<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ساخت محيط و فعاليت بدني
2
ساخت نرم افزار كامپيوتري Iran Tahvieh براي محاسبه بار حرارتي و برودتي با توجه به خصوصيات اقليمي ايران
3
ساختار شكست كار و نمودار كارهاي پروژه اكتشاف سنگهاي تزييني
4
ساختار فضاهاي ورزشي تفريحي نمود هايي از دوران كهن و معاصر
5
ساختمان - انرژي- بهينه سازي
6
ساختمان امروز براي فرد
7
سازمان مجازي راهبردي براي مديريت تحول
8
سازمان مجازي راهبردي براي مديريت تحول
9
سازمان مجازي؛ الگويي سازماني براي عصر اطلاعات
10
سازمان مجازي؛ الگويي سازماني براي عصر اطلاعات
11
سازمان هاي جديد، ضرورتي براي بقاء در جهان متحول
12
سازماندهي استراتراژيك واحدهاي سازماني در ساختار پروژه مطالعه موردي شركت حفاري واكتشاف انرژي گستر پارس PEDEX
13
ساعات ورزش در مدارس
14
سامان: سامانه اي مديريار براي عرضه خدمات اطلاعاتي برپايه مطالعه راهبردي مديريت منابع دانشي سازمان
15
ساماندهي سالم سازي محيط شهري جهت تردد معلولين و عابرين پياده ﴿ نمونه موردي ، بخش مركزي شهر ياسوج﴾
16
ساماندهي فضا و پايداري در اصلاح رفتار ترافيكي شهرهاي كشور ( ضرورت جامع نگري به مقوله رفتار در شهرها)
17
ساماندهي فضاي حركت عابر در بخش مركزي شهر ياسوج
18
سامانه تشخيص نفوذ براي مقابله با حمله DoS از طريق تقاضاي زياد مسيريابي
19
سامانه مسيرياب حمل و نقل همگاني تهران
20
سدهاي خاكي همگن كوتاه با عنصر آب بند كم عرض بتن بنتونيتي
21
سرمايه گذاري مخاطره پذير و ارتباط با مراكز رشد
22
سلامت سنجي شركت ملي صنايع پتروشيمي با استفاده از ابزار مديريت كيفيت ISO 9001: 2000
23
سنجش عملكرد اثربخش در بانكهاي ايران با نگاه استرات‍ژيك و رويكرد مدل امتيازات متوازن
24
سنجش ميزان آمادگي الكترونيكي دانشكده هاي دانشگاه فردوسي مشهد با تأكيد بر دسترسي به اطلاعات
25
سنجش ميزان موفقيت پروژه
26
سند تكميلي راهبرد آينده ويرايش 5
27
سندرم ساختمان بيمار و اهميت نگهداري صحيح و مناسب از تجهيزات كيفيت هواي داخل ساختمان
28
سوختهاي جايگزين: جانشين كارآمد سوختهاي مورد مصرف كنوني در صنعت، ساختمان و حمل ونقل و چشم انداز اميد بخش حل مشكلات زيست محيطي ناشي از سوختهاي فسيلي
29
سوختهاي فسيلي و اثرات آن بر محيط زيست
30
سور ه شناسي مسبّحات
31
سياستگذاري محيط زيست
32
سياستگذاري محيط زيست
33
سيري در ابعاد تاريك و پنهان استاندارد سازي در آموزش و پرورش
34
سيستم چندكارگزاره براي تشخيص محل پلاك خودرو
35
سيستم خبره براي ارزيابي خرابي دالهاي بتني در منطقه خليج فارس
36
سيستم روشنايي و تهويه طبيعي
37
سيستم طبيعي سرمايش براي ساختمان استفاده از هواي سرد شب
38
سيستم گرمايش مركزي مدولار متشكل از چند ديگ
39
سيستم مديريت انرژي
40
سيستم مديريت زيست محيطي بر پايه ايزو 14001 بعنوان راهكاري ملي در توسعه فرهنگ زيست محيطي و بررسي موردي نشريه موج سبز در اين سيستم
41
سيستم مديريت سبد پروژه، مفاهيم و مباني رويكرد
42
سيستم هاي توليد غير متمركز قدرت پيل سوختي براي مصارف خانگي
43
سيستم هاى خشك كن خنك كن
44
سيستم هاي فتوولتائيك، منبع انرژي پاك
45
سيستم هاي كنترل گرمايشي موثرترين، ساده ترين و كم هزينه ترين راهكار عملي براي جلوگيري از اتلاف انرژي در سيستمهاي گرمايشي
46
سيستم هوشمند ثبت تخلفات و بررسي سوانح رانندگي مبتني بر GPS
47
سيستمهاي مديريت هوشمند انرژي در تاسيسات حرارتي ساختمان
48
سيستمهاي مكانيكي توليد سرما و گرما و استفاده بهينه از آنها در جهت افزايش راندمان توليد
بازگشت