<< كتاب فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
واقعه كربلا، 61ق . -- تاثير ◄ امام حسين ﴿ع﴾ ، امام سوم شيعيان ◄ عاشورا ، 61 ه.ق
2
واليبال ◄ Volleyball ◄ واليبال -- تعليم ◄ Volleyball -- Training
3
وب -- سرورها -- برنامه هاي كامپيوتري ◄ سيستم عامل لينوكس ◄ سيستم عامل ﴿ رايانه ﴾
4
ورد مايكروسافت
5
ورزش -- امور مالي -- آموزش برنامه اي ◄ Sports -- Finance -- Programmed instruction ◄ ورزش -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Sports administration -- Programmed instruction
6
ورزش -- انگلستان -- مديريت
7
ورزش -- بازاريابي -- آموزش برنامه اي ◄ Sports‪ -- Marketing -- Programmed instruction ◄ ورزش حرفه اي -- جنبه هاي اقتصادي ◄ Professional sports -- Economic aspects ◄ باشگاه هاي ورزشي -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Athletic clubs -- Management -- Programmed instruction ◄ برندسازي (بازاريابي) -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Branding (Marketing)‪ -- Management -- Programmed instruction ◄ نام هاي تجاري -- آموزش برنامه اي ◄ Business names -- Programmed instruction
8
ورزش -- بازاريابي ◄ ورزش -- پشتيباني مالي
9
ورزش -- تسهيلات -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Sports facilities‪ -- Management -- Programmed instruction ◄ ورزش -- ايران -- تسهيلات -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ Sports facilities‪ -- Iran -- Management -- Programmed instruction ◄ ورزش -- مديريت -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Sports administration -- Study and teaching (Higher) ◄ ورزشگاه ها -- ايران -- طرح و ساختمان -- آموزش برنامه اي ◄ Stadiums -- Iran -- Design and construction -- Programmed instruction ◄ ورزشگاه ها -- طرح و ساختمان -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Stadiums -- Design and Construction -- Study and teaching (Higher)
10
ورزش -- تسهيلات -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ ورزشگاه ها -- مديريت -- آموزش برنامه اي
11
ورزش -- جنبه هاي روان شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ Sports -- Psychological aspects -- Programmed instruction ◄ ورزش -- جنبه هاي روان شناسي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Sports -- Psychological aspects -- Study and teaching (Higher) ◄ ورزش -- جنبه هاي روان شناسي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ Sports -- Psychological aspects -- Examinations, questions, etc
12
ورزش -- جنبه هاي فيزيولوژيكي -- آموزش برنامه اي
13
ورزش -- جنبه هاي فيزيولوژيكي -- آموزش برنامه اي ◄ تربيت بدني -- آموزش برنامه اي
14
ورزش -- روابط عمومي -- آموزش برنامه اي ◄ Sports -- Public relations -- Programmed instruction ◄ ورزش -- روابط عمومي -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Sports -- Public relations -- Study and teaching (Higher) ◄ رسانه هاي گروهي و ورزش -- آموزش برنامه اي ◄ Mass media and sports -- Programmed instruction ◄ رسانه هاي گروهي و ورزش -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Mass media and sports -- Study and teaching (Higher) ◄ ارتباط در سازمان ها -- آموزش برنامه اي ◄ Communication in organizations -- Programmed instruction ◄ ارتباط در سازمان ها -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Communication in organizations -- Study and teaching (Higher)
15
ورزش -- روابط عمومي ◄ Sports -- Public relations ◄ رسانه هاي گروهي و ورزش ◄ Mass media and sports
16
ورزش -- روش هاي آماري ◄ Sports -- Statistical methods
17
ورزش -- زخم ها و آسيب ها ◄ ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- درمان ◄ ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- تشخيص
18
ورزش درماني -- آموزش برنامه اي ◄ پزشكي -- آموزش برنامه اي
19
ورزش علمي -- تحقيق -- روش شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ Sports science -- Research -- Methodology -- Programmed instruction ◄ ورزش علمي -- تحقيق -- روش شناسي ◄ Sports science -- Research -- Methodology
20
ورزش مدارس -- ايران -- آموزش برنامه اي ◄ تربيت بدني -- آموزش برنامه اي
21
ورزش مدارس -- ايران -- آموزش برنامه اي ◄ تربيت بدني -- آموزش برنامه اي ◄ تربيت بدني -- آزمون ها و تمرين ها (متوسطه)
22
ورزشكاران -- تغذيه -- آموزش برنامه اي ◄ آموزش از راه دور -- ايران
23
ويروس شناسي -- آموزش برنامه اي ◄ Virology -- Programmed instruction
بازگشت