شماره ركورد :
16
عنوان :
دريچه اي به باغ ايراني
پديدآور :
لادن اعتضادي
نوع مدرك :
مقاله
ناشر :
نشريه منظر / ش 24
محل نشر و توليد :
تهران
تاريخ نشر و توليد :
پاييز 1392
كليد واژه ها :
باغ ايراني/ باغ اسلامي/ تاريخي فرهنگي/ زيست محيطي/ تداوم تاريخي/سنت با غسازي
يادداشت ها :
مصور
مندرجات :
معناي تداوم تاريخي باغ ايراني و اهميت آن،باغ ايراني و ميزان شناخت ما از آن
نسخه ديجيتال :
دارد
دانشگاه :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت