شماره ركورد :
77
عنوان :
بررسي كوشك هشت بهشت اصفهان در مقام نظرگاه
پديدآور :
لادن اعتضادي/ محمدجواد بينا
نوع مدرك :
مقاله
ناشر :
دانشگاه شهيد بهشتي
محل نشر و توليد :
تهران
كليد واژه ها :
نظرگاه/ كوشك/ ايوان/ هشت بهشت/ باغ/ باغ بلبل/ معماري/ آداب معماري
نسخه ديجيتال :
دارد
دانشگاه :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت