<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مقايسه ي انديشه هاي مولانا در مثنوي با آراي فلوطين در دوره ي آثار
2
مقايسه ي اهميت عوامل اميخته ي بازاريابي خدمات در موفقيت فعاليت هاي بازاريابي درسيستم بانكداري پست بانك
3
مقايسه ي ايران در شاهنامه ي فردوسي و ديوان ملك الشعراي بهار
4
مقايسه ي ايران در شاهنامه ي فردوسي و ديوان ملك الشعراي بهار
5
مقايسه ي باور به جهان عادل ، اعتماد اجتماعي ، استرس شغلي در پزشكان ، پرستاران و معلمان .
6
مقايسه ي باورهاي مذهبي معتادان خودمعرف و ديگرمعرف
7
مقايسه ي بخش تاريخي شاهنامه با منابع تاريخي ( اشكانيان و ساسانيان تا پايان قباد و ظهور مزدك )
8
مقايسه ي برآورد درستنمايي ماكسيمم استاندارد و برآورد درستنمايي ايجاد شده از روي تابع چگالي آماره هاي ترتيبي
9
مقايسه ي برآوردگرهاي بيزي پارامتر مقايس توزيع گاما با استفاده از توابع زبان لاينكس و پيشگيرانه براساس داده هاي سانسور شده نوع II
10
مقايسه ي برجسته سازي در اشعار فاضل نظري و محمد ميرزايي
11
مقايسه ي برجسته سازي در اشعار فاضل نظري و محمد ميرزايي
12
مقايسه ي برخي از خصوصيات پارچه معمولي و پارچه ي تكميل شده توسط فن آوري نانو
13
‎مقايسه ي برخي روش هاي خوشه بندي بر اساس نوع داده ها
14
مقايسه ي برخي گونه هاي خانواده هاي Ascalaphidae , Myrmeleontidae وChrysopidae جمع آوري شده از شهرستان هاي شوش ودزفول در استان خوزستان از نظر...
15
مقايسه ي بروز عوارض كاتترهاي وريدي محيطي در طول 72 و 96 ساعت پس از جايگذاري در بيماران بستري در بخش هاي جراحي قلب مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 95-1394
16
مقايسه ي بصري نقوش تزئيني به كار رفته در بقعه ي سيد ركن الدين يزد با نقوش به كار رفته در هنر كتاب آرايي دوره ي ايلخاني
17
مقايسه ي بومي گرايي در آثار غلامحسين ساعدي و ا برهيم گلستان
18
مقايسه ي بيان ژن Homer 1a در هيپوكمپ رات پس از يادگيري فضايي در ماز 8 بازوئي و 12 بازوئي
19
مقايسه ي بين شبيه سازي آزمايشگاهي و نرم افزاري مشكلات حمل خرده ها در حفاري اكتشافي
20
مقايسه ي پارامترهاي آناتوميك در اطاقك پالپ دندانهاي مولر اول و دوم فك پايين توسط CBCT در شهر يزد در سال ۱۳۹۵
21
مقايسه ي پروتكل شارژ سريع ايستا و پويا بر روي باتري‌هاي ليتيم پليمر تجاري در محدوده‌هاي مختلفي از حالت شارژ
22
مقايسه ي پلي اكريل آميد اصلاح شده باشكل معمولي آن ازنظر تاثير مفاهيم جديد آب قابل استفاده در نوع بافت خاك نظرنظر
23
مقايسه ي تÊثير جزوه دان يادگيري همراه با تفكر و نگارش يادداشت براي گفتگو بر صحت نگارش فراگيران ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
24
مقايسه ي تأثير آموزش غني سازي زندگي زوجين بر اساس رويكرد تايم و رويكرد السون بر رضايت و تعارض زناشويي در زوجين شهرستان بوكان
25
مقايسه ي تأثير دو داروي پرامي پكسول و تري هگزي فنيديل بر زمان واكنش و دقت حركتي بيما ران مبتلا به پاركينسون در شهر اصفهان
26
مقايسه ي تأثير دو شيوه ي معنا - ساختار محور و ساختار محور بر روي يادگيري جملات شرطي يادگيرندگان زبان انگليسي پايين تر از سطح متوسط ايراني
27
مقايسه ي تأثير دو شيوهي مشاوره مسير شغلي مبتني بر نظريههاي مدرن و فرامدرن بر تنظيم هيجان و كارهيجاني معلمان
28
مقايسه ي تأثير سه نوع تمرين استقامتي،مقاومتي و تركيبي بر ميزان اوركسين زنان چاق غيرورزشكار شهر اصفهان
29
مقايسه ي تاب آوري ، رضايت زناشويي و سلامت روان در والدين با كودكان بيش فعال و عادي
30
مقايسه ي تابع ماكزيمم درستنمايي و روش هاي نيمه پارامتري با استفاده از پيش بيني مدل ARFIMA
31
مقايسه ي تاثير اكسي بوتينين و ايمي پرامين با دي سيكلومين و ايمي پرامين بر روي بي اختياري ادرار مقاوم به درمان كودكان 12-5 ساله
32
مقايسه ي تاثير تن آرامي و موسيقي درماني بر ميزان اضطراب قبل از آنژيو گرافي در بيماران بستري در بخش قلب بيمارستان هاي شهر شيراز
33
مقايسه ي تاثير دو مكمل چربي سوز& L-Carnitine lipo-6 در ميزان Fat Max زنان چاق غير فعال
34
مقايسه ي تاثير دوپروتكل تمريني (قدرتي و تعادلي، قدرتي و تعادلي و ثبات مركزي)برتعادل،قدرت،عملكردودردزنان مبتلابه استئوآرتريت زانو
35
مقايسه ي تاثير روش تدريس ساخت گرايي با سنتي در درس هندسي بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه ي هشتم ناحيه 2 يزد
36
مقايسه ي تاثير فعاليت هاي قبل از خواندن در درك مفاهيم دانش آموزان رشته ي رياضي
37
مقايسه ي تاثير فلايويل بر بهبود پايداري فركانسي در دو حالت كاربرد متمركز و پراكنده در ريزشبكه
38
مقايسه ي تاثير كلرديازپوكسايد و تحريك الكتريكي ميان جمجمه اي بر تغييرات پتاسيم خون ناشي از اضطراب جراحي در بيماران كانديد عمل جراحي كلاس يك بيهوشي
39
مقايسه ي تاثير موسيقي بدون كلام با موسيقي صداي طبيعت بر ميزان استرس كاركنان اتاق عمل شاغل در بيمارستان حضرت قائم فيروزآباد در سال 1396
40
مقايسه ي تاثيرمشاوره شناختي-رفتاري و مشاوره راه حل مدار بر رضايت جنسي زنان در شهراصفهان
41
مقايسه ي تاخير در زمان اسكن سنسورهاي PSP در كيفيت تشخيص نوك ريشه در شرايط نگهداري مختلف
42
مقايسه ي تجلي حالات عاطفي عاشق در غزليات سعدي و ديوان حافظ
43
مقايسه ي تحليلي سير تمدن اسلامي در خلافت عباسيان وفاطميان مصر (قرن چهارم و پنجم هجري قمري/ قرن دهم ويازدهم ميلادي)
44
مقايسه ي تحليلي شخصيت زن در آثار راضيه تجار و زويا پيرزاد
45
مقايسه ي تحليلي نگرش و سلوك مولانا و كارلوس كاستاندا
46
مقايسه ي ترجمه ي رساله ي قشيريه و كشف المحجوب از نظر ساختار و محتوا
47
مقايسه ي تركيب بندي طرح و رنگ در گزيده آثار سلطان محمد و محمود فرشچيان
48
مقايسه ي تصادفي بيمه نامه هاي عادي و اتكايي شامل ريسكهاي مستقل و وابسته
49
مقايسه ي تطبيقي « تشبيه » در غزل هاي سعدي و سلمان ساوجي
50
مقايسه ي تطبيقي اشعار عبد الوهاب البياتي و احمد شاملو»
51
مقايسه ي تطبيقي بازنمايي انسان در نگاره هاي كمال الدين بهزاد و محمود فرشچيان
52
مقايسه ي تطبيقي تصاوير صبح در بخش پهلواني شاهنامه ي فردوسي و ده قصيده از خاقاني شرواني
53
مقايسه ي تطبيقي ديدگاه هاي عرفاني ملامتيان و كيش ماني
54
مقايسه ي تطبيقي رويكردهاي اخلاقي قابوس نامه و تلماك
55
مقايسه ي تطبيقي رويكردهاي روايي در انيميشن هاي سينمايي ديزني و پيكسار با محوريت قهرمان
56
مقايسه ي تطبيقي ميان خطبه هاي فاطمه زهرا و نهج البلاغه ي امير مËمنان علي (عليهما السلام )
57
مقايسه ي تطبيقي و بصري وب سايت هاي دانشگاههاي مطرح جهان با وب سايت هاي دانشگاه هاي ايران
58
مقايسه ي تطبيقي و تحليلي احاديث در امهات متون نثر عرفاني فارسي
59
مقايسه ي تطبيقي و تحليلي و تحليلي روايت هاي شفاهي كتاب فردوسي نامه ي انجوي شيرازي با شاهنامه ي فردوسي
60
مقايسه ي تقليد و بازنمايي در عكاسي(1960-1970)
61
مقايسه ي تكنولوژي كامپيوتر به فيلم و كامپيوتر به پليت در چاپ افست
62
مقايسه ي توليد آلفا-آميلاز و آناليز بيوانفورماتيكي اين آنزيم در باسيلوس-ها
63
مقايسه ي جريان لايه مرزي نيوتني و غير نيوتني
64
مقايسه ي چند خصوصيت در ژن ها و پروتئين هاي انواع پرخطر و كم خطر ويروس پاپيلوماي انساني به صورت كامپيوتري
65
‎مقايسه ي خواص الياف كربن اصلاح شده به دو روش پلاسما و شيميايي
66
مقايسه ي خواص پارچه بافته شده با استفاده از نخ هاي پود رينگ و چرخانه
67
مقايسه ي خواص پارچه بافته شده با استفاده از نخ‌هاي پود رينگ و چرخانه
68
مقايسه ي خواص مكانيكي و متالور‍‍ژيكي جوش نقطه اي آليا‍ژ آلومينيوم به فولاد به روش اصطكاكي اغتشاشي و مقاومتي
69
مقايسه ي خود پنداره دانشجويان تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي استان اصفهان و رابطه ي آن با سنوات تحصيلي
70
مقايسه ي خودباوري اثربخشي معلمان انگليسي ايراني با داشتن مدرك آكادميكي مرتبط و غير مرتبط با زبان انگليسي
71
مقايسه ي خوراكي ضد ميكروبي و بي اسانس گياهي آويشن شيرازي بر روي رينگ الاستيكهاي ارتودنسي آلوده در شرايط آزمايشگاهي
72
مقايسه ي داستان هاي كوتاه جبران خليل جبران با داستانهاي كوتاه معاصر
73
مقايسه ي داستان يوسف و زليخا و داستان سياوش و سودابه
74
مقايسه ي درمان شناختي-رفتاري و درمان مبتني برپذيرش وتعهد در پيروي از درمان ،ادراك بيماري وكيفيت زندگي دربيماران هموفيلي
75
مقايسه ي درون مايه ها در اشعار شفيعي كدكني و قيصر امين پور.
76
مقايسه ي دشواري هاي بازسازي تنه منديبل حين جراحي و پس از آن در روش معمول و روش استفاده از چاپگرهاي سه بعدي
77
مقايسه ي دقت اجراي مهارت پاس پرشي با پاس ايستاده در واليبال
78
مقايسه ي دقت راديوگرافي معمولي با راديوگرافي ديجيتال در ارزيابي طول كاركرد كانال هاي مزيو با كال مولرهاي منديبل
79
مقايسه ي دو متاهيوريستيك تلفيقي ژنتيك و اجتماع مورچگان در حل مسئله زمانبندي چندهدفه
80
مقايسه ي دورهيافت نظري فرهنگ سياسي ﴿ سرمايه اجتماعي و توسعه ي انساني﴾ به لحاظ تبيين ميزان ارزشهاي ابراز وجود در سطح استانهاي ايران
81
مقايسه ي دوگروه ازروستاهاي پذيرنده وغيرپذيرنده تكنولوژي نوين زراعي درشهرستان هرسين
82
مقايسه ي ديدگاه هاي مفسران معاصر شيعه و سني در مورد كرامت زن
83
مقايسه ي رابطه ي بين خلاقيت و نوآوري كاركنان با بهره وري سازمان در بين بانك هاي دولتي و خصوصي شهرستان بجنورد
84
مقايسه ي رباب نوازي كوليان و نوازندگان عرب خوزستان در بستر اجتماعي
85
مقايسه ي رفتار خوردگي پوشش هاي نانو ساختار تيتانيومي ايجاد شده به روش CVD پالسي
86
مقايسه ي رفتار رانندگي افراد مضطرب و افسرده به كمك شبيه ساز رانندگي
87
مقايسه ي رفتار محوري، خمشي و شكل پذيري ستون هاي بتني تقويت شده با پوشش كامپوزيتي و ورق فولادي
88
مقايسه ي رفتار مكانيكي سه ديسك ايمپلنت كمري تاييد شده ي كلينيكي (SB Charite III, ProDisk II و PDN) و طراحي بهينه ي ديسك ايملنت جديد: استفاده از روش اجزا محدود
89
مقايسه ي روايت هاي داستان ضحاك در شاهنامه ي فردوسي و متون تاريخي
90
مقايسه ي روش سرولوژيك ELISA و تكنيك مولكولي RT -PCRبه منظور رديابي ويروس پيچيدگي برگ سيب زميني در غده ها
91
مقايسه ي روش هاي شيوع سنجي آسم ناشي از ورزش در دانش آموزان دختر و پسر
92
مقايسه ي ريزنشت اپيكالي در كانال ريشه ي دندانهاي پر شده توسط گوتاپركا Epiphany Resilon وAH26
93
مقايسه ي ريزنشت اپيكالي در كانال ريشه ي دندانهاي پر شده توسط گوتاپركا Epiphany Resilon وAH26
94
مقايسه ي زوجين راضي و ناراضي در ويژگي هاي شخصيتي، انتظارات زناشويي، رغبت و ملاك هاي انتخاب همسر
95
مقايسه ي ساختار سبكي (كليله و دمنه ) و (مرزبان نامه )
96
مقايسه ي ساختار و محتواي دو كتاب تمهيدات و مرصادالعباد
97
مقايسه ي ساختاري و محتوايي " سوانح " احمد غزالي و " لمعات" فخرالدين عراقي
98
مقايسه ي سطح بلوك دهليزي –بطني با استفاده از يافته هاي الكتروكارديوگرام و مطالعه الكتروفيزيولوژيك به علت مصرف داروهاي ضد اريتمي(بتابلوكرها، بلوك كننده هاي كانال كلسيمي و ديگوكسين) در بيماران نيازمند ضربان ساز موقت
99
مقايسه ي سطح دانش زيست محيطي و احساس طبيعت گرايي در دانش آموزان مدارس سبز با دانش آموزان مدارس سنتي
100
مقايسه ي سطح سرمي منيزيم توتال در نوزادان مبتلا به زردي قبل و بعد از انجام فتوتراپي در بيماران بستري در مركز اموزشي درماني 17 شهريور رشت در نيمه ي دوم سال 1391
101
مقايسه ي سلامت رواني و مصرف سيگار در دانشجويان داراي رفتار مذهبي و بدون رفتار مذهبي
102
مقايسه ي سوانح العشاق وتمهيدات بر اساس نظريه ي بينامتنيت
103
مقايسه ي شاخص هاي مختلف تكامل خاك در برش طولي كرمان - بافت
104
مقايسه ي شخصيت پردازي در دو رمان سال بلوا و جزيره ي سرگرداني
105
مقايسه ي شعر فروغ فرخزاد و سيمين بهبهاني با رويكرد نقد زن محور
106
مقايسه ي شيوع آسيب در رزمي كاران مرد غير حرفه اي (كاراته ، جودو، تكواندو)
107
مقايسه ي شيوه ي كمانچه نوازي باقرخان رامشگر با رديف آقا حسينقلي
108
مقايسه ي ضخامت مركزي و دانسيته ي سلول هاي اندوتليال قرنيه در افراد مبتـــلا به گلوكوم سودواكسفولياتيو و گلوكوم زاويه باز اوليه
109
مقايسه ي ضريب كشيدگي سيال چگال مانند بنزن توسط معادله ي حالت LIRبا ضرايب توسعه يافته و مقايسه ي آن با معادله ي حالتPeng-Robinson
110
مقايسه ي طرح ارزشيابي توصيفي با ارزشيابي كمي و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول دبستان در ناحيه 2 شيراز 88-1387
111
مقايسه ي طرحواره هاي ناسازگار اوليه درزندانيان داراي اختلالات شخصيت وعادي( بهنجار)
112
مقايسه ي طيف سنجي در دو نامزد لايه ي فيزيكي براي راديو شناختمند
113
مقايسه ي علايق دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم دبيرستان شهر سيرجان در گذراندن اوقات فراغت مبتني بر فعاليت هاي بدني ورزشي
114
مقايسه ي علم النفس در قصه هاي عرفاني و كتاب حكمةالاشراق سهروردي
115
مقايسه ي عملكرد آنالوگ هاي آپتامر ريبو نوكلئيك اسيد آنتي ژن غشايي ويژه ي پروستات با استفاده از روش داكينگ مولكولي
116
مقايسه ي عملكرد كنترل كننده هاي مختلف در كنترل سروو موتور DC
117
مقايسه ي عملكرد مدل هاي موجودي مواد فاسد شدني: مدل هاي موجودي خون
118
مقايسه ي عملكرد و رفتار غيرخطي ساختمان هاي قاب خمشي فولادي طراحي شده با دو روش تغييرمكان و نيرو در حضور پيچش
119
مقايسه ي فراواني سنگ هاي پالپي دندان هاي پرمولر و مولر در تصاوير پانوراميك افراد تحت درمان اُرتودنسي و غير اُرتودنسي در مطب هاي خصوصي شهر رشت بين سالهاي 1396-1394
120
مقايسه ي فراواني عوارض كوتاه مدت نارسي در نوزادان 35-30 هفته حاصل زايمان واژينال با نوزادان حاصل زايمان سزارين بستري درNICUمركز آموزشي-درماني 17 شهريور رشت از مهرسال 1387 تا مهر سال 1390
121
مقايسه ي قدرت كاتاليزوري Pr-SO3H-KIT-6 و Al-KIT-6 در توليد استرهاي لوولينات از لوولينيك اسيد
122
مقايسه ي قصايدفارسي سعدي با قصايد فارسي معاصرانش ﴿مجد همگر،سيف فرغاني،وركن دعوي دار﴾
123
مقايسه ي قطعات محمد تقي بهار و پروين اعتصامي
124
مقايسه ي كارآيي مدل هاي بارش -رواناب HEC-HMS،GSTARSوSWAT درحوضه رودخانه مرگ دراستان كرمانشاه
125
مقايسه ي كارآيي و ايمني استامينوفن وريدي و كتورولاك در درمان سردرد ناشي از ضربه به سر در بيماران بستري شده در بخش اورژانس بيمارستان پورسينا در سال 1393
126
مقايسه ي كاركرد معنايي و تصويري طبيعت در اشعار پايداري سلمان هراتي و محمود درويش
127
مقايسه ي كاركردهاي نظم در نثر كهن و معاصر
128
مقايسه ي كيفيت زندگي، احساس قدرشناسي و تعلق به ماديگري در افراد با و بدون تجربهي نزديك مرگ و افراد روبروشده با خطر تهديد زندگي
129
مقايسه ي گزارشهاي علي نامه بامنابع تاريخي باتاكيد برجنگ جمل
130
مقايسه ي مجموعه دو نوع اپكر و كامپوزيت جهت پوشش دادن تغيير رنگ دنداني بدون ايجاد اپاسيته مشخص از نظر كلينيكي
131
مقايسه ي محتوايي نمايش نامه هاي منتخب برتولت برشت و بهرام بيضايي
132
مقايسه ي مدل پنج عاملي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي فاما و فرنچ تحت شرايط نمايندگي و سرمايه گذاري مستقيم
133
مقايسه ي مدل هاي آسيب در فرآيندهاي ماشين كاري فلزات نرم با استفاده از شبيه سازي اجزاء محدود
134
مقايسه ي مدل هاي صف بندي بيزي M/M/s و M/M/ 1
135
مقايسه ي مسير شغلي افراد مبتلا به اختلالات شخصيت و اختلال خلفي دو قطبي با افراد عادي
136
مقايسه ي مشخصات فتوولتائيك دو نوع سلول خورشيدي نانو متخلخل پروسكايتي
137
مقايسه ي مضامين ديوان اشعار فروغ فرخزاد با نامه هاي او
138
مقايسه ي مضامين كليله ودمنه ي عربي و ديوان متنبي
139
مقايسه ي معناي زندگي در قرآن وبوديسم
140
مقايسه ي معيارهاي پذيرش در قاب فولادي با استفاده از تحليل ديناميكي غيرخطي
141
مقايسه ي مقاتل شيعه و سني درباره ي امام علي ،امام حسن و امام حسين عليهم اتسلام (تا پايان قرن پنجم ) , The comparison of shiite and sunni maghatei on imam ali,imam hassan and imam hossain till the the 5 century
142
مقايسه ي مقاومت ژنتيكي و مقاومت القايي ژنوتيپ هاي مختلف لوبياي معمولي نسبت به ويروس موزاييك زرد لوبيا
143
مقايسه ي مقهوم تنهايي و عوامل آن بين جبران خليل جبران و سهراب سپهري
144
مقايسه ي مقوله ي رهبري در آراء سياسي امام خميني ﴿ره﴾ و افلاطون
145
مقايسه ي منظومه سيرالعباد الي المعاد سنايي باقلعه سقريم نيما يوشيج براساس نظريه بينامتنيت ژرارژنت
146
مقايسه ي منظومه ي چهارمين شاه داعي بامثنوي هاي عطار ﴿منطق الطير،مصيبت نامه﴾براساس رويكرد بينامتنيت با توجه به نظريه ي ژوليا كريستوا
147
مقايسه ي مهارت درك تركيبات استعاري در كودكان تلفيقي كم شنواي كاشت حلزون و كودكان عادي
148
مقايسه ي مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي تيزهوشان، غيرانتفاعي و دولتي شهر اصفهان به منظور ارائه ي راهكارهاي آموزشي مناسب
149
مقايسه ي موضوعي رباعيات خاقاني،انوري،سنايي
150
مقايسه ي موضوعي و ادبي مجنون و ليلي امير خسرو دهلوي و ليلي و مجنون عبدالرحمن جامي
151
مقايسه ي موقعيت سوراخ كانال آلوئولار تحتاني در كلاس هاي مختلف اسكلتي در تصاوير پانوراميك ديجيتال
152
مقايسه ي ميان انشاي توصيفي و استدلالي در فارسي و انگليسي در ميا ن دانشجويان ايراني زبان انگليسي
153
مقايسه ي ميانگين سطح چربي هاي خون در زنان حامله ي با وزن بالاي مبتلا و غير مبتلا به پره كلامپسي
154
مقايسه ي ميانگين متغييرهاي مربوط به پلاكت در كودكان ديابتي و كودكان غيرديابتي و تعيين ارتباط آن با كنترل ديابت در بيمارستان هفده شهريور شهر رشت
155
مقايسه ي ميزان افسردگي در افراد با و بدون سنگ هاي ادراري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي در سال 1393/
156
مقايسه ي ميزان بكارگيري فنون فراشناختي در كودكان ناشنوا نسبت به كودكان عادي
157
مقايسه ي ميزان بي دردي و اضطراب ترزيق بلاك مندييلار باترزيق Quick Sleeper دردرمان پالپ مولرهاي شيري منديبل كودكان ۶تا ۸ ساله
158
مقايسه ي ميزان حساسيت كانديداي جداشده از استوماتيت ناشي از دنچر مبتلايان به ديابت كنترل نشده به نيستاتين و فلوكونازول در شرايط آزمايشگاهي
159
مقايسه ي ميزان حساسيت كانديداي جداشده از استوماتيت ناشي از دنچر مبتلايان به ديابت كنترل نشده به نيستاتين و فلوكونازول در شرايط آزمايشگاهي
160
مقايسه ي ميزان حلاليت سه نوع سمان زينك فسفات و گلاس آينومر و گلاس آينومر تقويت شده با رزين در بزاق مصنوعي
161
مقايسه ي ميزان درد واضطراب تزريق بي حسي بلاك عصب آلوئولار تحتاني با تزريق quick sleeperدر درمان اپكسوژنزيس مولرهاي منديبل هاپيومينراليزه در كودكان ۷تا۱۰ساله
162
مقايسه ي ميزان دقت فرمول جديد پيش بيني كننده عرض مزيوديستالي كانينهاي دائمي و پرمولرهاي رويش نيافته با فرمول تاناكا - جانسون
163
مقايسه ي ميزان دقت فرمول جديد پيش بيني كننده عرض مزيوديستالي كانينهاي دائمي و پرمولرهاي رويش نيافته با فرمول تاناكا - جانسون
164
مقايسه ي ميزان رضايت زناشويي در افراد داراي ازدواج فاميلي دهستان زارم رود شهرستان نكا در سال 1391
165
مقايسه ي ميزان رضايتمندي سكونتي ميان محلات جهانشهر و مصباح كرج
166
مقايسه ي ميزان شيوع افسردگي درافراد چاق ولاغراستان قم
167
مقايسه ي ميزان كلسيم بزاق غير تحريكي افراد بي دندان با افراد داراي دندان
168
مقايسه ي ميزان مهارت هاي زندگي دردانش آموزان ورزشكاروغيرورزشكارپسرمقاطع متوسطه استان ايلام
169
مقايسه ي ميزان موفقيت پيش بيني موقعيت كانال دسترسي پيچ توسط توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه ي مخروطي در رستوريشن هاي ايمپلنت از نوع متال سراميك و تمام سراميك مونوليتيك زيركونيا
170
مقايسه ي ميزان موفقيت، ميزان باز بودن و عوارض فيستول هاي شرياني وريدي ميانه ي ساعد با فيستول هاي شرياني – وريدي چين آرنج در بيماران تحت همودياليز مراجعه كننده به مركز آموزشي و پژوهشي و درماني رازي رشت طي سال هاي 1391 الي 1395
171
مقايسه ي ميزان همدلي با بيمار در دانشجويان سال اول و آخر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان و عوامل مرتبط با آن در سال 94-1393
172
مقايسه ي ميزان هيجان خواهي ،درون گرايي و برون گرايي افراد معتاد و غيرمعتاد مرد شهرستان كاشمر
173
مقايسه ي ناهنجاريهاي اسكلتي دختران و پسران دانش آموز چهارم و پنجم دبستان منطقه 5 تهران و ارتباط آن با عادات روزانه ي آنها
174
مقايسه ي نتايج القا در دو روش كاتتر فولي ترانس سرويكال همراه با انفوزيون اكسي توسين و دينوپروستون سرويكال در زنان باردار با دهانه رحم نامناسب در مراكز آموزشي درماني الزهرا رشت
175
مقايسه ي نخ پلي استر از الياف نو (virgin) و بازيافتي در خواص فيزيكي بافت جوراب
176
مقايسه ي نسبت سرمايه‌ اجتماعي و اختلاط‌ كاربري در محلات شهر (نمونه موردي : محله فهادان در بافت تاريخي، محله آتشكده در بافت مياني و محله امامشهر در بافت جديد شهر يزد)
177
مقايسه ي نظريه ي لغوپذيري در معرفت شناسي غرب با نظريه ي تعارض ادله در اصول فقه
178
مقايسه ي نقش خانواده و مدرسه در جامعه پذيري ديني دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ي فيروزآباد فارس
179
مقايسه ي نگرش هاي كاركنان نسبت به متغيرهاي سازماني، تعهد سازماني و تعارض كار- خانواده در.....
180
مقايسه ي وابستگي زاويه اي اسپين پاره هاي شكافت براساس مدل هاي آماري و ديناميكي
181
مقايسه ي وضعيت جبران خسارت ناشي از بازداشت موقت و حبس غير قانوني در حقوق كيفري ايران و فرانسه
182
مقايسه ي وضعيت جبران خسارت ناشي از بازداشت موقت و حبس غير قانوني در حقوق كيفري ايران و فرانسه
183
مقايسه ي ويژگي هاي روانشناختي دانشجويان ورزشكار ( دووميداني ) آسيب ديده و غيرآسيب ديده
184
مقايسه ي ويژگي هاي سطح فرعي LaSn3, CeSn3 با استفاده از نرم افزار WIEN2K
185
مقايسه ي ويژگيهاي امضا و ترجيح رنگ در بيماران سايكوتيك، نوروتيك و افراد نرمال
186
مقايسه ي يادگيري و انگيزش آموزش مداوم جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه با استفاده از سه روش آموزش متداول دانشگاه ، طراحي شده با الگوي مريل ، رايگلوث و طراحي شده با الگوي مريل ، رايگلوث و كلر
187
مقايسه يادگيري اجتماعي-هيجاني و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان ابتدايي مدارس غيرانتفاعي بدون كيف و دولتي شهر اصفهان
188
مقايسه يادگيري پرتاب آزاد بسكتبال بين نوجوانان پسر با شاخص توده بدني بالا، نرمال و پايين
189
مقايسه يادگيري زبان انگليسي در دبيرستانها و موسسات آزاد آموزش زبان انگليسي
190
مقايسه يادگيري فشرده و توزيعي در دانش آموزان دختر و پسر كلاس چهارم ابتدايي منطقه 14 تهران
191
مقايسه يافته هاي HSG و لاپاراسكوپي و تعيين ارزش لاپاراسكوپي در برررسي نازائي در 500 بيمار مراجعه كننده به بيمارستان افشار و زايشگاه بهمن يزد
192
مقايسه يافته هاي HSG و لاپاروسكوپي و تعيين ارزش لاپاروسكوپي در بررسي نازايي در 500 بيمار مراجعه كننده به بيمارستان افشار و زايشگاه بهمن
193
مقايسه يافته هاي MRCP با ERCP در بيماران مبتلا به كلستاز
194
مقايسه يافته هاي آنژيوگرافي عروق كرونر با يافته هاي باليني و پاراكلينيك
195
مقايسه يافته هاي باليني با يافته هاي الكترودياگنوستيك در بيماران (CTS) سندرم كارپال تونل مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا مركز EMG در سال 1374
196
مقايسه يافته هاي باليني و معيارهاي پاراكلينيك در نارسايي قلبي زنان و مردان مطالعه آينده نگر صد بيمار بستري در بخش قلب بيمارستانهاي قائم (عج ) و امام رضا(ع )
197
مقايسه يافته هاي تشخيص داده شده قبل وبعد ازكپسول آندوسكوپي دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت بين سال هاي 1390 تا 1393
198
مقايسه يافته هاي راديو گرافي نماي واترز با يافته هاي سي تي اسكن سينوسهاي پارانازال در مقطع كرونال در بيماران مراجعه كننده به بخشي سي تي اسكن بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
199
مقايسه يافته هاي راديوگرافي بيمارن مبتلا به آسيمتري منديبل با افراد نرمال (سيتمريك )
200
مقايسه يافته هاي سونوگرافي داپلر وريدهاي پورت و هپاتيك راست در بيماران مبتلا به كبدچرب غير الكلي مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت با جمعيت شاهد
201
مقايسه يافته هاي سونوگرافي مغز در سن شش ماهگي و اختلالات ماده سفيد در MRI سن هجده ماهگي شيرخواران با تاخير تكاملي و تولد پيش از موعد
202
مقايسه يافته هاي سونوگرافيك و پاتولوژيك بيماران مبتلا به آپانديسيت در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1394
203
مقايسه يافته هاي سيتي اسكن با قدرت تفكيك بالاي تمپورال در بيماران دچار اوتيت مياني مزمن با كلستاتوم و بدون كلستاتوم
204
مقايسه يافته هاي كلينيكي، سونوگرافي داپلر و اندكس پايي بازويي(ANKLE BRACHIAL INDEX) در بيماران داراي تنگي شريانهاي محيطي
205
مقايسه يك دستگاه بوزوني چكاليده BCS اي با يك دستگاه فرميوني چكاليده
206
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اح‍س‍اس‍ات‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ه‍م‍س‍ر داراي‌ ف‍رزن‍د م‍ع‍ل‍ول‌ و غ‍ي‍ر م‍ع‍ل‍ول‌
207
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ادارك‌ از خ‍داون‍د و رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ي‌ در خ‍ان‍واده‌ ه‍اي‌ اف‍راد م‍ع‍ل‍ول‌ ذه‍ن‍ي‌ و ع‍ادي‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ي‌ ف‍رش‍ت‍گ‍ان‌ س‍اري‌ )
208
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اس‍ت‍رس‌ ادراك‌ ش‍ده‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در وال‍دي‍ن‌ داراي‌ ك‍ودك‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ع‍ق‍لان‍ي‌ - رش‍دي‌ و دي‍گ‍ر وال‍دي‍ن‌
209
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ ت‍ع‍ام‍ل‍ي‌ پ‍دران‌ و م‍ادران‌ داراي‌ ك‍ودك‍ان‌ ب‍ي‍ش‌ ف‍ع‍ال‌ و ع‍ادي‌
210
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍اور ب‍ه‌ ج‍ه‍ان‌ ع‍ادل‌ در خ‍ان‍واده‌ ه‍اي‌ داراي‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ي‌ ب‍ا دي‍گ‍ر خ‍ان‍واده‌ ه‍ا
211
مقايسه‌ پيامدهاي حاملگي و يافته هاي پاتولوژيك جفت در حاملگي‌هاي با تأخير رشد جنين در دو گروه با و بدون پره اكلامپسي در مراجعه¬كنندگان به بيمارستان الزهرا شهرستان رشت طي سال 1398-1397
212
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ رواب‍ط وال‍د - ف‍رزن‍دي‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ادران‌ ش‍اغ‍ل‌ و غ‍ي‍ر ش‍اغ‍ل‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر داراي‌ م‍ادران‌ ش‍اغ‍ل‌ و غ‍ي‍ر ش‍اغ‍ل‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
213
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ب‍ك‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ و س‍ب‍ك‌ ت‍رب‍ي‍ت‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ ع‍ادي‌ و داراي‌ اخ‍ت‍لال‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌
214
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ب‍ك‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ وال‍دي‍ن‌ ش‍ه‍ري‌ و روس‍ت‍اي‍ي‌
215
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارب‍ران‌ ت‍ل‍گ‍رام‌ ب‍ا ه‍وي‍ت‌ م‍ع‍ل‍وم‌ و ن‍ام‍ع‍ل‍وم‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
216
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‍ي‌ و س‍رس‍خ‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در اف‍راد م‍ت‍ق‍اض‍ي‌ ج‍راح‍ي‌ زي‍ب‍اي‍ي‌ وغ‍ي‍ر م‍ت‍ق‍اض‍ي‌
217
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍وي‍ت‍ي‌ و س‍ب‍ك‌ ارت‍ب‍اطي‌ در اف‍راد داراي‌ س‍اب‍ق‍ه‌ ج‍راح‍ي‌ زي‍ب‍اي‍ي‌ ودي‍گ‍ر اف‍راد ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اري‌
218
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍لام‍ت‌ روان‌ و رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ دي‍اب‍ت‍ي‌ ب‍ا اف‍راد س‍ال‍م‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
219
مقايسه‌ سياست‌هاي قيمت تضميني و خريد تضميني (مطالعه موردي: محصولات گندم، جو و ذرت)
220
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ص‍ف‍ات‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و ه‍ي‍ج‍ان‌ خ‍واه‍ي‌ ورزش‍ك‍اران‌ رش‍ت‍ه‌ ش‍ن‍ا، ه‍ن‍دب‍ال‌ و وال‍ي‍ب‍ال‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دخ‍ت‍ر ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ك‍ا
221
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد خ‍ان‍واده‌ اص‍ل‍ي‌ در خ‍ان‍واده‌ ه‍اي‌ ب‍ا و ب‍دون‌ ح‍ي‍وان‌ خ‍ان‍گ‍ي‌
222
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍ن‍اص‍ر آزم‍ون‌ ت‍رس‍ي‍م‌ خ‍ان‍واده‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍ا دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ن‍ااي‍م‍ن‌ و اي‍م‍ن‌
223
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ پ‍ذي‍ري‌ و ام‍ي‍د ب‍ه‌ زن‍دگ‍ي‌ در اف‍راد م‍ع‍ل‍ول‌ ح‍س‍ي‌ ح‍رك‍ت‍ي‌ وغ‍ي‍ر م‍ع‍ل‍ول‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر
224
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ش‍ك‍لات‌ ب‍ي‍ن‌ ش‍خ‍ص‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
225
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‍زان‌ ب‍ه‌ ك‍ارگ‍ي‍ري‌ س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ و رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ب‍ي‍م‍اران‌ دي‍اب‍ت‍ي‌ و اف‍راد ع‍ادي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اري‌ در س‍ال‌1396
226
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ و اض‍طراب‌ ه‍س‍ت‍ي‌ در زن‍ان‌ م‍ت‍ق‍اض‍ي‌ طلاق‌، م‍طل‍ق‍ه‌ و ع‍ادي‌
227
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و م‍ك‍ان‍ي‍س‍م‌ ه‍اي‌ دف‍اع‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ زن‍ان‌ ب‍ا ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ ب‍ي‍رون‍ي‌ و درون‍ي‌
228
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ ان‍گ‍ي‍زه‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ و خ‍لاق‍ي‍ت‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر ورزش‍ك‍ار وغ‍ي‍ر ورزش‍ك‍ار
229
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ م‍ادران‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر داراي‌ اض‍طراب‌ و اس‍ت‍رس‌ ب‍ا دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر ع‍ادي‌ در م‍ق‍طع‌ اول‌ دب‍س‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر
230
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ اب‍ري‌ ب‍ا ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ ن‍ظي‍ر ب‍ه‌ ن‍ظي‍ر
231
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ م‍ك‍ان‍ي‍س‍م‌ ه‍اي‌ دف‍اع‍ي‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ف‍ش‍ار روان‍ي‌ پ‍س‌ آس‍ي‍ب‍ي‌ ب‍ا اف‍راد س‍ال‍م‌
232
مقايسه‌‌‌ي ويژگي‌‌هاي مهارت‌هاي ارتباطي فروشندگان برند نايك و آديداس شهر تهران
233
مقايسه‌‌‌ي ويژگي‌‌هاي مهارت‌هاي ارتباطي فروشندگان برند نايك و آديداس شهر تهران
234
مقايسه‌‌ي شيوه‌هاي طنزپردازي در آثار هوشنگ مرادي كرماني، فرهاد حسن‌زاده و شهرام شفيعي
235
مقايسه‌ي اثر درمان بيوفيدبك و tDCS بر بيماران مبتلا به سردردهاي ميگرني زنان و مردان
236
مقايسه‌ي اثر روش هاي درمان سطحي ليزر، سندبلاست، تركيبي و فرز با روش متداول بر استحكام عرضي و نوع شكست ترميم آكريل گرماپخت توسط آكريل خودپخت
237
مقايسه‌ي بازشناسي بيان چهره‌اي هيجان‌ها در كودكان داراي والد مبتلا به اختلال دوقطبي نوع يك با گروه كنترل
238
مقايسه‌ي تأثير آموزش مبتني بر تحليل رفتار متقابل و نظريه انتخاب به مادران بر روابط والد- نوجوان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان
239
مقايسه‌ي تأثير زوج درماني شناختي – رفتاري و رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد بر شادي و رضايت زناشويي : يك پژوهش مورد منفرد
240
مقايسه‌ي تأثير مشاوره‌ي مسير شغلي شناختي- اجتماعي و چشم‌انداز زمان بر اميد شغلي دانشجويان
241
مقايسه‌ي تأثيرآموزش مديريت والدين(PMT) و آموزش فرزند پروري مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر سبك فرزند پروري، رابطه والد- كودك و عملكرد خانواده مادران كودكان پيش‌دبستاني
242
مقايسه‌ي تربيت اخلاقي از ديدگاه ارسطو و امام محمد غزالي
243
مقايسه‌ي تطبيقي چارچوب‌هاي محاسبات چند طرفه‌ي امن عام‌منظوره
244
مقايسه‌ي تطبيقي فرآيندهاي عملياتي حوزه‌هاي علميه‌ي قديم و جديد با دانشگاه‌هاي دنيا
245
مقايسه‌ي چند جمعيت جغرافيايي كرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae Zeller از ديدگاه فراسنجه‌هاي زيستي و ميزان جلب آن‌ها در تله‌هاي فروموني طبيعي
246
مقايسه‌ي خودارزيابي بيماران كانديد ارتودنسي با ارزيابي دانشجويان دندانپزشكي و غير دندانپزشكي از تأثير دستگاه‌هاي ارتودنسي ثابت بر درك زيبايي لبخند در كلينيك دندانپزشكي پرديس بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
247
مقايسه‌ي خودارزيابي بيماران كانديد ارتودنسي با ارزيابي دانشجويان دندانپزشكي و غير دندانپزشكي از تأثير دستگاه‌هاي ارتودنسي ثابت بر درك زيبايي لبخند در كلينيك دندانپزشكي پرديس بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
248
مقايسه‌ي رغبت به ازدواج در دختران و پسران در آستانه‌ي ازدواج و پيش‌بيني رغبت به ازدواج در دختران بر اساس عوامل درون‌فردي و برون‌فردي
249
مقايسه‌ي روش‌هاي رديابي نقطه‌ي توان بيشينه در سيستم‌هاي فتوولتائيك
250
مقايسه‌ي سه روش تمرين مقاومتي (الاستيك، ماشين وزنه و تركيبي) بر روي قدرت، توان، ميزان پرش و انعطاف‌پذيري واليباليست‌هاي نوجوان
251
مقايسه‌ي طرح‌واره‌‌هاي ناسازگاراوليه، هيجان ابراز شده و سبك‌هاي بين فردي زنان متقاضي طلاق و زنان عادي شهر اصفهان
252
مقايسه‌ي عملكرد توليد و راندمان انرژي و اكسرژي فرآيندهاي رطوبت‌زني-رطوبت‌گيري هوا با الگوهاي مختلف تماس دو فاز و شرايط عملياتي بر مبناي نتايج مدل‌سازي رياضي
253
مقايسه‌ي عملكرد سيكل تبريد تراكمي مبرد R410a و R22 با ظرفيت مشابه
254
مقايسه‌ي عناصر جادويي در افسانه‌هاي پريان (با محوريت 50 داستان)
255
مقايسه‌ي عناصر جادويي در افسانه‌هاي پريان (با محوريت 50 داستان)
256
مقايسه‌ي قابليت‌اعتماد سيستم براساس مفصل‌هاي دومتغيره‌ پارامتري و ناپارامتري با استفاده از نظريه اطلاع
257
مقايسه‌ي كارايي شبكه‌ي عصبي مصنوعي با رگرسيون لجستيك در پيش‌بيني ميزان ريزش دانشجويان
258
مقايسه‌ي كنش‌هاي گفتاري در مكالمه‌هاي روزمره‌ي زبان فارسي با مكالمه‌هاي كتاب فارسي به فارسي زبان فارسي (1)
259
مقايسه‌ي مدل ANFIS و شبكه‌ي عصبي RNN در تعيين تغييرات سطح آب ناشي از جزر و مد و سرعت جزر و مد در رودخانه
260
مقايسه‌ي مدل پيشرفته‌ي الكتريكي - هندسي و روش مدل شاخه‌ي پيش‌رونده براي محاسبه‌ي قطعي‌هاي ناشي از برخورد صاعقه به خطوط انتقال
261
مقايسه‌ي مدل مبتني بر خصوصيات سهام با مدل ميانگين - واريانس در بهينه‌سازي سبد سرمايه‌گذاري
262
مقايسه‌ي مدل‌هاي موجود براي مسيريابيوسيله نقليه خودراهنما مبتني بر كوتاه‌ترين حلقه
263
مقايسه‌ي ويژگي‌هاي طيفي كهكشان‌هاي غيرستاره‌زا در محيط‌هاي مختلف كهكشاني
264
مقايسه، تحليل و تأثير و تأثر جلوه¬هاي پايداري در اشعار سپيد چهارتن از شاعران معاصر: گرمارودي – صفّارزاده – هراتي – سيّد حسن حسيني
265
مقايسه، تحليل و تبيين آراء سنت‌گرايان دربارة خوشنويسي اسلامي و آراء مطروحه در رساله‌هاي خوشنويسان
266
مقايسه¬ سيستم سازه هاي بتني¬ سنتي و ICF با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره
267
مقايسه¬اي سطح خوني ويتامين D در بيماران مبتلا به پرديابت و افراد سالم در سال 1397-1396
268
مقايسه¬ي اثر اندانسترون، متوكلوپراميد و دگزا متازون بر تهوع بيماران دچار تروماي سر خفيف مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
269
مقايسه¬ي بهبود مقاومت خزشي مخلوط¬هاي آسفالتي با استخوان¬بندي سنگدانه¬اي (SMA) با استفاده از پليمرهاي الاستومر-ترموپلاستيك
270
مقايسه¬ي تاثير دو مكمل چربي سوز& L-Carnitine lipo-6 در ميزان Fat Max زنان چاق غير فعال
271
مقايسه¬ي عددي نيروي شعاعي در دو حلزوني يك¬كاناله و دوكاناله
272
مقايسه¬ي نتايج عمل جراحي فيكوويسكوكانالوستومي با عمل ويسكوكانالوستومي در بيماران مبتلا به گلوكوم زاويه باز اوليه مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت
273
مقايسهPH و ويسكوزيته بزاق تجمعي در بيماران با وبدون آنتي بادي ضد تيروئيدي
274
مقايسهبن¬مايه¬هايحماسيوغناييجمشيدوخورشيد وقصه¬ياميرارسلاننامدار
275
مقايسه‏ي اثربخشي بازي درماني و ايفاي نقش به شيوه‌ي گروهي بر كاهش تكانشگري و ارتقاي مهارت‌هاي هيجاني ـ اجتماعي در كودكان 5 تا 7 سال داراي مشكلات در تعاملات بين فردي شهر مباركه
276
مقايسهي اثربخشي درمان ذهن آگاهي(MBCT)و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد(ACT) بر تنظيم هيجان و طرحواره هاي هيجاني افراد مبتلا به اختلال افسردگي مداوم
277
مقايسهي تغيير شكل هاي غيرخطي و خطي سازه هاي بتني و بررسي اثر وجود ديوار برشي در افزايش مقاومت سازه
278
مقايسهي كاربرد روشهاي شبكهي عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان براي پيشبيني آلودگي هواي شهري: (مطالعهي موردي شهر تهران)
279
مقايسه‏ي ميزان ناگويي خلقي، اضطراب و هوش هيجاني در پرستاران شاغل بخش‏هاي اورژانسي و غير اورژانسي
280
مقايسيه سيستم هاي مخابرات راديوئي و فيبر نوري
281
مقايسۀ اثر بخشي تحليل رفتار متقابل و تنظيم هيجان بر باورهاي غيرمنطقي و سبكهاي تصميم گيري نوجوانان
282
مقايسۀ بهره گيري خاقاني از عناصر فرهنگ ايراني با عناصر فرهنگ سامي (با تكيه بر قصايد)
283
مقايسۀ تاثير تمرينات ادراكي-حركتي و بازي درماني بر رشد مهارت بنيادي دستكاري كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير
284
مقايسۀ شروح مثنوي جواهرالاسرار، مكاشفات رضوي و اسرارالغيوب با توجه به موقعيت تاريخي و جغرافيايي شارحان
285
مقايسۀ گونه‌اي بروشورهاي جهانگردي انگليسي و فارسي از طريق تحليل پيكره‌اي
286
مقايسۀ مدلهاي ارائه شده براي شبكه هاي اجتماعي برخط با محوريت انجمن هاي تشكيل شده
287
مقايسۀ نمايشنامه‌هاي بهرام بيضايي و اكبررادي از ديد موضوع و مضامين اجتماعي
288
مقايشه اثربخشي آموزش راهبردهاي تنظيم هيجان بر اساس مدل گراس و رفتار درماني ديالكتيك، در كاهش علائم مشكلات هيجاني دانشجويان دانشگاه اصفهان
289
مقايشه ميزان افسردگي در بين زنان تحصيل كرده و كم سواد در شهرستان گنبد كاووس
290
مقايه ريزنشت اپيكالي كانالهاي پر شده توسط MTA با كانالهاي پر شده توسط گوتاپر كاوسيلر AH-26
291
مقاييسه نظام ارزشي دانش آموزان دوره متوسطه با دبيرانشان
292
مقاييسه نظام ارزشي دانش آموزان دوره متوسطه با دبيرانشان
293
مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت Tetric Flow-Helioseal F به عنوان فیشور سیلانت در دندانهای دائمی
294
مقایسه میزان رادیکال های آزاد اکسیژن (ROS) و لکوسیت در نمونه های انزالی نرمال و الیگوآستنوتراتواسپرمیا
295
مقبره پيربكران
296
مقتضيات زمان و مكان در حقوق كيفري
297
مقد مه اي بر مرفولوژي
298
مقدار احتمال
299
مقدار بهينه سوخت وسايل نقليه بر اساس تحليل و ارزيابي مصرف سوخت در حمل و نقل
300
مقدار بهينه و حل هاي بهينه ميانگين تقريبي از توابع محدب
301
مقدار تغذيه نخ در بافت هاي حلقوي پودي
302
مقدار طبيعي اندازه دندان ها و بررسي نسبت بولتون در دانش آموزان 17-13 ساله شهرستان رشت
303
مقدارp -
304
مقدّمه، تصحيح و تحشيه « قواعد زبان فارسي » اثر عبدالواسع هانسوي
305
مقدّمه، تصحيح و تحشيه نوادر الحكايات و غرايب الرّوايات اثر عبدالنّبي فخرالزّماني قزويني (بخش دوم)
306
مقدّمه، تصحيح و تحشيه نوادر الحكايات و غرايب الرّوايات اثر عبدالنّبي فخرالزّماني قزويني (بخش سوم)
307
مقدّمه، تصحيح و تحشيه نوادر الحكايات و غرايب الروايات اثر عبدالنّبي فخرالزّماني قزويني (بخش اول)
308
مقدّمه،تصحيح و تحشيه شرح بوستان هانسوي
309
مقدمات آناليز هارمونيك روي گروه هاي سه تايي توپولوژيك
310
مقدمات بافندگي مطالعه اثر پيچيدن و دوباره پيچيدن روي نخ
311
مقدمات تشكيل سلسله صفويه و ظهور شاه اسماعيل اول و تاثير اين سلسله از لحاظ مذهب شيعه در ادبيات فارسي
312
مقدمات تغزلي در شعر شريف رضي
313
مقدماتي براعدادصحيح
314
مقدمه ، تصحيح و تعليق سير الطالبين و مرآت التائبين از مير سيد علي همداني
315
مقدمه اي اجمالي بر سينما
316
مقدمه اي اوليه بر علم رمزگذاري
317
﴿مقدمه اي بر ﴾ عينيت بخشي به فضاي ذهني در سينما و كاركرد روايي آن ﴿ با تاكيد بر آثار لينچ ، كوبريك ، نولان ﴾
318
﴿مقدمه اي بر ﴾ عينيت بخشي به فضاي ذهني در سينما و كاركرد روايي آن ﴿ با تاكيد بر آثار لينچ ، كوبريك ، نولان ﴾
319
مقدمه اي بر Bystem Zone
320
مقدمه اي بر Wavelet و ارتباطش بانكهاي فيلتري
321
مقدمه اي بر Zone System
322
مقدمه اي بر آثار هرولد پنيتر و ترجمه نمايشنامه شبي بيرون از خانه
323
مقدمه اي بر آكوستيك
324
مقدمه اي بر آكوستيك سازهاي زهي
325
مقدمه اي بر آمار بيزوكلاسيك
326
مقدمه اي بر آمار پزشكي و مثالي كاربردي براي تحليل داده هاي پزشكي زماني
327
مقدمه اي بر آمار زيستي
328
مقدمه اي بر ارتعاشات تصادفي
329
مقدمه اي بر اسپينترونيك در نيمه هادي
330
مقدمه اي بر استاندارد OVAL و كاربرد عملي آن
331
مقدمه اي بر الهيات سياسي نزد افلاطون
332
مقدمه اي بر امار و احتمال
333
مقدمه اي بر انتقاد در هنر
334
مقدمه اي بر اندازه ي پاره خط و زاويه در يك هندسه ي مطلق عام
335
مقدمه اي بر اندنوت
336
مقدمه اي بر انواع ترمز و بررسي پديده ي خود قفل
337
مقدمه اي بر برآورد استوار
338
مقدمه اي بر بررسي فعاليت رواني - حركتي بنابر درجه برانگيختگي نوازندگان
339
مقدمه اي بر بلور شناسي ( گروههاي صفحه اي)
340
مقدمه اي بر بهينه سازي مصرف سوخت
341
مقدمه اي بر بي سي اي-جبر
342
مقدمه اي بر پايه ي گرو بنا در جبر جابجايي و ناجابجايي , an introduction to commutative and non-commutative grobner bases
343
مقدمه اي بر تئاتر تلويزيوني
344
مقدمه اي بر تحليل ديناميكي آبپاش
345
مقدمه اي بر تحولات تدوين فيلم در تاريخ سينماي ايران (از آغاز تا سال 1357)
346
مقدمه اي بر ترمز به همراه تحليل نيرويي و حرارتي ترمز ديسكي به كمك Catia &Ansys
347
مقدمه اي بر تصفيه آب
348
مقدمه اي بر توابع اندازه پذيري و انتگرال پذير لبگ
349
مقدمه اي بر توزيع آميخته با مؤلفه هاي تي - نرمال چوله و كاربردهاي آن
350
مقدمه اي بر توسيع هاي مركزي جهاني ابر جبرهاي لي
351
مقدمه اي بر جغرافياي روستائي
352
مقدمه اي بر چگونگي بازتاب باورهاي فرهنگي در هنرهاي تجسمي
353
مقدمه اي بر چگونگي بازتاب باورهاي فرهنگي در هنرهاي تجسمي
354
مقدمه اي بر حل معادلات ديفرانسيل از مرتبه كسري
355
مقدمه اي بر خمينه هاي G2 و Spin 7
356
مقدمه اي بر خودروهاي هيبريدي و ارايه پيشنهادي در راستاي تقسيم توان بين موتورهاي برقي وگازي
357
مقدمه اي بر داده كاوي و برنامه نويسي با Visual Stadio
358
مقدمه اي بر رگرسيون ناپارامتري
359
مقدمه اي بر رمز نگاري
360
مقدمه اي بر روانشناسي اموزش وپرورش كودكان عقب مانده ذهني
361
مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني
362
مقدمه اي بر ساخت سوزن پلاسما و كاربردهاي آن در شرايط مشخص
363
مقدمه اي بر سبك شناسي شعر شاملو: كاربرد نظريه استعاره و مجاز يا كوبسن
364
مقدمه اي بر سياست در كتاب مقدس و قرآن كريم
365
مقدمه اي بر سير تفكر و جايگاه آن در هنر(با تاكيد بر نقاشي )
366
مقدمه اي بر سيستم GPS
367
مقدمه اي بر سيستمهاي ارتباطي باند وسيع )BCS(
368
مقدمه اي بر شبكه عصبي بارويكرد شيوه تشخيص ويادگيري
369
مقدمه اي بر شبكه هاي عصبي
370
مقدمه اي بر شبكه هاي عصبي با رويكرد شيوه هاي تشخيص و يادگيري و مقايسه با توانايي شبكه هاي عصبي در انسان
371
مقدمه اي بر شبيه سازي ديناميك مولكولي و كاربردها
372
مقدمه اي بر شبيه سازي و روش انتگرال گيري مولت كارلو
373
مقدمه اي بر شناخت سينماي پيشرو در ايران
374
مقدمه اي بر طراحي بال و طراحي و تحليل ايرفويل
375
مقدمه اي بر طراحي سازه و پيكره بندي ماهوراه
376
مقدمه اي بر طراحي سيستم لوله كشي و معرفي نرم افزارهاي مربوطه
377
مقدمه اي بر فيزيك اقتصاد و بررسي كيفي شاخص هاي بازار بورس
378
مقدمه اي بر كاربرد sas در تجزيه و تحليل آزمون فرضهاي آماري
379
مقدمه اي بر ليزر و كاربردهاي آن
380
مقدمه اي بر مبدل هاي حرارتي ﴿با نگاهي ويژه به مبدل پوسته- لوله﴾
381
مقدمه اي بر منطق فازي و كاربرد هاي آن
382
مقدمه اي بر موجكها
383
مقدمه اي بر نانو بيوتكنولوژي
384
مقدمه اي بر نانو تكنولوژي ومقايسه اي بين خواص نانو لوله هاو نانو فيبرها
385
مقدمه اي بر نانو كامپوزيت وپيش بيني پيشرفت نانوتكنولوژي با كمك شاخصهاي علم وفناوري
386
مقدمه اي بر نانو كامپوزيت وپيش بيني پيشرفت نانوتكنولوژي با كمك شاخصهاي علم وفناوري
387
مقدمه اي بر نانوفناوري
388
مقدمه اي بر نظريه مدولها
389
مقدمه اي بر نظريه ميدان هاي همديس وناوردايي تبديل گسسته مقياس
390
مقدمه اي بر نقش بهره دهي نيروي انساني در توسعه اقتصادي ايران
391
مقدمه اي بر نگرش روان شناختي اسلام نسبت به بازنشستگان و سالخوردگان
392
مقدمه اي بر هندسه جبري سندپايل ها
393
مقدمه اي بر وب معنايي
394
مقدمه اي بر: برنامه ريزي زيست محيطي در ارتباط با جلوگيري از آلودگيهاي طبيعي و انساني در شهر يزد
395
مقدمه اي براصول روانكاري وانواع روان كننده
396
مقدمه اي بربي سي كا جبرها
397
مقدمه اي برتجزيه و تحليل سريهاي زماني
398
مقدمه اي برترمز
399
مقدمه اي برترمز به همراه طراحي لنت ترمز ديسكي و مدل سازي نحليل سازه اي گذاري حرارتي آن درنرم افزا رCatia&Ansys Workbench
400
مقدمه اي برتكنولوژي ترمزهاي ABS,EBD
401
مقدمه اي بررگرسيون ناپارامتري
402
مقدمه اي برشناخت نظام تصويري مينياتورهاي شاهنامه طهماسبي
403
مقدمه اي برطراحي ديگهاي بخارلوله-آتشي براساس استاندارد BS2790
404
مقدمه اي بركدهاي LDPC
405
مقدمه اي برموادمركب
406
مقدمه اي پيرامون دين و عكاسي
407
مقدمه اي در مورد شيمي ابر مولكول ها
408
مقدمه ايي برآناليز مسائل بااستفاده از نرم افزار مهندسي EMRCNISA
409
مقدمه بر اكولوژي پروتوزوئرهاي سيلياتا
410
مقدمه تصحيح و تحشيه تذكره انيس الاحباء اثر موهن لعل انيس
411
مقدمه تصحيح و تحشيه ديوان ميرزا عبدالله عشق و ميرزا داوود اصفهاني
412
مقدمه تصحيح و تحشيه نيمه اول كتاب تاريخي - ادبي تاج المآثر
413
مقدمه تصحيح و تحشيه« شرح گلشن راز احمد بن موسي رشتي استادي»
414
مقدمه نويسي، تصحيح و تحشيه هفت رساله منحصر به فرد از سفينه تبريز
415
مقدمه نويسي، تصحيح و تحشيه ي " سر العارفين "
416
مقدمه نويسي، تصحيح و توضيح بحرالفراسه عبيدالله خويشگي چشتي
417
مقدمه و تصحيح اشعار ديوان موجي اصفهاني
418
مقدمه و تصحيح اشعار ديوان موجي اصفهاني
419
مقدمه و تصحيح تذكره شمه في اشعار بعض النساء
420
مقدمه و تصحيح داستان هاي شاه زاده هرمز وگل ،سليمان و سيمرغ و معرفي نويسنده و آثارش
421
مقدمه و تصحيح ديوان بيرنگ لاهوري
422
مقدمه و تصحيح ديوان بيرنگ لاهوري
423
مقدمه و تصحيح ديوان ثمر نائيني
424
مقدمه و تصحيح ديوان ثمر نائيني
425
مقدمه و تصحيح ديوان حضوري اصطهباناتي
426
مقدمه و تصحيح ديوان خاوري شيرازي
427
مقدمه و تصحيح رسالات اميرخان گرجي و آقامؤمن مصنّف
428
مقدمه و تصحيح رساله توضيحات حسام الدين ابن يحيي لاهيجي
429
مقدمه و تصحيح سكينه الصالحين سعدالدين حمويه
430
مقدمه و تصحيح مقصد الاقصي عزيزالدين نسفي
431
مقدمه و تصحيح نسخه جامع الحكايات يا چهل و شش حكايت
432
مقدمه و تصحيح نسخه خطي "تشبيه" سلطاني (تا پايان حرف الف)
433
مقدمه و تصحيح نسخه خطي« عروس عرفان»
434
مقدمه وتصحيح اشعارديوان موجي اصفهاني
435
مقدمه وتصحيح ديوان اشعار (گلزار) وسفرنامه شيخ حسين صافي جمي (تذكره المجالسين)
436
مقدمه وتصحيح ديوان حضوري اصطهباناتي
437
مقدمه وتصحيح نسخه خطي "تشبيه" سلطاني(تا پايان حرف الف)
438
مقدمه‌اي بر ساختار سلول عصبي و مدل‌هاي رياضي
439
مقدمه، تصحيح .تحشيه منتخب روضه الناظر و نزهه الخاطر اثر عزالدين عبدالعزيز كاشي
440
مقدمه، تصحيح و بازخواني نسخه متمم زبده منظوم بخش نخست (3000 بيت)
441
مقدمه، تصحيح و تحشية مواهب الهي
442
مقدمه، تصحيح و تحشيه "جواهرنامه" محمد بن مباركشاه قزويني
443
مقدمه، تصحيح و تحشيه « ديوان اثر شيرازي »
444
مقدمه، تصحيح و تحشيه الكنوزالوديعه من رموز الذريعه ﴿ابن شمس الدين حسن ظافر﴾
445
مقدمه، تصحيح و تحشيه تذكره حسيني
446
مقدمه، تصحيح و تحشيه جوامع احكام النجوم
447
مقدمه، تصحيح و تحشيه دو رساله نقيضه ﴿يخچاليه، قمارنامه﴾
448
مقدمه، تصحيح و تحشيه ديوان مقبل اصفهاني
449
مقدمه، تصحيح و تحشيه قرآن السعدين اميرخسرو دهلوي
450
مقدمه، تصحيح و تحشيه كتاب كفايه التعليم في صناعه التنجيم تاليف ابوالمحامد غزنوي
451
مقدمه، تصحيح و تحشيه ماتمكده بيدل قزويني
452
مقدمه، تصحيح و تحشيه مثنوي سليمان و بلقيس و ديوان حياتي گيلاني
453
مقدمه، تصحيح و تحشيه مخزن الفوايد اثر فايق لكهنوي
454
مقدمه، تصحيح و تحشيه نيمه دوم كتاب تاريخي-ادبي تاج المآثر
455
مقدمه، تصحيح و تحشيه ي « مثنوي نيرنگ عشق » از غنيمت كنجاهي
456
مقدمه، تصحيح و تحشيه يوسف و زليخاي شهاب ترشيزي
457
مقدمه، تصحيح و تحشيه"هدايت نامه ملا ادهم خلخالي"
458
مقدمه، تصحيح و تعليقات مثنوي شاهراه نجات مجذوب تبريزي
459
مقدمه،تصحيح و تحشيه «منشآت» شهاب الدين عبد الله مرواريد
460
مقدمه،تصحيح و تحشيه تذكره السالكين ادهم خلخالي
461
مقدمهاي بر شناخت و بررسي عملكرد پيل هاي سوختي
462
مقررات زيست محيطي و رفتار صنايع صنايع كارخانه اي كشورهاي منتخب OECD
463
مقررات طلاق در كشورهاي ايران، اسپانيا و انگليس
464
مقررات و نهادهاي مرتبط با معماري و شهرسازي در نيمۀ دوم دورۀ صفوي
465
مقرنس گچي دوره قاجار
466
مقرنس گچي دوره قاجار
467
مقرنس و تزئينات آن
468
مقسوم عليه صفر با طول چهار در جبر گروهي گروه‌هاي تاب آزاد
469
مقسوم عليه هاي صفر نامركزي و بررسي جابجايي يك رده خاص از حلقه ها
470
مقسوم عليه هاي صفر و مقسوم عليه هاي صفر قوي در حلقه و كاربرد آن ها در رده بندي حلقه هاي متناهي
471
مقسوم عليه هاي صفر وگرافهاي راديكال پوچ وغيرپوچ
472
مقسوم‌عليه‌هاي صفر با اندازۀ محمل سه در جبرهاي گروهي
473
مقصود از فكركردن چيست و روش حل مسئله در انسان: فصل اول و سوم كتاب THE SYCHOLOGY OF THINKIG
474
مقطع نگاري امپدانس الكتريكي با استفاده از روش بلوكي تعميم يافته
475
مقطعهاي از رده 2 در گروههاي كلاسيك متناهي
476
مقلدان گلستان سعدي در ايران و خارج از ايران
477
مقليسه مدل هاي QSAR حاصل از تركيب روش هاي رگراسيون خطي چندگانه، الگوريتم ژنتيك و شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت پيش بيني فعاليت (2-آريل كربامويل - فنوكسي) استيك اسيد ، از مهار كننده هاي آلدوز ر دو كتاز
478
مقواهاي قديمي مورد استفاده در جلدهاي كتب و مرقعات : شناخت ،حفاظت ، مرمت
479
مقواهاي قديمي مورد استفاده در جلوهاي كتب و مرقعات : شناخت ، حفاظت ، مرمت
480
مقولات از نظر ارسطو، كانت و هگل و مقايسه آنها
481
مقوله نزد ارسطو، كانت و هگل
482
مقوله نفس از نظر افلاطون و ابن سينا
483
مقوله واتر ماركنگ تصوير در پردازش تصوير
484
مقولۀ صفت در زبان فارسي از نگاه سرنمون رده‌شناختي
485
مقياس پذير نمودن تطبيقي قواعد پردازش رويدادهاي پيچيده
486
مقياس پذيري ضرايب DTCدر فشرده سازي لايه بندي شده تصاوير ويدئويي جهت انتقال چند بخشي الگوريتم SDC
487
مقياس در ژئومرفولوژي
488
مقياس دهي تابع مجازي شده شبكه
489
مقياس نقش هوش هيجاني وشناختي درپيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پيش دانشگاهي دامغان
490
مقياسپذيري خودمختار محيطهاي توزيعي مجازي براساس توافقهاي سطح سرويس
491
مقياسپذيري خودمختار محيطهاي توزيعي مجازي براساس توافقهاي سطح سرويسژژ
492
مقياسه خوردگي آجرهاي نسوز منيزيا- گرافيتي در تماس با سرباره كوره هاي قوس الكتريك فولادسازي
493
مكاتب سينماي مستند﴿فيلم مستند شيشه گري 2﴾
494
مكاتبات امام علي﴿ع﴾ با معاويه در نهج البلاغه
495
مكاتيزم هاي بازپيكربندي پويا براي شبكه هاي برتراشه با ويژگي تحمل پذيري اشكال
496
مكاشفه و شهود در عكاسي
497
مكالمه تلفن از طريق خط برق شهر
498
مكام يابي تخليه جزئي در كابل هاي فشار قوي به كمك روش هاي هوشمند
499
مكان ‌يابي بهينه نشانگر خطا و سكسيونر به‌صورت هم‌زمان به‌منظور بهبود قابليت اطمينان سيستم توزيع
500
مكان سازي براي مراكز دانشگاهي ﴿نمونه موردي: پرديس مركزي دانشگاه تهران﴾
501
مكان سازي و مكان سوم: عملكرد اجتماعي عرصه عمومي ﴿طراحي محور ساغريسازان رشت﴾
502
مكان سنجي توليد راديوايزوتوپ 99𝑀o از طريق شبيه سازي واكنش فوتونوترون با كد MCNPX
503
مكان سنجي سه راه شحنه براي تبديل به يك ميدان شهري
504
مكان سوم - فضاي معاشرپذير ﴿ طراحي فضاي شهري عمومي با تأكيد بر ايجاد حس تعلق و خاطره جمعي ﴾
505
مكان گزيني محورهاي ويژه گردشگري با تاكيد بر خوانايي (نمون موردي: بافت تاريخي شهر يزد)
506
مكان گزيني مراكز خدمات شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (نمونه مورد مطالعه شهر نمين؛ استان اردبيل )
507
مكان هاي بهينه آنتن ها براي سيستم هاي چند ورودي-چند خروجي انبوه توزيع شده با طرح آنتني تصادفي
508
مكان و تأثير آن بر بهره‌وري صنايع توليدي ايران
509
مكان و تاثير آن بر رشد بنگاه: شواهدي از بنگاه‌هاي جديدالورود صنايع توليدي ايران
510
مكان و سكونت از نظر هيدگر
511
مكان ياب جي پي اس و ارسال مختصات مكان به صورت sms [اس. ام. اس.]
512
مكان ياب روبات
513
مكان يابي - مسيريابي مواد خطرناك با رويكرد چند هدفه با در نظر گرفتن انواع زباله
514
مكان يابي AUV با تركيب مدل هاي سينماتيكي و ديناميكي و اطلاعات حسگرها
515
مكان يابي QTL هاي كنترل كننده خصوصيات مهم زراعي و اشباع نقشه پيوستگي نشانگرهاي مولكولي در لاين هاي اينبرد نوتركيب جو
516
مكان يابي آذرخش
517
مكان يابي احداث بندر تخصصي حمل مواد معدني در غرب استان هرمزگان
518
مكان يابي اراضي مناسب توسعه ي آتي شهركرد با استفاده از تحليل ساختار فضايي شهر و استفاده از فن چيدمان فضايي
519
مكان يابي اراضي مناسب كشت زعفران با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در شهرستان رفسنجان
520
مكان يابي استقرار ايستگاه هاي راهداري در استان آذربايجان غربي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS) و روش تحليل سلسه مراتبي ﴿AHP)
521
مكان يابي استقرار صنايع تبديلي دامي در شهرستان سميرم
522
مكان يابي استقرار نيروگاه خورشيدي فتوولتائيك در شهرستان نائين، استان اصفهان
523
مكان يابي اسكان موقت پس از زلزله با استفاده از GIS و تكنيك AHP(مطالعه موردي: مناطق 15گانه شهر اصفهان)
524
مكان يابي امن در شبكه‌هاي موردي بين خودرويي (VANET)
525
مكان يابي انبارهاي عبوري و مسير يابي وسايل نقليه با محدوديت ظرفيت در يك زنجيره تامين چند سطحي
526
مكان يابي اهداف با استفاده از رادارهاي چند ورودي-چند خروجي
527
مكان يابي اهداف در رادار با استفاده از نمونه برداري فشرده
528
مكان يابي اهداف در رادارMIMO مبتني بر حسگري فشرده بلوكي فضايي
529
مكان يابي اهداف در رادارهاي پسيو با تكيه بر فرستنده راديويي هدف و بر اساس الگوريتم هاي مبتني بر TDOA
530
مكان يابي ايستگاه آتش نشاني با استفاده از مدل سلسه مراتبي AHP (مطالعه موردي منطقه 10 شهرداري تهران)
531
مكان يابي ايستگاه آتش نشاني با استفاده از مدل سلسه مراتبيAHP(مطالعه موردي منطقه 10 شهرداري تهران)
532
مكان يابي ايستگاه ديسپچينگ در معادن روباز
533
مكان يابي ايستگاه هاي اورژانس با تقاضاي پويا (مطالعه موردي : شهر سبزوار)
534
مكان يابي ايستگاه هاي دوچرخه با استفاده از برنامه ريزي رياضي و تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره در شهر اصفهان
535
مكان يابي ايستگاه هاي راه آهن در محيط GIS با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
536
مكان يابي ايستگاه هاي شبكه بي سيم ترانكينگ شهرداري تهران
537
مكان يابي ايستگاههاي انتقال موقت زباله با توجه به طول مسير و زمان جمعآوري در شهر يزد
538
مكان يابي ايستگاههاي وساي لنقليه امدادي و بهينه سازي شبكه خدمات امدادي در شهرها
539
مكان يابي ايستگاههاي وسايل نقليه امدادي و بهينه سازي شبكه خدمات امدادي در شهرها
540
مكان يابي بانك ها
541
مكان يابي بنادر خشك با استفاده از تصميم گيري هاي چند معياره مطالعه موردي در ايران
542
مكان يابي بنادر خشك بر اساس شاخص هاي لجستيكي و استفاده از روشهاي تصميم گيري چندمعياره فازي
543
مكان يابي بهينه UPEC در شبكه اصفهان- خوزستان با استفاده از الگوريتم Adaptive- PSO براي بهبود پايداري گذرا
544
مكان يابي بهينه UPFC و تنظيم بهينه پارامترهاي كنترلي آن در سيستم قدرت براي بهبود پايداري شبكه با استفاده از الگوريتم ژنتيك تركيبي
545
مكان يابي بهينه احداث سازه‌هاي هيدروليكي با روش تصميم‌گيري چندمعياره و منطق فازي در GIS
546
مكان يابي بهينه استقرار پاركينگ هاي چند طبقه در كلان شهر مشهد(با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي)
547
مكان يابي بهينه ايستگاه هاي پايش كيفي در شبكه توزيع آب شهري - رويكرد الگوريتم جامعه مورچه ها
548
مكان يابي بهينه ايستگاه هاي پايش كيفيت آب براي سيستم هاي رودخانه اي ﴿مطالعه موردي: رودخانه هاي كارون و دز﴾
549
مكان يابي بهينه چاه هاي نفتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
550
مكان يابي بهينه خازن در شبكه توزيع با حضور عناصر توليد پراكنده
551
مكان يابي بهينه سكسيونرها در شبكه ي توزيع الكتريكي به منظور افزايش قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند
552
مكان يابي بهينه سنسورها و عملگرها در كنترل فعال ارتعاش‐آكوستيك يك محفظه بسته سه بعدي
553
مكان يابي بهينه صنايع معدني درمناطق روستايي
554
مكان يابي بهينه قطب ها
555
مكان يابي بهينه گمانه‌هاي اكتشافي تكميلي به منظور بيشينه سازي ارزش اطلاعات حاصله
556
مكان يابي بهينه محل دفن مواد زائد جامد شهري بر اساس معيار هاي زيست محيطي با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (AHP) و GIS (مورد مطالعه :شهر آشخانه)
557
مكان يابي بهينه محل مدارس
558
مكان يابي بهينه محل مدارس
559
مكان يابي بهينه محل هاي اسكان موقت بعد از وقوع زلزله با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP ) و سيستم اطلاعات جغرافيايي( GIS ) نمونه موردي: شهر قم
560
مكان يابي بهينه مراكز آموزشي﴿دبيرستان﴾ با استفاده از GIS مورد: شهر مياندوآب
561
مكان يابي بهينه نواحي صنعتي روستائي (دراستان مركزي)
562
مكان يابي بهينه ي باد بند و ديوار برشي
563
مكان يابي بهينه ي تسهيلات پارك سوارشهري (مطالعه موردي: شهرخرم آباد)
564
مكان يابي بهينه ي صنايع با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره و الگوريتم ژنتيك در شهرستان گلپايگان
565
مكان يابي پاركينگ طبقاتي با استفاده از نرم افزار ArcGIS براساس توسعه پايدار شهري در كلانشهر تهران (مطالعه موردي:منطقه 7 شهر تهران)
566
مكان يابي پاركينگ طبقاتي به كمك GIS در مناطق 4 و 12 ترافيكي شهر اصفهان
567
مكان يابي پاركينگ عمومي در شهرستان كرج
568
مكان يابي پاركينگ هاي شهر اهواز- مطالعه موردي منطقه يك
569
مكان يابي پاركينگ هاي طبقاتي در بخش مركزي شهر كرج با استفاده از GIS
570
مكان يابي پاركينگ هاي طبقاتي در شهر قم با استفاده از روش تحليل چند معياره ANP
571
مكان يابي پاركينگ هاي عمومي، با به كارگيري AHP فازي و GIS(مطالعه موردي: منطقه چهار شهرداري اصفهان)
572
مكان يابي پاركينگ هاي غير حاشيه اي بر روي شبكه حمل و نقل شهري با اهداف چند گانه ﴿مطالعه موردي: منطقه مركزي شهر اصفهان﴾
573
مكان يابي پاركينگهاي طبقاتي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (مطالعه موردي: منطقه 7 شهرداري تهران )
574
مكان يابي پايگاه هاي امداد و نجات جهت مديريت بحران درشهر اردستان
575
مكان يابي پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران در شهر سميرم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي ﴿نمونه : شهر سميرم﴾
576
مكان يابي پايگاه هاي مديريت بحران در شهر با استفاده از GISو AHP ﴿ مورد پژوهشي : منطقه 18 شهرداري تهران ﴾
577
مكان يابي پناهگاه هاي عمومي با رويكرد به پدافند غيرعامل نمونه مورد مطالعه : منطقه 12 شهر تهران
578
مكان يابي پناهگاه هاي عمومي و چند منظوره شهري ﴿با رويكرد پدافند غير عامل﴾ نمونه مورد مطالعه منطقه 6 تهران
579
مكان يابي پهنه هاي مناسب احداث پاركينگ هاي عمومي و طبقاتي ﴿مطالعه موردي: شهر لاهيجان﴾
580
مكان يابي پوشش هاي هاب با در نظر گرفتن تسهيلات با شعاع پوشش متغير
581
مكان يابي پوششي سلسله مراتبي در يك افق زماني چند دوره اي با وجود روند افزايشي تقاضا ﴿ مطالعه ي موردي مكان يابي مراكز نگه داري و تعميرات جايگاه هاي عرضه ي سوخت CNG در ايران﴾
582
مكان يابي پوياي نقطه در زيربخشهاي مسطح
583
مكان يابي تاسيسات شهري براي شرايط بحراني
584
مكان يابي تخصيص برنامه ريزي شبكه هاي بيمارستاني تحت شرايط عدم قطعيت
585
مكان يابي تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از پاسخ فركانسي سيم پيچ
586
مكان يابي ترمينال بين شهري مطالعه موردي (شهر تسوج )
587
مكان يابي تسهيلات با هدف ماكزيمم پوشش با وزن هاي وابسته به زمان
588
مكان يابي تسهيلات توزيع در زنجيره تأمين دارو با در نظر گرفتن قابليت اطمينان (مطالعه موردي: شركت داروپخش)
589
مكان يابي تسهيلات در محيط رقابتي با امكان ايجاد ازدحام و سرويس دهي احتمالي ﴿ مطالعه موردي : خودپردازهاي بانك﴾
590
مكان يابي تسهيلات مرتبط با استفاده از الگوريتم هاي ابتكاري
591
مكان يابي تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني با استفاده از GIS
592
مكان يابي تغذيه مصنوعي آبخوان با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره در سامانه اطلاعات جغرافيايي در حوزه آبخيز وردشت - سميرم
593
مكان يابي تغذيه مصنوعي آبخوان به وسيله پساب تصفيه شده با استفاده از GIS در حوزه آبخيز دشت برخوار – اصفهان
594
مكان يابي تغذيه مصنوعي آبخوان حوضه آبريز مرگ
595
مكان يابي تك وسيله با وزن هاي احتمالي در فضاي دوبعدي
596
مكان يابي تك وسيله با وزن هاي فازي
597
مكان يابي توزيع شده منبع صوت با استفاده از WSN
598
مكان يابي جايگاه دفن زباله شهر خشت با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي فرآيند تحليل سلسله مراتبي
599
مكان يابي جايگاه هاي پمپ بنزين در شهرهاي بزرگ
600
مكان يابي جايگاه هاي سوخت با استفاده از مدل مبتني بر جريان سوختگيري
601
مكان يابي جايگاه هاي سوخت رساني گاز طبيعي فشرده ﴿CNG﴾ ﴿نمونه موردي: منطقة ي يك شهرداري تهران﴾
602
مكان يابي چاله ها و برآمدگي هاي سطح جاده با استفاده از اينترنت اشيا
603
مكان يابي چند سطحي سلسله مراتبي در زنجيره تأمين با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري چند هدفه
604
مكان يابي چند گوينده همزمان
605
مكان يابي چند منبع صوتي با استفاده از جداسازي كور منابع
606
مكان يابي چند هدفه مراكز پيوند اعضاء روي شبكه در شرايط عدم قطعيت
607
مكان يابي چندگانه نقاط انتقال در شرايط بحران و در نظرگرفتن عدم قطعيت
608
مكان يابي چندگانه نقاط انتقال و تسهيلات در شرايط اضطراري
609
مكان يابي چهره با استفاده از اطلاعات شكل و الگوريتم ژنتيك در تصاوير رنگي
610
مكان يابي چهره و انطباق يك مستطيل به دور آن در تصاوير رنگي به منظور فشرده سازي با دقت بالا جهت بايگاني
611
مكان يابي حل احداث بندهاي زيرزميني با روش سامانه پشتيباني تصميم در شمال غرب استان كرمانشاه
612
مكان يابي خازن در سيستم هاي توزيع براي كاهش تلفات توان و بهبود ولتاژ با استفاده از الگوريتم جستجوي كلاغ
613
مكان يابي خطا در خطوط انتقال با استفاده از امواج سيار ناشي از خطا
614
مكان يابي خطا در خطوط سه پايانه اي بر اساس مدل گسترده خط و با حضور ادوات FACTS
615
مكان يابي خطا در خطوط فشارقوي جريان مستقيم
616
مكان يابي خطا در سيستم توزيع با حضور متنوع توليد پراكنده
617
مكان يابي خطا در شبكه انتقال انرژي الكتريكي با استفاده از واحد اندازه گيري فازور
618
مكان يابي خطا در شبكه توزيع به وسيله شبكه عصبي مصنوعي
619
مكان يابي خطاهاي منطقي غيرمهلك با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
620
مكان يابي داخلي با استفاده از مخابرات نور مرئي مبتني بر حسگر تصويربرداري
621
مكان يابي در سيستم هاي موج ميليمتري به كمك شكل دهي پرتو سه بعدي
622
مكان يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از تركيب نقشه هاي محلي
623
مكان يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از سيگنال هاي با پهناي باند بسيار زياد
624
مكان يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم با در نظر گرفتن دقت و مصرف انر‍ژي
625
مكان يابي در شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از اطلاعات قابل دسترس توسط گره ها
626
مكان يابي در محيط بسته به كمك بررسي پارامتر هاي كانال بيسيم
627
مكان يابي در محيط هاي بسته با استفاده از شبكه ي بي سيم محلي
628
مكان يابي دفع پسماند در بخش مركزي شهرستان اردل
629
مكان يابي دفع پسماندهاي جامد در نواحي شهري مورد: شهر ايج
630
مكان يابي دفن پسماندهاي جامد شهري درشهرستان سنقر
631
مكان يابي دفن زباله شهري با استفاده از مدل AHP و TOPSIS در محيط GIS (مطالعه موردي شهرستان خرامه)
632
مكان يابي دفن زباله هاي شهري (مطالعه موردي ،شهر رباط كريم )
633
مكان يابي دفن زباله هاي شهري ياسوج در محيط Gis با استفاده از روش AHP
634
مكان يابي دهكده گردشگري در منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم
635
مكان يابي دو بعدي منبع صوتي
636
مكان يابي دوربين هاي كنترل ترافيك با استفاده از تكنيك ارزيابي مجموعه نسبت ها (مطالعه موردي: شهر يزد)
637
مكان يابي ربات متحرك با استفاده از حسگرهاي كينكت، ليزر و انكودر توسط فيلترهاي كالمن
638
مكان يابي رله AF دو مسيره با احتمال قطع كمينه در كانال محو شدگي مقياس بزرگ
639
مكان يابي رله در شبكه هاي مخابرات مشاركتي با استفاده از يادگيري تقويتي
640
مكان يابي ژن هاي كنترل كننده صفات كمي با استفاده ازنشانگرهاي مولكولي در لاين هاي دابل هاپلوئيد گندم
641
مكان يابي سامانه اسكان موقت در بافت هاي آسيب پذير شهري ﴿نمونه موردي: منطقه12 كلانشهر تهران﴾
642
مكان يابي سايتهاي اسكان اضطراري جهت آسيب ديدگان حوادث غير مترقبه طبيعي در شهر بروجن
643
مكان يابي سد زيرزميني با استفاده از شبيه سازي بيلان آب (مدل SWAT ) و فرآيند تحليل شبكه اي (ANP ) (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخيز جاميشان، استان كرمانشاه)
644
مكان يابي سد زيرزميني شني در بخشي از حوضه رودخانه گيلان غرب
645
مكان يابي سكوهاي حفاري در ميدان هاي نفتي دريايي
646
مكان يابي شركت سهامي زراعي بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه
647
مكان يابي شهرك صنعتي تخصصي ريلي با استفاده از ترجيحات فازي و روش هاي تصميم گيري چندمعياره گروهي
648
مكان يابي شهرك هاي صنعتي با روش تصميم گيري چند معياره (MCDM) و GIS مطالعه موردي استان زنجان
649
مكان يابي شهركهاي صنعتي با استفاده از GIS و مدل AHP مطالعه موردي بخش صفائيه شهرستان خوي
650
مكان يابي صاعقه ابر به زمين به روش تفاوت زمان ورود
651
مكان يابي صاعقه با روش TDOA
652
مكان يابي صنايع تبديلي: مطالعه موردي نواحي روستايي شهرستان بويراحمد
653
مكان يابي عرصه هاي مناسب جهت ايجاد بوستانهاي شهري در محدوده كمربند سبز يزد
654
مكان يابي عيوب خطوط انتقال به روش انعكاسات متوالي پالس با استفاده از پردازشگر ديجيتالي سيگنال و تكنيك پكستروم
655
مكان يابي غير متمركز در سيستم هاي ناوبري زير آب
656
مكان يابي غيرهولونوميك منبع بدون دستگاه مكان ياب مبتني بر كنترل اكسترمم ياب
657
مكان يابي غيرهولونوميك منبع در حضور تأخير حسگر با استفاده از كنترل اكسترمم ياب
658
مكان يابي فالت با استفاده از داده هاي هم زمان فراهم شده به وسيله تعداد حداقل PMU
659
مكان يابي فرستنده هاي راديوئي
660
مكان يابي فروشگاه هاي زنجير هاي ناحيه اي با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره مورد مطالعه:مناطق 1 و 3 اصفهان
661
مكان يابي فضاهاي آموزشي (مدارس ابتدايي) شهر رشت
662
مكان يابي فضاهاي آموزشي با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي به روش منطق فازي ﴿ شهر سنندج ﴾
663
مكان يابي فضاهاي آموزشي با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي به روش منطق فازي نمونه مورد منطقه 1 شهر سنندج
664
مكان يابي فضاهاي چند منظوره در مناطق لرزه خيز كلانشهر تهران (مطالعه موردي منطقه 13 شهرتهران )
665
مكان يابي فضاهاي چندمنظوره در منطقه 14 شهرتهران
666
مكان يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت با استفاده از روش تحليل مناسبت محيطي (نمونه موردي: مناطق 5 و 13 اصفهان)
667
مكان يابي فضاهاي مناسب جهت اسكان اضطراري پس از وقوع حوادث طبيعي(شهر قائمشهر)
668
مكان يابي فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
669
مكان يابي فضاهي مناسب اسكان اضطراري در شهرها مواقع بحران ( مطالعه موردي : منطقه 11 شهرداري مشهد )
670
مكان يابي فضاي سبز با استفاده از GIS ﴿ نمونه موردي :شهر خوراسگان﴾
671
مكان يابي فضاي سبز شهري ( نمونه موردي شهر خرم آباد)
672
مكان يابي قلب جنين با استفاده از آرايه هاي ميكروفوني
673
مكان يابي قلم مو بر روي صفحه نمايش معمولي در كاربرد نقاشي مجازي
674
مكان يابي كاربر در شبكه مخابرات سيار سلولي توسط موبايل كاربر
675
مكان يابي كاربري اراضي شهري با رويكرد كاهش تقاضاي سفر هاي درون شهري نمونه مورد مطالعه: مكان يابي بهينه براي يك فروشگاه بزرگ زنجيره اي در منطقه 2 شهرداري تهران
676
مكان يابي كارخانه خودرو برقي
677
مكان يابي كارخانه فراوري مواد معدني با استفاده از تكنيك‌ هاي ويكور، وزن دهي ساده و بردا
678
مكان يابي كمپينگ هاي گردشگري در شهر اصفهان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي﴿GIS)
679
مكان يابي كنترلرها در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار با بهره گيري از مجموعه چيره
680
مكان يابي گره هاي حسگر متحرك بدون اتكاء كامل به گروه هاي راهنما
681
مكان يابي گره‌ها در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم به صورت توزيع شده و بدون در نظر گرفتن گره‌ي راهنما
682
مكان يابي گوينده در محيط بسته به كمك آرايه ميكروفوني
683
مكان يابي ماهواره با استفاده از سيگنال هاي مغتنم از محيط
684
‎مكان يابي متن فارسي در تصاوير طبيعي
685
مكان يابي مجدد تسهيلات در زنجيره ي تامين اقلام ضروري در شرايط بحران و عدم قطعيت
686
مكان يابي محل خطا در خطوط انتقال با استفاده از امواج سيار
687
مكان يابي محل دفع بهداشتي پسماندهاي شهري بااستفاده از روش سلسه مراتبي درمحيط GIS
688
مكان يابي محل دفع پسماند شهري سيرجان با سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
689
مكان يابي محل دفن پسماند جامد شهري با استفاده از مدل WLCو AHP ( مطالعه موردي شهر تكاب)
690
مكان يابي محل دفن پسماند شهري بروجن با روشهاي ارزيابي چند معياره مكاني
691
مكان يابي محل هاي مناسب براي تغذيه مصنوعي آبخوان با استفاده از منطق فازي در سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در حوزه آبريز كوهپايه – سگزي
692
مكان يابي محل هاي مناسب براي تغذيه مصنوعي سفره دشت كرند در استان كرمانشاه
693
مكان يابي محيط بسته با استفاده از امواج راديويي
694
مكان يابي محيط بسته با ‎استفاده از روش هاي يادگيري بدون ناظر
695
مكان يابي مراكز آموزشي با استفاده از روش GISنمونه موردي دبستان هاي منطقه 7 شهرداري تهران
696
مكان يابي مراكز استقرار آمبولانس و تخصيص آمبولانس ها به اين مراكز
697
مكان يابي مراكز اسكان اضطراري و موقت بازماندگان زلزله ( نمونه موردي : منطقه 12 شهر تهران )
698
مكان يابي مراكز امداد ، تخصيص و دوباره تخصيص آمبولانس در شرايط بحران
699
مكان يابي مراكز امداد رساني پس از وقوع سوانح
700
مكان يابي مراكز امداد رساني پس از وقوع سوانح ﴿ منطقه يك شهرداري تهران ﴾
701
مكان يابي مراكز امداد موقت و مسيريابي پوياي وسايل نقليه امدادي هوايي در شرايط بحران
702
مكان يابي مراكز امدادرساني پزشكي در مناطق شهري با در نظر گرفتن احتمالي بودن حوادث و زمان پاسخ (مطالعه موردي شهر اصفهان)
703
مكان يابي مراكز امدادرساني پس از وقوع زلزله با استفاده از GLS مطالعه موردي: فرحزاد
704
مكان يابي مراكز پستي با روشهاي رياضي و آمار
705
مكان يابي مراكز توزيع انبارهاي موقت مياني در طراحي شبكه زنجيره تامين با تقاضاي پوياي غير قطعي
706
مكان يابي مراكز خدمات بهداشتي درماني شهر صومعه سرا با استفاده از نرم افزار GIS
707
مكان يابي مراكز خدمات روستايي با رويكرد مشاركتي (بخش طاغنكوه نيشابور)
708
مكان يابي مراكز خدمات روستايي با رويكرد مشاركتي نمونه موردي : بخش طاغنكوه شهرستان نيشابور , positioning of rural service centers through a coopertion approach
709
مكان يابي مراكز سلامت در شهر اصفهان
710
مكان يابي منابع آكوستيكي پهن باند در فضاي آزاد و حضور نويز
711
مكان يابي منابع صوتي با رويكرد آناليز مقادير ويژه
712
مكان يابي منابع صوتي قلب به كمك آرايه هاي ميكروفوني
713
مكان يابي منابع صوتي متحرك با استفاده از اثر شيفت فركانسي دوپلر
714
مكان يابي منابع گفتار با استفاده از نمونه برداري فشرده
715
مكان يابي منابع ناحيه نزديك همدوس
716
مكان يابي مناسب جهت تغذيه آبخوانها در حوضه رودخانه كال گرافي (كال ولايت) با استفاده از RS وGIS
717
مكان يابي مناطق مستعد پخش سيلاب با استفاده از فرآيند تصميم گيري چند معياره ﴿MCE﴾
718
مكان يابي مناطق مستعد جمع آوري آب باران در استان اصفهان با استفاده از GIS
719
مكان يابي مناطق مناسب جهت اجراي عمليات پيتينگ با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي درمحيط GIS ( مطالعه موردي :حوزه آبخيز طالقان )
720
مكان يابي منبع با استفاده از توان سيگنال دريافتي در شبكه هاي حسگري بيسيم با ضريب اتلاف توان نامعلوم
721
مكان يابي منبع بوسيله عامل غيرهولونوميك با سرعت زاويه اي كراندار مبتني بر كنترل اكسترمم ياب
722
مكان يابي منبع سيگنال گفتار به وسيله آرايه هاي ميكروفوني
723
مكان يابي منبع صوت با استفاده از شبكه هاي حسگر صوتي Ad-hoc
724
مكان يابي منبع صوتي با استفاده از آرايه ي ميكروفني
725
مكان يابي موبايل ربات با استفاده از تركيب اطلاعات سنسورها
726
مكان يابي نقاط امن در برابر خطر سيلاب ناشي از شكست سد زاينده رود در مناطق 1 و 3 شهر اصفهان
727
مكان يابي نقاط امن درون شهري براي اسكان موقت پس از (مطالعه موردي منطقه سه شهرداري اصفهان)
728
مكان يابي نقاط بهينه حفاري در ميادين نفت خيز جنوب به روشهاي هوشمند
729
مكان يابي نقاط مناسب جهت امداد رساني پس از وقوع سوانح
730
مكان يابي نواحي مستعد جهت اجراي پروژه هاي تغذيه مصنوعي آبخوان با كاربرد روش هاي تحليل سلسله مراتبي ﴿AHP﴾ و سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS﴾ مطالعه موردي دشت كوهدشت - استان لرستان
731
مكان يابي نيروگاه هاي حرارتي در يك منطقه (استان ) براساس مدل Gibson
732
مكان يابي هاب در طراحي شبكه ي بحران وبرنامه ريزي توزيع با در نظر گرفتن انواع وسيله ي حمل
733
مكان يابي هدف با فرض مدل كروي زمين
734
مكان يابي هيدروليكي پل ها و ساختمان ها با استفاده از نرم افزار RAC - HEC در محيط GIS
735
مكان يابي و ارزيابي اقتصادي انرژي باد در يزد
736
مكان يابي و اندازه يابي بهينه تجهيزات ذخيره ساز انرژي به منظور بهره برداري بهينه در شبكه هاي توزيع
737
مكان يابي و اندازه يابي بهينه تحليلي توليد پراكنده به منظور كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع همراه با تعيين تركيب بهينه از منابع مختلف
738
مكان يابي و بررسي نقش متل در توسعه گردشگري ﴿ مطالعه موردي محور اصفهان-شيراز﴾
739
مكان يابي و تعيين سايز بهينه ي توليدات پراكنده با استفتده از الگوريتم گرگ خاكستري
740
مكان يابي و تعيين ظرفيت بار انداز با لي اوت انعطاف پذير درشرايط عدم قطعيت تقاضا
741
مكان يابي و جابجايي چند وسيله با توجه به پارامتر زمان
742
مكان يابي و سازماندهي كاربري آموزشي (مورد مطالعه:شهر آشخانه)
743
مكان يابي و شناسايي قسمت خطادار شبكه در سيستم هاي توزيع با حضور توليدات پراكنده
744
مكان يابي و طراحي پاركينگهاي طبقاتي
745
مكان يابي و طراحي توربين هاي بادي
746
مكان يابي و طراحي شهركهاي صنعتي - روستايي در شهرستان مهريز
747
مكان يابي و طراحي نقاط مناسب براي امداد رساني پس از وقوع سوانح
748
مكان يابي و طراحي نقاط مناسب براي امداد رساني پس از وقوع سوانح ﴿ منطقه يك تهران ﴾
749
مكان يابي و مسيريابي چندمعياره در خدمات شهري
750
مكان يابي و مسيريابي زنجيره تأمين يكپارچه روبه جلو و روبه عقب با در نظر گرفتن الزامات زنجيره تأمين سبز
751
مكان يابي و نقشه سازي همزمان براي روبات هاي متحرك با بينايي استريو برمبناي نقشه هاي تركيبي همراه با ناوبري تركيبي
752
مكان يابي وبرنامه ريزي حمل ونقل همزمان براي يك شركت بسته بندي مواد غذايي
753
مكان يابي وسايل نقليه امدادرساني براي تخليه سوانح در راه آهن ايران
754
مكان يابي وطرح ساختاري-كاربردي
755
مكان يابي وظرفيت سنجي بهينه كارخانه قند سوم در استان كرمانشاه
756
مكان يابي يك ربات در يك محيط داخل سالني با استفاده از تركيب اطلاعات
757
مكان يابي، تخصيص و مسير يابي به منظور تاسيس مراكز موقت امداد و ارسال كالاهاي امدادي در شرايط بحران با رويكرد تور پوششي در شرايط عدم قطعيت
758
مكان يابي، زمان بندي و مسيريابي وسايل نقليه در بارگيري همزمان چند دوره اي و چند محصولي يك شبكه زنجيره تامين حلقه بسته با تقاضاي احتمالي
759
مكان يابي-موجودي ظرفيت محدود در زنجيره تأمين‌هاي چندسطحي به همراه درنظرگرفتن ريسك خرابي تسهيلات و تقاضاي غير قطعي
760
مكان‌ يابي ربات متحرك داخل سالني با استفاده از تركيب غير متمركز اطلاعات
761
مكان‌يابي آماري خطاهاي پنهان با توجه به ساختار برنامه و تحليل خطاخيزي
762
مكان‌يابي ايستگاه‌ها در شبكه‌هاي حمل‌و‌نقل ريلي
763
مكان‌يابي ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS (نمونه موردي: شهر ايلام)
764
مكان‌يابي بهينه ايستگاه‌هاي آتش نشاني در شبكه‌هاي ترافيكي درون شهري جهت امداد رساني در زمان بحران با مطالعه موردي در شهر اصفهان
765
مكان‌يابي بهينه ايستگاه‌هاي شارژ خودروي برقي با در نظرگرفتن توأم شبكه توزيع انرژي الكتريكي و شبكه حمل و نقل شهري
766
مكان‌يابي بهينه دستگاه‌هاي خودپرداز با توجه به هزينه‌هاي مرتبط و پتانسيل درآمدي آنها
767
مكان‌يابي بهينه سيستم‌هاي ضدعفوني‌كننده در شبكه‌هاي توزيع آب شهري با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه
768
مكان‌يابي بهينه موقعيت پارك‌سوارها بر اساس موقعيت محدوده قيمت‌گذاري تراكم
769
مكان‌يابي بهينه نشانگر خطا و سكسيونر به‌صورت هم‌زمان به‌منظور بهبود قابليت اطمينان سيستم توزيع
770
مكان‌يابي بيمارستان صحرايي با استفاده از روش TOPSIS و ارائه‌ي مدل چندهدفه براي تخصيص در فاز پاسخگويي (موردمطالعه: شهر آمل)
771
مكان‌يابي پاركينگ‌هاي شهر اهواز–مطالعه موردي منطقه يك
772
مكان‌يابي پايانه‌هاي باري شهري
773
مكان‌يابي تسهيلات غيرقابل اطمينان در شرايط ازدحام: مطالعه موردي تسهيلات خدمات سلامت
774
مكان‌يابي جايگاه‌هاي سوخت براي خودروها با سوخت جايگزين
775
مكان‌يابي خطا در شبكه توزيع با استفاده از داده‌هاي فروافتادگي ولتاژ در حضور توليدات پراكنده
776
مكان‌يابي خطا در شبكه‌ي انتقال HVDC در حضور مزارع بادي فراساحلي
777
مكان‌يابي خطاي اتصال‌كوتاه سيم پيچي در ترانسفورماتورهاي قدرت
778
مكان‌يابي سيستم هاي تركيبي باد و فتوولتائيك با استفاده از مدل MILP
779
مكان‌يابي شهرك صنعتي شهرستان سلسله در استان لرستان با استفاده از روش‌هاي MCE و الگوريتم تكاملي
780
مكان‌يابي عرصه‌هاي مناسب جهت اجراي پروژه‌هاي استحصال آب نواحي بياباني شهرستان راور
781
مكان‌يابي غير فعال چند ورودي چند خروجي سيگنال‌هاي رادارهاي ثانويه
782
مكان‌يابي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين و داده‌هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي در تهران
783
مكان‌يابي متن در مناظر شهري با استفاده از شبكه كانولوشني عميق
784
مكان‌يابي محل اسكان عشاير با استفاده از روش تصميم‌گيري تحليل شبكه (ANP) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي: شهرستان نهاوند)
785
مكان‌يابي مراكز امداد و نجات جاده¬اي با استفاده از روش¬هاي AHP و FUZZY در GIS
786
مكان‌يابي مراكز توزيع در زنجيره تامين سه سطحي با در نظر گرفتن تشكيل گروه مجازي توليدكنندگان
787
مكان‌يابي مناطق مستعد تغذيه آب‌هاي زيرزميني از طريق كنترل رواناب‌ها با استفاده از GIS و تحليل سلسله مراتبي (AHP)(مطالعه موردي دشت قروه-كردستان)
788
مكان‌يابي منبع صوت براي روبات‌هاي سيار با استفاده از روش هاي مبتني بر اختلاف زماني ورود سيگنال
789
مكان‌يابي هاب با رويكرد موجودي و پوششي در شبكه¬ي اشتراك‌گذاري دوچرخه ها
790
مكان‌يابي هاب سلسله مراتبي در فضاي غيرقطعيبا توجه به قابليت اطمينان
791
مكان‌يابي هاب‌هاي لجستيك بار در كشور با در نظر گرفتن عدم قطعيت در تغييرات حجم بار
792
مكان‌يابي و رديابي چند منبع صوتي به صورت همزمان
793
مكان‌يابي و نقشه‌برداري از محيط به‌صورت همزمان با استفاده از چند ربات همكار زميني بدون سرنشين
794
مكان‌يابي و نقشه‌برداري از محيط به‌صورت همزمان با استفاده از چند ربات همكار زميني و هوايي بدون سرنشين
795
مكان‌يابي و نقشه‌برداري هم‌زمان ربات‌هاي انسان‌نما در زمين‌هاي فوتبال با يك دوربين
796
مكان‌يابي واحدهاي اندازه‌گيري فيزور در شبكه‌هاي قدرت به كمك الگوريتم كلوني مورچگان اصلاح شده
797
مكان‌يابي-مسيريابي تسهيلات اضطراري براي خدمت‌رساني به آسيب‌ديدگان به‌منظور مديريت بحران
798
مكان¬يابي QTLهاي كنترل كننده صفات جوانه¬زني دانه گندم در شرايط مختلف محيطي
799
مكان¬يابي بهينه خازن همزمان با تغيير پيكربندي سيستم توزيع با روش كلوني مورچگان بهبود يافته
800
مكان¬يابي مراكز امداد و نجات و برنامه¬ريزي تخصيص تقاضا با استفاده از روش تركيبي تصميم گيري چندمعياره و سيستم اطلاعات جغرافيايي؛ "مطالعه موردي شهر تهران"
801
مكان‏سازي اجتماعات محلي از طريق مشاركت مردمي ( نمونه مطالعاتي: محله خاك سفيد (گلشن) تهران )
802
مكانه الرجل في شعر سعاد الصباح
803
مكاني براي بازپروري شخصيتي مجرمين
804
مكاني براي گذران اوقات فراغت شهروندان در بافت شهر كرمانشاه
805
مكاني يابي تابلو هاي پيام متغير در بزرگراههاي شهري
806
مكان‏يابي – تخصيص مراكز درماني با در نظر گرفتن ميزان كارايي و آمادگي
807
مكانيابي اجسام در تصاوير رنگي و كاربرد آن در بنيايي ماشين
808
مكانيابي اماكن اسكان اضطراري در حوادث طبيعي منطقه 8 شهرداري تهران
809
مكانيابي ايستگاه آتشنشاني شهيدعراقي
810
مكانيابي ايستگاه هاي انتقال با هدف كمينه كردن اثرات نامطلوب پسماند مطالعه موردي؛ تسهيلات فشرده ساز پسماند شهر تهران
811
مكانيابي ايستگاه هاي خطوط اتوبوسراني و فرآيند بهبود آن
812
مكانيابي ايستگاه هاي سيستم اشتراك دوچرخه
813
مكانيابي ايستگاه هاي سيستم اشتراك دوچرخه
814
مكانيابي ايستگاههاي آتش نشاني شهر قم با كمكGIS ﴿ با رويكرد به طرح جامع ايمني ﴾
815
مكانيابي ايستگاههاي راه آهن زيرزميني شهري مطالعه موردي متروي تهران
816
مكانيابي با استفاده از اختلاف زمان ورود سيگنال به گيرنده ها
817
مكانيابي بهينه ايستگاه هاي پايش كيفيت آب در مخزن سد با استفاده از تئوري آنتروپي
818
مكانيابي بهينه جايگاه¬هاي سوخت¬رساني گاز طبيعي (CNG) با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و مدل (AHP) (مطالعه موردي منطقه 4 تهران)
819
مكانيابي بهينه ساختگاه سدبااستفاده ازرويكردتصميم گيري چندمعياره ومنطق فازي -مطالعه مورد.سدهرسين دراستان كرمانشاه
820
مكانيابي بهينه سكوهاي حفاري نفتي با توجه به حداقل سرمايه گذاري اوليه در ميدان دريايي ابوذر
821
مكانيابي بهينه فضاهاي سبز شهري با استفاده از مدل F’ANP و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مورد مطالعه منطقه 8 كلانشهر اصفهان)
822
مكانيابي بهينه كنار گذرها
823
مكانيابي بهينه محل دفن بهداشتي پسماندهاي جامدشهري (مطالعه موردي شهر كرمانشاه )
824
مكانيابي بهينه مراكز خريد ناحيه اي با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي به منظور توسعه پايدار (مطالعه موردي :شهر سقز)
825
مكانيابي بهينه نصب تجهيزات اندازه گيري در تخمين استاتيكي حالت هارمونيكي در شبكه هاي قدرت با استفاده از الگوريتم ژنتيك
826
مكانيابي پارك هاي شهري با استفاده از GIS مطالعه موردي: منطقه يك شهري اصفهان
827
مكانيابي پاركينگ در سيرجان با تاثير بر كاهش ترافيك شهري
828
مكانيابي پاركينگ هاي طبقاتي در شهر رشت
829
مكانيابي پايانه هاي اتوبوسراني در شبكه هاي يكپارچه
830
مكانيابي پيوسته يك شبكه توزيع با در نظر گرفتن جنبه هاي عملياتي
831
مكانيابي تسهيلات اضطراري در حمل و نقل موادخطرناك به كمك تئوري شبكه و در حالت تقاضاي غير قطعي
832
مكانيابي تسهيلات اضطراري در شرايط عدم قطعيت با رويكرد جايابي- تخصيص
833
مكانيابي تسهيلات با درنظرگرفتن قابليت اطمينان در طراحي شبكه زنجيره تامين
834
مكانيابي تسهيلات توليد با در نظر گرفتن تصميمات توليد و مسيريابي
835
مكانيابي تسهيلات معدني در معادن روباز با استفاده از روش ارزيابي تاثيرات ‌زيست‌محيطي فعاليت‌ واحدهاي معدني
836
مكانيابي تسهيلات هاب در صادرات مجدد (مطالعه موردي: غلات)
837
مكانيابي تصفيه خانه فاضلاب در محيط جي آي اس با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره
838
مكانيابي توزيع شده در شبكه هاي حسگر بي سيم به كمك اطلاعات مجاورت دودويي
839
مكانيابي ﴿جانمايي﴾كاربري اراضي شهري با تاكيد بر برنامه ريزي حمل و نقل درون شهري
840
مكانيابي جايگاه هاي عرضه سوخت درون شهري (پمپ بنزين) بعنوان يك عنصر شهري با استفاده از سيستم پشتيباني برنامه ريزي كاربردي اراضي ؟ What if (نمونه موردي: شهر يزد)
841
مكانيابي جنگل هاي شهري با رويكرد توسعه جنگلداري شهري با كمك سامانه اطلاعات جغرافيايي ( منطقه مورد مطالعه: شهر يزد)
842
مكانيابي خدمات اضطراري در شهر سنندج با رويكرد پدافند غيرعامل
843
مكانيابي خطاي نرم افزار با استفاده از خوشه بندي اجراها
844
مكان‏يابي خودكار سوزن در تصاوير اولتراسوند سه‌بعدي
845
مكانيابي رقابتي مراكز چندگانه در زنجيره بسته
846
مكانيابي سايتهاي كمپينگ در شهرستان ماسال ﴿اردوگاه طبيعي بااستفاده از....﴾
847
مكانيابي شركتهاي تعاوني مصرف غير كارگري در مناطق شهري- شهرستان يزد
848
مكانيابي شهر جديد در محور اراك - فراهان
849
مكانيابي شهرك ها ونواحي صنعتي با رعايت ملاحضات آمايشي مبا توجه به اثرات زيست محيطي بخش صنعت ﴿نمونه موردي: شهرستان اراك﴾
850
مكانيابي عرصه هاي مناسب پخش سيلاب جهت تغذيه مصنوعي آبخوان دشت خانميرزا با سامانۀ سنجش از دور(RS)
851
مكانيابي فضاي باز با رويكرد كاهش آسيب پذيري در حين زلزله ﴿نمونه موردي محله باغ بهار مهريز)
852
مكانيابي فضاي سبز منطقه 5 شهر تهران با استفاده از مدلهاي AHP و Topsis در محيط GIS
853
مكانيابي قابل‌اطمينان هاب‌ها در شرايط وجود اختلالات
854
مكانيابي مجتمع ايستگاهي ريلي با استفاده از منطق فازي و سيستم اطلاعات جغرافيايي ؛ مورد مطالعاتي تهران
855
مكانيابي مجتمع هاي آموزشي متمركز در شهر اصفهان با استفاده از GIS
856
مكانيابي مجتمع هاي خدماتي - رفاهي بين راهي
857
مكانيابي محل دفن بهداشتي زباله هاي جامد شهري (مطالعه موردي شهر بهشهر)
858
مكانيابي محل دفن زباله شهر اردستان با استفاده از نرم افزار جي آي اس و مدل بولين
859
مكانيابي محل دفن مواد زايد جامد شهري با استفاده ازتلفيق مدل AHP و منطق فازي (نمونه موردي: شهر دليجان )
860
مكانيابي محل هاي مناسب براي دفع زباله با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و تحليل سلسله مراتبي(AHP) (مطالعه موردي شهر بيجار)
861
مكانيابي محور در شبكه توزيع گندم داخلي
862
مكانيابي مراكز آموزشي ﴿دبيرستان﴾ در شهر رشت
863
مكانيابي مراكز اورژانس تحت پوشش جزئي
864
مكانيابي مراكز اورژانس مجهز به خدمات ارتباط از راه دور در جاده هاي پرخطر منتهي به كلان شهر اهواز از طريق سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)"
865
مكانيابي مراكز توزيع با رويكرد ماكزيمم نمودن پوشش به همراه مطالعه موردي
866
مكانيابي مراكز درماني ﴿اورژانس﴾ با استفاده از GIS(منطقه 6 شهرداري تهران ﴾
867
مكانيابي مراكز دفع پسماندهاي شهري با استفاده از فناوري سيستم اطلاعات جغرافيايي نمونه موردي : شهر مياندواب
868
مكانيابي مناطق بحران آفرين در راه هاي استان گلستان با استفاده از GIS و روش تصميم گيري چند معياره
869
مكانيابي منبع صوت در محيط نويزي با استفاده از آرايه اي از ميكروفن ها براي روبات خانگي
870
مكانيابي نواحي مساعد جهت توسعه فيزيكي كلان شهرتهران با تاكيد بر برخي از عوامل اقليمي
871
مكانيابي نيروگاه هاي خورشيدي و توليد پراكنده و طراحي مدل شبكه توزيع برق (مطالعه موردي: استان زنجان)
872
مكانيابي هاب در زنجيره هاي تأمين چندسطحي با در نظر گرفتن همزمان محدوديت‌هاي هاب و زنجيره
873
مكانيابي و ارائه اصول طراحي مسير خانه تا مدرسه براي كودكان به روش اتوبوس پياده ( نمونه موردي : محله پونك در تهران )
874
مكانيابي و امكان سنجي احداث مزارع بادي با در نظر گرفتن خطوط انتقال و ملاحظات اقتصادي
875
مكانيابي و اندازه بهينه ذخيره سازهاي انرژي در شبكه هاي هوشمند شامل خودرهاي برقي از طريق الگوريتم ژنتيك
876
مكانيابي و تجهيز مراكز مورد نياز اسكان پس ار سانحه در منطقه 10 ﴿ مديريت ، مكانيابي ، تخليه و اسكان ﴾
877
مكانيابي و تخصيص بهينه ايستگاه هاي خدمات اورژانسي-مطالعه موردي
878
مكان‏يابي و تخصيص چندگانه هاب ظرفيت‏دار تحت شرايط تراكم ﴿مطالعه موردي: حمل‏و‏نقل عمومي شهر تهران﴾
879
مكانيابي و تعيين ظرفيت جايگاه‌هاي سوخت شهري
880
مكانيابي و طراحي شبكه تعاوني هاي بازاريابي محصولات كشاورزي در استان آذربايجان غربي
881
مكانيابي و طراحي مراكز امداد رساني پس از وقوع سوانح ﴿ منطقه يك تهران ﴾
882
مكانيابي و طراحي نقاط مناسب براي امداد رساني پس از وقوع سوانح در محدوده نواب ﴿منطقه 10 شهرداري تهران﴾
883
مكانيابي و طراحي نقاط مناسب براي امداد رساني پس از وقوع سوانح در منطقه 1 شهرداري تهران ﴿ طرح مركز امداد و اسكان ﴾
884
مكانيابي و كنترل رسوب در مسيرهاي انتقال آب و آبگيرها با استفاده از شيب معكوس و حركت چرخشي ذرات
885
مكانيابي و نقشه برداري همزمان يك ربات متحرك با استفاده از فيلترهاي وفقي و مقاوم در محيط هاي ديناميكي
886
مكانيايي سايت زباله با استفاده از مدل آ اچ پي مطالعه موردي شهرستان رفسنجان
887
مكانيزاسيون دفتر وكالت
888
مكانيزاسيون سيستم امور دانشجويي با نرم افزار به زبان VB.Net و پايگاه داده SQL
889
مكانيزاسيون سيستم انبار و فروش كارخانه يزد پيچ
890
مكانيزاسيون سيستم جامع شركت صنايع بسته بندي مواد غذايي هاني فراور يزد
891
مكانيزاسيون سيستم سهامداران شركت گوشت يزد
892
مكانيزاسيون و ساماندهي شبكه كابل - هوائي و بهينه سازي اطلاعات در مراكز سوئيچ شهري
893
مكانيزم آلوده شدن مذاب به هنگام ذوب ريزي
894
مكانيزم انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي ورقه اي زيگزاگي با روش F.E.M و با برنامه كامپيوتر
895
مكانيزم بادامك ها
896
مكانيزم پارگي دوخت در پوشاك ورزشي (فوتبال) تحت تنش هاي كششي
897
مكانيزم پرزدهي پارچه تريكوي پنبه ، پلي استر
898
مكانيزم تحول نشانه هاي مرضي بر پايه تعامل سبكهاي دلبستگي و راهبردهاي مقابله با تنيدگي در سالمندان تهراني مبتلا به بيماريهاي مزمن جسماني
899
مكانيزم تشكيل نانو كامپوزيت Fe,Ti)3Al-Al2o3﴾ با روش آلياژ سازي مكانيكي
900
مكانيزم تغيير شكلهاي خاك در اثر روانگرايي عدسيهاي مضاعف ماسه اي و تعيين عممق نامحدود آن
901
مكانيزم توازن بار پويا در محيط زيرساخت ابر براساس بار ماشين هاي فيزيكي
902
مكانيزم توسعه ترك در مصالح سنگي و شبه سنگي تحت تنش كششي مستقيم و غيرمستقيم
903
مكانيزم توسعه ترك در مصالح شبه سنگي تحت بار فشاري تك محوري و مدل سازي عددي آن
904
مكانيزم توسعه شهركرد
905
مكانيزم توليد دوده از فلر هاي صنعتي
906
مكانيزم روتور اصلي و كنترل زاويه گام پره هليكوپتر
907
مكانيزم زمانبندي وظيفه در محيط محاسبات داوطلبانه مبتني بر سياست ارسال كار
908
مكانيزم سريع براي دگرسپاري خردسلول - خردسلول
909
مكانيزم عملكرد كمك فن در سيستم تعليق و تكنولوژي ساخت قطعات آن
910
مكانيزم عملكرد كمك فن در سيستم تعليق و تكنولوژي ساخت قطعات آن
911
مكانيزم عملكرد كمك فن در سيستم تعليق و تكنولوژي ساخت قطعات آن
912
مكانيزم عملكرد كمك فنر در سيستم تعليق تكنولوژي ساخت قطعات آن
913
مكانيزم كاهش ضايعات و ارتقاء سطح توليد
914
مكانيزم كوره بلند ذوب آهن
915
مكانيزم ماشينهاي بافندگي
916
مكانيزم مسيريابي روترها در شبكه
917
مكانيزم مسيريابي روترها در شبكه
918
مكانيزم هاي ايجاد ضريب پواسون منفي در صفحات و سيلندرهاي فلزي تحت اثر بارهاي مكانيكي و حرارتي
919
مكانيزم هاي جايگزين شيوه هاي پرداخت در تجارت بين الملل در فضاي تحريم و يا ركود اقتصادي
920
مكانيزم هاي غير فعال شدن كاتاليزورهاي پايه دار فلزات نجيب در اكسيداسيون كامل هيدروكربن ها توسط تركيبات آلي سيليكون دار
921
مكانيزم هاي فرسايش و خوردگي نسوز در كنورترهاي مجتمع مس سرچشمه
922
مكانيزم هيگز در نظريه ميدان هاي غير هرميتي با تقارن PT
923
مكانيزم و ساختار بافت در ماشين هاي فرشبافي
924
مكانيزم و سينتيك تشكيل تركيب بين‌فلزي TiAl3 در زوج نفوذي آلومينيم - تيتانيم
925
مكانيزم و سينتيك و توزيع اندازه ذره در پليمريزاسيون امولسيوني وينيل كلرايد
926
مكانيزم و طراحي سيستم گيربكس ماشين ريسندگي رينگ
927
مكانيزم واكنش در سنتز خود احتراقي حجمي تيتانيوم دي برايد
928
مكانيزم‌هاي خرابي ستون مركب پروفيل كامپوزيتي و بتن تقويت شده با استوانه GFRP تحت بار محوري
929
مكانيزمها و تكنيكهاي رايج در سيستمهاي يكپارچه پيلهاي خورشيدي و كاربرد آنها در ماهواره ها
930
مكانيزمهاي بهبود در سيستم اجرايي گمرك
931
مكانيزمهاي گسيختگي در قابهاي خمشي مهاربندي شده
932
مكانيزمي براي سازمان دهي و اجراي خوشه هاي مجازي توان بالا
933
مكانيزمي براي كاهش مصرف انرژي در وسايل متحرك بوسيله اشتراكگذاري منابع
934
مكانيزمي تركيبي براي جلوگيري ازحملات تزريق كد
935
مكانيزمي جهت تشخيص و ترسيم خودمختارخرابي عملگرها در شبكه هاي حسگر و عملگر بي سيم
936
مكانيزمي جهت توليد بدافزارهاي دگرديس با حداقل تشابه به نسخه‌هاي قبلي
937
مكانيزه كردن ارزشيابي كاركنان و مديران
938
مكانيزه كردن اطلاعات پروژه هاي شهرداري
939
مكانيزه كردن اطلاعات مراكز اس 12
940
مكانيزه كردن الگوريتم هافمن و پترسون
941
مكانيزه كردن انبار مركز آموزش
942
مكانيزه كردن پروژه هاي دانشجوئي مركز آموزش مخابرات
943
مكانيزه كردن تخليه و بارگيري مواد فله در اسكله شهيد رجايي (نمونه مورد مطالعه سنگ گچ)
944
مكانيزه كردن جوش TIG و MIG/MAG
945
مكانيزه كردن دبيرخانه مركز آموزش ( اطلاعات پرسنلي )
946
مكانيزه كردن سيستم اطلاعات مشتركين تلفن يك شهر
947
مكانيزه كردن سيستم اطلاعاتي انبار
948
مكانيزه كردن سيستم اطلاعاتي انبار در شركت پيچاز الكترونيك
949
مكانيزه كردن سيستم اطلاعاتي تجهيزات الكتريكي كارخانجات صنعتي
950
مكانيزه كردن سيستم خريد و فروش كارخانجات كاشي تحت وب
951
مكانيزه كردن سيستم زبانسرا
952
مكانيزه كردن سيستم مسافرتي يك شركت
953
مكانيزه كردن سيستم هتل توسط دلفي
954
مكانيزه كردن نقشه هاي اجرائي مالتي پلكس ديجيتال با كامپيوتر
955
مكانيزه كردن يك كارخانه توليدي (بخش انبار)
956
مكانيزه كردن يك كارخانه توليدي (بخش بازرگاني )
957
مكانيزه كردن يك كارخانه توليدي (بخش توليد)
958
مكانيزه كردن يك كارخانه توليدي ﴿بخش بازرگاني﴾
959
مكانيزه كردن يك كارخانه توليدي ﴿بخش توليد﴾
960
مكانيزه نمودن امور گروه پروژه
961
مكانيزه نمودن جمعآوري آب هاي سطحي با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
962
مكانيزه نمودن عمليات فروش كامپيوتر نرم افزار سورناصنعت خاوران
963
مكانيزهاي كنترل و نظارت
964
مكانيزيم تشكيل تركيب بين فلزي آلومينايد تيتانيم گاما از طريق احياء آلومينو كليسوترميك دي اكسيد تيتانيم در حضور پرلكرات پتانسيم
965
مكانيسم اثر آنتي ديورتيكي مشتقات بنزوتيا ديازين
966
مكانيسم اثر و موارد استعمال آلداكتون
967
مكانيسم القاءآپوپتوز بر روي سلولهاي سرطاني HeLa توسط icd-58(پپتيد مشتق از سموم جانوري )
968
مكانيسم انتقال بار بستر در رودخانه بابل رود
969
مكانيسم انتقال پروتون درون مولكولي تركيب سيانورتيك اسيد در فاز گازي و در حضور كلاسترهاي آب و متانول :يك مطالعه نظري
970
مكانيسم انتقال پروتون درون مولكولي تركيب سيانوريك اسيد در فاز گازي و در حضور كلاسترهاي آب و متانول:يك مطالعه نظري
971
مكانيسم بار گذاري كوانتوم داتها در كپسول هاي پليمري براي تشخيص بيماري ها در پزشكي
972
مكانيسم پرداختهاي بين الملل
973
مكانيسم توسعه پاك در صنايع - بررسي صنعت سيمان
974
مكانيسم توسعه پاك در صنايع- بررسي صنعت سيمان
975
مكانيسم جذب برگي و تأثير پتاسيم به شكل معدني و كمپلكس شده با آمينو اسيدها بر عملكرد و كيفيت پسته
976
مكانيسم جذب برگي و تاثير عنصر روي به شكل معدني و كمپلكس شده با آمينو اسيدها بر عملكرد و كيفيت پسته
977
مكانيسم قيمت گذاري انتقال انرژي الكتريكي شبكه برق ايران
978
مكانيسم مذاكره در سيستمهاي چند عاملي داراي اطلاعات محدود
979
مكانيسم هاي انتقال حرارت در نانو سيالات
980
مكانيسم هاي رهايش دارو از طريق سد خوني مغزي
981
مكانيك آماري ساليتون ها
982
مكانيك آماري نافزونور و معرفي يك آنترپي دو پارامتري جديد
983
مكانيك آماريسيستم هاي گرانشي
984
مكانيك اجرام آسماني
985
مكانيك بوهمي
986
مكانيك جسم صلب در دستگاه فضا زمان گاليله
987
مكانيك ساختماني نخ هاي حجيم اكريليكي
988
مكانيك شكست
989
مكانيك شكست و بررسي ميدان تغيير مكان در اطراف يك ترك
990
مكانيك كوانتمي ابر متقارن
991
مكانيك كوانتومي در فضازمان منحني
992
مكانيك كوانتومي در فضاي ناجابجايي 1+2 بعدي
993
مكانيك كوانتومي روي خمينه هاي همتافته: رويكرد كوانتش هندسي
994
مكانيك كوانتومي سيستم هاي اتلافي و برهمكنش آنها با ميدان كوانتومي خلاء
995
مكانيك كوانتومي غيرخطي بر اساس آنتروپي كوانتومي
996
مكانيك كوانتومي و نظريه اطلاعات همسان سازي فاز - همورداي نامتقارن
997
مكانيك كوانتومي يك نانولوله دوحالته
998
مكانيك نخهاي مخلوط از سه نوع الياف
999
مكانيك و تغيير شكل هسته آزمايش مكش ميكروپمپ
1000
مكانيك و هندسه
بازگشت