شماره ركورد :
79
عنوان :
مطالعات باغ ايراني و مغالطه باغشهر/ ابهام و تناقضات در فهم و كاربرد اصطلاح باغشهر
پديدآور :
لادن اعتضادي
نوع مدرك :
مقاله
ناشر :
دانشگاه شهيد بهشتي
محل نشر و توليد :
تهران
كليد واژه ها :
باغ/ باغشهر/ باغ ايراني/ شهر ايراني/ مغالطه باغشهر/ شهر تاريخي/ صنعتي/ انزر هاوارد
يادداشت ها :
برگرفته از تحقيقات مستقل نگارنده
نسخه ديجيتال :
دارد
دانشگاه :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت