شماره ركورد :
1003
عنوان مقاله :
بررسي تأثيرات عايقكاري در ساختمان از نظر اقتصادي و مصرف منابع تجديد ناپذير انرژي
پديد آورنده :
رامبد رايگان ، اعظم زياري
توصيفگرها :
عايق حرارتي ، بهينه سازي مصرف ، انرژي هاي تجديدناپذير ، صرفه جويي اقتصادي ، بازگشت سرمايه
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت