<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
Particle Swarm Optimization (PSO، بهينه سازي، هوش جمعي، هوش مصنوعي
2
PDOP ، DOP ، ECEF ، RBF ، GPS ، ژئوماتيك ، جايگاه نقشه ، اطلاعات مكاني
3
PEM ،Oil & Gas, Expert Judgments, Project Management، پروژه نفت و گاز، مديريت اجرايي، نفت و گاز
4
Performance Measurement; Ranking. MCDM Model; Fuzzy AHP Technique; Service providers.
5
Project Excellence, Assessment, Project Maturity, Organization Growth, Maturity Ladder
6
Project planning; Uncertainty; Bayesian networks; CPM
7
Project Portfolio Management, Strategic Direction, Strategic Buckets, پروژه در طراحي، استاندارد سازي
8
project selection, decision analysis under uncertainty, fuzzy logic, f-granules
9
Project weights, AHP analysis, fuzzy-AHP, project management, project planning and control
بازگشت