شماره ركورد :
2263
عنوان مقاله :
بهبود خواص عايقكاري حرارتي آجر با استفاده از مواد افزودني
پديد آورنده :
سهراب ويسه
توصيفگرها :
عايقكاري حرارتي، بهينه سازي مصرف انرژي، مصرف سوخت، جدارهاي ساختمان
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت