<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
حسابداري و هزينه سنجي سرويس ها در اينترنت
2
حفاظت از حريم خصوصي كاربران در كاربردهاي پايگاه داده هاي متحرك با استفاده از امضاي كور
3
حقوق شهروند الكترونيكي
4
حل مسئلة ارضاء محدوديت توزيعشده توسط الگوريتم MaxCAPO ، نسخه اي گسترش يافته از الگوريتم APO
5
حل معادله حركت سيستمهاي يك درجه آزادي با استفاده از موجك هار
6
حمايت از منابع زيست محيطي در فرهنگ اسلامي
7
حمل و نقل عمومي و ترافيك
8
حمله بازيابي كليد بر طرح كد گذاري كانال امن وفقي
بازگشت