<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
O - آلكيل دار نمودن انتخابي اورتوآمينو فنول با استفاده از آلكيل توسيلات ها؛ و تشكيل پيوند كربن- كربن از طريق واكنش مانيخ با استفاده از كاتاليزور سيليكا تنكستيك اسيد
2
O- آلكيل دار نمودن انتخابي پارا آمينو فنول با استفاده از آلكيل توسيلات ها، و تشكيل پيوند كربن - كربن از طريق واكنش مانيخ با اسفتاده از كاتاليزور سيليكا تنگستيك اسيد
3
Obedienceand transgression in childrenי stories: A coross- cultural comparison of Iraian and American children
4
OCR مبتني بر كانتورهاي فعال در تصوير
5
OFFOCE AUTOMATIONاتوماسيون اداري
6
Oil and remittances in the Middle East
7
Oil revenue and Socio-Economic development in Iran, 1963-78
8
Oman's foreign policy: Foundations and practice.
9
On language-switchg in the writing of EFL learners
10
On the Effect of Explicit and Implicit Instruction on the Learning of English Unaccusative and Unergative Verbs by Iranian Intermediate EFL Learners
11
On the Effect of Reciprocal Teaching on Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners
12
On the effect of typographical enhancement and textul glosses on the acquisition of vocabulary through reading by iranian learners of english
13
On the effect of typographical enhancement and textul glosses on the acquisition of vocabulary through reading by iranian learners of english
14
On the Equivalence of Constructed-Response an​d Multiple-Choice: Stem-Equivalent, Stem non-Equivalent but Content Equivalent, an​d Stem an​d Content non-equivalent Items in Reading Comprehension Using Multifaceted Rasch Model
15
On the validity of ESP taxonomies a corpus - based study
16
On the Washback Effect of TOEFL Preparation Courses on EFL Learners’ Expectations and Perceptions: A Comparative Study of TOEFL iBT & PBT
17
On-board three-dimensional constrained entry flight trajectory generation
18
Ontology in John Barth’s Short Fiction
19
Operation earnest will: The United States in the Persian Gulf, 1986- 1989
20
OPERATION در سيستمهاي سوئيچينگ EWSD
21
opoبررسي اثرات غير خطي توليد هماهنگ دوم و
22
OptimaI Fuzzy ControIIer Design for Overhead TraveIing Crane
23
Optimal fuzzy - PID controllers for nonlinear systems
24
Optimization Of Hydraulic Engine Mount Using Genetic Algorithms
25
Optimum Control of Electric Vehicle Induction Machine Drives Without Spee Sensor
26
Oral Corrective Feedback in Accordance with Sociocultural and Cognitive – interactionist Theories on Written Errors: Effects on Learners’ Explicit and Implicit Knowledge of English Articles
27
Oral English Classroom Discourse in University and Private Institute Contexts in Iran
28
Oral public communication in the Iranian immigrant commuuuuunity, to word reconceptualization ofmass communicationUniofWashington
29
Orientalist Discourse in Frank Herbert’s Dune: Islam an​d Iraq in Focus
30
Orius albidipennis (Reuter)،(Hem.: Anthocoridae)اثرات جانبي روش هاي مختلف كاربرد حشره كش تيامتوكسام بر سن شكارگر، در سيستم شكار-شكارگري شته جاليز و
31
Ottoman penetration of the Eastern region of the Arabian peninsula, 1814-1841
32
Out of the "Moral Thicket", The American Christian religious leaders and the Persian Gulf War
بازگشت