<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
n
2
n- ابر گروه ها، روابط n - تايي و ابر گروه هاي فازي حاصل از روابط فازي
3
n- ميانگين پذيري ضعيف جبر نيم گروهي ريس
4
n- ميانگين پذيري ضعيف گسترش هاي مدولي جبرهاي باناخ
5
NAK براي Ext وخواص صعودي براي زوج مدول ها
6
Nanoxisymmetric acoustic scattering and active control from a near surface underwater piezoelastic spherical transducer
7
National security and political economic dimensions of oil market power.
8
NEAX16E MAINTENCE نگهداري سوئيچينگ NEAX16E
9
Needs Assessment of Stakeholders' Perspective on Including Teaching Translation Technology in Translator Training Curriculum at Iranian Universities
10
Negative feedback enhancement
11
Negative feedback enhancement
12
Negotiation of Meaning and Noticing in Cyderspace The Role of Text-based Online Chat in The Development of SLA
13
Negrophobia an​d Identity Crisis in William Faulkners Light in August
14
nemooneh
15
Neologism vs. Borrowing: A Study of the Application Rate of New Words Coined by the Academy of Persian Language and Literature
16
Nerrow Reading with a Focus on Modal Passive Verbs: Intake and Comprehension among Iranian High School Students
17
Neural wireless sensor networks
18
NEXT GENERATION NETWORK
19
NFC و امنيت در آن
20
nmm
21
﴾Non- permutation flowshop scheduling﴿زمانبندي جريان كارگاهي در حالت غير جايگشتي
22
None-normal one-regular and 4-valent Cayleygraphs of dihedral groups 2 n D
23
Non-Newtaian FIow in The Process Industries
24
Norms in Translation of Islamic Textsin Iran with focus on Translated texts by World Ahlul-Bayt Assembly
25
NOSQL- NOT ONLY SQL DATABASE
26
ns-LTP ( Non-specific lipid -Transfer Protein) برنج با بر چسب GST به داخل باكتري اشرشياكلي
27
Numerical Analysis of Flow In Catalytic Converter
28
n-ضلعي‌هاي القايي در چيدمان خطوط
29
N-فرميله شدن آمينهاي آليفاتيك و آمينهاي آروماتيك در حضور كاتاليزورپيريدين -2و 6-دي كربوكسيليك اسيد با اسيد فرميك در شرايط بدون حلال
30
N-كاربرد كاتاليزورهاي نانو كره سيليكاي عامل دار شده و هالو سولفوناميد در تبديلات گروههاي عاملي
31
n-ميانگين پذيري ضعيف يك جبر باناخ
32
N,N,N,N تترا متيل اتيلن دي آمينيوم – N,N-دي سولفونيك اسيد تري فلورو استات: كاتاليزوري داراي عملكرد دوگانه براي سنتز 9- آريل – 1،8- دي اكسو- اكتاهيدروزانتن ها و ] 4، 2 ، 1[ تري آزولو ] a – 5 و 1[ پيريميدين‌ها به‌عنوان تركيبات جذاب زيستي
بازگشت