پديد آور :
شريف مقدم، هادي
عنوان :
ذخيره و بازيابي اطلاعات (رشته كتابداري)
اطلاعات نشر :
تهران : دانشگاه پيام نور
موضوع :
ذخيره و بازيابي اطلاعات , ذخيره و بازيابي اطلاعات -- آموزش برنامه اي
ردة اصلي :
Z
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
آدرس اينترنتي :
نسخه ديجيتال :
دارد
لينک به اين مدرک :

بازگشت