شماره ركورد :
43
عنوان :
وجوه تمايز و تشابه باغ بيرم آباد و فتح آباد كرمان با يكديگر و باغ ايراني
پديدآور :
محمد سلطان زاده/ محمدعلي اشرف گنجوي
نوع مدرك :
مقاله
ناشر :
نشريه باغ نظر/ ش25/ سال دهم
محل نشر و توليد :
تهران
تاريخ نشر و توليد :
تابستان 1392
كليد واژه ها :
باغ فتح آباد/ باغ بيرم آباد/ ساختارباغ/ كوشك/ محور
نسخه ديجيتال :
دارد
دانشگاه :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت