شماره ركورد :
2222
عنوان مقاله :
پژوهش تطبيقي معماري بوم آورد ناحيه كويري با سيستمهاي انرژي پايدار
پديد آورنده :
خانم مهندس فهيمه مجتهدزاده، آقاي مهندس علي پولادي
توصيفگرها :
بهينه سازي مصرف انرژي، معماري بوم آورد، معماري و شهرسازي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت