<< كتاب فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
ساختار داده ها -- آموزش برنامه اي ◄ الگوريتمهاي كامپيوتري -- آموزش برنامه اي ◄ ساختار داده ها -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي) ◄ الگوريتم هاي كامپيوتري -- مسايل، تمرينها و غيره (عالي)
2
ساختمان -- قوانين و مقررات -- ايران ◄ شهرسازي - قوانين و مقررات ◄ ساختمان سازي - استاندارد ها ◄ عمران - قوانين و مقررات
3
ساختمان سازي -- صنعت و تجارت -- صرفه جويي در انرژي ◄ Construction industry -- Energy conservation ◄ ساختمان سازي -- صنعت و تجارت -- آموزش برنامه اي ◄ Construction industry -- Programmed instruction ◄ انرژي -- مصرف -- مديريت ◄ Energy consumption -- Management ◄ انرژي، منابع -- مديريت ◄ Power resources -- Management
4
ساختمان سازي ◄ ساختمان سازي -- وسايل و تجهيزات
5
ساختمان سازي ◄ مصالح ساختماني
6
ساختمان هاي بتني
7
سازمان -- آموزش برنامه اي ◄ سازمان -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ سازمان هاي دولتي -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ اصلاح نظام اداري -- ايران
8
سازمان جهاني تجارت ◄ World Trade Organization ◄ حق مولف -- ايران ◄ مالكيت معنوي (حقوق بين الملل) ◄ حق مولف -- هنر ◄ مالكيت معنوي -- ايران -- جنبه هاي اقتصادي
9
سازمان هاي بين المللي -- آموزش برنامه اي ◄ سازمان هاي بين المللي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي)
10
سازمان هاي دولتي -- ايران -- آموزش برنامه اي ◄ گردشگري -- آموزش برنامه اي ◄ سازمان هاي دولتي -- ايران -- راهنما ها
11
سازمان هاي دولتي -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ سازمان هاي دولتي محلي -- ايران -- مديريت -- آموزش برنامه ا ي
12
سازمان هاي مالي بين المللي -- آموزش برنامه اي ◄ Financial institutions, International -- Programmed instruction
13
ساعتيان ، محمودرضا، - 1367 -- سرگذشتنامه ◄ ساعتيان ، محمودرضا، - 1367 -- خاطرات ◄ جنگ ايران و عراق ، 1367 - 1359 -- شهيدان -- خاطرات
14
سالمندان -- مشاوره -- آموزش برنامه اي ◄ سالمندان -- مشاوره -- آزمون ها و تمرين ها (عالي)
15
سبك شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ شعرفارسي -- تاريخ و نقد -- آموزش برنامه اي
16
سخن (نشريه ) -- فهرستها
17
سرشماري - نفوس و مسكن ◄ آمار نامه - اصفهان ◄ آمار - اصفهان ◄ اصفهان - سرشماري 1385 ◄ اصفهان ﴿ استان ﴾ - جمعيت - آمار
18
سرگرمي هاي هواي آزاد -- آموزش برنامه اي ◄ سرگرمي هاي هواي آزاد -- مديريت -- آموزش برنامه اي
19
سعدي، مصلح بن عبدالله، - 691؟ ق . غزليات.برگزيده. ◄ سعدي، مصلح بن عبدالله، -691؟ق . قصايد. برگزيده. ◄ شعر فارسي -- قرن 7ق. -- تاريخ و نقد -- آموزش برنامه اي ◄ ادبيات فارسي -- آموزش برنامه اي
20
سفال گري -- آموزش برنامه اي ◄ Pottery -- Programmed instruction ◄ سفال گري -- ابزار و تجهيزات -- آموزش برنامه اي ◄ Pottery -- Instruments -- Programmed instruction
21
سفال گري -- آموزش برنامه اي ◄ Pottery -- Programmed instruction ◄ سفال گري -- ابزار و تجهيزات -- آموزش برنامه اي ◄ Pottery -- Instruments -- Programmed instruction
22
سنايي، مجدود بن آدم، 473؟ - 525؟ق. . حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه -- نقد و تفسير -- آموزش برنامه اي ◄ شعر فارسي -- قرن 6ق. -- آموزش برنامه اي
23
سنجش از دور -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ زمين شناسي -- سنجش از راه دور -- آموزش برنامه اي
24
سنگ هاي آذرين -- آموزش برنامه اي ◄ زمين شناسي -- آموزش برنامه اي
25
سنگ هاي آذرين -- آموزش برنامه اي ◄ ماگماها
26
سنگ هاي رسوبي -- آموزش برنامه اي ◄ ژئوشيمي -- آموزش برنامه اي
27
سهروردي ، يحيي بن حبش ، 549؟ - 587ق. ◄ اشراق (فلسفه) -- آموزش برنامه اي
28
سي ++ (زبان برنامه نويسي كامپيوتر) -- آموزش برنامه اي ◄ سي ++ (زبان برنامه نويسي كامپيوتر) -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي) ◄ برنامه نويسي شي گرا -- آموزش برنامه اي ◄ برنامه نويسي شي گرا -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي)
29
سياست اقتصادي -- آموزش برنامه اي ◄ اقتصاد توسعه -- آموزش برنامه اي ◄ كشورهاي در حال رشد -- سياست اقتصادي -- آموزش برنامه اي
30
سياست نظامي ◄ جامعه شناسي نظامي ◄ نيروهاي مسلح -- جنبه هاي اجتماعي
31
سياستمداران ◄ اصلاح طلبان ◄ عثماني - تاريخ
32
سياستمداران ايراني ◄ رضا شاه - تاريخ - پهلوي ◄ پهلوي - تاريخ
33
سيالات -- مكانيك -- آموزش برنامه اي ◄ هيدروليك -- آموزش برنامه اي
34
سيالات درگير -- آموزش برنامه اي ◄ زمين شناسي فيزيكي -- آموزش برنامه اي
35
سيستان - تاريخ
36
سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ◄ Geographic information systems ◄ سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي -- راهنماي آموزشي(عالي) ◄ Geographic information systems -- Study and teaching(Higher) ◄ سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Geographic information systems -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ عمران روستايي -- ايران -- طرح ها -- آموزش برنامه اي ◄ Rural development projects‪ -- Iran -- Programmed instruction
37
سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ◄ Geographic information systems ◄ مهندسي عمران ◄ Civil engineering
38
سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ◄ جغرافيا -- داده پردازي
39
سيستم هاي انتقال داده ها -- آموزش برنامه اي ◄ Data transmission systems -- Programmed instruction ◄ سيستم هاي انتقال داده ها -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Data transmission systems -- Examinations, questions, etc. (Higher)
40
سيستم هاي حمل و نقل هوشمند -- منابع شبكه كامپيوتري ◄ اينترنت -- نشانيها ◄ وب -- سايت ها ◄ اقتصاد در اينترنت ◄ حمل و نقل
41
سيستم هاي حمل و نقل هوشمند -- منابع شبكه كامپيوتري ◄ اينترنت -- نشانيها ◄ وب -- سايت ها ◄ عرضه و تقاضاي حمل و نقل در اينترنت
42
سيستم هاي حمل و نقل هوشمند ◄ اينترنت ◄ وب
43
سيستم هاي عامل (كامپيوتر ) -- آموزش برنامه اي
44
سيستم هاي عامل (كامپيوتر ) -- آموزش برنامه اي ◄ ‪Operating systems (Computers) -- Programmed instruction ◄ سيستم هاي عامل (كامپيوتر ) -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Operating systems (Computers) -- Study and teaching (Higher) ◄ سيستم هاي عامل (كامپيوتر ) -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Operating systems (Computers) -- Examinations, questions, etc. (Higher)
45
سيستم هاي كنترل خطي -- آموزش برنامه اي ◄ Linear control systems -- Programmed instruction
بازگشت