شماره ركورد :
2131
عنوان مقاله :
عايق كاري ساختمان
پديد آورنده :
نوشته رابين بري ترجمه اردشير اطيابي
توصيفگرها :
عايق كاري، انرژي مصرفي، ساختمان، گرمايش ، سرمايش، انتقال حرارت، كف ساختمان، صرفه جوئي در مصرف انرژي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت