<< كتاب فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
با خورشيدهاي هميشه
2
بازار بزرگ اصفهان
3
بازاريابي الكترونيكي: رشته مديريت فناوري اطلاعات (كسب و كار الكترونيك)
4
بازاريابي شبكه اي يا كلاهبرداري مرموز
5
بازاريابي گردشگري(رشته مديريت جهانگردي)
6
بازاريابي محصولات كشاورزي(رشته اقتصاد كشاورزي)
7
بازاريابي و مديريت بازار(رشته مديريت بازرگاني)
8
بازرگاني بين الملل(كارشناسي ارشد مديريت اجرايي)
9
بازمهندسي فرايندهاي كسب و كار (كارشناسي ارشد مديريت)
10
بازنگري در ارتباطات مسائل مربوط به نگاره ها
11
بازي درماني (رشته راهنمايي و مشاوره)
12
بازي منصفانه
13
بازيهاي محلي آذربايجان
14
باستان شناسي ايران (رشته هنر)
15
باغباني عمومي
16
باغباني عمومي (رشته علوم كشاورزي)
17
بافت شناسي جانوري (رشته زيست شناسي)
18
بافت فرش 1(رشته ي بافت و مرمت فرش)
19
بافت فرش 2
20
بافت قديم نصف جهان
21
بانكداري اسلامي
22
بحران در علم اقتصاد،
23
بحران وجدان : اخلاق روزنامه نگاري
24
بدن من
25
بررسي رفتار مصرف كننده (رشته مديريت بازرگاني)
26
بررسي وضعيت انتشارات علمي در ايران با نگاهي به توليد علم در دانشگاهها
27
بررسي ويژگي هاي مكاتب فلزكاري در ايران (رشته هنرهاي صناعي٬ گرايش فلز)
28
برگزيده ترجمه رساله قشيريه (كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي)
29
برگزيده و شرح تاريخ جهانگشاي جويني(كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي)
30
برنامه درسي در دوره متوسطه (رشته علوم تربيتي)
31
برنامه ريزي سفرهاي هوايي (رويه و مقررات، محاسبه نرخ و معرفي بليت)(رشته مديريت جهانگردي)
32
برنامه ريزي شهري در ايران (رشته جغرافيا)
33
برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي و شهرهاي جديد ( رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري)
34
برنامه ريزي محيطي در نواحي روستايي (كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي)
35
برنامه ريزي مشاركتي
36
برنامه ريزي و مديريت استراتژيك با رويكرد تدوين استراتژي (كارشناسي ارشد مديريت اجرايي و MBA)
37
برنامه سازي پيشرفته ( رشته كامپيوتر )
38
برهان قاطع
39
بلاغت 1 (معاني): (رشته زبان و ادبيات فارسي)
40
بلورشناسي (رشته مهندسي مواد و متالوژي)
41
بهداشت رواني ( رشته روان شناسي )
42
بهداشت مدارس (رشته علوم تربيتي )
43
بهداشت و بيماري هاي دام و طيور (رشته مهندسي توليدات دامي)
44
بهينه سازي خطي ( رشته رياضي)
45
بوستان سعدي نظم 5 بخش 1 (رشته زبان و ادبيات فارسي )
46
بوستان شهادت : مجموعه اي از سخنان و پيامهاي حضرت امام خميني (س ) و مقام معظم رهبري پيرامون شهادت ، شهيد، اهل بيت شهيد... و وظايف مسئوولان و جامعه
47
بيدارگران اقاليم قبله
48
بيماري هاي گياهي(عملي )
49
بيماريهاي گياهي ( نظري ) ( رشته اقتصاد كشاورزي )
50
بيمه محصولات كشاورزي
51
بيواكولوژي عوامل بيماري زاي خاك زاد گياهان
52
بيوشيمي علوم ورزشي (رشته روانشناسي)
53
بيوشيمي عمومي ( رشته زيست شناسي )
54
بيوشيمي كروماتين: ( كارشناسي ارشد زيست شناسي)
55
بيوفيزيك (رشته زيست شناسي)
56
بيولوژي خاك
57
بيومكانيك ورزشي: اصول و مفاهيم (رشته تربيت بدني)
بازگشت