<< كتاب فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
گاه شماري اسلامي ◄ تقويم ◄ هجري قمري ◄ اسلام
2
گاو شيري -- اصلاح نژاد -- آموزش برنامه اي ◄ Dairy cattle -- Breeding -- Programmed instruction
3
گدايي -- ايران -- كاريكاتورها و كارتون ها. ◄ ولگردان و خانه به دوشان -- ايران -- كاريكاتورها و كارتون ها.
4
گراف ها ◄ گراف ها -- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي)
5
گردشگري -- آموزش برنامه اي
6
گردشگري -- آموزش برنامه اي ◄ Tourism -- Programmed instruction ◄ گردشگري -- برنامه ريزي -- آموزش برنامه اي ◄ Tourism -- Planning -- Programmed instruction ◄ سفر ها -- برنامه ريزي -- آموزش برنامه اي ◄ Voyages and travels -- Planning -- Programmed instruction
7
گردشگري -- آموزش برنامه اي ◄ Tourism -- Programmed instruction ◄ مسافرت -- آداب و رسوم -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام ◄ Travel etiquette -- *Religious aspects -- Islam ◄ مسافرت -- آداب و رسوم ◄ Travel etiquette ◄ آداب معاشرت اسلامي ◄ Islamic etiquette ◄ آداب معاشرت ◄ Etiquette
8
گردشگري -- بازاريابي -- آموزش برنامه اي ◄ گردشگري -- مديريت -- آموزش برنامه اي
9
گردشگري روستايي ◄ گردشگري زيست محيطي
10
گردشگري زمين شناختي -- آموزش برنامه اي ◄ گردشگري زمين شناختي -- راهنماي آموزشي(عالي)
11
گردشگري و دولت -- آموزش برنامه اي ◄ Tourism -- Government policy -- Programmed instruction ◄ گردشگري و دولت -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Tourism‪ -- Government policy -- Examinations, questions, etc (Higher) ◄ گردشگري -- برنامه ريزي -- آموزش برنامه اي ◄ Tourism -- Planning -- Programmed instruction ◄ گردشگري -- برنامه ريزي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Tourism -- Planning -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ گردشگري -- ايران -- برنامه ريزي ◄ Tourism -- Iran -- Planning
12
گروه هاي لي ◄ Lie groups ◄ جبر لي ◄ Lie algebras
13
گفتارپردازي -- آموزش برنامه اي ◄ پردازش سيگنال ها -- آموزش برنامه اي
14
گوسفند داري -- آموزش برنامه اي ◄ Sheep farming -- Programmed instruction ◄ گوسفند داري -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Sheep farming -- Examinations, questions, etc. (Higher) ◄ بزها -- اصلاح نژاد -- آموزش برنامه اي ◄ Goats‪ -- Breeding -- Programmed instruction ◄ بزها -- اصلاح نژاد -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Goats‪ -- Breeding --Examinations, questions, etc. (Higher)
15
گونه زايي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Speciation -- Study and teaching (Higher) ◄ گونه زايي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Speciation -- Examinations, questions, etc. (Higher)
16
گوهرها ◄ گوهرها ◄ سنگ ها - جنبه هاي درماني
17
گياه شناسي -- آموزش برنامه اي
18
گياه شناسي -- رده بندي -- آموزش برنامه اي ◄ آموزش از راه دور -- ايران
19
گياه و آب ◄ گياه و خاك ◄ خاك -- رطوبت
20
گياهان -- اصلاح نژاد
21
گياهان -- اصلاح نژاد ◄ ژنتيك گياهي ◄ ژنتيك مولكولي گياهان ◄ ژنتيك -- مهندسي
22
گياهان -- بوم شناسي -- آموزش برنامه اي
23
گياهان -- بيماري ها و آفت ها -- آموزش برنامه اي
24
گياهان -- بيماري ها و آفت ها -- آموزش برنامه اي
25
گياهان -- بيماري ها و آفت ها -- آموزش برنامه اي ◄ آفت ها -- مبارزه
26
گياهان -- تكثير -- آموزش برنامه اي ◄ گياهان -- اصلاح نژاد -- راهنماي آموزشي (عالي)
27
گياهان -- جذب مواد -- آموزش برنامه اي
28
گياهان -- رده بندي -- آموزش برنامه اي ◄ Plants -- Classification -- Programmed instruction ◄ گياهان -- رده بندي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Plants -- Classification -- Examinations, questions, etc (Higher)
29
گياهان -- ريخت شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ كالبدشناسي گياهي -- آموزش برنامه اي
30
گياهان -- ريخت شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ كالبدشناسي گياهي -- آموزش برنامه اي
31
گياهان -- فيزيولوژي -- آموزش برنامه اي
32
گياهان -- فيزيولوژي -- آموزش برنامه اي ◄ گياهان -- فيزيولوژي -- راهنماي آموزشي (عالي)
33
گياهان -- فيزيولوژي -- آموزش برنامه اي ◄ گياهان -- مكانيسم هاي دفاعي -- آموزش برنامه اي ◄ Plant defences -- Programmed instruction
34
گياهان -- متابوليسم -- آموزش برنامه اي
35
گياهان دارويي -- آموزش برنامه اي
36
گياهان زراعي -- تغذيه ◄ Field crops -- Nutrition
37
گياهان زراعي -- فيزيولوژي
38
گياهان زراعي -- فيزيولوژي -- آموزش برنامه اي ◄ گياهان زراعي -- فيزيولوژي -- راهنماي آموزشي (عالي)
39
گياهان صنعتي -- آموزش برنامه اي ◄ علوفه -- اصلاح نژاد -- آموزش برنامه اي
40
گياهان مرتع -- ايران -- آموزش برنامه اي ◄ گياهان مرتع -- ايران -- آزمون ها و تمرين ها (عالي)
بازگشت