<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
p - گروهها و زير گروههاي سيلو و ويژگي هاي آنها
2
P & l MODULE IN SYSTEM 21 , ...40
3
p- بهترين تقريب و p- بهترين هم تقريب در فضاي خطي 2- نرم فازي
4
p- گروه ها با تعداد كم كلاس هاي تزويج از نرمال سازها
5
p- گروه هاي متناهي با زير گروه هاي كوچك توليد شده توسط دو عضو مزدوج
6
p گروههاي متناهي كه زيرگروههاي ابلي انها داراي اشتراك بدهي هستند
7
P مقدار فازي درآزمون فرض ها
8
P.L.C POWER LINE CARRIER
9
packet classification ( دسته بندي پكتها )
10
Pan-Africanism and the Afro-Arab Dilemma
11
Paralysis Nerve Facial Traumatic
12
Parameter Resetting in Second and Third language Aquisition: The Case of Presian Monolingual and Arabic-Presian Bilingual learners of english
13
Paratexts and Dissenting Narratives in the Persian Translations of Six English Socio-Historical Accounts of the Iran-Iraq War
14
Parcours de « perfection » dans Thésée d’André Gide et Le Prophète de Khalil Gibran : approche comparative
15
Pareto Optimum Design Of Active Suspension Systems for TWO- and Five- Degree of Freedon Vehicle Model Using Multi- Objectiv Genetic Algorithm
16
Part of something larger than ourselves: George H.W. Bush and the rhetoric of the first U.S. War in The persian gulf
17
Patterns of persian EFL learners comprehension of idiomatic expressions: reading strategies and cross- cultural mappings in focus
18
Patterns of State-building in the Arabian Gulf: Kuwait and Qatar
19
Patterns of the iranian advanced learnersי problems with english collocations
20
Paul Ricoeurיs Ideae of Time and Narretive in Graham Greenיs The End of the Affair
21
Paul verlaine, inspirations picturales
22
pecket classification ( دسته بندي پكت ها )
23
Perfectionism and foreign language learning: a study of foreign language learnersי perfectionist tendencies and their foreign language(english) oral performance
24
periodontitis treated and disease heated in inhibitor their and metalloproteinases matrix crevicular Gingival
25
periodontitis treated and disease heated in inhibitor their and metalloproteinases matrix crevicular Gingival
26
Permutuation al propertis in groups
27
Persian EFL Learners and Answering Negative Yes-No Questions: Implicit Vs. Explicit Instruction
28
Persian EFL Learners` Cultural Awareness: Food Advertisements in Focus
29
Persian Gulf war Illness: The public policy syndrome
30
Personalification in Translation: Translation of Animal Personification in Orwells Animal Farm
31
Personality Disorders and Possible Worlds: A Cognitive Poetic Approach to F. Scott Fitzgerald’s selected Novels
32
Petroleum industry in Iran.
33
PHS و مقايسه آن با سيستم هاي سلولي
34
Physical geologi
35
Physical Geologi
36
Physical geologi
37
Physical Geology
38
pj شاخص پيچاپيچ لوله هاي نانوي شش ضلعي
39
PLC به كمك PC
40
PLL(حلقه قفل فاز زمان گسسته )
41
PMO بعنوان ابزاري در اختيار مديران پروژه با تكيه بر گزارشات و ارائه راهكارها به مديريت ارشد
42
Political crime hn Iran and the United States: A comparative analysis of The social construction of criminality.
43
Political culture and political development: An analysis of the institution building process in Iran
44
Political influences of tribes in the state of Qatar: Impact of tribal loyalty on Political participation
45
Political orientations and the style of intergroup leadership interactions : The case of Iranian political parties
46
Political risk and the role "news" hn International financial markets: a study of freeze of hranian assets
47
Politica‎l-Economy and Political development in the sultanate of Oman
48
Politics, Games and culture : A game- Theoretic analysis of political mobilization by revolutionary elites in Iran, kampuchea, and Cuba
49
Possible Worlds in Thomas Pynchon’s The Crying of Lot 49: A Cognitive Poetic Reading
50
Postmodern City in Selected Novels of Martin Amis
51
Postmodern Features in Gabriel García Márquez’ One Hundred Years of Solitude
52
Postmodern Orientalized Terrorism (S) in Don Delillo s Pre-and Post-9/11 Fiction : The Names ,Mao II , Cosmopolis, and Falling Man
53
Postmodern Sublime in Don DeLillo’s White Noise, Mao II and Cosmopolis
54
Pour une Esthetique de Reception en Iran
55
Power and politics in the east India company,1681- 1709
56
power doppler ultrasonography versus dmsa scan in diagnosing acute pyelonephritis and predicition of renal scarring
57
power doppler ultrasonography versus dmsa scan in diagnosing acute pyelonephritis and predicition of renal scarring
58
Power, curriculum making and actor-network theory: The case of physics, technology and society curriculum in Bahrain
59
Pragmatic Strategies in Email Communication: A Comparative Study of Apology E-mails between Iranian EFL Learners and Native English Speaking Students
60
Pragmatic transfer in the perfomance of Iranian EFL learners
61
Pragmatic transfer of face keeping startegies in advanced EFL learning reactions to accuatory complaints
62
Pragmatics of eqistemic modal markers: the case of formal and informal persuasive letters
63
Preimplantation genetic screening (PGS) of embryos derived from human oocytes matured in vivo or in vitro in ICSI cycles
64
Preparation and evaluation of kojic acid dipalmitate solid lipid Nano particles
65
Preparation and Investigation of Epoxy Based Nanocomposites
66
Prescribed Versus Voluntary Use of Test-taking Strategies on the Performance of Iranian Adult EFL Learners: IELTS Reading Paper's Test Format and Language Proficiency in Focus
67
Prioritizing of Airline Service Recovery Solutions by Service Problem Deployment Techniqe with a case study in IranAir
68
Privileged and penalized: The education of boys in the United Emirates.
69
Problems of Iranian Professional Researchers in Writing Papers in English: The Case of Science and Engineering Researchers
70
Processing and learning English ambiguous morphosyntactic constructions by Persian EFL learners
71
Processing units in language production: a study of foreign language learnersי slips
72
Professional and Trainee Translators’ Reconstruction of ‘Attitude’: Translation Evaluation from the Perspective of Appraisal Theory
73
Professional Identity and Teaching Quality: The case of Iranian EFL teachers
74
Professor-Student Rapport an​d Student Motivation: The Case of EAP classes at the Iran University of Science an​d Technology
75
Proposing a 2-D dynamical model for investigating the factors affecting neck injuries produced by rear-end impacts(Whiplash injuries
76
Proverbs across cultures: stylistic aspects in the persian translation of solomonיs book of proverb
77
Pure زير مدول هاي ، مدول هاي ضربي
78
P-گروه هاي قوي داراي خودريختي هاي غيرداخلي از مرتبه P هستند
بازگشت