شماره ركورد :
42
عنوان :
روح مكان در باغ ايراني
پديدآور :
ليلا مدقالچي/ مجتبي انصاري/ محمدرضا بمانيان
نوع مدرك :
مقاله
ناشر :
باغ نظر/ ش28/ سال يازدهم
محل نشر و توليد :
نهران
تاريخ نشر و توليد :
بهار1393
كليد واژه ها :
باغ ايراني/ روح مكان/ رابطه انسان با طبيعت/ عناصر باغ ايراني
نسخه ديجيتال :
دارد
دانشگاه :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت