شماره ركورد :
2448
عنوان مقاله :
استفاده بهينه انرژي و روشهاي عايق بندي در ساختمانهاي دولتي
توصيفگرها :
عايق بندي، ساختمانهاي دولتي، معماري ساختمان، ساخت بنا، مصرف انرژي برق
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت