نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
دانشگاه :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
پديد آور :
ابونعيم، احمدبن عبدالله، 336 - 430ق
شرح پديد آور :
/تاليف الحافظ ابي نعيم احمدبن عبدالله اصبهاني
اطلاعات نشر :
دارالكتاب الاسلامي
سال نشر :
430 هجري
موضوع :
محدثان -- ايران -- اصفهان -- سرگذشتنامه -- متون قديمي تا قرن 14 , اصفهان -- تاريخ. , اصفهان -- سرگذشتنامه -- متون قديمي تا قرن 14.
ردة اصلي :
955/93
لينک به اين مدرک :

بازگشت