميته دردانشجويان پسركاراته كا
145
مقايسه ميزان اضطراب دانش آموزان پسر بينا و نابينا سنين
146
مقايسه ميزان اضطراب دانش آموزان دختر ورزشكار و غير ورزشكار مقطع متوسطه شهرستان فريمان
147
مقايسه ميزان اضطراب دانش اموزان پسر بينا ونابينا سنين چهارده تا هفده سال
148
مقايسه ميزان اضطراب دانش اموزان پسر ورزشكار وغير ورزشكار
149
مقايسه ميزان اضطراب دانش اموزان دختر ورزشكار وغيرورزشكار
150
مقايسه ميزان اضطراب دانشجويان پسر قبل از امتحان و در ايام امتحان دانشگاه شهركرد با استفاده از پرسشنامه مقياس زونگ
151
مقايسه ميزان اضطراب در بين معلمان مدارس راهنمايي و متوسطه شهر سورك در سال تحصيلي 86 - 1385
152
مقايسه ميزان اضطراب در دانش آموزان پسر مدارس عادي و مدارس نمونه
153
مقايسه ميزان اضطراب در فرزندان خانواده هاي تك سرپرست و دو سرپرست در كميته امداد ميانكوه
154
مقايسه ميزان اضطراب در مادران كودكان معلول ذهني و مادران كودكان عادي
155
مقايسه ميزان اضطراب در ميان دانش آموزان دختر و پسر مقطع چهارم ابتدائي شهر تهران
156
مقايسه ميزان اضطراب زنان ورزشكار وغير ورزشكار
157
مقايسه ميزان اضطراب زنان يوگا كار با زنان عادي
158
مقايسه ميزان اضطراب فرزندان مادران شاغل وفرزندان مادران خانه دار
159
مقايسه ميزان اضطراب ميان معلمان زن و مرد مقطع ابتدايي منطقه شهريار
160
مقايسه ميزان اضطراب وافسردگي در دانش اموزان دبيرستانهاي شبانه روزي سرخس
161
مقايسه ميزان اعتماد به نفس دانش اموزان دختر داراي دوست پسر با دانش اموزان دختر فاقد دوست پسر
162
مقايسه ميزان اعتماد به نفس زنان تحصيلكرده كه عمل جراحي رينوپلاستي را انجام داده اند با تحصيلكرده عادي
163
مقايسه ميزان افسردگي با توجه به تصوير مبهم بورينگ در دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
164
مقايسه ميزان افسردگي بين افراد مجرد و متاهل بين سنين 25 تا 35 سال
165
مقايسه ميزان افسردگي بين دانش آموزاني كه والديشان فوت كرده اند نسبت به دانش آموزاني كه والدينشان از هم جدا شده اند
166
مقايسه ميزان افسردگي بين دانش اموزان مدارس عادي و دانش اموزان مدارس استعداد درخشان
167
مقايسه ميزان افسردگي بين دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور ورامين با دانشجويان دختر پيام نور تهران
168
مقايسه ميزان افسردگي بين دانشجويان مذكر مجرد ومتاهل در استان قم
169
مقايسه ميزان افسردگي بين زنان زنداني و زنان عادي
170
مقايسه ميزان افسردگي بين زناني كه به مكان هاي ورزشي (باشگاه حجاب اهواز) مي روند با زناني كه به مكانهاي ورزشي نمي روند
171
مقايسه ميزان افسردگي بين سالمندان و جوانان استان بوشهر
172
مقايسه ميزان افسردگي بين معلمان و پرستاران و كارمندان بانك در جامعه كارمندان شهرستان آمل
173
مقايسه ميزان افسردگي جانباران خفيف و شديد
174
مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد
175
مقايسه ميزان افسردگي دانش آموزان پسر ورزشكار و غير ورزشكار
176
مقايسه ميزان افسردگي دانشجويات دختر و پسر دانشگاه پيام نور بهشهر
177
مقايسه ميزان افسردگي دانشجويان دختر ورزشكار رشته تربيت بدني با دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور
178
مقايسه ميزان افسردگي دانشجويان رشته روانشناسي وغير روانشناسي دانشگاه پيام نور اهواز در سالتحصيلي 88-1387
179
مقايسه ميزان افسردگي دانشجويان ساكن خوابگاه وغير ساكن در خوابگاه دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان
180
مقايسه ميزان افسردگي دانشجويان و كارمندان دانشگاه پيام نور بهشهر
181
مقايسه ميزان افسردگي در دانش جويان پيام نور ودانشجويان دوره روزانه
182
مقايسه ميزان افسردگي در دانشجويان دختر وپسر دانشكده پيام نورگنبد كاووس
183
مقايسه ميزان افسردگي در دختران و پسران دانشگاه آزاد اسلامي اهواز در سال تحصيلي 87-86
184
مقايسه ميزان افسردگي در زنان شاغل صنعتي وزنان خانه دارشهرستان ساوه درسال 1390
185
مقايسه ميزان افسردگي در زنان شاغل و بازنشسته
186
مقايسه ميزان افسردگي در زنان شاغل و غير شاغل در شهرستان بجنورد
187
مقايسه ميزان افسردگي در كاركنان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور اهواز 1386-1385
188
مقايسه ميزان افسردگي زنان شاغل و خانه دار منطقه 15 تهران
189
مقايسه ميزان افسردگي فرزندان پدراني كه بالاتر از 30 سالگي صاحب فرزند شده اند با فرزندان پدراني كه پايين تر از 30 سالگي صاحب فرزند شده اند .
190
مقايسه ميزان افسردگي كاربران معتاد اينترنت با كاربران عادي اينترنت
191
مقايسه ميزان افسردگي كاربران معتاد به اينترنت
192
مقايسه ميزان افسردگي معلمين زن كودكان استثنايي با معلمين زن كودكان عادي در مدارس ابتدايي شهر آمل
193
مقايسه ميزان افسردگي معلمين كودكان استثنايي با ميزان افسردگي معلمين كودكان عادي
194
مقايسه ميزان افسردگي ميان دانش آموزان پيش دانشگاهي شهري و روستايي شهرستان آستانه اشرفيه
195
مقايسه ميزان افسردگي ميان دانش آموزان پيش دانشگاهي شهري و روستايي شهرستان آستانه اشرفيه.
196
مقايسه ميزان افسردگي و اضطراب بين معلمان مدارس كودكان استثنايي و معلمان مدارس عادي
197
مقايسه ميزان افسردگي واضطراب مشاغل آزاد و دولتي
198
مقايسه ميزان اميد به زندگي در بين دانشجويان دختر و پسر
199
مقايسه ميزان انطباق صورت مكتوب و ملفوظ نوشتار در زبان فارسي و انگليسي
200
مقايسه ميزان انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان شاغل و غيرشاغل دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين شهر
201
مقايسه ميزان ايمني زايي آنتي ژن نوتركيبESAT-6/CFP-10 مايكوباكتريوم توبركلوزيس در سه مسير مختلف تجويز (داخل عضلاني ، زير پوستي و داخل بيني) در موش
202
مقايسه ميزان باروري IVF , ICSI در زوجهاي نابارور با فاكتور مردانه ﴿اوليگوسپرمي﴾ و IVF ناموفق قبلي
203
مقايسه ميزان باروري IVFو ICSIدر زوجهاي نابارور با فاكتور مردانه ( اوليگوسپرمي ) و IVFناموفق قبلي
204
مقايسه ميزان برخورداري دانش آموزان دختر وپسر دوره متوسطه شهرستان بجنورد از فرصتهاي تفريحي وورزشي
205
مقايسه ميزان برخي از آسيب هاي اجتماعي در بين جوانان ورزشكار نخبه و غير ورزشكار شهر تبريز
206
مقايسه ميزان برخي عوامل آمادگي جسماني در دانشپذيران پسر داراي ناهنجاري كايفوز و دانشپذيران سالم رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور
207
مقايسه ميزان بروز آسپيراسيون تنفسي دو روش تغذيه ي لوله اي بلوس متناوب و قطره اي متناوب كيسه اي در بيماران بستري بخش هاي آي سي يو و تروما مراكز آموزشي – درماني منتخب
208
مقايسه ميزان بزاق با شاخص هاي آنتروپومتريك ﴿نمايه هاي تن سنجي﴾
209
مقايسه ميزان بكارگيري فنون فراشناختي در كودكان ناشنوانا نسبت به كودكان عادي
210
مقايسه ميزان بكارگيري فنون فراشناختي در كودكان ناشنوانا نسبت به كودكان عادي
211
مقايسه ميزان بلوغ عاطفي دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور قاين
212
مقايسه ميزان بهبودي و عوارض ناشي از درمان بيماران مبتلا به شقاق مزمن مقعد در دو روش استفاده از پماد GTNO/O3 و ژل ديلتياز م 2/
213
مقايسه ميزان بهبودي و عوارض ناشي از درمان بيماران مبتلا به شقاق مزمن مقعد در دو روش استفاده از پماد GTNO/O3 و ژل ديلتياز م 2/
214
مقايسه ميزان بهزيستي روانشناختي و ويژگي هاي شخصيتي بيماران پاركينسون با يك گروه غير باليني
215
مقايسه ميزان بيان بيوماركر التهابي در دو بافت ريه و كبد رت هاي مبتلا به عفونت خون تحت تيمار با داروهاي رايج
216
مقايسه ميزان بيان ژن C14orf166 بين مردان آزواسپرمي انسدادي و غيرانسدادي
217
مقايسه ميزان بيان ژن هاي مسير KDM3A در مردان سالم و مبتلا به آزواسپرميا در جمعيت اصفهان
218
مقايسه ميزان بيان ژن هيستون داستيلاز4﴿HDAC-4)در سلول هاي سرطاني افراد مبتلا به كارسينوم مثانه با سلول هاي مخاطي غير سرطاني مثانه بيماران بستري در بخش ارولوژي مركز آموزشي درماني رازي وبيمارستان آريا شهر رشت
219
مقايسه ميزان بيان ژنهاي ....در نمونه بافت سرطان پستان از نوع كارسينوم داكتال مهاجم بابافت پستان نرمال
220
مقايسه ميزان بينش شناختي در بيماران مبتلا به اسكينروفرنيا اسكيزوافكتيو، افسردگي عمده با سيمايه روانپريشي، افسردگي عمده بدون سيمايه روانپريشي بستري و گروه بهنجار
221
مقايسه ميزان پايداري كانديدا آلبيكنس،استرپتوكوكوس موتانس و استافيلوكوكوس ارئوس در انواع داخلي و خارجي مواد قالبگيري زينك اكسايد اژنول و سيليكون تراكمي مورد استفاده در پروتز كامل
222
مقايسه ميزان پذيرش اجتماعي و پيشرفت تحصيلي در دو گروه عضو تشكل هاي دانشجويي دانشگاه يزد و دانشجويان غير عضو
223
مقايسه ميزان پذيرش كودك عقب مانده بين خانواده هاي بيسواد و تحصيل كرده
224
مقايسه ميزان پرخاشگري بر آزادگان و ساير رزمندگان ايراني
225
مقايسه ميزان پرخاشگري در بين دانش آموزان تيزهوش و عادي در مدارس مقطع متوسطه شهر قاين ...
226
مقايسه ميزان پرخاشگري در فرزندان دختر مادران شاغل و غير شاغل شهرستان بهشهر
227
مقايسه ميزان پرخاشگري واضطراب دانش آموزان دختر داراي پدر وفاقد پدر دبيرستاني شهرستان رامسر.
228
مقايسه ميزان پرخاشگري وعزت نفس دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور رودسر ورامسر.
229
مقايسه ميزان پيشرفت آمادگي جسماني بين دانش آموزان ابتدايي خميني شهر دردو سبك متفاوت ارزشيابي تكويني وپاياني
230
مقايسه ميزان پيشرفت آمادگي جسماني در دو سبك متفاوت ارزشيابي
231
مقايسه ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پرخاشگر نسبت به ساير دانش آمزان مقطع راهنمايي
232
مقايسه ميزان پيشرفت تحصيلي در درس عربي ميان دانش آموزان دختر پايه اول راهنمايي ناحيه 2 اهواز در سال تحصيلي 90-89 در مدارسي با آموزش سنتي و مدارسي با آموزش رايانه اي
233
مقايسه ميزان تأثير برنامه آموزشي موبايلي با آموزش هاي رايج بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر طالخونچه
234
مقايسه ميزان تأثير فرصت هاي رشد بر اهرم مالي با بكارگيري مدل هاي خطي و نمايي
235
مقايسه ميزان تأثير مداخلات آموزشي مبتني بر پارك ترافيكي به آموزش مدرسه محور در عبور ايمن از خيابان در دانش آموزان دوره اول ابتدايي شهر يزد
236
مقايسه ميزان تاثير بدرفتاري والدين در دوران كودكي بر اضطراب وافسردگي بيماران سرپائي مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر اصفهان وافراد عادي
237
مقايسه ميزان تاثير بروستاگلندين E2 خارج آمنيوني با اكسي توسين با دوز بالا بر القاء سقط
238
مقايسه ميزان تاثير بروستاگلندين E2 خارج آمنيوني با اكسي توسين با دوز بالا بر القاء سقط
239
مقايسه ميزان تاثير جوشانده شيرين بيان با آنتي بيوتيك هاي انتخابي بر رشد هليكوباكترپيلوري ﴿در شرايط آزمايشگاهي﴾
240
مقايسه ميزان تاثير داروي والپروات سديم با سوماتريپتان در حمله حاد ميگرن
241
مقايسه ميزان تاثير داروي والپروات سديم با سوماتريپتان در حمله حاد ميگرن
242
مقايسه ميزان تبخير حلال در ادهزيوهاي سلف اچ و توتال اچ در زمانهاي مختلف خشك كردن هوا
243
مقايسه ميزان تبخير حلال در ادهزيوهاي سلف اچ و توتال اچ در زمانهاي مختلف خشك كردن هوا
244
مقايسه ميزان تبخير حلال در ظرف ادهزيو و قطره اول در فواصل زماني مختلف
245
مقايسه ميزان تثبيت مواد رنگزاي راكتيو با گروههاي فعال متفاوت روي كالاي پنبه اي
246
مقايسه ميزان تحقق مولفه هاي رهبري تحول آفرين در سطوح مديريتي ﴿ارشد، مياني، اجرايي﴾ دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
247
مقايسه ميزان تحليل طول ريشه در دندان هاي اندوشده و اندونشده دربيماران با دستگاه ارتودنسي ثابت طي سال هاي ۱۳۹۶-۱۳۹۷
248
مقايسه ميزان تحمل ابهام بين دختران و پسران دانشجوي دانشگاه پيام نور اهواز
249
مقايسه ميزان تحمل استرس در بين دانشجويان پسر مجرد و متاهل رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور واحد اردل با استفاده از پرشسنامه افسردگي،اضطراب استرس
250
مقايسه ميزان تحمل استرس در بين دانشجويان پسر مجرد و متهل رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور واحد اردل با استفاده از پرسشنامه مقياس افسرگي،اضطراب ،استرس
251
مقايسه ميزان تحمل استرسبين دانشجويان مجرد ومتاهل رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور واحد اردل با استفاده از پرسشنامه استرس لازاروس
252
مقايسه ميزان تخريب پريودنتال در بيماران قلبي- عروقي و افراد سالم مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان افشار يزد با استفاده از راديوگرافي پانوراميك
253
مقايسه ميزان تخريب پريودنتال در بيماران قلبي- عروقي و افراد سالم مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان افشار يزد با استفاده از راديوگرافي پانوراميك
254
مقايسه ميزان تخمك گذاري بعد از الكترو كوتريزاسيون لاپاراسكوپيك يكطرفه و دوطرفه تخمدان در زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك مقاوم به درمان با كلوميفن سيترات
255
مقايسه ميزان ترس از امتحان دانشجويان رشته زبان انگليسي دانشگاه پيام نور و آزاد
256
مقايسه ميزان تروپونينI در دو روش سورفلوران- فنتانيل و پروپوفول- فنتانيل در كودكان تحت عمل جراحي قلب بسته
257
مقايسه ميزان تروپونينI در دو روش سورفلوران- فنتانيل و پروپوفول- فنتانيل در كودكان تحت عمل جراحي قلب بسته
258
مقايسه ميزان تطابق عوامل انحطاط دول ابن خلدون با داده هاي تاريخي- اجتماعي ايران
259
مقايسه ميزان تغيير پذيري بارش ماهانه ايران با استفاده از مدل تغيير پذيري اقليم سنجي
260
مقايسه ميزان تغييرات فشار داخل چشمي بعد از دو روش جراحي اكستراكپسولار كاتاراكت اكستركشن و فيكو امولسيفيكاسيون
261
مقايسه ميزان تغييرات فشار داخل چشمي بعد از دو روش جراحي اكستراكپسولار كاتاراكت اكستركشن و فيكو امولسيفيكاسيون
262
مقايسه ميزان تفاوتهاي اعتماد بنفس در بين دختران ورزشكار و غير ورزشكار دبيرستان هاي ناحيه 3 اصفهان
263
مقايسه ميزان توانايي مهر و موم MTA و سمانGEM به عنوان اپيكال پلاگ در محيط آزمايشگاه
264
مقايسه ميزان توانمندي مدرسين و دانشجو معلمان مراكز تربيت معلم شهر اصفهان در به كارگيري اينترنت و عوامل موثر بر آن
265
مقايسه ميزان توليدات علمياعضاي هيئت علمي دانشگته هاي آزاد اسلامي گناباد و بيرجند بر اساس شاخص هرش
266
مقايسه ميزان جابجايي كليه در حين ‏access‏ به كليه در دو روش ‏Complete ‎supine PCNL‏ ‏و ‏Prone PCNL‏ ‏
267
مقايسه ميزان جامعيت و مانعيت اطلاعات بازيابي شده بر اساس نظام هاي ذخيره سازي پيش همارا و پس همارا در.....
268
مقايسه ميزان چسبندگي استرپتوكك موتانس در سه متدligation براكتهاي ارتودنسي
269
مقايسه ميزان چسبندگي كانديدا آلبيكنس بر روي دو نوع ماده بهسازي بافت ايراني و خارجي در شرايط IN Vitro
270
مقايسه ميزان چسبندگي كانديدا آلبيكنس بر روي دو نوع ماده بهسازي بافت ايراني و خارجي در شرايط IN Vitro
271
مقايسه ميزان حافظه سالمندان 60 سال به بالا شهرستان بهشهر وروستاي گرجي محله سال 1390
272
مقايسه ميزان حافظه كوتاه مدت آني(عددي) دانش اموزان تيزهوش با دانش اموزان عادي
273
مقايسه ميزان حسادت در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور (واحد اهواز)
274
مقايسه ميزان حسادت در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور (واحد اهواز)
275
مقايسه ميزان حساسيت و ويژگي سونوگرافي با راديوگرافي در تشخيص استنوز هيپرتروفيك پيلور بيماران ارجاعي بيمارستان هفده شهريور رشت از فروردين سال 73 لغايت اسفند 75
276
مقايسه ميزان خشم دانش آموزاني كه از بازيهاي رايانه اي بيشتر استفاده مي كنندبا آنهايي كه كمتر استفاده مي كننددر شهرستان شاهين شهر
277
مقايسه ميزان خشونت رواني-كلامي مردان و زنان در خانواده هاي شهر اصفهان
278
مقايسه ميزان خلاقيت بين دانش آموزان شنوا و ناشنوا شهر لنگرود.
279
مقايسه ميزان خلاقيت دانش آموزاني كه از مراكز آموزشي(كانون پرورش فكر كودكان ونوجوانان)استفاده مي كنندبا كودكان عادي (كه عضو كانون پرورش فكريس نبودند)
280
مقايسه ميزان خلاقيت در بين دانش اموزان مدرسه راهنمايي دولتي عادي با نمونه دولتي در شهرستان فريمان
281
مقايسه ميزان خلاقيت در دانش آموزان پسر پايه پايه پنجم ابتدايي مدارس دولتي و غيرانتفاعي شهر نظرآباد در سال تحصيلي 84-1383
282
مقايسه ميزان خواص ضد عفوني كنندگي مايكروويو سديم هيپوكلريت و نيستاتين جهت ضد عفوني قطعات رزين آكريلي آلوده به كانديدا آلبيكنس در شرايط برون تني
283
مقايسه ميزان خودپنداره در دانش آموزان دختر سوم راهنمايي با دانش آموزان پسر سوم راهنمايي استان تهران
284
مقايسه ميزان خودكارآمدي دانشجويان دختروپسربينا ونابيناي دانشگاههاي شهراصفهان
285
مقايسه ميزان دبري عاجي باقي مانده در كانال پس از كاربرد فايل هاي چرخشي TwistedوFlexmaster با استفاده از استريوميكروسكوپ
286
مقايسه ميزان دبري عاجي باقي مانده دركانال پس ازكاربردفايل هاي چرخشي twisted وflexmasterبا استفاده از استريوميكروسكوپ
287
مقايسه ميزان درد قبل، حين و پس از درمان يك جلسه اي ريشه دندان در مراجعه كنندگان به كلينيك ويژه دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 96-1395
288
مقايسه ميزان دلبستگي به والدين، همسالان و خواهران و برادران در نوجوانان درگير و غير درگير در پديده زورگويي
289
مقايسه ميزان راديكالهاي آزاد اكسي‍ژن ﴿ROS﴾ و لكوسيت در نمونه هاي انزالي نرمال و اليگوآستنوتراتواسپرميا
290
مقايسه ميزان راديكالهاي آزاد اكسي‍ژن ﴿ROS﴾ و لكوسيت در نمونه هاي انزالي نرمال و اليگوآستنوتراتواسپرميا
291
مقايسه ميزان رشد و فعاليت آنتي اكسيداني چهار رقم فلفل دلمه اي در دو بستر كشت بدون خاك
292
مقايسه ميزان رضايت زناشويي در ازدواجهاي مدرن وسنتي
293
مقايسه ميزان رضايت زناشويي در والدين كودكان داراي شب ادراري وكودكان عادي شهرستان گرگان درسال 1387
294
مقايسه ميزان رضايت زناشويي و رضايت جنسي در ازدواج هاي سنتي وامروزي شهرستان بهشهر در سال 1388
295
مقايسه ميزان رضايت زناشويي والدين كودكان داراي اختلالات يادگيري و عادي در شهر گرگان (1388)
296
مقايسه ميزان رضايت زنان در ازدواجهاي نخست با ازدواجهاي مجدد
297
مقايسه ميزان رضايت شغلي مديران مدارس ابتدايي و راهنمايي ناحيه آموزش و پرورش در سال تحصيلي 83-82
298
مقايسه ميزان رضايت مندي زناشويي در دو گروه هم سطح تحصيلات وغير هم سطح
299
مقايسه ميزان رضايت مندي زناشويي در مردان داراي همسر شاغل
300
مقايسه ميزان رضايتمندي از اوردنچر متكي بر ايمپلنت در بيماران با سابقۀ استفاده از دست دندان مصنوعي با بيماران بدون سابقۀ استفاده از دست دندان مصنوعي
301
مقايسه ميزان رضايتمندي مشتركين شركت مخابرات قبل وبعد از پيمايشي شدن استان چهار محال وبختياري
302
مقايسه ميزان رويش دندان مولر سوم منديبل بين بيماران ارتودنسي درمان شده همراه با كشيدن دندان پرمولر و بيماران درمان شده بدون كشيدن دندان
303
مقايسه ميزان ريزنشت پري اپيكال در دو تكنيك مختلف پركردن كانال دندانهاي شيري
304
مقايسه ميزان ريزنشت پري اپيكال در دوتكنيك مختلف پر كردن كانال دندانهاي شيري
305
مقايسه ميزان ريزنشت سه نوع ماده پركردني موقت [ Gavisal ,ColTosol ,ZOE ] با استفاده از روش نفوذ رنگ .
306
مقايسه ميزان ريزنشت سه نوع ماده پركردني موقت [ Gavisal ,ColTosol ,ZOE ] با استفاده از روش نفوذ رنگ .
307
مقايسه ميزان ريزنشت شيارپوش با و بدون باندينگ قبل و پس از آلودگي به بزاق
308
مقايسه ميزان ريزنشت شيارپوش با و بدون باندينگ قبل و پس از آلودگي به بزاق
309
مقايسه ميزان ريزنشت شيارپوش با و بدون باندينگ قبل و پس از آلودگي به بزاق
310
مقايسه ميزان ريزنشت كامپازيت مستقيم و اينله سراميك
311
مقايسه ميزان ريزنشت كامپوزيت مستقيم و اينله سراميك
312
مقايسه ميزان ريزنشت ميكروبي MTA ساخت ايران و خارجي دراپكسيفيكاسيون تك جلسه اي
313
مقايسه ميزان ريزنشت ميكروبي MTAساخت ايران و خارجي در اپكسيفيكاسيون تك جلسه اي
314
مقايسه ميزان ريزنشست فيشورسيلانت F Helioseal با استفاده از اسيدفسفريك 37◄و پرايمر سلف اچ در شرايط آزمايشگاهي
315
مقايسه ميزان ريزنشست فيشورسيلانت F Helioseal با استفاده از اسيدفسفريك 37◄و پرايمر سلف اچ در شرايط آزمايشگاهي
316
مقايسه ميزان ريزنشست كلسيم هيدروكسايد با سراميك سرد به عنوان سد اپيكالي در آپكسيفيكاسيون تك جلسه اي
317
مقايسه ميزان ريزنشست كلسيم هيدروكسايد با سراميك سرد به عنوان سد اپيكالي در آپكسيفيكاسيون تك جلسه اي
318
مقايسه ميزان ريشه كني هليكو باكتر پيلوري در دو رژيم چهاردارويي بيسموت ساب ساليسيلات، پنتوپرازول، آموكسي سيلين، جمي فلوكساسينپنتوپرازول، آموكسي سيلين، كلاريترومايسين و بيسموت ساب ساليسيلات،
319
مقايسه ميزان ريشه كني هليكو باكتر پيلوري در رژيم چهارده روزه چهار دارويي " بيسموت ساب سيترات، پنتوپرازول، آموكسي سيلين، كلاريترومايسين "با رژيم Sequential 7 روزه " بيسموت ساب سيترات، پنتوپرازول، آموكسي سيلين، مترونيدازول " و " بيسموت ساب سيترات، پنتوپرازول، آموكسي سيلين، فورازوليدون "
320
مقايسه ميزان سازگاري اجتماعي دو گروه كودكان خانواده هاي طبيعي و كودكان خانواده هاي اعتياد در شهرستان فردوس در سال 82-81
321
مقايسه ميزان سازگاري زندگي زناشويي درشهروروستاهاي شهرستان رودسر
322
مقايسه ميزان سپل اپيكالي در دو روش پركردن كانال و ريشه دندان ( تراكم جانبي - تراكم عمومي )
323
مقايسه ميزان سپل اپيكالي در دو روش پركردن كانال و ريشه دندان ( تراكم جانبي - تراكم عمومي )
324
مقايسه ميزان سرسختي روانشناختي و خود تاب آوري در زنان يائسه وغيريائسه 35تا50سال ساكن در شهرستان تنكابن در سال 1390.
325
مقايسه ميزان سروتونين سرمي و برخي از فاكتور هاي آمادگي جسماني سالمندان ورزشكار شهر قم
326
مقايسه ميزان سزارين در دو روش دينوپروستون و انفوزيون خارج آمنيوني نرمال سالين در آماده سازي دهانه رحم در زنان اول زا مراجعه كننده به درمانگاه پره ناتال بيمارستان الزهرا(س )رشت (در پاييز سال 81 تا بهار83)
327
مقايسه ميزان سطح سرمي ويتامين د در بيماران پسوريازيس ولگاريس وگروه كنترل
328
مقايسه ميزان سلامت روان دانشجويان دختر خوابگاهي و غير خوابگاهي دانشگاه پيام نور واحد اردل
329
مقايسه ميزان سلامت رواني در بين دانش اموزان دختر خانواده هاي طلاق
330
مقايسه ميزان سلطه گري و سلطه پذيري در زنان و مردان
331
مقايسه ميزان سه نوع ماده پركننده انتهاي ريشه ( آمالگام ، MTA، سراميك سرد ) با استفاده از روش نفوذ رنگ
332
مقايسه ميزان سه نوع ماده پركننده انتهاي ريشه ( آمالگام ، MTA، سراميك سرد ) با استفاده از روش نفوذ رنگ
333
مقايسه ميزان شادكامي دانشجويان دختر خوابگاهي و غير خوابگاهي دانشگاه پيام نور فردوس
334
مقايسه ميزان شادكامي و عزت‌نفس بين سالمندان مرد فعال و غيرفعال شهر اصفهان
335
مقايسه ميزان شيوع افسردگي در افراد چاق ولاغر دانشگاه پيام نور محلات
336
مقايسه ميزان شيوع انواع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دبستاني با نارسائي هاي ويژه در يادگيري و عادي شهر اصفهان ﴿ پايه چهارم و پنجم﴾
337
مقايسه ميزان شيوع تهوع واستفراغ ،پس ازاعمال جراحي سرپايي در بيماران كه به عنوان پيش داروي بيهوشي ،دروپريدول يامتوكلوپراميد دريافت داشته اند
338
مقايسه ميزان شيوع كپسوليت چسبنده شانه در افراد ديابتي و پره ديابتي و گروه كنترل
339
مقايسه ميزان شيوع كپسوليت چسبنده شانه در افراد ديابتي و پره ديابتي و گروه كنترل
340
مقايسه ميزان شيوع ناهنجارهاي ستون فقرات دختران ورزشكار رشته-هاي پرتابي، توپي و راكتي شيراز
341
مقايسه ميزان شيوع هيپرليپيدمي در بيماران مبتلا به پسوريازيس مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان رازي رشت با افراد گروه شاهد
342
مقايسه ميزان صدمه به عصب ريكارنت لارنژيال حين عمل تيروئيدكتومي در دو روش اكسپلور كردن عصب حين عمل جراحي و تيروئيدكتومي بدون اكسپلور عصب
343
مقايسه ميزان صميميت بين زوجين كه مرد كم سن تر از زن است با زوجين كه مرد سن بيشتري از زن دارد
344
مقايسه ميزان عزت نفس دانش آموزان مبتلا به لكنت زبان با دانش آموزان عادي مدارس ابتدايي روستاهاي شهرستان رامسر دوره تحصيلي90-91.
345
مقايسه ميزان عزت نفس وشاد كامي در ورزشكاران و غير ورزشكاران زن بين 25تا40سال.
346
مقايسه ميزان عزت نفس وشادكامي در ورزشكاران مرد 18تا35سال.
347
مقايسه ميزان عزت نفس وشادكامي در ورزشكاران و غير ورزشكاران زن بين 18تا35سال شهركلاچاي.
348
مقايسه ميزان عفونت پس از سزارين در دو روش خارج كردن جفت با دست و خروج خودبخودي جفت در مركز آموزشي در ماني الزهراء رشت
349
مقايسه ميزان علاقه دانش آموزان سال اول نظام جديد دبيرستانهاي شهر بوشهر نسبت به انتخاب شاخه كاردانش
350
مقايسه ميزان عناصر سنگين(سرب، نيكل،كادميوم،مس وكبالت ) موجود در بافت شاه ميگو با ميزان استانداردهاي جهاني
351
مقايسه ميزان فراواني اختلالات عضلاني اسكلتي دست در بيماران ديابتي و گروه كنترل مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبياء يزد
352
مقايسه ميزان فراواني اختلالات عضلاني اسكلتي دست در بيماران ديابتي و گروه كنترل مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبياء يزد
353
مقايسه ميزان فراواني سندرم ليزتومور در بيماران مبتلا به ALL اطفال در درمان اينداكشن شيمي درماني تهاجمي و تاخيري
354
مقايسه ميزان فراواني سندرم ليزتومور در بيماران مبتلا به ALL اطفال در درمان اينداكشن شيمي درماني تهاجمي و تاخيري
355
مقايسه ميزان فرسودگي شغلي در ميان كاركنان ورزشكار و غيرورزشكار ادارات دولتي شهر دماوند
356
مقايسه ميزان فرسودگي شغلي معلمان دوره ابتدائي و كارمندان بانكهاي شهرستان لردگان
357
مقايسه ميزان فشار رواني و سازگاري زناشوئي والدين كودكان عقب مانده ...
358
مقايسه ميزان فشاررواني در زنان ومردان مبتلا به سرطن شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 87 - 86
359
مقايسه ميزان كارآمدي تدريس سنتي و نوين در مدارس ابتدايي شهر نكا
360
مقايسه ميزان كاربرد نظريه‌هاي تربيتي در فرايند ياددهي و يادگيري توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان
361
مقايسه ميزان كاربست مديريت دانش در بين كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي اصفهان و تبريز بر اساس مدل هيسيگ
362
مقايسه ميزان كربوهيدراتهاي سور گوم شيرين و دانه اي در مراحل مختلف رشد
363
مقايسه ميزان كلني استرپتوكوك موتانس در بزاق كودكان با وبدون پوسيدگي شيشه شير در شهر يزد
364
مقايسه ميزان كلونيزاسيون كانديدا آلبيكانس در بيماران Angular Chelitis قبل و بعد از تعويض دنچر
365
مقايسه ميزان كلونيزاسيون كانديداآلبيكانس دربيماران chelitis angular قبل و بعد از تعويض دنچر
366
مقايسه ميزان كلونيزاسيون كانديدايي بزاق بيماران ديابتي كنترل شده و كنترل نشده مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
367
مقايسه ميزان كلونيزاسيون كانديدايي بزاق بيماران ديابتي كنترل شده و كنترل نشده مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
368
مقايسه ميزان گرايش به افسردگي در دختران دانش آموز رشته هاي مختلف تحصيلي شهر تهران
369
مقايسه ميزان گلوكاگن و انسولين سرم درافراد چاق غير ديابتيك با افراد سالم غير چاق .
370
مقايسه ميزان گير روكش هاي ايمپلنتي زيركونيايي سمان شونده توسط سمان موقت و داي كال در محيط آزمايشگاهي
371
مقايسه ميزان ماتريكس متالوپروتئيناز-8﴿MMP-8) بزاقي در بيماران ديابتي با و بدون پريودنتيت
372
مقايسه ميزان مشاركت اجتماعي و عوامل مرتبط با آن در بين دانش آموزان دبيرستان هاي دولتي و غير انتفاعي شهر يزد
373
مقايسه ميزان مهارتهاي
374
مقايسه ميزان مواد خارج شده از انتهاي اپكس در حين آماده سازي كانال با فايلهاي دستي flexofile -K سيستم چرخشي PRrofile
375
مقايسه ميزان موفقيت اساتيد زن و مرد دانشگاه يزد از ديدگاه دانشجويان
376
مقايسه ميزان موفقيت تقسيم سلول تخم در حضور سه مخدر كوتاه اثر در خانمهايي كه تحت درمان به روش IVF قرار گرفته اند
377
مقايسه ميزان موفقيت روش‌هاي درماني مختلف در بيماران مبتلا به حاملگي خارج رحمي غيرلوله‌اي مراجعه‌كننده به بيمارستان الزهرا رشت در5 سال‌ اخير
378
مقايسه ميزان موفقيت سه روش نمونه گيري ادرار با كاتتر، آسپيراسيون سوپراپوبيك با و بدون گايدنس در نوزادان وشيرخواران كمتر از سه ماه مشكوك به عفونت ادراري بستري شده در بيمارستان 17 شهريور در سال 1397-1396
379
مقايسه ميزان ميكروكرك عاجي تشكيل شده در دندان مولر اول منديبل بعد از آماده سازي با سه نوع فايل رسيپروكال
380
مقايسه ميزان ناهنجاري پاي پرانتزي ميان فوتباليست هاي چمن طبيعي، چمن مصنوعي و سالني
381
مقايسه ميزان ناهنجاري‌هاي پوسچرال و مشكلات اسكلتي - عضلاني ناحيه پشتي و گردني مردان شطرنج باز نخبه كشور با همسانان غير ورزشكار آنان
382
مقايسه ميزان هراس اجتماعي دانشجويان جديد الورود و ترم آخري دانشگاه پيام نور واحد شهريار
383
مقايسه ميزان همدلي در نوجوانان جامعه پسند، زورگو و قرباني
384
مقايسه ميزان هورمون كورتيزول با استيس ادراك شده و افسردگي در زنان سالمند ساكن خانه سالمندان خصوصي و ساكن منزل خصوصي در شهر تهران
385
مقايسه ميزان هوش هيجاني بين دانش آموزان ناشنوا وعادي.
386
مقايسه ميزان هوش هيجاني دانشجويان رشته روانشناسي ودانشجويان غير روانشناسي دانشگاه پيام نورانديمشك
387
مقايسه ميزان هوش هيجاني دانشجويان رشته علوم تربيتي وحقوق دانشگاه پيام نور ملارد
388
مقايسه ميزان هوش هيجاني در افراد وابسته به مواد افيوني و افراد عادي در شهرستان يزد
389
مقايسه ميزان هوش هيجاني در افراد وابسته به مواد افيوني و افراد عادي در شهرستان يزد
390
مقايسه ميزان هوش هيجاني و خود پنداره كار كنان زن و مرد شركت پالايش و پخش استان تهران
391
مقايسه ميزان هيجان پذيري در كودكان ناشنوا نسبت به كودكان عادي در شهرستان هويزه
392
مقايسه ميزان هيجان خواهي ، تاب آوري و صفات شخصيتي در زنان روسپي و عادي
393
مقايسه ميزان و عوامل مرتبط با سواد رسانه اي در بين دانشجويان دانشگاه هاي يزد و آزاد اسلامي واحد يزد
394
مقايسه ميزان وابستگي به ديگران در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان
395
مقايسه ميزان يادگيري دانش آموزان پايه پنجم و ششم دوره ابتدايي و پايه اول دوره متوسطه در درس رياضي در مدارس ناحيه 2 شهر كرمان
396
مقايسه ميزان يادگيري زبان انگليسي و راهبردهاي انگيزش براي يادگيري در دو نظام آموزشي مجازي و سنتي ، "مطالعه موردي: كانون زبان ايران "
397
مقايسه ميزان يادگيري سازماني در باشگاه هاي ورزشي شهر اصفهان بر اساس استاندارد ايزو 9000
398
مقايسه ميزان يادگيري و رضايتمندي دانشجويان دندانپزشكي از دو شيوه ي آموزشي مبتني بر حل مسئله و سخنراني
399
مقايسه ميزان ياورهاي غيرمنطقي زندانيان مرد استان چهارمحال وبختياري با افرادعادي
400
مقايسه ميزوپروستول واژينال واكسي توسين با دوز پايين در آمادگي سرويكس و القاء زايمان
401
مقايسه ميزوپروستول واژينال واكسي توسين با دوز پايين در آمادگي سرويكس و القاء زايمان
402
مقايسه ناپايداري ديناميكي يك ايرفول و جرم متصل به آن در جريان شبه پايا و ناپايا
403
مقايسه ناسازگاري كودكان داراي مادر شاغل وخانه دار
404
مقايسه ناگويي هيجاني و مكانيسم دفاعي و نگرش خوردن در دانشجويان دختر با اضافه وزن و وزن نرمال شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
405
مقايسه نانو و ميكرو الياف اكريليك در رنگ‏زدايي پساب¬هاي رنگرزي حاوي رنگزاهاي بازيك
406
مقايسه ناهنجاري اندام تحتاني بين كشتي گيران نخبه آسيب ديده منيسك ،ACL وافرادسالم استان كرمانشاه
407
مقايسه ناهنجاريهاي اسكلتي بالا تنه كارمندان و كارگران خدماتي در دانشگاه پيام نور و ارتباط آن با منتخبي از ويژگيهاي فردي (سن - وزن - قد)
408
مقايسه ناهنجاريهاي اسكلتي بالاتنه در 3 تيپ بدني دانش آموزان پسر 15-11 ساله مدارس منطقه يك تهران
409
مقايسه ناهنجاريهاي بالا تنه و كمربند شانه جوانان ورزشكار و غير ورزشكار شهرستان كازرون
410
مقايسه ناهنجاريهاي تكاملي بافت نرم دهان متولدين ازدواجهاي فاميلي و غيرفاميلي در دانش آموزان مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي شهر يزد در سال تحصيلي 1381
411
مقايسه ناهنجاريهاي تكاملي بافت نرم دهان متولدين ازدواجهاي فاميلي و غيرفاميلي در دانش آموزان مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي شهر يزد در سال تحصيلي 1381
412
مقايسه نتايج FAST با پيامد نهايي بيماران تروماي بلانت شكم و لگن بيمارستان پورسينا در فاصله سال هاي 93 تا 1394
413
مقايسه نتايج MRI و علائم كلينيكي بيمار با آرتروسكوپي زانو
414
مقايسه نتايج MRI و علائم كلينيكي بيمار با آرتروسكوپي زانو
415
مقايسه نتايج Percutaneous Nephrolithotomy به روش Supine در افرادي كه سابقه Open Nephrolithotomy داشتند با كساني كه سابقه Open Nephrolithotomy نداشتند
416
مقايسه نتايج آزمايش غير مخرب FWD و نتياج آزمايشهاي مخرب آسفالت در طراحي روكشهاي آسفالتي ﴿مطالعه موردي محور دامغان -سمنان ﴾
417
مقايسه نتايج آزمايش كامل ادرار به طريق ماكروسكوپي (Strip DIP) با آناليز ميكروسكوپي ادرار
418
مقايسه نتايج آزمون آنتي ژن هليكوباكترپيلوري در مدفوع با يافته هاي پاتولوژي كودكان با علايم بيماري پپتيك از ابتداي 1388 تا پايان 1388 در بيمارستان 17 شهريور رشت
419
مقايسه نتايج استفاده از دو روش پورتال انترومديال و ترانس تيبيال در ايجاد تونل فمورال دربازسازي ACL در بيمارستان پورسيناي رشت و بيمارستان اختر تهران از تاريخ 1/7/88 لغايت 1/7/89
420
مقايسه نتايج باز سازي ليگامان صليبي قدامي در افراد بالاي 50 سال و افراد زير 30 سال دربيمارستان پورسينا رشت و اختر تهران از مهر سال 86 لغايت مهر 90
421
مقايسه نتايج بازسازي رباط صليبي قدامي با استفاده از گرافت همسترينگ و تاندون پاتلار در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان مجيبيان و شهيد صدوقي يزد در سال 1387-1390
422
مقايسه نتايج بازسازي رباط صليبي قدامي با استفاده از گرافت همسترينگ و تاندون پاتلار در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان مجيبيان و شهيد صدوقي يزد در سال 1387-1390
423
مقايسه نتايج بازسازي رباط صليبي قدامي(ACL ) چهار رشته اي با دو روش استفاده از اتـوگرفتسمي تندينوسوس-گراسيليس و اتوگرفت سمي تندينوسوس به تنهايي
424
مقايسه نتايج برآورد گاز متان منتشره از اماكن دفن زباله شهري با استفاده از مدلهاي تجربي و نرم افزار لندجم با بررسي موردي چند مركز دفن زباله در اروپا و ايران
425
مقايسه نتايج برآورد گاز متان منتشره از اماكن دفن زباله شهري با استفاده از مدلهاي تجربي و نرم افزار لندجم با بررسي موردي چند مركز دفن زباله در اروپا و ايران تتنتنتنن
426
مقايسه نتايج برآورد گاز متان منتشره از اماكن دفن زباله شهري با استفاده از مدلهاي تجربي و نرم افزار لندجمبا بررسي موردي چند مركز دفن زباله در اروپا و ايران..
427
مقايسه نتايج برآورد گاز متان منتشره از اماكن دفن زباله شهري بلبلبلبل با استفاده از مدلهاي تجربي و نرم افزار لندجم با بررسي موردي چند مركز دفن زباله در اروپا و ايران
428
مقايسه نتايج برخي آزمايش هاي بيوشيميايي در نمونه هاي خون وريدي گرفته شده به دو روش خونگيري مستقيم و مسير انفوزيون محيطي در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني پورسينا رشت در سال 97-96
429
مقايسه نتايج تجربي با نتايج حاصل از كد ANISN
430
مقايسه نتايج تجربي و شبيه سازي هيدروليك تناسبي
431
مقايسه نتايج تجربي و نتايج حاصل از روش مكانيك كوانتوم براي تركيبهاي C14H14N3O7P و C16H22N3OP
432
مقايسه نتايج تحليل قابهاي فولادي به روش تاريخچه زماني با استفاده از شتاب نگاشتهاي طبيعي و مصنوعي
433
مقايسه نتايج تحليل محتواي كتاب رياضي ژايه هفتم به روش ويليام رومي و اندرسون
434
مقايسه نتايج تحليلي، عددي و آزمايشگاهي پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش با شيب معكوس، بستر زبر و پله انتهايي
435
مقايسه نتايج ترميم پارگي كامل روتاتوركاف با و بدون آكروميوپلاستي در بيمارستان پورسينا رشت
436
مقايسه نتايج تست ارزيابي ŸCAT)COPD) با نتايج اسپيرومتري در مبتلايان به COPD مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان رازي و يك كلينيك تخصصي ريه در شهرستان رشت طي سال هاي 1391 تا 1392
437
مقايسه نتايج تست ارزيابي COPD (CAT) با نتايج اسپيرومتري در مبتلايان به COPD مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان رازي و يك كلينيك تخصصـي ريِِِِِه در شهرستان رشد طــي سال هاي 1391 تا
438
مقايسه نتايج تست سرشار
439
مقايسه نتايج تست هاي سايكوفيزيكي زمانسنجي مستقيم و غير مستقيم، در بيماران مبتـلا به آسيب مغز در نيم كره راست يا چپ مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني پورسينا با نمونه هاي نرمال
440
مقايسه نتايج تكنيك هاي كمك باروري در بيماران سندرم تخمدان پلي كيستيك تحت كوتريزاسيون تخمدان با بيماران بدون سابقه كوتريزاسيون تخمدان
441
مقايسه نتايج تكنيك هاي كمك باروري در بيماران سندرم تخمدان پلي كيستيك تحت كوتريزاسيون تخمدان با بيماران بدون سابقه كوتريزاسيون تخمدان
442
مقايسه نتايج جا¬اندازي باز و فيكساسيون داخلي با توتال هيپ آرتروپلاستي در درمان شكستگي هاي جا به جا شده گردن فمور در بين 40 تا 65 سال در بيمارستان پورسينا بين سال¬هاي 1386 تا 1396
443
مقايسه نتايج جراحي آرتروپلاستي هر دو مفصل زانو با سه رويكرد جراحي دوطرفه به¬صورت همزمان (Simultaneou)، جراحي يك طرفه در دو مرحله در يك نوبت بستري (Staging in the same hospitalization) و جراحي يك طرفه در دو نوبت بستري (Staging in different hospitalizations) در مبتلايان به استئوآرتريت پيشرفته
444
مقايسه نتايج جراحي تكنيك هاي ترميم اوليه و فلپ ليمبرگ در بيماران مبتلا به سينوس پايلونيدال بستري در بيمارستان پورسينا در سال 1397
445
مقايسه نتايج جراحي لوزه هاي كامي توسط روش راديو فركانس در بزرگسالان مبتلا به عفونت راجعه يا مزمن لوزه ها با جراحي به روش سنتي
446
مقايسه نتايج جراحي ليگامان صليبي قدامي با استفاده از تاندون اتوگرافت همسترينگ چهار لايه در مقايسه با تاندون كوادريسپس در بيماران مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1396
447
مقايسه نتايج جريان پيرامون استوانه از حل معادلات اوسين وناوير استوكس با شرط مرزي لغزش
448
مقايسه نتايج جريان پيرامون استوانه از حل معادلات اويس و ناويراستوكس با شرط مرزي لغزش
449
مقايسه نتايج حاصل از آزمايش حساسيت رطوبتي در مخلوط‌هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي(SMA)اصلاح شده با ترموپلاستيك الاستومرها
450
مقايسه نتايج حاصل از آزمايشات تجربي و مطالعات شبيه سازي كاربرد جداره بهبود دهنده به عقب كشيده شده با پره¬هاي هادي جرياندر كمپرسورهاي جريان محوري
451
مقايسه نتايج حاصل از تجويز شبانه و صبحگاهي پردنيزلون با دوز كم در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
452
مقايسه نتايج حاصل از تجويز شبانه و صبحگاهي پردنيزلون با دوز كم در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
453
مقايسه نتايج حاصل از تحليل غيرخطي ديناميكي تاريخچه زماني و تحليل غيرخطي استاتيكي براي سيستم هاي مختلف سازه اي
454
مقايسه نتايج حاصل از تزريق استروئيد در فضاي اپيدورال به دو روش اينترلامينارو كودال در درمان راديكولوپاتيهاي كمري ديسكو ژنتيك
455
مقايسه نتايج حاصل از تزريق استروئيد در فضاي اپيدورال به دو روش اينترلامينارو كودال در درمان راديكولوپاتيهاي كمري ديسكو ژنتيك
456
مقايسه نتايج حاصل از روش ايمنوهيستوشيمي و هماتوكسين ائوزين در تشخيص تومورهاي بافت نرم
457
مقايسه نتايج حاصل از روش ايمنوهيستوشيمي و هماتوكسين ائوزين در تشخيص تومورهاي بافت نرم
458
مقايسه نتايج حاصل از سونوگرافي با FNA در ندول هاي تيروييد
459
مقايسه نتايج حاصل از لقاح داخل آزمايشگاهي متداول و تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم در باروري بيماراني كه علت ناباروري آنها فاكتور مردانه نمي باشد
460
مقايسه نتايج حاصل از لقاح داخل آزمايشگاهي متداول و تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم در باروري بيماراني كه علت ناباروري آنها فاكتور مردانه نمي باشد
461
مقايسه نتايج حاصله از انجام بيوپسي دو طرفه بيضه با معيارهاي قراردادي سايز بيضه و سطح FSH سرم در پيش بيني وجود اسپرم در بيضه مردان نابارور آزواسپرميك
462
مقايسه نتايج حاملگي مادران با شاخص مايع آمنيوتيك طبيعي با بينابيني در سال 90-88 در بيمارستان الزهرا(س)
463
مقايسه نتايج خارج كردن سنگ از طريق پوست در افراد با و بدون سابقه قبل از خارج كردن سنگ به روش جراحي باز در بيمارستان رازي رشت در سالهاي 86- 1384
464
مقايسه نتايج داكريوسيستورينوستومي آندوسكوپيك با داكريوسيستورينوستومي اكسترنال دربيماران مبتلا به انسداد اكتسابي مجراي اشكي در بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهر رشت از فروردين
465
مقايسه نتايج درمان جراحي شكستگيهاي انفجاري ستون فقرات توراكولومبار به دو روش پيچ گذاري پديكل قطعه كوتاه وقطعه بلند در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت از سال 92-1390
466
مقايسه نتايج درماني آناستوموزياي پس روده كوچك و بزرگ با گاستريك پارتشن در چاقي مرضي در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه در سالهاي 76-70
467
مقايسه نتايج درماني طب سوزني و تزريق بوتاكس در پيشگيري از ميگرن مزمن در بيماران مراجعه كننده به كلينيك درد بيمارستان پورسينا در سال 1392/
468
مقايسه نتايج دو روش جراحي دو مرحله اي فيكساتور خارجي اوليه و فيكساسيون داخلي باروش فيكساتور خارجي اليزارف در شكستگي هاي ديستال تيبيا (شكستگي هاي پايلون
469
مقايسه نتايج روش استفاده از واكيوم در زايمان سزارين با روش متداول
470
مقايسه نتايج روش استفاده از واكيوم در زايمان سزارين با روش متداول
471
مقايسه نتايج روش هاي گچ گيري و بانداژ پيچ خوردگي مچ پا در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا شش ماهه اول سال 1398
472
مقايسه نتايج روشهاي مختلف برآورد ارزش زمان سفر VOT) مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه
473
مقايسه نتايج روشهاي مختلف برآوردارزش زمان سفرVOT)مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه
474
مقايسه نتايج سونوگرافي داپلر رنگي كاروتيد دو طرف قبل از جراحي با سنجش اكسيژن مغزي(cerebral oximetry) حين جراحي باي پاس عروق كرونر
475
مقايسه نتايج سونوگرافي و معاينه باليني در تشخيص هرني اينگوئينال در مراجعين به مركز طبي كودكان در سال 92- 93
476
مقايسه نتايج كوتاه مدت دو روش آرتروسكوپيك و جراحي باز با برش كوچك در درمان پارگي هاي كامل روتاتوركاف در بيمارستان هاي پورسينا رشت و اختر تهران
477
مقايسه نتايج كوتاه مدت و طولاني مدت درمان با استنت هاي دارويي و استنت هاي غير دارويي در بيماران ديابتي
478
مقايسه نتايج و عوارض دو روش درماني جا اندازي بسته و پين گذاري از راه پوست و جا اندازي بسته و آتل گيري در شكستگي فوق لقمه اي بازو در كودكان
479
مقايسه نتايج و عوارض دو روش درماني جا اندازي بسته و پين گذاري از راه پوست و جا اندازي بسته و آتل گيري در شكستگي فوق لقمه اي بازو در كودكان
480
مقايسه نثر امروز و گذشته
481
مقايسه نحوه بازشناسي حافظه در دو گروه افراد افسرده و افراد مبتلا به اضطراب اجتماعي
482
مقايسه نحوه نصب و مديريت سسيستم هاي شبكه Novell 104
483
مقايسه نحوه ي مواجهه تفسيري مسلمانان و اهل كتاب با تئوري زيست شناختي فرگشت انسان
484
مقايسه نخ پلي آميد 17/80 كارخانجات داخلي ( در عمليات تكسچرايرينگ به روش تاب مجازي)
485
مقايسه نخ پلي آميدي (نايلون 6) 24/100 كارخانجات الياف و پارسيلون (در عمليات تكسچرايزنيگ به روش تاب مجازي)
486
مقايسه نخ پلي استر 300160 دنير در عمليات تكسچرايزينگ و تكسچرايزينگ دوباره (بروش تاب مجازي)
487
مقايسه نخهاي مخلوط پنبه پلي استر توليد شده به دو روش مخلوط در حلاجي و مخلوط در هشت لا
488
مقايسه نرخ خوردگي تسريع شده اندازه گيري شده به روش گالوانواستاتيك با نرخ خوردگي واقعي در بتن هاي مختلف
489
مقايسه نرم افزارهاي صفحه آرايي Quark Xpress و Adobe InDesign
490
مقايسه نرمال سالين و ليدوكائين 1% دربي حسي پاراسرويكال جهت كاهش درد در كورتاژ ديلاتاسيون كورتاژ در سال 78-1377
491
مقايسه نسبت جنسي در زاده هاي مادران يا پدران ديابتي تحت درمان با متفورمين در مدل حيواني موش
492
مقايسه نسبت شيوع تومورهاي بدخيم معده از نظر موفقيت آناتوميكي از سالهاي 1348 لغايت 1352 يا سالهاي 1368 لغايت 1372 در مركز آموزشي و درماني فيروزگر
493
مقايسه نسبت شيوع تومورهاي بدخيم معده از نظر موفقيت آناتوميكي از سالهاي 1348 لغايت 1352 يا سالهاي 1368 لغايت 1372 در مركز آموزشي و درماني فيروزگر
494
مقايسه نسبت فاصله Pedicular Inter به عرض مهره در افراد با كليشه نرمال و افراد دچار شكستگي مهره هاي كمري L1 و L2 در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت در فاصله سالهاي 1372 تا 1382
495
مقايسه نسبت قد به فاصله استرنومنتال با روشهاي رايج ارزيابي راه هوايي فوقاني براي پيش بيني لارنگوسكوپي دشوار در بيماران تحت عمل جراحي الكتيو در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 89- 1388
496
مقايسه نسبت قد به فاصله تيرومنتال با روش هاي رايج ارزيابي راه هوايـي فوقاني براي پيش بيني لارنگوسكوپي دشوار در بيماران تحت عمل جراحي الكتيو در بيــمارستـانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
497
مقايسه نسبي انواع مالتيپل اسكلروزيس(MS) در بيماران مبتلا به MS با تشنج و بدون تشنج مراجعه كننده به كلينيك امام رضا و انجمن ام اس گيلان
498
مقايسه نسبي و ارزيابي ضريب رفتار سازه هاي فولادي با استفاده از تحليل خطي
499
مقايسه نشانگرهاي بيوشيميايي مرتبط با تحمل به گرما در هيبريدهاي ايراني و چيني كرم ابريشم
500
مقايسه نشانه هاي اضطراب نقاشي كودكان پيش دبستاني با مادران شاغل و غير شاغل
501
مقايسه نشانه هاي تصويري در فيلم ها و نقاشي هاي جوليان اشنابل
502
مقايسه نشانه‌هاي استرس پس از سانحه، سبك‌هاي مقابله با استرس و حمايت اجتماعي در مادران داراي كودك مبتلا به سرطان و مادران كودكان سالم
503
مقايسه نشخوار فكري و عاطفه خودآگاه در افراد وسواس، داراي اضافه وزن و عادي
504
مقايسه نشخوار فكري و مكانيسم هاي دفاعي در افراد مبتلا به اختلال افسردگي اساسي و وسواسي - جبري با افراد غير مبتلا
505
مقايسه نظام آوايي زبانهاي فارسي وفرانسه
506
مقايسه نظام ارزشي زوجين و رابطه آن با رضايت مندي آنان در شهر نورآباد
507
مقايسه نظام ارزشي نوجوانان با دوستان نزديك و والدين آنها در دانش آموزان اول و دوم دبيرستانهاي دخترانه شهر زارچ در سال تحصيلي 84-83
508
مقايسه نظام اموزش متوسطه ايران وانگلستان
509
مقايسه نظام اموزش متوسطه ايران وژاپن
510
مقايسه نظام بانكداري اسلامي وغير اسلامي
511
مقايسه نظام شناختي پياژه (نگهداري ذهني ) بين كودكان پرورشگاهي و غيرپرورشگاهي
512
مقايسه نظام واجي گفتار ترك زبانان تبريز و نسل جديد ترك زبانان تبريزي مقيم تهران
513
مقايسه نظر زنان و مردان درباره عوامل موثر در از هم پاشيدگي خانواده (طلاق و جدايي ) در جامعه زنان و مردان ساكن تهران
514
مقايسه نظر كادر پرستاري و بيماران در مورد عوامل تنيدگي آور محيطي بخش همودياليز دربيماران تحت همودياليز مراكز آموزشي و درماني استان گيلان 1379
515
مقايسه نظرات دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد با نظرات روانشناسان و صاحبنظران در مورد علل عارضه افسردگي
516
مقايسه نظرات دبيران و مسئولان در مورد علل افت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه
517
مقايسه نظرات دندانپزشكان شهرستان انزلي و بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در خصوص تأثير آسيمتري در نواحي چانه، فك پايين و بيني بر جذابيت صورت در سال 1395
518
مقايسه نظرات متخصصين ارتودنسي‌، متخصصين پروتز، دانشجويان دندانپزشكي و دانشجويان غير دندانپزشكي درباره تأثير باكال‌كوريدور بر زيبايي لبخند خانم‌ها با انواع صورتي متفاوت
519
مقايسه نظرات متخصصين ارتودنسي، متخصصين پروتز، دانشجويان دندانپزشكي‌ و دانشجويان غير دندانپزشكي‌ درباره تاثير باكال كوريدور بر زيبايي لبخند آقايان با انواع صورتي‌ متفاوت
520
مقايسه نظرات مديران زن و مرد مقطع راهنمايي منطقه 8 تهران نسبت به عوامل اثربخشي مديران
521
مقايسه نظرات مديران مدارس پسرانه شهر نجف آباد با دبيران تربيت بدني نسبت به درس تربيت بدني
522
مقايسه نظري ميان چپ ايران در دهي اخير با نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت
523
مقايسه نظريه اخلاقي اسلام و ديدگاه فضيلت محوري پينكافس
524
مقايسه نظريه استادان ،فارغ التحصيلان و دانشجويان كارشناسي پيام نور درباره كتابهاي خودخوان رشته ي مترجمي زبان انگليسي
525
مقايسه نظريه ذهن روي كودكان داراي والدين عادي و والدين بد سرپرست در شهر اصفهان
526
مقايسه نظريه عدالت در آرا فارابي و جان رالز
527
مقايسه نظريه و پسانظريه در بررسي آثار ميشاييل هانكه
528
مقايسه نظريه و پسانظريه در بررسي آثار ميشاييل هانكه
529
مقايسه نظريه وظيفه گرايي مركب فرانكنا با نظريه اخلاقي علامه جعفري
530
مقايسه نظريۀ اعيان ثابته با نظريۀ مُثُل افلاطون
531
مقايسه نفوذ متقابل و بر هم كنش بين سطحي در فصل مشترك نانو ذرات پليمري بر تشكيل فيلم و بازيابي استحكام در سامانه كلوئيدي الياژي
532
مقايسه نقاشي كودكان ( منزوي و اجتماعي شهرستان آق قلا)
533
مقايسه نقاشي كودكان داراي اختلال رفتاري با كودكان عادي شهرستان علي آباد كتول
534
مقايسه نقاشي كودكان در خانواده هاي ناسالم و خانواده هاي عادي
535
مقايسه نقش پرسشنامه و اسپيرومتري در بيماريابي اسم شغلي
536
مقايسه نقش پرسشنامه و اسپيرومتري در بيماريابي اسم شغلي
537
مقايسه نقش جنسيتي ادراك شده زنان غير ورزشكار وورزشكار رشته هاي برخوردي وغير برخوردي
538
مقايسه نقش عربستان سعودي و تركيه در قبال بحران سوريه
539
مقايسه نقش گروههاي قومي در تكوين محلات مسكوني و تغييرات آن در روستاهاي دروك و زندانچال شهرستان مينودشت
540
مقايسه نقش گل و مرغ ايران و گل و پرنده چين
541
مقايسه نقش لايه الياف بيروني نخ هاي رينگ و چرخانه اي بر استحكام ازدياد طول نخ
542
مقايسه نقش مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در تحقق اقتصاد دانش بنيان
543
مقايسه نقش و رنگ كاشي مدارس دوره تيموري در خراسان
544
مقايسه نقشه ها ي پوشش گياهي توليدي با داده هاي دو سنجنده MODIS وIRS-WIFS در منطقه سميرم - بروجن
545
مقايسه نقوش گياهي در نگارهاي مونس الاحرار و فرش هاي كرمان
546
مقايسه نگاره هاي دو نسخه ازدارونامه مصور اختيارات بديعي محفوظ در كتابخانه مجلس (1176 ه ق ) به شماره 6471 و كاخ گلستان (1058 ه ق ) به شماره 129
547
مقايسه نگاه آنيميستي كودكان در سه گروه سني الف،ب و ج
548
مقايسه نگراني وزن و انواع خودكارآمدي (غذا خوردن ، ورزش كردن ، ترك سيگار) ميان افراد سيگاري و غيرسيگاري.
549
مقايسه نگرش به زندگي،كنترل عواطف وتاب آوري در مادران كودكان اتيسم و عادي
550
مقايسه نگرش دانش آموزان ،معلمان و والدين در مورد ميزان تكليف شب و تعطيلي پنجشنبه ها در دانش آموزان پايه دوم دوره اول ابتدايي مدارس ناحيه يك شهر همدان
551
مقايسه نگرش دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ساري نسبت به رابطه با پدر و مادر در سال 1385
552
مقايسه نگرش دانشجويان پسر و دختر در مورد تعدد زوجات ﴿بررسي موردي مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد﴾
553
مقايسه نگرش دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد اصفهان نسبت به شرايط علمي ـ پژوهشي، فرهنگي، امكانات و تجهيزات ورزشي دانشگاه محل تحصيل خود
554
مقايسه نگرش زنان و مردان شركت كننده در كلاسهاي نهضت سواد آموزي شهرستان جهرم
555
مقايسه نگرش فرهنگي و تفكر انتقادي و نظام باورهاي معلمان كردستان عراق و كردستان ايران
556
مقايسه نگرش كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي با همشيرهاي غير مبتلاي آنها نسبت به سيگار
557
مقايسه نگرش و رغبت به ازدواج در جوانان عضو و غير عضو شبكه هاي اجتماعي مجازي
558
مقايسه نگرش و گرايش دانشجويان دختر دانشگاه هاي شهر كرج به فعاليتهاي حركتي و ورزشي بعد از گذراندن واحد تربيت بدني عمومي (1)
559
مقايسه نگهداري فلزي و چوبي در كارگاه استخراج معدن بزرگ پابدانا
560
مقايسه نمادهاي كمال در دفتر (اول،دوم،سوم)مثنوي معنوي مولانا و منطق‌الطير عطار نيشابوري
561
مقايسه نماز خوانان و تاركين نماز از لحاظ سلامت روان در دانش آموزان دختر مقاطع دوم و سوم دبيرستانهاي نواحي چهار گانه شهرستان اهواز
562
مقايسه نمايشنامه تاجر ونيزي با برداشت سينمايي از آن
563
مقايسه نمد دستي و نمد سوزني
564
مقايسه نمرات املا عزت نفس و معدل دانش اموزان يك زبانه و دو زبانه
565
مقايسه نمونه هاي بدست آمده از برونكوسكوپي بيماران مبتلا به آنتراكوزيس و غير مبتلا به آنتراكوزيس از نظر شيوع اسمير و كشت مثبت از نظر باسيل اسيد فاست
566
مقايسه نمونه هاي بدست آمده از برونكوسكوپي بيماران مبتلا به آنتراكوزيس و غير مبتلا به آنتراكوزيس از نظر شيوع اسمير و كشت مثبت از نظر باسيل اسيد فاست
567
مقايسه نمونه هاي نغمه نگاري از رديف ميرزاعبدالله براي سنتور ( مورد مطالعاتي : نغمه نگاري شهاب منا ، بهزاد نديمي ، احد بهجت )
568
مقايسه نهادهاي آموزشي و پژوهشي بغداد و قاهره ( قرن 4و5 هجري قمري)
569
مقايسه نوروپيسكولوژي بيماران اسكيزوفرنيك و دو قطبي و افراد عادي براساس آزمون هاي استروپ و بنتون
570
مقايسه نوسانات قامت در وضعيت ايستاي ورزشكاران و غيرورزشكاران با استفاده از ليزر
571
مقايسه نوع وميزان نظارت مديران زن بر عملكرد دبيران بر حسب جنسيت
572
مقايسه نيازهاي مشاوره اي دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي شهر شيراز از طريق بررسي مشكلات روانشناختي و تحصيلي آنها
573
مقايسه نيم رخ رواني معتادان مرد شركت كننده و انصراف داده از برنامه هاي 12 گام انجمن معتادان گمنام سرخس
574
مقايسه نيم رخ رواني معتادان مرد شركت كننده وانصراف داده از برنامه هاي 12 گام انجمن معتادان گمنام سرخس
575
مقايسه نيمرخ آمادگي جسماني حال حاضر با بدو استخدام و رابطه آن با شيوع ناهنجاريهاي وضعيتي آتش نشانان استان قم
576
مقايسه نيمرخ اسيد دانش آموزان پسر پايه سوم ابتدايي داراي اختلال خواندن و عادي
577
مقايسه نيمرخ رواني همسران جانبازان مبتلا به PTSD با همسران جانبازان غير مبتلا به PTSD در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از پرسشنامه SCL. 90 . R
578
مقايسه نيمرخ ژنتيكي چند شكلي‌هاي تك نوكلئوتيدي تعدادي از ژن‌هاي موثر در عملكرد ورزشي مردان و زنان كاراته كاي نخبه، آماتور و غير ورزشكاران
579
مقايسه نيمرخ شخصيتي زوجين راضي و ناراضي بر اساس مقياس شخصيت 16 عاملي كتل
580
مقايسه نيمرخ وضعيت خلقي، ارزيابي هيجان و هوش معنوي نوازندگان سنتي با افراد عادي
581
مقايسه هاي تاثير مدل هاي تركيبي متفاوت تمرين ذهني (سنتي- پتلپ) و تمرين فيزيكي بر مراحل اكتساب و يادداري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال
582
مقايسه هاي تصادفي بر اساس انواع مفاهيم تغيير پذيري
583
مقايسه هدايت الكتريكي دو سراميك هادي با دو روش سنتز پچيني و پچيني اصلاح شده
584
مقايسه هزار ويك شب وطوطي نامه براساس رويكرد بينامتنيت كريستوا
585
مقايسه هزينه رفاهي ماليات حق‌الضرب و ماليات مصرف
586
مقايسه هزينه هاي كارخانه توليد گاز دودكش و كارخانه جداسازي نيتروژن براي تزريق گاز
587
مقايسه هزينه هاي كارخانه توليد گاز دودكش و كارخانه جداسازي نيتروژن براي تزريق گاز
588
مقايسه هزينه هاي كارخانه ي توليد گاز دودكش و كارخانه ي جداسازي نيتروژن براي تزريق گاز
589
مقايسه هزينه وحجم ترافيك هنگام حذف گردش به چپ در تقاطع ها و به جاي آن استفاده از دوربرگردان و گردش به راست (با حفظ چراغ راهنمايي)
590
مقايسه هشت عنصر مديريت يكپارچه خدمات با عملكرد شعبات و نمايندگي هاي بيمه معلم
591
مقايسه هشت هفته تمرين هوازي تداومي و دو پروتكل متفاوت تمرين تناوبي پر شدت بر نيمرخ چربي و برخي فاكتورهاي آمادگي بدني و سلامت رواني در دانش آموزان پسر داراي اضافه وزن
592
مقايسه هماتوم بلوك و بلوك مچ دست در درمان شكستگي گردن متاكارپ پنجم در بيمارستان پورسيناي رشت
593
مقايسه همبستگي بين زبان بياني و دريافتي در دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي مقطع ابتدايي شهر اصفهان
594
مقايسه هوش اجتماعي، مهارت هاي تفكر انتقادي و خلاقيت در دانشجويان دو زبانه و يك زبانه دانشگاه يزد
595
مقايسه هوش پسران پرورشگاهي با پسران خانواده هاي عادي.
596
مقايسه هوش در نوجوانان نابينا و عادي دختر و پسر مقطع متوسطه شهر مشهد
597
مقايسه هوش شناختي كودكان پيش دبستاني مهد رفته با كودكان پيش دبستاني مهدنرفته.
598
مقايسه هوش عملي بين دختران و پسران كلاس پنجم ابتدايي
599
مقايسه هوش غير كلامي دانش آموزان نارسا خوان با دانش آموزان عادي پايه سوم ابتدايي دختر دبستانهاي شهرستان لنگرود
600
مقايسه هوش فرهنگي Ý هوش اجتماعي و هوش هيجاني در ميان مشاغل مختلف
601
مقايسه هوش كلامي و عملي دانش آموزان پسر نارسانويس و عادي
602
مقايسه هوش كودكان پرورشگاهي با كودكان خانواده هاي عادي.
603
مقايسه هوش معنوي مادران كودكان استثنايي با مادران كودكان عادي
604
مقايسه هوش معنوي و راهبردهاي مقابله با استرس در معلمان ابتدايي و متوسطه
605
مقايسه هوش معنوي و سازگاري اجتماعي در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه پيام نور رامسر.
606
مقايسه هوش هيجاني افراد ناشنوا با افراد عادي
607
مقايسه هوش هيجاني افراد ورزشكار و غير ورزشكار
608
مقايسه هوش هيجاني بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
609
مقايسه هوش هيجاني دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار و رابطه آن با بهداشت روان آنان در شهرستان سيرجان
610
مقايسه هوش هيجاني دختران دانشجوي ورزشكار (گروهي و انفرادي به تفكيك رشته ورزشي ) و دختران دانشجوي غيرورزشكار
611
مقايسه هوش هيجاني در دختر وپسر نوجوان سالم ومعلول جسمي وحركتي
612
مقايسه هوش هيجاني در زنان متاهل و مجرد شهرستان ساري
613
مقايسه هوش هيجاني در زنان ومردان
614
مقايسه هوش هيجاني در زنان ومردان.
615
مقايسه هوش هيجاني دربين دانش آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه شهر اسفدن
616
مقايسه هوش هيجاني دو گروه دانش آموزان شنوا وناشنوا دوره راهنمايي شهر اصفهان
617
مقايسه هوش هيجاني فوتباليست هاي نخبه مرد آسيب ديده و آسيب نديده استان يزد
618
مقايسه هوش هيجاني و رضايت شغلي در كاركنان زن ومرد كميته امداد خميني(ره)شهر رحيم آباد.
619
مقايسه هوش هيجاني و سر سختي روانشناختي افراد منطقه و عادي شهر گرگان
620
مقايسه هوش هيجاني و سرسختي روانشناختي افراد منطقه و عادي شهر گرگان
621
مقايسه هوش هيجاني و سلامت روان در معتادان به مواد مخدر و افراد عادي
622
مقايسه هوش هيجاني و ميزان افسردگي دربين زنان شاغل وخانه دار
623
مقايسه هوش هيجاني و ويژگيهاي شخصيتي افراد مبتلا به انفاركتوس ميوكاردو افراد سالم
624
مقايسه هوش هيجاني ورزشكاران حرفه اي رشته هاي ورزشي انفرادي و گروهي
625
مقايسه هوش هيجاني وميزان افسردگي دربين زنان شاغل و خانه دار
626
مقايسه هوشبري كودكان عادي با كودكان پرورشگاهي.
627
مقايسه هوشبهر دانش آموزان راست دست ودانش آموزان چپ دست.
628
مقايسه هوشبهر كودكان عادي با كودكان پرورشگاهي
629
مقايسه هوشي وكلامي عملي دانش آموزان پسر وعادي
630
مقايسه هويت اجتماعي در عكس‌هاي مستند اجتماعي دوران قاجار و عكس هاي مستند اجتماعي معاصر (مورد پژوهي: آثار آنتوان سوريوگين و عبدالله ميرزا قاجار در دوران قاجار و آثار بهمن جلالي و كاوه گلستان در دوران معاصر)
631
مقايسه هويت در دانش آموزان دختر و پسر دوره پيش دانشگاهي شهر پل سفيد در سال تحصيلي 88 - 89
632
مقايسه هيپرلپيدمي فرزندان تا 18 سال والدين مبتلا به بيماري عروق كرونر زودرس (POHD) با گروه شاهد
633
مقايسه هيپرلپيدمي فرزندان تا 18 سال والدين مبتلا به بيماري عروق كرونر زودرس (POHD) با گروه شاهد
634
مقايسه هيدروژئومورفولوژيكي حوزه هاي كارستي و غير كارستي
635
مقايسه و اثر داروي ميدازولام با ديازپام در ميزان بروز تهوع و استفراغ پس از عمل
636
مقايسه و ارتباط بين برخي ويژگي هاي آنتروپومتريك با شاخص هاي الگوي كينماتيكي ضربه درايو لوپ فورهند در بازيكنان تنيس روي ميز زن نخبه ومبتدي.
637
مقايسه و ارزيابي بيروني ،دروني كتاب هاي زبان دبيرستان با كتابهايnew interchange
638
مقايسه و ارزيابي دقت پاسخ‌هاي سيستم قاب خمشي بتني و تركيبي دوگانه به وسيله تحليل‌هاي استاتيكي و ديناميكي غيرخطي
639
مقايسه و ارزيابي روش هاي عددي آناليز ديناميكي سد هاي خاكي (مطالعه موردي سد گتوند عليا)
640
مقايسه و ارزيابي روشهاي خوشه بندي مبتني بر الگوريتم هاي تكاملي
641
مقايسه و ارزيابي سه كتاب English result,Top-Notch و Prospect مورد استفاده در مدارس ايران از حيث تسهيلات و تكنولوژي استفاده شده در تهيه و تدوين مواد درسي
642
مقايسه و ارزيابي عملكرد حمل و نقلي پل هاي زيرگذر و روگذرعابر پياده مطالعه موردي: شهر اصفهان
643
مقايسه و ارزيابي عملكرد فروشگاه هاي صنايع دستي در مكان هاي اقامتي و غير اقامتي شهر اصفهان (از ديد گردشگران)
644
مقايسه و ارزيابي عوارض دو روش فيكساسيون جراحي با پين و ميني پليت در بيماران با شكستگي هاي شفت متاكارپ مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت در طـــي سال 1391
645
مقايسه و ارزيابي كيفيت مواد آهاري آماده جهت مصرف در صنعت نساجي
646
مقايسه و ارزيابي مدل هاي بلوغ مديريت پروژه با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره
647
مقايسه و ارزيابي مهارت‌هاي مذاكره مديران ارشد بيمه و رابطه آن بر افزايش رضايتمندي بيمه‌گذاران شهرستان خرم‌آباد (مورد مطالعه بيمه ايران و آسيا)
648
مقايسه و ارزيابي وضعيت مناسب سازي ساختمان هاي دولتي براي جانبازان و معلولان در شهرهاي رشت و بندر انزلي
649
مقايسه و ارزيابي وضعيت مناسب سازي ساختمان هاي دولتي براي جانبازان و معلولان در شهرهاي رشت و بندر انزلي
650
مقايسه و انتخاب روش هاي تقليل مصرف انرژي در يخچال و ماشين لباسشويي همراه با كاربرد و ارزيابي
651
مقايسه و انتخاب روشهاي مناسب مبتني بر دانش و پيكره براي تحليل معنايي در سيستم هاي تبديل متن به گفتار فارسي
652
مقايسه و برتري دو نوع تراورس از بتون پيش تنيده و بتون آرمه معمولي و تعيين نيروهاي وارده از چرخ قطار بر عوامل روسازي (ريل- تراورز- بالاست)
653
مقايسه و بررسي اختلالات رفتاري بين كودكان عادي و ناشنواي 11-7 ساله گنبد- گاليكش
654
مقايسه و بررسي استحكام باند متال - پرسلن در سه نمونه آلياژ ويرا باند-سوپركست و الفانت با پودر سراميك ويتا(VMK95 ( 3MD )
655
مقايسه و بررسي استحكام باند متال - پرسلن در يك نمونه آلياژ 4 Degubound با دو پودر سراميك ويتا 95 VMK (3MD)3 Ceramco
656
مقايسه و بررسي استحكام باند متال - پرسلن در يك نمونه آلياژ ويراباند با دو نمونه پودر پرسلن آنتاگون و نوري تاكي
657
مقايسه و بررسي افت تحصيلي بين مدارس راهنمائي دخترانه شاهد و مدارس راهنمائي دخترانه عادي
658
مقايسه و بررسي انديشه هاي تربيتي امام علي (ع ) و آراي تربيتي مكتب اگزيستانسياليسم
659
مقايسه و بررسي بافت شهري شيراز در عهد زنديه و پهلوي اول
660
مقايسه و بررسي پيشرفت تحصيلي پسران و دختران پايه پنجم ابتدايي شهرستان هنديجان (76- 75)
661
مقايسه و بررسي تطبيقي نظام آموزش و پرورش دو كشور جمهوري اسلامي ايران و ژاپن
662
مقايسه و بررسي ثبات شستشويي،نوري،مالشي،پشم دست ريس و مرينوس با رنگدانه گل انار با سه دندانه زاج سفيد،زاج سياه،كات كبود
663
مقايسه و بررسي خواص فيزيكي و ريزساختار نخ فيلامنتي پلي پروپيلن داراي فيلامنت با مقطع بيضي شياردار و مقطع دايروي
664
مقايسه و بررسي دو روش آموزش پيانو از مكاتب روس و آلمان
665
مقايسه و بررسي ديدگاه هاي سيد مرتضي و ملاصدرا در بحث امامت
666
مقايسه و بررسي رابطه بين هزينه انرژي با برخي اندازه هاي آنتروپومتريكي و بيومكانيكي در افراد تمرين كرده و تمرين نكرده در سرعت هاي مختلف دويدن
667
مقايسه و بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و سلامت عمومي دانشجويان دانشگاه پيام نور فردوس
668
مقايسه و بررسي روايت شناسي در هفت پيكر و قصه ¬هاي كانتربري بر اساس نظريه¬ي ژنت
669
مقايسه و بررسي روش هاي ازدياد برداشت نفت
670
مقايسه و بررسي روشهاي ريخته گري فلزات و فرآيندهاي وابسته
671
مقايسه و بررسي سلامت رواني سالمندان ساكن در سراي سالمندان و سالمندان ساكن در منزل
672
مقايسه و بررسي سيستم هاي مركزي و مستقل تهويه مطبوع و بهينه سازي انرژي ساختمان
673
مقايسه و بررسي شرح دكتر جلال الدين كزازي و دكتر محمد استعلامي بر قصايد خاقاني ﴿بر اساس صد قصيده﴾
674
مقايسه و بررسي عملكرد دانش آموزان دختر رشته فني و حرفه اي كار و دانش و رشته هاي نظري نظام جديد دبيرستانهاي نواحي 2و4 آموزش و پرورش اهواز از ديدگاه معلمان سال تحصيلي 76-75
675
مقايسه و بررسي فرآيند هاي مختلف توليد اسيد استيك و كاتاليست هاي مورد استفاده
676
مقايسه و بررسي مقاومت به خشكي پنج گونه، رقم جمعيت چمن براي استفاده در فضاي سبز
677
مقايسه و بررسي ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان سميرم
678
مقايسه و بررسي ميزان انضباط پذيري دانش آموزاني كه والدين آنها فرهنگي هستند با ساير دانش آموزان
679
مقايسه و بررسي نقاشيهاي ديواري بناهاي تاريخي : عاليقاپور- سردر قيصريه و حمام شاهزاده ها
680
مقايسه و بررسي نقاشيهاي ديواري بناهاي تاريخي :عاليقاپو-سردر قيصريه و حمام شاهزاده ها
681
مقايسه و بررسي نقاط ضعف و قوت سوئيچ هاي كم ظرفيت استفاده شده در يا استان نمونه
682
مقايسه و بررسي نگرش به صميميت و گذشت بر رضايتمندي زناشويي در ازدواج سنتي و غير سنتي در شهر اصفهان
683
مقايسه و بررسي ويژگي‌هاي عاشق در دوره‌هاي مختلف شعر فارسي با تكيه بر (فرخي سيستاني، سيف فرغاني، وحشي بافقي، كليم كاشاني، قاآني شيرازي و فرخي يزدي)
684
مقايسه و بررسي ويژگي‌هاي عاشق در دوره‌هاي مختلف شعر فارسي با تكيه بر (فرخي سيستاني، سيف فرغاني، وحشي بافقي، كليم كاشاني، قاآني شيرازي و فرخي يزدي)
685
مقايسه و پيشنهاد بهينه سازي راهكارهاي فناوري اطلاعات يك دانشگاه
686
مقايسه و تحليل بخش مرفوعات نحوعربي و مباحث مشابه در دستور زبان فارسي و علم معاني
687
مقايسه و تحليل بسامدي و معنايي واژگان عربي در غزل فارسي قرن هشتم هجري و غزل معاصر ﴿با تكيه بر شعر حافظ و قيصر امين پور﴾
688
مقايسه و تحليل تطبيقي شاخص هاي حمل ‌و نقل پايدار و عناصر آن با رويكرد بهبود وضعيت ترافيك ( مطالعه موردي: شهر فرايبورگ و اصفهان)
689
مقايسه و تحليل دوروش روي موج و تمام موج در كنترل كوره القايي بوسيله مبدل جريان متناوب تكفاز
690
مقايسه و تحليل رفتار انتشار موج آكوستيكي فركانس بالا در مواد متخلخل ناهمسانگرد بر مبناي تئوري هاي مختلف
691
مقايسه و تحليل روشهاي اندازه گيري تراكم شاخصهاي تعيين الگوهاي پراكنش در دامنه زارهاي استان يزد
692
مقايسه و تحليل ضرايب آيروديناميكي و پايداري UAV جت
693
مقايسه و تحليل عملكرد رله هاي Distance و ديفرانسيل در نرم افزارهاي پويا و PSCAD و Digsilent
694
مقايسه و تحليل فرم در سفالينه ‌هاي تپه قيطريه (عصر آهنɪ) و نمونه هاي مشابه كاشان (قرن 6 و 7 هجري قمري)
695
مقايسه و تحليل فني - اقتصادي توليد اتانول زيستي از ريزجلبك
696
مقايسه و تحليل نوستالژي در شعر دورة مشروطه و شعر دوره غزنوي
697
مقايسه و تطبيق مراحل سير و سلوك در رساله‌ي سيرالعبادالي‌المعاد سنايي، كمدي الهي دانته و ارداويرافنامه بهرام پژدو
698
مقايسه و تطبيق مراحل سير و سلوك در رساله‌ي سيرالعبادالي‌المعاد سنايي، كمدي الهي دانته و ارداويرافنامه بهرام پژدو
699
مقايسه و تعيين ضريب هدايت حرارتي پلي اتيلن پر شده با دو نوع پركننده آلومينيوم تري هيدرات﴿ ATH﴾ و منيزيم دي هيدرات ﴿MDH﴾
700
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي شركتهاي مشابه با توجه به معيارهاي مالي به روش DEA ﴿ مطالعه موردي شركتهاي قطعه ساز خودرو ﴾
701
مقايسه و روشهاي موجود جهت تخمين درصد ابعاد خرده هاي انفجاري در يك معدن رودبار
702
مقايسه و شناسائي توده هاي متحمل به تنش خشكي در ژنوتيپ هاي مختلف باقلا
703
مقايسه و شناسايي توده¬هاي متحمل به تنش خشكي درژنوتيپ هاي مختلف ارزن با استفاده از شاخص¬هاي زراعي و فيزيولوژيكي
704
مقايسه و شناسايي مولكولي آنزيم‌هاي آلكالين متالو و سرين پروتئاز در باكتريها و بهينه سازي توليد آنها
705
مقايسه و قدرت اثر داروهاي جديد ضد سرفه
706
مقايسه و كاربرد تلميح در اشعار طاهره صفارزاده و فاطمه راكعي
707
مقايسه و كنترل كيفيت لارج فرمتهاي Outdoor و Indoor
708
مقايسه و مشخصه يابي كامپوزيت Al-Al2O3 توليد شده به روش متالورژي پودر و پرس تجمعي پيوندي
709
مقايسه و مطالعه عددي پارامترهاي موثر بر عملكرد سيستم گرمايش از كف
710
مقايسه و مقابله علائق دانش آموزان ايراني در دبيرستان و برداشت دبيران از اين علائق در يادگيري زبان انگليسي بعنوان زبان خارجي در ايران
711
مقايسه واثربخشي اصول 14گانه روش شادي بخش فوردايس بر روي پيشرفت تحصيلي
712
مقايسه واجي گويش بختياري معاصر با زبانهاي ايراني ميانه غربي
713
مقايسه وارزيابي زيبايي شناختي وجوه آناتوميك لبخند در دو گروه دندانپزشكان و افراد عادي
714
مقايسه وبررسي جامعه ومعلمين درمورد منزلت شغل معلمي درشاهرود
715
مقايسه وبررسي درك و صحت و سرعت خواندن در دانش آموزان يك زبانه پايه دوم ابتدايي مدارس پسرانه اهواز
716
مقايسه وبررسي سلامت روان دانش آموزان سوم دبيرستاني دختر وپسر دامغان
717
مقايسه وبررسي فني اقتصادي احداث نيروگاه بادي خورشيدي و بيومس در استان فارس
718
مقايسه وبررسي ميزان انضباط پذيري دانش اموزاني كه والدين انها فرهنگي هستند با ساير دانش اموزان
719
مقايسه وبررسي ميزان پرخاشگري بين افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون وافراد عادي
720
مقايسه وبررسي نظرات دانش اموزان دختر پنجم ابتدايي درباره بعضي ويژگي هاي معلم خوب
721
مقايسه وبررسي نگرش دانش آموزان پايه ابتدايي انحيه 4 اهواز نسبت به كتب درسي و غير درسي
722
مقايسه وبررسي وضعيت تحصيلي ورفتاري دانش آموزان شاهد وغير شاهد مدارس گرگان
723
مقايسه وبرسيذ سلامت روان والدين و پيشرفت تحصيلي كودكان
724
مقايسه وبژگيهاي شخصيتي مردانسيگاري و غير سيگاري در بازار شهركرد
725
مقايسه وزني ساختمان فولادي صنعتي، با به كارگيري دو روش طراحي حدي و تنش مجاز
726
مقايسه وسواس فكري - عملي در دانشجويان مجرد ومتاهل دانشگاه پيام نور شهرستان قاين
727
مقايسه وسواس فكري-عملي در زنان متاهل ومجرد با توجه به فرهنگ ايران
728
مقايسه وضعيت آبهاي زيرزميني دشت قاسم آباد بجستان در سالهاي 1366 و 1376 و بررسي مهمترين عوامل افزايش بهره برداري از آبهاي زيرزميني
729
مقايسه وضعيت آموزشي مديريتي مدارس غيرانتفاعي و دولتي استان قم
730
مقايسه وضعيت اقتصادي و اجتماعي مردم در بافت قديم و جديد شهرستان بوشهر
731
مقايسه وضعيت بهداشتي مدارس ابتدايي دخترانه شهر بجنورد با استانداردهاي ملي در سال تحصيلي 87-86
732
مقايسه وضعيت پارامترهاي مايع مني افراد سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده به كلينيك فوقتخصصي ناباروري بيمارستان جامع زنان تهران و الزهراي رشت
733
مقايسه وضعيت پريودنتال در بيماران با و بدون تنگي عروق كرونر تحت آنژيوگرافي در سه مركزدرماني شهرستان رشت
734
مقايسه وضعيت پوشش ورزش در وب سايت هاي آموزش وپرورش استان ها
735
مقايسه وضعيت تحصيلي دانشجويان بومي و غير بومي مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
736
مقايسه وضعيت تعالي سازماني در هيئت هاي ورزشي استان چهار محال و بختياري ﴿بر مبناي مدل تعالي سازماني EFQM)
737
مقايسه وضعيت تنفسي و اجراي هوازي دانش آموزان دختر 11 تا 17 ساله در سه منطه آب و هوايي استان اصفهان
738
مقايسه وضعيت حافظه، خلق و تنظيم شناختي هيجان در بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتوي سيستميك و افراد سالم
739
مقايسه وضعيت درس تربيت بدني در مدارس مدرسه محور و دولتي از ديدگاه مديران ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 90-89
740
مقايسه وضعيت رانندگي مناطق مختلف كشور، بر اساس مدل‌هاي خوشه‌بندي داده‌هاي تصادفات
741
مقايسه وضعيت روابط بين الملل فدراسيون هاي ملي ورزش دانشجويي
742
مقايسه وضعيت روابط بين الملل فدراسيون هاي ملي ورزش دانشجويي
743
مقايسه وضعيت رواني - اجتماعي دانشجويان مشروط و غير مشروط دانشگاه اصفهان
744
مقايسه وضعيت سازگاري اجتماعي كودكان شبانه روزي و كودكان غير شبانه روزي
745
مقايسه وضعيت ستون فقرات پشتي ،شانه ها و سر در ورزشكاران نخبه رشته هاي بالاي سر و پايين سر با افراد غير ورزشكار
746
مقايسه وضعيت ستون فقرات در دو گروه زنان فعال و غير فعال شهرستان بهشهر
747
مقايسه وضعيت سلامت روان و غلظت گاز رادون هواي منازل مسكوني در افراد مبتلا به بيماري ام اس و افراد غير مبتلا در شهر يزد
748
مقايسه وضعيت سلامت عمومي، رفاه اجتماعي و اقصادي سالمندان خوش بين و بدبين
749
مقايسه وضعيت شناختي در بيماران اسكيزوفرني با بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي با و بدون سايكوز مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت 98-1397
750
مقايسه وضعيت لنفاوي سر و گردن بيماران مبتلا به زبان جغرافيايي يا شياردار مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان با افراد سالم
751
مقايسه وضعيت مهارتهاي ارتباطي شش گانه معلمين ورزش با معلمان ساير دروس شهر كرج
752
مقايسه وضعيت مهارتهاي ارتباطي شش گانه معلمين ورزش با معلمان ساير دروس شهر كرج
753
مقايسه وضعيت موجود و مطلوب بازاريابي ورزش در آموزش و پرورش شهر كرمانشاه
754
مقايسه وضعيت موجود و مطلوب بازاريابي ورزش در آموزش و پرورش شهر كرمانشاه
755
مقايسه ولي و قيم در فقه و حقوق ايران
756
مقايسه وي ژگي هاي مذهبي دانشجويان دانشگاه پيام نور و علمي كاربردي زرين شهر
757
مقايسه ويژگي شخصيتي و رضايت زناشويي در زوج هاي مناطق كويري و شمالي 1388
758
مقايسه ويژگي هاي آنتروپومتريكي بدن و ساختار پاي (مچ ) پسران و دختران بسكتباليست شيرازي با يكديگر و تطبيق آن با همسالان ويسكانسيني
759
مقايسه ويژگي هاي امام در سه فرقه ي اماميه، زيديه و اسماعيليه﴿تا قرن پنجم هجري﴾
760
مقايسه ويژگي هاي باليني بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي با و بدون هم ابتلايي با اختلال وسواسي جبري
761
مقايسه ويژگي هاي باليني بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي با و بدون هم ابتلايي با اختلال وسواسي جبري
762
مقايسه ويژگي هاي بيولو‍ژيكي و مولكولي ويروس موزاييك زرد لوبيا
763
مقايسه ويژگي هاي بيولوژيكي و مولكولي ويروس موزاييك معمولي لوبيا BCMV جدا شده از مزارع لوبيا در استان زنجان
764
مقايسه ويژگي هاي پارچه هاي توليد شده از نخ پود چرخانه اي و رينگ
765
مقايسه ويژگي هاي پيكرسنجي و تركيب بدني با عملكرد ريوي در دانش آموزان چاق، داراي اضافه وزن و با وزن طبيعي
766
مقايسه ويژگي هاي خانوادگي نوجوانان عادي وسارق
767
مقايسه ويژگي هاي خانواده اصلي در افراد مبتلا به وسواس و عادي
768
مقايسه ويژگي هاي روان سنجي مقياس هاي بررسي شدت درد (FPS- R-VDS,NRS)در سالمندان
769
مقايسه ويژگي هاي روان شناختي مثبت نگر معنوي در افراد با و بدون ميگرن
770
مقايسه ويژگي هاي زبان شناختي آثار ترجمه شده ي زنان مترجم ايراني با آثار ترجمه شده ي مردان﴿مطالعه موردي رمان﴾
771
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي ﴿ برون گرايي - درون گرايي ﴾ زنان سرد مزاج و عادي
772
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي (5عاملي ) با شيوه هاي مقابله با استرس بين دانشجويان دختر و پسر رشته ي روانشناسي دانشگاه پيام نور بهشهر
773
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي ،سبكهاي هويتي و دلبستگي در دختران دبيرستاني داراي وضعيت اقتصادي و اجتماعي و بالا و پايين شهر بوشهر
774
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي ﴿5عاملي ﴾ با شيوه هاي مقابله با استرس بين دانشجويان دختر و پسر رشته ي روانشناسي دانشگاه پيام نور بهشهر
775
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي اهداكنندگان خون و غير اهداكنندگان خون
776
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك با گروه كنترل در مراجعين به بيمارستان اميرالمومنين رشت
777
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي تحصيلكردگان شاغل و تحصيلكردگان بازنشسته
778
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي خودپايي و احساس جويي ورزشكاران نخبه و غيرنخبه
779
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان بر پايه دانشگاه محل تحصيل و ويژگي هاي فردي با استفاده از مدل آلپورت
780
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي زنان مطلقه و عادي شهر سميرم
781
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي زنان و مردان زنداني معتاد به مواد روانگردان با زنان و مردان زنداني غير معتاد در زندان مركزي قزوين
782
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي -سلامت روانشناختي و سبك هاي دلبستگي افراد بهبوديافته و بازگشت كننده به مصرف موادمخدر
783
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي فرزندان خانواده هاي پدر سالار و مادر سالار
784
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي كودكان نابينا ،ناشنوا وعادي.
785
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي ميان خودارزيابي و ديگر ارزيابي ها توسط آزمون نئو در روش ارزيابي 360 درجه در محيط هاي كاري
786
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي ميان خودارزيابي و ديگر ارزيابي ها توسط آزمون نئو در روش ارزيابي 360 درجه در محيط هاي كاري
787
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و دموگرافيك رانندگان مولتيپل تروماي ناشي از تصادفات موتورسيكلت در مراجعه كنندگان به بيمارستان پورسينا، با جمعيت عمومي با و بدون موتورسيكلت رشت در پاييز سال 1397
788
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و هيجان خواهي در مردان تنوع طلب جنسي و عادي شهر ساري
789
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي والدين دانش آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذير 6-12ساله سميرم،پادنا،شهرضا در سال 1392
790
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي ورضايت زناشويي در زنان مورد خشونت وشاهد سال 1390
791
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي، اختلالات رواني و ويژگي هاي جمعيت شناختي زوجين در معرض طلاق و زوجين عادي شهر اصفهان
792
مقايسه ويژگي هاي شركت بر بازده هاي واقعي و بازده مورد انتظار محاسبه شده به روش هزينه سرمايه ضمني تركيبي (CICC)
793
مقايسه ويژگي هاي صرفي - واژگاني كودكان دوزبانه فارسي - آذري مبتلا به اختلال ويژه زباني .
794
مقايسه ويژگي هاي صرفي - واژگاني كودكان دوزبانه فارسي -آذري مبتلا به اختلال ويژه زباني
795
مقايسه ويژگي هاي عصب ـ روانشناختي كودكان با اختلال هماهنگي رشدي و عادي شهر اصفهان
796
مقايسه ويژگي هاي ميكروبي، شيميايي و حسي فيله ماهي كپور نقره اي عمل آوري شده حاوي اسانس كاكوتي كوهي، عصاره اتانولي پوست سيب قرمز و نانوذرات اكسيد روي با استفاده از سه تكنيك اضافه كردن مستقيم، پوشش خوراكي و فيلم زيست تخريب پذير سديم كربوكسي متيل سلولز سديم آلژينات.
797
مقايسه ويژگيهاي آنتروپومتريكي ، آمادگي جسماني و آمادگي مهارتي دانشجويان پسر سال اول رشته تربيت بدني با دانشجويان سال اول ساير رشتته هاي دانشگاه زنجان
798
مقايسه ويژگيهاي خانوادگي نوجوانان عادي و سارق
799
مقايسه ويژگيهاي روان شناختي دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري دانشگاههاي شهر تهران
800
مقايسه ويژگيهاي رواني و شخصيتي بزهكاران با افراد عادي در شهرستان اهواز
801
مقايسه ويژگيهاي زيستي ، شناختي و رواني -اجتماعي والدين كودكان با نشانگان داون با والدين كودكان عادي در شهرهاي تهران ، اروميه و اصفهان
802
مقايسه ويژگيهاي ساختاري و محتوايي پايگاههاي اطلاعاتي كتابشناختي، Magiran,SID,Iranmedex,Medlib, Irandoc , pubmed بر اساس معيار گاليور 2002 در سال 1392
803
مقايسه وي‍ژگيهاي ساختاري وانتقالي شاره هاي كره ي سخت و كره ي نرم بااستفاده از شبيه سازي
804
مقايسه ويژگيهاي سلامت روانشناختي و تصوير بدني زنان داوطلب و غير داوطلب جراحي زيبايي و زنان جراحي شده
805
مقايسه ويژگيهاي سلامت رواني نوجوانان پرورشگاهي ونوجوانان داراي خانواده در رده سني19-13شهررشت.
806
مقايسه ويژگيهاي سينماتيكي اندام فوقاني بازيكنان نوجوان و بزرگسال در شوت سه گام هندبال
807
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي افراد معتاد و غير معتاد
808
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي بر اساس الگوي پنج عاملي در بيماران قلبي وسالم
809
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانش اموزان شبانه روزي وعادي مقطع سوم راهنمايي در سطح شهرستان فريمان
810
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار
811
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دختران و پسران دبيرستاني جنوب شهر تهران
812
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دختراني كه با جنس مخالف خود رابطه دارند
813
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دو گروه نظاميان و معلمان ( نظاميان منطقه پرندك و معلمان شهرستان رباط كريم )
814
مقايسه وي‍ژگيهاي شخصيتي زنان سرد مزاج و عادي شهرستان شهركرد در سال 1391
815
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي زنان عادي ومعتاد 16 ساله وبالاتر
816
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي فرزندان خانوادهاي پدر سالار ومادر سالار درسال 1388-1387
817
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي فرزندان خانوادهاي پدر سالار ومادر سالار.
818
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي فرزندان دختر و پسر خانواده هاي يتيم با فرزندان دختر و پسر خانواده هاي معتاد در مقطع راهنمايي شهرستان طبس
819
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي كارمندان موفق با كارمنداني كه از نظر مديران به عنوان كارمند غير سودمند تلقي ميشوند
820
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مردان سيگاري و غير سيگاري در بازار شهركرد
821
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي نوجوانان پسر با مادران شاغل و غيرشاغل
822
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي نوجوانان دختر آزارديده وعادي
823
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي نوجوانان دختر تك فرزند وچند فرزند با توجه به ويژگيهاي جمعيت شناختي آنان
824
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي(افسردگي-گوشه گيري و پرخاشگري و...)بين جانبازان و معلولين شهرستان طبس
825
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي، خلاقيت و نظم افراد موفق و ناموفق در بازار مبادلات ارزي (فاركس)
826
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي،پيشرفت تحصيلي و بهره هوشي دانش آموزان خوابگاهي و غيرخوابگاهي مدارس راهنمايي نمونه شهرستان فردوس
827
مقايسه ويژگيهاي كارآفريني دانشجويان دانشگاههاي سنتي (حضوري) و از راه دور (پيام نور) استان اصفهان
828
مقايسه ويژگيهاي كينماتيكي راه رفتن و عملكرد تعادلي ايستا و پوياي پسران جوان چاق و معمولي
829
مقايسه ويژگيهاي معلمان موفق از ديد مديران ومعاونان مقطع ابتدايي دخترانه
830
مقايسه ويژگيهاي نخهاي مغزي توليد شده توسط سيستم ريسندگي رينگ، سولو و سايرو
831
مقايسه ويژگيهاي نوجوانان بزهكار با نوجوانان عادي شهرستان دزفول
832
مقايسه ي آراي عرفاني مولوي در غزليات شمس با انديشه هاي گنوستيكي
833
مقايسه ي آزمايشگاهي ارزش تشخيص راديوگرافي ديجيتال پري اپيكال و Cone Bean Computed Tomography ﴾CBCT درتشخيص پرفوراسيونهاي كف پالپ چمبر ﴿ناحيه فوركيشن﴾
834
مقايسه ي آزمايشگاهي استحكام اتصال پست هاي تقويت شده با فايبر به عاج ريشه اي با استفاده از سمان هاي چسباننده ي(Adhesive Cements) مختلف
835
مقايسه ي آزمايشگاهي تعيين طول كاركرد توسط اپكس ياب الكترونيكي Root ZX(نسل سوم) و راديوگرافي معمولي در دندانهاي خلفي با كانالهاي كرودار
836
مقايسه ي آگاهي واجي در دانش آموزان نارساخوان وعادي پايه اول شهر سبزوار
837
مقايسه ي آگهي هاي تجاري كودكان و بزرگسالان در دو مجله ي "ايده آل " و " دانستني ها" با رويكرد تحليل گفتمان چند وجهي
838
مقايسه ي آموزش چهار مداخله اي روان شناختي مبتني بر بهزيستي بر بهبود شاخص هاي روان شناختي سلامت عمومي دانشجويان دختر دانشگاه هاي شهر اصفهان
839
مقايسه ي آميختگي فكر-عمل، مسئوليت پذيري و كنترل فكر در افراد داراي نشانه هاي وسواسي و افراد عادي
840
مقايسه ي اثر 8 هفته تزريق ايريزين با تمرين مقاومتي بر ميزان تراكم و استحكام استخواني موش سوري نر
841
مقايسه ي اثر اصلاح كنندگي گچ و تفاله ي ليمو با نسبتهاي مختلف در يك نمونه خاك قليا در شرايط ماندابي تحت كشت برنج
842
مقايسه ي اثر بخشي دو شيوه ي درمانگري شناختي - رفتاري واحد پردازه اي و هيپو تراپي شناختي در كاهش اضطراب كودكان
843
مقايسه ي اثر پودرهاي اصلاح شده ي آب پنير فراپالايش، كنسانتره ي آب پنير و شير بر خصوصيات رئولوژيكي و حسي خمير و نان تافتون
844
مقايسه ي اثر تجويز اپيدورال با اثر تجويز داخل عضلاني هورمون آزاد كننده ي گنادوتروپين ( GnRHa )روي عملكرد توليد مثلي گاوهاي ماده ي هلشتاين
845
مقايسه ي اثر تجويز كلوپيد گرل وآسپيرين در مقابل آسپرين در بيماران تحت جراحي باي پس عروق كرونري در بيمارستان حشمت رشت در سال 1392
846
مقايسه ي اثر تمرينات كششي عضلات پلانتار فلكسور با تمرينات همزمان كششي عضلات پلانتارفلكسور و قدرتي عضله اي پهن مايل داخلي بر سندرم درد كشككي راني
847
مقايسه ي اثر چها محلول شستشوي اندودانتيكس﴿EDTA،كلرهگزدين، هيپوكلرديت سديم وMTAD﴾براثر انرژي آزاد سطحي عاج ريشه
848
مقايسه ي اثر درمان بيوفيدبك و tDCS بر بيماران مبتلا به سردردهاي ميگرني زنان و مردان
849
مقايسه ي اثر درماني عصاره هيدروالكلي بذر كـدوي پوسته كاغذي و پكلي تاكســـل برسلول هاي سرطان پاپيلاري تيروئيد انسان in vitro
850
مقايسه ي اثر درماني مانورهاي GANS و Epley در بيماران مبتلا به ســــرگيجه وضعيتي حمله اي خوش خيم ( (BPPV مراجعه كننده به درمانگاهاي تخصصي نورولوژي وگوش وحلقوبيني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان
851
مقايسه ي اثر روش هاي برگشت به حالت اوليه در حشكي و آب بر تغييرات لاكتات خون و عملكرد بعدي شناگران زن نخبه
852
مقايسه ي اثر ضد قارچي نيستاتين و عصاره ي آويشن شيرازي در كنترل پلاك كانديدا بر روي قطعات آكريل آلوده به كانديدا به صورت in vitro
853
مقايسه ي اثر غلظت هاي مختلف نانوكلات روي بر رشد گندم در تنش هاي مختلف شوري
854
مقايسه ي اثر كاتاليزوري اسيد لوئيس و برونشتد در تبديل فروكتوز به 5-هيدروكسي متيل فورفورال با استفاده از كاتاليزور مزوپور سيليكايي KIT-5 و سنتز مشتقات تترازول با استفاده از كاتاليزور مزوپور KIT-6-Pr-SO3H
855
مقايسه ي اثر مكمل روي بر بهبود علائم ريفلاكس گاستروازوفاژيال در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي گوارش شهر رشت
856
مقايسه ي اثر منيزيم سولفات با مورفين سولفات در كاهش درد رنال كوليك
857
مقايسه ي اثر يك جلسه تمرين تناوبي در هواي آلوده و سالم بر هموليز سلولهاي قرمز خون دوندگان زن استقامت
858
مقايسه ي اثر يك دوره تمرين طناب زني با و بدون بازخورد بينايي بر برخي توانايي هاي ادراكي حركتي دانش آموزان دختر ابتدايي
859
مقايسه ي اثرات سه نوع تمرين هوازي، مقاومتي و تمرين در آب بر نيمرخ چربي و برخي فاكتورهاي فيزيولوژيك در افراد مبتلا به ديابت نوع دو
860
مقايسه ي اثرات هشت هفته تمرين در آب و خشكي بر عوامل خطرزاي قلبي عروقي، غلظت لپتين سرم و مقاومت انسولين در بيماران داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
861
مقايسه ي اثربخشي آموزش سبك زندگي و طب سنتي بركيفيت زندگي و كاهش علائم ميگرن افراد مبتلا
862
مقايسه ي اثربخشي اپتيفيباتيد داخل كرونري و داخل وريدي و رتپلاز داخل كرونري بر ميزان جريان خون كرونري در بيماران كانديد آنژيوپلاستي اوليه در بيمارستان دكتر حشمت رشت طي سال97-1396( مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي شده )
863
مقايسه ي اثربخشي دارودرماني و تركيب دارودرماني و بيوفيدبك الكتروميوگرافي بر علائم نورولوژيكي،....
864
مقايسه ي اثربخشي دورويكردخانواده درماني مبتني بر طرح واره درماني و نظام عاطفي بوون بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه ، تفكيك خويشتن، سبك هاي دلبستگي و ميل به طلاق در مراجعان متقاضي طلاق شهر سقز
865
مقايسه ي اثربخشي روش لوتانز با روش اليس بر سرمايه ي روان شناختي ، مولفه هاي سلامت روان و شاخص هاي شغلي در كارشناسان شاغل در شركت ايران خودرو ديزل
866
مقايسه ي اثربخشي زوج درماني هيجان مدار، شناختي- رفتاري و تلفيقي شناختي- رفتاري- هيجاني بر سير تغيير رضايت مندي...
867
مقايسه ي اثربخشي فيليال تراپي و تراپلي بر شايستگي اجتماعي- هيجاني، اضطراب و مشكلات رفتاري كودكان با آسيب شنوايي
868
مقايسه ي اثرضدتشنجي عصاره هيدروالكلي گياه بادرنجبويه وفني توئين در موش صحرايي نر
869
مقايسه ي احساس خود سودمندي مربيان ورزش زن ومرد مقطع متوسطه استان كرمانشاه
870
مقايسه ي احكام جزايي اسلام و يهود , the comparison of criminal jurisprudence of islam and judaism
871
مقايسه ي اختصاصات باليني و آزمايشگاهي در زنان چاق و با وزن نرمال مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
872
مقايسه ي اختلال عملكرد تيروئيد در افراد داراي سنگ مجراي صفراوي مشترك و افراد سالم
873
مقايسه ي استحكام دو پيچ با طراحي متفاوت در استخوان ران و فانتوم پلي اتيلن با استفاده از روش آناليز مودال
874
مقايسه ي استفاده از مكانيزم هاي رواني در افراد مبتلا به فشارخون و سالم در شهرستان بهشهر پاييز 92
875
مقايسه ي استوارسازي، كنترل كيفيت چند متغيره در فازهاي اول و دوم
876
مقايسه ي اشعار غزلي متنبي با غزليات حافظ
877
مقايسه ي الگوهاي گارچ و نوسانات تصادفي در مدل بندي نوسانات داده هاي مالي
878
مقايسه ي انتقال يادگيري نيمكره اي در دانش آموزان عادي و با دانش آموزان اختلال يادگيري
879
مقايسه ي انحناهاي ستون فقرات ورزشكاران چند رشته ي ورزشي با استفاده از شاخص دلماس و ارتباط آن با تركيب بدني و حداكثر اكسيژن مصرفي
880
مقايسه ي انديشه هاي مولانا در مثنوي با آراي فلوطين در دوره ي آثار
881
مقايسه ي اهميت عوامل اميخته ي بازاريابي خدمات در موفقيت فعاليت هاي بازاريابي درسيستم بانكداري پست بانك
882
مقايسه ي ايران در شاهنامه ي فردوسي و ديوان ملك الشعراي بهار
883
مقايسه ي ايران در شاهنامه ي فردوسي و ديوان ملك الشعراي بهار
884
مقايسه ي باور به جهان عادل ، اعتماد اجتماعي ، استرس شغلي در پزشكان ، پرستاران و معلمان .
885
مقايسه ي باورهاي مذهبي معتادان خودمعرف و ديگرمعرف
886
مقايسه ي بخش تاريخي شاهنامه با منابع تاريخي ( اشكانيان و ساسانيان تا پايان قباد و ظهور مزدك )
887
مقايسه ي برآورد درستنمايي ماكسيمم استاندارد و برآورد درستنمايي ايجاد شده از روي تابع چگالي آماره هاي ترتيبي
888
مقايسه ي برآوردگرهاي بيزي پارامتر مقايس توزيع گاما با استفاده از توابع زبان لاينكس و پيشگيرانه براساس داده هاي سانسور شده نوع II
889
مقايسه ي برجسته سازي در اشعار فاضل نظري و محمد ميرزايي
890
مقايسه ي برجسته سازي در اشعار فاضل نظري و محمد ميرزايي
891
مقايسه ي برخي از خصوصيات پارچه معمولي و پارچه ي تكميل شده توسط فن آوري نانو
892
‎مقايسه ي برخي روش هاي خوشه بندي بر اساس نوع داده ها
893
مقايسه ي برخي گونه هاي خانواده هاي Ascalaphidae , Myrmeleontidae وChrysopidae جمع آوري شده از شهرستان هاي شوش ودزفول در استان خوزستان از نظر...
894
مقايسه ي بروز عوارض كاتترهاي وريدي محيطي در طول 72 و 96 ساعت پس از جايگذاري در بيماران بستري در بخش هاي جراحي قلب مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 95-1394
895
مقايسه ي بصري نقوش تزئيني به كار رفته در بقعه ي سيد ركن الدين يزد با نقوش به كار رفته در هنر كتاب آرايي دوره ي ايلخاني
896
مقايسه ي بومي گرايي در آثار غلامحسين ساعدي و ا برهيم گلستان
897
مقايسه ي بيان ژن Homer 1a در هيپوكمپ رات پس از يادگيري فضايي در ماز 8 بازوئي و 12 بازوئي
898
مقايسه ي بين شبيه سازي آزمايشگاهي و نرم افزاري مشكلات حمل خرده ها در حفاري اكتشافي
899
مقايسه ي پارامترهاي آناتوميك در اطاقك پالپ دندانهاي مولر اول و دوم فك پايين توسط CBCT در شهر يزد در سال ۱۳۹۵
900
مقايسه ي پروتكل شارژ سريع ايستا و پويا بر روي باتري‌هاي ليتيم پليمر تجاري در محدوده‌هاي مختلفي از حالت شارژ
901
مقايسه ي پلي اكريل آميد اصلاح شده باشكل معمولي آن ازنظر تاثير مفاهيم جديد آب قابل استفاده در نوع بافت خاك نظرنظر
902
مقايسه ي تÊثير جزوه دان يادگيري همراه با تفكر و نگارش يادداشت براي گفتگو بر صحت نگارش فراگيران ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
903
مقايسه ي تأثير آموزش غني سازي زندگي زوجين بر اساس رويكرد تايم و رويكرد السون بر رضايت و تعارض زناشويي در زوجين شهرستان بوكان
904
مقايسه ي تأثير دو داروي پرامي پكسول و تري هگزي فنيديل بر زمان واكنش و دقت حركتي بيما ران مبتلا به پاركينسون در شهر اصفهان
905
مقايسه ي تأثير دو شيوه ي معنا - ساختار محور و ساختار محور بر روي يادگيري جملات شرطي يادگيرندگان زبان انگليسي پايين تر از سطح متوسط ايراني
906
مقايسه ي تأثير دو شيوهي مشاوره مسير شغلي مبتني بر نظريههاي مدرن و فرامدرن بر تنظيم هيجان و كارهيجاني معلمان
907
مقايسه ي تأثير سه نوع تمرين استقامتي،مقاومتي و تركيبي بر ميزان اوركسين زنان چاق غيرورزشكار شهر اصفهان
908
مقايسه ي تاب آوري ، رضايت زناشويي و سلامت روان در والدين با كودكان بيش فعال و عادي
909
مقايسه ي تابع ماكزيمم درستنمايي و روش هاي نيمه پارامتري با استفاده از پيش بيني مدل ARFIMA
910
مقايسه ي تاثير اكسي بوتينين و ايمي پرامين با دي سيكلومين و ايمي پرامين بر روي بي اختياري ادرار مقاوم به درمان كودكان 12-5 ساله
911
مقايسه ي تاثير تن آرامي و موسيقي درماني بر ميزان اضطراب قبل از آنژيو گرافي در بيماران بستري در بخش قلب بيمارستان هاي شهر شيراز
912
مقايسه ي تاثير دو مكمل چربي سوز& L-Carnitine lipo-6 در ميزان Fat Max زنان چاق غير فعال
913
مقايسه ي تاثير دوپروتكل تمريني (قدرتي و تعادلي، قدرتي و تعادلي و ثبات مركزي)برتعادل،قدرت،عملكردودردزنان مبتلابه استئوآرتريت زانو
914
مقايسه ي تاثير روش تدريس ساخت گرايي با سنتي در درس هندسي بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه ي هشتم ناحيه 2 يزد
915
مقايسه ي تاثير فعاليت هاي قبل از خواندن در درك مفاهيم دانش آموزان رشته ي رياضي
916
مقايسه ي تاثير فلايويل بر بهبود پايداري فركانسي در دو حالت كاربرد متمركز و پراكنده در ريزشبكه
917
مقايسه ي تاثير موسيقي بدون كلام با موسيقي صداي طبيعت بر ميزان استرس كاركنان اتاق عمل شاغل در بيمارستان حضرت قائم فيروزآباد در سال 1396
918
مقايسه ي تاثيرمشاوره شناختي-رفتاري و مشاوره راه حل مدار بر رضايت جنسي زنان در شهراصفهان
919
مقايسه ي تاخير در زمان اسكن سنسورهاي PSP در كيفيت تشخيص نوك ريشه در شرايط نگهداري مختلف
920
مقايسه ي تجلي حالات عاطفي عاشق در غزليات سعدي و ديوان حافظ
921
مقايسه ي تحليلي سير تمدن اسلامي در خلافت عباسيان وفاطميان مصر (قرن چهارم و پنجم هجري قمري/ قرن دهم ويازدهم ميلادي)
922
مقايسه ي تحليلي شخصيت زن در آثار راضيه تجار و زويا پيرزاد
923
مقايسه ي تحليلي نگرش و سلوك مولانا و كارلوس كاستاندا
924
مقايسه ي ترجمه ي رساله ي قشيريه و كشف المحجوب از نظر ساختار و محتوا
925
مقايسه ي تركيب بندي طرح و رنگ در گزيده آثار سلطان محمد و محمود فرشچيان
926
مقايسه ي تصادفي بيمه نامه هاي عادي و اتكايي شامل ريسكهاي مستقل و وابسته
927
مقايسه ي تطبيقي « تشبيه » در غزل هاي سعدي و سلمان ساوجي
928
مقايسه ي تطبيقي اشعار عبد الوهاب البياتي و احمد شاملو»
929
مقايسه ي تطبيقي بازنمايي انسان در نگاره هاي كمال الدين بهزاد و محمود فرشچيان
930
مقايسه ي تطبيقي تصاوير صبح در بخش پهلواني شاهنامه ي فردوسي و ده قصيده از خاقاني شرواني
931
مقايسه ي تطبيقي ديدگاه هاي عرفاني ملامتيان و كيش ماني
932
مقايسه ي تطبيقي رويكردهاي اخلاقي قابوس نامه و تلماك
933
مقايسه ي تطبيقي رويكردهاي روايي در انيميشن هاي سينمايي ديزني و پيكسار با محوريت قهرمان
934
مقايسه ي تطبيقي ميان خطبه هاي فاطمه زهرا و نهج البلاغه ي امير مËمنان علي (عليهما السلام )
935
مقايسه ي تطبيقي و بصري وب سايت هاي دانشگاههاي مطرح جهان با وب سايت هاي دانشگاه هاي ايران
936
مقايسه ي تطبيقي و تحليلي احاديث در امهات متون نثر عرفاني فارسي
937
مقايسه ي تطبيقي و تحليلي و تحليلي روايت هاي شفاهي كتاب فردوسي نامه ي انجوي شيرازي با شاهنامه ي فردوسي
938
مقايسه ي تقليد و بازنمايي در عكاسي(1960-1970)
939
مقايسه ي تكنولوژي كامپيوتر به فيلم و كامپيوتر به پليت در چاپ افست
940
مقايسه ي توليد آلفا-آميلاز و آناليز بيوانفورماتيكي اين آنزيم در باسيلوس-ها
941
مقايسه ي جريان لايه مرزي نيوتني و غير نيوتني
942
مقايسه ي چند خصوصيت در ژن ها و پروتئين هاي انواع پرخطر و كم خطر ويروس پاپيلوماي انساني به صورت كامپيوتري
943
‎مقايسه ي خواص الياف كربن اصلاح شده به دو روش پلاسما و شيميايي
944
مقايسه ي خواص پارچه بافته شده با استفاده از نخ هاي پود رينگ و چرخانه
945
مقايسه ي خواص پارچه بافته شده با استفاده از نخ‌هاي پود رينگ و چرخانه
946
مقايسه ي خواص مكانيكي و متالور‍‍ژيكي جوش نقطه اي آليا‍ژ آلومينيوم به فولاد به روش اصطكاكي اغتشاشي و مقاومتي
947
مقايسه ي خود پنداره دانشجويان تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي استان اصفهان و رابطه ي آن با سنوات تحصيلي
948
مقايسه ي خودباوري اثربخشي معلمان انگليسي ايراني با داشتن مدرك آكادميكي مرتبط و غير مرتبط با زبان انگليسي
949
مقايسه ي خوراكي ضد ميكروبي و بي اسانس گياهي آويشن شيرازي بر روي رينگ الاستيكهاي ارتودنسي آلوده در شرايط آزمايشگاهي
950
مقايسه ي داستان هاي كوتاه جبران خليل جبران با داستانهاي كوتاه معاصر
951
مقايسه ي داستان يوسف و زليخا و داستان سياوش و سودابه
952
مقايسه ي درمان شناختي-رفتاري و درمان مبتني برپذيرش وتعهد در پيروي از درمان ،ادراك بيماري وكيفيت زندگي دربيماران هموفيلي
953
مقايسه ي درون مايه ها در اشعار شفيعي كدكني و قيصر امين پور.
954
مقايسه ي دشواري هاي بازسازي تنه منديبل حين جراحي و پس از آن در روش معمول و روش استفاده از چاپگرهاي سه بعدي
955
مقايسه ي دقت اجراي مهارت پاس پرشي با پاس ايستاده در واليبال
956
مقايسه ي دقت راديوگرافي معمولي با راديوگرافي ديجيتال در ارزيابي طول كاركرد كانال هاي مزيو با كال مولرهاي منديبل
957
مقايسه ي دو متاهيوريستيك تلفيقي ژنتيك و اجتماع مورچگان در حل مسئله زمانبندي چندهدفه
958
مقايسه ي دورهيافت نظري فرهنگ سياسي ﴿ سرمايه اجتماعي و توسعه ي انساني﴾ به لحاظ تبيين ميزان ارزشهاي ابراز وجود در سطح استانهاي ايران
959
مقايسه ي دوگروه ازروستاهاي پذيرنده وغيرپذيرنده تكنولوژي نوين زراعي درشهرستان هرسين
960
مقايسه ي ديدگاه هاي مفسران معاصر شيعه و سني در مورد كرامت زن
961
مقايسه ي رابطه ي بين خلاقيت و نوآوري كاركنان با بهره وري سازمان در بين بانك هاي دولتي و خصوصي شهرستان بجنورد
962
مقايسه ي رباب نوازي كوليان و نوازندگان عرب خوزستان در بستر اجتماعي
963
مقايسه ي رفتار خوردگي پوشش هاي نانو ساختار تيتانيومي ايجاد شده به روش CVD پالسي
964
مقايسه ي رفتار رانندگي افراد مضطرب و افسرده به كمك شبيه ساز رانندگي
965
مقايسه ي رفتار محوري، خمشي و شكل پذيري ستون هاي بتني تقويت شده با پوشش كامپوزيتي و ورق فولادي
966
مقايسه ي رفتار مكانيكي سه ديسك ايمپلنت كمري تاييد شده ي كلينيكي (SB Charite III, ProDisk II و PDN) و طراحي بهينه ي ديسك ايملنت جديد: استفاده از روش اجزا محدود
967
مقايسه ي روايت هاي داستان ضحاك در شاهنامه ي فردوسي و متون تاريخي
968
مقايسه ي روش سرولوژيك ELISA و تكنيك مولكولي RT -PCRبه منظور رديابي ويروس پيچيدگي برگ سيب زميني در غده ها
969
مقايسه ي روش هاي شيوع سنجي آسم ناشي از ورزش در دانش آموزان دختر و پسر
970
مقايسه ي ريزنشت اپيكالي در كانال ريشه ي دندانهاي پر شده توسط گوتاپركا Epiphany Resilon وAH26
971
مقايسه ي ريزنشت اپيكالي در كانال ريشه ي دندانهاي پر شده توسط گوتاپركا Epiphany Resilon وAH26
972
مقايسه ي زوجين راضي و ناراضي در ويژگي هاي شخصيتي، انتظارات زناشويي، رغبت و ملاك هاي انتخاب همسر
973
مقايسه ي ساختار سبكي (كليله و دمنه ) و (مرزبان نامه )
974
مقايسه ي ساختار و محتواي دو كتاب تمهيدات و مرصادالعباد
975
مقايسه ي ساختاري و محتوايي " سوانح " احمد غزالي و " لمعات" فخرالدين عراقي
976
مقايسه ي سطح بلوك دهليزي –بطني با استفاده از يافته هاي الكتروكارديوگرام و مطالعه الكتروفيزيولوژيك به علت مصرف داروهاي ضد اريتمي(بتابلوكرها، بلوك كننده هاي كانال كلسيمي و ديگوكسين) در بيماران نيازمند ضربان ساز موقت
977
مقايسه ي سطح دانش زيست محيطي و احساس طبيعت گرايي در دانش آموزان مدارس سبز با دانش آموزان مدارس سنتي
978
مقايسه ي سطح سرمي منيزيم توتال در نوزادان مبتلا به زردي قبل و بعد از انجام فتوتراپي در بيماران بستري در مركز اموزشي درماني 17 شهريور رشت در نيمه ي دوم سال 1391
979
مقايسه ي سلامت رواني و مصرف سيگار در دانشجويان داراي رفتار مذهبي و بدون رفتار مذهبي
980
مقايسه ي سوانح العشاق وتمهيدات بر اساس نظريه ي بينامتنيت
981
مقايسه ي شاخص هاي مختلف تكامل خاك در برش طولي كرمان - بافت
982
مقايسه ي شخصيت پردازي در دو رمان سال بلوا و جزيره ي سرگرداني
983
مقايسه ي شعر فروغ فرخزاد و سيمين بهبهاني با رويكرد نقد زن محور
984
مقايسه ي شيوع آسيب در رزمي كاران مرد غير حرفه اي (كاراته ، جودو، تكواندو)
985
مقايسه ي شيوه ي كمانچه نوازي باقرخان رامشگر با رديف آقا حسينقلي
986
مقايسه ي ضخامت مركزي و دانسيته ي سلول هاي اندوتليال قرنيه در افراد مبتـــلا به گلوكوم سودواكسفولياتيو و گلوكوم زاويه باز اوليه
987
مقايسه ي ضريب كشيدگي سيال چگال مانند بنزن توسط معادله ي حالت LIRبا ضرايب توسعه يافته و مقايسه ي آن با معادله ي حالتPeng-Robinson
988
مقايسه ي طرح ارزشيابي توصيفي با ارزشيابي كمي و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول دبستان در ناحيه 2 شيراز 88-1387
989
مقايسه ي طرحواره هاي ناسازگار اوليه درزندانيان داراي اختلالات شخصيت وعادي( بهنجار)
990
مقايسه ي طيف سنجي در دو نامزد لايه ي فيزيكي براي راديو شناختمند
991
مقايسه ي علايق دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم دبيرستان شهر سيرجان در گذراندن اوقات فراغت مبتني بر فعاليت هاي بدني ورزشي
992
مقايسه ي علم النفس در قصه هاي عرفاني و كتاب حكمةالاشراق سهروردي
993
مقايسه ي عملكرد آنالوگ هاي آپتامر ريبو نوكلئيك اسيد آنتي ژن غشايي ويژه ي پروستات با استفاده از روش داكينگ مولكولي
994
مقايسه ي عملكرد كنترل كننده هاي مختلف در كنترل سروو موتور DC
995
مقايسه ي عملكرد مدل هاي موجودي مواد فاسد شدني: مدل هاي موجودي خون
996
مقايسه ي عملكرد و رفتار غيرخطي ساختمان هاي قاب خمشي فولادي طراحي شده با دو روش تغييرمكان و نيرو در حضور پيچش
997
مقايسه ي فراواني سنگ هاي پالپي دندان هاي پرمولر و مولر در تصاوير پانوراميك افراد تحت درمان اُرتودنسي و غير اُرتودنسي در مطب هاي خصوصي شهر رشت بين سالهاي 1396-1394
998
مقايسه ي فراواني عوارض كوتاه مدت نارسي در نوزادان 35-30 هفته حاصل زايمان واژينال با نوزادان حاصل زايمان سزارين بستري درNICUمركز آموزشي-درماني 17 شهريور رشت از مهرسال 1387 تا مهر سال 1390
999
مقايسه ي قدرت كاتاليزوري Pr-SO3H-KIT-6 و Al-KIT-6 در توليد استرهاي لوولينات از لوولينيك اسيد
1000
مقايسه ي قصايدفارسي سعدي با قصايد فارسي معاصرانش ﴿مجد همگر،سيف فرغاني،وركن دعوي دار﴾
بازگشت